Page 1


Bent u ook na ‘Carnaval’ op zoek naar een geschikte hypotheek?

   

Nieuw huis gekocht of wilt u de hypotheek oversluiten? Met uw nieuwe hypotheek zeer lage maandlasten? Keuze uit vele banken. Zeer lage rente aanbiedingen voor specifieke voorwaarden. Uitleg door een gespecialiseerde en ervaren hypotheekadviseur.

Bel voor een oriënterend gesprek en maak gratis een afspraak met John Colen op ons kantoor.

Ook informatie over startersleningen.

Bel vandaag nog. T 0492 54 89 35 Dorpsstraat 11 | 5708 GC Helmond


CARNAVAL 20116

Inho oud uds dso so opg pga p gav ave ve Proklamatie van de d Prins Voorwoord Burge emeester Voorwoord Pastoo or

3 

De vurzitter sprikt Vorst Mark k Adjudant Sanderr Ceremoniemeeste er Jorg Opbergen scepte er

7 9 9 

Foto vereniging !$!)# #$%%" !$!)#& Dansmarietjes

 

%( %'!!) Prinsenbal - prinssenreceptie &%"!&!  &%"!&!  !" &! 

27 29 30 33

Hofkapel

38-39

Programma Carna avalsactiviteiten

 

Play-backfestivalSpurriebemmels Proklamatie P Spurriebemmels Spurriebemmels Prinsenbal P Spurriebemmellie ed

43  

Oitskieter / Ereleden Heilige mis - Ontbijt Spurriezeiers Vla aggen en Dassen & %" # !## "%" & 4 dagen carnaval I Inschrijfformulie h ijff lier optocht t ht Carnaval in het ja aar..... en Colofon  

 72

www.spurrie ezeiers.nl

1


     

           

 2


CARNAVAL 2016

Proklamati

e

Wai, Prins E rik d’n Uurste bai de gratie Adjudant Sa van Vorst M nder en Road ark, Ceremo va n niemeester E lluf en de re Geborre en Jorg, st van ut gevo getogge in ’t llug oit ut ri Hout, zoon va en Marion. G jk d n e r Spurriezeie Coby en Joz etrouwd mi u ef Kretschm rs. n echte stip e r, b Luke, Daan e ru u p rk u ntse prinses e van Robert n Niels. Ingrid en va dder van dri e joong, Wonende an de Dorpsstr aat bove ut Stippunt, Oit skonste kruu bater van dè gske van Sti sk ppunt. Snack o n kruugske e Trouwe supp koning van n d e orter van Sti King of Dart s. ppunt Veuro it wor Luke Daan en Nie ls voetballe. Gève hiermi te verstoan; Ten Uurste: dè wai Prins Maarten d’n hai ut afgelo Uurste nie ve pe joar gere rgète te bed geerd hi ove anke vur de r ons wijze woarop Ten Twidde : dè wai mi h e u l Stippunt en 2016 goan h omstreke un ebbe geweldig sko nne en gezell ige carnaval Ten Derde: dè wai same mi de Spurr iebemmelkes Ten Vierde: de Kurref op dè wai doar z’n kop goan de Dansmari zette e k e s ok vur noddig Ten Vijfde: h e b be mi hullie en dè we zek skon danske er de gezellig noddig hebb s h e id va n en ons hofkape l mi ouw Prin s Maarten Ten Zesde: dè gallie alle moal noar de zeivuroavond Ten Zevend e moete kom e: dè wai wir me, kende la op veul skon che optreejes ho Ten Achtste pe op de 55+ : dè wai hop oavond e da gallie nie op vakantie Ten Negend g o a t w ant hier is u e: dè heul S t net zo gez tippunt wir n ellig optocht kom o a r d ie skonne, nie d t kieke e grotste ma r wel de gez Ten Tiende: elligste dè we dur di jo a r as vanoudst dur bai bent tiggenaan go an knalle, en hope dè gall ie Ten Elfde: dè wai bai de e ze iederein o prinsenrecep itnodigge om tie op zonda wa te komme gmiddag 10 J drinke op de anuari vanaf 14.00uur in M FC de Kurre f Te Stippunt, Januari 2016 Prins Erik d’n Uurste

www.spurriezeiers.nl

3


nt ippen n Stip nsseen wijj wen all n keii skôn Carnavva eeen

Functionele creat tiviteit met oog voor detail New Vision BV maakt al 18 jaar reclame die wordt gezien. Betaalbaar maatwerk met een eigen visie, van ruwe schets tot multimediaal ontwerp. Sober, als het moet. Speels, waar het kan. Uitnodigend webdesign en drukwerk zoals het bedoeld is. Nieuwsgierig? Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden! ontwerp en vormgeving | logo ontwerp | briefpapier | visitekaartjes | afspraakkaartjes | enveloppen | with compliments cards | brochures | magazines | periodieken | boeken | flyers | folders | catalogi | memoblokken (zelfklevend) |notitieen schrijfblokken | offertemappen | presentatiemappen |

bureau-onderleggers | ansichtkaarten | wenskaarten | kalenders | kranten | posters | tickets | entreekaarten | menukaarten | consumptiebonnen | spandoeken | reclameborden | vlaggen | banners | internetsites | webshops | domeinnaam registratie | hosting | social media | tv reclame | ....

 kloosterstraat 6 | 5708 gm helmond-stiphout  (088) nul één nul twee zeven nul nul |  www.newvision.nl |  info@newvision.nl

Vur un skôn interieur modern of klassiek,, grouw wt of klèn moette bai Rob van den Berg zin! Vossenbeemd 49A 5705 C CL Helmond Tel.:: 0492 - 56 50 61 inffo@bestra.nl 4


CARNAVAL 20116 

  

5


APK van personenauto’ss en lichte bedrijfwagens Diagnose, reparatie en on nderhoud Hybride service Airco-onderhoud en -rep paraties Schadetaxatie en -repara atie Ruitreparatie en -vervan nging Inbouw van accessoires Zomer- en winterbanden n (bij wissel gratis opslag) Koop en verkoop van nieeuwe en gebruikte auto’s Lease Service Center Bovag garantie

Gasthuisstraat 19 9 5708 HG Helmond-Stiphout mond-Stiphout Tel: 0492 - 537 37 906 Fax: 0492 - 549 284

Verkoop martien@bekkersvandeenelsen.nl

www.bekkersvandeneelsen.nl

Werkplaats jankarel@bekkersvandenelssen.nl

+ORTE6ENSTRAAT *0(ELMOND3TIPHOUT 4ELEFO OON % MAILINFO BOUWBEDRIJFCCEELENNL)NTERNETWWWBOUWBEDRIJFCCEELENNL

6


CARNAVAL 20116

Beste Spurri

ezeiers en S

purriezeieri

nnekes,

Hier ligt de 52ste uitgav e van de carn Prins Erik de avalsgids. En n uurste, uitb op de voorkan ater van Caf t prijkt onze ons voorgaan é d e S nieuwe port. Samen tijdens de ca m e rn t Pr aval 2016. C in se Stiphout van s I ng rid zullen ze arnaval waar kan genieten. iedereen jong Bij deze wil e 2016 vanaf 14 n o ud ik uit iedereen uitn .00 uur de ni odigen om op euwe Prins te zondag 10 ja feliciteren in nuari de Kurref/d e Smed. Vanaf hier w il ik Prins Eri k en Prinses We hebben Ingrid een g afscheid geno eweldige carn men van Prin aval 2016 to plezier en ge s Maarten den ewensen. not kijken w uurste en Pr e te ru g inses Fleur. naar de vori weer een ve Met ge carnaval. rrassing. Ied De onthulling ereen heeft van deze Prin w m as e t vo heel veel ent or vele s en Prinses. housiasme e n plezier geno ten Ook dit jaar zijn er weer wijzigingen b bestuurslid, innen onze cl bij deze wil ub. Eef Luijb ik E e f en is afgetre b edanken voo carnavalsvere den als r de vele jare niging. Ook h n van inzet voo ebben we af John de Vrie sc r d h e e id genomen va s en Addy Kla n 2 leden va assen. Verde Henk Verdons n de raad va r ve rw elkomen we n 11, chot, en bij e e n d e ni Raad van 11 euw bestuurs welkom bij d Berry Swink li d : e Spurriezeie els. Bij deze rs. heet ik ze va n harte Onze Spurri ebemmels gaa n dit jaar he carnavalsvere t 27e jaar in niging. Zij st . De jeugd is aa n dit jaar ond de toekomst adjudante F e van onze r le leur Raijmak iding van Pri e ns rs e . s H I et thema dit za Swinkels Ik wens de b en jaar is carnav emmels, en d al in stippend e bemmelcom jeugd en de d è m z is it wel snor. sie veel plez Braskapel. O ier, samen m ok zorgt onz e t dat geeft vo d e e S h ti o fk phoutse apel elk jaar or en tijdens weer voor vr de evenement o lijke muziek en een gewe , ldige sfeer. Ik wil iedere en bedanken die ons een w evenemente arm hart toe n in de resid draagt, en ui e nt ie d tnodigen op e Kurref. Verder wil ik onze iedereen uitn odigen om na kijken die op ar d e grootste opto zaterdag 6 fe cht van het bruari om 14 Vorig jaar h zuiden te kom .0 0 uu r door de st ebben we ons en ra te S p n ur va rie kantoor g n Stiphout tr informatie is e e o k p t. e te vinden op nd dat door www.spurrie vele is bezoch Wij wensen zeiers.nl, of t. Meer iedereen een vo lg o ns op twitter e fijne carnav n Facebook. al ALAAF Johnny Thij ssen Voorzitter C arnavalsvere ni

www.spurrie ezei

ging “De Spur

riezeiers”.


Dakkapellen - Dakramen - Kozijnen - Deuren Draai-k a iepr p amen n - Plafonds - Overkapping pp g gen etc..

k j i l e t s r Vo ! k r e w r e m m ti www.mar .m rkv kvanberkeltimm merwerken n.nl

8


CARNAVAL 2016

 

w 

 

 

 

     

 

  

   

9


llente t in i aantocht t ht bij Prim meur nu volop nieuw we collecties, kom en laat u verrassen

6! 6 !.34) 4)0( 0(/ /5 54 5 4 *%!. !.3 3 -/$% "AKELSEDIJK (#(ELMOND 4EL 

Kind derdagverblijff Nieuwe openingstijden di, wo, do, en vrij

12.00-23.00 0 uur

zaterdag

12.00-20.00 0 uur

zondag

12.00-23.00 0 uur

maandag

gesloten

Kleinschalige huiselijke aanpa ak onder deskundige leiding Braakweg 23 570 08 JJ Stiphout Telefoon 0492-532740 049 92-532740

POELIERS BED DRIJF MA MARJOS ARJOS - STIPHO OUT B.V V. ( Gebrr. Bender Bende ers )

info@robceelenbouw.nl • gericht op partticuliere en zakeelijke marktt • gespecialiseerd in maatwerk • naar wens gemaaktte interieurs • vrijblijvende offertte • speciaal voor u gemaaktt ontwerp

Tel: 0492 - 52 59 07 Elp pe Apartments Hochsauerland

www.jemo-interieur..nl

tra ex m ting Nu kor Gezellige e en comfortabele appartementen nte en nabij Winterberg et

Jerry Molenaar • De Zellen 14 • 5708 AA A Helmond T.: 06 - 26168374 • E: info@jemo-interieur.nl

10

Slechts 2,5 5 uur van Stiphout - Gratis WiFi - Nederlandse andse TV - Luxe badkamers Grote e tuin met bergbeekje - Aan de bosrand - Wintersport Win ntersport - Groepen

www.sauerland-apartments.nl tments.nl Fam. Borssje - E: info@sauerland-apartments.de - Tel: el: 06-27350099 (na 18.00)


CARNAVAL 20116

 

www.spurrie ezei  

  

 

 

  


Op O Opb pb be errg rge ge en Sc Sce ept ptte err B Beste Spurriezeiers, Spurriezeierinnekes eierinnekes en natuurlijk Spurriebemmels, rriebemmels, !      S Spurriebemmels. Heel de carnaval aval en de periode daarvoor hebben ebben wij genoten. V de Bemmelprinsenmiddag, de Bemmelshow, de playback Van kshow van truckersday, de klettsavonden t de Carnaval. Het was allem tot maal even leuk. Vooral het ophalen van prins Maarten in een n cabriolet  Het hoogtepunt vonden wij toc H ch wel de optochten in Stiphout ut en Helmond. W was het druk en wat hebb Wat ben wij gedanst en gesprongen n met alle Spurriebemmels. O de carnavalsdagen waren g Ook geweldig, maar wel erg vermoeiend. eiend. Met prins Maarten erbij was het f feest helemaal compleet. Wij denken dat we er met iedereen en een mooi feest van hebben n gemaakt. D was een prachtige ervarin Dit ng die we nooit meer zullen ver ergeten en willen tegen onze opvolgers z zeggen: “geniet van elk moment, het is zo voorbij!� W willen Wij ill ieder i d een enorm b bed d k voor alle danken ll goede d zorgen en het h t bezorgen b van de beste e Carnaval C l e ever. Met een speciaal bedank kje voor de Bemmelcommissie e die ons jarenlang een mooie e Carnaval h hebben laten vieren. Adjudante Sietske zullen jullie A e nog regelmatig zien dansen op het podium bij de dansma ariekes en P Prins Tygo zal tijdens de carn navalsactiviteiten zijn gezicht vast nog wel laten zien, want: nt: Blauw, ! En het zouden prins Tygo en ad E djudante Sietske niet zijn als ze z voor de laatste keer afsluitten met de w woorden: Carnaval met prins Tygo T en adjudante Sietske wass dolle pret, samen feesten in de Kurref w super vet! was P Prins Tygo en Adjudante Sietsske

12


CARNAVAL 20116

Op O Opb pb be errg ge en Sc Sce ept pte pt te err '%(& *# %&#' +& *&$& #$ *! $%$&# # !)' *# $# (%$)( Z Zelfs aan deze onneembare ve esting is een eind gekomen, zo ook aan een bijzonder mooi prrinsenjaar w Fleur en ik hebben mogen wat g vieren. &#*!'($#"##,$"&*# #'$#,* #(*&$ ",! +&(&#$)($#'%&#'*#(%)&&!#,$)#+$&#&' ## t thuiskomst van onze vakantie, dinsdagavond 20u, vertrok Fleur voor haar eerste hockeytraining eytraining t terwijl ik thuis nietsvermoeden nd een lekkere bank-hang-avond nd had. Op een wat later tijdstip tip in deze a avond werd er aangebeld door onze voorzitter. Het hoge woord rd kwam er, na het opentrekken en van een b biertje, direct uit. Maarten, n namens de commissie van aanzoeken hebben wij unamien besloten jou (*&#!'&#'*#%)&&,&'*$$&  Pff‌ dat was wel even een vera assing voor mij! Maar goed, he et ja-woord was er bij mij al uit voordat J Johnny zei dat ik een week mocht nadenken ĂŠn Fleur ook moest vragen. Oei‌ misschie en iets te e enthousiast gereageerd?! Maa ar het is goedgekomen! Fleur kwam bij het tweede biertje e thuis en s steunde mij onvoorwaardelijk. Een week later belde ik de voorzitter orzitter op, en vanaf dat mom ment waren w h we hett aanstaande t d k koningskopp i k pell van de d Spurriezeiers. S i i W hebben uitzonderlijk mooie We e momenten beleefd, met de club, ub, de hofkapel, onze familie en n vrienden. N een spannende bekendmakin Na ing van Fleur als prinses, moest ik de beste kapel van Stiph hout in de '( !(#*$$&#&(!) "#$*&#$#&$*##($"%!$( )### b betrekken. Hij heeft verdienstelijk telijk mijn zorgen en taken alss muzikaal leider op zich genom men. Koen, jongen, bedankt! D receptie spande de kroon, zovĂŠĂŠl De z mensen en aandacht in een e middag ĂŠn avond was niet alleen a voor o maar ook voor de club een geweldige aanmoediging om te ons e gaan genieten en een mooie ca arnaval te v vieren. Alle opvolgende avonde en hebben dit gevoel bevestigd d, iets wat wij niet op ĂŠĂŠn pagiina kunnen o omschrijven. Van kletsavond, p playback en het mooie spurrieb eboerengildebal tot vier dage en heftige c carnaval: wij hebben echt geno oten! En na al zoveel jaren carnava E En, al van dichtbij te hebben meegevierd egevierd als boezemvriend, fa anfare- en anfare h hofkapellid zit het prinsschap toch t nog vol mooie verrassingen. en. Zoals het bezoek aan het ziekenhuis, & '''$!#-('(%&#' &!&'+&(#,$"&$$& #, p periode een constante warme douche over mij heen gehad. Het H was genieten van het begin gin tot het e eind; een echte eer om het prinsenpak te mogen dragen en de carnaval voor te gaan A AllĂŠĂŠn een oud-prins kan dit gevoel omschrijven‌ Tot slot, wij wensen de nieuwe T we prins heel veel plezier toe.. Wij vertrouwen erop dat oo ok hij mag g genieten van deze bijzondere rol tijdens de carnaval. É Én wijj weten zeker dat er ook met hem weer e extra kleurtje aan de Stiph een houtse carnaval gegeven kan worden. Speciaal dank aan alle betrokken b de carnaval, van bemmel tot erelid; we hebben een geweldige bij ldige club! Bedankt allen en tot ziens! Prins Maarten dun Uurste en P Prinses Fleur

www.spurriezeiers.nl

13


VAN MIERLO Tec chnische Handelsonder neming bv

Goud- & Zilver Atelier

ANDRIESSEN Dorpsstraat 18 5708 GH Helmond (Stiphout) Tel.: 0492 - 550792 - Fax: 0492 - 551810 E-mail: andriessenatelier@zonnet.nl

- Reparatie en nieuwwerk ieuwwerk goud en zilver - Reparatie horloges oges en klokken - Gilde en Schuttters zilver - Sportprijzen - Karnavalsmedailles ailles

Indu ustrieterrein Hoogeind Vos ossenbeemd ssenbeemd 106 - 5705 CL Helmond Pos stbus 127 - 5700 AC Helmond Holland Telefoon : 0492 - 523393* : 0492 - 533357* : 0492 - 527865 Fax

4-

4-

7BO-FVLFO %PSQTTUSBBUF]4UJQIPVU 5FM]XXXEBOM

%SPHJTUFSJK 1BSGVNFSJF 4DIPPONBBLNJEEFMFO %"'PUPTFSWJDF 14


CARNAVAL 20116

Ca arnav ava va alsv sve ve erre enig ging g    

 www.spurriezeiers.nl

15


Met onze korte lijnen gaan adviestrajecten een stuk effectiever.

Korte lijnen voor de lange termijn

 +1&.0-+ & '(*-2,)-/,,*/&$$$'#'

Ok last van startprobleme dur de carnaval? 

  

  %" & "#"$ $  '  $ ""$%' % ! ' 

 

Bèlt mar efkes, wai lossen dè vur oe op!  

  

  Breedijk 7 (einde Engelseweg rechtdoor) | 5705 CJ Helmond t 0492 55 56 62 | info@accucentralebrabant-bv.nl

www.accucentralebrabant-bv.nl

Hoveniersbedrijf Pedrie van Oorschot Tuinontwerp - aanleg en onderhoud door een gediplomeerd hovenier

Meester Strikstraat 29 - 5708 GA Helmond Tel. 0492524901 - M. 0651788061 vierseizoenen.net - p3tuinen@gmail.com 16


CARNAVAL 20116

            

Voorzittter Johnny Thiijssen

j San nder van Esdonk

Secretaris   

g Helen van n Est

www.spurrie ezeiers.nl

Jorg van Stiphout

Mark van n Berkel

Bestuurslid Henk Verdonschot

17


Het juiste adres voor: uw rijbewijs (auto + motor)

J.M. Boetzkes Gasthuisstraat 74a, Stiphout, tel. 525865 of 06-53377047

 

 

  

 

 

 

Hortsedijk 25 5708 HA Helmond 0492-842954

info@d-tection.nl www. d-tection.nl

7ENST$E3PURRIEZEIERS EENFIJNECARNAVALTOE 18


CARNAVAL 20116

Ra Raad aad ad d

Maarte en van Dijk

Luc DaniĂŤls

Mich hel Letschert

Stefan La angewouters

Jo van den B Berkmortel

Toine e Verstappen

Adjjudant Sander van Esdonk www.spurrie ezeiers.nl

Ma ark Essers

Nick k DaniĂŤls

Mark van Berkel

Harrry Dekkers

erry Sw nkels

Cerem moniemeester Jorg van Stiphout 19


Hallo boodschapper Beste prijs x grootste assortiment + laagsteprijsgarantie = de unieke Jumbo formule. Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Gratis parkeren!

20

Ralf Gijsbers


CARNAVAL 20116

De D De Dan Da an a ans nssm ma ariie ar eke ek eke es es

Kim van Duijnhoven K

Ilse Opheij

Sietske van de Kimme enade

Dafne van de en Hurk

A Anna van den Berkmortel

Ester Luyben Sylvvie van Dijk Irene Pelzer lzer www.spurrie ezeiers.nl

21


!LMEERDANJAARUWPARTNERVOOR )NCASSONATIONAALINTERNATIONAAL *URIDISCHE!DVIEZEN +REDIETINFORMATIE )NCASSOPREVENTIE

BMK Incasso Polluxstraat 110a-112a 5631 ES Eindhoven T 040 2454045 I www.bmkincasso.nl

6AN (OUT 'ROUP 7ORLDWIDE 6AN (OUT +ABEL 2ECYCLING "6 \ (ELMOND /3"/ +3- )NTERNATIONAL "6 \ $EURNE

22

3TOCKX -ETAL 4RADING "6

\ %INDHOVEN

7ERNER 2ICHTER 'MB(

\ %SSEN $


CARNAVAL 20116

Dansma Da arrie ekes B Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, urriezeierinnekes, Wij de dansmariekes hebbe W en afgelopen jaar een superr leuk jaar gehad. gehad H was gezellig en we hebb Het ben er een skĂ´n feestje van n gemaakt. H Helaas gaan we dit jaar doo or zonder Irene, Linda, Judi, di, Lieke, Beau en Janneke, d vinden we heel jammer. We willen hun bedanken voor dit oor de afgelopen 2 jaar! M Maar er komen ook 2 nieuwe e dansmariekes bij namelijk k Anna en Sietske.     Wij willen graag ook nog onze trainsters Ester, Sylvie, W e, Irene en Tatjana bedanken ken voor a alles wat ze voor ons doen. E ze staan daar toch weerr elke week om ons weer nie En euwe dingen te leren. Ook willen we graag Lucie, Ans O A en Marij bedanken voorr het maken van onze pakjes, es, e als er iets niet goed zit maken ze het meteen weerr comfortabel. en We gaan er iets moois van maken W m met de optochten, w waar altijd zulke gezellige mensen k komen kijken, en de gezellig ge avonden in de Smed. W gaan er samen met de Spurriezeiers Wij S & Spurriebem mmels un skĂ´n jaar van maken. ken.   Kim, Ilse, Dafne, Anna, en S Sietske.

www.spurriezeiers.nl

23


C

rt

e D Sp o é f a Voor vergaderingen, partijtjes en een lekker glaasje, naar Ingrid

Elke derde donderdag van de maand toepen!

Bel voor informatie: 0492 - 845480

Café - Zaal De Sport Dorpsstraat 62 5708 GJ HELMOND

#MPFNFONBHB[JKO i%F4DIVVSw1BVM.BSUFOT

Meester Strikstraat 7 Tel. 0492 - 52 55 27 Stiphout - Helmond

24


OVERGORDIJNEN VITRAGES VOUWGORDIJNEN PANELEN

NED DERL ANDSE GO ORDIJNCONFEC CTIE OP MAAT HAROTEX GORDIJ IJ NENATEL IER BV - V L AMOV EN NWEG 8 - 5708 JV HEL MOND [T] 0492-5292 40 - [F] F] 0492 - 521931 - WWW. HAROT TEX. NL - INFO@HAROTEX. NL

Auutobedrrijf Hanss Drouen en Voor Nieuwe & gebruiktte auto’s, schadeTaxatie & herstel met behoud van eigen risicoo, APK, onderhoud, reparatie, aircoservice, winter & zzomercheck en alle soorten en merken banden tegen de laagstee prijs Thorbeckestraat 3 Tel. 0492-539132 info@hdrouen.nl

57077JL Helmond Fax. 0492-550215 www w.hdrouen.nl

Like ons op facebook

- Service 26


CARNAVAL 20116

Bla B la au uw w - R Ro oo o od - Geel S Songtekst Zie de prins doar mar is in o Z ons midden stoan. M die daag krie hij hier alle Mi es moi gedoan.   d drinken wai het liefst een gleske leske bier g gezellig onder mekaar en ma aken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren B W zin spurriezeiers, wa ke Wai en ons gebeuren w vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de wai e ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren B W zin spurriezeiers, wa ke Wai en ons gebeuren w vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de wai e ziede nie overal En in stippent ston de sterrre aan de nacht T de carnaval woar ik op heb gewacht Tis H Hier in ons skon spurrieland d   g gezellig onder mekaar en ma aken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren B W zin spurriezeiers, wa ke Wai en ons gebeuren w vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent wai pp lupt p de e ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren B W zin spurriezeiers, wa ke Wai en ons gebeuren w vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de wai e ziede nie overal Songtekst S N Nick Daniels en Jorg van Sttiphout

www.spurrie ezeiers.nl

27


)PnFFW FSBODJFSW BOEFG SVSJUNBOEFO

www.ber b rgamotbio.n tbi nll

$'#  &##! %"#

Ber e gamot "#"(  !# "& 

28


CARNAVAL 20116

Priin Pr nse se en nb ba al - Pr Priin nsse en nrrre ece ce cept pttie ie ")%# &#($%*$$#$%&#% $!& &( v voorganger te installeren. Dit D is een gemoedelijke en zeer eer gezellige middag met vele ele spelen o het de kinderen zoveel m om mogelijk naar hun zin te maken. en Want de jeugd heeft de toekomst! en. U deze jeugdvereniging zijn al vele dansmariekes, ra Uit aadsleden en commissielede en voor de S Spurriezeiers voortgekome en. Als de Spurriezeiers biinnenkomen wordt de jeugdPrins of Prinses meestal snel bekend d gemaakt. Deze keer was he et niemand minder dan Tygo o Kersten d de scepter ging zwaaien over Bemmelland. Samen met Adjudante Sietske aan zijn zijde die h hebben ze samen met de an ndere Bemmels een mooi jaar ar gedraaid. *$ '! $ ($ % &#%  # $ (  % $%! !'# !% #  s standaard dingen te hebb ben uitgevoerd zoals de grote rote medaille te voorzien n van een jaarplaat en Johan vd Berk kmortel geĂŻnstalleerd te he ebben, was het tijd om afsscheid te n nemen. Na de afvoer act va an de Oud-Prinsen was hett dan tijd om onze nieuwe hoogheid b bekend te maken. maken Dit jaarr was het niemand minder dan Maarten Bloks die de e scepter m mocht gaan zwaaien over Sttippent. Er was wel een klein ein probleempje omdat hij natuurlijk n &)#' !"$ &($ ! #!' #!)% o over te nemen zodat Prins Maarten M samen met Prinsess Fleur er een geweldige tijd d van kon m maken. Het was een mooie avond a met volop plezier die e tot in de late uurtjes doorging. rging. Ondanks dat het dit jaar een O e zeer vroege carnaval is, hebben we toch vastgeho ouden aan h concept met een week tussen de Prinsverkiezing en de receptie. We hebben dit de het la aatste jaren als zeer prettig ervaren en zeker de Prins rins en de familie/kennissen en zijn er z zeer blij mee. W zijjn de laatste jjaren ook We o een beetje j vroeger g op p de middag g gaan zitten om m zo toch ie edereen de mogelijkheid te e geven om te feliciteren en e om er na de klok van vier toch een c carnavaleske uitstraling aa an mee te geven. Dit gebe eurt de laatste jaren met hulp van d diverse gastverenigingen biij wie wij zelf ook op bezoek ek gaan. Zo is het alweer vele jaren e gezellig feest tijdens de receptie. We hopen dan een n ook dat U allen in de gelegenheid b bent om onze kersverse Prins der Spurriezeiers te fe eliciteren. % ' #%(!!" &#' &&# 

www.spurrie ezeiers.nl

29


Zeiv Ze ive vera ve ravo rav von vo nde nde nd den 20 2015 15 ),$!#0!-,)-'&& !"(,))!0!)* Ook dit jaar was onze residen O ntie MFC C de Kurref weer goed ed gevuld tijdens onze zeivuraovonden. aovonden. O beide avonden waren de vier kletsers en de twee amusementsgroepen van hoog Op og niveau. D dansmariekes openden d De de avond met hun gardedanss. s Daarna was het de beurtt aan Dirk K Kouwenberg als de Studentt. Hij is als voorzitter van de Brabantse Studentenvereniging vereniging

 !&!&%+-&$$*0!1 $-%+*+,)& ).!"$ !"&%+)!) in n de ton wegdrinkt vertelde hij uitbundig en enthousiast ast over het Leidse studentenleven. ntenleven. “Ons pap heeft nooit gestudeerd, mar sinds ik studeer er heeft hij ok eindelijk ee en studie:

*+,!5&&!)!&2+.*&.$!'(&!&-&-'&#)-'')&& o onder ons die student zijn of in het verleden gestude eerd hebben. Al die sterke verhalen h heeft hij/zij toch ook zeker meegemaakt! Of niet? De e hele zaal lag plat van het lachen. J Jeroens Clan, vier studenten, waren voor het eersste in de Kurref. Zij brac chten als c cabaretgroep grappige, inte elligente en scherpe sketches en liedjes die elkaar in rap r tempo opvolgden Iedereen genoott van dit optreden. o opvolgden. optreden Toen was het de beurt aan Berry y Knapen. Knapen Z Zijn eretitels als Brabants Kampioen en Zuid-Nederlands ands Kampioen zijn ieder niet n meer o ĂŠĂŠn hand te tellen. Alss de Knijnefokker brachtt hij weer een briljante klets. op k Hij e experimenteerde veel als Kn nijnefokkoer. Zo kruiste hijj konijnen met olifanten: Knolifanten! olifanten!

)& .* + ,)+ & -)* )&+* %(!'& -&  )%,$& '  0!"& #%(!'&*,,+ $* 3"# !(4 + %'!$!"# !& +!((&+ ''# $ .* #$+* -& h hoge kwaliteit.  #.% $* +. )'( '( ! -'&&  *++ ,!+ -!" 3"'&4 )& ! o al iets ouder worden. Ma ook aar muzikaal zijn ze voortre effelijk waarbij ze het pub bliek er op e verassende en humoristtische manier bij betrekken. een en. Wederom een geweldig optreden -&03"' !*4 *$,!+)-&!-,)'-'&&.* &/)$!**&+-)$& h heeft bewezen dat zijn drog ge humor heel goed aanslaatt in Stippent. Als Sprookjesverteller sverteller g genoot de zaal dan ook volo op, tot tranen aan toe. Een perfecte afsluiting van de e avonden w waar iedereen van genoten heeft. Veel dank uiteraard ook aan V n de Hofkapel die alles wee er muzikaal omlijstte en de e grappen v de kletsers nog meer tot van t hun recht lieten komen. Het was beide avonden weer echt g gezellig in de Kurref.

30


CARNAVAL 20116

Ze Z eiv ivve vera ravvo rav von nde nd den 20 de 2016 16 $ !!'$!(!' +&" '"# ""$'&$!"# 

&&* "($ PĂŠpu urklip Hanss Keeris "#$%&$% Pentthouse Boys Boy Jansen

I zaal MFC de Kurref. Aanvang klokslag 20.00 uur In

& $ (!! +('$("!! #&% "# ($  !'$ ! ($ !'$ & w worden weer twee oergezellige avonden waarop voor u het et beste op het gebied van amusement musement !$!(%&%+"#&$!&&* "($+("!!"#!! $'!!! $$%&"#&$!!&##!&!!&!& %! $!&$&"#"!%! PĂŠpurklip uit Stippent. Alleen n hiervoor moet u al naar de e Kurref komen nu zij in de thuishaven huishaven o optreden. Hans Keeris komtt voor het eerst naar de Sp purriezeiers. Hij heeft de afgelopen &) $ ! ,! (! &% ! "! %&! " " & " #$% '& S Sterksel in de ton te staan. Wie kent hem ondertusse en niet? Zijn klets staat garant voor g gieren, brullen van het lache en. Wij zitten er in ieder geval eval klaar voor! D Penthouse Boys zullen als laatste De l groep in de Kurref opk komen en ons weer van een schitterend chitterend o optreden laten genieten. Mett hun krakende heldere zangstemmen stemmen en hun improvisatievermogen evermogen w wordt elk optreden een muzikaal feest waar het publiek k op een verassende en humo oristische m manier bij wordt betrokken. D afsluiter van de avond is Boy De y Jansen. Hijj werd afgelopen g p jjaar 2e bijj de Brabantse K Kampioenschappen. Wij zulle en het horen waarom hij ditt verdiende waarbij hij zeke er de zaal o zijn kop gaat zetten. op Natuurlijk zijn onze eigen da N ansmariekes ook van de partij. tij. Zij zullen zowel de gardedans dedans als e showdans optreden. De muzikale begeleiding van de een e gehele avond wordt uiteraard aard weer v verzorgd door onze geweldige ge hofkapel. U snapt het al, deze avond mag m u gewoon weg niet missen. sen. Wij zien u graag op ĂŠĂŠn n van onze z zeivuraovonden.

www.spurrie ezeiers.nl

31


L I E S H O U T

Voorraad van 11

32

H O L L A N D


CARNAVAL 20116

Sp S pu urrrrie ie eb bo oe ere e ren G re Giild ld de dea av avo von nd d 20 2015 15    Beste spurrieboeren en spu B urrieboerinnen, S Stiphout vergrijst‌ tenmin nste als men de opkomst biij de spurrieboerengilde-avond vo D spurriezeier is vandaag de dag blij wanneer deze de De d spurrieboerengilde-avond spurrieboerengilde avond d gerech  "" o optredens van eigen bodem, een loterij en genoeg te sneukelen. s Z ook het afgelopen jaar weer. Zo w In een bomvolle kurre ef betraden de spurriezeie ers met in h midden Prins Maarten het hun h podium. Na het openingswoord swoord van Prins Maarten kwam wam onze jeugdkapel, De Spurriebr maken. m Zij speelde hun nummers mmers met verve, zodat de hofkapel d komende jaren is verzek de kerd van een goede aanwas. Daarna was het de beurt aan onze e eigen stiphoutse nachtegaaltjes van Xango. Zij bezong gen geheel op eigen wijze de e gebeur  " #  D jaar hadden we een zeerr ervaren en goede kletser uitgenodigd Dit u uit De Mortel, Joran. Hij k kreeg de zaal mee met zijn geweldige klets. klets Een uitmu untende optreden. optreden De zaal was w warm z zodat de onze eigen bemme elcommissie met een potpou urri kwam en zelfs Prins Maa arten aan h gymnastieken was gesla het agen. Wederom een puik optreden van de bemmelcomissie. ssie. I Intussen gingen de broodjjes rond in de zaal welke gretig aftrek vonden. On nze eigen h hofkapel had een verrassing g in petto voor Prins Maartten. Deze moest in petit co omitĂŠ Der A Alte Dessauer mee blazen, hetgeen h vooraf voor de nodige dige vraagtekens zorgde bij de kapel. E Echter Prins Maarten blies zich er vaardig door heen. Er waren ook dit jaar weer de nodige 77 jarigen, deze w werden dan ook apart in hett zonnetje g gezet door onze Prins. De mooist m verkleden in de zaal kregen hun jaarlijkse lekke ernij. Een s speciaal moment tijdens de eze boerengilde-avond was het bedanken van Ad Kouw wenhoven, w mede heeft g wat geleid tot zijn j lidmaatschap p van verd dienste. Ad heeft jjarenlang g voor de b boerengilde-avond de prijze en voor de loterij geregeld. Ad bedankt! D Oud-Prinsen kwamen ditt jaar bijzonder goed, bijzo De onder muzikaal en bijzonderr voltallig v voor de dag. Zij kwamen alss het Johan Strauss orkestt de kurref binnen waarna de d kurref v veranderde in het Vrijthof in i Maastricht. Met een gehe eel salonorkest, sopranen en n tenoren "      "     " !        e behoorlijke baard aangrroei te hebben verwezenlijkt. een kt. Het zal aan het gerstena at hebben g gelegen. N het zingen van ons kleu Na urenlied en hoe skon is de stippent kwam ook aan deze eze mooie a avond weer een eind. Wij hopen alle spurrieboeren en spurrieboerinnen weer bij onze b boerengilde-avond ld d te mogen n verwelkomen lk dit d jaar!!

www.spurrie ezeiers.nl

33


Al meer m dan 10 jaar uw pe er rsoonlijke lijk reisagent! i t!

Online gemak met reisbureau-service voor o.a. Divers aanbod a - Exclusieve programma’s - Maatwerkreizen JO NGERENREIZEN

Waarom m boekt u een reis via ons?

Ook voor Stedenreizen - Autoverhuur Cruises - Vaakantiehuizen

w w w.worldwise.nl Of kom langs op ons kantoor Dorpsstraat 40G Stiphout Teel. 0492- 526943 - info o@worldwise.nl

 Enthousiiaste en ervaren reisadviseur met een advies ies vanuit eigen beleving. Aanbod van o.a. vliegvakanties, stedentrips, weekendjes kendjes weg, cruises, verre vakantiebestemmingen, ebestemmingen, groepsreizen, maatwerkreizen eizen en lijndiensttickets. Samenw werking met een ruim aanbod van reisorganisaties anisaties zoals Holland Internatiional, Neckermann, Vrij Uit en Duitse en Belgische elgische touroperators. Aanbod van exclusievere programma programma’ss van o.a. o a Executive xecutive Travel en Silverjet vakanties. es. Kortom: Wij verzorgen uw reis van A tot en met Z. Graag tot ziens! Nicole van n Beek & Anne Steeghs faceb book.com/travelcompanystiphout

De Spurr Spurri Spu Sp S pur ur urr rri riie ieze iezeier iez zei eie ie iers er rs we rs wens wen wensen ens ns sen u sen se een ee en he hele hel elle fi fijne fij ijn jne ne e carnaval!!! carnava ca rna rn nava al!!! al !!! !! !! 34


Prro ogrra amma ma 2016 ! &# &&# # $ #"% # &# &&# '#'! !  &# &&# $!( Vrijd dag 22 januari 20.0 00 uur 2e Zeivveravond Zate erdag 23 januari &&# )$%'%#&#$) Vrijd dag 29 januari &&# "&##!# '! '!!#

"&$$#$

36


CARNAVAL 20116

( ! (+( 09.0 00 uur Schoolcarnaval Bemmels / Sp purriezeiers ++( -&"% (" *( (+( ++( '*&** '&+* ++(!+'( !)+ *( " %&'*&* Met aa ansluitend: anslu tend 20.0 00 uur Spurriezeiers optochtbal (22.00 2.00 uur) prijsuitreikin prijsuitreiking ng optocht Zondag 7 februari ++(  ++( ++(  ++( 

'+(( # )*(+&(" '+(( - ()%* !* '*&*#$&% '+(( &(%,&%

Maa M andag nd 8 f februari b i ++( (%,#)*$$ 20.0 00 uur Sjansb bal Dinssdag 9 februari ++( (%,#)*$$ $*)#+ * %$$#) ++( 20.0 00 uur Helemaal Hollands *((+( 20.3 30 uur Haring gavond Hou udt de socal media en publicaties p in de gaten voorr de exacte invulling va an de avonden

www.spurrie ezeiers.nl

37


  

  

      H Hofkapel de Spurriezeiers, al 49 jaar live muziek uziek D p De prins van de kapel p Het begon met het prinsen H nbal. Hier en daar waren all wat namen voorbijgekome en van wie h moest worden maar hett blijft altijd een raadsel. Prins het P Edwin is gedegradeerrd naar de o oud-prinsen dus moest er w weer een nieuwe frisse prinss tevoorschijn komen. # $" ""# t toe. De tien seconden voor dat het elf over elf was te elden we af en stipt op tijd gingen de d deuren van de doos open. Wie o wie zou eruit komen. E Er kwam maar ĂŠĂŠn iemand uit de doos e dat was de geweldige beeldschone en eldschone prinses Fleur de Wolf. Springend en vol enthousiasme housiasme k kwam hoogheid Maarten Blo oks erbij. De prins was bekend. end. We zaten eigenlijk W g j wel mett een probleempje. p pj Wie zou u de kapelleider p worden? Maar M daar h Prins Maartenal over na had agedacht. Er was maar ĂŠĂŠn n iemand die de kapel kon le eiden met z enthousiasme en dat wass Koen Verhoeven. De kapel was weer compleet met een geweldige zijn " " Alle vooravonden van de Carrnaval heeft onze Prins Ma A aarten genoten en dat konden den we ook g goed zien aan hem. De Carna aval kon beginnen! Eerst de optocht in Stiphout op zaterdag die startte E e met de fanfare en afsluittend Prins M Maarten op de carnavalswa agen. Daar tussen zaten geweldige g deelnemers die altijd vol e enthousiasme met de carna avalsoptocht meelopen. De zondag mochten we ons weer w laten z zien in de optocht van Helm mond waar duizenden mense en langs de kant stonden. Het weer hi l hierin h hielp hi i mee en het h was een kei k i skonne k d dag zall ik m maar zeggen. Toen kwam Carnavalsmaandag T g. Als kapel doen wij dan altijd jd mee aan het prijsbloaze in n Helmond. A Alleen deze keer was het anders. a Toen Maarten prin ns werd hebben we afgesproken dat h er persĂŠ bij moest zijn op het grote podium. De hele carnavalsvereniging sto hij ond samen m de kapel los te gaan op het podium samen met hon met nderden andere mensen. Het et was een g geweldige ervaring voor de kapel maar ook voor onze prins. Zoiets maak je weinig g mee. H Helaas hebben we de eerste e prijs niet mee kunnen nemen maar daar gaan we komend mend jaar w weer voor. Helaas was de la aatste Carnavalsdag alweerr aangebroken. De Carnavals dinsdag s sloten we weer traditiegetrrouw af. #! " $!##!## e hoe Maarten bij de oud prinsen en p wordt gevoegd. Al m met al was het een kei leuke spectacula aire Carnaval voor de kapel en met prins Maarten aan o onze zijde hebben we zekerr genoten. P Prins Maarten bedankt.

 

38


CARNAVAL 20116

De D e H Hof Ho Hofka Hofk of o fka fk f ka ape ap a pe el

Maarten Bloks B

Werner Jansen

Simo on van den Broek

  

Joost van n de Brand

H Harm postma

 

Jochum van Berkel

www.spurrie ezeiers.nl

39


aanleg - onde erhoud - service badkamers k

5735 EN Aarle-Rixtel telefoon 06 4 48511391 frank@vli-service.nl

w w w. v l i - s e r v i ce. n l

40

l

ONDE RH CONT OUDSR CV-KE ACT TEL €

62, 50 p

(incl. B er jaar TW )


CARNAVAL 20116

Pla lay ay ybac ybackf ckf festtiv iva vva al %.)%35!.$%/031%$%.2$//1-%.2%.-%3%%.,)#(!-%,)*+%/&'%%23%,)*+%"%0%1+).' H Hoezo Beperkingen ??       08!3%1$!'*!.4!1) 8!,(%3,!7"!#+%23)5!,$//1-%.2%.-%3%%."%0%1+).'$%:!13)e estenâ&#x20AC;?, plaatsvinden in Zalen Centrum C de Smed aan de Dorpsstraat psstraat in Stiphout. De Playbackcommissie is, mett in gedachten het enthousiassme van deelnemers en publie D ek in voor'!!.$%*!1%.-%35/,9,!.!!.$%2,!''%'!!./-). 6%%1%%.,!7"!#+%23)5!,5!.*%6%,23% t presenteren. te Zoals bekend is het Playbackfestival een van de initiatieven van de Stichting â&#x20AC;&#x153;Truc Z ckers Day 3)0(/43 ; %. 6/1$3 !, *!1%. ). '/%$% 2!-%.6%1+).' -%3 #!1.!5!,25%1%.)').' :% ;4)33)0(/43'%/1'!.)2%%1$ U weet waarschijnlijk wel datt de artiesten zich enorm kunnen nnen inzetten om iets geweldigs gs te pres senteren. Menigeen van u heeft eft al eens de Modeshow gezien, ien, die onze Stichting jaarlijks jks organis seert, maar ook velen hebben n het Playbackfestival gezien EN gehoord. Het is ontroerend end te zien h daadkrachtig de â&#x20AC;&#x153;artieste hoe enâ&#x20AC;? zijn. Tegelijkertijd is het hartverwarmend te zien dat het publiek d spektakel zo enorm waarde dit eert. Het festival wordt muzikaal ondersteund door Spurrie H p Brass, ass,, voorafgaand g aan de hofkapel apel p van de S Spurriezeiers. Ik heb het al meerdere m keren geschreven, maar m nogmaals, het is een hap ppening die u minstens een keer meegema aakt moet hebben Het wordt een avond met een vleugje carnaval, playback-we H erk van de bovenste plank met et bekende e vaak net uitgebrachte num en mmers. 18)*.6%%18/<. /031%$%.26!!1")*$%.4--%12/0%%./.5//123%,"!!10%1&%#3%-!.)%101/f fessioneel en vol emotie en be etrokkenheid, worden ge-playbackt. H lijkt dan ook alsof de echtte artiest zelf in de zaal staat. Het t. Om er kippenvel van te krijgen. en. Bovend is de zaal â&#x20AC;&#x153;een grote feessttaartâ&#x20AC;?, waar muziek en lichtt gecombineerd worden met de dien e reacties v het publiek. Tot het laatsste nummer blijft het spannend van nd want de playbackers strijd den om de e eerste, tweede d en derde d d prijss, die d door d een gerenommeerde d jury wordt de d bepaald. b ld Daarna aast krijgt ie edere deelnemer als waarderring voor zijn optreden een oorkonde. De presentatie is in h handen van H Harrie van Dijk. Voor details zie; z www.truckersdaystiphoutt.nl 42 .!!1 (%3 ,!7"!#+&%23)5!,  /0 8!3%1$!' *!.4!1)  ). !,%.#%.314- $% -%$ ). 3)0(/43).'!.'/102231!!3 !.5!.' 441 !!,/0%.5!.!& 441  T Tevens is er gelegenheid om mooie m prijzen te winnen, :3)#(3).'14#+%12!73)0(/43 ;

www.spurrie ezei


â&#x20AC;&#x153;Uw bekende en vertrouwde adres voor al uw schadeverzekeringen.â&#x20AC;?

42


cARNAVAL 2

Wai Iza d’nn Uurste skòn Sppurrieland

inses van ut lprin Bemmeellp è e un Stitippeennttssee T rre ore bij de Al heil min lèèv cht bij d’n Ouwe To di at a tro ns gedanst en tweie ja te tte òn ut P sk , r te de d ze an g ge V ht de ac in w Geborree bai de Bemmel riekapel,l daarrna b er H n d’ j bi ne n Kluppelin on g Beg vurmalige Houtse un en ls t ke is i in i w w S ge f m El Raod vaan iezeier Willia te Stippenttse Spurr ch se ra un n va e er Docht t en Bettssiiee van ’tt Hou rt b be m hs h La L eg te en S nt e pu nn ip A òn stukske mee an oit S skkò ls n ke ee in ar w S jo ar sé pa Jo n ’n en al ut p ut Houutt en ochter van Jan Klèndo olaris op ete mi ccaarnaval mi a len bai Po al rg yb ve le lle ol te vo t e i ut ni an en n g ao a an Voortuitg Al van klens aff kestt van Fanfare de or g gs i in id le op ut i m peuulleenn uut sp e hôg raar van tweie turv ass le br b s ie i al rr ns pu en S m ke ne lle e òn kkapp eie en sk p de Lindt mi ne go u letste jjoar op Alwir ut rs nie s henen, dus zeke on um in re de ie i gôn viere, m g i zun aallen carnaval m ai w è D : te n , dè zit weel snor. e Urs Ten pent pp tip S in i l al av rn ar C t i . Wan l in a le al geerr te kaup hhebbe mmellhhang b ot. Ok dè zit wel be e òn sk e ne n Bemmelbo un du ir p w op ai ge g w è zin D en e : ge de prin wid Tw e T goan sp Ten ptochhtt flinkk g b i dun op aii ba w è D e: rd e d de e Ten s muziek kumt mak on i ba ir w or ja s or. sn di p rriebras ok err heebbe dè de Spu èe gè i ai w è D d nke : de d huiiswerk de e vier Ten an ol ko k dè we bai het sk an e ge en d ni g en ag br da lle ez za de d k ke ai ks k W oe oll een beez oo e Vijfde: Ten dosskko Trud dt en de T Lind de ai w è D e: e Zesd Ten gaon dansen. ll g zalle ul v ve l al va na ar lc l oo sk de Bemmelshow gaon zette gee zien mi d gg ag m nt le ta l nt op zunnne kop g te vu ir de d w le lle ai al w s è on D i : m de g joar en zeuven Ten nse en hhosse, en nne carnaval vurrig òn da e sk nn ne k ke un l r ul vu ve i e k ai nk w beda daannttee Sietske b Teenn Achtstte: Dè djjjuud i ad o en zin yg T Ty s in pr p e w è D : pe w is er ok en Negende Ten an alls utt afgelouw go is ho òr rriebemmells!! gullie nò s pu S pa i ai de i w m è f D ru r ur K e: e in de Teenn tiend or zit, carnaval vier t wel sno ut è D v l. e: fd el e Ten zitit De Kurref wir vo n d da , zin n k ke i ba l allemaa erf ALAAF! tweie, maaar un 3-w e ni n, éé e ni f, a aa n wai br Enn natuurlijk belove

Makke bekend

www.spurrie ezeiers.nl

43 3


ekes

De Huppelmari

ur Aben, Lau

Staand vlnr: Fle

rand.

an, IIsa van de B

smijn Bouwm ra Adriaans, JJa

t, Liz Unterberg

o i n vaann Oorschh , Pie n e d U n va ki ik en, N

aar v.d. Weijd Hurkend vlnr: S e Aben v.d. Sande, Felin y se d in L , rg e tterb Zittend: Evi Un

acht

melw De Bem

, rhoeven e V n n rly l r: Ma e Janssen, rij vln e t s r ett e t n Ach an, Na m w u o Fleur B eldijjk. Me at Danya oort, Ka v t n a S van s, rij: Eva lijjn Raijmaker e t s r o o r V Ka rschot, van Oo der Zanden. n Sara va o: t op fot t. k e e r b t On hou van Stip je t n ij M


c cARNAVAL 2016 6

apel

riek De Her

t,

Stiphou n a v s n t, Fo l Stiphou an van Berke n a v s Guu hot, J n Oorsc a v im P

Raad van 11 Staand vlnr: Iz zaa Swinkels, L otte van Neerven, Fleu r Raijijmakers, Anna Oduwole, Ing e Essers. Hurkend vlnr:: Isa van der Za nden, Naomi Oduw ole, Qie i n n a C le ment, IIsa Term meer. Zittend vlrn.: L una Deelen, N i a van in Oorsscchott, Re nsk s e Opheij, L ucie Kat.

www.spurriiezeiers.nl

45 5


Koen Kanters

Frank van Uden

Houtsestraat 64 5706 LS Helmond T 0492-554360 F 0492 546659

Gasthuisstraat 6 5708 HK Stiphout-Helmond T 0492 - 52 37 99

 

M 06 - 55 79 69 22 

 

Op carnavalszondag, maandag en dinsdag zijn wij gesloten.

 

     

Vanaf woensdag zijn wij weer uw kennis in smaak!

     

   

Fijne Carnaval!    

  

!#"$$%#%(%"!&%! (   '''#$%&# % '# 

46Dorpsstraat 47 | 5708 GC Helmond | [0492] 56 50 43 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 56 50 30 Mierloseweg 17 | 5707 AB Helmond | [0492] 54 89 04


48


De Bemmelco

mmissie

Evelien de Wit Simone va v n der Zanden Anne-L Lène van Neerv en Cindy Ess s ers Eline van den H urk Huib Raijm makers

Begeleiding s huppelmariieke wacht en bemmellw Cindy Essers li n de Witt Evelie

www.spurriiezeiers.nl

49 9


A ANLEG ONDERHOUD BESTRATING

Gasthuisstra aat 25 5708 HH Stiphout (T) 0492 382499 (M) 06 22 2571611 (E) info@thijssenhoveniers.nl

WWW.THIJSSENHOVENIERS.NL

50


cARNAVAL 2016 6

i bemmels Teerugblik Spurrie T

Carnaval 2015

tijdens lo Hout. We hadden ierloM in s es lke elk pe pp up Kl p ins. En wat n de Klein Houtse fitstee pr met eeen bezoek aa we meedoen meet de els n m d de m nd B Be k ko de ch to en r nn g daan Isa vvan aa d ge 015 bego tikke goed adjudante, m rts of Ha t ! ) a an s) Carnaval 20 ( (e jud ju ins ad pr en te es i of prins ij vaann de fiits prins prijs dit bezoek nnog geen bemmels kregen de Spurrieb de , n en ne nn wo ge g n d nkk je? We heebbe de van de Berkkmorteel.l a kt: ‘Ik zie ze gemaa k nd g der Zanden en Anna t motto werd beke He s. l els m m be rie ur se p ins s worden vaan n de Sp ins of pr err, het prinnsenbal va e zou dit jaar de pr ve ie wi w zo t o e h he i s wi : wa er ri ijk ua gr p vvan de Bemv ell belan i t. Mett hulp d. Maar ve d Op zaterdag 10 jjan rgesteld hele mooie kis o n vo ee t en et d m rd n we ne gsbaan naar els bin m al B m over de lannding eiers de za g ilig ez rri ve t pu p vvliegen’ en alllle Be S kis ki de de el et m sn s ieer iezzeeie d’n Uursste! Spurrie de S Tyyygo d l kkig kwamen al i T den d prins hijnn: p lia, kkond sc Ju or te vo de Bemmeels? Gelu d a an te s jud in ins Ad pr n e ij zij i uw ze nie loofden er ins Job en , prin judante Sietsske be am dan eindelijk on Ad kw k , en en melprins van 2014 ll lle o te yg af Ty T er ins ke Pr al l zijijn Adjudantee. o en. Na een aant om e als p dium ko het po bennoemde hij Sietsk s s, wa rd lee t tal ïns ge Tyyygo g ins T daatt prin Nad N t maken! r n met zijn carnavall van te ie oo m n p prins Maarte ee en sam en. Dit jaar mocht ak m te nd ke be in ske naatuurlijk! e rs om hun prins i zeeie urrie o en Adjudante Siet S Sp yg T Ty de ns n rin aa t elp m ur m be Be de dss waas het onnd Avo ’’ss Av d samen met onze d, lannd i rssla i zeier prriinses over Spurrie n re ge re r eu mmels dee priins en Fl Be es e all t prins p da Na n. en re r t prinses Fleur feliiciite p keepenn tijdens deze l prinns Maarten en els heeft zelfs moeten m o m yg T Ty Be ins de Pr n n. ge he gin Zondag 18 januari Z ariekes dansen voor mocchhtteenn de huppelm , d rd ee cit iddag. eli fe ge en hadd zellige en drukke m ge g er n ee s wa t h he e veell mooie en ortom, ag weer ie! Ko receptie hhebben deze midd e W renn! . w ho els m m Be dens heel goed wa jaarlijkse B optred e de all or t vo da om tijd , er en m we t g tee ne was he obs (ook wel de n de receptiie w jk om een beslisssing E n weeeekk na Ee Vos en Sophie Jaco y was hhet moeeililijijk R Roos Vo , jur en de m r m or oo Re Vo V ndeenn, Sara ra n. Zand i S Sa zie , d rZ s Remmen ll, Isa van de t te oo or R Ro . i lleuke optreedens ge k km uit e er h ch Be to n de er n zij Anna va er kregen aderen waren Lotte van Neerven, eiden die de oitskiet Maar nna laang vergad ij vaandoor. L ieter. De mei prijs sk oit 1e d de de d et en m f f. eg k kr er rre ) n s) Ku K ge an de de minimensjees) gin e ade ((de pinguïnd a e aanwezigen in men e zien aan all den laten Siettskkee van de Kim tre en op t n he de an er Za ke r n de ee n vva de carnavall nnog Prins Tygo, n ezig. P els aanw dinsdagmiddag met mmel Be mochten d de n en re ar wa e uz ott aan dee pa dansen. Heet was To backfestival. T klappen enn te d ay te Pl t ee m he s or ns do de tijd ns ig t de wij ook aanwez ee met de optre Uiteraard waren w den enthousiast m 11 ded n va . ad en ra m d de ko n en i e zie sk Adjudantee Siettsk A ptredens voorbij mooie op en n de bb he we en d Trudo en daarna aa ige avon de St. Tr n eeen gezeellig aa k ek oe zo b be n ee den gochtend met jdag Allee kinderen stond v ijd iphout. A nnen op vr St go in t be ch s to els m op m d de B Be or rnaval! De g van de optocht. eikinng d bemmelboot vvo j uitreei ijs j op de lijk p pr de de Eindelijk was het ca E ein o or els e vo m i in f m rre B Be d Ku g de mochten de et de optocht in gooien. Daarna no Lindt. Op zaterdag L pjes te g s nden, net als m oepj hi r sto okk hie en sno O n d ien d. d aie aa on wa m zw lm t te H He , i in en t ns dag was het tijd ptoch de op iast te da gs d n! Op maaand ag te i idd ch eenthousiia m to s ’s op n en ie oie is i oo M m e n peen pe ili lop gelo H ilig de He i e ge i n. Waatt ee gooie p lonais ochtend eerst d oepjes te g nst en dee po sn d da en ge g Zondago Z k i ien fli flin aa a d rd zw we te , er uk en , want in ruuil te dansen g druk llig d ren te gezelli t was er g en. En meet succes He kk f f. pa Stiphoutt, de kinde S rre te n K Ku te t de d we i in f af n n a rte toen was hheet a al viere ddag carnav pter van prins Maa scep dinsdagavvond! En p d de op v or eeen midd vo ag i id he idd sc m af ze t de he t s oen was het t n tiijdenns Tyygo heef To p n. T in Maarte el pe dereen. Prins T aise geelo lon jes van prins po p ijs door ied d ls de el m en m t ns be b i d da rie ur egen de Sp hhebben we ge mmeels. beem rieeb vvoor dee scepter kr Spurrri Voor de laatste keer de S daag. Vo voor d als al av av rn rn ca ca c e t t tst de d n l laa va de aalweer dinsdag, b tekende het einde dit be g, d n van de kleding l ele ss wi t he or o a e Bemmels en vo e all d j tij j eten met ietjes Fr . tje en et id ids h he fsc f Tygo en Adt af ins Ty alles al klaar vvoor he et presentje van Pr m nd t id, id sto he h k k, nk sc f ho af e uis ht th s ec ort, on dan heet zellige carnavval! Teerug in Café de Sp p een mooie en ge op en nog een disco en e et en et ijk he gk Na ru te r! eu en Fl nn n p iinses r we ku inss Maarten en pr prrin p ionneeeell afscheid, maaa mottio er een em we s wa t issieleeden. Ookk He e. k sk et u antte Si juud n een aantall comm va en m om n no ge id he s g bedankt voor l ommissie afsc der Heijden hheell er t de Bemmelc n ef va he tijn n, ar re M wa en is n hu ve v naar Astrid van Duijnho oen alle Bemmels To id. Ingrid Kersten, heid sc s f af l ee ion ot em n t dit waas ee d out! d rcarrnnaavvaall in Stiph i de lie inzet voor de kin j llie jul al 2016!

Alaaf en tot carnav

www.spurriiezeiers.nl

51


N

it z nder

Cola, sinaasappelsap, bronwaterr,, bierr,, koffie of uw favoriete ete wijn. Dankzij onze adequate bevoorrading komt u nooit met lege handen te e staan. Met een uitgebreid assortiment kunnen we iedere organisatie bedienen. enen.

Kinderfysiotherapie Heidi Veldwijk Oxrooi 5a Middendijk 36, 5705 CC Helmond, Tel. Tel. 0492 52 36 67,

5708 AS Helmond/Stiphout

meulendijks@drankenhandel.net, www.drankenh drankenh handel net handel.net

Tel: 0492-555555

Willem van Oorschot 06-54928590

De Heese 20 | 5708 KH Helmond info@vanoorschottimmerwerken.nl www.vanoorschottimmerwerken.nl

PIET ANDRIESSEN B.V. Eloy Andriessen

VANDEWAARSENB AARSENBURG BURG

BR RILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN COMPUTERBRILLEN

Sport Therapie

Ho ortsedijk 11a - 5708 HA A Helm Helmon mond Tel: 049 92 - 548658 Fax: 0492 2 - 523524 www.andriessenoptiek.nl

voor bedrijven en particulieren ulieren Overloop 2 | 5704 EL L Helmond Helm mond 0 06-14441974 | j.waarsenburg1@chello.nll | www.vdwm.nl vdwm nl

VANAF HEDEN OP ZATERDAG GEOPEND VAN 9-12 UUR !

AP K Is het adres voor:

Onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s In- en verkoop van gebruikte auto’s

Dorpsstraat 137-139 5708 GG HELMOND (STIPHOUT) T. 0492-534400 / 06-54.33.73.69

52

zonder afspraak !

OPENINGSTIJDEN: MA. t/m VRIJ. 08.00 - 18.00 UUR ZA. 09.00 - 12.00 UUR OVERIGE TIJDEN OP AFSPRAAK


cARNAVAL 2016 6

Prinsenbal 2016

prinses. o p er prins of f binnen, nog zond re ur Ku de els m m a en de Spurriebe kwam arrii om 14:00 uuur ua j jan 2 ag rd te za p O g bekend worden. eg ichh meet , deze zal snel genno d, d ur kteen zic tr tre ge g t rmaakt nie n r aa M err. De kinderen vve ige llig ell ez ge en r en niet ke nd uk ko k eds dr p inses en uwe prins of pr mmelss werd het ste nie be rie de r ur ar S Sp na unt, ig d de ipp n ier St va sg n in val Na binnennkomst N d reen was nieuw d gemaakt: ‘Carna keennd muziek. Iede be de ar jaa j en n dit or n r! pc va jaa po to it di de spellettjes, de d ssen was het mot riebemmeltjes weer g hiervan. Onderrtu ing ullllin t publiek, 35 Spur th h he on n aa de t ld to n ste te g ge ch or wa w B mmels vo deenn alllle Be k werd o ze niiieuwee prins t! Hierin zat on dè zit weel snor’. Ook d ki kis ie oo m le he n E i h? Ee Sander en a tS adjjudan t hadden zij bijij zic iett. Ook probeerrde nie iers binneen. En wa ze te rie uk lu ur dit Sp r aa de m pr , en of inses? maken p ins o n er pr Einndelijjkk kwam E dee dee kist open tte is carnaval zond errd t ee at be b W ob ? pr nu n at rte W aa t. M nie o k l Zij haadden de het oo of prinsees. Prins o Siettskkee zich al snel. en, maaar hen lukte te ak an m ud ju te v rtelde n Ad en n pe ijn op zij t en ki kis o op en ve d Tygo prins Ty vvorst Maark de 15, p al ebei een snor e hebben all rins van 201 sk et elp Si m e m te t een an B Be n d rte jud j d de dj n aa Ad M de ldd go en g Tyg g meld Gelukkig d s moest prinss orr’, du ig maar! Prins Ty l snno l kkkig luk we ge i zit , m dè d em t, t d de hhele lee t bl un et ob m pr ipp i t en St he n val in n telde saam ‘Carna rte jk oplossinng voor o aa eli M m n na ins is i pr to en ot e m to t e r s Het 0 terug te i g was. l sin m meer en mee plos de op dat dit d d o om van 11 naar kist.t. De spanning na k stelde voor de ar n M v va t kist rs en or de d , Vo V en . or op en ho t op ja he t 0 een ds nie p tijdens t ed naaaarr 0, g ste 1 1 no ssnor op n g va gin gi g t ru kis te de lde r te e n 0, maa 1 naar 0 werken! IIedeeree zaal terrug van 10 is Dit moest zeker tal is. ge als av rn ca t h he n n! 1 j 1 o schij omdat ttellen, o t alend tevoor m str k am l kw inkkels e Adjudante Fleur pen! Prinses Iza Sw inses Iza en Pr ging op . te an a jud Ad ar ha t t j akkeerrss to Raijijm rR te wordenn! benoemde zij Fleu leerd, b tal een mooie carnaval ïns f ft ge loo s b be wa t Iza I D Da . nd sla ier ze rie Nadat Prinses N ur 16 regeren in Sp Kurref! de K t ens carnavall 20 gaan tijd g rnavaalsmiddagen in ca de n va n en ee op mmelshow off l te zien op onze Be open jullie allemaa Wij ho f Alaaf!

C a r n a v a l in S tip ippunt,

dè zit wel snor!

www.spurriiezeiers.nl

53 3


cARNAVAL 2016 6

LLIED

E SPURRIEBEMM

C a r n a v a l in Stip in ippunt,

dè zit wel snor!

omst gd die he de toek e jeug D leren elleerd ge We wilden ski‘n at is ons zo g D . Stippent e bergen gaan En naar de us ’t Carnaval iin D meerd. beren prob n ‘t p nu af aan gesm n va t We wilden op L i t gedaan. ben ‘t nie dezze dagen Maar hebb En wie met d k oo d ed go k nt maar rrieland niie miist pu p S s Van ene ka n O n en llle gaan ziijjn zeg geg kunnen we verttel Dat we niet g ie D k n giist. k ke beke en he verg z’n eige ie Want achteraf b at D eg w ie n ppent nou Konden we in Stii Refrein: r en jeugdraad hie ge eig ze z on Refrein: et M r naval gen jeugdraad hie e eig Met onzze eren wijj nou Car Vie l al nav niiet Vieren wijj nou Car In jaren was het i t edal. nie purrriie ™n in ‘t Sp sk In jaren was het zo edal. gen rond purrriie Bemmels sprriing de zo sk™n in ‘t Sp n E d n n ro k. tek emmels spriinge ene aap op ene st En de Be ls A k. e sttek lland Als ene aap op en Ons hele Spurriie l nd i la p rrie s apellgek Ons helle Spu Stippent is st nt is stapellgek Stippen

www.spurriiezeiers.nL

55 5


Whatever the challenge, met carnaval kan het wel even wachten.

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST Helmond,

56

6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

info@mevi.com

Fax: 0492 - 53 87 35

www.mevi.com


BBQ

12,75

vanaf € compleet verzorgd

BROODJES Dorpsstraat 58 tel. 0492 - 534 275

Speciaalzaak in: Vleeswaren • Kazen • Maaltijden Soepen • Broodjes

ook bezorging !

WARME MAATIJDEN s m ste /d sy t 29 L) & (N ts raa d ec isst on oj m pr sthu Hel RQ Ga H H 08 57 u .e ps rq

Bezoek de website www.rqps.eu voor voorbeelden en/of informatie of bel ons +31-(0)492-841699.

@ fo in

Schilderijophangsystemen Bewegwijzering voor binnen | naambordjes | deurbordjes | plafondhangers en meer… Bewegwijzering voor buiten | parkeerborden | reclame zuilen | lichtbakken en meer…. Visuele Communicatie en reclamesystemen Kliklijsten, Whiteborden, Stoepborden, Windtalker

VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH

Gasthuisstraat 60 - Helmond - Tel. 0492 524769

58


cARNAVAL 2016

  

  Beste Spurrie ezeiers en Spurriezeierinnekes, s, .-,##3813&5'3&113*'5$'456637#0'2633+';'+'34<0+54-+'5'36+5)'3'+-5 <0+54-+'5'3+4+0 +0)'71'3&1/''02'34110&+';+%*$+,;10&'3*''(5+0)';'51(+0214+5+'7';+0+412)'7#..'05''3'0/'5''0#2#35' 10&'34%*'+&+0)+5-#07#3+'3'07#0$+,7113$''.&*'5$168'07#0''0%#30#7#.48#)'0515&'4(''3/#-'3;+,012#.10;''7'0'/'05'0';' 10&'34%*'+&+0)813&55+,&'0410;'#.)'/'0'.'&'07'3)#&'3+0)6+5)'3'+-5 <0+54-+'5'3+43''&46+5)'3'+-5##0  1.7#0+.4'0 110.1-4 1+0'/+,4 &3+'7#0&'"'+,&'0 "+..: *+,44'0 2003 Sande er van Esdonk en Maarten van Dijk k  '1';'/73+'0&'0  6+$#+,/#-'34  #3%'.7#04%*  ##35'0.1-4'0#35&3+##04 +#0%#+44%*121/10'4%1'07'.:07#0'.&'0 13)7#05+2*165 1$'35&3+##04 #3-44'34  '(6:$'0

   

 0;'3'.'&'0 1-10;'%#30#7#.47'3'0+)+0)*''(5'3'.'&'0'0.'&'07#07'3&+'045'+5;+,0/'04'0&+';+%*12''0$+,;10&'3'/#0+'3+0;'55'01(+0)';'5*'$$'0711310;'%.6$ 2&+5/1/'05-'00'08' '3'.'&'0'0.+&7#07'3&+'045' '3#3&1//'3+4+0$'01'/&515'3'.+&'3#3&+4.+&7#0&'3##&7#0'.()'8''45'07'.',#3'0#%5+'(+0*'5$'45663#.42'00+0)/''45'3'07+%'7113;+55'3 +'5'--'34+4+0$'01'/&#.4'3'.+&')100'0#.43+04+0 &##30#7+#&'3##&7#0'.('0*'5$'456638##3+0*+,&'(60%5+'7#02'00+0)/''45'3'0 7113;+55'37'376.&*''(5 #07#0'3-'.$'01'/&#.4'3'.+&+0#0*''(57'.'(60%5+'4$'-.''&$+00'010;'7'3'0+)+0);1#.4$'456634.+&.+&7#0&'3##&7#0'.('0;'.(47113;+55'3 ##38+,-'00'0#0*'5$'45#.4&'423##-8#5'37#.7#0&'2633+';'+'340#/'.+,-#.4!1345 '(6:$'0+0 $'01'/&#.4'3'.+&'(*''(57'.'(60%5+'4$+00'010;'7'3'0+)+0)7'376.&1#'//'.%1//+44+'3+04+0 .+&7#0&'3##&7#0'.( &,6&#05!1345'051512&+5/1/'0501)45''&4$'456634.+&#.47+%'7113;+55'3 &3+'7#0&'"'+,&'0+411-+0 $'01'/&&3+'+4/''3#.4 ,##3#%5+'()'8''45&3+'+4&')315'#0+/#513)'8''45#%*5'310;'%#30#7#.4-3#05'0&' 8'$4+5'!'.',#3'0*''(5*+,+0*'5$'45663)';'5'08##3+0*+,&'(60%5+'7#02'00+0)/''45'3'0*'57113;+55'34%*#2*''(57'376.&1-+4*+,3+04)'8''45+0  114'0#047#0&'"'45'3.1+0 5+,&'04104 ,#3+),6$+.'6/$'01'/&515'3'.'&'0 114*''(5 ,##3.#0)&+7'34'*#0&'042#0&+'045'07'3.''0&##0 10;'7'3'0+)+0)+'57'3)'5'0/#)813&'0&#5;+,11-7'.',#3'0$')'.'+&45'37#0&'&#04/#3+'5,'48#4#047#0&'"'45'3.1+47#0#(&'123+%*5+0)#%5+'($+,&' 2633+';'+'34+,+493+04)'8''45.+&7#0&'3##&7#0'.($'456634.+&'0 7113;+55'3 110.1-4+4$'01'/&515+&!#0!'3&+'045'+0 110+43+04)'8''457#010;'7'3'0+)+0)+0#3'0.#0)*''(5*+,;+%*7'3&+'045'.+,-)'/##-5/'5 &+7'34'*#0&'042#0&+'045'0/'51#5'%*0+4%*';#-'01-8#4*+,7'.',#3'0$'531--'0$+,&'1251%*5'0+01042633+'.#0& "+..: *+,44'0+4+0 $'01'/&#.4'3'.+&0 $')100'0#.4*1((151)3##($+,&'2633+'$'//'.4##30#7'3&'3$+,&'2633+';'+'34#.43##&7#0'0#.4 &'4'%3'5#3+4+0*'5$'456638##3$+00'0*+,&+7'34'%1//+44+'410&'3;+,0$'*''3*#&;1#.4&'%#30#7#.4-3#052.#:$#%-('45+7#.$';1'-.-'3.+'-;+'-'0*6+4 .2*10464'0*'57'3;13)'07#0&'10&'34%*'+&+0)'0,##3#.4&,6&#05&'3'%*5'3*#0&7#0'7'0;17'.'3+04'0)'8''451-+4*+,3+04)'8''45+0 &168'0*17'08'3&+0 $'01'/&515.+&7#07'3&+'045'&*''(5;+%*7'3&+'045'.+,-)'/##-57113&'7'3'0+)+0)&113'.-,##3&+7'34'#&7'35'05+'4125' *#.'0

www.spurrie ezeiers.nl

59


Gas- en waterinstallaties Sanitaire installaties Zinkwerken Dakwerken

Werkplaats-magazijn Schoolstaat 7A 5701 JR HELMOND Tel: 0492-533512 Fax: 0492-538507 www.wivabv.nl

Gerard Roefs Taxaties en Advies Makelaar en Taxateur

   60


cARNAVAL 2016

He H eiiliig ge m miis e en o ont nttb bij ijt jt Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinne ekes, Zondag 7 Februari, aanvang 10.00 uur sp purrie Heilige mis. Het is inmiddels een goede traditie om de d lange Zondag te beginnen met de spurrie Heilige mis. is. Al onze geĂźniformeerden moeten vroeg u uit de veren om een uurtje van bezinning mee te maken. en. Als de klokken van onze mooie Trudokerk over ons Spurrieland te horen zijn loopt de kerk weer eer langzaam maar zeker vol. Fijn om te zien dat vele Spurriezeiers e en Spurriezeierinnekes weer goed gemutst samen mett ons deze dienst willen meemaken. Benieuwd wat onze diaken Ton Schepenss ons nu weer op zijn eigen manier wil voorhouden in zijn ijn toespraak. Erg verheugd zijn wij als Spurriezeiers dat d ook Pastor van Kessel weer de dienst wil voorgaan. n. Medewerking van ons gemengd koor Sintt Trudo met hun mooie zang zal de dienst extra luister er bijzetten. Natuurlijk zal de Hofkapel van de Spurriezeiers weer zorgen dat de muzikale noot niet zal ontbreken. ntbreken. We zijn nu al benieuwd hoe het dansje va van onze huppelmariekes er dit jaar uit zal zien bij hett afsluiten van de dienst.      alleen maar ve ergroten. Zo zal een ieder o op zijn of haar manier weerr invulling geven aan deze speciale viering. Speciaal blijftt het om onder de klanken van ons eigen Spurriezeierslied slied alle geĂźniformeerden te zien binnen komen in onze e mooie kerk, samen met u allen. a Van harte hop pen wij dan ook u in deze vie ering te mogen begroeten!

www.spurriezeiers.nL

61


cARNAVAL 2016 6

Wilt Wi lt u g gra ra aa ag e ee en vvla la ag o of da ass? Of f w wiilt lt u lid w wo ord rd de en va an de ve a ere re en niig giing ng? ? Iedereen een Spurriezeie er!! Wiltt u lid worden van de vereniging? v Wilt u ons sponsoren via de Club 111? Of bent u op zoek naar ee en echte spurriezeiersdas das of spurriezeiers vlag? lag? Bel (0492-521672), mail (secretaris@spurriezeiers.nl) iers.nl) de secretaris, of kom langs op ons o kantoor. Tijdens de e carnaval is iedere Sttiphoutenaar een Spurriezeier riezeier en dat mag gezien worden. De nieuwe kleurrijke da assen dragen bij aan ditt ultieme Stip phoutse carnavalsgevoe el. Wilt u daar ook bij horen? Wordt lid en krijg de orgiinele spurriezeiersdas cadeau. Hiermee steunt u de vereniging en zorgt u ervoor or dat er ook in de toekomst komst vele carn navalsevenementen geo organiseerd kunnen wo orden. Hett lidmaatschap kost u sslechts â&#x201A;Ź 25,- per jaar.. Voordelen lidmaatschap: Orginele spurriezeierrsdas Voorrang kaartverkoop op Bezorging krant Toegang en inspraak tijdens de ledenvergad dering. Ook k kunt u de club sponse eren via de club 111. 111 U betaald een sponsorbedrag edrag van â&#x201A;Ź 50 0,- per jaar, maar daarrvoor krijgt u ook iets terug. U krijgt een originele iginele spurrriezeiersvlag, een ech hte onderscheiding en nieuw dit jaar, u kunt plaatsen rese evereren voor de kletssavonden (max. 2 per betalend lid) Voordelen club 111. -

Orginele spurriezeierrsvlag voor nieuwe lede en Gereserveerde plaatssen klestavond (max. 2 personen per lid en op p aanvraag) Bezorging krant. Onderscheiding

Wiltt u een losse das of vla ag komen, bijvoorbeeld d omdat u al lid bent? B Beide zijn te koop p voor slechts â&#x201A;Ź 15 eurro op het spurriezeiersskantoor. Ook kunt u een e mailtje       

www.spurrie ezeiers.nl

63


Gilde van Oud Prinsen Beste Spurriezeiers, Nog voordat onze Stiphoutse fanfare het nieuw jaar met haar muzikale klanken opent, is de nieuwe Prins Carnaval onder de luide klanken van de hofkapel bekend gemaakt. Het moet wel een bijzonder jaar worden nu de nieuwe Prins er al zo vroeg bij is. Namens de oud prinsen wens ik hem in ieder geval alle goeds toe voor dit carnavalsseizoen. Met de komst van de nieuwe prins is Maarten Bloks toegetreden tot het Gilde van Oud Prinsen; een steeds groter wordende groep van oudgedienden, want oud-prins ben je nu eenmaal voor het leven. Ik vind het belangrijk dat iedereen er blijk van geeft â&#x20AC;&#x153;ne Spurriezeierâ&#x20AC;? te zijn; want alleen met velen en voor velen kan het carnavalsfeest behouden blijven en alleen met velen kunnen de gewenste aanpassingen en veranderingen worden doorgevoerd om ook Carnaval bij te tijd te houden. Het Gilde van Oud Prinsen zag het daglicht bij het 22-jarig bestaan van de carnavalsclub toen Mies de Louw en Marinus Leenders in de bloemetjes werden gezet en toen Harry Prick prins was. Ik zie mezelf met Jo Adriaans en Cor van de Kimmennade nog zitten bij Henk van Deursen op kantoor, daar waar de eerste afspraken werden gemaakt om een clubje te gaan vormen. Als initiatiefnemer werd ik tot voorzitter gebombardeerd en werd Henk secretaris; later is Toon Bloks nog aan het bestuur van het Gilde van Oud Prinsen toegevoegd. Nu, ongeveer 30 jaarvergaderingen verder, en een zaal vol leden, hebben we besloten om het stokje door te geven aan de jongeren. Inmiddels is Hans Rooijakkers de nieuwe voorzitter en weet hij zich gesteund door Mark de Wit, Huib Raaijmakers en Henk Honings in het bestuur. Ik bedank de oud prinsen voor het plezier dat ik met ze mocht en kon beleven en wens het nieuwe bestuur alle succes van de wereld toe. Namens het Gilde van Oud Prinsen Robert Adriaans

64


cARNAVAL 2016 6

Giild G lde de va an O Oud ud P Prriin nse se en

Hans v.d. Westerlo 1965

Jan v. Berkel 1972

Wim Benders 1979

Harry Prick 1986

Toon Bloks 1993 3

Hans Deelen 2000

Ad drie v.d. Weijden 2007

Edwin v.d. Veer 2014

Cor v.d. Kimmenade 1966

Marinus Leenders 1973

Rene v.d. Broek 1980

Bert van Est 1987

Harrie de e Vries 1994 4

Perry v. Berkel 2001

John Colen 2008

Maarten Bloks 2015

Hans v.d. Westerlo 1967

Jan Heesakkers 1974

Henk v. Deursen 1981

Theo van de Ven 1988

Has Bouw ouw 1995 5

Cor v.d. Burgt 2002

Martien Paijmans M 2009

Jo Adriaans 1968

Hans v.d. Westerlo 1975

Piet Dekkers 1982

Toon Adriaans 1989

Eef Luijjben 1996 6

Jos v. Engelen 2003

Sttefan Langewouters

Jo Adriaans 1969

Piet Romonesco 1976

Gerard Vermulst 1983

Ad Vermulst 1990

Huib Raijmakers makers 1997 7

Marc de Wit 2004

Willy Thijssen

Karel v. Diest 1970

Robert Adriaans 1977

Jozef Colen 1984

Martien v.d. Elsen 1991

Jan v. Veijfeijken jfeijken 1998

Sander v. Esdonk 2005

H Hans Rooijakkers

Karel v. Diest 1971

Piet Remmen 1978

Hans Derison 1985

Peter v.d. Heuvel 1992

Mark v. B Berkel 1999 9

Henk Honings 2006

Johnny Thijssen

www.spurrie ezeiers.nl

2010

2011

2012

2013

65


cARNAVAL 2016

PR C P Co om mm miissssiie Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Zoals bij jullie wel bekend streven De Spurriezeiers een hoge kwaliteit na in zowel kleding, carnavalsgids, internetsite site en natuurlijk al onze evenementen. Dat daar een prijskaartje aan hang gt, spreekt voor zich. Daarom is er, zoals u misschien al gemerkt heeftt op ĂŠĂŠn van onze evenementen, een sponsorplan opgesteld. Dit plan n bestaat uit o.a. een hoofdsponsor, stersponsoren, subsponsoren, lede en van de club van 111, evenementensponsoren, adverteerders en overige verige projectsponsoring. Nu vraagt u zich natuurlijk af wat dat allemaal in nhoudt. Hieronder een kleine opsomming. #" "!" "" ###%$##!#!%!%!%" "!!(&*) ondersteuning tot het beschikbaar stellen van ru uimten. Stersponsor is ook gemaximeerd tot 2 sponsoren. n. Als tegenprestatie krijgt u o.a. een full color advertentie op de kaft van onze carnavalsgids, een reclame-uiting op onze internetsite, een bordje dje op onze reclamezuil in de entree van het MFC en een vermelding ng op onze zeivuravonden. Ook de Subsponsoren zijn gemaximeerd tot 10 deelnemers. Hier ontvangt u o.a. als tegenprestatie een full color advertentie ad dvertentie van een halve pagina, een reclame-uiting op onze internetsite, naamsvermelding op onze reclamezuil en tijdens onze zeivuravonden. en. Leden van de club van 111, ondersteunen jaarlijkss de vereniging. De opbrengsten worden gebruikt voor kleding en onvoorziene nvoorziene uitgaven. Als Evenementensponsor sponsort u een eveneme ent naar keuze. U zult dan tijdens het evenement meerdere malen uw naam voorbij horen komen. Uiteraard ontvangt u als Adverteerder een full color c advertentie in onze carnavalsgids geheel conform uw opgave. Verder is natuurlijke elke vorm van sponsoring welkom w zodat ook wij de komende jaren de kwaliteit van onze carnaval val in Stiphout kunnen waarborgen. Dit jaar zijn de contracten met Bavaria, Bestra I Interieurbouw, Adriaans Bouwgroep, Dusol Vastgoedontwikkeling en John Colen Advima accountantskantoor reeds verlengd. rlengd. Hartelijk dank hiervoor. Wij zijn erg blij dat Thijssen Hoveniers eniers subsponsor van onze vereniging is geworden. Onze sponsorgroep bestaat op dit moment uit:

 )"#%! Zalencentrum De Smed Harotex Gordijnenatelier b.v. Jumbo Ralf Gijsbers Adriaans Bouwgroep Bavaria Mavado Licht en Geluid Dusol Vastgoedontwikkeling New Vision Bestra Interieurbouw Thijssen Hoveniers Stiphout Aktief  !#""$!#)

#!" "! Residentiesponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Evenementsponsor %#" "!

"" "!$" "!" ) "#$!#!'" % !#""$!#)(&& ! !#!#%!!*)!(%! Uiteraard zijn j wijj ook ontzettend blijj met onze g grote g groep p adverteerders en led den van de Club van 111. (&(" "!!#%!$*)!"#$% $!!(!" $ graag te mogen ontmoeten op onze evenementen. Alaaaaaf, Marc de Wit PR Commissie

www.spurriezeiers.nL

67 7


cARNAVAL 2016 6

Carrna Ca rna ava av val 20 va 2016 16 Carnaval 2016 Zaterdagavond - Optochtbal De eerste carnavalsavond wordt traditio oneel afgetrapt met het optochtbal. Deze avond zal direct na de optocht aanvangen vangen zodat de gezelligheid van de middag naadloos overloopt in de avond. Uiteraard zullen er diverse mogelijkheden lijkheden zijn om in de Kurref een hapje te eten en iss het programma als volgt: 17:00 uur aanvang gp prijsuitreiking j g jjeugd g 19:00 uur aanvvang prijsuitreiking volwasssenen # Het belooft een drukke avond te worden n met medewerking van diverse blaaskapellen! Tevens zal de bekende Après ski DJ Heinrich der Kaiser de gehele middag en avond zorgen voor een geweldige sfeer er en gezellige muziek. Spannend zal het in ieder geval ook zijn, want wie worden de prijswinnaars van de optocht. Elk k jaar heeft onze deskundige jury de zware taak om de mo ooiste, leukste, ludiekste en opvallendste deelnemers te beoordelen. Deelnemers die al vaker hebben deelgenomen aan de optocht in Stippent kijken uiteraard ook k uit naar de publiek"# #    ! # Trudo School gingen afgelopen jaren met deze prestigieuze prijs aan a de haal. Wie wordt het dit jaar? Kom gezellig m mee Carnaval vieren met de Spurriezeiers na de traditionele tionele optocht door de straten van Stippunt. Samen met ve erschillende verenigingen en kapellen staat de zaterdag ag garant voor een geweldige opening van de vier carnavalsdagen. Zondagavond â&#x20AC;&#x201C; Spurrieboeren en -boerinnen avond Uiteraard worrdt er ook nog traditioneel carnaval gevierd in Stippunt nt met een heuse Spurrieboeren en boerinnen avond. De exacte invulling van deze avond wordt in de loop van janu uari via verschillende media bekend gemaakt. Dinsdagavond Helemaal Hollands Het thema Helemaal Hollands is en blijftt de best gewaardeerde afsluiter van de Carnaval in Stippent. Na al deze geweldige carnavalsdagen nem men we op deze avond om 23:11u afscheid van de carn naval 2016. Onder de muzikale begeleiding van de hofkapel gaa an we de laatste keer samen het glas heffen en toosten en op een prachtige afsluiting van de Carnaval. Zorg dat u erbij bent en geniet ook de la aatste dag van een gezellige avond in ons Spurrieland..

nd 2015 Carnavalsmaandagavo 8 februari 2

Sjansbal

f n ng 20:00 u MFC de Kurre Aanva i Entree: gratis

bal is een nsb d Het Sjan alsmaandagavond. nav car d de op st fee f uw nie n! en! Het bal staat lle leeftijde Het Sjansbal is een ijk voor alle k lijk is toegankel en r jaa 14 f a af van en nd Moesman) ren mo ger g ay jon j nz (R enz all voor lsb l bal als ava nav feest DJ Re arn car ale leiding van f zik mu der dium. n pod On ep al. jke val lijk elij nav t rna ste car fe f fee te h ht h het ech en op den eld hel lsh g ant voor gar als nav car l ale k l lok en n en de t est e rt rti a ar i k gin van d e carnavals de end b ken k en er bek kom w bsitte en de facebookpa a de we via vi den vin te de rio pe p e nde end en kom ek de l jven! gte te blij Meer informatie iis d h gte d hoo rss Volg ons om op de i rs. eie r Spurrieze e mvvrrie B eze Bo d de en ser i ani urriezeiers org Sp de van g i nin t teu ers ond t Me de commissie err Ruud Bloks bestaat d tte itt rzi orz voo hun van ng eri nvo aan jn Rooijjakkerss, al. Onder d n het Sjansbal nde Paaijmans, Maarten Bloks,, Tijvvan Haastrech n en ti rti Ma M , n, ht ma uw u B Bo Ine rs, rs r a b t Lin f Gijsbe R lf di van Rijt, derr uit Ral J rdi verrde k r, Jo enacke me mm rom Cro C ouk An t t, oir lvo He van t B Bar l Meike van Bree, e van Moorsel. en Roel

www.spurriezeiers.nl

69


cARNAVAL 2016 6

In nsc sc ch hrrij ijf jff ffo fo orrrm mu ulie er ca arrrn nav ava va allso s o opt ptto oc o cht ht zat za ate te erd rd da ag 6 f fe eb brru ua arri 2016 Naam m:

............................................................................................................ ................................................................ .......................

(Corrrespondentie) adres: ............................................................................................................ ................................................................ ....................... Postc code en Woonplaats: ............................................................................................................ ................................................................ ....................... Telef foonnummer:

............................................................................................................ ................................................................ .......................

Emailladres:

............................................................................................................ ................................................................ .......................

Categ gorie:

(s.v.p. aa ankruisen)

Optocht jeugd t/m 18 jaar:: Optocht overig: Gevellversiering/straat:

Onde erdeel:

(s.v.p. aa ankruisen)

Indivvidueel: Paar (2 personen): Kleine e groep (3 t/m 9 perso onen) Grote e groep (vanaf 10 perso onen):

aantal: .............. personen

Wage ens:

lengte: h hoogte: t

............ cm ............ cm

Benam ming groep c.q. titel v.d. uitbeelding:

............................................................................................................ ......................

Muzie ek aanwezig?

ja a/nee

(Doo orhalen wat niet van toepassing oepassing is)

Dit fo ormulier uiterlijk vóórr zondag 31 januari 2 2016 inleveren bij: Carnavallsvereniging de Spurriezeiers - Ga asthuisstraat 29/d - 5708 HH Sttiphout - 0492-521672 - optocht@ @spurriezeiers.nl

www.spurrie ezeiers.nl

71


Waar vandaan vertrekt de prins met zijn gevolg naar residentie â&#x20AC;&#x153;De Kurrefâ&#x20AC;?? Adresgegevens:

Carnavalskalender: 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7, 8, 9 februari 26, 27, 28 februari 11, 12, 13 februari 3, 4, 5 maart 23, 24, 25 februari 14, 15, 16 februari

Waarvan is het afhankelijk op welke datum het Carnaval begint? Dat hangt af van Pasen. Carnavalszondag is altijd 7 weken vóór Pasen. Dat is 7x6 = 42 werkdagen minus 2 dagen (maandag en dinsdag), dus precies 40 vastedagen. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

Carnavalsvereniging â&#x20AC;&#x153;De Spurriezeiersâ&#x20AC;? Secretariaat Gasthuisstraat 29/D 5708 HH Stiphout Tel:. 0492 â&#x20AC;&#x201C; 521672 Mobiel:. 06 â&#x20AC;&#x201C; 1975 5603 Secretaris@spurriezeiers.nl Facebook: https://www.facebook.com/CVSpurriezeiers-1580088072205334/timeline Twitter: https://twitter.com/spurriezeiers

Colofon:

Bedankt!

Commissie krant:

Namens C.V. De Spurriezeiers willen wij hierbij al onze adverteerders van harte bedanken voor het plaatsen van een advertentie in onze carnavalskrant. Dankzij onze adverteerders is het voor ons mogelijk deze schitterende full-colour krant uit te brengen.

Michel Letschert Helen van Est Teksten: Diverse auteurs Diverse commissieleden Revisor : Bart Adriaans ! 

 Pieter Klaasen Huib Raaijmakers Film: Wim Klaassen Advertentie werving: Raad Bestuur Lay-out: Evelyn van Helden Bianca Bisschop-Romonesco Drukkerij: New Vision

van

Elf

Van waaruit vertrekt de prins met zijn gevolg?  15 januari  23 januari 29 januari 6 februari 7 februari 8 februari 9 februari

72

  1e Zeiveravond  Playback festival Spurrieboerengilde avond Optochtbal Spurrieboeren- en boerinnen Sjansbal Helemaal Hollands

  CafĂŠ de Sport  CafĂŠ â&#x20AC;&#x2DC;t Aambeeld CafĂŠ â&#x20AC;&#x2DC;t Aambeeld CafĂŠ â&#x20AC;&#x2DC;t Aambeeld CafĂŠ de Sport


TOT NA DE CARNAVAL !

EFFE EEN FEESTJE BOUWEN ...

... HET ZIT TOCH IN ONS BLOED ! Europaweg 146, 5707 CL Helmond • T. 0492-523759 • info@adriaansbouwgroep.nl • www.adriaansbouwgroep.nl

Profile for De Spurriezeiers

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2016  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2016  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Advertisement