Page 1

spurriezeiers gids15_spurriegids 17-12-14 15:37 Pagina 1

carnavalsgids “De Spurriezeiers”

prins

E T S R U n U d N RTE

MAA

d n a l e i r r u p s n va

OFFISJEEL JAORBLAD VUR DE CARNAVAL UITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING “DE SPURRIEZEIERS” OIT STiPPENT 50E JAORGANG 2015


john colen fin dnst adv 1213_jcfd 04-12-13 15:30 Pagina 1

Bent u ook na ‘Carnaval’ op zoek naar een geschikte hypotheek?

a a a a a a a

Nieuw huis gekocht of wilt u de hypotheek oversluiten? Met uw nieuwe hypotheek zeer lage maandlasten? Keuze uit vele banken. Zeer lage rente aanbiedingen voor specifieke voorwaarden. Uitleg door een gespecialiseerde en ervaren hypotheekadviseur.

Bel voor een oriënterend gesprek en maak gratis een afspraak met John Colen op ons kantoor.

Ook informatie over startersleningen.

Bel vandaag nog. T 0492 54 89 35 Dorpsstraat 11 | 5708 GC Helmond

Carnavals Gids 2015.indd 2

15-12-2014 22:07:01


CARNAVAL 2015

Inhoudsopgave Proklamatie van de Prins Voorwoord Burgemeester Voorwoord Pastoor De vurzitter sprikt Vorst Mark Adjudant Sander Ceremoniemeester Jorg Opbergen scepter Foto vereniging Foto’s Bestuur Foto’s Raad van 11 Dansmarietjes Clublied ‘Blauw Rood Geel’ Prinsenbal - prinsenreceptie Zeivuraovonden 2014 Zeivuraovonden 2015 Boerengildeavond 2014 Boerengildeavond 2015

7 9 9 11 13 15 17 19 21-23 25 29 30 31 32 33

Hofkapel

35-37

Programma Carnavalsactiviteiten

38-39

Play-backfestival

41

Spurriebemmels Proklamatie Spurriebemmels Spurriebemmels Prinsenbal Spurriebemmellied

43 44-51 53 55

Oitskieter / Ereleden Boerenbruloft terugblik 2014 Heilige mis - Ontbijt Spurriezeiers Vlaggen en Dassen Gilde van Oud Prinsen PR-Commissie 4 dagen carnaval Inschrijfformulier optocht Carnaval in het jaar..... en Colofon

59 61-63 65 67 68-69 71 72-73 75 76

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 3

3 5 5

1

15-12-2014 22:07:03


Zalencentrum “De Smed” R ESIDENT IE : DE SPURRIEZEIERS heet u welkom

Uw adres in Stiphout voor: kofetafels, bruiloften, partijen, verjaardagsfeesten, huisvesten van diverse verenigingen, vergaderingen, evenementen en themafeesten. Ik bied u aan: nette verzorging in diverse stijlen van zalen. Alles is bespreekbaar. Uw gastheer: Miechel Slegers Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout 0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05 2

Carnavals Gids 2015.indd 4

15-12-2014 22:07:05


spurriezeiers gids15_spurriegids 17-12-14 15:38 Pagina 5

CARNAVAL 2015

Proklamati e

Wai, Prins M aarten dun U urste bai de Ceremoniem gratie en wij eester Jorg sheid van Vo , Adjudant Sa rst Mark, oit ’t Rijk de nder en de R r Spurriezeie o a d va n rs E lluf en de re . Geborre in h st van ut gevo et ziekenhois llug va n Hellemond e Prins Toon e n getoge in S n auw Jonkvr tippent, zoo ouw Jeanne Spurriezeier. n van auw Bloks, broerk e van Ruud B loks, unne ra Vriend van p sechte rinses Fleur de Wolf, Bo Hellemond, d e z e m vr iend en auw ochter van K parelke van attenmepper Meike en zw de Keibijters Peter en Keie ager van Luc oit b ij te , r P E ri ll n e s Cambrinus n de Wolf. S Wonende in d’n XXIX de kôn broer va dè neie buurt r Biereliers. n je aan d’n Ho verdient mi rtsedijk en d het ontwikke ’n Swertpoell len van gebie aan en de ko Anstichter e den bai Balla st n realisator st N e d a va m n de Starters . Muzikaal voo w o n ingen in Stip rman en trom pent. pettist bai d Trompettist ’n beste kap van Fanfare e l va n Stippent. de Vooruitga Hamerzwaaie ng en speule r bai d’n Sti r va n het zesde va chting van d n Stippunt V e Stippentse ooruit. Avondwieler 4-daagse. Gève hiermi te verstaon: Ten uurste: Dè wai Prins Edwin dun uu hai het afge rste nie verg laupe joar ge ète te bedan regeerd hee ke veur de w Ten twidde: f t over ons Spu ijze waarop Dè carnaval rrieland. 2015 unne sk Ten derde: ô n n e en unne ge Dè wai d’n H zellige carna ofkapel nie z Ten vierde: val mag worr u ll e ve rgète dit joa Dè de Spurr e. r ie w b a emmels ’t wir nt ze speule zal ‘t wir net a n ls e t d zo gezellig w ’n bèste. zo goed doe n als de afge orre. Ten Vijfde: laupe joarre Dè de dansm dan ariekes met Ten zesde: die skôn klirr Dè dit jaor d e weer stroa e zeiveraovu lend op het p Ten zevende nden wir un odium staan : Dè wai hop g ro u w t . su e c op unne grou ces magge w dá makt nie w o te rr n e oit. . optocht of g e te voet be Ten Achtste nt of mi unn : Dè ook de e wage st a rt e rs/Spurriez komme kieke eiers die pas hoe dà wai h in Stippent w ier in Spurrie Ten Negend onen noar d’n land carnava e: Dè wai ve Kurref l vi e re u n. l Spurrieboe de spurriebo re en Superr eregildeavon ie boerinnikes d. Ten Tiende: mogen begro eten op Gè magt mi d ie d aag zo veul z as ’t mar gez ingen en dan ellig is. sen as ge wu Ten Elfde: lt, makt nie Dè iederein oit, is oitgenodig 18 januari om d o p d e receptie va 14.00uur bai n de Prins op ’t MFC d’n K zondagmidda urref. g Gegivve te S tippent, janu ari 2015 Prins Maarte n dun Uurste

www.spurriezeiers.nl

3


wij wensen Stippent l een kei skôn Carnava

Functionele creativiteit met oog voor detail New Vision BV maakt al 18 jaar reclame die wordt gezien. Betaalbaar maatwerk met een eigen visie, van ruwe schets tot multimediaal ontwerp. Sober, als het moet. Speels, waar het kan. Uitnodigend webdesign en drukwerk zoals het bedoeld is. Nieuwsgierig? Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden! ontwerp en vormgeving | logo ontwerp | briefpapier | visitekaartjes | afspraakkaartjes | enveloppen | with compliments cards | brochures | magazines | periodieken | boeken | flyers | folders | catalogi | memoblokken (zelfklevend) |notitieen schrijfblokken | offertemappen | presentatiemappen |

bureau-onderleggers | ansichtkaarten | wenskaarten | kalenders | kranten | posters | tickets | entreekaarten | menukaarten | consumptiebonnen | spandoeken | reclameborden | vlaggen | banners | internetsites | webshops | domeinnaam registratie | hosting | social media | tv reclame | ....

 kloosterstraat 6 | 5708 gm helmond-stiphout  (088) nul één nul twee zeven nul nul |  www.newvision.nl |  info@newvision.nl

Vur un skôn interieur modern of klassiek, grouwt of klèn moette bai Rob van den Berg zin! Vossenbeemd 49A 5705 CL Helmond Tel.: 0492 - 56 50 61 info@bestra.nl 4

Carnavals Gids 2015.indd 6

15-12-2014 22:07:09


CARNAVAL 2015

Beste Spurrie

zeiers, Spurr

iebemmels, in woners van S purrieland, Bijna is het zo ver: Carnaval 20 hart van Stiph 15. Al meer da out, in het ha n 50 jaar staa rt van Carnav t jullie vereni gezelligheid. al. Bol van en Een trouwe ve ging in het thousiasme, reniging met mensen plezie bol van humor trouwe leden, r bezorgen. J en die ieder jaar ullie Spurrieze weer een prac weer zoveel iers en Spurr htig feest va iebemmels m n, met vele ac ervoor dat S aken er stee tiviteiten voor tiphout vier ds dagen lang le jong en oud. kker op z’n ko Zo zorgen ju p llie w or dt gezet. Gelukkig dat jullie ‘Ze zien vliegen’. Dat knotsgekke Ca motto is bij vo rnaval. Het is orbaat al een fantastisch om maken. Met ve garantie voor samen eens le el plezier en een saamhorighei kker een paar d. dagen lol te Spurriezeiers , Spurriebem mels en alle an voorbereidin dere inwoner gen en voorpr s van Stiphou et nu heerlij t: ga er na al k met elkaar le va n genieten in S Alaaf! purrieland! Elly Blanksmav.d. Heuvel Burgemeester van Helmond

Beste Spurrie zeiers,Spurr iezeierinnekes Alaaf...Alaaf en ..

Spurriebemm

els, Carnaval is he t feest van de zotheid. Even alle erns t opzij zetten en met een gl Dan merk je imlach naar je dikwijls de be zelf en de wer trekkelijkhei Als je dat ku d van alles. eld kijken. nt wordt het leven prettig Je mag dan zi en ontspannen jn die je bent . ..deze mens m en ontspannen et zijn eigena uiting geven ardigheden... aan je gevoel Dan wordt he ens .. t leven een fe est van een la ch en een traa n. Carnaval het feest van de zotheid...maa Het Nederla r met een er ndse woord “v nstige ondert asten-avond’ ernst. oon. weerspiegelt iets van die zo Eerst even on theid en van tspannen ..om die dan weer in al De vastentijd le ernst op w roept ons op eg om op weg te te gaan naar waar wij sam Pasen. gaan naar ee en met andere n betere wer n alles te dele wat de schepp eld, n, ing ons aan ri jkdom gegeve Soms zal dit n heeft. van ons vragen om zelf wat m om anderen w inder te nem at meer te ku en, nnen laten ge Zelf wat min nieten. . der egoïstisch in het leven te en wat meer aandacht te staan geven aan de En dat niet kr mens naast m ampachtig...m ij. aar met een Zo gaan wij op lach en soms weg naar Pase ook wel met n, het feest Een fijne en een traan! van het nieuw knotsgekke Ca e leven. rnaval ..wens En daarna ee ik u, allen toe n Zalig en geze gend Paasfees t.. J. v. Kessel, ‘n spurrieboe r.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 7

5

15-12-2014 22:07:16


APK van personenauto’s en lichte bedrijfwagens Diagnose, reparatie en onderhoud Hybride service Airco-onderhoud en -reparaties Schadetaxatie en -reparatie Ruitreparatie en -vervanging Inbouw van accessoires Zomer- en winterbanden (bij wissel gratis opslag) Koop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s Lease Service Center Bovag garantie

Gasthuisstraat 19 5708 HG Helmond-Stiphout Tel: 0492 - 537 906 Fax: 0492 - 549 284

Verkoop martien@bekkersvandenelsen.nl

www.bekkersvandenelsen.nl

Werkplaats jankarel@bekkersvandenelsen.nl

Korte Venstraat 6, 5708 JP Helmond (Stiphout) Telefoon: 0492-525463 E-mail: info@bouwbedrijfceelen.nl Internet: www.bouwbedrijfceelen.nl

6

Carnavals Gids 2015.indd 8

15-12-2014 22:07:18


Beste Spurri

Hier ligt de

ezeiers en S

purriezeieri

nnekes,

50e uitgave van onze carn avalsgids. En kersverse Pr ins Maarten op de voorkan 1e, leider va t prijkt onze n de hofkape zullen ze voo l. Samen me r gaan tijdens t Prinses Fleur de carnaval Stiphout van 2015. Carnava kan genieten. l waar iedere Bij deze wil en jong en o 18 januari 2 ik iedereen ui ud uit 015 vanaf 14 tn o d ig en om op zond .00 de nieuw ag e Prins te fe liciteren in M Vanaf hier w F C de Kurref. il ik Prins Maa rten en Prin toewensen. ses Fleur ee n geweldige carnaval 2015 We hebben afscheid geno men van Prin genot kijken s Edwin 1e e n Prinses Ch we terug naar ristel. Met p d e vorige carn lezier en verrassing. I av al . De onthulling edereen hee was voor vele ft genoten va weer een n deze Prins en Prinses. Ook dit jaar zijn er wijzig ingen binnen bestuurslid onze club. W en is benoem illy Thijssen d tot erelid is afgetrede van de Spurri bedanken vo n als or de vele ja ezeiers. Bij deze wil ik W ren van inze t voor de ca illy Verder verw rnavalsvereng elkomen wij ing. een nieuw lid bij de raad va Bij deze hee t ik hem van n elf, Johan harte welkom van den Berk mortel. bij de Spurri e z e ie rs Onze Spurri . ebemmels gaa n het 26e ja carnavalsvere ar in. De jeug d is de toeko niging. Zij st aan dit jaar mst van onze thema dit ja o.l.v. Prins T ar is “Wai zie ygo en adjud ant Sietske. n ze vliegen” Het veel plezier, . Ik wens de samen met d Bemmels en de Bemmelc e Stiphoutse ommissie Ook zorgt o jeugd en de nze hofkape Braskapel. l elk jaar voo r vrolijke muz evenemente n een geweld iek, dat geeft ige sfeer. voor en tijde ns de Ik wil iedere en bedanken die ons een w evenemente arm hart toe n in de resid draagt en ui entie de Kur tnodigen op ref. onze Verder wille n wij iederee n uitnodigen om naar de g komen kijke n die op zate rootste opto rdag 14 febru cht van het zuiden te Wenst U nog ari vanaf 14.0 meer inform 0 uur door d atie dan kun e st ra ten trekt. t U deze vind of volg ons o p Facebook en onze site en Twitter. www.Spurrie Verder wens zeiers.nl en wij iedere en een gewe ldige carnav al toe: ALAA F Johnny Thij ssen Voorzitter C arnavalsvere niging “De S purriezeiers ”.


Dakkapellen - Dakramen - Kozijnen - Deuren Draai-kiepramen - Plafonds - Overkappingen etc..

k j i l e t s r Vo ! k r e w r e m m ti www.markvanberkeltimmerwerken.nl

8

Carnavals Gids 2015.indd 10

15-12-2014 22:07:25


CARNAVAL 2015

Spurriezeiers en Spurrieze ierinnekes, Eerder dan an dere jaren zi jn we als vere wieler- 4- da niging op 19 no agse gestart. vember 2014 Wij mochten wederom 4 da met de avonddit evenemen gen een spor t dit jaar orga tief succes. Het carnaval niseren. Het sseizoen is gi was sterenmidda en gisterenav g weer geopen ond met het d m Pr et insenbal . We carnavalsjaar de Bemmelpr staan weer vo insenmiddag met tal van ev or een mooi en enementen vo Vorig jaar is gevarieerd or jong en ou Prins Edwin sa d. men met zijn carnavalsged Prinses Christ ruis, en hoe! el ons voor ge Edwin heeft voorop in de er gaan in het va polonaise. Ee n Prins voor gr n genoten! Altijd een woo Dat waren de rdje klaar en oot en klein en ingrediënten met de nodige voor een gesl In onze gids aagd carnaval dosis humor. wordt verder 2014. ingegaan op al wil ik er toch le evenemente wel uitlichten n. Eén avond, en dat zijn on Brabantse to of eigenlijk tw ze Zeivuraov p aan amusem ee, onden. Al jare entsgroepen avond vol hum nlang staat de en kletsers in or in je eigen Stiphout op de dorp! Wanne koop een entr planken. Een er je in de ge eebewijs en legenheid be ben erbij! Ik wens de ni nt, schroom euwe Prins en dan niet, zijn Prinses ervan! veel plezier en leut de komen Ook wens ik de tijd,, geni de Bemmels et veel plezier to gezicht als ze e met hun acti de Kurref in viteiten. Het komen gehupp Verder wens blijft een moo eld en gerend ik alle Spurrie i ! zeiers een ge weldige carn av al toe en tot zi Allaaf Vorst ens in de Kurr Mark ef!!

Spurriezeiers

en Spurrieze

ierinnekes Afgelopen jaar was een schitt erend begin va Nadat ik geïn n mijn carrière stalleerd was als opvolger move binnen de de Spurrieze van Adjudant iers bekend ge Spurriezeiers Willy werd de . maakt. Dit w Polyester, Ed nieuwe Prins as win van der V afgelopen jaar van eer. Voor vers ni carnaval kend em an d minder dan chillende men e iedereen he Prins sen een onbe m. Voor mij is he kende maar na t natuurlijk ee de n hele bekend jaar en erg le e en het was uk om met he mede daardo m carnaval te want ik moet or een heel m vieren. Geluk er niet aan de ooi kig is het een nken om in m moeten bijsta hele rustige ijn eerste ja an… jo ar ngen al s adjudant een Dit jaar is he t weer afwac wildebras te hten hoe het gezelschap ac de nieuwe Prin hter hem moe s bevalt t da hoogheid heel veel plezier to t zeker lukken. Rest mij ve maar met een schitterend e te wensen rder nog om carnavalsseizo en Prins Edw en. in te bedanken onze nieuwe Ik hoop dat he voor een gew t dit jaar wee eldig r lekker druk en oud. Er is wordt tijden voor ieder w at wils, dus ko s onze evenem m gezellig mee enten voor jo ng feesten met Alaaf! de Spurrieze iers. Adjudant San der

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 11

9

15-12-2014 22:07:34


10

Carnavals Gids 2015.indd 12

15-12-2014 22:07:40


CARNAVAL 2015

Beste Spurrie zeiers en Spu rriezeierinnek Achter ons lig es, t alweer het mooie carnav Edwin den Urs alsjaar 2014 te ons voor. D . Als buitenge at hebben we verrassende wone surprise geweten. Een receptie in H ging Prins scepter in ee el mond bij de ke bier door geßn n ijsblok, een iebijters, ee iformeerden bijzonder n bijzonder ri . Kortom een Prins Edwin en tueel bij het geslaagde ca prinses Christ morsen van rn av al ! el bedankt! Een bijzonde r bedankje aa n ons geweldi wets gezellig ge boerenbrui en wat hebben dpaar Jan en we allemaal ge Marty, wat w noten van julli as het oudere! Inmiddels is al weer beke nd wie er in 20 deze prins za 15 de scepte l moeiteloos r zal zwaaien de hoge verw in het Spurrie achtingen waa land. Ook rmaken, trad Ook dit jaar itiegetrouw. schotelen wij u weer topam niveau van bi usement van jvoorbeeld on de bovenste ze zeivuravonde treden elk ja beste plank vo n is ongekend ar weer op. Z or. Het hoog. Topklet o oo k dit jaar wat gezellige avon sers en topgro tot gevolg he den hebben. epen eft dat we 2 De Club 111 av zeer drukke, ond is een bu vo lle en it engewone ge daarbij in uw zellige avond achterhoofd w el ke ho u gewoonweg udende dat di club te steune dient bij te w t een avond is n. Blijf dit vo onen, welke in het oral doen! leven is gero epen om de Ik zou zeggen Spurriezeiers en Spurrieze dit jaar weer ierinnekes ko carnaval vier mt allen wed en in onze ge maar ook de erom in grot zellige Kurref 4 dagen zelf e getale ook . N iet alleen tijd w aa r we leuke en grootste opto ens de voorav gezellige them chten in Helm onden a’s hebben al ond. Laat de smede een va lange latten n de dit jaar maar Rest mij u ni eens thuis. ets anders da n een gezellige eigen Stippen , fijne en gers t! Ik ga u onge trijke carnav twijfeld zien al toe te wen , mag ik u dank sen in ons en. Uw eigen crm r Jorg

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 13

11

15-12-2014 22:07:47


VAN STIPHOUT JEANS-MODE

lente in aantocht bij Primeur nu volop nieuwe collecties, kom en laat u verrassen

Bakelsedijk 18 5701 HC Helmond Tel. 0492-545722

Dierenshop Quispel

Kinderdagverblijf

Dorpsstraat 58a 5708 GJ Helmond-Stiphout 0492-538717 www.dierenshopquispel.nl

Niet bekend! Kleinschalige huiselijke aanpak onder deskundige leiding Braakweg 23 5708 JJ Stiphout Telefoon 0492-532740

Marco van Berkel, al vele jaren úw elektricien in Stiphout!

POELIERS BEDRIJF MARJOS - STIPHOUT B.V. ( Gebr. Benders )

vakkundig | ervaren | vertrouwd

Hillendonk 2 | 5708 AR Helmond

t 0492 53 99 97 | m 06 224 168 81

www.elektricien-stiphout.nl

PR-13002 ADV 88x64.indd 1

Tel: 0492 - 52 59 07

14-01-13 16:24

Nieuwe openingstijden di, wo, do, en vrij

12.00-23.00 uur

zaterdag

12.00-20.00 uur

zondag

12.00-23.00 uur

maandag

gesloten

12

Carnavals Gids 2015.indd 14

15-12-2014 22:07:52


CARNAVAL 2015

Opbergen Scepter Het zit er weer op! De spullen zijn ingeleverd en ons jaar is nu echt om. Wat kunnen wij terugkijken op een geweldig mooi carnavalsjaar. Het begon allemaal ver voor de carnaval, Hans van de Westerlo die op bezoek kwam en daar na het bezoek bij Hans en Toos thuis waar ook Johnny en Anita ons op wachtte en waar wij vakkundig werden overgehaald. Vanaf dat bezoek begon voor ons eigenlijk de carnaval. Het was een waterval van gebeurtenissen, het bekend maken, voor het eerst op het podium staan in vol ornaat en dan mijn eerste woordje mogen doen. In de weken voor carnaval hebben we tal van verenigingen bezocht en tot in de late uurtjes mogen genieten van hun gastvrijheid. We hebben nieuwe mensen leren kennen en samen uitbundig gefeest. Toen raakte alles in een stroomversnelling, carnaval begon, we hebben zoveel meegemaakt dat ik daar een boek over vol kan schrijven. Laat ik dat jullie besparen en alleen een paar dingen er uitlichten. Het iedere keer thuis opgehaald worden door je adjudant (vriend Sander) was erg bijzonder. Het ritje in de cabrio door Stiphout, dan worden tegengehouden door je eigen vrienden en moeten blokfluiten op straat, hilarisch. Maar ook de optocht was enorm genieten, het weer zat mee en de hele stad stond vol dat zal ik niet gauw vergeten. En uiteraard op de laatste avond al dat volk thuis over de vloer om afscheid te nemen en nog even een afzakkertje te nemen. Al met al een ervaring om nooit meer te vergeten. Wij willen iedereen bedanken voor de geweldige tijd die wij met jullie hebben gehad, en nu is ook een mooi moment om nog even iets recht te zetten. Ik ben in mijn afscheidsrede op de laatste avond van carnaval helemaal vergeten om Prins Job te bedanken, terwijl hij iedere dag mij vernoemde in zijn mooie speeches. Dus bij deze Prins Job oprecht bedankt voor een hele mooie carnaval, ik vond het super om samen met jou prins te mogen zijn. Wij wensen de nieuwe prins en zijn prinses heel veel plezier toe voor het komende Jaar. Prins Edwin en Prinses Christel

Wij, Prins Job en Adjudante Julia, Waren erg blij dat we afgelopen jaar uitgekozen waren als Prins en Adjudante van Spurriebemmelland en dat wij konden laten zien dat het ons echt met de paplepel is ingegoten. Dit werd bekend gemaakt op 11 januari 2014. We kregen dit pas op het laatste moment te horen, zodat we ons niet konden verpraten. Een week later hadden we de eer om met een mooie cabrio Prins Edwin bij hem thuis op te gaan halen, waarna we naar de receptie gingen die zeer druk bezocht was. Iedereen binnen de vereniging heeft ons vanaf dat moment in de watten gelegd zodat we niks tekort kwamen. Elke dag dat er een activiteit was werden we van alle benodigdheden voorzien. Het voor de eerste keer meemaken van de kletsavond vanaf de eerste rij was heel leuk, maar duurde erg lang. De Bemmelshow waarbij alle artiesten uit Spurrieland weer hun uiterste best deden om die mooie prijs te winnen was natuurlijk een van de topmomenten. Ook bij de playbackshow van Truckersday waren er weer veel artiesten die geweldig en zeer fanatiek waren, van deze avond hebben we dan ook volop kunnen genieten. De carnavalsdagen waren zoals altijd kei mooi, maar heel vermoeiend met al de activiteiten die geregeld waren door de Bemmelcommissie. Op dinsdag heeft Prins Job als jeugdprins zelfs de gehele afsluiting mee mogen maken tot en met de festiviteiten bij Prins Edwin thuis. We kunnen wel zeggen dat dit een schitterende ervaring is geweest die we nooit meer zullen vergeten. Daarom willen wij iedereen die daarbij aanwezig is geweest en een steentje heeft bijgedragen, en met name de Bemmelcommisie, bedanken. Prins Job en Adjudante Julia.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 15

13

15-12-2014 22:07:57


VAN MIERLO Technische Handelsonderneming bv

Goud- & Zilver Atelier

ANDRIESSEN Dorpsstraat 18 5708 GH Helmond (Stiphout) Tel.: 0492 - 550792 - Fax: 0492 - 551810 E-mail: andriessenatelier@zonnet.nl

- Reparatie en nieuwwerk goud en zilver - Reparatie horloges en klokken - Gilde en Schutters zilver - Sportprijzen - Karnavalsmedailles

Industrieterrein Hoogeind Vossenbeemd 106 - 5705 CL Helmond Postbus 127 - 5700 AC Helmond Holland Telefoon : 0492 - 523393* : 0492 - 533357* : 0492 - 527865 Fax

TM

TM

Van Leuken Dorpsstraat 58e | Stiphout Tel. 0492 523628 | www.da.nl

Drogisterij Parfumerie Schoonmaakmiddelen DA Fotoservice 14

Carnavals Gids 2015.indd 16

15-12-2014 22:08:04


CARNAVAL 2015

Carnavalsvereniging ‘De Spurriezeiers’

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 17

15

15-12-2014 22:08:14


Met onze korte lijnen zijn de financiën minder ingewikkeld. Met onze korte lijnen zijn de financiën minder ingewikkeld.

Korte lijnen voor de lange termijn Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk, T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Onze accountants, fiscalisten en juridisch adviseurs weten wat er speelt bij ondernemers. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en deskundig uw zaken. Met onze korte lijnen is een oplossing altijd dichtbij.

Korte lijnen voor de lange termijn

Ok last van startprobleme dur de carnaval? Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk, T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Bèlt mar efkes, wai lossen dè vur oe op!

Onze accountants, fiscalisten en juridisch adviseurs weten wat er speelt bij ondernemers. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en deskundig uw zaken. Met onze korte lijnen is een oplossing altijd dichtbij.

Breedijk 7 (einde Engelseweg rechtdoor) | 5705 CJ Helmond t 0492 55 56 62 | info@accucentralebrabant-bv.nl

www.accucentralebrabant-bv.nl

e D S p é f o a

04-12-13 12:24

rt

C

Carnavalsadvertentie.indd 1

Voor vergaderingen, partijtjes en een lekker glaasje, naar Ingrid

Elke derde donderdag van de maand toepen!

Bel voor informatie: 0492 - 845480

Café - Zaal De Sport Dorpsstraat 62 5708 GJ HELMOND

16

Carnavals Gids 2015.indd 18

15-12-2014 22:08:16


CARNAVAL 2015

Bestuur ‘De Spurriezeiers’

Voorzitter Johnny Thijssen

Adjudant Sander van Esdonk

Secretaris Ruud van den Berkmortel

Penningmeester Helen van Est

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 19

Vice Voorzitter Eef Luyben

Bestuurslid Mark van Berkel

Bestuurslid Jorg van Stiphout

17

15-12-2014 22:08:35


Het juiste adres voor: uw rijbewijs (auto + motor)

J.M. Boetzkes Gasthuisstraat 74a, Stiphout, tel. 525865 of 06-53377047

• afrasteringen • draaipoorten • automatiseringen

• schuttingen • schuifpoorten • sierhekwerk

Hortsedijk 25 5708 HA Helmond 0492-842954

info@d-tection.nl www. d-tection.nl

Herenkapper KORTHUIS Dorpsstraat 30a, 5708 GC Helmond, tel. 536489.

VOOR MODERNE HAARVERZORGING ‘s woensdags na de middag volgens afspraak, ’s maandags gesloten.

Wenst De Spurriezeiers een fijne carnaval toe!

18

Carnavals Gids 2015.indd 20

15-12-2014 22:08:37


CARNAVAL 2015

Raad

Maarten van Dijk

John de Vries

Luc DaniĂŤls

Addy Klaasen

Willem van Oorschot

Mark Essers

Stefan Langewouters

Dennis Deelen

Michel Letschert

Harrie Dekkers

Johan van den Berkmortel

Toine Verstappen

Nick DaniĂŤls

Adjudant Sander van Esdonk

Vorst Mark van Berkel

Ceremoniemeester Jorg van Stiphout

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 21

19

15-12-2014 22:09:19


molenvenner okt11:molenvenner

07-12-2011

12:08

Pagina 26

TROTSE SPONSOR VAN DE SPURRIEZEIERS

C1000 RALF GIJSBERS Dorpsstraat 58d 5708 GJ Helmond

ralf gijsbers

Openingstijden: Ma. t/m zat. 8.00 - 20.00 uur

Slim bezig. 20

Carnavals Gids 2015.indd 22

15-12-2014 22:09:20


CARNAVAL 2015

De Dansmariekes

Irene Pelzer

Janneke Kersten

Judi Veldwijk

Dafne van den Hurk

Ilse Opheij

Linda Pelzer

Lieke Veldwijk

Beau Cortenbach

Kim van Duijnhoven Begeleiding Ester Luyben Tatjana Maas Sylvie van Dijk www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 23

21

15-12-2014 22:09:54


Al meer dan 35 jaar uw partner voor: - Incasso (nationaal & internationaal) - Juridische Adviezen - Kredietinformatie - Incassopreventie

BMK Incasso

Polluxstraat 110a-112a 5631 ES Eindhoven T 040 2454045 I www.bmkincasso.nl

Van Hout Group Worldwide Van Hout Kabel Recycling BV | Helmond OSBO/ KSM International BV | Deurne Stockx Metal Trading BV

| Eindhoven

Werner Richter GmbH

| Essen (D)

22

Carnavals Gids 2015.indd 24

15-12-2014 22:10:01


CARNAVAL 2015

Dansmariekes Hallo Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, We hebben afgelopen jaar een leuke carnaval gehad en zijn van plan om er in 2015 een nog leukere carnaval van te maken. Carnaval 2014 was voor Kim van Duijnhoven, Ilse Opheij en Dafne van de Hurk het eerste jaar bij de dansmariekes. Ze vielen in bij de gardedans wanneer dat nodig was, maar met z’n allen stonden we op het podium als nonnen uit Sister Act. Sylvie van Dijk kon de dansmariekes toch niet missen en zal er dit jaar dus weer bij zijn als trainster/leidster van de dansmariekes. Sylvie, Esther Luijben en Tatjana Maas hebben ook voor aankomende carnaval weer een garde- en showdans voor ons in elkaar gezet. Na een jaar hard trainen kunnen we niet wachten om deze aan jullie te laten zien. Dus komt dat zien! Hopelijk worden de activiteiten tijdens carnaval 2015 druk bezocht en wordt er veel plezier gemaakt. Wij kijken er in ieder geval erg naar uit en zullen er samen met onze eigen Spurriezeiers en de Spurriebemmels een supercarnaval van maken. Dus kom allemaal naar de “Kurref” en geniet met ons mee! Alaaf, Irene, Linda, Janneke, Judi, Lieke, Beau, Ilse, Kim en Dafne

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 25

23

15-12-2014 22:10:07


Hoveniersbedrijf Pedrie van Oorschot

Tuinontwerp - aanleg en onderhoud door een gediplomeerd hovenier

Meester Strikstraat 29 - 5708 GA Helmond Tel. 0492524901 - M. 0651788061 vierseizoenen.net - p3tuinen@gmail.com

Bloemenmagazijn “De Schuur� Paul Martens

Meester Strikstraat 7 Tel. 0492 - 52 55 27 Stiphout - Helmond

24

Carnavals Gids 2015.indd 26

15-12-2014 22:10:08


CARNAVAL 2015

Blauw - Rood - Geel Songtekst Zie de prins doar mar is in ons midden stoan. Mi die daag krie hij hier alles moi gedoan. van ’n skon clubke, trots en fier drinken wai het liefst een gleske bier gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal En in stippent ston de sterre aan de nacht Tis de carnaval woar ik op heb gewacht Hier in ons skon spurrieland Gon wij vur niemand aan de kant gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Songtekst Nick Daniels en Jorg van Stiphout

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 27

25

15-12-2014 22:10:17


OVERGORDIJNEN VITRAGES VOUWGORDIJNEN PANELEN BEDSPREIEN KUSSENS

NEDERLANDSE GORDIJNCONFECTIE OP MAAT HAROTEX GORDIJNENATELIER BV - VLAMOVENWEG 8 - 5708 JV HELMOND [T] 0492-529240 - [F] 0492 - 521931 - WWW.HAROTEX.NL - INFO@HAROTEX.NL

Autobedrijf Hans Drouen Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, schadeherstel, reparatie, APK, onderhoud, winterbanden Thorbeckestraat 3 Tel. 0492-539132 info@hdrouen.nl

5707JL Helmond Fax. 0492-550215 www.hdrouen.nl

SHOWROOM

Heeklaan tegenover HVV

Adres: Haagse Beemdweg 28a

Bij groot onderhoud GRATIS wasBeurt!

Like ons op facebook

- Service 26

Carnavals Gids 2015.indd 28

15-12-2014 22:10:32


CARNAVAL 2015

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 29

27

15-12-2014 22:12:02


Hofleverancier van de fruitmanden

www.bergamotbio.nl

kou‛tje opgelopen !!! en je wilt toch door blijven feesten ??

Bergamot

Hoestbalsem € 10,80 Bergamot Bio - Spaanseweg 1 - Telefoon 574338

28

Carnavals Gids 2015.indd 30

15-12-2014 22:12:06


CARNAVAL 2015

Prinsenbal - Prinsenreceptie Zaterdag 10 januari was het weer zover... Carnaval 2015 is begonnen. De nieuwe heersers over Spurrieland zijn bekend gemaakt. ’s Middags was het de beurt aan de Spurriebemmels om hun Prins of Prinses bekend te maken aan het grote publiek. ’s Avonds hebben de Spurriezeiers het nog eens dunnetjes over gedaan. Vorig jaar hebben we gezien dat Prins Edwin d’n Uurste en Prinses Christel uit de hoge hoed kwamen. Na een geweldig carnaval 2014 heeft Prins Edwin zijn scepter overgedragen aan de nieuwe Prins. Voordat hij de scepter in moest leveren, mocht hij zijn laatste taak als Prins volbrengen. Johan van de Berkmortel werd geïnstalleerd als nieuw raadslid. Hierna de taak aan de dansmariekes om de Prins te ontdoen van zijn scepter, cape, steek en ketting, waarna Edwin werd opgenomen in het Gilde van Oud Prinsen en door deze mooie club afgevoerd werd om plaats te maken voor de nieuwe Prins. We zetten de traditie weer voort om de Prinsenreceptie een week na het bal te laten plaatsvinden. Op zondag 18 januari wordt iedereen vanaf 14:00 uur in de gelegenheid gesteld om de nieuwe Prins te feliciteren met zijn functie. Ook dit jaar gaan we weer gebruik maken van het kleurensysteem om de felicitaties zonder lange rijen te laten verlopen. Wij verzoeken alle Stippentse mensen om op tijd te komen zodat de zaal goed gevuld is voordat bevriende verenigingen binnenkomen om er met zijn allen een mooi feest van te maken. Tot ziens op 18 januari vanaf 14:00 uur in zalencentrum de Smed.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 31

29

15-12-2014 22:12:18


Zeiveravonden 2014 Terugblik zeivuravonden 2014 bij de Spurriezeiers We hebben het afgelopen jaar met z’n allen weer kunnen genieten van twee schitterende kletsavonden. 2 avonden een volle zaal met Prins Edwin d’n Uurste, waar iedereen veel heeft kunnen lachen en genieten. Onder de muzikale klanken van de Hofkapel kregen alle optredens deze avond een lekkere entree. Het startschot van deze avond was zoals gewoonlijk voor onze dansmarietjes met de gardedans. De meiden lieten een mooie dans zien. Daarna kwam Freddy van den Elzen als D’n Bolle Tiny. Als circusdirecteur maakte hij de meest vreemde dingen mee. Een mooie opening. Daarna was het de beurt aan Niks en un Bietje. Dit koppel bestaat uit Ivo van Rossum en Dennis Verbakel en zij hebben als motto “Als het Niks is, kan het altijd nog un Bietje worden”. Nou zeg maar gerust een Bietje veul want de sfeer in de zaal was prima. Daarna kwam Berry Knapen als D’n Ambtenaar van d’n Burgelijke Stand. Met zijn grote erelijst als Brabants Kampioen en Zuid-Nederlands Kampioen is hij ondertussen wel bekend bij het Stippentse publiek. Ook nu kreeg hij de zaal plat met uitspraken als ‘Ik heb ooit zolang geluld da dun bruidegom nie met de dochter mar met de moeder trouwde.’ Geweldig!! Daarna kwam Ton Brekelmans. Ook hij kreeg met Toontje de Snotsnip de lachers direct op zijn hand. Als Toontje liet hij op zijn eigen simpele manier zien wat hij allemaal op school mee heeft gemaakt. De showdans van onze dansmarietjes was ook dit jaar weer van hoog niveau. De zaal genoot ervan. Als laatste kletser kwam Rob Scheepers in de ton als Advocaat Dick. Hij liet ons wederom horen en zien dat hij in de ton van grote klasse is en als de beste kan improviseren. Dick heeft onlangs zijn schriftelijke LOI cursus advocatuur afgerond en spreekt in de rechtszaal recht wat hij daarbuiten krom lult. ‘Als ik een echtscheidingszaak onder de hamer krijg, dan los ik dat heel begrijpelijk op voor de mensen: het huis gaat naar de man, de auto en de kinderen gaan naar de vrouw, spaargeld gaat naar mij.’ De afsluiting van de avond was Stenzel, Kivits & Menders. Zij waren voor het eerst bij de Spurriezeiers, maar als het aan de zaal lag zeker niet voor het laatst. Met hun schitterende mimiek en zangkunsten was het een geweldige afsluiting van een kei mooie avond.

30

Carnavals Gids 2015.indd 32

15-12-2014 22:12:32


CARNAVAL 2015

Zeiveravonden 2015 Vrijdag 23 en 30 januari, aanvang 20.00 u. De zaal gaat om 19.00 u open. Voor u treden de volgende amusementsgroepen op: En de volgende kletsers: - Jeroens Clan - Dirk Kouwenberg - KUUB - Ad Vermeulen - Berry Knapen - Andy Marcelissen Dit worden ook dit jaar dus weer twee hele gezellige avonden waar iedereen veel kan lachen. En wie wil dat nu niet? Jeroens Clan is een cabaretgroep en brengen grappige, intelligente en scherpe sketches en liedjes die elkaar in rap tempo opvolgen. U zult er van genieten. Daarnaast komt KUUB voor de 2e maal naar de Spurriezeiers. KUUB bestaat uit vijf ‘jonge’ heren die ook al iets ouder worden. Maar muzikaal zijn ze voortreffelijk waarbij ze het publiek er op een verassende en humoristische manier bij betrekken. De kletsers van dit jaar zijn; Dirk Kouwenberg die met zijn laatste twee kletsen de finale haalde van de Brabantse Kampioenschappen. De Brabants Kampioen van 2014 komt in de persoon van Ad Vermeulen voor het eerst naar Stippent en zal zijn kampioensbuut als ‘Sjefke Kiep’ ten gehore brengen. Ook dit jaar komt Berry Knapen weer naar de Spurriezeiers. Zijn eretitels als Brabants Kampioen en Zuid-Nederlands Kampioen zijn ieder niet meer op één hand te tellen. Als afsluitende kletser komt Andy Marcelissen. Wie kent hem niet van de Stippentse kletsavonden? Hij zal weer op zijn eigen typische droge wijze de zaal plat krijgen met zijn droge Brabantse humor. Een waardige afsluiting mag je wel stellen. Wij hopen u namens onze nieuwe Prins Carnaval van de Spurriezeiers dan ook te verwelkomen op één van deze twee kletsavonden. Alaaf.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 33

31

15-12-2014 22:12:50


Spurrieboeren Gildeavond 2014 Terugblik op de carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Vrijdag 7 februari was het weer zover. De spurrieboerengildeavond stond voor de deur en de mensen stonden al te trappelen van ongeduld om binnen te mogen. Deze avond die toch vooral staat om de gezelligheid en op het topamusement van eigen bodem. De hofkapel liet de muzikale noten reeds door de Kurref galmen en om 20.00 uur traden de Spurriezeiers binnen met in hun midden Prins Edwin den Urste en in de raad van elf zijn broer Harco. Na het openingswoord van onze vorst en de Prins kon de avond werkelijk beginnen. Maar niet voordat onze prins zijn scepter ijs- en ijskoud terug kreeg gepresenteerd door de ijsbaancommissie. Immers de prins was zijn scepter kwijt geraakt en deze was in lade 3 beland bij de ijsbaancommissie‌ Nadien was er direct het 1e optreden uit Mierlo van Wai uit Mielro. De oud-prinsen kwamen daarna deftig binnen getreden en zij beloofden later op de avond nogmaals te zullen komen met een spetterend optreden. Tevens gaf oud-vorst Jan te kennen dat onze ceremoniemeester Jorg vandaag jarig was, hetgeen hem op menige rondje kwam te staan. Wie de jeugd heeft de toekomst, zeker op een boerengildeavond. Toen was het de beurt aan de dansmarietjes om hun gardedans te tonen. Hierna was het de beurt aan onze eigen Stippentse Voices. Zij speelden wederom ludiek en gevat in op onze prins en bleken gouden strotjes te hebben. Het publiek werd volop vermaakt. Hoewel de avond nog maar net was begonnen ging het dak er al af. Na enkele onderscheidingen en muziek van onze hofkapel was het tijd geworden voor een Stippentse kletser die de ton betrad, tenminste zo dachten wij. Ruud van de Berkmortel bleek incognito te zijn gekomen en al snel werd duidelijk waarom. Zijn zoon Bram was mee en deze stal op eigen wijze de schow. Na deze geweldige klets werd de loterij weer gehouden met vele en vele mooie prijzen. Hierna dansten onze dansmarietjes hun showdans. Hieropvolgend was het de bemmelcommissie welke dit jaar voor een ouderwets thema kozen en de lachers hiermee op hun hand kregen. Hierna werden de mooist verklede spurrieboer, boerin en paar weer gekozen. De oud-prinsen gingen dit jaar op de S(ch)lagertour. Kosten noch bier werden gespaard, waarbij menig ou-duitsche schlager kostelijk werd vertolkt. Als afsluiter kwam onze raad van Elf welke moeiteloos verder borduurde op het Duitse thema en lieten over bijzondere gaven te beschikken middels benen van elastiek op de lange latten en een film in het verre Tirol waarbij Marc Essers een hoofdrol wegkaapte. De avond werd afgesloten Hoe Skon is ons Stippent en Rood Geel en Blauw zijn onze kleuren. Het was een geweldige Spurrieboerengildeavond. Bedankt en hopelijk tot op de boerengildeavond 2015 De boerengildeavondcommissie

32

Carnavals Gids 2015.indd 34

15-12-2014 22:13:07


CARNAVAL 2015

Spurrieboeren Gildeavond 2015 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Beste Spurrieboeren en Boerinnen, Op vrijdag 6 februari 2014 zal er wederom een Spurrieboerengildeavond worden gehouden in MFC “De Kurref”. Deze avond is één van de gezelligste avonden van de carnaval en dat blijkt ook wel want steeds meer inwoners van Stiphout van 55 jaar en ouder komen naar deze avond toe. Ook dit jaar staan er verschillende optredens van eigen bodem gepland zoals de Oud-Prinsen, de Bemmelcommissie en onze eigen Stippentse Voices. Natuurlijk ontbreekt de Raad van Elf ook dit jaar niet en zullen ze weer voor een daverende verrassing gaan zorgen. Tussen al deze geweldige optredens door zullen we ook de inwendige mens niet vergeten. Net als in de voorgaande jaren is er weer een fantastische loterij. Op deze geweldige avond zullen we de mooist verklede, de ereboer en ereboerin nog even in het zonnetje zetten. Tevens zullen de mensen die de carnavaleske leeftijd van 77 hebben bereikt worden toegesproken door onze Prins waarna we de avond op de gebruikelijke avond zullen afsluiten. Kom naar deze fantastische avond toe en laat u verrassen door de stiphoutse talenten.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 35

33

15-12-2014 22:13:29


CARNAVAL 2015

De Hofkapel

Maarten Bloks

Werner Jansen

Eveline van Berkel

Wouter Struijk

Maartje Brouwers

Sandra Boelen

Roel van Moorsel

Joost van de Brand

Simon van den Broek

Harm postma

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 37

Cor van de Waterlaat

Romec Gallo

Jochum van Berkel

35

15-12-2014 22:14:46


Geen 18? Geen druppel

L I E S H O U T

H O L L A N D

Voorraad van 11

36

Carnavals Gids 2015.indd 38

15-12-2014 22:14:51


CARNAVAL 2015

Hofkapel ‘De Spurriezeiers’ Hofkapel de Spurriezeiers, al 49 jaar live muziek De hofkapel Vier vooraf! 1, 2, 3, 4. Taatatatatatataaaaa taatatatatatataaaaaaa. Na de successen van vorig jaar maakt de hofkapel voor dit seizoen wederom een doorstart. Enkele oudere en/of kale leden hebben plaats gemaakt voor jonge aanwas. Zowel op slagwerk als op trompet hebben we de jeugd en dus de toekomst. Deze broodnodige versterking heeft nieuwe motivatie en enthousiasme om ook dit jaar weer een geweldig en gezellig carnavalsseizoen neer te zetten. Naast nieuwe leden hebben we ook weer nieuwe muziek, een nieuw programma en een nieuwe verdeling van onderlinge verantwoordelijkheden. Vorig jaar hebben we bewezen dat we niet alleen lekker muziek maken, sfeer brengen, voor zaalvulling zorgen, het publiek enthousiast maken en gezelligheid uitstralen. Ook hebben we laten zien dat we goed kunnen playbacken (Duitse avond). Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk vanwege de supervette CD die we vorig jaar opgenomen hebben. De CD is echt geweldig, nog steeds actueel en kan bij elke gepaste en ongepaste gelegenheid gedraaid worden. – CD’S ZIJN NOG STEEDS TE KOOP!!! – Voor maar €7,00 euro krijgt u ook zo’n mooi exemplaar. Vraag ernaar bij leden van de hofkapel. Ook buiten de carnavalsvereniging zijn we steeds actief. Naast het regelmatig terugkerende uitje naar de wijnfeesten in Duitsland (Dernau), zijn we afgelopen jaar ook naar de Klûntocht in Breda geweest. Met het echte winterse weer, was het waarlijk een Klûntocht en echt een onvergetelijke dag. Dit seizoen wilden we beginnen op de botsautobaan: muziek maken samen met de jeugd van de fanfare. Helaas strooide de organisatie van de kermis roet in het eten door dit jaar geen botsauto’s naar Stiphout te sturen. Helaas, nu waren we genoodzaakt tot een avondje eten en drinken met zijn allen zonder dat er muziek aan te pas kwam. Maar natuurlijk kunnen jullie ook dit jaar weer genieten van alle vertrouwde zaken rondom de hofkapel: het Brabantse land; een leider die kapot is op het einde van de avond; een lage bierconsumptie op de vooravonden, maar een hogere tijdens de carnaval zelf; jonge en oude muzikanten; goede muziek; gezelligheid; rode broeken en zwarte jassen; mannelijke en vrouwelijke muzikanten; verkoop van CD’s; goede en nog betere muzikanten; Rood zijn de rozen; veel herrie; soms een valse noot; enthousiasme en alle inzet om er weer een leuke carnaval van te maken!

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 39

37

15-12-2014 22:14:54


Programma 2015 Zondag 18 januari 14.00 uur Prinsenreceptie Vrijdag 23 januari 20.00 uur 1e Zeiveravond Zondag 25 januari Bemmelshow 13.30 uur Vrijdag 30 januari 20.00 uur 2e zeiveravond Zaterdag 31 februari Playback festival met Truckersday 20.00 uur Vrijdag 6 februari 20.00 uur Spurrieboerengilde avond (voor 55 plussers)

38

Carnavals Gids 2015.indd 40

15-12-2014 22:15:05


CARNAVAL 2015

Vrijdag 13 februari 09.00 uur Schoolcarnaval Bemmels / Spurriezeiers 16.00 uur Bezoek aan de Ark Zaterdag 14 februari 14.00 uur Optocht Stiphout 17.00 uur Prijsuitreiking optocht jeugd, aansluitend om; 20.00 uur Optochtbal, prijsuitreiking optocht volwassenen Zondag 15 februari 10.00 uur Spurrie Heilige Mis (St. Trudo Kerk) 11.15 uur Spurriezeiers Ontbijt 14.30 uur Optocht Helmond 20.00 uur Thema avond Maandag 16 februari 14.00 uur Carnavals themamiddag 20.00 uur Thema avond Dinsdag 17 februari 14.00 uur Carnavals themamiddag met afsluiting Bemmels (17.00 uur) 20.00 uur Thema avond Zaterdag 21 februari 20.30 uur Haringavond

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 41

39

15-12-2014 22:15:31


0492

56.4444

Autorijschool DKS Freddie de Kimpe Gabriëlsstraat 14, 5708 KA Helmond

aanleg - onderhoud - service badkamers cv-ketel ventilatieunit warmteterugwinunit

Frank van Lieshout De Vinken 28 5735 EN Aarle-Rixtel telefoon 06 48511391 frank@vli-service.nl w w w. v l i - s e r v i ce. n l

ONDE RH CONT OUDSR CV-KE ACT TEL €

62, 50 p

(incl. B er jaar TW )

40

Carnavals Gids 2015.indd 42

15-12-2014 22:15:34


CARNAVAL 2015

Playbackfestival Geniet van de optredens door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking Op zaterdag 31 januari zal de 20e editie van het Playback Festival door mensen met een beperking, de “artiesten”, plaatsvinden in Zalen Centrum de Smed aan de Dorpsstraat in Stiphout. Zoals bekend is het Playbackfestival een van de drie initiatieven van de Stichting “Truckers Day Stiphout 1990” en wordt al jaren in goede samenwerking met carnavalsvereniging “De SPURRIEZEIERS” uit Stiphout georganiseerd. U weet waarschijnlijk wel dat de artiesten zich enorm kunnen inzetten om iets geweldigs te presenteren. Menigeen van u heeft al eens de Modeshow gezien, die onze Stichting jaarlijks organiseert, maar ook velen hebben het Playbackfestival gezien EN gehoord. Het is ontroerend te zien hoe openhartig de “artiesten” zijn. En….wat een kwaliteit. Tegelijkertijd is het hartverwarmend te zien dat het publiek dit spektakel zo enorm waardeert. Het festival wordt ondersteund door een locale artiest,...., en natuurlijk muzikaal door de hofkapel van de Spurriezeiers. Ik heb het al meerdere keren geschreven, maar nogmaals, het is een happening die u minstens 12 keer meegemaakt moet hebben.!! Laat zien dat u als inwoner van Stiphout maatschappelijk verantwoorde tradities in ere wilt houden. Het wordt een avond met een vleugje Carnaval, playback-werk van de bovenste plank met bekende en vaak net uitgebrachte nummers. Er zijn weer zo’n 15 optredens, waarbij de nummers op een onvoorstelbaar perfecte manier, professioneel en vol emotie en betrokkenheid, worden geplaybackt. Het lijkt dan ook alsof de echte artiest zelf in de zaal staat. Om er kippenvel van te krijgen. Bovendien is de zaal “een grote feesttaart”, waar muziek en licht gecombineerd worden met de reacties van het publiek. Tot het laatste nummer blijft het spannend want de playbackers strijden om de eerste, tweede en derde prijs, die door een gerenommeerde jury wordt bepaald. Daarnaast krijgt iedere deelnemer als waardering voor zijn optreden een oorkonde. De presentatie is in handen van Harrie van Dijk. Het organiseren van evenementen ten behoeve van de integratie van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, is het alombekende doel van onze Stichting. Naast het verzorgen van het PLAYBACKFESTIVAL verzorgt de Stichting jaarlijks de, in de wijde omtrek bekende TRUCKERS DAY STIPHOUT in juni, en de MODESHOW in oktober. Voor details zie; www.truckersdaystiphout.nl Maar nu eerst het Playbackfestival 2015 op zaterdag 31 januari 2015 in Zalencentrum de Smed in Stiphout, ingang Dorpsstraat. Aanvang 19.30 uur. Toegang is GRATIS. Tevens is er gelegenheid om met de loterij mooie prijzen te winnen, waarvan de opbrengst weer bestemd is voor Stichting “Truckers Day Stiphout 1990”. Zij zetten zich in voor het bezorgen van een prachtige dag aan mensen met een beperking. De organisatie en deelnemers rekenen op uw aanwezigheid. DUS, u laat ons toch niet in de steek, wij hun ook niet. Conrad Willemsen, voorzitter “Stichting Truckers Day Stiphout 1990”.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2015.indd 43

41

15-12-2014 22:15:37


“Uw bekende en vertrouwde adres voor al uw schadeverzekeringen.”

N

it z nder

Cola, sinaasappelsap, bronwater, bier, koffie of uw favoriete wijn. Dankzij onze adequate bevoorrading komt u nooit met lege handen te staan. Met een uitgebreid assortiment kunnen we iedere organisatie bedienen.

Kinderfysiotherapie Heidi Veldwijk Oxrooi 5a Middendijk 36, 5705 CC Helmond, Tel. 0492 52 36 67,

5708 AS Helmond/Stiphout

meulendijks@drankenhandel.net, www.drankenhandel.net

Tel: 0492-555555

Elpe Apartments Hochsauerland A.P.K. keuringen - Banden & Uitlijnen etc. - Div. reparaties

Francois van der Vorst

tra ex et g m tin Nu kor Gezellige en comfortabele appartementen nabij Winterberg Slechts 2,5 uur van Stiphout - Gratis WiFi - Nederlandse TV - Luxe badkamers Grote tuin met bergbeekje - Aan de bosrand - Wintersport - Groepen

Hoofdstraat 132 - 5706 AN Helmond - Tel. 0492 - 52 53 60 email: francois@van-der-vorst.nl

www.sauerland-apartments.nl Fam. Borsje - E: info@sauerland-apartments.de - Tel: 06-27350099 (na 18.00)

42

carnavalskrant_2015.indd 42

12/15/2014 8:56:46 PM


n e g e i l v e z n e i z i Wa

cARNAVAL 2014

Q8XUVWH R RG·Q :DLLSULLQVV7\J

]HLHUVODQG KHWVN{Q6SXUULH Q YD V LQ SU HO P P RHZG %H ‡ ]HLHUVYRUWRNJ 6WLSSXQW LH LQ UU JH SX WR 6 JH H Q G H DQ UH Y LH *HERU ‡ GLHGHUHVLGHQW (GZLQHQ,QJULG Q YD Q RR = RUH ‡ DQQHNHGLHRNMD Q YD JH H LQ UN Y XX QH EU HQ KXSSHOW NOqQ N DQVPDULHNHVURQG VWYDQWZHHsHQ ' QH H Q LG X LW P R JV WH UL JV RU 1DU -RQ ‡ JHORSHQDVXQQH LVWHQGLHWLJJHVZ QG Z UR JH J V L QR HO N P R P V HO EH P 6SXUULH L'H6SXUULHEHP DIDQEHJRQQHED V qQ NO Q 9D DQ KDLOHJqU ‡ MDRULQGH5RDGY WHQQLVNDQRQEDL6 H Q UL H G LU ( W OZ XL D Z RU QR 9R HQ EDL6WLSKRXW QDWLHNNLHSHUNH ID Q LH RH * ‡ GRIRSG·Q;ER[ HQ XO SH V WH RL E NHQG

0DNHKLHUEDLEH

OVMDDU

HQOHXWLJFDUQDYD

QYRRUXQVN{Q QWH-XOLDEHGDQNH

GD ULQV-REHQDGMX HO DU 7HQH'qZDL3 QV XQGqOXNWRQVZ LMKHWSUL HQSD LK Z P Q Q LM ] UH LH QX Y U DO DD DY ZDQW P HXOPRLVWHO&DUQ ZLWWHURI6N\SH K 7 XQ LD Q Y ]L DU V HO ED P LN P UH 7HQH'H%H J]LQZDLQLHWEH ROOHGZDR]HGjj G ]H L] LG 0 H \SH 7HQ ODQJVGHNDQW RQ]HLQWHUQHWK XZ QR V OL YD QD DL]HNHUQLHWVWLO Z DU Q WR V W DQ & XG GM LQ HW6LHWVNHDOVD GHSDVGH.XUUHI RP 7HQH6DPHQP N LQ RQVZHODQ L] RH OJ LKHXOYHX JHNP{JOLMNVWX P R J ] QL DQ OOH GD $ JH H W LH GHRNHHQ Q 7HQ QJHUNDXZSWNHQ LVPLGHHVGjjJ KD UH HO HU P NO P H EH JV H DD QQ X ' 7HQH DOVJXOOLHZLU Q]HYOLHJHQHQ HGDQVHQ 7HQH:DL]LH HXOWHVSULQJHQW Y HQ LU HJ Z UL U N DR M NH GL JV N RL YOLHJW DLPLRQVDOOHR PHOERRWVWRDQZ P EH Q GX S 2 H WLSSXQWVH 7HQ EEHZDLDOGLH6 KH Q Q GD W OOH DQ OD Z WH H Q H RHWHHFKWKLQQ PHOVKRZGDRUP P %H H GD ' H HQ 7 ROGXVZDLKRSHQ G HQ WH QQ N EL R U LQ LH ] K DJ HQ RQGDJHQGLQVG WDOHQW YRO DVOPLGGDJHQRSP DY UQ FD H Q] LW'H.XUUHIZLU ] 2 $) DQ G LQ ] 7HQH HQ N UXQZHUI$/$ DDOEDL DD P OH P DO H N HL R Z W HU LH H OOL Q JX EUDDIQLHppQ UOLMMNEHORYHQZDL XX WX DW QD Q (Q H 7HQ

www.spurriezeiersnl

carnavalskrant_2015.indd 43

43

12/15/2014 8:56:55 PM


De Huppelma

riekes

, Staand vlnr: n der Zanden va ra a S , n e b ort Fleur A va van Santvo E , s n a a ri d A Laura Hurkend vlnr: Brand, ot, Isa van de h c rs o O n va Pien rg n, Liz Unterbe e d U n va i k ik N

n e g e i l v e z n e i z i a W

ht

c De Bemmelwa

nr: Achterste rij vl n, le, Luna Deele o w u d O i m o a N t, a van Oorscho Lucie Kat, Nin Meerwijk Cathelijne van r: Voorste rij vln sen, Kaat van Nanette Jans out, ntje van Stiph Oorschot, Mij akers Karlijn Raijm

carnavalskrant_2015.indd 44

12/15/2014 8:57:11 PM


n e g e i l v e z n e i z i Wa

De Herriekape

l

Berkel, hout, Jan van p ti S n va s n t, o F s van Stiphou u u G , le o w u d David O Bas van Dijk

Raad van 11 Qienna Clem ent, Sietske van de Kimmena de, Isa van der Z anden, Anna van de Berkmortel, Lotte van Ne erven, Inge Essers, Renske Oph eij, Fleur Raijma kers, Iza Sw inkels, Eva van de W ees, Tygo Ke rsten, Anna Oduwo le , Isa Termeer (ontbreekt o p foto)

carnavalskrant_2015.indd 45

12/15/2014 8:57:23 PM


Al meer dan 10 jaar uw persoonlijke reisagent!

HOVENIERSBEDRIJF

ebr. v.d. Laar TUINAANLEG EN BOOMKWEKERIJ ONDERHOUD EN SIERBESTRATING

Divers aanbod - Exclusieve programma’s - Maatwerkreizen

Waarom boekt u een reis via ons?

Kruisschotseweg 5 5708 BC Stiphout Tel: 0492 - 545667

‡ Enthousiaste en ervaren reisadviseur met een advies vanuit eigen beleving. ‡ Aanbod van o.a. vliegvakanties, stedentrips, weekendjes weg, cruises, verre vakantiebestemmingen, groepsreizen, maatwerkreizen en lijndiensttickets. ‡ Samenwerking met een ruim aanbod van reisorganisaties zoals Holland International, Neckermann, Vrij Uit en Duitse en Belgische touroperators. ‡ Aanbod van exclusievere programma’s van o.a. Executive Travel en Silverjet vakanties. Kortom: Wij verzorgen uw reis van A tot en met Z. Graag tot ziens! Nicole van Beek & Anne Steeghs facebook.com/travelcompanystiphout Rootakkers 15, 5708 BA Helmond (Stiphout) E nicole.anne.cc@travelcompany.nl - T 0492 477 422 - M 0623 097 773 PERSONALTRAVELAGENT.NL is een initiatief van THE TRAVEL COMPANY DIRECT BV in Almere

46

carnavalskrant_2015.indd 46

12/15/2014 8:57:36 PM


Café ‘t Aambeeld Jos en Sjan van Dijk Uw adres voor:

Bruiloften; Recepties; ˜ĜŽŠŽ•œDz Vergaderingen; Personeelsfeesten. Dorpstraat 38 o 5708 GJ Stiphout o Tel. 0492 - 537035 o Fax 0492 - 538830

48

carnavalskrant_2015.indd 48

12/15/2014 8:59:03 PM


n e g e i l v e z n e i z i a W De Bemmel commissie vlnr staand: S imone van der Zanden, A strid van Duijnhoven, In grid Kersten, Anne-Lène va n Neerven hurkend vlnr: Martijn van d er Heijden, Huib Raijmak ers

Begeleiding es huppelmariek cht a lw e m m e b n e Cindy Essers Evelien de Wit

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 49

49

12/15/2014 8:59:16 PM


A ANLEG ‡ ONDERHOUD ‡ BESTRATING

Gasthuisstraat 25 5708 HH Stiphout (T) 0492 382499 (M) 06 22571611 (E) info@thijssenhoveniers.nl

WWW.THIJSSENHOVENIERS.NL

50

carnavalskrant_2015.indd 50

12/15/2014 8:59:21 PM


n e g e i l v e z n e i z i Wa OO D Y D Q U D & OV H P P EOLN6SXUULHEH

7HUXJ

QQHQGLW JMDDU:HEHJR LQ HHUHHQJHZHOGL Z DV RXWVHNOXSSHONHV + WZ LQ KH OH V . HO GH Q PP DD %H N H RH G ÀWVWH H] RU H E YR G HQ S DUPHWH HUZHHUR HHGRHQDDQ 'HFDUQDYDO]LW RQGHQZHQLHWP 3ULQVHQPLGGDJPD H VN WG DD HO PH K Q DU UH PD MD GHUH PPHOV MDDUQLHW]RDOVDQ GGDJYRRUGH%H DVHHQGUXNNHPL WZ +H W V RX VH + LQ 3U UOR 0LH NLJ 3ULQVRI I3ULQVHV*HOXN KDGGHQQRJJHHQ HHGVJHHQ3ULQVR 3ULQV:DQWZH VW RJ WH LQ UQ S DD SD P LH J UU QRP6SX LQVHQPLGGD RURQ]HHLJHQ3U WHSRWPHHJHQRPH DDU YR UR Z LMG J HQ HQ UW DN H HH P WD Z WH QL HO S VQ ULHSD 3ULQVHV$ *HOXNNLJZDVKHW ]RGHEHVWHVSXU ULQV-RKQQLHHQ VLVGLW ULH]HLHUVPHW3 LsQWHQKDGGHQRP 6SXUULHEHPPHO HG GH JU Q LQ YD H WR LVW RW MX H P KDGGHQGH6SXU G HW ZH WK I HLMHU DQ R SK : QG 2 Q QH JH OVH ODQJVSDQ XGDQWH, RQGHQEUHQ PDNHQ+HWZDV LMQKRYHQHQ$GM VHVPHHJURRWN 'X OV LQ Q PH 3U YD I HP LP VR % V. GH ULQ VH OS P LQ PH NLJZDUHQ3U HYRRUVFKLMQR XN VW HO HU * XW ZHHHQHFKWH%HP HQ ZR Q HY JH JH HJ LQ DQ QJ QGHUVFKHLG 3ULQV-RE/ LSDSOHSHOL HHUYHQ1DGHR 1 LH$OVVQHONZDP MDDUW·LVRQVPLG Q UU YD SX D V 6 XOL LQ QW 3U Ls WH Q HG ZHHH $GMXGDQ VWHLQJU HLQGHOLMNKDGGHQ LGHQVDPHQPHW PHWKHWDOOHUODDW HKHWSRGLXPDI MXLVWHZHJWHOH DLV GH RQ DO RO DY S UQ LQ FD LMN H HO G WLMGHQV Q HPPHOVHLQG WRPKXQ3ULQVH NMHVJLQJHQGH% LHUVDDQGHEHXU ]H HQGHYHOHEHGDQ LQ ULH Q XU UH 6S JH H G UH 3ULQV-RE GHQZDUHQ Q3ULQV(GZLQHQ QWHKDGGHQJHYRQ GH GD RX HQ MX ] DP HQ $G OV Q DP WH VH 6 LV LQ Q3U KULVWHO HHQPRR 1DGDWZH]HOIHH GZLQHQ3ULQVHV& ]HLHUV+HWZDV LWZDUHQ3ULQV( LHYDQGH6SXUULH G SW HQ FH H] UH NL H H G VW RS VH N 3ULQ XLGHOLM LQN G'DWZHUGZHOG +HWZDVZHHUÁ 6SXUULH]HLHUVODQ NVH%HPPHOVKRZ OLM LGLQJ DU OH MD HU H QG Q] 2 R W RU ZHHUJHOXN KHWWLMGYR DU DV MD Z UV LW LH G ]H RN LH R UU HW P GHMXU\R HHQ XNNLJZDVK HSWLHYDQGH6SX ODQQHQPDDUJHO HEHVOLVVLQJYRRU S MN WH LOL Q 1DGH3ULQVHQUHF RH VL P HU HQ H HP OQ RN XLWGHEXVNZDP ZDVGDQR RPDOOHGHH QVGHUHYXH+HW GHOLMNDOVZLQQDDU SDVVHQHQPHWHQ LQ GH UH LWH X HU SW R DQ HW HO NL G LH YH LWV Q Z VHHUGH DGHUHQ R]HQDOV2 ]HQDODQJYHUJ YDQ-RRS9RVSDV DQGHQZHUGJHN *HOXNNLJZLVWHQ HQ,VDYDQGH= HQ HP LM] Z VQ XL WH UK DQ DD UD Q ZLQQDD NHUPHH FKWGLWMDDUGHEH <HQWO1RR\HQPR GLQVGDJPLGGDJ DOV DY UQ FD JGLWMDDUHHQ QRSGH QRJHHQYHUUDVVLQ PRFKWWHUXJNRPH DV UZ KHW UH DD P HV KHEEHQEHLGHQLQ H%HPPHOWM LGVSDDUPDDU]LM QYDQ VWDOUXVWLJYRRUG UX UH HH QE OH P UH VN HW RH IW K E LOR LV HW UX K RZ QLHWDOOHHQ HVWHERHUHQE LMQ E ] ]H 1DGH%HPPHOVK UV RQ JH PHOV P HJ HP UR 1 % HH W\ GH DQHQ0DU 5HGHQWHP UXLGVSDDU ERHUHQEUXLORIWDDUKHWERHUHQE 6SXUULHEHPPHOV RRU H WQ VY G RH MH RU VW HG YR WH G UOL UR HQ GH J LQ HN HOEHW SHQZHLQHHQ RXGHUZHWVHN OLH Q H JH WM RQ QH YHUOHGHQHUJYH ] RQ HQ ] H QG VM OGDQ 0HWHHQVWUDOH HQRJHHQVSHFLDD ]ROGHUWHKDOHQ H.XUUHIGHGHQZ HPLGGDJ G OLJ LQ HO XJ H] HU J 7 UJ H RS W+HWZDVHHQ QDWXXUOLMNYRRU XL S RH VQ ZH Q QGHHOGH -DQHQ0DUW\H UKHHO GXV+HWZDVZHH VFKRROFDUQDYDO RU IWHOOHQ YR D G XV WLM G O DV YD Z QD GDJYRRUFDU OFDUQDYDO+HW ULM PH UY HP HH % OZ HQ D RY H HW E HQZDVK UDDQKHW LQG DDWQLHWV 9RRUZHKHWZLVW RRL]RQQHWMHPDD RVFKRROPDDUHUJ P XG HQ 7U UH W H 6 HQKHHOGH DV GH Q UZ QGWH RQGHQ:HH LQ+HOPRQGVFKH WN J FK GD WR RQ RS JH]HOOLJRSGH/L = H UW G SR LQ 6 QDGHRSWRFKW QDDUFDIpGH DWHUGDJYRRURS 5LDYDQ/HHXZHQ QZHVQHOWHUXJ Q YRRUGDWZHRS] GH YD Q UH HQ XV HJ G NU Q Q QH KDXIIHXU(ULNYD HROLHEROOH VWHUHJH LMRQ]HHUYDUHQF =HNHURPGDWZ EHJRQKHWKHODD N] OLJ HO DQ G H] G J HI UJ UOH UH YH HH DVZ RFKWHQR GDJGH]RQKHWZ NZHHUEHLGHRSW HHIWJHOXNNLJRR WK RR OE PH HP % 'H DQVW UHHQOHNNHUJHG GH:HVWHUOR PPHOVKHHIWLHGH %H LQ H G GZ HW V( P ULQ HQ WHUYDQ3 .XUUHI6DP %HPPHOVGHVFHS HOOLJGUXNLQGH GH H] Q J GH HW DG VK K RN ZD J GD HLNW2 2SPDDQGDJPLG SUHVHQWMHXLWJHU RSGLQVGDJPLGGDJ NUHJHQZHHUHHQ RUKHWDIVFKHLG YR Q JH UH VN MH HQDOOHNLQGHUHQ LMV GH HKLHUYRRULQUXLO WHNHHUPRFKWHQ JHVWROHQ]RGDWZ HQYRRUGHODDWV OLJ JHHQ HO QR H] Q J JH UJ LQ UH VJ 'H%HPPHO +HWZDVZHH HV HQ WM LVW ULH WZ PD KH QV H GD Z ]HLHUV PHWGH ELMYRRUGDW HJURWH6SXUULH NHHUZHOVDPHQ 'LQVGDJJLQJYRRU YDOVNOHGLQJPHWG DOZDVKHWGH]H Q QD URQV GH DU F DD UH Q GH SW Q HQ VR QJ YD NH JL HQ KXSSHOPDULH HZHHUWHUXJ W+HWZLVVHO Z DV N HQ GH WR O LW HHQOHNNHU ZH VX RH OOH OK HQD PPHOWMHV$ NODDUJH]HWYRRU DO %H Q H OH G NHHUORVHQKDDOG RH RU YR VW DO HQ DY OV HWDIH LQGHYDQFDUQ JULG9HUEDNHOG EHWHNHQGHKHWH DGGHQ(ULNHQ,Q K UW SR 6 GH p DI WKXLVKRQN& QDYDO DIVFKHLGVHWHQWMH HQJHZHOGLJHFDU QKHWZDVZHHUH H G HL FK IV D HO HQHPRWLRQH +HWZDVZHHUH QDYDO HQJHZHOGLJHFDU 6WLSSHQW QWH-XOLDYRRUH GD QDYDOLQRQVVNRQ MX DU $G UF Q GH H LQ RE N HW VK ULQ HQ 3 LMG HQ W QN HQ GD :H HHUWH]L HYROJHQGMDDUZ (QZHKRSHQMXOOL $ODDI

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 51

51

12/15/2014 8:59:26 PM


Tegelwerken S GRATiIsn n e K gsrit makin.v. t.w € 40,• Reguliere lessen • Rijden in stappen • Faalangst / Stedenrit • Opfriscursus • Lessen 60 min € 40,• Lessen 90 min € 60,-

T. Kandelaars B.V. Ted Kandelaars Nieuw bij Rijopleiding de Buck en uniek in de regio! Je complete rijles vastleggen d.m.v. camera registratie. Hierdoor betere lesbegeleiding en een hoger slagingspercentage!

Jkvr. v.d. Brugghenstraat 20 5708 CB Helmond

Tel.: 0492-522888 Fax: 0492-529770 Mobiel: 06-53148758

Bo de Buck, Helmond (Stiphout) • Tel: 06-12433705 • info@rijopleidingdebuck.nl

Willem van Oorschot 06-54928590

De Heese 20 | 5708 KH Helmond info@vanoorschottimmerwerken.nl www.vanoorschottimmerwerken.nl

VANDEWAARSENBURG

Op carnavalszondag, maandag en dinsdag zijn wij gesloten.

Sport Therapie voor bedrijven en particulieren

Overloop 2 | 5704 EL Helmond

Vanaf woensdag zijn wij weer uw kennis in smaak!

06-14441974 | j.waarsenburg1@chello.nl | www.vdwm.nl

PIET ANDRIESSEN B.V. Eloy Andriessen

Fijne Carnaval! BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN COMPUTERBRILLEN

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Helmond | [0492] 56 50 43 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 56 50 30 Mierloseweg 17 | 5707 AB Helmond | [0492] 54 89 04

Hortsedijk 11 -5708 HA Helmond Tel: 0492 - 548658 Fax: 0492 - 523524 www.andriessenoptiek.nl

52

carnavalskrant_2015.indd 52

12/15/2014 8:59:33 PM


n e g e i l v e z n e i z i Wa 3ULQVHQEDO

XQ PPHOVKDGGHQK EH LH UU SX 6 H G U HQRPGH YH GH.XUUHIJHNRP ZDVKHWZHHU]R DU UL QD XD U DQ M HH Z J HQ GD DU Z ]HYOLHJHQ· =DWHU SSHQWVHNLQGHUHQ GLWMDDU¶,N]LH WL LV OV WR HH RW 9 P J HW GD LG + SULQVHQP QVHVWH]LHQ HXZH3ULQVRI3UL QL H G HQ HQGH]H V HO P P EH SULQVRISULQVHV Q HH J RJ Q HQ GG EHPPHOVKD HHQZHOKHOH LHUVELQQHQPHW SDQQHQGZDQWGH ]H OV LH HH UU OK SX 6 QH H V DO G G HQ ¶DOOHHQWH +HWZHU HQ*HOXNNLJNZDP SGHNLVWVWRQG QQ 2 Q NH OOH EH YD H W JH QV Q LM JH ] KDGGH WH ZDVRRNQHU UGHUH3ULQVHQJH DDOXLWGHOXFKW FL HH P SH W V HQ HQ SS KH WL VF 6 H W HI UGH PRRLHNLVW'H] UULH]HLHUV·1XKH QLHWJHQRHJ0DD N SX LM 6 UO H G XX DW DQ Y Q LV QV W UL LQVYDQ HOXNNLJPDDUGD RSHQHQGRRUGH3 DVGHEHPPHOSU GZLQZDVHUDOJ Z ( DU QV GD UL U 3 RR DU K MD MD Q DIJHORSH WHNLMNHQHQ PDDUHYHQURQG GH HI KR V HO P P EH -XOLD HPHW$GMXGDQWH VW HU HQ H ·Q G RE V 3ULQ QQDHQNHOHNHU GH RU Z Q QH XQ N LMGDQ3ULQV LVWZHOJHRSHQG HP\VWHULHX]HN OGHHQGDDUZDVK G WH VW DI RH P U HQ DD Q QV UL I WEUDN 0HWWZHH3 QLHXZH3ULQVRQ HHUWRHQZHYDQD N ]H RQ GH Q HU YD G H GH WL W OD DO KH VW HUGH DIWHOOHQOXNWH PPHOV1DGHLQ OHQ]HGLWMDDURY EH XO LH ] UU HQ SX DP 6 6 GH WH Q YD OV]LMQ$GMXGDQ 7\JRG·Q8XUVWH RNRRV6LHWVNHD \J 7 QV UL 3 G DQ O HUQRJLHP HQVGH]HFDUQDYD MG WL Q UH JH UH V HO 6SXUULHEHPP VWHOGDDQKHW %HPPHOVYRRUJH OH DO Q GH HU Z G WHZRUGHQ OOHHU H]HOOLJHFDUQDYDO DQWHZDVJHwQVWD J XG OH GM KH $ Q H HH Q] U R HH RN Z 6SXUULH]HL 1DGDWR DDU'DWEHORRIG LQVZRUGWELMGH M 3U LW U G H HU LH W Z KH DI Q J LM LQ (GZLQ QQ SXEOLHN] KZLOOHQZH3ULQV PHOVLQJURWHVSD RF P 7 %H HQ H G EE RN KH R Q HQ WH OGYRRUPRH 1DWXXUOLMNNLMN ]HQRJHYHQJHGX Q GH RX WLMG ] DU GD U HUVPDD RUHHQJHZHOGLJH YR Q NH DQ HG E HO ULVW QGH HQ]LMQ3ULQVHV&K QV+HUULHNDSHOH R KW DF Z HO P P %H H MXOOLH H5DDGYDQHOIG RH(QZHKRSHQ W G DO NH DY WV UQ LH FD 6 H WH OLJ DQ HO WHHQKHOHJH] 3ULQV7\JR$GMXG LGGDJHQ QLHGHUHHQDOYDV VH HQ Z HV RQ]HFDUQDYDOVP WM LH RS I DU R RZ VK HO +XSSHOP P HP NRPHQRSRQ]HE WHPRJHQYHUZHO $ODDI

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 53

53

12/15/2014 8:59:45 PM


Wij heten u graag welkom in de Croy Restaurants. Hier kunt u genieten van een heerlijke maaltijd, dicht bij de natuur, in een sfeervolle, vriendelijke omgeving. En dit alles voor een betaalbare prijs. Kortom, u proeft bij ons de smaak van Croy!

de smaak van croy

WELKOM BIJ DE CROY RESTAURANTS maandag

BINNENKORT JARIG?

€13,95 p.p. dinsdag t/m donderdag

Dan krijgt u uw keuzemenu helemaal gratis, bekijk de voorwaarden op de website.

€16,95 p.p. vrijdag t/m zondag

KASTEEL CROY

€19,95 p.p.

Proef de smaak van dit landgoed op één van onze locaties!

Kijk voor onze actuele menukaart op www.desmaakvancroy.nl

WWW.DESMAAKVANCROY.NL De Croyse Hoeve Aarle-Rixtel 0492 - 381 348

Croy ‘t Stokske Moergestel 013 - 513 1385

Croy De Pettelaar ‘s-Hertogenbosch 073 - 614 74 74

Croy De Goffertboerderij Nijmegen 024 - 355 0152

Croy Boschlust Teteringen 076 - 587 1413

Croy Buitenhof Roggel 0475 - 491 181

Croy Sterrenbosch Leusden 033 - 461 51 77

54 54

carnavalskrant_2015.indd 54

12/15/2014 8:59:50 PM


n e g e i l v e z n e i z i a W

2014 cARNAVAL 2015

(//,(' 63855,(%(00

leren We wilden ski‘n gaan. En naar de bergen eren We wilden ‘t prob niet gedaan. Maar hebben ‘t r goed ook Van ene kant maa an zijn zeg Dat we niet gega keken Want achteraf be ppent nou nie weg Konden we in Sti Refrein: ugdraad hier Met onze eigen je naval Vieren wij nou Car niet In jaren was het rriedal. zo sk™n in ‘t Spu springen rond En de Bemmels e stek. Als ene aap op en land Ons hele Spurrie gek Stippent is stapel toekomst De jeugd die he de erd Dat is ons zo gele Stippent Dus ’t Carnaval in n gesmeerd. Lopt van nu af aa dagen En wie met deze nie mist Ons Spurrieland rtellen Die kunnen we ve e vergist. Dat ie z’n eigen h

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 55

55

12/15/2014 8:59:53 PM


Koen Kanters

Frank van Uden

Houtsestraat 64 5706 LS Helmond T 0492-554360 F 0492 546659

Gasthuisstraat 6 5708 HK Stiphout-Helmond T 0492 - 52 37 99 M 06 - 55 79 69 22

overhemdenservice Gewassen en gestreken op hanger afgeleverd voor maar 2,50 Supermooi! Daar kunt u het zelf niet voor doen!

Z B A 222 N J C L B Z &+,1((65(67$85$17

â&#x20AC;˘ gericht op particuliere en zakelijke markt â&#x20AC;˘ gespecialiseerd in maatwerk â&#x20AC;˘ naar wens gemaakte interieurs â&#x20AC;˘ vrijblijvende offerte â&#x20AC;˘ speciaal voor u gemaakt ontwerp

Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?ĆŹÂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;Ź Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2014;ÇŻÂ&#x2022;â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;Ź Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â?ͳͲͲÂ&#x153;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;Ź

www.jemo-interieur.nl Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;Ź Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;Ź'RUSVVWUDDW_6WLSKRXW +HOPRQG _7 ,ZZZUHVWDXUDQWQHZJDUGHQQO

Jerry Molenaar â&#x20AC;˘ De Zellen 14 â&#x20AC;˘ 5708 AA Helmond T.: 06 - 26168374 â&#x20AC;˘ E: info@jemo-interieur.nl

56

carnavalskrant_2015.indd 56

12/15/2014 9:00:07 PM


cARNAVAL 2014

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 57

55

12/15/2014 9:02:18 PM


BBQ

12,75

vanaf € compleet verzorgd

BROODJES

ook bezorging ! Dorpsstraat 58 tel. 0492 - 534 275 Speciaalzaak in: Vleeswaren • Kazen • Maaltijden Soepen • Broodjes

WARME MAATIJDEN s m ste /d sy 29 L) & at (N a d ts r ec isst on oj m pr sthu Hel RQ Ga H H 08 57

Bezoek de website www.rqps.eu voor voorbeelden en/of informatie of bel ons +31-(0)492-841699.

u .e ps rq @ fo in

Schilderijophangsystemen Bewegwijzering voor binnen | naambordjes | deurbordjes | plafondhangers en meer… Bewegwijzering voor buiten | parkeerborden | reclame zuilen | lichtbakken en meer…. Visuele Communicatie en reclamesystemen Kliklijsten, Whiteborden, Stoepborden, Windtalker

VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH Gasthuisstraat 60 - Helmond - Tel. 0492 524769

58

carnavalskrant_2015.indd 58

12/15/2014 9:02:20 PM


cARNAVAL 2015

'·Q2LWVNLHWHU %HVWH6SXUULH]HLHUVHQ6SXUULH]HLHULQQHNHV

(ONMDDUZRUGWHUGRRUKHWEHVWXXUYDQ'H6SXUULH]HLHUV'·Q2LWVNLHWHUXLWJHUHLNW '·Q2LWVNLHWHULVLQLQJHYRHUGRPHHQSHUVRRQGLH]LFKELM]RQGHUKHHIWLQJH]HWRILQSRVLWLHYH]LQLVRSJHYDOOHQ WHHUHQPHWHHQDSDUWHRQGHUVFKHLGLQJ'LWNDQYDULHUHQYDQELMYRRUEHHOGKHWERXZHQYDQHHQFDUQDYDOVZDJHQWRW GHVIHHUPDNHU]LMQRSDORQ]HHYHQHPHQWHQ'H]HRQGHUVFKHLGLQJZRUGWWLMGHQVRQ]HDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJ XLWJHUHLNW '·Q2LWVNLHWHULVUHHGVXLWJHUHLNWDDQ 1ROYDQ%LOVHQ 7RRQ%ORNV 7RLQH$PLMV $GULHYDQGH:HLMGHQ :LOO\7KLMVVHQ 6DQGHUYDQ(VGRQNHQ0DDUWHQYDQ'LMN 'H%RH]HPYULHQGHQ +XLE5DLMPDNHUV 1LHWXLWJHUHLNW 0DUFHOYDQ2VFK 0DDUWHQ%ORNVHQ%DUW$GULDDQV %LDQFD5RPRQHVFRHQ(YHO\QYDQ+HOGHQ -RUJYDQ6WLSKRXW 5REHUW$GULDDQV 1LHWXLWJHUHLNW 0DUN(VVHUV

(UHOHGHQ 2Q]H(UHOHGHQ 2RNRQ]HFDUQDYDOVYHUHQLJLQJKHHIWHUHOHGHQHQOHGHQYDQYHUGLHQVWH'LW]LMQPHQVHQGLH]LFKRSHHQELM]RQGHUHPDQLHULQ]HWWHQRILQJH]HW KHEEHQYRRURQ]HFOXE 2SGLWPRPHQWNHQQHQZHHUHOHGHQHQOLGYDQYHUGLHQVWH *HUDUG6RPPHULVLQEHQRHPGWRWHUHOLG*HUDUGLVOLGYDQGHUDDGYDQHOIJHZHHVWHQYHOHMDUHQDFWLHILQKHWEHVWXXUDOVSHQQLQJPHHVWHU HQYLFHYRRU]LWWHU 3LHW'HNNHUVLVLQEHQRHPGDOVHUHOLG%HJRQQHQDOV3ULQVLQGDDUQDYLDGHUDDGYDQHOIHQKHWEHVWXXUZDDULQKLMGHIXQFWLHYDQ SHQQLQJPHHVWHUHQYRRU]LWWHUYHUYXOGKHHIW -DQYDQ%HUNHOEHQRHPGDOVHUHOLGLQ-DQKHHIWYHOHIXQFWLHVEHNOHHGELQQHQRQ]HYHUHQLJLQJ]RDOVEHVWXXUVOLGOLGYDQGHUDDGYDQHOIHQ ]HOIVYRRU]LWWHU0DDUZLMNHQQHQ-DQKHWEHVWDOVGHVSUDDNZDWHUYDOYDQGH6SXUULH]HLHUVQDPHOLMNDOV9RUVW (HI/X\EHQLQEHQRHPGDOVHUHOLG(HIKHHIWYHOHIXQFWLHVELQQHQRQ]HYHUHQLJLQJYHUYXOGRD%HPPHOFRPPLVVLH3ULQVLQOLGYDQGH UDDGYDQHOI$GMXGDQW9RUVWHQWRWRSGLWPRPHQWQRJVWHHGVEHVWXXUVOLGDOVYLFHYRRU]LWWHU $GULHYDQGH:HLMGHQLVRRNLQEHQRHPG$GULHLVPHHUDOVMDDUDFWLHIJHZHHVW$GULHLVGHJURWHDQLPDWRUJHZHHVWDFKWHURQ]H FDUQDYDOVNUDQWHQGHZHEVLWH9HOHMDUHQKHHIWKLMLQKHWEHVWXXUJH]HWHQZDDULQKLMGHIXQFWLHYDQSHQQLQJPHHVWHUHQKHWYRRU]LWWHUVFKDS KHHIWYHUYXOG2RNLVKLM3ULQVJHZHHVWLQ 7RRVHQ+DQVYDQGH:HVWHUORLQWLMGHQVRQVMDULJMXELOHXPEHQRHPGWRWHUHOHGHQ7RRVKHHIWMDDUODQJGLYHUVHKDQGHQ VSDQGLHQVWHQYHUOHHQGDDQRQ]HYHUHQLJLQJ1LHWYHUJHWHQPDJZRUGHQGDW]LMRRNYHOHMDUHQEHJHOHLGVWHUYDQGHGDQVPDULHWMHVZDV +DQVYDQGH:HVWHUORLVYDQDIGHRSULFKWLQJDFWLHIELMGH6SXUULH]HLHUV+LMLV[3ULQVJHZHHVWOLGYDQGHUDDGYDQHOIEHVWXXUVOLGHQ YRRU]LWWHU 7RRQ%ORNVLVRSGLWPRPHQWDOVHQLJH/LG9DQ9HUGLHQVWHEHQRHPGLQ7RRQLV3ULQVJHZHHVWYDQRQ]HYHUHQLJLQJLQ-DUHQODQJKHHIW KLM]LFKYHUGLHQVWHOLMNJHPDDNWPHWGLYHUVHKDQGHQVSDQGLHQVWHQPHWRDWHFKQLVFKH]DNHQ2RNZDVKLMYHOHMDUHQEHWURNNHQELMGHRSWRFKWHQ LQRQV6SXUULHODQG

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 59

59

12/15/2014 9:02:23 PM


.

E MI

N DE W

ACADE IJN

Dorpsstraat 25 5708 GC Helmond 0492 - 554399

. VA

j i r e p o k n j i W Stiphout

NOLOOG VI

Wij wensen alle Spurriezeiers â&#x20AC;&#x2DC;n prettige carnaval. MOCHT U NOG DORST VOOR THUIS OVERHOUDEN, WE HEBBEN GEDISTILLEERD, WIJN, BIER EN FRIS GENOEG.

Dorpsstraat 63, Helmond www.feestshopper.nl | www.greef.nl

WONEN | STOFFEN | FEEST

60

carnavalskrant_2015.indd 60

12/15/2014 9:02:33 PM


carnavalskrant_2015.indd 61

12/15/2014 9:03:39 PM


Whatever the challenge, met carnaval kan het wel even wachten.

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST Helmond,

6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

info@mevi.com

Fax: 0492 - 53 87 35

www.mevi.com

62

carnavalskrant_2015.indd 62

12/15/2014 9:03:41 PM


cARNAVAL 2015

7HUXJEOLN%RHUHQEUXLORIW +HWDIJHORSHQMDDUZDVKHWZHHUHHQVWLMGRPHHQ%RHUHQEUXLORIWWHRUJDQLVHUHQLQ6WLSSHQW'LWHYHQHPHQWYLQGWPDDU HHQVLQGH]RYHHOWLMGSODDWV'LWLV]RRPGDWHUQRJDOZDWELMNRPWNLMNHQRPDOOHVWRWLQGHSXQWMHVWHYHU]RUJHQ'HQN KLHUELMYRRUDODDQGHRSWRFKWPHWGHRXGHNRHWVHQHQGHNOHGLQJ2RNPRHWKHWSDVVHQLQKHWSURJUDPPDYDQGH6SXUULH]HL HUV(UJDDWYHHOWLMGLQGHRUJDQLVDWLH]LWWHQPDDUMHNULMJWHUGDQRRNHHQVFKLWWHUHQGHGDJYRRUWHUXJ

:HKDGGHQHHQ]HHUHQWKRXVLDVWEUXLGVSDDUJHQDDPG-DQHQ0DUW\1HJJHUV'LWSDDUKHHIWYDQDIKHWPRPHQWYDQYUDJHQ WRWGHEHNHQGPDNLQJRSKHWSULQVHQEDOJHKHLPPRHWHQKRXGHQGDW]HKXQWURXZGDJQRJHHQVGXQQHWMHVRYHUPRFKWHQGRHQ 'LWLVHHQKHOHRSJDYHPDDUZHOHHQKHOHOHXNHZDQWHUZRUGWWRFKYHHOJHJLVWLQKHW6WLSSHQWVH9DQDIGHEHNHQGPDNLQJ NRQGHQGHEXXUWVFKDSSHQHQYULHQGHQJURHSHQUHGHQHQ]RHNHQRPEH]ZDDUWHPDNHQWHJHQKHWKXZHOLMN

2SGHGDJ]HOI]RXKHWEH]ZDDUNHQEDDUZRUGHQJHPDDNWHQEHKDQGHOGZRUGHQ·V0RUJHQVYURHJJLQJHQGHGRUSVRPURHSHU )UDQNYDQ9HLMIHLMNHQ HQGHYHOGZDFKWHU 0DUWLHQ3D\PDQV URQGRPLQKHWGRUSNHQEDDUWHPDNHQGDWKHWHHQPRRLHGDJ ]RXZRUGHQ

9HUYROJHQVZDVHUGHRSWRFKWLQRXG+ROODQGVHVWLMOPHWGLYHUVHSDDUGHQHQNRHWVHQZDWKHWHHQQRVWDOJLVFKJHKHHOPDDNWH 1DGDWZHKHWEUXLGVSDDUWKXLVRSJHKDDOGKDGGHQPHWGHEXUJHPHHVWHU 5REHUW$GULDDQV HQGHSDVWRRU 5RODQG6FKULNV WURNGHJLJDQWLVFKHVWRHWYHUGHUGRRUGH]RQQLJHVWUDWHQQDDUGH.XUUHI

'DDUDDQJHNRPHQZDVHUQRJHHQYHQGHOJURHWYDQKHWJLOGHHQGDDUQDNRQKHW´NHUVYHUVHµEUXLGVSDDUGHERPYROOH.XUUHI EHWUHGHQ

'DDUZHUGHQQDGHWRHVSUDNHQYDQGHEXUJHPHHVWHUHQGHSDVWRRUHHUVWGHEH]ZDDUVFKULIWHQEHKDQGHOG1DGH]HSUR IHVVLRQHHODIJHKDQGHOGWHKHEEHQNRQGHQZHYHUGHUPHWGHUHFHSWLH1DGLYHUVHRSWUHGHQVHQYHOHKDQGHQJHVFKXGWH KHEEHQJLQJKHWEUXLGVSDDUGH]DDOLQHQEOHHIKHWQRJODQJJH]HOOLJLQ]DDOGH.XUUHI(HQKHHUOLMNHELMNRPVWLJKHLGZDUHQ GHFDGHDXVGLHGH]HOIGHPLGGDJDORSJHGLHQGLQGH]DDOWHNULMJHQZDUHQ+LHUVWRQGQDWXXUOLMNHHQJHZHOGLJWHDPDFKWHUGH VFKHUPHQRPKHWDOOHPDDOWHYHUZH]HQOLMNHQ

5HVWRQVHHQLHGHUGLHDDQGLWHYHQHPHQWKHHIWELMJHGUDJHQKDUWHOLMNWHGDQNHQYRRUKXQLQ]HW:DQWVDPHQVWDDQZHVWHUN HQVDPHQYLHUHQZHIHHVW%HGDQNWHQWRWGHYROJHQGHNHHU

%RHUHEUXLORIWFRPPLVVLH

www.spurriebemmels.nl 74 www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 63

63

12/15/2014 9:03:53 PM


Gas- en waterinstallaties Sanitaire installaties Zinkwerken Dakwerken

Werkplaats-magazijn Schoolstaat 7A 5701 JR HELMOND Tel: 0492-533512 Fax: 0492-538507 www.wivabv.nl

Gerard Roefs Taxaties en Advies Makelaar en Taxateur

64

carnavalskrant_2015.indd 64

12/15/2014 9:03:54 PM


cARNAVAL 2015

+HLOLJHPLVHQRQWELMW %HVWH6SXUULH]HLHUVHQ6SXUULH]HLHULQQHNHV =RQGDJ)HEUXDULDDQYDQJXXULVHUZHHUGHVSXUULH+HLOLJHPLV 9RRUYHOHQRQGHURQVLVGLWLHGHUMDDURSQLHXZZHHUHHQXXUYDQEH]LQQLQJLQRQ]HFDUQDYDOVSHULRGH (HQPRPHQWZDDURQ]H6SXUULH]HLHUVYURHJXLWGHYHUHQPRHWHQRPKLHUELMDDQZH]LJWH]LMQ 'DWGRHQ]LMPHWYHHOSOH]LHURPGDWRQ]HNHUNGDQKHOHPDDOJHYXOGLVPHWJRHGJHPXWVWH 6SXUULH]HLHUVHQ6SXUULH]HLHULQQHNHV 2RNRQ]H3DVWRUYDQ.HVVHO]DOGLWMDDUVDPHQPHWGLDNHQ7RQ6FKHSHQVZHHUGHGLHQVWYHU]RUJHQ +HWJHPHQJGHNRRUYDQRQ]HSDURFKLH]DOGH]HGLHQVWHYHQDOVDO]RYHOHMDUHQZHHUEHJHOHLGHQPHW KXQPRRLH]DQJ 1DWXXUOLMN]DOGH+RINDSHOYDQGH6SXUULH]HLHUVZHHU]RUJHQGDWGHPX]LNDOHQRRWQLHW]DORQWEUHNHQ (HQPRRLHHQJRHGHWUDGLWLHLVKHWJHZRUGHQGDWRQ]H+XSSHOPDULHNHVZHHUGHGLHQVW]XOOHQDIVOXLWHQPHWKXQ GDQVMH 'RRUGHYHUVLHUJURHS]DOGHNHUNZHHUZRUGHQRSJHÁHXUGZDWLHGHUMDDURSQLHXZHHQIHHVWHOLMNJHKHHOYRUPW .RUWRP]R]DOLHGHURS]LMQRIKDDUHLJHQPDQLHULQYXOOLQJJHYHQDDQGH]HVSHFLDOHYLHULQJ 6SHFLDDORPGDWZHQXDOEHQLHXZG]LMQZDWGH'LDNHQPHW]LMQHLJHQGLDOHFWRQVJDDWYHUWHOOHQWLMGHQV]LMQ WRHVSUDDNMH6SHFLDDORPGDWHUHHQNOHLQHKRQGHUGJHQLIRUPHHUGHELMHHQ]LMQYDQGH6SXUULH]HLHUHVVDPHQPHW DOOHDQGHUH 9DQKDUWHKRSHQZLMGDQRRNXLQGH]HYLHULQJWHPRJHQEHJURHWHQ

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 65

65

12/15/2014 9:04:09 PM


Uw specialist op het gebied van Mode-, Carnaval-, Dans- en Theaterstoffen. Mierloseweg 114/139 Helmond Tel: 0031-(0)492-534067 Fax: 0031-(0)492-551992

maandag van 13:00 tot 18:00 uur dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur Groothandel dagelijks van 09:00 tot 17:00

WWW.VORSTMODESTOFFEN.NL 66

carnavalskrant_2015.indd 66

12/15/2014 9:04:11 PM


cARNAVAL 2015

:LOWXJUDDJHHQYODJRIGDV" 2IZLOWXOLGZRUGHQYDQGHYHUHQLJLQJ" ,HGHUHHQHHQ6SXUULH]HLHU 7LMGHQVGHFDUQDYDOLVLHGHUH6WLSKRXWHQDDUHHQ6SXUULH]HLHUHQGDWPDJJH]LHQ ZRUGHQ'HQLHXZHNOHXUULMNHGDVVHQGUDJHQELMDDQGLWXOWLHPH6WLSKRXWVH FDUQDYDOVJHYRHO :LOWXGDDURRNELMKRUHQ":RUGWOLGHQNULMJGH]HGDVFDGHDX'DQVWHXQWXGH YHUHQLJLQJHQ]RUJWXHUYRRUGDWHURRNLQGHWRHNRPVWYHOHFDUQDYDOVHYHQHPHQWHQ JHRUJDQLVHHUGNXQQHQZRUGHQ +HWOLGPDDWVFKDSNRVWXVOHFKWV½SHUMDDU+LHUPHHKHHIWXYRRUUDQJELMGH NDDUWYHUNRRSYDQGH]HLYXUDRYRQGHQ +HWLVWHYHQVPRJHOLMNRPGHGDVORVWHNRSHQYRRU½SHUVWXN :LOWXRRNXZKXLVRSÁHXUHQNRRSGDQGH6SXUULH]HLHUVYODJ2SGH]HYODJSULMNW RQ]H6SXUULHERHULQYROOHJORULHRSGHYRRUJURQGPHWDFKWHU]LFKGH2XGH7RUHQ +HWIRUPDDWYDQGHYODJLVFP[FP2RNLV]LMYDQKRJHNZDOLWHLW 'HSULMVYDQGHYODJEHGUDDJW½ =RZHOGHGDVDOVGHYODJ]LMQWHEHVWHOOHQELM (HI/X\EHQ'HHOHQVWUDDW WHOHOX\EHQ#FKHOORQO 6DQGHUYDQ(VGRQN0HHVWHU6WULNVWUDDW WHODYDQHVGRQN#XSFPDLOQO

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 67

67

12/15/2014 9:04:12 PM


*LOGHYDQ2XG3ULQVHQ %HVWHVSXUULH]HLHUV (HQKDOYHHHXZFDUQDYDOOLJWDODFKWHURQVHQZHJDDQRQVRSPDNHQYRRUGHHHGLWLH *HVWHXQGGRRU*URRWYRUVW9RUVW5DDGYDQ(OI'DQVPDULHNHV&HUHPRQLHPHHVWHUHQ RYHULJHKRRJZDDUGLJKHLGVEHNOHGHUVJDDWRQ]HQLHXZH3ULQVHUYDQDOOHVDDQGRHQRP HUZHHUHHQSDDUJH]HOOLJHGDJHQYDQWHPDNHQGDJHQLQKHWWHNHQYDQSOH]LHUHQOHXW ZDDUELMKHWLVWRHJHVWDDQRPVFKXLOWHJDDQDFKWHUHHQPDVNHUHQZDDUELMJHOXNNLJ QLHPDQG]LFKGUXNWPDDNWRYHUGHNOHXUYDQGDWPDVNHU ,QKHWQLHXZHFDUQDYDOVMDDULVKHWRRNDOZHHUMDDUJHOHGHQGDWGHRXGSULQVHQ YDQWRHQ]LFKYHUHQLJGHQHQGDWRQ]H+HQNYDQ'HXUVHQEHGDFKWGDWGHQDDP´*LOGH YDQ2XG3ULQVHQµPRHVWZRUGHQ6DPHQPHW+HQNHQODWHUPHW7RRQ%ORNVHUELMYRUPGH RQGHUJHWHNHQGHKHWEHVWXXUYDQHHQELM]RQGHUJH]HOVFKDS %LM]RQGHURPGDWXLWVOXLWHQG3ULQV&DUQDYDOMDDUOLMNVDDQVOXLWELM]RQGHURRNRPGDWZH LQDOGLHMDUHQYHOHOHXNHPRPHQWHQKHEEHQEHOHHIGZDDUELMKHWKRRJWHSXQWWRFKZHO ZHHURQ]HRSWUHGHQVZDUHQWLMGHQVGHMDDUOLMNVH%RHUHQJLOGH$YRQGELM]RQGHURRN RPGDWGHZHHUDOGLHMDUHQLQVODJHQRPRSGHODDWVWHGLQVGDJYDQRNWREHUWH YHUJDGHUHQRYHUQL[ +HWNRPHQGHFDUQDYDOVVHL]RHQ]DOKHWODDWVWH]LMQZDDULQRQGHUJHWHNHQGHQDPHQV GHRXGSULQVHQDOVYRRU]LWWHURSGHYRRUJURQG]DOVWDDQ6DPHQPHW+HQNHQ7RRQLV EHVORWHQSODDWVWHJDDQPDNHQYRRUDDQVWRUPHQGWDOHQWELQQHQRQ]HJHOHGHUHQ $OGLHMDUHQGHGHQZHGDWPHWYROOHRYHUWXLJLQJHQPHWELM]RQGHUYHHOSOH]LHU:H JDDQQDGLWVHL]RHQSODDWVPDNHQYRRUGH´MRQJHUHµRXGSULQVHQGLHRQJHWZLMIHOGQLHXZH PRJHOLMNKHGHQ]LHQHQQLHXZHXLWGDJLQJHQ]XOOHQDDQJDDQ 'HRXGSULQVHQZHQVHQXSUHWWLJHFDUQDYDOVGDJHQWRHHQRQWPRHWHQXJUDDJELMGHDFWLY LWHLWHQYDQGH6SXUULH]HLHUV $ODDI *LOGHYDQ2XG3ULQVHQ 5REHUW$GULDDQVYRRU]LWWHU

68

carnavalskrant_2015.indd 68

12/15/2014 9:04:22 PM


cARNAVAL 2015

*LOGHYDQ2XG3ULQVHQ

+DQVYG:HVWHUOR 

-DQY%HUNHO 

:LP%HQGHUV 

+DUU\3ULFN 

7RRQ%ORNV 

+DQV'HHOHQ 

$GULHYG:HLMGHQ 

(GZLQYG9HHU 

" &RUYG.LPPHQDGH 

0DULQXV/HHQGHUV 

5HQHYG%URHN 

%HUWYDQ(VW 

+DUULHGH9ULHV 

3HUU\Y%HUNHO 

-RKQ&ROHQ 

+DQVYG:HVWHUOR 

-DQ+HHVDNNHUV 

+HQNY'HXUVHQ 

7KHRYDQGH9HQ 

+DV%RXZ 

&RUYG%XUJW 

0DUWLHQ3DLMPDQV 

-R$GULDDQV 

+DQVYG:HVWHUOR 

3LHW'HNNHUV 

7RRQ$GULDDQV 

(HI/XLMEHQ 

-RVY(QJHOHQ 

6WHIDQ/DQJHZRXWHUV

-R$GULDDQV 

3LHW5RPRQHVFR 

*HUDUG9HUPXOVW 

$G9HUPXOVW 

+XLE5DLMPDNHUV 

0DUFGH:LW 

:LOO\7KLMVVHQ

.DUHOY'LHVW 

5REHUW$GULDDQV 

-R]HI&ROHQ 

0DUWLHQYG(OVHQ 

-DQY9HLMIHLMNHQ 

6DQGHUY(VGRQN 

+DQV5RRLMDNNHUV

.DUHOY'LHVW 

3LHW5HPPHQ 

+DQV'HULVRQ 

3HWHUYG+HXYHO 

0DUNY%HUNHO 

+HQN+RQLQJV 

-RKQQ\7KLMVVHQ

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 6969

12/15/2014 9:04:47 PM


AUTO CENTRUM STIPHOUT b.v. EX-LEASEAUTO’S TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE PRIJS Lambert vd Biggelaar Gerwenseweg 31a 5708 EJ Helmond tel 0492-536737 mob 06-53997021

WWW.AUTOCENTRUMSTIPHOUT.NL

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE www.spurriezeiers.nl

Uw persoonlijke reis-ideeengids... voor o.a. Vakantiereizen, Last minutes, Huurauto’s, Vliegtickets, Korte vakanties, Hotels, Aanbiedingen, Overtochten, Vakantiehuizen enz. Kijk op www.worldwise.nl voor online boekingen Worldwise Reis-adviesbureau BV Dorpsstraat 40G 5708 GJ Helmond (Stiphout) T: 0492-526943 F: 0492-551661 info@worldwise.nl

70

carnavalskrant_2015.indd 70

12/15/2014 9:04:51 PM


cARNAVAL 2015

35&RPPLVVLH %HVWH6SXUULH]HLHUVHQ6SXUULH]HLHULQQHNHV

=RDOVELMMXOOLHZHOEHNHQGVWUHYHQ'H6SXUULH]HLHUVHHQKRJHNZDOLWHLWQDLQ]RZHONOHGLQJFDUQDYDOVJLGVLQWHUQHWVLWHHQQDWXXUOLMNDORQ]H HYHQHPHQWHQ'DWGDDUHHQSULMVNDDUWMHDDQKDQJWVSUHHNWYRRU]LFK 'DDURPLVHU]RDOVXPLVVFKLHQDOJHPHUNWKHHIWRSppQYDQRQ]HHYHQHPHQWHQHHQVSRQVRUSODQRSJHVWHOG'LWSODQEHVWDDWXLWRDHHQ KRRIGVSRQVRUVWHUVSRQVRUHQVXEVSRQVRUHQOHGHQYDQGHFOXEYDQHYHQHPHQWHQVSRQVRUHQDGYHUWHHUGHUVHQRYHULJHSURMHFWVSRQVRULQJ 1XYUDDJWX]LFKQDWXXUOLMNDIZDWGDWDOOHPDDOLQKRXGW+LHURQGHUHHQNOHLQHRSVRPPLQJ +HWKRRIGVSRQVRUVFKDSLVKHODDVRSGLWPRPHQWQLHWLQJHYXOG'LWEHWUHIWHHQHUJRPYDQJULMNHYRUPYDQVSRQVRULQJGRRU]RZHOÃ&#x20AC;QDQFLsOH RQGHUVWHXQLQJWRWKHWEHVFKLNEDDUVWHOOHQYDQUXLPWHQ 6WHUVSRQVRULVRRNJHPD[LPHHUGWRWVSRQVRUHQ$OVWHJHQSUHVWDWLHNULMJWXRDHHQIXOOFRORUDGYHUWHQWLHRSGHNDIWYDQRQ]HFDUQDYDOVJLGV HHQUHFODPHXLWLQJRSRQ]HLQWHUQHWVLWHHHQERUGMHRSRQ]HUHFODPH]XLOLQGHHQWUHHYDQKHW0)&HQHHQYHUPHOGLQJRSRQ]H]HLYXUDYRQGHQ 2RNGH6XEVSRQVRUHQ]LMQJHPD[LPHHUGWRWGHHOQHPHUV+LHURQWYDQJWXRDDOVWHJHQSUHVWDWLHHHQIXOOFRORUDGYHUWHQWLHYDQHHQKDOYH SDJLQDHHQUHFODPHXLWLQJRSRQ]HLQWHUQHWVLWHQDDPVYHUPHOGLQJRSRQ]HUHFODPH]XLOHQWLMGHQVRQ]H]HLYXUDYRQGHQ /HGHQYDQGHFOXEYDQRQGHUVWHXQHQMDDUOLMNVGHYHUHQLJLQJ'HRSEUHQJVWHQZRUGHQJHEUXLNWYRRUNOHGLQJHQRQYRRU]LHQHXLWJDYHQ $OV(YHQHPHQWHQVSRQVRUVSRQVRUWXHHQHYHQHPHQWQDDUNHX]H8]XOWGDQWLMGHQVKHWHYHQHPHQWPHHUGHUHPDOHQXZQDDPYRRUELMKRUHQNRPHQ 8LWHUDDUGRQWYDQJWXDOV$GYHUWHHUGHUHHQIXOOFRORUDGYHUWHQWLHLQRQ]HFDUQDYDOVJLGVJHKHHOFRQIRUPXZRSJDYH 9HUGHULVQDWXXUOLMNHHONHYRUPYDQVSRQVRULQJZHONRP]RGDWRRNZLMGHNRPHQGHMDUHQGHNZDOLWHLWYDQRQ]HFDUQDYDOLQ6WLSKRXWNXQQHQ ZDDUERUJHQ 'LWMDDU]LMQGHFRQWUDFWHQPHW0$9$'2/LFKWHQ*HOXLGHQ'XVRO9DVWJRHGRQWZLNNHOLQJYHUOHQJG+DUWHOLMNGDQNKLHUYRRU +HODDVKHEEHQRRNVSRQVRUHQKXQVSRQVRUVFKDSEHsLQGLJG -*YG:HVWHUOR%HKHHUEYKHHIWKHWKRRIGVSRQVRUVFKDSKHODDVEHsLQGLJG%LMGH]HZLOOHQZLM+DQVYG:HVWHUORKDUWHOLMNGDQNHQYRRUGH MDUHQODQJHÃ&#x20AC;QDQFLsOHELMGUDJHDDQRQ]HYHUHQLJLQJ 3XWPDQV$GYLHVEYLVJHVWRSWDOVVWHUVSRQVRURPGDW]LMKXQEHGULMIVPDWLJHDFWLYLWHLWHQJDDQEHsLQGLJHQ*UDDJZLOOHQZLMGDQRRN$ORLVHQ 0DULH-RVp3XWPDQVGDQNHQYRRUHHQMDUHQODQJHÃ&#x20AC;QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJ 2Q]HVSRQVRUJURHSEHVWDDWRSGLWPRPHQWXLW &ROHQ$GYLPD  =DOHQFHQWUXP'H6PHG +DURWH[*RUGLMQHQDWHOLHUEY &5DOI*LMVEHUV 'H&UR\VH+RHYH  $GULDDQV%RXZJURHS 0DUFGH:LW$VVXUDQWLsQ %DYDULD  0DYDGR/LFKWHQ*HOXLG 'XVRO9DVWJRHGRQWZLNNHOLQJ 1HZ9LVLRQ  6WLSKRXW$NWLHI 

      

6WHUVSRQVRU 5HVLGHQWLHVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU 6XEVSRQVRU (YHQHPHQWVSRQVRU

8LWHUDDUG]LMQZLMRRNRQW]HWWHQGEOLMPHWRQ]HJURWHJURHSDGYHUWHHUGHUVHQOHGHQYDQGH&OXEYDQ %LMGH]HZLOLNDORQ]HVSRQVRUHQKDUWHOLMNGDQNHQYRRUKXQÃ&#x20AC;QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJYDQ'H6SXUULH]HLHUVHQKRRSMXOOLHJUDDJWHPRJHQ RQWPRHWHQRSRQ]HHYHQHPHQWHQ $ODDDDDI 0DUFGH:LW 35&RPPLVVLH

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 71

71

12/15/2014 9:04:51 PM


=DWHUGDJDYRQG2SWRFKWEDO =DWHUGDJDYRQG2SWRFKWEDO 'HHHUVWHFDUQDYDOVDYRQGZRUGWWUDGLWLRQHHODIJHWUDSWPHWKHWRSWRFKWEDO 'H]HDYRQG]DOGLUHFWQDGHRSWRFKWDDQYDQJHQ]RGDWGHJH]HOOLJKHLGYDQGHPLGGDJQDDGORRVRYHUORRSW SW LQGHDYRQG8LWHUDDUG]XOOHQHUGLYHUVHPRJHOLMNKHGHQ]LMQRPLQGH.XUUHIHHQKDSMHWHHWHQHQLVKHW KHW SURJUDPPDDOVYROJW XXUDDQYDQJSULMVXLWUHLNLQJMHXJG XXUDDQYDQJSULMVXLWUHLNLQJYROZDVVHQHQ XXU'·Q2LWEOLQNHU +HWEHORRIWHHQGUXNNHDYRQGWHZRUGHQPHWPHGHZHUNLQJYDQGLYHUVHEODDVNDSHOOHQHQ'-]XOOHQHUYRRU HUYRRU ]RUJHQYRRUGHPX]LNDOHQRRW 6SDQQHQG]DOKHWVRZLHVRRRN]LMQZDQWZLHZRUGHQGHSULMVZLQQDDUVYDQGHRSWRFKW(ONMDDUKHHIW W RQ]HGHVNXQGLJHMXU\GH]ZDUHWDDNRPGHPRRLVWHOHXNVWHOXGLHNVWHHQRSYDOOHQGVWHGHHOQHPHUVWH WH EHRRUGHOHQ'HHOQHPHUVGLHDOYDNHUKHEEHQGHHOJHQRPHQDDQGHRSWRFKWLQ6WLSSHQWNLMNHQXLWHUDDUG DDUG RRNXLWQDDUGHSXEOLHNVSULMV¶G·Q2LWEOLQNHU·(HUGHUHZLQQDDUV0L0HNDDU'H0XWVHQ'H%RH]HPYULHQ YULHQ GHQ&OXEYDQ·QELHWMHHQGH6W7UXGR6FKRROJLQJHQDIJHORSHQMDUHQPHWGH]HSUHVWLJLHX]HSULMVDDQGH DDQ GH KDDOHQZLHZRUGWKHWGLWMDDU" .RPJH]HOOLJPHHFDUQDYDOYLHUHQPHWGH6SXUULH]HLHUVQDGHWUDGLWLRQHOHRSWRFKWGRRUGHVWUDWHQYDQ HQ YDQ 6WLSSXQW6DPHQPHWYHUVFKLOOHQGHYHUHQLJLQJHQHQNDSHOOHQVWDDWGH]DWHUGDJJDUDQWYRRUHHQJHZHOGLJH HZHOGLJH RSHQLQJYDQGHYLHUFDUQDYDOVGDJHQ

&DUQDYDO

=RQGDJDYRQG%UXLQ&DIp =RQGDJDYRQG2QVHLJHQEUXLQFDIp

2S]RQGDJZRUGWGHFDUQDYDOLQGHNOHLQH]DDOYDQGH.XUUHIJHYLHUG'H+HUHQ]DDO]DOGH]HDYRQGZRUGHQ RPJHWRYHUGLQHHQSUDFKWLJEUXLQFDIp (HQVIHHUYROOHDYRQGDDQGHEDULQGHNOHLQH]DDOYRRULHGHUHHQWRHJDQNHOLMN 1DGHGUXNNHRSWRFKWLQGHVWDGWHUXJQDDURQVHLJHQ6WLSSHQWHQQRJHYHQERUUHOHQPHWGH6SXUULH]HLHUV

72

carnavalskrant_2015.indd 72

12/15/2014 9:04:53 PM


cARNAVAL 2015

0DDQGDJDYRQG·V·V·V3DUW\ 0DDQGDJDYRQG·V·V·V3DUW\ 2SPDDQGDJZRUGWGH'H.XUUHIRPJHWRYHUGWRWHHQKHXVHGLVFR1DWXXUOLMNPDJELMGLWHYHQHPHQWJHHQ'- RQWEUHNHQ:LOMHHHQGLVFRSDUW\PHW%UDEDQWVHJH]HOOLJKHLGPHWGHEHNHQGHNODVVLHNHUVPDDURRNGHKLWVYDQ YDQGDDJGDQNRPMHXLWELM'-6SLHJHOERO'H]HWRS'-ZDVMDDUJHOHGHQDOLQ6WLSSXQWDOV+HLQULFKGHU.DLVHU PHW]LMQ$SUqVVNLDYRQG'HYHOHSRVLWLHYHUHDFWLHVKHEEHQHUYRRUJH]RUJGGDWGH6SXUULH]HLHUVKHPGLWMDDU ZHHUKHEEHQJHERHNW7UHNXZGDQVVFKRHQHQPDDUDDQZDQWVWLO]LWWHQLVRQPRJHOLMN 9ROJHQVYHOHQGHJH]HOOLJVWHDYRQGYDQGHFDUQDYDOGLHHONMDDUVWHHYDVWJDUDQWVWDDWYRRUHHQYROOH.XUUHI ZDDUELMWRWKHWLQGHNOHLQHXXUWMHVIHHVWJHYLHUGZRUGW $DQYDQJYDQGHDYRQGXXU (QWUHHJUDWLV

   O D Y D Q &DU

'LQVGDJDYRQG+HOHPDDO+ROODQGV 'LQVGDJDYRQG+HOHPDDO+ROODQGV +HWWKHPD+HOHPDDO+ROODQGVLVHQEOLMIWGHEHVWJHZDDUGHHUGHDIVOXLWHUYDQGHFDUQDYDOLQ6WLSSHQW 1DDOGH]HJHZHOGLJHFDUQDYDOVGDJHQQHPHQZHRSGH]HDYRQGDIVFKHLGYDQHHQFDUQDYDO2QGHUGHPX]LNDOH EHJHOHLGLQJYDQGHKRINDSHOJDDQZHGHODDWVWHNHHUVDPHQKHWJODVKHIIHQHQWRRVWHQRSHHQSUDFKWLJHDIVOXLWLQJ YDQGHFDUQDYDO =RUJGDWXHUELMEHQWHQJHQLHWRRNGHODDWVWHGDJYDQHHQJH]HOOLJHDYRQGLQRQV6SXUULHODQG G

90 www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 73

73

12/15/2014 9:04:55 PM


cARNAVAL 2015

www.spurriezeiers.nl 68

carnavalskrant_2015.indd 74

75

12/16/2014 2:56:00 PM


cARNAVAL 2015

Inschrijfformulier carnavalsoptocht zaterdag 14 februari 2015 Naam:

...........................................................................................................

(Correspondentie) adres: ........................................................................................................... Postcode en Woonplaats: ........................................................................................................... Telefoonnummer:

...........................................................................................................

Emailadres:

...........................................................................................................

Categorie:

(s.v.p. aankruisen)

Optocht jeugd t/m 14 jaar: Optocht overig: Gevelversiering:

Onderdeel:

(s.v.p. aankruisen)

Individueel: Paar (2 personen): Kleine groep (3 t/m 9 personen) Grote groep (vanaf 10 personen):

aantal: ............ personen

Wagens:

lengte: hoogte:

............ cm ............ cm

Benaming groep c.q. titel v.d. uitbeelding:

..........................................................................................................

Muziek aanwezig?

ja/nee

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier uiterlijk vóór zondag 8 februari 2015 inleveren bij: Carnavalsvereniging de Spurriezeiers - Gasthuisstraat 29/d - 5708 HH Stiphout - 0492-521672 - optocht@spurriezeiers.nl

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 75

75

12/16/2014 2:56:10 PM


:DDUYDQGDDQYHUWUHNWGHSULQV PHW]LMQJHYROJQDDUUHVLGHQWLH´'H.XUUHIµ" $GUHVJHJHYHQV

&DUQDYDOVNDOHQGHU   

   

   

   

PDDUW IHEUXDUL IHEUXDUL PDDUW IHEUXDUL IHEUXDUL

:DDUYDQLVKHWDIKDQNHOLMNRSZHONHGDWXPKHW FDUQDYDOEHJLQW"'DWKDQJWDIYDQ3DVHQ &DUQDYDOV]RQGDJLVDOWLMGZHNHQYyyU3DVHQ 'DWLV[ ZHUNGDJHQPLQXVGDJHQ PDDQGDJHQGLQVGDJ GXVSUHFLHVYDVWHGDJHQ 3DVHQYDOWDOWLMGRSGHHHUVWH]RQGDJQDGHHHUVWH YROOHPDDQQDPDDUW

&DUQDYDOVYHUHQLJLQJ´'H6SXUULH]HLHUVµ 6HFUHWDULDDW *DVWKXLVVWUDDW' ++6WLSKRXW 7HO² 0RELHO² 6HFUHWDULV#VSXUULH]HLHUVQO

&RORIRQ

%HGDQNW

&RPPLVVLHNUDQW 0LFKHO/HWVFKHUW  +HOHQYDQ(VW 7HNVWHQ 'LYHUVHDXWHXUV 'LYHUVHFRPPLVVLHOHGHQ 5HYLVRU %DUW$GULDDQV )RWRJUDÃ&#x20AC;H 0DULQXV5DLMPDNHUV 3LHWHU.ODDVHQ $GYHUWHQWLHZHUYLQJ$G.RXZHQKRYHQ 5DDGYDQ(OI %HVWXXU /D\RXW (YHO\QYDQ+HOGHQ %LDQFD%LVVFKRS5RPRQHVFR 'UXNNHULM 1HZ9LVLRQ

1DPHQV&9'H6SXUULH]HLHUVZLOOHQZLM KLHUELMDORQ]HDGYHUWHHUGHUVYDQKDUWH EHGDQNHQYRRUKHWSODDWVHQYDQHHQ DGYHUWHQWLHLQRQ]HFDUQDYDOVNUDQW'DQN]LM RQ]HDGYHUWHHUGHUVLVKHWYRRURQVPRJHOLMN GH]HVFKLWWHUHQGHIXOOFRORXUNUDQWXLWWH EUHQJHQ9DQZDDUXLWYHUWUHNWGHSULQVPHW]LMQJHYROJ" MDQXDUL MDQXDUL MDQXDUL MDQXDUL IHEUXDUL IHEUXDUL IHEUXDUL IHEUXDUL IHEUXDUL

3ULQVHQEDO H=HLYHUDYRQG H=HLYHUDYRQG 3OD\EDFNIHVWLYDO 6SXUULHERHUHQJLOGHDYRQG 2SWRFKWEDO 7KHPDDYRQG 7KHPDDYRQG  7KHPDDYRQG 

&DIpG·Q%URXZHU &DIpGH6SRUW &DIpG·Q%URXZHU &DIp¶W$DPEHHOG &DIp¶W$DPEHHOG &DIpGH6SRUW &DIp¶W$DPEHHOG &DIpGH6SRUW

76

carnavalskrant_2015.indd 76

12/15/2014 9:06:23 PM


90 www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2015.indd 77

69

12/15/2014 9:06:23 PM


TOT NA DE CARNAVAL !

EFFE EEN FEESTJE BOUWEN ...

... HET ZIT TOCH IN ONS BLOED !

Europaweg 146, 5707 CL Helmond • T. 0492-523759 • info@adriaansbouwgroep.nl • www.adriaansbouwgroep.nl

carnavalskrant_2015.indd 78

12/15/2014 9:06:26 PM

Profile for De Spurriezeiers

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2015  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2015  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Advertisement