Page 1

spurriezeiers gids13_spurriegids 18-12-12 16:15 Pagina 1

carnavalsgids “De Spurriezeiers”

prins

E T S R U n U d Y N N H O J d n a l e i r r van spu

OFFISJEEL JAORBLAD VUR DE CARNAVAL UITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING “DE SPURRIEZEIERS” OIT STiPPENT 48E JAORGANG 2013


colen-duim carnaval 0209 v2:Opmaak 1

25-11-2008

16:40

Pagina 1

s n o ij b u t n u k , n e Na het polonaise lop ! n e p o k n e iz u h p lo weer vo

Voor een deskundig en volwaardig advies bent u bij Colen & Van der Duim Makelaars aan het goede adres! DORPSSTRAAT 11 • 5708 GC HELMOND • T 0492 - 548935 • F 0492 - 523671 • E INFO@COLENVANDERDUIM.NL • I WWW.COLENVANDERDUIM.NL Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 2

13-12-2012 20:26:31


CARNAVAL 2013

Inhoudsopgave Proklamatie van de Prins Voorwoord Burgemeester Voorwoord Pastoor De vurzitter sprikt Vorst Mark Ceremoniemeester Jorg Opbergen scepter Foto vereniging Foto‛s Bestuur Foto‛s Raad van 11 Dansmarietjes

s

Clublied ‘Blauw Rood Geel‛ Prinsenbal - prinsenreceptie Zeivuraovonden 2012-2013 Commissie-overzicht Club van 111 2012 Boerengildeavond 2012-2013 Hofkapel Programma Carnavalsactiviteiten Play-backfestival

3 5 7 8-9 11 13 15 17 19 21 23-25 27 31 33-35 37 39 41-43 44-45-49 46-47 51

De opkamerkomedianten Spurriebemmels Proklamatie Spurriebemmels Spurriebemmellied

55 57 59-69 71

Oitskieter / Ereleden Optocht Heilige mis - Ontbijt Gilde van Oud Prinsen Inschrijfformulier optocht

73 75 77 78-79 81

Terugblik carnaval 2012 4 dagen carnaval PR-Commissie Spurriezeiers Vlaggen en Dassen Carnaval in het jaar….. en Colofon

83 85-87 89 91 92

www.spurriezeiers.nl

1

NL Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 3

13-12-2012 20:26:47


Zalencentrum “De Smed” R ESIDENT IE : DE SPURRIEZEIERS heet u welkom

Uw adres in Stiphout voor: kofetafels, bruiloften, partijen, verjaardagsfeesten, huisvesten van diverse verenigingen, vergaderingen, evenementen en themafeesten. Ik bied u aan: nette verzorging in diverse stijlen van zalen. Alles is bespreekbaar.

Uw gastheer: Miechel Slegers Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout 0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05 2

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 4

13-12-2012 20:27:05


spurriezeiers gids13_spurriegids 18-12-12 16:07 Pagina 5

CARNAVAL 2013

Proklamati e

Wai prins Jo hnny den Ur ste bai de gr ceremoniem atie en wijsh ister Jorg a eid van vors d ju t Mark, d a n t Willy, de w beskermhee ij z e road van e r Hans en zu llef, bestuur n vrouw Too Geborre en en s oit het rijk getoge in St van Spurriela ip p u n n d t . op Kruissent Thijssen. Gr , zoon van To ouwt gebroa o n e c n h t in un hoish Jaantje tussen de ko auwe van 10 ei, verrekes (4 m e id en en 6 jong en Spurrie. Getrouwd m ), i Anita, een R o a perinneke oit 3 zeun Ralf, Liessent, en Harm en Roe vadder van l. Wonende in de Gasthoiss troat en de skoeffelen, kost verdien en onderhau en mi het an w e leggen, n v a n a ndermans to Leider van d intjes. e B1 van Stip pent Vooruit de Spurriez , lid van de S eiers. Anstic kut, de WBE hter van de , en bestuur stroatversie van ring in de Ga s t h oisstroat. Gelieve hier mi te versto a n : Ten uurste; Dè wai prins Hans dun 4d afgelaupe jo e willen beda ar. nken vur nu skonne carna Ten Twidde val ut ; Dè wai nu s k onne carnava Ten Derde; l m i iederein ma Dè bemmels gge belève. hossend en s ze een neus w in gend nu skon vur. ne carnaval h Ten Vierde;D ebbe, dor he è ons dansm bbe a r ie kes de bein Ten Vijfde; wir hog in de Dè de hofka lucht magge pel mi skonn Ten Zesde; gooie. e muziek het Dè we wir nu d a k e r a f s k b onne optoch loast. grouwt en klè t magge heb n. be wor ieder ein an mee d Ten Zevend e; Dè we de u, w ijze road van Ten Achtste e ll ef veul op de ; Dè iederein vloer magge welkom is um Ten Negend zien. s oame mi ons e; Dè ge ni o d e b p lu v u a m k a k n e tie moet goa in de Kurref s boiten te z . n, want de g etten, e z e ll ig heid hedde h Ten Tiende; ier ok Dè ge alle zu rrig an de ka Ten Elfde; nt moet zett Dè iederein e. van harte we zondag 13 ja lk o m is op de onze r nuari vanaf 15 eceptie op .00 uur in de en plezier to K u r r ef, en dè wa ewensen. i iederein ve ul leut Alaaf Gegivve te S tippent, 5 ja nuari 2013. Prins Johnny dun Urste

www.spurriezeiers.nl

3

20:27:26


�������������������������������������������������������� �������������������������������� ��������������������� �������������� 4

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 6

13-12-2012 20:27:35


CARNAVAL 2013

Beste Spurrie

zeiers en Spu

rriebemmels,

In 2013 is het de eerste ke er dat ik het burgemeester Helmondse ca van jullie stad rnaval als meemaak. En daar heb ik enorm veel zin in! Niets Over de geze dan positieve lligh verhalen hoo worden georga eid, de humor en de leuke r ik. activiteiten d niseerd. ie in de wijke Het is gewel n dig om te zien dat de carnav op hun eigen alsvereniginge manier een ge n in alle wijke weldig carnav Zo ook in Sti n er ieder alsfeest van phout bij de maken. Spurriezeiers En niet te ve . rgeten de Spu rriebemmels. Want jullie h ebben ‘D‛r ec ht ‛n neus vûr‛ ! In een tijd w aar iedereen het erg druk is het goed om heeft, samen carnav al te vieren. Even iets and ers, even geen zorgen, even Een echt fees alleen maar ge t! zelligheid. Door de inze t en enthousi asme van julli een heleboel e carnavalsver inwoners wee eniging gaan r fantastisch Dat is enorm e dagen tege waardevol. m oet. Spurriezeiers en Spurriebem mels, bedankt en m aak er wat m oois van! Alaaf! Elly Blanksmav.d. Heuvel Burgemeester van Helmond

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 7

5

13-12-2012 20:28:14


Gasthuisstraat 19 19 Gasthuisstraat 5708 HG Helmond/Stiphout 5708 HG Helmond/Stiphout T (0492) (0492) 537 537 906 906 T F (0492) 549 284 F (0492) 549 284 info@martienvandenelsen.nl info@martienvandenelsen.nl www.martienvandenelsen.nl www.martienvandenelsen.nl

D Stress beauty

& wellness

SKINCARE, BODYCARE, NAILS, COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE, INJECTABLES, LIPOLYSE, LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

Ontdek het gemak van nooit meer f vana o scheren of harsen eur

35

voor alle licht- kracht- en hok-installaties groot of klein

moet je bij erkend installateur J. van Dijk zijn.

J. van Dijk

Met deze allernieuwste pijnloze en veilige behandelmethode bent u definitief verlost van ongewenste haargroei, de droom van iedere vrouw of man:

nooit meer scheren of harsen

Landelijk erkend

Bel snel voor een gratis proefflits en een gratis intake: Telefoon 0492-841 294 ���� 6

Dorpsstraat 127 5708 GG Helmond Tel: 841 294 www.dstress.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 8

Schutterslaan 2, Stiphout T. 0492 - 535316

13-12-2012 20:29:34


CARNAVAL 2012

Spurriezeiers

,Spurriezeieri

nnekes en Spu

rriebemmels,

Carnaval zet veel mensen al heel vroeg Er moet van aan het werk. alles geregeld worden en daa werkgrage han r zijn veel den voor nod ig. Gelukkig zijn er die ook. Maar er zijn niet alleen w erkgrage han even belangr den nodig, ijk zijn de fa nt asierijke krac die met dolge hten, kke ideeën ko men. Carnaval is im mers het fees t van de zoth Enkele dagen eid. alle rimpels w eg en daarvoor uit het verm in de plaats ee oeide voorhoo fd n blije aanste Elk jaar lukt kelijke lach op dat wonderlij d k e lippen. goed in spurri Ook in dit ja ar in 2013 m eland. oe t dat lukken….. Graag wil ik d e Prins, het b estuur, de ra Hopelijk zijn ad van elf ve er weer veel el hulp toewen bewoners van die met spitse sen. ons Spurried fantasie hila orp, ri sc in een feeste h e vo or va llen in beeld lijke optocht. brengen Dan zal (moe t) het ook dit jaar weer en prachtig fees t van de zoth Aan alle Spurr eid worden. iezeiers, Spu rr ie een fijne carn ze ie ri nn ek es en Spurrie aval toegewen bemmels….. st of een geze llige Vastena vond.. Alaaf!!!! J.v.Kessel, ‘n

en Spurrieboe

(En dan komt

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 9

r.

weer Aswoens

dag.)

7

13-12-2012 20:30:07


spurriezeiers gids13_spurriegids 18-12-12 16:07 Pagina 10

Beste Spurriezeiers en

Spurriezeierinnekes.

en weer hard is er achter de scherm nu k Oo s. gid als av rn Hiervan zijn 48e uitgave van onze ca enten te organiseren. em en Voor u ligt al weer de ev e nd me ko de k oo een programma avalsgids, maar zeker n voor ons en trachten gewerkt om deze carn aa st ar kla ijd alt die rdienen Bianca van vele vrijwilligers eciale pluim hiervoor ve wij volledig afhankelijk sp n Ee n. te nie ge n ka ze carnavalsel Stiphout weer van de mooie lay-out van on neer te zetten waar he or vo k lij de or wo nt ra van Helden. Zij zijn ve Romonesco en Evelien gids.

t ze echte zijn Prinses Rianne. Da t me IV ns Ha ins Pr plezier genoten jaar genoten van onze el veel enthousiasme en Wat hebben we vorig he t me zij t da En al. k de opname van wisten we natuurlij ukbezochte receptie en carnavalsvierders zijn dr de al or Vo . ar ba ht enten was goed zic ig in hun geheugen hebben van alle evenem aantje zullen voor eeuw sb at ha sc en eig n hu uwe clublied op de videoclip voor ons nie gegrift staan. nieuwe Prins gina van dit blad onze pa or vo de op eld ijf tw dan heeft u onge erd wie dit jaar de Als u dit stukje leest rd weer veel gespecule we Er . op og ho er we liep de spanning I en zijn Prinses herkend. Ook dit jaar uur werd Prins Johnny .11 10 lag ks Klo . ien aa zw iersland mocht zeier, een echte scepter over Spurrieze nd. Een echte Spurrie sla ier ze rie ur Sp n va nieuwe Prins riezeiersland. Anita gepresenteerd als regeren over ons Spur an ga te ar ja e nd me ient om het ko 13 vanaf 14.00 uur in vrijwilliger die het verd agmiddag 13 januari 20 nd zo op om en dig no k van harte uit Johnny I en zijn Bij deze wil ik u dan oo n. Vanaf hier wil ik Prins re ite lic fe n me ko te nieuwe Prins rnaval toewensen. MFC “De Kurref” onze de en een geweldige ca rio pe er ge re ne fij le Prinses Anita een he outse bevolking en okkenheid van de Stiph tr be de en g llin te gs gd is de belan een goed Wat mij altijd verheu is. Bruisend, levendig en nu hij zo t ak ma ge al remonieen de carnav Raad van Elf, Vorst, Ce ge ldi ondernemers. Zij hebb we ge n ee er ov kend d “de alsvereniging. Beschik jeugddeelname genaam ge ldi georganiseerde carnav we ge n ee als en r. Ev jaar bij nsmarietjes en Bestuu onze hofkapel, die elk en et meester, Adjudant, Da rg ve te t nie r ke n ze hun begeleiding, en da SpurrieBemmels”met en. genieten van hun klank en do s on t en em en ev elk terug te zien in onze van Verdiensten vaak Lid en n de ele Er ze on tie en leuk om n aan de huidige genera ve ge ge Ook vinden wij het erg or do en bb he ie ss zijn zij het die hun pa ze Beschermheer en residentie. Uiteindelijk tuurlijk mag ik hier on Na n. zij nu we t wa n raad en daad. niet zij aan ons altijd bij met st zonder hen zouden wij j Zi . en et rg ve t nie en Toos van Westerlo Beschermvrouwe Hans voorgedaan. weer enkele mutaties ie at nis ga or ze on n ne h bin Ook dit jaar hebben zic Daniels hebben hnny Thijssen en Nick Jo . en ed tr ge op en ng . Geheel nieuw zijn er enkele wijzigi k dit snel weer ingevuld Ook in onze Raad van 11 oo s wa kig luk Ge 11. n zich nu al thuis al lid van de Raad va aangegeven te stoppen nde in Stiphout en voelt ke be on en ge is el ch Michel Letschert. Mi bij onze vereniging is bij onze vereniging.


spurriezeiers gids13_spurriegids 18-12-12 16:08 Pagina 11

Bij onze dan smariekes h ebben Chels Evelien de W i Maas, Pauli it aangegeve ne Jansen, J n uul Verstapp d a t zij wel gen weten waren en en o e g g edanst hebb we hierop vo en. Maar zoa orbereid doo “dansmariek ls r vorig een g jullie al es in opleidin roep genaam g” in onze ve d d e Het zijn vijf re niging op te jonge meide nemen. n die stonde zij zullen dit n te popelen o jaar dan ook m dansmarie samen met B ke te worde showdans vo eau Cortenb n en or u ten toon a c h e e n mooie gard stelen Same Tatjana Maa e n e n met hun beg s en Sylvie eleidsters E van Dijk zull st h en Irene en e r e L n u ij J ben, anneke Kers Linda Pelzer ten, Lieke en zullen dit ja Judi Veldwij podium. ar met hun n k ieuwe kledin g schitteren op ons En dan onze Spurriebemm els. Zij gaan Ilse hun 24e dit jaar o.l.v jaargang in. . Prinses Kim D it ja en Adjudante a r is hun thema Ik wens de B emmelcomm “W a i hebbe d’r u issie veel su n neus veur.” cces toe me t onze Stiph outse jeugd. Onze Hofka pel zorgt elk ja ar weer voor keuze en dus een hoge kw een geweldig aliteit en vro e sfeer tijde lijke muziek ns al onze eve nementen. Zonder zaal, zonder uitba ter en zonde moeilijk om r het bedien carnaval te vi end persone eren. En woo el, wordt he Miechel Sleg rd va t n dank hiervan ers en het p d a e a rs n oneel, die elk aan de uitba “Kurref”. ter jaar voor on s weer klaar staan in de Tot slot wil ik iedereen d ie onze carn harte uitnod avals vereng igen om op e ing een warm e n o f hart toedraa meerdere eve “De Kurref”. gt, van n e menten in on En mocht u d ze mooie resi aar niet toe genieten van dentie in staat zijn onze jaarlijk , vergeet da se carnavals n vo o om 14.00 uur ra l n o iet te ptocht, welk door de stra e zaterdag 9 ten van Stip f e b evenemente ru a ri h out trekt. M n kunt u vind eer informati en in deze c e over onze www.Spurrie a rn avalsgids of zeiers.nl. op onze inte rnetsite Een welgeme end Alaaaaf en een gewe ldige carnava l toegewenst . Marc de Wit Voorzitter C arnavalsvere niging “De S purriezeiers ”.


Dakkapellen - Dakramen - Kozijnen - Deuren Draai-kiepramen - Plafonds - Overkappingen etc..

k j i l e t Vors erk! w r e m tim

www.markvanberkeltimmerwerken.nl 10

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 12

13-12-2012 20:31:38


CARNAVAL 2013

Beste spurri

ezeiers en spurrieze ie

rinnekes,

Er staat wee r een nieuw ca rnavalsseizoe nieuwe carnav n voor de deur algids op de en dus ligt er m at. Verder in de een ze uitgave kun t u lezen ove zitten te kom r al en. Maar ook onze evenem enten die er verslagen van carnavals jaar aan de evenemen . te n van het vorig Terugkijkend naar het vori g jaar mogen jaar was met we concludere een fantastis n dat dit een che Prins en Een Prins die geweldig Pr inses, echte al vele jaren carnavalsvierd letterlijk en of op de trac ďŹ guurlijk (vaa ers. tor) de kar tr k achter de sc ekt van het Afgelopen ja hermen Stippentse ca ar mocht hij rnaval. de scepter o buurt en de re ver Stippent st van Stippe zwaaien, en d nt geweten. Pr iedereen ged at heeft de ins Hans had acht, hij hee ft aan alles en z weten te ste elfs de weerg mmen door e oden met de en worst naa optocht gunst Prins Hans en r de clarisse ig Prinses Riann n te brengen e bedankt vo !!! or een geweld ig carnaval 2 Dit jaar gaan 012. we er weer e e n mooi jaar va Prins, de Raa n maken sam d van 11, Cere en met de nie moniemeeste de dansmarie uwe r J org, Adjudan tjes en de be t Willy, ste muziekan Ook dit jaar te n van het zui zijn we weer den (Hofkape te vinden in o Graag nodig l). nze residenti ik iedereen ui e , De Kurref!! t om eens ee te bezoeken. n of meerdere van onze eve nementen Alaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaf, Vorst Mark

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 13

11

13-12-2012 20:32:36


lente in aantocht bij Primeur nu volop nieuwe collecties, kom en laat u verrassen

������������� ���������� �������������� ���������������� ����������������

������������������

Kinderdagverblijf

��������������� ������������������������ ����������� ������������������������ Kleinschalige huiselijke aanpak onder deskundige leiding Braakweg 23 5708 JJ Stiphout Telefoon 0492-532740

Hillendonk 2

POELIERS BEDRIJF MARJOS - STIPHOUT B.V. ( Gebr. Benders )

5708 AR Helmond

Telefoon: 06-22416881 Internet: elektricien-stiphout.nl nieuwbouw

verbouw

renovatie

aanpassing

uitbreiding

Tel: 0492 - 52 59 07

Nieuwe openingstijden di, wo, do, en vrij

12.00-23.00 uur

zaterdag

12.00-20.00 uur

zondag

12.00-23.00 uur

maandag

gesloten

Hogerwerf 7 NL - 4704 RV Roosendaal Te l . : + 3 1 ( 0 ) 1 6 5 - 5 2 11 9 7 F a x : + 3 1 ( 0 ) 1 6 5 - 5 4 8 0 2 6

12

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 14

13-12-2012 20:32:54


CARNAVAL 2013

Beste Spurrie

zeiers en Spu

rriezeierinnek

es,

Achter ons lig

t al weer het

mooie en mem orabele carn avalsjaar 2012 Immers, niem . and minder d an Prins Hans absolute smaa IV zou ons d kmaker. De sl it jaar voorga ingers werden Rianne. Overa an als nergens verg l waar zij kw eten door Han amen was het Prins met ee s en zijn fe n missie bleek est tot in de kleine uurtje al snel. Een ni het Van der s. eu Een Brugghenplei w winkelcentr ntje, waarbij um werd geop Koning Winte de Blue Band en r hielp zijn Pr d op een handje h ins Hans doo Het bleek dat ielp. Ook r een prachti Hans geen sc ge ijsbaan ne heve schaats Een heus Thia er te leggen. reed, maar zi lf was gebor ch prima staa en. Een Prins de protocolle nde hield. d ie n voor lief na geen gerstena m, 10 geboden t tot zich na recordverkoo m, noch er p stuwde en op na hield, d er een fantas e jägermeist tische carnav er tot al van maakte. Prins Hans en Prinses Riann e, bedankt, b edankt, bedan kt! Dit jaar gaan we voor ons 4 9e jaar carnav schotelen wij al in Stiphou u een zeer hoo t. Ook dit jaar gstaand en ge reden temee weer varieerd prog r om carnaval ramma voor. in de Kurref Een Hofkape E en en l welke simpe in ons eigen S lweg niet valt tiphout te vi zelfs tot in D er te en. evenaren in d ernau wereld beroemd is ge e wijde omst reken en raakt. Een prachtige Boerengildea vond met optr valsmis, de pl edens van eige aybackavond waar het een n bodem, een genieten. Onz ge carnanot is om de e eigen Spurr artiesten zo iebemmels w te zien elke leuke ki ndermiddagen Op deze plaa neerzetten. ts wil ik ook onze advertee mogelijk om rders bedanke zo een prach n. Zij maken tige carnaval als Spurrieze het sgids te mog iers trots op en aanbieden zijn. De vele met compass . Iets waar w vrijwilligers ie inzetten om ij die zich belan de vele evenem bedankt! geloos en enten te kunn en bewerkste lligen, Ik zou een ie der op het h art willen dru vieren en te kken om sam blijven vieren en met ons ca . De lange latt gezellig naar rnaval te en kunt u rust de Kurref tijd ig thuis laten. ens een van on natuurlijk de Kom ze evenemen carnaval zelf ten, vooravon ! den en Het ga u goed en tot ziens! Uw Ceremonie meester Jor g

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 15

13

13-12-2012 20:34:25


Goud- & Zilver Atelier

ANDRIESSEN Dorpsstraat 18 5708 GH Helmond (Stiphout) Tel.: 0492 - 550792 - Fax: 0492 - 551810 E-mail: andriessenatelier@zonnet.nl

- Reparatie en nieuwwerk goud en zilver - Reparatie horloges en klokken - Gilde en Schutters zilver - Sportprijzen - Karnavalsmedailles

��

��

14

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 16

13-12-2012 20:36:13


CARNAVAL 2013

Opbergen Scepter Bedankt! Samen met jullie allemaal hebben we voor en tijdens carnaval 2012 overal de slingers mogen ophangen. Dat was een bijzonder mooie en unieke ervaring, die ons in ons verdere leven altijd bij zal blijven. Wij hebben, vanaf het moment van bekendmaking, samen met velen kunnen genieten van een geweldige carnavalsclub. Wat is er door bestuur, raad en andere clubleden veel werk verzet! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus het komt wel goed in Spurriezeiersland. Denk maar aan het optreden van Prins Justin met zijn gevolg en aan de oprichting van Spurriebrass en Spurriebeat en de oprichting van een tweede dansgarde, die als vanzelfsprekend met de eerste samensmolt. Maar ook van onze familie moesten we het hebben. Door hún zorg voor onze kinderen én de catering konden wíj feest vieren. De carnaval was mooi. Het van der Brugghenpleintje maakte met de opening van het ‘nei winkelcentrum‛ onze carnavalszaterdag helemaal af. Onze eigen ‘Club van een bietje‛ had het met twee prinsen in de gelederen niet gemakkelijk. Voor ons alle vier, Prins Toon en Prinses Henriette in Aarle-Rixtel en Prinses Rianne en mij in Stiphout, was het echt crisis, zelfs in de optocht. Maar met de ‘Club van niks‛ zijn we vrienden voor het leven, ieder op zijn eigen wijze. Dank ook aan heel veel vrienden en bekenden in Stiphout, met wie we dit feest hebben mogen vieren. Hoogtepunten? Eigenlijk waren er te veel om ze allemaal op te noemen. In elk geval de kletsavonden, de receptie, de optocht en het Spurrieboerengildeavond, waar onze (schoon)ouders dit jaar met familie uit Canada extra van genoten hebben. We zullen ook nooit vergeten dat de Hofkapel op volle sterkte, samen met een hele delegatie van de raad, is meegegaan naar de moeder van Prinses Rianne. Dit maakte het feest compleet. Onuitwisbaar uit ons geheugen is de opname van de videoclip op onze Stippentse IJsbaan met ons eigen carnavalsnummer: ‘Blauw, rood en geel zijn onze kleuren‛. De ijsbaancommissie had zelfs gezorgd voor een kampvuur en glühwein. Het was een ouderwets gezellig gebeuren, waar je eigenlijk alleen maar van kunt dromen. Onze Hoffotograaf Pieter en Adjudant Willy verdienen nog een extra compliment. Pieter heeft ervoor gezorgd dat al die mooie herinneringen voor ons vastgelegd zijn. Completer kan bijna niet. En Willy heeft voor ons een unieke onderscheiding ontworpen met onze eigen Ouwe Torre. En daarom….….. zijn we jullie, leden van de carnavalsvereniging en alle Stippentse mensen, dankbaar dat we dit feest op onze eigen, unieke wijze hebben mogen vieren. Ik geef de scepter voor carnaval 2013 graag door aan de nieuwe Prins. Met de steun van Adjudant Willy gaat het zeker lukken. Wij wensen jou, heel veel plezier met deze geweldige carnavalsclub. Prins Hans d‛n 4de en Prinses Rianne

Hallo Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Samen met mijn adjudant Jeroen heb ik vorig jaar een te gekke carnaval gehad. Onder het motto: ”d‛r zit wir skot in” hebben wij er samen voor gezorgd dat er echt SKOT in het kindercarnaval van stippunt kwam. Dit was dan ook te merken op het prinsenbal, de bemmelshow, de optochten en de carnavalsmiddagen. Deze waren allen geweldig. Ook wil ik speciaal onze grote Prins (hij is nie veul groter dan ik ben), Prins Hans dun IV bedanken dat hij er samen met ons al die dagen een te gek feest van heeft weten te maken. Ik vind het jammer dat ik mijn skepter over moet dragen aan een ander prins(es), maar ik weet zeker dat die er ook alles aan gaat doen om er dit jaar samen met jullie een te gekke carnaval van te maken. Ik heb er in ieder geval flink van genoten. Hopelijk zie ik jullie nog op alle carnavalsdagen in de Kurref. Alaaf

Prins Justin

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 17

15

13-12-2012 20:37:02


Gerard Roefs Taxaties en Advies Makelaar en Taxateur

HET GEMAK VAN EEN ADVISEUR DICHT BIJ HUIS

16

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 18

13-12-2012 20:38:08


CARNAVAL 2013

Carnavalsvereniging ‘De Spurriezeiers‛

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 19

17

13-12-2012 20:38:30


Het juiste adres voor: uw rijbewijs (auto + motor)

J.M. Boetzkes Gasthuisstraat 74a, Stiphout, tel. 525865 of 06-53377047

���������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������������������������

Herenkapper KORTHUIS Dorpsstraat 30a, 5708 GC Helmond, tel. 536489.

VOOR MODERNE HAARVERZORGING ‘s woensdags na de middag volgens afspraak, ’s maandags gesloten.

���������������������� �����������������������

18

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 20

13-12-2012 20:38:40


CARNAVAL 2013

Bestuur ‘De Spurriezeiers‛

Voorzitter Marc de Wit

Vice Voorzitter Eef Luyben

Adjudant Willy Thijssen

Secretaris Jorg van Stiphout

Bestuurslid Johnny Thijssen

Beschermheer Hans v.d. Westerlo

Penningmeester Helen van Est

2e Penningmeester Sander v. Esdonk

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 21

19

13-12-2012 20:40:17


molenvenner okt11:molenvenner

07-12-2011

12:08

Pagina 26

TROTSE SPONSOR VAN DE SPURRIEZEIERS

C1000 RALF GIJSBERS Dorpsstraat 58d 5708 GJ Helmond

ralf gijsbers

Openingstijden: Ma. t/m zat. 8.00 - 20.00 uur

Slim bezig. 20

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 22

13-12-2012 20:40:26


CARNAVAL 2013

Raad van 11

Johnny Thijssen

Maarten van Dijk

John de Vries

Luc DaniĂŤls

Patrick Sanders

Addy Klaasen

Willem van Oorschot

Mark Essers

Stefan Langewouters

Dennis Deelen

Michel Letscher

Vorst Mark van Berkel

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 23

Ceremoniemeester Jorg van Stiphout

21

13-12-2012 20:43:40


������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������� �������������������� ������������������

BMK Incasso

Polluxstraat 110a-112a 5631 ES Eindhoven T 040 2454045 I www.bmkincasso.nl

Veul plezier mi carnaval Spurriezeiers!

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag Zaterdag

7.30 tot 17.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Middendijk 26, 5705 CC Helmond, Tel. 0492-536820

www.helmondsebouwmaterialenhandel.nl 22

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 24

13-12-2012 20:44:08


CARNAVAL 2013

De Dansmariekes

Beau Cortenbach

Irene Peltzer

Linda Peltzer

Janneke Kersten

Lieke Veldwijk

Judy Veldwijk

Begeleiding Esther Luyben Sylvie van Dijk Tatjana Maas www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 25

23

13-12-2012 20:46:11


VAN MIERLO Technische Handelsonderneming bv

Industrieterrein Hoogeind Vossenbeemd 106 - 5705 CL Helmond Postbus 127 - 5700 AC Helmond Holland Telefoon : 0492 - 523393* : 0492 - 533357* : 0492 - 527865 Fax

���������� �������������������������� ����������������������������

����������� ���������� ������������������ ��������������

��������������� ������������������������

Meester Strikstraat 7 Tel. 0492 - 52 55 27 Stiphout - Helmond

24

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 26

13-12-2012 20:46:42


CARNAVAL 2013

Dansmariekes Hallo Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Afgelopen jaar was het dan echt ons (Juul, Pauline, Chelsi en Evelien) laatste jaar. Dit laatste jaar was een beetje een pechjaar voor ons. Ten eerste moesten we wegens omstandigheden vroegtijdig afscheid nemen van Iris, dus moesten we onze dans weer wat veranderen. Daarna raakte Juul geblesseerd en kon het hele voorprogramma en de hele carnaval niet meedansen. Gelukkig kon Esmee (ex-dansmarietje) Juuls plaats innemen in de gardedans tijdens het voorprogramma. Later raakte ook Beau geblesseerd en kon ook zij de rest van de carnaval niet meer meedansen. Ja, en toen konden we onze gardedans helemaal niet meer doen. We hebben toen de dans van de Dansmarietjes In Opleiding geleerd en dansten met hun mee. De laatste vier jaar hebben we drie keer een andere groep gehad. In 2008, ons eerste jaar, waren met zijn achten. Julia, Juul, Esmee, Chelsi, Pauline, Iris, Emmy en Evelien. In 2009 stopte Julia, omdat zij al een aantal jaar dansmarietje was. Beau kwam er toen bij. In 2010 bleven we met dezelfde groep, alleen Emmy is na een tijdje gestopt. In 2011 zouden we eigenlijk allemaal stoppen, maar hebben toen toch besloten om nog een jaartje door te gaan. Esmee en Iris stopte dat jaar wel. We hebben vier super leuke en gezellige jaren gehad met de prinsen, de Raad van Elf, de Dansmarietjes in Opleiding, het bestuur, de Hofkapel, de Spurriebemmels, bezoekers en, last but not least, onze trainsters/begeleidsters: Ester en Sylvie, die wij graag willen bedanken. Ieder jaar hebben ze weer een leuke garde- en showdans voor ons bedacht. Ook hebben zij ervoor gezorgd dat wij wisten waar en hoe laat we er moesten zijn, dat we iedere keer op tijd klaar waren met omkleden en dat we op tijd klaar stonden om te gaan dansen. De laatste drie jaren hebben we op de muziek van de Hofkapel gedanst, wat echt 10 keer zo leuk is als op CD. Hofkapel, bedankt daarvoor! Verder willen wij de ‘nieuwe‛ Dansmariekes veel plezier wensen met hun jaren als Dansmarieke, geniet ervan! Iedereen bedankt voor de vier gezellige jaren en we komen zeker nog een paar keer langs deze carnaval! De ex-dansmariekes, Juul Verstappen, Evelien de Wit, Pauline Jansen en Chelsi Maas

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 27

25

13-12-2012 20:46:59


Putmans Advies uit het goede hout gesneden!

“De Beukenhof”, Strijpsestraat 51, Eindhoven tel. (040) 255 33 77 www.putmansadvies.nl

26

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 28

13-12-2012 20:47:33


CARNAVAL 2013

Blauw - Rood - Geel Songtekst Zie de prins doar mar is in ons midden stoan. Mi die daag krie hij hier alles moi gedoan. van ‛n skon clubke, trots en ďŹ er drinken wai het liefst een gleske bier gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal En in stippent ston de sterre aan de nacht Tis de carnaval woar ik op heb gewacht Hier in ons skon spurrieland Gon wij vur niemand aan de kant gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Songtekst Nick Daniels en Jorg van Stiphout

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 29

27

13-12-2012 20:48:13


��������������������������������

www.bergamotbio.nl

kou‛tje opgelopen !!! en je wilt toch door blijven feesten ??

Ethérique

Hoestbalsem € 8,50 Ethérique - Spaanseweg 1 - Telefoon 574338

28

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 30

13-12-2012 20:49:03


CARNAVAL 2013

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 31

29

13-12-2012 20:51:01


0492

56.4444

Autorijschool DKS Freddie de Kimpe Gabriëlsstraat 14, 5708 KA Helmond

Voor diverse soorten fitness en groepslessen, o.a. aerobic en seniorenfit,

ZUMBA®, vipr®, switching® of stractraining® Gratis gebruik infra-rood cabine kinderopvang / fysiotherapie / podotherapie sportmassage / welnessstudio schoonheidssalon / zonnebanken Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen.

Braakse Bosdijk 3 Helmond Telefoon 0492-550522

www.bodybusiness.nl 30

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 32

13-12-2012 20:51:13


CARNAVAL 2013

Prinsenbal - Prinsenreceptie Tijdens het lezen van deze krant is alweer bekend wie er dit jaar voorop gaan in Spurriezeiersland. Vorig jaar was het prinsenbal een zeer gezellig evenement met helaas te weinig Stiphoutenaren. Nadat ‛s middags Prins Justin bij de Bemmels tevoorschijn kwam en hij zijn trouwe Adjudant Jeroen uitkoos, was het ‛s avonds de beurt aan de Spurriezeiers. Helaas viel het bezoekersaantal een beetje tegen, maar gelukkig hadden we carnavalsvereniging “de Aokanters” voltallig over de vloer. Deze hadden dan ook een gezellige sfeer meegenomen waar iedereen van mee kon genieten. Na enkele omzettingen binnen de vereniging completeerde Dennis Deelen als nieuw raadslid het geheel. Toen was het de beurt aan de Dansmarietjes in opleiding om voor de eerste keer het podium te betreden. Voor Prins Willy waren dit de laatste plichtplegingen voordat hij opgenomen werd in het gilde van Oud Prinsen. Vervolgens kwam Prins Hans d‛n IV met zijn even enthousiaste Prinses Rianne de klok uit. Je kon meteen zien dat zij wel van een feestje houden en hebben dit afgelopen seizoen heel vaak laten zien. Al bij al was het een zeer geslaagde avond en het bleef nog lang onrustig op de dansvloer. Prins Hans en Prinses Rianne, BEDANKT! We gaan dit jaar voor de derde keer op rij de receptie een week later houden dan de bekendmaking. Het is de laatste jaren gebleken dat met deze opzet de mensen meer tijd hebben om iets te regelen zodat zij aanwezig kunnen zijn. Ook krijgen we de ludieke aanhoudingen onderweg op deze manier terug. Men kan nu langer nadenken over een leuke, korte actie tijdens de rit naar de Smed. Kort, in verband met de aanvangstijd van de receptie en het schema wat we aan moeten houden voor vaste gasten zoals de Bemmels, de Oud Prinsen en de laatste jaren minstens één zustervereniging. Aangezien het de laatste jaren steeds drukker wordt, hebben wij besloten om een andere aanpak te kiezen. Dit houdt in dat men bij binnenkomst een kleur krijgt. Wanneer het blok met deze kleur aan de beurt is, kunt u gaan feliciteren. Hiermee hopen wij de lange wachtrijen te voorkomen en er voor te zorgen dat iedereen een gezellige middag kan beleven. Wij gaan uit van ieders medewerking zodat deze aanpak zal slagen. Verder rest ons u van harte uit te nodigen op de receptie van onze nieuwe scepterzwaaiende hoogheid en samen te proosten op carnaval 2013. Graag tot ziens op 13 januari 2013 vanaf 14.00 uur in de Smed.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 33

31

13-12-2012 20:51:42


OVERGORDIJNEN VITRAGES VOUWGORDIJNEN PANELEN BEDSPREIEN KUSSENS

NEDERLANDSE GORDIJNCONFECTIE OP MAAT HAROTEX GORDIJNENATELIER BV - VLAMOVENWEG 8 - 5708 JV HELMOND [T] 0492-529240 - [F] 0492 - 521931 - WWW.HAROTEX.NL - INFO@HAROTEX.NL

Elke derde donderdag van de maand toepen!

e D S p é f o a Bel voor informatie:

rt

C

Voor vergaderingen, partijtjes en een lekker glaasje, naar Ingrid

0492 - 845480

Café - Zaal De Sport Dorpsstraat 62 5708 GJ HELMOND 32

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 34

13-12-2012 20:51:53


CARNAVAL 2013

Zeiveravonden 2012 Na binnenkomst van onze Prins Hans IV werden we met z‛n allen verrast door het eerste optreden van Prins Hans IV zelf. Hij gaf in alle eerlijkheid aan dat wij er samen, Carnavalsvereniging en publiek, een gezellige avond van moeten maken. En dat hebben we met z‛n allen gedaan. Wat hebben we weer kunnen gieren en brullen tijdens de twee zeivuravonden. De dansmariekes startten de avonden met hun mooie gardedans. Daarna was het podium voor de groep Keps. Met hun opkomst hadden ze eigenlijk al meteen de hele zaal aan het lachen. Met de daarop volgende loterij konden enkele toeschouwers al mooie prijzen van Keps in ontvangst nemen. n. De eerste kletser in de ton was Hans Eijkemans als Hannus de oude vrijgezel. Wij kunnen zeggen dat het goed gezellig toeven was met Hannus. Vele situaties waren herkenbaar voor iedereen en we lachten dus vooral om grappen over ons eigen gedrag. Hers en Dwers bracht iedereen in Mexicaanse sferen en liet de sterke drank rijkelijk vloeien. En wij kunnen nu wel zeggen dat tot ieders verassing, zij ook echt sterke drank weggaven. a was er een primeur in Stippent. Voor het eerst bij de Spurriezeiers een vrouw Daarna in de ton. Het was niemand minder dan Kitty Goverde als Bertha van de Meuleperd. Gekleed als een ‘engeltje‛ kwam haar taalgebruik meer overeen met een echt lomp perd. Maar desondanks nam ze wel mooi enkele weken later de Zilveren Narrenkap mee naar huis met deze klets. Met haar lijfspreuk “Maak je niet dun, dik is de mode!” bracht ze op hilarische wijze haar leven als een dikke vrouw in beeld. Daarbij liet zij veel over aan de verbeelding , waardoor velen niet meer bijkwamen van het lachen. Kortom een geweldig optreden. De dansmariekes lieten met hun showdans een prachtig optreden van Mary Poppins zien waar iedereen volop van heeft genoten. Het optreden van Hu‛Hum was weer overweldigend. Net als vele jaren terug toen ze ook in Stippent hadden opgetreden. Hun optreden was zwaar klassiek maar toch geen opera, komisch en kolderiek maar toch geen cabaret. De twee heren zongen prachtig, maar hun mimiek en karikaturale optreden was kortweg geweldig. De hele zaal lag plat van het lachen. Als afsluiter van de avond was de eer aan Jasper van Gerwen. Als lid van scoutinggroep Ut Padje vertelde hij als padvinder over de belevenissen van zijn vereniging. Gelukkig raakt hij hierbij vaak van het padje en werd ook hij door Prins Hans IV onderscheiden in de orde van de Spurriezeiers. Alaaf

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 35

33

13-12-2012 20:52:45


34

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 36

13-12-2012 20:52:58


CARNAVAL 2013

Zeiveravonden 2013 13 3 Vrijdag 18 en 25 januari 2013, aanvang 20.00 u. De zaal gaat om 19.00 u open. Voor u treden de volgende kletsers op: Frank Schrijen, Marlon Kicken en Jasper van Gerwen En de volgende amusementsgroepen: De Velt Op, Dubbel Trubbel en KUUB Wilt u net als vorig jaar weer een avondje lekker lachen, dan moet u weer naar één van onze zeivuravonden komen luisteren en kijken. Bij de kletsers zien we voor de vaste bezoekers in Stippent met Frank Schrijen een gouwe ouwe . Hij is in al die jaren ook niet voor niets drievoudig publiekswinnaar bij de Brabantse Kampioenschappen geworden. Met Marlon Kicken komt een kletser uit het nabijgelegen Aarle-Rixtel. Hij zal voor het eerst optreden bij de Spurriezeiers, maar heeft in het verleden op andere locaties al bewezen de zaal helemaal los te kunnen krijgen. En tot slot zal ook dit jaar Jasper van Gerwen ons weer komen vermaken. Als zijn klets qua niveau in de buurt van de klets van vorig jaar komt, zit het wel goed. Onze buren uit Aarle-Rixtel leveren dit jaar naast een kletser ook een amusementsgroep die al vaker met veel succes in Stippent heeft opgetreden. De Velt Op met onder andere Theke en Pietje zullen met hun liedjes de zaal zeker los krijgen. En we zijn ook benieuwd naar hun uitdossing want die valt ook ieder jaar weer heel positief op. Daarna komen de gezusters van Dubbel Trubbel die met hun lijfspreuk “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, toch?” de boel weer op stelten zullen zetten. Als afsluitende act zal KUUB komen optreden. Zij zijn voor het eerst in Stippent bij de Spurriezeiers, maar iedereen zal meer dan blij verrast zijn met hun optreden. De Dansmariekes zullen op beide avonden zowel de gardedans als de showdans laten zien en onze eigen hofkapel zal weer zorgen voor de muzikale ondersteuning. Wij en de nieuwe Prins zien jullie graag terug bij één van deze twee geweldige avonden, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, …….. toch?

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 37

35

13-12-2012 20:53:38


www.2atwork.com - Tel. 0492 - 578 290 creatieve concepten | vormgeving • webdesign | internetdiensten • ict-oplossingen Marshallstraat 18, 5705 CN Helmond

����������������������� �����������������������

���������������������������������

����������������

��� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� ��������� �� � ������� ����� ��� ������������� �� � ������ ������ ����� ������� ��

� ���������

������ ������� ����

� ����� ���

36

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 38

13-12-2012 20:53:59


CARNAVAL 2013

Commissieoverzicht Archief commissie De Archief commissie heeft ten doel alle 48 jaar carnaval in Stiphout in een digitaal en fysiek archief vast te leggen. Bemmelcommissie De Bemmelcommissie zorgt er voor dat de gehele kindercarnaval geheel op rolletjes verloopt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kinderen en organiseren diverse activiteiten op diverse middagen. Boerenbruiloftcommissie Een keer in de zoveel jaar wordt deze Boerenbruiloftcommissie actief. Zij zorgen er dan voor dat er een schitterende boerenbruiloft georganiseerd wordt. Buitencommissie De optocht, het schoolbezoek, het ziekenhuisbezoek, eventuele recepties en verder alle activiteiten die buiten onze residentie gebeuren horen bij de taken van deze Buiten commissie. Carnavalsgidscommissie De carnavalsgidscommissie is verantwoordelijk voor de schitterende carnavalsgids die nu voor u ligt. Evenementencommissie Alle evenementen in onze residentie “De Kurrefâ€? worden door de Evenementencommissie georganiseerd. Deze zijn dan weer onderverdeeld in subcommissies van het Prinsenbal tot en met de carnavalsavonden. Kledingcommissie De Kledingcommissie spreekt voor zich. Zij zorgen er voor dat wij als carnavalsvereniging er altijd piekďŹ jn uitzien. Licht en geluid commissie Zonder de Licht en Geluidcommissie zou het een saaie boel worden. Muziek en geluid voor binnen en buiten zijn onmisbaar bij een carnavalsfeest. P.R. Commissie Alle soorten sponsoring en publicaties wordt door de P.R. Commissie geregeld. Technische commissie Veel werk wordt er elk jaar verzet door de Technische Commissie. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van het podium, het plaatsen van de prinsenboog enz enz. Niets is te veel voor deze super handige mensen. V.A.C. commissie Onze vorst, adjudant en ceremoniemeester hebben tijdens de carnavalsperiode veel met elkaar te bespreken en regelen in onze V.A.C. commissie. Ook dit jaar hebben we een versiercommissie. Enkele dames gaan ook dit jaar er voor zorgen dat onze residentie erg mooi is aangekleed. Commissie dansmariekes De commissie dansmariekes bestaat uit 3 dames die al vanaf april bezig zijn met het maken en instuderen van de gardedans en showdans van onze dansmariekes.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 39

37

13-12-2012 20:54:16


L I E S H O U T

H O L L A N D

Voorraad van 11

38

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 40

13-12-2012 20:54:48


CARNAVAL 2013

Club 111 feestavond Club 111 Feestavond d.d. 11 februari 2012 Diner Dansant Elk jaar zetten de Spurriezeiers de Club van 111 leden een feestavond voor. Toch merkten wij dat deze avond een nieuwe impuls nodig had. Daarom werd voor dit jaar, het 22e jaargang van de Club van 111, het roer totaal omgegooid. De commissie kwam op het idee om er een Diner Dansant van te maken. Onze leden werden welkom geheten in de herenkamer van Zalencentrum de Smed met een kopje kofďŹ e. Hier werden onze nieuwe leden onderscheiden en natuurlijk de oprichters Hans v.d. Westerlo en Harrie Prick even in het zonnetje gezet. Daarna kregen onze gasten een heerlijke amuse voorgeschoteld. Toen werd het tijd om de zeer nette ingerichte zaal te gaan vullen. In onze feestzaal stonden maar liefst 15 fraai aangeklede dinertafels. De leden kregen van de commissie een tafelindeling en iedereen werd verzocht zich naar hun tafel te begeven. Nadat iedereen genoten had van de soep, werden de eerste danspasjes gemaakt op de dansvloer onder de muzikale klanken van het orkest Party & Co. Nog voordat het hoofdgerecht opgediend werd, werden de lachspieren op de proef gesteld door tonproater Roel Hansen. Daarna nam Party & Co de regie van de avond weer in handen er werden er gezellig gedanst en gegeten. Het optreden van Jorg en Toine met hun act als Striepke Veur was de slagroom op de taart. Met hun supergrappige imitatie met gevoel voor actualiteiten in ons dorp, wisten zij iedereen in de zaal aan het lachen te krijgen. Na het dessert is de dansvloer niet meer leeg geweest en werd er nog lang nagepraat en gedanst tot de klok van 02.00 uur. Vanwege het succes van de avond en de drukte in de carnavalsperiode, is door de commissie en het bestuur van de Spurriezeiers besloten deze avond uit het carnavalsprogramma te halen en zal deze avond elke 2 jaar plaatsvinden in de maand november. Bij deze willen wij alle leden, en als je nog geen lid bent wordt dat dan snel, wederom uitnodigen voor de 2e versie van de vernieuwde feestavond in november 2013. Club 111 commissie.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 41

39 3

13-12-2012 20:55:29


������������������������������������������������� �������������������������� ���������������������������

���������������� ���������������� �����������������

TOINE DAELMANS LUIDKLOKKEN & TORENUURWERKEN Wevestraat 30 5708 AG Helmond (Stiphout) Telefoon 0492-545577

Reparatie, revisie en levering van luidklokken en torenuurwerkinstallaties

40

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 42

13-12-2012 20:55:39


CARNAVAL 2013

Spurrieboeren Gildeavond 2012 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Vrijdag 3 februari was het weer een topavond van eigen bodem. Het publiek stond om 19.00 uur voor de deur te trappelen van ongeduld om naar binnen te mogen. De Hofkapel liet de muzikale noten door “de Kurref” galmen waarna om 20.00 uur de Spurriezeiers hun opwachting maakten. Na het openingswoord van de Vorst en de Prins kon de avond beginnen. De Oud Prinsen verzorgden een geweldig optreden, zoals ook de Dansmariekes met hun gardedans. De Dansmariekes werd veel lof toegezwaaid door het publiek. Tussendoor speelde de Hofkapel een nummertje wat goed werd mee gezongen door de mensen. Na enkele optredens ging de Prins van het podium om alle aanwezige 77- jarigen te onderscheiden. Na dit officiële gebeuren hadden we ook een tonprater. Die kreeg iedereen aan het lachen en er zat dan ook een goede sfeer in de zaal. Net als voorgaande jaren hadden we weer een loterij met fantastische prijzen. Na deze loterij werd er getrakteerd op broodjes, kaas en worst; wat er goed in ging. Het programma ging daarna verder met optredens van Carlo Donkers, gevolgd door de Dansmariekes die een wervelende showdans lieten zien en hiermee het publiek meevoerden naar hogere sferen. Op het einde van de avond maakte de Raad van 11 hun opwachting en zij lieten wederom zien wat voor rasartiesten het zijn. Met zang en dans werd het publiek vermaakt. Ook dit optreden was weer tot in de puntjes verzorgd. De avond werd afgesloten met: “Hoe Skôn is dè Stippent”. Wat deze avond op de planken werd gebracht was van grote klasse. Er werd nog lang na gebuurt tot in de late uurtjes. Het was weer een geweldige topavond van eigen bodem. Wij danken u voor uw aanwezigheid en wellicht tot vrijdag 1 februari: Spurrieboeren Gildeavond 2013

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 43

41

13-12-2012 20:56:10


FlyerBack_outline.pdf 1 16-10-2012 11:50:36

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Uw specialist op het gebied van Mode-, Carnaval-, Dans- en Theaterstoffen. Mierloseweg 114/139 Helmond Tel: 0031-(0)492-534067 Fax: 0031-(0)492-551992 maandag van 13:00 tot 18:00 uur dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur Groothandel dagelijks van 09:00 tot 17:00

WWW.VORSTMODESTOFFEN.NL 42

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 44

13-12-2012 20:56:27


CARNAVAL 2013

Spurrieboeren Gildeavond 2013 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Op vrijdag 1 februari zal er wederom een Spurrieboerengilde-avond gehouden worden in ‘‛de Kurref‛‛. Deze avond is een van de gezelligste avonden van de carnaval. Dat blijkt ook uit het steeds groter wordende publiek; allemaal inwoners uit Stiphout van 55 jaar en ouder. Ook dit jaar staan er verschillende artiesten van eigen bodem op de planken, zoals onder andere de Oud-Prinsen, een zanggroep en de Bemmelcommissie. Natuurlijk is de Raad van 11 ook van de partij; zij gaan er weer een geweldig optreden neerzetten. Bovendien hebben we de geweldige tonprater Ruud van den Berkmortel uit Stiphout weten vast te leggen. Tussen al deze vermakelijke optredens door zullen we ook de inwendige mens versterken door met een hapje en een drankje rond te gaan. Net als voorgaande jaren is er een fantastische loterij. Op deze avond zullen we ook de mooist verklede ereboer en ereboerin nog even in het zonnetje zetten. Ook zij die afgelopen jaar 77 zijn geworden, worden niet vergeten. De avond wordt weer op gebruikelijke manier afgesloten met ”Hoe Skôn is dè Stippent”. Met andere woorden: kom in grote getale naar “de Kurref” en laat u op deze fantastische avond verrassen door Stippents talent van de bovenste plank. De zaal is om 19.00 uur open. Spurrieboerengilde-commissie.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 45

43

13-12-2012 20:57:01


De Hofkapel

Maarten Bloks

Ronald Luyben

Werner Jansen

Eveline van Berkel

Ivian Amijs

Astrid Frehen

Roel van Moorsel

Marlotte Brouwers

Sandra Boelen

44

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 46

13-12-2012 20:59:44


CARNAVAL 2013

De Hofkapel

Koen Verhoeven

Harm Postma

Bart Adriaans

Lieke Toll

Wouter Struijk

Maartje Brouwers

Simon van den Broek

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 47

Cor van de Waterlaat

45

13-12-2012 21:02:01


Programma 2013 Zondag 6 januari 12.00 uur

Nieuwjaarsconcert

Zondag 13 januari 14.00 uur Prinsenreceptie Vrijdag 18 januari 1e Zeiveravond 20.00 uur Zondag 20 januari 13.30 uur Bemmelshow Vrijdag 25 januari 2e zeiveravond 20.00 uur Zaterdag 26 januari Playback festival met Truckersday 19.30 uur Vrijdag 1 februari Spurrieboerengilde avond (voor 55 plussers) 20.00 uur

46

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 48

13-12-2012 21:03:05


CARNAVAL 2013

Vrijdag 8 februari 09.00 uur Schoolcarnaval Bemmels / Spurriezeiers 16.00 uur Bezoek aan de Ark Zaterdag 9 februari 14.00 uur Optocht Stiphout (17.00 uur) jeugd prijsuitreiking optocht 20.00 uur Spurriezeiers Optochtbal (22.00 uur) prijsuitreiking optocht Zondag 10 februari Spurrie Heilige Mis (St. Trudo Kerk) 10.00 uur 11.00 uur Spurriezeiers Ontbijt 14.30 uur Optocht Helmond 20.00 uur Thema avond “Schlagerfestival” Maandag 11 februari Carnavals themamiddag 14.00 uur 20.00 uur Thema avond “70‛s - 80‛s - 90‛s party” Dinsdag 12 februari 14.00 uur Carnavals themamiddag met afsluiting Bemmels (17.00 uur) 20.00 uur Thema avond “Helemaal Hollands” Zaterdag 16 februari 20.30 uur Haringavond

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 49

47

13-12-2012 21:04:03


���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

���������������� ����������� ���������������� �������� �������� ��������� ������� �� ��� ��������� ���������������������������������������������������� ����������� ����� �� ���� ���� ������ ������� ���� ��� ����������������������� �����������������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������

����������������������� ������������������������������������

48 Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 50

13-12-2012 21:04:21


CARNAVAL 2012

Hofkapel ‘De Spurriezeiers‛ Hofkapel de Spurriezeiers, al 49 jaar live muziek Wat is carnaval zonder muziek?? Live muziek, wel te verstaan, want een CD‛tje draaien kan iedereen wel. Maar de enige manier om echt de stimmung erin te krijgen is wel live muziek. En dat is wat ‘Hofkapel de Spurriezeiers‛ kan: live muziek maken en de stimmung erin brengen. Niet alleen door goed muziek te kunnen maken, maar ook door een flinke dosis humor, positieve uitstraling en enthousiasme. De Hofkapel is er altijd bij (zelfs af en toe zonder de rest van de carnavalsvereniging). Dit jaar zijn er weer nieuwe leden, nieuwe nummers, nieuwe grappen en nieuwe initiatieven. De Hofkapel staat niet stil, maar is continu bezig met verbetering. Zo werd dit jaar een CD opgenomen en wederom een reis naar de wijnfeesten in Dernau georganiseerd. En sinds vorig jaar is de Hofkapel ook niet meer alleen: Spurriebrass en Spurriebeat zijn in het leven geroepen. De gemiddelde leeftijd is onder de 10, ze zijn enorm enthousiast en gemotiveerd en ze zijn nooit dronken. Wat een luxe! Tja, wat is nu een Hofkapel? Een leider naar wie niemand luistert, iemand die altijd streken uithaalt, een homo van de dag, iemand die een beetje aangeschoten is, iemand die iets meer is aangeschoten, iemand die kapot is, iemand die de drank regelt, iemand met een beetje verantwoordelijkheidsbesef, iemand die noten kan lezen, iemand die dat niet kan, een zwangere vrouw, iemand die vroeger in de ketel is gevallen en zoveel toveralcohol gehad heeft dat ie nu alleen nog maar 7-up krijgt, iemand die continu aangeeft dat ie gaat stoppen (maar dat toch nooit doet), iemand zonder internet of telefoon, iemand die net iets ouder is dan de Dansmariekes, en misschien nog een verdwaalde muzikant. Het lijkt misschien een zooitje ongeregeld, maar met de juiste Prins en Prinses, de juiste aandacht van het publiek en de juiste waardering van de vereniging, is deze groep in staat om de carnaval echt geweldig te maken! Je zou ze missen als ze er niet meer waren, je zou gaan smeken om weer echte muziek te horen (en niet alweer de zoveelste CD), je zou teleurgesteld dronken worden aan de bar omdat je niet lekker kan dansen en feesten tussendoor, je zou bedenken om volgend jaar tijdens carnaval maar naar de Bahama‛s te gaan omdat daar wel live muziek is. Kortom: het wordt helemaal niks zonder de Hofkapel. Dus wees lief voor de gangmakers van het feest, laat ze niet aan hun lot over, luister naar hun goedbedoelde adviezen en geef ze af en toe iets extra‛s. Dat wordt dubbel en dwars terug verdiend door veel, goede, mooie en (soms) harde muziek!!

www.spurriezeiers.nl Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 51

49 13-12-2012 21:04:48


Hoveniersbedrijf Pedrie van Oorschot

Tuinontwerp - aanleg en onderhoud door een gediplomeerd hovenier

Meester Strikstraat 29 - 5708 GA Helmond Tel. 0492524901 - M. 0651788061 vierseizoenen.net - p3tuinen@gmail.com

BOUWMATERIALEN BV www.woutersbouwmaterialen.nl 50

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 52

13-12-2012 21:05:16


CARNAVAL 2013

Playbackfestival Geniet van de optredens door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking Op zaterdag 26 januari 2013 zal de negentiende editie van het Playback Festival door mensen met een beperking, de “artiesten”, plaatsvinden in Zalen Centrum de Smed aan de Dorpsstraat in Stiphout. Zoals bekend is het Playbackfestival een van de drie initiatieven van de Stichting “Truckers Day Stiphout 1990” en wordt al jaren in goede samenwerking met carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” uit Stiphout georganiseerd. U weet waarschijnlijk wel dat de artiesten zich enorm kunnen inzetten om iets geweldigs te presenteren. Menigeen heeft al eens de Modeshow gezien, die onze Stichting jaarlijks organiseert, maar ook velen hebben het Playbackfestival gezien EN gehoord. Het is ontroerend te zien hoe openhartig de “artiesten” zijn. En….wat een kwaliteit. Tegelijkertijd is het hartverwarmend te zien dat het publiek dit spektakel zo enorm waardeert. Het festival wordt ondersteund door een locale artiest,...., en natuurlijk muzikaal door de Hofkapel van de Spurriezeiers. Ik heb het al meerdere keren geschreven, maar nogmaals, het is een happening die u minstens 11 keer meegemaakt moet hebben.!! Laat zien dat u als inwoner van Stiphout maatschappelijk verantwoorde tradities in ere wilt houden. Het wordt een avond met een vleugje carnaval, playback-werk van de bovenste plank met bekende en vaak net uitgebrachte nummers. Er zijn weer zo‛n 15 optredens, waarbij de nummers op een onvoorstelbaar perfecte manier, professioneel en vol emotie en betrokkenheid, worden ge-playbackt. Het lijkt dan ook alsof de echte artiest zelf in de zaal staat. Om er kippenvel van te krijgen. Bovendien is de zaal “een grote feesttaart”, waar muziek en licht gecombineerd worden met de reacties van het publiek. Tot het laatste nummer blijft het spannend want de playbackers strijden om de eerste, tweede en derde prijs, die door een gerenommeerde jury wordt bepaald. Daarnaast krijgt iedere deelnemer als waardering voor zijn optreden een oorkonde. De presentatie is in handen van Harrie van Dijk. Het organiseren van evenementen ten behoeve van de integratie van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, is het alombekende doel van onze Stichting. Naast het verzorgen van het PLAYBACKFESTIVAL verzorgt de Stichting jaarlijks de, in de wijde omtrek bekende, TRUCKERS DAY STIPHOUT in juni, en de MODESHOW in oktober/november. Voor details zie; www.truckersdaystiphout.nl Maar nu eerst het Playbackfestival 2013 op zaterdag 26 januari 2013 in Zalencentrum de Smed in Stiphout, ingang Dorpsstraat. Aanvang 19.30 uur. Toegang is GRATIS. Tevens is er gelegenheid om mooie prijzen te winnen, wat tenslotte weer bestemd is voor Stichting “Truckers Day Stiphout 1990”, die zich daarmee weer inzet voor het bezorgen van een prachtige dag aan mensen met een beperking. De organisatie en deelnemers rekenen op uw aanwezigheid. DUS, u laat ons toch niet in de steek, wij doen het hen ook niet. Jan Martens, voorzitter “ Stichting Truckers Day Stiphout 1990”.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 53

51

13-12-2012 21:05:44


Please Payroll is de ideale oplossing voor ondernemers

Vaste en flexibele contractvormen (8 in 4 jaar)

die geen personeelszorgen willen. Please biedt u:

Eén aanspreekpunt voor al uw personeelzaken

Inzicht in al uw personeelszaken, met één druk op de knop

Eén duidelijke all-in prijs zonder verborgen kosten

Alle voordelen van een eigen CAO

Please Payroll is al interessant vanaf 1 werknemer.

Tijdige salarisverwerking

Kijk voor alle details op www.please.nl

Payroll 52

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 54

13-12-2012 21:07:10


CARNAVAL 2011

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2013 11-12-12.indd 55

53

13-12-2012 21:08:59


VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH

Gasthuisstraat 60 - Helmond - Tel. 0492 524769

54

carnavalskrant_2013.indd 54

14-12-12 21:34


cARNAVAL 2013

Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten

Weelde nor de carnaval ok nog lache? Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten hi nor de carnaval nog un fisje kloar ston. Op 8,9, 10 (matinee), 13, 15 en 16 maart speule wai de knotsgekke klucht “Erfenis te koop”. Bernhard woont tevreeje bai zunne zoon Jarno en zun vrouw Suzanne, die samen un klèèn hotelleke hebbe. As hullieje auwe ome Dorus unne grauwte erfenis achterlaat is dè vur de zussen van Bernard, Bep en Nel un goei reeije om wir us unne keier langs te gaan baaij hullie bruur. Dan kenne ze moi d’n erfenis verdeilen. Mar al snel kriege sjeloersighaaid en ruzie dun overhàànd. En dan zin dur ok nog unnen houwp rare gasten die op bezoek zing. Dus dè beloofd de noddige toestanden in di klèèn hotelleke. Ok Prins Hans dun vierde speult wir unne moie rol Het dur Jos Schepers geskrivve “Erfenis te koop” zal worre opgevoerd in zalencentrum De Smed in Stippent. D’Opkamerkomedianten zorrege al meijer dan 30 jaor vur de nòddige lachsalvo’s in Stippent. Traditiegetrouw barst enkele wèèken nor de carnaval op toneel ut spektakel los. Ieder jaor prubeieren wai wir un lollig stuk uit te zuujke om allie unne skonne aovond te bezorgen. Afgeloapen joar waande men zich op un camping, het jaor dor vur waar ut un spookhois en naw zuujke de komedianten un klèèn hotelleke op. Naaiskierig? Kaarten zin nor de carnaval te kouwp bij DA Van Leuken, de Rabobank Stippent én heil simpel te reserveren via onze website www.opkamerkomedianten.nl

Afgelopen jaar zaten d’Opkamerkomedianten op de camping, di jaor brengen ze in un klèèn hotelleke door.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 55

55

14-12-12 21:34


Café ‘t Aambeeld Uw adres voor:

Bruiloften; Recepties; Koffietafels;

Vergaderingen en Personeelsfeesten.

Jos en Sjan van Dijk

Dorpstraat 38 • 5708 GJ Stiphout • Tel. 0492 - 537035 • Fax 0492 - 538830

in samenwerking met u

SALARISADMINISTRATIE

ZORG EN WELZIJN

CONSULTANCY

Gespecialiseerd in salarisverwerking voor het middenen kleinbedrijf.

Ruime ervaring in optimaliseren van uw personeels- en salarisadministratie

Ondersteuning op het gebied van personeels- & salarisadministratie?

T: 06 205 58 534 www.esvegroep.nl

56

carnavalskrant_2013.indd 56

14-12-12 21:34


cARNAVAL 2013

Wai, Prinses Kim den Uurste Bemmelprinses van ons skôn Spurrieland. Geborre en getôge in de Wevestraot in Stippent As klèn kiendje al nie stil kunne zittend Bai de Huppelmariekes meen beste bingke vurgezet Dur noa blieve danse bai de Bemmels war un dansgroep is opgerigt woar now veul meide bai dansen Da dur wir veul jongens bai de Bemmels motte komme Dikkuls te bekieke op ut sportveld mi hockey of atletiek Zusje van Roy, die ôk Bemmel is gewist Dochter van un rasechte Stippentse Spurriezeier, mi un nuske vur knutselen en timmere En van un vurmalige Houtse Kluppelin, die gèer dinge regelt en durrum bai de Bemmelcommissie is Klèndochter van Gerrit (dun toinman) en Frida en van Jan (dun oitvoerder) en Toos van ’t Hout

Make hierbai bekend: Dè wai al jaore un neusje vur carnaval hebben. Dè wai alle neuze van Stippent mi de Bemmelshow in ‘t MFC wille zien. Dè wai Prins Justin en Adjudant Jeroen bedanke vur un skònne carnaval. Dè wai hun optrejes zalle missen bai de Bemmelshow. Dè wai de Spurriebras fliesitere mi de prijs vur ut Prijsbloaze. Dè wai gèer hebbe dè de Spurriebras ok di jaor wir bai ons muziek kumt make. Dè wai de Lindt en de Trudoskool een bezoekske zalle brenge. Dè wai bai dun optocht flink goan springe en zinge op dun Bemmelboot. Dè de Bemmels dur wir un prachtige Carnaval van goan make. Dè wai veul feestneuze hope te zien bai al onze Carnavalsmiddaag. Dè wai iederein un kei gezellige en fijne carnaval toewense.

bbe e h ai

eur us v ! ne

n u r d’

2013

W

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2013.indd 57

57

14-12-12 21:34


kes e ri a lm e p p u H e D Anouk v.d. Horst Isa Termeer Eva v.d. Wees hot Nina van Oorsc Luna Deelen ven Marlynn Verhoe Nanette Jansen ut Mijntje van Stipho Karlijn Raijmakers hot. Kaat van Oorsc

De Narren Guus van Stipho ut Fons van Stipho ut Qienna Clement

58

carnavalskrant_2013.indd 58

neus veur !

Wai hebbe

d’r un

2013

14-12-12 21:34


cARNAVAL 2013

ht c a lw e m m e B e D Isa v.d. Zanden Inge Essers rtel Anna v.d. Berkmo Sanne de Bok enade Sietske v.d. Kimm Renske Ophei Fleur Raijmakers en Lotte van Neerv Larissa Aalders

De Raad van E

lf

Britt Verheggen Benthe v.d. Kimm enade Anne Termeer Ilse Opheij Remco Verdons chot Mirthe v.d. Wees Kim van Duijnho ven Julia van Neerve n Anne van Hout Tygo Kersten Job Langewoute rs Floor Boetzkes (n iet op foto).

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2013.indd 59

59

14-12-12 21:34


HOVENIERSBEDRIJF

ebr. v.d. Laar

TUINAANLEG EN BOOMKWEKERIJ ONDERHOUD EN SIERBESTRATING

Kruisschotseweg 5 5708 BC Stiphout Tel: 0492 - 545667

60

carnavalskrant_2013.indd 60

14-12-12 21:35


cARNAVAL 2010

www.spurriezeiers.nl

61

carnavalskrant_2013.indd 61

14-12-12 21:35


Tegelwerken

T. Kandelaars B.V. Ted Kandelaars

Tel.: 0492-522888 Fax: 0492-529770 Mobiel: 06-53148758

Jkvr. v.d. Brugghenstraat 20 5708 CB Helmond

WORK-& PROMOTIONALWEAR

Willem van Oorschot 06-54928590

www.multi-print.nl De Heese 20 | 5708 KH Helmond info@vanoorschottimmerwerken.nl www.vanoorschottimmerwerken.nl

promotioneel textiel ook geborduurd

Vanaf 8 januari PostNL Business Point

62

carnavalskrant_2013.indd 62

14-12-12 21:35


d’r un

neus veur !

Wai hebbe

cARNAVAL 2013

2013

De Bemmelcom

missie

Huib Raijmakers Simone v.d. Zand en Martijn v.d. Heijd en Anne-Lene van Neerven Ingrid Kersten Astrid van Duijnho ven

Begeleiding huppelmariekes ht en bemmelwac Cindy Essers Evelien de Wit

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2013.indd 63

63

14-12-12 21:35


INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD - SCHADETAXATIE - EXPORT

Wij zijn officieel dealer van

AGM - Keeway - Beta - Malaguti - Kreidler Natuurlijk leveren wij ook alle andere bekende merken

Openingstijden Maandag gesloten Dinsdag 12. 00 - 20.00 Woensdag 12.00 - 20.00 Donderdag 12.00 - 20.00 Vrijdag 12.00 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 17.00 Ook op telefonische afspraak

2S Scooters Wethouder Ebbenlaan 122 5702 AE Helmond 64

carnavalskrant_2013.indd 64

T. 0492 - 521192 www.2sscooters.nl 2sscooters@gmail.com

14-12-12 21:35


cARNAVAL 2013

Prinsenbal 2013 De vuurwerkresten zijn nog niet opgeruimd, de oliebollen zijn nog lauw en de champagne staat nog op tafel. Maar het kindercarnaval in Stiphout is alweer begonnen! Dit jaar is ons motto: Wai hebbe d’r un neus vûr! In zalencentrum de Smed werd er druk gezocht naar een nieuwe Bemmelprins of Bemmelprinses. Het duurde gelukkig niet lang of de Spurriezeiers kwamen binnen met onze nieuwe Prins of Prinses. Na een paar keer aftellen vanaf 11, nog steeds geen Prins of Prinses. We kregen gelukkig assistentie van Prins Justin en Adjudant Jeroen die nog een keer de Bemmels kwamen helpen in deze barre tijden. Met hun hulp kwam onze nieuwe Prinses Kim van Duijnhoven uit de Bemmelkist. Zij was de nieuwe Prinses van de Spurriebemmels! Na de installatie van onze nieuwe hoogheid koos Prinses Kim ervoor om samen met haar adjudante Ilse Opheij er een te gekke carnaval van te maken!! Na het onderscheiden van alle commissieleden, Bemmels, begeleiding huppelmariekes, familie, vrienden en bekenden, konden we dan echt gaan starten met carnaval 2013. We hopen dat Kim en Ilse er de neus vûr hebben, want dan komt zeker alles goed! Kom zeker eens naar een van onze middagen in Zalencentrum De Smed met carnaval! En bent u dan toevallig aan het skiën in de Alpen? Kom dan naar onze Bemmelshow. We hopen u snel weer te zien en wensen Prinses Kim, adjudante Ilse en alle Spurriebemmels heel veel plezier de komende weken.

hebbe i a

eur us v ! ne

un r ’ d

Alaaaaaaaf!!!

2013

W

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2013.indd 65

65

14-12-12 21:35


“Uw bekende en vertrouwde adres voor al uw schadeverzekeringen.”

Strijpsestraat 51 5616 GL EINDHOVEN

IT

Tel.: 06 - 52 03 1855 Fax: 040 - 255 33 20 info@dekkerit.nl www.dekkerit.nl

O O O

Ontwikkeling websites Ontwikkeling maatwerksoftware Op maat gesneden systeembeheer

66

carnavalskrant_2013.indd 66

14-12-12 21:35


cARNAVAL 2013

Terugblik jeugd carnaval 2012 Met een nieuwe Bemmelcommissie starten we een nieuw carnavalsseizoen in Stippent. Het motto voor deze jeugdcarnaval is: D’r zit weer skot in. Tijdens ons jeugdprinsenbal zoeken we nog haastig naar een prins of prinses die voorop gaat in onze jeugdcarnaval. Het duurt niet lang of we hebben er één gevonden; Prins Justin d’n Uurste is de nieuwe Prins van de Spurriebemmels!! De keuze voor zijn Adjudant is niet moeilijk; hij kiest zijn neefje Jeroen als zijn Adjudant. Nu de Bemmels gelukkig weer compleet zijn kan er volop carnaval gevierd worden. Er is zelfs iets extra’s aan de Bemmels toegevoegd. Voor het eerst dit jaar is er de Spurriebras, een echte groep Stiphoutse kinderen die de Bemmels tijdens carnaval muzikaal begeleiden. We zullen de komende jaren nog veel van hun gaan horen! De Bemmelshow is al jaren een traditie in Stiphout, en ook dit jaar heeft de jury het erg moeilijk om een winnaar uit te kiezen. Gelukkig weet Prins Hans d’n vierde, van de Spurriezeiers, de knoop door te hakken. Inge Essers wint de Bemmelshow met het nummer “Verliefd” en Daan, Luuk, Niels, Tobias, Guus en Fons worden aangewezen als Oitskieter van de Bemmelshow met het nummer Macarena. Zij mogen dus optreden met carnaval op dinsdagmiddag. Voor we het wisten was het al carnaval. Maar eerst trekken we met de Bemmels Stiphout door naar de Trudo school en later naar de Smed voor de Lindt op de vrijdag voor carnaval. Overal worden we hartelijk ontvangen en krijgen we alvast een opwarmertje voor de optocht in Stiphout. Op zaterdag is het dan zover; de Bemmels zitten ingepakt en wel op de Bemmelboot. De jeugd van Stiphout verzamelt zich al snel om de wagen om nog wat snoepgoed te vangen. Gelukkig is er meer dan genoeg voor iedereen. En anders komen nog altijd de grote Spurriezeiers langs! De optocht in Helmond is traditiegetrouw weer keidruk. Prins Justin en adjudant Jeroen vallen zelfs op de Bemmelboot met al die Bemmels niet echt op. Gelukkig is er altijd nog een warme oliebol die aan het einde van de optocht staat te wachten!! Na de optochten is het einde alweer bijna in zicht. We halen het onderste uit de kan, en de drukbezochte carnavalsmiddagen zijn altijd een succes. Samen met de Raad, Bemmelwacht, Narren, Herriekapel en Huppelmariekes vieren we op dinsdag nog een keer carnaval voordat we ons afscheid hebben in Café de Sport. Friet en snacks staan op het menu en daarna is er het afscheid. Het was weer een gezellige en leuke carnaval geweest. Sommige Bemmels zien we volgend jaar weer, anderen zien we misschien nog in de zaal, of misschien als dansmarietje. Het was weer een kei gezellige boel. Tot slot willen we Joyce Romonesco bedanken voor veel jaren begeleiden en trainen van onze huppelmariekes, Joyce bedankt! Alaaf en tot carnaval 2013!!

bbe e h ai

eur us v ! ne

n u r d’

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2013.indd 67

W

20 13

67

14-12-12 21:35


AUTO CENTRUM STIPHOUT b.v. EX-LEASEAUTO’S TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE PRIJS Lambert vd Biggelaar Gerwenseweg 31a 5708 EJ Helmond tel 0492-536737

S GRATiIsn Ken gsrit makin.v. t.w € 40,-

mob 06-53997021

WWW.AUTOCENTRUMSTIPHOUT.NL

Nieuw bij Rijopleiding de Buck en uniek in de regio! Je complete rijles vastleggen d.m.v. camera registratie. Hierdoor betere lesbegeleiding en een hoger slagingspercentage!

• Reguliere lessen • Rijden in stappen • Faalangst / Stedenrit • Opfriscursus • Lessen 60 min € 40,• Lessen 90 min € 60,-

Bo de Buck, Helmond (Stiphout) • Tel: 06-12433705 • info@rijopleidingdebuck.nl

WILT U UW HUIS VERBOUWEN? OP DEIJKERS BOUW KUNT U VERTROUWEN VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - AANBOUW - BETIMMERINGEN - RENOVATIE

Sleedoornpad 2 - 5708 DG Helmond - Fax 0492 544902 - E-mail: info@deijkersbouw.nl - www.deijkersbouw.nl

68

carnavalskrant_2013.indd 68

14-12-12 21:36


cARNAVAL 2010

www.spurriezeiers.nl

69

carnavalskrant_2013.indd 69

14-12-12 21:36


AAE The Art of Mechatronics Speciaalmachines Proto- en seriebouw Fijnmechanische onderdelen Assemblagemachines

AAE BV Grasbeemd 2 5705 DG Helmond

Bedrukkingsmachines

info@aaebv.com www.aaebv.com

AAE wenst alle feestneuzen een gezellige Carnaval!

s m ste /d sy t 29 L) & (N ts raa d ec isst on oj m pr sthu Hel RQ Ga H H 08 57 @ fo in

Schilderijophangsystemen Bewegwijzering voor binnen | naambordjes | deurbordjes | plafondhangers en meer‌ Bewegwijzering voor buiten | parkeerborden | reclame zuilen | lichtbakken en meer‌. Visuele Communicatie en reclamesystemen Kliklijsten, Whiteborden, Stoepborden, Windtalker

u .e ps rq

Bezoek de website www.rqps.eu voor voorbeelden en/of informatie of bel ons +31-(0)492-841699.

70

carnavalskrant_2013.indd 70

14-12-12 21:36


cARNAVAL 2013

SPURRIEBEMMELLIED We wilden skiën leren En naar de bergen gaan. We wilden ’t proberen Maar hebben ’t niet gedaan. Van ene kant maar goed ook Dat we niet gegaan zijn zeg Want achteraf bekeken Konden we in Stippent nou nie weg Refrein: Met onze eigen jeugdraad hier Vieren wij nou Carnaval In jaren was het niet zo skôn in ’t Spurriedal. En de Bemmels springen rond Als ene aap op ene stek. Ons hele Spurrieland Stippent is stapelgek De jeugd die he de toekomst Dat is ons zo geleerd Dus ’t Carnaval in Stippent Lopt van nu af aan gesmeerd. En wie met deze dagen Ons Spurrieland nie mist Die kunnen we vertellen Dat ie z’n eigen he vergist.

bbe e h ai www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2013.indd 71

W

eur us v ! ne

n u r d’

13 20 71 14-12-12 21:36


e” “ vast xtra d e a t e a h m n n de a v u men

de jari eet gr ge atis! bij res erverin

* p.p.

5 g € 9n,9 da maan

g vana f 6 perso nen zie web site

va g rijda t/m v

nu bij alle croy restaurants 3-gangen keuzemenu zater d en zo ag ndag

dinsdag t/m vrijdag

g anda op ma

5 € 12,9

€ 19,9

€ 15,95

rsoon per pe

per pe rsoon

per persoon

5

croy bier is nu ook verkrijgbaar bij uw slijterij!

croyse hoeve

aarle rixtel

tel. 0492 - 381 348

croy de pettelaar

‘s-hertogenbosch tel. 073 - 61 47 474

croy ‘t stokske

moergestel

tel. 013 - 513 1385

croy buitenhof

roggel

tel. 0475 - 491 181

croy de goffertboerderij nijmegen

tel. 024 - 355 0152

croy boschlust

tel. 076 - 587 14 13

teteringen

*het vaste menu is een extra menu, naast het keuzemenu. het is verkrijgbaar op maandag t/m vrijdag voor slechts €9,95 p.p. exclusief feestdagen. op dit menu zijn geen wijzigingen of uitzonderingen mogelijk.

www.desmaakvancroy.nl 72

carnavalskrant_2013.indd 72

14-12-12 21:36


cARNAVAL 2013

D’n Oitskieter Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes,

Elk jaar wordt er door het bestuur van De Spurriezeiers D’n Oitskieter uitgereikt. D’n Oitskieter is in 1998 ingevoerd om een persoon die zich bijzonder heeft ingezet of in positieve zin is opgevallen te eren met een aparte onderscheiding. Dit kan varieren van bijvoorbeeld het bouwen van een carnavalswagen tot de sfeermaker zijn op al onze evenementen. Deze onderscheiding wordt tijdens onze algemene ledenvergadering uitgereikt. D’n Oitskieter is reeds uitgereikt aan: 1998 Nol van Bilsen 1999 Toon Bloks 2000 Toine Amijs 2001 Adrie van de Weijden 2002 Willy Thijssen 2003 Sander van Esdonk en Maarten van Dijk 2004 De Boezemvrienden 2005 Huib Raijmakers 2006 Niet uitgereikt 2007 Marcel van Osch 2008 Maarten Bloks en Bart Adriaans 2009 Bianca Romonesco en Evelyn van Helden 2010 Jorg van Stiphout 2011 Robert Adriaans 2012 Niet uitgereikt

Ereleden Onze Ereleden Ook onze carnavalsvereniging heeft ereleden en leden van verdienste. Dit zijn mensen die zich op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor onze club. Op dit moment kennen we 7 ereleden en 1 lid van verdienste. Gerard Sommer is in 1992 benoemd tot erelid. Gerard is lid van de raad van elf geweest en vele jaren actief in het bestuur als penningmeester en vice voorzitter. Piet Dekkers is in 2002 benoemd als erelid. Begonnen als Prins in 1982, daarna via de raad van elf en het bestuur waarin hij de functie van penningmeester en voorzitter vervuld heeft. Jan van Berkel benoemd als erelid in 2001. Jan heeft vele functies bekleed binnen onze vereniging zoals bestuurslid, lid van de raad van elf en zelfs voorzitter. Maar wij kennen Jan het best als de spraakwaterval van de Spurriezeiers namelijk als Vorst. Eef Luyben in 2007 benoemd als erelid. Eef heeft vele functies binnen onze vereniging vervuld o.a.Bemmelcommissie, Prins in 1996, lid van de raad van elf, Adjudant, Vorst en tot op dit moment nog steeds bestuurslid als vice voorzitter. Adrie van de Weijden is ook in 2007 benoemd. Adrie is meer als 18 jaar actief geweest. Adrie is de grote animator geweest achter onze carnavalskrant en de website.Vele jaren heeft hij in het bestuur gezeten waarin hij de functie van penningmeester en het voorzitterschap heeft vervuld. Ook is hij Prins geweest in 2007. Toos en Hans van de Westerlo, in 2008, tijdens ons 44-jarig jubileum benoemd tot ereleden. Toos heeft 44 jaar lang diverse hand- en spandiensten verleend aan onze vereniging. Niet vergeten mag worden dat zij ook vele jaren begeleidster van de dansmarietjes was. Hans van de Westerlo is vanaf de oprichting actief bij de Spurriezeiers. Hij is 3 x Prins geweest, lid van de raad van elf en bestuurslid. Op dit moment is Hans nog steeds beschermheer zodat zijn betrokkenheid bij onze club van grote waarde blijft. Toon Bloks is op dit moment als enige Lid Van Verdienste benoemd in 2007.Toon is Prins geweest van onze vereniging in 1993.Jarenlang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met diverse hand- en spandiensten met o.a. technische zaken. Ook was hij vele jaren betrokken bij de optochten in ons Spurrieland.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 73

73

14-12-12 21:36


barbecues warm- en koude buffetten chinees-indische buffetten

Frank van Uden Gasthuisstraat 6 5708 HK Stiphout-Helmond T 0492 - 52 37 99 M 06 - 55 79 69 22

overhemdenservice

nieuwbouw - renovatie - restauratie - impregneren

Gewassen en gestreken op hanger afgeleverd voor maar €2,00 Supermooi! Daar kunt u het zelf niet voor doen!

M. Meulendijks Zeppelinstraat 82 5703 HM Helmond T. 06 512 318 86

• gericht op particuliere en zakelijke markt • gespecialiseerd in maatwerk • naar wens gemaakte interieurs • vrijblijvende offerte • speciaal voor u gemaakt ontwerp www.jemo-interieur.nl

Jerry Molenaar • De Zellen 14 • 5708 AA Helmond T.: 06 - 26168374 • E: info@jemo-interieur.nl

74

carnavalskrant_2013.indd 74

14-12-12 21:36


cARNAVAL 2011

carnavalskrant_2013.indd 75

14-12-12 21:37


Dorpsstraat 63, Helmond

WONEN | STOFFEN | FEEST

www.feestshopper.nl | www.greef.nl 76

carnavalskrant_2013.indd 76

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Heilige mis en ontbijt Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Zondag 10 Februari, aanvang 10.00 uur is er weer de spurrie Heilige mis. Voor velen onder ons is dit ieder jaar opnieuw weer een uur van bezinning in onze carnavals periode. Een moment waar onze Spurriezeiers vroeg uit de veren moeten om hierbij aanwezig te zijn. Dat doen zij met veel plezier omdat onze kerk dan helemaal gevuld is met goed gemutste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes. Ook onze Pastor van Kessel zal dit jaar samen met diaken Ton Schepens weer de dienst verzorgen . Het gemengde koor van onze parochie zal deze dienst evenals al zo vele jaren weer begeleiden met hun mooie zang. Natuurlijk zal de Hofkapel van de Spurriezeiers weer zorgen dat de muzikale noot niet zal ontbreken. Een mooie en goede traditie is het geworden dat onze Huppelmariekes weer de dienst zullen afsluiten met hun dansje. Door de versiergroep zal de kerk weer worden opgefleurd wat ieder jaar opnieuw een feestelijk geheel vormt. Kortom zo zal ieder op zijn of haar eigen manier invulling geven aan deze speciale viering. Speciaal omdat we nu al benieuwd zijn wat de Diaken met zijn eigen dialect ons gaat vertellen tijdens zijn toespraakje. Speciaal omdat er een kleine honderd geĂźniformeerde bijeen zijn van de Spurriezeieres samen met alle andere. Van harte hopen wij dan ook u in deze viering te mogen begroeten!

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 77

77

14-12-12 21:37


Gilde van Oud Prinsen Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Met het verschijnen van de carnavalskrant in het eerste weekend van het nieuwe jaar wensen de oud prinsen alle Spurriezeiers en Sprurriezeierinnekes een bijzonder goed 2013 toe. En als het goed gaat met u gaat het goed met Stippent en gaat het goed met de carnavalsclub. Volgens de oud prinsen is er dan ook nog geen enkele reden om te overwegen de Stippentse Spurriezeiersparochie te laten fuseren met aangrenzende carnavalsgebieden. Met zalencentrum de Smed als episch centrum vinden in de komende weken weer veel carnavalsactiviteiten plaats waar iedereen weer bij kan zijn. Het is dan ook goed te constateren dat onze carnavalsvereniging veel mensen telt die bereid zijn de caravalskar te trekken om iedereen van het carnavalsfeest mee te laten genieten. En ook al hebben we niet de grootste, op zaterdag 9 februari trekt de carnavalsoptocht weer door het dorp. Overweeg om mee te doen want met deelname doe je veel toeschouwers een plezier. Met de komst van onze nieuwe carnavalsprins is Oud Prins Hans IV toegetreden tot het Gilde van Oud prinsen hetgeen ongetwijfeld voor een enorme vitaliteitsimpuls binnen onze gelederen zal zorgen. En ook al is je bestaansrecht als Gilde van Oud Prinsen het feit dat je ook ooit zelf prins carnaval bent geweest, het is toch weer leuk om hieraan herinnerd te worden en je ook in het feestgedruis te begeven. Wij wensen iedereen een plezierige carnaval. Namens de oud prinsen Robert Adriaans

78

carnavalskrant_2013.indd 78

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Gilde van Oud Prinsen

Hans v.d. Westerlo 1965

Jan v. Berkel 1972

Wim Benders 1979

Harry Prick 1986

Toon Bloks 1993

Hans Deelen 2000

Adrie v.d. Weijden 2007

Cor v.d. Kimmenade 1966

Marinus Leenders 1973

Rene v.d. Broek 1980

Bert van Est 1987

Harrie de Vries 1994

Perry v. Berkel 2001

John Colen 2008

Hans v.d. Westerlo 1967

Jan Heesakkers 1974

Henk v. Deursen 1981

Theo van de Ven 1988

Has Bouw 1995

Cor v.d. Burgt 2002

Martien Paijmans 2009

Jo Adriaans 1968

Hans v.d. Westerlo 1975

Piet Dekkers 1982

Toon Adriaans 1989

Eef Luijben 1996

Jos v. Engelen 2003

Stefan Langewouters

Jo Adriaans 1969

Piet Romonesco 1976

Gerard Vermulst 1983

Ad Vermulst 1990

Huib Raijmakers 1997

Marc de Wit 2004

Willy Thijssen

Karel v. Diest 1970

Robert Adriaans 1977

Jozef Colen 1984

Martien v.d. Elsen 1991

Jan v. Veijfeijken 1998

Sander v. Esdonk 2005

Hans Rooijakkers

Karel v. Diest 1971

Piet Remmen 1978

Hans Derison 1985

Peter v.d. Heuvel 1992

Mark v. Berkel 1999

Henk Honings 2006

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 79

2010

2011

2012

79

14-12-12 21:37


Middendijk 36 5705 CC Helmond T. 0492-523667 www.drankenhandel.net

A.P.K. keuringen - Banden & Uitlijnen etc. - Div. reparaties

Francois van der Vorst

Hoofdstraat 132 - 5706 AN Helmond - Tel. 0492 - 52 53 60 email: francois@van-der-vorst.nl

Jules Otgens

Erkend Installateur STADSVERWARMING CENTRALE VERWARMING GAS * WATER * SANITAIR

Kinderfysiotherapie Heidi Veldwijk Oxrooi 5a 5708 AS Helmond/Stiphout Tel: 0492-555555

PIET ANDRIESSEN B.V. Eloy Andriessen

BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN COMPUTERBRILLEN

Hortsedijk 11 -5708 HA Helmond Tel: 0492 - 548658 Fax: 0492 - 523524 www.andriessenoptiek.nl

80

carnavalskrant_2013.indd 80

Industrieweg 4 - 5731 HR Mierlo - T. 0492-665467

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Inschrijfformulier carnavalsoptocht zaterdag 9 februari 2013 Naam: ........................................................................................................... (Correspondentie) adres: ........................................................................................................... Postcode en Woonplaats: ........................................................................................................... Telefoonnummer:

...........................................................................................................

Emailadres:

...........................................................................................................

Categorie:

(s.v.p. aankruisen)

Optocht jeugd t/m 14 jaar: Optocht overig: Gevelversiering:

Onderdeel:

(s.v.p. aankruisen)

Individueel: Paar (2 personen): Kleine groep (3 t/m 9 personen) Grote groep (vanaf 10 personen):

aantal: ............ personen

Wagens:

lengte: hoogte:

............ cm ............ cm

Benaming groep c.q. titel v.d. uitbeelding:

..........................................................................................................

Muziek aanwezig?

ja/nee

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier uiterlijk vóór zondag 3 februari 2013 inleveren bij: Sander van Esdonk - Mr. Strikstraat 28 - 5708 GB Stiphout - 06-15864696 - a.vanesdonk1@chello.nl

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 81

81

14-12-12 21:37


› Divers aanbod › Exclusieve programma’s

Op carnavalsmaandag en dinsdag zijn wij gesloten.

› Maatwerkreizen

Vanaf woensdag zijn wij weer uw kennis in smaak!

Persoonlijk reisadvies op maat!

Nicole & Anne www.personaltravelagent.nl

Waarom boekt u een reis via ons? › Enthousiaste en ervaren reisadviseur met een advies vanuit eigen beleving; › Wij nemen de tijd voor u en uw reiswensen omdat wij uitsluitend op afspraak werken; › Aanbod van o.a. vliegvakanties, stedentrips, weekendjes weg, cruises, verre vakantiebestemmingen en lijndiensttickets; › Mogelijkheid tot het samenstellen van maatwerkreizen; › Samenwerking met ruim 70 gerenommeerde reisorganisaties zoals o.a. Holland International, Neckermann, OAD en Vrij Uit; › Aanbod van exclusievere programma's als Odysseus en Silverjet vakanties. › Samenwerking met Duitse touroperators; › Vertrek en aankomst mogelijk vanaf regionale luchthavens.

Fijne Carnaval!

PERSONALTRAVELAGENT.NL is een initiatief van THE TRAVEL COMPANY DIRECT BV in Almere

Kortom: Wij verzorgen uw reis van A tot en met Z.

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030

Rootakkers 15 5708 BA Helmond (Stiphout) E: nicole.anne.cc@ travelcompany.nl T: 0492 477 422 F: 0492 474 006 M: 0623 097 773

Graag tot ziens! Nicole van Beek & Anne Steeghs

A ANLEG • ONDERHOUD • BESTRATING

Gasthuisstraat 25 5708 HH Stiphout (T) 0492 382499 (M) 06 22571611 (E) info@thijssenhoveniers.nl

WWW.THIJSSENHOVENIERS.NL

Wilt u ook adverteren? Neem dan contact op met het bestuur 82

carnavalskrant_2013.indd 82

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Terugblik Carnaval 2012 Terugblik op 4 dagen carnaval in 2012

Zaterdag Met DJ Henny de Keizer in de Kurref stond één ding aan het begin van de avond van het bekende Optochtbal al vast: het gaat een groot feest worden! Na een zeer drukke zaterdagmiddag wisten de meeste feestvierders ook in de avond de weg naar de Kurref te vinden. Na het openingswoord van onze Prins Hans IV en Vorst Mark zorgden de Dansmariekes voor een geweldig optreden. Natuurlijk was ook onze Hofkapel present die met enkele nieuwe en bekende nummers het dak eraf speelde. Rond 22:00 uur werden de prijzen weer verdeeld van de goedbezette optocht. Natuurlijk bleef de spanning in de zaal voelbaar; wie zou er met d’n Oitblinker vandoor gaan? Dit jaar werd deze prijs door de carnavalsjury toebedeeld aan de groep die elk jaar zijn stempel op zowel de Stippentse als Helmondse carnavalsoptocht drukt: De Boezemvrienden! Er werden nog veel verzoeknummertjes aangevraagd en zo werd er nog feest gevierd tot in de kleine uurtjes.

Zondag Op de zondagavond werd de Kurref omgetoverd in een echte westernsaloon en dat zorgde ervoor dat iedereen zich in het wilde westen bevond. De wild west stemming zat er goed door de geweldige aankleding met onder andere een enorme totempaal en de mega populaire stokpaardjes. Er werden dan ook diverse mensen aan de paal vastgebonden of meegenomen voor een ritje door de zaal achterop het paard. De Cowboy en Indianenavond had nog een exclusief limbodans optreden van raadslid Nick Daniels. Met een afsluitende buikschuiver wist hij het publiek op de banken te krijgen. Een avond waar nog lang over nagepraat werd!

Maandag Dit jaar gingen we wederom een stukje over de grens en werd het een spetterende feestavond met de bekende Après Ski DJ Heinrich der Kaiser! Traditioneel werden de Spurriezeiers weer bezocht door de vrienden uit de stad: De Keiebijters. Met prins Briek XXXIX en zijn gevolg werd nog maar eens aangetoond dat Stippent en Hellemond samen een fisje kenne vieren! Het legendarische duo Mark en Jorg, alias het Stippentse Striepke Veur, wist met een verrassingsoptreden de lachers op de hand te krijgen. De optredens van de Dansmariekes en kapellen van beide verenigingen zorgden er voor dat de echte carnavalssfeer er helemaal in zat. DJ Heinrich voelde de zaal perfect aan en wist er met de gezellige feestmuziek voor te zorgen dat de zaal tot het einde vol feestvierders bleef.

Dinsdag Het thema Helemaal Hollands stond inmiddels ook wel bekend bij het Stippentse volk en staat gegarandeerd voor een geweldig feest. Om Prins Hans IV en Prinses Rianne nog maar eens in het zonnetje te zetten kwam Stippents kletstalent Bram van de Berkmortel langs en hij wist zowel de familie van de Prins als de gehele zaal met een passend nummer mee te krijgen. Onder de klanken van het Blauw, Rood en Geel werd afscheid genomen van een schitterend carnaval 2012.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 83

83

14-12-12 21:37


Whatever the challenge, met carnaval kan het wel even wachten.

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST Helmond,

84

carnavalskrant_2013.indd 84

6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

info@mevi.com

Fax: 0492 - 53 87 35

www.mevi.com

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Zaterdagavond Optochtbal Zaterdagavond - Optochtbal De eerste carnavalsavond wordt traditioneel afgetrapt met het optochtbal. Het belooft een drukke avond te worden met medewerking van blaaskapel Blusswerruk uit Eindhoven en een bezoek van carnavalsvereniging Olum uit Helmond. Hiervan kunnen we al veel muzikale noot verwachten, maar ook onze hofkapel en DJ zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Spannend zal het sowieso ook zijn, want wie worden de prijswinnaars van de optocht? Elk jaar heeft onze deskundige jury de zware taak om de mooiste, leukste, ludiekste en opvallendste deelnemers te beoordelen. Deelnemers die al vaker hebben deelgenomen aan de optocht in Stippent kijken uiteraard ook uit naar de publieksprijs ‘d’n Oitblinker’. Eerdere winnaars Mi Mekaar, De Mutsen en De Boezemvrienden gingen afgelopen jaren met deze prestigieuze prijs aan de haal en wie wordt het dit jaar? Een avondvullend programma met verschillende verenigingen en kapellen staan garant voor een geweldige opening van de vier carnavalsdagen.

Carnaval 2013 Zondagavond Schlagerfestival Zondagavond - Schlagerfestival Enkele jaren geleden waren ze al in Stippent en wisten de Aa-Länder Musikanten uit Bakel de Duitse Schlagersfeer in de Kurref te creëren. Met name de oudere bezoekers van onze carnavalsavonden waren vol lof over deze gezellige carnavalskapel. Op deze zondag staan dan ook de oudere bezoekers centraal en kunt u de gezelligheid van de 55+ avonden en de uitstapjes met onze Hofkapel naar Dernau opnieuw beleven. Uiteraard zijn er voldoende zitplaatsen beschikbaar! Natuurlijk zijn ook onze jongere bezoekers van harte welkom en zal er volop mogelijkheid zijn om de dansvloer op te gaan. De Schlagerfeesten staan immers bekend om de feestmuziek die perfect bij carnaval aansluit. Laten wij in Stippent maar eens aantonen dat we een fantastisch feest kunnen maken met een gevarieerd publiek van jong en oud!

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 85

85

14-12-12 21:37


Kantoor: Dorpsstraat 28G 5708 GH Helmond T. 0492-554835 M. 06-53409824 F. 0492-554852

Autobedrijf Hans Drouen Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, schadeherstel, reparatie, APK, onderhoud Thorbeckestraat 3 Tel. 0492-539132 info@hdrouen.nl

5707JL Helmond Fax. 0492-550215 www.hdrouen.nl

- Service 86

carnavalskrant_2013.indd 86

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Maandagavond - 70’s-80’s-90’s Party Maandagavond 70’s-80’s-90’s Party Op maandag wordt de Kurref omgetoverd tot een heuse disco. Natuurlijk mag bij dit evenement geen band ontbreken! Wil je een disco party met Brabantse gezelligheid, met de bekende klassiekers, maar ook de hits van vandaag dan kom je uit bij Eclips. Waar Eclips zijn entree maakt zijn barkrukken overbodig en is een dansvloer een must. Trek uw dansschoenen maar aan want stilzitten is onmogelijk! Volgens velen de gezelligste avond van carnaval die elk jaar steevast garant staat voor een volle Kurref waarbij tot in de kleine uurtjes feestgevierd wordt. Aanvang van de avond: 20:00 uur Entree: 5 Euro

3 1 0 2 l a v a n Car

Dinsdagavond - Helemaal Hollands Dinsdagavond Helemaal Hollands Het thema Helemaal Hollands is en blijft de best gewaardeerde afsluiter van de carnaval in Stippent. Na al deze geweldige carnavalsdagen nemen we op deze avond afscheid van carnaval 2013. De laatste keer samen het glas heffen en nog een keer de polonaise door de Kurref en een prachtige afsluiting van carnaval. Zorg dat u erbij bent en geniet ook de laatste dag van een gezellige avond in ons Spurrieland.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 87

87

14-12-12 21:37


  Kanton & Szechuan specialiteiten ∎ Speciale maandmenu’s ∎

KANTINE

Snelle afhaalservice ∎

Lekker uitblazen na de training, gezellig napraten na de wedstrijd, dat doen we natuurlijk bij:

Catering service ∎

 

Hans en Mieke Deelen gastvrouw / gastheer



Kantine SV Stiphout Vooruit



 

Shell station FRANS VERBAKEL

biedt u een complete service • verkoop van alle autobrandstoffen • afrekenen met alle betaalmiddelen • moderne shop

Graag tot ziens, Shell station Frans Verbakel Mierloseweg 206, 5707 AT Helmond Tel. (0492) 52 28 68

.

E MI

N DE W

ACADE IJN

Dorpsstraat 25 5708 GC Helmond 0492 - 554399

NOLOOG VI

. VA

j i r e p o k n j i W Stiphout

Openingstijden ma. t/m vr. 7.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 21.00 uur zo. 9.00 - 21.00 uur

Wij wensen alle Spurriezeiers ‘n prettige carnaval. MOCHT U NOG DORST VOOR THUIS OVERHOUDEN, WE HEBBEN GEDISTILLEERD, WIJN, BIER EN FRIS GENOEG.

88 88

carnavalskrant_2013.indd 88

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

PR Commissie Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Zoals bij jullie wel bekend streven De Spurriezeiers een hoge kwaliteit na in zowel kleding, carnavalsgids, internetsite en natuurlijk al onze evenementen. Dat daar een prijskaartje aan hangt, spreekt voor zich. Daarom is er, zoals u misschien al gemerkt heeft op één van onze evenementen, een sponsorplan opgesteld. Dit plan bestaat uit o.a. een hoofdsponsor, stersponsoren, subsponsoren, leden van de club van 111, evenementensponsoren, adverteerders en overige projectsponsoring. Nu vraagt u zich natuurlijk af wat dat allemaal inhoudt. Hieronder een kleine opsomming. Het hoofdsponsorschap is uitsluitend voorbehouden aan onze beschermheer. Dit betreft een erg omvangrijke vorm van sponsoring door zowel financiële ondersteuning tot het beschikbaar stellen van ruimten. Stersponsor is ook gemaximeerd tot 2 sponsoren. Als tegenprestatie krijgt u o.a. een full color advertentie op de kaft van onze carnavalsgids, een reclame-uiting op onze internetsite, een bordje op onze reclamezuil in de entree van het MFC en een vermelding op onze zeivuravonden. Ook de Subsponsoren zijn gemaximeerd tot 10 deelnemers. Hier ontvangt u o.a. als tegenprestatie een full color advertentie van een halve pagina, een reclame-uiting op onze internetsite, naamsvermelding op onze reclamezuil en tijdens onze zeivuravonden. Leden van de club van 111, ondersteunen jaarlijks de vereniging. De opbrengsten worden gebruikt voor kleding en onvoorziene uitgaven. Als Evenementensponsor sponsort u een evenement naar keuze. U zult dan tijdens het evenement meerdere malen uw naam voorbij horen komen. Uiteraard ontvangt u als Adverteerder een full color advertentie in onze carnavalsgids geheel conform uw opgave. Verder is natuurlijke elke vorm van sponsoring welkom zodat ook wij de komende jaren de kwaliteit van onze carnaval in Stiphout kunnen waarborgen. Dit jaar zijn de contracten met Colen & van der Duim Makelaars, Adriaans Bouwgroep, Harotex Gordijnenatelier, C1000 Ralf Gijsbers, De Croyse Hoeve, Putmans Advies, Bavaria en Marc de Wit Assurantiën verlengd. Alle sponsoren hartelijk dank hiervoor. Onze sponsorgroep bestaat op dit moment uit: J.G. v.d. Westerlo Beheer b.v. Colen & Van der Duim Makelaars Zalencentrum De Smed Harotex Gordijnenatelier b.v. C1000 Ralf Gijsbers De Croyse Hoeve Adriaans Bouwgroep Marc de Wit Assurantiën Putmans Advies b.v. Bavaria Mavado Licht en Geluid Dusol Vastgoedontwikkeling New Vision Stiphout Aktief

Hoofdsponsor Stersponsor Residentiesponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Evenementsponsor

Uiteraard zijn wij ook ontzettend blij met onze grote groep adverteerders en leden van de Club van 111. Bij deze wil ik al onze sponsoren hartelijk danken voor hun financiële ondersteuning van De Spurriezeiers en hoop jullie graag te mogen ontmoeten op onze evenementen. Alaaaaaf, Marc de Wit PR Commissie

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 89

89

14-12-12 21:37


Carnavals Gids 2010 extra paginas.indd 53

90 90

carnavalskrant_2013.indd 90

15-12-2009 21:55:42

14-12-12 21:37


cARNAVAL 2013

Wilt u graag een vlag of das? Of wilt u lid worden van de vereniging? Iedereen een Spurriezeier!! Tijdens de carnaval is iedere Stiphoutenaar een Spurriezeier en dat mag gezien worden. De nieuwe kleurrijke dassen dragen bij aan dit ultieme Stiphoutse carnavalsgevoel. Wilt u daar ook bij horen? Wordt lid en krijg deze das cadeau. Dan steunt u de vereniging en zorgt u ervoor dat er ook in de toekomst vele carnavalsevenementen georganiseerd kunnen worden. Het lidmaatschap kost u slechts € 25,- per jaar. Hiermee heeft u voorrang bij de kaartverkoop van de zeivuraovonden. Het is tevens mogelijk om de das los te kopen voor € 15,- per stuk. Wilt u ook uw huis opfleuren, koop dan de Spurriezeiersvlag. Op deze vlag prijkt onze Spurrieboer in volle glorie op de voorgrond, met achter zich de Oude Toren. Het formaat van de vlag is 100cm x 150cm. Ook is zij van hoge kwaliteit. De prijs van de vlag bedraagt € 30,-. Zowel de das als de vlag zijn te bestellen bij: Eef Luyben, Deelenstraat 1, tel. 546212 Sander van Esdonk, Meester Strikstraat 28, tel. 06-15864696

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2013.indd 91

91

14-12-12 21:37


Waar vandaan vertrekt de prins met zijn gevolg naar residentie “De Kurref”? Adresgegevens:

Carnavalskalender: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” Secretariaat De Heese 5 5708 KH Stiphout Tel. 0492-550506 Mobiel 06-20446015 E-mail jorgvanstiphout@online.nl

2, 3, 4 maart 15, 16, 17 februari 7, 8, 9 maart 26, 27, 28 februari 11, 12, 13 februari 3, 4, 5 maart 23, 24, 25 februari 14, 15, 16 februari

Waarvan is het afhankelijk op welke datum het carnaval begint? Dat hangt af van Pasen. Carnavalszondag is altijd 7 weken vóór Pasen. Dat is 7x6 = 42 werkdagen minus 2 dagen (maandag en dinsdag), dus precies 40 vastedagen. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

Colofon:

Bedankt!

Commissie krant: Teksten:

Namens C.V. De Spurriezeiers willen wij hierbij al onze adverteerders van harte bedanken voor het plaatsen van een advertentie in onze carnavalskrant. Dankzij onze adverteerders is het voor ons mogelijk deze schitterende full-colour krant in heel Stiphout gratis te verspreiden.

Willy Thijssen Helen van Est Diverse auteurs Diverse commissieleden Revisor : Bart Adriaans Fotografie: Marinus Raijmakers Pieter Klaasen Advertentie werving: Ad Kouwenhoven Raad van Elf Bestuur Lay-out: Evelyn van Helden Bianca Romonesco Drukkerij: New Vision

Oplage: 2350 stuks

Van waaruit vertrekt de prins met zijn gevolg? 05 januari 18 januari 25 januari 26 januari 01 februari 09 februari 10 februari 11 februari 12 februari

92

carnavalskrant_2013.indd 92

Prinsenbal Café d’n Brouwer 1e Zeiveravond Café de Sport 2e Zeiveravond Café d’n Brouwer Playback festival Café ‘t Aambeeld Spurrieboerengilde avond Café ‘t Aambeeld Optochtbal Café d’n Brouwer Schlagerfestival Café de Sport 70’s - 80’s - 90’s party Café ‘t Aambeeld Helemaal Hollands Café de Sport

14-12-12 21:37


carnavalskrant_2013.indd 93

14-12-12 21:37

DSL.3461.08.001 Advertentie A6 Liggend.indd 1

T (0492) 54 34 44 • F (0492) 55 04 25 • E info@dusol.nl • I www.dusol.nl

Dusol Vastgoedonderhoud B.V. Dorpsstraat 60, Helmond, Postbus 152, 5700 AD Helmond

• Betonrenovatie • Beglazing

24-09-2008 13:48:47

• Politie Keurmerk Veilig Wonen

• Gevelrenovatie • Schilderwerk

• Verbouwing

vastgoedonderhoud


Adriaans Bouwgroep geeft Helmond kleur!

BEZOEKADRES

Europaweg 146 5707 CL Helmond POSTADRES

Postbus 1001 5700 BA Helmond T +31 (0)492 523 759 F +31 (0)492 523 985 E info@adriaansbouwgroep.nl I www.adriaansbouwgroep.nl

carnavalskrant_2013.indd 94 AAB.3283.07.043 a4 1 54 1 Carnavals Gids 2010Adv extracarnaval paginas.indd

14-12-1209:12:42 21:37 25-10-2007 15-12-2009 21:49:39

Profile for De Spurriezeiers

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2013  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2013  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Advertisement