__MAIN_TEXT__

Page 1

jubileum uitgave “de spurriezeiers”

44

jaar

2008 prins john dun Uurste van Spurrieland

OFFISJEEL JaoRBLAD VUR DE CARNAVAL OITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING “DE SPURRIEZEIERS” OIT STIPPENT E 43 JAORGANG 2008


B o v e n g r o n d s h o u w e w e o k w e l v a n u n f i s j e


44

jaar

de spurriezeiers

OFFISJEEL JaoRBLAD VUR DE CARNAVAL E

43 JAORGANG 2008

inhoudsopgave Proclamatie van de Prins Voorwoord van de Burgemeester Voorwoord pastor van Kessel

pagina 3 pagina 5 pagina 7

De vurzitter sprikt Vorst Mark Ceremoniemeester Jorg

pagina 9 pagina 11 pagina 13

Het bestuur De Raad van Elf ReĂźnie

pagina 15 pagina 17 pagina 19

De Dansmarietjes Hofkapel Prinsenreceptie

pagina 25 pagina 29 pagina 37

Spurrieboerengildeavond Club van 111 Zeivuraovonden

pagina 41 pagina 45 pagina 49

Programma 2008 Playbackfestival Boerenbruiloft

pagina 52 pagina 59 pagina 64-65

De Spurriebemmels Fotocollage Bemmels P.R. Commissie

pagina 67 - 71 pagina 75 pagina 79

Carnavals Avonden Inschrijfformulier Optocht Colofon / Carnavalskalender

pagina 83 pagina 89 pagina 101

Oud Prinsen

pagina 104

InhoudsOpgave 2008 Stiphout

www.spurriezeiers.nl

1

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

de spurriezeiers

de spurriezeiers

PROKLAMATIE

Wai, Prins John den Uurste, bai de gratie en wijsheid van Grootvo rst Mark, Ceremoniemister Jorg, Adjudant Willy, de wijze raad van elluf en de rest van ut gevollug o it ut rijk der Spurriezeiers. Gebore en getoge in Stiphout als zoon van oud-prins Jozef Colen en oud-prinses Dini Colen-Meulendijks en nau wonend aan de Unoweg in Stippunt. Al ruim 25 jaar getrouwd met prin ses Monique en vadder van tweie meiskes en inne Jonge. Heb un eige zaak in Stippunt wo r wai ons bizzig houwe mi ut ver kau pe van huize, boekhouwe en lene van centen. Penningmister van de skonste pro fronde van de wirreld en ok van de voetbalklub van Stippunt. Heb vroeger gevoetbald en ben nog stids laider van een skon lage r (vaifde) elftal van Stippunt Voo ruit. Geve te verstaon dè Ten uurste Dè wai Prins Adrie dun Uurste b edank Geregeerd heeft over Spurrieland e veur de wijze waarop hai het afgeloupe jaor .

Ten twidde Dè wai mi z'n allen in 2008 'n ju bileumjaor hebbe en di op een sko nne en gezellige manier gaon Vler e. Ten derde Dè onze dansmariekes net als alle andere jaore de parelkes moge z in van onze skonne karnevalsvere niging. Ten vierde Dè de hofkapel de sterre van de himmel moge speule zo de er tot in te late uurkes gedanst en gezonge ken worre. Ten vijfde Dè de Spurriebemmels veul plezi er zulle hebbe mi de Bemmelshow en de ze unne skonne carnaval moge hebbe. Ten zesde Dè in di jubileumjoar de zeivurao vonde nog skonner moge worde dan vurrig jaor en de ge dus moet zurrige de ge der bij gewist bent. Ten zevende Dè ut boerubroidspaor van di spe ciale jaor un geweldug fist mag me emaoken mi alle mense oit Stippunt en omstreke. Ten achtste Dè iederein die mi ons karneval kom t viere er vur zurregt det-ie veil ug naar hois kumt mi den taksi of de bene wa ge. Ten negende Dè de straote van Stippunt beza oid zulle zin mi confetti, zo de ge dus hendig hier kent skije in plaots van wintersport. Ten tiende Dè ik al min onderdaonen tege ma g komme in de Kurref om same m i alle Spurriezeiers unne onvergetelijke carnaval te viere. Ten elfde Dè wai op de middag van dun zesd en januari iederein welkom moge hete op de receptie van de Prins om 15.00 uur in de Kurref.

Proklamatie Stiphout

Gegivve te Stippent, 5 januari 2008 Prins John dun Uurste

www.spurriezeiers.nl

3

44

jaar

Stiphou7 Carnaval 2008 Stiphout


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

4

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Iedere 11 jaar vindt er een jubileum plaats en als je als vereniging toe bent aan je 44 jarig bestaan dan bereik je een geweldige mijlpaal die in de gehele stad wordt gerespecteerd. Ik ben dan ook zeer vereerd dat ik een voorwoord mag schrijven in de carnavalskrant van jubilerende carnavalsvereniging “De Spurriezeiers”. De krant die de vereniging uitbrengt zorgt er met zijn ludieke, vrolijke en luchtige aanpak voor dat met name de inwoners van Stiphout in de juiste stemming worden gebracht en langzamerhand op temperatuur komen voor het carnaval van 2008.

Voorwoord

Beste Spurriezeiers en Zeierkes, ik wens jullie allemaal een feestelijk, prettig, genoeglijk en keifijn jubileum met veel humor, gezelligheid en dorst en bovenal respect voor elkaar. En om in de sfeer van de hofkapel te blijven;” in Stiphout is het met carnaval 2008 weer lachen, gieren, brullen geblazen”.

Carnaval is synoniem voor feest en gebonden aan een seizoen dat op de elfde van de elfde begint en min of meer eindigt op Aswoensdag, het begin van de Vasten. In Helmond zijn er ruim twintig verenigingen die er samen voor zorgen dat het ieder jaar weer een spetterend feest wordt met een fantastische sfeer in onze stad. Stichting De Keijebijters, die de stadsevenementen organiseert en als overkoepelende organisatie wordt gezien, is van mening dat er zonder de verenigingen uit de wijken van Helmond geen echt carnaval mogelijk is.

De burgemeester van Helmond,

Drs. A.A.M. Jacobs

Het carnavalsfeest is intens verbonden met het getal 11, het getal van dwazen en narren, dat in die dagen door iedereen gekoesterd wordt.

Waterbeemd 10 NL-5705 DN Helmond Tel: +31(0) 492 - 53 38 87 Fax: +31(0) 492 - 53 41 52 Bank: ABN nr.: 52.56.61.271 Postbank nr. van/vom ABN: 10.70.649 k.v.k. Eindhoven reg. nr. 17071067 Stiphout

www.spurriezeiers.nl

5

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

BOETIEK

Geeft dames en kinder kleding een tweede kans Ook verkoop van nieuwe dames en kinder kleding

Tel: 06-27337878 www.sproet-kinderkleding.nl

Hillendonk 2, 5708 AR Helmond Tel: 0492 - 539997 - Fax: 0492 - 590558 Internet: www.mvberkel-elektro.nl E-mail: info@mvberkel-elektro.nl

Tel: 0492-52 59 07 Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

6

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

In al die 44 jaren was het een mooi feest van saamhorigheid. Dit jubileumjaar mag het er nog eens bovenuit knallen!! Ik wens het bestuur, de raad van elf en de nieuwe prins van de Spurriezeiers en ook de prins of prinses van de Spurriebemmels alle zotte wijsheid toe en de inwoners van spurriedorp een mooi, te gek, knal carnaval.

Beste Spurriezeierinnekes, Spurriezeiers en Spurriebemmels

J. van Kessel pastor (En als carnaval na dinsdags begraven ligt, komt Aswoensdag weer in zicht.)

Dit jaar vieren we een bijzonder jubileum. De carnavalsvereniging bestaat 44 jaar. In 44 jaar moet het spurriebrouwsel wel een bijzonder krachtig vocht geworden zijn. Het kan dan ook niet anders dan dat in dit jubileumjaar de creativiteit tot het hoogtepunt stijgt. Met veel inzet zal het bestuur en de raad van elf geholpen door het bruisende spurrienat het beste aan fantastische ideeĂŤn hebben laten opborrelen. En natuurlijk worden zij geholpen door al die feestvierende Spurriezeiers, Spurriezeierinnnekes en Spurriebemmels. Een sprankelend Spurriefeest bouw je immers samen op. Ik wens iedereen in spurriedorp veel goede en gekke invallen toe op dit bijzondere feest van de zotheid.

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

7

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

DUSOL VASTGOED EN ONDERHOUD WENST ALLE SPURRIEZEIERS EN SPURRIEZEIERINNEKES HELE FIJNE CARNAVALSDAGEN!!!

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

8

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

bemmelwagen etc. etc. Als u dit stukje leest dan heeft u ongetwijfeld op de voorkant van dit blad onze nieuwe jubileumprins zien staan. Een echte jubileumprins, die zeker in Stiphout en daarbuiten zijn sporen heeft verdiend. Ik weet zeker dat er geen betere prins en prinses, tijdens het 44e jubileumjaar kan regeren over Spurrieland. Van hieruit wens ik dan ook de prins John dun Uurste en zijn prinses Monique tijdens hun regeerperiode een geweldige carnavalstijd toe. Dat het verloop in onze vereniging klein is blijkt wel uit het onderstaande. Afgelopen jaar heeft onze penningmeester Frank van der Klip meegedeeld na 4 jaar te willen stoppen i.v.m. met zijn nieuwe dienstbetrekking. We wensen dan Frank en zijn gezin van hieruit veel succes. Marc de Wit neemt, als 2e penningmeester, tot er een opvolger is de honneurs waar. Sander van Esdonk zal zich volledig in gaan zetten binnen het bestuur. Als opvolger van Sander zal Luc Daniëls de raad van 11 gaan versterken. Afgelopen jaar is er weer bijzonder hard gewerkt door de diverse commissies om van het jubileumjaar 2008 een waar feest te maken. Naast de overbekende carnavalsactiviteiten wordt er op 6 januari een carnavalsconcert georganiseerd i.s.m. met de fanfare “De Vooruitgang”. Velen onder ons kunnen dat nog wel herinneren als een muzikaal en carnavalesk hoogtepunt. Op zondag 20 januari wordt een jubileumreceptie gehouden waar naast de Stiphoutse verenigingen en bevolking, alle omringende carnavalsverenigingen voor uitgenodigd zijn, om de jubilerende Spurriezeiers te feliciteren met hun 44 jarig bestaan.

Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes Het is alweer 44 jaar geleden dat carnavalsvereniging “de Spurriezeiers” het licht zag. Het was in een tijd dat er in Stiphout en omgeving diverse carnavalsverenigingen opgericht werden, zoals “De Rampetampers” en E.C.V. “De Heipoort”, die dan ook in dit jaar hun jubileum mogen vieren. Terugblikkend, geeft een jubileum mij altijd een gevoel dat de tijd snel voorbijgaat. Verder denk ik ook aan al diegene die een geruime tijd, als geüniformeerde of vrijwilliger of als een fervente carnavalsvierder bij de carnavalsvereniging betrokken waren of nog zijn.

Hierop volgt op 26 januari 's middags een heuse reünie voor oud en bestaande geüniformeerde leden. Aan alle geüniformeerde leden, voor zover wij de adressen konden achterhalen, is een persoonlijke uitnodiging gestuurd. Het archief leert ons dat bijvoorbeeld in die 44 jaar meer dan honderd dansmarietjes hun dansen aan ons vertoond hebben. Zoals u begrijpt geen eenvoudige klus om deze namen en adressen te achterhalen. Mocht u als oud lid van onze vereniging geen uitnodiging hebben ontvangen, dan nodig ik u namens de vereniging alsnog uit om op deze gezellige reüniemiddag aanwezig te zijn.

Dat er veel vrijwilligers bij de carnavalsvereniging betrokken zijn geweest en nog zijn, blijkt wel uit de volgende bladzijden in deze mooie carnavalsjubileumkrant. We staan stil bij de oprichting in 1964 en volgen bladzijde na bladzijde de geschiedenis van onze carnavalsvereniging “De Spurriezeiers”. Ik wens u dan ook veel kijk en leesgenot.

De avond, die hierop volgt worden we verrast door een live optreden van Gerard Joling, Wolter Kroes en Helemaal Hollands, begeleid door de band “Total Eclipse”. Een avond die u niet mag overslaan, waarvan bij het schrijven van dit stukje wellicht nog enkele entreekaarten te verkrijgen zijn.

Wat mij altijd verheugd is de belangstelling en de betrokkenheid van de Stiphoutse bevolking, middenstand en ondernemers. Zij tenslotte hebben de carnaval gemaakt zoals hij nu is. Bruisend, levendig, een goed georganiseerde carnavalsvereniging. Beschikkend over een geweldig bestuur, raad van elf, vorst, ceremoniemeester, adjudant en dansmarietjes. Daarnaast nog onze geweldige jeugdafdeling “De Spurrie Bemmels” met hun begeleiding, en zeker niet te vergeten onze eigen hofkapel, die elk jaar bij elk evenement ons weer laten genieten van hun klanken.

Wat zeker niet op een jubileum mag ontbreken is een Boerenbruiloft. Deze vindt plaats op 27 januari. De commissie is er weer in geslaagd om naast de geplande feestelijkheden, een echt Stiphouts bruidspaar te vragen te weten Wim en Ans Rijkers die denk ik voor niemand, onbekenden zullen zijn. Verdere bijzonderheden over de boerenbruiloft leest u elders in deze jubileumuitgave.

Dat de gemeenschap betrokken is bij de carnavalsvereniging blijkt wel uit ons ledenbestand van carnavalsvrienden die de kern vormen van de vereniging. In de loop van het carnavalsseizoen worden al onze leden voorzien van de nieuwe Spurriezeiersjubileumdas.

Zonder zaal, zonder uitbaters en zonder het bedienend personeel, wordt het moeilijk om carnaval te vieren. Een woord van dank hier vandaan aan de uitbaters Jos, Sjan, Linda en het personeel, die elk jaar weer voor ons klaar staan in zaal de “Kurref”.

En dan de club van 111 leden, opgericht in 1987, die met hun jaarlijkse bijdrage zorgen voor een gezonde financiële basis, en daardoor onmisbaar zijn voor de Spurriezeiers.

Tot slot wil ik iedereen die onze carnavalsvereniging een warm hart toedraagt van harte uitnodigen om op een of meerdere evenementen in het jubileumjaar van "De Spurriezeiers" aanwezig te zijn. Mocht u daar niet toe in staat zijn, vergeet dan vooral niet te genieten van onze jaarlijkse carnavalsoptocht welke zaterdag 2 februari om 14.00 uur door de straten van Stiphout trekt

Onze ereleden en leden van verdiensten, die altijd aanwezig zijn en pal voor onze vereniging staan. Afgelopen jaarvergadering is hierin een uitbreiding gekomen en zijn Eef Luijben en Adrie van der Weijden benoemd als erelid en Toon Bloks als lid van verdienste. Van mijn kant de welgemeende felicitaties voor hun inzet en enthousiasme voor de carnavalsvereniging in de afgelopen jaren. Niet weg te denken zijn bij onze carnavalsvereniging de beschermheer en beschermvrouw Hans en Toos van de Westerlo, die met 44 jaar “dienst” een grote bijdrage leveren en geleverd hebben, voor de carnavalsvereniging. Buiten dat ze altijd klaar staan met raad en daad, mogen we ook gebruik maken van vergaderruimtes, opslag voor de prinsenwagen en

Stiphout

Www.spurriezeiers.nl

Een welgemeend alaaf en een geweldig carnaval toegewenst. Adrie van der Weijden Voorzitter Carnavalsvereniging "de Spurriezeiers" CARNAVAL 2008

9

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Fitness - Cardio fitness - Circuit training. Diverse soorten groepslessen zoals aerobic, spinning®,, senioren gym STRACtraining® of switching®

INFRA-ROOD SAUNA kinderopvang / zonnebanken / fysiotherapie / sportmassage. Kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Braakse Bosdijk 3 Helmond

Telefoon 0492-550522

www.bodybusiness.nl

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

10

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

44 jaar Spurriezeiers, dat gaan we vieren dit jaar. De carnavalsperiode duurt maar kort, over precies een maand is het haringhappen, maar daar denken we nog niet aan. In een maand tijd kun je heel veel feesten, en dat gaan we doen. Vanmiddag al wordt een oude traditie opgepakt, het carnavalsconcert samen met onze Fanfare de Vooruitgang. Ik kan me nog herinneren dat het vroeger elk jaar weer een groot succes was, toen nog in zaal 't Aambeeld. We kijken als vereniging ook erg uit naar de reünie, iedereen die iets bij de carnavalsvereniging gedaan heeft is daar voor uitgenodigd. Deze middag beloofd heel mooi te worden en er zullen dan ook weer veel verhalen uit de oude doos tevoorschijn komen. En natuurlijk is er een feestavond, daar is heel Stippent welkom. We hebben kosten noch moeite gespaard. Wat dacht u van een optreden van Walter Kroes en zijn band en als klap op de vuurpijl zal Gerard Joling het dak eraf zingen in de Kurref. De welbekende kater krijgt dat weekend echter geen kans, zondagochtend na de feestavond gaan we gewoon door met de boerenbruiloft.

BESTE SPURRIEZEIERS, SPURRIEZEIERINNEKES

U begrijpt wel dat dit zware dagen zijn voor de Prins en zijn gevolg, daarom zijn we met de raad van 11 dit jaar al vroeg begonnen met “trainen” zodat we met deze dagen in topvorm zijn. Voordat ik ga afsluiten wil ik Prins Adrie en Prinses Monique bedanken voor de mooie carnaval van 2007 . Graag tot ziens in de Kurref. Alaaf, Vorst Mark

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

11

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Kinderdagverblijf

Dagopvang en buitenschoolse opvang Kleinschalige huiselijke aanpak Braakweg 23 5708 JJ Stiphout Telefoon 0492-53 27 40

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

12

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Vanaf deze plaats wederom een hele gezellige en gerstrijke carnaval toegewenst. Iets wat in ons jubileumjaar ongetwijfeld geen probleem zal opleveren voor ons allen. Achter ons ligt het carnavalsjaar 2007 waarin Prins Adrie dun uurste en prinses Monique ons vakkundig door alle evenementen hebben geloodst, waarvoor dank. Echter thans ligt voor ons het jubileumjaar van onze vereniging, te weten het 44e jaar. Een mijlpaal. Nooit eerder bestond een carnavalsclub in Stiphout zo lang! We zullen een Prins aan u presenteren welke de hoge verwachtingen meer dan waar zal maken. Dit jaar zullen we een korte maar drukke carnaval beleven. We starten met ons prinsenbal waar we weer een spectaculaire onthulling in petto hebben. Dan een comeback van het concert carnavaleske met onze eigen Fanfare De Vooruitgang, eigenlijk een grote hofkapel deze zondag. Ook onze zeivuravonden zullen traditiegetrouw gevuld zijn met de beste kletsers en amusementsgroepen. Tevens hebben we dit jaar weer een boerenbruiloft, wat elke keer opnieuw een hele gezellige belevenis is voor het hele dorp. Deze carnaval hebben we een groots opgezette reßnie van oudgedienden alsmede een feestavond met werkelijk toppers die u moet gadeslaan. Het beloofd een geweldige feestavond te worden. Daarnaast hebben we een jubileumreceptie waar onze eigen hofkapel het dak van de Kurref zal blazen wanneer zij de degens kruisen met de andere kapellen van de bezoekende carnavalsverenigingen, dit mag u gewoonweg niet missen. En dan moeten de carnavalsdagen nog beginnen‌ Dus Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes kom dit jaar weer in grote getale naar de Kurref om ons jubileumjaar mee te vieren onder het genot van een lekker glaasje gerstenat. Hou het recht, ik ga u zien!

Ceremoniemeester Jorg

Primeur Startklaar voor nieuwe ronde Voorjaarscollectie 2008 U bent Welkom

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

13

Carnaval 2008


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

14

Stiphout


44 SP U R E R D I “ E ZEIE R U U

jaar

de spurriezeiers

T S BE

RS�

s ris reta illeman c e S mT ille an W

Voorzitter Adrie van der Weijden

Vice Vo Eef L orzitter uijbe n

J

r

ste m ee g n i Wit en n 2e P arc de M

Adjudant Willy Thijssen

el

Beschermheer Hans v.d Westerlo

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

Man Bestuur s fred van lid Moo rs

Bestuurslid Sander van Esdonk

15

Carnaval 2008


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

16

Stiphout


44

f l E n a v d

jaar

de spurriezeiers

Raa

Twan Romonesco

Johnny Thijssen

Harco van de Veer

Henk van Rooy

Marcel van Osch

Nick Daniëls

John de Vries

Vorst Mark van Berkel

Stiphout

Ben van Schijndel

www.spurriezeiers.nl

Toine Verstappen

Maarten van Dijk

Luc Daniëls

Ceremoniemeester Jorg van Stiphout

17

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Mobiel: 06 - 53707047

Roo ijakkers Partyservice Nieuwe openingstijden ma. t/m vrij. 12.00-23.00 uur zaterdag 12.00-20.00 uur zondag 12.00-23.00 uur dinsdag gesloten

Fijne Carnaval 2008 Iets te vieren ??? bel 0492-526441 / 06-12727234 of mail via onze site : WWW.PARTY-HELMOND.NL

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

18

Stiphout


44 jaar Carnavalsvereniging “de Spurriezeiers” In het carnaval vormt elke 11 jaar een jubileum. Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” zal in 2008 haar 44 jarig jubileum vieren. Bij een jubileum gaan allereerst de gedachten terug naar de achterliggende jaren. In 1963 werd in het Patronaat, de latere Stip een carnavalsavond georganiseerd. Dat daaruit de Spurriezeiers zouden ontstaan wist toen nog niemand.

Het was in het jaar 1964 dat voor het eerst een echte prins carnaval werd aangesteld in Stiphout. De carnavalsvereniging kreeg de naam “De Spurriezeiers”. Spurrie is een gewas dat vroeger werd gezaaid om te dienen als veevoeder. Spurrie groeide het beste op slechte grond waar Stiphout in die tijd rondom de Oude Toren rijk aan was. Vandaar dat de Stiphoutenaren ook wel Spurrieboeren werden genoemd.

In de eerste jaren werd er 4 dagen carnaval gevierd

44

jaar

vrijwilligers die vanaf maanden voor carnaval hun medewerking verlenen en zich belangeloos inzetten voor de Spurriezeiers.

Nu 44 jaar later zijn “De Spurriezeiers” een enthousiaste, ambitieuze en bruisende vereniging die een belangrijke rol vervult in het maatschappelijke en culturele leven van Stiphout.

Ons jubileumjaar zal daarom zeker niet onopgemerkt voorbij gaan; diverse extra activiteiten zullen 2008 een onvergetelijk carnaval maken. Naast de tal van evenementen die we als Spurriezeiers ieder jaar organiseren zal er dit jaar op 6 januari een ouderwets carnavalsconcert plaatsvinden, verder wordt er een boerenbruiloft georganiseerd, is er op 20 januari een jubileumreceptie, op 26 januari een reüniemiddag voor alle oud-leden en 's avonds een feestavond met bekende Nederlandse artiesten.

in een tent achter café 't Trefpunt. In 1973 werd uitgeweken naar de Sporthal en in 1974 fungeerde zaal 't Aambeeld als residentie van “De Spurriezeiers”. Vanaf 1993 vinden de carnavalsevenementen plaats in zaal “De Kurref”.

Het beloofd een geweldig spectaculaire carnaval te

Vanaf het aller eerste jaar waren “De Spurriezeiers”,

Stiphout te mogen begroeten op deze tal van evenementen. Want Stiphout en “De Spurriezeiers” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zoals al veel mensen hebben ervaren; als je eenmaal bij het Stiphoutse carnaval betrokken bent geweest dan laat je het nooit meer los.

een volwaardige carnavalsvereniging met een Prins, een raad van 11, dansmariekes en een zelfs een eigen hofkapel.

Vanaf 1966 wordt er al een carnavalskrant uitgegeven die in heel Stiphout werd verspreid. Deze krant is mede dankzij onze adverteerders uitgegroeid tot een fullcolour carnavalsblad van over de 100 pagina's.

In voorbije jaren Spurriezeiers is er heel veel werk verzet door vele bestuursleden en honderden

worden, maar dat kan ook niet anders want er wordt niet voor niets gezegd; Hoe skôn is ons Stippent!!

Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” hoopt geheel

Tot slot willen wij iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen om “De Spurriezeiers” te maken tot wat ze nu zijn en meegewerkt hebben aan een geslaagd carnaval in Stiphout in alle voorgaande jaren hiervoor hartelijk bedanken. ALAAAAF


44

jaar

de spurriezeiers

SUPER DE BOER ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

KWALITEIT SERVICE EN GEZELLIGHEID

UW SUPER DE BOER PETER VERSCHUREN HÉÉFT HET

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

20

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1964 - 1965

1964 Oprichting Carnavalsvereniging “de Spurriezeiers�

Dansmarieke Aly Klomp-Verhees

Thuiscarnaval 1964 v.l.n.r. Prins Hans van de Westerlo (1 dag Prins) Hofnar Theo Cox - Prinses Toos van de Westerlo Ceremoniemeeste Piet Colen zittend v.l.n.r. Mien Colen-Postuma - Aly Klomp-Verhees Roosje Cox-

Dansmarieke Aly Klomp-Verhees met Tinie Klomp

v.l.n.r. Mies van de Burgt Hans van de Westerlo (prins) Ties van Moorsel Leen Deelen Mien Postuma onder v.l.n.r. Annie van Esdonk Marijke Adriaans

1965 Prins Hans dun Uurste Prinsenonderscheiding

v.l.n.r. boven - Jan van Berkel - Tiny Klomp - Harry Kuypers - Theo van de Ven - Hans van de Westerlo - Toos van de Westerlo - Marinus Leenders - Mies de Louw v.l.n.r. midden - Wim Benders - Piet van de Linden - Piet Coolen - Nico de Groot - Tony van de Erebeemd - Jan Gerards v.l.n.r. onder - Mien Postuma - Marijke Adriaans - Annie van Esdonk - Leentje Deelen

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

4

Stiphout


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers de spurriezeiers

22

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1966 - 1967

1966 Prins Cor dun Uurste

Raad van Elf 1966 Theo van de Ven Piet van de Linden Wim Benders Piet Coolen Joke Adriaans Harry Kuypers Marinus Leenders Tiny Klomp Nico de Groot Jan van Berkel Bart van Esdonk

Dansmarietjes 1966 Mientje Jansen Maria van deVen Maria van de Broek Maria Klomp

Dansmarietjes 1967 Mientje Jansen Maria van deVen Maria van de Broek Maria Klomp

Prinsenwagen optocht Stiphout 1966

1967 Prins Hans

Raad van Elf 1967 Theo van de Ven Piet van de Linden Wim Benders Piet Coolen Joke Adriaans Harry Kuypers Marinus Leenders Tiny Klomp Nico de Groot Jan van Berkel Bart van Esdonk

Carnaval 2008

Carnaval 2008

Dansmarietjes 1967 Prinsenwagen optocht Stiphout 1967

www.spurriezeiers.nl

www.spurriezeiers.nl

Stiphout

23

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Ook na de carnavalstijd kunt u voor een taxatierapport van uw woning, voor een aantrekkelijke prijs, ons altijd bellen. Ook buiten kantoortijden.

Gerard Roefs Makelaar en Register Vastgoed Taxateur Lieshoutseweg 76 5708 CK STIPHOUT Tel. 0492-383566 mobiel: 06-12524779 E-mail: roefsmakelaardij@planet.nl

Bloemenmagazijn “De Schuur”

Paul Martens

Meester Strikstraat 7 - Tel. 0492 - 525527 Hoofdingang Elkerliek Ziekenhuis STIPHOUT - HELMOND

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

24

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

ks lendij u e M k Monie

Anne van den Bogaerd

en

erhapp Ellis V

Kayleigh Maas

Lott ev

an V liet

Julia van

Berkel

s e j t e i r a m s n a d De

Begeleiding Dansmarietjes Stiphout

www.spurriezeiers.nl

25

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Hypotheken Verzekeringen Financieringen Wij wensen de Spurriezeiers een prettige carnaval.

Hypotheken * Verzekeringen * Financieringen Kantooradres Dorpsstraat 92, Postadres Postbus 568, 5700 AN Helmond T (0492) 50 92 90, F (0492) 509299, M (06) 54 21 66 60 E info@vanlieropassurantien.nl W www.vanlieropassurantien.nl Bank: ING rek. Nr 67.37.61.967 , ABN/AMRO rek. Nr. 46.31.44.058, Postbank 1106038, K.v.K. 17043309 Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

26

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1968 - 1969

de spurriezeiers

Dansmarietjes 1968 Nelly Geubels Thea Verstappen Liesan van Oorschot Carla Adriaans Optocht Stiphout 1968

1968 Prins Jo dun Uurste 968 gen 1 enwa

Prins

Voorlezen proclamatie v.l.n.r. Hans vd Westerlo, Ptins Jo

Raad van Elf 1969 Boven: Jan van Berkel Harry Kuipers Henk Laurensen Jo van Baar Frans Meulendijks Hank Caris Adriaan Bloks Jan Gerards Piet van Berkel Nico de Groot Midden: ? Marinus Leenders Prins Jo dun Uurste Mies de Louw Hans van Berlo

1969 Prins Jo dun Uurste

Onder: Liezan van Oorschot, Nelly Geubels, Thea Verstappen Marijke Adriaans Raad van Elf 1969 v.l.n.r. Henk Laurensen ???? Jan van Berkel Hans van Berlo

Dansmarietjes 1969 v.l.n.r. Lisanne van Oorschot - Nellie Geubbels Thea Verstappen - Carla Adriaans Instructrice : Maria Klomp

Carnaval 2008

Carnaval 2008

Prinsenwagen 1969

www.spurriezeiers.nl

www.spurriezeiers.nl

Stiphout

27

Stiphout


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers de spurriezeiers

28

Stiphout Stiphout


D E E v e l i n e v a n B e r k e l H a n s K u i j p e r s

M a r t i j n J a n s e n M a a r t e n B l o k s L e e n d e r t V r e e

H O F K A P E L

W e r n e r J a n s e n R o g i e r C r o o y m a n s

Y v o n n e S t r i j b o s c h P e r r y v a n B e r k e l K o e n V e r h o e v e n

H a r m P o s t m a

I v i a n A m i j s

B a r t A d r i a a n s L i e k e V e r s c h u r e n


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

30

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1970 - 1971

Dansmarietjes 1970

Thea Verstappen Francien Tijssen Liezan van Oorschot Annemieke van Oorschot Els Geubels Nicky van Hoof Instructrice: Mej. Geenen

1970 - 1971 Prins Karel dun Uurste Bestuur 1970 Marinus Leenders (Voorzitter) Mies de Louw (Secretaris) H. Kuipers (Penningmeester) J. Gerards H. Laurensen J. Adriaans J. van Baar Vorst Marinus Leenders Ceremoniemeester Hofnar Piet Neerven

Optocht Stiphout 1970

Raad van Elf 1970 Harrie Kuipers Martien van Berkel Henk Laurensen Jo van Baar Joke Adriaans Hans van Berlo Kees van Riet Jan van Berkel Jan Gerards Frans Meulendijks Adriaan Bloks Marinus Leenders (Vorst) Mies de Louw (Ceremoniemeester)

Raad van Elf 1971 Harrie Kuipers Mies de Louw Henk Laurensen Joke Adriaans Hans van Berlo Jan van Berkel Ad Kouwenhoven John van Dijk Frans Meulendijks Jan Gerards Jan Heesakkers Marinus Leenders (Vorst)

Bestuur 1971 Marinus Leenders (Voorzitter) Mies de Louw (Secretaris) H. Kuipers (Penningmeester) J. Gerards

Dansmarietjes 1971 Thea Verstappen Francien Tijssen Liesan van Oorscho Annemieke van Oorschot Els Geubels Nicky van Hoof Instructrice: Mej. Geenen

H. Laurensen J. Adriaans Karel van Diest Vorst Ceremoniemeester Hofnar Piet van Neerven

Carnaval 2008

Prins Karel met Hofnar Piet van Neerven

www.spurriezeiers.nl

31

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Vlamovenweg 8 5708 JV Helmond Tel: 0492 - 52 92 40 fax; 0492 - 52 19 31 harotex@iae.nl

06 - 21248709

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

32

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

33

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Wenst De Spurriezeiers een fijne carnaval toe!

VAN MIERLO Technische Handelsonderneming bv

Industrieterrein Hoogeind Vossenbeemd 106 - 5705 CL Helmond Postbus 127 - 5700 AC Helmond Holland Telefoon : 0492 - 523393* : 0492 - 533357* Fax : 0492 - 527865

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

34

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1972- 1973

Dansmarietjes 1972: Thea Verstappen Els Geubbels Marijke Geubbels Niecky van Hoof Leny Leenders Instructeur: Ed Spoormakers

Prins Jan dun Uurste 1972 Bestuur 1972

Prins Jan dun Uurste en Vorst Marinus Leenders

Dansmarietjes 1972

Carnaval in de Tent

Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) H. Kuipers (Penningmeester) J. Gerards H. Laurensen

Hofnar 1972 Piet van Neerven

Raad van Elf 1972 Jan Heesakkers Harrie Kuipers Henk Laurensen Sr. Jan Gerards Ad Deelen Ad Kouwenhoven Johnny van Dijk Frans Meulendijks Ad Meulendijks Henk Caris Henk Laurensen Jr. Marinus Leenders (Vorst)

Raad van Elf 1973 Jan Heesakkers Henk Laurensen Sr. Jan Gerards Ad Kouwenhoven John van Dijk Gerard Sommer Frans Meulendijks Jaap Kouwenhoven Henk Laurensen Jr. Jan van Berkel (Vorst)

Prinsenwagen Optocht Stiphout 1972

Bestuur 1973 Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) W. van de Heuvel (Penningmeester) J. Gerards

Dansmarietjes 1973 Els Geubbels Lenie Leenders Marij Geubbels Thea Verstappen

Prins Marinus dun Uurste 1973

Carnaval 2008

Carnaval vieren in de Sporthal

www.spurriezeiers.nl

35

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Van Hout Group Worldwide Van Hout Kabel Recycling BV I Helmond OSBO/KSM International BV I Deurne Stockx Metal Trading BV

I Eindhoven

Werner Richter GmbH

I Essen (D)

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

36

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers Zondag 6 januiar 2008 15.00 uur Prinsenreceptie in MFC ‘de Kurref ‘

Carnavalsconcert / Prinsenreceptie Gisteren is bekend gemaakt wie de nieuwe prins van carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” is geworden en in het jubileumjaar over Stiphout mag regeren. Vandaag is iedereen alweer vroeg op pad om u allen te voorzien van deze schitterende jubileumeditie van onze full-color carnavalskrant. Mede dankzij het vroeg vallen van het Paasfeest zijn we dit jaar erg snel met het prinsenbal. Daardoor hebben we dit jaar in samenwerking met fanfare de Vooruitgang het nieuwjaarsconcert omgedoopt tot carnavalsconcert om zo twee vliegen in één klap te slaan. Het carnavalsconcert zal aanvangen om 12.15uur, is voor iedereen vrij toegangkelijk en vindt plaats in het MFC. Graag nodigen wij u bij deze uit om naar dit carnavalsconcert te komen luisteren, elkaar op een ontspannen manier een gelukkig nieuwjaar te wensen en samen met ons in de juiste stemming te komen voor de prinsenreceptie.

Wij hopen u allen op bovenstaande evenementen te mogen begroeten om in een gezellige ambiance en onder het genot van een drankje het carnaval 2008 en daarmee het jubileumjaar van “De Spurriezeiers” te starten.

Na afloop van dit speciale concert wordt zo snel mogelijk de zaal klaargemaakt voor de prinsenreceptie. Vanaf 15.00 uur kunt u onze kersverse hoogheid van harte komen feliciteren met zijn benoeming tot jubileumprins.

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

37

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Mi carnaval zal de zelluf de boel moete verbouwe !!!

* Nieuwbouw * Verbouw * Renovatie

www.bouwbedrijfceelen.nl

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

38

Stiphout Stiphout


44

1e jaar Carnaval bij Has Bouw

jaar

de spurriezeiers 1974 - 1975

Raad van Elf 1974 Jan Gerards Gerard Sommer Jan van Berkel Frans Kerkhof Herman van de Laar Jaap Kouwenhoven Frans van Duynhoven Henk Laurensen John van Dijk Ad Kouwenhoven Mies de Louw Marinus Leenders (Vorst)

Dansmarietje 1974 Petra Heesakkers Lean Kuipers Drea van Oorschot Leny Leenders Tea Aarts-Verstappen José van Duynhoven Instructrice: Marjon Duimelincks

Bestuur 1974 Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) W. van de Heuvel (Penningmeester) J. Gerards Gerard Sommer Ceremoniemeester Mies de Louw

Prins Jan dun Twidde 1974

Dansmarietje 1975 Petra Heesakkers Lean Kuipers Drea van Oorschot José Prins Mieke Wernaarts José van Duynhoven Instructrice: Marjon Duimelincks Tea Aarts-Verstappen Leny Leenders

Prinsenwagen optocht Stiphout1974

Bestuur 1975 Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards Gerard Sommer Hans van de Westerlo F. van Duynhoven Vorst Marinus Leenders Ceremoniemeester Mies de Louw Hofnar Piet van Neerven

Carnaval 2008

Raad van Elf 1975 Jan Gerads Gerard Sommer Jan Heesakkers Frans van Duynhoven Broer Kerkhof Herman van de Laar Jaap Kouwenhoven John van Dijk Asd Kouwenhoven John van Doorn Piet Romonesco

www.spurriezeiers.nl

Prins Hans dun Uurste 1965-1967-1975

39

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Mierloseweg 86 Helmond . Telefoon (0492) 535066 Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

40

Stiphout


44 Spurrieboeren jaar

Vrijdag 11 januari 2008 19.00 uur Spurrieboerengildeavond MFC "de Kurref�

Gildeavond De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder

Beste Spurrieboeren en -boerinnen Op vrijdag 2 februari werd er wederom een spurrieboerengildeavond gehouden. Deze avond is 1 van de gezelligste avonden van de carnaval , en dat bleek ook wel want de mensen konden de gang naar het MFC goed vinden. Deze druk bezochte avond stond vol van verrassingen met optredens van eigen bodem. De optredens kwamen van de oud-prinsen, de mutskes, en de bemmelcommissie, maar ook het zangkoortje liet zich goed horen. Als klap op de vuurpijl traden de raad van elf leden op met Ierse muziek. Dit was een groot spektakel waarbij de raad van elf zich liet zien in weinig verhullende shirts en panty's. Natuurlijk mocht de kletser niet ontbreken, deze bracht wederom de gehele zaal aan het lachen. Ook de loterij was weer een groot succes, de prijzen worden steeds groter en mooier. Op het einde van de avond werden de ereboeren en boerinnen evenals de mooist verklede nog even in het zonnetje gezet. Rond 23.30 uur was de sluiting van de avond en ging iedereen voldaan naar huis, en kon er maar een conclusie getrokken worden : Het was weer een fantastische avond

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

41

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

van der Vorst Modestoffen Gespecialiseerd in carnavalsstoffen Met alle daarbij behorende accessoires zoals ritsen, knopen, garen aan carnavalsprijzen Grote groepen kunnen profiteren van onze speciale groothandelsprijzen

Modestoffen Mierloseweg 139 Helmond tel: 0492 - 537685 Fornituren Mierloseweg 139 Helmond tel: 0492 - 534067 Stoffengroothandel Mierloseweg 139 Helmond tel: 0492 - 534067 www.vorstmodestoffen.nl

Veul leut en plezier mi karnaval!!

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

42

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1976 - 1977 Raad van Elf 1976

1976 Prins Piet dun Uurste

Jan Gerards Gerard Sommer Jan Heesakkers Hans van Berlo Broer van de Kerkhof Herman van de Laar Jaap Kouwenhoven John van Dijk Ad Kouwenhoven John van Doorn Willie van Dijk

Dansmarietjes 1976

Bestuur 1976

Prinsenwagen 1976

Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards P. Romonesco Hans van de Westerlo Vorst Marinus Leenders Ceremoniemeester Mies de Louw Hofnar Piet van Neerven

Petra Heesakkers Lean Kuipers Drea van Oorschot JosĂŠ Prins Mieke Wernaarts JosĂŠ van Duynhoven Leidster: Leny Leenders Instructrices: Marjon Duimelincks Thea Aarts-Verstappen

Prinsenwagen 1976

Raad van Elf 1977

Bestuur 1977

Marinus Leenders Jan Gerards Gerard Sommer Jan Heesakkers Hans van Berlo Piet Romonesco Herman van de Laar Jaap Kouwenhoven John van Dijk Ad Kouwenhoven John van Doorn Willie van Dijk

Marinus Leenders ( Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards P. Romonesco Hans van de Westerlo Gerard Sommer Vorst Marinus Leenders Ceremoniemeester Mies de Louw Adjudant Frans van de Kerkhof Hofnar Piet van Neerven

Dansmarietjes 1977 Petra Heesakkers Anja Jozefs Margret van Bree Gemma van de Reydt Karin Adriaans Nellie van Duynhoven Wilma Prins Bea Segers

1977 Prins Robert dun Uurste

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

43

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Terugblik Zeivuraovonden 2007

Het was weer 2 avonden volle bak in de Kurref bij de Zeivuraovonden en wat hebben we gelachen. Veel dank uiteraard aan de Hofkapel die alles weer aan elkaar bliezen en de grappen van de kletsers nog meer tot hun recht lieten komen. De dansmarietjes openden de avond met de garde-dans. Het optreden van deze meiden was een prima opening voor twee schitterende avonden. Plek Plek gaf daarna het eerste optreden. Deze groep uit ons eigen Stippent bracht een geweldig optreden waardoor het voor de volgende kletsers en groepen een intikkertje werd. Rob Scheepers uit Helmond wist als begrafenisondernemer de lachers dan ook al op zijn hand te krijgen, al zou je dat op voorhand niet direct denken in een dergelijke rol. Dé Velt Op kwam met hun jubileumoptreden. Het was in één woord schitterend. De uitdossingen en melodieën van ABBA waren geweldig. Het publiek vroeg gelukkig ook niet voor niets om een toegift waarbij iedereen lekker mee kon zingen. Andy Marcelissen was als de 'coach van de veteranen' fenomenaal. Zeker de voetballiefhebbers onder ons kwamen niet meer bij van het lachen. De showdans van onze dansmarietjes was dit jaar een optreden uit de musical “The Wizz”. Het publiek reageerde zeer enthousiast op dit prima optreden. Robert van Lamoen stond als laatste kletser in de ton met het typetje “De Schèle op wintersport”. Het publiek vond de droge humor van Robert geweldig. De afsluiting van de avond werd verzorgd door The Penthouse Boys. Deze drie muzikaal, theatraal geschifte vrienden brachten op eigen wijze hun kijk op het leven. De bezoekers van de tweede zeivuraovonda vond zullen wederom moeten lachen als ze herinnert worden aan de onverwachte “wisseling van personage” door Riek van Hoek. Zelfs de zanger van The Penthouse Boys had even geen antwoord op haar act. Kortom, een fantastische afsluiting.

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

44

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

de spurriezeiers

Zaterdag 12 januari 2008 20.30 uur Club van 111 MFC "de Kurref”

onvoorwaardelijke steun aan “De Spurriezeiers”, als dank voor deze steun organiseren wij wederom een feestavond voor de leden van de club 111. Dit jaar wordt het club-111 bal gehouden op:

De jaarlijkse feestavond van de club 111 vond afgelopen jaar plaats op zaterdag 27 januari. Zoals gebruikelijk was deze feestavond van de Club 111 weer een galabal. De band “ECLIPSE” zorgde er voor dat er de hele avond lekker gedanst kon worden, tevens waren er een tweetal optredens die de avond nog gezelliger maakte.

ZATERDAG 12 JANUARI 2008 AANVANG 20.30 uur Vanwege het jubileum bieden we de leden van de Club

Al snel werd de sfeer optimaal en was de dansvloer

111 een extra feestelijke avond in een fantastische sfeer en een geweldige ambiance. De band “ECLIPSE” zal de gehele avond prachtige live-muziek zorgen waarop voor ieder wel een lekker nummer bij zit om de dansvloer op te zoeken. De Kurref zal uiteraard in stijl aan de Club 111 aangepast worden zodat er al direct bij binnenkomst een gezellige sfeer is.

niet meer leeg te krijgen. In deze gezellige sfeer eindigde de avond in de kleine uurtjes en iedereen had het prima naar de zin gehad. Al met al was het dus weer een schitterende Club 111 feestavond waardoor iedereen weer reikhalzend naar de komende feestavond uitkijkt.

Carnaval in Stiphout is niet meer weg te denken. Bijna alle inwoners van Stiphout, oftewel Spurriezeiers, vieren dit gebeuren met ons mee. Is het niet tijdens de vier Carnavalsdagen zelf, dan is het wel op één of meer van de evenementen die wij in de aanloop naar het echte Carnaval organiseren. Het gaat er hierbij uiteraard om dat we met zijn allen een gezellige tijd hebben.

De Spurriezeiers rekenen er op dat we in ons jubileumjaar alle leden van de club 111 in de Kurref mogen begroeten zodat wij samen met hen kunnen genieten van een fantastisch “Club 111 Bal” en het glas kunnen heffen op 44 jaar Spurriezeiers en carnaval in Stiphout.

Met het doel om het Carnaval met al zijn vooravonden financieel mogelijk te houden in Stiphout, is in 1987 de Club 111 opgericht. De jaarlijkse bijdrage van de Club 111 zorgt namelijk al die jaren al voor een gezonde financiële basis. Het doet de oprichters ook veel plezier dat er ieder jaar weer nieuwe mensen lid worden van de Club 111. Mede uw bijdrage aan de Club van 111 zorgt ervoor dat er een gezonde financiële basis blijft om al onze carnavalsevenementen in Stiphout te kunnen blijven vieren.

Dit jaar bestaan “De Spurriezeiers” 44 jaar dit jubileum is mede bereikt door uw

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

45

Stiphout Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Renovatie Reparatie Nieuwbouw Onderhoud

Niels van de Westerlo Stiphout Lekkage repareren? â‚Ź75,- ; bel 06-14 37 27 38 info@westerlodakbedekkingen.nl

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

46

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1978 - 1979

Raad van Elf 1978

Dansmarietjes 1978 Petra Heesakkers Anja Jozefs Magret van Bree Anja de Louw JosĂŠ van Wanrooy Nellie van Duynhoven Wilma Prins Bea Slegers

Bestuur 1978 Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards P. Romonesco Hans van de Westerlo Gerard Sommer Vorst Marinus Leenders Ceremoniemeesters: Mies de Louw - Jan Heesakkers Adjudant: Jo Adriaans

Jan Gerards Gerard Sommer Louis Kortooms Hans van Berlo Piet Romonesco Herman van de Laar Jaap Kouwenhoven John van Dijk Ad Kouwenhoven John. van Dooren Willie van Dijk

1976 Prins Piet dun Twidde

Jo de Ratelaar De Hofkapel

1979 Prins Wim dun Uurste Dansmarietjes 1979 Petra Heesakkers Anja Jozefs Magret van Bree Anja de Louw JosĂŠ van Wanrooy

Jan Gerards Gerard Sommer Louis Kortooms Jan Heesakkers Piet Romonesco Herman van de Laar Jaap Kouwenhoven John van Dijk Ad Kouwenhoven John van Doorn Willie van Dijk

Prinsenwagen optocht Stiphout 1979 Bestuur 1979 Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards P. Romonesco Hans van de Westerlo Gerard Sommer Vorst: Marinus Leenders Ceremoniemeester: Mies de Louw Adjudant: Jo Adriaans

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

Raad van Elf 1979

47

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

AD-EST Support ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING

Helen van Est Van der Weidenstraat 16 5708 EX Helmond E-mail: adest@bizzonweb.net

Telefoon: 0492 - 564709 Mobiel: 06 - 53772616 Fax: 0492 - 564765

Openingstijden: Dinsdag 9.00 woensdag 9.00 Donderdag 9.00 vrijdag 9.00 Zaterdag 8.00

-

18.00 18.00 20.00 18.00 16.00

na

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

48

Stiphout


44

jaar

Vrijdag 18 en 25 januari 2008 20.00 uur zeivuraovonden in MFC "de Kurref”

Voor u treden op:

Zeivuraovonden 2008 Op vrijdag 18 januari en op vrijdag 25 januari vinden weer de oergezellige zeivuravonden plaats. De Spurriezeiers hebben er weer voor gezorgd dat ook dit jaar weer de beste kletsers en amusementsgroepen naar Stiphout komen.

Andy Marcelissen Rob Scheepers Berry Knapen Trio Keps De Velt Op Striepke Veur

Bij de kletsers komt Berry Knapen voor het eerst naar Stiphout. Hij is in 2007 Brabants kampioen tonpraoten geworden en won met zijn klets, frietboer Bertje Plek, ook de publieksprijs. Daarnaast won hij dat jaar ook het “zilveren tonneke” bij de zuid-Nederlandse kampioenschappen tonpraten. Men zei bij zijn geboorte dus ook niet voor niks dat hij met zo'n kop maar één ding kon worden, ABSURDIST. Mocht u hem vooraf al tegenkomen, dan luidt het advies: “ Niet voederen, niet aanraken, alleen maar lachen!”.

hun altijd schitterende pakken verblijden. Als afsluiting van de avond komt Striepke Veur. Zij hebben al die jaren in Stippent met zoveel succes opgetreden dat wij ze in dit jubileumjaar toch weer hebben weten te strikken. U begrijpt wel dat als u deze zeivuraovond mist, u achteraf spijt heeft als haren op uw hoofd.

Ook komt Rob Scheepers uit Sterksel naar de Kurref. Hij is inmiddels geen onbekende voor ons. Twee jaar terug brak hij de tent af met zijn buut “Jimmy Calypso, de kermisexploitant”. Het afgelopen jaar werd hij 2e bij zowel de Brabantse Kampioenschappen als bij zuid-Nederlandse kampioenschappen. Als derde kletser komt de ondertussen voor iedereen welbekende Andy Marcelissen weer. Hij schittert nagenoeg ieder jaar in de ton in Stiphout en de gehele zaal komt bij hem niet meer bij van het lachen. Een echter droogkloot! Naar zijn eigen zeggen werd hij in 1998 in Wimbledon pas in de 1e ronde uitgeschakeld. Nou, dan weet je het wel. Uiteraard treden ook dit jaar onze dansmarietjes weer op. Zowel met de gardedans als met de showdans. Aangezien het dit jaar ons jubileumjaar is zullen de meiden u een fantastisch optreden laten zien. Bij de amusementsgroepen komt dit jaar Trio Keps voor het eerst bij de Spurriezeiers. In Trio Keps is Andy Marcelissen één van de drie. Oftewel, weer lachen, gieren, brullen. Dé Velt Op komt ons weer in

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

49

Carnaval 2008


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

50

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Carnavalsvereniging “de Spurriezeiers�

Bestuur - Prins en Prinses

Dansmarietjes

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

Adjudant-Ceremoniemeester-Vorst

Raad van Elf

52

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Programma Carnavalsvereniging “de Spurriezeiers”2008 Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag

5-jan 5-jan 6-jan 6 jan.

14,00 20,30 12,15 15,00

Bemmel-Prinsenmiddag Prinsenbal Carnavals Concert m.m.v. Fanfare de Vooruitgang Prinsenreceptie

Vrijdag Zaterdag Zondag

11-jan 12-jan 13-jan

20,00 20,30 13.30

Spurrieboerengilde-avond (voor 55plussers) Club 111 avond Bemmel-show

Vrijdag Zaterdag Zondag

18-jan 19-jan 20-jan

20,00 19,30 11,00

1e Zeivuraovend Playback festival met Truckersday Jubileum Receptie

Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zondag

25-jan 26-jan 26-jan 27-jan

20,00 14,00 20,00 11,00

2e Zeivuraovend Reünie middag Jubileum Feestavond Boerenbruiloft

Zaterdag Zaterdag

2-feb 2-feb

14,00 20,00

Optocht Stiphout (17.00 uur) jeugd prijsuitreiking optocht Spurriezeiers Optochtbal (22.00 uur) prijsuitreiking optocht

Zondag Zondag Zondag Zondag

3-feb 3-feb 3-feb 3-feb

10,00 11,00 14,30 20,00

Spurrie - Heilige Mis (St. Trudo Kerk) Spurriezeiers Ontbijt Optocht Helmond Blaaskapellen Festival

Maandag Maandag

4-feb 4-feb

14,00 20,00

Carnavals-themamiddag 70's - 80's Avond

Dinsdag Dinsdag

5-feb 5-feb

14,00 20,00

Carnavals-themamiddag met afsluiting Bemmels (17.00 uur) Hollandse Avond

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

53

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Uw partner voor: Verhuren en/of verzorgen van licht en geluidsinstallaties t.b.v. Feesten – partijen – bruiloften – evenementen – enz. Het bouwen van flightcases Het aanleggen van geluid en/of lichtinstallaties in café’s enz. Ons motto is u vraagt wij draaien. Bel of mail voor een vrijblijvende offerte Gasthuisstraat 21 5708 GH Helmond 06-51323924 info@stippentlichtgeluid.nl

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

54

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1980 - 1981

Raad van Elf 1980

1980 Prins RenĂŠ dun Uurste Even Stiphout op de kaart zetten!

Jan Gerards Gerard Sommer Louis Kortooms Jan Heesakkers Piet Romonesco Herman van de Laar L. van Wanrooy Marno van Kranenbroek Ad Kouwenhoven John van Dooren J.Tabor Henk de Visser

Dansmarietjes 1980 Petra Caris Carla Filippini Corian van de Vorst Antoinette van Venrooi Mariska de Visser Lizan van de Westerlo

Bestuur 1980 (Stiphout 825) Marinus Leenders (Voorzitter) J. Heesakkers (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards P. Romonesco Hans van de Westerlo Gerard Sommer Vorst: Marinus Leenders Ceremoniemeester: Mies de Louw Adjudant: Jo Adriaans

Raad van Elf 1981 Jan Gerards Gerard Sommer Henk de Visser Ties van Moorsel Piet Romonesco Herman van de Laar L. van Wanrooy Marno van Kranenbroek Ad Kouwenhoven John van Dooren J.Tabor

Ophalen vande Prins voor de receptie

Prinsenwagen optocht Stiphout 1981

Bestuur 1981 Marinus Leenders (Voorzitter) Henk de Visser (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) J. Gerards P. Romonesco Hans van de Westerlo Gerard Sommer Vorst Marinus Leenders Ceremoniemeesters Mies de Louw Adjudant Jo Adriaans

Dansmarietjes 1981 Petra Caris Ingeborg van de Laar Corian van de Vorst Mariska de Visser Lizan van de Westerlo Anette Boetzkes

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

55

1981 Prins Henk dun Uurste

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Jos en Sjan van Dijk Dorpsstraat 38 5708 GJ Stiphout

Café Zaal MFC ‘t Aambeeld Uw adres voor:

Bruiloften Recepties Koffietafels Tel. 0492-537035 Vergaderingen Fax. 0492-538830 Personeelsfeesten www.hetaambeeld.nl

Mi veul leut en plezier tappen Jos en Sjan mi carnaval ôk in het MFC het bier Maandag tot en met Vrijdag geopend vanaf 15.00 uur Zaterdag en Zondag vanaf 11.00 uur

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

56

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1982- 1983

1982 Prins Piet dun Derde Dansmarietjes 1982 Boven v.l.n.r. Beate van de ven Natasja van de Vorst Lizan van de Westerlo Monique Cox Ingeborg van de Laar Stefke van Campenhout Onder v.l.n.r. Monique van de Ven Yolanda Langewouters Karin van de kerkhof

Bestuur en Raad van Elf 1982 v.l.n.r. staand Herman van de Laar - Marno Cranenbroek - Martien van de Ven Harry Heesterbeek - Wim Benders - Ties van Moorsel - Wil Peters Broer van de Kerkhof - Henk de Visser - Ad Kouwenhoven - Ad Deelen v.l.n.r. zittend Gerard Sommer (2e Penningmeester) - Marinus Leenders (ViceVoorzitter) - Joke Adriaans (Jo de Ratelaar) - Hans van de Westerlo (Voorzitter) Mies de Louw (Penningmeester) - Jan van Berkel (Vorst)

Raad van Elf 1983 Bestuur 1983 Hans van de Westerlo (Voorzitter) Henk de Visser (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) Marinus Leenders (Vice-Voorzitter) Gerard Sommer (2e Penningmeester) Vorst: Jan van Berkel Adjudant: Jo Adriaans

Ad Deelen Broer van de Kerkhof Henk de Visser Ties van Moorsel Nico de Groot Herman van de Laar Martien van de Ven Wil Peters Ad Kouwenhoven Harry Heesterbeek Ad Uytdewilligen

Dansmarietjes 1983

1983 Prins Gererd dun Uurste

Carnaval 2008

Beate van de Ven Monique Cox Natasja van de Vorst Yolanda Langewouters Stefke van Campenhout Lizan van de Westerlo Lian Bekx Karin van de Kerkhof Ingeborg van de Laar

www.spurriezeiers.nl

1983 Boerenbruiloft met Boerenbruidspaar Martien van den Elsen en Anny Adriaans

57

Stiphout


44

jaar

Playback Festival 2008 Met optredens van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Op zaterdag 19 januari 2008 zal de VEERTIENDE editie van het Playback Festival met optredens van “gehandicapten” plaatsvinden in het Multi Functioneel Centrum Stiphout, ingang Dorpsstraat. De Playbackcommissie is, denkend aan de enorme inzet en de ontroerende dankbaarheid en waardering bij deelnemers, publiek en organisatoren in 2007, weer aan de slag gegaan voor het VEERTIENDE alombekende Playback Festival 2008. Dit festival is een van de drie initiatieven van de Stichting “TRUCKERS DAY STIPHOUT 1990” en wordt in goede samenwerking met carnavalsvereniging “DE SPURRIEZEIERS” uit Stiphout georganiseerd. Het spektakel wordt natuurlijk ondersteund door de hofkapel van de Spurriezeiers. Het is een happening die u minstens een keer meegemaakt moet hebben !! Er zullen wederom zo’n 14 optredens plaatsvinden, met zowel moderne als klassieke nummers/acts, die zo prachtig ten gehore gebracht worden, dat u er kippenvel van krijgt. De avond staat bol van de warmte die de “gehandicapten” op hun zo perfecte manier weten over te brengen. Tot het laatste nummer blijft het spannend, want er wordt gestreden om de Playback-beker. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een oorkonde als waardering voor zijn/haar optreden. Het organiseren van evenementen ten behoeve van de integratie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap uit Helmond en omgeving, is het alombekende doel van onze stichting. Naast het verzorgen van het Playback Festival verzorgt de stichting jaarlijks de, in de wijde omtrek bekende TRUCKERS DAY STIPHOUT in juni, en De Modeshow in oktober. Eveneens door en voor onze “gehandicapte” medemensen. In 2008 zal de Truckers Day gehouden worden op de tweede zondag in juni. Schriftelijk aanmelden voor de TRUCKERS DAY in 2008 kan nu al bij “Stichting TRUCKERS DAY 1990”, p/a Schutterslaan 15, 5708 DH Stiphout, of fax 0492-539201. De datum voor de Modeshow is nog niet bekend maar wordt wederom gepland in het najaar van 2008. Maar nu eerst het Playback Festival op 19 januari 2008 in het Multi Functioneel Centrum Stiphout, ingang Dorpsstraat. Aanvang 19.30 uur. Toegang is GRATIS. Tevens is er gelegenheid om mooie prijzen te winnen, wat tenslotte weer allemaal bestemd is voor het goede doel, namelijk het bezorgen van een prachtige dag aan “gehandicapte” mensen. De organisatie en deelnemers rekenen op uw aanwezigheid. DUS KOM met z’n allen naar het Multi Functioneel Centrum Stiphout namens Jan Martens, voorzitter “Stichting Truckers Day Stiphout 1990”.

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

GELUID & VIDEO VERHUUR HELMOND 0492 - 52 33 00 HOLLAND

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

60

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1984 - 1985 Raad van Elf 1984 Ad Deelen Broer van de Kerkhof Henk de Visser Ties van Moorsel Nico de Groot Herman van de Laar Tiny van den Hout Wil Peters Ad Kouwenhoven Harry Heesterbeek Ad Uytdewilligen

Boerenbruidspaar 1984 Martien van Berkel en Carla Adriaans

Bestuur 1984 Martien van de Ven (Voorzitter) Henk de Visser (Secretaris) Mies de Louw (Penningmeester) Marinus Leenders (Vice-Voorzitter) Gerard Sommer (2e Penningmeester) Vorst: Jan van Berkel Adjudant: Jo Adriaans

Dansmarietjes 1984

Prins Jozef dun Uurste 1984

Beate van de Ven Monique Cox Natasja van de Vorst Yolanda Langewouters Stefke van Campenhout Karin van de Kerkhof

Raad van Elf 1985 Theo Boetzkes Ad Deelen Piet Dekkers Nico de Groot Harry Heesterbeek Tiny van den Hout Frans van de Kerkhof Ad Kouwenhoven Ties van Moorsel Wil Peters Ad Uijtdewilligen

Bestuur 1985 v.l.n.r. Gerard Sommer - 2e Penningmeester Wil Peters - Secretaris Marinus Leender - Vice Voorzitter Mies de Louw - Penningmeester Prins en Prinses

Prins Hans dun Twidde 1985

Dansmarietjes 1985 Beate van de Ven Monique Cox Natasja van de Vorst Yolanda Langewouters Stefke van Campenhout Karin van de Kerkhof Prinsenwagen optocht Stiphout 1985

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

61

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1986 - 1987

Raad van Elf 1986

Bestuur 1986 v.l.n.r. Hans van de Westerlo (Beschermheer) - Piet Dekkers - Martien van de Ven (Voorzitter) - Mies de Louw - Gerard Sommer (Penningmeester) - Wil Peters (Secretaris) - Marinus Leenders (Vice-Voorzitter) - Broer van de Kerhof - Tiny van de Hout Vorst: Jan van Berkel (niet op foto) Ceremoniemeester: Jo de Ratelaar (Jo Adriaans) (niet op foto)

Ad Deelen Broer van de Kerkhof Theo Boetzkes Ties van Moorsel Nico de Groot Wim Boetzkes Tiny van den Hout Jozef Colen Ad Kouwenhoven Harry Heesterbeek Piet Dekkers

Prinsenwagen optocht Stiphout 1986

1986 Prins Harry dun Uurste

Dansmarietjes 1986 Boven v.l.n.r. Natasja van de Vorst - Stefke Campenhout onder v.l.n.r. Monique Cox - Karin van de Kerkhof - Yolanda Langewouters

Raad van Elf 1987

Bestuur 1987

1987 Prins Bert dun Uurste

Martien van de Ven (Voorzitter) Wil Peters (Secretaris) Gerard Sommer (Penningmeester) (Vice-Voorzitter) Piet Dekkers (2e Penningmeester) Broer van de Kerkhof Tiny van den Hout Jozef Colen Vorst Jan van Berkel Ratelaar Jo Adriaans Prins Bert van Est (Bert dun Urste) Beschermheer Hans van de Westerlo

Berry Bogaers Broer van de Kerkhof Theo Boetzkes Jos van Engelen Benny Oosterbos Wim Boetzkes Tiny van den Hout Jozef Colen Ad Kouwenhoven Ad van Uden Piet Dekkers

Dansmarietjes 1987

Optocht Stiphout 1987 Prinsenwagen

Saskia Aarts Marièlle van Berkel Wendy Deelen Loes van den Elsen Sasja van den Heuvel Kim Louwet Willeke van Stiphout Hanneke van Veijfeijken Maaike van de Westerlo


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Boerebrulluft Stippent

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

64

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Wim Rijkers en Ans in 't Zandt e Zondag d'n 27 Januwari 2008 Wai loate allie allemol wete da wai;

Wim Rijkers zoon van Tinus Rijkers en Mina Strijbos, geborre op 't Eeneind van Nuenen En Ans in 't Zandt dochter van Pierre van Tummerwillum en Marie van Naatenhelm, geborre in Velden achter Venlo ons robijnen trouwfist wille viere mi heil Stippunt, op 27 januwari tweeduzend en acht Um half tweluf begeent dun optocht. Wai hope dedde gallie allemol mee lopt. Um ein uure kende haandschudde in de Kurref tot laat in de nodde middag. As ge 'n klennighaaitje mi wilt brenge dan ut liefst iets wa ge oit de hand op kent ete. Vertrek; Kloosterstraat Dorpstraat Elsdonk Wevestraat v Heijnsbergenstraat Oxrooi v Ommerenstraat Rootakkers v/d Weydenstraat Gerwenseweg Gasthuisstraat Acacia Wilde Wingerd Gasthuisstraat Spaanseweg Dorpstraat Ingang M.F.C.

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

65

Carnaval 2008


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

66

Stiphout


de spurriezeiers

Wij, Prinses Emmy den Urste, Bemmelprinses van skôn Spurrieland Al hil min leve un Stippentse Boite de carnaval un echte Torenrakker en Swapoeler Un bietje op dun bugel blaozend en het liefst de hillen dag op minne ponnie zittend Begonne als huppelmarieke en toen bai de Herriekapel gekomme, Nar gewist en bai de Bemmelwacht en de Raad van Elf gezete. Dochter van un rasechte Stippentse Spurriezeier en een moeder oit Engeland die nog never nooit nie van carnaval ha gehoord. Zus van Bemmel Jake. Klèndochter van Oma Dineke Gruyters en Opa Martien van Bree (dun Rooien Bakker).

Maken hierbij bekend:

Prinses Emmy

Dè wai deez carnaval vur goud gaon. Dè wai denke dè iedereen in de prijze velt mi onze bemmelhanger. Dè wai dit jaor alle Bemmels us flink late sporte in sportpaleis het MFC. Dè wai gin doping gebroike om mi un blij gezicht carnaval te kunne viere

Adjudante Juul

Dè wai Prinses Evelien en Adjudante Chelsi bedanke umdè ze nie de hil tent hebbe afgebroke en wai wir een fistje kenne bouwe. Dè wai bai dun optocht dun bemmelboot flink zalle late skommele. Dè wai mi de bemmelshow wir veel nei talente magge ontdekke. Dè wai de grôwte Spurriezeiers fliesitere umdè ze al 44 jaor fist viere. Dè de misters en juffrouws ons op allebei de skole op bezoek zalle kriege om veul plezier te make. Dè wai pas gaon slape as alles afgelouwpe is. Dè iedereen veul plezier zal hebbe en dè ge noa afloop zalt zegge: ze hebbe goud.


de spurriezeiers

Jaar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Weten jullie nog wie er allemaal Jeugdprins(es) en Adjudant(e) zijn geweest? Prins(es) Adjudant(e) Motto Twan v.d. Elsen Barbara van Stekelenburg En nou wai! Lenneke Daamen Arjan Mooij Garen op de klos Ronald Luyben Huub Jansen Er zit pit in Bert Paymans Ellen van Vijfeijken We ston d'r gekleurd op Sandra van Schijndel Lonneke Amijs Ut spokt'r Willeke Klaasen Marieke Bullens We hebben de slag te pakken John de Vries Marielle v.d. Burgt Laat ons maar skeuven Marielle Martens Kim Vinke D'r zit muziek in Suzanne Amijs Lydia v.d. Burgt We zetten de bloemkes buiten Eline Barnard Manon Bax Wai zin goed gemutst Martijn v.d. Heijden Niek Thijssen Stippent 11 jaor op stelten Joyce Romonesco Quinta van Vijfeijken Wai dreije dur Martijn Bax Peter van Alphen Nog laang nie oitgeteld Simone Verschuren Moniek Meulendijks Alt in taw Kayleight Maas Ellis Verhappen Gèf ze de roimte Anne van den Bogaerd Julia van Berkel Wai haauwe de vaart dur in Rik Neggers Tijn Heerkens Wai hange de bist oit! Evelien de Wit Chelsi Maas Komt dat zien!

Refrein: Met onzen eigen jeugdraad hier, vieren wij nou Carnaval in jaren was het niet zo skôn in 't Spurriedal. En de Bemmels springen rond als ene aap op ene stek. Ons hele Spurrieland Stippent is stapelgèk.

Stiphout

We wilde skiën leren, en naar de bergen gaan. We wilde 't proberen maar hebben 't niet gedaan. Van ene kant maar goed ook, dat we niet gegaan zijn zeg, want achteraf bekeken, konden we in Stippent nou nie weg.

www.spurriezeiers.nl

68

De jeugd die hé de toekomst. Dat is ons zo geleerd. Dus 'tCarnaval in Stippent, lopt van nu afaan gesmeerd. En wie met deze dagen ons'Spurrieland nie mist, Die kunnen we vertellen, dat ie z'n eigen hé vergist.

Carnaval 2008


de spurriezeiers

Prinsenmiddag 2008 Dit jaar staat het Stiphoutse jeugdcarnaval in het teken van De Bemmel Spelen. Onder het motto “Wai gaon vur goud� worden de Bemmel spelen, gehouden in ons eigen Kurref Stadion. Mensen uit heel Stiphout en omgeving kwamen naar de Kurref om tijdens de openingsceremonie een glimp op te vangen van de Bemmelsporters.

Goede raad was duur. De Bemmel Spelen konden niet beginnen voordat het Bemmel Vuur ontstoken was. Toen kwam Prins Adrie met zijn Spurriezeiers gevolg de Bemmels te hulp. Prins Adrie ontstak het Bemmel Vuur. Daarmee werden niet alleen de Bemmel Spelen geopend maar werd ook bekend welke Prins(es) deze Carnaval regeert over de Spurriebemmels: Prinses Emmy. Zij wordt bijgestaan door Adjudante Juul.

Onder de klanken van de Bemmel sportmuziek kwamen de Bemmelploegen een voor een binnen in een uitverkocht stadion. Daar werden de Bemmelploegen voorgesteld door de wereldberoemde Bemmelsportcommentator Martijn. Maar de echte kenners onder ons hadden de woorden van Martijn niet nodig om de Bemmels te herkennen, dankzij de trainingspakken en de prachtige vlaggen die Bemmelvaandeldragers bij zich hadden.

Na de commotie rond het Bemmel Vuur was het tijd om de Bemmelhangers te presenteren. Net als de voorgaande edities was er weer veel aandacht aan het ontwerp besteed. In de komende vier weken zullen de Bemmel Sporters er alles aan doen om deze Bemmelhangers te bemachtigen. We hopen u dan ook tijdens een van de Bemmeldagen te zien om de Bemmels aan te moedigen. De data en tijden staan elders vermeld in dit blad.

De ploegen die dit jaar deelnemen aan de Bemmel Spelen zijn:

Wij wensen iedereen een sportieve carnaval, De Bemmelcommissie

De Huppelmariekes De Herriekapel De Narren De Bemmelwacht De Raad van Elf Toen de Bemmel ploegen eenmaal waren voorgesteld aan het publiek, was het tijd om het Bemmel Vuur te ontsteken. Helaas verliep deze ceremonie niet vlekkeloos. Traditiegetrouw lopen de winnaars van de vorige Bemmel Spelen de fakkelroute voordat het Bemmel Vuur in het Kurref Stadion wordt ontstoken. Dit jaar waren de weergoden ons niet goed gezind, want onderweg werd de fakkel gedoofd door de regen. Toen de Fakkeldragers Evelien en Chelsi in het Kurref Stadion aankwamen, waren ze doorweekt van de regen.

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

69

Carnaval 2008


de spurriezeiers

onze chauffeur Eric bedanken die onze Bemmelboot ook dit jaar weer veilig door de optochten loodste.

Jeugdcarnaval 2007 Wat was het weer een gezellige boel in het MFC afgelopen jaar. Prinses Evelien den Uurste en Adjudante Chelsi zetten samen met de Spurriebemmels de boel op z'n kop. Met als thema “Komt dat zien� was ons MFC het middelpunt van carnaval voor alle lagere schooljeugd in Stippunt.

Ook de carnavalsmiddagen werden druk bezocht door het Stippuntse volk. En ook hier was het MFC speciaal aangekleed als circus. De Hofkapel en de Oitskieter van de Bemmelshow traden hier op. Op de dinsdagmiddag was het punt aangebroken om afscheid te nemen, maar natuurlijk niet zonder het traditionele kleren wisselen tussen de Spurriebemmels en de Spurriezeiers. Als allerlaatste was er het frietje in de Cafe De Sport, wat al jaren het verzamelpunt is voor alle Bemmeltjes. Hier werd nog een keer een polonaise gedaan om vervolgens afscheid te nemen van elkaar.

Zoals elk jaar begonnen we met onze Prinsenmiddag. Het MFC was speciaal aangekleed als circus. Na het voorstellen van onze Bemmels toverde prins Henk dun Twidde onze nieuwe Prinses Evelien den Uurste uit de hoge hoed tevoorschijn, om de scepter te zwaaien over jong Spurrieland. Dit natuurlijk samen met haar Adjudante Chelsi en de wijze raad van 11.

Samen met onze Huppelmariekes, Herriekapelleke, Bemmelwacht, Narren, Raad van 11 en onze Prinses en Adjudante bedanken wij iedereen voor een fantastisch carnaval.

De Bemmelshow die de week daarna volgde was een groot succes. De vele optredens zorgden voor een schitterende middag waaraan jong en oud veel plezier beleefden. O.a. de Huppelmariekes deden hun befaamde dans, om de sfeer er in te houden.

Alaaf!

Herriekapel Giel Verstappen Justin Cortenbach Etienne Martens Olivier Martens Jeroen van der Klip Arya Marchelino Roy van Duinhoven Tim van de Crommenacker Wesley van Wanrooij Janneke Kersten Lieke Veldwijk Judi Veldwijk Anouk van den Crommenacker Krissie Dekkers

Toen was het tijd voor het echte Carnaval 2007. Op vrijdag werden de de beide basisscholen bezocht zodat de Bemmels met hun schoolvriendjes alvast het eerst carnavalsfeest konden vieren. Op zaterdag werd de Stippuntse optocht gehouden. Het is altijd weer een hoogtepunt om in ons eigen dorp de optocht te mogen openen. Op zondag namen we weer deel aan de optocht in Helmond waar veel toeschouwers onze wagen nog herkenden van de intocht van Sinterklaas. Dat leverde veel leuke reacties op. Speciaal willen we

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

70

Carnaval 2008


de spurriezeiers Narren Lina van Haastrecht Joost van den Bogaerd Jake van Bree

Bemmelwacht Cecile Jansen Jurre Janszen Michelle van Wanrooij Hans van de Westerlo Kevin van Schijndel Jorn Dekkers Meike van Bree Lotte van Moorsel Celine Martens

Bemmelraad Rutger van der Klip Roel Thijssen Kelly Romonesco Beau Cortenbach Margot Jansen Maikel Geenen Roel van Moorsel Harm Thijssen Juul Verstappen Robin van der Klip Jochem van Berkel Roel van Hout Emmy van Bree Iris Boetzkes

Huppelmariekes Lindsey Geenen Ilse Bakker Isa Dekkers Benthe van de Kimmenade Ilse Opheij Kim van Duinhoven

Bemmelcommissie Jan Neggers Margo van den Bogaerd Saskia Verstappen Irma van Haastrecht Anne-Marie Jansen Tom van Bree Martijn van der Heijden Anita Thijssen

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

71

Carnaval 2008


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

72

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1988 - 1989 Raad van Elf 1988

Prins Theo dun 1988

Bestuur 1988

Theo Boetzkes Wim Boetzkes Berry Bogaers Jozef Colen Piet Dekkers (2e Penningmeester) Jos van Engelen Tiny van den Hout Broer Kerkhof Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Ad van Uden Uurste

Martien van de Ven (Voorzitter) Wil Peters (Secretaris) Gerard Sommer (Penningmeester) (Vice-Voorzitter) Piet Dekkers Broer van de Kerkhof Tiny van den Hout Jozef Colen Vorst Jan van Berkel Ratelaar Jo Adriaans Prins Theo van de Ven(Theo d'n uurste) Beschermheer Hans van de Westerlo

Dansmarietjes 1988 Marièlle van Berkel Loes van den Elsen Sasja van den Heuvel Kim Louwet Cindy Oosterbos Hanneke van Veijfeijken Maaike van Westerlo Instructrice Karin Verhagen

Hofkapel 1988

Bestuur 1989 Jozef Colen (Voorzitter) Wil Peters (Secretaris) Gerard Sommer (Penningmeester) (Vice-Voorzitter) Piet Dekkers Broer van de Kerkhof Tiny van den Hout Ad van Uden Vorst Jan van Berkel Ratelaar Jo Adriaans Prins Toon Adriaans (Toon d'n uurste) Beschermheer Hans van de Westerlo

Prinsenwagen 1988

Dansmarietjes 1989 MariĂŤlle van Berkel Loes van den Elsen Sasja van den Heuvel Kim Louwet Cindy Oosterbos Hanneke van Veijfeijken Maaike van de Westerlo Instructrices Vera Sommer Karin Verhagen

Raad van Elf 1989 Theo Boetzkes Wim Boetzkes Piet Dekkers Jos van Engelen Tiny van den Hout Frans-Jozef van Laarhoven Broer Kerkhof Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Harry Prick Ad van Uden

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

73

Prins Toon dun Uurste 1989

Optocht Stiphout 1989


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

74

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

EEN VNI-INSTALLATEUR MAAKT HET GOED

e-mail hendriksadje@cs.com

J. VAN Dijk zijn

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

76

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1990 - 1991

Kartongerecht Raad van Elf 1990

Bestuur 1990 Jozef Colen (Voorzitter) Hofkapel Wil Peters (Secretaris) Gerard Sommer (Penningmeester) (Vice-Voorzitter) Piet Dekkers Broer van de Kerkhof Tiny van den Hout Ad van Uden Vorst Jan van Berkel Ratelaar Jo Adriaans

- Dansmarietjes

Henk Aben Theo Boetzkes Wim Boetzkes Hans Deelen Piet Dekkers Jos van Engelen Wim van Hoof Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Harry Prick Ad van Uden

Dansmarietjes 1990 Hanneke van Veijfeijken Kim Louwet Prins Sasja van de Heuvel MariĂŤlle van Berkel Maaike van de Westerlo Cindy Oosterbos Loes van den Elsen Instructrice: Karin Verhagen

Ad dun Uurste 1990

Bestuur 1991 Jan van Berkel (Voorzitter) Wil Peters (Secretaris) Gerard Sommer (Penningmeester) (Vice-Voorzitter) Piet Dekkers (2e Penningmeester) Jos van Engelen Tiny van den Hout (2e Secretaris) Ad van Uden Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Raad van Elf 1991 Dansmarietjes 1991

1991 Prins Martien dun Uurste

Carnaval 2008

v.l.n.r. MariĂŤlle van Berkel Sasja van de Heuvel Prins Martien dun Uurste Loes van den Elsen Maaike van de Westerlo Instructrice: Vera Sommer

www.spurriezeiers.nl

4 77

Henk Aben Rudolf Beuting Wim van Hoof Jos van Engelen Jan Meulendijks Martien Paaymans Wim Rijkers Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Ad Vermulst Adrie van der Weijden

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

Hazelaar 2a 5708 EN Stiphout Tel.: 0492 - 549 338 Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

78

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

de spurriezeiers

Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes,

P.R. Commissie

Zoals bij jullie wel bekend streven De Spurriezeiers een hoge kwaliteit na in zowel de kleding, carnavalsgids en al onze evenementen. Daar er natuurlijk dan ook een prijskaartje aanhangt, spreekt voor zich.

Onze sponsorgroep bestaat op dit moment uit: J.G. v.d. Westerlo Beheer b.v. Hoofsponsor Colen & Van der Duim Makelaars Stersponsor Westvoort b.v. Stersponsor Café Zaal 't Aambeeld Residentiesponsor Harotex Subsponsor Super de Boer P. Verschuren Subsponsor Croy Bier Subsponsor Adriaans Bouwgroep Subsponsor / evenementsponsor Marc de Wit Assurantiën Subsponsor Putmans Advies b.v. Subsponsor Rabobank Helmond Subsponsor Bavaria Subsponsor Stippent Licht en Geluid Subsponsor

Daarom is er, zoals bij u misschien reeds bekend, vorig jaar een start gemaakt met een sponsorplan. Dit plan bestaat uit o.a. een hoofdsponsor, stersponsoren, subsponsoren, leden van de club van 111, evenementensponsoren, adverteerders en overige projectsponsoring. Dat het sponsorplan zijn vruchten af werpt is vorig jaar wel duidelijk geworden. Wij vonden het heel prettig dat sponsoren zich spontaan aanmelden en zijn deze dan ook zeer dankbaar hiervoor. Wij verwelkomen dan ook van harte onze nieuwe subsponsoren Rabobank Helmond, Croy Bier, Bavaria, Adriaans Bouwgroep en Stippent Licht en Geluid, onze residentiesponsor Café Zaal 't Aambeeld en als evenementsponsor nogmaals Adriaans Bouwgroep.

Daarnaast hebben we ook nog een grote groep adverteerders een aantal evenementsponsoren en een Websponsor. Ook met deze groep zijn wij uiteraard heel blij.

Ook zijn met de volgende advertentiesponsoren contracten afgesloten, Mevi Group, Driessen Interieur, Jan Driessen en Van de Vorst Modestoffen

Hierbij wil ik alle sponsoren hartelijk danken voor hun financiële ondersteuning van De Spurriezeiers en hoop jullie te mogen begroeten op onze evenementen.

Om in de toekomst ook de kwaliteit te kunnen handhaven gaan we in de komende jaren proberen om elke sponsor voor een bepaalde tijd aan onze vereniging te binden.

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

Alaaaaaaf, P.R. Commissie Marc de Wit

79

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

VAN STIPHOUT JEANS-MODE Bakelsedijk 18 5701 HC Helmond Tel. 0492-545722

Adres: Middendijk 36 5705 CC HELMOND Tel: 0492-523667 Internet: www.drankenhandel.net

www.oashelmond.nl

E-mail : pk.s@hetnet.nl Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

80

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1992 - 1993

Dansmarietjes 1992

Bestuur 1992

Prema van Leeuwen Mariètte Smithuis Barbara van Stekelenburg Marlene Dekkers Ellen Driessen Sascha Sirra Instructrices Vera Ottenheim Marièlle van Berkel Coòrdinatie Monique van der Weijden

Jan van Berkel (Voorzitter) Wil Peters (Vice Voorzitter) (Secretaris) Piet Dekkers (Penningmeester) Adrie van der Weijden (2e Penningmeester) Jos van Engelen (2e Secretaris) Henk Aben Ad van Uden

1992 Prins Peter dun Uurste

Raad van Elf 1992 Henk Aben Rudolf Beuting Wim van Hoof Jos van Engelen Jan Meulendijks Martien Paymans Wim Rijkers Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Paul Hoeboer Adrie van der Weijden

Raad van Elf 1993 Henk Aben Jos van Engelen Wim van Hoof Paul Hoeboer Ad Kouwenhoven Jan Meulendijks Benny Oosterbos Martien Paymans Wim Rijkers Peter Vinke Adrie van der Weijden

Bestuur 1993 Jan van Berkel (Voorzitter) Piet Dekkers (Vice Voorzitter) (Penningmeester) Jos van Engelen (Secretaris) Adrie van der Weijden (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Henk Aben Ad van Uden

Dansmarietjes 1993 Prema van Leeuwen Mariètte Smithuis Barbara van Stekelenburg Marlene Dekkers Ellen Driessen Sascha Sirra Instructrices Marièlle van Berkel Coòrdinatie Monique van der Weijden

1993 Prins Toon dun Twidde Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

81

Stiphout


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

82

Stiphout


44

jaar

7 0 0 2 n e d n o v a s naval r a C e d p o k i l Terugb ook geen minuutje leeg bleef. De buurtschappen en de vriendengroepen waren ook weer present met de decorstukken zodat de zaal geheel in stijl was aangekleed. Al met al was deze avond zeer geslaagd en kregen we weer de bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen.

Carnavals Zaterdag Optochtbal Zaterdagmiddag ging de optocht van start in Stiphout. Doordat de optocht eerder klaar was met voorbij trekken was het al vroeg druk in het MFC. De drukte en gezelligheid zorgde voor een aangename sfeer die middag, dat beloofde dus veel goed voor de avond. De zaal zat die avond behoorlijk vol met jeugd en deelnemers van de optocht. Halverwege de avond werden de prijzen bekend gemaakt van de optocht, waarna DJ Roland het weer overnam, hij hield er de stemming die avond goed in. Er werd nog door gefeest tot in de kleine uurtjes.

Carnavals Dinsdag Hollandse Avond

Carnavals Zondag Kapellenfestival

De laatste dag van carnaval 2007 was wederom Hollandse Avond met een mooie en in stijl versierde zaal. De avond kwam erg traag op gang waardoor het succes van het afgelopen jaar niet helemaal gehaald werd. Echter halverwege de avond waren er nog behoorlijk wat mensen op de been, zodat de avond toch nog tot tevredenheid verliep. Onze huiszanger Eduardo zou die avond optreden, maar door te veel optreden die dag was hij tijdens het optreden bij ons zijn stem kwijt. Hij moest echter het optreden aan zich voorbij laten gaan, maar DJ Roland schatte de zaal goed in zodat er nog flink gehost, gedanst en gesprongen werd. Verder waren de optredens tijdens deze avond van onze dansmariekes weer een lust om te zien, de lat wordt elk jaar hoger gelegd. Toch kwam het einde snel in zicht en moest er afscheid genomen worden van onze hoogheid Prins Adrie. Op het einde kon er maar een conclusie getrokken worden , het was een geweldig carnaval 2007.

Door het succes van afgelopen jaar werd er op zondagavond wederom een kapellenfestival georganiseerd. Het eerste optreden was al vrij vroeg geplant, waardoor de zaal nog niet helemaal vol was maar daar was het optreden van de bietenrooiers niet minder om. Ook de blue-band en onze eigen kapel lieten zich van hun beste kant horen, zodat het dak er bijna afging en de mensen zich geen minuut hoefde te vervelen. Het crème a la crème kwam pas later op de avond, namelijk de Stumpers uit Dordrecht. Hun optreden was werkelijk fantastisch. Natuurlijk ontbraken de buurtschappen en vriendengroepen die avond ook niet, ze hadden de opdracht gekregen om decorstukken te bouwen die betrekking hadden op 70 - 80 jaren. Ze kwamen met zeer mooie en verrassende decorstukken voor de dag, maar de koolgasten wisten ook weer dit jaar er met de 1 ste prijs van door te gaan. Ter afsluiting van de avond begaven zich nog enkele kapellen naar het podium om zo de avond al blazend af te sluiten.

Carnavals Maandag 70-80 Flashback Voor de maandagavond hadden we weer gekozen voor 70-80 Flashback. Op deze avond is het een beetje traditie geworden dat onze gasten uit Helmond bij ons hun opwachting maken. De Keiebijters traden als complete vereniging binnen waardoor er meteen een gezellige toon werd neer gezet en waarbij beide hofkapellen niet voor elkaar onder deden. Natuurlijk konden de optredens van de dansmariekes zowel van de Keiebijters als van ons niet achterwegen blijven. deze optredens waren van hoog niveau. Nadat de Keiebijters weer richting Helmond gingen kon het flashbackbal van start gaan. De band zorgde meteen voor een goede sfeer en die werd de hele avond vastgehouden zodat de dansvloer

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

83

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

GAZELLE

KOGA-MIYATA

Dorpsstraat 113 - Stiphout - Tel. 0492 - 525198

Nicole van Beek & Anne Steeghs Personal Travel Agents

Als Personal Travel Agents zijn wij in staat u een optimale persoonlijke benadering aan te bieden met de volgende voordelen: v reisadviseuses met jarenlange ervaring en gedegen kennis; v afspraak bij u thuis of op de zaak op een voor u passend tijdstip, zonder meerkosten; v geen wachttijden; v middels moderne communicatieapparatuur direct op locatie inzage in reismogelijkheden en beschikbaarheid; v breed aanbod van ruim 70 gerenommeerde reisorganisaties, die zijn aangesloten bij SGR en ANVR, zoals Holland International, Arke, Neckermann, OAD en Vrij Uit. Wij zijn u graag van dienst met het thuisbrengen van de gewenste reisbrochures tot en met het persoonlijk afgeven van de reisbescheiden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak. Graag tot ziens!

Carnaval 2008

The Travel Company Direct BV

www.spurriezeiers.nl

84

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1994 - 1995

Boerenbruidspaar 1994 Arno Dekkers en Anja Josephs

Raad van Elf 1994 Henk Aben Gerard Kersten Jan van Toorn Peter Vinke Jan Meulendijks Martien Paymans Wim Rijkers Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Paul Hoeboer Adrie van der Weijden

1994 Prins Harry dun Twidde

Bestuur 1994 Jan van Berkel (Voorzitter) Piet Dekkers (Vice Voorzitter) (Penningmeester) Jos van Engelen (Secretaris) Adrie van der Weijden (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Henk Aben Ad van Uden Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Dansmarietjes 1994

Bestuur 1995 Jos van Engelen (Voorzitter) Piet Dekkers (Vice Voorzitter) (Penningmeester) Nol van Bilsen (Secretaris) Adrie van der Weijden (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Henk Aben Ad van Uden Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Prema van Leeuwen Kim Daelmans Barbara van Stekelenbug Marlene Dekkers Ellen Driessen Steffanie Egging Louise van Toorn Lenneke Daamen Instructrices: Monique van der Weijden MariĂŤlle van Berkel

Dansmarietjes 1995 Prema van Leeuwen Lenneke Daamen Barbara van Stekelenbug Louise van Toorn Ellen Driessen Marlene Dekkers Instructrices: Monique van der Weijden MariĂŤlle van Berkel

1995 Prins Has dun Uurste Raad van Elf 1995

Club 111 Carnaval 2008

Henk Aben Paul Hoeboer Gerard Kersten Ad Kouwenhoven Jan Meulendijks Benny Oosterbos Martien Paymans Wim Rijkers Jan van Toorn Peter Vinke Harrie de Vries

www.spurriezeiers.nl

85

Stiphout


44

jaar

Stiphout

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

86

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers 1996 - 1997 Dansmarietjes 1996 Lonneke Amijs Maartje Brouwers Marieke Bullens Claire Coolen Marieke Coret Willeke Klaassen Sandra van Schijndel René van Toorn Heleen Verheijen Instructrices: Monique van der Weijden Mariëlle van Berkel

Bestuur 1996

Jos van Engelen (Voorzitter) Piet Dekkers (Vice Voorzitter) (Penningmeester) Nol van Bilsen (Secretaris) Adrie van der Weijden (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Henk Aben (Adjudant) Ad van Uden Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Showdansgroep 1996 boven v.l.n.r. Lenneke Daamen Ellen Driessen Kim Daelmans onder v.l.n.r. Louise van Toorn Barbara van Stekelenburg Marlene Dekkers Johanneke Oosthoek

Raad van Elf 1996 Paul Hoeboer Ad Kouwenhoven Benny Oosterbos Martien Paymans Huib Raymakers Wim Rijkers Jan van Toorn Harco van der Veer Peter Vinke Harrie de Vries Mark van de Westerlo

1996 Prins Eef dun Uurste

Dansmarietjes 1997 Lonneke Amijs Maartje Brouwers Marieke Bullens Claire Coolen Marieke Coret Willeke Klaassen Sandra van Schijndel René van Toorn Heleen Verheijen Instructrices: Monique van der Weijden Mariëlle van Berkel

Prinsenwagen optocht Stiphout 1996 Raad van Elf 1997 Ad Kouwenhoven - Wim Rijkers - Paul Hoeboer - Eef Luijben - Harrie de Vries - Huib Raymakers (Prins) - Mark van de Westerlo - Sander van Esdonk - Martien Paymans - Harco van der Veer - Edwin Luijben - Jan van Toorn

33 jarig jubileum 1997 Prins Huib dun Uurste Carnaval 2008

Bestuur 1997 v.l.n.r. Henk Aben (Adjudant) - Chris Drouen - Peter Vinke (2e Secretaris) - Beschermheer Hans van de Westerlo - Adrie van der Weijden (2e Penningmeester) - Jos van Engelen (Voorzitter) - Piet Dekkers (Vice Voorzitter) (Penningmeester) - Nol van Bilsen (Secretaris) - Vorst Jan van Berkel

www.spurriezeiers.nl

87

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

CORRESPONDENTIEADRES: Oude Torenstraat 4 - 5708 CP Helmond Telefoon 0492 - 551402 Telefax 0492 - 541021

KANTOOR: Europaweg 160b 5707 CL Helmond Telefoon 0492 - 554835 Telefax 0492 - 554852

M. van Moorsel TAPIJTEN, GORDIJNEN, LAMINAAT & ZONWERING

Gasthuisstraat 42 Raadhuisstraat 26 Industrielaan 11c Carnaval 2008

- 5708 HL - 5801 MA - 5721 BC

Stiphout Venray Asten

www.spurriezeiers.nl

- Tel. 0492 - 540352 - Tel. 0478 - 510835 - Tel. 0493 - 697739

88

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Inschrijfformulier carnavalsoptocht zaterdag 2 februari 2008 Naam:

.........................................................................

(Correspondentie)adres: ................................................................................. Postcode en woonplaats: ................................................................................. Telefoonnummer: Categorie:

.....................................

(s.v.p. aankruisen)

Optocht jeugd t/m 14 jaar:

O

Optocht overig:

O

Gevelversiering:

O

Onderdeel: (s.v.p. aankruisen)

Let op, gewijzigde route!!! Kloosterstraat v.d. Brugghenstraat v.d. Weidenstraat Dorpsstraat Elsdonk Wevestraat Kloosterstraat (ontbinding)

Individueel:

O

Paar (2 personen):

O

Kleine groep (t/m/ 9 personen)

O

Grote groep (meer dan 9 personen)

O

aantal: ........... pers.

Wagens:

O

lengte: ........... cm

Benaming van de groep c.q. titel van de uitbeelding:

............................................................................................

Muziek aanwezig:

ja / nee

hoogte: ............cm

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier uiterlijk op Zondag 27 januari 2008 inleveren bij: Toon Bloks Oudartstraat 58, 5708 GR Stiphout telefoon: 543084 Stiphout

www.spurriezeiers.nl

89

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Lid van de N.V.v.P.

Antoinette en Harrie

Nefit Comfortdealer Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

90

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 1998 -1999

Raad van Elf 1998 Mark van Berkel Sander van Esdonk Paul Hoeboer Edwin Luijben Huib Raijmakers Twan Romonecco Wim Rijkers Ben van Schijndel Jan van Toorn Harco van de Veer Mark van de Westerlo

1998 Prins Jan dun Derde Dansmarietjes 1998 Lonneke Amijs Maartje Brouwers Marieke Coret Willeke Klaassen Sandra van Schijndel René van Toorn Heleen Verheijen Instructrices: Ria Seelen Mariëlle van Berkel

Bestuur 1998 Piet Dekkers (Voorzitter) Adrie van der Weijden (Vice Voorzitter) (Penningmeester) Nol van Bilsen (Secretaris) Willem Heijns (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Eef Luijben (Adjudant) Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Dansmarietjes 1999 Lonneke Amijs Maartje Brouwers Marieke Coret Willeke Klaassen René van Toorn Instructrices: Ria Seelen Mariëlle van Berkel

Raad van Elf 1999 Mark van Berkel Sander van Esdonk Paul Hoeboer Huib Raijmakers Twan Romonecco Wim Rijkers Ben van Schijndel Jorg van Stiphout Jan-Willem Tillemans Jan van Toorn Harco van de Veer

Bestuur 1999 Piet Dekkers (Voorzitter) Willem Heijns (Penningmeester) Nol van Bilsen (Secretaris) Adrie van der Weijden (Vice Voorzitter) ( 2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Eef Luijben (Adjudant) Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

1999 Prins Mark dun Uurste

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

91

Stiphout


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

92

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

De prijs van de vlag is € 30,00

Heeft u al een vlag of een das? Nee? Dan is het nu de tijd om er een aan te schaffen! Vorig jaar zijn er al een heleboel verkocht, maar we zijn (gelukkig) nog niet los. Zoals u ziet prijkt onze Spurrieboer in volle glorie op het dundoek, met op de achtergrond onze oude toren. Het formaat van de vlag is 100X150 cm, dat is maar liefst één bij anderhalve meter! De vlaggen zijn van uitstekende kwaliteit. Als je bedenkt dat ze alleen met carnaval worden gebruikt, dan is duidelijk dat ze jaren meekunnen. Bovendien zijn ze bestand tegen een wasbeurt (er zit een wasvoorschrift bij).

De Spurriezeiers das kost € 15,00

Ze zijn te bestellen bij: Eef Luijben, Deelenstraat 1, tel 546212

Ledenwerfaktie

Als u lid wordt ontvangt u uiteraard een orginele “Spurriedas” gratis thuis bezorgd!

Nog steeds is de vereniging op zoek naar nieuwe leden. Mede dankzij de (financiële) steun van onze leden zijn we in staat ook in de toekomst de evenementen rond het carnaval te organiseren. Sinds het 33-jarig jubileum vertoont het ledental van de vereniging een gestage groei. En die groei willen wij graag zien doorgaan.. Het lidmaatschap van de carnavalsvereniging kost € 25,-- per jaar.

U kunt zich natuurlijk aanmelden door het formulier op onze website www.spurriezeiers.nl in te vullen!

Wat houdt het lidmaatschap in: Op de eerste plaats steunt u de vereniging. En zeg nou zelf; die steun verdient de vereniging ook. U krijgt voorrang bij het kopen van kaarten voor de zeivuraovonden. U heeft bij tal van evenementen gratis toegang.

Stiphout

Www.spurriezeiers.nl

93

Carnaval 2008


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

94

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 2000 - 2001

Raad van Elf 2000 Mark van Berkel Sander van Esdonk Paul Hoeboer Huib Raijmakers Twan Romonecco Henk van Rooy Wim Rijkers Ben van Schijndel Jorg van Stiphout Willy Thijssen Jan-Willem Tillemans

Dansmarietjes 2000 Suzanne Amijs Manon Bax Lydia van de burgt Marlot van Dijk Ester Luijben Stefanie Robbescheuten Bianca Romonesco

Bestuur 2000

2000 Prins Hans dun Derde

Piet Dekkers (Voorzitter) Willem Heijns (Penningmeester) Nol van Bilsen (Secretaris) Adrie van der Weijden (Vice Voorzitter) (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Eef Luijben (Adjudant) Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Bestuur 2001 Piet Dekkers (Voorzitter) Willem Heijns (Penningmeester) Nol van Bilsen (Secretaris) Adrie van der Weijden (Vice Voorzitter) (2e Penningmeester) Peter Vinke (2e Secretaris) Eef Luijben (Adjudant) Vorst Jan van Berkel Ceremoniemeester Ad Meulendijks

Dansmarietjes 2001

2001 Prins Perru dun Uurste

Suzanne Amijs Manon Bax Lydia van de burgt Marlot van Dijk Ester Luijben Stefanie Robbescheuten Bianca Romonesco

Raad van Elf 2001 Mark van Berkel Sander van Esdonk Paul Hoeboer Hans Deelen Twan Romonecco Henk van Rooy Wim Rijkers Ben van Schijndel Marcel van Osch Willy Thijssen Jan-Willem Tillemans

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

95

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Putmans Advies uit het goede hout gesneden!

“De Beukenhof�, Strijpsestraat 51, Eindhoven tel. (040) 255 33 77 www.putmansadvies.nl

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

96

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 2002 - 2003

Bestuur 2002

v.l.n.r. Paul Hoeboer Willy Thijssen Hans van de Westerlo EefLuyben Toos van de Westerlo Cor van de Burgt Toos van de Burgt Adrie van der Weijden Huib Raymakers

Groepsfoto 2002

Club 111 Maximaal Oranje

Boven: Twan Romonesco, Sander van Esdonk Midden v.l.n.r. Hans Deelen, Paul Houboer, Henk van rooy, Adrie van der Weijden, Jonny Thijssen, Hans van de Westerlo, Ben van Schijndel, Cor van de Burgt, Mark van Berkel, Eef Luyben, Willy Thijssen, Nol van Bilsen, Jan-Willem Tillemans, Huib Raaymakers, Marcel van Osch, Manfred van Moorsel Onder v.l.n.r. Joyce van de Sande, Tatjana Maas, Daniëlle van Oorschot, Toos van de Westerlo, Ester Luyben, Lydia van de Burgt, Manon Bax, Marlot van Dijk

Dansmarietjes 2002

Raad van Elf 2002

Tatjana Maas Joyse van de Sande Manon Bax Lydia van de Burgt Marlot van Dijk Danièlle van Oorschot Ester Luijben

Paul Hoeboer Ben van Schijndel Hans Deelen Twan Romonesco Henk van Rooy Marcel van Osch Johnny Thijssen Sander van Esdonk Jan-Willem Tillemans Manfred van Moorsel Willy Thijssen

Ophalen Prins Cor en zijn Prinses Toos

Raad van Elf 2003 Jan-Willem Tillemans Ben van Schijndel Hans Deelen Twan Romonesco Henk van Rooy Marcel van Osch Johnny Thijssen Toine Verstappen Nick Danièls Manfred van Moorsel Sander van Esdonk

Prins Cor dun Twidde 2002

Club 111 Maximaal Oranje

Bestuur 2003 Huib Raymakers Adrie van der Weijden Jan-Willem Tillemans Paul Hoeboer EefLuyben Willy Thijssen Manfred van Moorsel

Dansmarietjes 2003 Tatjana Maas Daisy van de Vorst Daniëlle van Oorschot Manon Bax Eveline van Berkel Maartje van Vliet Joyce van de Sande

Prins Jos dun Uurste 2003 Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

97

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers de spurriezeiers

www.woutersbouwmaterialen.nl Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

98

Stiphout Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 2004 - 2005

Bestuur 2004 Dansmarietjes 2004 Tatjana Maas Daisy van de Vorst Danièlle van Oorschot Manon Bax Maartje van Vliet Eveline van Berkel Joyce van de Sande

Bestuur 2005

Huib Raymakers Adrie van der Weijden Frank van der Klip Eef Luyben Jan-Willem Tillemans Willy Thijssen Manfred van Moorsel

2004 Prins Marc dun Twidde

Raad van Elf 2004 Jan-Willem Tillemans Sander van Esdonk Ben van Schijndel Hans Deelen Twan Romonesco Henk van Rooy Marcel van Osch Johnny Thijssen Toine Verstappen Nick Danièls Manfred van Moorsel

Huib Raymakers Adrie van der Weijden Frank van der Klip Eef Luyben Jan-Willem Tillemans Willy Thijssen Manfred van Moorsel

Bestuur 2005 Huib Raymakers Adrie van der Weijden Frank van de Klip EefLuyben Jan-Willem Tillemans Willy Thijssen Manfred van Moorsel

Dansmarietjes 2005 Tatjana Maas Maartje van Vliet Eveline van Berkel Kayleigh Maas Ellis Verhappen Suzan de Swart

Raad van Elf 2005

Prins Sander dun Uurste 2005

Carnaval 2008

Sander van Esdonk Ben van Schijndel Hans Deelen Twan Romonesco Henk van Rooy Marcel van Osch Johnny Thijssen Toine Verstappen Nick Danièls Maarten van Dijk Manfred van Moorsel

www.spurriezeiers.nl

99

Stiphout


44

jaar

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

de spurriezeiers

100

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers

Carnavalskalender 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wij zijn blij dat het ons is gelukt om ook dit jaar deze carnavalskrant gratis te verspreiden. Dit is ons mogelijk gemaakt door de vele adverteerders die ons alweer niet in de steek hebben gelaten.

3 4 5 februari 22 23 24 februari 14 15 16 februari 6 7 8 maart 19 20 21 februari 10 11 12 februari 2 3 4 maart 15 16 17 februari 7 8 9 februari 26 27 28 februari 11 12 13 februari 3 4 5 maart 23 24 25 februari

Hiervoor onze hartelijke dank. Oplage: 2400 stuks

Waarvan is het afhankelijk op welke datum het carnaval begint? Wel, van Pasen. Carnavalszondag is altijd 7 weken vòòr Pasen. Dat is 7 x6 = 42 werkdagen minus 2 dagen (Maandag en Dinsdag), dus precies 40 vastendagen. Pasen valt altijd op de eerste Zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

COLOFON: Teksten: Fotografie:

Advertentiewerving:

Lay-out: Drukkerij:

Jan-Willem Tillemans diverse auteurs Willy Thijssen Adrie van der Weijden Claire van Bree Willy Thijssen Ad Kouwenhoven R. v. Elf en Bestuur Adrie van der Weijden New Vision

VAN WAARUIT VERTREKT DE PRINS MET ZIJN GEVOLG NAAR RESIDENTIE “DE KURREF” 5 januari 11 januari 18 januari 12 januari 25 januari 26 januari 2 februari 3 februari 4 februari 5 februari

Stiphout

Prinsenbal Spurrieboerengilde-avond 1e Zeivuraovond Club van 111 avond 2e Zeivuraovond Jubileum avond Optochtbal Kapellen Festival 70 - 80’s bal Hollandse Avond

www.spurriezeiers.nl

Café D’n Brouwer Café De Sport Café De Sport MFC “de Kurref” Café D’n Brouwer Café De Sport Café D’n Brouwer Café ‘t Aambeeld Café ‘t Aambeeld Café De Sport

101

Carnaval 2008


44

jaar

de spurriezeiers

Kanaaldijk zuid 24 - 5691- NL Son

Carnaval 2008

Www.spurriezeiers.nl

102

Stiphout


44

jaar

de spurriezeiers 2006 - 2007

Dansmarietjes 2006 Kayleigh Maas Moniek Meulendijks Anne van den Boogaerd Ellis Verhappen Lotte van Vliet Julia van Berkel Begeleiding: Lenneke Daamen Kareline Dekkers

Raad van Elf 2006 Sander van Esdonk Ben van Schijndel Hans Deelen Twan Romonesco Henk van Rooy Marcel van Osch Johnny Thijssen Toine Verstappen Nick Danièls Maarten van Dijk Harco van de Veer

2006 Prins Henk dun Twidde

Bestuur 2006 Adrie van der Weijden Eef Luyben Jan-Willem Tillemans Frank van der Klip Marc de Wit Sander van Esdonk Willy Thijssen Manfred van Moorsel

Bestuur 2007 Adrie van der Weijden Eef Luyben Jan-Willem Tillemans Frank van der Klip Marc de Wit Willy Thijssen Manfred van Moorsel

Raad van Elf 2007

2007 Prins Adrie dun Uurste

Sander van Esdonk Ben van Schijndel John de Vries Twan Romonesco Henk van Rooy Marcel van Osch Johnny Thijssen Toine Verstappen Nick Danièls Maarten van Dijk Harco van de Veer

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

Dansmarietjes 2007 Kayleigh Maas Moniek Meulendijks Anne van den Boogaerd Ellis Verhappen Lotte van Vliet Julia van Berkel Begeleiding: Lenneke Daamen Kareline Dekkers

103

Stiphout


44

jaar

Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes Carnaval 2008 staat in het teken van het 44-jarig bestaan van onze carnavalsvereniging. 44 jaar leut en plezier in onze eigen Stiphoutse gemeenschap. Dankzij de inzet van velen door de jaren heen, is carnaval voorwaar een evenement van formaat. Wat destijds begon in een tent met een podium van sinaasappelkistjes is verworden tot een evenement in het multifunctionele centrum waarbij velen betrokken zijn en waaraan ook velen op welke wijze dan ook plezier beleven. Zo omstreeks het 22 jarig bestaan van de Spurriezeiers hebben enkele oud prinsen de koppen bij elkaar gestoken en is het Gilde van Oud Prinsen opgericht; en ondanks het feit dat de activiteiten van het Gilde al jaren hetzelfde zijn slagen we er jaarlijks in om hierover een avond te vergaderen, uiteraard onder het genot van enkele drankjes. En zo blijft het leuk om ieder jaar weer even herinnerd te worden aan het feit dat je zelf ook de skepter over Spurrieland hebt gezwaaid. Bovendien is het leuk om de binding met de vereniging en met carnaval te behouden. Mede dankzij moderne technieken blijft ook de historie van de carnavalsvereniging levendig. Op de www.spurriezeiers.nl zijn de vele foto's en impressies te zien hoe carnaval in Stiphout door de jaren heen is verlopen. Van Prins Hans ( van de Westerlo ) dún Uurste in 1964 en 1965 tot en met Prins Adrie ( van der Weijden ) d'un Uurste in 2007. Van zwart-wit naar kleur; van tent naar MFC en van lid tot sponsor. Ten tijde van het schrijven van dit stukje weten de Oud prinsen ook niet wie de jubileumprins zal zijn die nu op de voorkant van de carnavalskrant staat.

Hans d'un Uurste in 1975 bij het 11-jarig bestaan, Harry d'un Uurste in 1986 bij het 22 jarig bestaan; en Huib d'un Uurste in 1997 bij het 33-jarig bestaan, doen vermoeden dat…… Tot slot, Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, wensen de oud prinsen iedereen een leuk en gezellig carnaval.

Alaaf !

Gilde van Oud Prinsen Robert Adriaans, voorzitter

ELEKTRONIKA-LAND SYSTEMS BINDERSEIND 5 5701 ST HELMOND TELEFOON 0492 - 545168 WWW.ELEKTRONIKALAND.NL

Carnaval 2008

www.spurriezeiers.nl

104

Stiphout


de spurriezeiers sreiezeirrups ed

Stiphout tuohpitS


Profile for De Spurriezeiers

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2008  

44 jaar carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2008  

44 jaar carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Advertisement