__MAIN_TEXT__

Page 1

spurriezeiers gids14_spurriegids 27-12-13 14:33 Pagina 1

carnavalsgids “De Spurriezeiers”

prins

E T S R U n EDWIN dU d n a l e i r r u van sp

OFFISJEEL JAORBLAD VUR DE CARNAVAL UITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING “DE SPURRIEZEIERS” OIT STiPPENT 49E JAORGANG 2014


john colen fin dnst adv 1213_jcfd 04-12-13 15:30 Pagina 1

Bent u ook na ‘Carnaval’ op zoek naar een geschikte hypotheek?

a a a a a a a

Nieuw huis gekocht of wilt u de hypotheek oversluiten? Met uw nieuwe hypotheek zeer lage maandlasten? Keuze uit vele banken. Zeer lage rente aanbiedingen voor specifieke voorwaarden. Uitleg door een gespecialiseerde en ervaren hypotheekadviseur.

Bel voor een oriënterend gesprek en maak gratis een afspraak met John Colen op ons kantoor.

Ook informatie over startersleningen.

Bel vandaag nog. T 0492 54 89 35 Dorpsstraat 11 | 5708 GC Helmond

Carnavals Gids 2014.indd 2

27-12-2013 10:23:35


CARNAVAL 2014

Inhoudsopgave Proklamatie van de Prins Voorwoord Burgemeester Voorwoord Pastoor De vurzitter sprikt Vorst Mark Ceremoniemeester Jorg Adjudant Sander Opbergen scepter

8-9 11 13 15 17

Foto vereniging Foto’s Bestuur Foto’s Raad van 11 Dansmarietjes

19 21 23 25-27

Clublied ‘Blauw Rood Geel’ Prinsenbal - prinsenreceptie Zeivuraovonden 2013-2014 Commissie-overzicht Club van 111 2013 Boerengildeavond 2013-2014

29 33 35-37 39 41 43-45

Programma Carnavalsactiviteiten

46-47

Hofkapel Play-backfestival Spurriebemmels Proklamatie Spurriebemmels Spurriebemmels terugblik Spurriebemmellied Oitskieter / Ereleden Boerenbruloft terugblik 2008 Boerenbruloft 2014 Heilige mis - Ontbijt Spurriezeiers Vlaggen en Dassen Gilde van Oud Prinsen PR-Commissie Terugblik carnaval 2013 4 dagen carnaval Inschrijfformulier optocht Carnaval in het jaar..... en Colofon www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 3

3 5 7

48-49-51 53 57 58-59-63-65 67 71 73 75 77 79 81 82-83 86 87 88-89 91 93 1

27-12-2013 10:23:37


Zalencentrum “De Smed” R ESIDENT IE : DE SPURRIEZEIERS heet u welkom

Uw adres in Stiphout voor: kofetafels, bruiloften, partijen, verjaardagsfeesten, huisvesten van diverse verenigingen, vergaderingen, evenementen en themafeesten. Ik bied u aan: nette verzorging in diverse stijlen van zalen. Alles is bespreekbaar. Uw gastheer: Miechel Slegers Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout 0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05 2

Carnavals Gids 2014.indd 4

27-12-2013 10:23:38


spurriezeiers gids14_spurriegids 27-12-13 14:38 Pagina 5

CARNAVAL 2014

Proklamati e

Wai Prins Ed win dun Uurs te, Bai de gr Ceremoniem atie en wijsh ister Jorg, A eid van Vors d ju d t Mark, a n t Sander, de w beskermhee r Hans en zu ijze raad van n vrouw Too elluf, bestuu Geborre en s oit ut rijk r en getogge in u d e r S purriezeiers t skon lampe . un goeien da gat, zoon va g mi zun bru n Jos en Mie u r ke van der V H a r c o mé Carnaval Inmiddels 14 eer en op goan vieren joar samewo in n u e t n d s k mi Christel, on Stippunt. van der Vleu de inigge do ten. chter van Jo Woonend in en Stien de Gabrielss t r oat woar ok Werkzaam a nog un zoon ls zelfstand van 11 rond lu ig g e m pt, Brenden. i un fabrieksk Al 30 joar a e wa bloemb ctief rugby akskes makt speuler en o gezeten en n . k een joar o ou trainer en f 10 in ut be s s tuur van die peuler in ut war Brenden twidde. Trou club speult en nie w e s u p p t o r t t e e v r e v rgeten ijsmis an krek dè e bij dun Ouw lftal ter bij “Nat e Torre, woa uurijsboan R r al menig pr ooyakkers” ins vandoan kumt. Gève hiermi te verstoan: Ten uurste; Dè wai Prins Johnny dun skonne carna urste en Prin val ut afgela ses Anita be u p e danke vur un joar. Ten Twidde ne ; Dè wai zee r v e r e e r d Ten Derde; zin mè un aa Dè wai wir s nstelling als k Prins carnav o n z e iv er oavonden Ten Vierde; al. magge hebb Dè de hofka e . p e l mar wir skon Ten Vijfde; nummerkes Dè wai een s mag speulen k on boerebro . Ten Zesde; iloft magge Dè de Bemm h e b b e . els er weer Ten Zevend een skon fis e; Dè er wir t van magge e e moaken. n h eul skon opt Ten Achtste o c h t mag zin. ; Dè ons sko n dansmarie Ten Negend kes hun best e; Dè we in e beentje ve d e k urzetten. u r r e f wir net zo als andere jo net zo goed are. vezeurgd ma Ten Tiende; gge worre Dè ge mar f ij n tevoet of mè deurzakken. un taxi kumt dan kende le kker Ten Elfde; Dè ge allemo a l b e n t oitgenodigt vanaf 14:00 vur de Prins uur in de Kur enreceptie o ref, dan moa p 19 Januari ken we er ee n skon fisje van. Gegivve te S tippunt, 12 J anuari 2014 Prins Edwin dun Urste.

www.spurriezeiers.nl

3

20:27:26


spurriezeiers gids14_spurriegids 27-12-13 14:34 Pagina 4

CAR

Vur un skôn interieur modern of klassiek, grouwt of klèn moette bai Rob van den Berg zin! Vossenbeemd 49A 5705 CL Helmond Tel.: 0492 - 56 50 61 info@bestra.nl 4

ww


CARNAVAL 2014

Beste Spurrie

zeiers en Spu

rriebemmels, Carnaval 2014 staat alweer voor de deur. Maar voor we vier dagen la ng het serieu opgaan in het ze aan de kant feestgedruis kunnen zetten , moet er hee Voor de ‘gew l wat gebeure en one carnavalsv n. ierder’ is het carnavalskra eigenlijk hee nt, optocht en l normaal dat andere festiv Minder zichtb er een iteiten zijn. aar is dat hee l veel mensen in de organisa menig vrij uu tie van dit to rtje hebben ch wel erg gr Goed dat er no gestoken oot evenemen g echte vereni t. gingsmensen zijn die zich hiervoor in w Het thema vo illen zetten. or 2014 is: ’t is ons mi d

e paplepel inge

goten’. Een leuk en ze er passend th ema, dat is ge verenging. H kozen door d et is goed om e jeugdafdel de jeugd er zo het immers d ing van de nauw bij te b ie over enkele etrekken wan jaren ‘het st t zij zijn okje moeten overnemen’. 2014 is voor de Spurrieze iers en Spurr staat weer ee iebemmels ee n Boerenbruilo n bijzonder ja ft op het prog Als je zoiets ar want er ramma. maar eens in de vijf jaar or gebeurtenis. ganiseert blij ft het een bij zondere Beste Spurrie zeiers en Spu rriebemmels, ik hoop dat al jullie inzet w ordt beloond met een fant astisch carnav Alaaf! alsfeest. Elly Blanksmav.d. Heuvel Burgemeester van Helmond

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 7

5

27-12-2013 10:23:48


Gasthuisstraat 19 5708 HG Helmond/Stiphout T (0492) 537 906 F (0492) 549 284 info@martienvandenelsen.nl www.martienvandenelsen.nl

Korte Venstraat 6, 5708 JP Helmond (Stiphout) Telefoon: 0492-525463 E-mail: info@bouwbedrijfceelen.nl Internet: www.bouwbedrijfceelen.nl

6

Carnavals Gids 2014.indd 8

27-12-2013 10:23:49


CARNAVAL 2014

Beste Spurrie

zeiers, Spurr

iezeierinnekes

, Spurriebem

mels.

Als het woord “carnaval” klin kt, gebeurt er Beelden van mensen in vr iets. Je krijgt eemde en ge allerlei beeld Mensen die on kke uitdossing en. bezorgdheid en. uitstralen en Carnaval sch een diepe blij ept een situat heid ten toon ie , die niet “n “Niet normaa spreiden. ormaal” meer l meer” ...dat is . is ook de bedoe Carnaval is na ling. melijk even lo skomen van h van het “van-z et alledaagse, elf-sprekend e” . Even het al te ernstige en ov er Even de spot drijven met on trokkene relativeren. ze zwaarwich Je kijkt dan tige regels en weleens als in gewoontes. een spiegel en ”Ben ik dat? denkt: Ziet de werel d er En het is een zo uit?” opluchting en verademing al s je erom kunt lachen. Carnaval hee ft als een va n d e Dat slaat op betekenissen; de vasten, waa het vlees vaar rin we weinig wel zeggen. als voorberei of geen vlees ding op het Pa aten, asfeest. Carnavalesk, zo zit ik te fa ntaseren, zou “het vlees” -w het ook nog ku ant dat staat nnen beteken voor ons uite potsierlijk, cl en; rlijk- zoveel ownesk word aandacht geve t. Dat we gaan n dat het zien: zo wil ik het toch niet We gaan dan . wat minder aa ndacht geven ruimte ìn ons aa maken voor, het wezenlijke n de buitenkant en wat m We spotten eer en echte leve met onze over n. dreven zorg wie we werke vo or het uiterl lijk willen zijn ijke en laten : Mens als med Spurriezeier zien, emens. met Spurriezi erers, in dat mooie Spurrie zeiersdorp. J.v.Kessel. ‘n Spurrieboe r

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 9

7

27-12-2013 10:23:53


spurriezeiers gids14_spurriegids 27-12-13 15:10 Pagina 10

CAR Beste Spurriezeiers en

Spurriezeierinnekes,

ze carnavalsgids weer veel vrijetijd in de is Er s. gid als av rn ca van onze or de Hier ligt de 49e uitgave ten komen tot stand do en em en ev de en s gid ten gestoken. Deze en waar iedereen uit en komende evenemen oi carnaval neer te zett mo n ee er om n aa st ijd klaar vele vrijwilligers die alt ten. Stiphout van kan genie r en genot kijken inses Anita. Met plezie Pr en 1e ny hn Jo ins Pr heid genomen van assing, en de drukke We hebben weer afsc was voor vele een verr ing ull th on de al or Vo e carnaval. carnavalsvierders. we terug naar de vorig noten van deze echte ge t ef he en re de Ie . de middag duurde iedereen samen de receptie die tot laat in de kaart gezet en met op al av rn ca n, re na te de Stiphou Ze hebben samen met t. bloemetjes buiten geze er de revue weer end. Vele namen zijn we rk he l we a gin pa or vo b je de Prins op de ristel. Als je dit leest dan he Edwin 1e en Prinses Ch ins Pr is t Da d. lan rie ur Sp regeert dit jaar over 19 januari 2014 gepasseerd. Wie o wie nodigen om op zondag uit n ee er ied ik l wi ze onthuld. Bij de Om 22.11 uur werden ze rref�. liciteren in MFC “De Ku fe te ins Pr e uw nie de vanaf 14.00 uur rnaval toewensen. ristel een geweldige ca Ch es ins Pr en 1e n wi Ed Vanaf hier wil ik Prins el, een goed s, Raad van elf, Hofkap tje rie ma ns Da , nt da ju er een Prins, Ad leiders Carnaval kan niet zond els samen met hun bege mm be rie ur Sp e dig ug je en niet vergeten onze omen op onze georganiseerd Bestuur verdienste te verwelk n va lid en n de ele er e n het fijn om all lijk mogen en Bras kapel. We vinde iers gestoken. Natuur ize re ur Sp de in d tij ije en ook hun passie en vr en. Hans en Toos evenementen. Zij hebb n Westerlo niet verget va os To en ns Ha w ou en beschermvr met raad we onze beschermheer urriezeiers ook altijd Sp de n aa st Ze s. ier ggers van de Spurrieze zijn een van de grondle en daad bij.

Wit afgetreden rnomen hebt is Marc de ve je als Zo b. clu ze on jzigingen binnen n inzet Ook dit jaar zijn er wi en voor de vele jaren va nk da be rc Ma ze de bij t herkiesbaar. Ik wil als voorzitter en was nie niging. voor de carnavalsvere stuur rrie Dekkers, bij het be Ha elf n va ad ra de en. Bij j een tweetal nieuwe led riezeiers. Verder verwelkomen wi rte welkom bij de spur ha n va ze ik et he ze el als secretaris. Bij de e Opheij en Ruud van den Berkmort Kim van Duijnhoven, Ils me na t me n me ko ge ing kes is versterk dans laten Ook bij onze dansmarie van de garde- en show llie ju n ide me re de an j zullen samen met de we willen haar Dafne van den Hurk. Zi Dijk is helaas gestopt n va e lvi Sy , ng igi jz wi ding is er een e en dat genieten. Bij de danslei r veel dans wijsheid to te Es en na tja Ta en ns haar bijdrage. Wij we hartelijk bedanken voor m. schitteren op het podiu de dansmariekes laten

ww


spurriezeiers gids14_spurriegids 27-12-13 15:09 Pagina 11

CARNAVAL 2014

Verder wil ik

de kleding c

ommissie be danken voor het vele werk elk jaar voor dat zij verric dat onze kle Annie bedan ding er weer hten, kt voor deze piek fijn uit bijdrage. ziet. Lucie, A ns en Onze Spurrie bemmels gaa n het 25e ja ar in. De jeu carnavalsvere gd is de toek niging. Zij ga omst van onz an dit jaar o e Julia van Ne .l.v. Prins Jo b Langewoute erven met h et thema “H rs e n Adjudante et is ons me Ik wens Bem t de paplepe mels en de b l in gegoten”. emmelcomm issie veel ple jeugd en de zier samen m Bras kapel. et de Stipho utse ze zorgen er

De hofkapel

de evenemen

zorgt elk jaa

Carnaval kun je

willen wij Mie

staan in onze

Iedereen die

te komen kij

e muziek , d

eldige sfeer.

niet vieren z

chel Slegers

residentie “d

ons warm ha

op onze even

Verder wille

r voor vrolijk

ten een gew

ementen in d

n wij iederee

ken die op z

at geeft voo

onder zaal e

en personee

n uitbater e

l er voor bed

e Kurref”.

n uitnodigen

aterdag 1 ma

n personeel

anken dat ze

rt toe draag

e residentie

r of tijdens

t wil ik bij d

“de Kurref”.

om naar de g

en daarom

altijd klaar

eze bedanke

n en uitnodig

en

rootste opto

cht van het

zuiden de straten tr ekt. www.Spurrie deze vinden zeiers.nl of onze site lees in de ca rnavalsgids d ie elk jaar g ratis in de b us valt. Verder een geweldige ca rnaval toege wenst: ALAA F Johnny Thij ssen Voorzitter C arnavalsvere niging “De S purriezeiers ”. Wenst U nog m

www.spurriezeiers.nl i

eer informati

art vanaf 14

e dan kunt U

.00 uur door

9


Dakkapellen - Dakramen - Kozijnen - Deuren Draai-kiepramen - Plafonds - Overkappingen etc..

k j i l e t Vors erk! w r e m tim

www.markvanberkeltimmerwerken.nl 10

Carnavals Gids 2014.indd 12

27-12-2013 10:24:05


CARNAVAL 2014

Beste Spurrie

zeiers,

We staan wee r aan de voor avond van ee begonnen met n nieuw carnav de onthulling alsseizoen. G van de Bemm welke groot op isteren zijn w elprins(es) en de cover van e al d e Prins van de deze gids pron In onze vere Spurriezeiers niging zijn ee kt . , n pa Wit heeft zi jn taken als vo ar verschuivingen geweest . or Onze voorzitt zitter neerge heel veel enth er Marc de legd. Marc h ousiasme en eeft de afge inzet de Spu verloren voor lopen jaren m rriezeiers ge de carnaval en et leid. Gelukkig zal hij achte steentje bijd is hij nog niet r de schermen ragen. Marc b no ed g altijd zijn b Thijssen volg ankt voor je inzet bij de S elangrijke t Marc op. J ohnny is een purriezeiers. is weer in go echte Spurrie J ede handen. oh nny zeier, dus dat Johnny succes Willy Thijssen voorzittersc !!!!!! stopt als Adju hap dant. Voor m tenslotte alti ij persoonlijk jd de persoon di ee e, n aderlating. Vaak was een als de schijnw Willy was erpers brandd blik van hem of een kleine en, het protoc er ging gebeu vingerwijzing ol in acht nam ren. Willy bed . al voldoende ankt!!! Gelukki we er samen en wist ik wat g blijft hij no nog eens eent g je in drinken. San het bestuur worden. Hij h der van Esdon en kunnen eeft drie jaar k zal de nieu geleden al ee zeker dat de we Adjudant ns aan het va chemie die ik k mogen snuf met Willy had Vorig jaar kw felen en ik w door Sander amen, geheel eet voortgezet za on verwacht, Pr Zij vierden m l worden. ins Johnny en et ons carnav Pr al in 2013. Johnny Ik heb met h ses Anita tevo em zitten giss heeft het sp orschijn. elletje fantas en wie er Prin gekomen, ik h tisch gespee s kon worden ad nooit aan ld. , half Stippen Johnny gedac hij de bloemet t is voorbij ht. Zijn motto jes buiten gi w as ng vanaf de eers Johnny en Pr zetten, en dat inses Anita b te dag dat heeft Prins J edankt voor oh Ook dit jaar nny ook gedaa ee n prachtig ca hebben we w n. Prins rnaval 2013. eer fantastisc waarover je he evenemen verderop in d ten op het pr eze gids kunt Allereerst de ogramma staa lezen. Maar ik Boerenbruilo n wil er toch tw ft , de zoveel jaar welke dit jaar ee uitlichten. is dit weer ee weer op het programma st n happening va stijl en daarn aat. Eens in n jewelste, m a een feeste lijke receptie et een prach in uw agenda. tige optocht in de Kurref. De carnaval h in Schrijf 16 fe eeft in de re Het is niet m bruari maar gio de laatst eer zo druk al vast e jaren een te s decennia ge ludieke actie rugval gekreg leden. Daaro bedacht! Als en. m hebben de jullie niet na ophalen. Dit is S purriezeiers ar de Kurref ko dan ook het tw een men, dan kom eede evenem halen we je ge en we je gew ent dat ik wil woon thuis op oon belichten! Op . Lees hier m Verder nodig carnavalsdinsd eer over verd ik graag ieder ag erop in deze een uit om vo Prins te kom gi ds. lgende week en en natuur op de recept lijk op al onze weken aan ga ie van onze ni fantastische an komen. euwe evenementen die er komen de Alaaaaaf!!!! Vorst Mark

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 13

11

27-12-2013 10:24:11


VAN STIPHOUT JEANS-MODE

lente in aantocht bij Primeur nu volop nieuwe collecties, kom en laat u verrassen

Bakelsedijk 18 5701 HC Helmond Tel. 0492-545722

Kinderdagverblijf

Dierenshop Quispel Dorpsstraat 58a 5708 GJ Helmond-Stiphout 0492-538717 www.dierenshopquispel.nl

Kleinschalige huiselijke aanpak onder deskundige leiding Braakweg 23 5708 JJ Stiphout Telefoon 0492-532740

Marco van Berkel, al vele jaren úw elektricien in Stiphout!

POELIERS BEDRIJF MARJOS - STIPHOUT B.V. ( Gebr. Benders )

vakkundig | ervaren | vertrouwd

Hillendonk 2 | 5708 AR Helmond

t 0492 53 99 97 | m 06 224 168 81

www.elektricien-stiphout.nl

PR-13002 ADV 88x64.indd 1

Tel: 0492 - 52 59 07

14-01-13 16:24

Nieuwe openingstijden di, wo, do, en vrij

12.00-23.00 uur

zaterdag

12.00-20.00 uur

zondag

12.00-23.00 uur

maandag

gesloten

Hogerwerf 7 NL - 4704 RV Roosendaal Te l . : + 3 1 ( 0 ) 1 6 5 - 5 2 11 9 7 F a x : + 3 1 ( 0 ) 1 6 5 - 5 4 8 0 2 6

12

Carnavals Gids 2014.indd 14

27-12-2013 10:24:14


CARNAVAL 2013

Beste Spurrie

zeiers en Spu

rriezeierinnek es, Achter ons lig t het mooie ca rnavalsjaar va Een jaar waa rin “onze eige n 2013. n” Prins Johnn Deze taak was y Prins der S wel aan Johnn purriezeiers y besteed. Maar hoe kon was. het ook ander s, Johnny had en in de prinse twee jaar de lijke keuken tijd om te oe bij zijn broer Een ware dyn fenen s Prins Willy astie lijkt te en Prins Toon zijn ontstaan Johnny was b te . kijken. epaald geen m uurbloempje geraniums zi te noemen, gi tten, zijn ben ng zeker niet oeming was ze rozen, kon zi achter de ker een schot jn vermoeidh in de roos, hij eid mooi verb een roos wan lo zat op em neer hij wee en en Johnny r eens de blo sliep ’s avond hofhouding en em s als pj es had buiteng zijn Prinses A ezet met zijn nita. Prins Johnny d’n 1e en Prin ses Anita, bed ankt voor de mooie carnav Tevens vanaf al! deze plek ee n dankwoord die geruime ti aa n onze ex-voo jd zitting hee rzitter Marc ft gehad in h als voorzitter de Wit, et bestuur, w . aarvan de laat Marc heeft ee st e jaren n gezonde en goede basis ge om op de inge legd voor de slagen weg ve huidige carnav rder te gaan Op naar dit ca . alsclub rnavalseizoen, het 50e jaar Een Gouden ja van de Spurr ar. iezeiers. Gisterenavond hebben we w eer ons geze We hebben d llige Prinsenb it jaar tal va al gehad. n mooie en ge waar we trot zellige evenem s op mogen zi enten voor u jn. Dit jaar zal, klaarstaan zonder een an der evenemen heel speciaal t te zijn. kort te doen, de Boerenbru Een heuse op iloft tocht door en voor Stiphou Het zal weer t. een prachtige happening wor Ook de carnav den. alsdinsdag w ordt weer sp carnavalvieren ec ia al, ’s avonds d Stiphout op gaan we namel halen met de bij onze eige ijk gehele vereni n Spurriehalte ging inclusief s. Ik hoop va Een groot woo h n of ga kapel rd van dank vo nser harte d at u zult aans or onze vele begunstigers luiten! vrijwilligers, en sponsoren onze advertee welke deze pr in staat stelle rders, achtige gids n om een moo mogelijk mak i programma Stiphout. en en ons aan te bieden aan carnavalm Ik wil graag innend eenieder op h et hart drukk vieren en te en om samen blijven vieren met ons carn . De lange latt Kom gezellig aval te en kunt u rust naar de Kurre ig thuis laten. f tijdens een en natuurlijk van onze even de carnaval ze ementen, voor lf om gezellig avonden een glaasje ge rstenat te nu Het ga u goed ttigen! en tot ziens! Uw Ceremonie meester Jor g

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 15

13

27-12-2013 10:24:18


Goud- & Zilver Atelier

ANDRIESSEN Dorpsstraat 18 5708 GH Helmond (Stiphout) Tel.: 0492 - 550792 - Fax: 0492 - 551810 E-mail: andriessenatelier@zonnet.nl

- Reparatie en nieuwwerk goud en zilver - Reparatie horloges en klokken - Gilde en Schutters zilver - Sportprijzen - Karnavalsmedailles

Theo van de Ven

TM

TM

14

Carnavals Gids 2014.indd 16

27-12-2013 10:24:21


CARNAVAL 2014

Beste Spurri

ezeiers en S

purriezeierin

nekes,

Onze welbek ende Adjudan t Willy heeft Adjudantsch aangegeven d ap mooi vindt at hij het na geweest. Willy gaat no elf jaar g wel verder in het bestuu r maar niet m eer op het po Dat was voor dium. mij een rede n om eens eve kijken of dit n alles op een ri een mooie ta ak voor mij w jtje te zette Want er moe as. n en te t dan toch ee n opvolger ko Toen Willy in men hè. 2011 tot Prin s werd verko geweest om te zen was hij va vragen of ik n te voren bij dat jaar zijn Hier hoefde mij Adjudant wil ik niet lang o d e zijn. ve r na te denke die functie m n want zoals oet ingevuld ik al zei, blijven. Toen was het maar voor ee n jaar maar n u ligt dat and ers. Mijn carnaval sverleden is alweer een h meeste mense ele tijd bij d n weten dit o e Spurriezeie ok wel. Ik ben in 199 rs en de 7 begonnen b ij de Raad va Nu alweer ze n Elf en ik be s jaar bestuu n in 2005 Prin rslid, om zo even m s geweest. ijn loopbaan bij de Spurri Als bestuurs ezeiers op te lid sta je nie sommen. t zo vaak op de schermen het podium m of aan de zij aa r ben je mee k an t actief. In 2011 heb r achter ik weer een p o diumjaar mee dat me dat w gemaakt en ik el weer bevie kwam er toen l. Mede daardo achter or heb ik de beslissing ge Willy over te n omen om de fu nemen. nctie van Ad Ik wil Willy w judant el bedanken voor zijn jare dat ik met vr n la nge inzet als agen nog alti jd bij hem te Adjudant en Ik heb er in recht kan. hoop ieder geval h e e l veel zin in en begroeten ti jdens onze al hoop jullie al len te mogen tijd gezellige evenementen . Alaaf Adjudant San

der

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 17

15

27-12-2013 10:24:25


Ok last van startprobleme dur de carnaval?

Bèlt mar efkes, wai lossen dè vur oe op!

Breedijk 7 (einde Engelseweg rechtdoor) | 5705 CJ Helmond t 0492 55 56 62 | info@accucentralebrabant-bv.nl

www.accucentralebrabant-bv.nl Carnavalsadvertentie.indd 1

HET GEMAK VAN EEN ADVISEUR DICHT BIJ HUIS

04-12-13 12:24

16

Carnavals Gids 2014.indd 18

27-12-2013 10:24:27


CARNAVAL 2014

Opbergen Scepter Skon Carnaval 2013 zit er weer op, maar als Prins en Prinses is het een geweldig carnavalsjaar geweest. Het was een verrassing toen ik gevraagd werd om in 2013 als Prins door het leven te gaan. Ik hoefde er niet over na te denken en heb meteen ja gezegd. Het stil houden en de voorbereidingen waren al geweldig. Iedereen was verrast toen we uit het cadeau kwamen, het feest kon beginnen. We hebben veel mooie reacties mogen ontvangen. De Spurriezeiers en de Spurriebemmels hebben weer een mooie carnaval georganiseerd. Hoogtepunten te over: de receptie, kletsavonden, Spurrieboerengildeavond en ga maar door. Ik wil daarom iedereen bedanken die carnaval 2013 tot een geweldig feest heeft gemaakt. Daarnaast wensen wij de nieuwe Prins en Prinses in 2014 veel plezier en leut toe en hopen dat ze er net zoveel van genieten als wij hebben gedaan. Ook in 2014 zetten wij de bloemetjes buiten. Prins Johnny d’n uurste en Prinses Anita

Wij, Prinses Kim en Adjudante Ilse, vonden de carnaval leuk en gezellig. De optochten waren super toppie. De Huppelmariekes en de Bemmelwacht hadden weer een leuk dansje, wat ze elke keer voor het publiek deden. De spelletjesmiddag bij onze Bemmels vonden we ook kei gezellig. De schoolbezoeken aan de Trudo en onze eigen school De Lindt waren echt top, de kinderen hadden stukjes ingestudeerd dat was echt super leuk. Het bezoek aan de Houtse Kluppelkes was erg leuk, vooral de prinsenrace vonden wij leuk. We bedanken iedereen voor een fijne gezellige carnaval!!! Groetjes Prinses Kim en Adjudante Ilse

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 19

17

27-12-2013 10:24:33


Het juiste adres voor: uw rijbewijs (auto + motor)

J.M. Boetzkes Gasthuisstraat 74a, Stiphout, tel. 525865 of 06-53377047

Uw persoonlijke reis-ideeengids... voor o.a. Vakantiereizen, Last minutes, Huurauto’s, Vliegtickets, Korte vakanties, Hotels, Aanbiedingen, Overtochten, Vakantiehuizen enz. Kijk op www.worldwise.nl voor online boekingen Worldwise Reis-adviesbureau BV Dorpsstraat 40G 5708 GJ Helmond (Stiphout) T: 0492-526943 F: 0492-551661 info@worldwise.nl

VOETBALSCHOENSHOP.NL

SPORTSCHOENSHOP.NL

Herenkapper KORTHUIS Dorpsstraat 30a, 5708 GC Helmond, tel. 536489.

VOOR MODERNE HAARVERZORGING ‘s woensdags na de middag volgens afspraak, ’s maandags gesloten.

Wenst De Spurriezeiers een fijne carnaval toe!

18

Carnavals Gids 2014.indd 20

27-12-2013 10:24:39


CARNAVAL 2014

Carnavalsvereniging ‘De Spurriezeiers’

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 21

19

27-12-2013 10:24:44


molenvenner okt11:molenvenner

07-12-2011

12:08

Pagina 26

TROTSE SPONSOR VAN DE SPURRIEZEIERS

C1000 RALF GIJSBERS Dorpsstraat 58d 5708 GJ Helmond

ralf gijsbers

Openingstijden: Ma. t/m zat. 8.00 - 20.00 uur

Slim bezig. 20

Carnavals Gids 2014.indd 22

27-12-2013 10:24:44


CARNAVAL 2014

Bestuur ‘De Spurriezeiers’

Voorzitter Johnny Thijssen

Vice Voorzitter Eef Luyben

Adjudant Sander van Esdonk

Secretaris Ruud van den Berkmortel

Bestuurslid Willy Thijssen

Beschermheer Hans v.d. Westerlo

Penningmeester Helen van Est

Bestuurslid Jorg van Stiphout

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 23

21

27-12-2013 10:25:03


Al meer dan 35 jaar uw partner voor: - Incasso (nationaal & internationaal) - Juridische Adviezen - Kredietinformatie - Incassopreventie

BMK Incasso

Polluxstraat 110a-112a 5631 ES Eindhoven T 040 2454045 I www.bmkincasso.nl

Veul plezier mi carnaval Spurriezeiers!

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag Zaterdag

7.30 tot 17.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Middendijk 26, 5705 CC Helmond, Tel. 0492-536820

www.helmondsebouwmaterialenhandel.nl 22

Carnavals Gids 2014.indd 24

27-12-2013 10:25:04


CARNAVAL 2014

Raad van 11

Maarten van Dijk

John de Vries

Luc DaniĂŤls

Patrick Sanders

Addy Klaasen

Willem van Oorschot

Mark Essers

Stefan Langewouters

Dennis Deelen

Michel Letschert

Harrie Dekkers

Vorst Mark van Berkel

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 25

Ceremoniemeester Jorg van Stiphout

23

27-12-2013 10:26:06


Hoveniersbedrijf Pedrie van Oorschot

Tuinontwerp - aanleg en onderhoud door een gediplomeerd hovenier

Meester Strikstraat 29 - 5708 GA Helmond Tel. 0492524901 - M. 0651788061 vierseizoenen.net - p3tuinen@gmail.com

Bloemenmagazijn “De Schuur� Paul Martens

Meester Strikstraat 7 Tel. 0492 - 52 55 27 Stiphout - Helmond

24

Carnavals Gids 2014.indd 26

27-12-2013 10:26:09


CARNAVAL 2014

De Dansmariekes

Irene Pelzer

Janneke Kersten

Judi Veldwijk

Dafne van den Hurk

Ilse Opheij

Kim van Duijnhoven

Linda Pelzer

Beau Cortenbach

Lieke Veldwijk

Begeleiding Esther Luyben Tatjana Maas www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 27

25

27-12-2013 10:28:23


Putmans Advies uit het goede hout gesneden!

“De Beukenhof”, Strijpsestraat 51, Eindhoven tel. (040) 255 33 77 www.putmansadvies.nl

26

Carnavals Gids 2014.indd 28

27-12-2013 10:28:25


CARNAVAL 2014

Dansmariekes Hallo Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Carnaval 2013 was weer een fantastische tijd waarin we leuke optredens hebben gegeven en heel gezellige middagen en avonden carnaval hebben gevierd. Vorig jaar moesten we helaas afscheid nemen van een van onze trainsters, Sylvie van Dijk. We hebben heel veel van haar geleerd en hopen haar nog te zien tijdens de komende carnaval. Achter de schermen heeft ze toch nog een beetje meegeholpen met de showdans. Wij zullen er dit jaar met groot plezier weer bij zijn met een nieuwe dans onder leiding van Ester Luyben en Tatjana Maas. Samen met de nieuwe Dansmariekes: Dafne van den Hurk, Kim van Duijnhoven en Ilse Opheij zullen wij ook weer een spetterende showdans neerzetten. De activiteiten waren weer druk bezocht in 2013 en daar zijn we blij mee. We hopen dat er in 2014 nog veel meer mensen bij zullen zijn in de Kurref maar natuurlijk ook bij de optocht van Stiphout en de optocht van Helmond. Hopelijk is er ook dit jaar weer een grote opkomst bij de activiteiten van onze “Spurriebemmels” zoals de Bemmelshow en hun leuke carnavalsmiddagen. Wij kijken al lang uit naar carnaval 2014 en hopelijk jullie ook. We hebben samen altijd een geweldig leuke tijd met carnaval en willen dit jaar nog meer genieten dan voorgaande jaren. Wij zullen er samen met onze eigen Spurriezeiers en Spurriebemmels weer een super carnaval van maken. Dus kom allemaal naar de “Kurref” en geniet met ons mee! Alaaf, Beau Cortenbach, Janneke Kersten, Irene Pelzer, Judi Veldwijk, Lieke Veldwijk

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 29

27

27-12-2013 10:28:34


Hofleverancier van de fruitmanden

www.bergamotbio.nl

kou‛tje opgelopen !!! en je wilt toch door blijven feesten ??

Bergamot

Hoestbalsem € 8,50 Bergamot Bio - Spaanseweg 1 - Telefoon 574338

28

Carnavals Gids 2014.indd 30

27-12-2013 10:28:45


CARNAVAL 2014

Blauw - Rood - Geel Songtekst Zie de prins doar mar is in ons midden stoan. Mi die daag krie hij hier alles moi gedoan. van ’n skon clubke, trots en fier drinken wai het liefst een gleske bier gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal En in stippent ston de sterre aan de nacht Tis de carnaval woar ik op heb gewacht Hier in ons skon spurrieland Gon wij vur niemand aan de kant gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Songtekst Nick Daniels en Jorg van Stiphout

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 31

29

27-12-2013 10:28:58


0492

56.4444

Autorijschool DKS Freddie de Kimpe Gabriëlsstraat 14, 5708 KA Helmond

Sportcentrum

Body Business Voor Fitness en diverse groepslessen maar ook Cross-Challenge.

Nieuw! Climbmill - Climbstation Cross-Challenge (buiten fitness) Bent u nieuwsgierig geworden? Neemt u dan een gratis proefles! Bij Body Business traint u al onbeperkt vanaf € 19,50 per maand Body Business - Braakse Bosdijk 3 - Helmond

0492-550522 WWW.BODYBUSINESS.NL 30

Carnavals Gids 2014.indd 32

27-12-2013 10:29:02


CARNAVAL 2014

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 33

31

27-12-2013 10:29:17


OVERGORDIJNEN VITRAGES VOUWGORDIJNEN PANELEN BEDSPREIEN KUSSENS

NEDERLANDSE GORDIJNCONFECTIE OP MAAT HAROTEX GORDIJNENATELIER BV - VLAMOVENWEG 8 - 5708 JV HELMOND [T] 0492-529240 - [F] 0492 - 521931 - WWW.HAROTEX.NL - INFO@HAROTEX.NL

Autobedrijf Hans Drouen Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, schadeherstel, reparatie, APK, onderhoud, winterbanden Thorbeckestraat 3 Tel. 0492-539132 info@hdrouen.nl

5707JL Helmond Fax. 0492-550215 www.hdrouen.nl

SHOWROOM

Heeklaan tegenover HVV

Adres: Haagse Beemdweg 28a

Bij groot onderhoud GRATIS wasBeurt!

Like ons op facebook

- Service 32

Carnavals Gids 2014.indd 34

27-12-2013 10:29:19


CARNAVAL 2014

Prinsenbal - Prinsenreceptie De zaterdag van het Prinsenbal is zoals altijd de dag van de aftrap voor weer een jaargang carnavalesk vertier. Dat het steeds moeilijker wordt om de zalen vol te krijgen is tegenwoordig overal het geval. Wij gaan in ieder geval weer vol goede moed aan de slag om er een leuk jaar van te maken. Vorig jaar was het ‘s middags eerst de beurt aan de Bemmels om Prinses Kim met Adjudante Ilse bekend te maken. Nadat iedereen de kans had gekregen om te feliciteren bleef het nog een tijdje onrustig in de Kurref want wie zou de opvolger worden van Prins Hans d’n 4e… Nadat Michel Letschert geïnstalleerd was, en daarmee de Raad van Elf completeerde, was het aan Prins Hans d’n 4e de taak om het jaarplaatje op te hangen in de Kurref. Vervolgens werd Prins Hans d’n 4e op een nette manier opgenomen in het Gilde van Oud Prinsen. Iets na tienen kwam er een schitterend cadeau binnen gereden met daarin de nieuwe Prins. Twee jaar eerder was zijn broer hem al voorgegaan maar nu was het de beurt aan Prins Johnny en Prinses Anita om “de bluumkes bôite te zette” . Dit gebeurde ook meteen vanaf de eerste minuut dat ze bekend waren. Het was een zeer gezellige avond die tot in de kleine uurtjes duurde. Prins Johnny en Prinses Anita, hiervoor onze dank en veel succes in je nieuwe functie als voorzitter van deze mooie vereniging. We hebben dit jaar weer ruim de tijd omdat carnaval pas begin maart valt. Daardoor is de receptie, zoals eigenlijk al traditie, weer een week nadat de Prins bekend is gemaakt. Net zoals vorig jaar beginnen we om 14:00uur om iedereen ruim de kans te geven om te feliciteren en daarnaast ook nog andere verenigingen aan bod te laten komen. Vorig jaar zijn we begonnen met het gebruiken van kleurcodes voor de gasten om zo zelf de regie te houden op de felicitaties. We hebben geen lange wachtrijen gehad en iedereen heeft op tijd van zijn of haar drankje kunnen genieten. Dit beviel U en ons uitstekend zodat we dit gewoon ook komend jaar aanhouden. Wij proberen dan ook om eerst de Stiphoutenaren binnen te hebben om vervolgens verenigingen van buitenaf binnen te krijgen zodat we een carnavaleske receptie hebben met veel gezelligheid en leuke muziek van diverse kapellen. Wij nodigen U dan ook van harte uit op de receptie van de nieuwe Prins van ons Spurrieland. Graag tot ziens op zondag 19 januari vanaf 14:00uur in de Kurref.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 35

33

27-12-2013 10:29:29


34

Carnavals Gids 2014.indd 36

27-12-2013 10:29:32


CARNAVAL 2014

Zeiveravonden 2013 Terugblik zeivuravonden 2013 bij de Spurriezeiers Prins Johnny d’n Uurste opende beide avonden met de woorden dat niet alleen hij, maar de hele zaal deze avonden de bloemetjes buiten ging zetten. Iedereen heeft ook een mooie avond gehad, waarbij de lachspieren weer goed getraind werden. Al was het begin van de avond even wat zorgwekkend omdat er bij de ingang van de Kurref een 6-jarig jongetje met de naam Daantje op zoek was naar zijn ouders. Zoals altijd stonden de dansmariekes als eerste op het podium. Zij lieten weer een mooie gardedans zien. Daarna was de eer aan De Velt Op. Deze groep uit Aarle-Rixtel bracht een aantal nummers ten gehore waardoor de sfeer er direct prima in zat. Met lekkere meezingers kon de zaal de stembanden los maken en dat lieten ze merken. Met Marlon Kicken kregen we de eerste kletser in de ton. Met zijn Antilliaanse accent gaf hij een extra komisch effect aan zijn buut. In Oeloe Oeloe stond hij bij uitzendbureau A.E.T.W.I.W.W. (Af En Toe Wil Ik Wel Werken) ingeschreven. Daardoor kwam hij als uitzendpastoor Brother John naar Stippent. Het was een geweldige klets en onze hofkapel (met name één van onze vrouwelijke muzikanten) zal deze klets niet snel meer vergeten. De tweelingzusjes van Dubbel Trubbel kwamen voorlopig voor het laatst naar Stippent, gaven ze zelf aan. Ze gaan er namelijk eventjes mee stoppen. Na het optreden kon iedereen beamen dat dit jammer is. Maar het is niet anders en we wensen de dames verder heel veel succes toe. Frank Schrijen kwam als Gradje Boemel hèt Pech. Hij liet iedereen horen dat wij het allemaal toch wel heel goed hebben. Wat hebben we gelachen om de pech van Gradje. Met de showdans lieten de dansmariekes zien dat ze nog veel meer in hun mars hebben. Jasper van Gerwen kwam als Daantje als laatste kletser in de ton. Dit was dus het kleine jochie dat zijn ouders kwijt was. Hij vertelde meteen over zijn familieleden en de opvoeding die hij genoten heeft. Bijvoorbeeld over zijn vader zei hij “ons pap heeft twee banen …. Overdag werkt hij op kantoor en ’s avonds op mijn moeders zenuwen!” We hebben geweldig gelachen met Daantje. De groep KUUB was de afsluiter van de avond. Met schitterende nummers brachten ze de zaal in extase en bezorgden ze ons een prachtige afsluiting van de zeivuravonden. Onder het gezang van “Blauw, rood en geel zijn onze kleuren” zochten de meeste bezoekers de bar op om nog gezellig na te praten over de avond en het komende carnaval. Alaaf.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 37

35

27-12-2013 10:29:47


Op nu skone carnaval

www.2atwork.com

Van Hout Group Worldwide Van Hout Kabel Recycling BV | Helmond OSBO/ KSM International BV | Deurne Stockx Metal Trading BV

| Eindhoven

Werner Richter GmbH

| Essen (D)

36

Carnavals Gids 2014.indd 38

27-12-2013 10:29:54


CARNAVAL 2014

Zeiveravonden 2014 Vrijdag 24 en 31 januari 2014, aanvang 20.00 u. De zaal gaat om 19.00 u open. Voor u treden de volgende kletsers op: Berry Knapen, Rob Scheepers (Sterksel) Freddy van den Elzen en Ton Brekelmans Voor u treden de volgende amusementsgroepen op: Niks en un Bietje, Stenzil Kivits & Menders Kletsers Ook dit jaar halen we weer de top van kletsers en groepen naar Stippent. Voor het eerst sinds jaren hebben we 4 kletsers en 2 groepen. Bij de kletsers hebben we het dan natuurlijk over Berry Knapen. Hij werd in 2013 al voor de zesde keer Brabants Kampioen Tonpraoten. Ook won hij dat jaar, voor de zesde keer, de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Buutreednen. Een echte topper dus. Maar ook Rob Scheepers uit Sterksel komt dit jaar weer. Hem kennen we allemaal nog wel als Jimmy Calypso de kermisexploitant met zijn “Bob-Bob-Bob-Bob op z’n kantje”. Ton Brekelmans komt dit jaar zijn talenten ook weer ten gehore brengen. In 2001 was hij ook bij de Spurriezeiers als ‘De Vogelverschrikker’. De vierde kletser is Freddy van den Elzen. Hij won in 2013 bij de Brabantse Kampioenschappen de derde prijs. Hij komt voor het eerst naar Stippent. We hebben dus niets teveel gezegd met dat we de top aan kletsers naar Stippent halen. Amusement Niks en un Bietje komt ook voor het eerst naar Stippent. Niks en un Bietje bestaat uit Dennis Verbakel en Ivo van Rossum. Bij hun mag je glimlachen, grijnzen of schateren. Het wordt in ieder geval een dolle boel. Het motto van deze groep is “Als het Niks is, kan het altijd nog un Bietje worden”. De afsluitende groep is Stenzel, Kivits en Menders. Zij brengen ons muzikaal cabaret zoals u nog nooit eerder zag. Hier gaan we met z’n allen van genieten. De dansmariekes zullen op beide avonden zowel de gardedans als de showdans laten zien en onze eigen hofkapel zal weer zorgen voor de muzikale ondersteuning. Graag geniet onze nieuwe Prins samen met u van deze zeivuravonden. Het enige dat u hoeft te doen is aanwezig zijn! Wij zorgen ervoor dat u kunt lachen, gieren en brullen en van een onvergetelijke avond zult genieten.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 39

37

27-12-2013 10:29:57


L I E S H O U T

H O L L A N D

Voorraad van 11

38

Carnavals Gids 2014.indd 40

27-12-2013 10:30:03


CARNAVAL 2014

Commissieoverzicht Archief commissie De Archief commissie heeft ten doel alle 50 jaar carnaval in Stiphout in een digitaal en fysiek archief vast te leggen. Bemmelcommissie De Bemmelcommissie zorgt er voor dat de gehele kindercarnaval geheel op rolletjes verloopt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kinderen en organiseren diverse activiteiten op diverse middagen. Boerenbruiloftcommissie Een keer in de zoveel jaar wordt deze Boerenbruiloftcommissie actief. Zij zorgen er dan voor dat er een schitterende boerenbruiloft georganiseerd wordt. Buitencommissie De optocht, het schoolbezoek, het ziekenhuisbezoek, eventuele recepties en verder alle activiteiten die buiten onze residentie gebeuren horen bij de taken van deze Buiten commissie. Carnavalsgidscommissie De carnavalsgidscommissie is verantwoordelijk voor de schitterende carnavalsgids die nu voor u ligt. Evenementencommissie Alle evenementen in onze residentie “De Kurref� worden door de Evenementencommissie georganiseerd. Deze zijn dan weer onderverdeeld in subcommissies van het Prinsenbal tot en met de carnavalsavonden. Kledingcommissie De Kledingcommissie spreekt voor zich. Zij zorgen er voor dat wij als carnavalsvereniging er altijd piekfijn uitzien. Licht en geluid commissie Zonder de Licht en Geluidcommissie zou het een saaie boel worden. Muziek en geluid voor binnen en buiten zijn onmisbaar bij een carnavalsfeest. P.R. Commissie Alle soorten sponsoring en publicaties wordt door de P.R. Commissie geregeld. Technische commissie Veel werk wordt er elk jaar verzet door de Technische Commissie. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van het podium, het plaatsen van de prinsenboog enz enz. Niets is te veel voor deze super handige mensen. V.A.C. commissie Onze vorst, adjudant en ceremoniemeester hebben tijdens de carnavalsperiode veel met elkaar te bespreken en regelen in onze V.A.C. commissie. Ook dit jaar hebben we een versiercommissie. Enkele dames gaan ook dit jaar er voor zorgen dat onze residentie erg mooi is aangekleed. Commissie dansmariekes De commissie dansmariekes bestaat uit 2 dames die al vanaf april bezig zijn met het maken en instuderen van de gardedans en showdans van onze dansmariekes.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 41

39

27-12-2013 10:30:06


Gas- en waterinstallaties Sanitaire installaties Zinkwerken Dakwerken

Werkplaats-magazijn Schoolstaat 7A 5701 JR HELMOND Tel: 0492-533512 Fax: 0492-538507 www.wivabv.nl

TOINE DAELMANS LUIDKLOKKEN & TORENUURWERKEN Wevestraat 30 5708 AG Helmond (Stiphout) Telefoon 0492-545577

Reparatie, revisie en levering van luidklokken en torenuurwerkinstallaties

40

Carnavals Gids 2014.indd 42

27-12-2013 10:30:07


CARNAVAL 2014

Club 111 feestavond Terugblik club 111 2013 Elke twee jaar zetten de Spurriezeiers de Club van 111 leden een prachtige feestavond voor met alle ingrediĂŤnten voor een geslaagde avond. De succesformule van twee jaar geleden werd voortgezet met een diner dansant. Een goede band, lekker eten/drinken en natuurlijk een gezellige avond vol plezier. Dit jaar werd iedereen bij de ingang al getrakteerd op een goede borrel om de avond vol goede moed te beginnen. Muzikaal was de avond in handen van Mr. Right. Dit muzikale trio speelde diverse genres zodat ieders voorkeur wel voorbij is gekomen. De dansvloer bleef tussen de gangen door dan ook goed gevuld. Gedurende de avond was er nog bezoek van Annie uit de binnenstad, alias Robert van Lamoen. Annie kwam even haarfijn uitleggen hoe het er in Hellemond aan toe gaat en de hele zaal werd volop vermaakt. Ook na het diner stond de dansvloer snel weer vol en werd er gezellig nagepraat tot de klok van twee uur. Wij kunnen weer terug kijken op een geslaagde club 111 avond en hopen u er over twee jaar weer te mogen begroeten. Club 111 commissie

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 43

41

27-12-2013 10:30:15


FlyerBack_outline.pdf 1 16-10-2012 11:50:36

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Uw specialist op het gebied van Mode-, Carnaval-, Dans- en Theaterstoffen. Mierloseweg 114/139 Helmond Tel: 0031-(0)492-534067 Fax: 0031-(0)492-551992 maandag van 13:00 tot 18:00 uur dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur Groothandel dagelijks van 09:00 tot 17:00

WWW.VORSTMODESTOFFEN.NL 42

Carnavals Gids 2014.indd 44

27-12-2013 10:30:16


CARNAVAL 2014

Spurrieboeren Gildeavond 2013 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Vrijdag 1 februari was het weer zover. De spurrieboerengildeavond stond voor de deur en de mensen stonden al te trappelen van ongeduld om binnen te mogen. Deze avond die toch vooral staat om de gezelligheid en op het topamusement van eigen bodem. De hofkapel liet de muzikale noten reeds door de Kurref galmen en om 20.00 uur traden de Spurriezeiers binnen met in hun midden Prins Johnny den Urste. Na het openingswoord van onze vorst en de Prins kon de avond werkelijk beginnen. De oud-prinsen kwamen statig binnen getreden en beloofden later op de avond nogmaals te komen met een spetterend optreden. Wie de jeugd heeft de toekomst, zeker op een boerengildeavond. De Spurriebrassband kwam binnen gespeeld en gaven een show weg, de kapel heeft weer zicht op uitbreiding. Nadien maakte de dansmariekjes hun opwachting om hun gardedans te tonen. Hierna was het de beurt aan onze eigen Stippentse Voices. Zij speelden ludiek in op onze prins en bleken gouden strotjes te hebben. Het publiek werd volop vermaakt. Hoewel de avond nog maar net was begonnen ging het dak er al af. Na enkele onderscheidingen en muziek van onze hofkapel was het tijd geworden voor een Stippentse kletser die de ton betrad, Ruud van de Berkmortel kreeg de lachers op zijn hand met zijn creatie als dokter. Na deze geweldige klets werd de inwendige mens versterkt middels de broodjes en werd de loterij weer gehouden met vele en vele mooie prijzen. Hierna dansten onze dansmariekjes hun showdans. Hieropvolgend was het de bemmelcommissie die grandioos uitpakten met een lichtshow, flamingo’s en geweldige effecten. De zaal was in verroering. Hierna werden de mooist verklede spurrieboer, boerin en paar weer gekozen waarbij Mary Poppins en haar schoorsteenveger er uitsprongen. De oud-prinsen hadden een medley uit de oude doos getrokken waarbij menig oud nummer werd opgepoetst en zelfs Andre Rieu de avond afsloot. Kosten noch moeite werden gespaard door de gouden tenor van Lieshout aan te trekken. Niemand minder dan Carlos Donkers gaf een meer dan fenomenaal optreden weg. Mocht Andre Rieu ooit een tenor zoeken dan kan hij Carlos bellen. Als afsluiter kwam onze raad van Elf met een draaiorgel medley op de proppen, zij bezongen hun eigen Prins Johnny. Zij lieten wederom zien dat ze rasartiesten zijn middels een mooie medley van zang en dans. De avond werd afgesloten Hoe Skon is ons Stippent en Rood Geel en Blauw zijn onze kleuren. Het was een geweldige Spurrieboerengildeavond. Bedankt en hopelijk tot op de boerengildeavond 2014 De boerengildeavondcommissie

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 45

43

27-12-2013 10:30:23


aanleg - onderhoud - service Gasthuisstraat 19

5708 HGbadkamers Helmond/Stiphout T (0492) 537 906

cv-ketel F (0492) 549 284 ventilatieunit

info@martienvandenelsen.nl www.martienvandenelsen.nl warmteterugwinunit

D Stress beauty

& wellness

SKINCARE, BODYCARE, NAILS, COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE, INJECTABLES, LIPOLYSE, LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

Ontdek het gemak van nooit meer f vana o scheren of harsen eur

35

Frank van Lieshout

ONDE RH CONT OUDSR CV-KE ACT TEL €

De Vinken 28 5735 EN Aarle-Rixtel telefoon 06 48511391 frank@vli-service.nl

62, 50 p

w w w. v l i - s e r v i ce. n l

(incl. B er jaar TW )

voor alle licht- kracht- en hok-installaties groot of klein moet je bij erkend installateur J. van Dijk zijn.

Met deze allernieuwste pijnloze en veilige behandelmethode bent u definitief verlost van ongewenste haargroei, de droom van iedere vrouw of man:

nooit meer scheren of harsen Bel snel voor een gratis proefflits en een gratis intake: Telefoon 0492-841 294 94

J. van Dijk Landelijk erkend Schutterslaan 2, Stiphout T. 0492 - 535316

Dorpsstraat 127 5708 GG Helmond Tel: 841 294 www.dstress.nl

44

Carnavals Gids 2014.indd 46

27-12-2013 10:30:29


CARNAVAL 2014

Spurrieboeren Gildeavond 2014 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Beste Spurrieboeren en Boerinnen, Op vrijdag 7 februari 2014 zal er wederom een Spurrieboerengildeavond worden gehouden in MFC “De Kurref”. Deze avond is één van de gezelligste avonden van de carnaval en dat blijkt ook wel want steeds meer inwoners van Stiphout van 55 jaar en ouder komen naar deze avond toe. Ook dit jaar staan er verschillende optredens van eigen bodem gepland zoals de Oud-Prinsen, de Bemmelcommissie en onze eigen Stippentse Voices. Natuurlijk ontbreekt de Raad van Elf ook dit jaar niet en zullen ze weer voor een daverende verrassing gaan zorgen. De avond wordt weer opgevuld met een kletsen van formaat, nog wel een Stippentse ook! Tussen al deze geweldige optredens door zullen we ook de inwendige mens niet vergeten. Net als in de voorgaande jaren is er weer een fantastische loterij. Op deze geweldige avond zullen we de mooist verklede, de ereboer en ereboerin nog even in het zonnetje zetten. Tevens de mensen die de carnavaleske leeftijd van 77 hebben bereikt zullen worden toegesproken door onze Prins waarna we de avond op de gebruikelijke avond zullen afsluiten. Kom naar deze fantastische avond toe en laat u verrassen door de stiphoutse talenten.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 47

45

27-12-2013 10:30:38


Programma 2014 Zondag 19 januari 14.00 uur Prinsenreceptie Vrijdag 24 januari 20.00 uur 1e Zeiveravond Zondag 26 januari Bemmelshow 13.30 uur Vrijdag 31 januari 20.00 uur 2e zeiveravond Zaterdag 1 februari Playback festival met Truckersday 19.30 uur Vrijdag 7 februari 20.00 uur Spurrieboerengilde avond (voor 55 plussers) Zondag 16 februari 11.00 uur Boerenbruiloft

46

Carnavals Gids 2014.indd 48

27-12-2013 10:30:46


CARNAVAL 2014

Vrijdag 28 februari 09.00 uur Schoolcarnaval Bemmels / Spurriezeiers 16.00 uur Bezoek aan de Ark Zaterdag 1 maart 14.00 uur Optocht Stiphout (17.00 uur) jeugd prijsuitreiking optocht 17.00 uur Prijsuitreiking optocht jeugd 19.00 uur Prijsuitreiking optocht volwassenen Zondag 2 maart 10.00 uur 11.00 uur 14.30 uur 20.00 uur

Spurrie Heilige Mis (St. Trudo Kerk) Spurriezeiers Ontbijt Optocht Helmond Karaoka avond

Maandag 3 maart 14.00 uur Carnavals themamiddag 20.00 uur 70’s - 80’s - 90’s party Dinsdag 4 maart 14.00 uur Carnavals themamiddag met afsluiting Bemmels (17.00 uur) 20.00 uur Helemaal Hollands Vooraf komen we u op diverse haltes in Stiphout met de vereniging ophalen Zaterdag 8 maart 20.30 uur Haringavond

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 49

47

27-12-2013 10:30:55


De Hofkapel

Maarten Bloks

Ronald Luyben

Werner Jansen

Ivian Amijs

Astrid Frehen

Lieke Toll

Sandra Boelen

Simon van den Broek

Cor van de Waterlaat

48 Carnavals Gids 2014.indd 50

27-12-2013 10:32:15


CARNAVAL 2014

De Hofkapel

Harm Postma

Bart Adriaans

Eveline van Berkel

Wouter Struijk

Maartje Brouwers

Roel van Moorsel

Joost van de Brand

Romec Gallo

Jochum van Berkel

www.spurriezeiers.nl Carnavals Gids 2014.indd 51

49 27-12-2013 10:33:29


Van Leuken

VAN MIERLO Technische Handelsonderneming bv

Industrieterrein Hoogeind Vossenbeemd 106 - 5705 CL Helmond Postbus 127 - 5700 AC Helmond Holland

Drogisterij Parfumerie Schoonmaakmiddelen DA Fotoservice

e D S p ĂŠ f o a

rt

C

Telefoon : 0492 - 523393* : 0492 - 533357* : 0492 - 527865 Fax

Dorpsstraat 58e | Stiphout Tel. 0492 523628 | www.da.nl

Voor vergaderingen, partijtjes en een lekker glaasje, naar Ingrid

Elke derde donderdag van de maand toepen!

Bel voor informatie: 0492 - 845480

CafĂŠ - Zaal De Sport Dorpsstraat 62 5708 GJ HELMOND

Ger ard Roefs Taxaties en A dvies M akelaar en Taxateur Klokkengietersstraat 10 | 5735 EH Aarle-Rixtel www.autoservicemartens.com info@autoservicemartens.com

T (0492) 574 669 F (0492) 590 718 M (06) 212 47 901

50

Carnavals Gids 2014.indd 52

27-12-2013 10:33:32


CARNAVAL 2014

Hofkapel ‘De Spurriezeiers’ Hofkapel de Spurriezeiers, al 49 jaar live muziek De hofkapel Vier vooraf! 1, 2, 3, 4. Taatatatatatataaaaa taatatatatatataaaaaaa. Na de successen van vorig jaar maakt de hofkapel voor dit seizoen wederom een doorstart. Enkele oudere en/of kale leden hebben plaats gemaakt voor jonge aanwas. Zowel op slagwerk als op trompet hebben we de jeugd en dus de toekomst. Deze broodnodige versterking heeft nieuwe motivatie en enthousiasme om ook dit jaar weer een geweldig en gezellig carnavalsseizoen neer te zetten. Naast nieuwe leden hebben we ook weer nieuwe muziek, een nieuw programma en een nieuwe verdeling van onderlinge verantwoordelijkheden. Vorig jaar hebben we bewezen dat we niet alleen lekker muziek maken, sfeer brengen, voor zaalvulling zorgen, het publiek enthousiast maken en gezelligheid uitstralen. Ook hebben we laten zien dat we goed kunnen playbacken (Duitse avond). Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk vanwege de supervette CD die we vorig jaar opgenomen hebben. De CD is echt geweldig, nog steeds actueel en kan bij elke gepaste en ongepaste gelegenheid gedraaid worden. – CD’S ZIJN NOG STEEDS TE KOOP!!! – Voor maar €7,00 euro krijgt u ook zo’n mooi exemplaar. Vraag ernaar bij leden van de hofkapel. Ook buiten de carnavalsvereniging zijn we steeds actief. Naast het regelmatig terugkerende uitje naar de wijnfeesten in Duitsland (Dernau), zijn we afgelopen jaar ook naar de Klûntocht in Breda geweest. Met het echte winterse weer, was het waarlijk een Klûntocht en echt een onvergetelijke dag. Dit seizoen wilden we beginnen op de botsautobaan: muziek maken samen met de jeugd van de fanfare. Helaas strooide de organisatie van de kermis roet in het eten door dit jaar geen botsauto’s naar Stiphout te sturen. Helaas, nu waren we genoodzaakt tot een avondje eten en drinken met zijn allen zonder dat er muziek aan te pas kwam. Maar natuurlijk kunnen jullie ook dit jaar weer genieten van alle vertrouwde zaken rondom de hofkapel: het Brabantse land; een leider die kapot is op het einde van de avond; een lage bierconsumptie op de vooravonden, maar een hogere tijdens de carnaval zelf; jonge en oude muzikanten; goede muziek; gezelligheid; rode broeken en zwarte jassen; mannelijke en vrouwelijke muzikanten; verkoop van CD’s; goede en nog betere muzikanten; Rood zijn de rozen; veel herrie; soms een valse noot; enthousiasme en alle inzet om er weer een leuke carnaval van te maken!

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 53

51

27-12-2013 10:33:35


t s n e w l l o r Please Pay g De sPUrrieZeiers n i g i n e r e V s l ! a 4 V 1 0 2 l a Carna V a n r a C t e M r e i Z e l P Veel Please Payroll geeft graag vol gas als het gaat om het managen van uw optocht aan medewerkers. Uw personeelsadministratie en bijkomende zaken als salarissen, contracten, ziekteverzuim, ontslagprocedures en re-integratiewerkzaamheden zijn

daarmee in professionele handen. Zo wordt de personeelsadministratie perfect voor u geregeld, kunt u door met ondernemen en houdt u tijd over om zo nu en dan de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Kijk voor alle details op www.please.nl.

Inzicht in al uw personeelszaken, met één druk op de knop • Eén aanspreekpunt voor al uw personeelzaken Een duidelijke all-in prijs zonder verborgen kosten • Al vanaf 1 werknemer

PP-036/12-13

52

Please A4 adv PP-036-12-13 spurriezeiers_def.indd 1

Carnavals Gids 2014.indd 54

10-12-13 13:45

27-12-2013 10:33:37


CARNAVAL 2014

Playbackfestival Geniet van de optredens door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking Op zaterdag 1 februari 2014 zal de 20e editie van het Playback Festival door mensen met een beperking, de “artiesten”, plaatsvinden in Zalen Centrum de Smed aan de Dorpsstraat in Stiphout. Zoals bekend is het Playbackfestival een van de drie initiatieven van de Stichting “Truckers Day Stiphout 1990” en wordt al jaren in goede samenwerking met carnavalsvereniging “De SPURRIEZEIERS” uit Stiphout georganiseerd. U weet waarschijnlijk wel dat de artiesten zich enorm kunnen inzetten om iets geweldigs te presenteren. Menigeen heeft al eens de Modeshow gezien, die onze Stichting jaarlijks organiseert, maar ook velen hebben het Playbackfestival gezien EN gehoord. Het is ontroerend te zien hoe openhartig de “artiesten” zijn. En….wat een kwaliteit. Tegelijkertijd is het hartverwarmend te zien dat het publiek dit spektakel zo enorm waardeert. Het festival wordt ondersteund door een locale artiest,...., en natuurlijk muzikaal door de hofkapel van de Spurriezeiers. Ik heb het al meerdere keren geschreven, maar nogmaals, het is een happening die u minstens 11 keer meegemaakt moet hebben.!! Laat zien dat u als inwoner van Stiphout maatschappelijk verantwoorde tradities in ere wilt houden. Het wordt een avond met een vleugje carnaval, playback-werk van de bovenste plank met bekende en vaak net uitgebrachte nummers. Er zijn weer zo’n 15 optredens, waarbij de nummers op een onvoorstelbaar perfecte manier, professioneel en vol emotie en betrokkenheid, worden ge-playbackt. Het lijkt dan ook alsof de echte artiest zelf in de zaal staat. Om er kippenvel van te krijgen. Bovendien is de zaal “een grote feesttaart”, waar muziek en licht gecombineerd worden met de reacties van het publiek. Tot het laatste nummer blijft het spannend want de playbackers strijden om de eerste, tweede en derde prijs, die door een gerenommeerde jury wordt bepaald. Daarnaast krijgt iedere deelnemer als waardering voor zijn optreden een oorkonde. De presentatie is in handen van Harrie van Dijk. Het organiseren van evenementen ten behoeve van de integratie van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, is het alombekende doel van onze Stichting. Naast het verzorgen van het PLAYBACKFESTIVAL verzorgt de Stichting jaarlijks de, in de wijde omtrek bekende TRUCKERS DAY STIPHOUT in juni, en de MODESHOW in oktober/november. Voor details zie; www.truckersdaystiphout.nl Maar nu eerst het Playbackfestival 2014 op zaterdag 1 februari 2014 in Zalencentrum de Smed in Stiphout, ingang Dorpsstraat. Aanvang 19:30 uur. Toegang is GRATIS. Tevens is er gelegenheid om mooie prijzen te winnen, wat tenslotte weer bestemd is voor Stichting “Truckers Day Stiphout 1990”, die zich daarmee weer inzet voor het bezorgen van een prachtige dag aan mensen met een beperking. De organisatie en deelnemers rekenen op uw aanwezigheid. DUS, u laat ons toch niet in de steek, wij doen het hen ook niet. Jan Martens, voorzitter “Stichting Truckers Day Stiphout 1990”.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2014.indd 55

53

27-12-2013 10:33:47


VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH

Gasthuisstraat 60 - Helmond - Tel. 0492 524769

54

carnavalskrant_2014.indd 54

17-12-13 18:45


cARNAVAL 2014

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 55

55

17-12-13 18:46


Café ‘t Aambeeld Uw adres voor:

Bruiloften; Recepties; Koffietafels;

Vergaderingen en Personeelsfeesten.

Jos en Sjan van Dijk

56

carnavalskrant_2014.indd 56

Dorpstraat 38 • 5708 GJ Stiphout • Tel. 0492 - 537035 • Fax 0492 - 538830

17-12-13 18:46


cARNAVAL 2014

't is ons mi de paplepel ingegoten!

Wa i, Prins Job d’n Uurste Bemmelprins van ut skitterend Spurriezeiersland Al hil min leven durgebracht in Stippunt Geborre in 't Elkerliek en getšge in de Kloosterstraot

Tweie joar genoeg herrie gemakt in de Herriekapel, een joar gek gedoan as Nar, durnao nog in de Bemmelwacht gezete en zouwe in de Road van 11 gekomme. Fanatiek foeboller bai Stiphout Vooruit, dikkuls speulend op d’n Playstation en verrekkes gér noar de jeugddisco om mi vrienden en vriendinnen te slowen Kln Bruujerke van Kay, die ok joare Spurriebemmel is gewist. Zoon van oud prins Stefan en prinses Wendy, die inmiddels ok al hil wa joare carnaval vieren bai de Spurriezeiers. Klnzeun van Clim en Annet Langewouters en Ludy en Tineke Luyben, wor ik altijd terecht ken, ok mi de carnaval. Make hierbai bekend: D wai Prinses Kim en Adjudante IIse bedanken vur un geweldige carnaval, ze hadde dur un neus veur D wai as de beste carnaval kenne viere, want ’t is ons mi de paplippul ingegoten D wai veul plezier goan moaken in MFC De Kurref D de spurriebras ok di jaor wir ut dak dur af bloast mi zun sk™nne meziek D wai wir sk™nne bemmelhangers te kaup hebbe, die dur ons awlui mi veul plezier in mekare geknupt zin D er bai de bemmelsjoo wir veul gezonge en gedanst mag worre, en dé wai wir veul neie Stippuntse talente wille gaon ontdekke D wai dur vur zurrege zalle dé de kiendjes het mi de skoolcarnaval op de Trudo en de Lindt ok mi de paplippul zal worre ingegote D wai bai dun optocht veul zalle springe en danse boven op dun Bemmelboot D alle awlui mi al ons activiteiten ok mi ons mee motte komme fiste, want hoe mir ziele hoe mir vreugd D wai pas noar hois goan as de lampe an goan en de vèègers te vurskijn komme D wai iederein un kei sk™nne en fijne carnaval toe wense Stippunt januari 2014, Prins Job d'n Uurste

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2014.indd 57

57

17-12-13 18:46


iekes r a m l e p p u H De

ort, va van Santvo staand vlnr: E a Meerwijk, Lun Cathelijne van ucie L van Oorschot, a in N , n le e e D Kat. phout, Mijntje van Sti r: n vl d n e rk u h van Zanden, Kaat Sara van der ijn Raijmakers Oorschot, Karl

De Narren Marlynn Verh oeven Anouk van de r Horst Nanette Jans en

acht w l e m m e B e D en, otte van Neerv L : r. n vl d n a sta n de ers, Emmy va Fleur Raijmak duwole, Poel, Naomi O Isa Termeer

enske Opheij, R r: n vl d n e hurk n de ulligen, Eva va M n va ia h p o S Clement Wees, QiÂ?nna 58

carnavalskrant_2014.indd 58

17-12-13 18:47


cARNAVAL 2014

De Raad van Elf staand vlnr.: Remco Verdo nschot, Anne van Hout, Julia va n Neerven, Anna van de B erkmortel, Anna Oduwole half staand vl nr.: Dani van Dijk, Sanne de Bok , Iza Swinkels , Sietske van d e Kimmenade hurkend vlnr. : Job Langew outers, Tygo Kersten , Inge Essers, Isa van der Za nden

el De Herriekap

om, orris van Balk Staand vlnr: M mer, Tijs van Luke Kretsch s Denisiuk Berkel, Tobia Hurkend vlnr: mer, Fons van Daan Kretsch t, s van Stiphou Stiphout, Guu mer Niels Kretsch

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2014.indd 59

e d i m s n o s 't i paplepel ingegoten!

59

17-12-13 18:47


60

carnavalskrant_2014.indd 60

17-12-13 18:47


cARNAVAL 2010

www.spurriezeiers.nl

61

carnavalskrant_2014.indd 61

17-12-13 18:48


Tegelwerken

T. Kandelaars B.V.

S GRATiIsn n e K gsrit makin.v. t.w € 40,-

Ted Kandelaars

• Reguliere lessen • Rijden in stappen • Faalangst / Stedenrit • Opfriscursus • Lessen 60 min € 40,• Lessen 90 min € 60,-

Nieuw bij Rijopleiding de Buck en uniek in de regio! Je complete rijles vastleggen d.m.v. camera registratie. Hierdoor betere lesbegeleiding en een hoger slagingspercentage!

Tel.: 0492-522888 Fax: 0492-529770 Mobiel: 06-53148758

Jkvr. v.d. Brugghenstraat 20 5708 CB Helmond

Bo de Buck, Helmond (Stiphout) • Tel: 06-12433705 • info@rijopleidingdebuck.nl

WORK-& PROMOTIONALWEAR

Willem van Oorschot 06-54928590

www.multi-print.nl De Heese 20 | 5708 KH Helmond info@vanoorschottimmerwerken.nl www.vanoorschottimmerwerken.nl

promotioneel textiel ook geborduurd

VANDEWAARSENBURG

Op carnavalsmaandag en dinsdag zijn wij gesloten.

Sport Therapie voor bedrijven en particulieren

Vanaf woensdag zijn wij weer uw kennis in smaak!

Overloop 2 | 5704 EL Helmond

06-14441974 | j.waarsenburg1@chello.nl | www.vdwm.nl

Fijne Carnaval!

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030

62

carnavalskrant_2014.indd 62

17-12-13 18:48


De Bemme l commissie vlnr staand: S imone van der Zanden, A strid van Duijnhoven, In grid Kersten, Anne-Lène va n Neerven hurkend vlnr: Martijn van d er Heijden, Huib Raijmak ers

Bege leiding kes huppe lmarie acht w l e m m e b n e Cindy Essers Evelien de Wit

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2014.indd 63

63

17-12-13 18:48


› Divers aanbod

HOVENIERSBEDRIJF

ebr. v.d. Laar

› Exclusieve programma’s › Maatwerkreizen

TUINAANLEG EN BOOMKWEKERIJ ONDERHOUD EN SIERBESTRATING

Nicole & Anne Persoonlijk reisadvies op maat!

www.personaltravelagent.nl

Waarom boekt u een reis via ons? › Enthousiaste en ervaren reisadviseur met een advies vanuit eigen beleving; › Wij nemen de tijd voor u en uw reiswensen omdat wij uitsluitend op afspraak werken; PERSONALTRAVELAGENT.NL › Aanbod van o.a. vliegvakanties, stedentrips, weekendjes weg, is een initiatief van THE TRAVEL cruises, verre vakantiebestemmingen en lijndiensttickets; COMPANY DIRECT BV in Almere › Mogelijkheid tot het samenstellen van maatwerkreizen; › Samenwerking met ruim 70 gerenommeerde reisorganisaties Rootakkers 15 zoals o.a. Holland International, Neckermann en Vrij Uit; 5708 BA Helmond (Stiphout) › Aanbod van exclusievere programma’s als Executive Travel en Silverjet vakanties. › Samenwerking met Duitse touroperators; E: nicole.anne.cc@ › Vertrek en aankomst mogelijk vanaf regionale luchthavens.

Kruisschotseweg 5 5708 BC Stiphout Tel: 0492 - 545667

travelcompany.nl

Kortom: Wij verzorgen uw reis van A tot en met Z.

T: 0492 477 422 F: 0492 474 006 M: 0623 097 773

Graag tot ziens! Nicole van Beek & Anne Steeghs

A ANLEG • ONDERHOUD • BESTRATING

't

Gasthuisstraat 25 5708 HH Stiphout (T) 0492 382499 (M) 06 22571611 (E) info@thijssenhoveniers.nl

WWW.THIJSSENHOVENIERS.NL 64

carnavalskrant_2014.indd 64

17-12-13 18:48


cARNAVAL 2014

Prinsenbal 2014 Wat was het weer spannend. Wie o wie zou er dit jaar uit de Bemmeldoos komen? Zou het een jongen zijn of een meisje? Of was er dan toch voor gekozen om dit jaar niemand naar de Bemmels te sturen? Een boot zonder kapitein? Zoals elk jaar was het weer een rommeltje in de Kurref, waar blijven de Bemmels? Zou het dan toch een kinderloze carnaval worden dit jaar? Oh nee: gelukkig daar kwamen ze al! Maar er was nog geen Prins of Prinses te zien? Het motto is dit jaar: " 't is ons mi de paplepel ingegoten". Zou het dan misschien slim zijn om juist de mensen die de paplepel hanteren binnen te halen? Juist! De Spurriezeiers kwamen ons een handje helpen. Het was al snel duidelijk dat we een potje moesten gaan koken. Chefkok Johnny Thijssen ging samen met souschef Sander ons het geheime recept vertellen over hoe we een echte hoogheid moesten maken. Maar wie kon hen helpen om de goede ingredi‘nten in de pan te doen? Gelukkig konden Prinses Kim en Adjudante Ilse daarbij een handje helpen. Met hun grote lepels roerden ze samen door de pan totdat ze de juiste Bemmelsmaak te pakken hadden!! Na een paar keer roeren was het dan toch gelukt: we hebben een Prins, het is Job Langewouters en Adjudante Julia van Neerven. Voor beiden geldt dat Carnaval ze mi de paplepel is ingegoten. Dat kun je wel zien. Nadat onze nieuwe Hoogheid was ge•nstalleerd werd het tijd om er een feestje van te maken!! De Bemmels stelden zich voor, de onderscheidingen werden uitgereikt en de Bemmels konden dan eindelijk beginnen met hun kindercarnaval. We wensen de Spurriezeiers ook veel plezier tijdens hun carnaval, en we hopen er samen een superleuk feestje van te maken. Maar de Spurriezeiers waren niet de enige verenging vandaag, de klein Houtse Kluppelkes waren er ook!! Carnavallen doe je samen dus we zijn er erg trots op dat deze vereniging er was! We hopen elk kind en elke volwassene die nog van binnen kind is, te zien tijdens onze Bemmelshow, carnavalsmiddagen of tijdens de optocht in Stiphout! Laat zien dat ook bij jullie Carnaval met de paplepel is ingegoten! Tot snel!! Alaaf!!

e d i m s n o s 't i paplepel ingegoten! www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2014.indd 65

65

17-12-13 18:48


“Uw bekende en vertrouwde adres voor al uw schadeverzekeringen.”

Strijpsestraat 51 5616 GL EINDHOVEN

IT

Tel.: 06 - 52 03 1855 Fax: 040 - 255 33 20 info@dekkerit.nl www.dekkerit.nl

O O O

Ontwikkeling websites Ontwikkeling maatwerksoftware Op maat gesneden systeembeheer

66

carnavalskrant_2014.indd 66

17-12-13 18:48


cARNAVAL 2014

Terugblik jeugdcarnaval 2013 Het was weer een erg druk jaar voor de Spurriebemmels in 2013. Het motto in 2013 was: "Wai hebben er een neus voor". Alle 38 Bemmels hebben laten zien dat ze een neus voor carnaval hebben. Tijdens onze jeugdprinsenmiddag hadden we nog geen Prins of Prinses. Gelukkig hoefden we daar niet al te lang op te wachten. Zoals elk jaar hebben de Bemmels een eigen prinsenmiddag, tijdens deze middag wordt precies om 14.15u bekend gemaakt wie dit jaar onze Prins of Prinses is. De nieuwe Prins of Prinses kreeg gelukkig hulp van de vorige Hoogheid van de Spurriebemmels, Prins Justin Cortenbach en zijn Adjudant Jeroen van de Klip. Zij kwamen in een echt clownskostuum en lieten daarbij zien dat zij nog steeds een neus voor carnaval hebben. Zij onthulden samen Prinses Kim van Duijnhoven die op haar beurt haar Adjudante Ilse Opheij bekend maakte. Daarmee kon carnaval 2013 echt beginnen. Samen met de Klein Houtse Kluppelkes en vele kinderen uit Stiphout hadden we een gezellige spelletjesmiddag. Diezelfde avond nog kregen de Bemmels nog eens goed nieuws, Prins Johnny en Prinses Anita zwaaiden dit jaar de scepter in Spurriezeiersland. Dat die echt een neus voor carnaval hebben wisten de Bemmels al lang. Zowel Johnny als Anita dragen de Bemmels al jaren een warm hart toe. De Bemmels hebben elk jaar een superdruk maar ook superleuk programma. De Bemmelshow is hier al sinds de beginjaren een voorbeeld van. Dit jaar was het Tygo Kersten die zich winnaar mag noemen van de Bemmelshow 2013!! Nina van Oorschot en Luna Deelen stalen als echte Cowgirls de show en werden Oitskieter en mochten met hun geweldige dansact op muziek van Elvis Presley terug komen tijdens de carnavalsmiddagen!! Tijdens het bezoek aan de Klein Houtse Kluppelkes mochten Prinses Kim en Adjudante Ilse strijden om de titel Sportiefste Prins(es) van Helmond en zetten onze Huppelmariekes en Bemmelwacht hun beste beentje voor met hun dans. Uiteraard ontbraken we niet op het gezellige playbackfestival. Op vrijdagochtend startte het carnavalsgedruis met het schoolcarnaval. Daarna was het alweer tijd voor de optochten in Stiphout en Helmond. En wat hebben we geboft. Het zonnetjes scheen weer mooi op onze Bemmelboot en de stralende Bemmels gooiden snoep en serpentines naar de mensen langs de kant. Man o man wat een mooie optochten hebben we gehad. Na een drukke carnavalsmiddag op maandagmiddag en een gezellige middag op de dinsdag in De Kurref was het tijd om afscheid te nemen van elkaar. Traditiegetrouw gebeurt dit in onze residentie: cafĂŠ de Sport. Na de frietjes en ijsjes was het alweer tijd voor het afscheid. Prinses Kim en Adjudante Ilse hebben er een super carnaval van gemaakt. Carnaval 2013 zat er helaas alweer op. Maar we hebben allemaal laten zien dat we een neus voor carnaval hadden. We hopen natuurlijk dat jullie er dit jaar ook weer bij kunnen zijn in De Kurref! Tot snel! Alaaf!!

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2014.indd 67

67

17-12-13 18:48


AUTO CENTRUM STIPHOUT b.v. EX-LEASEAUTO’S TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE PRIJS Lambert vd Biggelaar Gerwenseweg 31a 5708 EJ Helmond tel 0492-536737

KANTINE

mob 06-53997021

Lekker uitblazen na de training, gezellig napraten na de wedstrijd, dat doen we natuurlijk bij:

WWW.AUTOCENTRUMSTIPHOUT.NL

Hans en Mieke Deelen gastvrouw / gastheer Kantine SV Stiphout Vooruit

Nieuwbouw • Verbouwingen • Aanbouw Betimmeringen • Renovatie

Sleedoornpad 2 • 5708 DG Helmond

68

carnavalskrant_2014.indd 68

17-12-13 18:49


cARNAVAL 2010

www.spurriezeiers.nl

69

carnavalskrant_2014.indd 69

17-12-13 18:50


spurriezeiers gids14_spurriegids 27-12-13 14:35 Pagina 70

barbecues warme - en koude buffetten Gourmetten

s m ste /d sy 29 L) & at (N a d ts r ec isst on oj m pr sthu Hel RQ a H G H 08

57

u

Bezoek de website www.rqps.eu voor voorbeelden en/of informatie of bel ons +31-(0)492-841699.

.e

ps

rq

@

fo

in

Schilderijophangsystemen Bewegwijzering voor binnen | naambordjes | deurbordjes | plafondhangers en meer‌ Bewegwijzering voor buiten | parkeerborden | reclame zuilen | lichtbakken en meer‌. Visuele Communicatie en reclamesystemen Kliklijsten, Whiteborden, Stoepborden, Windtalker

70

18:50


e d i m s n 't is o paplepel ! n e t o g e g in SPURRIEBEMMELLIED We wilden ski‘n leren En naar de bergen gaan. We wilden 't proberen Maar hebben 't niet gedaan. Van ene kant maar goed ook Dat we niet gegaan zijn zeg Want achteraf bekeken Konden we in Stippent nou nie weg Refrein: Met onze eigen jeugdraad hier Vieren wij nou Carnaval In jaren was het niet zo sk™n in 't Spurriedal. En de Bemmels springen rond Als ene aap op ene stek. Ons hele Spurrieland Stippent is stapelgek De jeugd die he de toekomst Dat is ons zo geleerd Dus ’t Carnaval in Stippent Lopt van nu af aan gesmeerd. En wie met deze dagen Ons Spurrieland nie mist Die kunnen we vertellen Dat ie z'n eigen he vergist.

www.spurriebemmels.nl

carnavalskrant_2014.indd 71

71

17-12-13 18:50


Wij heten u graag welkom in de Croy Restaurants. Hier kunt u genieten van een heerlijke maaltijd, dicht bij de natuur, in een sfeervolle, vriendelijke omgeving. En dit alles voor een betaalbare prijs. Kortom, u proeft bij ons de smaak van Croy!

de smaak van croy

WELKOM BIJ DE CROY RESTAURANTS Waar u kunt genieten van een 3-gangen keuzemenu! maandag

€12,95 p.p.

BINNENKORT JARIG?

dinsdag t/m donderdag

Dan krijgt u uw keuzemenu helemaal gratis, bekijk de voorwaarden op de website.

€15,95 p.p. vrijdag t/m zondag

KASTEEL CROY

€19,95 p.p.

Proef de smaak van dit landgoed op één van onze locaties!

Kijk voor onze actuele menukaart op www.desmaakvancroy.nl

WWW.DESMAAKVANCROY.NL De Croyse Hoeve Aarle-Rixtel 0492 - 381 348

72

carnavalskrant_2014.indd 72

Croy ‘t Stokske Moergestel 013 - 513 1385

Croy De Pettelaar ‘s-Hertogenbosch 073 - 614 74 74

Croy De Goffertboerderij Nijmegen 024 - 355 0152

Croy Buitenhof Roggel 0475 - 491 181

Croy Boschlust Teteringen 076 - 587 1413

17-12-13 18:50


cARNAVAL 2014

D’n Oitskieter Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes,

Elk jaar wordt er door het bestuur van De Spurriezeiers D’n Oitskieter uitgereikt. D’n Oitskieter is in 1998 ingevoerd om een persoon die zich bijzonder heeft ingezet of in positieve zin is opgevallen te eren met een aparte onderscheiding. Dit kan varieren van bijvoorbeeld het bouwen van een carnavalswagen tot de sfeermaker zijn op al onze evenementen. Deze onderscheiding wordt tijdens onze algemene ledenvergadering uitgereikt. D’n Oitskieter is reeds uitgereikt aan: 1998 Nol van Bilsen 1999 Toon Bloks 2000 Toine Amijs 2001 Adrie van de Weijden 2002 Willy Thijssen 2003 Sander van Esdonk en Maarten van Dijk 2004 De Boezemvrienden 2005 Huib Raijmakers 2006 Niet uitgereikt 2007 Marcel van Osch 2008 Maarten Bloks en Bart Adriaans 2009 Bianca Romonesco en Evelyn van Helden 2010 Jorg van Stiphout 2011 Robert Adriaans 2012 Niet uitgereikt 2013 Mark Essers

Ereleden Onze Ereleden Ook onze carnavalsvereniging heeft ereleden en leden van verdienste. Dit zijn mensen die zich op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor onze club. Op dit moment kennen we 7 ereleden en 1 lid van verdienste. Gerard Sommer is in 1992 benoemd tot erelid. Gerard is lid van de raad van elf geweest en vele jaren actief in het bestuur als penningmeester en vice voorzitter. Piet Dekkers is in 2002 benoemd als erelid. Begonnen als Prins in 1982, daarna via de raad van elf en het bestuur waarin hij de functie van penningmeester en voorzitter vervuld heeft. Jan van Berkel benoemd als erelid in 2001. Jan heeft vele functies bekleed binnen onze vereniging zoals bestuurslid, lid van de raad van elf en zelfs voorzitter. Maar wij kennen Jan het best als de spraakwaterval van de Spurriezeiers namelijk als Vorst. Eef Luyben in 2007 benoemd als erelid. Eef heeft vele functies binnen onze vereniging vervuld o.a.Bemmelcommissie, Prins in 1996, lid van de raad van elf, Adjudant, Vorst en tot op dit moment nog steeds bestuurslid als vice voorzitter. Adrie van de Weijden is ook in 2007 benoemd. Adrie is meer als 18 jaar actief geweest. Adrie is de grote animator geweest achter onze carnavalskrant en de website.Vele jaren heeft hij in het bestuur gezeten waarin hij de functie van penningmeester en het voorzitterschap heeft vervuld. Ook is hij Prins geweest in 2007. Toos en Hans van de Westerlo, in 2008, tijdens ons 44-jarig jubileum benoemd tot ereleden. Toos heeft 44 jaar lang diverse hand- en spandiensten verleend aan onze vereniging. Niet vergeten mag worden dat zij ook vele jaren begeleidster van de dansmarietjes was. Hans van de Westerlo is vanaf de oprichting actief bij de Spurriezeiers. Hij is 3x Prins geweest, lid van de raad van elf, bestuurslid en voorzitter. Op dit moment is Hans nog steeds beschermheer zodat zijn betrokkenheid bij onze club van grote waarde blijft. Toon Bloks is op dit moment als enige Lid Van Verdienste benoemd in 2007.Toon is Prins geweest van onze vereniging in 1993.Jarenlang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met diverse hand- en spandiensten met o.a. technische zaken. Ook was hij vele jaren betrokken bij de optochten in ons Spurrieland.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 73

73

17-12-13 18:50


74

carnavalskrant_2014.indd 74

17-12-13 18:50


cARNAVAL 2014

Terugblik Boerenbruiloft 2008 Boerenbruiloft Het is en blijft een prachtig dorpsevenement en na zes jaar is het hoog tijd dat de boerenkleding weer eens uit de mottenballen gehaald wordt. Nadat de Spurriezeiers ons uitgenodigd hadden om boerenbruidspaar te worden en wij vroegen wat we daar allemaal voor moesten doen, werd ons gezegd: “helemaal niets, alles wordt voor jullie geregeld, jullie hoeven alleen maar te genieten”. Nou, dat hebben we dan ook met volle teugen gedaan. Samen met de Spurriezeiers, de Bemmels de Fanfare en het Gilde trok de stoet van ons huis naar de feestzaal en de optocht werd steeds langer naarmate er buurtschappen en verenigingen aansloten. En allemaal brachten ze goedgevulde manden met de heerlijkste etenswaren mee zodat in Spurrieland op zo’n mooie dag geen honger geleden hoefde te worden. Wat is er die dag veel gebuurt, gezongen, gegeten en gedronken en vooral gelachen. Een ontmoetingsdag voor het hele dorp. Laat de Spurriezeiers het maar regelen dan komt het goed. Vanaf hier willen we het nieuwe boerenbruidspaar net zo’n fijne dag toewensen als wij hebben gehad, samen met het hele dorp. Wij hebben er enorm van genoten. Wim en Ans Rijkers

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 75

75

17-12-13 18:50


.

E MI

N DE W

ACADE IJN

Dorpsstraat 25 5708 GC Helmond 0492 - 554399

. VA

j i r e p o k n j i W Stiphout

NOLOOG VI

Wij wensen alle Spurriezeiers ‘n prettige carnaval. MOCHT U NOG DORST VOOR THUIS OVERHOUDEN, WE HEBBEN GEDISTILLEERD, WIJN, BIER EN FRIS GENOEG.

Dorpsstraat 63, Helmond

WONEN | STOFFEN | FEEST

www.feestshopper.nl | www.greef.nl 76

carnavalskrant_2014.indd 76

17-12-13 18:50


cARNAVAL 2014

Boerenbrulluft 2014 Wai zin zèr vereerd dè wai in tweiduuzendvirtien tot Boerebroidspaar van Stippent verkozze zin: Jan Neggers, geborre in niggentientweienzestig as ’n Lampegatterke, zoon van Antoon Neggers en Stien Schoenmakers, wèèrkzaam in de IeTee en Marty Spoormakers, geborre in niggentienvierenzestig as ’n Keiebijterke, dochter van Harrie Spoormakers en Ria Kreemers, alom bekend van Boetiek Sproet en hur Modevakskool. Vadder en moeder van tweie skon zeun en Oud-Bemmels Koen en Rik die allebij un skon maaidje hebben. Wai wone sinds niggentienniggentig an ut V.d. Brugghenpleintje vlak bai dun ouwe torre. Wai nodige allie allemol oit um di mi ons te vieren op zondig 16 fibberewarrie. Dun optocht vertrekt om halluf twèluf en vanaf ein uur kende haandschudde in de Kurruf. As gullie un klennighaidje mi wilt brengen dan gerre iets wa oitgedeild en gegeten ken worre. Route: Kloosterstraat Dorpsstraat Claassenstraat Lieshoutseweg Lieshoutstraat vd Brugghenstraat Jansenstraat van Ommerenstraat Oxrooi Wevestraat Elsdonk Spaanseweg Gasthuisstraat Kloosterstraat

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 77

77

17-12-13 18:50


Koen Kanters

Frank van Uden

Houtsestraat 64 5706 LS Helmond T 0492-554360 F 0492 546659

Gasthuisstraat 6 5708 HK Stiphout-Helmond T 0492 - 52 37 99 M 06 - 55 79 69 22

 



Kanton & Szechuan specialiteiten ∎ Wisselende maandmenu’s ∎

overhemdenservice

Meer dan 100 zitplaatsen ∎

Gewassen en gestreken op hanger afgeleverd voor maar €2,00 Supermooi! Daar kunt u het zelf niet voor doen!

Snelle afhaalservice ∎ Catering service ∎





• gericht op particuliere en zakelijke markt • gespecialiseerd in maatwerk • naar wens gemaakte interieurs • vrijblijvende offerte • speciaal voor u gemaakt ontwerp www.jemo-interieur.nl

Jerry Molenaar • De Zellen 14 • 5708 AA Helmond T.: 06 - 26168374 • E: info@jemo-interieur.nl

78

carnavalskrant_2014.indd 78

17-12-13 18:50


cARNAVAL 2014

Heilige mis en ontbijt Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Zondag 10 Februari, aanvang 10.00 uur is er weer de spurrie Heilige mis. Voor velen onder ons is dit ieder jaar opnieuw weer een uur van bezinning in onze carnavals periode. Een moment waar onze Spurriezeiers vroeg uit de veren moeten om hierbij aanwezig te zijn. Dat doen zij met veel plezier omdat onze kerk dan helemaal gevuld is met goed gemutste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes. Ook onze Pastor van Kessel zal dit jaar samen met diaken Ton Schepens weer de dienst verzorgen . Het gemengde koor van onze parochie zal deze dienst evenals al zo vele jaren weer begeleiden met hun mooie zang. Natuurlijk zal de Hofkapel van de Spurriezeiers weer zorgen dat de muzikale noot niet zal ontbreken. Een mooie en goede traditie is het geworden dat onze Huppelmariekes weer de dienst zullen afsluiten met hun dansje. Door de versiergroep zal de kerk weer worden opgefleurd wat ieder jaar opnieuw een feestelijk geheel vormt. Kortom zo zal ieder op zijn of haar eigen manier invulling geven aan deze speciale viering. Speciaal omdat we nu al benieuwd zijn wat de Diaken met zijn eigen dialect ons gaat vertellen tijdens zijn toespraakje. Speciaal omdat er een kleine honderd geĂźniformeerde bijeen zijn van de Spurriezeieres samen met alle andere. Van harte hopen wij dan ook u in deze viering te mogen begroeten!

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 79

79

17-12-13 18:50


Middendijk 36 5705 CC Helmond T. 0492-523667 www.drankenhandel.net

A.P.K. keuringen - Banden & Uitlijnen etc. - Div. reparaties

Francois van der Vorst

Hoofdstraat 132 - 5706 AN Helmond - Tel. 0492 - 52 53 60 email: francois@van-der-vorst.nl

Jules Otgens

Erkend Installateur STADSVERWARMING CENTRALE VERWARMING GAS * WATER * SANITAIR

Kinderfysiotherapie Heidi Veldwijk Oxrooi 5a 5708 AS Helmond/Stiphout Tel: 0492-555555

PIET ANDRIESSEN B.V. Eloy Andriessen

BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN COMPUTERBRILLEN

Hortsedijk 11 -5708 HA Helmond Tel: 0492 - 548658 Fax: 0492 - 523524 www.andriessenoptiek.nl

80

carnavalskrant_2014.indd 80

Industrieweg 4 - 5731 HR Mierlo - T. 0492-665467

17-12-13 18:50


cARNAVAL 2014

Wilt u graag een vlag of das? Of wilt u lid worden van de vereniging? Iedereen een Spurriezeier!! Tijdens de carnaval is iedere Stiphoutenaar een Spurriezeier en dat mag gezien worden. De nieuwe kleurrijke dassen dragen bij aan dit ultieme Stiphoutse carnavalsgevoel. Wilt u daar ook bij horen? Wordt lid en krijg deze das cadeau. Dan steunt u de vereniging en zorgt u ervoor dat er ook in de toekomst vele carnavalsevenementen georganiseerd kunnen worden. Het lidmaatschap kost u slechts € 25,- per jaar. Hiermee heeft u voorrang bij de kaartverkoop van de zeivuraovonden. Het is tevens mogelijk om de das los te kopen voor € 15,- per stuk. Wilt u ook uw huis opfleuren, koop dan de Spurriezeiersvlag. Op deze vlag prijkt onze Spurrieboer in volle glorie op de voorgrond, met achter zich de Oude Toren. Het formaat van de vlag is 100cm x 150cm. Ook is zij van hoge kwaliteit. De prijs van de vlag bedraagt € 30,-. Zowel de das als de vlag zijn te bestellen bij: Eef Luyben, Deelenstraat 1, tel. 546212 Sander van Esdonk, Meester Strikstraat 28, tel. 06-15864696

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 81

81

17-12-13 18:50


Gilde van Oud Prinsen Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, De Oud Prinsen van de Spurriezeiers wensen iedereen een gelukkig en goed 2014. En zo direct na nieuwjaar staat carnaval weer voor de deur. Met tal van activiteiten gaat de carnavalsvereniging er weer voor zorgen dat het een feestje wordt voor jong en oud. En waar is dat feestje, hier is dat feestje; en wel in de Kurref bij Michel, de residentie van de nieuwe Prins en van de Spurriezeiers. 2014 is een jaar met een bijzonder tintje. Ondanks het feit dat het geen carnavalesk jubileum is, is 2014 het jaar waarin voor het 50e jaar een Prins de scepter zwaait over Stippent. 50 jaar carnaval; een bijzondere prestatie van de kartrekkers van dit moment en de velen die hen in de voorbije jaren voorgingen. De nieuwe Prins gaat zowaar voor goud! De Oud Prinsen wensen hem hierbij veel succes. Aan het begin van deze 50e carnaval heeft Prins Johnny d’n Uurste zijn lidmaatschap van de Oud Prinsen aanvaard. Van meer belang is echter het feit dat Johnny d’n Uurste Thijssen, eigenlijk d’n derde Thijssen, de eerste man binnen de carnavalsvereniging is geworden. Als nieuwe voorzitter van de Spurriezeiers gaat hij de bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Hij steekt zijn nek uit voor de vereniging, voor carnaval en voor Stippent; chapeau! 2014 is ook het jaar waarin er weer een boerenbruiloft op het programma staat. Of het ook daadwerkelijk een “gouden” boerenbruidspaar is, is ook voor de Oud Prinsen afwachten maar het belooft in ieder geval weer een leuke dag te worden in kledij van toen, met een speciale optocht door Stippent en feestelijkheden in de Kurref waarbij iedereen van harte welkom is. De Oud Prinsen wensen u een goede carnavalstijd toe en hopen dat de “participatiemaatschappij” heel goed zichtbaar wordt bij alle evenementen. Alaaf! Namens de Oud Prinsen Robert Adriaans

82

carnavalskrant_2014.indd 82

17-12-13 18:51


cARNAVAL 2014

Gilde van Oud Prinsen

Hans v.d. Westerlo 1965

Jan v. Berkel 1972

Wim Benders 1979

Harry Prick 1986

Toon Bloks 1993

Hans Deelen 2000

Adrie v.d. Weijden 2007

Cor v.d. Kimmenade 1966

Marinus Leenders 1973

Rene v.d. Broek 1980

Bert van Est 1987

Harrie de Vries 1994

Perry v. Berkel 2001

John Colen 2008

Hans v.d. Westerlo 1967

Jan Heesakkers 1974

Henk v. Deursen 1981

Theo van de Ven 1988

Has Bouw 1995

Cor v.d. Burgt 2002

Martien Paijmans 2009

Jo Adriaans 1968

Hans v.d. Westerlo 1975

Piet Dekkers 1982

Toon Adriaans 1989

Eef Luijben 1996

Jos v. Engelen 2003

Stefan Langewouters

Jo Adriaans 1969

Piet Romonesco 1976

Gerard Vermulst 1983

Ad Vermulst 1990

Huib Raijmakers 1997

Marc de Wit 2004

Willy Thijssen

Karel v. Diest 1970

Robert Adriaans 1977

Jozef Colen 1984

Martien v.d. Elsen 1991

Jan v. Veijfeijken 1998

Sander v. Esdonk 2005

Hans Rooijakkers

Karel v. Diest 1971

Piet Remmen 1978

Hans Derison 1985

Peter v.d. Heuvel 1992

Mark v. Berkel 1999

Henk Honings 2006

Johnny Thijssen

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 83

2010

2011

2012

2013

83

17-12-13 18:51


CAR

Whatever the challenge, met carnaval kan het wel even wachten.

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST Helmond,

84

6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

info@mevi.com

Fax: 0492 - 53 87 35

www.mevi.com

ww carnavalskrant_2014.indd 84

17-12-13 18:51


CARNAVAL 2014

www.spurriezeiers.nl carnavalskrant_2014.indd 85

55 17-12-13 18:51


PR Commissie Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Zoals bij jullie wel bekend streven De Spurriezeiers een hoge kwaliteit na in zowel kleding, carnavalsgids, internetsite en natuurlijk al onze evenementen. Dat daar een prijskaartje aan hangt, spreekt voor zich. Daarom is er, zoals u misschien al gemerkt heeft op één van onze evenementen, een sponsorplan opgesteld. Dit plan bestaat uit o.a. een hoofdsponsor, stersponsoren, subsponsoren, leden van de club van 111, evenementensponsoren, adverteerders en overige projectsponsoring. Nu vraagt u zich natuurlijk af wat dat allemaal inhoudt. Hieronder een kleine opsomming. Het hoofdsponsorschap is uitsluitend voorbehouden aan onze beschermheer. Dit betreft een erg omvangrijke vorm van sponsoring door zowel financiële ondersteuning tot het beschikbaar stellen van ruimten. Stersponsor is ook gemaximeerd tot 2 sponsoren. Als tegenprestatie krijgt u o.a. een full color advertentie op de kaft van onze carnavalsgids, een reclame-uiting op onze internetsite, een bordje op onze reclamezuil in de entree van het MFC en een vermelding op onze zeivuravonden. Ook de Subsponsoren zijn gemaximeerd tot 10 deelnemers. Hier ontvangt u o.a. als tegenprestatie een full color advertentie van een halve pagina, een reclame-uiting op onze internetsite, naamsvermelding op onze reclamezuil en tijdens onze zeivuravonden. Leden van de club van 111, ondersteunen jaarlijks de vereniging. De opbrengsten worden gebruikt voor kleding en onvoorziene uitgaven. Als Evenementensponsor sponsort u een evenement naar keuze. U zult dan tijdens het evenement meerdere malen uw naam voorbij horen komen. Uiteraard ontvangt u als Adverteerder een full color advertentie in onze carnavalsgids geheel conform uw opgave. Verder is natuurlijke elke vorm van sponsoring welkom zodat ook wij de komende jaren de kwaliteit van onze carnaval in Stiphout kunnen waarborgen. Onze sponsorgroep bestaat op dit moment uit: J.G. v.d. Westerlo Beheer b.v. Colen & Van der Duim Makelaars Zalencentrum De Smed Harotex Gordijnenatelier b.v. C1000 Ralf Gijsbers De Croyse Hoeve Adriaans Bouwgroep Marc de Wit Assurantiën Putmans Advies b.v. Bavaria Mavado Licht en Geluid Dusol Vastgoedontwikkeling New Vision Stiphout Aktief

Hoofdsponsor Stersponsor Residentiesponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Subsponsor Evenementsponsor

Uiteraard zijn wij ook ontzettend blij met onze grote groep adverteerders en leden van de Club van 111. Bij deze wil ik al onze sponsoren hartelijk danken voor hun financiële ondersteuning van De Spurriezeiers en hoop jullie graag te mogen ontmoeten op onze evenementen. Alaaaaaf, Marc de Wit PR Commissie

86

carnavalskrant_2014.indd 86

17-12-13 18:51


cARNAVAL 2014

Terugblik Carnaval 2013 Terugblik op 4 dagen carnaval in 2013

Zaterdag Met blaaskapel Bluswerruk, de Blueband en onze eigen hofkapel in de Kurref stond één ding aan het begin van de avond van het bekende Optochtbal al vast: het wordt een groot feest! Na een zeer drukke zaterdagmiddag wisten de meeste feestvierders ook in de avond de weg naar de Kurref te vinden. Na het openingswoord van onze Prins Johnny I en vorst Mark bewezen de dansmariekes met een geweldig optreden dat ze nog altijd de beste van Brabant zijn. Rond 22:00 uur werden de prijzen van de Stippentse optocht weer verdeeld. Na de uitreiking van de verschillende categorieën bleef de spanning natuurlijk voelbaar, want wie ging er met d’n Oitblinker vandoor? Dit jaar werd deze prijs door de carnavalsjury toebedeeld aan een groep die elk jaar met hun geweldige enthousiasme de carnaval opluistert: de Club van ‘n bietje! Er werden nog veel verzoeknummertjes aangevraagd en zo werd er nog feest gevierd tot in de kleine uurtjes.

Zondag Op de zondagavond was het de beurt aan onze eigen hofkapel om de invulling van de avond te bepalen. Samen met DJ Marcel speelden zij de ene na de andere carnavalsklassieker. De stemming in de zaal was opperbest en er werd veel gehost en gedanst. De hofkapel speelde de gehele avond met diverse toegiften voor het toegestroomde publiek. Ook de CD van de hofkapel vond gretig aftrek dankzij de verkoopcapaciteiten van Marc de Wit. Een avond waar nog lang over nagepraat werd…

Maandag Dit jaar waanden we ons weer even in de jaren ’70, ’80 en ’90. Het was disco in Stippent! De avond werd muzikaal verzorgd door Eclips. Deze gezellige Brabantse band weet wel hoe ze carnaval moeten vieren en de dansvloer was dan ook de hele avond tot op de laatste centimeter bezet. Volgens velen weer de gezelligste avond van de carnaval die elk jaar steevast garant staat voor een volle Kurref waarbij tot in de kleine uurtjes feestgevierd werd. Bekijk zeker ook eens de foto’s op onze website www.spurriezeiers.nl/fotoalbum om een impressie te krijgen van deze en vele andere carnavalsfestiviteiten.

Dinsdag Het thema Helemaal Hollands is inmiddels ook wel bekend bij het Stippentse volk en staat meestal gegarandeerd voor een geweldig feest. Prins Johnny I en prinses Anita waren weer het stralende middelpunt en wisten de carnavalsvierders ook deze laatste avond de hele avond op de dansvloer te houden. Onder de klanken van Blauw, Rood en Geel werd afscheid genomen van een schitterend carnaval 2013.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 87

87

17-12-13 18:51


Zaterdagavond Optochtbal Zaterdagavond - Optochtbal De eerste carnavalsavond wordt traditioneel afgetrapt met het optochtbal. Deze avond zal direct na de optocht aanvangen zodat de gezelligheid van de middag naadloos overloopt in de avond. Uiteraard zullen er diverse mogelijkheden zijn om in de Kurref een hapje te eten en is het programma als volgt: 17:00 uur aanvang prijsuitreiking jeugd 19:00 uur aanvang prijsuitreiking volwassenen 21:00 uur D’n Oitblinker Het belooft een drukke avond te worden met medewerking van blaaskapel de Blue Band uit Helmond, natuurlijk onze hofkapel en DJ zullen ervoor zorgen dat het dak eraf kan. Spannend zal het sowieso ook zijn, want wie worden de prijswinnaars van de optocht. Elk jaar heeft onze deskundige jury de zware taak om de mooiste, leukste, ludiekste en opvallendste deelnemers te beoordelen. Deelnemers die al vaker hebben deelgenomen aan de optocht in Stippent kijken uiteraard ook uit naar de publieksprijs ‘d’n Oitblinker’. Eerdere winnaars Mi Mekaar, De Mutsen, De Boezemvrienden en Club van ’n bietje gingen afgelopen jaren met deze prestigieuze prijs aan de haal en wie wordt het dit jaar?

Carnaval 2014

Een avondvullend programma met verschillende verenigingen en kapellen staan garant voor een geweldige opening van de vier carnavalsdagen.

Zondagavond Schlagerfestival Zondagavond - Ons eigen bruin café

Op zondag wordt de carnaval in de kleine zaal van de Kurref gevierd. De Herenzaal zal deze avond worden omgetoverd in een prachtig bruin café. Na de optocht in de stad gaan we carnaval vieren in ons gezellige Stippent. De DJ zal voor de muzikale noot zorgen, maar de karaoke installatie staat klaar voor gebruik. Dus altijd al een keer in de schoenen van Hazes of in de spotlight als Mick Jagger willen staan? Dit is de kans om in ’t gezelligste café van Stippent jezelf te laten horen en één groot feest te vieren met de Spurriezeiers. Dus na de drukke optocht in de stad terug naar ons eigen Stippent!

88 88

carnavalskrant_2014.indd 88

17-12-13 18:51


cARNAVAL 2014

Maandagavond - 70’s-80’s-90’s Party Maandagavond 70’s-80’s-90’s Party Op maandag wordt de De Kurref omgetoverd tot een heuse disco. Natuurlijk mag bij dit evenement geen band ontbreken! Wil je een disco party met Brabantse gezelligheid, met de bekende klassiekers, maar ook de hits van vandaag dan kom je uit bij Eclips. Waar Eclips zijn entree maakt zijn barkrukken overbodig en is een dansvloer een must. Trek uw dansschoenen maar aan, want stilzitten is onmogelijk! Volgens velen de gezelligste avond van de carnaval die elk jaar steevast garant staat voor een volle Kurref waarbij tot het in de kleine uurtjes feestgevierd wordt. Aanvang van de avond: 20:00 uur Entree: gratis

4 1 0 2 l a v a n Car

Dinsdagavond - Helemaal Hollands Dinsdagavond Helemaal Hollands Het thema Helemaal Hollands is en blijft de best gewaardeerde afsluiter van de carnaval in Stippent. Na al deze geweldige carnavalsdagen nemen we op deze avond afscheid van een carnaval 2014. Traditiegetrouw vertrekt de prins met zijn gevolg vanaf Café de Sport om diverse haltes binnen Stippent langs te gaan. Onder de muzikale begeleiding van de hofkapel kunt u aansluiten om de laatste keer samen het glas heffen en te toosten op een prachtige afsluiting van de carnaval. Tevens zal er deze avond weer een bekende regionale artiest het podium betreden. Zorg dat u erbij bent en geniet ook de laatste dag van een gezellige avond in ons Spurrieland.

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 89

89

17-12-13 18:51


90 www.spurriezeiers.nl carnavalskrant_2014.indd 90

69 17-12-13 18:52


9

cARNAVAL 2014

Inschrijfformulier carnavalsoptocht zaterdag 1 maart 2014 Naam: ........................................................................................................... (Correspondentie) adres: ........................................................................................................... Postcode en Woonplaats: ........................................................................................................... Telefoonnummer:

...........................................................................................................

Emailadres:

...........................................................................................................

Categorie:

(s.v.p. aankruisen)

Optocht jeugd t/m 14 jaar: Optocht overig: Gevelversiering:

Onderdeel:

(s.v.p. aankruisen)

Individueel: Paar (2 personen): Kleine groep (3 t/m 9 personen) Grote groep (vanaf 10 personen):

aantal: ............ personen

Wagens:

lengte: hoogte:

............ cm ............ cm

Benaming groep c.q. titel v.d. uitbeelding:

..........................................................................................................

Muziek aanwezig?

ja/nee

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier uiterlijk vóór zondag 24 februari 2014 inleveren bij: Sander van Esdonk - Mr. Strikstraat 28 - 5708 GB Stiphout - 06-15864696 - a.vanesdonk1@chello.nl

www.spurriezeiers.nl

carnavalskrant_2014.indd 91

91

17-12-13 18:52


Waar vandaan vertrekt de prins met zijn gevolg naar residentie “De Kurref”? Adresgegevens:

Carnavalskalender: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

15, 16, 17 februari 7, 8, 9 maart 26, 27, 28 februari 11, 12, 13 februari 3, 4, 5 maart 23, 24, 25 februari 14, 15, 16 februari

Waarvan is het afhankelijk op welke datum het carnaval begint? Dat hangt af van Pasen. Carnavalszondag is altijd 7 weken vóór Pasen. Dat is 7x6 = 42 werkdagen minus 2 dagen (maandag en dinsdag), dus precies 40 vastedagen. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” Secretariaat Gasthuisstraat 29/D 5708 HH Stiphout Tel:. 0492 – 521672 Mobiel:. 06 – 1975 5603 Secretaris@spurriezeiers.nl

Colofon:

Bedankt!

Commissie krant: Teksten:

Namens C.V. De Spurriezeiers willen wij hierbij al onze adverteerders van harte bedanken voor het plaatsen van een advertentie in onze carnavalskrant. Dankzij onze adverteerders is het voor ons mogelijk deze schitterende full-colour krant in heel Stiphout gratis te verspreiden.

Willy Thijssen Helen van Est Diverse auteurs Diverse commissieleden Revisor : Bart Adriaans Fotografie: Marinus Raijmakers Pieter Klaasen Willy Thijssen Advertentie werving: Ad Kouwenhoven Raad van Elf Bestuur Lay-out: Evelyn van Helden Bianca Romonesco Drukkerij: New Vision

Oplage: 2350 stuks

E 1 s D s

Van waaruit vertrekt de prins met zijn gevolg? 11 januari 24 januari 31 januari 01 februari 07 februari 16 februari 01 maart 02 maart 03 maart 04 maart

carnavalskrant_2014.indd 92

Prinsenbal Café d’n Brouwer 1e Zeiveravond Café de Sport 2e Zeiveravond Café d’n Brouwer Playback festival Café ‘t Aambeeld Spurrieboerengilde avond Café ‘t Aambeeld Boerenbruiloft MFC de Smed Optochtbal Thema avond Café de Sport Thema avond Café ‘t Aambeeld Thema avond Café de Sport

B (0

17-12-13 18:52


OOK VOOR VERBOUWINGEN EN RENOVATIE!

Ervaar tot 100% meer sfeer met De Winterschilder!

Bel nu (0492) 54 34 44

carnavalskrant_2014.indd 93

17-12-13 18:52


Adriaans Bouwgroep geeft Helmond kleur!

BEZOEKADRES

Europaweg 146 5707 CL Helmond POSTADRES

Postbus 1001 5700 BA Helmond T +31 (0)492 523 759 F +31 (0)492 523 985 E info@adriaansbouwgroep.nl I www.adriaansbouwgroep.nl

carnavalskrant_2014.indd 94 AAB.3283.07.043 a4 1 54 1 Carnavals Gids 2010Adv extracarnaval paginas.indd

17-12-13 18:52 25-10-2007 09:12:42 15-12-2009 21:49:39

Profile for De Spurriezeiers

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2014  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2014  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Advertisement