Page 1

spurriezeiers gids12:spurriegids

21-12-2011

12:23

Pagina 1

carnavalsgids “De Spurriezeiers”

prins

E D R E I V n U d S N A H rrieland van spu

OFFISJEEL JAORBLAD VUR DE CARNAVAL UITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING “DE SPURRIEZEIERS” OIT STiPPENT 47E JAORGANG 2012


colen-duim carnaval 0209 v2:Opmaak 1

25-11-2008

16:40

Pagina 1

s n o ij b u t n u k , n e Na het polonaise lop ! n e p o k n e iz u h p lo weer vo

Voor een deskundig en volwaardig advies bent u bij Colen & Van der Duim Makelaars aan het goede adres! DORPSSTRAAT 11 • 5708 GC HELMOND • T 0492 - 548935 • F 0492 - 523671 • E INFO@COLENVANDERDUIM.NL • I WWW.COLENVANDERDUIM.NL Carnavals Gids 2012.indd 2

20-12-2011 21:35:4


CARNAVAL 2012

Inhoudsopgave Proklamatie van de prins Voorwoord burgemeester Voorwoord pastoor De vurzitter sprikt Vorst Mark Ceremoniemeester Jorg Opbergen scepter

s

3 5 7 8-9 11 13 15

Foto Vereniging Foto‛s Bestuur Foto‛s Raad van 11 Dansmarietjes

17 19 21 23-25

Prinsenbal - prinsenreceptie Zeivuraovonden 2011-2012 Commissie-overzicht Club van 111 in 2011-2012 Boerengildeavond 2011-2012 Hofkapel

29 31-33 35 37-39 41-43 45-47

Programma Carnavalsactiviteiten

48-49

Play-backfestival

51

Dansmarietjes in opleiding Spurriebemmels Proklamatie Spurriebemmels Spurriebemmellied

55 59 65-67 71

Optocht Gilde van Oud Prinsen Heilige mis - Ontbijt Terugblik carnaval 2011 Oitskieter / Ereleden 4 dagen carnaval

73 78-79 81 83 84 87-89

PR-Commissie Spurriezeiers Vlaggen en Dassen Inschrijfformulier optocht Carnaval in het jaar….. en Colofon

www.spurriezeiers.nl

91 93 95 96

1

NL Carnavals Gids 2012.indd 3

20-12-2011 21:3 :01


Zalencentrum “De Smed” R ESIDENT IE : DE SPURRIEZEIERS heet u welkom

Uw adres in Stiphout voor: koffietafels, bruiloften, partijen, verjaardagsfeesten, huisvesten van diverse verenigingen, vergaderingen, evenementen en themafeesten. Ik bied u aan: nette verzorging in diverse stijlen van zalen. Alles is bespreekbaar.

Uw gastheer: Miechel Slegers Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout 0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05 2

Carnavals Gids 2012.indd 4

20-12-2011 21:3 :15


spurriezeiers gids12:spurriegids

21-12-2011

12:31

Pagina 5

Proklamati e

Wai Prins Ha ns dun IV ba i de gratie e Jorg, Adjud n wijsheid va ant Willy, de n Groutvorst wijze Road va Spurriezeiers Mark, cerem n Elluf en de oniemister . re st va n ’t gevollig Gebore en g oit ’t Rijk de etogge bai d en Ouwe Torr Grouwtgebro e. Zoon van J cht in un huis an van Woutj houwe van 7 vèrrekes en e’s én van Jo kinderen (5 kiepe, spurr van Heintjes. m e id e ie e e n 2 jong), tu n erpel. Getrouwd m ssen koei, i een Gemert s durske : pri en wai wone nses Rianne en vadder va n Anke, Tijn in ’t ouw cen trum van Sti en Mart p p ent, de skon natuurlijk. ste buurt va n Stippunt. B Ridder in he ai d’n auwe to t oit den bra rre and helpen. H umstreke. T e lp er van het b onilspeuler b este missie ai de opkame bij de smed, komitee van rk o m edianten en lid stippent en ve rt e g ewordiger va van de club va n het voetvo n een “Bietje lk ” en dé is nie “Niks”. Gelieve hierm i te verstaon : Ten uurste; Dé wai Prins Willy den 1e min in road e wille bedank n doad bij ke e vur al zun n stoan. goei dade en Ten Twidde ; Dé wai vura hope dettie l so ame mi heil ’t mugge belève durp en boit . e ut durp un Ten Derde; ne skonne Ca Di fist goan rnaval 2012 vi ere soame m toekomst. i de de spurr iebemmels. W Ten Vierde; ant wie de je Dé de dansm ugd hi, hi de a ri e k e’s wir skon dampen oit o mugge danse ns lijf kwijt n en wai mee te worre Ten Vijfde; zalle doen um Dé de hofka de kaoi pel wir hog va Ten Zesde; n den Torre De we spier m u g bloaze en peeng mugge Ten Zevend un ToonTje kriege an de e; Of den op hoger. la c hspiere op d tocht naw “e as ge mar m e z e e n iv b e ietje” linksr en 55 + aovu ee doet. “’t of rechtsum lupt zoas ’t nd. Ten Achtste g lu i, p m t“ a . k t nie oit, ; Dé de Carn aval ein grou Ten Negend t fist is, mar e; Dé iedere ge mat dan z club óf buurt carnavals da elluf de sling graut óf klé ag ers op hange in er iets va . n mug moake Ten Tiende; me dezze Dé iederein van kléin tot aan de kant graut gezond ken zette. of ziek toch Ten Elfde; un par daag Dé gullie alle zun zurg maol mi ons van den Prin u n g la e ske mut kom s op 15 janua me drinke op ri um 3 uure smiddes in d de receptie e Kurruf. Gegivve te S tippent, 8 ja nuari 2012. Prins Hans d un IV


wij wensen iedereeen een kleurrijk

Ontwerp | Vormgeving | Drukwerk Media Publishing | Internet Gasthuisstraat 15b, Stiphout www.newvision.nl, T. 088 01 02 700

MADE IN POINTWOOD

4

Carnavals Gids 2012.indd

20-12-2011 21:3 :05


CARNAVAL 2012

Beste Spurrie

zeiers en Spurriebem

mels,

Carnaval is ee n belangrijk feest in het Het brengt pl leven van hee ezier en saam l veel mensen. horigheid en heerlijk om ee vooral in de h ns lekker een uidige tijd is paar dagen lo Jullie Spurrie het l met elkaar zeiers en zeke te maken. r niet te verg doen wat dat eten jullie Spu betreft belan rriebemmels grijk werk, want jullie zo rgen er ieder jaar weer vo leuke activite or dat er in S iten voor jong tiphout allerl en oud worden Vorig jaar had ei georganiseer Carnaval voor d. jullie een extr 22-jarig jubile a feestelijk ti um van de je ugdafdeling. ntje met het Ongetwijfeld gaat het ook dit keer wee r een groot fe est worden. Spurriezeiers en Spurriebem mels, geniet met vo lle teugen! Alaaf! Fons Jacobs Burgemeester

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd

Helmond

5

20-12-2011 21:3 :4


Nederveen � �Van der Heijden � ������������

lente in aantocht bij Primeur nu volop nieuwe collecties, kom en laat u verrassen

Optimaal rendement ! voor uw onderneming ������������������������� Nederveen Van der Heijden ����������� Accountants ��������������� �� ������ ��� ���������������

Accountancy |

�� ��� � �����

�� ��������������� �� ���������������

Fiscaliteiten |

Business Support

Administratieve

t ���������������

��������������� ��f ������������������������ �� �����������������������

|

e� ������������������������

dienstverlening

i �����������������������

Advisering | training en opleiding debiteurenbeheer incasso-bemiddeling Molenstraal 197c Postbus 1022 577 BA Helmond Tel 0492-509709 Fax 0492-50729 info@iddsuport.nl www.iddsupport.nl

�����������������������

M r alle ele tr te nis e er aa ars alls raa s adres llend n

ele n: nternet: ne

el

nd el

eden

ren a e

aan ass n

. .

nd

0492-53999 0 -2241 1 .ele tri ien-stip t.nl er

O O - T HO T ebr. enders

re d n

Tel: 0492 - 52 59 07

Nieuwe openingstijden di, wo, do, en vrij

12.00-23.00 uur

zaterdag

12.00-20.00 uur

zondag

12.00-23.00 uur

maandag

gesloten

Hogerwerf 7 NL - 4704 RV Roosendaal Te l . : + 3 1 ( 0 ) 1 6 5 - 5 2 11 9 7 F a x : + 3 1 ( 0 ) 1 6 5 - 5 4 8 0 2 6

6

Carnavals Gids 2012.indd

20-12-2011 21:3 :3


CARNAVAL 2012

Beste Spurrie zeiers, Spurriezeieri nnekes en Spu rriebem

mels, We zitten in de penairie. H et gaat niet Op alle niveau goed met onze ‛s zijn mense euro. . n ernstig bezig Er wordt voor een oplossing gesteld om d e te vinden. euro een plaa muntenverza meling, maar ts te geven b oo ij d k … om naast Mijn compute de euro een ne e oude r zet een ro de streep on ur o in te voeren Ik ken het w der neuro. H oord ook niet . ij kent het w ,maar het doe gestoord.. oord niet. t me denken aan neurotisch , licht Al mijn hoop in deze barre tijden is geri Zoals elk jaar cht op onze R zullen zij, ge aad van elf. st imuleerd doo een ludiekere r het gistend oplossing vind e spurrienat, en Als ik goed b . Ze zijn het en ingelicht st aan hun stan d verplicht. on d spurrie nou Spurrie was het gewas va niet voor “wel n d varend”. e Spurriedorp arme ,schrale was geen eret grond. it el Wat zien we , met de nadru namelijk nu? k op was.. De Spurrieze iers hebben het spurried ereen wil won orp omgetove en. Veel Lam rd tot een oo pe ngatters en K Zij zingen nu rd waar iedeiebijters w met ons mee erden spurri : H oe wonen… schôn is ons ezeiers. Stippent, woa r Spurriezeie rs De Raad van elf met de Pr ins zullen oo in zitten, het k dit jaar, on spurriedorp danks de pe omtoveren to gemeenschap naire, waar w t een grote, . e springende en zingende Ik wens hen heel veel crea tiviteit toe en En aan alle S heel veel hel purriezeiers, pende handen Spurriezeieri een gezellig . nnekes en Spu carnaval, waa rriebemmels. r de saamhor . igheid van af spat.

‘nen Spurrieb oer J.v.Kessel.

(En Woensdag is het As-woe nsdag, Weet je het nog?)

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 9

7

20-12-2011 21:39:05


spurriezeiers gids12:spurriegids

Beste Spurriezeiers en

21-12-2011

12:25

Spurriezeierinnekes.

Pagina 10

hard hter de schermen weer ac er is nu k Oo s. gid rnavals Hiervan zijn 47e uitgave van onze ca enten te organiseren. em en ev e Voor u ligt al weer de nd me ko de k oo en een programma avalsgids, maar zeker aan voor ons en tracht st gewerkt om deze carn ar kla ijd alt die rs van vele vrijwillige wij volledig afhankelijk genieten. Stiphout weer van kan el he ar wa en tt ze te neer ze echte zijn Prinses Anny. Dat t me I illy W ins Pr ze in het jaar genoten van on t voorop zouden gaan en em en ev elk Wat hebben we vorig zij t da Maar genoten wisten we natuurlijk al. n met zijn Prinses Anny me sa hij t carnavalsvierders zijn Da s. on or vo het bezoek aan uw voor hen maar ook ukbezochte receptie en dr carnavalsgedruis was nie de al or Vo . ar ba ht gegrift staan. enten was goed zic heeft van alle evenem eeuwig in zijn geheugen or vo illy W ins Pr bij n correcte, ijters zulle n tijdelijke, maar zeer zij n va de receptie bij de Keieb er ov er we nt da hij zijn taken als adju Vanaf vandaag neemt vervanger Sander. blad onze nieuwe Prins de voorpagina van dit op eld ijf tw ge on u t d wie dit jaar de dan heef weer veel gespeculeer rd Als u dit stukje leest we Er . op og ho er IV en zijn Prinses liep de spanning we .11 uur werd Prins Hans herkend. Ook dit jaar 10 lag ks Klo . ien aa zw t echte iersland moch hte Spurriezeier, een ec n Ee d. scepter over Spurrieze lan ier ze rie ur zeiersland. als nieuwe Prins van Sp geren over ons Spurrie re Rianne gepresenteerd an ga te ar ja e nd uur in iend om het kome nuari 2012 vanaf 15.00 ja 15 ag dd mi vrijwilliger die het verd ag nd zo om op zijn k van harte uitnodigen wil ik Prins Hans IV en r hie f na Bij deze wil ik u dan oo Va n. re ite lic fe nieuwe Prins te komen toewensen. MFC “De Kurref” onze een geweldige carnaval en de rio pe er ge re ne fij Prinses Rianne een hele lking en van de Stiphoutse bevo eid nh ke ok tr be de en gd is de belangstelling levendig en een goed Wat mij altijd verheu t zo hij nu is. Bruisend, ak ma ge monieal av rn ca de en ad van Elf, Vorst, Cere Ra ge ldi we ge ondernemers. Zij hebb n ee er kend ov amd “de alsvereniging. Beschik ge jeugddeelname gena ldi we ge georganiseerde carnav n ee als en Ev r. die elk jaar nsmarietjes en Bestuu rgeten onze hofkapel, ve meester, Adjudant, Da te t nie r ke ze n da hun begeleiding, en SpurrieBemmels”met en. genieten van hun klank en do s on t en em en ev bij elk zien in onze iensten vaak terug te rd Ve n va Lid en n de leuk om onze Erele idige generatie en doorgegeven aan de hu Ook vinden wij het erg en bb he ie ss pa n hu zijn zij het die Beschermheer en residentie. Uiteindelijk urlijk mag ik hier onze tu Na n. zij nu we t wa standigheden niet zijn laas konden zij door om He . zonder hen zouden wij en et rg ve t nie rlo en Toos van Weste hoots goed gaan Beschermvrouwe Hans zij dat dit jaar ruimsc t da n pe ho we ar ma t aanwezig zijn, het afgelopen jaar nie kunnen genieten. n carnaval in Stiphout maken, zodat ook zij va stuur is voorgedaan. In het be s tie ta mu le ke en er ie we sel heeft h binnen onze organisat Ook Manfred van Moor . rs te ou Ook dit jaar hebben zic ew ng La an ef St t afscheid van opvolger geworden van hnny Thijssen. Met he Jo is Jorg van Stiphout de r ge an rv ve jn Zi . zijn bestuursfunctie uitstek verloren. afscheid genomen van ook een organisator bij ar ma er rd uu st be e alleen een goed wens ik Jorg en Manfred zijn wij niet goed in kunnen vullen en en el sn s tie nc fu e nd openstaa Gelukkig hebben we de e taak. cces toe met hun nieuw Johnny dan ook veel su van de Veer el van Osch en Harco rc Ma . en ed tr ge op en ingevuld. Stefan zijn er enkele wijziging was ook dit snel weer kig luk Ook in onze Raad van 11 Ge 11. n va ad Ra onze vereniging stoppen al lid van de ullen. Geheel nieuw bij hebben aangegeven te inv 11 n va ad Ra de bij reniging. aag een plekje nu al thuis bij onze ve h zic elt vo Langewouters wilde gr en t ou iph St is is geen onbekende in is Dennis Deelen. Denn


spurriezeiers gids12:spurriegids

21-12-2011

12:26

Pagina 11

Bij onze dan smariekes h ebben Emmy aangegeven van Bree, Esm dat zij wel g ee Borsje en enoeg gedan nu gereduce Iris Boetzke tst hebben. erd tot 5 pe s H ie rd o o rs r o z n ij e n n . Maar ik be onze dansma Chelsi, Paulin n er van ove ri e en Evelien e kes rtuigd dat B u uitstekend garde- en sh e a u k , u J n u nen vermake ul, owdans. n met hun nie uwe Nieuw dit ja ar is onze tw eede dansgro Dit zijn vijf ep, de “dansm nieuwe meid ariekes in op e n die staan te ook voor dit leiding” gena popelen om d jaar zelf een amd. a n sm d a a ri n e s k hebben inge Esther Luijb e te worden studeerd sa e en en Sylvie n dan men met hun van Dijk. Jan Irene en Lin b n e e g k e e le Kersten, Lie idsters da Pelzer zu ke en Judi V llen dit jaar eldwijk en voor het eers t schitteren En dan onze op ons podiu m. Spurriebemm els. Zij gaan Jeroen hun d it ja 23e jaargan ar o.l.v. Prins g in. De Bem Justin en Ad Margo, Anit melcommissi judant a, Anne-Mari e is b ij na geheel ve e, Anita, Tom gegeven om rn ie e n Irma hebb uwd. een nieuwe c en Martijn d ommissie te Huib Raijma e o p vo d ra rm cht e n. Deze func kers, Annelè ties zijn inge ne van Neerv Simone v.d. vuld door en, Astrid va Zanden. Ik w n Duijnhoven ens hen veel , Ingrid Kers succes toe m ten en et onze Stip houtse jeugd Onze Hofka pel zorgt elk . jaar weer vo keuze en dus or een hoge een geweldig kwaliteit en e sfeer tijde vrolijke muz ns al onze eve iekn e m e nten. Zonder zaal, zonder uitba ter en zonde lijk om carna r het bedien val te vieren end persone . En woord va el, wordt he Slegers en h n dank hiervan t moeiet personee daan aan de l, die elk jaa uitbater Mie r voor ons w chel eer klaar sta an in de “Kurr Tot slot wil ik iedereen d ef”. ie onze carn harte uitnod avals vereng igen om op e ing een warm e n of meerde hart toedraa “De Kurref”. re evenemen gt, van En mocht u d te n in o n a a z r e niet toe in st mooie reside genieten van ntie aat zijn, verg onze jaarlijk eet dan voora se carnavals 14.00 uur do optocht, welk l niet te or de strate e z a te n rdag 18 febru va n Stiphout tr evenemente ari om ekt. Meer in n kunt u vind formatie ove en in deze c www.Spurrie r a o rn nze avalsgids of zeiers.nl. op onze inte rnetsite Een welgeme end Alaaaaf en een gewe ldige carnava l toegewenst Marc de Wit . Voorzitter C arnavalsvere niging “De S purriezeiers ”.


Dakkapellen - Dakramen - Kozijnen - Deuren Draai-kiepramen - Plafonds - Overkappingen etc..

k j i l e t Vors erk! w r e m tim

www.markvanberkeltimmerwerken.nl 10

Carnavals Gids 2012.indd 12

20-12-2011 21:40:15


CARNAVAL 2012

Spurriezeiers

en spurrieze

ierinnekes,

Elk jaar word t er aan mij g evraagd om e prachtige ca en stukje te rnavalgids. E schrijven in o lk jaar wordt origineel stuk nze h et weer moeil in te zetten. ijker om er w D enkend en te onze gids wo eer een rug kijkend in rd ik ook niet eerdere edit veel wijzer. ies van Onze burgem eester schrijf t over de saam over het gers horigheid me tenat wat vo t het carnaval lop zal vloeie en oogsten, e n. Onze pasto en n dat we na as o r schrijft ove woensdag on Onze voorzit r z s aaien masker weer ter schrijft over hoe het af moeten ze bedankt de m reilt en zeilt tten. ensen die gest binnen onze ve opt zijn en h Ongetwijfeld reniging, eet nieuwe le bedankt hij d den welkom. it jaar de oud die jaren fan e bemmel-co tastisch hee mmissie, die ft gedaan. H de nieuwe be het al ij spreekt zij mmelcommis n ve si rtrouwen uit e . Hij bedankt Prinses Anny over ongetwijfeld die carnaval ook Prins Wil 2011 hebben helemaal bij ly en doen slagen. aan, Prins W Hier sluit ik illy en prinse Ceremonieme me dan s Anny bedan ester Jorg sc kt!! hrijft, gehee Ik betrap he l op eigen wij m er op dat h ze, zijn stuk. ij soms plagia Ongetwijfeld at pleegt op schrijft hij o e ig en werk. ver het prog er de komend ramma en de e periode aan mooie evenem komen, dus d voor mijn voe enten die aar wordt vo ten weggevee or mij ook de gd. confetti Al bij al mog en wij conclud eren dat alle carnavalsgids s dit jaar in o al is opgesch nze prachtig reven. Dus la houden. Op al e at ik het dan onze avonden m aar bij het p zie ik u dan o team in zalen raten ok graag teru centrum De S g bij miechel med, met carn een bomvolle en zijn av KURREF! al omgedoopt tot hopelijk weer Alaaaaaaaaf, Vorst Mark

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 13

11

20-12-2011 21:40:4


������������������

��������������� ������ �������� ��� ��� ���� � ���� ������������������������

� � �

� ������ ��� ������ ��������� ��������� ������

Kinderd g erbli

Klein lige ui eli ke np k onder de kundige leiding r

kweg Tele oon

-

tip out

Dorpsstraat 61a 0492-543297 Stiphout

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������� �������������������� ������������������

BMK Incasso

Polluxstraat 110a-112a 5631 ES Eindhoven T 040 2454045 I www.bmkincasso.nl

12

Carnavals Gids 2012.indd 14

20-12-2011 21:41:14


CARNAVAL 2012

Beste Spurrie

zeiers en Spu

rriezeierinnek es, Achter ons lig t alweer het mooie carnav dat kon dit ja alsjaar 2011. ar natuurlijk Een 11 in het niet mis. Het jongeheren te jaartal, was ook raak voorschijn kw toen uit het amen. Wellic van de Kurre ca deau 2 h t een stunt va f, maar nee, al snel was d n onze nieuw Willy was ge ui e d uitbater elijk dat in 2 promoveerd 011 onze eige tot onze heu wel aan Prins n se A Pr djudant ins Willy dun Willy en zijn Prinses Anny Uurste! Deze de zweep als besteed , imm ta ak was de trouwe to ers hij kent de everlaat van Prins Willy W klappen van de Prins in zijn illy Willy is on normale taak s op zijn eige woord: buite als Adjudant. n vertrouwde ngewoon fant manier voorge astisch. Driew gaan, in 1 erf chapeau Willy Willy W Bij deze nieu illy! we Prins diend e ook een nieu Niemand min w e adjudant te der dan oud-P n tonele te ve rins Sander Deze hield er rschijnen. werd deze zw een strak tem are taak toeb po op na als h werd Adjudan ed acht. et op de cons t Sander dir umpties kwam ect geaccept eerd door de en dus Wijze Raad va Inmiddels is al n 11. weer bekend w ie er in 2012 de Ook deze zal scepter zal zw moeiteloos d aa e hoge verwac htingen waarm ien in het Spurrieland. aken, traditie Ook dit jaar getrouw. schotelen wij u weer topam voor. Het nive us ement van de au van bijvoor bovenste bes beeld onze ze Topkletsers te plank ivuravonden en topgroepen is ongekend h treden elk ja gevolg heeft oo g. ar dat we 2 zeer weer op. Zo oo drukke, volle k dit jaar wat De Club 111 av en gezellige tot ond was een avonden hebb buitengewon dient bij te w en. e gezellige av onen, daarbij ond welke u ge in uw achterh welke is het woonweg oofd houdend leven is gero epen om de cl dat dit een av jaar hebben ub te steune ond is we zelfs de 1e n. Blijf dit vo jubilarissen w oral doen! Dit elke als 25 ja ar lid zijn van Een en ander de club 111. wordt altijd mogelijk gem vrijwilligers aakt door het verzetten, w vele werk wat aarbij dit jaar nieuw podium onze onze technisc heeft gebouw he commissie d. een geheel Ik zou zeggen Spurriezeiers en Spurrieze grote getale ierinnekes ko ook dit jaar w mt allen wed eer carnaval alleen tijden erom in vieren in onze s de vooravon gezellige Kur den maar ook gezellige them re f. Niet d e 4 a‛s hebben al dagen zelf w smede een va aar we leuke Laat de lange n de grootste en latten dit jaar optochten in maar eens th Helmond. uis. Rest mij u ni ets anders d an een gezelli wensen in on ge, ďŹ jne en ge s eigen Stipp rstrijke carn ent! Ik ga u zi aval toe te en, mag ik u d an ken. Uw eigen crm r Jorg

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 15

13

20-12-2011 21:41:53


G

d-

ilver telier

ANDRIESSEN Dorpsstraat 18 5708 GH Helmond (Stiphout) Tel.: 0492 - 550792 - Fax: 0492 - 551810 E-mail: andriessenatelier@zonnet.nl

-

eparatie en nie

-

eparatie

- Gilde en

er g d en ilver

rl ges en l

en

tters ilver

-

p rtpri en

-

arnavals edailles

Tetrode Engineering Wilde Wingerd elmond T. . E. in o tetrodeengineering.nl

14

Carnavals Gids 2012.indd 1

20-12-2011 21:42:24


CARNAVAL 2012

Opbergen Scepter Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Carnaval 2011 zit er helaas voor mij als Prins weer op en ik heb de scepter gisteren overgedragen aan de kersverse Prins die nu op het voorblad prijkt van deze mooie gids. Het afgelopen carnaval hebben wij als zeer bijzonder en gezellig ervaren met een fantastische onthulling op het prinsenbal waarbij onze zonen Willem en Niek in het complot zaten. De receptie, bom en bom vol was de Kurref door de grote toeloop van familie, vrienden, kennissen, verenigingen en vele Stiphoutenaren. In een woord geweldig die lieve woorden en felicitaties die we hebben mogen ontvangen. Het genieten van alle fantastische en druk bezochte vooravonden zoals de zeivuraovonden , spurrieboerengildebal, maar vooral genieten omdat jullie Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes zo genoten. Zoals ik al eerder zei: een feestje maak je met z‛n allen en dat lukt nooit alleen! De optocht een echte belevenis, zo boven op de prinsenwagen trekkend door Stippent in de mooie en goed verzorgde optocht met heel veel toeschouwers langs de weg. Carnaval 2011 zullen wij, Prinses Anny en Prins Willy, nooit meer vergeten. Het was een geweldige ervaring om als Prins van de Spurriezeiers het carnaval voor te gaan. Bij deze wil ik samen met mijn vrouw Prinses Anny onze beschermheer en beschermvrouw Hans en Toos v.d. Westerlo en ook iedereen van carnavalsvereniging de Spurriezeiers heel hartelijk bedanken voor deze mooie tijd. Maar in het bijzonder wil ik adjudant Sander bedanken voor zijn grote steun en toeverlaat tijdens alle evenementen. Ook de hofdame Lucie heel veel dank. Je waakte als een echte kloek over de Prinses. Bedankt ook Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes voor jullie aanwezigheid op een of meerdere evenementen waardoor samen met ons het feestje compleet was. Afsluitend willen wij de kersverse Prins ……… heel veel succes wensen maar vooral veel plezier want het is voorbij voor dat je het weet. Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes een hele fijne carnaval 2012 toegewenst en graag tot ziens in de Kurref Prins Willy dun Uurste en Prinses Anny

Hallo Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Samen met mijn Adjudante Lieke en alle Spurriebemmels heb ik vorig jaar een heel fijn jaar gehad als Prinses van de Spurriebemmels. Ons motto was:” wij pakken uit” en dat was zeker zo. Het Prinsenbal, de Bemmelshow, de optochten en de carnavalsmiddagen waren allemaal heel leuk en een feest!!! Ik vind het jammer dat ik geen Prinses meer ben. Maar met onze nieuwe Prins(es) en de Spurriebemmels gaan we weer een hele leuke carnaval vieren en word het heel gezellig!!! Ik zie jullie graag weer allemaal op de prinsenmiddag en de carnavals dagen zodat we nog heerlijk kunnen dansen, hossen en springen. Alaaf, Prinses Judi

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 1

15

20-12-2011 21:43:04


������������������������������������������������

eSDé Bouw & Onderhoud V.O.F. Waterbeemd 12, 5705 DN Helmond Tel. : (0492) 54 38 00 Fax : (0492) 45 05 11 www.esde.nl esde@planet.nl

16

Carnavals Gids 2012.indd 1

20-12-2011 21:43:3


CARNAVAL 2012

Carnavalsvereniging ‘De Spurriezeiers‛

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 19

17

20-12-2011 21:43:52


M

O

Te hnis he Handelsonderneming bv

Indu trieterrein oogeind o enbeemd L elmond Po tbu A elmond oll nd

Het juiste adres voor: uw rijbewijs auto motor

.M.

oet ke

Tele oon

Gasthuisstraat 74a, tiphout, tel 525865 of 06-53377047

x

-

stralen, glaszetten, glazen deuren, douchecabines, glazen meubelen, glas in look, spiegels, isolatieglas, etc

���������������������������������� ���������� � �������� �� � ����������� ��������� � � ��� ��� ��� � ���� �� ������ ������� � �� ����� �� � ������ ��� � � ����� �� ����� � ���������������������������������������������� ��������� ��� ������ ������ ���������������������� ���������� ��� ���� � ����� ����� �� ����� ������������������������

Ook voor al uw gordijnen Showroom geopend op afspraak

erenk pper KORT I orp

tr

t

OOR MO ERNE

elmond tel.

.

AAR ER OR IN

woen d g n de midd g olgen m nd g ge loten.

pr

k

�������� ������ ����� ������ ���������������

18

Carnavals Gids 2012.indd 20

20-12-2011 21:44:13


CARNAVAL 2012

Bestuur ‘De Spurriezeiers‛

Voorzitter Marc de Wit

Vice Voorzitter Eef Luyben

Adjudant Willy Thijssen

Secretaris Jorg van Stiphout

Bestuurslid Johnny Thijssen

Beschermheer Hans v.d. Westerlo

Penningmeester Helen van Est

2e Penningmeester Sander v. Esdonk

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 21

19

20-12-2011 21:4 :04


molenvenner okt11:molenvenner

07-12-2011

12:08

Pagina 26

TROTSE SPONSOR VAN DE SPURRIEZEIERS

C1000 RALF GIJSBERS Dorpsstraat 58d 5708 GJ Helmond

ralf gijsbers

Openingstijden: Ma. t/m zat. 8.00 - 20.00 uur

Slim bezig. 20

Carnavals Gids 2012.indd 22

20-12-2011 21:4 :39


CARNAVAL 2012

Raad van 11

Johnny Thijssen

Nick Daniëls

Maarten van Dijk

John de Vries

Luc Daniëls

Patrick Sanders

Addy Klaasen

Willem van Oorschot

Mark Essers

Stefan Langewouters

Dennis Deelen

Vorst Mark van Berkel

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 23

Ceremoniemeester Jorg van Stiphout

21

20-12-2011 21:51:3


Voor diverse soorten fitness en groepslessen, o.a. aerobic en seniorenfit,

zumbo速, vipr速, switching速 of stractraining速 Gratis gebruik infra-rood cabine kinderopvang / fysiotherapie / podotherapie / sportmassage welnessstudio / schoonheidssalon / zonnebanken Kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Braakse Bosdijk 3 Helmond Telefoon 0492-550522

www.bodybusiness.nl

Veul plezier mi carnaval Spurriezeiers!

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag Zaterdag

7.30 tot 17.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Middendijk 26, 5705 CC Helmond, Tel. 0492-536820

www.helmondsebouwmaterialenhandel.nl 22

Carnavals Gids 2012.indd 24

20-12-2011 21:52:2


CARNAVAL 2012

De Dansmarietjes

Evelien de Wit

Chelsi Maas

Juul Verstappen

Pauline Jansen

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 25

Beau Cortenbach

23

20-12-2011 21:54:0


Gerard Roefs Taxaties en Advies Makelaar en Taxateur

��������������� ������������������������

Mee ter trik tr t Tel. tip out - elmond

24

Carnavals Gids 2012.indd 2

20-12-2011 21:55:54


CARNAVAL 2012

Dansmarietjes Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes Omdat we het zo leuk vonden afgelopen jaren hebben we besloten om nog een jaar verder te gaan. we hebben weer ink getraind om en leuke garde- en showdans voor jullie neer te zetten. We hopen dat jullie er van genieten en er een leuke carnaval van maken, wat wij wel van plan zijn. Chelsi Maas, Pauline jansen, Juul Verstappen, Beau Cortenbach, Evelien de Wit

Begeleiding: Silvy van Dijk Ester Luyben

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 2

25

20-12-2011 21:5 :14


u n u he oe e hou

“De Beukenhof” e

e

u

e e ne en

n

n ho en e n

26

Carnavals Gids 2012.indd 2

20-12-2011 21:5 :3


Carnavals Gids 2012.indd 29

20-12-2011 21:5 :49


� � ��������� ��� �� ������� ��

gezondidee nl oilshop nl nl

kou‛tje opgelopen en je ilt toch door blijven feesten

th ri u

Hoestbalsem

th ri ue - Spaanse eg 1 -

0

elefoon

28

Carnavals Gids 2012.indd 30

20-12-2011 21:59:11


CARNAVAL 2012

Prinsenbal - Prinsenreceptie Afgelopen jaar is een speciaal carnavalsjaar geweest omdat de legendarische datum 11-11-11 in dit kalenderjaar zat. Het begon natuurlijk uitstekend met de verkiezing van Prinses Judi en Adjudante Lieke. Deze vrolijke tweeling regeerden in dit carnavaleske jaar de jubilerende Bemmels die dit jaar 22 jaar bestonden. ‛s Avonds kwam er een grote verrassing uit de klok waar veel mensen van stonden te kijken. Het leek even of we dit jaar twee prinsen zouden hebben maar aar niets was minder waar. Het waren de twee zonen van onze Prins Willy die de spanning er tot het laatste moment in hielden. Het blijft het mooiste geheim van Stippent. Op het moment dat U dit leest zijn de nieuwe regeerders van ons Spurrieland alweer gekozen en bekend gemaakt. Op zaterdag 7 Januari zat de taak van Prins Willy Willy Willy erop en mocht hij de scepter doorgeven. Nadat het vorig jaar een geweldig succes bleek te zijn om de receptie een week later in te plannen hebben we dit jaar ook weer besloten om dit te handhaven. Natuurlijk zijn we altijd afhankelijk van de tijd maar aangezien de eerste volle maan na de 21e Maart vrij laat is hebben we dit jaar weer een late Pasen en dus ook een late carnaval. Normaal gesproken is het op de receptiedag altijd wel goed weer en daarom hebben de oud-Prinsen besloten om voortaan mee te lopen in de stoet om de kersverse Prins thuis op te gaan halen. We beginnen dit jaar ook een uurtje eerder met de receptie dus dat wil zeggen om 15.00uur. We hopen dan ook dat U allen onze hoogheid komt feliciteren met zijn benoeming en samen het glas te heffen op een heel mooi carnavalsseizoen. Tot ziens op 15 januari vanaf 15.00uur in zalencentrum de Smed

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 31

29

20-12-2011 21:59:31


0492

56.4444

Autorijschool DKS Freddie de Kimpe GabriĂŤlsstraat 14, 5708 KA Helmond

30

Carnavals Gids 2012.indd 32

20-12-2011 22:00:0


CARNAVAL 2012

Zeiveravonden 2011 We blikken samen terug op twee fantastische zeiveravonden van carnavalsseizoen 2011. Een veel belovend programma en een bom volle zaal waren de ingrediënten voor 2 prachtige avonden. Onze eigen hofkapel blies weer vrolijke klanken. Onze dansmarietjes stonden aan de start van beide avonden met hun gardedans. Ook hadden ze weer hard getraind voor een geweldige showdans die ze later op de avond aan het publiek mochten showen. Onder de klanken van de musical Tarzan lieten de meiden zien wat dansen is en klonk er na afloop ook een luid gejuich! Talent van eigen bodem is zeer waardevol maar wat zou een zeiveravond zijn zonder een aantal geweldige grappenmakers in de ton. Berry Knapen, Robert van Lamoen en Frans Bevers lieten zien wat kletsen is. Frans Bevers in zijn creatie als Ciske de Hospik trapte af. Tot in de puntjes verzorgd en uitziende als een “echte” militair klom hij in de ton. Een luidde stem en een grappige lach maken Frans een aangename kletser om naar te luisteren. Zijn grappen zijn herkenbaar en passen perfect in zijn creatie. Een goed begin van de avond. Robert van Lamoen is bijna niet herkenbaar wanneer hij als vrouw de bühne betreed. Annie uit de Hellemondse binnenstad is zijn nieuwe typetje. Met een plat helmonds accent, weet hij de zaal helemaal naar zijn hand te zetten. Alle grappen zijn herkenbaar en vallen goed in de smaak. Annie is een gezellige vrouw waar je meteen van gaat houden. Robert heeft wederom laten zien tot de top te behoren! Berry Knapen is de laatste maar niet de minste kletser in de ton. Dit keer in zijn creatie als d‛n Ouwe van Deursen. Een oude man die in een bejaardenhuis woont en daar veel mee maakt. Hij zou wel een avondvullend programma kunnen geven met al zijn verhalen. Berry Knapen weet een typetje goed neer te zetten. Alles klopt en de zaal zit op het puntje van hun stoel. De snottebel zal nog wel in uw geheugen gegrift staan! Naast een aantal geweldige kletsers is een zeiveravond natuurlijk niet compleet zonder amusement van de bovenste plank. Voor u traden op Hers en Dwers, Dubbel Trubbel en the Penthouse Boys. Hers en Dwers opende de avond met een aantal gezellige meezingers. De heren bevonden zich op een bruiloft en wisten het sfeertje van dit feest prima weer te geven. Dubbel Trubbel was zo als altijd de “eyecatcher” van de avond. Deze twee helmondse zusjes zagen er weer piekfijn uit als twee chinese schoonheden. Beide in Nederland komen wonen om hier een eetgelegenheid te beginnen. De een kocht een friettoko en de ander een wok paleis. Met hun grappige chinese accent en hun prachtige stemmen wisten ze de zaal helemaal in te pakken. The penthouse boys mochten beide avonden afsluiten en dat was niet voor niets. Deze mannen weten hoe ze een zaal in rep en roer kunnen brengen. Iedereen staat enthousiast op en geeft hun medewerking aan de act. Een slimme zet van the boys want dit zorgt voor hilarische gebeurtenissen en veel lachplezier! Kortom Prins Willy en het publiek hebben genoten van twee geweldige avonden vol amusement en grappen!

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 33

31

20-12-2011 22:00:3


OVERGORDIJNEN VITRAGES VOUWGORDIJNEN PANELEN BEDSPREIEN KUSSENS

NEDERLANDSE GORDIJNCONFECTIE OP MAAT HAROTEX GORDIJNENATELIER BV - VLAMOVENWEG 8 - 5708 JV HELMOND [T] 0492-529240 - [F] 0492 - 521931 - WWW.HAROTEX.NL - INFO@HAROTEX.NL

Elke derde donderdag van de maand toepen!

e D S p é f o a Bel voor informatie:

rt

C

Voor vergaderingen, partijtjes en een lekker glaasje, naar Ingrid

0492 - 845480

Café - Zaal De Sport Dorpsstraat 62 5708 GJ HELMOND 32

Carnavals Gids 2012.indd 34

20-12-2011 22:01:3


CARNAVAL 2012

Zeiveravonden 2012 Vrijdag 20 en 27 januari 2012, aanvang 20.00 u. De zaal gaat om 19.00 u open. Voor u treden de volgende kletsers op: Kitty Goverde, Hans Eijkemans en Jasper van Gerwen En de volgende amusementsgroepen: Keps, Hers en Dwers en Hu‛Hum Zoals u hierboven ziet worden het weer twee veelbelovende zeiveravonden. Bij de kletsers zien we twee nieuwe namen in het stippentse. Kitty Goverde is een van de weinige vrouwelijke kletsers uit de regio. Kitty heeft al op meerdere podia bewezen een geweldige kletser te zijn maar nog nooit bezocht zij onze ton. Met haar directe, ongecompliceerde humor en haar geweldige mimiek veroverde zij al meerdere prijzen en kampioenschappen. Een vrouw in de ton?! JA, en niet zomaar één! Ook Jasper van Gerwen is een nieuwe naam in ons rijtje. Bij het publiek beter bekend in de creatie van Ut padje, vorig carnavalsseizoen meerdere malen vertoont bij omroep Brabant. Jasper stond met deze creatie in de finale van het Keijebijters kletstoernooi. Jasper van Gerwen vierde afgelopen oktober zijn 22-jarig jubileum in het vak. Wij vonden het dus wel eens tijd worden hem in Stiphout te verwelkomen. Zijn vakgebied beperkt zich niet alleen tot de ton, goochelen en clowneske activiteiten zijn hem ook op het lijf geschreven. Dat belooft dus een geweldige klets te worden! Hans Eijkemans is ons allen welbekend. Al meerder malen liet hij het stiphoutse publiek lachen. Met zijn typetje Hannes neemt hij ieder keer een andere persoonlijkheid aan. De ene keer zien we hem als de honderdjarige en de keer er op duikt hij in het leven van de eeuwige vrijgezel. Hans Eijkemans staat inmiddels al 19 jaar in de ton en behoort zeker tot de top! Bij de amusementsgroepen zien we Hers en Dwers opnieuw in het lijstje staan. Vorig jaar stonden ze als openingsact op de bühne en dit jaar zullen ze als tweede groep hun kunsten aan ons vertonen. Hers en Dwers staat garant voor en verrassende, muzikale show vol met originele vonsten. Ook dit jaar hebben ze beloofd weer veelbelovend voor de dag te komen met veel feestnummers en humor. Keps zal de zeiveravonden openen dit jaar. Ook zij hebben ons podium al meerdere malen beklommen. Keps in de uitvoering van een trio maar in het carnavalsseizoen vaker als duo, hebben wederom een wervelende, dolkomische show vol weergaloze meezingers, adembenemende danspasjes en zit vol van theater! Als afsluitende act hebben we dit jaar Hu‛hum weer weten te strikken. Al meerdere malen hebben ze het stiphoutse publiek laten lachen. Hun weergave van hun talent is als volgt: Zwaar klassiek en toch geen opera en komische en kolderiek en toch geen cabaret. Deze twee tenoren beschikken over prachtige stemmen en met hun geweldige mimiek en karikaturale optreden weten ze het publiek naar zich toe te trekken. De dansmarietjes zullen op beide avonden zowel de gardedans als de showdans laten zien. Onze eigen hofkapel zal weer zorgen voor de muzikale ondersteuning. Dat beloven weer twee geweldige avonden te worden in hopelijk weer een bomvolle zaal!

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 35

33

20-12-2011 22:01:5


.....................................

34

Carnavals Gids 2012.indd 3

20-12-2011 22:02:53


CARNAVAL 2012

Commissieoverzicht Archief commissie De Archief commissie heeft ten doel alle 47 jaar carnaval in Stiphout in een digitaal en fysiek archief vast te leggen. Bemmelcommissie De Bemmelcommissie zorgt er voor dat de gehele kindercarnaval geheel op rolletjes verloopt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kinderen en organiseren diverse activiteiten op diverse middagen. Boerenbruiloftcommissie Een keer in de zoveel jaar wordt deze Boerenbruiloftcommissie actief. Zij zorgen er dan voor dat er een schitterende boerenbruiloft georganiseerd wordt. Buitencommissie De optocht, het schoolbezoek, het ziekenhuisbezoek, eventuele recepties en verder alle activiteiten die buiten onze residentie gebeuren horen bij de taken van deze Buiten commissie. Carnavalsgidscommissie De carnavalsgidscommissie is verantwoordelijk voor de schitterende carnavalsgids die nu voor u ligt. Evenementencommissie Alle evenementen in onze residentie “De Kurrefâ€? worden door de Evenementencommissie georganiseerd. Deze zijn dan weer onderverdeeld in subcommissies van het Prinsenbal tot en met de carnavalsavonden. Kledingcommissie De Kledingcommissie spreekt voor zich. Zij zorgen er voor dat wij als carnavalsvereniging er altijd piekďŹ jn uitzien. Licht en geluid commissie Zonder de Licht en Geluidcommissie zou het een saaie boel worden. Muziek en geluid voor binnen en buiten zijn onmisbaar bij een carnavalsfeest. P.R. Commissie Alle soorten sponsoring en publicaties wordt door de P.R. Commissie geregeld. Technische commissie Veel werk wordt er elk jaar verzet door de Technische Commissie. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van het podium, het plaatsen van de prinsenboog enz enz. Niets is te veel voor deze super handige mensen. V.A.C. commissie Onze vorst, adjudant en ceremoniemeester hebben tijdens de carnavalsperiode veel met elkaar te bespreken en regelen in onze V.A.C. commissie. Ook dit jaar hebben we een versiercommissie. Enkele dames gaan ook dit jaar er voor zorgen dat onze residentie erg mooi is aangekleed. Commissie dansmarietjes De commissie dansmarietjes bestaat uit 2 dames die al vanaf april bezig zijn met het maken en instuderen van de gardedans en showdans van onze dansmariekes.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 3

35

20-12-2011 22:03:1


www.2atwork.com - Tel. 0492 - 578 290 reclame | vormgeving • webdesign | internetdiensten • ict-oplossingen Marshallstraat 18, 5705 CN Helmond

����������������������� �����������������������

��������������������������������������

����������������

��� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� ��������� �� � ������� ����� ��� ������������� �� � ������ ������ ����� ������� ��

� ���������

������ ������� ����

� ����� ���

36

Carnavals Gids 2012.indd 3

20-12-2011 22:0 :33


CARNAVAL 2012

Club 111 feestavond Terugblik club 111 2011 Elk jaar zetten de Spurriezeiers de Club van 111 leden een prachtige feestavond voor met alle ingrediÍnten voor een geslaagde avond. Een goede band, lekker eten en drinken en natuurlijk een gezellige avond vol plezier. Dit jaar werd iedereen bij de ingang al getrakteerd op een goede borrel om de avond vol goede moed te beginnen. Muzikaal was de avond in handen van een van de beste top 40 coverbands Eclips. Eclips voelt elk feest perfect aan en de dansvloer was dan ook snel gevuld. Gedurende de avond was er nog hoogbezoek van een andere Prins carnaval dan onze Willy d‛n uurste namelijk Prins Roel. Prins Roel wist als tonproater de hele zaal snel op zijn hand te hebben. De dansvloer was maar heel even dun bezet, maar dat kwam omdat MFC uitbater Miechel met een uitgebreid buffet voor de inwendige mens zorgde. Ook na het buffet stond de dansvloer snel weer helemaal vol en werd er doorgefeest tot de klok van 02.00 uur. Wij kunnen weer terug kijken op een geslaagde club 111 avond en hopen u er volgend jaar weer te mogen begroeten. Club 111 commissie

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 39

37

20-12-2011 22:0 :2


M

evestraat 30 5708 G Helmond tiphout elefoon 0492-545577

eparatie, revisie en levering van luidklokken en torenuurwerkinstallaties

38

Carnavals Gids 2012.indd 40

20-12-2011 22:0 :29


CARNAVAL 2011

Carnavals Gids 2012.indd 41

20-12-2011 22:09:5


���������������� ���������������� �����������������

����������������������������������� �������������������������� ���������������������������

WEN T EEL PLE IER MET ARNA AL

40

Carnavals Gids 2012.indd 42

20-12-2011 22:10:23


CARNAVAL 2012

Spurrieboeren Gildeavond 2011 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Vrijdag 11 februari was het weer top avond van eigen bodem, de spurriegilde avond stond op programma. De mensen stonden om 19.00 uur voor de deur te trappelen van ongeduld om naar binnen te mogen. De hofkapel liet de muzikale noten door het MFC galmen om 20.00 uur maakte de spuriezeiers met hun Prins Willy d‛n Uurste hun opwachting. Na het openingswoord van de Vorst en de Prins kon de avond beginnen. De Oud Prinsen verzorgden een geweldig optreden, zoals ook de dansmarietjes met et hun gardedans. De dansmarietjes werden met veel lof toegezwaaid door het et publiek. Tussendoor speelde de hofkapel een nummertje wat goed werd mee gezongen door de mensen. Na enkele optredens ging de Prins van het podium om de 77-jarige e te onderscheiden. Na dit officiële gebeuren hadden we ook nog een tonprater.. Die kreeg iedereen aan het lachen en er zat dan ook een goede sfeer in de zaal. Ook dit jaar hadden we weer een loterij met weer fantastische prijzen. Na de loterij werd er ook weer getrakteerd op broodjes, kaas en worst die er goed in gingen. Het programma ging daarna verder met een optreden van de dansmarietjes, die een wervelende show dans lieten zien en werd de zaal meegenomen naar hogere sferen. Op het einde van de avond maakte de raad van 11 hun opwachting en lieten wederom zien wat voor ras artiesten het zijn met zang en dans werd het publiek verblijd. Ook dit optreden was weer in de puntjes verzorgd. Wat het publiek nog lang zal bij blijven. De avond werd afgesloten met: Hoe Skôn is ons Stippent. Wat deze mensen vanavond op de planken hebben gebracht is van grote klasse. Er werd nog lang na gebuurt tot in de late uurtjes. Het was weer een geweldige top avond van eigenbodem. Wij danken voor uw aanwezigheid en wellicht tot vrijdag 3 februari, Boerengilde avond 2012.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 43

41

20-12-2011 22:10:42


n

er or t

Gespecialiseerd in carnavalsstoffen Met alle daarbij behorende accessoires zoals ritsen, knopen, garen aan carnavalsprijzen Grote groepen kunnen profiteren van onze speciale groothandelsprijzen

Mode to en Mierloseweg 114 Helmond tel: 0492 - 537685 ournituren Mierloseweg 114 Helmond tel: 0492 - 537685 to engroot ndel Mierloseweg 139 Helmond tel: 0492 - 534067 www. or tmode to en.nl

42

Carnavals Gids 2012.indd 44

20-12-2011 22:10:51


CARNAVAL 2012

Spurrieboeren Gildeavond 2012 De carnavalsavond voor 55 jaar en ouder Beste Spurrieboeren en –boerinnen, Op vrijdag 3 februari zal er wederom een Spurrieboerengildeavond gehouden worden in het MFC “De Kurref‛‛. Deze avond is een van de gezelligste avonden van de carnaval, en dat blijkt ook wel want steeds meer inwoners van Stiphout van 55 jaar en ouder komen naar deze avond toe. Ook dit jaar staan er verschillende optredens van eigen bodem op de planken, zoals de Oud-prinsen en het zanggroepje. Natuurlijk is de raad van 11 ook weer van de partij, die er weer een geweldig optreden gaan neerzetten. Bovendien hebben we de geweldige tonproater Roel Hanssen uit Nuenen weten vast te leggen. Tussen al deze vermakelijke optredens door zullen we proberen om ook de inwendige mens niet te vergeten. Net als voorgaande jaren is er ook weer een fantastisch loterij. Op deze geweldige avond zullen we de mooist verklede, ereboer en ereboerin nog even in het zonnetje zetten. Ook diegene die afgelopen jaar 77 zijn geworden worden niet vergeten. De avond wordt weer op gebruikelijke manier afgesloten “Met hoe skôn is ons stippent”. Met andere woorden kom in grote getalen naar de Kurref en laat u op deze fantastische avond verrassen door Stippents talent van de bovenste plank. De zaal is om 19.00 uur open. Boerengilde commissie.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 45

43

20-12-2011 22:11:21


L I E S H O U T

H O L L A N D

Voorraad van 11

44

Carnavals Gids 2012.indd 4

20-12-2011 22:11:4


CARNAVAL 2012

De Hofkapel

Maarten Bloks

Martijn Jansen

Martijn Jansen

Leendert Vree

Werner Jansen

Koen Verhoeven

Harm Postma

Bart Adriaans

Eveline van Berkel

Ivian Amijs

Astrid Frehen

Marco Jansen

Lieke Toll

Wouter Struijk

Maartje Brouwers

Roel van Moorsel

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 4

45

20-12-2011 22:21:34


���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

����������������� ������������� �������� ���������������� ����� ��� ��������� ���� ��� ��������� ������ �� ����� �������������������������������������������������� �� ���� ������ ������� ���� ���� ���� ����� �� ������������������������������������������������ ���

����������

���

����

����

����

�����������������������������������������

���

���������������������������� �������������������� ������������������������������

�����������������������

46

Carnavals Gids 2012.indd 4

20-12-2011 22:22:55


CARNAVAL 2012

Hofkapel ‘De Spurriezeiers‛ De beste Hofkapel van het zuiden (zegt Vorst Mark…) Wij, Hofkapel ‘de Spurriezeiers‛, gaan al meer dan 48 jaar voorop in de strijd, zodat iedereen ècht weet dat ‘de Spurriezeiers‛ binnen zijn! Met 16 muzikanten, allemaal afkomstig uit Fanfare ‘De Vooruitgang‛ in Stiphout, maken we van carnaval elk jaar weer een groot feest. Tijdens de carnavalsdagen, maar ook al tijdens de hieraan voorafgaande activiteiten van de carnavalsvereniging brengen wij de sfeer er in. Ook buiten Stiphout laten we van ons horen; in september 2010 zijn we met een bus vol supporters afgereisd naar Dernau (DE) om daar de wijnfeesten te bezoeken. Met onze enthousiaste Hofkapel laten wij zien dat het hartstikke leuk is om samen muziek te maken! Of dat nu is in een opstaporkest, opleidingsorkest, jeugdorkest, slagwerkgroep, fanfareorkest of Hofkapel, dat toeternietoe en je bent voor dit alles bij de Fanfare aan het goede adres. Ons repertoire wordt ieder jaar weer aangevuld met klassiekers, meedeiners, schlagers en de nieuwste popnummers. Op die manier hebben we de uitdaging om nieuwe stukken in te studeren om daarmee de zaal op z‛n kop te zetten en de sfeer er in te brengen. Meer weten over de Hofkapel of Fanfare de Vooruitgang? Kijk op www.dekapelsite.nl of www.fanfaredevooruitgang.nl

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 49

47

20-12-2011 22:23:24


Programma 2012 Zondag 15 januari 15.00 uur Prinsenreceptie Vrijdag 20 januari 20.00 uur 1e Zeiveravond Zondag 22 januari 13.30 uur Bemmelshow Vrijdag 27 januari 20.00 uur 2e zeiveravond Zaterdag 28 januari 19.30 uur Playback festival met Truckersday Vrijdag 3 februari 20.00 uur Spurrieboerengilde avond (voor 55 plussers) Zaterdag 11 februari 20.30 uur Club 111

48

Carnavals Gids 2012.indd 50

20-12-2011 22:23:5


CARNAVAL 2012

Vrijdag 17 februari 09.00 uur Schoolcarnaval Bemmels / Spurriezeiers Zaterdag 18 februari 14.00 uur Optocht Stiphout (17.00 uur) jeugd prijsuitreiking optocht 20.00 uur Spurriezeiers Optochtbal (22.00 uur) prijsuitreiking optocht Zondag 19 februari 09.30 uur Spurrie Heilige Mis (St. Trudo Kerk) 10.30 uur Spurriezeiers Ontbijt 14.30 uur Optocht Helmond 20.00 uur Cowboy en Indianen Maandag 20 februari 14.00 uur Carnavals themamiddag 20.00 uur Apres ski party Dinsdag 21 februari 14.00 uur Carnavals themamiddag met afsluiting Bemmels (17.00 uur) 20.00 uur Helemaal Hollands Zaterdag 25 februari 20.30 uur Haringavond

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 51

49

20-12-2011 22:24:32


veniers edri

in nt erp - aanleg en nder

edrie van dd

r een gedipl

rs

eerd

t

venier

eester tri straat 29 - 5 0 G el nd el. 0492524901 - . 0 51 0 1 viersei enen.net - p3t inen g ail.

BOUWMATERIALEN BV www.woutersbouwmaterialen.nl 50

Carnavals Gids 2012.indd 52

20-12-2011 22:25:05


CARNAVAL 2012

Playbackfestival Spetterende optredens door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking Op zaterdag 28 januari 2012 zal de 18e editie van het Playback Festival door mensen met een beperking, de “artiesten”, plaatsvinden in Zalen Centrum de Smed. De Playbackcommissie is, met in gedachten het enthousiasme van deelnemers en publiek in 2011, met vol élan aan de slag gegaan, om in 2012 weer een playbackfestival van jewelste te presenteren. Zoals bekend is het Playbackfestival een van de 3 initiatieven van de Stichting “Truckers Day Stiphout 1990” en wordt al jaren in goede samenwerking met “De Spurriezeiers” georganiseerd. U weet waarschijnlijk wel dat de artiesten zich enorm kunnen inzetten om iets geweldigs te presenteren. Menigeen van u heeft al eens de Modeshow gezien, die onze Stichting jaarlijks organiseert, maar ook velen hebben het Playbackfestival gezien EN gehoord. Het is ontroerend te zien hoe openhartig de “artiesten” zijn. Tegelijkertijd is het hartverwarmend te zien dat het publiek dit spektakel zo enorm waardeert. Het festival wordt ondersteund door een locale artiest,...., en natuurlijk muzikaal door de hofkapel van de Spurriezeiers. Ik heb het al meerdere keren geschreven, maar nogmaals, het is een happening die u minstens een keer meegemaakt moet hebben.!! Laat zien dat u als inwoner van Stiphout maatschappelijk verantwoorde tradities in ere wilt houden. Het wordt een avond met een vleugje carnaval, playback-werk van de bovenste plank met bekende en vaak net uitgebrachte nummers. Er zijn weer zo‛n 15 optredens, waarbij de nummers op een onvoorstelbaar perfecte manier, professioneel en vol emotie en betrokkenheid, worden ge-playbackt. Het lijkt dan ook alsof de echte artiest zelf in de zaal staat. Om er kippenvel van te krijgen. Bovendien is de zaal “een grote feesttaart”, waar muziek en licht gecombineerd worden met de reacties van het publiek. Tot het laatste nummer blijft het spannend want de playbackers strijden om de 1e, 2e en 3e prijs, die door een gerenommeerde jury wordt bepaald. Daarnaast krijgt iedere deelnemer als waardering voor zijn optreden een oorkonde. De presentatie is in handen van Harrie van Dijk. Het organiseren van evenementen ten behoeve van de integratie van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, is het alombekende doel van onze Stichting. Naast het verzorgen van het Playbackfestival verzorgt de Stichting jaarlijks de, in de wijde omtrek bekende Truckers Day Stiphout in juni, en de Modeshow in oktober/november. Voor details zie; www.truckersdaystiphout.nl Maar nu eerst het Playbackfestival 2012 op zaterdag 28 januari 2012 in Zalencentrum de Smed in Stiphout, ingang Dorpsstraat. Aanvang 19.30 uur. Toegang is GRATIS. Tevens is er gelegenheid om mooie prijzen te winnen, wat tenslotte weer bestemd is voor Stichting “Truckers Day Stiphout 1990”, die zich daarmee weer inzet voor het bezorgen van een prachtige dag aan mensen met een beperking. De organisatie en deelnemers rekenen op uw aanwezigheid. DUS, u laat ons toch niet in de steek, wij doen het hen ook niet. Jan Martens, voorzitter “Stichting Truckers Day Stiphout 1990”.

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 53

51

20-12-2011 22:25:15


Met Please Payroll heeft Jos weer tijd voor z’n vrienden.

Jos is eigen baas, met personeel. Tot voor kort had ie nergens tijd voor. Personeelszaken, u kent het wel: administratie, loonheffing, premieafdracht, et cetera. Nu doen wij van Please Payroll dat voor hem. En heeft ie weer tijd voor ontspanning. Of zoals z’n vrienden zeggen: Jos is terug. Vinden wij mooi om te zien.

Please Payroll. Het leven is te leuk voor personeelszaken.

52

Carnavals Gids 2012.indd 54

20-12-2011 22:2 :09


CARNAVAL 2011

www.spurriezeiers.nl

Carnavals Gids 2012.indd 55

53

20-12-2011 22:2 :2


D

VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH

Gasthuisstraat 60 - Helmond - Tel. 0492 524769

54

carnavals ran 2012.indd 5

20-12-11 21:1


S E J T E I R A M S N A D G N I D I E L P O IN

Hallo,

Wij, de dansmarietjes in opleiding, zijn dit jaar nieuw bij de Spurriezeiers. We zijn met 5 meiden en we willen er een heel leuk jaar van maken met jullie allemaal. We hebben een leuke dans in elkaar gezet onder leiding van Sylvie en Ester. We hopen natuurlijk ook dat jullie komen kijken. Het wordt vast weer een gezellig en top jaar. Veel plezier en we zien jullie bij de carnaval. De dansmarietjes in opleiding Linda Pelzer, Irene Pelzer, Lieke Veldwijk, Judi Veldwijk, Janneke Kersten.

www.spurriebemmels.nl

carnavals ran 2012.indd 55

55

20-12-11 21:1


56

carnavals ran 2012.indd 56

20-12-11 21:1


EVEN N E L L E T S R VOO Prins Justin Cortenbach

Adjudant

Jeroen van der Klip

D’r zit wir skot in!

www.spurriebemmels.nl

carnavals ran 2012.indd 57

57

20-12-11 21:1


Wai loupe gér veurop...

www.rsw.nl

RSW-carnavalsadv-200 x 130-fc.in1 1

16-11-2007 17:30:51

in samenwerking met u

Voor verwerking van uw • salarisadministratie • pensioenadministratie • ziekteverzuim en meer

T: 06 205 58 534 www.esvesalaris.nl

Dorpsstraat 5708 GC Stiphout al - T.vanaf 0492E 540 733medewerker - F. 0492 540 892 Wij verzorgen 17 uw -salarisadministratie 60 per per jaar! 58

carnavals ran 2012.indd 5

20-12-11 21:1


E I T A M A L C PRO Uurste Wai Prins Justin d’n òn Spurrieland Bemmelprins van sk Stippentse Ouwe Torre Al heil min lèève un stroat dicht bij d’n en er m Om n va de bai de Bemmelwacht Geborre in Nar gewist, daarna el, ap ek rri He d’n Begonne bij r bij de Raod van Elf Vooruitgang errukgroep van De gezete en vurrig joa gw sla n va lid en uit t Voor iekes danst Foeboller bij Stiphou de grouwte dansmar bij ull ingegivve die au Be n va fiste met d’n paplipp Bruujerke ut die rs de ier alv av e carn Zoon van tweie ècht ippent bekend en Annette in hil St op Jo n va Kleinzeuntje Givve te verstoan ot in zit elboot stoan Dè di joar dur wir sk r hog op dun bemm ke lek ar m t ch to op joar goewt i dun Dè wai nie laupe m ere umdè ze vurrig sit fili ke Lie e nt da ju en ad Dè wai prinses Judi kt pa ge oit hebbe te kaup hebbe Trudo òk skot in zit òne bemmelhanger Dè wai wir unne sk de Lindt en de Sint op al av rn lca oo sk r mi d’n Dè wai zurge dè du ed goan make in de Sm r zie ple ul Dè wai ve e fiste m oeders òk mee kom Dè de vàdders en m sk i òn optrèèijes mmelsjoo kriege m Dè wai un skòn be pe is goan als ut afgelouw Dè wai pas nòr hois blie. le fijne carnaval hi heil Stippunt skot in Dè iederein unne hil l zurrege dè dur in za en ro Je nt da ju e ad Dè ik mi meen neefj 12 Stippunt januari 20 e rst Uu n du n Prins Justi

D’r zit wir skot in! Prins Justin Cortenbach

www.spurriebemmels.nl

carnavals ran 2012.indd 5

59

20-12-11 21:1


HOVENIERSBEDRIJF

ebr. v.d. Laar

TUINAANLEG EN BOOMKWEKERIJ ONDERHOUD EN SIERBESTRATING

Kruisschotseweg 5 5708 BC Stiphout Tel: 0492 - 545667

60

carnavals ran 2012.indd 60

20-12-11 21:1


EVEN N E L L E T S R VOO Herriekapel Iza Swinkels Rob van der Horst Yentl Nooyen Joris Clement (ontbreekt op de foto)

Narren Inge Essers Tygo Kersten

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd 61

61

20-12-11 21:1


egel er en

. andelaars . .

WORK-& PROMOTIONALWEAR

Ted Kandelaars

www.multi-print.nl promotioneel textiel ook geborduurd

el.: 0492-522 ax: 0492-529 0 iel: 0 -5314 5

vr. v.d. r gg enstraat 20 5 0 C el nd



    Uw kunt bij ons terecht voor:  The Pan Diner  Kantonese en Szechuan specialiteiten  Speciale maandmenu  Snelle afhaalservice  Party & catering service

Willem van Oorschot 06-54928590

NIEUW! WIJ HEBBEN EEN WEBSITE! www.restaurantnewgarden.nl Kijk op onze website voor nieuwe menu’s en acties! Wij zijn elke dag geopend vanaf 12.00 uur

De Heese 20 | 5708 KH Helmond info@vanoorschottimmerwerken.nl www.vanoorschottimmerwerken.nl

 

 

GEOPEND donderdag 8 september vanaf 17.30 uur Ristorante Trinacria

“Italiaanse en Siciliaanse specialiteiten restaurant”

• Reguliere lessen • Rijden in stappen • Faalangst / Stedenrit • Opfriscursus • Lessen 60 min € 40,• Lessen 90 min € 60,-

Nieuw bij Rijopleiding de Buck en uniek in de regio! Je complete rijles vastleggen d.m.v. camera registratie. Hierdoor betere lesbegeleiding en een hoger slagingspercentage!

TRINACRIA La vera gastronomia Italiana

Fratelli Salvatore-Gianni-Marnix heten u van harte welkom in ons nieuwe restaurant. Wintermaanden : Openingstijden: openingstijden maandag t/m zaterdag 12.00 - 14.00 uur maandag t/m zondag Diner15.00 - 22.30 uur 17.30 - 22.30 uur Zondag

Bo de Buck, Helmond (Stiphout) • Tel: 06-12433705 • info@rijopleidingdebuck.nl

62

carnavals ran 2012.indd 62

12.00 - 22.30 uur

Dinsdag en woensdag gesloten Zomermaanden openingstijden: maandag t/m zondag 12.00 - 22.30 uur Dorpsstraat 17, 5708 GC Helmond (Stiphout) Tel. 0492-540733 woensdag gesloten

44228527-36

S GRATiIsn Ken gsrit makin.v. t.w € 40,-

20-12-11 21:1


EVEN N E L L E T S R VOO Raad van Elf Roy van Duijnhoven Floris de Vree Tessa Verdonschot Jeroen van der Klip Kay Langewouters Olivier Martens Benthe van de Kimmenade Justin Cortenbach Etienne Martens Ilse Opheij Kim van Duijnhoven Floor Boetzkes (ontbreekt op de foto)

Bemmelwacht Remco Verdonschot Julia van Neerven Anne van Hout Anna van de Berkmortel Sophie Jacobs Mirthe van der Wees Silke Damen Sietske van de Kimmenade Anne Daelmans Job Langewouters

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd 63

63

20-12-11 21:1


INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD - SCHADETAXATIE - EXPORT

Wij zijn officieel dealer van

AGM - Keeway - Beta - Malaguti - Kreidler Natuurlijk leveren wij ook alle andere bekende merken

Openingstijden Maandag gesloten Dinsdag 12. 00 - 20.00 Woensdag 12.00 - 20.00 Donderdag 12.00 - 20.00 Vrijdag 12.00 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 17.00 Ook op telefonische afspraak

2S Scooters Wethouder Ebbenlaan 122 5702 AE Helmond 64

carnavals ran 2012.indd 6

T. 0492 - 521192 www.2sscooters.nl 2sscooters@gmail.com

20-12-11 21:1


2011

EVEN N E L L E T S R VOO Huppelmariekes Sanne de Bok Isa van de Zanden Anouk van der Horst Lotte van Neerven Fleur Raijmakers Luna Deelen Sophia Mulligen Eva van der Wees Renske Opheij Nina van Oorschot

Begeleiding Huppelmariekes & Dansgroep Bemmelwacht Joyce Romonesco Cindy Essers

Bemmelcommissie Anne-Lène van Neerven Ingrid Kersten Huib Raijmakers Martijn van der Heijden Simone van de Zanden Astrid van Duijnhoven

www.spurriebemmels.nl

carnavals ran 2012.indd 65

65

20-12-11 21:1


Strijpsestraat 51 5616 GL EINDHOVEN

IT

Tel.: 06 - 52 03 1855 Fax: 040 - 255 33 20 info@dekkerit.nl www.dekkerit.nl

O O O

Ontwikkeling websites Ontwikkeling maatwerksoftware Op maat gesneden systeembeheer

66

carnavals ran 2012.indd 66

20-12-11 21:1


2011

& L A B N E S N PRI G A D D I M L E BEMM Prinsenbal 2012 Het begon allemaal gistermiddag in de Smed. De Spurriebemmels kwamen zoals altijd om 14.00 uur binnen zonder een Prins of Prinses. Maar niet getreurd, al snel zal ook de kindercarnaval in Stippent een echte leider hebben. Na binnenkomst van de Spurriebemmels kregen we bezoek van onze buren, de Houtse Kluppelkes, die al enkele jaren bij ons op bezoek komen. Het werd al een stuk drukker in de zaal en alle kinderen vermaakte zich met de aanwezige spelletjes en snoepgoed. Het zou niet lang meer duren of de Spurriezeiers kwamen binnen. De Spurriezeiers hadden een blazoen bij, dit is een groot bord waar boogschutters hun pijlen op schieten. Prins Willy, Vorst Mark en Adjudant Sander eiste dat er een toernooi kwam om de nieuwe Prins of Prinses van de Spurriezeiers te bepalen. Hiervoor moest iedereen een pijl afvuren op het blazoen. Alleen een echte Prins of Prinses van de spurriebemmels kan tijdens het kindercarnaval raak schieten. Gelukkig had geen een van de volwassenen het geluk aan hun kant, ze schoten allemaal mis. Maar er waren nog meer deelnemers, Prinses Judi en Adjudante Lieke stonden te popelen om ons een handje te helpen. Samen schoten ze raak en konden de Spurriebemmels een nieuwe Prins presenteren, Prins Justin en zijn Adjudant Jeroen Na het installeren van onze nieuwe Prins en zijn Adjudant en het uitdelen van de nodige onderscheidingen zijn we weer doorgegaan met het feesten, het was ook dit jaar weer erg gezellig, en we wensen onze nieuwe Prins en zijn Adjudant dan ook heel veel succes en plezier toe. We zien jullie op onze Bemmelshow of op een van de carnavalsmiddagen in de Smed! Allaaf.

carnavals ran 2012.indd 67

67

20-12-11 21:20


• Knikarmschermen • Uitvalschermen 62042 0492-3 Tel. s avond 68 Ook ‘s 32035 2 6 0 Mob.

• Horren en plisséhorren • Rolluiken • Reparatie • Screens • Rolgordijnen en jaloeziën

Koksedijk 6 - 5421 ZB Gemert sunlinezonwering@hotmail.com

• Aluminium verandadaken

WILT U UW HUIS VERBOUWEN? OP DEIJKERS BOUW KUNT U VERTROUWEN VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - AANBOUW - BETIMMERINGEN - RENOVATIE

Sleedoornpad 2 - 5708 DG Helmond - Fax 0492 544902 - E-mail: info@deijkersbouw.nl - www.deijkersbouw.nl

Autorijschool

G. VAN VEIJFEIJKEN Gerwenseweg 44 5708 EK Stiphout Telefoon: 0492-539289 68

carnavals ran 2012.indd 6

20-12-11 21:20


cARNAVAL 2010

TERUGBLIK 1 1 0 2 L A V A CARN Terugblik Jeugd Carnaval 2011 Het carnavalsjaar 2011 stond in het teken van 22 jaar Spurriebemmels! Dat moest dan ook groots gevierd worden. Met het motto “wai pakke oit” was er al een mooie basis gelegd maar met onze Prinses Judi Veldwijk en haar zus en tevens Adjudante Lieke, beloofde het al een hele bijzondere carnaval te worden. De Bemmels waren dit jaar helemaal in het nieuw gestoken. De kleren die de Bemmels droegen waren soms al 22 jaar oud en waren hoognodig aan vervanging toe. Gelukkig heeft elke Bemmel een nieuw pak gekregen, zodat we er weer 22 jaar tegenaan kunnen. Natuurlijk hadden we dit jaar ook de Bemmelshow. Er waren veel optredens waar de jeugd van Stiphout zich van zijn beste kant liet zien. Helaas kan niet iedereen winnen, de trofee van beste act ging dan ook naar Janneke Kersten. Met haar nummer uit de musical van Mary Poppins, werd presentator Joop Vos dan ook erg in verlegenheid gebracht, met moeite kon hij de naam van het nummer opnoemen: Supercalifragilisticexpialidasties. Gelukkig hadden de uitschieters van dit jaar een makkelijker optreden, Nina van Oorschot en Luna Deelen deden namelijk het dansje van de huppelmarietjes van vorig jaar. Ze maakte er een echte show van en de jury kon dan ook niks anders doen dan deze jonge deelnemertjes naar huis laten gaan met de ‘oitskieter’. Dit jaar waren er ook extra activiteiten, zo was er in ons Spurriebemmelhonk (café de Sport) een brunch met alle huidige en oud- commissieleden, oud- Prinsen/Prinsessen en hun Adjudanten, de ereleden van de Bemmels, het bestuur van de Spurriezeiers, Hans en Toos van de Westerlo, en alle bijzondere vrijwilligers die ons in al die jaren hebben geholpen. Aansluitend was er onze druk bezochte receptie, waarbij een bezoek van andere jeugdverenigingen natuurlijk ook op de agenda stond. Café de sport was bomvol, zeker toen de Spurriezeiers binnen kwamen met een bijzonder cadeau, elke Bemmel kreeg een mooie sjaal, die mooi kleurt bij de nieuwe kleding en zorgt voor warmte op de Bemmelboot tijdens de optocht. We kregen die dag ook vele andere cadeaus en giften en we willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken hiervoor! Het was een erg gezellige dag en iedereen ging dan ook moe maar voldaan naar huis. De optochten in Stiphout en Helmond stonden natuurlijk ook weer op het programma, het was gelukkig droog en met de nieuwe gekregen sjaals in de kleuren van de vereniging, stonden de Bemmels lekker warm op de Bemmelboot. Op zondag mochten de Bemmels zelfs mee naar het ontbijt van de Spurriezeiers, zodat ze met een goed gevuld buikje naar de optocht in Helmond konden. De carnavalsmiddagen ging veel te snel voorbij, iedereen wist wat er ging komen. Er zou afscheid genomen moeten worden van het jubileumjaar en van 5 commissieleden. Margo, Tom, Anita, Anne-Marie en Irma hielden het na vele jaren voor gezien. Margo is zelfs 11 jaar bij de commissie geweest. Maar ook hieraan kwam een eind. Tijdens het afscheid nemen werd het voor Martijn van der Heijden allemaal even teveel, de emoties werden hem te baas, gelukkig was vorst Mark van Berkel in de buurt om even de rol van presentator over te nemen. Na het traditionele verwisselen van de kleren en de polonaise, gingen de Spurriebemmels op weg naar Café de Sport. Na het eten van friet en snacks was het dan echt afgelopen. Nog even werd er stilgestaan bij het afscheid van de Bemmelcommissie. Maar niet getreurd, want gelukkig stonden er alweer nieuwe commissieleden klaar. Huib, Anne-Lene, Astrid, Simone en Ingrid hebben zich bereid gevonden om in 2012 de carnaval te organiseren voor de jeugd in Stiphout. We hopen jullie dan ook allemaal te zien op alle carnavalsactiviteiten van de Bemmels in de Smed,waar ze hun uiterste best zullen doen om er weer een onvergetelijke carnaval van te maken . Voor nu zeggen we Alaaf en zijn we op weg naar 33 jaar spurriebemmels in 2022! Nog even een klein woord van dank namens Tom,Anita, Anne-Marie, Irma en Margo voor de geweldig leuke tijd die we hebben gehad als Bemmelcommissie en waar we ontzettend van hebben genoten. Ook dank voor alle mooie woorden die er zijn gesproken en de leuke attenties. Het was hartverwarmend!!

Verder wensen we de nieuwe commissieleden en natuurlijk Martijn van der Heijden heel veel succes en vooral veel carnavalsplezier. Alaaf !!!!!!

carnavals ran 2012.indd 6

20-12-11 21:20


AAE The Art of Mechatronics Speciaalmachines Proto- en seriebouw Fijnmechanische onderdelen Assemblagemachines

AAE BV Grasbeemd 2 5705 DG Helmond

Bedrukkingsmachines

mail@aaebv.com www.aaebv.com

AAE wenst alle feestneuzen een gezellige Carnaval! s m ste /d sy t 29 L) & (N ts raa d ec isst on oj m pr hu el t s -H RQ a G HH 08 57 u .e ps rq @ fo in

Schilderijophangsystemen Bewegwijzering voor binnen | naambordjes | deurbordjes | plafondhangers en meer‌ Bewegwijzering voor buiten | parkeerborden | reclame zuilen | lichtbakken en meer‌. Visuele Communicatie en reclamesystemen Kliklijsten, Whiteborden, Stoepborden, Windtalker Bezoek de website www.rqps.eu voor voorbeelden en/of informatie of bel ons +31-(0)492-841699. 70

carnavals ran 2012.indd 70

20-12-11 21:20


cARNAVAL 2011

www.spurriebemmels.nl

carnavals ran 2012.indd 71

71

20-12-11 21:20


nu bij alle croy restaurants

3-gangen keuzemenu maandag

dinsdag t/m donderdag

vrijdag t/m zondag

€12,95 p.p. €15,95 p.p. €19,95 p.p. croyse hoeve

croy de pettelaar

croy ‘t stokske

a arle rixtel tel. 0492 - 381 348

moergestel tel. 013 - 513 1385

croy buitenhof

‘s-hertogenbosch tel. 073 - 61 47 47 4

croy de goffertboerderij

roggel tel. 0475 - 491 181

nijmegen tel. 024 - 355 0152

www.desmaakvancroy.nl 72

carnavals ran 2012.indd 72

20-12-11 21:20


L E M M E B E I R SPUR LIED Refrein: draad hier Met onze eigen jeug al Vieren wij nou Carnav In jaren was het niet l. zo skôn in ’t Spurrieda gen rond En de Bemmels sprin ek. Als ene aap op ene st Ons hele Spurrieland Stippent is stapelgek

omst jeugd die he de toek De n We wilden skiën lere Dat is ons zo geleerd . an ga pent En naar de bergen Dus ’t Carnaval in Stip en er ob pr smeerd. We wilden ’t Lopt van nu af aan ge . an da ge n Maar hebben ’t niet En wie met deze dage k oo ed go r aa mist Van ene kant m Ons Spurrieland nie g ze n zij an ga ge llen et Dat we ni Die kunnen we verte n ke ke rgist. Want achteraf be Dat ie z’n eigen he ve eg w e ni u no nt pe ip Konden we in St

D’r zit wir skot in!

carnavals ran 2012.indd 73

20-12-11 21:20


barbecues warm- en koude buffetten chinees-indische buffetten

Frank van Uden Gasthuisstraat 6 5708 HK Stiphout-Helmond T 0492 - 52 37 99 M 06 - 55 79 69 22

nieuwbouw - renovatie - restauratie - impregneren M. Meulendijks Zeppelinstraat 82 5703 HM Helmond T. 06 512 318 86

74

carnavals ran 2012.indd 7

20-12-11 21:20


cARNAVAL 2011

carnavals ran 2012.indd 75

20-12-11 21:20


Wij wensen de Spurriezeiers een fijne carnaval toe!

Korte dijk 8 5705 CV Helmond T. (0492) 52 45 34 F. (0492) 54 75 37

76

carnavals ran 2012.indd 76

20-12-11 21:20


Heilige mis en ontbijt este Spurrie eiers en Spurrie eierinnekes Op Zondag 19 Februari om 9.30 uur is er weer de SPURRIE HEILIGE MIS eeds ele jaren is dit weer een rust puntje en een moment an e innin in de mooie arna alstijd it jaar ook een moment om teru te kijken naar het afs heid an on e astor A VO S ie kent ijn mooie toespraken niet die hij tijdens de e ierin er or de eroemd is eworden ijn mooie lied met als refrein het indrukwekkende HA A-HA HA aar ook de manier waarop hij het Stiphoutse e euren op een s hitterende manier wist neer te etten este an namens alle Spurrie eiers hartelijk dank oor je in et ele jaren etoond ij een afs heid hoort ook een welkom elkom aan diaken TO S H S de op ol er an an Vo els ij hopen ele jaren met jouw te kunnen samen werken atuurlijk al ook on e ei en astor an Kessel niet ont reken ijn jaren lan e in et wordt door ons eer ewaardeerd e medewerkin an on e ei en hofkapel al ook dit jaar niet ont reken

S

S en het emen d koor an on e paro hie

eder al op ijn ei en manier in ullin e en aan de e spe iale ierin die ieder jaar sfeer ol e ierd wordt iteraard al ook de e ierin worden af esloten met een optreden an on e ei en Huppelmariekes Van harte hopen wij dan ook u in de e ierin te mo en e roeten

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd 77

77

20-12-11 21:20


Gilde van Oud Prinsen este Spurrie eiers en Spurrie eierinnekes Stiphout maakt i h weer op oor het traditionele arna alsfeest een feest waar ij jon en oud weer hun este eentje oor kunnen etten ij een an de ele a ti iteiten die weer door on e arna als lu worden eor aniseerd en feest waar ij aan de stand an de ran lijst of lof der jury een etekenis toekomt maar een feest waar ij etrokkenheid e elli heid en herken aarheid oorop staan en door een ieder op ei en wij e kunnen worden in e uld Op ei en wij e heeft ook rins illy ijn etrokkenheid etoond iet alleen als arna alsprins maar ook als nieuwe hoofdman an het Sint Antonius ilde ette hij ijn este eentje oor e inden het dan ook leuk illy innen de elederen an de Oud rinsen te erwelkomen nkele e enementen an het af elopen jaar noemen we no maar eens met name het ju ileumfeest an de Spurrie emmels de oeren ildea ond en de opto ht ij de e ele enheden lijkt maar weer eens hoe etrokken elen ijn ij het Stiphoutse arna al et het arna alsfeest in het ooruit i ht eren ook de Oud rinsen weer op Anekdotes an het jaar waarin e de s epter mo hten waaien worden weer op ehaald en met anderen edeeld e elli heid en herken aarheid ijn tijdens het arna alssei oen emeen oed om daarna to h weer het i ier te ri hten op de ran lijst het juryrapport de starterswonin en o oorts Hoe het ook ij

lijf op een e elli e en herken are wij e als Spurrie eier etrokken

amens alle Oud rinsen an de Spurrie eiers wens ik u leuke arna alsda en o ert Adriaans oor itter

78

carnavals ran 2012.indd 7

20-12-11 21:21


Gilde van Oud Prinsen

Hans

or

d esterlo 9 5

d Kimmenade 9

Hans

d esterlo 9 7

o Adriaans 9 8

o Adriaans 9 9

Karel

Karel

970

97

an

erkel 972

arinus eenders 97

an Heesakkers 974

Hans

d esterlo 975

im enders 979

ene

Henk

iet

d roek 980

98

eursen

ekkers 982

iet omones o 97

erard Vermulst 98

iest

o ert Adriaans 977

o ef olen 984

iest

iet emmen 978

Hans

erison 985

Harry ri k 98

ert an st 987

Toon loks 99

Hans eelen 2000

Harrie de Vries 994

erry erkel 200

Theo an de Ven 988

Toon Adriaans 989

Ad Vermulst 990

artien d 99

eter

lsen

d Heu el 992

Has ouw 995

or

d ur t 2002

ef uij en 99

os

n elen 200

Hui

aijmakers 997

an

Veijfeijken 998

ark

erkel 999

ar de it 2004

Adrie

d eijden 2007

ohn olen 2008

artien aijmans 2009

Stefan an ewouters

20 0

illy Thijssen

20

Sander sdonk 2005

Henk Honin s 200

carnavals ran 2012.indd 7

20-12-11 21:21


Middendijk 36 5705 CC Helmond T. 0492-523667 www.drankenhandel.net

A.P.K. keuringen - Banden & Uitlijnen etc. - Div. reparaties

Francois van der Vorst

Hoofdstraat 132 - 5706 AN Helmond - Tel. 0492 - 52 53 60 email: francois@van-der-vorst.nl

Bakelsedijk 62 5701 HD Helmond Tel. (06) 525 392 40 Fax. (0492) 55 44 87

Kinderfysiotherapie Heidi Veldwijk Oxrooi 5a 5708 AS Helmond/Stiphout Tel: 0492-555555

PIET ANDRIESSEN B.V. Eloy Andriessen

BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN COMPUTERBRILLEN

Hortsedijk 11 -5708 HA Helmond Tel: 0492 - 548658 Fax: 0492 - 523524 www.andriessenoptiek.nl

80

carnavals ran 2012.indd

0

Industrieweg 4 - 5731 HR Mierlo - T. 0492-665467

20-12-11 21:21


cARNAVAL 2011

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd

1

81

20-12-11 21:21


› Divers aanbod › Exclusieve programma’s

Op carnavalsmaandag en dinsdag zijn wij gesloten.

› Maatwerkreizen

Vanaf woensdag zijn wij weer uw kennis in smaak!

Persoonlijk reisadvies op maat!

Nicole & Anne www.personaltravelagent.nl

Waarom boekt u een reis via ons? › Enthousiaste en ervaren reisadviseur met een advies vanuit eigen beleving; › Wij nemen de tijd voor u en uw reiswensen omdat wij uitsluitend op afspraak werken; › Aanbod van o.a. vliegvakanties, stedentrips, weekendjes weg, cruises, verre vakantiebestemmingen en lijndiensttickets; › Mogelijkheid tot het samenstellen van maatwerkreizen; › Samenwerking met ruim 70 gerenommeerde reisorganisaties zoals o.a. Holland International, Neckermann, OAD en Vrij Uit; › Aanbod van exclusievere programma's als Odysseus en Silverjet vakanties. › Samenwerking met Duitse touroperators; › Vertrek en aankomst mogelijk vanaf regionale luchthavens.

Fijne Carnaval!

Kortom: Wij verzorgen uw reis van A tot en met Z.

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030

PERSONALTRAVELAGENT.NL is een initiatief van THE TRAVEL COMPANY DIRECT BV in Almere

Rootakkers 15 5708 BA Helmond (Stiphout) E: nicole.anne.cc@ travelcompany.nl T: 0492 477 422 F: 0492 474 006 M: 0623 097 773

Graag tot ziens! Nicole van Beek & Anne Steeghs

Full-colourprinting Gevelbelettering Autobelettering Vlaggen, Banieren

Lichtreclame Reclamezuilen Neon-installaties Tijd/temp. displays Vossenbeemd 1 5705 CL Helmond Tel. (0492) 53 57 11 www.deco-lichtreclame.nl

Wilt u ook adverteren? Neem dan contact op met het bestuur 82

carnavals ran 2012.indd

2

20-12-11 21:22


Terugblik Carnaval 2011 Teru

lik op 4 da en arna al in 20

Zaterdag e eerste arna alsa ond werd af etrapt met het ekende Opto ht al a een eer drukke aterda midda wisten de meeste feest ierders ook in de a ond de we naar de Kurref te inden a het openin swoord an on e rins illy dun uurste en orst ark or den de dansmariekes met een eweldi optreden dat de stemmin an de midda ook in de a ond er oed in leef ond 0 uur werden de prij en weer erdeeld an de oed e ette opto ht atuurlijk leef de spannin de aal oel aar want wie in er met d n Oit linker andoor e moderne ommuni atiemiddelen maakten het mo elijk om ia S S te stemmen op eenieders fa oriet et een o erweldi ende meerderheid in d n Oit linker naar e utsen r werden no eel er oeknummertjes aan e raa d en o werd er no feest e ierd tot in de kleine uurtjes

Zondag Op de onda a ond werd de Kurref om eto erd in een e hte saloon en dat or de er oor dat iedereen i h in het wilde westen e ond e raadsleden en estuur in en helemaal op in het thema en kwamen als stoere ow oys en indianen de aal innen Om de e sfeer no extra kra ht ij te etten waren de eli iano s aanwe i met hun e elli e western mu iek Traditioneel werden de Spurrie eiers weer e o ht door de rienden uit de stad: e Keie ijters et rins riek V en ijn e ol werd no maar eens aan etoond dat Stippent en Hellemond samen een sje kenne ieren ater op de a ond was er no e oek an dat nieuwe stukje Helmond e randeliers hadden de we naar de Kurref e onden en werden esteund door hun eweldi e sla werk roep waar het ra iliaanse arna al no wat an kan leren e ow oy en ndianena ond werd door alle aanwe i en als eer eslaa d etiteld en is eker oor herhalin ataar

Maandag it jaar in en we wederom een stukje o er de rens en werd het een spetterende feesta ond met Apr s Ski Heinri h der Kaiser n de Kurref stond elfs een e hte skihut waardoor iedereen snel in de juiste Apr s ski party sfeer was e dansloer werd tot op de laatste ierkante entimeter enut en er werd luid mee e on en met de oor iedereen o ekende nummers et een astoptreden an ike an de Skihut otterdam was de a ond helemaal ompleet en stond de tent op ijn kop Heinri h oelde de aal perfe t aan en wist met de e elli e feestmu iek er oor te or en dat de aal tot in de kleine uurtjes ol feest ierders leef

Dinsdag Het thema Helemaal Hollands stond inmiddels ook wel ekend ij het Stippentse olk en staat meestal e arandeerd oor een eweldi feest n Spurrieland werd de laatste arna alsa ond af esloten met een spetterend optreden an ee-Ann ij wist met een afwisselin an de ekende feestnummers en mooie allads de aal naar haar hand te etten en werd oor de laatste keer het las ehe en Onder de klanken an het lauw ood en eel werd afs heid enomen an een s hitterend arna al 20

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd

3

83

20-12-11 21:22


D’n Oitskieter este Spurrie eiers en Spurrie eierinnekes

lk jaar wordt er door het estuur an

e Spurrie eiers

n Oitskieter uit ereikt

n Oitskieter is in 998 in e oerd om een persoon die i h ij onder heeft in e et of in positie e in is op e allen te eren met een aparte onders heidin it kan arieren an ij oor eeld het ouwen an een arna alswa en tot de sfeermaker ijn op al on e e enementen e e onders heidin wordt tijdens on e al emene leden er aderin uit ereikt n Oitskieter is reeds uit ereikt aan: 998 ol an ilsen 999 Toon loks 2000 Toine Amijs 200 Adrie an de eijden 2002 illy Thijssen 200 Sander an sdonk en aarten an ijk 2004 e oe em rienden 2005 Hui aijmakers 200 iet uit ereikt 2007 ar el an Os h 2008 aarten loks en art Adriaans 2009 ian a omones o en elyn an Helden 20 0 or an Stiphout 20 o ert Adriaans

Ereleden On e releden Ook on e arna als ereni in heeft ereleden en leden an erdienste he en oor on e lu

it ijn mensen die i h op een ij ondere manier in etten of in e et

Op dit moment kennen we 7 ereleden en lid an erdienste erard Sommer is in 992 enoemd tot erelid erard is lid an de raad an elf eweest en ele jaren a tief in het estuur als pennin meester en i e oor itter iet ekkers is in 2002 enoemd als erelid nin meester en oor itter er uld heeft

e onnen als rins in 982 daarna ia de raad an elf en het estuur waarin hij de fun tie an pen-

an an erkel enoemd als erelid in 200 an heeft ele fun ties ekleed innen on e ereni in oals estuurslid lid an de raad an elf en elfs oor itter aar wij kennen an het est als de spraakwater al an de Spurrie eiers namelijk als Vorst ef uy en in 2007 enoemd als erelid ef heeft ele fun ties innen on e ereni in er uld o a emmel ommissie moment no steeds estuurslid als i e oor itter

rins in 99

lid an de raad an elf Adjudant Vorst en tot op dit

Adrie an de eijden is ook in 2007 enoemd Adrie is meer als 8 jaar a tief eweest Adrie is de rote animator eweest a hter on e arna alskrant en de we site Vele jaren heeft hij in het estuur e eten waarin hij de fun tie an pennin meester en het oor itters hap heeft er uld Ook is hij rins eweest in 2007 Toos en Hans an de esterlo in 2008 tijdens ons 44-jari ju ileum enoemd tot ereleden Toos heeft 44 jaar lan di erse hand- en spandiensten erleend aan on e ereni in iet er eten ma worden dat ij ook ele jaren e eleidster an de dansmarietjes was Hans an de esterlo is anaf de opri htin a tief ij de Spurrie eiers Hij is x rins eweest lid an de raad an elf en estuurslid Op dit moment is Hans no steeds es hermheer odat ijn etrokkenheid ij on e lu an rote waarde lijft Toon loks is op dit moment als eni e id Van Verdienste enoemd in 2007 Toon is rins eweest an on e ereni in in 99 arenlan heeft hij i h erdienstelijk emaakt met di erse hand- en spandiensten met o a te hnis he aken Ook was hij ele jaren etrokken ij de opto hten in ons Spurrieland

84

carnavals ran 2012.indd

20-12-11 21:22


carnavals ran 2012.indd

5

85

20-12-11 21:22


Whatever the challenge, met carnaval kan het wel even wachten.

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST Helmond,

86

carnavals ran 2012.indd

6

6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

info@mevi.com

Fax: 0492 - 53 87 35

www.mevi.com

20-12-11 21:22


Zaterdagavond Optochtbal aterda a ond Opto ht al e eerste arna alsa ond wordt traditioneel af etrapt met het opto ht al e opkomst op de e eerste a ond is elk jaar weer enorm en daarom is er een ekende an ori jaar uit enodi d it jaar al on e Apres ski Heinri h der Kaiser lan skomen maar dan als ijn alter e o Henny de Kei er e e su es dj al de ekende feestmu iek afwisselen met de ouwe ouwe arna alsnummers Spannend al het sowieso ook ijn want wie worden de prijswinnaars an de opto ht lk jaar heeft on e deskundi e jury de ware taak om de mooiste leukste ludiekste en op allendste deelnemers te eoordelen eelnemers die al aker he en deel enomen aan de opto ht in Stippent kijken uiteraard ook uit naar de pu lieksprijs d n Oit linker erdere winnaars i ekaar en e utsen in en af elopen jaren met de e presti ieu e prijs aan de haal en wie wordt het dit jaar Komt allemaal naar de Kurref en eniet no eens an die arna alsnummers an weleer

Carnaval 2012 Zondagavond Cowboys en Indianen onda a ond ow oys en ndianen a een lan e da met de arna alsmis en opto ht in Helmond wordt de e a ond ehouden in de kleine aal an de Kurref Het thema is ow oys en ndianen en wordt mu ikaal ondersteund door on e e ekende feestnummers oals oa otton ye oe an ednex en uiteraard ow oys en ndianen an e ikdakkers ullen er oor or en dat u i h in een saloon waant en elooft oals oor aand jaar een e elli e a ond te worden Kom elf ook er aren dat ow oys en indianen samen een mooi feest kunnen ouwen in de knusse aal an de Kurref

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd

7

87

20-12-11 21:22


Kantoor: Dorpsstraat 28G 5708 GH Helmond T. 0492-554835 M. 06-53409824 F. 0492-554852

88 88

carnavals ran 2012.indd

20-12-11 21:22


Maandagavond - AprĂŠs Ski Party aanda a ond Apr s Ski arty aanda is in Stippent Apr s Ski arty a ond e Kurref al de e a ond om eto erd worden in een e elli e skihut et de Apr s-Ski- artyshow an Ski-jay/dj Heinri h der Kaiser staat de e a ond arant oor 200 e elli heid Heinri h der Kaiser wist ori jaar de Kurref al op ijn kop te etten en ijn we enorm trots dat hij dit jaar wederom de Oostenrijkse skihut erruild oor on e Stippentse hut Vol ens elen de e elli ste a ond an de arna al die elk jaar stee ast arant staat oor een olle Kurref waar ij tot het in de kleine uurtjes feest e ierd wordt Trek uw skikleren aan

ind de latten onder en spa ma hen

e aan an an de a ond is 20:00 uur e entree edraa t sle hts 5 uro

2 1 0 2 l a v a n Car Dinsdagavond - Helemaal Hollands insda a ond Helemaal Hollands e e a ond or en we dat we weer teru ijn in ons ei en Holland Het thema Helemaal Hollands is en lijft de est ewaardeerde afsluiter an de arna al in Stippent e arna al wordt in Stippent af esloten met de ekende re ionale artiest e or anisatie houdt de naam tot de a ond eheim maar kan u er ekeren dat het een e elli feest wordt met ekende ederlandse mee in ers or dat u er ij ent en eniet ook de laatste da

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd

an een e elli e a ond in ons Spurrieland

89

20-12-11 21:22


Advertentie Rooijakkers.pdf

KANTINE Lekker uitblazen na de training, gezellig napraten na de wedstrijd, dat doen we natuurlijk bij:

Hans en Mieke Deelen gastvrouw / gastheer Kantine SV Stiphout Vooruit

Party

C

M

Y

18-3-2010

12:12:00

25 jaar!

s t n e v E &

Rooijakkers Party & Events Middendijk 24 & Events Party Rooijakkers 5705 CC Helmond

CM

MY

Kastmolen 20 5706 BD Helmond

CY

CMY

K

1

GSM: 06-53299948

GSM: 06-53299948 Tel: 0492-553434 Fax: 0492-476802 info@rooijakkersparty.nl www.rooijakkersparty.nl • verkoop van alle autobrandstoffen

Shell station FRANS VERBAKEL

biedt u een complete service Party

•Events afrekenen met alle betaalmiddelen • moderne shop

Graag tot ziens, Shell station Frans Verbakel Mierloseweg 206, 5707 AT Helmond Tel. (0492) 52 28 68

.

E MI

N DE W

ACADE IJN

Dorpsstraat 25 5708 GC Helmond 0492 - 554399

NOLOOG VI

. VA

j i r e p o k n j i W Stiphout

Openingstijden ma. t/m vr. 7.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 21.00 uur zo. 9.00 - 21.00 uur

Wij wensen alle Spurriezeiers ‘n prettige carnaval. MOCHT U NOG DORST VOOR THUIS OVERHOUDEN, WE HEBBEN GEDISTILLEERD, WIJN, BIER EN FRIS GENOEG.

90 90

carnavals ran 2012.indd

0

20-12-11 21:22


PR Commissie este Spurrie eiers en Spurrie eierinnekes oals ij jullie wel ekend stre en e Spurrie eiers een ho e kwaliteit na in owel kledin e enementen at daar een prijskaartje aan han t spreekt oor i h

arna als ids internetsite en natuurlijk al on e

aarom is er oals u miss hien al emerkt heeft op n an on e e enementen een sponsorplan op esteld it plan estaat uit o a een hoofdsponsor stersponsoren su sponsoren leden an de lu an e enementensponsoren ad erteerders en o eri e proje tsponsorin u raa t u i h natuurlijk af wat dat allemaal inhoudt Hieronder een kleine opsommin Het hoofdsponsors hap is uitsluitend oor ehouden aan on e es hermheer nan i le ondersteunin tot het es hik aar stellen an ruimten

it etreft een er om an rijke orm an sponsorin door owel

Stersponsor is ook emaximeerd tot 2 sponsoren Als te enprestatie krij t u o a een full olor ad ertentie op de kaft an on e arna als ids een re lame-uitin op on e internetsite een ordje op on e re lame uil in de entree an het en een ermeldin op on e ei ura onden Ook de Su sponsoren ijn emaximeerd tot 0 deelnemers Hier ont an t u o a als te enprestatie een full olor ad ertentie an een hal e pa ina een re lame-uitin op on e internetsite naams ermeldin op on e re lame uil en tijdens on e ei ura onden eden an de lu Als

an

ondersteunen jaarlijks de ereni in

enementensponsor sponsort u een e enement naar keu e

e op ren sten worden e ruikt oor kledin en on oor iene uit a en ult dan tijdens het e enement meerdere malen uw naam oor ij horen komen

iteraard ont an t u als Ad erteerder een full olor ad ertentie in on e arna als ids eheel onform uw op a e Verder is natuurlijke elke orm an sponsorin welkom odat ook wij de komende jaren de kwaliteit an on e arna al in Stiphout kunnen waar or en it jaar he

en wij een nieuw su sponsor ontra t met

ew Vision af esloten Hier oor willen wij

Te ens he en wij helaas afs heid moeten nemen an af ondersteunin die wij an hen he en mo en ont an en

ew Vision hartelijk danken

aal t Aam eeld als e enementsponsor

ij danken t Aam eeld oor de nan i le

On e sponsor roep estaat op dit moment uit: d esterlo eheer olen Van der uim akelaars alen entrum e Smed Harotex ordijnenatelier 000 alf ijs ers e royse Hoe e Adriaans ouw roep ar de it Assuranti n utmans Ad ies a aria Stippent i ht en eluid usol Vast oedontwikkelin ew Vision Stiphout Aktief

Hoofdsponsor Stersponsor esidentiesponsor Su sponsor Su sponsor Su sponsor Su sponsor/ enementsponsor Su sponsor Su sponsor Su sponsor Su sponsor Su sponsor Su sponsor enementsponsor

iteraard ijn wij ook ont ettend lij met on e rote roep ad erteerders en leden an de lu ij de e wil ik al on e sponsoren hartelijk danken oor hun nan i le ondersteunin eten op on e e enementen

an

an

e Spurrie eiers en hoop jullie raa te mo en ontmo-

Alaaaaaf ar de it ommissie

www.spurriezeiers.nl

carnavals ran 2012.indd

1

91

20-12-11 21:22


Carnavals Gids 2010 extra paginas.indd 53

92

carnavals ran 2012.indd

2

15-12-2009 21:55:42

20-12-11 21:22


Wilt u graag een vlag of das? Of wilt u lid worden van de vereniging? edereen een Spurrie eier Tijdens de arna al is iedere Stiphoutenaar een Spurrie eier en dat ma e ien worden e nieuwe kleurrijke dassen dra en ij aan dit ultieme Stiphoutse arna als e oel ilt u daar ook ij horen ordt lid en krij de e das adeau an steunt u de ereni in en or t u er oor dat er ook in de toekomst ele arna alse enementen eor aniseerd kunnen worden Het lidmaats hap kost u sle hts 25 - per jaar Hiermee heeft u oorran ij de kaart erkoop an de ei urao onden Het is te ens mo elijk om de das los te kopen oor

5 - per stuk

ilt u ook uw huis op euren koop dan de Spurrie eiers la Op de e la prijkt on e Spurrie oer in olle lorie op de oor rond met a hter i h de Oude Toren Het formaat an de la is 00 m x 50 m Ook is ij an ho e kwaliteit e prijs an de la edraa t 0owel de das als de la

ijn te estellen ij:

ef uij en eelenstraat tel 54 2 2 Sander an sdonk eester Strikstraat 28 tel 0 - 58 4 9

carnavals ran 2012.indd

3

20-12-11 21:22


Gasthuisstraat 19 5708 HG Helmond/Stiphout T (0492) 537 906 F (0492) 549 284 info@martienvandenelsen.nl www.martienvandenelsen.nl

D Stress beauty

& wellness

SKINCARE, BODYCARE, NAILS, COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE, INJECTABLES, LIPOLYSE, LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

Ontdek het gemak van nooit meer f vana o scheren of harsen eur

35

voor alle licht- kracht- en hok-installaties groot of klein moet je bij erkend installateur J. van Dijk zijn.

J. van Dijk

Met deze allernieuwste pijnloze en veilige behandelmethode bent u definitief verlost van ongewenste haargroei, de droom van iedere vrouw of man:

Landelijk erkend

nooit meer scheren of harsen

Schutterslaan 2, Stiphout T. 0492 - 535316

Bel snel voor een gratis proefflits en een gratis intake: Telefoon 0492-841 294 94

Dorpsstraat 127 5708 GG Helmond Tel: 841 294 www.dstress.nl

carnavals ran 2012.indd

20-12-11 21:22


Inschrijfformulier carnavalsoptocht zaterdag 18 februari 2012 aam: orrespondentie adres: ost ode en

oonplaats:

Telefoonnummer: mailadres:

ate orie:

s p aankruisen

Opto ht jeu d t/m 4 jaar: Opto ht o eri : e el ersierin :

Onderdeel:

s p aankruisen

ndi idueel: aar 2 personen : Kleine roep rote roep

t/m 9 personen anaf 0 personen :

a ens:

aantal:

personen

len te: hoo te:

m m

enamin roep titel d uit eeldin : u iek aanwe i

ja/nee

oorhalen wat niet an toepassin is

Dit formulier uiterlijk vóór zondag 12 februari 2012 inleveren bij: Sander an sdonk -

r Strikstraat 28 - 5708

Stiphout - 0 - 58 4 9 - a anesdonk

hello nl

carnavals ran 2012.indd

5

20-12-11 21:22


Waar vandaan vertrekt de prins met zijn gevolg naar residentie “De Kurref�? Adres e e ens:

arna alskalender: 20 20 4 20 5 20 20 7 20 8 20 9 2020 202

0 2 fe ruari 2 4 maart 5 7 fe ruari 7 8 9 maart 2 27 28 fe ruari 2 fe ruari 4 5 maart 2 24 25 fe ruari 4 5 fe ruari

arna als ereni in e Spurrie eiers Se retariaat e Heese 5 5708 KH Stiphout Tel 0492-55050 o iel 0 -2044 0 5 -mail jor anstiphout online nl

aar an is het afhankelijk op welke datum het arna al e int at han t af an asen arna als onda is altijd 7 weken r asen at is 7x 42 werkda en minus 2 da en maanda en dinsda dus pre ies 40 asteda en asen alt altijd op de eerste onda na de eerste olle maan na 2 maart

olofon:

edankt

Teksten:

i erse auteurs i erse ommissieleden oto ra e: arinus aijmakers ieter Klaasen laire an ree illy Thijssen Ad ertentie wer in : Helen an st illy Thijssen Ad Kouwenho en aad an lf estuur ay-out: elyn an Helden ian a omones o rukkerij: ew Vision

amens V e Spurrie eiers willen wij hier ij al on e ad erteerders an harte edanken oor het plaatsen an een ad ertentie in on e arna alskrant ank ij on e ad erteerders is het oor ons mo elijk de e s hitterende full- olour krant in heel Stiphout ratis te erspreiden Opla e: 2 50 stuks

Van waaruit ertrekt de prins met ijn e ol 07 januari 20 januari 27 januari 28 januari 0 fe ruari fe ruari 8 fe ruari 9 fe ruari 20 fe ruari 2 fe ruari

96

carnavals ran 2012.indd

6

rinsen al e ei era ond 2e ei era ond lay a k festi al Spurrie oeren ilde a ond lu an Opto ht al ow oy en ndianena ond Apr s ski arty Helemaal Hollands

af af af af af af af af af af

d n rouwer de Sport d n rouwer t Aam eeld de Sport t Aam eeld d n rouwer de Sport t Aam eeld de Sport

20-12-11 21:22


carnavals ran 2012.indd

7

20-12-11 21:22

.34 1.08.001 Adv r n

A

nd. ndd 1

T (0492) 54 34 44 • F (0492) 55 04 25 • E info@dusol.nl • I www.dusol.nl

Dusol Vastgoedonderhoud B.V. Dorpsstraat 60, Helmond, Postbus 152, 5700 AD Helmond

• Betonrenovatie • Beglazing

24-09-2008 13:48:47

• Politie Keurmerk Veilig Wonen

• Gevelrenovatie • Schilderwerk

• Verbouwing

vastgoedonderhoud


Adriaans Bouwgroep geeft Helmond kleur!

B

A

Europaweg 146 5707 CL Helmond A

Postbus 1001 5700 BA Helmond +31 (0)492 523 759 +31 (0)492 523 985 info@adriaansbouwgroep.nl www.adriaansbouwgroep.nl

carnavals ran Adv 2012.indd a4 1 1 AAB.3283.07.043 Carnavals Gids 2010 extracarnaval paginas.indd 54

20-12-1109:12:42 21:22 25-10-2007 15-12-2009 21:49:39

Profile for De Spurriezeiers

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2012  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Carnavalsgids De Spurriezeiers 2012  

Carnavalsvereniging "De Spurriezeiers" Stiphout

Advertisement