Page 14

TÉMA ČÍSLA

Bude 5G opravdu takovou revolucí? František Doupal

Pojem 5G neboli mobilní sítě páté generace patří v posledních měsících mezi nejskloňovanější termíny v IT a technologickém světě obecně. Očekávání jsou obrovská, a ačkoli je reálný nástup této technologie zatím stále spíše otázkou budoucnosti, postupně se stává skutečností. Pojďme se proto na 5G sítě podívat podrobněji. O sítích páté generace se hovoří již řadu let, do praxe se však postupně dostávají až nyní, kdy se začaly v některých oblastech spouštět potřebné mobilní sítě a dostupný začal být i hardware reprezentovaný nejen mobilními telefony, ale i  nejrůznějšími modemy, čidly a řadou dalších zařízení, která nám v dnešní době možná ani nemusejí dávat na první pohled smysl. Sítě páté generace nelze považovat za přímou konkurenci současných sítí 4G/LTE, ale spíše za  jejich alternativu či rozšíření. V nejbližší době by neměly být stávající sítě nahrazovány sítěmi nové generace, ale měly by koexistovat vedle sebe. I připravovaná zařízení, typicky mobilní telefony, by měla být schopna kromě 5G sítí stále fungovat i v již existující infrastruktuře. Hned na  úvod se hodí zmínit, že ačkoli o 5G hovoříme jako o mobilních sítích, jejich využití bude ve  skutečnosti podstatně širší a nebude se omezovat pouze na smartphony. Předpokládá se, že se stanou běžnou součástí infrastruktury průmyslových podniků, dopravních cest, měst, ale např. i bytů, domů či kanceláří. Využití tedy bude skutečně široké a bude zcela jistě velmi zajímavé sledovat, kam všude 5G sítě nakonec proniknou. V tomto ohledu tedy samozřejmě dává smysl,

14

Reseller Magazine

že 5G není označení pro jednu jedinou síť, pro jednu jedinou technologii – jde vlastně o souhrnné označení sdružující více rozdílných standardů, z nichž každý se bude hodit pro rozličné využití.

Současná situace

Spouštění 5G sítí je v tuto chvíli „v plenkách“, a raději než o praktickém nasazení bychom měli hovořit spíše o prvních testech a zkušebních provozech. Pokud byste si chtěli 5G přenosy vyzkoušet na vlastní kůži, budete muset vyrazit např. do Jižní Koreje nebo do USA, z bližších oblastí např. do Švýcarska, kde 5G síť již spustil operátor Swisscom ve spolupráci s  technologickým dodavatelem Ericsson. Komerční síť 5G je nyní dostupná v 54 městech ve Švýcarsku včetně těch nejzalidněnějších oblastí, jako jsou Curych, Bern, Ženeva nebo Basilej. Zákazníci společnosti Swisscom, kteří vlastní podporované smartphony a routery v oblastech pokrytí, tak mohou okamžitě začít využívat vylepšených funkcí vysokorychlostního širokopásmového připojení. Mezi další infrastrukturní dodavatele patří vedle Ericssonu například Nokia, Cisco, VMware, Qualcomm nebo Huawei. Do  rozjetého vlaku však dnes již pravděpodobně naskočila každá alespoň trochu významnější technologická firma. O  výrobcích chytrých telefonů ani nemluvě, tam se s  tím počítá automaticky. V České republice se teprve přijímají potřebné kroky pro aukci kmitočtů na 5G pásma (mělo by jít o 700 MHz a 3,5 GHz), která s  největší pravděpodobností proběhne letos na  podzim. Reálné spuštění je tak v  naší zemi otázkou několika dalších let. „Hlavní

omezení je nyní v tom, že aukce důležitého frekvenčního spektra začne teprve na konci roku 2019. Proto by případné spuštění na konci roku 2019 zcela jistě nebylo celoplošné, ale jen poměrně územně selektivní v již přiděleném pásmu 3,7 GHz,“ uvedl Jiří Rynt ze společnosti Ericsson. Např. Ericsson ve své zprávě Mobility Report předpokládá, že v roce 2023 bude přes 5G sítě probíhat 20 % celosvětového datového provozu. Podle téže zprávy by pak mělo být na konci roku 2023 téměř 50 % všech mobilních připojení v Severní Americe uskutečněno v 5G sítích. Severovýchodní Asie následuje s 34 % a západní Evropa s 21 %. Zajímavé statistiky přidává i společnost Cisco, která uvádí, že zatímco v roce 2022 bude průměrná rychlost mobilního připojení 28,5 Mb/s, což představuje trojnásobný nárůst oproti roku 2017, v případě 5G připojení půjde již o  170 Mb/s. Mobilní provoz dosáhne 930 exabytů ročně a  zajímavé je, že 79 % takto přenesených dat bude tvořit video. Podle jiné zprávy firmy Ericsson by spotřeba dat jednoho z pěti uživatelů na 5G zařízeních do roku 2025 mohla přesáhnout i  200 GB měsíčně. Podle stejné zprávy jsou uživatelé na druhou stranu připraveni za služby páté generace zaplatit o 20 % více. Polovina tzv. early adopters dokonce až o 32 % více. Celkem čtyři z deseti uživatelů však od 5G očekávají nové možnosti užití a nové platební modely. Požadují také bezpečnou síť a stabilní vysokou rychlost internetu. „S  přechodem na  5G očekávají mobilní operátoři významné příležitosti k dosažení červen 2019 | www.rmol.cz

Profile for DCD Publishing s.r.o.

Reseller Magazine (6/2019)