Page 1

Slidenjoy

Dva displeje navíc? Proč ne! Zebra systems

Hradecká knihovna se chrání před webovými hrozbami s GFI WebMonitor TOVEK

Jak najít potřebné informace? Umělá inteligence v praxi Navyšte efektivitu své práce

To nej z Professional Computingu


ÚVODNÍK

Obsah

Trendy Dva displeje navíc? Proč ne!

1

Případová studie Hradecká knihovna se chrání před webovými hrozbami s GFI WebMonitor

4

Téma Jak najít potřebné informace?

8

Umělá inteligence v praxi Marketing

Navyšte efektivitu své práce

12 16

Milí

čtenáři, v

minulém vydání Toho nejlepšího z Professional Computingu jsme se z úst zakladatele a prezidenta společnosti TOVEK Tomáše Vejlupka dozvěděli o tom, čím se jeho firma zabývá, ale i o důležitosti informací. Ty se totiž mnohdy ukazují jako více klíčové než finanční zdroje. V tomto vydání se proto za firmou TOVEK ohlédneme ještě jednou a přiblížíme si její řešení, s nimiž se můžete setkat na trhu.

Díky případové studii společnosti GFI Software zavítáme na půdu studijní a  vědecké knihovny v  Hradci Králové, která se prostřednictvím produktů již zmíněného výrobce dokázala vypořádat s komplikacemi spojenými se správou počítačů určených pro veřejnost. Hned na úvod tohoto vydání se podíváme na zoubek zajímavému příslušenství

– přídavným monitorům k notebooku. Jde o belgickou značku Slidenjoy, která sbírá na zahraničních trzích v posledních letech úspěchy. Na český trh se jí však proniknout ještě nepodařilo. Slidenjoy může díky své flexibilitě značně pomoci s efektivitou při práci, například u pracovních porad.

pomáhá již dnes. Mezi nejpopulárnější aplikace v praxi budou nyní určitě patřit ty, jež nám značně usnadní a urychlí práci, případně i  asistenti, kteří nám mohou na  příjemnou teplotu ochladit domácnost.

U efektivity práce, která nám s  blížícím se létem a  stále vyššími teplotami mnohdy klesá, zůstaneme. Věnuje se jí totiž náš článek z marketingové sekce. Pokud si myslíte, že byste se mohli v řadě pracovních postupů zrychlit, určitě by vám tento text neměl uniknout. Poslední článek, který se nám povedlo do tohoto vydání „napasovat“, se zaobírá využitím umělé inteligence v  praxi. Ani byste nevěřili, kolika možnými způsoby nám AI, jak se také nazývá,

Tak si tohle číslo užijte a vedru sbohem! Jakub Špaček spacek@dcd.cz

Professional Computing To nej z Professional Computingu Vyšlo 14. 6. 2018

IČ: 25560701 ředitel: Karel Rumler www.dcd.cz

Redakce Jakub Špaček, spacek@dcd.cz

Vydavatel: DCD Publishing Lublaňská 21, 120 00 Praha 2

Adresa redakce: Lublaňská 21, 120 00 Praha 2 tel.: 224 936 895, fax: 224 936 908 www.procomputing.cz

Grafika a sazba Radek Štěpánek, stepanek@dcd.cz © DCD Publishing, s. r. o.


Trendy

autor: Jakub Špaček

Slidenjoy

Dva displeje navíc? Proč ne! Pokud na notebooku často pracujete s překladem nejrůznějších textů nebo jen ke své práci potřebujete mít více otevřených oken a jedna obrazovka vám prostě nestačí, už si nemusíte zoufat. Na trhu se objevil Slidenjoy, přídavné obrazovky k notebooku.

N

a loňském CESu jsme sice mohli vidět notebook Valerie od  společnosti Razer, který byl vybaven třemi obrazovkami s  rozlišením 4K, ale v  obchodech se jeho nasazení jen tak nedočkáme. Na  druhou stranu Slidenjoy už si můžeme koupit. Jde sice jen o  příslušenství k  note-

booku, ale na druhou stranu to má své výhody.

O co jde? Slidenjoy je v  podstatě case se dvěma výsuvnými monitory, který stačí pouze připevnit k zadní straně obrazovky note-

booku a připojit prostřednictvím USB-C nebo USB 3.0. Jednotlivé modely se dodávají ve  třech různých velikostech vyhovujících 13, 15 a  17palcovým notebookům. Výhodou tohoto produktu je, že je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným operačním systémem Windows nebo MacOS.

1


Trendy

2

Kvůli těmto přídavným obrazovkám stále ztenčující se notebooky sice „ztloustnou“ o 19 milimetrů a „přiberou“ 1,2 kg, ale tohle rozšíření stojí za  to. Navíc jde pouze o  příslušenství, které je plně odnímatelné, díky čemuž se nemusíme bát zbytečné zátěže – při přenosu notebooku může Slidenjoy klidně zůstat v  kanceláři. Notebooky se takto mohou rozrůst o  dvě Full HD výsuvné obrazovky, které lze libovolně sklápět, a  to až o  180°. Díky tomu lze informace zobrazovat všem členům firemního

meetingu nebo obchodních schůzek. Obrazovky mají standardní poměr 16 : 9 a rozlišení 1 920 × 1 080. Díky IPS technologii a  5ms odezvě však najdou tyto obrazovky využití nejen na  pracovních jednáních a  poradách, ale například i na stole hráčů.

Jak vše funguje? Připojení k notebooku je opravdu jednoduché. Zajišťují jej magnetické plochy, které se rozmístí na zadní část displeje

vašeho notebooku. Pak stačí pouze pomocí USB-C zařízení připojit, vysunout je, zapnout a nastavit další obrazovky v operačním systému. Nemusíte se ani bát, že by byl kloub displeje notebooku zatěžován vahou Slidenjoy. O to se postará praktický stojánek na zadní stěně casu s obrazovkami.

Důraz na design Přídavné monitory by samozřejmě mohly narušit celkový design vašeho


Trendy notebooku. S tím však výrobci Slidenjoy počítali. Proto si jej lze objednat hned v  několika barevných provedeních. Ničím výjimečným nejsou kovové nebo dřevěné textury na  zadní straně přístroje, ale koncoví uživatelé si mohou zvolit také jednu z devíti základních barev. Celkem mají na  výběr ze šestnácti možností provedení. Tím však možnosti tohoto zařízení nekončí. Zadní stranu lze rovněž vybavit logem společnosti. Notebook se tak stává reprezentativním zástupcem při obchodních jednáních,

na nichž je zapotřebí například zobrazovat konkrétní návrhy řešení. Slidenjoy totiž mohou současně sledovat dva, tři, ale klidně i deset lidí.

Zahraniční produkt Ano, nejspíš nebude jednoduchá cesta, jak se k tomuto produktu dostat, protože pochází ze zahraničí. Naštěstí však nejde o americkou nebo čínskou společnost, u  níž bychom museli řešit cla apod. Slidenjoy je belgická firma,

takže v rámci Evropské unie nebudete muset řešit celní problematiku. Vaším jediným problémem bude zajištění dopravy zboží. Sečteno, podtrženo: Slidenjoy je kompaktní nástroj sloužící k  rozšíření zobrazovacích možností vašeho notebooku. Nejde o  nevzhledný kus technologie, která se neujme, ba naopak by se tento produkt mohl těšit velké oblibě, jak také naznačuje jeho úspěch na Kickstarteru, kde si firma přišla na sumu přesahující 600 tisíc eur.

3


4

Případová studie


Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální knihovnou. Svými službami a knihovními fondy tato instituce zaručuje právo všech občanů na neomezený přístup k informacím.

K

nihovna je součástí systému vykonávajícího koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a  poradenské činnosti. Pracuje zde pracuje cca 90 zaměstnanců, kteří obsluhují přibližně 9  500 registrovaných čtenářů. Ročně ji navštíví asi 170  000 návštěvníků. V počítačové síti je v provozu 20 veřejných terminálů a zhruba 200 osobních počítačů, z nichž je cca polovina určena pro veřejnost.

Výzvy Vzhledem k množství návštěvníků a čtenářů, kteří používají veřejné počítače a terminály knihovny k přístupu na inter-

net, jsou největším problémem návštěvy webových stránek obsahující malware a případně návštěvy nevhodných webových stránek (s  erotickou či pornografickou tematikou). Dalším problémem bývají občasné nelegální až kriminální aktivity návštěvníků a  z  nich plynoucí návštěvy Policie ČR požadující identifikaci návštěvníků, kteří určitou část svých aktivit provádějí z tamních  počítačů knihovny. Stále častěji se také stávalo, že zaměstnanci knihovny navštěvovali webové stránky nesouvisející s  jejich pracovní náplní a  snižovala se produktivita práce. Před nasazením specializovaného nástroje byli pracovníci IT vytěžováni reinstalacemi zavirovaných počítačů

(případně obnovami některých dat ze záloh) a pracovníci čtenářských služeb knihovny průběžnou vizuální kontrolou navštěvovaných webových stránek a  upozorňováním návštěvníků na  nevhodný obsah, který je naznačen v provozním řádu. Případné dokumentování pohybu návštěvníků po  webových stránkách a jejich identifikace byla řešena ruční analýzou log souborů na několika obslužných strojích (proxy servery).

Případová studie

Hradecká knihovna se chrání před webovými hrozbami s GFI WebMonitor

Řešení Specializovaný nástroj měl eliminovat jak rizika zavlečení malwaru z napadených webových stránek, tak potřebu vizuálně kontrolovat navštěvované

5


Případová studie webové stránky. Navíc měl vyřešit monitoring pohybu návštěvníků po webových stránkách. Hlavním důvodem volby GFI WebMonitoru byla spokojenost s  dalším v  té době používaným

GFI WebMonitor 11

6

Letošní verze GFI WebMonitor 11 obsahuje aktualizované kategorizační jádro, bylo odstraněno antivirové jádro VIPRE a ponechána antivirová jádra BitDefender a  Kaspersky. Bylo také inovováno jádro pro hloubkovou inspekci s  podporou více aplikací. GFI WebMonitor 11 je poslední verzí, která bude podporovat operační systémy Windows Server 2008, Windows SBS 2008, Windows 8 a 8.1, Windows 7 a Windows Vista SP2. S  novou verzí GFI WebMonitor získávají velké i SMB společnosti nástroj, který je dokáže ochránit před aktuálními webovými hrozbami. Díky monitoro-

řešením od GFI Software – GFI MailEssentials pro filtrování elektronické pošty – a  možnost vyzkoušet řešení bez finančních investic. Kromě GFI WebMonitor a GFI MailEssentials a má knihov-

na nasazen také GFI EventsManager pro sledování logů událostí. Obecně řešení GFI WebMonitor poskytuje kontrolu nad webovými aktivitami v podnikových sítích na  webu

vání uživatelských aktivit dokáží zákazníci blokovat phishingové, infikované či potenciálně nebezpečné webové stránky. Proaktivním filtrováním webových stránek lze zamezit stáhnutí dokumentů či mediálních souborů obsahujících nebezpečný malware či ransomware, který stál například za útokem Bad Rabbit – maskovaný jako download souboru pro aktualizaci Adobe Flash Player. Podle zjištění společnosti GFI Software a  zkušeností lokálních partnerů je 56 % českých SMB podniků ohrožováno nechráněnými podnikovými sítěmi a  26 % infikovanými webovými stránkami. Mezi firemními uživateli pa-

nují čilé nepracovní aktivity. K nejčastěji blokovaným webům patří sociální sítě a herní stránky. Tyto aktivity jednak mohou snižovat produktivitu práce, ale především způsobit infekci celé podnikové sítě s  nedozírnými následky. GFI WebMonitor umožňuje podnikům a  organizacím kontrolu veškeré webové aktivity a  ochranu před webovými hrozbami. Díky tomuto nástroji dokáží zvyšovat pracovní produktivitu, redukovat náklady na  přenosové pásmo a  zajistit nepřerušovaný provoz své IT infrastruktury.


Případová studie a chrání před webovými hrozbami. Umožňuje monitorovat využívání internetu podnikovými uživateli, blokovat přístup ke  konkrétním webovým stránkám a  definovat pravidla pro filtrování webů. Díky ovládacím panelům WebInsights poskytuje administrátorům přehled o  webových aktivitách a bezpečnostních metrikách, a to nejen v současnosti, ale i v minulosti. Na základě takto získaných informací nabízí GFI WebMonitor nástroj pro zvýšení produktivity pracovníků, zlepšení bezpečnosti a efektivnější využívání podnikové přenosové rychlosti.

Přínosy Nastavením vhodných bezpečnostních politik zákazník v podstatě odboural možnost návštěv webových stránek s  nevhodným obsahem i  možnost stažení virů z  nakažených webových

stránek. Díky možnosti monitoringu navštívených webových stránek se zvýšila produktivita práce zaměstnanců. Na konkrétní počítače je nyní možné aplikovat pravidla omezující např. stahování nelegálního obsahu. Na  požádání je hradecká knihovna schopna reportovat jak rámec celkového provozu návštěv webových stránek, tak konkrétní statistiky jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů. „Vzhledem k  velkému nárůstu návštěvnosti knihovny orientované na práci s počítači a internetem a s tím souvisejícími riziky jsme potřebovali řešení schopné minimalizovat rizika vyplývající z  nekontrolovaného přístupu k webovému připojení. Nasazení a následný provoz nástroje GFI WebMonitor je jedním z  klíčových bezpečnostních opatření, kterými ve  Studijní a  vědecké knihovně v  Hradci Králové disponujeme. V  provozování tohoto řešení

chceme pokračovat i do  budoucna,“ řekl Petr Sklenář z  odboru informačních technologií ve  Studijní a  vědecké knihovně v Hradci Králové.

Společnost: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Odvětví: Veřejný sektor Počet zaměstnanců: 90 Využívané produkty: GFI WebMonitor Klíčové přínosy: minimalizace rizika nakažení PC malwarem; vyšší produktivita práce zaměstnanců; reporting webového provozu; efektivní nastavování a kontrola bezpečnostních politik.

7


8

tĂŠma


Jak najít potřebné informace?

Z

ákladem všech řešení společnosti TOVEK jsou nástroje spadající do Tovek Platformy. Tu tvoří čtyři základní prvky – Tools, Web Client, Server a  Indexace. S  jejich pomocí lze správně analyzovat data, hledat mezi nimi souvislosti a  vyvozovat z  nich výsledky, které mohou uživatelé dále sdílet.

Tovek Tools Produkt Tovek Tools je analytický nástroj určený především k vyhledávání nejrůznějších druhů dat uvnitř konkrétní organizace. Vzhledem k rozsáhlým možnostem vyhledávání je určen zejména pokročilým uživatelům a analytikům. Tovek Tools má za úkol poskytnout analytický pohled na všechna data, co máte, co ještě nemáte, a dokonce i na ta, o kterých jste ani nevěděli, že je můžete mít. Tovek Tools vám umožní jednotný přístup ke  všem datům. Nezáleží na  tom, zda se nacházejí přímo ve vašem počítači, jsou sdílena uvnitř firmy nebo dostupná prostřednictvím internetových služeb. Lze v nich vyhledávat pomocí vyspělého dotazovacího jazyka, ale můžete také začít jednoduchým dotazem a  volbou dalších parametrů se „proklikat“ ke  kýženému výsledku. Tovek Tools se využívají všude tam, kde je potřeba analyzovat velké množství nesourodých dat. Ve  zpravodajství, v  podpoře výzkumu a  vývoje, při mapování konkurenčního prostředí, při vyhodnocování komunikace se zákazníky nebo při odhalování podvodů. Aplikace tak najde využití ve  všech oblastech komerčního sektoru i  v  úřadech státní správy.

razí výsledky vyhledávání, jež se automaticky seřadí podle toho, jak odpovídají zadanému dotazu, a označí se podle předem určených témat. Kromě seznamu výsledků se nabízí několik dalších panelů obsahujících shrnutí výsledků podle zvolených charakteristik (datum, významná slova, automaticky identifikovaná jména osob apod.). Výběrem v těchto panelech lze seznam výsledků snadno omezit na to, co uživatele zajímá.

Tovek Server Další produkt určený ke zpracování dat je Tovek Server. Ten zpracuje data bez ohledu na  formát, způsob uložení a  použitý jazyk tak, aby z  nich mohli uživatelé vytěžit co nejvíce. Navíc může využít stávající strukturu dat k  získání ještě kvalitnějších výsledků. Veškerá zpracovaná data pak zpřístupní prostřednictvím aplikací Tovek Tools a  Tovek Web Client. Všechna data jsou přístupná z  jednoho uživatelského rozhraní: webového prohlížeče pro běžné uživatele, Windows a Linux aplikace pro pokročilé. Pokud však nemá organizace všechna potřebná data, může využít široké spektrum dat zprostředkované společností TOVEK od komerčních databází, přes mediální zpravodajství až po obsah z internetu. Tovek Server se uplatní tam, kde se zpracovává velké množství nesourodých dat, většinou uložených na  různých místech a  v  různých systémech. Využití tak najde ve  všech oblastech komerčního sektoru i  v  úřadech státní správy.

Tovek Web Client

Tovek Indexace

O poznání jednodušším vyhledáváním se může pochlubit produkt Web Client, který podobně jako Tovek Tools dokáže najít potřebné informace. Aplikace zob-

Než se začne efektivně pracovat s daty, je zapotřebí je nejprve zpracovat. Zde přichází na  řadu Tovek Indexace, která příslušná data pouze přečte, nijak je ne-

upravuje. Díky tomuto nástroji však lze zpracovávat data bez ohledu na formát a  způsob jejich uložení. Zvládá i  staré, již nepodporované formáty, a  dokonce zpřístupňuje i data ze starých informačních systémů, které již uživatel aktivně neprovozuje. Pokud má uživatel přetížené informační systémy, může TOVEK převzít část jejich zátěže. Část dat v  rámci indexace zkopíruje do  svého systému. Navíc dokáže během zpracování v  datech najít i  další informace. Týká se to zejména dat zcela nestrukturovaných nebo jen částečně strukturovaných, ze kterých automaticky vytáhne důležité informace.

téma

V minulém čísle jste se mohli dočíst o možnostech společnosti TOVEK přímo slovy jejího zakladatele a prezidenta Tomáše Vejlupka. V  tomto článku se podíváme na zub konkrétním produktům, které společnost TOVEK na trhu nabízí, protože, jak již víme, informace jsou klíčem k úspěchu.

Tovek HUB Díky službě Tovek HUB mohou její uživatelé nejen vyhledávat, ale pomocí analytických nástrojů také propojovat související informace z různých zdrojů a dále s nimi pracovat. Se službou HUB získají přístup ke  komerčním i  veřejně dostupným datům přímo z  aplikace Tovek Tools. Služba je běžně dostupná přes internet, ale obdobný systém lze zprovoznit přímo v konkrétní organizaci a zajistit pravidelnou dodávku aktualizovaných dat. Veškeré záznamy o  přístupu uživatelů k systému pak budou plně pod kontrolou.

Hlasové analýzy pro kontaktní centra Kontaktní centrum už není pouhou ústřednou, která přepojuje hovory a vyřizuje požadavky zákazníků. Je nástrojem, jenž zajišťuje spokojenost zákazníků, snižuje náklady a  vytváří zisk. Aby však přinášelo požadovaný efekt, je nezbytné mít detailní přehled o tom, co se v centru děje. Řešení Tovek pro kontaktní centra je nástroj, který umožňuje dokonalou

9


téma orientaci v provozu kontaktního centra. Automaticky vyhodnocuje veškerou hlasovou i  nehlasovou komunikaci. Identifikuje potřeby klientů, kontroluje kvalitu komunikace operátorů a  poskytuje ucelený přehled o  struktuře provozu. Řešení Tovek provádí automaticky kontrolu kvality všech hovorů s  až 90% přesností. Technologie detekce témat automaticky třídí a hodnotí příchozí i odchozí komunikaci v  podobě telefonátů, e-mailů nebo chatu.

ARMS – AnalytickoRešeršní a Monitorovací Systém

10

Tovek ARMS je smyslovým orgánem organizace, který jí dává oči a uši pro vnímání záplavy různorodých informací. ARMS je implementace platformy

Tovek zahrnující připojení na důležité externí informační zdroje a  integraci s  důležitými interními zdroji informací tak, aby bylo možné: vytvářet správné, jasné a  rychlé podklady k  rozhodování o  klíčových projektech či aktivitách a pro jednání s  partnery, zákazníky, konkurenty či úřady s  využitím všech dostupných informací; kontinuálně monitorovat externí a interní informační zdroje a  reportovat nové informace o důležitých událostech týkajících se předmětu a podmínek podnikání a o klíčových aktérech (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, regulační orgány); identifikovat změny prostředí či procesů (trendy, periodicity, odchylky) na  základě změn v  obsahu a  tocích informací z různých interních a externích zdrojů a systémů.

CAIFIS - Computer Aided Fraud Investigation System Nasazení řešení CAIFIS do systémů českých pojišťoven přineslo významné zvýšení úspěšnosti vyšetřovatelů a  znamenalo roční úspory v  řádu stovek milionů korun. Vyšetřovatelé jsou nyní schopni během několika hodin rozkrýt rozsáhlé pojistné podvody, jejichž vyšetřování by dříve zabralo několik měsíců. Součástí řešení je metodika popisující základní analýzy určené k indikaci a odhalení pojistných podvodů. Základním informačním zdrojem pro práci vyšetřovatele je datový sklad pojišťovny. Pro úspěšné vyšetření případu lze v řešení CAIFIS (založeném na platformě Tovek) využívat i další informační zdroje, například komerční databáze,


téma záznamy z kontaktního centra, údaje od  asistenčních služeb či výpovědi svědků. Díky tomuto řešení dokážete zpracovat minimálně 10x víc podezřelých případů, ať už se jedná o malé jednodušší případy, nebo o rozsáhlé pojistné podvody. Řešení je možné rozšiřovat o  další komponenty a  firemní data tak, aby ho mohla pro svou práci využívat všechna oddělení v organizaci.

TASK – Tovek Analytical deSktop Kit Řešení nabízí široké možnosti využití v oblastech prevence, detekce a  vyšetřování různých typů podvodných nebo kriminálních aktivit a  bezpečnostních incidentů. Využívá se v  komerční sféře (pojistné podvody, úvěrová rizika, kybernetické útoky) i  v  oblasti státní správy (běžná kriminalita, organizova-

ný zločin, finanční delikty). Toto desktopové řešení je určeno profesionálním uživatelům – analytikům, kteří pro plnění svých pracovních úkolů potřebují získávat, analyzovat a vyhodnocovat informace z interních i externích zdrojů. Řešení je modulární a lze jej konfigurovat podle konkrétních požadavků uživatele. Základem TASKu je výkonný analytický modul, který umožňuje rychle a  přesně vytěžovat z  velkých objemů primárních dat skryté informace, souvislosti a trendy. Nabízí řadu pokročilých analytických funkcí zaměřených např. na  analýzu aktivity subjektů, sociální sítě, tok komodit, finanční transakce nebo telefonní hovory. K  dispozici je celá řada vizualizačních možností pro vztahové, časové, prostorové, statistické nebo tabulkové zobrazení výsledků analýz.

Tovek GDPR nástroje Většina dat v organizaci leží mimo informační systémy, jako jsou DMS, ERP, CRM, či databáze. Nacházejí se na sdílených úložištích, v  historických systémech či v  souborech, které si zaměstnanci ukládají na  lokální disky. Říkáme jim šedá data. Žijí si svým vlastním životem ve  stínu, mimo popsané procesy. Tovek GDPR nástroje automatizovaně detekují osobní údaje a  citlivé informace v  šedých datech. Umožňují snadno provést audit šedých dat pro potřeby GDPR a  následně provádět kontrolu naplňování opatření přijatých k ochraně osobních údajů a citlivých informací. Vycházejí z  letitých zkušeností s  vývojem analytického softwaru, který je využíván zejména v  oblasti bezpečnosti a  vyšetřování. Jsou léty prověřené a dokonale adaptované na český jazyk.

11


Téma

autor: Jakub Špaček

12


Umělá inteligence v praxi S pojmem umělá inteligence se dnes setkáváme zcela běžně. Přesto mu ještě neumíme přiřadit jednotnou definici. Jde o inteligentní počítač, o vědní obor nebo snad jen o dobře napsaný program? Odpověď není jednoduchá, protože podle dostupných definic si můžeme pod umělou inteligencí představit v  podstatě jakýkoliv stroj, který vykazuje známky inteligentního chování.

Automatizace práce Nezáleží na tom, zda člověk pracuje v  kanceláři za  počítačem nebo někde

na linkové výrobě. Vždy se dá najít něco, co jde zautomatizovat. Jednou z  nejlépe představitelných aplikací strojového učení je třídění skenovaných dokumentů podle jejich obsahu. Umělá inteligence rozpozná náležitosti u  jednotlivých dokumentů a  podle vzhledu těch předchozích soubor příslušně pojmenuje a  zařadí například jako fakturu pro měsíc červen 2018. Celkově tak zaměstnancům může ubýt i několik hodin práce denně a díky tomu jim zbyde více času na  tvůrčí činnosti, s nimiž si jen tak nějaká umělá inteligence neporadí.

Cílený marketing Každý, kdo někdy fungoval v marketingu, ví, že pro úspěšný marketing musíte mít silnou klientskou základnu, o  které víte pokud možno co nejvíce informací. Mezi nejběžnější příklady automatizovaného marketingu jsou možnosti nákupu potravin přes e-shop. Obchod si zapamatuje, že si pravidelně každý pátek nakupujete maso na  víkend, a  proto vám den předem zašle akční nabídku na  dané zboží. Obdobně by to ale mohlo fungovat i  v  klasických obchodech. Podle záběrů v  kamerovém systému umělá inteligence zjistí, že jste přišli do  obchodu, pamatuje si, co zde pravidelně nakupujete, a  tak vám pošle nabídku přímo do vašeho smartphonu.

Fotograf v mobilu Téměř nepoznatelná asistence umělé inteligence je i  v  nejnovějších řadách chytrých telefonů. Ty jsou totiž vybaveny AI, jak můžeme umělou inteligenci také nazývat, pro vyfocení kvalitních fotografií. Umělá inteligence zváží, zda jsou pro pořízení perfektního snímku dostatečné světelné podmínky, a na tomto základě

buďto ihned pořídí fotografii, nebo nejdříve přizpůsobí nastavení fotoaparátu. Jde o relativně jednoduché vylepšení stávajících smartphonů, které však má podstatný vliv na výsledné obrázky.

Osobní asistent Jednou z nejčastěji zmiňovaných forem umělé inteligence je osobní asistent, a  to především ve  Spojených státech. Software tohoto typu není jen běžný počítač, který si nastavíte dle svých potřeb, a on funguje dle příkazů. Správný osobní asistent je schopen ovládat vaši chytrou domácnost podle toho, jak vám to zrovna vyhovuje. V zimních měsících zatopí těsně předtím, než přijdete domů, v létě zase vychladí pivo. To vše a mnohem víc zvládnete díky inteligentnímu asistentovi. Ten vám může naplánovat den od rána až do večera a vše průběžně připomínat, jeho prostřednictvím si můžete také objednat pizzu z nedaleké restaurace a přitom si dát sprchu. Jeho hranice se posouvají stále dál. V angličtině již dokáže hovořit tak plynule, že jej vůbec nemusíte rozpoznat od běžného člověka. Čeština však pro něj bude stále oříškem…

Téma

V

tomto článku se nezaměříme na  výzkum umělé inteligence, ale – jak již napovídá nadpis – zjistíme, jaké využití může mít (a v mnoha případech už i má) umělá inteligence a obecně strojové učení v praxi. Obecně platí, že stroje své pracovní činnosti vykonávají přesně podle zadání. Pokud dojde k chybě, je většinou na vině člověk. Na druhou stranu od strojů nemůžeme očekávat tvůrčí myšlení, ke kterému nebyly naprogramovány. Nebo ano? O  tom, zda mohou stroje vykazovat svou vlastní – umělou – inteligenci, vědecké kruhy spekulují již od  doby Alana Turinga, britského matematika a zakladatele moderní informatiky. Ten již roku 1950 odprezentoval tzv. Turingův test, což je pokus, který má ověřit, zda se daný stroj nebo systém chová inteligentně. Vzhledem k tomu, že inteligence je těžko ověřitelný pojem, srovnává tedy inteligenci umělou s  tou lidskou. Počítačovým systémům trvalo velmi dlouho, než dosáhly potřebné úrovně, aby mohly tímto testem projít. Poprvé se jej totiž podařilo zdolat až v roce 2014. Od té doby můžeme tedy mluvit o pravé umělé inteligenci. „Umělou inteligenci nepoužívám a nikdy nebudu,“ tato slova jsme už nejspíše někdy někoho slyšeli vyřknout. Opak však může být pravdou. V  některých případech ani nemusíme vědět, že jsme využili služeb zprostředkovaných umělou inteligencí. Jistě, pokud nás bude v nemocnici ošetřovat robot, asi si toho všimneme, ale například u psaného projevu nemusíme ani poznat, jestli si píšeme s  automatem nebo nám odepisuje konkrétní osoba. Důkazem toho budou následující případy využití v praxi.

Pomoc handicapovaným Díky pokrokovým technologiím rozpoznávání předmětů na obrázcích nebo v textu a jeho následné interpretaci dokáže umělá inteligence pomáhat také tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, a  to u  handicapovaných lidí. Například aplikace Seeing AI od  Microsoftu dokáže rozlišit a  přečíst ručně i  strojem psaný text, rozezná od  sebe jednotlivé bankovky a  mince, ale dokáže i  identifikovat emoce podle výrazu ve tváři. Umělá inteligence tak může být zdatným pomocníkem a časem by mohla například nahradit i slepecké psy.

13


Téma Zákaznické linky Jedním z nejčastějších využití umělé inteligence jsou chatboti. Jde o nástroj, který dokáže v  podstatě ihned zareagovat na  zákaznický dotaz vznesený nejrůznějšími cestami, ať už na  webu, e-mailem, nebo třeba na  sociálních sítích. Tyto nástroje dokáží minimalizovat náklady na  zaměstnance, kteří by normálně tyto činnosti vykonávali. Klasický zaměstnanec by totiž mimo špičku pravděpodobně neměl co dělat a ve špičce by zase nestíhal odpovídat na  všechny dotazy. Tento problém při využití umělé inteligence ve formě chatbotů odpadá. Takovéto řešení však nenajdeme pouze u zahraničních serverů, jak by se mohlo zdát, ale i v našich končinách. Příkladem mohou být obchod Mall.cz nebo CZC.cz, jimž už chatbot výrazně pomáhá, a v češtině.

Dohled nad domácností

14

Důležitá je rovněž bezpečnost vaší domácnosti a rodiny. Díky pokročilým

možnostem umělé inteligence, jako je například rozpoznávání jednotlivých osob podle obličejů nebo rozlišování různých druhů emocí lze dohlížet na bezpečí rodiny i  z  práce. Jedním zajímavým produktem, který využívá právě tyto zmíněné prvky, je Invidyo. Jde v  podstatě o  dětskou chůvičku, která však díky výše zmíněným funkcím dokáže například odhalit nezvaného návštěvníka v  domě nebo hosta, který se vašim dětem jakýmkoliv způsobem protiví. Má také zajímavou funkci, díky níž nepřijdete o důležité okamžiky v životě svých dětí ani v době, kdy budete v práci. Invidyo je vybere dle důležitosti na základě emocí vycházejících z tváře dítěte a pak je sestříhá a pošle uživateli ke zhlédnutí.

nikdy nebude hotovo. Vždy najdeme nemoc, kterou nejsme schopni vyléčit. Tedy alespoň my, lidé. Jednou z největších potíží u  léčení vážných chorob bývá pozdní diagnóza, která je místy způsobena i  předchozími omyly v  určení správné nemoci. Představte si, že byste přišli k lékaři, který by si pamatoval nejen vše, co se naučil na lékařské fakultě, ale také veškeré výzkumy, které kdy byly provedeny. To však zvládne pouze počítač. Příkladem je čínský robot Xiaoyi, který loni v listopadu prošel testem pro získání lékařské licence. Největší úspěchy však můžeme očekávat od spojení intelektu umělého a toho lidského. Podobně pracuje například společnost BenevolentAI, která tímto způsobem vyvíjí nová léčiva.

Zdravotnictví

Doprava

I když se zdravotnictví a  obecně péče o zdraví neustále vyvíjejí kupředu, stále se objevují nové a  nové choroby, jimž musí lidstvo čelit. V tomto oboru nejspíš

AI však může pomáhat i v  dopravě. Zde jde o  jedno z  nejdiskutovanějších využití AI v  lidském světě. Počítačové systémy totiž budou moct relativně


Téma brzy převzít kontrolu nad řízením jak osobních, tak i nákladních automobilů. Lidstvo od nich očekává 100% spolehlivost, kterou samo od  lidských řidičů čekat nemůže, a vypadá to, že se plně autonomních vozidel na  silnicích brzy dočkáme. Umělá inteligence však dokáže nejen řídit jediné vozidlo, ale je schopná koordinovat celkový dopravní systém ve  městech. Rychle přesměruje ucpávající se tepny měst na vedlejší cesty a  zabrání případným dopravním komplikacím.

Bezpečnost Poslední dobou je bezpečnost velmi ožehavým tématem. Nejde jen o ochranu v  kybernetickém prostoru, ale také

o ochranu lidských životů. Díky navýšení investic do  pokročilejších technologií, ať už kamer nebo systémů s umělou inteligencí, nyní dokáží především evropské a  americké metropole včas varovat před nadcházející hrozbou. Správně fungující systém může nejen najít útočníka po  spáchaném zločinu, ale dokonce na  něj může upozornit ještě před jeho spácháním. Jde hlavně o aplikaci funkcí rozpoznávání obličeje, ale i podle predikce činností na základě aktuálních emocí vyjádřených výrazem ve tváři. Systém tak může zavčasu varovat bezpečnostní složky, aby zakročily a minimalizovaly škody. V budoucnu by však mohl sám podniknout potřebné kroky pro záchranu životů. Mohl by například zabránit nárazu dodávky do lidí

na autobusové zastávce zdvižením bezpečnostních sloupů, atp.

Fikce se stává skutečností Pokud se autoři science fiction drží mírně při zemi a nepíší o dlouhých toulkách hlubokým vesmírem, stává se, že se jim podaří předpovědět technologie budoucnosti. Někdy mají ambiciózní předpoklady o dosažení jistého pokroku v příliš blízké době, ale důležité je, že svou otevřenou fantazií inspirují vědce ke  konkrétnímu zaměření jejich výzkumů. Umělá inteligence je právě častým námětem sci-fi literatury, ale dnes už nejde pouze o  fikci. AI nám může v  mnoha ohledech usnadnit život a  je jen na nás, jak moc jí to dovolíme.

15


Marketing

autor: Jakub Ĺ paÄ?ek

16


Navyšte efektivitu své práce Už jste někdy přemýšleli, proč toho v práci nestíháte tolik, kolik byste rádi? Chtěli byste být efektivnější a stíhat toho v práci víc než doteď? Poslouchejte tedy rady zkušenějších spolupracovníků, kteří jsou v oboru už ostřílenými borci. Pokud ani to nepomůže, mohlo by stačit pár dobře míněných rad. Osobně jsem si pár z nich zkusil a jsou opravdu účinné.

No stress Nestíháte svou práci udělat včas? Sedíte v kanceláři dlouho do noci nebo si dokonce berete svou práci domů? Jste z  toho vystresovaní? Možná je právě stres jednou z příčin vašeho problému. Rozhodně nezačínejte svůj den slovy: „To bude zase den, dneska to nezvládnu.“ Taková prohlášení nikomu nepomáhají. Nejjednodušší bude, když se spíš soustředíte na konkrétní problémy, které budete muset ve svém zaměstnání řešit. Pak jde vše mnohem lépe.

Komunikace je klíčem Uvědomte si, že ať jste v jakékoliv profesi a v jakékoliv funkci, vždy budete muset jednat s  lidmi. Komunikujte s  nimi správně. Není vám zadaný úkol zcela jasný? Není nic jednoduššího, než se na něj zeptat nadřízeného, který vám jej přidělil. Ujasněte si, co přesně od  vás

lidi očekávají, a pak uvidíte, že všechno hravě zvládněte. Nejvíce času se v práci totiž stráví předěláváním již hotových věcí. A tomu se díky správné komunikaci můžete vyhnout.

Zbavte se zlozvyků Sami se velmi dobře znáte a víte, jaké věci vás nejčastěji odvádějí od  práce. Pokuste se jich zbavit. Kontrolujete si často zprávy v mobilu, sledujete sociální sítě nebo brouzdáte na zpravodajských portálech? Toho všeho se lze velmi jednoduše zbavit. Půjde o radikální zákrok, ale pokud se chcete opravdu zlepšit, se zlozvyky toho nedosáhnete. Mobil si můžete schovat do  zásuvky a  třeba i  zamknout, když to bude potřeba. Stejně můžete postupovat i u sociálních sítí nebo webových stránek. Zakažte si je na  svém prohlížeči. Zkrátka zrušte všechno, co by mohlo odvádět vaši pozornost (pozn. aut.: hlavně se nezbavujte svého pohledného kolegy. Stačí si před něj postavit monitor, vázu nebo cokoliv jiného a přestat ho vnímat).

Připravte si To Do seznam Udělejte si seznam věcí, které musíte mít v  daný den, týden nebo měsíc mít hotové. Ideálně si ho dejte někam na oči, abyste se na něj mohli v případě potřeby podívat. Hlavně nesmíte na nic zapomenout. Napište si do tohoto seznamu i maličkosti, jako například pravidelný e-mail se žádostí o  faktury za uplynulý měsíc. Díky dnešní moderní době máme mnoho populárních nástrojů včetně kalendáře od  Microsoftu nebo Googlu, které vám pomohou nejen zpřehlednit vaše úkoly, ale také vám je mohou neustále připomínat, dokud je neuděláte. Vyberte si tedy vhodný elektronický nástroj a přesuňte sem seznam svých úkolů. Každý však opatřete de-

adliny, dokdy je musíte za každou cenu splnit.

Určete si priority Předtím, než vnesete do své práce trochu toho správného systému, musíte si uvědomit, které vaše činnosti jsou nejdůležitější. Určete si prioritní úkoly, jež musí být vykonány, ať se děje, co se děje. Seřaďte si své aktivity podle jejich důležitosti. Pomůže vám při tom i předchozí bod sepsání jednotlivých úkolů, který pouze doplníte o  příznak dle vašich a firemních priorit.

Marketing

T

ento text by vám měl pomoci zvýšit efektivitu vaší práce, a to nehledě na to, na jakém postu se nacházíte. Rady budou často generalizované, ale i  tak vám mohou pomoci. Než začnete měnit své pracovní postupy, zkuste si udělat během jednoho týdne malý přehled toho, co v práci za běžnou pracovní dobu stihnete. Po aplikaci našich rad si dejte pár dní čas, než se vám nové postupy ustálí, a pak si udělejte úplně stejný přehled pro srovnání. Uvidíte, že se vám naše rady vyplatí.

Neodsouvejte důležité činnosti Někdy míváme sklony tlačit před sebou důležité úkoly, jichž se třeba bojíme. Víme, že nám zaberou velké množství času, a proto je neustále odsouváme. To je také běžná chyba. Když si totiž uděláte čas na provedení dané aktivity, získáte pak mnohem více času na ostatní úkony a  navíc už nebudete ve  stresu z  vědomí, že jste ještě pořád tuto věc neudělali. Začnete pak pracovat ve větším klidu a práce vám půjde lépe od ruky.

Udělejte si systém Dalším důležitým krokem ke zvýšení efektivity práce je její organizování. Uspořádání si jednotlivých činností dle priorit a  jejich naplánování představuje skvělý začátek vedoucí ke  vzniku systému. V  každé práci se najde určitá rutina, kterou si můžeme zorganizovat. Když si rozvrhneme činnosti podle toho, jaká je jejich povaha, získáme tak čas, který bychom jinak neměli. Například si každý den vyhradíme čas na odpovědi na e-maily. Díky tomu nebudeme muset pokaždé odbíhat

17


od načaté práce, a nebudeme si tak narušovat soustředění.

Marketing

Nedělejte více věcí zároveň Řada lidí (většinou jde o ženy) o  sobě ráda prohlašuje, že zvládá více věcí najednou. Například při telefonním hovoru odepisuje někomu jinému na e-mail. Je sice pravda, že někdy lidský mozek dokáže zvládat multiprocessing, ale často tím vaše úkoly trpí. Pokud se nedokážete plně soustředit na  vše, co děláte, můžete jednoduše udělat chybu. Proto je lepší brát jednotlivé operace jednu po druhé. Samozřejmě se může stát, že vám přijde upozornění, že jste dostali důležitý e-mail. V  tom případě byste však měli svou činnost přerušit přesně v  bodě, na  nějž se vám bude za  chvíli dobře navazovat. Když například utnete psaní textu v polovině myšlenky, můžete ji pak ztratit a  výsledek pak nemusí dávat smysl.

Dělejte to, co vás baví Pokaždé mezi svými úkoly najdeme ty, které neděláme rádi, a naopak i  ty, z  nichž máme radost. Bohužel se asi nikdy a  nikde nevyvarujeme nenáviděných úkolů, ale můžeme se těšit na ty, které děláme rádi. Když si budete plánovat své úkoly, myslete i na to, že byste měli mezi prvními úkoly udělat kromě prioritních záležitostí i  ty nenáviděné. Díky domu se budete moct odměnit svými oblíbenými činnostmi. Nejdůležitější je i  správná volba profese. V  té své byste měli mít totiž co nejvíce oblíbených aktivit a  co nejméně těch nenáviděných.

Plánujte své projekty

18

Často se také stává, že se nám hromadí práce pouze v určitých dnech. Když se vám stane, že se vám kryjí deadliny projektů, není to dobře. Plánujte si své projekty vždy tak, abyste byli schopni je zvládat v klidu a postupně. Pokud se vám začnou projekty množit a vzájemně se prolínat, můžete to samozřejmě zvládat, ale bude vás to stát zbytečný stres a  navýšené pracovní úsilí. Navíc riskujete, že se vám je nepodaří splnit. Pokud si budete zadávat šibeniční termíny už při plánování, vězte, že se vám to vymstí. Dříve nebo později se stane

nějaké neočekávaná událost a váš projekt to pak odskáče a vy s ním.

Zítřejší plán už dnes S plánováním souvisí i  tento bod. Naučte se rozvrhnout si svůj den ještě předchozí večer nebo na konci pracovní doby. Získáte tak čas ještě v  době, kdy nejste až tak unavení, a tím pádem máte ještě vysokou produktivitu práce. Díky tomu můžete stíhat mnohem víc. Ovšemže se může stát, že se vám nepovede stihnout vše, co si předchozí den stanovíte, ale aspoň budete mít šanci vše zvládnout rychleji a nebudete se zdržovat „To Do“ seznamem v době, kdy jste pěkně čerství a odpočatí.

Odpočiňte si Život není jenom práce. Pokud si budete svou práci tahat dennodenně domů, hrozí vám mimo jiné i syndrom vyhoření. Nebojte se odpočinku. Ten ještě nikdy nikomu neublížil. Právě naopak pak budete mít mnohem více energie na práci. Nemusíte odpočívat celé dny či dlouhé hodiny. Někomu stačí jen pár minut oddechu, aby si vyčistil hlavu, a je schopen zase pracovat naplno. Může jít i o běžnou rozmluvu spolu s kolegy s  mimopracovní tematikou, avšak nic nenahradí dlouhý spánek. Ten byste si měli také dopřávat, to abyste měli dostatek „šťávy“ na další pracovní aktivity.

Delegujte jiným Když se vám na stole kupí jedna činnost za  druhou a  prostě je nestíháte splnit, je někde něco špatně. Zamyslete se pak nad tím, jestli děláte jen to, co je ve  vaší kompetenci. Jestliže nestíháte a mezi svými úkoly najdete i takové, které by měl dělat někdo úplně jiný, delegujte je na zodpovědnou osobu. Není důvod, abyste se zatěžovali úkoly jiných v dobách, kdy sami nejste schopni stíhat své vlastní. Každý máme své pracovní zařazení a  zodpovídáme výhradně za něj, takže se nebojte podniknout rázné kroky. Pokud však máte dostatek času a  mezi svými úkoly najdete i  nějaký, který by měl dělat kolega, udělejte ho za něj. On vám to určitě někdy oplatí. Uvedené tipy jsou jen zlomkem možných rad, které vám mohou pomoct zvýšit efektivitu práce. Patří mezi ně mimo jiné i  užívání podpůrných prostředku, jako jsou například káva, jisté druhy zelených čajů nebo energetické tyčinky. Zkrátka na  výkon své profese často potřebujete všechny dostupné prostředky. Pokud se vám podaří vyhnout se prokrastinaci a jiným úskalím své práce, ale ani tak se vám nedaří zvýšit svou efektivitu na  požadovanou úroveň, budete mít jen dvě možnosti. Buď si uberte práce, anebo běžte o  dům dál a  využijte rekordně nízkou nezaměstnanost, která u nás panuje.


2018

Termíny seminářů 23. 10. 2018 Tisková řešení 22. 11. 2018 ICT Security


2018

23. 10. 2018 Erbia Congress Centrum, Praha

Professional Computing (6/2018)  
Professional Computing (6/2018)