Busmagasinet 04 2017

Page 1

Bus t e n i s a mag Nr. 04 juli 2017

Cabotage: Et voksende problem

REN LUFT MED BUSSEN

Minibus of the Year:

Iveco Daily Tourys tog titlen US

FOK

LE SPECIEL RUTER Medlemsblad for Danske Busvognmænd


Setra Busser Skræddersyet mangfoldighed I mere end 60 år har mærket Setra været ensbetydende med fremragende busproduktion. Vores passion for busser står bag Setra bussers høje standard. Sikkerhed, komfort, rentabilitet og individualitet præger mærket Setra. Hver eneste Setra bus er unik. Fra multifunktionel rutebus over luksuriøs turistbus til bogbus eller bus til medicinske formål: Setra omsætter dine ønsker i overensstemmelse med dine krav.

2 Danske Busvognmænd EvoBus Danmark A/S · Setra Busser · Centervej 3 · 4600 Køge · Tlf. 56 37 00 00

Setra – et mærke fra Daimler AG

xxxx


Indhold

Leder v/ Steen Bundgaard Adm. direktør

18

34

Cabotage skal stoppes Vi har siden slutningen af april bedt vognmænd og chauffører om billeder og observationer af udenlandske busser i København. Hermed et stort skulderklap til særligt chaufførerne for det omfattende arbejde, de har gjort. Det foreløbige resultat, der fremgår af denne udgave af Busmagasinet, vækker grund til bekymring. Jeg skal på det kraftigste opfordre til at både vognmænd og chauffører fortsat sender billeder ind af udenlandske busser via mail og Facebook, hvis man har den mindste mistanke om, at de udnytter cabotage- og momsreglerne. Vi vil bruge undersøgelsens resultater til at gøre to ting her og nu: For det første beder vi skatteministeren om at sikre, at SKAT laver en kontrol af de observerede udenlandske busselskaber for at sikre, at de betaler 25 % moms af deres kørsel i Danmark. Dernæst afholder vi et møde med EU-Kommissionen 11. juli, hvor vi fortæller dem, at den europæiske busbranche skriger på cabotageregler på busområdet. EU-kommissionen bør i den minivejpakke om busser, der kommer til november, sætte nogle cabotageregler op, der er klare, éntydige og til at kontrollere. Som tingene kører nu, bliver flere og flere store rejsearrangører fristet til at indgå aftaler med udenlandske busselskaber om kørsel i København, der ikke, som reglerne foreskriver, afregner 25 % moms. Det er ikke til at konkurrere med, og tingene er i år virkelig eksploderet. Med undersøgelsen kan vi dokumentere, at problemet er omfattende. Det drejer sig ikke kun om de lavere lønomkostninger. Det er åbenlyst også en bevidst undladelse af at afregne moms for kørslen. I dag er der ifølge lovgivningen reelt fri adgang til cabotage. En sådan underminering af den danske turistbusbranche kan vi naturligvis ikke bare sidde og se på. Nu må de ansvarlige handle!

08

FOKUS

LE SPECIEL R E RUT

44

i dette nummer... Fokus

Køretøj og teknik

04 Forenkling af speciel rutekørsel træder omsider i kraft 08 Rutekørsel – styr på dokumentationen 10 Flextrafik – én lang rute 10 Når chaufføren har flere opgaver

34 El-busser runder 1 mio. km i Eindhoven 38 Med Mercedes Sprinter City 65 i det virkelige liv 40 Segmentet for midi-busser i vækst: Når mini er for lille og maxi er for stor 44 Iveco Daily Tourys blev “International Minibus of the Year 2017” 46 Fiaa bus- og minibusudstilling 2017 i Madrid

Turistbussen 14 18 22 25 26

Cabotage: Et voksende problem Fornuften sejrede i blitzkrigen Fra bridge til bæredygtighed… Bæredygtig turisme – er det fremtidens tematur? Det er vigtigt, at gæsterne hygger sig

Kollektiv trafik 30 32 32

Foreningen 47 Ny certificeringspartner for ledelsessystemer 48 Nostalgihjørnet

Ren luft med bussen Luftpakken – opgradering af de gamle busser Miljøsyn – busserne tjekkes

Danske Busvognmænd 03


xxxx Fokus

FOKUS

SPECIELLE RUTER

Forenkling af speciel rutekørsel træder omsider i kraft Den længe ventede forenkling af reglerne for speciel rutekørsel trådte i kraft 1. juli 2017. Reglerne er de samme som før, men nu er det busvognmandens ansvar at udfærdige en kontrakt med transportarrangøren, hvori det bekræftes, at der er tale om speciel rutekørsel. Dog skal der fortsat søges tilladelse på sædvanlig vis hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for visse former af speciel rutekørsel. 1.

Af: Michael Branner Foto: Placeit, iStock

2.

H

vert år behandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hundredevis af ansøgninger om speciel rutekørsel fra busvognmænd, som i kommunalt eller privat regi skal udføre buskørsel, der ”finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor påeller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder” (Lov om trafikselskaber). Fremover erstattes denne procedure for visse former af rutekørsel af et mere fleksibelt system, hvor en kontrakt om speciel rutekørsel erstatter den nuværende rutetilladelse. Reglerne for, hvornår der er tale om rutekørsel,

er vel at mærke uændrede. Nu er det blot vognmanden, som på egen hånd tager sig af papirarbejdet. TRIN 1: RUTEKØRSLEN ER I HUS Udgangspunktet for speciel rutekørsel er som oftest, at vognmanden har vundet en eller flere kontrakter, typisk hos en kommune. I den vundne kontrakt er aftalen om kørslen beskrevet, men det er ikke den kontrakt, der gør det ud for en kontrakt om speciel rutekørsel! En kontrakt om speciel rutekørsel skal udformes ved siden af kontrakten om selve kørslen. Fortsætter på side 6

Tabel 1: Kørslen for Korsbæk Kommune kan opdeles i tre geografiske områder. Der skal kun indgås og medbringes én kontrakt pr. passagerkategori. I nedenstående tilfælde dækker to kontrakter kørslen, selvom der er tale om tre forskellige områder og tre forskellige destinationer for passagererne. Opsamling område syd Genoptræning Virkelyst

04 Danske Busvognmænd

Opsamling Nabokommune

Kontrakt 1

Behandling Centerkraft Specialbørnehaven Solsikken

Opsamling område vest

Kontrakt 1 Kontrakt 2

Kontrakt 2

Kontrakt 2

3. 4.

5. 6.


Fokus xxxx Eksempel på kontrakt om speciel rutekørsel Speciel rutekørsel finder typisk sted, når en vognmand har vundet en eller flere kontrakter om buskørsel for en kommune. Det kan f.eks. dreje sig om ældrekørsel til et genoptræningscenter (Virkelyst) og et behandlingscenter (Centerkraft) og om befordring af børn til en specialbørnehave (Solsikken) i Korsbæk Kommune. I dette eksempel skal der således udformes to kontrakter om speciel rutekørsel for personkategorierne "visiterede borgere til til sundhedstilbud" og "børn, der skal befordres til specialbørnehave". Nedenfor fremgår kontrakten om speciel rutekørsel, der dækker kørslen til genoptræningscenter Virkelyst og behandlingscenter Centerkraft i Korsbæk Kommune (Kontrakt 1 i tabel 1). Der udformes ligeledes en kontrakt (Kontrakt 2 i tabel 1) for kørslen til specialbørnehave.

1. om i perioden: Ifølge reglerne for rutekørsel skal den finde sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen. Der kan f.eks. være tale om kørsel fredag, lørdag og søndag i forbindelse med et sportsarrangement eller kørsel hver tirsdag i fire uger i forbindelse med minikonfirmandundervisning. Brug f.eks. datoerne for den vundne kontrakts løbetid til at angive perioden for rutekørslen i kontrakten om speciel rutekørsel.

2. at udføre kørsel med: Passagerkategorien angives. For at udgøre én passagerkategori skal passagererne have et bestemt fælles formål med at blive befordret, f.eks. at blive kørt til sygehus eller andet behandlingssted, til dagcenter eller til kirke. Om passagererne skal befordres til et og samme behandlingssted/dagcenter/kirke er i denne henseende uden betydning, ligesom det også er ligegyldigt, om passagererne er de samme fra tur til tur. Der skal udarbejdes en kontrakt om speciel rutekørsel pr. personkategori. I dette eksempel skal der udarbejdes én kontrakt for ældre til genoptræning og behandlingstilbud (visiterede borgere til sundhedstilbud) og én kontrakt for børn til specialbørnehave. 3. mellem: Her angives hvilken kommune/by, der er tale om rutekørsel i. Hvis det er rutekørsel mellem flere kommuner, tilføjes begge kommuner.

4. Der optages og afsættes passagerer: Den specielle rutekørsel har ikke stoppesteder i traditionel forstand, men alle borgere hentes på deres hjemadresser og køres til genoptræning eller specialbørnehave. Derfor angiver man ikke hver eneste brugers privatadresse, men anfører, at man f.eks. kører fra diverse adresser i Korsbæk til genoptræningscenter Virkelyst og behandlingscenter Centerkraft.

5. Kørslen udføres følgende ugedage: Mandag til fredag. 6. I tidsrummet: kl. 8.00 – kl. 15.00.

Danske Busvognmænd 05


xxxx

Kopi af kontrakten, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne (f.eks. Rigspolitiet) på forlangende.

Fakta Hvis du skal køre speciel rutekørsel, skal der enten medbringes en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller en kontrakt indgået med transportarrangøren/køberen i bussen. For følgende typer rutekørsel skal der … søges tilladelse:

indgås kontrakt:

• Speciel rutekørsel, der udføres som fjernbuskørsel • Speciel rutekørsel med uddannelsessøgende mellem bopæl uddannelsessteder (skolekørsel) • Speciel rutekørsel med arbejdstagere mellem bopæl og arbejde (arbejdstagerkørsel) • Speciel rutekørsel til og fra færge- og lufthavne • Almindelig rutekørsel

• Skolekørsel og arbejdstagerkørsel, hvis passagererne er personer med handicap – i dette tilfælde skal der således ikke søges tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen • Kørsel for kommunale institutioner, som ikke kan defineres som skolekørsel eller arbejdstagerkørsel (f.eks. kørsel for børnehaver) • Kørsel med visiterede borgere til sundhedsbehandling eller genoptræning • Speciel rutekørsel for private – f.eks.

06 Danske Busvognmænd

Den sideløbende kontrakt om speciel rutekørsel skal indeholde: 1. Buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr. 2. Transportarrangørens navn og CVR-nr. 3. Beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer. 4. Hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode). 5. Tidspunkter for kørslen. 6. Hvilken kategori af passagerer der befordres. Disse informationer er muligvis allerede aftalt i udbuddet og kontrakten. I så fald kan de ”kopieres” over i kontrakten om speciel rutekørsel. Det kan også være noget, der falder på plads i samarbejdet med kommunen. TRIN 2: HVOR MANGE KONTRAKTER? Som tommelfingerregel kan man sige, at der skal udformes en kontrakt om speciel rutekørsel for hver gang, man tidligere ville have søgt en tilladelse om speciel rutekørsel hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ret beset skal der dog kun udformes én kontrakt pr. personkategori i de(t) område(r), man skal udføre kørslen i. Har man vundet to pakker i et udbud om befordring af ældre til hhv. genoptræning og sygehus, kan man nøjes med at udforme én kontrakt om speciel rutekørsel til passagerkategorien "borgere visiteret til sundhedstilbud” i ”Xkøbing Kommune”.


Fokus

Reglerne de samme Der er ikke ændret ved reglerne for speciel rutekørsel. Det er således stadig kørslens art, der bestemmer, hvorvidt der skal indgås kontrakt om speciel rutekørsel eller indhentes tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Speciel rutekørsel er fortsat uden moms. Dokumentation Kopi af kontrakten, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne (f.eks. Rigspolitiet) på forlangende. Kontrakten dokumenterer også over for SKAT, at der er tale om momsfri buskørsel. Udfasning De tilladelser til speciel rutekørsel, du allerede har, er gyldige indtil de udløber. Ansøgninger om tilladelse til speciel rutekørsel, som er modtaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden 1. juli 2017, vil blive behandlet efter de gamle regler. Hvis du har ansøgt inden denne dato, vil du altså modtage en tilladelse til speciel rutekørsel som vanligt.

Én eller flere kontrakter? Ifølge Trafikstyrelsen er det ikke lovligt for en busvognmand at køre flere passagerkategorier i samme bus, når man kører speciel rutekørsel. Busvognmanden bør derfor overveje, om det kan lade sig gøre at finde passagerkategorier, der omfatter så mange borgere som muligt, når han vinder kørsel for kommunen og skal indgå kontrakt om speciel rutekørsel. 1. Specificerer udbudsbetingelserne, at givne borgere skal køres for sig selv? (F.eks. børn med autistiske diagnoser og andre med handicap). I så fald er det ikke muligt/nødvendigt, at finde en passagerkategori, som omfatter flere borgere. 2. Har passagererne et bestemt fælles formål? I så fald kan passagererne med fordel slås sammen til én passagerkategori. Det ses f.eks. i ovenstående eksempel, hvor ældre til hhv. genoptræning og behandlingstilbud samles til én passagerkategori (visiterede borgere til sundhedstilbud). De kan nu køres i samme bus som én passagerkategori.

Vidste du, at du kan downloade udkast til kontrakt om speciel rutekørsel på db-dk.dk under 'Selvbetjening – Blanketter'?

BRUGTE BUSSER TURISTBUSSER Bova Magiq, Årgang 2007, km 822.000, 54+1+1, Euro 5...........kr. MAN, Lions Coach årg. 2007, km. 620.000, Euro 4, 52 + R + F...kr. Irisbus Evadys, årgang 2009, km. 300.000, Euro 5, 56 + 1.........kr. Irisbus, Arway årg. 2008, km. 305.000, Euro 5, 60 + 1...............kr. Scania, Irisar årg.2009, km. 888.000, 54 + R +F.........................kr.

475.000 475.000 450.000 385.000 475.000

Nye turistbusser i produktion til hurtig levering Volvo 9911R 13,8m 6x2 Euro6, 57+1+1 Volvo 9711R Carrus 15m, 6x2, Euro6, 58+1+1 Volvo 9711R Carrus 14m, 6x2, Euro6, 54+1+1 Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. Med forbehold for trykfejl.

Ring og hør nærmere: Jan Bredo John Greisen Bruno Hansen

20431394 24494849 40516553

jan.bredo@volvo.com john.greisen@volvo.com bruno.damgaard@volvo.com

Danske Busvognmænd 07


Fokus

FOKU

S

LLE SPECIE R RUTE

Rutekørsel – styr på dokumentationen Rutekørsel på ruter under 50 km er ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det burde gøre tingene lettere. Men det kræver, at man har godt styr på sin dokumentation. Danske Busvognmænd har lavet en vejledning. Af: Lasse Repsholt Foto: Sydtrafik.dk

U

dgangspunktet er jo, at udfører man rutekørsel under 50 km, er man ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Det burde jo gøre alting lettere, men mange nye spørgsmål melder sig. Hvordan måler man rutens længde, så man er sikker på, at kørslen er undtaget? Når nu ruten er en ganske almindelig busrute fra A til B, er det ofte ikke så svært. Det kompliceres yderligere , hvis rutens forløb ikke altid er lige langt. Eksempelvis hvis ruten afkortes på nogle af afgangene. Yderligere komplikationer opstår, hvis der

08 Danske Busvognmænd

er tale om speciel rutekørsel, der betjener borgerne fra deres hjem og til f.eks. en institution eller et genoptræningscenter. Her kan ruten variere fra dag til dag afhængig af til- og frameldingerne af passagererne. Danske Busvognmænd anbefaler i dette tilfælde, ”at dokumentationen gives i form af dagens køreplan eller liste med angivelse af de adresser (stoppesteder), der betjenes af ruten den pågældende dag.” Det er potentielt et stort arbejde, hvis der er afvigelser hver eneste dag, så vær opmærksom på at have tydelige kørelister, så ruteforløbet let kan genskabes.

Vær beredt Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at når man med henvisning til, at der udføres rutekørsel under 50 km ikke har foretaget registreringer af køre- og hviletiden på en takograf, skal man selvfølgelig være i stand til på rimelig og overbevisende vis at dokumentere dette. Vær derfor beredt, hvis din virksomhed skulle blive indkaldt til virksomhedskontrol: 1. Læs Danske Busvognmænds vejledning godt igennem 2. Se på de dokumenter og procedurer, du


Fokus

Medlemsmøde den 3. maj i Aarhus Onsdag den 3. maj afviklede Danske Busvognmænd et velbesøgt medlemsarrangement på Aarslev Kro ved Aarhus, hvor blandt andet Færdselsstyrelsen var til stede for at orientere om, hvordan virksomhedskontrollen af køre- og hviletidsreglerne foregår, når der er tale om virksomheder, der udfører rutekørsel under 50 km. Fokus var på ruterne i den kollektive trafik. Her er der sjældent tvivl, når der er tale om rutekørsel under 50 km, men andre emner trængte sig på:

allerede har i virksomheden. Kan du leve op til kravet om dokumentation? 3. Når Færdselsstyrelsen indkalder til virksomhedskontrol, finder du vejledningen frem og forbereder din dokumentation for den pågældende måned. Til vejledningen hører tre bilag, der kan lette opgaven med at holde styr på dokumentationen. 1. Førerliste (chaufførerne) 2. Køretøjsliste (busserne) 3. Liste med ruter og chauffører (hvilke(n) rute(r) har den enkelte chauffør betjent på de enkelte dage?).

Hvis du vil vide mere Danske Busvognmænd vejledning om håndteringen af køre- og hviletidsreglerne, når du udfører rutekørsel er tilgængelig på db-dk.dk under 'Viden om – Køre- og hviletid’.

• I hvilket omfang skal busselskabet dokumentere de enkelte chaufførers arbejdsdag og bussernes trafikarbejde på forskellige ruter? Dokumentationen kan blive meget omfattende, da den enkelte chauffør godt kan betjene mange forskellige ruter på en arbejdsdag. • Hvordan håndterer man busser, der ikke er udstyret med kontrolapparat, når de skal til syn, vask og reparation? • Hvilke muligheder har man for at lade pladsmænd og mekanikere køre bussen, når den skal flyttes med henblik på periodisk syn, reparation og lign.?

Danske Busvognmænd 09


Fokus

FOKU

S

SPECIEL LE RUTER

Flextrafik – én lang rute

Trafikselskaberne skal leve op til arbejdsmiljølovgivningen, når de udbyder kørsel. Det gør de ikke alle lige godt! Af: Lasse Repsholt

K

ører man flextrafik for trafikselskaberne, udfører man for det første ikke selv ruteplanlægningen, og for det andet kan ruteforløbet ændre sig løbende. Her er det indtil videre Politiets og Færdselsstyrelæsens opfattelse, at rutens længde er det antal kilometer, der faktisk køres den pågældende dag med de pågældende brugere – fra den første bruger optages, og til den sidste bruger sættes af. Det er således ikke den enkelte tur med en enkelt bruger, der udgør en rute. Det giver et oplagt spørgsmål: Hvordan sørger man i trafikselskabernes planlægning af flextrafik for, at køre- og hviletidsreglerne overholdes? Svaret er, at det gør man ikke nødvendigvis. Det er en gammel problematik, som Danske Busvognmænd har gjort trafikselskaberne opmærksomme på gennem tiden. Trafikselskaberne er ikke lige gode til at sikre køre- og hviletidsreglerne i deres udbud af flextrafik. Midttrafik har løst opgaven ved at kræve, at der afholdes en pause på 30 minutter efter ca. 5 timers aktivitet og igen efter 11 timers aktivitet. Planet-systemet, der benyttes til kørslen, lægger automatisk pausen efter fem timer, men pausen efter 11 timer skal entreprenøren selv lægge ind via vognmandsportalen eller vognmandslinjen. I FynBus og Sydtrafik er pauserne ikke lagt ind! Her henstilles der til, at alle entreprenører gør brug af muligheden for at lægge en pause på vogne i planetsystemet efter 5 timers uafbrudt kørsel.

Trafikselskaberne skal overholde arbejdsmiljøreglerne Trafikselskaberne har pligt til at udbyde og tilrettelægge trafikken, så de relevante regler for arbejdsmiljø kan overholdes. Det følger af "Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser." Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, der præciserer i forhold til buskørsel. Heraf fremgår blandt andet: ”En udbyder af bustransport kan fx drages til ansvar, hvis udbudsmaterialet indeholder køreplaner og køretider, hvor det ikke er muligt at holde pauser ved langvarig kørsel, eller hvis chaufføren kun kan overholde køreplanen ved at overtræde færdselsloven. Det skal også være muligt for chaufførerne at overholde reglerne om køre- og hviletid, når de kører på ruter, som er omfattet af reglerne.” Det betyder efter Danske Busvognmænds opfattelse, at alle trafikselskaberne er forpligtet til at benytte den metode, Midttrafik anvender, hvor en køre- og hviletidspause er lagt ind i alle vognløb. Læs mere: www.arbejdstilsynet.dk "Pligter ved udbud af busdrift. (Vejledning F.1.6 – 2)".

Når chaufføren har flere opgaver Når chaufføren i sin arbejdsdag har opgaver omfattet af køreog hviletidsreglerne – turistbuskørsel eller rutekørsel over 50 km – kommer man ikke uden om at registrere på takografkortet. Af: Lasse Repsholt

S

agen er den, at hvis en chauffør inden for en daglig arbejdsperiode udfører omfattet kørsel (f.eks. turistbuskørsel) skal dette selvfølgelig registreres på kontrolapparatet og på (med)chaufførens førerkort. Men derudover skal også rutekørslen under 50 km registreres manuelt som andet arbejde på førerkortet eller på diagramskiverne, hvis der er tale om de gamle analoge takografer. I disse tilfælde skal vognmand og chauffør også være opmærksom på at overholde reglerne om afholdelse af et dagligt hvil på mindst ni timer. Forholdsreglerne og den praktiske fremgangsmåde i disse situationer er godt beskrevet i ”Forskrifter for brug af kontrolapparatet” på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk

10 Danske Busvognmænd

Hvis du vil vide mere Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk Her finder du blandt andet ”Vejledning om undtagelser for køre- og hviletidsforordningen” og ”Forskrifter for brug af kontrolapparatet”.


Tag Færgen til Samsø og Bornholm

xxxx

Tag på tur KALUNDBORG-BALLEN eller YSTAD-RØNNE fra kun

1185,Ballen

Book nu info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651

SamsøFærgen København Kalundborg

Ystad

Rønne

BornholmerFærgen

To spændende programmer...

Se de fulde programmer i det store inspirationskatalog på faergen.dk/bookprogram

SAMSØ - 2-dagstur med fortælling og falke

BORNHOLM - 2-dagstur med historie og smag

DKK 1290,-

DKK 1185,-

pr. person ved 30 pers. og er inkl. moms (ekskl. bus).

pr. person ved 30 pers. og er inkl. moms (ekskl. bus).

• • • • • • •

• • • • •

Færge Kalundborg - Ballen tur/retur Kaffe/the og rundstykke om bord på færgen Guide begge dage Frokost begge dage Entré til Falkecenter Samsø og Økomuseum Samsø Arrangement hos Samsø Labyrinten To-retters menu, overnatning og morgenbuffet på Flinchs Hotel

Vi skal besøge Falkecenter Samsø, Samsø Gårdbutik og Galleri 18. Vi slentrer i smukke landsbyer og kigger forbi “Smagen af Øen”, som frister med lokale specialiteter. Guiden tager med os i bussen og underholder undervejs med fakta og gode historier om Samsø. Vi skal også besøge Økomuseum Samsø, Samsø Labyrinten og spise frokost på Samsø Bryghus. Vi skal heller ikke snydes for en tur til gadekæret i Nordby og udkigstårnet i Ballebjerg – Samsøs højeste punkt med den smukkeste udsigt udover Samsø og Tunø.

Færge Ystad-Rønne tur/retur Kaffe/the og ostemad om bord på færgen Guide begge dage Frokost begge dage To-retters menu, overnatning og morgenbuffet på Hotel Griffen

2-dagsturen byder på både historie og god smag. Vi besøger Østerlars rundkirke og Hammershus og hører om dramatiske begivenheder. Den pittoreske havneby, Svaneke, huser en række kunsthåndværkere med arbejdende værksteder. I byen finder vi også mange producenter af lækre sager så som is, chokolade, lakrids, karameller og bolcher. På Svaneke Bryghus skal vi spise en god frokost. Vi kommer også til Nexø og Snogebæk, som frister med mere lokalproduceret is og chokolade og til sidst en lille spadseretur i smukke Gudhjem. Og naturligvis inkluderer turen et besøg på et røgeri, så vi kan tage friske røgvarer med hjem.

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmerne og er teknisk rejsearrangør. Booking og programinfo på:

BUS- OG GRUPPEREJSER

info@nordictravel.dk | tlf. 6991 1651


Kort nyt

VIDSTE DU ...

Uddannelse for lastbil- og buschauffører skal fokusere mere på sikkerhed

at en analyse fra Vejdirektoratet tyder på, at mindst 15 og op til 30 procent af de seneste års dødsulykker i trafikken i Danmark sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle biler var selvkørende på det niveau, som de nyeste modeller er i dag?

EU ønsker at gøre erhvervschauffører mere bevidste om de sikkerhedsog miljømæssige aspekter af deres kørsel. Med henblik på at nå dette mål har Rådet fastlagt en "generel indstilling" til et forslag om ajourføring af reglerne for uddannelse og kvalifikationer for lastbil- og buschauffører. De forbedrede regler vil lægge større vægt på sikkerhed og miljø under uddannelsen og vil forbedre anerkendelsen af uddannelse gennemført i et andet EU-land. Det skriver det europæiske råd i en pressemeddelelse.

Kæmpe stigning i samkørsel i Frederikshavn Kommune Fredag 17. marts 2017 blev det ambitiøse samkørsels-projekt NT+GoMore skudt i gang. Projektet omfatter blandt andet etablering af 13 samkørselsstoppesteder fordelt på de tre nordjyske kommuner Frederikshavn, Hjørring og Aalborg. De første tal viser, at antallet af passagerbookinger i de tre kommuner er steget med ikke mindre end 31 procent efter åbningen den 17. marts 2017 sammenlignet med samme periode sidste år. Størst er stigningen i Frederikshavn Kommune, hvor der er tale om mere end en fordobling. ”Jeg er flere gange blevet spurgt, om ikke projektet vil kannibalisere på den kollektive trafik og gøre den mindre lønsom. Men nej, det er jeg bestemt ikke nervøs for. Tværtimod, når private og offentlige transporttilbud samarbejder og viser, at man faktisk godt kan komme fra A til B og hjem igen uden brug af privatbilen, så smitter det positivt af på både samkørsel, taxi, dele-biler, bus og tog. Det viser erfaringen fra andre europæiske lande. Vi ser ikke deleøkonomien og samkørselskulturen som en trussel, men som en trængsels- og miljøvenlig transportform, der på mange rejser vil blive kombineret med den kollektive trafik,” udtaler Jens Otto Størup, direktør i Nordjyllands Trafikselskab, til Nordjyske.

12 Danske Busvognmænd

KORT OM... SPECIALKØRSLEN Færre kørestolspladser Med virkning fra 1. februar 2017 har Færdselsstyrelsen ændret på praksis for godkendelse af busser med kørestolspladser. Det kan betyde, at visse minibusser ikke kan indrettes og godkendes med det samme antal kørestolspladser som tidligere. Den skærpede praksis fra Færdselsstyrelsen betyder efter Danske Busvognmænds oplysninger, at de ellers meget udbredte Mercedes-Benz Sprinter i forskellige varianter ikke kan indrettes med den samme kørestolskapacitet som tidligere. Vær derfor opmærksom på de nye vilkår, hvis du anskaffer busser, der er godkendt (eller skal godkendes) efter den 1. februar 2017. Læs mere på db-dk.dk under ’Special- og handicapkørsel’.

Forsøg med selvkørende biler Et bredt politisk flertal har stemt for et forslag fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), der åbner for en forsøgsordning, hvor selvkørende biler i særligt kontrollerede forsøg bliver tilladt på det danske vejnet. Det vedtagne lovforslag åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler, hvor forsøgene vil være afgrænset med hensyn til testperiode og omfanget af vejstrækninger. ”Jeg mener, at vi skal tage imod disse muligheder og være åbne over for at tænke tingene på nye måder, så vi sikrer samfundets fremgang. Derfor er jeg meget glad for, at et bredt politisk flertal bakker op om lovforslaget, der giver os mulighed for at gribe den nye teknologis mange potentialer,” udtaler transportministeren.


Fabriksny turistbus til hurtig levering... Finskbygget 14,2 m luksus turistbus med 52+1+1 siddepladser i 4-stjernet udførelse. • • • • •

HD 3,70 m 6x2 Rustfri opbygning 450HK SCR motor EURO 6 med 12 trins automatisk Opticruise gearkasse ESP, LDW, ACC Toilet, sovekabine, klimaanlæg, køkken med køleskab, USB

• • • • •

DVD med 3 monitorer Wi-Fi Digitalt TV Fuld LED-pakke Fire ekstra originale dobbeltstole medfølger,- således mulighed for opjustering af passagerantal og meget mere...

Nedenstående Scania er netop ankommet fra Scania Production i Finland til hurtig levering. Ring til Dan Schroeder på 25 51 80 83 for mere information. Mulighed for finansiel eller operationel leasing.

en en ffør ne r je au rer h re fo for c sage i m e o as on æd r p Øk regl rt fo Kø mfo Ko

INTERLINK HD Danske Busvognmænd 13


Turistbussen

Cabotage: Et voksende problem Den danske busbranche har længe været opmærksom på stigende cabotagekørsel, der højst sandsynligt finder sted, uden at der betales moms og uden hensyn til reglerne om cabotage, som de er formuleret i lovgivningen. Danske Busvognmænd er sammen med chauffører og vognmænd i gang med at skabe overblik og dokumentation for at råbe politikere og myndigheder op. Af: Michael Branner & Rikke Bengtsson Foto: Colourbox

U

denlandske busser, der kører cabotage, ses stadig oftere – særligt i de københavnske gader. Udenlandske vognmænd og chauffører udnytter de væsentligt lavere lønninger i deres hjemlande til at tilbyde billig bustransport til rejsebureauer og turister i København, hvilket resulterer i tabte ture og social dumping blandt danske vognmænd og chauffører. ”Danske Busvognmænd har mistanke om, at disse busser opholder sig længere tid i Danmark end de tilladte to-tre måneder. Udover at det er ulovligt, så har vi også mistanke om, at der i mange tilfælde heller ikke betales moms af kørslen, hvilket jo i den

grad er unfair konkurrence over for de danske busser,” forklarer Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Østeuropæiske busser dominerer Men hvor omfattende er problemet? Danske Busvognmænd har sammen med vognmænd og chauffører igangsat en større undersøgelse for at afdække, hvor mange udenlandske busser, der kører rundt i Danmark, hvor længe de er her, og hvor de kommer fra. Det har indtil videre (8/6-2017) resulteret i 532 henvendelser med dokumentation for en udenlandsk turistbus’ tilstedeværelse her i landet. Alle er set i København og omegn.

Figur 1: Andel af udenlandske busser i Danmark fordelt på nationalitet Antal: 334 7% 4% 26 %

8%

Polen

4%

Litauen 5%

Estland Tjekkiet Ungarn

7%

Tyskland 13 %

25 %

Øst- og sydeuropæiske lande Vesteuropæiske lande Andre udenlandske lande

De 532 henvendelser, Danske Busvognmænd indtil nu har indsamlet sammen med vognmænd og chauffører, drejer sig om 334 udenlandske busser. Heraf er over halvdelen enten fra Polen eller Litauen (51 %, figur 1), men også busser fra Estland, Tjekkiet og Ungarn fylder i det københavnske gadebillede (25 %, figur 1). Cabotage – eller bare på rundtur? Det er naturligvis ikke alle udenlandske busser i København, der kører cabotage. Nogle er givetvis blot på rundtur med lukkede døre og medbringer turister fra hjemlandet, ligesom danske turistvognmænd bringer danske turister til Berlin, Amsterdam, Skåne, Harzen osv. Danske Busvognmænd har derfor også skabt overblik over, hvor længe de udenlandske busser givetvis har opholdt sig i Danmark. Ud af de 334 udenlandske busser er der således 105 busser, som er blevet observeret på de københavnske veje mere end én dag. Ud af disse er hele 26 udenlandske busser observeret – nogle op til fem og seks gange – henover en periode på over tre uger. I perioden 9/4 til 7/6 har mindst 70 udenlandske busser sandsynligvis opholdt sig mere end syv dage i København. Her drejer det sig hovedsageligt om litauiske, polske og estiske busser, men også ungarske, tjekkiske og slovakiske busser er at finde i gadebilledet over længere perioder. ”København er en dejlig by. Men det tager næppe hverken to eller tre uger at se Den Lille Havfrue og Amalienborg. Det er efter vores opfattelse helt åbenlyst, at disse busser Fortsætter på side 17

14 Danske Busvognmænd


Turistbussen

Tabel 1: Udenlandske busser i DK fordelt på længde af ophold og nationalitet

Dage

LTU

POL

EST

HUN

CZE

SVK

BGR

GRC

LVA

3 til 6

12

7

7

2

1

1

1

2

2

7-13

1

10

5

1

2

1

1

12

5

3

1

1

1

20+

6

8

6

3

2

Total

31

30

21

7

6

14-20

3

ESP

I alt 35 21 23

2

2

2

1

26

1

105

Blandt de 105 busser, som er blevet observeret mere end én gang i DK, drejer det sig hovedsaligt om litauiske, polske og estiske busser. Mens Danske Busvognmænds undersøgelse har stået på, har mindst 26 busser været at finde på de københavnske gader i hele perioden, og yderligere 23 er blevet observeret med to-tre ugers mellemrum. Danske Busvognmænd kan ikke bevise, at de enkelte busser er blevet på dansk jord hele perioden, men flere af busserne er blevet observeret adskillige gange spredt over hele perioden. Kilde: Danske Busvognmænd

"Det er efter vores opfattelse helt åbenlyst, at disse busser kører cabotagekørsel, der betyder tabt omsætning til danske turistvognmænd og social dumping, da syd- og østeuropæiske chaufførers lønninger ligger langt under de danske." DANMARK

ESTLAND

35

191

LITAUEN

50

LETLAND

32

Lønomkostninger i DKK I 2015 dokumenterede Danske Busvognmænd den gennemsnitlige lønomkostning for ufaglært ansatte i transport- og logistikbranchen. Omkostningerne til chaufførerne i Baltikum og andre østeuropæiske lande er langt lavere end i Danmark, og det er derfor mere end fordelagtigt at sende tomme busser til Danmark og andre vesteuropæiske lande, som presser priserne på buskørsel uhensigtsmæssigt langt ned.

37 POLEN

Kilde: Eurostat 2010

Danske Busvognmænd 15


Turistbussen

Et spørgsmål om moms

Cabotagereglerne: Bus- og godsregler ikke ens Til forskel fra godsbranchen er reglerne for bussernes tilladte cabotagekørsel ikke formuleret særlig nøjagtigt i EU forordningen. EU’s Forordning Nr. 1073/2009 – der sikrer fælles regler om adgang til det internationale marked for buskørsel i EU – tillader: • erhvervsmæssig personbefordring ”som midlertidigt udføres af en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.” Derudover defineres cabotagekørsel for turistbusser som: • ”national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat.” Forordningen specificerer ikke en øvre grænse for, hvor lang tid en midlertidig/begrænset periode varer. De danske myndigheder tolker de europæiske regler, således at en udenlandsk bus lovligt må køre cabotagekørsel i Danmark i totre måneder ad gangen.

16 Danske Busvognmænd

Efter pres fra Danske Busvognmænd blev der med virkning fra 1. juli 2014 indført de samme momsregler for udenlandske busvognmænd som for danske ved kørsel i Danmark. Det betyder, at udenlandske busvognmænd skal momsregistreres i Danmark og betale 25 % moms af vederlaget for kørsel i Danmark. Den nye lovgivning gjorde op med mange års praksis, hvor udenlandske busvognmænd har kunnet køre både cabotage-, transitog international buskørsel efter en forenklet momsberegning, der i praksis betød, at de kunne køre dansk indenrigskørsel med forsvindende lave momssatser. De nye momsregler er dog ikke meget værd, hvis udenlandske busser stadig undlader at betale moms. Selvom antallet af udenlandske momsregistrerede busvirksomheder i Danmark stiger, så har Danske Busvognmænd stadig kendskab til en række tilfælde, hvor udenlandske busser ikke har betalt den pligtige moms i Danmark. Danske Busvognmænds hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen kunne f.eks. på årsmødet 2017 berette om mailkorrespondancer med udenlandske busvognmænd, der i deres tilbud hævdede, at der ikke skal betales moms af kørslen i Danmark. Danske Busvognmænd vil med ovenstående undersøgelse dokumentere omfanget over for de danske politikere samt give SKAT en hjælpende hånd med at finde frem til de udenlandske vognmænd, der ikke betaler den moms, de skal.


Turistbussen

kører cabotagekørsel, der betyder tabt omsætning til danske turistvognmænd og social dumping, da syd- og østeuropæiske chaufførers lønninger ligger langt under de danske,” fastslår Steen Bundgaard. Steen Bundgaard understreger, at undersøgelsen – indtil videre – ikke beviser, at de udenlandske busser har brudt nogen cabotageregler. Ifølge de danske myndigheders tolkning af EU-lovgivningen på området må en udenlandsk bus nemlig køre cabotagekørsel i Danmark op til to-tre måneder ad gangen. Men udover mistanken om, at flere af busserne givetvis opholder sig i Danmark længere end den tilladte tid, så har Danske Busvognmænd også mistanke om, at der i mange tilfælde heller ikke betales moms af kørslen. ”Vi viderebringer undersøgelsens resultater til SKAT, så de har mulighed for at følge op på, om de observerede busser har betalt moms for deres kørsel i Danmark. Derudover vil vi også fremlægge undersøgelsens resultater for Folketingets transportudvalg og EU-Kommissionen, så de får øjnene op for problemets omfang. Det er politikerne og myndighederne, der skal på banen, hvis vi skal have indført nogle

hensigtsmæssige cabotageregler for busser,” fastslår Steen Bundgaard og fortsætter: ”Det er vigtigt at huske på, at når man oprindeligt åbnede op for cabotagekørsel, så handlede det om at minimere tomkørsel. Det er mildest talt ikke de hensyn, der bærer reglerne på busområdet. Her kører busser fra Polen og Spanien helt tomme til Danmark og København for at udføre turistkørsel i sommermånederne. Det er helt lovligt. Men det har aldrig været hensigten med reglerne.” Steen Bundgaard opfordrer chauffører og vognmænd til at fortsætte det imponerende stykke arbejde og fortsat sende billeder af udenlandske busser, hvoraf registreringsnummer og firmaoplysninger fremgår, til informerom@db-dk.dk eller uploade det på Facebookgruppen 'Stop udenlandske turistbussers cabotage kørsel i DK'. ”Når sommerperioden er overstået, vil vi kunne skabe et realistisk billede af, hvor mange udenlandske busser, der kører cabotage i Danmark, og hvor mange der bliver her mere end de tilladte to-tre måneder.”

Facebook og informerom@db-dk.dk Danske Busvognmænd indsamler så mange informationer som muligt om udenlandske bussers kørsel i Danmark. Dertil har vi brug for aktiv hjælp fra vognmænd og chauffører. Har I mistanke om, at en udenlandsk bus udfører cabotage eller ulovlig kørsel i Danmark, så tag meget gerne billeder af bussen, hvor man kan se registreringsnummer og firmaoplysninger, og mail det til informerom@db-dk.dk med oplysninger om tid og sted for fotograferingen. Du kan også uploade billede og oplysninger på Facebookgruppen 'Stop udenlandske turistbussers cabotage kørsel i DK'. Her skal du først anmode administrator Lars Bregnbak om medlemskab af gruppen. Danske Busvognmænd har indtil videre (22/6) indsamlet over 800 henvendelser – og de udgør et vigtigt led i dokumentationen over for politikere og myndigheder.

Hos OK får du Danmarks stærkeste transportteam Hos OK får du ét team, der altid er lige i nærheden, og som er det samme år efter år. Vi tror på, at evnen til at stille de rigtige spørgsmål er afgørende for at kunne finde den rigtige løsning til dig og dine chauffører.

Få professionel sparring på 89 32 25 40

www.ok.dk

Danske Busvognmænd 17


Turistbussen

Fornuften sejrede i blitzkrigen Det vakte stor undren, da politiet tidligere i 2017 pludselig begyndte at blitze tempo 100-busser, der helt lovligt kørte mellem 80 og 100 km/t på motorvejen. Efter henvendelser fra Danske Busvognmænd og transportpolitikere er politiets praksis nu lavet om. Af: Michael Branner Foto: iStock og Colourbox

S

iden sommeren 2013 har godkendte tempo 100-busser kunnet køre op til 100 km/t på de danske motorveje. Det kom derfor bag på danske chauffører og busvognmænd, da man tidligere på året i stort omfang modtog bøder fra politiet med besked om, at man havde overtrådt den lokale hastighedsgrænse på 80 km/t. Overtrædelser var der naturligvis ingen af, og Danske Busvognmænd har nu i samarbejde med transportpolitikere og justitsministeren fået stoppet udskrivelsen af bøderne.

Tidslinje:

Marts 2017 adskillige busvognmænd modtager uretmæssige bøder for overtrædelse af fartgrænsen.

18 Danske Busvognmænd

Hvad gik galt? Allerede i 2016 blev det lovligt for politiet i Danmark at opsætte fotovogne i nødsporet på motorvejene, hvorved fartovertrædelser bliver registreret ved foto og fartbøden sendt til den registrerede ejer af køretøjet. Tidligere skulle politiet ved registrering af fartovertrædelsen bringe køretøjet til standsning for at forelægge føreren bøden. Det kan ifølge Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd, være forklaringen på, at problemet først er opstået nu.

30. marts 2017 Danske Busvognmænd holder møde med Rigspolitiet, der mener, at det er Transportministeriets opgave at løse problemet.

6. april 2017 Danske Busvognmænd skriver et brev til transportministeren og justitsministeren og anmoder om, at der straks bliver fundet en løsning.

April 2017 Danske Busvognmænd henvender sig til Folketingets transportudvalg med sagen.


Turistbussen

April 2017 Justitsministeren bliver kaldt i samråd om sagen af Kristian Pihl Lorentzen (V) og Rasmus Prehn (S).

17. april 2017 Medlem af transportudvalget Rasmus Prehn (S) stiller efter opfordring fra Danske Busvognmænd spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor busvognmænd modtager fartbøder uden at have gjort noget ulovligt.

5. maj 2017 Justitsministeren beklager i et brev til Danske Busvognmænd forløbet og meddeler, at de uretmæssige bøder vil blive annulleret, og at politiets praksis vil blive lavet om.

Danske Busvognmænd 19


Turistbussen

”Tidligere skulle politiet bringe køretøjet til standsning efter overtrædelsen. Her har motorcykelbetjente typisk ved selvsyn kunne konstatere via tempo 100-mærket på bagsiden af bussen, at der har været tale om en tempo 100-bus, når der blev kørt over 80 km/t. Det har givetvis betydet, at politiet har ladet bussen køre videre. Med de nye regler har politiet gjort brug af et teknisk system, der ikke automatisk har kunnet registrere, at der er tale om en tempo 100-bus og ikke en lastbil. Derfor er bøden fejlagtigt blevet sendt ud til den pågældende busvognmand,” forklarer Steen Bundgaard. Dårlig forvaltning Sagen er med andre ord udsprunget af en rigtig dårlig forvaltning af reglerne fra politiets side. Det rettes der nu op på, da der er skabt overensstemmelse mellem SKAT's motorregister og politiets systemer, således at tempo 100-busser nu kan sorteres fra, hvis de bliver blitzet. I Danske Busvognmænd ærgrer man sig over forløbet, hvor man mener, man er blevet holdt som gidsler i en disput om reglernes ordlyd mellem Rigspolitiet og Transportministeriet: ”Sagen har virket helt meningsløs for de busvognmænd og politifolk, der har brugt deres arbejdstid på det her. Politiet delte reelt bøder ud for fuldstændig lovlig adfærd.

20 Danske Busvognmænd

Busvognmænd med tempo 100-tilladelse har jo ikke gjort noget ulovligt, når de lader bussen kører 100 km i timen på motorvejen," fastslår Steen Bundgaard. Også i Folketinget var der forargelse over politiets praksis. "Vores bødesystem skal være sådan indrettet, at når man får en bøde, så skal man i det mindste have en formodning om, at man har begået noget ulovligt – og det ser jo ikke ud til at være tilfældet her," udtalte Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, til TV2. I transportudvalget kaldte transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) og Rasmus Prehn (S) justitsminister Søren Pape Poulsen i samråd om sagen. Justitsministeren nåede dog inden at beklage sagen og bad politiet annullere de udstedte bøder til tempo 100-busser: ”Det er grotesk, at politiet i de seneste uger har udskrevet hundredvis af fartbøder til lovlydige busvognmænd, fordi deres tempo 100-busser er blitzet af fotovogne med 100 km/t på motorveje. Dels er det fuldkommen lovligt i kraft af lovmæssig indførelse af tempo 100 for flere år siden. Dels er det en hån mod et helt erhverv, at lovlydige busvognmænd skal bruge masser af tid på at få annulleret de falske bøder, hvis ikke de vil ende i en retssal,” udtalte Kristian Pihl Lorentzen tilbage i maj.

Har du modtaget en bøde? Rigspolitiet har identificeret ca. 300 sager, hvor der kan være udstedt fartbøder til busser på urigtigt grundlag, og alle disse sager vil blive gennemgået manuelt med henblik på at rette fejlene. Rigspolitiet opfordrer dog til, at busvognmænd selv henvender sig til politiet, såfremt bøden ikke allerede er blevet annulleret. De rette kontaktoplysninger fremgår af de modtagne bødeforelæg og kan ske ved mail såvel som telefon. Skulle vognmanden have betalt bøden, vil man få pengene retur fra politiet. Skulle dette mod forventning ikke allerede være sket, bedes medlemmer kontakte sekretariatet på telefon 70 22 70 99. Så vil Danske Busvognmænd tage kontakt til Rigspolitiet i den konkrete sag.


Kort nyt

Sidste legat uddelt Niels Erik Poulsen, Mønsted Turistbusser, får overrakt det sidste legat fra Vognmandens Fond af Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Vognmandens Fond har i en lang række år uddelt mindre legatportioner til turistvognmænd, der p.g.a. sygdom eller ulykke er kommet i en presset situation. Fonden har i tidens løb også kunnet hjælpe chauffører, der er blevet syge under kørsel i udlandet. Den lave rente har gjort, at fonden de seneste år kun har haft meget få midler at gøre godt med, og i 2014 fik vi af Civilstyrelsen lov til at afvikle fonden. Det er nu sket med legatuddelingen til Niels Erik som et værdigt punktum.

KORT OM... TURISTBUSSEN

CPH: Terminal 3 er kun til opsamling og afsætning Busholdepladsen for påstigning ved Terminal 3 i Københavns Lufthavn bliver overfyldt, når busserne holder parkeret for hvil, frokostpauser ol. Lufthavnen understreger, at busser først er velkomne på holdepladsen ved Terminal 3, når de pågældende passagerers fly er landet i lufthavnen. Busser, der kommer tidligere end flyet lander, henvises til den gamle Terminal 1, hvor Københavns Lufthavn har oprettet et busdepot til 16 busser. Her kan chaufførerne ugeneret afholde hvil, frokostpause mm. Busholdepladserne ved Terminal 2 og 3 er således KUN til opsamling og afsætning af passagerer.

Rødbillet bliver FlixBus-partner

Verdenspremiere på den nye MercedesBenz Tourismo Efter næsten 20 år er Mercedes-Benz klar med en helt ny udviklet turistbus nemlig ’Mercedes-Benz Tourismo RHD’. Navnet Tourismo ringer formentlig en klokke hos de fleste, og den tidligere model har da også været den mest sælgende turistbus i hele Europa med 26.000 solgte eksemplarer siden den blev introduceret i 1994. Siden da, har der været flere opdateringer af selvsamme bus, men det er første gang siden da, at den er blevet fuldstændig relanceret.

Rødbillet bliver FlixBus-partner i Danmark. Thomas Hintze, administrerende direktør i Rødbillet siger: ”Vi er glade for at kunne meddele at Rødbillet kommer til at blive en del af den grønne FlixBus-flåde. Fra sommeren vil vores kunder drage fordel af integrationen i Europas største busnetværk og en nem bookingproces. Vi er glade for dette nye partnerskab, og ser frem til at udvide vores tilbud af rejser og vinde nye kundegrupper i det danske marked.” Jochen Engert, FlixBus grundlægger og direktør: ”Rødbillet bliver en af vores danske buspartnere af høj kvalitet. Vi ser frem til at samarbejde med det erfarne hold, og kommer til at fokusere på at bygge et topnetværk i Danmark. Rødbillets høje service … på distancer mellem 500 og 1.000 km og kvalitetsstandard passer perfekt til vores grønne netværk. har busser den laveste omkostninger pr. Allerede denne sommer vil den første grønne Rødbillet-bus passager blandt alle transportformer? ramme vejen. Derefter vil vi øge frekvenserne på forbindelser til populære rejsemål, som Amsterdam, Berlin og Hamborg, og inteKilde: IRU grere Rødbillets service i vores netværk. Sammen vil vi etablere det bedste tilbud til rimelige priser for rejsende i Danmark.”

VIDSTE DU ...

21


Turistbussen

Fra bridge til bæredygtighed… Busmagasinet har været på rejsemesse i Tyskland sammen med Tysk Turist Information. Tyskland byder på mange velkendte og spændende rejsemål, men i år har fokus været på temature og det marked, som ifølge flere eksperter kun ligger og venter på at blive opdyrket. Af: Britt Wittrup Foto: iStock, Colourbox

Den lette løsning er ikke altid den rigtige Når du som vognmand vil lave en bustur til Tyskland, har du sikkert erfaring med både flodkrydstogter, slotsferier, julemarkeder, koncerter, Oktoberfest, Berlin og Hamburg. Derfor kan det være fristende at fortsætte i samme spor, og det er der for så vidt heller ikke noget galt med. Men hvis du vil udvide din kundekreds og dermed din omsætning – og måske forlænge sæsonen så turistbussen ikke holder stille hen over vinteren – så er der mange andre muligheder, der nok kræver noget mere benarbejde. I forbindelse med, at Danske Busvognmænd er gået i gang med en større proces omkring turistbussens fremtid, som blandt andet omfatter nye ideer til busrejsens form og indhold, har vi talt med flere eksperter, som peger på, at der ligger et stort potentiale i temature. Netop busrejsen er

1

en oplagt mulighed for at samles omkring en fælles interesse. Ideerne til temature kan være mange, og mange flere end der præsenteres her – og der vil typisk være en del opsøgende arbejde i at kontakte de forskellige interessegrupper/foreninger. Men hvis du kan få bussen ud og rulle på vejene i stedet for at holde stille, er det vel et forsøg værd? Forslag til temature Vi præsenterer her nogle forslag til temature for grupper med særlige interesser, og der er mange andre muligheder. En god ide kan være at se på, hvad der er af særlige foreninger i dit lokalområde, og så kan du altid kontakte Tysk Turist Information for at få gode ideer til, hvad der er af muligheder i Tyskland, som kan interessere de pågældende foreninger – ligesom Tysk Turist Information også gerne hjælper med inspiration til hoteller m.m.

Bridge I Danmark er der mange bridgeklubber rundt om i landet. F.eks. er der i Nordjylland 26 lokale bridgeklubber med et samlet medlemstal på 2.371 personer under Danmarks Bridgeforbund. Rigtig mange bridgeklubber har en eller flere venskabsklubber uden for Danmark. Der bør derfor være basis for at arrangere busture til besøg hos de forskellige venskabsklubber samt eventuelle turneringer i Tyskland, og det vel at mærke i ydersæsonen. Hos Danmarks Bridgeforbund www2.bridge.dk kan du se en liste over de forskellige lokale klubber ved at vælge Klubinfo øverst på hjemmesiden. Er du interesseret i at se det tyske bridgeforbunds hjemmeside – for eventuelt at finde spændende turneringer, som du kan friste danske bridgespillere med – skal du bruge følgende link http://www.bridge-verband.de/.

22 Danske Busvognmænd


Turistbussen

Mountainbike i Harzen

2

Sport og udendørsaktiviteter er også en god mulighed for at samle en busfuld gæster og køre til Tyskland. F.eks. byder Harzen på et væld af mountainbikeruter med forskellige sværhedsgrader. Hvis du vil lave det som en grupperejse, kan du kontakte de lokale cykel- eller mountainbikeklubber i dit lokalområde eller andre sportsklubber og sælge ideen til dem.

MTB Harzen v/Martin Nørris er et dansk firma, der har specialiseret sig i mountainbiketure i Harzen. De har stort lokalkendskab og kender derfor alle ruter i Harzen. Samtidig tilbyder de en samlet pakke med hotel, guider, mad og frokostbestilling og gør det på den måde lettere for dig at give dine gæster de bedste muligheder for en god oplevelse. Martin Nørris oplyser, at sæsonen strækker sig fra midt i marts til og med uge 42. Kontakt Martin på +45 3025 1542 for yderligere informationer eller se mere på www.mtbharzen.com.

3

Hestefestival i Bad Segeberg

”Das Pferdefest des Nordens” er en årligt tilbagevendende begivenhed i Bad Segeberg, som ligger ca. 140 km fra den dansk/tyske grænse. Hvert år den tredje weekend i august er der over 90 forskellige konkurrencer både med og uden hest – herunder springridning, dressur, freestyle-shows, kørsel med hestevogne, western-ridning og meget mere. Man kan selv deltage med sin egen hest, men man kan også komme som tilskuer og overvære de flotte shows og eventuelt deltage i forskellige workshops med hesterelaterede emner, ligesom der er skattejagt og lege for børnene. Er man hesteinteresseret, er der således mulighed for en weekend med masser af sjove og spændende oplevelser. Der har før været danske deltagere på hestefestivalen, og en god indgangsvinkel til interesserede deltagere kan være Dansk Ride Forbunds liste over klubber i Danmark http://go.rideforbund.dk/klubber.aspx.

FAKTA

Tyskland – danskernes foretrukne rejsemål Selvom mange måske forbinder danskernes rejsevaner med charterture til Sydeuropa, så viser statistikkerne, at 27 pct. af danskernes rejser uden for Danmark går til Tyskland, hvilket svarer til ca. 3,3 mio. danske overnatninger om året. Der findes desværre ikke nogle tal for, hvor mange danskere, der kører til Tyskland i bus, men ud af det samlede antal rejsende til Tyskland udgør busrejser ca. 8 pct. Det ville i så fald svare til 264.000 danske overnatninger med bus om året i Tyskland.

Danske Busvognmænd 23


Turistbussen

Passion Play 2020 i Oberammergau

5

Indbyggerne i byen Oberammergau har siden 1634 opført Passion Play hvert 10. år. Skuespillet handler om Jesu korsfæstelse, død og genopstandelse og er noget af et tilløbsstykke. Alle skuespillere er amatører, og man skal være født i Oberammergau eller have boet der i mindst 20 år for at være med i skuespillet. Over 2.000 af byens godt 5.000 indbyggere deltager i forestillingerne enten som skuespillere eller bag scenen. Passion Play varer det meste af eftermiddagen og aftenen og spilles ca. 5 gange om ugen i perioden 16. maj – 4. oktober 2020. I løbet af sæsonen forventes det, at 450.000 gæster overværer forestillingerne.

4

Autostadt Autostadt er Volkswagens udstillings- og oplevelsescenter og et sandt slaraffenland for bilelskere og andre legebørn. Udover Volkswagens eget mærke byder Autostadt på bilmærker som Lamborghini, Bugatti, SEAT og Skoda og en udstilling, der viser 130 års bilhistorie. Der er mulighed for selv at køre terrænkørsel eller på glatbane samt se og deltage i den interaktive udstilling, der fokuserer på produktion af biler og miljø. For børn er der blandt andet køreskole, legeområder, workshops med fokus på teknik og miljø. Og lige i nærheden er der også et outletcenter.

Selvom der næsten er 3 år til, at Passion Play begynder, bliver der allerede nu solgt billetter. Så du skal ikke vente alt for længe med at arrangere ture hertil. Passion Play har selvfølgelig stor interesse blandt troende kristne, men der kommer også gæster, som har interesse for historie, teater og oplevelsen i sig selv. Du kan f.eks. kontakte de lokale kirker, kristne friskoler eller amatørteaterklubber i dit område for at skabe interesse for en tur til Oberammergau. Mere information fås på http://2020-oberammergau.com/the-passion-play/ og ønsker du at købe billetter, kan du skrive til sales@oberammergau.de.

Autostadt har forskellig underholdning om sommeren, f.eks. cirkus og udendørs loungeområder med musik, og om vinteren er der skøjtebane og julemarked. Der er således masser af muligheder – også i ydersæsonen. De potentielle kunder i dit område er mange og kan f.eks. findes ved at kontakte lokale bilfirmaer og motorsportsklubber. Foreslå dem gerne at tage familien med. Autostadt har tilbud til grupper og hjælper også gerne med at finde hoteller i nærheden. Se mere på https://www.autostadt.de/ og kontakt Ute Lageschulte på tlf. +49-(0)5361-40-1430 eller ute.lageschulte@autostadt.de, hvis du har spørgsmål.

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

24 Danske Busvognmænd


Bæredygtig turisme – er det fremtidens tematur? I takt med det bliver mere og mere synligt, at jordens ressourcer ikke er uendelige, er bæredygtighed blevet populært. Også inden for turismebranchen kommer der nu fokus på den bæredygtige rejse. FN’s turismeorganisation UNWTO har valgt at gøre 2017 til året for bæredygtig turismeudvikling, og Tyskland er guldpartner. Af: Britt Wittrup Foto: Colourbox

D

er tales om tre former for bæredygtighed, også når det gælder turisme:

• Økologisk bæredygtighed: Når man tager hensyn til naturen, så dyr, planter og miljø får de bedste muligheder i fremtiden. • Social bæredygtighed: Når folk bliver behandlet godt og retfærdigt. Det vil sige, at de får en ordentlig løn og har gode arbejdsforhold. • Økonomisk bæredygtighed: Når firmaer og folk tænker på fremtiden og ikke kun på penge her og nu. Danmarks Rejsebureau Forening ser allerede nu et stigende fokus på den bæredygtige rejse, hvor gæsterne i højere grad interesserer sig for, om hotellet minimerer madspild, tager ansvar for miljøet, betaler deres ansatte en fair løn m.m. Udover det serverer flere og flere hoteller regionale og sæsonprægede fødevarer og bruger alternativ energi. Transporten er også en vigtig del af den bæredygtige turisme, og her er bussen meget konkurrencedygtig – har du en bus med en Euro 5 eller Euro 6 motor er det faktisk kun el-drevne toge, der som transportform forurener mindre. Brug af alternative brændstoffer, når det bliver muligt, og det at vaske bussen i

regnvand vil også kunne bruges i reklame for den bæredygtige rejse. Tyskland har stort fokus på bæredygtighed både i by og på land. Der er nu 12 forskellige destinationer, som er certificerede efter det tyske TourCert-system – og flere er på vej. Tilbage til naturen i Celle En af de certificerede byer er Celle, som ligger ca. 280 km fra den dansk-tyske grænse. Her er der gode muligheder for en ferie med fokus på miljø og natur. • Der er grønne områder, hvor man kan cykle, vandre eller sejle. • I hede-områderne, hvor man blandt andet kan køre ud i hestevogn, vil det være muligt at se ”heidschnuken” – en fåre-art, der udelukkende lever på og af heden. • Der er et bi-institut, hvor de forsker og udvikler på biavl, plantebeskyttelsesmidler og pesticider samt landbrug. De har også ansvaret for en landsdækkende bestøvning af honningbier. • Der er en krydderurtehave, hvor man kan komme på kursus i dyrkning og brug af krydderurter – og et gammelt apotek, der laver egen krydderurtesnaps.

• En fåreavler, hvor det er muligt at være med, når dyrene skal drives ind i stalden om aftenen. • Der er marked to gange om ugen med mange regionale råvarer. Tænk allerede nu bæredygtighed ind i busturen Mange busvognmænd har heldigvis allerede tænkt på miljøet ved at have busser med høj Euronorm, vaske deres busser i regnvand m.m. Men derfra og så til at lave en fuldstændig bæredygtig rejse er der selvfølgelig et stykke vej. Du kan dog sagtens begynde i det små, f.eks. ved at finde hoteller, der har fokus på madspild, sorterer affald, serverer regionale fødevarer eller lignende. Husk endelig at reklamere for det over for dine kunder. De fleste mennesker sætter pris på ansvarlighed, og selvom de måske ikke direkte har efterspurgt det, så kan du være med til at give dem en ekstra oplevelse – og måske vække et behov hos dem, som gør, at de kommer igen.

Hvad er TourCert? TourCert er et tysk akkrediteringssystem baseret på internationale ledelsesstandarder (ISO) for kvalitet, miljø og social ansvarlighed. TourCert fokuserer specifikt på den tyske turismesektor og opstiller officielle kriterier for de touroperatører og destinationer, der ønsker optagelse på listen. Læs mere på www.tourcert.org

Danske Busvognmænd 25


Turistbussen

Det er vigtigt, at gæsterne hygger sig I Kjellerup gemmer der sig en virksomhed, som vandt hele to priser ved årets Danish Coach Awards. Busmagasinet er taget på besøg hos Sørens Rejser for at høre hemmeligheden bag deres store succes og grunden til de løb med titlerne Årets Innovatør og Årets Busrejsearrangør. Af: Simon Vind Foto: Colourbox

Medarbejder René Troels og ejer af Sørens Rejser Lars Hansen.

26 Danske Busvognmænd


Turistbussen

Danish

C OAC H AWARD

DCA sponseres af

2017

Tre statuetter pryder nu kontoret i Kjellerup.

S

ørens Rejser blev grundlagt i 1969 af Søren Hansen og drives i dag af hans søn Lars. Ved første øjekast ses det tydeligt, at det ikke er uvant for Sørens Rejser at vinde priser, og sidste års innovationspris står da også fremme sammen med de to andre fra i år. Efter at være trådt ind på kontoret, der også fungerer som ’showroom’, bliver jeg mødt af medarbejder René Troels, som jeg har fået fornøjelsen af at snakke med i dag. Chaufførerne er i centrum Sørens Rejser sender årligt 25.000 kataloger ud og har haft en god vækst i både 2014 og 2015. På spørgsmålet om hvordan det kan være, Sørens Rejser har opnået så stor succes, tøver René ikke med at fremhæve chaufførerne: ”Jeg indstillede Sørens Rejser, fordi jeg syntes vores chauffører fortjente en hæder for alt det gode arbejde, de laver. Jeg siger jo ofte til dem, hvor gode de er, men jeg tror, det er sundt, at de også hører det fra nogle andre,” griner René. Det flade hierarki og involveringen af chauffører er en nærmest religiøs overbevisning i virksomheden, som da heller ikke er opdelt i kontorer, men i stedet et stort rum, hvor også potentielle kunder kan komme ind og kigge og bestille rejser. Det åbne kontor betyder også, at selvom alle har hver deres rolle, kan Helle fra bogholderi etsagtens forklare og booke en rejse: ”Vi er jo ikke så mange på kontoret, så derfor er det vigtigt, at vi kan hjælpe hinanden på kryds og tværs,” fastslår René, hvis arbejdsopgaver da også tæller at rive stenene ude foran kontoret og vaske kludene, som passagererne kan tørre deres fødder af i, inden de stiger ombord på bussen.

Hos Sørens Rejser bliver chaufførernes arbejdsforhold prioriteret meget højt: ”Hvis ikke chaufførerne er glade og nyder det de laver, vil det smitte af på vores gæster. Derfor sørger vi for, at chaufførerne har nogle friweekender sammen med familien, at de får sommerferie og i det hel taget trives,” forklarer Lars. Filosofien er, at medarbejdertrivsel går hånd i hånd med god service. Trivsel prioriteres derfor meget højt hos Sørens Rejser, hvor både Lars og René selv tidligere har været chauffører.

Passion for busrejser Det er andet år i træk, at innovationsprisen går til Sørens Rejser, og med koncepter, der henvender sig til alle lige fra seniorvelvære i Polen til ”mest for mænd”-temature med biler flæsk og diesel, begynder innovationen da også at vise sig. ”Vi tilbød en lang række unge kvinder i alderen 20-25 år at komme gratis med bussen til et spa-ophold i Polen,” fortæller Lars. Hotellet i Polen er det samme, som bliver brugt til seniorvelvære, men med mindre modifikationer og et anderledes program, som sikrer glæde hos gæsterne. Det er en af mange måder, Sørens Rejser prøver at lokke nye kundesegmenter op i bussen på og specielt i ydersæsonen for at undgå at have busserne til at stå derhjemme og kigge. René mener, at en af de helt store fordele ved busrejsen er, at den kan tilpasses til den specifikke målgruppe: ”Forleden kørte vi til André Rieu koncert i Boxen i Herning. På vejen derhen lyttede vi til hans musik.” Ifølge René er det de små ting, der i sidste ende gør den store forskel for gæsterne.

Ud over de mange innovative indslag i kataloget, er der også de klassiske busture til Gardasøen og Harzen. René siger: ”Selvfølgelig skal vi være innovative, men vi skal ikke glemme kernen. Der er nogen, som måske tager afsted til Harzen hvert tredje eller fjerde år, og vi skal også stadig have noget til dem.” Inspirerende tanker, som også er ment til at hædre Søren Hansens oprindelige filosofi: Det er vigtigt, at gæsterne hygger sig.

Komiteens begrundelse I udvælgelsen af Sørens Rejser som Årets Innovatør og Busrejsearrangør lagde komiteen i høj grad vægt på den flotte vækst i 2014 og 2015 og deres evne til at lokke nye kundesegmenter op i bussen i ydersæsonen. Sørens Rejser vasker alle sine busser i regnvand og har en buspark bestående udelukkende af Euro 5 og 6 busser, hvilket var blandt de forhold priskomiteen for Danish Coach Award lagde vægt. Sidst men ikke mindst lagde komiteen stor vægt på det flade hierarki i virksomheden, som inviterer til ideer fra medarbejdere og tiltag som ”Chaufføren Anbefaler”, hvor chaufførerne kører til steder, de er særligt glade for.

Danske Busvognmænd 27


Turistbussen Kvalitet er i højsædet Uanset om du vil vide, ad hvilken rute bussen kører til Paris, eller om du vil vide dybden på poolen i Italien, har Sørens Rejser svaret: ”Vi sælger ikke noget, vi ikke kan stå inde for. Vi kører aldrig bare afsted og satser på, det hele nok skal gå. Der ligger mange timers research bag, og ofte er enten jeg, Lars eller en anden fra kontoret også med ude og kigge på nye destinationer.” Det er netop denne fokus på kvalitet, der er i højsædet, og det som Sørens Rejser slår sig op på: ”Vores busser er af højeste kvalitet, og komforten er, som den skal være. Alle vores busser er ens for at sikre de rejsende en positiv oplevelse hver gang, uanset om de skal på en endagstur i Danmark eller 14 dage til Nordkap.” Fremtiden for Sørens Busrejser Fremtiden for Sørens Busrejser er klar. Flere mennesker skal få øjnene op for fordelene ved bussen. Målet er hverken at blive de største spillere på markedet eller at tilbyde hundredevis af rejser hvert år: ”Vi er egentlig godt tilfredse med, hvor vi er nu og kan stå inde for det produkt vi sælger. Jeg tror, at hvis man bliver for stor, så mister man fokus”. Det betyder også, at selv om nogle processer måske kunne optimeres, og dermed mindske arbejdstiden, klager de to herrer ikke: ”Det er klart, at der er nogle lange aftener ind imellem, men når en passager kommer og klapper mig på skulderen efter en vellykket tur og siger tak, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det har været det hele værd.” Busmagasinet ønsker Sørens Rejser stort tillykke med de to titler.

RESTAURANT LYNETTEN SELSKABSLOKALER MED PLADS TIL 200 PERSONER Vi afholder alle former for busselskaber og busserne kan holde lige ved døren.

Branchens førende inden for uniformer og beklædning til bus- og taxichauffører mm. herunder:

skjorter - bukser - strik - jakker

Menuen sammensættes efter jeres ønsker og vi har åbent året rundt.

Få et godt tilbud på telefon 60 17 48 32 eller kasper@restaurantlynetten.dk

Se mere og køb online på:

Restaurant Lynetten • Refshalevej 200 • 1432 Kbh Tlf. 3296 0055 • restaurantlynetten.dk facebook.com/restaurantlynetten

28 Danske Busvognmænd

www.tta-firmatoej.dk Tlf.: 97 10 27 02 Tøj Til Alle v. Rent Jydsk ApS - Industrivej 30 - 7470 Karup J


Kort nyt

Superskiftet gør det nemmere at skifte mellem cykel og bus God cykelparkering ved stoppesteder binder cyklen og bussen sammen. Det viser en undersøgelse af Superskiftet passagerernes ønsker til cykelparkering, som Movia har foretaget. Ved at kombinere cykel og bus i stedet for En guide til planlægning af gode skifteforhold mellem cykel og at tage bilen, kan man reducere sit eget CO2-bidrag og samtidig få et sundere transportalternativ. bus En af de væsentligste barrierer for at få bilisterne til at hoppe på kombinationen af cykel og bus er de manglende muligheder for at stille cyklen et sted, hvor man føler, at man trygt kan forlade den. De tre væsentligste ønsker fra passagererne var ifølge Movias undersøgelse muligheden for at låse cyklen fast, cykelstativ og overdækket cykelparkering. I Movias vejledning ”Superskiftet” (moviatrafik.dk) kan kommuner og regioner hente råd og vejledning til planlægning af gode skifteforhold mellem cykel og bus. Undersøgelsen indebærer en kortlægning af eksisterende erfaringer og praksis i Danmark og passagerernes ønsker til cykelparkering.

KORT OM... KOLLEKTIV TRAFIK Nordjyllands Trafikselskab er verdens bedste til mobilitet Trafikselskaber fra hele verden mødes hvert 2. år til verdenskongres hos den internationale sammenslutning af trafikselskaber UITP, der har hovedsæde i Bruxelles. I forbindelse med kongressen uddeles flere internationale priser, og onsdag aften blev det offentliggjort, at prisen for ”Bedste strategi i områder med mindre byer og tyndt befolkede områder” i år går til Nordjyllands Trafikselskab. Det er første gang nogensinde, at et dansk trafikselskab løber med førstepladsen. NT vandt prisen for sin nye mobilitetsplan, som består af fire dele. Dels en styrkelse af hovednettet af bus- og togruter, der binder de større byer i regionen bedre sammen, og dels et nyt flextrafik-produkt kaldet ”Plustur”, som bringer borgerne fra deres adresse i landområderne og ind til hovednettet til en pris, der svarer til den almindelige kollektive bus- og togtakst. Derudover indeholder planen også en opgradering af udvalgte terminaler og knudepunkter, hvor passagererne skifter mellem forskellige offentlige og private transportformer. Endelig indeholder den også en app-baseret nordjysk rejseplanlægger, hvor rejsemuligheder med bus og tog suppleres med flextrafik, taxi og privat samkørsel.

Nyt kombikort til rejsekortfamilien Rejsekortfamilien blev 1. juni udvidet med endnu et skud på stammen. Det nye Pendler kombi. Det nye kort kombinerer rejsekort og pendlerkort. Med kombikortet får pendlerne på hele Sjælland mulighed for at rejse på samme kort i deres pendlerområde til fast pris og uden for pendlerområdet til rejsekortpris. For de mange pendlere i den kollektive transport betyder kombikortet dermed, at man nu kan rejse frit på hele Sjælland og i resten af landet, uden at skulle have flere kort på lommen. ”Det kombinerede pendlerkort og rejsekort har været efterspurgt af passagererne. Så vi er meget tilfredse med, at vi nu kan tilbyde pendlerne en løsning, som gør den daglige transport lettere,” siger forretningschef i Movia, Eskil Thuesen, på vegne af DSB, Metroselskabet og Movia, der samlet udgør DOT.

Bustrafikken kører langt på literen Regeringens ”effektiviseringsprogram” lægger op til, at der over en treårig periode skal spares 10 pct. på regionernes busdrift. Hvis dette krav fastholdes, skal der findes en anden overskrift. Det er i hvert fald ikke særligt effektivt at ødelægge sammenhængskraften mellem by og land, reducere tilgængeligheden til ungdomsuddannelser og større uddannelsesinstitutioner og slet ikke underminere regionernes ambitioner om at lade den regionale bus- og togtrafik udgøre grundstammen for mange borgeres mobilitet i fremtiden. Sådan lyder det i et debatindlæg i Jyllands Posten fra sektorchef i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt.

Danske Busvognmænd 29


Kollektiv trafik

Ren luft med bussen I den seneste tid har der været meget opmærksomhed vedrørende den kollektive bustrafiks vej mod klimavenlige løsninger og drivmidler. Elbusser og biogasbusser peges på som alternativer til den velafprøvede dieselmotor. Betyder det så, at euronormer og partikelfiltre er gået helt af mode i den kollektive trafik? Slet ikke. Af: Lasse Repsholt Foto: iStock

E

uronormerne til de tunge dieselkøretøjer (busser og lastbiler) blev indført i 1992 (Euro I) og er gradvist blevet skærpet frem til 2013 (Euro VI). Det betyder, at i takt med busserne er blevet udskiftet, så er deres emissioner også gradvist blevet

forbedret. Mange vil også kunne huske, at der er blevet eftermonteret partikelfiltre på ældre busser for at leve op til højere standarder. Trafikstyrelsen indførte i 2003 en principgodkendelse af partikelfiltrene, hvor kravet var en 80 pct. reduktion af partikelemissio-

Tabel 1: Sammenfatning af kravene i Euro-normerne Norm

År

CO

HC

NOx

PM

Euro I

1992

4,5

1,1

8,0

0,612

Euro II

1996

4,0

1,1

7,0

0,25

Euro III

1999

2,1

0,66

5,0

0,02

Euro IV

2005

1,5

0,46

3,5

0,02

Euro V

2008

1,5

0,46

2,0

0,02

Euro VI

2013

1,5

0,13

0,4

0,01

PN

8,0 x 1011

Udviklingen i euronormer. Navnlig udledningen af partikler – partikelmasse (PM) og partikelantal (PN) – og kvælstof (NO2 og NOx) er interessant, da mange sundhedsskadelige effekter forbindes hermed. Bemærk, at det først er med Euro VI, at der indføres en norm for antallet af partikler. Kilde www.dieselnet.com.

30 Danske Busvognmænd


Kollektiv trafik

nen, og brugen af partikelfiltre tog navnlig fart med indførelsen af miljøzoner i de større byer siden 2008. Tabel 1 giver en oversigt over de forbedringer af køretøjernes emissioner, man har opnået gennem tiden i kraft af de højere euronormer. Trafikselskaberne lægger stadig vægt på euronormer I Nordjyllands Trafikselskabs senere udbud (eksempelvis udbud 23 af lokal kørsel i B-kontrakter) indgår bussernes euronormer i tildelingskriterierne, således at bydes der med en bedre norm(udledning) , end der minimum kræves for busserne, vægtes dette positivt i tildelingen af kontrakten. Det samme gælder i Midttrafiks 46. udbud af lokalkørsel i Favrskov, Herning, Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner samt Region Midtjylland, hvor mindstekravet til bussernes euronorm er Euro V, men hvor yderligere forbedringer i forhold til dette vægtes med 3-4 pct. i tildelingen. Fynbus udbød i vinteren 2016 buskørslen i Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Her blev der udbudt i to scenarier.

I det ene scenarie skulle alle busserne være euronorm V og i det andet scenarie skulle busserne i Faaborg-Midtfyn og Kerteminde være Euro V og busserne i Middelfart Euro VI. Movia sætter også barrieren højt og forlangte i det 15. udbud (A15), at nye busser levede op til Euro VI-normen og ældre/brugte busser minimum opfyldte Euro V normen. Movia accepterer, at busser vha. emissionsudstyr kan opfylde grænseværdierne til en højere emissionsnorm end motoren alene er godkendt til, hvis dette kan dokumenteres. Busser drevet med elmotorer (herunder brintbusser) må betragtes almindeligvis som værende emissionsfri. Det fremhæves ofte i forbindelse med de batteridrevne elbusser, at den store miljøgevinst opnås i form af støjsvag og emissionsfri bustrafik. Der er selvfølgelig også en klimagevinst (CO2), hvis bussen drives med el produceret fra vedvarende energikilder, men denne effekt, opnår man også med biogasbusser og dieselbusser drevet med varierende former for biodiesel.

Hvis du vil vide mere ... Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Miljø- styrelsen lavet en videnskabelig rapport om sundhedsomkostningerne forårsaget af luftforureningen i Danmark: "Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark – Sammenfatning og status for nuværende viden. Videnskabelig rapport fra DCE nr. 96 af 2014" Baggrunden og teknikken bag luftpakken. www.moviatrafik.dk – RenLuftBus

EUROPE KORTRIJK www.busworldeurope.org

The other Busworld exhibitions:

LATIN AMERICA MEDELLÍN 05-07.12.2017 TURKEY 19-21.04.2018 INDIA BENGALURU 28-30.08.2018

20-25 OCT 2017

RUSSIA MOSCOW 23-25.10.2018 EUROPE BRUSSELS 18-23.10.2019 www.busworld.org

Danske Busvognmænd 31


Kollektiv trafik

Luftpakken – opgradering af de gamle busser For to år siden – i juni 2014 – lancerede daværende miljøminister Kirsten Grosbøl ”Luftpakken”, hvor der blandt andet blev afsat 74 mio. DKK på finansloven til renere busser i København. Baggrunden var, at EU’s grænseværdier for luftforureningen var overskredet på flere trafikerede steder i København. Af: Lasse Repsholt Foto: iStock

O

pgaven med at skaffe renere busser til København skulle løses ved at eftermontere nye SCR-systemer, der består af både et partikelfilter og en SCR-katalysator, som skal rense udstødningsrøgen for både partikler og kvælstoffer (NOx). Det var Movia, der fik opgaven med at udbyde og anskaffe systemer til eftermontering på knap 300 busser. Foruden de mange millioner fra finansloven bidrager Københavns og Frederiksberg Kommune med hhv. 9 mio. DKK og 1 mio. DKK til anskaffelse, installation og vedligeholdelse af systemerne i perioden 2015 til 2024. Konkret skulle de mange busser udstyres med et system, der erstatter det eksisteren-

de udstødningssystem og mindsker forurenende udledning. ”Partikelfiltrene er fysiske filtre, der fanger både grove, fine og ultrafine partikler, mens SCR-katalysatorer fungerer ved, at der sprøjtes ammoniak direkte ind i udstødningsgassen, hvorved NOx-gasserne reduceres til almindelig nitrogen (78 % af atmosfæren består af nitrogen) og vand ved reaktion på katalytiske overflader beklædt med et tyndt lag af særlige metaller (f.eks. vanadium),” forklarer Movia på www.movia.dk Forbedringen Det er forventningen fra projektet, at bussernes udledning af partikler skal reduceres med 95 til 98 pct. af det oprindelige niveau,

og udledningen af NOx skal reduceres fra ca. 6-10 gram NOx/kWh til et forventet niveau på 0,4 gram/kWh. Det var virksomheden Amminex, der fik opgaven med at levere systemerne. De er siden blevet monteret på busser fra Arriva Danmark A/S, Anchersen Rute A/S og Nobina Danmark A/S. Busserne blev udvalgt på baggrund af alder, resterende kontraktlængde, og hvorvidt de benyttes på strækninger, der er særligt belastede med hensyn til luftforurening. I næste udgave af Busmagasinet (september 2017) vender vi tilbage med nogle af resultaterne fra Movias busser.

Miljøsyn – busserne tjekkes Trafikselskabet Movia har en lang tradition for – og kontraktlig forpligtelse til – at følge op på bussernes emissioner i det såkaldte ”Miljøsyn”. Her tjekkes bussernes faktiske emission en gang om året. Nye standarder for miljøsynet er på vej. Af: Lasse Repsholt Foto: iStock

32 Danske Busvognmænd

D

e nuværende standarder for Movias miljøsyn stammer helt tilbage fra 2008 og baserer sig på måling ved hjælp af de såkaldte opacitetsmålere, der også bruges, når bussen tjekkes i forbindelse med det periodiske syn. Denne metode skal nu erstattes/forbedres med en metode, hvorefter der måles på partikelmasse (PM) og partikelantal (PN) for at bestemme partikeludledningen. Med en ny miljøsynsmanual indgår både nye krav til måleudstyret til både partikler og gasser (NOx og CO2), processen/teknikken samt de anvendte grænseværdier. Foruden de nye målemetoder til luftforureningen er der også lagt op til, at der skal foretages målinger og registreringer af støjniveauet i og omkring busserne.


Kollektiv trafik

Hvilke linjer og hvor mange busser er blevet opgraderet? I alt er 299 busser blevet opgraderet. Frederiksberg: Linjerne: 2A, 6A, 8A, 26, 30, 31 og 68. Københavns Linjerne : 6A, 350S, 81N, 1A, 150S, 95N, 26, 173E 40, 350S, 2A, 66, 40, 10, 132, 133, 68, 22, 18 (8A), 30, 31, 32, 33, 36, 300S, 330E, 92N, 142, 176

Professionelt håndværk

ALT I GLAS...

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager

www.busruder.dk

srudelager rste bu Ny afdeling på stø Sjælland: Sydglas Øst nmarks Da

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

Vallensbækvej 46 hal A 2605 Brøndby. ring af autonte er i mo cialistKock Kontakt Malene på tlf. 61553990. er spe Vi

og personruder til busser, lastonteres /m res ve Le m. vogne m. værksted. res vo hos dem eller på

ALT I OMPOLSTRING • Frontruder

Sæder • Sideruder - Loft - Sider • Bagruder rello) GuLvtæppe - Gardiner • Glasforsejling (Omb ioner

parat • Stenslag nakkeskånere - sre nakkestykker i "ruskind"

• Specialværktøj er rud termo Brodering af logo numre på nakkeskånere. g af verinog • Reno

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00

• • • •

24 h BusService Glasspecialisten Frontruder -din sikkerhed for kvalitet • Stenslagsreparationer Sideruder • Specialværktøj Bagruder • Renovering af Glasforsegling (Ombrello) termoruder Vi samarbejder med alle forsikringselskaber. Sydglas Danmark Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev

Afdeling Øst Vallensbækvej 46 hal A 2605 Brøndby.

DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

Danske Busvognmænd 33


Køretøj og teknik

Mens vi venter på el-busser i Danmark:

El-busser runder 1 mio. km i Eindhoven Midt i april rundede en flåde på 43 elektriske VDL-busser den første million kilometer i daglig drift i den hollandske by Eindhoven. Det skete kun godt fire måneder efter driftsstart, og på trods af en meget kort og intensiv igangsætningsfase er elbus-projektet kommet rigtig godt fra start med ganske få tekniske og driftsmæssige udfordringer. Og hver dag tikker der op mod 10.000 nye ’elektriske’ kilometer ind på tællerne. Af: Mikael Friis Foto: VDL, Mikael Friis

34 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

B

Hermes-Connexxion-Transdev Hermes er en del af Connexxion Nederland, som igen hører under det franske moderselskab Transdev. Transdev, der er en global aktør inden for personbefordring og beslægtede aktiviteter, opererer i 20 lande og har omkring 83.000 medarbejdere.

ystyret i den hollandske by Eindhoven havde i flere år arbejdet på at reducere udslippet fra den kollektive trafik i centrum med henblik på at nå frem til en helt emissions-fri offentlig bustransport i 2020. Mange tekniske løsninger blev overvejet og testet, men til sidst faldt valget på en fuld-elektrisk løsning med batteridrevne ledbusser. Efter en intensiv budrunde i 2015 vandt det offentlige busselskab Hermes, der indgår i Connexxion Nederland-koncernen, en 10-årig kontrakt og lagde i december 2015 en ordre på 43 stk. VDL Citea SLFA Electric ledbusser med driftsstart præcis ét år senere. De elektriske ledbusser har nu kørt i mere end et halvt år på otte forskellige ruter i Eindhoven-/Helmond-området. Nogle af de elektriske busser kører op til 340 km i døgnet, og sammenlagt kører busflåden op mod 300.000 km om måneden. De elektriske busser erstatter ældre dieselbusser, og parallelt med indsættelsen af el-busserne indsatte Hermes også 65 nye VDL Euro 6-dieselbusser som afløsning for ældre Euro 4- og Euro 5-busser for hurtigere at nedbringe udslippet af bl.a. NOx og CO2 i området. Det er stadig ambitionen, at al kollektiv bustrafik i Eindhoven-/Helmond-området skal være emissionsfri senest i 2020 – og i hele Zuidoost-Brabant-regionen senest i 2025. Alene på den første million kilometer har de elektriske busser reduceret udslippet af NOx med 4,7 tons og CO2 med 1.000 tons i forhold til fortsat dieseldrift. Rutenettet i Eindhoven er delvist udlagt som et BRT-system (Bus Rapid Transit) med meget hyppige afgange i alle dagtimer. Disse højfrekvente linjer går bl.a. mellem Eindhoven centrum og lufthavnen samt universitetet. Dette har allerede givet en stigning i passagertallet på 4-6 %, og busselskabet forventer, at endnu flere passagerer vil benytte sig af den offentlige transport i fremtiden i takt med, at busserne bliver renere. De positive erfaringer fra Eindhoven har givet Connexxion mod på flere elektriske busser. I april lagde Connexxion en endnu større ordre på hele 100 elektriske VDL Citea SLFA-busser til indsættelse i AmstellandMeerlanden i det nordlige Holland. De 100 elektriske Citeas skal køre på strækningen mellem Schiphol-lufthavnen og Amsterdam centrum samt de omkringliggende områder. Busserne er af samme type som de ledbusser, der anvendes af Hermes i Eindhoven. Busserne specificeres til 24-timers drift, og hver af de elektriske busser vil køre over 100.000 km om året, hvilket giver en samlet årlig kørestrækning på 10 mio. km. VDL Citea SLFA Electric VDL Citea SLFA Electric er en 18,1 meter lavgulvs-ledbus med et futuristisk BRT-design (Bus Rapid Transit). Bussen har

Danske Busvognmænd 35


Køretøj og teknik

en kapacitet på 140 passagerer, heraf 35 siddende, og den er udstyret med en Siemens el-motor med en ydelse på 210 kW/2.000 Nm. Bussens egenvægt er ca. 18.300 kg med en max. totalvægt på 29.000 kg. Batterierne er af Lithium-Ion typen og leveres af tyske AKASOL. De har en opladningskapacitet på mere end 300 kW og et brugbart energiindhold på over 100 kW-timer. Batterierne er placeret på bussens tag og oplades ved hjælp af en pantograf, der har plads over midterakslen. Del-opladninger sker et par gange dagligt på Hermes’ busdepot, og opladningstiden er 5-10 minutter. For at beskytte batteriernes kapacitet og levetid oplades de til fuld kapacitet om natten ved hjælp af 30 kW ”slow-charge”-stationer. VDL har ud over busserne også leveret ladestationerne og forsyner dem med strøm i samarbejde med en lokal el-leverandør. Dermed er VDL både busleverandør og systemleverandør.

36 Danske Busvognmænd

Batterierne er placeret på bussens tag og oplades ved hjælp af en pantograf, der har plads over midterakslen. Del-opladninger sker et par gange dagligt på Hermes’ busdepot, og opladningstiden er 5-10 minutter.


5"6 7,-%+3-8. ,0.9:;<=.>.9)?@?.A.=4BC8-3-8.,0.D$6 E$%$&.)46 3-F$6 .GG1.A.:'6 H&F$%.>.)$6 #3E$ !"#$%&'%$( ./*&%+&01%234,56 +42"76 89:6;9:<6=>?<56@0A3*76 89:6;>:<6=99956BC'0&476 &12)D#$%&'()*+",)*'++,-%&. /0%1(. E0*4%4$1,356 +42"76 89:69<=<6=<9<56F04A76 89:69G?G6><HG56BC'0&476 &12)D#$%&'()*+",2+34+$#. /0%1(. . E4&(43I6 JK0#31*00L56 +42"76 89:6;>:<6=99G56BC'0&476 MND#$%&'()*+",-

!!!"#$%&'()*+",-

Danske Busvognmænd 37


Køretøj og teknik

Besøg på Busmessen førte til prøvekørsel:

Med Mercedes Sprinter City 65 i det virkelige liv TK-Bus i Viborg kører bl.a. for Midttrafik med en 12-meters bus på rute 775 i Bjerringbro. Det er en voldsom stor bus i forhold til passagerunderlaget, så da TK-Bus fik mulighed for at prøvekøre en Mercedes Sprinter City 65 på ruten, var der ikke langt fra tanke til handling. Af: Mikael Friis Foto: Julie Goul Svendsen (Viborg Stifts Folkeblad), Mikael Friis

B

usselskabet TK-Bus i Viborg drives af Vera og Tommy Krogh. Selskabet råder over 13 store busser til blandet rute- og turistkørsel samt en lille Mercedes Sprinter til VIP-kørsel. Midttrafiks rute 775 i downtown Bjerringbro betjenes i henhold til kontrakten med en 12-meters Mercedes Citaro, men det er ærlig talt at skyde gråspurve med kanoner i forhold til passagerunderlaget.

38 Danske Busvognmænd

"Rute 775 betjener bl.a. et par af Bjerringbros store virksomheder, gymnasiet og togpassagerer fra stationen. En 12-meter bus er helt klart overkill, så da vi så Sprinter City 65’eren på Busmessen, tænkte vi, at den da snildt kunne klare opgaven," fortæller Vera Krogh. "Under vores besøg på Busmessen løb vi også ind i nogle af Midttrafiks folk, og inden

vi fik set os om, var vi blevet enige om at undersøge mulighederne for at prøvekøre minibussen på rute 775," fortsætter hun. Prøvekørsel blev en succes Da alle aftaler og formalia var på plads, blev Sprinter 65’eren klargjort i tæt samarbejde mellem TK-Bus, Evobus, Midttrafik og Viborg Kommune. Prøvekørslen strakte sig over tre


Køretøj og teknik

uger fra slutningen af april til midt i maj, og Vera Krogh har kun godt at sige om den lille bus: "Der er en kæmpe signalværdi i at køre med en lille bus, som jo fint dækker behovet på alle afgange på vores rute 775. Brændstofforbruget blev ca. 7,4 km/l i snit, hvilket er ca. 1/3 af forbruget med den store bus. Samtidig er vejbelastningen tilsvarende mindre, og Sprinteren er snild at komme rundt med," fastslår hun. Vera Krogh satte også pris på den tættere kontakt med passagererne, som stort set alle reagerede positivt på den lille bus. "Sprinteren har endda plads til en kørestol, en barnevogn eller et par passagerer med rollator, så den ville fint kunne dække behovet," tilføjer hun.

Da prøvekørslen kun strakte sig over tre uger, blev førerpladsen kun tilpasset midlertidigt. For at fungere optimalt skulle der bl.a. have været monteret en drejbar førerstol, lige som billetudstyr, skærme mv. kunne have været placeret mere optimalt. Det rokker dog ikke ved konklusionen efter de tre uger i Bjerringbro. – Hvis vi ikke var kontraktligt forpligtet til at køre med en 12-meter bus, ville vi helt sikkert overveje at indsætte en minibus på ruten. Den fungerer rigtig godt i det virkelige liv, fastslår Vera Krogh.

"Der er en kæmpe signalværdi i at køre med en lille bus, som jo fint dækker behovet på alle afgange på vores rute 775."

Fakta om Mercedes Sprinter City 65 • Kapacitet: Max. 29 passagerer fordelt på 16 fremadvendte sæder, to klapsæder samt 11 stående passagerer. Gulvplads til én kørestol/barnevogn. • Drivline: 4-cyl. OM 651 diesel på 163 hk, 7-trins Mercedes-Benz 7G-Tronic automatgear • Dimensioner: 7,60 meter lang, 1,95 meter bred, 2,90 meter høj, totalvægt max. 5.650 kg • Opbygning: Uafhængigt forhjulsophæng med skruefjedre, stiv bagaksel med luftaffjedring. Dobbelte passagerdøre, fladt gulv mellem akslerne, manuel kørestolsrampe. Demobus indrettet i ”Movia-specifikation” med destinationsskilte samt Rejsekortudstyr og klargjort til billetudstyr.

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF...

Bedre overblik til jeres chauffører?

.. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

Login og få adgang til alle relevante turoplysninger.

Du får bl.a.:  Opdaterede instruktioner til chaufføren Easy@Tour er også:  Løbende status på opgaven Den komplette brancheløsning  Forespørgsel på ferie/fri  Tilbagemeldinger omkring salg i bussen, glemte sager, etc.

Bedre overblik til jeres chauffører? Kontakt Steen Baggersgaard tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk Danske Busvognmænd 39


Køretøj og teknik

Segmentet for midi-busser i vækst:

Når mini er for lille og maxi er for stor ”One-size-fits-all” eller skræddersyet til den enkelte opgave? Strategien for investering i det rigtige materiel kan gå begge veje, men i nogle tilfælde er det også muligt at vælge midt imellem. Det er Isuzus midi-busser et godt eksempel på, for med kapaciteter fra ca. 20 til ca. 40 passagerer lægger Isuzu sig midt mellem mini og maxi. Af: Mikael Friis Foto: Mikael Friis

40 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

V

ejstruprød Busimport (VBI) i sønderjyske Christiansfeld er dansk importør af Isuzu-busserne i midi-segmentet, og her mærkes en markant stigning i efterspørgslen. De seneste 12 måneder er der kommet danske nummerplader på ca. 20 Isuzu midi-busser. ”Vi markedsfører tre forskellige Isuzu-modeller i Danmark – fra ”start-modellen” Novo på 7,3 meter over ”storsælgeren” Turquoise på 7,7 meter til ”topmodellen” Visigo på 9,5 meter,” fortæller direktør Dan Pedersen fra VBI. Fælles for de tre modeller er, at de på hver deres måde dækker hullet mellem de største minibusser og de mindste ”store busser”. ”Vores kunder bruger deres Isuzu’er til mange forskellige opgaver – fra institutionsog rutekørsel til VIP- og turistkørsel. Busserne er meget konkurrencedygtige på både indkøbspris og driftsomkostninger i forhold til deres kapacitet,” siger Dan Pedersen.

kørestolslift. Men i runde tal svinger merprisen for en Novo- eller Turquoise-model mellem kr. 100.000 og kr. 200.000 i forhold til de mest populære minibusser på markedet, mens den noget større Visigo kan erhverves for kr. 700800.000 under priserne for en tilsvarende stor bus i 10-meters-udgave. Når det gælder driftsomkostninger og brændstofforbrug, er Novo- og Turquoise-modellerne blot en anelse dyrere end de største minibusser. Visigo-modellen er ikke meget dyrere i drift end Novo- og Turquoise-modellerne, men er markant billigere i drift end de store 10-meters busser. ”Vores kunder er godt tilfredse med brændstofforbruget på Isuzus midi-busser, som kører markant længere på literen pr. passager end minibusser. Visigo’en er suverænt billigere på alle parametre end en 10-meters udgave af en stor bus, og alle tre modeller kører selvfølgelig over Storebælt på lav takst under 10 meter,” fastslår Dan Pedersen.

Billigere i drift pr. passagerkilometer Lige som det gælder for de øvrige bussegmenter på det danske marked, er det svært at sætte faste priser på midi-busserne, da de også leveres i mange forskellige udgaver og specifikationer, herunder også med køkken og toilet samt

Også til kollektiv trafik Også de store trafikselskaber er begyndt at interessere sig for midi-busserne som alternativ til store busser. ”Vi har haft lejlighed til at vise Isuzu-programmet for Busgruppen, hvor alle trafik-

Fakta om Isuzu midi-program Novo: 5,2 liters 4-cyl. Isuzu Euro 6 dieselmotor på 190 hk, 6-trins manuel Isuzu gearkasse 23-29 passagerer, 7,3 meter lang, 2,29 meter bred, 3,35 meter høj, max. totalvægt 9.100 kg Bagagekapacitet 3,0 m3, trykluftskivebremser, parabelfjedre for og bag, 17,5” hjul Turquoise: 5,2 liters 4-cyl. Isuzu Euro 6 dieselmotor på 190 hk, 6-trins manuel Isuzu gearkasse, mulighed for automatisk Isuzu Neez gearkasse. 24-31 passagerer, dog 19 pass. i VIP udførsel med 2+1 bestoling. 7,7 meter lang, 2,32 meter bred, 3,33 meter høj, max. totalvægt 10.400 kg Bagagekapacitet 3,6 m3, trykluft-*skivebremser, parabelfjedre for, luftaffjedring bag, 17,5” hjul Visigo: 6,7 liters 6-cyl. Cummins Euro 6 dieselmotor på 244 hk, 6-trins ZF AS-Tronic automatiseret gearskifte. 26-39 passagerer, 9,6 meter lang, 2,45 meter bred, 3,37 meter høj, *max. totalvægt 13.500 kg Bagagekapacitet 5,5 m3, trykluft*skivebremser, luftaffjedring for og bag, 19,5” hjul Alle tre modeller produceres af Anadolu Isuzu i Tyrkiet.

Isuzus midibusser har en kapacitet på 20-40 passagerer.

Danske Busvognmænd 41


Køretøj og teknik

Direktør for VBI Dan Pedersen mener, at midi-bussen vil blive endnu mere populær i fremtiden.

selskaberne er samlet. Trafikselskaberne er under politisk pres for at undgå at køre med store men halvtomme busser uden for myldretiderne – både for at reducere brændstofforbrug, vejslitage og driftsomkostninger, men også på grund af signalværdien ved at have en effektiv kollektiv trafik i forhold til passagerbehovet,” tilføjer han. ”Jeg er overbevist om, at der i mange kommende udbud på kollektivkørsel vil blive stillet mere differentierede krav til busstørrelserne for at reducere kørsel med meget lav passagerbelægning i store busser,” tilføjer Dan Pedersen. Til netop kollektiv trafik forventer VBI sig meget af Isuzus kommende Novo City LE, der er en 8-meters laventré-bus med en kapacitet på 50 passagerer fordelt på 18 siddende og 32 stående passagerer. Den præsenteres på Kortrijk-udstillingen til efteråret og vil passe som hånd i handske på de mindre intensive ruter. Midi-segmentet er kendetegnet ved, at busserne har en udvendig bredde på ca. 2,2-2,4 meter og fire sæder i bredden. Dermed er de noget bredere end minibusser med tre sæder i bredden og lidt smallere end store busser med fire sæder i bredden. Midi-klassens kabine føles kun en anelse trang i forhold til en stor bus, men til gengæld kører midi-busserne med bred marginal til vægtbestemmelserne med fuldt læs. Det kan ofte være noget af en udfordring med en stor minibus. ”Vi tror på midi-segmentet i Danmark. Stadig stigende krav til effektivitet, driftsøkonomi, miljøansvarlighed og kundetilfredshed trækker i retning af mere specialiserede busser. Vi har fået godt gang i salget, og vi forventer tilsvarende stor interesse i årene fremover,” fastslår Dan Pedersen.

42 Danske Busvognmænd

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk


Momsregistrering på autopilot TripVAT Vi har lavet en ny app, som registrerer de kørte kilometer i udlandet automatisk via GPS’en i chaufførens telefon og sender dem direkte til FDE. Både du og FDE sparer tid på manuel indsamling af data og hermed opnår du.

NY

• din chauffør kan koncentrere sig om kørslen og den gode service over for passagererne • mere korrekt dokumentation • billigere momsregistrering

Kontaktpersoner: Pia Rasmussen Karin Lassen pr@fde.dk eller kl@fde.dk eller tlf. 7430 3387 tlf. 7430 3379

APP

service e d n u k te s e rp a k s Danmarks Kontakt din lokale konsulent

Forsikring/

TransportIT

Pension

sservice • Køre- og hviletid teplanru og g rin sty de • Flå lægning transport• IT-løsninger til branchen

Tele • Gratis teletje k • Samarbejd spartnere: MOBILET og ip nordic • IP-løsninge r • Tilbud på te lefoner • Gode priser på hardware

• Auto- og er hvervsforsikrin ger i ind- og udla nd • Samarbejd spartnere Tryg og Oskar Schunc k • Firmapensio n og sundheds forsikring

Indkøb/Netshop • • • •

Formularer Mobiltelefoner og GPS’er Kontorartikler ADR- og lastsikringsudstyr

Jan P. Bruhn Tlf. 4045 3040 jpb@itd.dk

Dan Zoèga Christensen Tlf. 4071 3334 dzc@itd.dk

Frank Schnipper Tlf. 6020 8601 fs@itd.dk

Frank Han kan hjælpe dig med at sammensætte din helt egen servicepakke

Lyren 1 . 6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk

Danske Busvognmænd 43


Køretøj og teknik

Ny buskåring på det europæiske marked:

Iveco Daily Tourys blev “International Minibus of the Year 2017” Der var syv kandidater i finalen – og efter tre dages intensiv testkørsel og evaluering kørte Iveco i mål som vinder af den første ”International Minibus of the Year”-pris nogensinde. Den nye pris er indstiftet af den samme internationale jury, der uddeler de internationale ”Bus of the Year”– og ”Coach of the Year”-priser. Formålet med den nye pris er at sætte fokus på busbranchens mikro-, mini- og midi-segment, der oplever fremgang og stigende popularitet på det europæiske marked. Af: Mikael Friis Foto: Mikael Friis

D

et europæiske og danske busmarked for både rute- og turistbusser domineres af busser på 10-12 meters længde og opefter. Stigende krav om specialisering, bedre driftsøkonomi og større miljøhensyn har i de senere år fået segmentet for mikro-, mini- og midi-busser til at vokse – for hvorfor egentlig køre rundt med relativt store og tunge busser, hvis der kun er behov for at transportere mindre grupper af passagerer?

Det gælder både ved offentlig transport i f.eks. yderområder eller uden for myldretiderne – og ved charter- og turistkørsel med mindre grupper. Marked i forandring Hidtil har markedet afgjort, at det er mere fleksibelt at investere i forholdsvis store og omkostningstunge busser, der både kan køre med få og mange passagerer end at satse på

mindre, men mere driftsøkonomiske busser, der i sagens natur ikke kan transportere mange passagerer ad gangen. Markedet er dog i forandring i retning mod mere specialisering, og det er baggrunden for den nye buspris, ”International Minibus of the Year”. Den første kåring nogensinde af Europas bedste minibus fandt sted i Spanien ved en 3-dages test i midten af april. I alt syv kandidater var indstillet til prisen af juryens

De syv kandidater til prisen ”Minibus of the Year 2017” (fra venstre): Ferqui Nora (spanskbygget midi-bus på Iveco EuroCargo-chassis), Temsa MD7 (tyrkisk produceret midi-bus på eget chassis), Iveco Daily Tourys (italiensk), Integralia In-VIP (spansk minibus som VIP), Car-Bus Spica (spansk minibus), Indcar Next L7 (spansk midi-bus), Unvi Voyager GT (spanskbygget midi-bus).

44 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

medlemmer, der også omfatter Busmagasinet i Danmark. Blandt de syv kandidater var tre minibusser med kapacitet på 16-19 passagerer samt fire midi-busser med plads til 20-32 passagerer. Testen blev dels udført som decideret testkørsler på en blandet rute med hhv. motorvejs-, landevejs- og bykørsel og dels som stationær gennemgang af bussernes egenskaber og specifikationer i forhold til hinanden. Testarrangementet, hvor samtlige 19 europæiske jurymedlemmer fik lejlighed til at prøvekøre alle syv busser på samme rute, blev afsluttet med en hemmelig afstemning, hvor jurymedlemmerne hver især rangordnede de enkelte busser i forhold til hinanden. Bedømt efter jurymedlemmernes individuelle vurdering af køreegenskaber, støjniveau, indretning, kvalitetsindtryk, sikkerhedsniveau, specifikationer osv. blev den bedste bus tildelt 1 point, den næstbedste fik 2 point, tredjebedste fik 3 point osv., indtil den sidste bus, der blev tildelt 7 point. Alle busser bedømt af samtlige jurymedlemmer Alle busser fik således karakterer af samtlige jurymedlemmer, og den bus, der fik det laveste antal point, altså Iveco Daily Toury, blev kåret til ”International Minibus of the Year 2017”. Juryen har ud over at kåre Iveco Daily Toury som vinder besluttet ikke at offentliggøre den individuelle rangorden blandt de resterende busser i feltet. Overrækkelsen af ”International Minibus of the Year 2017” til Iveco skete på den internationale busmesse FIAA i Madrid, der blev afviklet i slutningen af maj. Trofæet blev overrakt af juryens formand, nordmanden Tom Terjesen, fra Bussmagasinet.

Dansk vurdering Som nævnt repræsenteres Danmark i den internationale jury af Busmagasinet, hvis tekniske journalist Mikael Friis giver Iveco Daily Tourys følgende ord med på vejen: "Iveco Daily Tourys er en ”ægte” europæisk minibus, der markedsføres over hele Europa, herunder også i Danmark. Minibussen er baseret på den såkaldte ”New Daily” varebil, som i de senere år har opnået betydelig succes på det benhårde europæiske marked, hvilket borger for kvaliteten. Som minibus er Daily Tourys helt fabriksbygget, og den leveres i versioner på op til 6,5 tons totalvægt, luftaffjedring på bagakslen og plads til op til 19+1 passagerer, men kan indrettes fleksibelt efter ønske. Bagagerummet bagest på 2,5 m3 er blandt de største i klassen, og det kan desuden tilgås indefra, hvilket er en smart detalje. Den fleksible indretning omfatter bl.a. skinne-monterede stole, bred passagerdør bag forhjulet i passagersiden, airconditionanlæg, multimediasystem, USB-stik og LCD-skærm osv. er i god kvalitet, og det samme kan siges om kørekomforten og støjniveauet for både passagerer og chauffør ved alle hastigheder. Tourys har et stift karosseri, der er godkendt efter den nye R66-sikkerhedsnorm, og med 3-punkts sikkerhedsseler ved alle pladser – samt elektrisk Telma retarder – er sikkerheden i top. Drivlinen kan bestå af en stærk, 3-liters Euro 6-dieselmotor på 180 hk og markedets måske bedste automatgearkasse i form af den 8-trins ZF HiMatic. Iveco Daily Tourys kan desuden leveres med gasmotor – og vil senere også kunne fås i en ren el-udgave, hvilket trækker op på miljøkarakteren. Iveco Daily Tourys er den mest alsidige og helstøbte af de syv mini-/midi-busser i årets minibus-kåring, og med en europæisk ”standardpris” på €91.500*) netto ligger den også lunt i svinget, hvad angår indkøbspris. Iveco yder 2 års reklamationsret uden km-begrænsning, og med næsten 700 Iveco servicepunkter er de fleste europæiske markeder dækket godt ind, når Iveco Daily Tourys skal serviceres/repareres." *) Prisen er angivet for det testede eksemplar og kan variere i forhold til lokale forhold, markedsvilkår, specifikationer mv.

Danske Busvognmænd 45


Køretøj og teknik

Fiaa bus- og minibusudstilling 2017 i Madrid I dagene 23. til 26. maj blev den årlig Fiaa-udstilling afholdt i Madrid. Udstillingen gav på godt 20.000 kvadratmeter plads til 128 bus- og tilbehørsproducenter som kunne vise det nyeste nye. Busproducenterne er ved denne spanske busudstilling både alle de kendte mærker, som vi også oplever på Busmessen i Herning. Men her bliver de suppleret med mærker fra f.eks. Kina, Rumænien, Portugal og Slovakiet. Så det er virkelig en meget bred vifte af busser, der præsenteres. Af: Steen Bundgaard Foto: Steen Bundgaard

S

om det hører sig til blev messen åbnet af den spanske transportminister. Han kunne som den første gå rundt og besøge de mange udstillere. Efter ham fulgte over de fire dage messen strakte sig over godt 10.000 besøgende. Et af messens højdepunkter var Minibus of the Year 2017. Komiteen, der uddeler denne pris er den somme, som uddeler priserne til Coach of the Year og Bus of the Year. Altså et internationalt panel af skribenter fra en lang række europæiske busmagasiner. Prisen til årets minibus, som blev uddelt for første gang, gik til Daily Tourys fra Iveco. Prisen tilfaldt Iveco fordi denne bus – ud over den høje kvalitet – var den bus, der bedst havde tilpasset sig passagerernes ønsker og behov til en minibus, som det blev sagt i komiteens begrundelse. Fiaa kan sagtens være et besøg værd. Navnlig fordi kendte som ukendte mærker præsenteres samlet. Se mere på youtube: Resumen Fiaa 2017. Desuden skal man huske, at Madrid kan nås med fly på godt 3 timer fra København til en pris på under 1.000,- kr. retur. Iveco Daily Tourys blev – som den første nogensinde – vinder af ’Minibus of the Year’.

Elektrisk sightseeing skulle gerne komme på mode.

46 Danske Busvognmænd

Kendte mærker som Scania og Setra er at finde på Fiaa.

Udover de kendte europæiske mærker byder messen i Madrid også på kinesiske busser.


Foreningen

Ny certificeringspartner for ledelsessystemer Stadig flere vognmænd implementerer ledelsessystemer som led i vundne kontrakter eller optimering af virksomhedens drift. Danske Busvognmænds medlemmer kan i den forbindelse gøre brug af foreningens eksklusive samarbejdsaftale med et akkrediteret certificeringsorgan inden for miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse. Der er just indgået aftale med en ny samarbejdspartner, der kan levere endnu skarpere priser og god sparring. Af: Michael Branner

M

iljø- og arbejdsmiljøcertificerede medlemmer af Danske Busvognmænd har gennem flere år kunne drage fordel af foreningens aftale om billige certificeringer hos en privat auditør, der er akkrediteret til certificering af et nationalt akkrediteringsorgan. Danske Busvognmænd har nu skiftet samarbejdspartner. Det er derfor Kiwa Inspecta A/S, der fremover kommer til at levere særtilbud på certificeringer inden for miljø- og arbejdsmiljø til Danske Busvognmænds medlemmer. Danske Busvognmænd har valgt det fremtidige samarbejde med Kiwa Inspecta på baggrund af skarpere priser, herunder særligt både billigere og mere gennemskuelige transportomkostninger i forbindelse med de enkelte virksomhedsbesøg. En gammel kending Tilbuddet fra Kiwa Inspecta blev heller ikke mindre attraktivt af, at det er en gammel kending, der vender tilbage til certificeringer af busvirksomheder. Det bliver således

leadauditor Mette Heide, der kommer til at lede Kiwa Inspectas samarbejde med Danske Busvognmænd og auditbesøgene på virksomhederne. Mette Heide var i sin tid med til at starte implementeringen og certificeringen af busvirksomheder i branchen op og kender derfor både branchen og de enkelte ledelsessystemer indgående. Det er derfor en erfaren kvinde, som overtager roret. Kiwa Inspecta Kiwa Inspecta har siden 1975 (Center for Teknisk Inspektion) leveret inspektion, auditering og certificering i Finland og har i dag også kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Polen. Virksomheden beskæftiger tilsammen mere end 1.500 medarbejdere, som betjener over 75.000 kunder. Kiwa Inspectas danske afdeling har til huse i Nr. Nebel ved Esbjerg, men har udkørselssteder overalt i landet.

Overvejer du certificering? Såfremt du overvejer en certificering inden for miljø- eller arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte Michael Branner i Danske Busvognmænd tlf. 7022 7099 eller michael@db-dk.dk. Du kan også få tilsendt et uforpligtende tilbud på certificering af din virksomhed. Hvis du som certificeret medlemsvirksomhed har spørgsmål til den nye aftale og overgangen fra den gamle til den nye auditør, er du også meget velkommen til at kontakte Michael Branner.

Aftalen Danske Busvognmænds aftale med Kiwa Inspecta betyder certificeringspriser, der ligger op til 30-40 % under de listepriser, man ellers ser. Derudover betyder Danske Busvognmænds aftale, at medlemmer kan bliver certificeret i hold, hvilket yderligere mindsker omkostninger, letter certificeringsprocessen og giver god sparring. Danske Busvognmænd arbejder desuden sammen med Rasmussen Rådgivning, der bistår medlemmerne ved selve implementeringen af det ledelsessystem, der skal certificeres. Samarbejdet med Rasmussen Rådgivning fortsætter uændret.

Danske Busvognmænd 47


Kort nyt

NOSTALGIHJØRNET

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

Knudsen Bussen

J

ens Ebbe Martin Knudsen overtog i 1933 Halfdan Nielsens rute Roskilde-Vindinge-Tune-KarlslundeGreve, inklusive en 15-personers Chevrolet årgang 1929. Allerede i 1934 blev den udskiftet med en ny Chevrolet Six, der anvendtes frem til 1948, hvor den blev udskiftet med en næsten ny Austin. I 1949 anskaffede man en bus dedikeret til turistkørsel – en næsten ny Bedford.

1.

I 1950 døde Jens Ebbe, hvorefter hans hustru Anne Marie videreførte forretningen fra 1960 med deltagelse af sønnerne Aage og Kurt. I 1967 overtog Kurt firmaet, mens Aage deltog som chauffør frem til 1972. Heldigvis var de betjente kommuner forstående og ydede ruten støtte, så den kunne overleve de svære kår i 1960’erne. I 1975 blev man entreprenør for det nyetablerede Hovedstadsområdets Trafikselskab.

2.

Med den store villaudbygning i 1970’erne og S-banens udbygning langs Køge bugt blev ruten en intensivt trafikeret rute Roskilde-Tune-Greve. Man købte i 1970 sin første bus fra Leyland, som derefter blev det foretrukne mærke. I 1980 blev det nødvendigt med busser med dobbeltdøre. Da man lukkede firmaet i 1990, rådede det over 7 busser. HT var nemlig – af Folketinget – blevet tvunget til at udlicitere buskørslen. Knudsens kørsel blev udbudt som noget af det første, og her vandt Linjebus, mens garagen en tid herefter blev udlejet til City-Trafik.

3.

1. I 1948 købte man denne 25-personers Austin med Scandia-karosseri årgang 1947. Her ses den foran fam. Knudsens villa på Ruggårdsvej i Roskilde. 2. I 1962 købte man denne brugte Volvo B 617 med ØrumPetersen-karosseri, årgang 1953, til erstatning for Austin’en. 3. I 1957 købte man denne kun et år gamle Mercedes-Benz O3500 med Ørum-Petersen-karosseri. Den anvendte man frem til 1972. 4. Lokalt havde man øgenavnet ”Knudsen Bussen”. I 1975 fik man leveret denne Leyland-DAB Serie 2, hvorpå øgenavnet var påmalet bussens mavebælte. Her ses den foran garagen på Håndværkervej.

4. 48 Danske Busvognmænd

Af: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: fam. Knudsen i BHS arkiv


Rubrikannoncer

- så besøg os for et godt måltid mad.

Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

Restaurant Menuen

ØNSKES:

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2017 2004

Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

23/09/16 13.40

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

per y t s u b e l l a å A/C service p

-det klarer vi..!

HAR DE GRUPPEN?

Kort leveringstid - Høj kvalitet - Lave priser

Går bus-turen til København..?

Kuverter

Busrejser – overnatning & forplejning

Så er Ketner Aalborg klar med service og reparation af alle typer aircondition til busser. Vores specialer er: Fartskriver service Turbo værksted Diesel værksted Starter/Generator værksted 3DUWLNHO¿OWHU VHUYLFH Busvarmer værksted

KETNER Aalborg 7080 7359 · Århus 7080 7361 · Holstebro 7080 7351 · Herning 9722 4499 www.ketner.dk

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99 Danske Busvognmænd 49


Rubrikannoncer / Info

Brugte busser Velkommen i DB

Kreds 1 Aarhus Turistfart ApS Rudolfgårdsvej 14 8260 Viby J CVR nr. 38578774

Afgang fra DB

Kreds 1 Rougsø Buslinier / Taxi Rougsøvej 73 8950 Ørsted CVR nr.: 14705384 Hals Rute og Turist Dregårdsvej 2 9330 Dronninglund CVR nr.: 20436972

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

HVIS DU VIL ANNONCERE HER

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

skal du kontakte PK-Reklame & Tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk

Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A 6971 Spjald CVR nr.: 20898887 Dansk Turistfart ApS Rudolfgårdsvej 14 8260 Viby J CVR nr. 35029966

Kreds 2 Papalina Turist ApS Birkevej 8 6330 Padborg CVR nr.: 37540943

Kreds 3 Lokaltrafikken ApS Plantagevej 10 4652 Hårlev CVR nr.: 32765890

e k k y l l i t r e Vi sig … med fødselsdagen

… med jubilæet

Peter Quadde 60 år den 16. august 2017 Keolis Danmark A/S

Bjørn Engelhardt Jakobsen 30 års jubilæum den 1. maj 2017 Vikingbus

50 Danske Busvognmænd

Stig Kirk 10 års jubilæum den 21. maj 2017 Snedsted Turistbusser


Info

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk

Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand.jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand.scient.pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Rikke Bengtsson rikke@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk Formand Rutesektor Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38, 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK... Annoncer i Busmagasinet Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

Bus magasinet Nr. 04 juli 2017 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår. Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk Ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk Layout og tryk Mediegruppen Horsensvej 72A, 2 7100 Vejle Tlf. 75 84 12 00 www.mediegruppen.net Annoncer PK-reklame & Tryk ApS Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk Oplag 2.000 stk. Distribution Post Danmark ISSN 1904-8505 Danske Busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede Mikael Friis Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 275,- inkl. moms – Udlandet kr. 335,- momsfrit Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. inkl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 6 gange om året Næste udgivelse er i uge 36 2017. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 17. august 2017. Trykt på miljøgodkendt papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitetsog miljøcertifiseeret iht. ISO 9001/14001.

MG 8733

Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd 51


DANSK SHOPPING UGE

I GEKÅS ULLARED SKANDINAVIENS STØRSTE VAREHUS I perioden søndag den 1. oktober til søndag den 8. oktober 2017 afholder Gekås Ullared i samarbejde Scandlines Helsingør-Helsingborg kæmpe shopping uge for danske busgæster.

TILBUDDET • Pris for 1-dagsbillet til stor bus med ekstra 25% rabat. • Gratis morgenmad på udturen og fransk hotdog + kaffe på hjemturen for chaufføren. • Ekstra stort tilskud pr. busgæst på 200 SEK. Saml en busgruppe gæster til shopping mekka Ullared og gør samtidig en god forretning. Kontakt Key Account Manager Lars Dalsgård for yderligere information. lars.dalsgaard@scandlineshh.com eller 21 53 60 80


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.