6601 busmagasinet 01 2017 web

Page 1

Bus t e n i s a mag Nr. 01 januar 2017

SULTEN SKAL STILLES El er en politisk beslutning

FOKUS

R EL ELLE GAS?

AARHUS TILBAGE TIL START Medlemsblad for Danske Busvognmænd


Setra – Et Daimler brand

xxxx

Lavt gulv på et højt niveau. Den nye MultiClass LE business holder niveauet. Prøv selv. Helt tilbage fra vores allerførste lavgulvsbus, har vi været bidt af det med det lave. Udover en lav indstigning har MultiClass LE business et lavt dieselforbrug, lave driftsomkostninger og lav totaløkonomi. Desuden er prisen relativt lav. Til gengæld holder resten et tårnhøjt niveau. I MultiClass LE business får du sikkerhed, komfort og driftssikkerhed i absolut verdensklasse. Reklamesnak? Døm selv – vi har en demobus holdende klar til prøvekørsel. Du kan bare ringe 56 37 00 42. Eller skrive.

2 Danske Busvognmænd EvoBus Danmark A/S · Centervej 3· 4600 Køge · tlf: 56 37 00 00 · evobus.danmark@daimler.com · www.setra.dk


Indhold

Leder v/ Steen Bundgaard Adm. direktør

30

Vi vender bladet – igen Ikke bare er 2016 blevet til 2017. V-regeringen nåede at blive til VLAK-regering, og Hans Chr. Schmidt (V) blev afløst af Ole Birk Olesen (LA) som ansvarlig for bl.a. transportområdet. Jeg vil i første omgang gang rette en stor tak til Hans Chr. Schmidt for den store indsats, han har ydet på transportområdet i sin tid som minister. Helt tilbage fra regeringsdannelsen i 2015 har Hans Chr. Schmidt kæmpet for en større myndighedsforståelse for de udfordringer, vognmænd og chauffører er stillet over for – særligt på køre- og hviletidsområdet. Flere gode tiltag er i pipelinen. Jeg vil særligt byde velkommen til den nye minister på transportområdet, som øjensynligt fortsætter kørslen i 5. gear. Allerede den 13. december præsenterede Ole Birk Olesen regeringens udspil til modernisering af taxiloven, Taxi til fremtiden. Ikke overraskende en liberalisering i forhold til den eksisterende lovgivning. Men også et udspil, hvor jeg håber, at ministeren fortsat vil være modtagelig for gode og saglige argumenter, der kan fremtidssikre den nye taxilov. 2017 bliver uden tvivl et spændende og udfordrende år. Vi skal i begyndelsen af januar byde velkommen til den nye direktør i ITD, Carina Christensen. Med det tætte erhvervspolitiske samarbejde, Danske Busvognmænd og ITD har, bliver det også noget, jeg ser frem til. Det er ingen hemmelighed, at 2017 også bliver det sidste år, hvor jeg sidder med ledelsesansvaret i Danske Busvognmænd. Efter 25 helt fantastiske år føler jeg, at andre, yngre kræfter skal til. Så 2017 bliver året, hvor Danske Busvognmænd siger goddag til Michael Nielsen, som efter bl.a. 8 år i IRU i Bruxelles søger nye udfordringer. Jeg håber, medlemmerne vil tage godt imod Michael, når han i løbet af året dukker op til forskellige medlemsarrangementer. Godt nytår!

42

08

FOKUS

10

R EL ELLE GAS?

i dette nummer... Specialkørslen

Turistbussen

04 06 08

26 30 32 35

Aarhus Kommune tilbage til start Aarhus Kommunes udbud – hvordan? Branchestandard skal sætte niveauet for specialkørslen

Fokus 10 14 16

El er en politisk beslutning Københavns Kommune har taget de første skridt Gi’ den gas

Kollektiv trafik 18 20 22

Brancheanalyse: Kollektiv bustrafik Trafikselskabet skærer til benet, og lidt til Glade medarbejdere giver glade passagerer!

Sulten skal stilles ’You Can Never Be too Generous’ Når uheldet er ude – i udlandet Nem moms-registrering i udlandet

Foreningen 36 Tapas og bjergkørsel med Irizar 40 Kom til årsmøde og busmesse i Herning Køretøj og teknik 42 Setra blæser til kamp i by- og regional-segmentet 44 Klip et modul og hug lidt overhæng 46 TL’s sidste landsformand er sovet stille ind 47 Nostalgihjørnet

Danske Busvognmænd 03


Specialkørslen

Aarhus Kommune tilbage til start Den 1. august 2016 gik driften i gang for Aarhus Kommunes kørsel for specialklasselever, voksenhandicap, dagcenterkørsel med flere. Der blev afprøvet en ny organisering med roller til Aarhus Kommune, Midttrafik og busselskaberne i forskellige roller. Det gik ikke. Af: Lasse Repsholt Foto: Colourbox

04 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

M

ange busvognmænd har prøvet det. Efter sommerferien, når en ny kontrakt skal startes op. Der er altid lidt begyndervanskeligheder. Ny chauffør, ny køreplan, nye vaner og måske et ændret serviceniveau. Det løser sig med tiden. Da de første problemer meldte sig i august, var det også forhåbningen hos Aarhus Kommune og Midttrafik, at tingene kunne løses. Tre måneder uden forbedring … Men efter tre måneder med frustrerede forældre og pårørende, fejl, forsinkelser, klager fra borgerne, redegørelser fra Aarhus Kommunes kørselskontor og ikke mindst massiv, negativ presseomtale, besluttede man i slutningen af oktober at flytte Midttrafiks opgaver (vognstyring og kontraktadministration) tilbage til Aarhus Kommune. Denne ændring skal ske senest pr. 1. april 2017. Forskellige andre ændringer har også fundet sted som konsekvens af det uheldige forløb. … og øget politisk pres Ultimo november er man dog stadig ikke i mål med kørselsordningerne og på rådhuset i Aarhus øges presset på borgmester Jacob Bundsgaard (S) for at få kørselsordningen på plads. Venstres medlem af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, Lene Horsbøl, opfordrer til at opsige den nuværende ordning og vende tilbage til den gamle model, og partifællen Henrik Arens (medlem af socialudvalget og sundheds- og omsorgsudvalget) opfordrer borgmesteren til politisk handling. To berørte rådmænd, ældrerådmand Jette Skive (DF) og socialrådmand Thomas Medom (SF) efterlyser og forventer også forbedringer.

Læs mere Følg forløbet på de to lokale aviser www.jp.dk eller www.stiften.dk På Aarhus Kommunes www kan du finde redegørelsen fra kørselskontoret: ”Opdateret redegørelse vedr. opstart af Aarhus Kommunes koordinerede kørselstilbud”. Den 30. september 2016.

Det mener Danske Busvognmænd Danske Busvognmænd udarbejder en branchestandard for udbud og afvikling af kørselsordninger (se side 8). Her er der selvfølgelig også tænkt på, hvordan man bedst kan organisere sin kørsel. Men svaret er ikke entydigt. Det kan afhænge af kommunens størrelse, og hvor store udbudsopgaver man skal håndtere. Et kørselskontor og en god og central koordinering på tværs i kommunen er altid en god idé. Men et kørselskontor kan være mange ting og udføre forskellige opgaver. I nogle tilfælde skal kørselskontoret blot visitere borgerne og fastlægge et serviceniveau. I andre tilfælde kan kørselskontoret varetage udbuddet og i nogle tilfælde kan kørselskontoret have en meget aktiv rolle i kørselsplanlægningen – som i Aarhus Kommune. I det konkrete tilfælde i Aarhus tyder det til gengæld på, at en opdeling af opgaverne mellem kommunalt kørselskontor, trafikselskabet og vognmændene ikke har været en god idé. En lignende løsning blev også prøvet i samarbejde mellem Odense Kommune og Fynbus for nogle år siden. Her valgte man også at vende tilbage til en anden model.

OST-vogne ude af billedet Busmagasinets læsere vil måske huske Aarhus-udbuddet fra en artikel i Busmagasinet maj 2016 – Trafikselskaber på kanten. Efter Danske Busvognmænds opfattelse tillod Midttrafik i strid med lov om trafikselskaber, at kørslen for Aarhus Kommune kunne udføres med OST-tilladelser. Dette spørgsmål blev drøftet med trafikselskaberne uden resultat, og Danske Busvognmænd opfordrede derfor Transportministeren til at sikre sig, at trafikselskaberne lever op til de regelsæt, de arbejder indenfor. I den konkrete sag løses problemet midlertidigt, da Midttrafik har måttet opsige de konktrakter med OST-vogne, der blev benyttet. Og det var ikke mange (3), skal det retfærdigvis siges. Det ændrer dog ikke på, at Trafikselskaberne har brug for mere tydelige rammer at arbejde indenfor.

Danske Busvognmænd 05


Specialkørslen

Aarhus Kommunes udbud – hvordan? Aarhus Kommune havde besluttet, at kommunens mange kørselsordninger skulle udbydes, planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med Midttrafik. Af: Redaktionen Foto: Colourbox

Hvordan var kørslen udbudt og tænkt? Midttrafik gennemførte i starten af 2016 (den 27. februar 2016) det 5. udbud af specialkørselsordninger for Aarhus Kommune. Udbuddet var delt op i fire delaftaler, der samlet skulle løse befordringsopgaverne til kørsel til skoler med specialklasser, institutioner eller lign. for Aarhus Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Omfanget består af cirka 2.300 enkeltture per dag.

Til gengæld stod Midttrafik for den daglige dialog med chauffører og vognmænd (Kontraktens §18.1). Problemer med den valgte IT-løsning, dårlig planlægning, problemer med at leve op til kravet om fast chauffør, forsinkelser og ventetid ved telefonerne bevirker, at Midttrafik og Aarhus Kommune i slutningen af oktober, når til følgende konklusion (Citat):

”Trods et godt samarbejde er Aarhus Kommune og Midttrafik nået til den erkendelse af, at strukturen er for kompleks. Baggrunden herfor er, at både Aarhus Kommune og Midttrafik vurderer, at samarbejdsmodellen ikke fungerer efter hensigten og resulterer i en mindre smidig opgaveløsning i relation børn, borgere, institutioner og leverandører.”

Udbuddet og kontrakterne lagde op til en særlig arbejdsfordeling for at løse kørselsopgaverne: I Aarhus Kommune skulle de tre magistratsafdelinger visitere borgerne og bevilge turene (punkt 1 i befordringskæden jf. s. 9): • Magistratsafdelingen for Børn og Unge • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommunes kørselskontor er placeret i Fælles Service under Borgmesterens Afdeling og står for den daglige drift på tværs af de tre magistratsafdelinger. Den planlagte kørsel sendes til Midttrafik (punkt 2 i befordringskæden jf. s. 9). Midtrafik stod for udbuddet og varetager vognstyringen og kontraktadministrationen. Det er også Midttrafik, der distribuerer informationen om den planlagte kørsel til vognmændene via Planet-systemet, der også kendes fra Flextrafikken (punkt 3 og 5 i befordringskæden jf. side 9) . Busvirksomhederne står for kørslen og den nære betjening af borgerne på baggrund af informationerne fra Midttrafik (punkt 4 i befordringskæden jf. side 9). Hvad gik galt? Det var tanken med organiseringen, at kørselstilrettelæggelsen skulle ske i tæt samarbejde med de involverede borgere og institutioner. Fast kørsel skulle planlægges og lægges i faste skabeloner, så borgeren oplever så konstant en kørsel som muligt.

06 Danske Busvognmænd

Udbuddet af kørselsordninger i Aarhus Kommune Delaftale (nr.)

Antal kørselspakker

Vogne

Option vogne

Timer / uge

1

48

48

5

697

2

26

26

3

490

3

6

6

1

64

4

167

167

0

1.818


Tag Færgen til Als og Fyn

Kampagnetilbud frem til maj 2017 BØJDEN-FYNSHAV SPODSBJERG-TÅRS

500,Book nu tlf. 5620 2160 eller bus@faergen.dk

Enkeltbillet for bus inkl. passagerer

Ballen

SamsøFærgen Kalundborg

FanøFærgen

Nordby

Esbjerg

AlsFærgen

Bøjden

Fynshav

LangelandsFærgen Tårs

Spodsbjerg

3 spændende programmer...

Se de fulde programmer - og mange flere - det store inspirationskatalog på faergen.dk/bookprogram SØNDERJYLLAND - endagstur

ALS - endagstur

FYN - endagstur

DKK pr. person ved 30 personer

DKK pr. person ved 30 personer

DKK pr. person ved 30 personer

255,-

• Færge Bøjden-Fynshav, tur/retur • Kaffe & rundstykke om bord • Entré til slot og museum Dagen begynder på Sønderborg Slot, som blev grundlagt som borg i første halvdel af 1200-tallet. I middelalderen udviklede borgen sig til en af rigets stærkeste fæstninger. Borgen blev sidenhen ombygget til et firefløjet slot i renæssancestil og efterfølgende forenklet og ombygget i barok stil. I 1852-64 fungerede slottet som dansk kaserne og blev i 1921 købt af den danske stat. Så går turen videre til Historiecenter Dybbøl Banke, hvor vi træder direkte ind i de voldsomme dage under krigen i 1864 og Slaget ved Dybbøl. Vi kan også vandre på den tidligere slagmark med resterne af skansernes sprængte krudtmagasiner, mindesten og grave.

BUS- OG GRUPPEREJSER

265,-

245,-

• Færge Bøjden-Fynshav, tur/retur • Kaffe & rundstykke om bord • Entré til til museerne Vi tilbringer dagen i oplevelsesparken Universe,som er Sønderjyllands største oplevelsespark med lærerig og spændende underholdning for alle aldre. Her vokser træer på hovedet og skøre robotter sludrer løs, og forunderlige oplevelser, nok til at fylde en hel dag. Turen går også forbi Mads Clausens museum, hvor vi bliver klogere på industrieventyret Danfoss og grundlæggeren, samt oplever de gamle stuer og Clausens første kontor i barndomshjemmet.

• Færge Fynshav-Bøjden eller Tårs-Spodsbjerg tur/retur • Kaffe & rundstykke om bord • Entré til til museerne Danmarks Jernbanemuseum i Odense, er placeret i en autentisk jernbanebygning med spor og drejeskive. Vi kommer helt tæt på de mange tog fra Danmarks jernbanehistorie. Vi tager plads på ubekvemme træsæder i vogne fra 1868, og kigger ind i den særlige damesalon, med adgang forbudt for de sjofle herrer... Derefter til Faaborg på byvandring og til Faaborg Museum, hvor vi besøger museet for fynsk malerkunst, samt hvis tiden tillader, særudstillingen.

Først til Danmarks Jernbanemuseum i

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmerne og er teknisk rejsearrangør. Booking og programinfo på:

info@nordictravel.dk | tlf. 6991 1651


Specialkørslen

Branchestandard skal sætte niveauet for specialkørslen Danske Busvognmænd er i gang med at udarbejde en branchestandard, som skal vejlede kommunerne i fornuftige udbudsvilkår for de specielle befordringsopgaver. Branchestandarden skal sætte det niveau for personbefordringen, som busbranchen selv mener, produktet skal leve op til og vise kommunerne, at kommunale udbud er et attraktivt alternativ til flextrafikken. Af: Michael Branner Foto: Colourbox

08 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

I

2013 indgik Kommunernes Landsforening og Finansministeriet en aftale om, at kommunerne frem mod 2017 skulle spare 430 mio. kr. om året på de specielle befordringsopgaver. Hvordan kommunerne skal spare pengene er op til dem selv, men i aftalen fra 2013 blev det hævdet, at kommunerne kunne hente gevinsterne ved at lægge deres kørsler ind i trafikselskabernes løsning (Aftale om kommunernes økonomi for 2013). I dag, tre år efter aftalen blev indgået, må man konstatere, at det er en sandhed med modifikationer. Flere kommuner har, efter at have benyttet trafikselskabet til deres specielle befordringsopgaver, trukket kørslen tilbage. Enten fordi serviceniveauet ikke levede op til det, kommunen forventede, eller fordi der slet og ret ikke var besparelser at hente alligevel (se boks og foregående artikel side 5). Andre kommuner har med succes oprettet deres eget kørselskontor, mens kørsel og/ eller koordinering varetages af vognmanden. Hvor meget skal udbydes? Og i hvilken kvalitet? Befordringskæden for kommunernes specielle kørselsordninger består typisk af følgende fem led: 1. Visitation 2. Bestilling 3. Kørselskoordinering 4. Kørsel 5. Fakturering og afrapportering En gennemgang af kommunernes befordringspraksis tilbage i 2012 viste, at ca. 25% af kommunerne i et eller andet omfang har oprettet et kørselskontor (Kommunal befordring – en kortlægning af praksis). Et sådan kørselskontor kan bestå af alt fra en funktion i kommunen, der har overblik over det samlede befordringsbehov i kommunen, til et decideret kørselskontor, som samler alt fra visitation, bestilling, koordinering og afrapportering. Hvor meget af befordringskæden, der udbydes til vognmanden, afhænger af, hvor meget af særligt bestillingsfunktionen og kørselskoordineringen kommunen selv ønsker at varetage. Men uagtet hvor stor en del kommunen ender med at sende i udbud til vognmændene, er det vigtigt, at kommunen får afklaret, hvilket serviceniveau og hvilken kvalitet man ønsker at inkorporere i kørslen.

Busvognmænds opfattelse, at kommunerne bør tænke igennem, hvordan udbudsbetingelserne sikrer en tilfredsstillende kvalitet af den kørsel, der i sidste ende skal leveres til brugerne. Handicapsektoren i Danske Busvognmænd har derfor startet udarbejdelsen af en branchestandard, kommunerne kan bruge som vejledning til de krav til materiel og serviceniveau, branchen selv mener, der er nødvendige for at sikre et tilfredsstillende produkt. ”Det er vognmændene og deres ansatte, som har fingeren på pulsen, når det kommer til brugernes oplevelse af specialkørslen ude i kommunerne. Det er derfor også dem, der har den bedste fornemmelse af, hvad der skal til for, at brugerne er tilfredse med det produkt, som kommunerne og vognmændene leverer i fællesskab,” udtaler formand for handicapsektoren i Danske Busvognmænd, Allan Mørup. DB vil sætte standarden I Danske Busvognmænd bliver man ofte kontaktet af kommuner, som netop ønsker gode råd i forbindelse med udbuddene. Det er branchestandardens formål at levere nogle gode råd til kommunernes udbudsproces, men det er i lige så høj grad hensigten at være med til at sætte niveauet for den kørsel, der sendes i udbud. ”Hvilke økonomiske krav bør kommunerne stille til de vognmænd, der skal byde ind på opgaven? Hvordan sikrer kommunerne, at udbuddene vindes af vognmænd, som går op i et godt arbejdsmiljø for chauffører og medarbejdere? Hvilke miljøkrav er rimelige at stille? Hvilke uddannelseskrav til chaufførerne? Det er sådan nogle spørgsmål, vi skal have afklaret og sende et klart signal til kommunerne om, hvilken standard branchen selv ønsker at levere,” forklarer Allan Mørup om branchestandarden, der vil blive formuleret de kommende måneder. ”Branchenstandarden bliver desuden et klart signal til kommunerne om, at vognmændene kan levere en tilfredsstillende løsning til kommunernes befordringsbehov uden om trafikselskaberne. Det bliver en standard, som både store og små vognmænd vil kunne genkende sig selv i, og som imødekommer de krav, kommunerne typisk har til leverandørerne af kørsel i dag,” afslutter Allan Mørup.

Flextrafik blev for dyrt Ikast-Brande Kommune trak i efteråret 2015 sin specialkørsel vedrørende daghjem, læge/speciallæge samt syge elever ud af flextrafik, som blev varetaget af Midttrafik. Den beslutning blev taget på baggrund af erfaringer med hensyn til både økonomi og service. Forhåbningerne om besparelser på området blev ikke indfriet og i nogle tilfælde til meromkostninger. Ikast Avis kunne således 23. september 2015 berette, at den forventede besparelse på daghjemsområdet på det lille halve år, der var gået, næsten var forsvundet, lægekørslen var blevet til en merudgift på 57.500 kr., mens kørsel med syge elever var steget til det dobbelte. Men problemet var ikke alene prisen – også serviceniveauet faldt ifølge byrådet i Ikast-Brande til et uacceptabelt niveau. I marts 2016 besluttede byrådet at sende kørslen i udbud til vognmændene igen. I løbet af 2016 har kommunerne offentliggjort over 27* udbud vedrørende specielle kørselsordninger. Siden 2011 har antallet af kommunale udbud ligget mellem 29 og 35 om året. Flextrafik er bestemt ikke den eneste mulighed, når kommunerne skal udbyde deres kørselsordninger. *Opgjort november 2016. Kilde: Danske Busvognmænds udbudsdatabase.

1

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Vognmænd med fingeren på pulsen Der findes forskellige udbudstekniske måder at inkorporere kvalitet for kørslen i udbuddene. Overordnet set kan udbyder enten indskrive en række minimumskrav i kontrakten, eller også kan kvalitetsparametrene indarbejdes som tildelingskriterier. Under alle omstændigheder er det Danske

"Det er vognmændene og deres ansatte, der har den bedste fornemmelse af, hvad der skal til for, at brugerne er tilfredse."

1

Kommunal

befor

Effektiviserin dring gskatalog

Januar 2013

Danske Busvognmænd 09


Fokus

FOKUS EL ELLER GAS?

El er en politisk beslutning Umove har siden august testet to lyngenopladelige el-busser for Københavns Kommune og Movia på den trafiktunge linje 3A i København. Forsøget skal vare i to år. Umoves driftsdirektør efterlyser allerede projekter i større skala på el-området. Af: Redaktionen Foto: iStock, Movia

S

idst i august rullede to nye el-busser under stor mediebevågenhed ud på linje 3A i København. Busserne er de første lyngenopladelige af sin slags i Danmark. Det betyder, at busserne ved hver endestation tilføres strøm gennem en pantograf, der sidder på bussens tag. Pantografen løfter sig op i ladestanderen, og på 1½-3 minutter får bussen strøm til endnu en tur gennem byen. Bussen ’sjatoplades’ således ved hver endestation. Opladningsmetoden er

afgørende, fordi den betyder, at busserne bruger meget lidt energi – at de kan være mere på gaden – og at der er plads til flere passagerer, fordi batterierne er lettere og fylder mindre. Det var virksomheden Umove A/S, som tilbage i 2014 vandt kørslen med linje 3A i København og dermed også skulle deltage i forsøget med de to busser. Københavns Kommune betaler omkostningerne for forsøget, hvor finske Linkker har leveret bussen, og hollandske Heliox har leveret ladestanderne. Umove står for bussernes daglige drift og har leveret chaufførerne. Forsøget med de to el-busser på linje 3A (der i alt betjenes af lidt over 30 driftsbusser fordelt på linje 3A og 9A) skal vare i to år, men allerede nu fortæller driftsdirektør i Umove, Tim Valbøll, at el-busserne betjener den 10 km passagertunge linje ganske fortræffeligt. ”Busserne havde som alle andre nye busser nogle børnesygdomme, men ikke noget, der

relaterer sig til el som drivmiddel. Kunderne er begejstrede over, hvor støjsvage el-busserne er, og de er også populære blandt chaufførerne,” beretter Tim Valbøll. Større skala efterspørges Ifølge Tim Valbøll er el vejen frem som drivmiddel i den kollektive trafik. Men han savner, at man i Danmark bruger el og alternative drivmidler i større skala: ”Tag da en enkelt linje i København og gør den til en el-buslinje. Så kan man altid diskutere, om reservemateriellet i en overgangsperiode skal udgøre 15 eller 20%, indtil teknologien har udviklet sig, og el-bussen er blevet lige så stabil som dieselbussen,” fortæller Tim Valbøll og understreger, at driftsstabiliteten er et vigtigt krav i den kollektive trafik. ”Hvis kontrakten varer 12 år eller mere, vil det ikke være en voldsom stor omkostning, og selvom der går nogle år, før teknologien

"Jo større investeringer vi gør i el, desto billigere bliver det, og desto nemmere bliver det at have med at gøre." 10 Danske Busvognmænd


Fokus

Danske BusvognmĂŚnd 11


Fokus

"Som operatører vil vi gerne have indflydelse, men det bør ikke være operatørens beslutning, om fremtidens drivmidler hedder gas, brint eller el."

for el-busser er lige så driftssikker som for dieselbusser, så bryder alle el-busser jo ikke ned på samme tid.” Spørgsmålet er, om markedet for el-busser er ved at være forbi teststadiet: ”I Holland har man lige indsat 45 el-busser i Eindhoven. Vi er nok ved at nå grænsen for, hvor små projekter vi kan få leverandørerne af el-teknologien til at være med på,” udtaler Tim Valbøll. Politiske spørgsmål Hidtil har forsøget med de to el-busser ifølge Tim Valbøll vist et større slid på dækkene (angiveligt fordi el-køretøjer accelererer hurtigere end dieselkøretøjer) – og ligesom med dieselbusser kan nogle chauffører køre fire omgange på linje 3A, mens nogle blot kan køre to, før bussen skal genoplades ved endestationerne til de anbefalede 80%. Det er naturligvis også en udfordring, at busserne skal bruge et ’udligningsophold’ til genopladning ved endestationerne – om end dette som udgangspunkt blot tager 3 minutter. Særligt hvis en chauffør misser en opladning og dermed forsinker køreplanen yderligere.

12 Danske Busvognmænd

”Lyngenopladelige el-busser er mere låste i forhold til de køreplaner, der lægges. Vi kan jo ikke rykke rundt på de to elbusser, der pt. må betragtes som ’specialdesignede’ til linje 3A i København,” forklarer Tim Valbøll. Men el-bussernes manglende fleksibilitet er også en hønen-og-ægget-diskussion. For når infrastrukturen udbredes, vil der opstå flere hotspots til opladning, således at man får flere muligheder med lynopladelige busser: ”Jo større investeringer vi gør i el, desto billigere bliver det, og desto nemmere bliver det at have med at gøre,” udtaler Tim Valbøll og påpeger, at der er meget hjælp at hente for omstillingen til alternativ energi ved gennemtænkte udbud på området. ”Der er en høj risiko på moderne teknologi, som forstærkes, når kontrakterne er korte. Dermed bliver den endelige pris også højere i udbuddet,” fastslår Tim Valbøll og tilføjer, at længere kontrakter kan give en mere fordelagtig afskrivning på de el-busser, som man indfører. ”Når man en dag beslutter sig for at lave udbud med el-busser, bør man lave kontrakter, der er længere end de nuværende 12 år.

Jeg tror, el-busserne vil kunne holde i endnu længere tid, og i så fald skal operatøren ikke bekymre sig lige så meget om, hvorvidt han kan sælge el-bussen, når kontrakten udløber.” Tim Valbøll understreger også, at det er vigtigt, at ansvarsfordelingen for den nye teknologi er klart defineret i kontrakten, og at drifts- og vedligeholdelsesansvaret gerne skal være operatørens alene, så man kan håndtere risikoen uden indblanding. Omvendt finder Tim Valbøll det oplagt, at den infrastruktur, som går på tværs af operatørerne, varetages af trafikselskabet eller en anden offentlig aktør. ”Der er mange spørgsmål i omstillingen til alternative drivmidler, som er både politiske og bør tages på et overordnet plan. Hvis vi f.eks. skal have flere lyngenopladelige busser, hvor skal den næste ladestander så stå? Det er naturligvis også oplagt, at operatørerne kan anvende de samme ladestandere og pantografer – og den samme teknologi mere generelt. Det øger fleksibiliteten og sænker omkostningerne i driften, men kræver, at alle trækker i samme retning,” forklarer Tim Valbøll. Selve spørgsmålet om, hvilke drivmidler Danmark skal satse på i fremtiden, er ifølge Tim Valbøll også politisk. Infrastrukturen til el-busser og alternative drivmidler vil således først slå igennem, når nogen tager ansvaret for omstillingen: ”Som operatører vil vi gerne have indflydelse, men det bør ikke være operatørens beslutning, om fremtidens drivmidler hedder gas, brint eller el. Vi leverer dét, kunden efter-


Fokus

spørger, så hvis de offentlige trafikindkøbere ønsker bestemte drivmidler, er det min klare opfordring, at man skriver det ind i udbudsmaterialet.” Indtil videre har operatørerne i flere af trafikselskabernes udbud haft mulighed for at byde ind med alternative drivmidler, der f.eks. lever op til diverse funktionskrav vedrørende emissioner, CO2 o.l. Men bundlinjen er stadig, at prisen vægter så meget, at operatørerne reelt ikke har mulighed for at vinde udbud med el-busser i konkurrence med diesel. ”Omstillingen til grøn energi er i mine øjne en politisk beslutning. Derfor bør der lægges op til, at trafikselskaberne og politikerne træffer en beslutning om strategien. Så skal operatørerne nok sørge for resten og levere ind på de specifikationer, man vil have,” konstaterer Tim Valbøll. Danmark sakker bagud Tager man et blik ud over busflåden i den kollektive trafik, er konklusionen da også, at Danmark ikke i samme omfang som sine nabolande har investeret betydeligt i busdrift med alternative drivmidler. ”Jeg tror, vi i Danmark har haft svært ved at matche vores ambitioner og strategi med økonomien. I mine øjne er det ikke længere

teknologien, der er en begrænsning, for flere europæiske byer har kørt med el-busser i lang tid. Men finansieringen af el-busser er en væsentlig faktor, og det er og bliver et politisk spørgsmål, hvornår vi har råd til at sætte ind.” Politikerne og trafikselskaberne skal med andre ord ikke forvente, at markedet for bustrafik på nuværende tidspunkt kan fremtrylle en el-bus, der kan hamle op med priserne for en dieselbus. Men under alle omstændigheder mener Tim Valbøll, at det

er på tide, at man i Danmark foretager nogle større satsninger i forhold til el-busser: ”Det tager ikke lang tid at opstille den infrastruktur, der skal til for at fastholde driftsstabiliteten, og selvom teknologien er under hastig udvikling, så bliver den kun billigere og nemmere at tilpasse. Der er ikke mange gode grunde til, at Danmark stadig venter på at satse på el-busser og alternative drivmidler i større skala.”

FORSKELLEN PÅ ELAFGIFTER TIL TOG OG BUSSER

Elbusser – 91 øre per kWh

Eltog – 0,4 øre per kWh

Københavns Kommune vil gerne indføre flere elbusser, men reglerne for elafgift er en åbenlys hindring. En bus betaler således 220 gange mere i elafgift end et tog. En ændring af dette kræver ny lovgivning fra Folketinget.

Åbent Hus hos EvoBus i Køge Den 25. januar kl 16-21 Når det er allerkoldest plejer vi at invitere alle vores kunder ind i varmen hos EvoBus til et hyggeligt og inspirerende Åbent Hus. I år er ingen undtagelse. Kom og mød kolleger og hør nyt fra branchen. Programmet er spækket med interessante oplæg, superskarpe tilbud og chancen for at prøvekøre de seneste busmodeller. Og så er der naturligvis den sædvanlige forkælelse af ganen med pølser, kaffe og kage. Meld din ankomst hos Danske busvognmænd på db @ db-dk.dk. Husk at fortælle hvor mange I kommer.

Velkommen.

Danske Busvognmænd 13


FOKUS

Fokus

EL ELLER GAS?

Københavns Kommune har taget de første skridt I Københavns Kommune er el-busser endnu ikke udbredt, men med budgettet for 2017 har man sat nogle konkrete målsætninger for indfasning af busdrift med alternative drivmidler. Visionen er, at alle Københavns busser skal være elektriske i 2030. Af: Michael Branner

D

et var Københavns Kommune, der søsatte projektet med de to lyngenopladelige el-busser på linje 3A. Projektleder i Københavns Kommunes økonomiforvaltning, Mikkel Krogsgaard Niss, ser frem til at kunne dele Umoves erfaringer fra forsøget med hele branchen og erklærer sig enig i, at de offentlige trafikindkøbere bør stille klare krav om alternative drivmidler i udbudsmaterialet, hvis man vil videre i udviklingen. ”Det er en stor omvæltning at skifte teknologi i busbranchen – det er ikke noget, vi kan forvente bare kommer af sig selv,” udtaler Mikkel Krogsgaard Niss. ”Det er kun, hvis staten, kommuner og regioner vil det, at omstillingen sker i den kollektive busdrift. Derfor er det også oplagt at bede om det i udbudsmaterialet,” tilføjer Mikkel Krogsgaard

Niss og påpeger, at man med budgetforliget for 2017 har taget de første konkrete skridt i Københavns Kommune mod udbud, hvor el eller lignende alternative drivmidler er et konkret krav. ”En succesfuld omstilling til alternative drivmidler i København kræver, at kommunerne er i stand til at arbejde sammen om projektet. 90% af buslinjerne i Københavns Kommune hænger sammen med andre kommuner, så det er naturligvis ikke op til Københavns Kommune alene. Men samarbejdet forplumres af de helt tossede elafgifter for busser, der er markant højere end dieselafgifterne, og oven i købet over 200 gange højere end elafgifterne for tog og letbane,” afslutter Mikkel Krogsgaard Niss.

Visioner for alternative driv-midler i Københavns Kommune Forsøget på linje 3A i København skal ses i lyset af en større strategi, som Københavns Kommune har sat i værk bl.a. med Klimplanen 2025 (2012) og senest med Ren luft til københavnerne (2013). Først og fremmest satser Københavns Kommune på at være CO2-neutral i 2025. Her udgør den kollektive bustrafik en væsentlig del af strategien: • I 2025 skal 75% af al transport foregå til fods, på cykel eller via kollektiv trafik. Det kræver bl.a. 20% flere brugere af bus, S-tog og Metro i 2025 end i 2009. • Bussernes bidrag til luftforureningen i København er reduceret med 60% for NOx og partikler i 2025 sammenlignet med 2011. • Opgradering af 50-100 busser til Euro-norm VI (er sket for næsten 300 busser). • Prioritering af busnettet således, at bussernes rejsetid er reduceret med 10% og bussernes regularitet er forbedret med 20% i 2025 i forhold til 2011. • 30-40% af alle tunge køretøjer skal bruge nye drivmidler i 2025.

14 Danske Busvognmænd

Budget ´17 Renere kollektiv bustrafik vil øge udgifterne til driften af den kollektive bustrafik på grund af de høje elafgifter. I budgetaftalen for 2017 bakker alle partier i Københavns Borgerrepræsentation op om, at der fra 2019 så vidt muligt skal stilles krav om betjening med el-busser eller andre busser, der leverer samme positive effekter som el-busser: Omlægning af busdrift til el-busser ”Københavns Kommune har ambitioner om CO2-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i Movias kommende udbud af busdrift i København så vidt muligt stiller krav om betjening med el-busser – eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO2, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer de samme positive effekter som el-busser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer – eller ekspropriation af mindre områder.” (Kilde: Budget ’17, www.kk.dk/budget).


Momsregistrering på autopilot TripVAT Vi har lavet en ny app, som registrerer de kørte kilometer i udlandet automatisk via GPS’en i chaufførens telefon og sender dem direkte til FDE. Både du og FDE sparer tid på manuel indsamling af data og hermed opnår du.

NY

• din chauffør kan koncentrere sig om kørslen og den gode service over for passagererne • mere korrekt dokumentation • billigere momsregistrering

Kontaktpersoner: Pia Rasmussen Karin Lassen pr@fde.dk eller kl@fde.dk eller tlf. 7430 3387 tlf. 7430 3379

APP

deservice n u k te s e rp a k s s Danmark Kontakt din lokale konsulent

Forsikring/

TransportIT

Pension

sservice • Køre- og hviletid teplanru og g rin sty de • Flå lægning transport• IT-løsninger til branchen

Tele • Gratis teletje k • Samarbejd spartnere: MOBILET og ip nordic • IP-løsninge r • Tilbud på te lefoner • Gode priser på hardware

• Auto- og er hvervsforsikrin ger i ind- og udla nd • Samarbejd spartnere Tryg og Oskar Schunc k • Firmapensio n og sundheds forsikring

Indkøb/Netshop • • • •

Formularer Mobiltelefoner og GPS’er Kontorartikler ADR- og lastsikringsudstyr

Jan P. Bruhn Tlf. 4045 3040 jpb@itd.dk

Dan Zoèga Christensen Tlf. 4071 3334 dzc@itd.dk

Frank Schnipper Tlf. 6020 8601 fs@itd.dk

Frank Han kan hjælpe dig med at sammensætte din helt egen servicepakke

Lyren 1 . 6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk

Danske Busvognmænd 15


Fokus

FOKUS

Gi’ den gas

EL ELLER GAS?

El-busserne løber med al opmærksomheden som fremtidens busdrift, men indtil videre er der blot gennemført nogle forsøgsprojekter med blandede resultater. Samtidig vælger flere og flere kommuner at sætte gang i gasbusserne i den kollektive trafik. Måske er gasbusser drevet med biogas en bedre, billigere og mere pålidelig vej til CO2-neutral busdrift i Danmark? Af: Lasse Repsholt Foto: iStock, Kristian Riber

F

redericia Kommune var de første til i større skala at rulle ud med gasbusserne. Den 30. juni 2013 blev 12 driftsbusser (ca. 42.000 køreplantimer) sat i drift. I årene 2014 til 2016 er yderligere 63 gasbusser sat i drift fordelt på otte kontrakter (eller projekter) – og i 2017 er det planlagt at sætte yderligere 80 gasbusser i drift fordelt på to kontrakter. Linje 5A – nu linje 5C – der drives af Arriva og bustrafikken i Sønderborg Kommune, der drives i Umove fra juni 2017 (Se boks). Men hvad får kommunerne og busselskaberne til at kaste sig over gasbusserne? Er der nogen fordele? Naturgassen er lige så sort som diesel … Drives gasbusserne med naturgas, er miljø-

16 Danske Busvognmænd

gevinsterne meget begrænsede. Det var i hvert fald konklusionen i en undersøgelse fra Teknologisk Institut (Måleprogram for tunge CNG-køretøjer, Teknologisk Institut, oktober 2015). Her når man frem til, at gasbusser og -lastbiler udleder lige så meget CO2 pr. kilometer som dieselkøretøjer – i nogle tilfælde mere. Især dieselmotorernes Euro 6 norm har yderligere bevirket, at dieseltrafikkens lokale forurening af byluften er blevet væsentlig mindre. Endelig støjer de to køretøjstyper omtrent lige meget ifølge målingerne fra Teknologisk Institut. Resultaterne vækker selvfølgelig uro i gaskredse, men væsentligt er dog under alle omstændigheder, at hvis naturgassen erstattes af bæredygtig biogas, er der er et stort potentiale i forhold til CO2-udledningerne.

… men klimagevinsten kan komme med biogassen Forhåbningen til gasbusser – og til gas i transportsektoren i det hele taget – er, at der på længere sigt kan benyttes biogas, der erstatter både fossil diesel og naturgas og dermed bidrager til at reducere transportsektorens CO2-udledning (Biogas i Danmark – status, barrierer og perspektiver, Energistyrelsen 2014). Brug af biogas i transportsektoren kræver, at biogassen opgraderes til ”bionaturgas”, så den kan tilføres naturgasnettet (alternativt transporteres i tankvogne) og derefter anvendes i busser og lastbiler. Under alle omstændigheder skal den leve op til krav om bæredygtighed og brændstofkvalitet. En omkostningsfuld proces.


Fokus

Når 1 MWh bionaturgas er blevet tilført naturgassystemet, udstedes der et bionaturgascertifikat. Certifikatet garanter, at 1 MWh bionaturgas er tilført gasnettet og ikke er solgt til andre. Biogas og naturgas blandes i systemet, men certifikaterne dokumenterer den del af gassen, som kommer fra biogas. Energinet.dk står for at udstede og administrere certifikaterne til producenterne af biogassen. I sidste ende sælges certifikaterne til den kommune eller busoperatør, der har brug for biogas til busdriften. Kan det løbe rundt? Et godt spørgsmål er naturligvis, om der er en god økonomi i gasbusserne? Benyttes biogas, er der som sagt en CO2-gevinst, der tælles positivt i en samfundsøkonomisk beregning. Men hvad med operatørens drift? Energistyrelsen har undersøgt rammevilkårene for gas til tung transport. (Rammevilkår for gas til tung transport, Energistyrelsen, november 2014). Bemærk, at man i undersøgelsen kun har set på tekniske og driftsøkonomiske aspekter ved gasdrift – og ikke eventuelle samfundsøkonomiske fordele ved biogas. Og svaret er nej. Det kan ikke løbe rundt. Der er en del tekniske og økonomiske udfordringer ved gas til tung transport. Energistyrelsen konkluderer blandt andet: • Der er færre køretøjer på markedet, og de er dyrere sammenlignet med dieselkøretøjer. • Energiforbruget er højere, og dermed er der få (eller ingen) klima- og miljøgevinster ved naturgas sammenlignet med diesel i Euro6-motorer.

• Der skal investeres i etablering af stikledninger og tankstationer, og de skal have en omsætning på 6-700.000 m3 gas for at være rentable – svarende til ca. 23 bybusser. • For vognmanden giver gasbusdrift usikkerhed om driftsøkonomien og gensalgsværdien. Meromkostningen skønnes i rapporten til cirka 0,37 kr. pr. km for busser, hvilket selvfølgelig i høj grad afhænger af de konkrete forudsætninger. Men alt dette vil kunne overvindes i takt med, at teknologierne og markederne modnes.

mindre udvaskning af kvælstof – afhængig af produktionsmetoden. Det er hovedsagligt kommunernes ønske om CO2-neutral busdrift, der er drivende for ønsket om busser på biogas, men der er også andre bud. I Frederikshavn Kommune giver produktionen af biogas mulighed for at producere mere gylle, større svineproduktion og bevaring af arbejdspladserne på Danish Crowns slagteri i Sæby. I Skive Kommune understøtter kommunen udviklingen af en Grøn Gas Erhvervsklynge for dermed at skabe en CO2-neutral kommune i 2029 og samtidig styrke erhvervsudviklingen.

Men det er jo også politik Selvom bustransport med gas indtil videre er dyrere, er der også en masse andre fordele ved produktion og brug af biogas. Først og fremmest den førnævnte klimagevinst ved, at den fortrænger fossil diesel og naturgas. Geopolitisk kan biogas være med til at begrænse afhængigheden af gasimport fra andre lande og regioner. Fokus på biogas kan fremme udvikling af dansk teknologi og øge dansk eksport på området. Endelig kan der være andre afledte miljøgevinster i form af genanvendelse af næringsstoffer og

Hvis du vil vide mere: Rammevilkår for gas til tung transport, Energistyrelsen, November 2014 Biogas i Danmark – status, barrierer og perspektiver, Energistyrelsen 2014 Måleprogram for tunge CNG-køretøjer, Teknologisk Institut, oktober 2015

En oversigt over de danske gasbusser Start

By

Juni 2013

Fredericia

Juni 2014

Gladsaxe, 2 stk. på linje 6A og 1 på 350S

Juni 2014

Holstebro

Juni 2014

Busser

Køreplantimer

Gastype

Operatør

12

42.696

Naturgas

Tide Bus

3

Arriva

12

23.600

Biogascertifikater

Arriva

Frederikshavn, Rute 73 (til Aalborg)

5

17.617

Biogascertifikater

Arriva

2015

Frederikshavn, Bybusser

6

16.212

Biogascertifikater

Hjørring Citybus A/S

Juni 2016

Skive, bybusser

4

9.771

Biogascertifikater

Arriva

Juni 2016

Skive, lokalbusser

7

28.274

Biogascertifikater

De Gule Busser (3 busser ) De Blaa Busser (4 busser )

Juni 2016

Silkeborg

17

58.605

Biogascertifikater

Tide Bus

August 2016

Aalborg

Biogascertifikater

Arriva

April 2017

København, 5A (Linje 5C)

41

160.300

Biogascertifikater

Arriva

Juni 2017

Sønderborg

39

61.627

Biogascertifikater

Umove

9

Danske Busvognmænd 17


Kollektiv trafik

BRANCHEANALYSE:

Kollektiv bustrafik Den kollektive bustrafik er baseret på langvarige samarbejdsrelationer – og kontrakter – mellem trafikselskaber og busoperatører. Det er til glæde og gavn for operatørerne, passagererne, chaufførerne og trafikselskaberne. I de senere år har mange oplevet kørselsreduktioner i kontrakterne og trafikselskabernes budgetter i 2017 vender også pilen nedad. Hvordan klarer busoperatørerne det? Af: Lasse Repsholt Foto: Colourbox

Markedet for kollektiv bustrafik bliver mindre … Busmagasinet har set på næste års budgetter i trafikselskaberne og beregnet udviklingen målt i faste priser. I den sammenhæng holder kun Nordjyllands Trafikselskab og Movia stand, mens de andre trafikselskaber reducerer – tabel 1. Bemærk, at faldende nettoudgifter selvfølgelig også kan være

resultatet af lavere omkostninger eller flere billet-indtægter, men det forudsættes her overvejende at være reduktioner.

trafikselskabet hvæsser kniven. Det ser ud til at være en øvelse, busoperatørerne har forberedt sig godt på.

… og kapaciteten løbende tilpasses Busoperatørerne i den kollektive trafik bør derfor være særligt opmærksomme på toplinjen og ikke mindst mulighederne for at tilpasse kapaciteten, hvis – eller når –

Som det fremgår af tabel 2 – og mere tydeligt af figur 1 – har busoperatørerne i den kollektive trafik samlet set formået at fastholde en mere positiv tendens i det primære resultat (driftsresultatet) sammenlignet med

Tabel 1: Trafikselskabernes samlede budgetter for kollektiv bustrafik (mio. DKK – faste priser) Trafikselskab

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Udvikling fra 2016 til 2017 (Pct.)

Fynbus

348,6

349,2

339,3

-9,6

Midttrafik

694,6

700,0

639,5

-8,0

1.536,9

1.545,1

1.515,8

0,1

NT

442,1

437,3

435,7

2,0

Sydtrafik

384,4

391,5

376,2

-3,9

3.406,7

3.423,1

3.306,5

-2,8

Movia

I alt

Kilde: Trafikselskabernes budgetter. Bemærk: De anførte beløb er trafikselskabernes nettoudgifter til kollektive bustrafik. Det vil sige det beløb, kommuner og regioner skal finansiere, når indtægterne fra billetsalg er trukket fra.

Tabel 2: Bruttofortjeneste og primært resultat (1.000 DKK) for 88 ruteselskaber

Bruttofortjeneste Primært resultat Kilde: NN Markedsdata

18 Danske Busvognmænd

2012

2013

2014

2015

1.638.239

1.809.482

1.820.447

2.159.940

79.885

132.010

116.347

139.315


bruttofortjenesten. Med andre ord er det over årene lykkedes at reducere kapacitetsomkostningerne relativt meget, hvilket giver positiv effekt for driftsresultatet. Men rutesektoren halter stadig bagefter i forhold til afkastningsgraden Som påpeget i de andre brancheanalyser (Busmagasinet september 2016 og november 2016) er evnen til at skabe overskud med kapitalapparatet i den kollektive bustrafik ringere, end i de to øvrige sektorer. Den vægtede afkastningsgrad var i 2015 på 3,5 pct. Det dækker selvfølgelig over store forskelle, hvor navnlig de mellemstore, familieejede selskaber generelt klarer sig godt.

Figur 1: Udvikling i bruttofortjeneste og primært resultat (20 busoperatører) 200 180 160

Bruttofortjeneste

140

Primært resultat 120 100 80 60 2012

2013

2014

2015

Tabel 3: Balancesum og vægtet afkastningsgrad for de tre sektorer

Kollektiv bustrafik Afkastningsgrad (Pct.) Samlet balance (1.000 DKK) Turistbustrafik Afkastningsgrad (Pct.) Samlet balance (1.000 DKK) Handicap- og specialkørsel Afkastningsgrad (Pct.) Samlet balance (1.000 DKK)

2012

2013

2014

2015

1,9

3,9

3,6

3,5

4.330.082

3.406.348

3.295.346

3.959.351

9,4

9,4

10,7

12,3

671.876

800.859

794.170

879.931

8,3

8,4

7,6

5,4

434.352

464.923

503.545

521.661

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra www.cvr.dk. Bemærk at afkastningsgraden er beregnet som et vægtet gennemsnit for alle busselskaberne inden for de tre sektorer.

Danske Busvognmænd 19


Kollektiv trafik

Jørns Busrejser:

Trafikselskabet skærer til benet, og lidt til Én af de vognmænd, der har mærket, hvordan et ellers langsigtet samarbejde om kollektiv bustrafik kan ende i juridiske tovtrækkeri om nedskæringer og godtgørelser, er Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser i Brønderslev. Det, der lignede en administrativ forenkling i kontrakten, blev trafikselskabets fribillet til at reducere kørselskontrakten markant – med meget forringet godtgørelse. Af: Lasse Repsholt Foto: Jesper Thomassen

Fire kontrakter blev til én … Jørns Busrejser afgav tilbud på et antal individuelle pakker og busruter i Nordjyllands Trafikselskabs (NT’s) udbud 17.1. Ved evalueringen den 18. februar 2011 bliver det afgjort, at Jørns Busrejser blandt andet vinder fire pakker med i alt 9 busser og 15.860 køreplantimer. Kontrakterne bliver først underskrevet af NT den 16. juni 2011. I mellemtiden er der sket det, at de fire delaftaler og tilbud (9 busser) fra Jørns Busrejser er blevet samlet i én kontrakt. Nuvel – hvorfor besvære sig med at håndtere fire i øvrigt enslydende kontrakter, når de kan samles i én? …og ruten kunne lukkes Det får man svaret på i et brev fra NT til Jørns Busrejser den 21. marts 2016. Her op-

lyses det, at én af de pakker, Jørns Busrejser havde budt på – Pakke 223, der omfatter rute 203 mellem Hjørring og Brønderslev med to busser og knap 3.000 køreplantimer – ikke blot reduceres, men fjernes helt. For de fleste vil det være at betragte som en ophævelse af kontrakten med de konsekvenser, det nu kan få. Men ikke for Nordjyllands Trafikselskab. Takket været manøvren fra juni 2011 – sammenlægningen af fire tilbud til én kontrakt – betragter NT ikke aftalen og tilbuddet fra Jørn Pedersen om rute 203 som én selvstændig aftale, men som en del af en samlet aftale. Der er ifølge NT ikke tale om kontraktophævelse, men i stedet en reduktion. For det tilbydes Jørns Busrejser en endog meget beskeden godtgørelse sammenlignet med den indtjening, der var forventet i aftalen om rute 203.

Jørns Busrejser og NT er ikke nået til enighed Til trods for mange års gensidigt samarbejde er det ikke lykkes for Jørn Pedersen at nå til enighed med NT i sagen. I samarbejde med advokat Karsten Madsen fra HjulmandKaptain føres sagen derfor videre i det juridiske system. Karsten Madsen oplyser, at han har den opfattelse, at NT er forpligtet til at betale fuld kompensation til Jørns Busrejser for nedskæringen af køreplantimerne på pakke 223 (rute 203), som om Jørns Busrejser havde kørslen på ruten i kontraktens løbetid. Med Karstens Madsens ord er der ikke tale om en retmæssig nedskæring af et antal køreplantimer i aftalen, men om en uretmæssig, ophævelse af pakke 223. Foran venter en voldgiftsafgørelse for at komme til bunds i sagen.

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

20 Danske Busvognmænd


23-26

MAY

2017 MADRID / SPAIN

MANUFACTURING MOBILITY

ORGANISED BY


Kollektiv trafik

ÅRETS VÆKSTLINJE:

Glade medarbejdere giver glade passagerer! Den 27. oktober uddelte Movia fire operatørpriser, hvor De Blaa Omnibusser vandt Årets Vækstlinje. Det er anden gang i løbet af de sidste tre år, at De Blaa Omnibusser løber med titlen. Hvad er hemmeligheden bag deres succes? Af: Simon Vind Foto: Movia, deblaaomnibusser.dk

I

år gik prisen for Årets Vækstlinje hos Movia til De Blaa Omnibusser på linje 185, som præsterede en flot produktivitetsstigning på over 13%. Foruden æren følger en pris på 25.000 kr. Vækstprisen uddeles på baggrund af målinger, hvor passagerne tælles og bliver spurgt om deres tilfredshed – både med den aktuelle tur og rejsen som helhed.

22 Danske Busvognmænd

Vigtigheden af samarbejde Ifølge De Blaa Bussers driftschef, Morten Sørensen, skyldes det flotte resultat en ændret køreplan, som betyder, at passagerer inde fra København har mulighed for at tage en bus ud af byen hvert 10 minut. ”Dette står i skarp kontrast til tidligere, hvor forskellige busser kørte nærmest lige oveni hinanden, og hvor

der nemt kunne være 30 minutter mellem afgange,” forklarer Morten Sørensen. Dette samarbejde buslinjer imellem – og samspillet med togdriften kombineret med en forkortet ventetid på bussen – har været medvirkende til den kraftige vækst. Morten Sørensen fremhæver chaufførernes rolle i dette. Især deres indsats, da de i


Kollektiv trafik

Årets S-buslinje går til Nobina A/S Årets Vækstlinje var ikke den eneste pris, der blev uddelt ved årets operatørpriser i Movia-regi. Også Årets S-buslinje skulle findes. Her blev det Nobina, der løb med titlen, som gives til den operatør, der har opnået den højeste passagertilfredshed blandt de otte S-buslinjer. Nobina vandt prisen på linje 400S, hvor der sidste år kørte knap 2,9 mio. passagerer. Udover hæderen, følger også en pris på 50.000 kr. Prisen uddeles baseret på passagernes tilfredshed og måler således på mange forskellige parametre, lige fra renlighed i bussen, til en smilende og venlig chauffør. Nobinas chef for forretningsudvikling, Nikolaj Kyhn, mener, at et fokus på hele værdikæden, hvori alle bliver hørt, og især samspillet mellem chauffører, værksted, driftsledelse og en god planlægning, er blandt de primære årsager til at lige netop Nobina vandt den flotte pris. Et vigtigt element er, ifølge Nikolaj Kyhn, den løbende dialog mellem leder og medarbejder, samt at ”vi tre gange om året afholder teammøder for chaufførerne, hvor vi diskuterer både overordnede mål og resultater, samt hvilke ting, der rører sig i dagligdagen. Disse møder er en mulighed for at vore chauffører kan lette deres hjerter og komme af med de forslag til ændringer og forbedringer, de føler, der er brug for,” forklarer Nikolaj Kyhn. Titlen er en stor cadeau til hele Nobina, og Danske Busvognmænd ønsker dem derfor stort tillykke med prisen. Følgende priser blev ligeledes uddelt i Movia: • Årets Operatør: Kruse A/S • Årets Københavnerlinje: Arriva Ryvang (linje 1A)

Midttrafik kårer Årets Busselskab Midttrafik uddelte d. 2. december prisen for ”Årets Busselskab 2016” i to forskellige kategorier. Midtbus Jylland løb med titlen som årets busselskab for små ruter, hvilket vil sige ruter, der kører under 15.000 køreplanstimer, mens Keolis løb afsted med prisen som årets bedste busselskab for store ruter. Prisen uddeles på baggrund af den samlede kundetilfredshed, og her lå både Midtbus Jylland og Keolis i toppen i alle spørgsmål. Kim Christensen fra Midtbus Jylland fortæller: ”Vores chauffører er vant til at køre turistkørsel, og som turistchauffør er det en nødvendighed at yde den ekstra gode service for at bibeholde kunden. Det er den gode service, vi prøver at tage med over i den rutekørsel, vi kører for Midttrafik. Vi kan mærke på vores chauffører, at de har en faglig stolthed, og de er glade for, at der bliver sat pris på den gode service, de yder.” Udover de flotte titler modtager begge vindere også 75.000 kr. hver. Danske Busvognmænd ønsker stort tillykke med titlerne.

Keolis Aalborg får transporterhvervets uddannelsespris 2016 Udover prisen som årets busselskab for store ruter i Midttrafik modtog Keolis også tilbage i november Transporterhverts Uddannelsespris overrakt af TUR’s formand, Kim Poder. Prisen gives til den person eller personer, organisation eller institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser. Motiveringen for prisen var, at Keolis Aalborg med fællestillidsmand Lars Gaardbo og driftschef Heine Guldhammer som initiativtagere og arbejdsheste har arbejdet målrettet for at højne uddannelsesniveauet hos buschaufførerne i Keolis Aalborg. Det er en indsats, som er foregået siden 2004 i tæt samarbejde med den lokale 3F-afdeling og VUC Nordjylland. Metoden har været at få medarbejderne afklaret i forhold til læse- og skrivefærdigheder. VUC har været den uddannelsespartner, som har hjulpet en lang række buschauffører til at kunne/blive bedre til at læse og skrive. Således havde man i flere år en undervisningsvogn holdende på anlægget. En afledt effekt af dette er, at andelen af faglærte chauffører på Aalborganlægget i dag er meget højt. Dette er medvirkende til, at anlægget leverer busdrift af høj kvalitet.

Danske Busvognmænd 23


Kollektiv trafik

Om Årets Vækstlinje De Blaa Omnibusser kører i dag på 25 forskellige linjer med over 65 busser. Virksomheden er familieejet og har været det lige siden, at P.V. Jørgensen købte den i 1948. De Blaa Omnibusser beskæftiger mere end 200 mandlige og kvindelige chaufører og driver desuden alle buslinjer fra Holte station. første omgang tog initiativ til at gøre noget ved køreplanen – og samtidig gøre kommuner, De Blaa Omnibusser og Movia opmærksomme på problemet, så man i fællesskab fik gjort noget ved det.

De Blaa Omnibusser Prisen for ’Årets Vækstlinje’ uddeles af Movia til operatøren på den linje, der har haft den største passagertilvækst set i forhold til antallet af timer. Med i feltet er de buslinjer i Region Hovedstaden, der har over 100.000 passagerer. Dette sikrer, at udfaldet ikke afgøres af små udsving.

ALT I GLAS...

Servicen er altafgørende Hvert år uddeler Movia en kvalitetspulje på baggrund af tilfredsheden blandt passagerer. Denne ordning resulterede blandt andet i, at De Blaa Omnibusser i 2014 fik en bonus på 13,91 kr. per kørt time. Hos De Blaa Omnibusser går 30% af disse penge til medarbejderfonden, der står for sociale arrangementer som ture til Bakken, fisketure, m.m. – og laver aftaler med fitnesscentre og diverse andre aktører for at øge medarbejdertilfredsheden.

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager

www.busruder.dk

r

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

• • • •

24 h BusService Glasspecialisten Frontruder -din sikkerhed for kvalitet • Stenslagsreparationer Sideruder • Specialværktøj Bagruder • Renovering af Glasforsegling (Ombrello) termoruder

Medarbejdertilfredshed er et nøgleord i forhold til at opnå den høje service: ”Glade medarbejdere giver selvsagt gladere passagerer, hvilket er noget, der alt sammen er med til at løfte serviceniveauet hos chaufførerne,” siger Morten Sørensen og tilføjer: ”Dette er i høj grad også medvirkende til den anerkendelse, som linje 185 har fået.” På trods af checken på 25.000 kroner er det vigtigste for Morten Sørensen det skulderklap, der følger med – og at de tiltag, de kommer til bordet med, bliver værdsat. Danske Busvognmænd ønsker De Blaa Omnibusser et stort tillykke med titlen – og alt held og lykke fremover.

RESTAURANT LYNETTEN SELSKABSLOKALER MED PLADS TIL 200 PERSONER Vi afholder alle former for busselskaber og busserne kan holde lige ved døren. Menuen sammensættes efter jeres ønsker og vi har åbent året rundt.

Få et godt tilbud på telefon 60 17 48 32 eller kasper@restaurantlynetten.dk

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber. Sydglas Danmark Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev

Afdeling Øst Vallensbækvej 46 hal A 2605 Brøndby.

DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

24 Danske Busvognmænd

Restaurant Lynetten • Refshalevej 200 • 1432 Kbh Tlf. 3296 0055 • restaurantlynetten.dk facebook.com/restaurantlynetten


Kort nyt

NY TRANSPORTMINISTER MED LIBERALE MÆRKESAGER En Venstre-minister, Hans Christian-Schmidt, takker af, mens Ole Birch Olesen (LA) overtager posten som transportminister. Det nye regeringsgrundlag for trekløverregeringen Venstre, Liberal Alliance og Konservative lægger først og fremmest op til flere vejinvesteringer, såsom udvidelse af E45 og en undersøgelse af havnetunnellen i København. Herudover er udbud på togområdet, liberalisering af taxiloven samt udvikling af digitale løsninger til den kollektive trafik også blandt fokusområderne. Ole Birk Olesen kommer fra en post som finansordfører for Liberal Alliance og er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Michael Nielsen

Direktørskifte i horisonten

KORT OM... BUSSEN

Kreds 3 inviterer til chaufførmøde om køre-/hviletid Kreds 3 inviterer til chaufførmøde om køre-/hviletid (kun for kreds 3’s vognmænd og chauffører) mandag den 16. januar 2017 kl. 18.00 på Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup. Programmet vil byde på spisning samt information om køre-/hviletid ved Tungvognscenter Øst. Prisen vil være på 125,- kr. pr. person. Tilmelding skal ske til sekretariatet på db@db-dk.dk eller tlf. 70 22 70 99 senest tirsdag den 10. januar 2017. Læs mere på Danske Busvognmænds hjemmeside under ’Selvbetjening – Arrangementer’.

Regeringen præsenterer udspil til ny taxilov Med regeringsgrundlaget lægger regeringen op til en ændring af taxilovgivningen. Samtidig med, at antalsbegrænsningen på taxier ophæves, skal der indføres teknologineutrale krav til kontrol, og unødige adgangsbarrierer fjernes. Det skal fremme innovation og konkurrence i erhvervet samtidig med, at trafiksikkerheden og skattebetalingen sikres. ”Den digitale udvikling betyder, at dele af arbejdsmarkedet bliver organiseret på en ny måde. Flere vil arbejde som selvstændige og som freelancere. Det ser regeringen ikke som en trussel, men som nye muligheder,” udtaler transportminister Ole Birch Olesen (LA) i en pressemeddelelse i forbindelse med udspillet. Transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen vil nu indbyde Folketingets transportordførere til forhandlinger. Du kan læse mere om regeringens udspil på Danske Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk under ’Handicap- og specialkørsel’.

Danske Busvognmænds nuværende direktør Steen Bundgaard har besluttet sig for at gå på pension ved udgangen af 2017. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at ansætte den tidligere direktør på IRU’s kontor i Bruxelles, Michael Nielsen, som foreningens kommende direktør. ”Jeg ser det som min væsentligste rolle at sikre, at medlemmernes interesser bliver mødt bedst muligt. Derfor glæder jeg mig til, sammen med bestyrelsen, at fortsætte og udvikle samarbejdet internt i foreningen samt videreudvikle den service Danske Busvognmænd yder til medlemmerne. Yderligere vil jeg arbejde for at sikre, at vi i fællesskab får styrket det gode arbejde, der bliver udført såvel politisk som netværksmæssigt lokal, regionalt, nationalt samt internationalt,” udtaler Michael Nielsen.

ÅBENT HUS HOS EVOBUS I KØGE I lighed med de seneste år afholder EvoBus i samarbejde med Danske Busvognmænd åbent hus i Køge onsdag den 25. januar 2017. Programmet er ikke endeligt fastlagt, men bliver som sædvanlig med mulighed for at se de nyeste busser, få en snak med EvoBus medarbejdere samt med andre leverandører. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – endelig invitation med mere information om programmet vil blive sendt ud på mail og www.db-dk.dk (’Selvbetjening – Arrangementer’), når vi nærmer os.

Danske Busvognmænd 25


Turistbussen

Sulten skal stilles Vedde Turistfart har sendt deres to kørselsledere på lederuddannelse på Aarhus Business College. Formålet er at udstyre medarbejderne med praktiske ledelsesredskaber. Af: Michael Branner Foto: Colourbox

D

anske Busvognmænd har sammen med Aarhus Business College, ITD og Danske Speditører udviklet efteruddannelsen Praktisk Lederuddannelse for Transport og Logistik målrettet mellemledere og ledere i mindre og mellemstore transport- og logistikvirksomheder. Det tilbud har Vedde Turistfart og Københavns Bustrafik benyttet og sendt to ledende medarbejdere afsted på uddannelsen, der strækker sig over 15 uddannelsesdage i løbet af 2016 og 2017. I Vedde Turistfart og Københavns Bustrafik skal der i løbet af året koordineres sightseeingkørsel og turistbuskørsel med en samlet buspark på over 50 busser. Der er altså nok at lede for de to medarbejdere. Afdækker styrker og svagheder David Valenzia har kun været supervisor i Vedde Turistfart i under et år, så for ham er uddannelse en kærkommen lejlighed til at erhverve sig de kompetencer, han skal bruge fremadrettet. ”Uddannelsen er meget praksisorienteret, og jeg har fået nogle gode værktøjer til at disponere de opgaver, vi har i dagligdagen. Men uddannelsen giver også noget indsigt i, hvem man selv er som person, hvilke styrker og svagheder man har, og hvordan man kan arbejde med at blive stærkere, hvordan man undgår at blive stresset, og hvordan man håndterer stressede medarbejdere,” beretter David, som har været gennem halvdelen af kurset.

26 Danske Busvognmænd

Køreturen til Aarhus, hvor uddannelsen finder sted, tager 2½ timehver vej, men det er ifølge David tiden værd: ”Underviseren formår virkelig at udtrykke sig på en måde, så det ikke virker som en tør, gammeldags skoleklasse. Vi holder alle øjnene åbne og lytter med. Underviseren virker som en, der har erfaring med branchen og rådgivning, og han bruger virkelig sine egne og elevernes erfaringer godt.” Det kommende år venter undervisning i personalejura. Selvom det er et omfattende og tungt emne, er David sikker på et godt udbytte. ”Der er altid meget snak i en busvirksomhed om løn, pauser og ferier. Hvis man som supervisor er stærk i personalejura, så kan man sikre, at tingene kører bedre. Det er et must i mine øjne.” Fra rat til kuglepen Davids kollega i Københavns Bustrafik, Kevin Hansen, har selv arbejdet som kørselsleder i et år efter at have arbejdet som chauffør hos Vedde Turistfart i lidt over fire år. Han skiftede rattet ud med kuglepennen, da hans ryg ikke tillod ham at arbejde som buschauffør længere. ”Min vej til kontorposten har været meget anderledes end de medarbejdere, der har gået på gymnasiet og handelsskole. Jeg er praktiker og har derfor skullet lære, hvordan man styrer tingene bag et skrivebord,” fortæller Kevin, der også har taget IT-kurser for


Turistbussen

at opgradere sine kundskaber. Han mener, at det har været et rigtigt godt tiltag at oprette et lederorienteret kursus i transportbranchen, hvor medarbejdere, der ikke har gået på universitetet eller gymnasiet, også kan være med. ”Kurset har virkelig fungeret som en øjenåbner for nogle ting. Særligt hvordan vi skal gøre tingene på kontoret, så chaufførerne ude på vejene også forstår, hvorfor vi gør, som vi gør. Jeg kan kun anbefale kurset,” fortæller Kevin. Investering i karrieren Det var David Valenzia selv, der henvendte sig til ejer af Vedde Turistfart, Carsten Rasmussen, med ønsket om videreudvikling. Han havde blot arbejdet et år som chauffør, da han blev forespurgt om at agere supervisor i begyndelse af 2016. ”Jeg kan godt lide at køre bus – og det gør jeg stadig. Men jeg har altid haft behov for at udvikle mig og har altid – ligegyldig hvad jeg har lavet – spurgt mig selv, om der var punkter, hvor jeg kunne bidrage mere eller gøre tingene bedre. Det er en slags sult i mig, der skal stilles. Da Carsten så kom med tilbuddet om denne lederuddannelse, var jeg ikke i tvivl om, at jeg kunne lære noget mere,” fortæller David og uddyber, at efteruddannelsen også er en investering i ens videre karriere. ”Det er helt klart noget, jeg også gør for at styrke mine egne færdigheder. Selvom jeg ikke kan bruge alle værktøjerne lige nu, så kan jeg bruge dem på et senere tidspunkt,” konstaterer David. Input fra andre brancher Holdet på Århus Business College er en blanding af ledere og mellemledere i bus-, godsog speditionsbranchen. Det ville være oplagt med et hold kun for ledere i busbranchen, men p.t. er der langt fra nok efterspørgsel på sådanne efteruddannelser i busbranchen til, at det kan lade sig gøre. På den lyse side er det ifølge David godt med input udefra. ”Jeg kan selvfølgelig lære en masse ved blot at sidde ved siden af Carsten (ejer af Vedde Turistfart, red.). Men jeg tror helt klart, det er godt at få inputs fra flere forskellige steder – også andre brancher.

"Medarbejderne kommer tilbage med viden om ledelse og får praktiske lederredskaber. Det er også rart med nye og gode ideer for ledelsen." Danske Busvognmænd 27


Turistbussen

Praktisk Lederuddannelse Foreningerne ITD, Danske Speditører og Danske Busvognmænd anbefaler i fællesskab endnu en spændende og praksisorienteret lederuddannelse, der er skræddersyet til transportbranchen. Kursusstart den 1. februar 2017. Meld dig selv eller din medarbejder til nu. Uddannelsen er udviklet af ITD i samarbejde med Danske Speditører og IBC Kurser og Konsulenthus og sætter fokus på de særlige ledelsesudfordringer og behov, der er i transport- og logistikerhvervet. Det at have fokus på ledelse er væsentligt for at fastholde og motivere medarbejderne. Den praktiske lederuddannelse er for dig, der i dagligdagen har et lederansvar, men som ikke har en formel lederuddannelse. Samtidigt har vi målrettet uddannelsen til dig, der arbejder med transport og logistik til daglig. Der lægges vægt på deltagernes egne erfaringer inden for ledelse, og erfaringsudveksling på tværs mellem deltagerne indgår som en vigtig del af uddannelsen. Målgruppe Dig som er autodidakt leder og som ønsker at lære enkle og ligetil ledelsesværktøjer for at blive dygtigere som leder Indhold Uddannelsen gennemføres over 15 dage – heraf afholdes de 10 dage som AMU-kurser. Du kan læse mere og tilmelde dig på itd.dk under ’Uddannelse – Lederuddannelser’. Uddannelsen udbydes på: IBC Innovationsfabrikken, Birkemodevej 1, 6000 Kolding – forventet start i september 2017 Danske Speditører, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K – start 1. februar 2017 Støtte fra RA’s Støttefond RA’s Støttefond yder støtte til busvognmænd, der ønsker at gennemføre efteruddannelse for sig selv eller for ledende medarbejdere. Kontakt Lasse Repsholt, hvis du vil høre mere om mulighederne.

28 Danske Busvognmænd

Nogle af de andre deltagere i uddannelsen har personaleerfaring fra rigtig store firmaer, hvor tingene gøres anderledes. Det er rigtig lærerigt at høre om.” Eneste mulighed Frivillige efteruddannelser for ledere er ikke noget almindeligt syn i busbranchen, og spørgsmålet er, om busvirksomhederne et eller andet sted mættes af den obligatoriske femdages EU-uddannelse, som alle chauffører skal igennem hvert femte år. For ejer i Vedde Turistfart, Carsten Rasmussen, var der faktisk ikke alternativer til kurset på Århus Business College. ”Medarbejderne kommer tilbage med viden om ledelse og får praktiske lederredskaber. Det er også rart med nye og gode ideer for ledelsen,” beretter Carsten Rasmussen. ”Det er vigtigt, at de medarbejdere, der er med til at lede virksomheden, ved, hvordan man har med mennesker at gøre. Naturligvis ved en buschauffør også godt, hvad et menneske er, men en leder skal kunne imødegå medarbejdere på nogle andre præmisser – f.eks. når de har en dårlig dag og snerrer eller har problemer i deres privatliv,” forklarer Carsten Rasmussen. Dyre ord kan skræmme Kevin Hansen fra Københavns Bustrafik peger på, at busbranchen er præget af en høj gennemsnitsalder, og at man flere steder ikke tænker langt nok frem i tiden. ”Jeg er jo gammel i efteruddannelsessammenhæng (43 år), men én af de yngste i firmaet. Busbranchen består ikke ligefrem af den aldersgruppe, der efteruddanner sig mest,” påpeger Kevin, som mener, at lederuddannelser, som den han selv har været på, sagtens kan betale sig, selvom de obligatoriske efteruddannelser allerede fylder meget i virksomhedernes dagligdag. Kevin peger desuden på, at efteruddannelserne måske kan blive mere populære, hvis de ikke pakkes ind i dyre ord: ”Mange efteruddannelser har avancerede navne og ligger på skoler, der lyder som fine universiteter. Jeg tror, man skal passe på ikke at skræmme mindre bogligt uddannede med store dyre ord på disse efteruddannelser. Vognmændene kan jo også synes, at disse uddannelser lyder lidt tekniske og derfor kan virke irrelevante. Branchen og uddannelsesstederne kan godt blive bedre til at oplyse mere om uddannelsernes indhold i øjenhøjde med branchen,” afslutter Kevin.


Turistbussen

Fra ung chauffør til ung kørselsleder David Valenzia havde blot været ansat i Vedde Turistfart i to år, da han blev supervisor. ”Jeg har altid følt en trang til at sige det, hvis jeg føler, vi kan gøre det bedre,” fortæller David, der i en alder af blot 28 år har fået rollen som kørselsleder i Vedde Turistfart. ”Jeg kan naturligvis godt udføre opgaverne, som jeg får dem forklaret, men hvis jeg kan se, noget kan gøres bedre, så tager jeg den med chefen.” David kommer med en baggrund fra militæret og har tidligere læst på handelsskolen. Drivet har han dog særligt fra sin tid som selvstændig. Allerede som 21-årig startede David sin egen virksomhed, hvor han med egen bil og CVR-nummer kørte mad rundt i Frederiksberg Kommune. Det er ikke fordi, David har haft særlige lederambitioner. Men han har altid været draget af udfordringen med at få puslespillet til at gå op. Lederrollen er naturligvis forskellig fra chaufførrollen – også selvom David stadig kører bus. ”Jeg er altid meget åben om, hvad jeg ønsker af min fremtid. Og jeg føler mig ikke hævet over mine kollegaer, bare fordi jeg er blevet supervisor,” forklarer David, der har mange kollegaer med flere år i branchen end ham selv. ”Jeg spørger jo stadig mine chaufførkollegaer til råds – de har erfaringen, og den skal man ikke tage for givet.”

"Mange efteruddannelser har avancerede navne og ligger på skoler, der lyder som fine universiteter. Jeg tror man skal passe på ikke at skræmme mindre bogligt uddannede med store dyre ord på disse efteruddannelser."

BRUGTE BUSSER TURISTBUSSER Setra, S316 UL årg. 2004, Km. 937.000, Euro 3 m. filter, 56 +1.................................kr. Bova Magiq, Årgang 2007, km 822.000, 54+1+1, Euro 5...........................................kr. MAN, Lions Coach årg. 2007, km. 620.000, Euro 3, 52 + R + F..................................kr. Irisbus Evadys, årgang 2009, km. 300.000, Euro 5, 56 + 1........................................kr. Irisbus, Arway årg. 2008, km. 305.000, Euro 5, 60 + 1..............................................kr. Mercedes Benz, 511 CDI km. 255.000, Euro 4, Klima , 18 + R +F..............................kr. Scania, Irisar årg.2009, km. 888.000, 54 + R +F.......................................................kr.

295.000 525.000 525.000 480.000 400.000 145.000 525.000

Nye turistbusser i produktion til hurtig levering Volvo 9911R 13,8m 6x2 Euro6, 57+1+1 Volvo 9711R Carrus 15m, 6x2, Euro6, 58+1+1 Volvo 9711R Carrus 14m, 6x2, Euro6, 54+1+1 Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. Med forbehold for trykfejl.

Ring og hør nærmere: Jan Bredo John Greisen Bruno Hansen

20431394 24494849 40516553

jan.bredo@volvo.com john.greisen@volvo.com bruno.damgaard@volvo.com

Danske Busvognmænd 29


Turistbussen

’You Can Never Be too Generous’

Den 21. december bragte Anthon Berg traditionen tro 600 studerende gratis hjem til jul. I år blev de studerende til forskel fra de foregående år – hvor julerejsen foregik med tog – kørt i julebusser til alle landets fem regioner for at fejre jul med deres familier. At skinnerne blev skiftet ud med gummihjul gav helt nye muligheder for at komme rundt i landet – og så kunne julerejsen tilmed krydres med en god gerning. Af: Redaktionen Foto: Eccensius

I

de sidste tre år har Anthon Berg kørt studerende gratis hjem til jul, og i år var ingen undtagelse. Den 21. december satte chokoladeproducenten gummihjul under generøsiteten og bragte studerende igennem det kolde vinterlandskab i glædesfyldte julebusser. Skiftet fra togskinner til gummihjul skyldes, at hele 70 pct. af de studerende holder jul i en større provinsby eller på landet, hvor toget kun i mindre grad finder vej. Derfor glæder det Marketing Director for Anthon Berg, Lone Lyng Andersen, at årets julerejse kom forbi alle landets fem regioner: ”De studerende er dem, der skal rejse længst, og samtidig har de ofte et stramt budget – men et stort hjerte. Derfor vil vi gerne køre så mange som muligt hjem og komme længere ud i landet,” forklarer hun.

30 Danske Busvognmænd

Den Generøse Julerejse var spækket med hygge, masser af chokolade og julestemning af højeste kaliber – og kostede ikke de studerende en krone. Generøsitet blev til bustur Det er ikke hevet ud af den blå luft, når Lone Lyng Andersen hævder, at de studerende har et stort hjerte. En undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov viser nemlig, at det særligt er de yngre generationer, som er åbne over for at hjælpe andre, som mangler ressourcer eller omsorg. Den generøsitet fik de studerende lov til at vise undervejs på busturen på de såkaldte Generøse Missioner. De studerendes gode hjerter skal nemlig ifølge Anthon Berg bruges til at hjælpe

andre. På dette års Generøse Julerejse kørte Anthon Berg således ikke kun de studerende hjem til jul. Der gennemførtes også Generøse Missioner rundt omkring i landet undervejs på de forskellige ruter. Formålet med De Generøse Missioner var at sprede julestemning


Turistbussen

på steder, der har knappe ressourcer i julen, og glæde mennesker, som har særligt brug for det. I november kunne alle på Anthon Bergs Facebookside komme med forslag til, hvor De Generøse Missioner skulle finde sted. Herefter besluttede en jury (bestående af rådgiver og forfatter Lars AP, som har stiftet bevægelsen Fucking Flink, Erna Hjorting, aka nissernes mor og sangeren Maria Lucia), hvor julebusserne skulle holde ind på ruten for at sprede de gode gerninger. Her endte Socialpædagogisk Center i Næstved – et bosted for funktionshæmmede – som en af de udvalgte, hvor de studerende lagde stemmer til beboernes favorit-julesange og hjalp med at pynte juletræet. Derudover stoppede julebusserne også ved H.C. Andersens Børnehospital og Plejehjemmet Lindehøj Centeret i hhv. Odense og Horsens, mens Strandparkcentret – et dagtilbud for udviklingshæmmede i København – overtog det overskydende chokolade og julepynten fra busserne.

Undersøgelsen om danskernes forhold til generøsitet Især over for folk, vi ikke kender, er vi tilbageholdende med generøsiteten. Det viser den undersøgelse, som YouGov har foretaget for Anthon Berg, hvor hele 87% af det repræsentative udsnit på 1010 person har svaret, at de føler sig hæmmede af bl.a. penge, tid eller frygt for at virke stødende, anmassende eller pinlige.

FAKTA OM RUTEN 2016 De generøse julebusser kørte fra Frue Plads ved Vor Frue Kirke i København den 21. december om morgenen og retur igen om eftermiddagen. Turen gik til de største studiebyer med endestationer i Sønderborg, Aalborg, Esbjerg, Holstebro og Nykøbing Falster. Det var Anchersen A/S, der kørte de mange studerende ud i julelandskabet. Direktør Poul Anchersen er begejstret for, at Anthon Berg har fået øjnene op for bussens fleksibilitet, der kan målrettes de unges behov ved julerejsen: ”Vi er gået entusiastisk ind i projektet. Det er fedt, når nogen gør noget for andre,” fortæller Poul Anchersen, som peger på folieringen, som en særlig gevinst ved Anthon Bergs brug af bussen frem for toget. ”Det har været en del af kampagnen, at vi folierede busserne løbende i december, så de blev en del af bybilledet. Billederne af de fuldt folierede busser florerede på de sociale medier i december, og busserne kørte også gennem Norge og Sverige de efterfølgende juledage,” beretter Poul Anchersen. Anthon Berg fik således den omtale i både by og på landevej, som deres generøse kampagne fortjente. Den Generøse Julerejse var også en god anledning til at komme i julestemning for Anchersens chauffører, der transporterede ca. 600 personer frem og tilbage til København.

5"6 7,-%+3-8. ,0.9:;<=.>.9)?@?.A.=4BC8-3-8.,0.D$6 E$%$&.)46 3-F$6 .GG1.A.:'6 H&F$%.>.)$6 #3E$ !"#$%&'%$( ./*&%+&01%234,56 +42"76 89:6;9:<6=>?<56@0A3*76 89:6;>:<6=99956BC'0&476 &12)D#$%&'()*+",)*'++,-%&. /0%1(. E0*4%4$1,356 +42"76 89:69<=<6=<9<56F04A76 89:69G?G6><HG56BC'0&476 &12)D#$%&'()*+",2+34+$#. /0%1(. . E4&(43I6 JK0#31*00L56 +42"76 89:6;>:<6=99G56BC'0&476 MND#$%&'()*+",-

!!!"#$%&'()*+",Danske Busvognmænd 31


Turistbussen

Når uheldet er ude – i udlandet I forlængelse af artiklen om forsikringer i sidste udgave af Busmagasinet kommer her en oversigt over de vigtigste forsikringer og blanketter ved kørsel/arbejde i udlandet. Af: Britt Wittrup Foto: Colourbox

Når du selv eller en af dine medarbejdere skal til udlandet – som enten chauffør/rejseleder på en bustur eller fx på studietur til IAA messen i Hannover – så er der flere ting at være opmærksom på. Og det kan have store økonomiske konsekvenser ikke at have styr på blanketter og forsikringer. Du får overblikket her.

Attest A1 Attest A1 dokumenterer, at du eller din medarbejder er omfattet af dansk lov om social sikring, når I er på arbejde i udlandet. Dette gælder både ved kørsel og ved deltagelse på messer, i møder m.m. Attesten bliver udstedt for et år ad gangen og kan bruges til både sygesikring, familieydelser m.v. For de fleste busvognmænd og deres medarbejdere betyder det i praksis, at attesten skal bruges for at få det blå EU-sygesikringskort for erhverv. Du kan ansøge om at få attesten på www.indberet.virk.dk. Søg efter ‘international social sikring’. Det er Udbetaling Danmark, telefon 70128051, som udsteder attesten.

Det blå EU-sygesikringskort Når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde – hvad enten du kører bus, skal på studietur eller til møde – skal du have et blåt EU-sygesikringskort udstedt til erhverv. Man kan ikke bruge det samme kort, som man bruger privat! Du kan ansøge om kortet på www.borger.dk. Udbetaling Danmark kan bede dig om supplerende oplysninger, men som regel er det nok at have en gyldig attest A1. Når du har fået både attest A1 og det blå EU-sygesikringskort til erhverv, er du dækket som borgerne i det land, du skal arbejde i. Vær opmærksom på, at kortet ikke dækker udgifter til hjemtransport, og at der kan være egenbetaling til medicin, sygetransport og indlæggelse på hospital alt efter hvilket land, man opholder sig i.

32 Danske Busvognmænd


Turistbussen

Chaufførforsikring Har du kaskoforsikring hos Tryg, så har du også automatisk en chaufførforsikring på bussen. Chaufførforsikringen dækker – udover hvad det blå EU-sygesikringskort dækker – hvis din chauffør/rejseleder bliver syg i udlandet. Det kan f.eks. være hjemtransport og udgifter til medicin, hospital m.v. Derudover dækker forsikringen udsendelse af en erstatningschauffør samt retshjælp. Er du ikke forsikret hos Tryg, er det en god ide at spørge dit forsikringsselskab, om de har en tilsvarende forsikring. Husk, at det kan være rigtig dyrt at have en syg chauffør/rejseleder i udlandet uden at være forsikret. Vær opmærksom på, at chauffør/rejseleder ikke er dækket af chaufførforsikringen, før de stiger på bussen. Hvis du skal have en ekstra chauffør med, f.eks. for at overholde køre- og hviletidsreglerne, så er denne chauffør ikke dækket af chaufførforsikringen på turen derned. Husk også, at har I ikke styr på attest A1 og det blå EU-sygesikringskort for erhverv, kan du som arbejdsgiver risikere at skulle betale for den del af udgifterne selv – ligesom det kan blive rigtig dyrt, hvis du ikke har sikret dine chauffører med en chaufførforsikring eller en tilsvarende forsikring. F.eks. kan en lægeordineret hjemtransport med ambulancefly hurtigt løbe op i 50.000-100.000 kr.

Erhvervsrejseforsikring En erhvervsrejseforsikring er nødvendig for at sikre fuld dækning i forbindelse med sygdom, hjemtransport mm. i en hel række situationer: Når du f.eks. skal udsende en ekstra chauffør. Når du og dine medarbejdere skal til møde eller på studietur i udlandet. Eller når en chauffør skal til udlandet og hente en bus, som ikke har chaufførforsikring tilknyttet (f.eks. fordi den er på prøveplader). Som ved chaufførforsikringen er det vigtigt, at du i forvejen har sørget for, at du og dine medarbejdere både har attest A1 og det blå EUsygesikringskort. Ligesom ved chaufførforsikringen dækker erhvervsrejseforsikringen nemlig også kun de udgifter, som ligger udover, hvad den offentlige sygesikring dækker. Her kan det også blive dyrt for dig, hvis du og dine medarbejdere ikke er forsikrede i en situation, hvor din medarbejder (eller dig selv) bliver syg på en rejse til udlandet. Derfor er det en god ide, at du f.eks. en gang om året gennemgår virksomhedens forsikringer med din assurandør, så I sammen kan sikre, at du og dine medarbejdere er rigtigt forsikret. Vær opmærksom på, at en eventuel privat rejseforsikring ikke dækker, når man rejser i forbindelse med sit arbejde.

Fortsætter på næste side

Vidste du … – at når du sender en ekstra chauffør ud – f.eks. for at kunne overholde reglerne om køre- og hviletid – så er han ikke dækket af chaufførforsikringen, før han stiger op i bussen? Du skal derfor bruge en erhvervsrejseforsikring, for at chaufføren kan være fuldt dækket på turen ned til bussen i tilfælde af sygdom og eventuel hjemtransport. – at hvis der sker et uheld i udlandet, og din chauffør skriver under på en international skadesanmeldelse uden at tage forbehold, så kan det betyde, at han tager det fulde ansvar for ulykken, og at forsikringsselskabet ikke kan gøre indsigelse bagefter? – at når du og dine medarbejdere rejser til udlandet på studietur eller til møde, så skal I bruge en erhvervsrejseforsikring for at være fuldt dækket i tilfælde af sygdom og eventuel hjemtransport?

Danske Busvognmænd 33


Turistbussen

Når uheldet er ude, hvad gør du så som kunde hos Tryg? Ved sygdom: Bliver du eller din chauffør/rejseleder syg i udlandet, skal I ringe til Tryg Alarm på telefon 4468 8200. Ved ulykke: Er bussen involveret i en ulykke ved kørsel i udlandet, skal I ringe til Tryg Alarm på telefon 4468 8200. Ringer chaufføren hjem til dig, så henvis ham til Tryg Alarm. Hvis han kan, så er det bedre for forløbet, at Tryg Alarm taler direkte med chaufføren på stedet end med dig, som er langt væk fra ulykkesstedet. Når man ringer ind og anmelder en ulykke, bliver man bedt om at oplyse tilstanden på både bussens personale og passagererne: Er alle okay? Har I brug for hjælp? Forplejning, bugsering, erstatningschauffør mm.? Vigtigt: Der findes en international skadesanmeldelsesblanket for køretøjer. Den fås på mange sprog, og det er Trygs erfaring, at danske chauffører ved en ulykke kan risikere at blive præsenteret for denne blanket på f.eks. italiensk, og hvor modparten allerede har krydset af i ét eller flere af felterne i midten af blanketten. Dette er som regel afkrydsninger, der giver din chauffør det fulde ansvar – og det kan være ret svært at gennemskue og sætte sig op imod i en presset situation. Hvis din chauffør skriver under i sådan en situation, påtager han sig det fulde ansvar for ulykken, og det kan der ikke gøres indsigelse imod. Det har selvfølgelig betydning for din betaling af selvrisiko og for de øvrige udgifter, som dit forsikringsselskab så må betale. Det bedste, som chaufføren kan gøre i sådan en situation, er at skrive nederst til venstre på blanketten i felt 14: ”Jeg forstår ikke, hvad der står” – og det kan sagtens gøres på dansk. Du kan få blanketten på dansk ved henvendelse til Danske Busvognmænds sekretariat. Den kan være god at have med i busmappen – om ikke andet så for at kunne forstå modpartens afkrydsninger og se, hvor det er, at man skal skrive sit forbehold.

Felt 14

Det gode samarbejde med Tryg Landsformand John Bergholdt udtaler: ”Vi har i Danske Busvognmænd altid været glade for vores samarbejde med Tryg. Når uheldet er ude – også i udlandet hvor det jo ofte bliver mere kompliceret især på grund af sprogbarrierer – hører vi fra vores medlemmer, at Tryg yder en hurtig og kompetent service. Det giver både chauffører og vognmænd tryghed at vide, at hjælpen altid er lige ved hånden.”

I næste udgave af Busmagasinet sætter vi fokus på pensionsordninger, sygedriftstabs-forsikringer og sundhedsforsikringer.

34 Danske Busvognmænd


Turistbussen

TripVAT Nem momsregistrering på turistkørsel i udlandet TripVAT er FDE’s nye app til momsregistrering på turistkørsel i udlandet. TripVAT erstatter den manuelle indberetning af kørselsregnskaber, så chaufføren kan koncentrere sig om at køre og give kunderne den bedste rejseoplevelse. Af: Redaktionen Foto: iStock og Colourbox

B

uskørsel på tværs af landegrænser i Europa medfører altid en masse arbejde med bureaukratiske indberetninger for kørslen i forhold til de forskellige landes krav og metoder. TripVAT er FDE’s løsning på de udfordringer. Med appen er det enkelte lands myndigheder nemlig allerede ’passager’ i TripVAT-bussen. Appens præcise registrering gør såvel chaufførens, vognmandens og myndighedernes arbejde nemmere og sikrer en tydelig dokumentation. TripVAT er således ikke bare er en god ide, men kan anvendes i praksis. ”Med den nye app sparer chaufførerne tiden på registrering af de kilometer, de har kørt, hvilken rute de har benyttet og at rode rundt med formularer for at kunne dokumentere det hele. Tid, der kan bruges bedre til at koncentrere sig om kørslen og den gode service over for passagerene,” siger Pia Rasmussen, som er teamleder i FDE’s momsregistreringsafdeling. Hun understreger, at vognmanden med appen kan effektivisere sit arbejde betrag-

teligt ved at slippe for at skulle gennemgå al dokumentationen, registrere kilometerne kørt og indsende en momsopgørelse til SKAT eller de udenlandske myndigheder. TripVAT er en praktisk app, der automatisk registrerer kørslen via GPS’en i din chaufførs telefon. TripVAT bruger ikke data i udlandet, men venter med at afsende informationen, indtil telefonen er tilsluttet WiFi eller et dansk netværk. Når turen er afsluttet, kan du også få en grafisk visning af ruten på et Europakort. ”Hos FDE samler vi en oversigt fra TripVAT over turens tilbagelagte kilometer og sender dem direkte til dig. Så snart du godkender registreringerne, sendes de automatisk tilbage, og FDE laver momsopgørelsen. Det gør, at både du og FDE sparer tid på manuel indsamling af data og udregning af moms. Den besparelse sender FDE selvfølgelig direkte til dig, så dine udgifter holdes nede,” siger Pia Rasmussen og fortsætter: ”Du får med TripVAT automatisk registreret dine chaufførers kørsel i Europa og en

billigere momsindberetning. Det sparer dig penge og tid, som du kan omsætte til udvikling af din forretning.” Har du lyst til at høre mere om TripVAT, så kontakt Karin Lassen eller Pia Rasmussen, som kan fortælle dig, hvordan den nye app kan forbedre din forretning.

Kontaktdata: Pia Rasmussen: pr@fde.dk eller 7430 3387 Karin Lassen: kl@fde.dk eller 7430 3379

Danske Busvognmænd 35


Foreningen

Tapas og bjergkørsel med Irizar Irizar Danmark inviterede i oktober medlemmer af Danske Busvognmænd med til det billedskønne Baskerlandet i det nordlige Spanien. Der var også fuld valuta for pengene mht. kultur, tapas og hygge, men besøget på Irizar-fabrikken i Ormaiztegi var naturligvis højdepunktet. Af: Michael Branner Foto: Irizar

Spændte vognmænd foran Irizar-fabrikken i Ormaiztegi, nordlige Spanien.

A

llerede ved ankomsten i Bilbaos lufthavn stod flagskibet i8 og tronede som symbol på den overdådighed, der ventede deltagerne på studieturen til Irizar-fabrikken i Baskerlandet i det nordlige Spanien. Og et af højepunkterne for den veltilrettelagte tur var da også køreturene langs de bjergklædte kyster i den luksuriøse bus, der førte deltagerne sikkert frem. Først til promenadehotellet Londres i San Sebastian, hvor man kunne nyde den lokale version af tapas (de såkaldte

36 Danske Busvognmænd

pintxos), dernæst til vingården Txomin Etxaniz (naturligvis med smagsprøver!) og sidst men ikke mindst til Irizar-fabrikken i Ormaiztegi, hvor man kunne opleve busopbygningen på helt tæt hold. Ca. 1200 busser køres hvert år fra fabrikken på de seks ’samlebånd’, som fabrikken rummer. En friere platform Irizar startede i 2012 deres egen salgsafdeling op i Danmark for at markedsføre Irizars

Busser klar til hele verden på den smuktbeliggende Irizar-fabrik i Ormaiztegi.


Foreningen

Flagskibet i8

Samlebåndet starter i den ene ende af fabrikken.

Vognmændene fik lov at komme ind på fabrikken ved det daglige holdskifte, så man kunne komme helt tæt på.

integral-busser på det danske marked – herunder turistbusserne i6 og i8. I dag kører både Irizar’s integrale rute- og turistbusser rundt på det danske marked, men det er særligt i8 og den opgraderede i6, som Irizar ifølge salgsagent Christian Brædder kan tillade sig at være særlig stolte af: ”I vores øjne kan i8 konkurrere med de mest populære high end-turistbusser. Det var også den feedback, vi fik på Busmessen i Kolding, da vi udstillede den første i8, som Dansk Turistfart bruger til Rød Billet business-kørsel.” Oprettelsen af salgsafdelingen i Danmark har ifølge Christian Brædder skabt en friere platform for Irizar til deres integrale

busser, som er 100% produceret af Irizar – på de busser, der ikke er selvbærende, leverer Irizar på chassis fra andre leverandører. Selvom Danmark må betragtes som et lille marked i bussammenhæng, så ser det ud til, at Irizar har bidt sig fast. Siden 2012 har man ifølge De Danske Bilimportører solgt 5-7 busser om året i Danmark – hovedsageligt til turistbusmarkedet, der vel at mærke ikke er vækstet samlet set i perioden. En international storspiller Irizar har sine rødder helt tilbage i 1889, hvor José Antonio Irizar grundlagde familievirksomheden, der startede med at producere hestevogne til passager-

9-20 pers. busser indrettes efter ønske

Irizar leverer både turistbusser og rutebusser som hhv. integral model og på chassis. Blandt rutebusserne finder vi i3le og i2e, mens turistbusserne trones af modellerne i6 og særligt i8, som fragtede Danske Busvognmænds medlemmer rundt på de utilgængelige bjergveje i Baskerlandet. i8 (som pryder forsiden af nærværende udgave) er ifølge Irizar selv den grundsten, som man vil bygge videre på i forhold til fremtidens turistbusser. Den bus, der fragtede Danske Busvognmænd rundt, var en tre-akslet 14,1 meter selvbærende bus med DAF motor og en højde på hele 3,98 m. Med mere end 85 cm mellem de 40 siddepladser, var der rigtig god benplads til alle. Den karakteristiske buede front har ifølge Irizar mere tilfælles med designet på biler end busser og fronten flankeres naturligvis af LED-lygter. Irizar Danmark har til huse på havnen i Aarhus, hvor Christian Brædder (tlf. 24972191) og Mikael Jørgensen (tlf. 60409300) er klar til at hjælpe interesserede.

Professionelt håndværk

– vi har bussen til den rigtige pris!

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00 Danske Busvognmænd 37


Foreningen

transport. I 1928 så den første Irizar-bus med 22 sæder dagens lys. Siden da er det gået stødt fremad, må man sige, og Irizar har i dag fabrikker i Marokko, Sydafrika, Mexico og Brasilien, hvor Irizar fylder en del i gadebilledet. Samlet set råder selskabet over 2.600 ansatte og har en omsætning på over 500 mio. euro om året. Med tilstedeværelsen af busser i over 90 lande verden over, er Irizar bestemt en international storspiller. I 1963 blev ejerne af Irizar inspireret af udbredelsen af industrielle kooperativer i Baskerlandet og omdannede selv Irizar-koncernen til et såkaldt kooperativ. Det betyder, at medarbejderne på fabrikken i Ormaiztegi efter tre års ansættelse får mulighed for at blive medejer ved at købe medarbejderaktier for en del af lønudbetalingen. Irizar-virksomhedens beslutninger og planer skal således godkendes på årlige generalforsamlinger, hvor alle medejere er til stede og kan stemme. ”Jeg tror den særlige konstruktion i Ormaiztegi skaber en anden ansvarlighed og engagement i hverdagen for det produkt, som Irizar laver – lige fra udviklingsafdelingen til selve produktionen og de endelige kontroller af bussen. Alle trækker i samme retning,” fortæller Christian Brædder fra Irizar Danmark.

Vores spanske vært Mikel Azpiri forklarer og svarer på spørgsmål.

Tak for turen! Engagementet fejlede heller ikke noget blandt vognmændene, der brugte det meste af eftermiddagen på den smukt beliggende Irizarfabrik, hvor der stod busser klar afskibning til alle verdenshjørner. Herefter gik turen til Bilbao, hvor man nåede et smut forbi det spektakulære Guggenheim-museum, inden vi igen blev forkælet med spansk michilin-kogekunst – det var ens egen skyld, hvis man gik sulten i seng! En stor tak til Irizar for en veltilrettelagt studietur!

Det begynder at ligne noget!

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Branchens førende inden for uniformer og beklædning til bus- og taxichauffører mm. herunder:

skjorter - bukser - strik - jakker

Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk 38 Danske Busvognmænd

Se mere og køb online på:

www.tta-firmatoej.dk Tlf.: 97 10 27 02 Tøj Til Alle v. Rent Jydsk ApS - Industrivej 30 - 7470 Karup J


Transportområdet har fået sværere ved at rekruttere medarbejdere

VIDSTE DU ... … at 75 procent af busserne i den kollektive busdrift i Sverige, som udgør over 90 procent af alle svenske busser, kører på vedvarende brændstoffer?

Det viser en rekrutteringsanalyse, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Kilde: Sveriges Bussföretag Rekruttering (STAR) står bag. Hvor det i 2015-analysen var 0,7 procent af de ledige og tilbudte stillinger i transportbranchen, der ikke blev besat, var det i 2016-analysen 0,9 procent. Der er ifølge analysen sværest at få besat ledige transportstillinger i Østjylland og på Fyn. Rekrutteringsanalysen er baseret på svar fra 14.200 virksomheder og giver et øjebliksbillede for ca. 900 stillingsbetegnelser. Det defineres som forgæves rekruttering, hvis virksomheden ikke får ansat en person til den pågældende stilling, som dermed forbliver ubesat, eller hvis stillingen efterfølgende bliver besat, men med en medarbejder med en anden profil Overordnet set oplevede hver femte virksomhed i Danmark, der havde brug for nye medarbejdere i 2016, ikke at kunne rekruttere den ønskede arbejdskraft.

KORT OM... BUSSEN

Når busrengøring bliver et konkurrenceparameter Rengøring og klargøring af kollektivbusser betragtes oftest som et nødvendigt onde og en uvelkommen udgift. Hos Anchersen i Hvidovre har man vendt tingene på hovedet og betragter den obligatoriske daglige rengøring af sine ca. 100 kollektivbusser som et konkurrenceparameter. ”Sammen med vores leverandør af rengøringsmidler, Knud E. Dan A/S i Greve, har vi kigget rengøringsområdet efter og identificeret områder, hvor vi har kunnet effektivisere og samtidig højnet kvaliteten”, fortæller Nicolai Longhi, der er driftsleder for kollektivbusserne hos Anchersen. Desuden er der ændret i arbejdsgangene, så medarbejderne har fået kortere mellem arbejdsstationerne og dermed har reduceret spildtid. ”Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om at få medarbejderne til at løbe hurtigere men om at få dem til at arbejde smartere. Vi har involveret medarbejderne direkte i processen, og det har skabt større ejerskab og arbejdsglæde”, understreger han.

VIDSTE DU … … at 71% af brugerne i Fynbus er såkaldte heavy-users? Det betyder, at 71% af passagererne i Fynbus bruger bussen 3-5 gange ugentligt.

Julebanko med sædvanlig hygge Lørdag den 10. december holdt kreds 1 og 2 det traditionelle julebanko på Pejsegården i Brædstrup. Eftermiddagen gik med hygge og bankospil, og Danske Busvognmænd vil gerne takke vores samarbejdspartnere for på forskellig vis at bidrage til bankospillet. Om aftenen var der det store julebord og optræden af Andreas Bo. Rigtig mange medlemmer var mødt op til nogle hyggelige timer i kollegernes og samarbejdspartnernes selskab. Og vi kan allerede nu afsløre, at der er bestilt lokaler og værelser til 2017. Tak til vore samarbejdspartnere for at bidrage til festen! • Scania • Volvo, Buscenter Vest • VDL • Neoplan / MAN • Solaris • Dansk Bus Reparation • Super Dæk Service • Statoil • OK • Wennstrøm • Bridgestone • Jyske Finans • Nordfyns Finans • Færgen • Stena Line • Storebælt • r2p Tracking • Sydglas • Partex • European Breakdown Service • Dansk Firmagaver • Fleggaard • Dekra • Bakken

(Kilde: Wilke for Fynbus) Danske Busvognmænd 39


Foreningen

Kom til årsmøde og busmesse i Herning Danske Busvognmænd glæder sig til at kunne byde medlemmer og gæster velkommen til årsmøde og busmesse i Herning, der som i 2015 afholdes i forbindelse med årets transportmesse ”Transport 2017”. Hal H danner igen rammen om busmessen, og der er som altid rig mulighed for at pleje netværk og hygge med kollegaer og leverandører. Af: Britt Wittrup

D

anske Busvognmænd gentager succesen fra 2015 og afholder både årsmøde og busmesse i forbindelse med Transport 2017. Busmessen holder åbent i Hal H fra den 23.-25. marts, og selve årsmødet holdes lørdag den 25. marts kl. 10.00. Med en næsten udsolgt hal er der igen i år stor opbakning til Danske Busvognmænds busmesse. Alle de store busimportører er repræsenteret, ligesom rigtig mange tilbehørsudstillere vil finde vej til Herning.

Traditionen tro vil der også være et barområde, hvor deltagerne til arrangementet kan få skænket øl, vin og vand. Der er mulighed for at købe frokost både torsdag, fredag og lørdag. Fredag aften har vi booket teaterkælderen i kongrescentret i Herning til mad og hyggeligt samvær. Teaterkælderen ligger i gå-afstand fra begge reserverede hoteller. Lørdag morgen indledes med TA’s generalforsamling kl. 09.00, og DB’s årsmøde finder sted kl. 10.00. Årets ledsagerarrangement

byder blandt andet på et besøg bag kulisserne i Kongrescenterets teatersal, håndlæsning, foredrag og mulighed for lidt shopping. ”Vi er glade for, at vi igen i år kan afholde vores årsmøde og busmesse i forbindelse med transportmessen. Busmessen i 2015 var en stor succes, og vi har en forventning om, at vi også i 2017 kan give både medlemmer og udstillere nogle rigtig gode og udbytterige dage i MCH’s rammer,” udtaler direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.

Indkaldelse til Danske Busvognmænds årsmøde Herved indkaldes til det 19. ordinære årsmøde i Danske Busvognmænd (DB) Lørdag den 25. marts 2017 kl. 10.00 i MCH Messecenter Herning Med følgende foreløbige DAGSORDEN: 1. Landsformandens beretning om DB’s virke i det forløbne år 2. Fremlæggelse af regnskab 3. Valg af to revisorer samt en suppleant 4. Indkomne forslag 5. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være vedtaget på en kredsgeneralforsamling. De skal være ledsaget af en kort

40 Danske Busvognmænd

motivering og være sekretariatet i hænde senest den 5. marts 2017. En således ændret dagsorden vil herefter blive udsendt. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen betragtes den foreløbige dagsorden som den endelige. Odense, januar 2017 John Bergholdt, landsformand


Foreningen

Program for Danske Busvognmænds årsmøde og busmesse Torsdag den 23. marts 2017 09.00

Busmessen (Hal H) åbner

12.00

Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen

20.00

Busmessen lukker

Fredag den 24. marts 2017 09.00

Busmessen åbner

12.00

Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen

17.00

Busmessen lukker

19.00

Middag og hygge i Teaterkælderen (Kongrescentret i Herning)

Lørdag den 25. marts 2017 09.00

Busmessen åbner

09.00

TA’s generalforsamling i Sydsalen, 1. sal i hovedbygningen

09.45 Ledsagerarrangement (kl. 9.45-14.00). Mødested i messecentrets hovedbygning ved udgangen. I år skal deltagerne ”bag kulisserne” i kongrescentret og se, hvordan der ser ud bag scenetæppet, i kostumerummet og gå planken ud. En oplevelse med overraskelser og humor. Derefter er der foredrag med håndlæser Lila Haarup, hvor publikum bliver inddraget med blindtegninger af deres hånd. En del af tegningerne vil blive tydet, men uanset har man god mulighed for at følge med sin egen blindtegning. Derefter vil der være en let frokost (stående buffet), hvor der samtidig vil være et par enkelte stande med tøj, brugskunst og cremer. Der sluttes af med et spændende foredrag. Oplægsholder afsløres senere. 10.00

DB’s årsmøde i Auditoriet, 1. sal i hovedbygningen

12.00

Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen

15.00

Kaffe og kage på Busmessen (Hal H)

16.00

Lodtrækning på Busmessen (Hal H)

17.00

Busmessen lukker

Bedre overblik til jeres chauffører? Så skal de bare have en Smartphone til rådighed. Login via en browser og de får adgang til alle relevante turoplysninger. Du får bl.a.: Opdaterede instruktioner til chaufføren Løbende status på opgaven Easy@Tour er også: Forespørgsel på ferie/fri Kontaktinformationer på Den komplette brancheløsning chaufførkollegaer

Bedre overblik til jeres chauffører? Kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk

Danske Busvognmænd 41


Køretøj og teknik

Setra blæser til kamp i by- og regional-segmentet Mercedes-koncernen har stor succes med Citaro bybusserne over hele Europa – også i Danmark. Det kniber mere med at opnå en fornuftig markedsandel i segmenterne for de lidt længere ture i forstæderne og ved regionalkørsel. Det satser Mercedes-koncernen på at ændre nu, men løsningen kommer fra en lidt uventet kant – nemlig koncernens eget luksusbrand Setra og dens MultiClass Business-serie. Af: Mikael Friis Foto: Mikael Friis, Setra

S

etra opfattes normalt som Mercedes-koncernens dyreste og fineste brand, men med MultiClass-familien, der efterhånden består af hele 13 modelvarianter, vil koncernen ind i de mindre prestigefyldte segmenter. Setras Multiclass Business-serie produceres i Tyrkiet – og takket være velkendt Mercedes-teknologi, færre specifikationsmuligheder samt lavere produktionsomkostninger under de sydligere

42 Danske Busvognmænd

himmelstrøg, satser Setra nu på at erobre markedsandele under turist- og luksus-segmenterne. Det er især Setras LE-busser (Low Entry) med efternavnet Business, der skal satses på i Danmark og de øvrige nordiske markeder. I modsætning til flyindustrien, hvor Business Class er indbegrebet af overdådig komfort, frit valg og ekstra god service, skal Setras Business Class signalere effektivitet,

rimelig komfort samt begrænsede valgmuligheder. På præsentationstur i Tyskland Busmagasinet har været med på en præsentationstur i Tyskland for at prøvekøre et lille udvalg af 2016-modelprogrammet inkl. det seneste skud på MultiClass 400-familien, den 14,65 meter S 418 LE Business med plads til 57-61 siddende passagerer afhængig af


Køretøj og teknik

sædekonfiguration. Desuden fik vi mulighed for at prøve en 12-meters S 415 UL (Überland) med store bagagerum – samt en S 415 LE Business, som kombinerer kvaliteterne ved laventré i den forreste halvdel af bussen med den enklere og billigere teknik ved højt gulv bagtil. Setra har udviklet forskellige moduler, der gør det muligt at anvende den traditionelt opbyggede høje bagende med enten højt gulv i den forreste del – eller laventré til og med midten af bussen. På trods af de færre specifikationsmuligheder, enklere opbygning og produktion i Tyrkiet oser de nye Business-busser af solid kvalitet. Førerpladsen har, hvad der skal til – hverken mere eller mindre – og det er let at finde sig til rette i førerstolen bag det justérbare rat. Knapper, betjeningsgreb og spejle fungerer upåklageligt med tysk kvalitetsfølelse uden knirkelyde og vibrationer. Komforten er høj, uanset om man kører i H, UL eller LE-versionen, og busserne styrer præcis, hvor man vil have dem hen. Masser af kvalitet og kraftoverskud Teknisk er MultiClass-familien fulgt med miljø- og sikkerhedskravene så godt og vel endda. Allerede i 2013 opgraderede Setra sine motorer til Euro 6-specifikationer, og på

trods af de mindste 6-cyl. motorers beskedne slagvolumen på 7,7 liter føles de med hhv. 299 hk/1.200 Nm og 354 hk/1.400 Nm rigtig kvikke ved acceleration og på stigninger. På gearkassefronten kan der vælges mellem Mercedes’ egen manuelle GO 190-6 gearkasse samt de til det danske marked mere relevante 6-trins ZF EcoLife og Voith DIWA automatgearkasser. Den store S 418 LE Business er udrustet med den større 10,7 liters 6-cyl. motor på 394 hk og hele 1.900 Nm, og den giver naturligvis endnu større kraftoverskud – formentlig også ved kørsel med alle pladser besat, hvilket vi dog ikke fik lejlighed til at prøve denne gang. Med produktionssystemets modulsystem er det som nævnt muligt at producere mange forskellige kombinationer af længder, bagagerumskapacitet og gulvhøjder. Faktisk kan Setras LE Business-varianter i flere sammenhænge blive en direkte konkurrent til Mercedes populære Citaro-serie. Om Setra får succes med denne blanding af gennemprøvet Mercedes-teknik, større konkurrenceevne takket være modulariseret produktionsteknik i Tyrkiet og afsmittende effekt fra Setrabrandet, vil kun tiden vise. Det umiddelbare indtryk efter nogle få hundrede kilometers kørsel i Tyskland tegner i hvert fald godt.

S 418 LE Business, S 415 UL og S 415 UL Business.

Forventer Businesssucces for Setra i Danmark Efter Busmagasinets prøvekørsel af Setras MultiClass 400-familien i Tyskland lagde vi vejen forbi Evobus’ store busanlæg i Køge for at høre salgskonsulent Poul Nielsens bud på Setras muligheder på det danske marked. ”Helt uafhængigt af bustesten i Tyskland har vi hentet en S 415 LE Business i ‘Movia-specifikation’ til Danmark,” fortæller Poul Nielsen. ”Vi tror, at den som laventré både passer i vores modelprogram ved siden af Citaroen og som UL med højt gulv passer rigtig godt til regionalkørsel over de lidt længere distancer. Dels bliver Setra Business-busserne rigtig konkurrencedygtige, og dels får vi gode muligheder for at ramme kundernes ønskespecifikationer,” siger han. Forskellige specifikationer i Danmark På trods af Danmarks beskedne størrelse i forhold til de fleste andre europæiske busmarkeder, er der markante regionale forskelle i ønskerne til bussernes indretning og specifikationer på tværs af Danmark. ”Vi sender først vores S 415 LE Business ud at køre hos udvalgte kunder på Sjælland. Her er der større efterspørgsel på laventré – også på de regionale ruter – end i Jylland. Senere flytter vi testbussen til Jylland i en periode for at se, om vi også kan skabe interesse for den der,” siger han. ”Vi har allerede stor succes med Mercedes Citaro i Danmark, og uanset om ønskerne går på udgaven med laventré eller med højt gulv i hele bussens længde, kan vi skræddersy Setra S 415/416 LE Business og UL Business til opgaven. Og med Setra-brandets indbyggede kvaliteter – i kombination med en konkurrencedygtig pris - skal det nok lykkes for os,” fastslår Poul Nielsen.

Danske Busvognmænd 43


Køretøj og teknik

Klip et modul og hug lidt overhæng Hollandske VDL Bus & Coach har udvidet sit modelprogram med en kompakt turistbus på 10,6 meter. FHD2-106-modellen er den seneste i Futura-familien, der også omfatter 2- og 3-akslede MD- og HD’ere fra 12,2 til 14,8 meter. I fjor kom desuden den imponerende FDD2-dobbeltdækker til, og VDL kan dermed tilbyde et komplet, modulopbygget turistbusprogram i det øverste segment. Af: Mikael Friis Foto: Mikael Friis, VDL

O

g netop modultankegangen har spillet en afgørende rolle ved udviklingen af den nye FHD2-106. Med forholdsvis få tekniske kunstgreb er det lykkedes at skabe en kort, kompakt og velkørende turistbus, der kan anvendes til bl.a. VIP- og særkørsel, hvor en 12-meterbus vil være for tung og lang. Forkortelsen er sket ved at reducere akselafstanden fra 6.150 til 5.050 mm samt det forreste overhæng med ca. 500 mm. Takket være VDL’s modulsystem er det en forholdsvis ukompliceret operation. Det bageste overhæng er uændret i forhold til de længere

44 Danske Busvognmænd

versioner, og det kan umiddelbart give indtryk af en lidt gumpetung bus, hvis 106’eren stilles op ved siden af en 12-meters bus. Dog har VDL flyttet rundt på forskellige komponenter som bl.a. brændstoftanken for at få mere egenvægt fremad, så under kørslen spiller de kortere dimensioner ikke ind på nogen negativ måde. Tværtimod giver det imponerende styreudslag på 60 grader 106’eren en meget beskeden vendecirkel på kun 17,3 meter. Det er over tre meter mindre end nærmeste storebror FHD2-122.

Mere kvik og mere fleksibel end 12-meter Bag rattet på FHD2-106 mærkes stort set ingen forskel i forhold til de længere versioner. Førerpladsens indretning og pladsforhold er 100% den samme, og køreegenskaberne er lige så forudsigelige og stabile. Standard-drivlinen i 106 er en 10,8-liters DAF MX-motor på 370 hk/1.600 Nm i kombination med 6-trins ZF EcoShift fuldautomatisk gearkasse eller 12-trins ZF AS Tronic gearkasse med fuldautomatisk gearskift og integreret Intarder. Vi kørte en prøvetur med sidstnævnte, og dét fungerer bare.


Køretøj og teknik

106’eren er ca. 500 kg lettere end 12-meteren, og de mange kræfter giver imponerende acceleration. AS Tronic’en skifter hurtigt og sikkert, og i kombination med den integrerede Intarder opnås god motorbremsekraft, som gør kørslen helt ukompliceret og afslappende. For de hidsige kan 106’eren endda leveres med samme motor på 440 hk/2.100 Nm, og så bliver den noget af en raket. Til flade nordeuropæiske strækninger vil den store motor dog være overkill. Interiøret i Futura FHD2-106 er opbygget med helt fladt gulv. Der er fire trin op til førerpladsen og yderligere to trin op i kabinen. Her kan 106’eren uden køkken og toilet indrettes med op til 45+1+1 fremadrettede siddepladser, men den leveres også med toilet og køkken i 41+1+1-version som 3-stjernet og i 36+1+1 som 5-stjernet. Stoleudvalget omfatter alle VDL’s varianter fra Class 100 til Class 500. VDL tilbyder som med det øvrige Futuraprogram også at skræddersy 106’eren i VIP-udgave med siddegrupper og med kun tre sæder på tværs, og så er der i princippet ingen grænser for rummelighed, luksus og individuelle løsninger. VDL leverer sit Futura-program som både MD og HD. Indtil videre leveres den korte

Stoleudvalget omfatter alle VDL’s varianter fra Class 100 til Class 500.

Bagagerumskapacitet på op til 5 m 3 (ca. 7 m 3 uden toilet).

Futura kun som HD, og det giver en bagagerumskapacitet på op til 5 m3 (ca. 7 m3 uden toilet).

marked, men med vores modulopbyggede produktprogram er det forholdsvis enkelt for VDL. Samtidig kan vi let servicere 106’eren, da den stort set kun er bygget af standardkomponenter,” siger Anita Palm Laursen. ”Vi har et meget bredt turistbusprogram i Futura-serien, og 106’eren er et fint supplement. Den har vel kun Setra S511HD og Irizar i6 som konkurrenter, og her ligger 106’eren perfekt til både mht. kvalitet, specifikationer og pris. Den er et rigtig godt produkt i en niche, som vi ikke kan dække med vores 12-meters busser,” fastslår hun.

Futura FHD2-106 i Danmark Segmentet for korte turistbusser er forholdsvis lille både i Europa og i Danmark. Det viser sig også ved, at kun ganske få producenter gør sig i dette segment. VDL Bus & Coach’s adm. direktør Anita Palm Laursen vurderer markedet til 5-10 enheder om året herhjemme. ”Det kan virke lidt overdrevet at udvikle en helt ny bus som FHD2-106 til et så lille

DANMARK

Finansiering Nyt eller brugt materiel?

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

Eggert Schjelde

Tommy Svendsen ●

Det branchekendte team Kontakt

6345 6360 www.danskerhvervsfinansiering.dk

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden. De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Automatisk stoppesteds-avertering med syntetisk tale. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de. Centrallager af reservedele findes i Karlslunde.

Hanover Danmark . Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk . www.hanover.dk Teknisk support / service Jylland / Sjælland: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60.

Danske Busvognmænd 45


Nekrolog

Nekrolog:

TL’s sidste landsformand er sovet stille ind Æresmedlem Vagn Dahl, Hoptrup, er død, 84 år. Af: Steen Bundgaard Foto: Privat

V

agn Dahl blev i 1985 landsformand for Turistvognmændenes Landsforening. Denne post bestred han frem til 1998, hvor foreningen fusionerede med Landsforeningen Danmarks Bilruter til Danske Busvognmænd. Vagn blev dermed foreningens sidste formand. Det var lidt af en tilfældighed, der førte Vagn Dahl ind i busbranchen. Han var nemlig købmand og drev en købmandsforretning i Hoptrup. Men han så muligheden for også at lave ture og udflugter for de lokale, og så blev den første bus anskaffet. Senere blev det til et rejsebureau, og Vagn drev rejse-

46 Danske Busvognmænd

bureauet Euroscan sammen med sin ægtefælle, Lisbeth. Vagn var om nogen organisationsmand. Turistvognmændenes Landsforening fyldte meget hos ham – både den lokale forening i Sønderjylland og senere landsforeningens hovedbestyrelse havde en stor plads hos Vagn. Efter nogle år i bestyrelsen og som næstformand blev Vagn Dahl i 1985 valgt til foreningens landsformand. Denne post var han meget stolt og beæret over at bestride frem til 1998. Han var selv en af idémændene bag, at de to busforeninger, TL og LDB,

skulle lægges sammen. Han kunne derefter trække sig tilbage fra foreningsarbejdet, og Danske Busvognmænd udnævnte i 2000 Vagn Dahl til æresmedlem. Men det var ikke kun i foreningens rækker, at hans indsats var blevet bemærket. I 1992 modtog Vagn Dahl Ridderkorset. En velfortjent hædersbevisning for den store indsats, han har ydet for de danske turistvognmænd og hele busbranchen. Vagn efterlader ægtefællen Lisbeth samt tre voksne børn Anette, Peter og Hans. Æret være Vagns minde.


Køretøj og teknik xxxx

Rubrikannoncer Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

NOSTALGIHJØRNET Møns Omnibusser

M 1.

2.

øn fik kollektiv trafik i 1897 med skibsforbindelsen Koster-Kalvehave og jernbanen herfra, Kalvehavebanen, ind til DSB-togene i Masnedsund. I 1943 blev skibsforbindelsen erstattet af en ny vejbro, Koster-Kalvehave. I slutningen af 1940’erne var Møns kommuner imidlertid blevet så utilfredse med Kalvehavebanens Omnibusafdelings trafikbetjening, at man i 1953 stiftede I/S Møns Omnibusser til at overtage banens ruter på Møn samt ruten Stege-Vordingborg. Da Kalvehavebanen siden skulle nedlægges pr. 1959, gik man i forhandling med de berørte sjællandske kommuner om at få dem med i interessentkredsen frem for, at de selv stiftede et busselskab. Derigennem fik man også opgaven med at organisere erstatningstrafikken på Sjælland. I 1979 blev Møns Omnibusser entreprenør for det nyetablerede Storstrøms Trafikselskab. Det gav betydelig mere kørsel, hvorfor man samme år indkøbte hele 13 nye Scania-busser. Men da de var blevet rustne i slutningen af 1980’erne, anskaffede man i 1988 bl.a. fire brugte Leyland-DAB til at erstatte dem. Siden valgte man også at købe DAB-Silkeborg og Volvo frem for stringent at holde sig til Scania. For at være klar til udbudstiden, omdannede man i 1992 Møns Omnibusser til et aktieselskab. I 1995 købte DSB Busser aktiemajoriteten, men i 1996 tabte man al sin kørsel til især det ’kørsels-grovædende’ LF-Bus. Derefter fungerede Møns Omnibusser som ejendomsselskab, indtil det blev afviklet i 1999.

3. 1. De første 30 år købte man næsten udelukkende busser fra Scania-Vabis/Scania. De fleste blev bygget hos J. Ørum-Petersen i Herning som denne Scania BF 110 årgang 1972. 2. Da man blev STS-entreprenør i 1979, fik man behov for at anskaffe hele 13 nye busser. Det blev Scania – bygget hos J. Ørum-Petersen. Her ses tre af dem på Stege Rutebilstation i 1988. 3. Efter VBK havde lukket i Herning, købte man i årene 19831986 ni Scania-busser bygget hos Ringsted Karosserifabrik. Her ses en af dem i Vordingborg i 1995. 4. I 1991 kom man også til at køre IC-Bus, VT’s og STS’ tilbringer-ruter til de nye IC3-tog. Her ses en af dem, en Scania årgang 1990 med DAB-karosseri, i Vordingborg.

4.

Af: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: JØP, Lars Ersgaard.

Danske Busvognmænd 47


Rubrikannoncer

Busrejser – overnatning & forplejning OVERNATNING

Går bus-turen til København..?

nær København

HAR DE GRUPPEN?

- så besøg os for et godt måltid mad.

Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

Restaurant Menuen

ØNSKES:

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2016 2004

Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

23/09/16 13.40

ANNONCER I BUSMAGASINET PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

48 Danske Busvognmænd

Enkeltværelse kr. 450,Toilet, bad, TV, tekøkken, internet og fri parkering

28 58 08 50

www.skov-gaarden.dk skovgaarden@ishoejby.dk Torslundevej 120, 2635 Ishøj


Rubrikannoncer

Brugte busser

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK... Annoncer i Busmagasinet Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

HVIS DU VIL ANNONCERE HER skal du kontakte PK-Reklame & Tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk

arerer p e r g o r e r e t Vi mon rmere! a v r e p y t e ll a er - også i buss

BILLIGE

TRYKsager

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

Din busvarmer specialist - professionel service uden ventetid Vores specialer er: Fartskriver service • Turbo værksted • Diesel værksted • Starter/Generator værksted • Partikelfilter service • Busvarmer værksted KETNER Aalborg 7080 7359 · Århus 7080 7361 · Holstebro 7080 7351 · www.ketner.dk

Så billigt...??? Få et godt tilbud...

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

Danske Busvognmænd 49


Rubrikannoncer / Info

Velkommen i DB

Kreds 2 Papalina Turist ApS Birkevej 8 6330 Padborg

Afgang fra DB

Kreds 1 Trehøje Turist ApS Stadionvej 3 7480 Vildbjerg

Kreds 2 AUTOMATISK BRANDSIKRING AF MOTORRUM OG OLIEFYRSANLÆG > Certificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

Kæmpes Taxi og Nordfyns Busser Klaus Berntsensvej 31 5471 Søndersø ST Turistfart Sønderskovgårdvej 6 6650 Brørup

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

e k k y l l i t r e Vi sig … med fødselsdagen

… med jubilæet

Knud R. Andersen 60 år den 2. januar 2017 Alsted Turistfart

René S. Christensen 50 år den 10. januar 2017 Hou Minibusser ApS

Lone Thorsager 10 års jubilæum den 30. oktober 2016 Silkebus

Ole Johannes Stoklund 60 år den 4. januar 2017 Læsø Rute- & Turistfart

Peter Harald Pedersen 50 år den 17. januar 2017 Peters Busser/Rougsø Rejser

Thomas Mortensen 10 års jubilæum den 6. november 2016 Lyngby Turistfart A/S

Anette Kold Hansen 70 år den 7. januar 2017 Karise Bilerne

Benny Melgaard 60 år den 23. februar 2017 Hadsund Taxi & Bus

Jesper Christiansen 25 års jubilæum den 26. august 2016 Nilles Busser A/S

50 Danske Busvognmænd


Info

Danske Busvognmænd

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk

Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand.jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand.scient.pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Mette Christiansen mette@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Bus magasinet Nr. 01 januar 2017 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår. Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk Ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Formand Rutesektor Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19 igb@ditobus.dk

Layout og tryk Mediegruppen Horsensvej 72A, 2 7100 Vejle Tlf. 7584 1200 www.mediegruppen.net

Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Annoncer PK-reklame & Tryk ApS Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 7899 produktion@pk-reklame.dk

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38, 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

Oplag 2.000 stk. Distribution Post Danmark ISSN 1904-8505 Danske Busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede Irizar Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 275,- inkl. moms – Udlandet kr. 335,- momsfrit Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. inkl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 6 gange om året Næste udgivelse er i uge 9 2017.

Annoncer i Busmagasinet Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

MG 6601

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK...

Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 13. februar 2017.

Danske Busvognmænd 51


SNART KOMMER SNEEN OG RIGTIG MANGE TAGER MED

BUS PÅ SKIFERIE TIL SVERIGE OG NORGE

For jer som skal køre skigæster til Sverige og Norge i den kommende vinter laver vi en speciel flyer til jeres gæster med tilbud ombord som er målrettet danske skigæster. Mindre end 3 timer fra København befinder Vallåsen Skicenter sig. Nok udfordringer for en dag for både begyndere og øvede eller som opvarmningstur før den store skiferie. Har I skole- eller firmagrupper som skal afsted på éndagsskitur har vi mulighed for at tilbyde mad ombord. For samarbejde omkring flyers og andre aktiviteter der kan skabe ekstra værdi for jer og jeres gæster må I endelig kontakte os for en aftale.

THE BEST BREAK

E

G

14

2

ST BR BE

K EA

THE

Kontakt Key Account Manager Lars Dalsgård for yderligere information. lars.dalsgaard@scandlineshh.com eller 21 53 60 80

AFGAN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.