Mobilitet 02 2020

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

02 Marts 2020

Fra Tilst til Christiansfeld og Køge:

Årets Kredsgeneralforsamlinger var succesfulde Hvordan bliver den kollektive trafik klimavenlig? Grøn omstilling og ladestandere på menuen til Københavns Klimakonference

Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi

S:

FOKU

på Taxi et d lan

Er der et taxiliv på landet?


To otal Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Stjerner i byen. Mercedes-Benz Citaro. Referencen. Som en image skaber med garanteret popularitet følger Citaro ingen trends - den sætter dem. Siden produktionen startede, har den været en af de mest solgte bybusser. Nøglefaktoren til denne succes er Citaro modul systemet: med 16 bybusvarianter i 25 modeller og utallige udstyrsmuligheder har denne køretøjsfamilie den rette bus til næsten alle bykrav. Derudover imponerer den også med ekstraordinær kvalitet, et højt niveau af økonomisk effektivitet og omfattende sikkerhed. For mere information gå til www.mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge. telefon 5637 0000, mercedes-benz.dk/busser


LEDER

Tre kredsgeneralforsamlinger er vel overstået Det var tre velbesøgte kredsarrangementer i Tilst, Christiansfeld og Køge, og der skal lyde en stor tak til vores associerede medlemmer MAN, VBI og EvoBus for at stille deres værksteder til rådighed for udstillingen og generalforsamlingen. Alle steder havde en lang række af DPT’s associerede medlemmer opstillet stande, således at vognmændene kunne blive inspireret og måske endda gøre brug af nogle af de præsenterede tilbud. Udover udstillingerne, spændende indlæg fra værterne samt nogle gode beretninger har dette år både budt på genvalg, tilvalg samt nyvalg. I den forbindelse er der blevet sagt farvel til den mangeårige formand for Kreds 3, Carsten Rasmussen, som jeg gerne allerede nu vil takke for et rigtigt godt samarbejde. Hvem der blev valgt, kan du se mere om på side 32. Sektorformændene præsenterede foreningens arbejde igennem 2019. Det har blandt andet været et år, hvor Dansk PersonTransport formåede at få strammet lovgivningen for cabotage, sat ladeinfrastruktur på programmet hos politikerne, og sørget for, at Miløzonereglerne blev ændrede, og klistermærker blev gjort unødvendige. Men der er dog ingen grund til at hvile på laurbærrene, for 2020 byder stadig på arbejdsområder, der skal på dagsordenen. Udfordringen i forhold til cabotage og den fremtidige håndhævelse af krav om løn og arbejdsvilkår er nu, hvordan håndhævelse af reglerne skal sikres, så vi fremadrettet undgår den unfair konkurrence og sociale dumping. Vores holdning er, at vi hurtigst muligt skal begynde at benytte nummerpladegenkendelse i stor stil til at håndhæve såvel cabotage som miljøzoner. Der skal også arbejdes på en klog omstilling af den kollektive bustrafik til klimavenlige løsninger, og på flexkørsel og taxisiden skal der stadig arbejdes for, at politikerne i højere grad tænker det økonomiske aspekt ind i den grønne omstilling og sikre, at ladeinfrastrukturen bliver udvidet samtidigt med, at kravet om A++ biler bliver udsat, da der desværre ikke er egnede biler til rådighed på nuværende tidspunkt.

Udover udstillingerne, spændende indlæg fra værterne samt nogle gode beretninger har dette år både budt på genvalg, tilvalg samt nyvalg.

Vi kan næsten ikke nævne næste års arbejde uden også at nævne fjernbusterminalen, hvor staten endnu ikke har sikret deres del af finansieringen. Dette er utroligt også med tanke på de over 30 millioner kroner, staten sparede, da den fra 2019 fjernede den statslige medfinansiering af de sociale rabatter til pensionister, studerende og børn, der valgte turen med fjernbus. Jeg tror, de fleste kan se rimeligheden i, hvis pengene blev brugt til gavn og glæde for fjernbuspassagererne og fik dem hjulpet væk fra de forhold, de i dag bydes i Ingerslevsgade. Alt dette og meget mere bliver i endnu højere grad belyst, når Årsmødet og den udsolgte messe PersonTransport 2020 finder sted den 27. og 28. marts i Helsingør, og det er noget, som vi i høj grad ser frem til hos Dansk PersonTransport. Vi kan derfor kun opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig årsmødet.

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

Mobilitet | 02.2020

3


Indhold.02 14

På trods af taxilov og frygt for manglende vogne, så er der stadig et taxiliv på landet.

Det faste: 06 De korte 12 Transportpanelet 48 Nostalgihjørnet

08

20

Den kærkomne ændring af reglerne om miljøzoner har betydet, at fremtiden stadig er grøn for firstmovers

Hvordan bliver den kollektive trafik klimavenlig? Mobilitet undersøger det spørgsmål i ny serie

26

30

DPT til klimakonference: Grøn omstilling og debat om ladestandere på programmet

Kom med til dette års generalforsamlinger, som blev afholdt i Tilst, Christiansfeld og Køge

50 Info

S:

FOKU

på Taxi et d lan

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

FROGNE UDVIKLER TEKNOLOGI SOM FÅR REJSEN TIL AT HÆNGE SAMMEN

Frognes taxametersystem giver chaufføren branchens bedste indtjeningsmuligheder.

Frognes bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling.

Finn Frogne A/S · Telefon: +45 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk

Succesfulde nordiske bus- og taxiselskaber anvender Frogne løsninger til at optimere drift og indtjening.


De korte Generalforsamling i TA 2020 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, TA Lørdag den 28. marts 2020 kl. 09.00 Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Dansk Person Transports årsmøde på: Hotel Marienlyst, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør. Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om TA’s virke i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Stephen Jespersen, VBT A/S, er på valg og modtager genvalg) 6. Valg af formand 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være TA’s sekretariat i hænde senest den 18. marts 2020. En ændret dagsorden vil herefter blive udsendt til samtlige medlemmer. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som endelig. Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem stemmer i forhold til den samlede lønsum i 2019, dog altid mindst 1 stemme. Vi gør medlemmerne opmærksomme på, at såfremt man ønsker at kandidere til valg til bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 5, skal dette være meddelt skriftligt til Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Børsen, 1217 København K, senest den 21. marts 2020. Alle medlemmer i TA vil modtage en særskilt skriftlig indkaldelse til den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. TA er sammen med DPT vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes i hotellets restaurant efter generalforsamlingen.

DPT i Norge Torsdag den 23. januar holdt den norske busbranche, NHO Transport, medlemsmøde. De havde inviteret Dansk PersonTransport til at fortælle om de nye danske regler på cabotageområdet. I Norge oplever branchen samme udfordringer med udenlandske vognmænd fra Litauen og Polen, som vi ser i Danmark. Mads Engberg fra sekretariatet gennemgik den nye 7-dages regel for cabotage samt de helt nye regler om, at udenlandske chauffører skal have en løn svarende til dansk overenskomst, når de kører i Danmark. Det store tilbageværende spørgsmål, som også blev rejst på mødet, er hvordan det vil blive håndhævet af de danske myndigheder. Dansk PersonTransport arbejder hårdt for, at reglerne vil blive håndhævet grundigt, så udenlandske operatører ikke kan krybe under radaren og undgå at blive kontrolleret.

“Dansk PersonTransport er rigtigt glade over, at der endelig er kommet en bred politisk aftale omkring cabotage. Det er en af vores vigtigste mærkesager, og det betyder rigtig meget for os, at der – efter at vi har presset på – nu bliver lavet en lovgivning, der stopper muligheden for løndumping” Michael Nielsen, Adm. Direktør i Dansk PersonTransport

6

Dansk PersonTransport


Klimapartnerskab for landtransport Dansk PersonTransport har i de seneste par måneder deltaget i Regeringens Klimapartnerskab for landtransport. Med målet om at nedbringe CO2-udledningen med 70% i 2030 har regeringen et ønske om at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet for at finde løsninger, der kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Klimapartnerskabet for landtransport udgøres af godstransporten, varebiler, banegods samt bus og taxier, hvor der i den seneste tid er blevet arbejdet i 5 grupper for hvert erhverv. I arbejdsgruppen for bus og taxi har fokus bl.a. været på, hvilke initiativer der skal til for, at busser og taxier kan omstilles til grønne køretøjer, fx el-busser og eltaxier. Arbejdsgruppen har leveret input til en samlet afrapportering, der skal afleveres til regeringen i løbet af marts måned.

Gå ikke glip af Esbjerg Taxa Sports Kom med til 50 års jubilæumsstævne den 6. juni 2020 hos Esbjerg taxa sport. Arrangementet er for alle medlemmer af Dansk PersonTransport, og der vil blive afviklet flere forskellige sportsgrene blandt andet badminton, golf, dart og bowling i løbet af lørdagen. Stævnet bliver afsluttet med en fantastisk fest lørdag aften. Hør mere, eller tilmeld dig hos Niels Hostrup på tlf. 2285 1533.

100 mio. kr. HUSK Så mange penge afsættes årligt i perioden 2020-2024 til at understøtte grønne løsninger i transportsektoren.

Der er altid masser af fordele, når du er medlem af Dansk PersonTransport. Du kan blandt andet få rabat på både entrebilletter og turpas til Tivoli. Se mere på: danskpersontransport.dk/medlemssite/medlemsfordele

15.000 Fremtiden er elektrisk

Dansk PersonTransport samt en gruppe medlemmer var inviteret til München af MAN under sloganet ’Fremtiden er elektrisk’ for at opleve deres nye elektriske bybus Lion’s City 12E og den elektriske minibus eTGE. Medlemmerne fik blandt andet mulighed for at prøvekøre Lion’s City 12E og se MAN’s fabrik.

Så mange medarbejdere i virksomheder repræsenterer Dansk PersonTransport.

Mobilitet | 02.2020

7


MILJØZONEREGLER

Af: Mads Engberg ··· Foto: Aobe Stock

Kærkommen ændring af miljøzonerne 8

Dansk PersonTransport


MILJØZONEREGLER

I januar i år er der kommet en kærkommen ændring af reglerne om miljøzoner, så alle Euro-5 og EEV-busser uanset 1. indregistreringsdato vil have mulighed for at køre i miljøzonerne frem til 1. juli 2022, hvor kravet skærpes til Euro-6.

Da miljøzonereglerne blev skærpet i maj 2019, var det med en helt igennem skør regel om, at hvis en Euro-5 eller EEV-bus var indregistreret første gang inden 1. oktober 2009, kunne den ikke køre i miljøzonerne fra 1. juli 2020 med mindre den havde et partikelfilter, mens en identisk bus indregistreret efter skæringsdatoen 1. oktober godt kunne. Samme problemstilling gjorde sig gældende for Euro-6 busser indregistreret før 1. januar 2014 og kørsel i miljøzonerne fra 1. juli 2022. Straf til vognmænd Dansk PersonTransport har allerede i høringsprocessen op til vedtagelsen af

skærpelsen af miljøzonerne - og siden de blev vedtaget - påpeget, at det var forkert med tilbagevirkende kraft at straffe de vognmænd, som valgte en Euro-5 eller Euro-6 bus, inden det blev et lovkrav. Den digitale kontrol via nummerpladegenkendelse skal ske via opslag i Det Digitale Motorregister (DMR), og argumentet fra Miljøministeriet har været, at det kun er data for 1. indregistreringsdato, som er fuldstændigt fejlfri, hvorimod der kan være busser, som ikke har registreret Euronorm eller partikelfilter korrekt i DMR. For udenlandske busser er situationen mere kompliceret, da der ikke kan foretages opslag i DMR. Derfor oprettes der et nyt register, som de udenlandske busser skal stå i, hvis de er indregistreret første gang inden 1. oktober 2009 - og fra 1. juli 2022, hvis de er indregistreret første gang inden 1. januar 2014. Rosende høringssvar Dansk PersonTransport har i sit høringssvar til Miljøministeriet rost regeringen for at have lyttet til kritikken fra branchen om, at det var dybt skadeligt for den grønne omstilling

i Hvad skal du gøre som vognmand? For danske vognmænd er reglerne og ændringen forholdsvis enkel. Den betyder, at du kan blive ved med at køre med dine Euro-5 og EEV-busser i miljøzonerne frem til den næste skærpelse af miljøzonerne den 1. juli 2022. Du skal imidlertid være opmærksom på to ting: • Sikre, at det er noteret i DMR, at der er fabriksmon teret partikelfilter på dine Euro-6 busser. • Sikre, at samtlige af dine busser, der har eftermonteret partikelfilter, har det noteret i DMR.

Velkommen til fire betagende sæsoner Vinter i Tivoli

Sommer i Tivoli

Halloween i Tivoli

Jul i Tivoli

TIVOLI HOLDER ÅBENT DET MESTE AF ÅRET Se mere på tivoli.dk

Mobilitet | 02.2020

9


MILJØZONEREGLER

af straffe de grønne frontløbere, som havde omstillet deres busser, før de var tvunget til det af lovgivningen. Og at de har fundet en brugbar løsning, som kan håndhæves digitalt. Dansk PersonTransport påpeger dog, at Miljøministeriet bør tydeliggøre, at alle Euro6 busser kan køre i miljøzonerne også efter 2022, da de har fabriksmonterede partikelfiltre. Det er i den nuværende tekst underfor-

stået, men ikke skrevet direkte. Dansk PersonTransport peger desuden på, at der også i aftalen om dansk lønniveau til udstationerede chauffører skal oprettes et register, som alle udenlandske busser og lastbiler skal stå i, inden de kører ind i Danmark. Det vil være den enkleste løsning, hvis der i samme register skal noteres, hvilken Euronorm køretøjet har, så den digitale håndhævelse kan ske samme sted og forhåbentlig blive

mere finmasket. Endelig beklager Dansk PersonTransport den uhensigtsmæssige proces omkring lovforslagene om miljøzoner, hvor der først bliver rettet op på en tosset datogrænse fem måneder før, at den skulle træde i kraft - og på et tidspunkt, hvor flere vognmænd enten har skilt sig af med køretøjer med tab eller eftermonteret partikelfiltre uden grund.

Tabel 1: Danske busser uden eftermonteret partikelfilter Trin

Fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2022

Gl. regler: Må køre i miljøzonerne?

Ny lov: Må køre i miljøzonerne?

Gl. regler: Må køre i miljøzonerne?

Ny lov: Må køre i miljøzonerne?

Euro 5 eller EEV fra før 1. oktober 2009

NEJ

JA

NEJ

NEJ

Euro-5 eller EEV fra efter 1. oktober 2009

JA

JA

NEJ

NEJ

Euro 6

JA

JA

JA

JA

Fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2022

Tabel 2: Udenlandske busser Trin

Skal registreres i nyt register? Euro 5 eller EEV fra før 1. oktober 2009

Skal registreres i nyt register?

JA

JA

Euro-5 eller EEV fra efter 1. oktober 2009

NEJ

JA

Euro 6 indregistreret før 1. januar 2014

NEJ

JA

Euro 6 indregistreret efter 1. januar 2014

NEJ

NEJ

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

HVIDOVRE

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk 10

Dansk PersonTransport


Hos OK kan du og dine chauffører altid få fat i os. Også den uheldige dag – eller nat, hvor det hele haster. På den måde undgår du længerevarende stop, som kan koste køre- og hviletid. I en travl hverdag er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam, hele ugen, døgnet rundt, på 89 32 25 40.

20807

59803

Vores telefonnummer er 89 32 25 40. Også midt om natten.


MØD TRANSPORTPANELET Rikke Bjerreby

Frederikssund Handibusser A/S

Carsten Aastrup Dantaxi

Ib Gregers Boers DitoBus A/S

Lars Søndergård Ry Bussen

”Hvordan oplever du rekruttering i din branche?”

Gode samarbejder med uddannelsesinstitutionerne

Svært at finde dem under 40 år

Vi har nemt ved at få nye chauffører, da vi har et ret godt renommé blandt chauffører i branchen, og desuden bliver vores chauffører ofte, indtil de går på efterløn eller pension. Vi har mange chauffører, der har haft 10-års jubilæum, og en enkelt har rundet de 20 år.

Vi følger os rigtig stolte og privilegerede, hvad angår chauffører. Vi har et godt team, der alle har forskellige kompetencer og færdigheder, så derfor klapper mange ting ganske nemt hos os. Det er vigtigt for os, at man kan høre smilet i telefonen fra vores kontor til bus- og turistchaufførerne, der modtager og transporterer gæsterne. Vi har desuden en god aldersfordeling blandt vores chauffører, og vi stræber efter at finde medarbejdere, der kan tænke selv, er pligtopfyldende og servicemindede. Intet er umuligt inden for køre-hviletiderne, vores ansatte forsøger altid at finde løsninger og altid efter kundernes ønsker og behov. Chaufførerne har forskellige timebehov, og de fleste er på deltid eller fungerer som afløsere. Desuden er chaufførerne fra lokalområdet, hvilket er vigtigt ved både korte og lange ture. Vi får enkelte personlig henvendelse, og ellers ansætter vi folk efter mundtlige anbefalinger. Vi modtager i perioder mange ansøgninger pr. mail, men ofte har de adresse langt væk og ofte ikke så stor erfaring i turistkørsel – og det gør dem svære at ansætte, hvis de skal på lange ture. Hvis jeg skal pege på en decideret mangel, så kunne vi godt bruge flere chauffører under 40 år, som har mod på udlandskørsel samt natkørsel, da det er lidt svært at finde chauffører hertil – også fordi det jo er sæsonkørsel

Vi har et rigtig godt samarbejde med jobcentrene, specielt Halsnæs kommune, og vi har også en partneraftale med Dekra samt et godt samarbejde med AMU Juul. Alle parter er meget hjælpsomme i forhold til at finde de rette kandidater til os, når vi mangler chauffører. Uddannelsesinstitutionerne gør allerede rigtig meget. De afholder også rekrutteringsdage flere gange om året, så jeg oplever stor opbakning fra deres side i forhold til rekruttering

Direktør Rikke Bjerreby, Frederikssund Handibusser A/S

12

Dansk PersonTransport

Lars Søndergård, Ry Bussen


Jess Abildskou Abildskou A/S

John Vestergård Lokalbus A/S

Vi skal fastholde vores modne medarbejdere Det er blevet stadig vanskeligere at rekruttere yngre medarbejdere til busbranchen. Livsstil og børn matcher kun i få tilfælde busbranchens behov for varierende arbejdstider, weekendarbejde og lignende. Til gengæld kan det konstateres, at ældre medarbejdere i stigende grad ønsker at blive ved i et eller andet omfang – selv efter den offentlige pensionsalder er passeret. Der er også stor søgning efter omskoling af mange ’voksne’ medarbejdere, for busbranchen tilbyder nemlig rigtig gode jobs til de modne medarbejdere. Og der er tale om et godt match, for de medarbejdere er som regel meget kvalificerede til at udføre jobbene i busbranchen. Livserfaring og en rolig samt kompetent kundeservice er kendetegnende for vores medarbejdere, og det er derfor vigtigt, at vores overenskomster muliggør fastholdelse af vores ældre medarbejdere. Det er også vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne fortsat kan omskole de mange interesserede, som i en relativt høj alder ønsker at komme ind som nye i busbranchen. Busbranchen er også attraktiv for mange nydanskere. Mange har i kørt bil eller bus tidligere i tilværelsen. Her er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne ikke blot uddanner dem til buschauffører – men også til danskkyndige buschauffører. Intensiv sprogundervisning er nødvendig. Til gengæld kan vi garantere, at nydanskere og busbranchen også er et godt og holdbart match i mange år fremover

Direktør Ib Gregers Boers, Ditobus A/S

Ole Gaarde Kristensen Næstved Taxa

Brian Hansen Silkebus A/S

l en de te e r æ v fas Vil du tets nye, bili nel? af Mo nsportpa il til ma Tra iv en .org r k s dk Så dptnve@

Vi mangler ensartethed Dantaxi indførte i efteråret 2019 en obligatorisk opstartsprøve. Vi har mange tilmeldinger til denne prøve. At Dantaxi stiller krav til kvalifikationer allerede i den første fase, betyder også noget i forhold til den måde, som vores vognmænd rekrutterer på. Det har øget efterspørgslen efter erfarne chauffører og efter chauffører, der har bestået prøven. Vi har vognmænd, der har gode erfaringer med at få kontakt med chauffører – for en eventuel senere rekruttering – under chaufførens uddannelsesforløb. Andre vognmænd melder tilbage, at det ikke har givet det ønskede resultat. Så en mere ensartet tilgang fra uddannelsesinstitutionerne om, hvordan de betjener vognmænd og taxiselskaber, der ønsker at rekruttere, ville være gavnligt

CEO Carsten Aastrup, Dantaxi

Mobilitet | 02.2020

13


TAXI PÅ LANDET

S

FOKU

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Poul Breil-Hansen

Der er stadig et taxiliv på landet Kommunalreformen i 2007, Flextrafik og trafikselskaber har gjort det svært at drive taxiforretning i landzoner. Årsagen er ikke den nye taxilov. Men der er stadig liv og muligheder derude.

14

Dansk PersonTransport

Kontraktkørsel, samarbejde med kommuner og områdeopdeling med vagtplaner er nogle af de elementer, der kan skabe bedre taxiforretning og -service i landdistrikter. Læs om de gode erfaringer med områdeopdeling i Taxa Syds område. Læs også om hvor stor en rolle den kommunale og regionale kontraktkørsel spiller for taxier i landzoner, og hvor vigtigt det er, at branchen og kommunerne samt regionerne samarbejder. Hvis de kan finde ud af det i Danmarks næstmindste kommune Fanø, så kan det måske også lade sig gøre i resten af landet.


TAXI PÅ LANDET

Taxidækning i landzoner er 100% afhængig af offentlig kontraktkørsel Har taxivognmænd på landet ingen kontraktkørsel for kommunen, er der intet eksistensgrundlag, og borgere samt erhverv kan ikke forvente taxidækning. Formand for Esbjerg Taxa opfordrer kommunerne til at gribe den nye taxilovs mulighed for at indgå aftaler med kørselskontorer.

Af: Poul Breil-Hansen

Der har længe været problemer med at få en taxi i landzoner over det meste af Danmark. Det problem har ifølge Torben Kirketerp, der er formand for Esbjerg Taxa og bestyrelsesmedlem i Dansk PersonTransport, sin rod i kommunalreformen i 2007 – og ikke i den nye taxilov, der gradvist bliver indført 2018-2021. Antallet af taxier i Esbjerg Taxas nuværende betjeningsområde er efter sammenlægningen af kommuner for eksempel faldet fra 120 i 2007 til 70 i 2020. Problematiske udbud På det tidspunkt begyndte mange kommuner nemlig at lægge deres kontraktkørsel over i Flextrafik-konceptet, der administreres af trafikselskaberne. Trafikselskaberne tildelte kørslen til udbydere, som bød ind med priser, der ifølge Torben Kirketerp var både under og ’langt under’ overlevelsesgrænsen. Byderne kom ind med priser, der var så lave, at mange af dem kun eksisterede i kort tid, og betalingen til chaufførerne var langt under overenskomstmæssige niveauer. ”Taxivognmændene på landet kunne ikke leve af udbuddene, og de er derfor enten lukket eller har søgt mod byerne. Resultatet

er desværre, at mange borgere og virksomheder har svært ved at få en taxi, når behovet er der”, fortæller han. Kommuner kan selv Det gælder også i Esbjerg-området, hvor Esbjerg Kommune lægger det meste af deres faste ældre- og genoptræningskørsel hos et trafikselskab. I 2012 lagde regionerne alt, hvad der hedder ’siddende patientbefordring’ ud til trafikselskaberne. Det betød en øjeblikkelig nedgang i omsætningen for Esbjerg Taxa på 15 millioner kroner. ”Jeg mener, at kommunerne vil være bedre tjent med selv at administrere kørslen, fordi de er bedre til løbende at tilpasse kørslen efter borgernes behov. Trafikselskaberne er for firkantede, og nogle af dem vender også det blinde øje til deres ansvar om at sikre ordentlige arbejdsforhold for vognmænd og chauffører. Det har kommunerne på for eksempel Fyn og i Næstved erkendt. Her har de selv overtaget ansvaret for at administrere kørslen, og det giver gevinster til alle parter – kommune, borgere, lokale virksomheder, vognmænd og chauffører”, fortæller Torben Kirketerp.

Loven siger: Kommunale kontrakter med kørselskontorer For at sikre borgerne mulighed for taxibetjening kan en kommune aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen (…) Kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud. Kilde: taxilov.dk/Kommunernes_rolle

S

FOKU

”Taxivognmændene på landet kunne ikke leve af udbuddene, og de er derfor enten lukket eller har søgt mod byerne”. Mobilitet | 02.2020

15


TAXI PÅ LANDET

Taxikørsel er total service

S

FOKU

På Fanø er taxikørsel en total serviceopgave, der er meget mere end kørsel fra A til B. ”Vi kender mange af de 3.500 fastboende på øen, og det giver god kundekontakt og en berigende hverdag”, lyder det fra vognmand Ole Thomassen, som roser kommunen for at tænke visionært.

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Poul Breil-Hansen

”Vi har en tæt kontakt med vores kunder, og vi ved, hvem der er barnebarn, oldebarn, forældre og nabo til hvem på øen. Vi taler meget med kunderne om alt muligt. Kører dagligt med skolebørn og pensionister – og vi hjælper ofte turister med at finde både sommerhus, nøgle og eltavle, så de kan komme godt i gang med ferien”, fortæller Ole Thomassen. Ole har i mange år drevet vognmandsvirksomhed i Bramming, som ligger cirka 18 kilometer øst for Esbjerg, og han har siden april 2019 også drevet Fanø Taxa på vegne af Esbjerg Taxa og efter aftale med Fanø Kommune. ”Da Esbjerg Taxa efterlyste en vognmand, der kunne påtage sig at drive taxiforretning på Fanø, var jeg straks interesseret. Jeg kan godt lide at køre taxi i et mindre samfund, hvor der er en tæt kontakt, åbne samtaler med kunderne, og hvor de fleste kender hinanden. Jeg har de sidste mange år kørt i Esbjerg, hvor kontakten til kunderne er mere kortfattet og ’storbyagtig’. Det er forståeligt nok, fordi Esbjerg er en større by; men jeg trives med gode samtaler og ’landsby-nærværet’”, fortæller han. 90% kontraktkørsel Det giver ham mulighed for at yde en totalservice, og det giver ham stor tilfredsstillelse. Han løser taxidriften på Fanø sammen med sin søn – og på den måde, at de hver tager syv dage ad gangen og bor i et lille sommerhus. De står til rådighed for bestillingsture fra kl. 6 morgen til 23 aften og kører også forhåndsbestillinger på ture om natten modtaget før kl. 22. Om sommeren sætter de op til fire ekstra biler ind afhængig af behov. ”Jeg er gået ind i aftalen med Fanø Kommune, fordi jeg gerne ville have et andet arbejdsindhold og så fordi, vi også har fået en stor del af kommunens faste kørsel. Kontraktkørslen udgør næsten 90% af vores omsætning, så uden den faste kørsel var der overhovedet ikke nogen taxiforretning”, fortæller han og tilføjer: ”Vi er tæt på vores kunder, og vi føler en forpligtelse til at servicere øens beboere og turister på bedst mulig vis. Vi oplever et godt samarbejde med kommunen, som har god forståelse for, at de skal bakke op om indtægtsgrundlaget, hvis borgere og turister skal nyde godt af taxiservicens fleksible transporttilbud.

”Vi oplever et godt samarbejde med kommunen, som har god forståelse for, at de skal bakke op om indtægtsgrundlaget, hvis borgere og turister skal nyde godt af taxiservicens fleksible transporttilbud”, fortæller Ole Thomassen.

i Danmarks næstmindste kommune

”Vi er tæt på vores kunder, og vi føler en forpligtelse til at servicere øens beboere og turister på bedst mulig vis”.

16

Dansk PersonTransport

Sidste folkeoptælling i 2019 viste 3.401 beboere på Fanø, der er Danmarks næstmindste kommune. Om sommeren strømmer turister til ferieøen, og her kan befolkningen på en god sommerdag være på 60.000 mennesker.


TAXI PÅ LANDET

På Fyn er der ikke langt mellem taxierne på landet Der er store problemer med faldende taxidækning i landdistrikter, men ikke på Fyn og i Trekantsområdet. Taxa Syd har i modsætning til de fleste andre kørselskontorer fastholdt den gamle geografiske opdeling i otte områder. Det virker, fordi de fynske kommuner bakker op om den.

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Taxa Syd

Når fru Olsen på 87 år fra Gudme på Sydfyn skal en tur til tandlægen - eller hr. Pedersen, der sidder i kørestol og bor i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding, skal til borgermøde ved kommunens fremlæggelse af den nye lokalplan, så har de ikke problemer med at få en taxi både frem og tilbage. Taxa Syds ventetider og servicegrader er uændrede i de sidste mange år - både i by og på land. Kommunalreformen i 2007 og indførelsen af Flextrafik-koncepterne har ellers skabt store problemer for taxivognmænd i landdistrikter i det meste af Danmark. Men sådan er det ikke på Fyn og omkring Fredericia-Kolding. Her er der ikke mange kunder uden for de større byer, der venter mere end 10 minutter på en vogn. Og hvis de gør, så får de besked om, hvornår de kan forvente en taxi til døren. Områdeopdeling og kommunal opbakning Det skyldes, at Taxa Syd har valgt at fastholde den gamle geografiske opdeling af

distriktet i otte områder – og ikke mindst, at de fynske kommuner bakker op om taxierhvervet ved at tildele en del af den kommunale kørsel til Taxa Syd. Vognene får som udgangspunkt tildelt ture i deres eget område, og alle vognmænd indgår i en vagtplan, der sikrer, at der altid er en minimumsdækning i alle områder – altså mindst én taxi på gaden. ”Det har vist sig at være en god model. Den nye taxilov liberaliserer taximarkedet, så alle vognmænd i princippet kan køre, hvor de vil. Hvis vi indførte den model i vores distrikt, så ville alle vogne søge mod Odense, fordi det er her, de fleste ture er”, fortæller Tadzudin Kasami, der er adm. direktør for Taxa Syd. Han supplerer: ”Men det ville hurtigt betyde, at der ville blive alt for mange vogne i Odense, og vognmændene ville opleve faldende indtægter. Samtidig ville borgere og erhvervskunder opleve dårligere service i det, vi kalder kystbyerne rundt om på Fyn og i Trekantsområdet. Det ville også betyde mere CO2-udledning, fordi der ville være mere tomkørsel”.

Alle vinder på modellen Taxa Syd har indført vagtplaner for de tyndt befolkede områder efter klokken 17 på hverdage og efter kl. 23 fredag, lørdag og søndag. ”Vi justerer hele tiden på vagtplanen og minimumsdækningen. Vi ser på historikken, og vi tager højde for begivenheder og arrangementer som festivaler, landsmøder o.s.v., der skaber et taxibehov, som er større end normalt. Modellen fungerer forbløffende godt. Alle vinder på ordningen: Borgere og erhvervsliv er sikret taxiservice 24 timer i døgnet alle ugens dage, vognmændenes økonomi er fornuftig, og CO2-udledningen bliver lavere”, fortæller Tadzudin Kasami og tilføjer: ”Jeg kan anbefale andre større kørselskontorer i landet at indføre en model med geografisk opdeling af vogne. Der er kun fordele og ingen ulemper forbundet med at organisere en fornuftig spredning af vognparken”.

S

FOKU

”Jeg kan anbefale andre større kørselskontorer i landet at indføre en model med geografisk opdeling af vogne”

Mobilitet | 02.2020

17


TAXI PÅ LANDET

Vi lever af at levere høj service Taxierhvervet leverer service og pålidelighed. Kunder skal derfor altid opleve at få en vogn, når de har behov. Også uden for byerne. Det mener en sydfynsk vognmand, der er glad for Taxa Syds opdeling i geografiske områder.

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Poul Breil-Hansen

Det var i december måned. Kunden skulle en tur på den lokale kirkegård for at sikre sig, at ægtefællens gravsted så ordentligt ud før jul. Vognmand Henrik Stenderup Nielsen havde netop sat en anden kunde af i Svendborg, da han fik en lokaltur på den brofaste ø Thurø syd for Svendborg. Det er normalt ikke den slags ture, der fordobler dagens omsætning; men en tur er en tur, så han accepterede selvfølgelig bestillingen og hentede den ældre, gangbesværede kunde. ”Det var en tur, jeg vil huske længe. Fordi kunden var så sympatisk og havde brug for hjælp, og fordi jeg fik mulighed for at hjælpe kunden med rollator og pynt til gravstedet og så videre. Det gjorde en stor forskel for kunden at få hjælp til at julepynte ægtefællens gravsted. Ja, det er den slags ture, der gør taxijobbet til verdens bedste, fordi det er så tilfredsstillende at gøre andre mennesker glade”, fortæller han. Gentleman-aftalen i Svendborg Henrik Stenderup Nielsen har kørt som afløser og fast chauffør hos Svendborg Taxa i 25 år. Siden 2006 har han været vognmand med en bil – og udvidede i 2018 til to biler. ”Vi har i mange år haft en vagtordning i Svendborg-området, hvor vi deles om at være på gaden i de mest stille perioder – som timerne efter klokken 23 søndag

”Vi lever af at give kunderne en god service”, fortæller Henrik Stenderup Nielsen, Svendborg Taxa.

til torsdag, samt dagvagter lørdag og søndag”, siger han og tilføjer: ”Vi har en gentleman-aftale om, at det kun er de vagthavende vogne, der er på gaden i de stille tidsperioder. På den måde sikrer vi, at den eller de vagthavende har en rimelig omsætning”. Taxier skal pleje kundegrundlaget Han mener, vagtordningen og Taxa Syds

”Ja, det er den slags ture, der gør taxijobbet til verdens bedste job, fordi det er så tilfredsstillende at gøre andre mennesker glade”.

18

Dansk PersonTransport

S

FOKU

opdeling i geografiske områder sikrer, at taxierne bliver ved med at have et kundegrundlag. ”Vi lever af at give kunderne en god service. Det omfatter som det mest basale, at kunderne – uanset tidspunkt – kan være trygge ved, at vi kommer, når de har behov for en vogn. Hvis de ikke oplever det, så underminerer vi vores forretningsgrundlag. Her spiller områdeopdelingen og vagtordningen en vigtig rolle”, understreger han. Han fortæller, at Svendborg Taxas lokalformand er i løbende dialog med lokale arrangører af større arrangementer for at høre, hvordan deres behov for taxier kunne tænkes at være. ”Vi har for eksempel en række koncerter og arrangementer på Valdemars Slot på Taasinge, hvor vi ved, at der vil være et taxibehov. På koncerttidspunkterne sørger vi så for, at der er ekstra vogne på gaden”.


Fra generering af data til forbedring af virksomhedens resultater TomTom Telematics er nu Webfleet Solutions

VEHICLES (4/21) Region - All

Search

003 - Express 09:53, 46 Druid Street, London, SE1 2EH, UK

004 – Service

09:52, 78 Stagg Hill, Barnet, EN4 0PX, UK

005 – Express

29/02, 10:16, 81 Boundary Road, Woking, GU21 5BS, UK

006 – Transport

09:53, Manchester (Salford), M3 6, UK

Siden starten for 20 år siden har vi udviklet os så meget, at vi nu globalt er markedsledende inden for telematik. Vi assisterer over 50.000 virksomheder med at styre deres køretøjer og få den bedst mulige forbedring af produktiviteten. Vi er for nyligt blevet opkøbt af Bridgestone, og ændrer nu navn fra TomTom Telematics til Webfleet Solutions. Vores mål forbliver det samme: At innovere flådestyring og opbygge fremtidens mobilitetsløsninger. Let’s drive business. Further.

webfleet.com


GRØN RUTEBUS

DPT ser nærmere på den klimavenlige, kollektive trafik i denne serie.

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Midttrafik, PR

Hvordan bliver den kollektive trafik klimavenlig? DPT arbejder som alle andre aktivt på at sikre en mere klimavenlig transport og dermed også en endnu mere klimavenlig kollektiv bustrafik. I den forbindelse har DPT arbejdet på at finde ud af, hvilke udfordringer, den kollektive bustrafik står overfor i forbindelse med omstillingen til en mere bæredygtig bustransport. Det fortæller vi om i denne artikelserie, der kommer rundt i hele landet.

20

Dansk PersonTransport


GRØN RUTEBUS

CASE

Klimavenlig, kollektiv bustrafik – Hvordan? Der er cirka 3.800 busser i drift i den kollektive bustrafik. Heraf er cirka 10% blevet omstillet til teknologier og/eller drivmidler, der er mere bæredygtige end den traditionelle diesel, herunder gasbusser, elbusser eller busser på biodiesel i forskellige varianter. Der er ingen tvivl om, at flere – måske alle - af busserne i den kollektive bustrafik skal følge denne klimavenlige vej. Spørgsmålet er derfor ikke om, men: • Hvordan? • Hvornår og hvor hurtigt? Det har Dansk PersonTransport forsøgt at svare på med arbejdet, der er afrapporteret i ”DPT: Anbefalinger til udbud af klimavanlig bustrafik, januar 2020”. Denne artikel er den første i en serie i Mobilitet, der sætter fokus på de udfordringer, den kollektive bustrafik står overfor i forbindelse med omstillingen til en mere bæredygtig bustransport. Vi kommer rundt i landet og besøger de lokale kommuner, regioner og trafikselskaber for at se, hvordan de griber opgaven an. I første omgang Midttrafik. Du kan finde DPT’s anbefalinger på www.danskpersontransport.dk

Randers:

”Four more years” med kendt teknologi Midttrafik udbød for Randers Kommune i august 2019 to buspakker (53. udbud): En pakke med 21 bybusser med 76.950 køreplantimer, svarende til cirka 3.600 timer pr. bus. En pakke med otte lokalbusser med 8.199 køreplantimer, dvs. 1.000 timer om året pr. bus. Det var muligt at byde med kontraktlængder på hhv. 4, 6 og 8 år, og derudover skulle der gives pris på en option med HVO. En option betyder, at Midttrafik og Randers Kommune efterfølgende kan beslutte at skifte til HVO til den pris, som tilbudsgiveren har anført i sit tilbud. Kontrakterne skal starte den 9. august 2020. Midttrafik skrev i udbudsmaterialet (# Citat fremhæves!), ”Da den tilbudte kørsel ikke som udgangspunkt forventes at være emissionsfri, og der forventes fremtidige krav om emissionsfri kørsel, anses en kortere kontrakt at være fordelagtig for ordregiver frem for en længere kontrakt. Ordregiver har for den udbudte kørsel på forhånd fastlagt et budget (B) på 60 mio. kr. årligt.” Vinderne af de to pakker blev hhv. Umove for bybusserne og Faarup Rute og Turistbusser for lokalbusserne. Der er indgået kontrakter med 4-årig kontraktlængde og euro-6 dieselbusser sættes i drift til august. Tiden vil vise om brændstoffet skiftes til det mere klimavenlige HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Anbefaling 1: Rammevilkårene for klimavenlig bustrafik skal være på plads Randers er med 62.500 indbyggere Danmarks sjette største by. Mindre end Esbjerg og større end Kolding. Der er vækst og tanker om en bæredygtig og fortættet

udvikling af byen – herunder inddragelse af havneområdet til nye funktioner med bolig, fritid og erhverv. Randers er derfor en by, der kan og bør satse stærkt på et højt serviceniveau for den kollektive bustrafik, og som udgangspunkt også et sted, hvor de klimavenlige løsninger skal på banen. Det er en kommunal beslutning og prioritering, men også en samfundsmæssig opgave, da klima og luftforurening berører os alle. Så rammerne skal på plads, men er det ikke helt endnu!: DPT anbefaler (Afsnit 2.3) • Der bør etableres en infrastrukturpulje, der understøtter investeringer i busfremkommelighed og investeringer i den energi-infrastruktur, der er en forudsætning for omstillingen af den kollektive bustrafik. • Energiafgifterne skal tilpasses, så de understøtter omstillingen. Konkret bør de nuværende afgiftssatser for el til bustrafik fastholdes og afgiftssatser til bæredygtige biobrændstoffer (f.eks. biodiesel og biogas) bør reduceres, så de er konkurrencedygtige med den fossile diesel. • Den kollektive trafik / bustrafik bør omfattes af en nulmoms-ordning. Dette vil forbedre sektorens evne til at finansiere omstillingen uden, at det går ud over passagererne og det kollektive trafiktilbud, der leveres. • Den kommunale planlægning udgør et meget stærkt værktøj, hvor den kollektive trafik målrettet kan understøttes. Planloven bør revideres med henblik på at udbrede succesfulde principper fra fingerplanen til flere dele af landet.

Mobilitet | 02.2020

21


GRØN RUTEBUS

Anbefaling 2: De nye teknologier kræver volumen Med 21 bybusser i drift, 3.600 køreplantimer pr. driftsbus, er der umiddelbart også nogle gode forudsætningerne på plads for en fremtidig satsning på f.eks. elbusser. DPT anbefaler (Punkt 5.1.2) I det omfang der ønskes indført nye teknologier, der kræver investeringer i infrastruktur, bør det sikres, at udbuddets og delaftalernes samlede omfang i busser og køreplantimer - og dermed kontraktbetalingens samlede størrelse - understøtter disse investeringer. Retningslinjer: • Udbud af elbusser vil typisk kræve minimum 6 til 10 busser • Udbud af gasbusser vil typisk kræve minimum 15 til 25 busser

Derudover er det som udgangspunkt også en fordel for elbusser, hvis busserne udfører et stort transportarbejde i kilometer, da driftsomkostningen er lavere ved elbusser end ved dieselbusser. Anbefaling 3: Om behovet for en overgangsordning Randers Kommune har valgt at udskyde omstillingen til en helt emissions- og fossilfri drift. Foreløbig med en kontrakt, der kan udløbe allerede om fire år. En lignende model med kontrakter helt ned til to års varighed er brugt i blandt andet Esbjerg, Vejle, Nyborg og Svendborg kommuner. Man skal altid overveje, om det er en god idé, når alternative teknologier er til rådighed, og klimaet kræver handling.

busser og drivmidler kan begrundes med: Manglende tid til gennemførelse af større udbud af nye busser – ønsket om en samordning af et større samlet udbud af busser – samt en forventning om teknologisk og markedsmæssig modning af teknologierne, der kan give faldende priser og/eller bedre præstationer i forhold til miljø, klima og drift. Udbud af kortvarige kontrakter ud fra disse motiver skal ske med varsomhed og ikke uden en grundig forudgående markedsundersøgelse – fordi der ikke nødvendigvis er driftsmateriel til rådighed i et omfang og til den pris, der berettiger det ønske / hensyn om lavere omkostninger til busdrift i en kortere overgangsperiode.

DPT anbefaler (Punkt 5.1.4) De kortvarige kontrakter med traditionelle

Ringkøbing-Skjern Kommune:

Bæredygtigt biobrændstof I oktober 2019 blev der for Ringkøbing Skjern Kommune udbudt lokale busruter og skoleruter i Ringkøbing Skjern Kommune. På A-kontrakter cirka 22.059 timer fordelt på 17 kontraktbusser (1.300 timer pr. bus) og cirka 9.527 køreplantimer på B-kontrakterne fordelt på 14 kontraktbusser (knap 700 timer pr. bus). Ringkøbing-Skjern Kommune (57.000 indbyggere) er arealmæssigt (1.489 km2) den største kommune i Danmark og den kommune, der har flest landsbyer. Ringkøbing er kommunens største by og har 9.958 indbyggere, et areal på 7,1 km2 og en befolkningstæthed på 1.405 personer pr. km2. Som alle andre steder er der stort behov for kollektiv bustrafik, der binder kommunen og landsbyer sammen, men forudsætningerne for at drive den i Ringkøbing-Skjern Kommune er selvfølgelig udfordret af geografi, befolkningstal og afstande. Kørslen i Ringkøbing-Skjern blev vundet af tre lokale selskaber: Silkebus A/S, Brande Buslinier ApS og Holstebro Turistbusser. Ringkøbing-Skjern har valgt at udnytte de

22

Dansk PersonTransport

CASE


GRØN RUTEBUS

”Denne elbus kører i Aarhus, der indtil videre er den eneste by i Midttrafik, der har elektrificeret busserne. Måske bliver Herning den næste?” tilbudte optioner på kørsel med HVO og reducerer derved – efter egne beregninger – kommunens årlige udledning med 600 tons CO2. Anbefaling 4: Biobrændstoffer i dieselbusser kan være en god overgangsløsning Inden for de rammer, der er givet i kontrakten – og i overensstemmelse med udbudsreglerne – bør det overvejes, om busdriften i eksisterende kontrakter eller nye kontrakter med dieselbusser kan konverteres til alternative teknologier og/eller drivmidler. Navnlig en anvendelse af HVO og andre former for biodiesel bør overvejes. Dette kan ske i både den ordinære kontraktløbetid og i en eventuel forlængelse.

CO2-neutrale biobrændstoffer og/eller eftermontering af efterbehandlingssystemer (partikelfiltre og katalysatorer), der reducerer bussens lokale emissioner. • Såfremt kontrakten rummer mulighed for det, kan der aftales udskiftning af busser til andre teknologier og/eller drivmiddel. • Stiller man krav og/eller option om biobrændstoffer, skal de leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer,

fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/ EF). Vær opmærksom på, at selv ved rene biobrændstoffer kan CO2-fortrængningseffekten være meget forskellig afhængig af, hvordan biobrændstoffet er fremstillet og på basis af hvilken biomasse. Dansk PersonTransport skønner, at CO2-fortrængningseffekten ved f.eks. HVO vil ligge mellem 40 og 90 % sammenlignet med traditionel diesel.

DPT anbefaler: Indfasning af nye drivmidler og/eller teknologier i eksisterende kontrakter (Afsnit 5.1.3) • Produktion af nye busser udgør i sig selv en stor klimabelastning. Derfor bør man undersøge mulighederne for at udnytte de eksisterende busser bedst muligt. Eventuelt med anvendelse af alternative,

Mobilitet | 02.2020

23


GRØN RUTEBUS

Herning:

Emissionsfri busser i september 2021 Midttrafiks 55. udbud fra december 2019 omhandler driften af alle bybuslinjer i Herning. Denne kørsel udgør cirka 40.800 køreplantimer om året med anvendelse af 12 kontraktbusser og minimum to reservebusser – 3.400 timer pr. bus. I udbuddet er stillet følgende krav (# Fremhæv citat): ”Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller elbusser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal foretages infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med elbusser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestationer i byrummet; opladning af elbusser skal kunne foregå udelukkende på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, dog kan busselskabet også benytte sig af eventuelle almindelige offentligt tilgængelige brinttankstationer.” Udbuddet er ikke afgjort endnu. Der vil blive indgået kontrakter, der starter i september 2021 og får en løbetid på minimum 12 år. Følger man godt med i branchen, vil man vide, at Midttrafik for Herning Kommune gennemførte et udbud fra juni 2018, hvor kravet var, at der skulle indsættes brintbus-

ser i drift på bybusserne i Herning. Efter et længere udbudsforløb måtte Herning Kommune sande, at det ikke var muligt at gennemføre inden for rammerne af det budget, kommunen havde til rådighed. Udbuddet blev aflyst og var også genstand for en del kritik fra branchen. Denne gang ser det ud til, at Midttrafik og Herning Kommune har ramt ganske godt med et entydigt

CASE

krav (emissionsfri) og en forholdsvist simpel tildelingsmodel. Anbefaling 5: Afsæt den nødvendige tid til udbud af emissionsfri teknologi DPT anbefaler: Afsæt den nødvendige tid til udbudsprocessen (Afsnit 5.1.5) Udbud af nul-emissionsudbud bør plan-

I busser på landet og med få årlige køreplantimer kan biobrændstoffer være den bedste vej til en klimavenlig løsning.

Skitse til samlet tidsplan fra markedsdialog til driftsstart Trin Markedsdialog, høring og informationsmøde

2

Fra bekendtgørelse til frist for prækvalifikation

1

Fra prækvalifikation til tilbudsfrist

3

Fra tilbudsfrist og forhandlingsrunde til endeligt tilbud (Kun én runde)

1 til 2

Fra endeligt tilbud til tildeling og kontraktindgåelse

1 til 2

Fra kontraktindgåelse til driftsstart I alt

24

Antal måneder

Dansk PersonTransport

12 20 til 22


GRØN RUTEBUS

lægges og gennemføres med ekstra lange frister i alle led af udbudsprocessen og fra ordretildeling til driftsstart. Som udgangspunkt har DPT beskrevet en samlet tidsplan, hvor der er afsat 20-22 måneder startende fra den første markedsdialog til driftsstart med busserne. Anbefaling 6: Brug funktionsudbud til at sikre målet; ikke midlet Herning har – i modsætning til det første udbud – lagt sig fast på en emissionsfri bustrafik, hvor både batteridrevne elbusser og brintbusser er en mulighed. Til gengæld er mulighederne for ladestrategi begrænset, idet der kun må lades på depoterne og ikke i byrummet. DPT Anbefaler: Krav til præstationer i forhold til miljø og klima (Afsnit 5.1.3) Udbudsmaterialet bør formulere krav vedrørende klima- og miljø i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, herunder hvorvidt der ønskes: • En 100 % fossilfri bustrafik, eller • En bustrafik med en nærmere angivet (reduceret) udledning af CO2 pr. km. • En emissionsfri bustrafik, eller • En bustrafik med emissioner, der lever

op til nogle nærmere angivne standarder (f.eks. Euronormer) eller definerede grænseværdier. I modsætning til tekniske specifikationer, der f.eks. afgrænser mulighederne for valg af bus til en bestemt teknologi. Anbefaling 7: Vær opmærksom på risikoen Den teknologiske udvikling går hurtigt. Kendte teknologier kan blive billigere, og nye kan komme til. Derudover er der chance for, at regulering fra Folketinget eller EU påvirker mulighederne og vilkårene for bustrafikken. Det mest sikre er dog, at der er brug for kollektiv bustrafik langt ud i fremtiden for at håndtere klima-, miljø, og trængselsudfordringerne. Dette skal være udgangspunktet for et langsigtet samarbejde om den fælles opgave. Risiko, der blevet ”forkert placeret”, må ikke hindre denne langsigtede investering i bæredygtig bustrafik. DPT anbefaler: Håndtér risiko klogt (Afsnit 4.3) På nogle punkter håndterer Midttrafik og Herning Kommune risikoen ved emissionsfri busteknologi på en god måde og i overensstemmelse med DPT’s anbefalinger.

• En kontraktløbetid på minimum 12 år sikrer, at operatøren kan give en konkurrencedygtig pris med en lang horisont. Ganske vist kan der ske en teknologisk og/eller prismæssig udvikling for emissionsfri busser, men busserne skal køre i Herning - også om 12 år - og det bør være udgangspunktet for en god investeringscase for både kommunen og operatøren. • I dag har elbusserne en særlig afgiftsmæssig begunstigelse, der sikrer en lav elafgift. Denne udløber i 2023, men det aftales i kontrakten for bybusserne i Herning, at operatøren kompenseres, hvis afgifterne stiger efter 2023. Til gengæld har Midttrafik både udvidet og reduceret antallet af køreplantimer og kontraktbusser. Dette forhold er noget mere vanskeligt at håndtere for operatører med eleller brintbusser, da de er sværere og mere tidskrævende både at anskaffe (med kort varsel) og afhænde. Selvom det er gunstigt for Herning Kommune at have fleksibilitet og frihedsgrader i kontrakten, der løber over 12 år, kan det give en uhensigtsmæssig fordeling af den finansielle risiko i kontrakten.

Mobilitet | 02.2020

25


KLIMAKONFERENCE

Klimakonference bød på grøn omstilling og debat om ladestandere Af: Nya Vecht ··· Foto: Nya Vecht

Københavns Kommune ønsker gennem aftaler og partnerskaber med virksomheder og organisationer at nå det opstillede klimamål, og derfor var Dansk PersonTransport inviteret med til klimakonference for at levere input omkring omstillingen til grønne drivmidler i forhold til taxibranchen. København skal være verdens første CO2-neutrale storby i 2025, ifølge Københavns Kommune, og for at nå i mål kræver det konkrete handlinger, innovative løsninger og udvikling af nye og eksisterende samarbejder. Derfor afholdt Københavns Kommune ’Københavns klimaløsninger – klimaårskonference 2020’ i starten af februar 2020,

26

Dansk PersonTransport

hvor fokus var på, hvordan målet med den nye Klimaplan KBH2025 skal nås. Vicedirektør i Dansk PersonTransport, Trine Wollenberg holdt et oplæg på konference omkring taxibranchens tanker om omstillingen til grønne drivmidler: ”Der er stor interesse for at købe eltaxier blandt vognmændene, men der er et Men;

de første erfaringer fra de 130 taxier i København viser, at de er udfordret på at få taxien ladet op. Rammebetingelserne er ikke optimale, og hvis vi ikke får løst det, vil vi ikke kunne nå Københavns Kommunes ønske om CO2 frit-København i 2025. Det er hver enkelt vognmand, der køber bilen, og derfor skal det være attraktivt for dem at


KLIMAKONFERENCE

i Dansk PersonTransport mener: • Holdepladser og lade-

standere til taxi er nødven- dige for, at omstillingen skal lykkes. Det er ekstremt vigtigt, at ladestrukturerne kommer til at fungere - og det haster! Herunder skal der også findes svar på, hvordan det skal etableres, hvordan det skal finansieres, og hvem der har ansvaret for det.

• Fremkommeligheden i byen

er også værd at se nærmere på. Det kunne være at lade eltaxierne køre i busbanerne. • Når det offentlige

indkøber kørsel hos t axibranchen, er også vigtigt at efterspørge grønne taxier. I forhold til flextrafikken er trafikselskaberne nødt til at se på, hvordan vognløb planlægges, når bilen skal lade undervejs.

Det gælder for de forskellige tiltag, som Regionerne har implementeret blandt andet hurtig-ladestandere, pladser ved hospitalerne, og at de grønne taxier kommer forrest i køen i lufthavnen. Det er desuden dejligt, at der er så stor lyst i taxibranchen til at skifte til nulemissionstaxier – men hos Regionen er vi klar over, at vi skal løse problemet med de manglende ladestandere til taxibranchen. Hvordan vi løser det, må vi finde ud af i samarbejde med taxibranchen,” lød det fra Katrine Fjendbo Jørgensen fra Region Hovedstaden Men hvad med ladestanderne? Et af de helt store emner gik blandt andet på, hvad løsningerne på den manglende ladestruktur kunne være. Repræsentanten fra E.ON understregede, at der skal findes nogle store lokationer, da de kraftfulde ladestandere kræver rigtig meget plads. Ladestandere skal altså etableres på steder, hvor der er plads, og det er begrænset, hvad man reelt kan få lov til at opstille i en gammel middelalderby som København. Tankstationerne duer heller, da det vil tage pladsen fra de almindelige bilister. Københavns Kommune understregede, at det ville give det mening at holde det længere ud af byen, eventuelt på vej til lufthavnen. De så desuden gerne, at der blev etableret en generel HUB med mulighed for toiletter, mad samt hvilepladser, hvor de forskellige el-udbydere kan leje sig ind, så taxierne

kan komme og lade uden at tage plads fra andre. El-udbyderne slog på, at Københavns Kommune også skal komme på banen og stille nogle områder til rådighed. Taxiselskaberne skal desuden selv tage ansvar for at betale for etableringen af de nye ladestandere – man kan ikke bare nyde, man skal også yde, lød budskabet fra nogle af de udbydere af el, der var til stede. Generelt var der en tendens til, at de forskellige involverede parter prøvede at skubbe ansvaret for at få ladestanderne etableret over på hinanden. Så det lader til, at man er langt fra at komme i mål med en løsningsmodel, som alle involverede parter kan være en del af. Der mangler desuden svar på det helt store spørgsmål: ”Hvor skal finansieringen findes henne?” Ingen af de involverede parter lader til at ville betale noget som helst – og ifølge operatørerne af ladestandere ser det ud til at være et større og mere tidskrævende projekt at få dem implementeret i byen end hidtil antaget. ”Der er helt klart et behov for at få lavet en plan for, hvordan ladeinfrastrukturen skal opbygges og finansieres. Det har ikke bare taxibranchen en interesse i, men også andre aktører som for eksempel varebilsbranchen. Erhvervslivet kan dog ikke gøre det alene. Staten og kommunerne må også på banen i forhold til planlægning og finansieringsmodeller,” understreger Trine Wollenberg.

investere i eltaxier,” fortalte Trine Wollenberg. Her opridsede hun blandt andet de parametre, der er afgørende for at lykkes med omstillingen - såsom ladestruktur og fremkommelighed. Tillokkende at køre grøn taxi Trine Wollenberg understregede desuden, at i modsætning til andre dele af transportbranchen, er der langt mere på spil rent økonomisk for den enkelte vognmand: ”Når investeringen ligger hos den enkelte person, skal det være attraktivt.” Udmeldingen fra Københavns Kommune gik på, at de også ønsker at gøre det langt mere attraktivt at investere i grønne taxier – og at dette kan genere, at flere vognmænd ser det attraktive i at udvide deres flåde med nulemissionsbiler. Der blev også herfra understreget, at Regionerne, kommunerne og Transportbranchen skal arbejde sammen om at gøre det endnu mere tillokkende: ”Det er i høj grad i regionernes interesse at lade de grønne taxier ’snyde’ sig foran.

Mobilitet | 02.2020

27


FLEXTRAFIK

Kørsel med demente Af: Nya Vecht ··· Illustration: Colourbox

Hvis chaufføren er det mindste i tvivl om, hvorvidt en borger kan klare sig selv – og måske er dement, uden at det står på køreordren, så skal de altid kontakte Midttrafik.

28

Dansk PersonTransport


FLEXTRAFIK

De fleste flextrafikchauffører kører jævnligt med borgere med demens, og Midttrafik opfordrer alle deres bestillere til at notere på turene, hvis en borger har demens.

Som flextrafikchauffører er det vigtigt, at man er opmærksom, hvis man kører med en kunde, der har demens. Men hvis chaufføren er det mindste i tvivl om, hvorvidt en borger kan klare sig selv – og måske er dement, uden at det står på køreordren, så skal de altid kontakte Midttrafik. Efterfølgende vil de kontakte bestilleren af kørslen for at få tilpasset bestillingerne. ”Problemstillingen omkring det her er, at man ikke bliver dement fra den ene dag til den anden. Så hvis vi her hos Midttrafik har kendskab til, at folk er demente, så står det på turen, så chaufføren kan reagere korrekt på det. Men hvis det endnu ikke er blevet meldt ud, at personen er dement, er det vigtigt for os, at chaufføren melder det ud til os, så vi kan kontakte kommunen eller regionen. Derved kan vi få det skrevet på de fremadrettede ture, og så kan vi yde den bedste service overfor borgeren. Men det kræver naturligvis at vi får kendskab til det, så vi kan sørge for, at de her borgere kan komme sikkert frem. Vi ved jo godt, at chaufførerne ikke er læger, men de kan jo sagtens fornemme, hvis der er noget galt,” siger Frank Christensen, funktionsleder hops Midttrafik. Chaufføren skal kunne reagere ”Kommunikation omkring de demensramte borgere har førhen været et problem. Tidligere måtte vi ikke italesætte, hvis kunden havde demens, så derfor fandt man på alternative løsninger. Nu er det jo heldigvis i orden fra trafikselskabernes side, at der bliver skrevet, når en borger er dement, og det er en rigtig positiv udvikling. Ellers har chaufføren ikke en chance for at reagere

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

på det – for det er jo nærmest umuligt at se på en person, hvis vedkommende lider af demens,” siger Allan Mørup, som er formand for Dansk PersonTransports sektor for Offentlig Kørsel. Han understreger, at det først er ved samtale, at man som chauffør kan finde ud af, hvorvidt en borger er dement. Så derfor er det også vigtigt, at chaufføren tager kontakt hurtigst muligt til trafikselskabet, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er en dement. ”Det værste er jo, hvis man får sat en dement af et forkert sted, så vedkommende ikke kan finde hjem,” siger han. En bedre kommunikation generelt Netop kommunikation må siges at være kodeordet i denne sammenhæng ifølge Allan Mørup, og derfor er det også så vigtigt, at flextrafikchauffører kan kommunikere ordentligt på dansk ”Hvis kunden er ældre eller dement, så er det jo svært nok at forstå vedkommende, selvom man taler flydende dansk. Vi som chauffører vil jo det bedste for vores kunder, og derfor er der netop vigtigt, at de her ting bliver belyst. Det skal være en positiv oplevelse at køre med os – og netop derfor er det også vigtigt, at vi undgår sproglige misforståelser. Jeg havde for nylig en oplevelse med en kunde, hvor der opstod noget sproglig forvirring omkring en destination, og det betød, at jeg som vognmand måtte ind over og rede trådene ud samt slå halv skade om prisen, og love passageren, at jeg nok skulle tale med chaufføren. Så selvom vi fandt ud af det, var det jo ikke en god oplevelse for kunden alligevel,” siger Allan Mørup.

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.

Mobilitet | 02.2020

29


KREDSMØDERNE

Første kredsgeneralforsamling i Tilst med kreds 1 Af: Nya Vecht ··· Foto: Nya Vecht

Årets første kredsgeneralforsamling i Dansk PersonTransport blev skudt i gang i Århus, hvor Dansk PersonTransport startede i kreds 1. MAN i Tilst var værter for kredsgeneralforsamlingen, hvor stemningen var i top, varmekanonerne var fundet frem, og snakken gik lystigt blandt de fremmødte.

Kredsgeneralforsamling i Christiansfeld med kreds 2 Så nåede turen til Christiansfeld, hvor kreds 2 holdt generalforsamling hos VBI. Kredsgeneralforsamlingen startede med en velkomst fra kredsformand Peter Papuga og direktør hos DPT Michael NIelsen. Dernæst holdt VBI en kort introduktion, inden buffetbussen rullede ind i hallen og sørgede for fyldte maver, før aftenens sidst indslag i form af orientering fra kredsformanden og sektorerne.

30

Dansk PersonTransport


KREDSMØDERNE

Kredsgenealforsamling i Køge med kreds 3 Denne gang blev generalforsamlingen afholdt hos EvoBus i Køge, hvor den stod på god stemning, lidt historieundervisning fra Daimler, et stort fremmøde af både medlemmer og associerede medlemmer og en citronfromage i absolut særklasse. Denne kredsgeneralforsamling betød også på et farvel til Kredsformand, Carsten Rasmussen, Vedde Turistfart A/S, som efter mange års tros tjeneste, gav teten videre.

Mobilitet | 02.2020

31


KREDSMØDERNE

Hvem blev valgt til kredsgeneralforsamlingerne? Så er kredsgeneralforsamlingerne overstået, og herunder kan du se både de genvalgte og nyvalgte til kredsene og sektorerne.

i

i

i

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kredsbestyrelse:

Kredsformand

Kredsformand

Opstillede til valg var: • Poul Svendsen, Sydthy Rute- og Turistfart • Ove Jensen, Stoltzes Rute & Turistbusser • Ole Jepsen, Engesvang Turistfart

Opstillede til valg var: • Peter Papuga, Papuga Bus

Opstillede til valg var: • Poul Anchersen, Anchersen

Peter blev genvalgt

Poul blev valgt

Kredsbestyrelse:

Kredsbestyrelse:

Opstillede til valg var: • Chris Lykke Christensen, CLC-Turist • Allan Jensen, Egeskov Turistfart

Opstillede til valg var: • Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser • Niels Gregers Boers, Ditobus • Rikke Bjerreby, Frederikssund Handibusser

Alle blev genvalgt

Opstillede til valg til sektorudvalgene var: Turistsektoren: Lars Brøchner, Brøchners Biler

Begge blev genvalgt

Rutesektoren: Ronnie Gasbjerg, Herning Turist

Opstillede til valg til sektorudvalgene var:

Offentlig kørsel sektor: Poul Svendsen, Sydthy Rute- og Turistfart

Turistsektoren: Benny F. Petersen, Vejle Turisttrafik

Taxisektoren: Først valghandling i 2021 Alle blev valgt

Rutesektoren: Tim Valbøll, Umove Offentlig kørsel sektor: Anders Larsen, Vester Skerninge Bilerne Taxisektoren: Først valghandling i 2021 Alle blev valgt

Som suppleant: • Jan Martin Jørgensen, S kørringe Turistbusser Alle blev valgt

Opstillede til valg til sektorudvalgene var: Turistsektoren: Poul Anchersen, Anchersen Rutesektoren: Søren Englund, Anchersen Offentlig kørsel sektor: Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser Taxisektoren: Først valghandling i 2021 Alle blev genvalgt

32

Dansk PersonTransport


Dansk erhvervslivs nye betalingsløsning på de europæiske betalingsveje.

EuroBizz. Vejen frem i Europa.

EuroBizz er en betalingsløsning fra BroBizz, der gør livet lettere på de europæiske betalingsveje for dansk erhvervsliv. EuroBizz klarer vejbetalingen for køretøjer over 3.500 kg med én og samme enhed. Det sikrer hurtigere gennemkørsel i udvalgte betalingsanlæg, mindre administration i form af én udbyder på tværs af store dele af Europa samt, ikke mindst, en konkurrencedygtig pris. Læs mere på eurobizz.com eller kontakt os på 70 80 79 76 / eurobizz@brobizz.com og hør mere om dine muligheder. Mobilitet | 02.2020

33OVER 60 DAGLIGE AFGANGE Rødby - Puttgarden · Gedser - Rostock

bordershop.com/dk

For booking af overfart samt mad ombord kontakt grupper@scandlines.com eller læs mere på bus.scandlines.dk

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage.

Prøv også vores lækre mad ombord.

Mobilitet | 02.2020

35


ÅRSMØDE

Dansk PersonTransports Årsmøde 2020 byder på en masse spændende og relevante udstillere

så ort, g og Besø nTransp å so p k Per tand Dans har en s et ød der årsm

Dansk PersonTransports Årsmøde, som løber af staben den 27. og 28. marts 2019 i Helsingør, har en masse spændende udstillere, der står klar med interessante tilbud, spændende samarbejder, godt gear og nye køretøjer. Her får du et overblik over de mange udstillere. For ligesom tidligere år benytter vi anledningen til at samle hele branchen, så både medlemmer, leverandører og associerede medlemmer af Dansk PersonTransport kan udveksle fagligt input og ikke mindst pleje de sociale relationer.

Af: Redaktionen

OK

Energiselskabet OK er naturligvis også med, når Persontransport åbner dørene til messe den 27.-28. marts på Marienlyst Strandhotel. På OK’s stand kan man selvfølgelig høre om de forskellige løsninger, OK tilbyder sine kunder inden for transportområdet, men noget af det, der især er oplagt at snakke om, er den grønne omstilling og de produkter, som OK tilbyder. ”Vi er mest af alt optaget af fremti-

som leverandør, ser markedet bevæge sig i. Vi mærker blandt andet en større og større interesse i HVO, fordi det er et af de få brændstoffer, hvor man kan opnå yderligere CO2-fortrængning,” siger Henrik Dehn, markedschef på transportområdet for OK. Han understreger dog, at man i OK ikke lukker diskussionen med kun et produkt – der er også biogas som et alternativ.

dens drivmidler, og hvilken retning, vi

Scania Den 27.-28 marts 2020 lancerer Scania ikke mindre end to gange Danmarks premierer på Dansk PersonTransports Årsmøde. En helt nyudviklet luksus turistbus og en ny bybus med fokus på bæredygtighed.

KØRETØJER

EvoBus Daimler Buses vil være repræsenteret med alle vore varemærker, på bussiden udstiller vi både Setra & Mercedes-Benz, og naturligvis vil vores gode gamle S12ér være kørt i stilling, hvorfra vi som altid serverer lidt til ganen! Desuden vil vi indenfor i messeområdet fremvise Omniplus Uptime – som er vores komplette system til flådestyring og fuld overvågning af alle væsentlige data i bussen.

36

Dansk PersonTransport

MAN MAN Lion’s Coach er kåret som “Coach of the Year 2020” på Busworld. Det er tiende gang MAN Truck & Bus har fået tildelt prisen. Oplev Lion’s Coach i marts på danske busvognmænds generalforsamling på Marienlyst i Helsingør. Vi står klar til at vise vores MAN Lion’s Coach frem sammen med VIP NEOPLAN Cityliner og vores nye eldrevne eTGE minibus. Vi ses d. 28. og 29. marts; fredag fra kl. 13-17 og lørdag fra kl. 09-16.

Bæredygtig dobbeltdækkerbus I samarbejde med spanske Beulas lancerer Scania en ny dobbeltdækker turistbus i toppen af det absolutte luksussegment. Kombinationen af den velkendte høje kvalitet og de mange valgmuligheder fra Beulas, kombineret med Scanias velkendte 3-akslede chassiser og markedets mest brændstofvenlige Euro 6 drivliner, er dette et meget interessant alternativ for turistbussegmentet. Den nye luksus dobbeltdækkerbus kan køre på HVO biodiesel, hvilket er meget aktuelt med de stigende krav til miljøzoner.


ÅRSMØDE

har den hævet gulv, så passagerne får en god udsigt gennem frontruden. Vægten er holdt på et minimum for bedst mulig brændstof økonomi. To Isuzu busser, en 9,5 m. Visigo med lift, L-Floor og plads til 8 kørestole og en 29 passagers Novo Cabrio, der er super til mindre byer og gader. Iveco Crossway LE med utraditionel stor perron forrest i bussen til cykler, kørestol og barnevogn.

Ny fuld-elektrisk bybus Derudover lancerer Scania også den helt nye fuld-elektriske bybus til den kollektive trafik. Bussen indgår i det nye Scania Citywide busprogram som repræsenterer en opgradering af passagerkapacitet, komfort og køreegenskaber. Det nye busprogram er karakteriseret ved et nydesignet, lysere passagerområde med større sideruder og højere til loftet. Du kan møde Scania på plads nummer U2030 og U2008.

VDL Bus & Coach Danmark A/S VDL vil gerne i dialog med vognmændene om både by- og turistbusser, men vi vil også gerne præsentere vores service- og reservedelsløsninger, og VDL har derfor valgt en indendørs stand uden bus. VDL er en fleksibel partner med fleksible løsninger, og dem vil vi gerne fortælle om på vores stand.

ANDRE Van Hool Van Hool har valgt at fremvise en EX17 H liftbus monteret med en D´Hollandia lift og med plads til 57 passagerer samt guide og chauffør. Motoren er fra DAF, og gearkassen er fra Allison. Bussen er 14,22 m lang og med en højde på 3,80 m er der rigtig god plads til både dine passagerer og deres bagage. Bussen er fra Van Hool´s EX serie som leveres i længder fra 10,7 m til 14,22 m og leveres i tre forskellige højder. Vi er også parate til en snak om vores TX og TDX-serie, som omfatter modellerne Astronef, Acron, Astron, Altano og den imponerende dobbeltdækker TDX Astromega med plads til 93 passager. Vi er parate til en bus snak med dig.

YX Truck – Forvent det bedste Når Persontransport 2020 løber af staben, er YX truck selvfølge med. I år vil vi tale om de unikke løsninger der skaber værdi for dig og din virksomhed. • • • • •

Tørløbssikring Kortsikkerhed Udlån af tanke Smøremidler Den bedste kundeoplevelse

Vi glæder os til at møde dig på vores stand til gode snakke om den spændende fremtid vi går i møde samt vores helt nye Truck anlæg i Allerød. Vel mødt. Dansk Firmagaver Dansk Firmagaver glæder sig til at deltage på Dansk PersonTransports Årsmøde 2020, hvor vi vil vise nyheder på jakker, Eterna skjorter, Meyerbukser, strik bluser, polo’er og T-shirts. Vi går ind for bæredygtighed, og derfor vil vi have nogle nyheder med inden for Canvasposer, T-shirt, krus og drikkeflasker.

VI HOLDER DIG GODT KØRENDE VBI VBI præsenterer Sprinter Turistico til Årsmødet 2020. En 100 procent VBI opbygget turistbus med alle de gængse funktioner. Derudover

førende partner og leverandør i hele Europa til last- og busvognmænd samt værksteder. Europart har det stærke Premiums Parts med over 7.500 tilgængelige dele. Vi har også et stærkt samarbejde med adskillige kendte mærkevareproducenter. Europart har desuden en teknisk afdeling, der tilbyder desuden en bred pallette af tekniske kurser indenfor den nyeste viden og udvikling. Vi har vores egen online reservedels-bestillingsprogram EWOS, som gør det muligt at bestille varer 24 timer i døgnet. Anders Alslev og Morten Nygaard glæder sig til at møde dig på Europart standen.

EUROPART ER DIN STÆRKE PARTNER I RESERVEDELE, VÆRKSTEDSUDSTYR OG KOMPETENT KNOW-HOW

AAV Dæk AAV Dæk er en virksomhed med mere end 70 års erfaring indenfor salg af alle dæk og fælge. Vi tilbyder service 24 timer i døgnet, både på værksted og på landevejene med vores specialbyggede servicebiler. Kom og få en snak på vores stand nr. 1012 til Dansk Person Transport d. 27 og 28 marts.

Europart Vi har været en succesrig aktør på markedet for køretøjsreservedele i over 70 år og er i dag Mobilitet | 02.2020

37


ÅRSMØDE Busvirksomheder, busproducenter m.m. Foreningen søger derudover at fremme udgivelse af skrifter og bøger om dansk bushistorie. Kig ind i den ældre, blå bus til Årsmødet og få en snak og se, hvad et medlemskab af BHS kan byde på.

adibus a/s adibus har specialiseret sig i at levere IT-løsninger som kan gøre transportoplevelsen større hos passagererne, og give trafikselskaber og busoperatører værktøjer til at drive en bedre forretning. Løsningerne omfatter blandt andet realtidsløsninger, trådløst internet, apps, informationsskærme, passagertælling, videoovervågning, ECO drive, stationsløsninger samt Lane-management. adibus tilbyder turnkey løsninger omfattende alt fra udvikling og installation til drift og service. Vi glæder os til at byde alle gæster velkomne på vores stand.

BENDO A/S Mød os på stand 1030 og få en snak om produkter til miljøbeskyttelse, blandt andet spildbakker, reoler og tanke. Vi viser også specialværktøj, som af- og påmonteres på køretøjet til Styrekugler & styrebolte, bøsninger mm. og Hjullejer, drivaksler, nav & bremseskiver. Se mere på www.bendo.dk

Bushistorisk Selskab Vi må stå sammen om at bevare den danske bushistorie! Det er formålet med Bushistorisk Selskab, som netop har rundet sin 25 års fødselsdag. Vore aktiviteter omfatter alle aspekter af buserhvervets historie. Bushistorisk Selskab udsender hvert kvartal ”Busbladet” til sine medlemmer med beretninger om nye og gamle busvirksomheder, diverse bustyper – såvel de store, kendte, som de mindre, næsten helt glemte - samt andre interessante og historiske indlæg. Derudover arrangeres udflugter til 38

Dansk PersonTransport

Businvest Til årsmødet viser vi en turistopbygget og ekstra forlænget Mercedes Sprinter 519 CDI med lift. En bus som er bygget til en bred målgruppe. Den kan bruges til mange forskellige slags kørsel, takket bussens rige opbygning og fleksibilitet. Vi glæder os til at se jer på vores stand!

Cirkel K Vi står til rådighed med vejledning og ideer til, hvordan fremtidens brændstofmarked former sig, og kan svare på følgende: • Hvad er elektrofuel? • Hvilke alternative brændstofkilder findes der i markedet • Hvilke alternative brændstofkilder vil der komme på markedet i fremtiden? Kom og få en god dialog med Circle K om fremtidens brændstofmarked. Derudover vil Circle K også præsentere de seneste nyheder for eksisterende og nye kunder. Det drejer sig om tiltag, som vil skabe de bedste forudsætninger for komfort og økonomi på vejen. Brug kodeordet ”P2X” når du kommer på standen. Dette vil udløse muligheden for at deltage i konkurrencen om en af de eftertragtede kaffekopper – hvor du kan tanke fri kaffe hele året rundt i Circle K butikkerne. Læs mere om Circle K på: www.circlek.dk

BUSRUDER.DK – ET SKANDINAVISK SAMARBEJDE Ryds Bilglas og Danglas A/S er førende indenfor reparation og udskiftning af glas i såvel bil, bus, tog og lastbiler – med andre ord det helt rigtige valg til transport sektoren – når det gælder service og kvalitet, der går perfekt hånd i hånd. Vi samarbejder med de førende producenter og via vores store europæiske netværk er vi kendt med de krav som markedet stiller til såvel salg, montering og service. Vi er landsdækkende og samarbejder naturligvis med søsterselskaberne Svenska Bussglas og Ryds Bilglass Norge omkring opgaver i Norden.

DBR Hos DBR er kvalitet i højsæde og vi har fokus på fremtidssikre løsninger. Derfor glæder vi os til sammen med vores polske partner, Autocuby, at fremvise den nye Mercedes Sprinter der kører på ren EL. Kom forbi vores stand til årsmødet på Marienlyst, og hør om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

FDParts A/S FDParts A/S tilbyder et af markedets bedste løsninger for analyse og -arkivering af digital fartskriverdata fra VDO, herunder trådløs download af data samt hjælp til virksomhedskontrol og undervisning i både takograf såvel som køre- hviletid. Vi har også en bred vifte af flådestyringsløsninger for alle størrelser flåder med netop jeres ønsker i fokus. Kig forbi vores stand og hør nærmere om vores løsninger. Vi glæder os til at møde dig.


ÅRSMØDE positiv og fleksibel tilgang til alle henvendelser med kunden i centrum. Så kig forbi til en snak, en kop kaffe og et attraktivt leasingtilbud.

ForSea ForSea byder kunder velkommen ombord på vores moderne færger. Vi sejler døgnet rundt, hvert 20. minut i dagstimerne. Nyd en kort pause på turen i en af vores restauranter, cafeer eller udnyt tiden til at shoppe i vores butik. Vi tilbyder den mest miljørigtige rute til Sverige via verdens største batterifærger. Besøg Forsea på vores stand på årsmødet og få en snak med os omkring, hvad vi kan tilbyde jer.

Skræddersyede grønne finansieringsløsninger Busbranchen har stillet navigationen i retning af en mere bæredygtig omstilling og et grønnere i morgen for at efterleve forventningerne og kravene fra både markedet og kunderne. Jyske Finans har ligeledes taget en af de grønne afkørsler og fokuserer på, hvordan vi kan vejlede og rådgive kunderne med bæredygtighed for øje. Vi har understøttet busbranchen gennem mange år og tilbyder attraktive løsninger om finansiering af nye og brugte busser til såvel rute-, turist- og handicaptrafik – både som leasing og lån med valgfrihed om variabel eller fast ydelse. Tag derfor en dialog med os om din næste businvestering – og vi skræddersyr den grønne løsning, der passer til netop din virksomhed

Nordfyns Finans Igen i år vil Morten og Claus deltage med leasingbussen på stand nr. 2054. HUSK, at vi altid er løsningsorienteret med en

NDI GROUP - Vi gør det lettere at komme fra A til B Når du handler med NDI GROUP, er du garanteret et bredt udvalg af dæk, fælge og hjul til netop den pris og kvalitet, du efterspørger. Vi har et bredt udvalg af kendte brands samt in-house regummering af dæk. Via egne distributionskanaler leverer vi samme dag i størstedelen af Danmark og fra dag-til-dag i hele landet. Vi ser frem til en snak om, hvordan vi kan servicere dig og din forretning.

handsker for at montere snekæder. Du skal blot trykke på kappen, så aktiveres kæderne ved drivhjulet og giver en bedre friktion mellem underlaget og de trækkende hjul. Du har måske behov for lidt hjælp til igangsætning ved et busstop / p-plads eller ved nedbremsning, kørsel op ad stigninger etc. Læs mere på www. onspot.com Der kan du også begynde at følge vores blog, hvor vi deler viden om alt, der har at gøre med vinterkørsel.

Partex Data ApS Partex Data ApS glæder sig til at byde dig velkommen på vores stand ( I1016 ) på årsmødet 2020. Easy@Tour til persontransport, herunder special- og handicap kørsel. En moderne og effektiv løsning til såvel kontoret som til chaufføren. Easy@Travel holder styr på jeres destinationer, hoteller, seating, værelser og opsamlingssteder. Ligeledes håndteres kundernes indbetalinger og restancer. FlexTour app der giver chaufføren/vognmanden et nemt værktøj i bilen og vognmanden flådestyring, send besked samt aktivering/ inaktivering af vogne. Lad os give dig en skarp pris på årsmødet.

Q8 Et strategisk og velplaceret netværk for alle typer transport. Vores netværk passer til dig, uanset om du har en stor eller lille flåde, og om du kører nationalt eller internationalt. Q8 Erhvervskortet giver dig rabat på mere end 475 stationer i Danmark, og IDS kortet giver dig adgang til 600 anlæg i Europa. Har du også en hjemmetank? Den kan vi også påfylde for dig. Kom forbi vores stand og hør mere.

Onspot: Automatiske snekæder på flere og flere busser Automatiske snekæder bliver stadig mere og mere udbredt også på busser i Norden og Europa. Med et enkelt tryk på en knap placeret på dashbordet i bussen, du skal ikke ud af bussen og klæde dig på i varmt tøj og arbejds-

r2pTracking ApS r2pTracking ApS har siden 1997 tilbudt GPS baserede løsninger. Vi ser frem til at fremvise vores innovative produkter samt services, og få en snak om hvordan vi sammen kan bidrage til effektiviseringer i transportbranchen. På standen står vi klar til at tage en snak om fx Flådestyring med mulighed for automatisk tachograf download samt grøn kørsel. Vi fremviser også gerne vores disponeringsværktøj webTour der er designet til busvognmænd, eller tager en snak omkring vores CCTV kameraløsninger. Kom forbi stand I1011 og hør, hvilke løsninger der passer jer.

Mobilitet | 02.2020

39


ÅRSMØDE I den forbindelse har vi fornøjelsen af at tilbyde alle, som besøger vores stand, muligheden for at deltage i et lotteri hvor i alt 6 ”Tec4 Motorrens og Vedligehold” udloddes, og hvor hver vinder tilbydes rensning af 5 køretøjer. For at ingen skal gå tomhændede hjem, tilbyder vi alle besøgende et ’Tec4 Motorrens og Vedligehold’ med 33 procents rabat.

SCANDLINES Scandlines driver to færgeruter mellem Danmark og Tyskland med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne i vores catering- og retailoutlets såvel som i Scandlines’ BorderShops i Puttgarden og Rostock. Med over 42.000 afgange fordelt på 8 færger transporterede Scandlines i 2017 i alt 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 650.000 fragtenheder og 38.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Söderberg & Partners – Forsikringsmæglervirksomhed Vi glæder til se dig på vores stand, hvor vi står klar til at fortælle dig om medlemsaftalen med Dansk PersonTransport, som indeholder forsikringsprodukter med særlige fordele for DPT-medlemmer: • • • • •

Stroco Stroco blev grundlagt i november 1972. Forud for stiftelsen af firmaet havde grundlæggeren Jørgen Strøier i samarbejde med HP Oliefyr, udviklet det første højtryksoliefyr til busser. I dag, mere end 45 år senere, producerer og leverer man stadig 100% dansk produceret oliefyr til busser, lastbiler, tog og specialkøretøjer. I takt med udviklingen leverer man i dag oliefyr til følgende brændstoftyper: Diesel, biodiesel, ethanol og RME samt kombineret brændstof/el fyr.

Tec4 Tec4 præsenterer deres produkter til medlemmerne i forbindelse med de kommende kredsgeneralforsamlinger i februar og DPT Årsmødet i marts. Vi glæder os meget til at mødes med jer. 40

Dansk PersonTransport

Scandiwear Aps Scandiwear producerer arbejdstøj og uniformer med genbrugsplast, som er produceret i ren recycle polyester samt blandinger med downcycle uld og bomuld, og de har som en af de første i Danmark skabt en komplet recycle Workwear kollektion lige fra slips, habitter, arbejdstøj til åndbart firmatøj. Scandiwear har desuden også en banebrydende Take Back ordning af vores kunders udtjente tøj under udvikling, så det brugte tøj kan genanvendes som f.eks. lydisolering materialer. Så kom forbi Scandiwear på Årsmødet og hør mere om, hvordan du bæredygtigt kan klæde dine medarbejdere på.

Særlig dækning for bagage Erstatningsbus Serieskadedækning Krisehjælp Afsavnsdækning

Siden 2016 har over 700 transportvirksomheder inden for bus- og godskørselsbranchen valgt at indgå en samarbejdsaftale med Söderberg & Partners. Det har resulteret i forsikringsprogrammet er blevet ajourført til markedets bedste præmier dækninger og priser. Koncernen har i dag omkring 2000 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Trapeze Group Uanset hvilket område du arbejder med, f.eks. planlægning af visiteret befordring eller almindelig kollektiv trafik, realtidskommunikation med passagerer eller chauffører, så digitalisere vores IT løsninger dine services og minimerer omkostningerne. Vi arbejder med selvbetjening til borgere, effektiv rejsebestilling og planlægning af de mest optimale ruter hvor den bedste chauffør udvælges til opgaven samtidig med at brændstofforbruget begrænses til det mindste CO2 aftryk i branchen. Vores løsninger hjælper til enhver tid med at træffe de bedste beslutninger for din forretning. Se mere på trapezegroup.dk.

Christonik Aps • Christonik er Valeo Premium Partner i Skandinavien og forhandler originale reservedele til varmere og airconditionanlæg. • Kundetilpassede reservedels- og tekniske løsninger til busser indenfor varme og aircondition. • Rådgivning og teknisk support af vores løsninger og produkter. • Kompetencepartner under konfigurations fasen af bussernes varme og kølekapacitet. • Vi tilbyder kurser i varmere og airconditionanlæg af alle mærker.

Transport Data System AS TDS leverer teknologi som får rejsen til at hænge sammen med både digitax X-One, betaling og apps til vognmænd og passagerer.


ÅRSMØDE

Vagn Erik Hvis A/S Vagn Erik Hvid A/S har to stande; en VEHAS stand og en Irizar stand.

Halda AB Halda vil præsentere det første stand alone taxameter, der er godkendt af færdselsstyrelsen til upload af data, uden brug af externe enheder /booking system. Taxametret er allerede i drift ved 6 mindre kørselskontorer.

Euro Wash A/S Vi udstiller vores Side Runner Flex busvaskemaskine, og kendetegnet ved denne maskine er, at den er helt CO2 neutral og kører på ren el. Ligesom en elbil der kører via sine batterier. Maskinen har 2 styrehåndtag med esasy drivesystem. Easy drivesystemet er, at håndtaget styrer retningen på kørehjulene så alle kan betjene anlægget. Der skal ikke bruges mange kræfter for at dreje rundt om bussens hjørner. Maskinen kan vaske ca. 40 busser på en opladning og med tankkapaciteten på 350 liter kan der vaskes ca. 3 busser.

VEH AS. Igen i år har vi valgt at tage en traditionel minibus på 4100 kg som er testet i henhold til UNECE 107-2. En overraskelse på standen vil være en Iveco midi bus 9 meter lang med op til 29 passager.

DA

AU RANT

IRIZAR. ARKSvære en IRIZAR i6 med På standen vilNMder dør placeret bag bagdøren, og dette giver et enormt bagagerum i denne integralbus. Jan T S T Estanden RE Bredo er klar Epå til at fortælle om alle de muligheder, der er i en Irizar turistbus. ST

KEND

KEND

ST E RE

ST

TE

AU RANT

DA

ARKS NM

Frokost anretning

ARKS NM

............................... kr. 129,00 pr. person

Quick lunch Gravad laks, mørbradbøf, ost:.............................................. kr. 139,00 pr. person

S TA U R A N T

S TA U R A N T DA

ST

EK

DN DN DN DN D EK EK EK NEK

ST AU RANT S T T S T T S TT A U R AANU R AANU R A N A U R A N T

DA

DA DA DA DA

ST E RE

E RSKRAMNE T ETS ER ER

AD

ST E RE

AD

ST E RE

SKRAMN ER T EATMSNE SKR

AD

ST E RE

KRAMN E RS T ETSE

AD

TE

K E N D K E N DK E N DK E N D

TE

ND

ND

ND

ND

TE

E T RE Ingen selskaber for store – ingen for små! SMA REKS ............................... kr. 129,00 pr. person N Tjek vores á la carte kort på www.riobravo.dk. For særlige ønsker kontakt os endelig. T Thermal Bus Systems ENSMARKSR E Quick lunch Gravad laks, mørbradbøf, ost:.............................................. kr. 139,00 pr. person TE Vi glæder os til at byde jer velkommen! TE ...................... kr. 129,00 pr. person S E RE CHAUFFØT Eksperter RER OG REJSE LEDERE SPISE R T DRIKK E SOG Rio BravoBus Gryde med ris og pomfritter: ..................................................Vester kr. 172,00 Voldgadepr. 86,person 1552til Kbh. busser V, T E R E ER GRATIS Thermal Systems i klimaløsninger Frokost anretning

Frokost anretning

CHAUFFØRE

AD

KEND

KE

KE

ARKS

T kr.NM129,00 pr. person ......................

EST RE R OG SPISER OG DR REJSELEDERE E Eksperter IKKER GRAT Vester Voldgade 86, 1552 Kbh. V, IS Rio Bravo Gryde med ris og pomfritter: ..................................................kr. A172,00 pr. person RKS +45 33 11 75 87, www.riobravo.dk Mbooking@riobravo.dk, i klimaløsninger til busser N T

SKRAMN

T T T T A R U AT SN A R U ATNSA R UNAATRS UNAATRS U AT S

Ingen selskaber for store – ingen for små! RK129,00 pr. person S Awww.riobravo.dk. Tjek vores á la............................... carte kort Npå For særlige ønsker kontakt os endelig. Mkr.

TN

S TA U R A N T DA

DA

Frokost anretning

Rio Bravo Gryde med ris og pomfritter: ..................................................kr. 172,00 pr. person

Thermal Bus QuickSystems lunch Gravad laks, mørbradbøf, ost:.............................................. kr. os 139,00 pr. person Vi glæder til at byde jer velkommen!

KE

KE

TE

...................... kr. 129,00 pr. person

ST

ST E RE

S TA U R A N T DA

KEND

AU RANT

DA

ARKS MARKS MARKS Ekspert MN ARKS tili klimaløsninger Mbusser N N N TE

ETSE

T

Normalpris/Jeres SET E Tpris

+45 33 11 75 87, booking@riobravo.dk, www.riobravo.dk Valeo OE-leverandør Ingen selskaber for store – ingen for små! · Valeo OE-leverandør Fiskefilet med remoulade, lille engelsk med salat...........149,-/129,- pr. person Kurser varmere og AC anlæg Tjek vores á la carte ikort på www.riobravo.dk. For særlige ønsker kontakt os endelig. · Serviceydelser Quick lunch Frokost anretning gninterna tsokorF Vi glæder os til at byde jer velkommen! nosrep .rplaks, 00,9mørbradbøf, 21 .rk .............ost ..................................................159,-/139,......... ............................... kr. 129,00 pr. person Gravad pr. person · Reservedele CH AUFFØRER OG · Kurser i varmere Stegt ok Quick nosreFrokost p .flæsk rplunch 00,9anretning 3Gravad 1 .rk ....laks, ...........mørbradbøf, ...........................ost: ....:ts.............................................. o ,føbdarbrøm ,skal dgkr. anvianr139,00 Gtehrcnnautlspr.k cperson iourQF SPISER OG DR REJSELEDERE Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer IKKER GRAT Vester Voldgade 86, 1552 Kbh. V, IS og AC anlæg ad ........................149,-/129,pr. person noslibitum, rep .rp 00med ,921persillesovs .rk .....................og .......kartofler ... ............................... kr. 129,00 pr. person +45 33 11 75 87, booking@riobravo.dk, www.riobravo.dk Valeo OE-leverandør nosrep .rp 00,921 .rk ...................... ...................... kr. 129,00 pr. person Distributed by Frokost anretning gninterna tsokorF Rio Bravo Gryde nosreQuick p .rp 00lunch ,931 .rGravad k ............laks, ...........mørbradbøf, .......................:tsost: o ,f.............................................. øbdarbrøm ,skal davarkr. G h139,00 cnul kcpr. iuQ person Kurser i varmere og AC med anlæg nRio o s r e p . r p 0 0 , 9 2 1 . r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... kr. pr. person nosrepris Bravo .rp og 0 0 , 2 Gryde 7 1 . r k med . . . . . . . . . . . ris . . . . . . og . . . . . . . pomfritter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. . . : r e t t i r f m o p g o s i r d e m reGr129,00 vtasperson pr. roBkperson ooirR pomfritter ....................................................182,-/162,MØD OS PÅ Frokost anretning gkr. neidnyt172,00 noapr. F nosrep .rp 00,921 .rk ...................... ...................... kr. 129,00 pr. person STAND 1010 nosreQuick p .rp 00lunch ,9231 .rGravad k ............laks, ...........mørbradbøf, .......................:tsost: person o ,f.............................................. øbdarbr............................... øm ,skal davarkr. G h129,00 139,00 cnul kcpr. iuQ

!Ingen åms roselskaber f negni – efor rotstore s rof r–ebingen akslefor s nesmå! ggnnI interna tsokorF Frokost anretning

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer

Distributed by

- din klimaekspert www.christonik.dk

Bravo ,,,t29 .o..rrrkGravad kkkr.e......kkort .....med ......på .....ris .....l..r....æ .og ......pomfritter: .................. :raer.................................................. ttoirifrm op............................... goåpsønsker ir dem eadckr. ykr. rG139,00 pr. person nnnooo.sssgTjek rrreeeiRio 0 0 person lppped...rrrnpppvores e0 s0 carte særlige so os kcejpr. Quick 0 0olunch 9ák7232ala1t11nGryde .........s......r..o...F......k..d....:otsvost: o ,bfFor .............................................. øbd.w arwbrw øm ...................... ,stkroakl deatvrkontakt rkr. Galhá129,00 c172,00 nevuroaendelig. lvrkB pr. ioTuiR Q person .......s......n....ø....laks, ...e......g....iwww.riobravo.dk. ....mørbradbøf, 129,00 Medbring r.....o.m nv......i..r..pomfritter: r..d..o....y..t..for nnoossrreeQuick pp ..rrpp 0 0 0lunch ,tftl.............................................. øjer ,islrgnkdaefor dnaIsmå! GrhG139,00 c172,00 iouiR Q person Vi glæder e....og byde sbavelkommen! ooar–bpkrringen egsødlomeæss...................... 9732111Gryde kr. 129,00 pr. person Rio Bravo 0 ,,29 ...rrr!Gravad kåkk!m ...n ......es..Ingen ....m ..med ..laks, ..f......o..n..ris ..k..eselskaber ....l..gmørbradbøf, ..os ..– ..etil ....j....e....e..at .:bs.t.sost: :rrtoeaostore .................................................. iirrbtfedm eilgVm evadrkr. ykr. onvual rkBcpr. annonce .giledTjek ne seller ovores tkatnáolak rcarte eksnøkort egilpå ræswww.riobravo.dk. roF .kd.ovarboir.wFor wwsærlige åp trokønsker etrac akontakt l á seroos v kendelig. ejT

atp .rde har U nnsig oossrreeRio 0 0,,29set 2ER11Gryde kA.....H......C......med .....................og kr. person Ø.F.rrFk p .rpp 0 Bravo 0 .– .....e...r..o...t.for .s.. :rreostore .................................................. tftirrfemboa–pkingen gsloess...................... irndCH egmAU eFFdØR ykr. rERG129,00 172,00 ovRE arJSBELpr. pr. oEDiR person R7 OG !åm sIngen r...o..f....n.ris eselskaber g.n...i..pomfritter: efor nIsmå! ELESJER GOher annoncen

ER SP ERED IPS IRD GO RES!nemVi m,Voglæder k.hlbeKv 2Voldgade r5eos d68ybat dVV,ælg iVISER OG DRIKKER GRATISE RG REKKog Vester 5j 1e,til e86, dtaabyde g1552 dlilotVsrojer Kbh. etrseevelkommen! få SITiAbladet,

lped.Tjek s0ovores á.orlakkrcarte r..o...F......k..d.....o..v:raer.................................................. .wFor akontakt soevroaos vrB kendelig. ejpr. no.sgreiRio rnp e0 Bravo ,t2k7a1tnGryde .e...k..s...nmed ..ø.kort ...e...g.ris .i..lpå .r..æ .og ...swww.riobravo.dk. ...pomfritter: tbtoirifrm owpwsærlige goåpsitrrdoekønsker meteradcykr. rlGá172,00 oTiR person rabat. srIngen s5le7s11n3efor k+45 d!å.om va33 bro11oirf.75 wnweselskaber 87, wg,nkbooking@riobravo.dk, di .– ovaerrbootifor rs@rgostore nfikroeoba– ,7kwww.riobravo.dk 8ingen 3gn 54Ismå! +

CHAUFFØRER FFUAHC OtRkEaRtnØ JnEeR sGovores áolak Srcarte nVi øm kort eoglæder gkilpå vtaarbyde bloitir.swFor wrwesærlige p ltgroikønsker raIS c aER kontakt l áOGseDR roOG os v kRE endelig. ejTJSELEDERE !IenPkeSsm lreævswww.riobravo.dk. rreoos jF e.ktil ddy.obat ojer velkommen! dåæ VetSP ERED.gEiLleESdTjek IKKER GRAT rof,Vn.eselskaber r,6o8tfor sedraostore brae–tksingen seKbh. lVes nV,efor gnIsmå! KIRD GO R!EåmsIngen hbgVester Kn2i 5–5e1Voldgade gf86, dlroeV1552 IS SITARG REK

.giledTjek ne sovores tkatnákola noVi øi33 kort g11 på vtagarbyde p1lt1gro3ik3ønsker t4r+aAU c akontakt l ØR á sER eroOG os v kendelig. ejT dk.orcarte akerCsbm r.ewo wkilw d87, vjFbooking@riobravo.dk, aer.bktil @ nbilokiotiro.sw bFor ,w7r8wesærlige 5då7æ www.riobravo.dk H !Aven+45 m glæder lr75 eæ,vkswww.riobravo.dk. r.roeoos dodyi.robat ojer velkommen! Ve5CH FF GO RERØFFU REJSELED SPIS| ER02.2020 Mobilitet EREDELESJER D GO RESIPS OG DRIKKER 41ERE R I K K E R GRATIS G Kv 2r5eos 5j 1Voldgade edtaabyde g86, dlilotVs1552 rojer etrseevelkommen! Kbh. SITAR !AnHeCmVim,Voglæder k.hlbeVester e,til d68ybat dVælgV,iV CHAUFFØRER OG GO RERØFFU arboi33 ww75,kd87, .ovbooking@riobravo.dk, arboir@gnikoob ,78 57www.riobravo.dk 11 33 54SP+ ISER OG DR REJSELEDERE S r.w11 EREDELESJER D GO kRdE.SovIP+45 IKKER GRAT KIR ,V .hbVester K 2551Voldgade ,68 edag86, dloV1552 retseKbh. V V, IS SITARG REK


ÅRSMØDE

Velkommen til Årsmøde 2020 Ligesom tidligere år benytter Dansk PersonTransport årsmødet som den perfekte anledning til at samle hele branchen, så både medlemmer, leverandører og associerede medlemmer af Dansk PersonTransport kan udveksle fagligt input og ikke mindst pleje de sociale relationer. Dette år foregår det i ekstra smukke rammer på det historiske Marienlyst Badehotel og Spa, hvor der både vil være udstillinger ude samt inde. Festaftenen foregår i Marienlyst Salen med tre-retters menu, og efterfølgende spiller Like2Dance hele aftenen. Vi glæder os til sammen at skabe et par gode dage, og vi forventer, at Årsmødet 2020 danner rammen om masser af faglige og sociale udfoldelser. Så husk at tilmelde dig, hvis du endnu ikke har gjort det.

PROGRAM FOR DANSK PERSONTRANSPORTS ÅRSMØDE 2020 FREDAG DEN 27. MARTS

LØRDAG DEN 28. MARTS

12.00-14.00 Frokostbuffet for tilmeldte i Marienlyst Restaurant

07.30-09.00 Morgenmad

13.00 Udstillingen PersonTransport 2020 åbner

09.00 Udstillingen PersonTransport 2020 åbner

17.00 Udstillingen PersonTransport 2020 lukker

09.00 TA’s generalforsamling (For TA’s medlemmer)

19.00-00.00 Festaften i Marienlyst Salen inklusiv tre-retters menu. OK sponsorerer musikken, så Like2Dance spiller hele aftenen og sætter gang i festen efter middagen

09.30-12.00 Ledsagertur 10.00-12.00 DPT Årsmøde 12.00-14.00 Frokostbuffet for tilmeldte i Marienlyst Restaurant 15.00 Udstillingen lukker samtidigt med den traditionelle lodtrækning på Dansk PersonTransport’s stand.

GULDSPONSOR

42

Dansk PersonTransport

BRONZESPONSOR


Kontakt Taxabud.dk R E B VI KØ I X A T +45 25 735 735 E T G U R B DIN I X A T N I SÆLG D ! G A D I E ALLERED

TAXABUD.DK - en del af

KONTAKT

OPRET DIN BIL - og få en uforpligtende salgsvurdering inden for få timer KØBSTILBUD - modtag et uforpligtende købstilbud fra Taxabud.dk SOLGT - omgående afregning og afhentning på din adresse

Bilbud.dk Randers

Bilbud Sjælland

Virkevangen 54 8960 Randers SØ

Sankt Annæ Plads 13 1250 København K

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk


DEKRA

Koncentrationen er høj...

Kursisterne gav følgende feedback; ’udfordrende’, ’lærerigt’ og ’fik ny viden om ledelse’ efter kurset.

En praksisnær og brugbar lederuddannelse Den 22. januar 2020 bød DEKRA Business velkommen til det første hold på Den Grundlæggende Lederuddannelse i Brøndby. DEKRA har længe gerne ville tilbyde sine kursister en bredere pallette af kurser ud over transportområdet. Nu kan DEKRA give ansatte fra både transportbranchen og andre brancher et kompetenceløft i form af praksisnære og brugbare lederuddannelser og -kurser.

Af: Redaktionen ··· Foto: Dekra

Værktøjskasse med redskaber til god ledelse God ledelse er vigtig både for dig og din virksomhed. På Den Grundlæggende Lederuddannelse får kursisterne en solid værktøjskasse fyldt med konkrete redskaber til at styrke deres ledelseskompetencer. Uddannelsen er opbygget i moduler på to til tre dage og har en samlet varighed på 13 dage, som fordeles over fem til seks måneder. Undervejs får kursisterne praktiske udfordringer, som de konkret kan arbejde med mellem modulerne. Ud over Den Grundlæggende Lederuddannelse udbyder DEKRA Business også ledelseskurser i blandt andet kommunikati-

44

Dansk PersonTransport

on, samarbejde og konflikthåndtering. Inden længe vil de blandt andet også udbyde kurser inden for salg, økonomi og events. Direktør med erfaring fra branchen Anja Brauner-Kristiansen er direktør i DEKRA Business og den helt rette til at løfte det nye forretningsområde hos DEKRA. Hun har 15 års erfaring fra handelsskoleverdenen, hvor hun blandt andet har været uddannelseschef med overordnet ansvar for både undervisere og kursister. ”Vi lægger stor vægt på at rekruttere kompetente undervisere fra ledelsesverden, som virkelig har stor erfaring med faget,” siger Anja Brauner-Kristiansen om, hvordan

kursisterne kan forvente et højt niveau hos DEKRA Business. Det lader også til at være tilfældet efter uddannelsens første modul, hvor kursisterne har givet følgende feedback; ’udfordrende’, ’lærerigt’ og ’fik ny viden om ledelse’. En endnu bedre leder for sine medarbejdere En af kursisterne på det første hold er Mikkel Bryde. Han er til daglig driftsleder i flytte- og logistikfirmaet Bryde & Sønner A/S. Han startede på uddannelsen, fordi han havde behov for værktøjer til at håndtere nye, unge medarbejdere og gerne vil blive bedre til individuel ledelse af hver enkelt medarbejder. ”Vi er flere fra flytte- og transportbranchen med de samme problematikker, så der er god dialog og sparring mellem os. Vores underviser Carina er god til at gøre stoffet håndgribeligt med eksempler, vi alle kan relatere til,” siger Mikkel Bryde om uddannelsen, som han allerede synes er særdeles positiv og brugbar.


Viharnyebilerpålagerogviønskeralle etGodtNytår! www.vagnerikhvid.dk Telefon: 46975500 / Vagn Erik: 29446440 Haraldsdalvej 9 • Postboks 105 • 6330 Padborg

SPAR BRÆNDSTOF..! Den DenDen nye nyenye Mercedes Mercedes Mercedes Sprinter Sprinter Sprinter Som Som Som Bus BusBus eller eller eller taxa taxa taxa

Den Sprinter ……Ring … Ring Ring og ognye få og fåMercedes et få etgodt et godt godt tilbud! tilbud! tilbud! Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

Som Bus eller taxa

ViVihar harnye Vinye har biler biler nye påpå biler lager lager påog lager ogviviønsker og ønsker vi ønsker alle alleetetGodt alle Godt etNytår! Godt Nytår!Nytår!

… Ring og få et godt tilbud!

nye Mercedes Sprinter DenDen nye Mercedes Sprinter Som Bus eller taxa Som Bus eller taxa Den nye Mercedes Som Bus ellerSprinter taxa … Ring og få et godt tilbud! Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

… Ring og få et godt

Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

tilbud!

Haraldsdalvej Haraldsdalvej Haraldsdalvej 9 •9Postboks • Postboks 9 • 105 Postboks 105 • 6330 • 6330 105 Padborg Padborg • 6330 Padborg Haraldsdalvej 9 • Postboks 105 • 6330 Padborg Telefon: Telefon: 46975500 Telefon: 46975500 46975500 / Vagn / /Vagn Erik: Erik: / Vagn 29446440 29446440 Erik: 29446440 Telefon: 46975500 Vagn Erik: 29446440 www.vagnerikhvid.dk www.vagnerikhvid.dk www.vagnerikhvid.dk www.vagnerikhvid.dk

Stroco oliefyr, type “LE“ designet til at levere optimale resultater til dine busser Stroco oliefyr: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Start-/stop-emissioner reduceres til et absolut minimum • Effektiv ved anvendelse af bio-brændstof • Specialudviklet med henblik på Euro 6 motorer • Mulighed for temperaturstyring tilpasset Euro 6 motorer • Kræver ingen supplerende tilslutninger • Reduktion af uforbrændt HC på op til 85% i forhold til konventionel opbygning • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer bedre forbrænding • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal dyse-funktion i hele dysens levetid.

Stroco ApS · Viborgvej 50 · DK-8450 Hammel Tlf. +45 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Ses vi til årsmødet 2020 i Helsingør? Easy@Tour herunder special- og handicap Haraldsdaltilvej 9 •persontransport, Postboks 105 • 6330 Padborg kørsel. En moderne og effektiv løsning til såvel kontoret som til Telefon: 46975500 / Vagn Erik: 29446440 chaufføren. www.vagnerikhvid.dk Haraldsdalvej 9 • Postboks 105 • 6330 Padborg Telefon: 46975500 / Vagn Erik: 29446440 www.vagnerikhvid.dk

Easy@Travel holder styr på jeres destinationer, hoteller, seating, værelser og opsamlingssteder. Ligeledes håndteres kundernes indbetalinger og restancer. FlexTour app der giver chaufføren/vognmanden et nemt værktøj i bilen og vognmanden flådestyring, send besked samt aktivering/inaktivering af vogne. Lad os give dig en skarp pris på din kommende it-løsning.

For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk Mobilitet | 02.2020

45


OK

Biobrændstoffer og digitale løsninger på programmet betydning for os at være til stede under Persontransport 2020, da vi her har mulighed for at møde mange af vores kunder og få en god snak. Høre om deres behov, og hvordan de ser markedet,” siger Henrik Dehn. ”Under Persontransport 2020 er det op til vores kunder og besøgende på standen, hvad de gerne vil tale med os om. Vi ser markedet bevæge sig i forskellige retninger. Vores opgave er at se, hvor vi fremover bedst kan være kundernes foretrukne leverandør af energi. Derfor er det vigtigt for os at møde dem et sted som Persontransport, hvor vi kan få en god dialog om de forskellige udfordringer og høre om kundernes behov,” siger Henrik Dehn. Han vil sammen med distriktschef Kurt Theis Henriksen være på standen begge dage, arrangementet løber af stablen.

Energiselskabet OK vil fremad på transportområdet – med nye stationer, flere digitale løsninger omkring OK Truck Diesel-kortet og fortsat service til kunderne. Derudover fylder debatten om alternative drivmidler også rigtig meget.

Af: Redaktionen ··· Foto: OK

Hos OK er kunderne i centrum, og det er med udgangspunkt i deres behov og efterspørgsel, at nye digitale løsninger udvikles - og nye produkter kommer på markedet. ”Vi skal holde fokus og ikke sove i timen i forhold til vores kunder, og de løsninger, de efterspørger og har behov for, at vi kan tilbyde,” siger Henrik Dehn, markedschef på transportområdet i OK og fortsætter: ”Derfor er det også vigtigt at være til stede blandt vores kunder til forskellige arrangementer i løbet af året. Som eksempelvis Persontransport 2020.” HVO er en af mulighederne ”Den grønne omstilling og fremtidens drivmidler fylder selvsagt rigtig meget – både for vores kunder og os. Overordnet er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke kun ser i én retning i forhold til mulige produkter som tilsætning eller erstatning for det fossile brændstof. Vi ser potentiale i flere produkter,” siger Henrik Dehn.

46

Dansk PersonTransport

”Det afhænger af politisk opbakning, hvilke løsninger der for alvor bliver en del af fremtiden,” siger han. Et af de biobrændstoffer, som OK mærker en stigende interesse for, er HVO. ”Produktet har hjulpet flere af vores kunder med at leve op til deres mål om CO2-fortrængning, og det er også et produkt, vi mærker interesse for specielt inden for bus- og renovationsområdet,” siger Henrik Dehn. HVO har tekniske specifikationer, som betyder, at det kan iblandes fossilt diesel eller erstatte fossilt diesel 100%. Derfor kræves det heller ikke, at man udskifter sine biler for at køre på HVO. Samtidig har produktet gode kuldeegenskaber og en høj ydeevne. Vigtigt at møde kunderne ”Vi vil gerne dialogen med vores kunder. Det er vigtigt, hvis vi skal fortsætte med at levere det, de efterspørger. Derfor har det stor

“Den grønne omstilling og fremtidens drivmidler fylder selvsagt rigtig meget både for vores kunder og os. Overordnet er det vigtigt for os at under-strege, at vi ikke kun ser i én retning i forhold til mulige produkter - vi ser potentiale i flere produkter.”


NYHEDER:

Sprinter Turistico, Isuzu Cabrio & Isuzu Visigo liftbus med plads til 8 kørestole + Iveco indrettet med stor perron i front.

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

bygning

ibusop Alt i dele til min Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


algiNostnet hjør

Taxier under besættelsen 1

Da 2. verdenskrig brød ud d. 1. september 1939, blev det svært at skaffe mange importvarer såsom benzin. Derfor indførte man allerede efter få dage restriktioner, hvor der ikke længere kunne tildeles benzin til privat bilkørsel, mens den samfundsnødvendige og erhvervsmæssige kørsel skulle nedsætte sit omfang til max. 60% af førhen. I december 1939 indførte man endvidere benzinrationering, hvorved en hyrevogn i en af landets større byer nu max kunne få tildelt 200 liter benzin hver måned. Dog kunne den ekstraordinært få op til 500 liter, hvis den blev kørt af flere chauffører.

2

Da tyskerne besatte Danmark d. 9. april 1940, krævede de mørklægning, hvorved byerne nu skulle henligge i mørke som beskyttelse mod flyangreb. Lys fra bil- og gadelygter skulle dæmpes, ligesom der blev malet hvide felter på bl.a. kantstene, trin og cykelbagskærme m.v., så man bedre kunne orientere sig i mørket. Få dage efter indførtes der desuden krav om, at man skulle have tilladelse for at bruge bil i sin forretning. Efter få år strammede benzinsituationen så meget til, at hyrevogne ikke længere kunne få benzin. I stedet kunne man søge om at få lov til at montere et gasgenerator-anlæg på sin hyrevogn, så man i stedet kunne køre på hjemmeproducerede brændsler, såsom træ, trækul og tørv.

3

1. Grundet mørklægningen fik bilerne særlige lygter og ofte hvide synlighedsstriber, som det ses på denne Ford V8 i maj 1941. 2. Snart blev benzinmanglen så stor, at taxier ikke mere kunne tildeles benzin. Derfor begyndte man at køre med gasgenerator-anlæg, som her på en Dodge i maj-juni 1942. 3. Selve gasgeneratoren monteredes normalt bagpå - som på denne Chevrolet årgang 1939 på Kongens Nytorv i august 1942. 4. Anlæggets gaskøler og -filter blev normalt monteret foran, som det ses på denne Chevrolet årgang 1939 ved Nørreport Station i april 1944.

4

48

Dansk PersonTransport

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Sven Erik Ersgaard i Lars Ersgaards arkiv.


SPAR TID MED KUN ÉT STOP Vi tager os af både bil og chauffør

Vi arbejder på at gøre det nemmere og mere bekvemt for jeres medarbejdere på farten. Derfor har vi fokus på at levere kvalitetsprodukter, både når det drejer sig om brændstof og bilvask, men også når det kommer til mad og drikkevarer. På alle vores stationer kan vi også tilbyde opholdsområder med gratis Wi-Fi, mulighed for at oplade computer eller mobiltelefonen – og selvfølgelig adgang til toilet. For at spare tid, har vi flere steder installeret særlige lastbil-dieselpumper – her er konceptet enkelt: Tank og hurtigt videre. Hos Circle K skal det nemlig være nemt og hurtigt at få klaret det hele: ”One Stop Shopping” kalder vi det. Kontakt os på 70 136 136 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan spare tid for dig og dine medarbejdere …

Circle K – vi gør din rejse nemmere


RUBRIKANNONCER / INFO

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

Solaris Danmark Bus A/S Kontakt: Vagn Erik Hvid Haraldsdalvej 9 6330 Padborg Tlf. 46 97 55 00

FORSEA Ferries Kontakt: Peter Kesting Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 30 67 13 77

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Michael B. Hansen Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 23 63 51 99

Circle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

Söderberg og Partners Kontakt: Pelle Bo Jensen Kokholm 1, Kolding Tlf. 92 44 11 00 www.soderbergpartners.dk

Trapeze Group Europe A/S Kontakt: Christian Erikstrup Sommervej 31, 4, Aarhus Tlf. 30 55 99 67 www.trapezegroup.dk

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

R2P Tracking ApS Kontakt: Morten Saxentoff Livøvej 23, Viborg Tlf. 70 20 06 98 www.r2p.com

AAV Dæk A/S Kontakt: Leif Kristensen Sintrupvej 40, Brabrand Tlf. 41 83 01 00 www.aav.as

Tec4 Danmark Kontakt: Bjarne M. Virenfeldt bjarne.virenfeldt@tec4.dk Tlf. +45 7510 2333

50

Dansk PersonTransport

Scandiwear ApS Kontakt: Christian Jensen Jernholmen 38 St th 2650 Hvidovre Tlf. 23 40 18 70

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88


INFO

Mobilitet Nr. 2 / Marts 2020 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@dpt-dk.org Trine Wollenberg Vicedirektør two@dpt-dk.org Lasse Repsholt Sektorchef lre@dpt-dk.org Mads Engberg Chefkonsulent men@dpt-dk.org Nya Vecht Kommunikationsansvarlig nve@dpt-dk.org Rikke Bengtsson Sekretær rbe@dpt-dk.org William Jungfalk Studentermedarbejder wju@dpt-dk.org

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen Københavns Bustrafik Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 27 27 01 01 ll@larsenbus.dk www.larsenbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Ansvarshavende Nya Vecht

nve@dpt-dk.org Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

3.400 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

2596-7827 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk

PersonTransports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 18 2020.

Deadline for indlevering

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

af annoncer er senest d. 21. april 2020. Forsidebillede Dantaxi

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 14456

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 02.2020

51


Ny forsikringsaftale skaber gode resultater Forsikringssamarbejdet mellem Danske Busvognmænd og Söderberg & Partners, der blev etableret 1. april 2018, har efter godt halvandet år allerede vist sit værd for mange medlemmer. Der er blandt andet skabt gode resultater igennem bedre vilkår og dækninger, men mange medlemmer har også helt konkret sparet penge på bundlinjen. Hos Söderberg & Partners er de glade for, at samarbejdet kører så godt og at der er så stor tilslutning til forsikringsaftalen. Og spørger man partner hos Söderberg & Partners’ Transportteam, Pelle Bo Jensen, så er det et resultat af flere ting;

Serieskader I tilfælde af serieskader på de af policen omfattede objekter, fx hærværk, ildspåsættelse på flere køretøjer på samme lokation inden for 24 timer, gælder én selvrisiko pr. skadebegivenhed

”Helhedsoplevelsen er vigtig for os. Vores kunder skal både opleve bedre vilkår og dækninger, men også konkrete forbedringer på bundlinjen samt en smidig skadeshåndtering.”

Erstatningsbus Ved dækningsberettiget skade under kørsel med passagerer dækkes omkostninger til erstatningskøretøj eller hjemtransport/transport til destinationen af passagererne.

Pelle Bo Jensen forklarer, hvordan tid i dag er penge; og derfor er det vigtigt for os at levere en kyndig rådgivning, der både kan hjælpe vores kunder, men også aflaster dem. De skal føle sig i trygge hænder, samtidig med at de oplever, at bundlinjen også afspejler den oplevelse, de har fået. Aftalen har givet foreningens medlemmer mulighed for nye, opdaterede og forbedrede forsikringer og specialdækninger. Sammen med Protector Forsikring har Söderberg & Partners Transport udviklet følgende elementer, som en mulig del af autoprogrammet: Krisehjælp Ved særligt alvorlige ulykker dækkes efter behov krisehjælp til passagerer og fører samt enkelte kollegaer/familiemedlemmer til føreren.

Afsavnsdækning Dækker ved skade over selvrisiko uden skyldig modpart og nettoreparationstid på over 2 døgn. Der dækkes ift. nettoreparationstiden med beløb svarende til satserne i afsavnsaftalen, aftalt mellem Danske Busvognmænd og Forsikring & Pension.

Vil du høre mere om aftalen? Kontakt kundechef og partner: JYLLAND OG FYN: Pelle Bo Jensen, tlf 9244 1100 pelle.jensen@soderbergpartners.dk SJÆLLAND OG KØBENHAVN: Niels Paaske, tlf. 9244 1101 niels.paaske@soderbergpartners.dk

Hvem er Söderberg & Partners? Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være en af Nordens førende, uafhængige rådgivere af forsikringer og pension. Koncernen har i dag omkring 2000 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden. Team Transport & Industri har kontor i både Brøndby og Kolding og består af 19 fagligt dygtige medarbejdere.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.