DANSIC12 - Magazine (Danish)

Page 1


velkommen til DANSIC12 Vi skal ikke se langt for at finde utallige beviser på, at vores samfund – lokalt som globalt – har brug for forandringer. Det voksende energiforbrug tærer på naturens knappe ressourcer. Finanskrisen udfordrer vores jobs og velfærd, og hver fjerde menneske lever stadig i ekstrem fattigdom. Trods de kolossale udfordringer, skal vi dog ikke se langt for at finde en ny bevægelse af ambitiøse ildsjæle, der stædigt arbejder for at finde varige løsninger, der gør en forskel! Social innovation er nye idéer, der løser sociale og miljømæssige problemer. Det kan være alt fra nye produkter, ydelser og forretningsmodeller til banebrydende partnerskaber og design. Idéerne har det til fælles, at de uanset fokusområde og løsningsmodel, er drevet af samme sociale mission: at fremme menneskers livsbetingelser. I dag er vi 300 studerende og 50 iværksættere, forskere og progressive ledere, der på tværs af sektorer og studieretninger har dedikeret én hel dag for sammen at udforske potentialet og udfordringerne for social innovation. Vores frivillige team på over 60 studerende i DANSIC har arbejdet hårdt for, at denne første konference bliver en så inspirerende platform som muligt. En særlig tak til vores dedikerede Advisory Board, sponsorer, fonde, venuepartner, pro bono konsulenter, venner og familie. Uden deres støtte ville konferencen slet ikke være blevet det, den er i dag. Vi håber, at du som deltager vil udnytte dagen til fulde. Stil spørgsmål, udforsk idéer og skab nye relationer. Gulvet er dit. Lad den sociale innovation begynde!

Venlige hilsener Steffen Thybo Møller Formand & medstifter

4


indhold

02 04 06 07 08 09 10

Oversigt over Porcelænshaven Velkommen til DANSIC12, ved Steffen Thybo, formand for DANSIC Introduktion til social innovation Konferencens tre fokusområder Program Keynote #1: Hans Wahl Paneldebat i plenum

13 14 16 18 20 22 24

Formiddagens inspirationspaneler Panel 1a: Velfærd under forandring Panel 2a: Fra forsørgelse til beskæftigelse Panel 3a: BoP-strategier i multinationale virksomheder Panel 4a: Muligheder på bunden af pyramiden Panel 5a: Nye bæredygtige eventyr Panel 6a: Den bæredygtige by

27 28 30 32 34 36 38

Eftermiddagens paneler og workshops Panel 1b: Danmark som socialt innovationssamfund? Workshop 2b: En ny sektor? Panel 3b: BoP 3.0 - Back to business? Workshop 4b: Co-creation - om at skabe værdi på bunden af pyramiden Panel 5b: Innovative partnerskaber Workshop 6b: Den grønne omstilling - hvordan?

42 44 47

Fælles workshop pitch@DANSIC Keynote #2: Morten Østergaard

5


social innovation

Social innovation betyder – kort sagt – nye ideer, produkter, ydelser, organisationer eller forretningsmodeller, der fokuserer på at løse sociale eller miljømæssige problemer i samfundet. Der er typisk tre områder, hvorigennem social innovation får sit virke; sociale entreprenører, sociale virksomheder og socialt innovative partnerskaber. Sociale entreprenører arbejder på tværs af organisationstyper og sektorer, målrettet på at opnå reelle virkninger for samfundet (social impact). Sociale virksomheder stræber efter at skabe både social og økonomisk værdi. Sociale virksomheder er i deres form identiske med helt traditionelle virksomheder. Overordnet har de følgende kendetegn: de har som formål at bidrage med løsninger til konkrete samfundsproblemer, de er økonomisk bæredygtige, de ansatte er aflønnede, og de har ofte tæt kontakt med målgruppen for at sikre reel effekt. Ved socialt innovative partnerskaber forstås partnerskaber internt eller på tværs af de traditionelle sektorer - frivillig, offentlig og privat. Ved sådanne partnerskaber prøver aktørerne at danne fælles strategier for at løse problemer i samfundet, som alle parter ser som relevante.

6


DANSIC12

konferencens tre fokusområder Løsninger på fremtidens velfærd Den danske velfærdsstat er under pres. Der er et stort hul i statskassen, vi oplever stigende konkurrence fra udlandet og den demografiske udvikling betyder, at Danmark kommer til at se anderledes ud i fremtiden. Men hvad betyder alt dette for vores velfærdssamfund? Og hvilke muligheder er der for at imødegå udfordringerne?

B-BoP – Business at the Bottom of the Pyramid Der lever 4 milliarder mennesker for mindre end 2 dollars om dagen. Tilsammen danner de et marked med en købekraft på mange milliarder dollars. ”Business at the Bottom of the Pyramid” refererer til selskaber, som skaber forretning iblandt de 4 milliarder mennesker, der lever for under 2 dollars om dagen. Når selskaber udbyder produkter og services i fattige områder, kan de forbedre livsvilkårene for de fattigste samtidig med, at de selv kan skabe profit.

Bæredygtig innovation I det moderne samfund bruger vi mange naturressourcer på produktion og transport. Vi har skabt en reel trussel mod miljø og klima, og det vil derfor blive nødvendigt at producere og skabe mere for færre ressourcer. Der lig¬ger en kæmpe udfordring og store potentialer i at skabe vækst, som ikke ligger naturen til last.

7


DANSIC12

program

8.00 - 8.30

check in

8.30 - 8.40

velkomst

8.40 - 9.30

keynote #1: Hans Wahl

9.45 - 10.45 11.00 - 12.00

formiddagens inspirationspaneler

12.00 - 13.00

frokost

13.00 - 14.15

eftermiddagens paneler og workshops

14.30 - 15.30

workshop - Byg din sociale virksomhed

15.50 - 16.25

pitch@DANSIC - finalen

16.30 - 17.15

8

paneldebat - Hvorfor social innovation?

keynote #2: Morten Ă˜stergaard

17.00 - 17.30

afslutning og kĂĽring af pitch@DANSIC-vindere

17.30 - 19.00

networking


keynote #1

Hans Wahl Executive Director INSEAD Social Entrepreneurship

Hans Wahl joined the INSEAD Social Entrepreneurship Initiative in 2007. He has a background as a human rights activist, educator, and trainer based in Paris, with more than 30 years of experience in economic and political development. He recently designed and led a programme of training and capacity building for Paralegals working in post-conflict settings in Africa and established UNESCO’s Poverty and Human Rights Programme that brought agency’s multi-disciplinary resources to bear on the task of poverty eradication. Mr. Wahl has founded several organisations and small enterprises and is currently co-founder and owner of a community-based tourism enterprise in the High Caucuses. He has studied, written and worked on issues of civil society development, human rights, and capacity building in over 50 countries worldwide. He is Austrian-American and holds a Master of International Affairs from Columbia University.

9


paneldebat i plenum

hvorfor social innovation? Plenum-paneldebatten, ‘hvorfor social innovation?’, vil besvare spørgsmålene: Hvordan er rammerne for social innovation i Danmark, og hvordan vil udviklingen gå fremadrettet? Paneldebatten vil skabe indsigt og overblik, men vil samtidig danne grundlag for en kritisk debat om social innovation. Christian Bason modererer debatten, som føres af Jørgen Rosted, Claus Bindslev, Linda Lundgaard og Lars Jannick Johansen.

Lokale Plenum Output Deltagerne får forståelse for rammerne omkring social innovation i det danske samfund. 10


paneldebat i plenum

paneldeltagere

Christian Bason Christian er ekspert i innovation og leder til dagligt MindLab, en tværministeriel udviklingsenhed, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. Christian har udgivet bogen Leading Public Sector Innovation og gennemfører nu et Ph.D.-projekt om offentlige ledere som designere. Claus Bindslev Claus er stifter og direktør for rådgivningsvirksomheden Bindslev. Bindslev repræsenterer offentlige, private og frivillige aktører inden for områder relateret til energi, klima, fødevarer, velfærd samt vækstforbedringer. Claus repræsenterer bindeleddet mellem de tre sektorer og har stor erfaring med de udfordringer og muligheder, der ligger i at implementere løsninger på tværs af sektorerne. Jørgen Rosted Jørgen er tidligere udviklingsdirektør for FORA – en forsknings- og analyseenhed i Erhvervs- og Byggestyrelsen med fokus på innovationsmiljøer, den nye innovationstidsalder og betydningen af entreprenørskab. Jørgen har tidligere været departementschef i Erhvervsministeriet, departementschef i Ministeriet for Økonomisk Samordning, og finansdirektør i Finansministeriet. Linda Lundgaard Linda er professor, Ph.d., centerleder for Center for Socialt Entreprenørskab og leder af Ph.d.-Skolen i Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi. Linda forsker blandt andet i uddannelse, læring og social forandring. Linda har forfattet en række bøger, rapporter og artikler om socialt entreprenørskab og er en af drivkræfterne bag den første danske master i socialt entreprenørskab. Lars Jannick Johansen Lars Jannick har en lang karriere bag sig inden for social innovation. Lars Jannick har tidligere været udviklingsdirektør hos INDEX:, direktør for Mandag Morgen og er nu direktør for Den Sociale Kapital Fond, der er Danmarks første sociale venturefond. Formålet med fonden er at identificere og støtte sociale iværksættere, således at de på et forretningsmæssigt grundlag kan løse sociale problemer. 11


THE FUTURE OF WORK IS HERE - SIGN UP AT PODIO.COM

The Hub skaber mødet mellem mennesker der har en fælles interesse omkring social ansvarlighed og bæredygtig innovation. Vi er en skøn blanding af små firmaer, freelancere, undervisere, iværksættere, projektmagere, foredragsholdere og progressive studerende. EVENTS: Hver måned har vi events om emner som social innovation, CSR, etisk produktion, open source, grøn arkitektur, integration, økologi, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Med speciel interesse for DANSIC-deltagere, har vi bl.a Friday Networking Bar den. 9/3 og Social innovation minicamp den. 17/3. Se mere på vores hjemmeside: www.thehub.dk. Trænger du til inspiration i hverdagen, finde nye samarbejdspartnere og have en ”homebase”, der kan give dit projekt vinger, så læs mere på: www.facebook.com/TheHubCopenhagen.

København


formiddagens paneler Klokken 11.00 - 12.00 kan du blive klogere på social innovation ved at overvære et af formiddagens seks inspirationspaneler: Panel 1a: Panel 2a: Panel 3a: Panel 4a: Panel 5a: Panel 6a:

Velfærd under forandring Fra forsørgelse til beskæftigelse BoP-strategier i multinationale virksomheder Muligheder på bunden af pyramiden Nye bæredygtige eventyr Den bæredygtige by

Til hvert af konferencens tre fokusområder knytter der sig to inspirationspaneler. På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte inspirationspaneler.

13


panel 1a

velfærd under forandring Panelet omhandler nogle af den offentlige sektors kerneydelser – sundhed og uddannelse. Panelet sætter fokus på, hvordan social innovation kan bruges til at tænke velfærdsløsninger på nye måder. Per Krull og Sille Askefrø Bjørn fortæller om nye måder at tænke undervisning på, og Ulrik Kampmann vil fortælle mere om vigtige indsatsområder i sundhedssektoren.

Lokale 407 Form Casepræsentation med spørgsmål fra publikum Output Casepræsentationen skal inspirere publikum med gode eksempler på social innovation. 14


panel 1a

paneldeltagere

Per Krull Per har tidligere været i ledelsesteamet og som konsulentchef på Kaospilotuddannelsen. Per har været lektor, censor og konsulent og er i dag forsker på et Ph.d.-projekt, der kortlægger succesfulde sociale virksomheders karakteristika. Per har derfor en stor viden om sammenhængen imellem drive hos de studerende på Kaospilotuddannelsen og uddannelsens indhold. Sille Askefrø Bjørn Sille er uddannelseschef hos INDEX: og har det daglige ansvar for INDEX: Design to Improve Life Education projektet i Danmark. Tidligere har Sille haft rollen som Partnership Director for INDEX:’s nye partnerskab med Asien, hvor hun arbejdede med at udvikle projektet Yonsei INDEX: Design to Improve Life summer school i Korea. Ulrik Kampmann Ulrik er områdechef for trivsel i TrygFonden, og har ansvar for TrygFondens aktiviteter inden for blandt andet områderne forebyggelse af vold og mobning. Siden 2006 har Ulrik desuden haft ansvaret for TrygFondens indsatser på området for patientsikkerhed. Derudover er Ulrik bestyrelsesmedlem i Den Sociale Kapitalfond.

15


panel 2a

fra forsørgelse til beskæftigelse En stor del af Danmarks arbejdsstyrke er placeret uden for arbejdsmarkedet. Hvorfor er de det, og hvordan kan vi få dem i beskæftigelse? Dette panel vil fokusere på, hvordan social innovation kan bruges til at integrere personer på arbejdsmarkedet og bruge de menneskelige ressourcer, der findes i samfundet, på nye måder. Henrik Thomsen og Peter Nørgaard er begge direktører i socialøkonomiske virksomheder og har stor erfaring med at aktivere personer, som ellers står uden for arbejdsmarkedet.

Lokale 408 Form Casepræsentation med spørgsmål fra publikum Output Casepræsentationen skal inspirere publikum med gode eksempler på social innovation. 16


panel 2a

paneldeltagere

Henrik Thomsen Henrik har flere års erfaring med virksomheds– og projektledelse og er nu Adm. Direktør hos Specialisterne. Specialisterne er en socialøkonomisk virksomhed, der ansætter autister i IT-konsulentstillinger og dermed skaber arbejdspladser for en udsat gruppe. Samtidig er der fokus på autisters særlige ressourcer og særlige behov. Peter Nørgaard Peter er Adm. Direktør i hobby-virksomheden Creativ Company, der har succes med at drive virksomhed på et socialt ansvarligt fundament. Derudover er Peter initiativtager til konceptet Code Of Care, der har til formål at inspirere virksomheder til at løfte et socialt ansvar.

17


panel 3a

BoP-strategier i multinationale virksomheder I panelet giver store virksomheder eksempler på deres BoP-initiativer for at inspirere til, hvordan en etableret virksomhed kan inkorporere BoP strategier, nye markeder eller nye målgrupper i deres eksisterende organisation. Stefan Mård, Senior Advisor i Sustainable Development, Novozymes, fortæller om Novozymes’ aktiviteter i forbindelse med CleanStar Mozambique-projektet, og Thomas Bagge Olesen, Adm. Direktør hos FDB, fortæller om FDB’s nye Savannah-tiltag og Afrikapulje.

Lokale PHRs20 (Råvarebygningen) Form Casepræsentation med spørgsmål fra publikum Output Casepræsentationen skal inspirere publikum med gode eksempler på social innovation. 18


panel 3a

paneldeltagere

Stefan Mård Stefan er Senior Advisor i Sustainable Development hos Novozymes. Stefan har til ansvar at identificere og udvikle muligheder for at Novozymes kan engagere sig i ”Bottom of the Pyramid” (BoP) markeder ved at bruge rene biotech løsninger til at hjælpe med at overvinde fattigdom gennem finansielt bæredygtige løsninger. Thomas Bagge Olesen Thomas er adm. direktør hos FDB, som ejer Coop. FDB arbejder for at skabe udvikling i Afrika gennem handel. FDB har gennem Coop introduceret en ny produktlinje kaldet Savannah. Savannah består udelukkende af produkter, som stammer fra Afrika. Dermed har Coop nu lukket det afrikanske marked op for de danske forbrugere.

19


panel 4a

muligheder på bunden af pyramiden I panelet vil sociale entreprenører præsentere deres business-cases for at inspirere til, hvordan man kan identificere muligheder og opbygge en forretning i BoP-markeder. Mød Henrik Smedegaard Mortensen fra Baisikeli – en virksomhed, der med cykeludlejning og produktion af cykler med en socialøkonomisk tankegang forbedrer livet for mange mennesker i Afrika, og Tim Vang fra MYC4 - en platform, der faciliterer mikrolån fra mere end 18.000 lånere direkte til entreprenører i afrikanske lande.

Lokale PH110 Form Casepræsentation med spørgsmål fra publikum Output Casepræsentationen skal inspirere publikum med gode eksempler på social innovation. 20


panel 4a

paneldeltagere

Henrik Smedegaard Mortensen Henrik er medstifter af Baisikeli, en socialøkonomisk virksomhed, der lever og ånder for at gøre livet lettere i både Danmark og Afrika. Hvor man traditionelt ser profitten som et mål, ser Baisikeli den som et middel. Alt overskud i virksomheden bliver geninvesteret for hele tiden at skabe bedre levevilkår og sætte nye standarder for den velgørende virksomhed. Den 26.januar 2010, blev Baisikeli overrakt FDBs Socialøkonomiske årspris 2009. Tim Vang Tim er medstifter af MYC4, en platform, som gør det muligt for private at yde lån til fattige entreprenører i 3. verdenslande. Denne type lån kaldes mikrofinansieringslån. MYC4s mål er at give alle en mulighed for at arbejde sig ud af fattigdom. MCY4 ønsker at fjerne barrierer, der fastholder folk i fattigdom.

21


panel 5a

nye bæredygtige eventyr Landbrug og energiproduktion bidrager væsentligt til dansk økonomi og beskæftigelse, men rummer store udfordringer, hvis der skal leveres langsigtede, bæredygtige løsninger. Samtidig ligger der i sektorerne et stort potentiale for udvikling af bæredygtige produkter, forretningsmodeller samt en mulighed for at bidrage til et mere fornuftigt forbrug. Andreas Lloyd og Carsten Lunding, medlemmer af Københavns Fødevarefællesskab fortæller om bæredygtigt landbrug og produktion i lokalområder, og Anne Grete Holmsgaard, Direktør i Biorefining Alliance, vil fortælle mere om Danmarks muligheder inden for bæredygtig energiproduktion.

Lokale Plenum Form Casepræsentation med spørgsmål fra publikum Output Casepræsentationen skal inspirere publikum med gode eksempler på social innovation. 22


panel 5a

paneldeltagere

Anne Grete Holmsgaard Anne står i spidsen for BioRefining Alliance, som er et innovativt partnerskab mellem DONG Energy, Novozymes, Haldor Topsøe og Landbrug & Fødevarer. Visionen for partnerskabet er at sætte fart på udviklingen af løsninger, der kan styrke Danmarks position inden for bioraffinering, og dermed understøtte en bæredygtig transformation fra det fossilafhængige til det fossilfrie samfund. Andreas Lloyd Andreas er medlem af Københavns Fødevarefællesskab på Amager. Andreas er Antropolog og selvstændig brugerinddragelseskonsulent. Derudover er Andreas medstifter af samfundslaboratoriet Borgerlyst. Carsten Lunding Carsten er medlem af Københavns Fødevarefællesskab, tidligere embedsmand og højskolelærer. Carsten har de sidste 15 år arbejdet som madarkitekt og kogebogsforfatter i mange forskellige sammenhænge.

23


panel 6a

den bæredygtige by I stigende grad fokuseres vores opmærksomhed på hvor stort energiforbruget er i byer verden over. Bæredygtigt byggeri er kommet på dagsordenen og er blevet et interessant marked for mange aktører. Panelet præsenterer bud på, hvordan social innovation kan skabe den nødvendige samtænkning af økonomi, miljø og sociale forhold og inspirerer til, hvordan vi får Danmark med helt fremme inden for bæredygtig byudvikling. Christian Fumz og Jesper Koefoed-Melson, initiativtagerne bag Givrum.nu, fortæller om nye, ressourcebesparende måder at udnytte tomme og forladte bygninger på, og Jørgen Abildgaard fortæller om Københavns Kommunes klimastrategi og særligt om udviklingen af Nordhavnen.

Lokale Galleriet Form Casepræsentation med spørgsmål fra publikum Output Casepræsentationen skal inspirere publikum med gode eksempler på social innovation. 24


panel 6a

paneldeltagere

Christian Fumz Christian har sammen med Jesper Koefoed-Melson startet initiativet Givrum.nu, som stræber efter at tage tomme bygninger i brug som værksteder, kontorer, atelierer eller lignende. Givrum.nu ønsker ikke kun at ibrugtage og vedligeholde tomme bygninger, men håber at kunne medvirke til skabe en ny og mere demokratisk måde at tænke og organisere kultur og byplanlægning på. Jesper Koefoed-Melson Jesper er stifter af det kulturelle kommunikationsbureau Glimt og er sammen med Christian Fumz medstifter på Givrum.nu. De arbejder sammen om at få flere tomme bygninger og lokaler taget i brug. Jesper ønsker at skabe rum for kulturel og social udfoldelse og fokuserer i sit arbejde på organisering og proces. Jørgen Abildgaard Jørgen er projektleder for Københavns Kommunes klimastrategi ’København CO2 neutral i 2025’ og Nordhavnsprojektet. Jørgen er en erfaren projektleder og rådgiver, der har arbejdet med flere projekter i både Danmark og Norden samt for internationale firmaer, organisationer og i offentlig administration. Jørgen har arbejdet med mange opgaver inden for energi- og miljøområdet.

25eftermiddagens paneler og workshops Klokken 13.00 - 14.15 kan du blive klogere på social innovation ved at deltage i et af eftermiddagens tre paneler eller tre workshops: Panel 1b: Workshop 2b: Panel 3b: Workshop 4b: Panel 5b: Workshop 6b:

Danmark som socialt innovationssamfund? En ny sektor? BoP 3.0 - Back to business? Co-creation - om at skabe værdi på bunden af pyramiden Innovative partnerskaber Den grønne omstilling - hvordan?

Til hvert af konferencens tre fokusområder knytter der sig henholdsvis et panel og en workshop. På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte paneler og workshops.

27


panel 1b

Danmark som socialt innovationssamfund? “Færre skal gøre mere - for flere, bare bedre og billigere.” Sådan lyder den snart velkendte gordiske velfærdsknude, som det danske velfærdsstat står overfor i de kommende år. Udfordringerne er heller ikke til at kimse af: En stadigt mindre arbejdsstyrke, en stigende andel ældre samt en udgiftstung velfærd, der presser på de offentlige finanser. Udfordingerne er til at få øje på, men hvilke muligheder findes der, for at løse dem? I dette panel vil vi stille skarpt på, om social innovation skal være løftestangen for Danmarks vækst og velfærd fremover. Vi vil diskutere emner, som den grundlæggende ansvarsdeling mellem den offentlige, private og frivillige sektor, potentialerne for konkurrencekraft, videneksport og vækst, samt udfordringerne for et Danmark som den førende nation indenfor social innovation og socialt iværksætteri. Thomas Dietz Godt fra Center for Social Økonomi modererer panelet.

Lokale 407 Form Paneldebat med deltagere fra frivillig, offentlig og privat sektor. Modereres af en ordstyrer. Output Diskussionerne tager udgangspunkt i udfordringer i forbindelse med social innovation. 28


panel 1b

paneldeltagere

Thomas Dietz Godt Thomas er specialkonsulent ved Center for Socialøkonomi og arbejder til daglig med strategi og udvikling inden for det socialøkonomiske område og konkrete analyseopgaver inden for social innovation og CSR/CSI. Desuden følger Thomas udviklingen på EU-området tæt. Thomas har tidligere arbejdet med forsknings- og teknologisk drevet innovation og virksomhedsrettet innovation. Linda Lundgaard Linda er professor, Ph.d., centerleder for Center for Socialt Entreprenørskab og leder af Ph.d.-Skolen i Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi. Linda forsker blandt andet i uddannelse, læring og social forandring. Linda har forfattet en række bøger, rapporter og artikler om socialt entreprenørskab og er en af drivkræfterne bag den første danske master i socialt entreprenørskab. Peter Torstensen Peter er Adm. Direktør for forskerparken Symbion Science Park. Før Peter overtog ledelsen hos Symbion i 2006, var han erhvervsdirektør i Økonomi og Erhvervsministeriet, hvor han bl.a. havde ansvaret for innovation, generel erhvervsfremme og iværksætterområdet. Peter har desuden været ministeriets repræsentant i Globaliseringsrådets sekretariat. Claus Skytt Claus er afdelingsdirektør for Merkur Andelskasse i København, som er en socialt orienteret bank, hvor størstedelen af udlånene går til projekter indenfor miljø, økologi, sociale projekter samt kultur og undervisning. Claus’ arbejde består primært i kontakten med danske NGO´er - både store og små. Adam Lebech Adam er kontorchef hos afdelingen for Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Afdelingen har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for moderniseringen af den offentlige sektor, og Adam er derfor med helt fremme, når kursen skal sættes indenfor e-government, velfærdsteknologi, offentlig innovation og moderniseringsstrategier. 29


workshop 2b

en ny sektor?

Kan man forestille sig et Danmark, hvor den offentlige, private og frivillige sektor integreres i nye typer af organisationer (en fjerde sektor)? Kan denne fjerde sektor ændre måden vi tænker organisationer,virksomheder og samfund på, og bidrage med løsninger på fremtidensvelfærdsudfordringer. Workshoppen fokuserer på de udfordringer ogmuligheder, danske virksomheder oplever, når de indtænker social innovation, og har fokus på synergifeltet mellem de 3 sektorer. Rie Skårhøj fra ledfrivillige.dk og Thomas Bisballe fra Københavns Erhvervsservice sætter fokus på mulighederne for samspil mellem sektorerne. Vi vil arbejde med en konkret case fra erhvervslivet, og workshopdeltagerne kommer til at give deres bud på en 4. sektor organisation. Workshoppen fokuserer på udfordringerne for virksomheder i den fjerde sektor.

Lokale 408 Form Case-workshop med grupper á 5 personer. Output Deltagerne skal komme med løsningsforslag til en konkret case. Fokus på udfordringer. 30


workshop 2b

workshopdeltagere

Thomas Bisballe Thomas er uddannet cand.scient.adm og har arbejdet som forsker og underviser på Roskilde Universitet i bl.a. organisationsudvikling, byudvikling og socialt iværksætteri. Thomas har ligeledes erfaring som rådgivende konsulent og analysemedarbejder på samme arbejdsområder. Thomas er projektmedarbejder med fokus på erhvervsudvikling og iværksætteri i udsatte by- og boligområder. Kathrine Arlander Kathrine er ansat som konceptudvikler for servicevirksomheden Complete Group. Hun arbejder med at integrere nye og eksisterende koncepter og produkter i virksomhedens sociale profil og værdier. Kathrine er uddannet indenfor entreprenørskab og oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet. Gitte Frandsen Gitte er initiativtager og ejer af virksomheden Complete Group. Complete Group er en mangeartet servicevirksomhed med produkter indenfor bla. rengøring, catering og event. Gitte har oprindeligt en skattejuridisk kommunal uddannelse, men som ildsjæl, der elsker alt for mange bolde i luften, blev det iværksætteri, der blev hendes store lidenskab og kompetencefelt. Rie Frilund Skårhøj Rie er konsulent, foredragsholder og stifter af Led Frivillige. Rie er uddannet sociolog med specialiseringsgraden ”Organisation, arbejdsmarked og ledelse”. Rie er specialiseret inden for området med frivillige organisationer og har været med til at starte not-for-profit cafeen Cafe Retro samt foreningen Retro. Hun har desuden skrevet bogen “Ledelse af frivillige”.

31


panel 3b

BoP 3.0 back to business? Siden BoP (Bottom of the Pyramid) blev introduceret, har mange små og store virksomheder taget initiativ, men det er kun de færreste, som har opnået profit herved. BoP-initiativernes eksistensberettigelse og placering i organisationerne har derfor traditionelt hørt til som eksempelvis CSR-projekter. Ny forskning tyder på, at der er behov for at fokusere mere på BoP som kerneforretning og mindre på de filantropiske aspekter. Panelet tager diskussionen om hvorvidt formålet bør være at skabe forretningsmodeller, der løser sociale problemer i udviklingslande, eller om udviklingen skal bestå i at skabe en bæredygtig forretning, der derigennem bidrager med arbejdspladser og kapital - skal BoP-tænkning føres ‘back to business’? Andreas Flensborg modererer panelet

Lokale PHRs20 (Råvarebygningen) Form Paneldebat med deltagere fra frivillig, offentlig og privat sektor. Modereres af en ordstyrer. Output Diskussionerne tager udgangspunkt i udfordringer i forbindelse med social innovation. 32


panel 3b

paneldeltagere

Andreas Flensborg Andreas er konsulent hos DI Business Development, der fokuserer på at hjælpe danske virksomheder internationalt. Andreas er en del af Sustainable Enterprise teamet, der arbejder med at assistere virksomheder, der fokuserer på ‘Business at the Bottom of the Pyramid’. Andreas Nørlem Andreas er CEO & co-founder i den sociale virksomhed Educat. Educat opererer i den 4. sektor som en blanding af NGO og virksomhed. Ambitionen bag Educat er at bidrage til udvikling og økonomisk vækst i blandt andet Rwanda via træningsprogrammer med fokus på færdigheder inden for entreprenørskab og ledelse. Mette Olsen Mette er Corporate Responsibility Manager hos Mærsk Line. Mette er ansvarlig for at udvikle og implementere strategier for CSR og corporate sustainability hos Mærsk. Mette har tidligere være Sustainability Advisor hos Novozymes og har blandt andet skrevet artiklen “Bottom-of-the-Pyramid: Organizational Barriers to Implementation”. Torben Huus Torben er vicedirektør i IFU (Investeringsfonden For Udviklingslande). IFU yder risikovillig kapital på markedsvilkår til firmaer, der investerer i udviklingslande. Formålet er at skabe positiv effekt for danske virksomheder, der har brug for kapital og rådgivning for at opnå succes i udviklingslande, men også at bidrage til udviklingen i disse lande via arbejdspladser og vækst. Hans Uldall-Poulsen Hans er Head of Client Services, Dalberg Research. Dalberg er et internationalt konsulentfirma, der arbejder med rådgivning indenfor udvikling og globale udfordringer. Dalberg arbejder både sammen med donororganisationer/-lande og private virksomheder. Hans er uddannet Økonom fra Københavns Universitet.

33


workshop 4b

co-creation: om at skabe værdi på bunden af pyramiden Hidtidige BoP-initiativer har i høj grad taget udgangspunkt i at skabe produkter og services for de fattigste. Det har vist sig, at de initiativer, som er virkelig succesrige er dem, der i stedet er skabt med de fattigste. Begrebet co-creation er en mere inkluderende tilgang til at skabe forretning i BoP markeder, hvor forbrugere inddrages i eksempelvis udvikling og distribution af varer. Co-creation ligger til grund for workshoppen, hvor deltagerne i fællesskab skal løse en relevant udfordring.

Lokale PH110 Form Case-workshop med grupper á 5 personer. Output Deltagerne skal komme med løsningsforslag til en konkret case. Fokus på udfordringer. 34


workshop 4b

workshopdeltagere

Signe Mørk Signe arbejder hos InnoAid, som igennem tværfunktionelle ekspertiser og vidensdeling arbejder for at identificere, udvikle, støtte og implementere brugerorienterede, bæredygtige løsninger, hvor der er behov for bidrag. Derudover arbejder InnoAid med at udforske og udvikle nye kommunikationsmetoder og facilitere deltagelsen og inddragelsen af lokale personer fra Base of the Pyramid (BoP). Tanja Rosenqvist Ved siden af arbejdet som Chairman of Product Development Group arbejder Tanja som Customer Insight Expert hos Danfoss og har derudover erfaring som både speaker og facilitator på andre konferencer. Jens Erik Møllenbach Jens er Business Development Manager hos FanMilk og har gennem flere år været Managing Director. FanMilk leverer lokalproducerede mælkeprodukter i flere afrikanske lande og har bl.a. gennem et gadehandlersystem været med til at skabe jobs. Ivan Butler Ivan er Program Manager hos Access2Innovation, der er et strategisk partnerskab mellem Folkekirkens Nødhjælp, Aalborg Universitet, NordDanmarks EU-kontor, South Denmark Brussels Office samt en række kommercielle virksomheder og lokale myndigheder i Danmark, og arbejder på at give verdens fattigste adgang til forskning og udvikling. Maria Vang Johansen Maria er professor i parasitære zoonotiske infektioner ved Københavns Universitet og har været involveret i flere projekter med brugerindragelse og BoP med DANIDA.

35


panel 5b

innovative partnerskaber Det kræver innovative samarbejder at kunne udvikle bæredygtige løsninger på nogle af de miljømæssige udfordringer, vi i samfundet står over for. Igennem partnerskaber på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor samt indbyrdes i de enkelte sektorer, bliver det muligt at udvikle nye teknologier og at anvende teknologier på helt nye måder. Men hvilke udfordringer ligger der i disse partnerskaber? Hvordan bliver partnerskaberne endnu mere effektive og socialt innovative, således at de mest bæredygtige løsninger sikres? Panelet afholdes på engelsk.

Lokale Plenum Form Paneldebat med deltagere fra frivillig, offentlig og privat sektor. Modereres af en ordstyrer. Output Diskussionerne tager udgangspunkt i udfordringer i forbindelse med social innovation. 36


panel 5b

paneldeltagere

Marianna Lubanski Marianna er direktør for Copenhagen Capacity’s Cleantech afdeling. Marianna har mere end 20 års erfaring fra egne virksomheder og har tidligere været udviklingsdirektør på Mandag Morgen, direktør for Innovation Center Denmark i Silicon Valley og udviklingsdirektør i Grundfos. Søren Stig Nielsen Søren er Head of Sustainability hos Mærsk Line. Søren startede hos Mærsk i 1993 som management trainee og har siden arbejdet sig igennem en række stillinger i forskellige dele af Mærsk koncernen, bl.a. med stillinger i Singapore og Kina. Siden 2009 har Søren stået i spidsen for at lede, udvikle og implementere Mærsk Lines bæredygtighedsstrategi. Ulrike Garanin Ulrike er Expert Principal hos Boston Consulting Group (‘BCG’), inden for deres Social Impact område. Ulrike leder blandt andet BCG’s nonprofit organisation for underprivilegerede unge i Tyskland (JOBLINGE). I løbet af hendes 10 år hos BCG har Ulrike opbygget ekspertise inden for organisatoriske, operationelle og strategiske emner relateret til Social Impact. John Nordbo John Nordbo leder den Miljøfaglige Afdeling hos WWF Verdensnaturfonden i Danmark. John arbejderisær med lobbyarbejde og virksomhedssamarbejder på klimaområdet udover den daglige ledelse. Han er uddannet cand.scient.pol. fra KU, har været embedsmand i miljøstyrelsen, konsulent i CASA og koordinator for NGO-netværket 92-gruppen, før han kom til WWF i 2007.

37


workshop 6b

den grønne omstilling - hvordan? Det står klart, at allerede eksisterende bæredygtige teknologier kan løse nogle af verdens miljø- og klimamæssige udfordringer. Men hvad skal der til, for at en grøn revolution for alvor kan finde sted? Bæredygtighedstanken skal spredes fra det offentlige og de store virksomheder til hver eneste borger. En udfordring, der kræver social innovation. Denne workshop vil fokusere på, hvordan vi får integreret bæredygtige teknologier i den enkelte borgers hverdag og således kan gå en bæredygtig fremtid inden for klima, miljø og energi i møde.

Lokale Galleriet Form Case-workshop med grupper á 5 personer. Output Deltagerne skal komme med løsningsforslag til en konkret case. Fokus på udfordringer. 38


workshop 6b

workshopdeltagere

Niels Larsen Niels arbejder som Adm. Direktør hos Symbiosis Center Kalundborg, der er verdens første og mest avancerede eksempel på en industriel cyklisk symbiose, hvor affaldsprodukter fra industriproduktion bliver til råmateriale for en anden. Projektet belyser det potentiale for udnyttelse, der ligger i vores affald - både ressourcemæssigt og økonomisk. Dan Boding-Jensen Dan er uddannet byplanlægger og arbejder i dag som udviklingskonsulent hos Vestforbrændingen. Her arbejder Dan med at udvikle nye idéer og koncepter, som skal flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Det er målet at flytte borgernes holdninger til affald, så de er mere motiverede for at sortere deres affald. Emilie Müller Emilie er projektleder i Vestforbrændingens ”Projekt og Udvikling”. Her arbejder Emilie med forskellige problemstillinger inden for affaldsområdet – alt lige fra koordinering af storskraldsordninger til, hvordan vi får flere skoler til at besøge genbrugsstationerne. Derudover arbejder Emilie med, hvordan man kan implementere innovationsprocesser i en offentlig virksomhed som Vestforbrænding. Selina Juul Selina er stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad. Selina har en BA i Grafisk Kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (tidl. Den Grafiske Højskole) og er selvstændig i eget firma, Tegnefabrikken.

39
fælles workshop

byg din sociale virksomhed I den fælles workshop, ”Byg din sociale virksomhed”, vil DANSIC12-deltagerne i tværfaglige grupper af 5 personer arbejde med specifikke problemstillinger. Grupperne vil bliver bedt om at udforske en given problemstilling, identificere nye muligheder og udvikle og vurdere disse nye mulighed, for i sidste ende at stå tilbage med et udkast til en forretningsmodel for deres sociale virksomhed. At bygge en socialt innovativ virksomhed er en krævende proces som ikke lader sig gøre på blot én time. Målet med workshoppen er derfor ikke at deltagerne når at udvikle færdige koncepter. Vi ønsker at deltagerne får mulighed for at komme til orde, og at de forlader workshoppen med mod på mere, nogle nye bekendtskaber, nye værktøjer der kan hjælpe dem i deres videre arbejde med social innovation og måske endda en spirende idé. Workshoppen vil blive delt op i de tre tidligere anvendte hovedområder; Løsninger til fremtidens velfærd, B-BoP (Business at the Base of the Pyramid) og Bæredygtig innovation.

Lokale Ovnhallen Form Workshops med grupper af 5 personer faciliteres af Creature. Output Deltagerne kommer på en inspirerende måde igennem de steps, det kræver at oprette en social virksomhed. 42


fælles workshop

workshopdeltagere

Pernille Juul Martiny Pernille er uddannet KaosPilot, erfaren procesleder og organisationsudvikler, skribent og interesseret i helhedsorienterede designprocesser. Pernille holder procesoverblikket i Creature. Pernille er kommunikatoren, og hendes naturlige skepsis udgør et kvalifikationsfilter i kaotiske idégenereringsprocesser. Pernille har arbejdet med konceptudvikling, strategisk planlægning og organisationsudvikling for en række mindre og mellemstore virksomheder, NGO’er og offentlige organisationer. Peter Martin Jacobsen Peter er uddannet KaosPilot og Creatures kreative motor. Peter er idémaskine, netværksskaber og ustoppelig informationsjæger. Peter har tætte forbindelser til den danske scene for grønne udviklingsinitiativer. Han var blandt andet med på det vindende hold til Klima DM 2009 og har arbejdet med social innovation for konsulentbureauet Social Action, hvor han var med til at udvikle den vindende idé i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens konkurrence “IdéFaktor”. Thor Rigtrup Larsen Thor har lige siden teenageårene bygget en lang række initiativer op fra bunden, alle med det omdrejningspunkt at finde måder at løse samfundsproblemer på gennem nytænkning og samarbejde. Blandt andet stod Thor bag den kreative netværksorganisation Ska’ Vi Lege? og studenterorganisationen Arkitektstuderende Uden Grænser. Thor er uddannet KaosPilot og har desuden en bachelor i arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus. Til dagligt er Thor Head of Development i Creature, hvor han arbejder med social innovation og værdiskabelse.

43


finalen

pitch@DANSIC

pitch@DANSIC er DANSIC’s idekonkurrence, som går ud på at finde den bedste socialt innovative idé, der bidrager med løsninger på lokale og/eller globale samfundsproblemer. Igennem flere måneder er adskillige ideer blevet uploadet og præsenteret online i et 2-minutters pitchformat. De tre bedste pitch-videoer er blevet udvalgt af et dommerpanel bestående af eksperter inden for social innovation og socialt entreprenørskab. Vinderen af pitch@DANSIC får hjælp til at få sin socialt innovative idé realiseret, bl.a. igennem eksklusiv sparring og rådgivning fra Society Network, som er den danske Harvard University alumneforening, hvis medlemmer bl.a. har modtaget Kronprins Frederiks legat. Ydermere stiller det socialt entreprenante fællesskab The Hub gratis kontorfaciliteter til rådighed for vinderne.

Udvælgelseskriterier Originalitet Er idéen innovativ og original? Relevans Løser idéen et samfundsmæssigt problem? Social impact I hvor høj grad løser idéen problemet? Bæredygtighed Er idéen økonomisk bæredygtig? 44


finalen

dommerpanelet

Lars Jannick Johansen Lars Jannick har en lang karriere bag sig inden for social innovation. Lars Jannick har tidligere været udviklingsdirektør hos INDEX:, direktør for Mandag Morgen og er nu direktør for Den Sociale Kapital Fond, der er Danmarks første sociale venturefond. Formålet med fonden er at identificere og støtte sociale iværksættere, således at de på et forretningsmæssigt grundlag kan løse sociale problemer. Jeremy Millard Jeremy har siden 1999 arbejdet på Teknologisk Institut som chefkonsulent med fokus på informationssamfundet, herunder nye vidensbaserede initiativer inden for både den offentlige, private og frivillige sektor globalt. Jeremy rådgiver regeringer og internationale organisationer om nye innovative tiltag og leder nu et stort europæisk forskningsprojekt om social innovation. Lars Hulgård Lars er professor of Social Entrepreneurship ved RUC, hvor han sidder i Center for Socialt Entreprenørskab. Derudover er Lars bl.a. med i Research Group on Social Innovation og RUCinnovation og sidder som President ved EMES European Research Network for social economy og social entrepreneurship. Michael Bak Michael er CEO hos Venture Cup, der har været med til at skabe og vækste mere end 175 start-ups, som har modtaget mere end 300 millioner kroner i investeringer og skabt mere end 1.100 jobs. Michael er aktiv hos en række organisationer, blandt andet IDEA Entrepreneurship Centre, NEXT Generation og Nordic Cleantech Open. Thomas Dietz Godt Thomas er specialkonsulent ved Center for Socialøkonomi og arbejder til daglig med strategi og udvikling inden for det socialøkonomiske område og konkrete analyseopgaver inden for social innovation og CSR/CSI. Desuden følger Thomas udviklingen på EU-området tæt. Thomas har tidligere arbejdet med forsknings- og teknologisk drevet innovation og virksomhedsrettet innovation.

45keynote #2

Morten Ă˜stergaard Minister for forskning, innovation & videregĂĽende uddannelser

Morten, Radikale Venstre, er minister for forskning, innovation og videregĂĽende uddannelser. Han har siddet i Folketinget siden 2005 og var fra 2007-2011 formand for Radikale Venstres folketingsgruppe. Morten har erfaring fra det private erhvervsliv, hvor han fra 2001-2004, var markedschef for konsulentvirksomheden Dafolo. Her arbejdede Morten med administrativ forenkling, kommunikation og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Morten har en kandidat i Statskundskab fra Aarhus Universitet.

47


www.ffe-ye.dk


Sanseligt grønt fra DEICHMANN PLANTER En væsentlig faktor for Deichmann Planter har gennem alle årene været at præsentere produkter, der giver glæde mange år fremover. Det er designløsninger til både bolig og have fra en lang række anerkendte og velrespekterede europæiske producenter. Hos Deichmann Planter findes ingen billige discountløsninger eller nyttesløst køb-og-smid-væk sortiment. Det er i stedet produkter fremstillet med hjerte og sjæl, hvor flere af leverandørerne er gamle familiedrevne virksomheder med stolte traditioner – ja, akkurat ligesom Deichmann Planter selv. Velkommen til Deichmann Planters univers Deichmann Planter ApS blev grundlagt i 1927 og ejes i dag af ægteparret Janne & Søren Johansen. Gennem mere end 40 års arbejde med og udvikling af indendørs beplantning, besidder virksomheden i dag meget stor knowhow. Deichmann Planter beskæftiger ca. 25 medarbejdere. Der etableres og vedligeholdes planter hos ca. 700 virksomheder. Besøg www.deichmannplanter.dk for yderligere inspiration og referencer. DEICHMANN PLANTER - Gøngehusvej 253 - 2970 Hørsholm - Tlf. 45 89 02 88 Kontaktmail: Janne Johansen jj@deichmannplanter.dk


DANSICs frivillige

Steffen Thybo Møller Lasse Zobel Rasmus Gregersen

Formand i bestyrelsen Næstformand i bestyrelsen Næstformand i bestyrelsen

Annette Lendal Ida Kirstein Christian Tillegreen Simon Sadolin Ulrik M. Faurbjerg Carl Johan Rising Pelle Pedersen Lotte R. Kristensen Ulrik Schultz Annelise Witek Stinne Nøhr Lawaetz Simone S. Jacobsen Christina H. Hyttel Tue Søiberg Mikkel Schrøder

Strategic Program, Plenumdebat & Keynote Director Program Co-Director Program Co-Director Program Co-Director Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Panelansvarlig Workshop Director Workshop Director

Emil Devantie Shera Jensen

IT Director Web Content Director

Anna Emilie Hvas Stine L. Lassen Mia Gaarde-Nielsen Anton S. Lilleør Mathias Lohmann

Kommunikations Director Copy Editor-ansvarlig Copy Editor-ansvarlig Press Ambassador Press Ambassador

Rasmus Kjeldsen Tobias Brask Sofie Marie Mogensen

Marketing Director Online Marketing Director Online Marketing Co-Director

Christen Christensen Charlotte Gjerrild Simon Hertig Malte Frølich Andreas Bredgaard Dennis S. Christensen

Sponsor Director Sponsor Director Sponsor Director Sponsor Director In-Kind Sponsor Director In-Kind Sponsor Director

Sebastian Faurschou Mads Schmidt Signe Norskov Bak Martin Bek

Grafik Director Grafikansvarlig Grafikansvarlig Grafikansvarlig

Iben Gjessing Kenneth Austrått Mikael Tysvær Stine Simested Rebekka Blomqvist Elif Z. Coskun

Legal Director Budget Director Logistik Director Deltager Director Frivillig Director Frivillig Director

Mette Drabæk Eva Normand Skriver Lill Buhl Bersang

HR Director HR Director HR Co-Director

Ramy Gharib Gitte Floutrup Johannes Lockwood

Pitch Co-Director Pitch Co-Director Pitch Co-Director

Mikkel M. Roesdahl Maija Bertule Søren H. Boesen Natalie Anne Useche Maria Søbroe Stine M. Rosenborg Alexander Torrence

Universitets Director Uni-repræsentant Uni-repræsentant Uni-repræsentant Uni-repræsentant Uni-repræsentant Uni-repræsentant

Katrine Nyholm-Larsen

Fotograf

Vibe Drostgaard Ingebeth Møller

Conference Assistant Conference Assistant

Charlotte Stephansen

Konferencelæge

Joakim Ingversen

Konference-dj


DANSIC12

Sponsorer Hovedsponsor

Diamantsponsorer

Venuepartner

Platinsponsorer Guldsponsor

Med støtte fra Vækstforum Hovedstaden

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Tak til

BILLIGTRYKSAG.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.