Page 1

TOPLOTNE IZOLACIJE DOBER DAN !!!! februar 2013

Gospodarsko interesno zdru탑enje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij

10

podjetij

1700

zaposlenih

255.000.000 EUR

letnih prihodkov

1


POTREBNI DELEŽ PRENOV ZA DOSEGANJE CILJEV 20 / 20 / 20 7% Ob predpostavki, da se ostali ukrepi za energetske sanacije stavb odvijajo v okviru NEP, bi z letno prenovo 7% fasad stanovanjskega fonda dosegli do leta 2020 potrebnih 20% zmanjšanja rabe dovedene energije za ogrevanje in 20% zmanjšanje emisije ekvivalenta CO2.

sedaj 1.8% potrebno 3,7 x VEČ STANOVANJSKI FOND V SLOVENIJI: •51.500.000 m2 enodružinske hiše: • 17.500.000 m2 večstanovanjski objekti • 81% stan. fonda potrebnega temeljite energetske prenove

Glavni cilji za leto 2013: • Prevod avstrijskih smernice za namestitev (Richtlinie) v slovenski jezik Popravki in prilagoditve slovenske standardizacije, trga, podnebnih razmer... • Želja: sprejeti smernico kot nacionalno za sisteme ETICS

2


Evropsko tehnično soglasje: ETAG 004 deklaracija za sistem in ne samo za posamezne sestavine (komponente) kontaktno izolacijske fasade je v skladu z šestimi bistvenimi zahtevami v stavbarstvu (Six Essential Requirements): 1. Mehanska odpornost in stabilnost 2. Varnost v primeru požara 3. Higiena, zdravje in okolje 4. Varnost pri uporabi 5. Zaščita pred hrupom 6. Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

www.eota.be

EPS - EKSPANDIRANI POLISTIREN • Proizvodnja brez CO2, N2O, CFC, HCFC, HFC, FCKW….), • STIROPOR je okolju prijazen, saj zaradi svoje sestave, omogoča 100% reciklažo • STIROPOR je bolj paropropusten kot les !! µEPS F = 20–50 µLES=70 • ne povzroča nobene nevarnosti zdravju (se ne drobi, ne vsebuje vlaken in ni škodljiv dihalnim potem), • je odporen na vodo in vlago • Dolga življenjska doba

3


PLOŠČE EPS EPS 50 (SGP-12) (zaščita hidroizolacij, obloge …) EPS 70 (SGP-15) (stanovanjski tlaki manjših debelin do cca 6 cm)

EPS 70 = EPS F !! EPS 100 (SGP-20 kg/m3 ) (stanovanjski tlaki tudi do 30 cm, ravne strehe) 100 KPa - (10ton/m2) pri 10% deformaciji dovoljena stalna obtežba 1/5 ≈ 2000 kg/m2 EPS 150 (SGP 25) (garaže, delavnice, ravne strehe …) EPS 200 (SGP-30) industrijski tlaki

Lastnosti XPS (ekstrudirani polistiren) Glavni značilnosti izolacijskih plošč XPS: • velika tlačna trdnost (temeljenje na toplotni izolaciji, industrijski tlaki, obrnjene strehe, tlaki v stanovanjski površini ...)

• majhna volumenska vodo vpojnost od 0,7 do1,5% volumensko (EPS 3% in več) XPS 200 (špalete, napušči …) XPS 300 (temelji, temeljne plošče, obrnjene strehe) 300 kPa ( ≈ 30 ton/m2) pri 10% deformaciji dovoljena stalna obtežba 1/5 ≈ 6000 kg/m2 XPS 400 (višje obremenitve po statičnih izračunih) XPS 500 XPS 700

4


Primerjava EPS / XPS EPS

XPS

50 do 200 kPa

300 do700 kPa

Koef. prehoda vodne pare µ

20 do 80

80 do 200

Toplotna prevodnost λ W/(mK)

0.031 do 0.040

0.034 do 0,041

2 do 5

0.7 do 1.5

Tlačna trdnost

Vodovpojnost WL(T)

naša (trenutna) deklaracija: λ = 0,036 W/(m K)

Uporaba XPS

5


FRAGMAT NEO SUPER ali B.A.S.F. Neopor® - Vgrajeni infrardeči absorberji in reflektorji (grafitni delci) - Potrebna 20% manjša debelina izolacije

fasade; NEOSUPER F λ = 0,032 W/(mK) tlaki; NEOSUPER 100 λ = 0,031 W/(mK) NEMČIJA, 60% kontaktnih fasad iz EPS izvedenih z NEOPOR-om…

Izredno majhni grafitni delci NEOPOR-ja reflektirajo toploto

NEOSUPER F - 30 cm Vrtec Duplek Maribor; U=0.10 W/m2K

6


Stene v resnici ‘dihajo’ ? Delež difuzije skozi zunanjo steno fasadnega sistema v odstotkih pri odvajanju vodne pare iz stanovanja: Temp. zun. zraka

00 C

-200C

Osnovna stena iz opeke

prezračevanje (0,3 h-1)

EPS

1,5%

VOLNA

2,6%

Stena brez T.I.

3,0%

EPS

1,4%

VOLNA

2,4%

Stena brez T.I.

3,5%

Štiričlanska družina ustvari od 10 - 15 litrov vodne pare na dan, skozi stene gre z difuzijo največ 3%, ostalih 97% moramo izmenjat z ventilacijo !!!

Zvočna zaščita, zvočne izolacije in akustika: STIROESTRIH T EPSEPS-EN 1316313163-T1T1-L1L1-W1W1-S1S1-P4P4-DS(N)2DS(N)2-SD30 je ploš plošča iz ekspandiranega polistirena, velikosti 100 x 50 cm, standardnih debelin

23/20, 28/25, 33/30, 43/40, in 53/50mm

Zadosti pogojem medetažnih prostorov za maksimalno raven udarnega zvoka 56 dB, ki jih pogojuje pravilnik (max. 58 dB)

STIROTRAK EPSEPS-EN 1316313163-T1T1-W1 je trak izdelan iz ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, dolž dolžine v zvitku 50 m1 standardne širine: 6, 10 cm, po naro naroččilu tudi: 20, 50, 100 cm

7


Plavajoči pod: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

STIROTRAK, elastificirani stiroporni trak za preprečitev dostopa udarnega zvoka v bočni smeri, v skladu s SIST EN 13163 Finalna talna obloga Bočna nosilna ali predelna stena Cementni estrih Zaščitna PE, HDPE ali PVC folija STIROESTRIH T 33/30, elastificirana stiroporna plošča – zvočna izolacija proti udarnemu zvoku, v skladu s SIST EN 13163 Razvodi inštalacij se izvedejo v sloju dodatne toplotne izolacije iz lahkega izolacijskega betona POLITERM BLU, lahki izolacijski beton z EPS kroglicami, mokra vgradnja Nosilna armirano betonska konstrukcija

TLAKI IN IZOLATIVNOST • • • •

4 do 6 cm, betonski tlak (stanovanjska površina) PE folija (prepreči zatekanje betona med reže) Zvočna izolacija STIROESTRIH T– neprekinjena od inštalacij Toplotna izolacija; PURES 2010, U=0,30 W/m2K

a) b) c) d) e) f)

13 cm FRAGMAT EPS 70, λ = 0,039 W/(mK), EPS 70 zgolj za manjše višine!! 12 cm FRAGMAT EPS 100, λ = 0,037 W/(mK) 11 cm XPS 300, λ = 0,034 W/(mK), pretoga plošča za v tlake – udarni zvok!! 10 cm NEOSUPER 100, λ = 0,031 W/(mK) 3 cm FRAGMAT VAKUTEKT, λ = 0,007 W/(mK) REFLEKCIJSKE FOLIJE?? Brez CE oznake!!!

NIZKOENERGIJSKA HIŠA, U=0,15 W/m2K a) b) c)

25 cm FRAGMAT EPS 100, λ = 0,037 W/(mK) 20 cm NEOSUPER 100, λ = 0,031 W/(mK) 3 cm FRAGMAT VAKUTEKT, λ = 0,007 W/(mK) + 8 cm NEOSUPER 100, λ = 0,031 W/(mK)

8


Plavajoči pod s talnim ogrevanjem 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

STIROTRAK, elastificirani stiroporni trak za preprečitev dostopa udarnega zvoka v bočni smeri, v skladu s SIST EN 13163 Finalna talna obloga Cementni estrih (od 3 do 5 cm nad čepi) Cevi talnega temperiranja (gretja in/ali ohlajevanja) STIROTERMAL SILENT, stiroporna plošča talnega gretja, s čepi za enostavno montažo cevi talnega gretja, elastificirana stiroporna plošča – zvočna izolacija proti udarnemu zvoku FRAGMAT EPS 70 ali EPS 100, stiroporna plošča za tlake, dodatna toplotna izolacija med instalacijami, v skladu s SIST EN 13163 Nosilna armirano betonska konstrukcija Nosilni zid

Plošče za talno ogrevanje

Zvočno izolativna plošča STIROTERMAL SILENT (33 + 25 mm)

STIROTERMAL ADAPT (15 + 21 mm)

STIROTACKER R/K/P (33 mm)

Termal PSF polagamo na toplotno izolacijo ali neposredno na betonsko ploščo, d = 2 cm

Višina estriha nad čepi min 3 cm (povprečna debelina upošteva še 1,5 cm betona med čepi in cevmi = 4,5 cm )

9


LAHKI BETONI POLITERM BLU stiroporne kroglice z dodatki, za izdelavo lahkega betona dodamo le cement in vodo – dobimo homogeno zmes, dobro mešanje sestavin, vgradnja s pomočjo črpalke, gostota betona od 200 do 300 kg/m3, beton 2400 kg/m3)

(navaden

za toplotno in zvočno izolacijo podov, stropov in sten.

10


Vakuumsko izolacijski panel - VIP • Jedro • Folija • Absorber

Izvedba kontaktno izolacijske fasade z VIP paneli

Detajl ob vhodnih vratih iz prejšnje slike v naravi ob času vgradnje. V skladu s posnetki infrardeče kamere, je potrebno posvetiti pozornost tudi toplotno pomanjkljivi rešitvi detajlov ob in na vhodnih vratih.

11


Izolacija ravnih streh, teras in balkonov, stropov ..

12


ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: S:0a5402CL‘$ STACK:

Dr. Roman Kunič - Izolacije novosti Otocec marec 2013 v10 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you