Neuropsykologisk udviklingsleg - sådan understøtter du børns udvikling gennem leg

Page 1

TEA THYRRE SØRENSEN

Neuropsykologisk Udviklingsleg stiller skarpt på børns udvikling gennem leg som en integreret del af pædagogisk praksis.

Ud fra nyere hjerneforskning giver bogen dig overblik over barnets udvikling på det sansende, følende og kognitive niveau, og du får redskaber til at undersøge, hvor barnet er i sin udvikling på de forskellige områder. Med dette udgangspunkt sætter bogen fokus på, hvordan du bedst styrker barnets forudsætninger for at udvikle alderssvarende lege- og samspilsfærdigheder. Gennem bogens store legekatalog og mange eksempler fra praksis får du som pædagogisk fagprofessionel konkret inspiration til at arbejde med leg og legende samspil. Både til gavn for det enkelte barns udvikling, for børnefællesskabet og for de indbyrdes relationer mellem børnene. Samtidig med at du understøtter børnenes udvikling, bliver du gennem bogen klogere på din egen rolle i samspillet, og hvordan dit nervesystem også spiller ind på dine relationer til børn og kollegaer. Det handler altså ikke om selve legen, men måden, vi leger på. Bogen henvender sig til dig som pædagogisk fagprofessionel, konsulent eller leder på dagtilbudsområdet. Bogen er skrevet af Tea Thyrre Sørensen, som er selvstændig pædagogiskpsykologisk konsulent og supervisor, musikpædagog og efteruddannet inden for forskellige neuropsykologiske tilgange og metoder til arbejdet med børns udvikling gennem leg og legende samspil.

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Serien ”Læringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge stærke læringsmiljøer, der tilgodeser både barnet og børnefællesskabet, såvel som leg og læring. Målet er at skabe gode betingelser for børns udvikling og dermed styrke og lægge grunden for deres nysgerrighed og glæde ved at lære. Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med. I serien er blandt andet udkommet Fra intention til praksis - meningsfulde mål for læringsmiljøer i dagtilISBN 978-87-7160-954-7 bud af Søren Smidt og Suzanne Krogh og Systematisk refleksion i pædagogisk praksis - nye handlemuligheder og bedre trivsel af Søren Fisker. ISBN 978-87-7160-954-7

Varenr. 8041

9 788771 609547

Neuropsykologisk Udviklingsleg

Alle børn har gavn af Neuropsykologisk Udviklingsleg, og særligt de børn, der ikke udvikler sig alderssvarende, får nye udviklingsmuligheder, når de møder omsorgsfulde voksne, der kan understøtte deres udvikling gennem leg, kontakt og samspil.

LÆRINGSMILJØER I DAGTILBUD

Neuropsykologisk Udviklingsleg Sådan understøtter du børns udvikling gennem legTea Thyrre Sørensen

Neuropsykologisk Udviklingsleg Sådan understøtter du børns udvikling gennem leg


Tea Thyrre Sørensen Neuropsykologisk Udviklingsleg Sådan understøtter du børns udvikling gennem leg 1. udgave, 2. oplag, 2020 © 2020 Dafolo A/S og forfatteren

N VA

EM ÆRK

E T

S

Omslagsdesign: Sisterbrandt Forlagsredaktion: Astrid Hjort Balle og Mette Johnsen Elbeck Grafisk produktion: Jypa, Frederikshavn Illustrator: Maiken Damsgaard. © Thyrre Sørensen Consulting. Fotos: Forfatterens egne, tak til børnene fra Skovslottet i Aarhus Kommune for at være med. Forfatterfoto: Mads Zaar Riisberg. Svanemærket trykkeri 5041 0826

Miljømærket tryksag 1234 5678

Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk - www.dafolo-tools.dk

Varenr. 8041 ISBN 978-87-7160-954-7

Hos Dafolo ønsker vi sammen med andre at bidrage og inspirere til, at børn, unge og voksne kan lære, trives og være.


Indhold Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6

Kapitel 1 • Introduktion til Neuropsykologisk Udviklingsleg (NPU). . . . Neuropsykologisk relationel pædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærings- og udviklingsforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mulighedernes vindue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traumers betydning for barnets deltagelsesmuligheder . . . . . . . . . . . Tilknytningens betydning for barnets deltagelsesmuligheder . . . . . . Et fælles udgangspunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 10 12 14 15 17 20

Kapitel 2 • Legens og læringsmiljøets betydning for barnets udvikling. . Legens DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et legende læringsmiljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturens DNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 30 35 41

Kapitel 3 • Barnets udvikling af kontakt, energiregulering og turtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imitation og rytme som fundament for samspil . . . . . . . . . . . . . . . . . Kropssansningsfornemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opmærksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energiregulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fem faser – den selvregulerende proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synkroniseret samspil og turtagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når de sansende frø ikke er gødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 45 46 50 56 61 64 67

Kapitel 4 • Barnets udvikling af tilknytning, følelsesmæssigt samspil og empati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjernens overvågningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra sansninger til grundfølelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resonanssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjernens selvreguleringssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når de følende frø ikke er gødet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 73 73 74 82 84


Kapitel 5 • Barnets udvikling af impulskontrol, forestillingsevne og mentalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overblik over det kognitive niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selvforståelse og tilværelsesforståelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impulskontrol og regulering af behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestillingsevne og symbolisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronen på værket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når de kognitive frø ikke er gødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 89 91 94 96 97 99

Kapitel 6 • Legekultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Fri leg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Indblik i en legekultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Kapitel 7 • Den professionelle som karavanefører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Fagpersonlig udvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tænk bag om adfærden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kapitel 8 • Neuropsykologisk Udviklingsleg i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan leder du legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interventioner og grænser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppesammensætning og deltagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalitet skabes gennem gentagelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117 118 121 126 130

Kapitel 9 • Kom godt i gang med Neuropsykologisk Udviklingsleg. . . . . . 135 Planlægning af Neuropsykologisk Udviklingsleg. . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Kapitel 10 • Legekataloget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan leger du på det sansende niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legeoversigt – det sansende niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan leger du på det følende niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legeoversigt – det følende niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan leger du på det kognitive niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legeoversigt – det kognitive niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legeanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141 142 145 168 170 173 175 184

Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Om forfatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190


Indledning Denne bog om Neuropsykologisk Udviklingsleg (NPU) stiller skarpt på børns legeudvikling og frem for alt på, hvordan børn overhovedet lærer at lege. NPU tager afsæt i hjernens udvikling og adskiller sig fra andre tilgange til børns leg ved primært at sætte fokus på at styrke barnets forudsætninger for at udvikle aldersvarende lege- og samspilsfærdigheder. Disse færdigheder kommer ikke ved naturlig modning, men udvikles gennem kontakt og samspil med en voksen. Gode lege- og samspilsfærdigheder skaber forudsætning for at kunne indgå i forskellige former for leg med andre, og disse færdigheder udvikles bedst, når barnet indgår i glædesfyldt leg med en voksen. Derfor er der i NPU fokus på, at det ikke er legen, men måden vi leger på, der udvikler barnets lege- og samspilsfærdigheder. Altså er kontakten mellem de, der leger, afgørende for, hvilken effekt legen får hos barnet. Samtidig er det forskellige typer af lege, der stimulerer forskellige dele af barnets udvikling, og derfor arbejder man i NPU med viden om, hvilke lege der lettest stimulerer de områder, man ønsker at udvikle. Bogens overordnede formål er at give dig inspiration til at arbejde med leg og legende samspil, hvor du på en enkel og virksom måde understøtter udviklingen af lege- og samspilsfærdigheder i børnegruppen og herigennem videreudvikler børnefællesskabet og de indbyrdes relationer blandt børnene i gruppen. Derfor får du i bogen overblik over, hvilke lege- og samspilsfærdigheder der udvikles hvornår, og hvordan du bedst understøtter denne udvikling gennem hverdagens praksis. Der vil være idéer til, hvordan leg og legende samspil kan anvendes på forskellige tidspunkter på dagen og forslag til konkrete lege, du kan afprøve. Desuden får du et teoretisk overblik over hjernens udvikling. Gennem bogen får du eksempler, som giver dig indblik i, hvordan NPU er anvendt i den daglige praksis, og hvilken effekt det har haft på barnet eller børnegruppen. En særlig tak til Dagtilbud Midt, Randers Kommune, Tilst Dagtilbud og Beder-Malling Dagtilbud, Aarhus Kommune, samt flere institutioner fra Gribskov og Kolding Kommune, for at dele deres cases og erfaringer i denne sammenhæng.

5


Bogens opbygning I det første kapitel får du en overordnet præsentation af bogens teoretiske udgangspunkt og et overblik over, hvordan traumer og tilknytning påvirker barnets legeudvikling. Kapitel 2 definerer begreberne leg og legende samspil og giver dig overblik over, hvordan leg og legende samspil udspiller sig på forskellige niveauer hos barnet gennem arbejdet med et legende læringsmiljø. Herefter følger bogens tre hovedkapitler, kapitel 3, 4 og 5, der er bygget op om barnets neuropsykologiske udvikling på tre overordnede niveauer. Her får du overblik over, hvilke færdigheder og kompetencer der udvikles på forskellige niveauer i barnets hjerne, og du får redskaber til at undersøge, hvor barnet er i sin udvikling på de forskellige områder. I kapitel 3 om det sansende niveau får du indblik i, hvordan barnet gennem leg og legende samspil udvikler evnen til kontakt, energiregulering og turtagning. Herefter følger kapitel 4 om det følende niveau, hvor barnet blandt andet udvikler sin tilknytningsevne, sin evne til følelsesmæssigt samspil og empati, og du får i kapitel 5 indblik i, hvordan barnet på det kognitive niveau udvikler evnen til impulskontrol, forestillingsevne og mentalisering. Kapitel 6 belyser, hvordan legekultur kan påvirke børnegruppens udviklingsmuligheder, i kapitel 7 er der fokus på din rolle i arbejdet med NPU. Her får du idéer til, hvordan du – ved at arbejde med egen selvregulering og gode samarbejdsaftaler med dine kollegaer – etablerer en praksis, hvor arbejdet med NPU skaber synlig effekt hos både det enkelte barn og børnegruppen. I kapitel 8 får du redskaber til at komme godt i gang med NPU, hvor måden, man leger på, bliver præsenteret. Her får du også redskaber til at intervenere og sætte grænser, og du får overblik over, hvad du kan gøre, når legen ikke virker, som du ønsker det. Bogen afrundes med et legekatalog, hvor du får præsenteret både kendte og nye lege med konkrete redskaber til, hvordan den enkelte leg kan leges, så den får den ønskede effekt. I det kommende kapitel får du præsenteret det teoretiske udgangspunkt for NPU. Du kan se teorien som en pose med trædesten, der kan danne retning for den vej, du vil gå i dit arbejde med NPU. Hver trædesten kobles til praksiseksempler, og formålet er at give dig mulighed for at bygge bro til din eksisterende praksis. Undervejs kan du reflektere over, hvordan disse trædesten passer til dit eksisterende fundament, hvor de kan supplere din eksisterende viden, og om der er steder, hvor det vil give mening at bytte en gammel trædesten ud med en ny. Uanset om NPU’s teoretiske fundament ligger langt fra eller tæt op ad dit eksisterende teoretiske ståsted, er der mulighed for at koble NPU på forskellige

6


niveauer i din daglige praksis i dagtilbud. Og du kan vælge at lægge enkelte sten i forlængelse af dine egne eller tage hele posen af trædesten med til en videreudvikling af dit eksisterende pædagogiske virke.

7


TEA THYRRE SØRENSEN

Neuropsykologisk Udviklingsleg stiller skarpt på børns udvikling gennem leg som en integreret del af pædagogisk praksis.

Ud fra nyere hjerneforskning giver bogen dig overblik over barnets udvikling på det sansende, følende og kognitive niveau, og du får redskaber til at undersøge, hvor barnet er i sin udvikling på de forskellige områder. Med dette udgangspunkt sætter bogen fokus på, hvordan du bedst styrker barnets forudsætninger for at udvikle alderssvarende lege- og samspilsfærdigheder. Gennem bogens store legekatalog og mange eksempler fra praksis får du som pædagogisk fagprofessionel konkret inspiration til at arbejde med leg og legende samspil. Både til gavn for det enkelte barns udvikling, for børnefællesskabet og for de indbyrdes relationer mellem børnene. Samtidig med at du understøtter børnenes udvikling, bliver du gennem bogen klogere på din egen rolle i samspillet, og hvordan dit nervesystem også spiller ind på dine relationer til børn og kollegaer. Det handler altså ikke om selve legen, men måden, vi leger på. Bogen henvender sig til dig som pædagogisk fagprofessionel, konsulent eller leder på dagtilbudsområdet. Bogen er skrevet af Tea Thyrre Sørensen, som er selvstændig pædagogiskpsykologisk konsulent og supervisor, musikpædagog og efteruddannet inden for forskellige neuropsykologiske tilgange og metoder til arbejdet med børns udvikling gennem leg og legende samspil.

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Serien ”Læringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge stærke læringsmiljøer, der tilgodeser både barnet og børnefællesskabet, såvel som leg og læring. Målet er at skabe gode betingelser for børns udvikling og dermed styrke og lægge grunden for deres nysgerrighed og glæde ved at lære. Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med. I serien er blandt andet udkommet Fra intention til praksis - meningsfulde mål for læringsmiljøer i dagtilISBN 978-87-7160-954-7 bud af Søren Smidt og Suzanne Krogh og Systematisk refleksion i pædagogisk praksis - nye handlemuligheder og bedre trivsel af Søren Fisker. ISBN 978-87-7160-954-7

Varenr. 8041

9 788771 609547

Neuropsykologisk Udviklingsleg

Alle børn har gavn af Neuropsykologisk Udviklingsleg, og særligt de børn, der ikke udvikler sig alderssvarende, får nye udviklingsmuligheder, når de møder omsorgsfulde voksne, der kan understøtte deres udvikling gennem leg, kontakt og samspil.

LÆRINGSMILJØER I DAGTILBUD

Neuropsykologisk Udviklingsleg Sådan understøtter du børns udvikling gennem leg


Articles from Neuropsykologisk udviklingsleg - sådan understøtter du børns udvikling gennem leg