NVM catalogus 2019

Page 1

NVM

Vleesveecatalogus

Raszuiver, puur en gezond 30 NOVEMBER 2019 l ZWOLLE

VV_catalogus-2019.indd 1

07-11-2019 11:18


‘Vooral bij vleesvee is optimale efficiëntie voor mij de enige manier om winst te maken’ Vleesveehouder Peter Haagen, Poppel (België)

‘Het maken van bewuste keuzes is belangrijk. De nakomelingen van uw dieren zijn immers onderdeel van uw toekomstige veestapel. CRV heeft een ruim aanbod vleesveestieren beschikbaar. BETTER COWS | BETTER LIFE draait voor mij om het beste voor de koeien en het beste voor de veehouder. In mijn ogen een win-win-situatie.’

2

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 2

NOV EMBER

2 019

CRV4ALL.NL, CRV4ALL.BE 07-11-2019 11:18


VO O R WO O R D

E N

A LG E M E N E

B E PA L I N G E N

Organisatiecommissie

Beste bezoeker, Hartelijk welkom op de Nationale Vleesvee Manifestatie 2019: een jubileumeditie ter ere van het 30-jarig bestaan van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. Gezien het aantal inschrijvingen belooft het een zeer mooie nationale kampioenskeuring te worden. Als we daarnaast zien wat voor een geweldige ontwikkelingen binnen de rassen zich voltrekt, dan zal het zeker een spannende keuring worden. De nationale en internationale juryleden zullen het moeilijk krijgen. Dit jaar zijn de rassen Blonde d’Aquitaine, Limousin, Charolais, Piemontese, Marchigiana, Belgisch Witblauw en het Nederlandse ras Verbeterd Roodbont aanwezig. Daarnaast zal Aberdeen Angus zijn ras presenteren. Alle dieren zijn afkomstig van bedrijven met een hoge gezondheidsstatus. Vol spanning wacht iedereen op het aanwijzen van de NVM-kampioenen per ras. De NVM 2019 zou nooit zo’n mooi evenement kunnen zijn zonder de vele sponsoren, waarvoor onze dank. Daarnaast willen wij CRV in het bijzonder bedanken voor de ondersteuning bij het tot stand komen van deze catalogus. Een bijzonder woord van dank aan de federatiebestuurders en al die vrijwilligers van de stamboeken die het mogelijk hebben gemaakt deze nationale keuring te organiseren. Het thema van deze NVM-jubileumeditie is: ‘Raszuiver Puur en Gezond.’ De recente acties hebben de saamhorigheid onder de boeren enorm vergroot en we mogen trots zijn op de vele jongeren die boer willen worden. In Nederland en Vlaanderen wordt de kwaliteit van het volledige proces van de vleesproductie zorgvuldig bewaakt. Laten we dat vooral met z’n allen uitdragen naar de consument. Ik wens u veel plezier vandaag bij de vele mooie rassen en laten we er met elkaar een mooie dag van maken.

Voorzitter

Piet Mostert

Secretaris

Louise Molendijk

Penningmeester

Jan van Termeij

Bestuursleden

Focko Zwanenberg Bas Wilborts

Presentatie

Dirk Reijne Marieke Albring

Secretariaat

Jan Smeenk Jan Hendriks

Veterinair toezicht

Focko Zwanenberg Annelien Hoff Stijn Nieuwenhuis Miranda van Schie Fleur Schipstra Fleur Siebes

Diergeneeskundige zorg

Dierenartsenpraktijk Zwolle, Zwartewaterland

Geluid

Lieuwe Koopmans

Catering

IJsselhallen/Slagerij ter Weele

Piet Mostert, voorzitter Federatie Vleesveestamboeken Nederland

Algemene bepalingen 1.

De keuring wordt gehouden in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB, Zwolle, op zaterdag 30 november 2019. 2. De keuringsdieren moeten ’s morgens vóór 08.00 uur op het terrein aanwezig zijn en mogen deze pas verlaten na afloop van de kampioenskeuring ’s middags. De keuring begint om 08.45 uur. 3. Alle inzenders zijn gehouden zich te onderwerpen aan de uitspraak van de jury, alsmede zich te voegen naar de voorschriften van de keuringsorganisatie. 4. De keuringscommissie behoudt zich het recht voor, indien nodig, veranderingen in rubricering, alsmede aantal en grootte van de prijzen aan te brengen. 5. Alles wat niet in het reglement is voorzien, beslist de keuringscommissie. 6. Dieren die bij de keuring niet in de juiste rubriek worden aangetroffen, dienen in hun juiste rubriek te worden gebracht of anders buiten mededingen te worden geplaatst. 7. Ten tijde van de aangifte moeten de dieren eigendom zijn van de inzenders en zijn voorzien van twee I&R-oormerken. 8. Dieren die niet in de catalogus zijn opgenomen, mogen niet op het keuringsterrein aanwezig zijn. 9. Alle dieren moeten voldoen aan de door de gezondheidsdienst of anderszins gestelde voorwaarden. 10. Ten tijde van het vervoer en tijdens de tentoonstelling neemt de keuringsorganisatie geen verantwoording op zich voor ongevallen die de dieren of personen overkomen. 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen, behorend aan inzenders of anderen. 12. Dieren die worden aangevoerd op het terrein moeten: – leptospirose-vrij zijn. De deelnemende bedrijven moeten een gecertificeerde leptospirose-vrije status hebben. – ibr-veilig zijn. Bedrijven die ibr-vrij-gecertificeerd zijn, kunnen zonder voorwaarden aan de keuring deelnemen. Niet ibr-vrij-gecertificeerde bedrijven dienen: onderzoek op ibr-antistoffen van het deelnemende

13. 14.

15.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23.

rund max. 8 weken voor de keuring met een gunstige uitslag en vaccinatie tot max. 6 maanden voor de keuring. – vrij zijn van tekenen van ringschurft. – Niet-bvd-vrij gecertificeerde bedrijven dienen onderzoek op bvd-virus van het deelnemende rund te doen. De inzenders hebben de organisatiecommissie gemachtigd om de gezondheidsstatus te laten controleren bij de Gezondheidsdienst. De inzenders hebben de organisatie gemachtigd om van de runderen die naar de manifestatie gaan, de benodigde I&R-meldingen binnen de door het I&R-reglement gestelde termijn via CRV te laten uitvoeren. Maximaal 5 dagen voorafgaand aan het vertrek naar de tentoonstelling worden met name de voor de keuring ingeschreven dieren klinisch onderzocht door de bedrijfsarts. De bedrijfsdierenarts bevestigt schriftelijk dat op het bedrijf geen klinische verschijnselen zijn waargenomen van besmettelijke dierenziekten en dat de betreffende dieren nauwkeurig en individueel klinisch zijn onderzocht en dat daarbij geen afwijkingen zijn gevonden. Dieren die aan de keuring hebben deelgenomen mogen tot 21 dagen na de keuring alleen worden afgevoerd naar het slachthuis. De runderen mogen voor het vervoer naar de keuring op een vervoermiddel worden verzameld. Bij terugkeer naar de herkomstbedrijven mag een vervoermiddel de runderen op verschillende bedrijven lossen. De vervoermiddelen waarmee de dieren naar de keuring worden vervoerd moeten zijn voorzien van een kenteken of een registratiebewijs. Stieren ouder dan 1 jaar moeten voorzien zijn van een neusring. Dieren die hebben gekalfd mogen geen wondontstekingen hebben. De dieren moeten kort voor het vervoer thuis gewassen worden. Door deelname aan de keuring wordt toestemming gegeven aan de keuringsorganisatie en het stamboek om de uitslagen van de keuring landelijk te publiceren. Let op: het is niet toegestaan om tijdens de keuring de dieren af te voeren. Hiermee moet worden gewacht tot dat de gehele keuring is afgelopen.

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 3

N OVE M B E R

2 0 1 9

3

07-11-2019 11:18


eb en vloedbodems • stability mix omheiningen • molens • solariums Al meer dan 15 jaar gespecialiceerd in aanleg van eb en vloedbodems

www.equisport.nl partner van:

Uilenburgsestraat 12 6666 LA Heteren Herman Crum 06 - 53 10 75 20 Dirk Neerincx 06 - 19 00 29 70

J.G. Veldman Fourages Verkoop van: • hooi en stro • kuilpakken • mais (ingekuild) • henneppakken • diverse soorten stalstrooisels (evt. koolen tarwestro met kalk • mais- en graszaden • wikkelnet en -folie • perstouw

4

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 4

NOV EMBER

I

J.G. Veldman Lageweg 25 9479 TA Noordlaren 06-21 86 21 08 050-40 93 744

2 019

07-11-2019 11:19


BLOND D’AQUITAINE

LIMOUSIN

PARTHENAIS

INRA 95

VLEESVEE GENETICA VAN TOP KWALITEIT

CONTACT:

VV_catalogus-2019.indd 5

OOK GESEKST SPERMA (MANNELIJK EN VROUWELIJK)!

+33 (0)2 99 85 21 40

EMBRYO’S

GENOTYPERING VAN UW FOKDIEREN!

VL E E S VE E CATALOG U S N OV E M B E R 2 0 1 9 international@evolution-xy.fr www.evolution-int.com

5

07-11-2019 11:19


Keuringsschema 8.45 UUR

Opening door de voorzitter

8.45 – 13.00 UUR

Individuele keuring stamboeken

11.00 – 14.00 UUR

Uitgebreide lunchgelegenheid

13.15 UUR

Demonstratiegroepen

13.30 UUR

Bedrijfscollecties

14.00 – 15.15 UUR

De diverse kampioenskeuringen per stamboek

15.30 UUR

Algemeen kampioen vrouwelijk en mannelijk

DE WOESTE HOEVE BLONDE D’AQUITAINE FOKKERIJ Wij bieden aan zeer goede Blonde d’Aquitaine dieren voor uw fokkerij. De�� dier�� zij� z��� h���z��� e� h���e� h��� k��ffe���h���e. Da���a�st d��� z� h�� �o�� a�� d� e���a���! Verschillende kalveren, drachtige vaarzen en koeien uit goede moederlijnen in combinatie met beste stieren. Ingepunt met 87 of meer voor algemeen voorkomen. Super interessante fokstieren van meerdere leeftijden. Alle dieren vrij van IBR, Lepto, BVD en Neospora.

www.dutchblondes.nl 6

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 6

NOV EMBER

Tel. 06-506 646 91

2 019

07-11-2019 11:19


Hoofdsponsor

Sponsoren Agriprom Agruniek Rijnvallei Berg Patrick van den Berkmortel Varkens BV Bewust Natuurlijk Luxe Bief Select Boehringer Ingelheim De Heus Duynie Beuker Equisport Evolution International GD Gebrs. Fuite

JOZ Kaldenberg Klussenbedrijf van Mierlo Koltec Overwater Plashoeve Propos Schrijver Stalinrichting Van Goethem Veldman Vleesvee Integratie Twente bv Waterkracht Wopereis Staalbouw

Standhouders CRV Bewust Natuurlijk Luxe Duynie Beuker GD Gebrs. Fuite Ki Samen

Nijborg Agri P. Bos Rumivar Schrijver Stalinrichting Vleesvee Integratie Twente bv

Adres

IJsselhallen Zwolle Rieteweg 4 8011 AB Zwolle

KALDENBERG ZET IN OP NATUURVLEES! Natuurvlees is een 100% Nederlands & duurzaam vleesconcept! Interesse? Kijk op www.kaldenberg.nl/merken/natuurvlees

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 7

N OVE M B E R

2 0 1 9

7

07-11-2019 11:19


Geurts Mengvoeders BV De Oude Ros 26 5388 PM Nistelrode Tel: 0412-611278 www.geurtsmengvoeders.nl

Darko

1 en 5 maanden 128 (+3) Wilmots x Panache

George Brands 06-53460208

Antoon Van Kessel tel.: 06-2206866 www.Propos.nl en Facebook

DE PLASHOEVE Fokstal van meerdere K.I. stieren met makkelijke geboortes.

van Kessel.indd 1

Bert Morsink 06-53544995 Jan Morsink 06-53931015

8

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 8

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:19


B E LG I S C H

W I T B L AU W

BESTUUR VAN HET NEDERLANDS STAMBOEK VOOR WITBLAUWE RUNDEREN Voorzitter Ko den Hamer Spui 06-12076180 Secr/Penningmeester a.i. Ronald Wolters Lievelde 06-10929746 Afgevaardigde Zuid West Sjoerd Witteman Zoetermeer 06-50972515 Eddy Elst Achtmaal 06-53595721 Afgevaardigde Noord-Oost Mees van Laar Barneveld 06-11465195 Tonnie van Ginkel Uddel 06-30096609 Afgevaardigde Limburg Henri Knoops Koningsbosch 06-53483293 Peter Fransman Afferden 06-57324332 Afgevaardigde Centraal Bastiaan Oomen Oirschot 06-20410183 Bart Hoogeveen Boven Leeuwen 06-28142100 Medewerkers keuring Jury: dhr. R. Monbaliu, dhr. H. Vermote Arbiter: dhr. E van de Pol Inspecteur: dhr. M. van den Bossche Lintendames: Aniek en Ine Horlings Ringmeester: dhr. M van de Ven, dhr. B. Dingemans, dhr. J. Huijbregts en dhr. B. Oomen Secretariaat: mevr. T. van de Ven en dhr. S. Witteman www.bwb-stamboek.nl

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 9

N OVE M B E R

2 0 1 9

9

07-11-2019 11:19


B E LG I S C H

W I T B L AU W

RUBRIEK 01 11 CHRIS GEB:29-08-19

MANNELIJK < 6 MND RING 1 TIJD 8.45 UUR

NL 842810265

14 V/H OUDELAND OSCAR GEB:19-06-19

NL 582380181

AANTAL 7

NR. 11 T/M 17

17 WIJNALDUM GEB:05-06-19

NL 844435084

V

: Embleme du Pont de Messe

V

: Charlie des Tourbieres

V

: Kai Mook van Terbeck

M

: Margot

M

: V/h Oudeland Kaat

M

: Rapunzel

MV : Langoureux de Fooz

MV : Origan de Fooz

MV : Ultimo vd IJzer

EIG : A. Soede, Ter Aar

EIG : J.P. de Vos, Ooltgensplaat

EIG : R.B.J. Wolters, Lievelde

12 NANI VAN DE WERLER GEB:14-08-19

NL 725509330

15 CHRIS V.D VEQU GEB:18-06-19

V

: Vuiton de St Fontaine

V

: Picadilly de St Fontaine

M

: Van de Werler Loraine

M

: Brigitte 16

NL 842500513

MV : Panache de Centfontaine

MV : Dafydd D Ochain

EIG : J M Boerkamp, Beemte Broekland

EIG : H.L. van der Ven, Hedel

13 VAN’T STAVERHUL HAKIM GEB:04-08-19

16 VAN HET PINKENVELD PARI NL 561763361 GEB:09-06-19

NL 744287284

V

: Vuiton de St Fontaine

V

: Imperial de L’Ecluse

M

: Van’t Staverhul Florette

M

: Daphne 12 van Stelt

MV : Hazard vd Pannemeers

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk, Uddel

EIG : K Hardeman, Overberg

RUBRIEK 02 18 BLUE BOY V/D VEQU GEB:21-04-19

MANNELIJK 6 – 12 MND RING 1 TIJD 9.00 UUR

NL 590500470

20 WINSTON GEB:24-02-19

NL 844435039

AANTAL 5

NR. 18 T/M 22

22 WARRIOR GEB:07-01-19

NL 844435022

V

: Fly du Fond de Bois

V

: Fly du Fond de Bois

V

: Fly du Fond de Bois

M

: Rosa v/d Vequ 8

M

: Suprise

M

: Souplesse

MV : Cromwell Fendt

MV : Cadeau de la Beole

MV : Cadeau de la Beole

EIG : H.L. van der Ven, Hedel

EIG : P C van den Berg, Dodewaard

EIG : P C van den Berg, Dodewaard

FOK : R.B.J. Wolters, Lievelde

FOK : R.B.J. Wolters, Lievelde

19 NOCTURNE VAN DE WERLER NL 725509277 GEB:18-03-19 V

: Vuiton de St Fontaine

21 ROBIJN VAN DE BIEZEN GEB:11-02-19

M

: Van de Werler Kyra

V

: Verrati de Cobreville

MV : Hazard vd Pannemeers

M

: Fien Quatre 60 van de Biezen

EIG : J M Boerkamp, Beemte Broekland

MV : Adajio de Bray

NL 768315042

EIG : Vleesveebedrijf van Erp, Aarle Rixtel

RUBRIEK 03 23 TEXAS V/D MUIDERZEE GEB:13-11-18 V

: Litige du Sart

M

: Jenske

MANNELIJK > 12 MND RING 1 TIJD 9.15 UUR

NL 573903171

NL 572706579

“afstamming niet officieel vastgelegd”

NR. 23 T/M 32

27 HEIN GEB:24-10-18 V

: Kimono de L’Orangerie

V

: Jet-Set van den Hondelee

M

: Renske

MV : Benhur du Champ Bouval

M

: Nicolette

MV : Imperial de L’Ecluse

EIG : Mts Heijdra-Krijnen, Weesp

MV : Noceur de Fooz

EIG : P C van den Berg, Dodewaard

EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert

FOK : A J W Stijf, Zelhem

24 JORCHRIS V/D MUIDERZEE NL 573903140 GEB:08-11-18

10

25 JANGO VAN KRAKEHOEVE GEB:06-11-18

AANTAL 10

V

: Idefix van Terbeck

26 VD GROTEWAARD VONKIE NL 687193824 GEB:01-11-18

28 VD SCHAEPSTELLE ARMIN GEB:27-08-18

M

: Jody vd Jorchrishoeve

V

: Charmeur van Perenhof

V

: Hazard vd Pannemeers

MV : Lennie van het Caloenhof

M

: Sabina 1 vd Grotewaard

M

: Meggy Mea Ut de Groe

EIG : Mts Heijdra-Krijnen, Weesp

MV : Adajio de Bray

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : P C van den Berg, Dodewaard

EIG : N F den Hamer, Zuidzande

FOK : Mts Vonk, Noordeloos

FOK : N F den Hamer, Zuidzande

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 10

NOV EMBER

NL 43123376

NL 579900356

2 019

07-11-2019 11:19


RUBRIEK 03

MANNELIJK > 12 MND RING 1 TIJD 9.15 UUR

29 LOZANO VD GROTE VOORT NL 664046017 GEB:22-08-18

31 VD SCHAEPSTELLE AMAROK NL 579900349 GEB:20-08-18

V

: Vidal de St Fontaine

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Iquique vd Grote Voort

M

: Meggy Mea Ut de Groe

MV : Panache de Centfontaine

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : H P M Strijbos, Hilvarenbeek

EIG : N F den Hamer, Zuidzande

30 MENNO VAN MARIS GEB:21-08-18

NL 676056477

32 THIJS UT DE GROE GEB:10-08-18

V

: Zougar d’Ozo

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Bella 201

M

: Meggy Mea Ut de Groe

MV : Adajio de Bray

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : Mts Ljm+Tmm Hunnekens, Grashoek

EIG : G Bonestroo, Nunspeet

AANTAL 10

NR. 23 T/M 32

NL 528936379

FOK : J Harms, Oostburg

RUBRIEK 04 33 LEKKIE VD NEDERHEIDE GEB:17-05-18

MANNELIJK > 12 MND RING 1 TIJD

NL 528922563

9.35 UUR

AANTAL 5

NR. 33 T/M 37

35 TYSON VD ROOMSPOLDER NL 641533767

37 GERZON VAN HET HUL

GEB:15-03-18

GEB:12-08-17

V

: Imperial de L’Ecluse

V

: Ultimo vd IJzer

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Helga vd Nederheide

M

: Flupke vd Roomspolder

M

: Marian 6 vt Hul

MV : Occupant ET du Fond de Bois

MV : Adajio de Bray

MV : Imperial de L’Ecluse

EIG : P C van den Berg, Dodewaard

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

EIG : L Polinder / H. Vis, Nunspeet

FOK : C P J van der Haas, Bakel

FOK : Mts. Ac&Kem Dingemans&Van, Eede Zld

FOK : G Bonestroo, Nunspeet

34 DIALOGUE DE ST FONTAINE BE 263637691 GEB:14-04-18

36 APPOLO VAN DE BIEZEN GEB:06-10-17

V

: Vuiton de St Fontaine

V

: Jet-Set van den Hondelee

M

: Samba de St Fontaine

M

: Fien Quatre 66 van de Biezen

NL 889893708

NL 686714732

MV : Panache de Centfontaine

MV : Adajio de Bray

EIG : J & R Havermans, Wagenberg

EIG : Vleesveebedrijf van Erp, Aarle Rixtel

FOK : België

RUBRIEK 05

VROUWELIJK < 6 MND RING 1 TIJD 9.55 UUR

AANTAL 7

NR. 38 T/M 44

38 GEBR. HORLINGS MIRANDA NL 672553532 GEB:10-10-19

41 GEBR. HORLINGS AFANJA GEB:19-08-19

V

: Nevada

V

: Nevada

V

: Idefix van Terbeck

M

: Van’t Staverhul Davina

M

: Van’t Staverhul Chaloupe

M

: Van’t Staverhul Harmonie

NL 672553501

44 IMPRESSIE GEB:04-08-19

NL 699211842

MV : Argan de L’Ecluse

MV : Argan de L’Ecluse

MV : Fiacre d’Izier

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

EIG : Mees van Laar, Barneveld

39 V/D KOEKENDAAL FLEUR GEB:22-09-19

NL 658703694

42 GEBR. HORLINGS ANIEK GEB:19-08-19

V

: Sheriff de Centfontaine

V

: Nevada

M

: V/d Koekendaal Suzan

M

: Van’t Staverhul Chaloupe

MV : Idefix van Terbeck

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : J H G Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

40 CHARMANTE GEB:09-09-19

43 JOKELINA GEB:04-08-19

NL 699211859

V

: Charmeur van Perenhof

V

: Magloire de Fontena

M

: Janaika van Terbeck

M

: May

MV : Imperial de L’Ecluse

MV : Langoureux de Fooz

EIG : Mees van Laar, Barneveld

EIG : A. Soede, Ter Aar

NL 672553518

NL 626310486

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 11

N OV E M B E R

2 0 1 9

11

07-11-2019 11:19


B E LG I S CH

W I T B L AU W

RUBRIEK 06

VROUWELIJK < 6 MND RING 1 TIJD 10.10 UUR

AANTAL 7

NR. 45 T/M 51

45 V/H OUDELAND OCEANA NL 582380198 GEB:31-07-19

48 VAN BOSZICHT LOTJE GEB:16-06-19

V

: Esperanto van Perenhof

V

: Embleme du Pont de Messe

V

: Wilmots du Falgi

M

: V/h Oudeland Lelie

M

: Van Boszicht Gloria

M

: Van’t Staverhul Florida

NL 438357389

51 GEBR. HORLINGS WOLLIE

MV : Attribut du Fond de Bois

MV : Warrior de Fontena

MV : Origan de Fooz

EIG : J.P. de Vos, Ooltgensplaat

EIG : H C van Mierlo, Someren

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

GEB:23-07-19

49 BELLE FLEUR V/H WATERLANNL 545976873 GEB:04-06-19

V

: Ravi de Neuve Cour

V

: Courtois de la Hesbaye

M

: Genoise

M

: Claartje vd Poldervecht

46 BARBERA

NL 761822622

MV : Idefix van Terbeck

MV : Fetiche d’Izier

EIG : J H Knoops, Koningsbosch

EIG : B Hoogeveen, Boven Leeuwen

GEB:24-06-19

50 LEONIE VD GROTEWAARD NL 687193949 GEB:01-06-19

V

: Attribut du Fond de Bois

V

: Attribut du Fond de Bois

M

: V.D. Vosakkers Dina

M

: Saskia vd Grotewaard

47 V.D. VOSAKKERS FELINA

NL 613140894

MV : Fripon du Buisson Marot

MV : Heroique de L’Ecluse

EIG : K Hardeman, Overberg

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

NL 573053469

GEB:31-05-19

FOK : Ag Veenbrink Stal vd Vosakker, Randwijk

RUBRIEK 07 52 UTAH V/D MUIDERZEE GEB:29-05-19

VROUWELIJK 6 – 12 MND RING 1 TIJD 10.25 UUR

NL 670103304

54 JANNEKE VD W.H. GEB:15-05-19

NL 575100419

AANTAL 6

NR. 52 T/M 57

56 LADY BLUE 7 VD GROTEWAAR NL 687193918 GEB:30-04-19

V

: Martino vh Caloenhof

V

: Ultimo vd IJzer

V

: Kai Mook van Terbeck

M

: 4724 du Haut d’Arquennes

M

: Papillot van de Rieten

M

: Lady Blue 2 vd Grotewaard

MV : Hazard vd Pannemeers

MV : Origan de Fooz

MV : Magistrat 7084 de Somme

EIG : Mts Heijdra-Krijnen, Weesp

EIG : J Worp, Benningbroek

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

55 BLOESEM V/H WATERLAND NL 545976842 GEB:02-05-19

57 SARAH VAN KRAKEHOEVE GEB:22-04-19

53 WYNANDA GEB:24-05-19

NL 844435077

V

: Kai Mook van Terbeck

V

: Ravi de Neuve Cour

M

: Tibby

M

: Prada v/h Waterland

NL 607507076

“afstamming niet officieel vastgelegd” V

: Sagan : Tirone van Krakehoeve

MV : Zougar d’Ozo

MV : Hazard vd Pannemeers

M

EIG : R.B.J. Wolters, Lievelde

EIG : B Hoogeveen, Boven Leeuwen

MV : Toscan vd Ijzer EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert

RUBRIEK 08 58 V/D KOEKENDAAL ELS GEB:19-02-19

VROUWELIJK 6 – 12 MND RING 1 TIJD 10.40 UUR

NL 658703670

60 DAHLIA V/H WATERLAND GEB:13-12-18

NL 545976811

AANTAL 7

NR. 58 T/M 64

62 BOWIEN VAN ANNE GEB:02-12-18

V

: Hazard vd Pannemeers

V

: Volcan de Ferriere

V

: Alambic de Centfontaine

M

: Sussanne 70 vd Grotewaard

M

: Ivette

M

: Anne

NL 614900693

MV : Bambin de Roche Gue

MV : Tilouis d’Atrive

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : J H G Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem

EIG : J.H. voor den Dag, Almkerk

EIG : Maatschap B en W van Dronkelaar, Woudenberg

FOK : B Hoogeveen, Dreumel

59 FIEN QUATRE 85 VD BIEZEN NL 768315035 GEB:13-02-19 V

: Idefix van Terbeck

M

: Fien Quatre 61 van de Biezen

61 JAMILA VAN KRAKEHOEVE GEB:12-12-18

NL 572706702

“afstamming niet officieel vastgelegd”

63 ROMEE GEB:02-12-18 V

: Embleme du Pont de Messe

M

: Maxima

MV : Imperial de L’Ecluse

V

: Jet-Set van den Hondelee

MV : Adajio de Bray

EIG : Vleesveebedrijf van Erp, Aarle Rixtel

M

: Nicolette

EIG : A. Soede, Ter Aar

NL 842810227

MV : Noceur de Fooz EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert

12

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 12

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:19


RUBRIEK 08 64 DORA VAN COBIE GEB:01-12-18 V

: Alambic de Centfontaine

M

: Van het Pinkenveld Cobie

VROUWELIJK 6 – 12 MND RING 1 TIJD 10.40 UUR

AANTAL 7

NR. 58 T/M 64

NL 614900679

MV : Noceur de Fooz EIG : Maatschap B en W van Dronkelaar, Woudenberg

RUBRIEK 09

VROUWELIJK 12 – 20 MND RING 1 TIJD 10.55 UUR AANTAL 10

65 OLYMPIA V/D MUIDERZEE NL 573903195 GEB:27-11-18

69 NOUGATTIE DE MAHONEY BE 915191870 GEB:11-11-18

73 BRIGITTE 24 GEB:10-10-18

V

: Hazard vd Pannemeers

V

: Fly du Fond de Bois

V

: Idefix van Terbeck

M

: Celeste vd Poldervecht

M

: Jasmine de Mahoney

M

: Brigitte 22

NR. 65 T/M 74 NL 590500386

MV : Attribut du Fond de Bois

MV : Or de Beaujeu

MV : Super Jappie v/d Vequ

EIG : Mts Heijdra-Krijnen, Weesp

EIG : G W T Janssen, Ewyk

EIG : H.L. van der Ven, Hedel

FOK : België

66 VEERLE GEB:17-11-18

NL 844434997 NL 575100387

74 NANCY LANZHOEVE GEB:26-09-18

NL 676600281

V

: Magloire de Fontena

70 CAROLINE 15 VDW GEB:07-11-18

V

: Attribut du Fond de Bois

M

: Samantha

V

: Attribut du Fond de Bois

M

: Lyonne de Mahoney

MV : Fripon du Buisson Marot

M

: Bucheuse van de Rieten

MV : Ultimo vd IJzer

EIG : R.B.J. Wolters, Lievelde

MV : Panache de Centfontaine

EIG : G W T Janssen, Ewyk

EIG : J Worp, Benningbroek

67 FLOWER V/H WATERLAND NL 545976789

GEB:14-11-18 V

: Volcan de Ferriere

71 VAN’T STAVERHUL GENTAINE NL 744287260 GEB:30-10-18

M

: Ivette

V

: Idefix van Terbeck

MV : Tilouis d’Atrive

M

: Capitale F D Bs

EIG : J.H. voor den Dag, Almkerk

MV : Attribut du Fond de Bois

FOK : B Hoogeveen, Dreumel

EIG : Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk, Uddel

68 UNIQUE V/D MUIDERZEE GEB:13-11-18

NL 573903157

72 TRIX UT DE GROE GEB:12-10-18

V

: Litige du Sart

V

: Adajio de Bray

M

: Jenske

M

: Papillon Ut de Groe

MV : Benhur du Champ Bouval

MV : Attribut du Fond de Bois

EIG : Mts Heijdra-Krijnen, Weesp

EIG : H.L. van der Ven, Hedel

NL 757050699

FOK : Mts. Versprille-Harms, Groede

RUBRIEK 10

VROUWELIJK 12 – 20 MND RING 1 TIJD 11.15 UUR

AANTAL 10

NR. 75 T/M 84

75 V/D KOEKENDAAL MARGO NL 658703649 GEB:14-09-18

77 CHICAGO UIT DE PEEL GEB:22-08-18

V

: Attribut du Fond de Bois

V

: Verrati de Cobreville

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: V/d Koekendaal Tessa

M

: Kardashian

M

: Meggy Mea Ut de Groe

NL 664862057

79 TALIEN UT DE GROE GEB:08-08-18

MV : Hazard vd Pannemeers

MV : Toscan vd IJzer

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : J H G Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem

EIG : Vleesveehouderij uit de Peel, Landhorst

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

76 DASH UIT DE PEEL GEB:27-08-18

78 LITTLE KARDASHIAN U/D PE NL 585300182 GEB:08-08-18

NL 706736368

FOK : J Harms, Oostburg

NL 664862064

V

: Verrati de Cobreville

V

: Attribut du Fond de Bois

80 FUTURE V/D MUIDERZEE GEB:30-07-18

M

: Kardashian

M

: Kardashian

V

: Imperial de L’Ecluse

MV : Toscan vd IJzer

MV : Toscan vd IJzer

M

: Jenske

EIG : Vleesveehouderij uit de Peel, Landhorst

EIG : Vleesveehouderij uit de Peel, Landhorst

MV : Benhur du Champ Bouval

NL 573903063

EIG : Mts Heijdra-Krijnen, Weesp

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 13

N OV E M B E R

2 0 1 9

13

07-11-2019 11:19


B E LG I S C H

W I T B L AU W

RUBRIEK 10

VROUWELIJK 12 – 20 MND RING 1 TIJD 11.15 UUR

81 JENNIFER VD GROTEWAARD NL 750393720

83 VAN BOSZICHT LIZETTE

GEB:16-07-18

GEB:10-07-18

V

: Ultimo vd IJzer

V

: Toscan vd IJzer

M

: Jetske vd Grotewaard

M

: Van Boszicht Gloria

MV : Origan de Fooz

MV : Warrior de Fontena

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

EIG : H C van Mierlo, Someren

82 DADEL VAN KRAKEHOEVE

NL 572706391

GEB:11-07-18

AANTAL 10

NR. 75 T/M 84

NL 438357372

84 SABRINA VD GROTEWAARD NL 750393698

GEB:08-07-18 V

: Charmeur van Perenhof

V

“afstamming niet officieel vastgelegd” : Donquishotte van Perenhof

M

: Sabina 1 vd Grotewaard

M

: Spiruella van Krakehoeve

MV : Adajio de Bray

MV : Spirit van Krakehoeve

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert

RUBRIEK 11 85 VIVIAN VD GROTEWAARD

VROUWELIJK 12 – 20 MND RING 1 TIJD 11.35 UUR

NL 750393681

AANTAL 10

NR. 85 T/M 94

89 MERVEILLEUSE DE LA ROUGE BE 163863416

92 GELOTA VAN KRAKEHOEVE NL 884706045

GEB:28-06-18

GEB:10-05-18

GEB:10-04-18

V

: Attribut du Fond de Bois

V

: Ultimo vd IJzer

M

: Saskia vd Grotewaard

M

: Imposante de la Rouge Cense

“afstamming niet officieel vastgelegd” V

: G-Star van de Breehoeve : Pelota van Krakehoeve

MV : Heroique de L’Ecluse

MV : Sheriff de Centfontaine

M

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

EIG : J & R Havermans, Wagenberg

MV : Panache de Centfontaine

FOK : België

EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert

86 INTERNE DE BOIS GEB:16-05-18

BE 759608553 90 BERTHA 423

NL 676056275

93 VALENCIA

V

: Jet-Set van den Hondelee

GEB:09-05-18

GEB:07-04-18

M

: Effective du Fond de Bois

V

: Hazard vd Pannemeers

V

: Senateur de Mehogne

MV : Origan de Fooz

M

: Bertha 352

M

: Ramona

EIG : J H Knoops, Koningsbosch

MV : Sauveur de Monin Chapelle

MV : Sheriff de Centfontaine

FOK : België

EIG : Mts Ljm+Tmm Hunnekens, Grashoek

EIG : R.B.J. Wolters, Lievelde

87 SUSSANNE 79 VD GROTEWAAR NL 929393610

91 LIBELLULE VD EIK

GEB:16-05-18

GEB:06-05-18

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Sussanne 63 vd Grotewaard

NL 879918154

94 CAROLIEN 12 VDW

NL 712234861

NL 575100363

GEB:01-04-18 V

: Argan de L’Ecluse

V

“afstamming niet officieel vastgelegd” : Magistrat de Somme

M

: Papillot van de Rieten

MV : Argan de L’Ecluse

M

: Jubilee vd Eik

MV : Origan de Fooz

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

MV : Heroique de L’Ecluse

EIG : J Worp, Benningbroek

EIG : H&J van den Beucken, Kessel Lb

88 OLIVIA V/H WATERLAND

NL 727776688

GEB:12-05-18 V

: Emigre de St Fontaine

M

: Cacharel de L’Ecluse

MV : Imperial de L’Ecluse EIG : J.H. voor den Dag, Almkerk FOK : B Hoogeveen, Dreumel

RUBRIEK 12

VROUWELIJK 20 – 32 MND NIET GEKALFD RING 1 TIJD 11.55 UUR AANTAL 6 NR. 95 T/M 100

95 KARINA 6 VD BLOMSTEEG NL 627944697 GEB:25-03-18

96 DIABLESSE DE ST GEB:16-03-18

V

: Embleme du Pont de Messe

V

: Hazard vd Pannemeers

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Karina 3 vd Blomsteeg

M

: Sarbacane de St Fontaine

M

: Bertha 362

BE 863637671

97 BERTHA 416 GEB:02-01-18

NL 756355942

MV : Origan de Fooz

MV : Heroique de L’Ecluse

MV : Imperial de L’Ecluse

EIG : J.H. voor den Dag, Almkerk

EIG : J.H. voor den Dag, Almkerk

EIG : Mts Ljm+Tmm Hunnekens, Grashoek

FOK : België

14

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 14

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:19


M 100

RUBRIEK 12

VROUWELIJK 20 – 32 MND NIET GEKALFD RING 1 TIJD 11.55 UUR AANTAL 6 NR. 95 T/M 100

98 MARIT VD GROTEWAARD NL 929393502 GEB:27-11-17

99 CAROLIEN 47 GEB:10-08-17

V

: Attribut du Fond de Bois

V

: Hazard vd Pannemeers

V

: Attribut du Fond de Bois

M

: Saskia vd Grotewaard

M

: Carolien 40

M

: Indi van ‘t Herent

NL 694355532

100 MAXIMA VAN ‘T HERENT BE 113496343 GEB:27-07-17

MV : Heroique de L’Ecluse

MV : Attribut du Fond de Bois

MV : Adajio de Bray

EIG : Mts Vonk, Noordeloos

EIG : Mts Ljm+Tmm Hunnekens, Grashoek

EIG : B Hoogeveen, Boven Leeuwen FOK : België

RUBRIEK 13 VROUWELIJK 20 - 32 MND GEKALFD RING 1 TIJD 12.10 UUR AANTAL 5 NR. 101 T/M 105 101 MIA

BE 613277757

GEB:24-06-17 Zoogkoe neemt niet deel aan keuring

103 VAN BOSZICHT

NL 438357327

GEB:21-04-17 GEK:09-09-19

V

: Occupant ET du Fond de Bois : Van Boszicht Silvie

V

: Morose de Jauvelan

M

M

: Ilke

MV : Kubitus de Bray

105 NATACHA VAN KRAKEHOEVE NL 723404172

GEB:01-04-17 GEK:21-06-19

“afstamming niet officieel vastgelegd” GEK:03-04-19 V

: Natan van Krakehoeve

MV : Samourai van ‘t Kookshof

M

: Elegante van Krakehoeve

EIG : H C van Mierlo, Someren

MV : Egel van het Kruisborre

EIG : Mees van Laar, Barneveld

EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert

104 NOA V/H WATERLAND

FOK : België

NL 620700263

GEB:20-04-17 102 VAN’T STAVERHUL HARMONIENL 665787155

V

: Idefix van Terbeck

GEB:30-05-17

M

: Cacharel de L’Ecluse

V

: Fiacre d’Izier

M

: Van’t Staverhul Cocinelle

GEK:04-08-19

GEK:21-05-19

MV : Imperial de L’Ecluse EIG : J.H. voor den Dag, Almkerk FOK : B Hoogeveen, Dreumel

MV : Imperial de L’Ecluse EIG : Mees van Laar, Barneveld FOK : Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk, Uddel

RUBRIEK 14 106 CABRIOLE

VROUWELIJK > 32 MND RING 1 TIJD 12.25 UUR

BE 958340765

GEB:27-03-17 V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Pompadour de St Fontaine

GEK:28-07-19

AANTAL 6

NR. 106 T/M 111

108 CLAARTJE VD POLDERVECHT NL 677600617

110 V.D. VOSAKKERS DINA

GEB:04-11-16

GEB:13-07-16

V

: Fetiche d’Izier

M

: Ivette

GEK:04-06-19

V

: Fripon du Buisson Marot

M

: V.D. Vosakkers Rodyna

NL 656740598 GEK:24-06-19

MV : Germinal de Fooz

MV : Tilouis d’Atrive

MV : Adajio de Bray

EIG : J M Boerkamp, Beemte Broekland

EIG : B Hoogeveen, Boven Leeuwen

EIG : K Hardeman, Overberg

FOK : België

FOK : R A Masselink, Weesp

FOK : Ag Veenbrink Stal vd Vosakker, Randwijk

107 MAY

NL 842810070

GEB:10-01-17 V

: Langoureux de Fooz

M

: Vera

109 GENOISE

BE 658379124

GEB:03-11-16 GEK:04-08-19

V

: Idefix van Terbeck

M

: Becasse du Fond de Bois

GEK:23-07-19

111 VAN DE WERLER KYRA GEB:21-06-16 V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Relique

NL 932708935 GEK:20-08-19

MV : Argan de L’Ecluse

MV : Imperial de L’Ecluse

MV : Heroique de L’Ecluse

EIG : A. Soede, Ter Aar

EIG : J H Knoops, Koningsbosch

EIG : J M Boerkamp, Beemte Broekland

FOK : België

RUBRIEK 15 112 TIRONE V KRAKEHOEVE

VROUWELIJK > 32 MND RING 1 TIJD 12.40 UUR

NL 577503300

V

: Toscan vd IJzer

M

: Domino 11 van Krakehoeve

113 PRADA V/H WATERLAND

NL 620700201

GEB:26-04-16

GEB:07-06-16 GEK:22-04-19

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Bimbo

AANTAL 6

NR. 112 T/M 117

114 VAN’T STAVERHUL FLORETTE NL 884286972

GEB:19-01-16 GEK:02-05-19

V

: Hazard vd Pannemeers

M

: Van’t Staverhul Byzance

GEK:04-08-19

MV : Jasmin de Berloz

MV : Imperial de L’Ecluse

MV : Portland de St Fontaine

EIG : Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof, Weert /

EIG : B Hoogeveen, Boven Leeuwen

EIG : Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk, Uddel

D Nelissen, Susteren

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 15

N OV E M B E R

2 0 1 9

15

07-11-2019 11:19


B E LG I S CH

W I T B L AU W

RUBRIEK 15 115 RAMONA

VROUWELIJK > 32 MND RING 1 TIJD 12.40 UUR

NL 742534513

GEB:07-10-15 V

: Sheriff de Centfontaine

M

: Temptation vd Gouden Polder

GEK:20-05-19

116 VAN’T STAVERHUL DAVINA NL 538886635

117 IVETTE

GEB:15-02-14

GEB:17-10-13

V

: Argan de L’Ecluse

M

: Risette

GEK:10-10-19

NR. 112 T/M 117

V

: Tilouis d’Atrive

M

: Carine vd Jorchrishoeve

MV : Adajio de Bray

MV : Germinal de Fooz

MV : Genievre de St Fontaine

EIG : R.B.J. Wolters, Lievelde

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

EIG : B Hoogeveen, Boven Leeuwen

FOK : Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk, Uddel

FOK : België

RUBRIEK 16

ZOOGSTELLEN RING 1 TIJD 13.50 UUR

102 VAN’T STAVERHUL HARMONIENL 665787155

109 GENOISE

GEB:30-05-17

GEB:03-11-16

114 VAN’T STAVERHUL FLORETTE NL 884286972 GEB:19-01-16

NL 761822622

13 VAN’T STAVERHUL HAKIM GEB:04-08-19

V

V

V

: Idefix van Terbeck

46 BARBERA

GEK:03-03-17

BE 658379124

GEB:23-07-19

NL 699211842

BE 313551050

AANTAL 8

GEB:04-08-19

44 IMPRESSIE

: Ravi de Neuve Cour

NL 744287284

: Vuiton de St Fontaine

MV : Fiacre d’Izier

MV : Idefix van Terbeck

MV : Hazard vd Pannemeers

EIG : Mees van Laar, Barneveld

EIG : J H Knoops, Koningsbosch

EIG : Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk, Uddel

107 MAY GEB:10-01-17

NL 842810070

43 JOKELINA

NL 626310486

110 V.D. VOSAKKERS DINA

NL 656740598

116 VAN’T STAVERHUL DAVINA NL 538886635 GEB:15-02-14

NL 613140894

GEB:13-07-16

GEB:04-08-19

GEB:24-06-19

38 GEBR. HORLINGS MIRANDA NL 672553532 GEB:10-10-19

V

V

V

: Magloire de Fontena

47 V.D. VOSAKKERS FELINA : Attribut du Fond de Bois

: Nevada

MV : Langoureux de Fooz

MV : Fripon du Buisson Marot

MV : Argan de L’Ecluse

EIG : A. Soede, Ter Aar

EIG : K Hardeman, Overberg

EIG : J G+W M Horlings, Ruinen

108 CLAARTJE VD POLDERVECHT NL 677600617

113 PRADA V/H WATERLAND

GEB:04-11-16

GEB:26-04-16

49 BELLE FLEUR V/H WATERLAN NL 545976873

GEB:04-06-19

55 BLOESEM V/H WATERLAND NL 545976842 GEB:02-05-19

V

V

: Courtois de la Hesbaye

NL 620700201

: Ravi de Neuve Cour

MV : Fetiche d’Izier

MV : Hazard vd Pannemeers

EIG : B Hoogeveen, Dreumel

EIG : B Hoogeveen, Dreumel

RUBRIEK 17

RING 1 TIJD 14.10 UUR

AANTAL 5 BEDRIJFSGROEPEN

H. voor den Dag

Almkerk

J G+W M Horlings

Mts Heijdra-Krijnen

Weesp

Vleesveehouderij uit de Peel Landhorst

RUBRIEK 18 Vleesveehouderij uit de Peel

RING 1 TIJD 14.20 UUR

Landhorst

afstammelingen van Kardashian

J G+W M Horlings afstammelingen van Nevada

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 16

Ruinen

Mts Vonk

Noordeloos

AANTAL 2 AFSTAMMELINGEN VAN 1 KOE

Mts Vonk

Noordeloos

afstammelingen van Saskia

RUBRIEK 19

16

AANTAL 6

RING 1 TIJD 14.30 UUR Ruinen

AANTAL 3AFSTAMMELINGEN VAN 1 STIER

Mts Ljm+Tmm Hunnekens

Grashoek

Mts Vonk

afstammelingen van Hazard

afstammelingen van Attribut

vd Pannemeers

du Fond de Bois

NOV EMBER

Noordeloos

2 019

07-11-2019 11:19


KAMPIOENSKEURING TIJD 14.45 UUR kampioen mnl 0-6 mnd

1a en 1b uit rubriek 1

kampioen vrl 0-6 mnd

1a en 1b uit rubriek 5 en 6

kampioen mnl 6 - 12 mnd

1a en 1b uit rubriek 2

kampioen vrl 6 - 12 mnd

1a en 1b uit rubriek 7 en 8

kampioen mnl > 12 mnd

1a en 1b uit rubriek 3 en 4

kampioen vrl 12 - 20 mnd

1a en 1b uit rubriek 9, 10 en 11

kampioen vrl 20 - 32 mnd

1a en 1b uit rubriek 12 en 13

kampioen vrl > 32 mnd

1a en 1b uit rubriek 14 en 15

15.30 UUR Algemeen kampioen mannelijk en vrouwelijk

OVERZICHT INZENDERS BELGISCH WITBLAUW P C van den Berg Matensestraat 70 6669 CJ Dodewaard +31621516990

20-22-26-27-33

H&J van den Beucken Lanterdwg 17 5995 SC Kessel Lb +31621101724

91

J M Boerkamp Werler 4 7341 PL Beemte Broekland +31642457976

12-19-106-111

G Bonestroo Nassauln 73 8071 NZ Nunspeet +31651067371 J.H. voor den Dag Bloemweg 7 4286 EJ Almkerk +31620221360

32

60-67-88-95-96-104

Maatschap B en W van Dronkelaar Voskuilerweg 11 3931 MV Woudenberg +31653258824

62-64

J & R Havermans Scheerbiesstr 3 A 4845 PL Wagenberg +31622908496

34-89

Mts Heijdra-Krijnen K Muiderweg 57 1382 LP Weesp +31621448271

23-24-52-65-68-80

A. Soede Kerkweg 40 2461 GD Ter Aar +31654664091

J G+W M Horlings De Heurinks 63 7963 AZ Ruinen +31620274828

35-38-41-42-51-79-116

J H G Steenbreker-Gerritsen Ooymanln 7 7004 GA Doetinchem +31314340095

G W T Janssen Koningstraat 12 6644 KK Ewyk +31621699404

13-71-114

J H Knoops Molenwg 30 6104 AH Koningsbosch +31653483293

Vleesveebedrijf van Erp De Biezen 6 A 5735 SM Aarle Rixtel +31628206997

21-36-59

Vleesveebedrijf Krakehoeve Vof Maaseikerwg 218 6006 AD Weert +31651563226

K Hardeman Heuvelsestg 7 3959 BA Overberg +31655822562

28-31

16-47-110

Mees van Laar Oude Renswoudseweg 3 3772 TN Barneveld +31611465195 H C van Mierlo Michelsln 33 5712 PL Someren +31493492526

30-90-97-99

69-74

46-86-109

25-57-61-82-92105-112

40-44-101-102

48-83-103

11-43-63-107

39-58-75

H P M Strijbos Grote Voort 5 5081 HE Hilvarenbeek +31634381277 H.L. van der Ven Hommelkamp 5 5321 VP Hedel +31653468002 Mts Vonk Grotewaard 10 4225 PA Noordeloos +31615227013

29

15-18-72-73

50-56-81-84-85-87-98

J.P. de Vos Oudedijk 3 3257 LM Ooltgensplaat +31187632409 R.B.J. Wolters Drabbelweg 2 7137 HH Lievelde +31610929746

14-45

17-53-66-93-115

J Worp Stationsbuurt 4 1654 EH Benningbroek +31229591534

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 17

37

49-55-100-108-113-117

Mts Ljm+Tmm Hunnekens Marisstr 35 5985 PR Grashoek +31628044825

76-77-78

L Polinder / H Vis Rietenweg 23 8071 RW Nunspeet +31629454251

B Hoogeveen Van Heemstraweg 5 6657 KD Boven Leeuwen +31628142100

Mts A+Eg van Ginkel-van Dijk Staverhul 24 3888 MR Uddel +31630096609

N F den Hamer Antwerpenpolderwg 1 4505 PV Zuidzande +31653411211

Vleesveehouderij uit de Peel Tweede Stichting 3 5445 NZ Landhorst +31651877951

54-70-94

N OVE M B E R

2 0 1 9

17

07-11-2019 11:19


AANTEKENINGEN

18

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 18

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:19 401-19 Advertent


Ki-code: 769063

COURTOIS DE LA HESBAYE Grommit van het Hof ter Zilverberg x Galopeur du Sartay

‘De kampioenenmaker’ • Top conformatie bij geboorte • Vererft een enorme breedte • Economische index van 130! Wilt u sperma van Courtois de la Hesbaye of andere stieren bestellen, bezoek dan onze webshop op CRV4all.nl/shop of CRV4all.be/shop of neem contact op met de CRV Klantenservice via 088-0024 440 (Nederland) of 078-15 44 44 (Vlaanderen).

BETTER COWS | BETTER LIFE

VV_catalogus-2019.indd 19 401-19 Advertentie Courtois_VV.indd 1

CRV4ALL.NL, CRV4ALL.BE N OV E M B E R 2 0 1 9

VL E E S VE E CATALOG U S

19

07-11-2019 11:19 13-08-19 11:56


BLONDE D’AQUITAINE GEZONDE EN SNELLE GROEIERS Het egaal tarwekleurige ras Blonde d’Aquitaine staat bekend als gezond met weinig problemen, een goede vruchtbaarheid en ook een hoge groeisnelheid. Vanwege de soberheid en deze goede eigenschappen wordt ook in de biologische vleesveehouderij vaak voor het Blonde d’Aquitaineras gekozen. De enorme maat en lengte van de dieren zorgen voor zeer hoge eindgewichten met een geringe vetaanzet. Het geboorteverloop is in de zuivere fokkerij gemakkelijk door de ruime bekkens. Ook dat is waar BETTER COWS | BETTER LIFE zich voor inzet.

FAUST

ILLUSTRE

• Pinkenstier • Goede groei en spierontwikkeling • Dochters met prima moedereigenschappen

• Pinkenstier • Goede lengte en skeletontwikkeling • Vruchtbare dochters met goede melkgift

(Climax x Veinard) Ki-code: 782015

(Tournesol x Orion) Ki-code: 769113

Wilt u sperma van Faust, Illustre of andere stieren bestellen, bezoek dan onze webshop op www.crv4all.nl/shop of www.crv4all.be/shop of neem contact op met de CRV Klantenservice in Nederland: 088 – 0024 440 of België: 078 – 15 44 44. 20

BETTER COWS | BETTER LIFE

V LEESV EECATALOGUS

501-19 Leaflet Blondes.indd202 VV_catalogus-2019.indd

NOV EMBER

2 019

CRV4ALL.NL, CRV4ALL.BE

05-11-2019 07-11-2019 14:19 11:19


019 14:19

B LO N D E

D’AQ U I TA I N E

BESTUUR VAN HET STAMBOEK BLONDE D’AQUITAINE Voorzitter Ed Neerincx Vice-voorzitter Corneel van Mierlo Secretaris Ivo Morsink Tel.: 06-10423179 E-mail: morsinkivo@hotmail.com Penningmeester Mandrie van den Berg Bestuursleden Doreen van den Berkmortel-Dekkers, Lukas Kleine, André van Dorresteijn Administratie Administratie: Bosweg 1, 7083 AB Gendringen T 06-53831379 info@blondestamboek.nl www.blondestamboek.nl ook op Facebook MEDEWERKERS KEURING Keuringscommissie Rob Reinders, Corneel van Mierlo, Marga Boumans, Arnold Renders, Bert Hoogezand Jury Damien Blanc en Jean-Pierre Planté, Frankrijk Vertaling Philippe De Crem, België Vastlegging commentaar jury Monique van Dorresteijn Ringmeesters Marcel Hubers, Han Groote Wolthaar, Arnold Renders, Arjan Hulsman Secretariaat/stand Antoinette Nouwens, Mandrie van den Berg, Marga Boumans, Marlien van Genderen, Doreen van den Berkmortel Wegen Sabien en Karsten Bolhuis Lintendames Laura en Susan Pierik

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 21

N OVE M B E R

2 0 1 9

21

07-11-2019 11:20


B LO N D E

D’AQ U I TA I N E

RUBRIEK 01 MANNELIJK 6–8 MND RING 3 TIJD 8.45 UUR

AANTAL 9

123 PRIMO GEB:25-05-19

129 PARTOUT GEB:11-04-19

NL 657360412

126 PUCK GEB:03-05-19

NL 754222550

NR. 123 T/M 131

V

: Messi

V

: Mark

V

: Imposant

M

: Hola

M

: Helène

M

: Libertée

MV

: Cauet Roz

MV

:

MV

: BAC Herve

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

124 PIET-HEIN GEB:24-05-19

NL 657360405

EIG/FOK : De Westerstreek, Oldebroek

EIG/FOK : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

127 PORTHOS V.D. ENK GEB:24-04-19

130 PRINS GEB:09-04-19

NL 665214677

V

: BAC Jade

V

: Moscow Malo

V

: Leve Jung D.C.

M

: Lois

M

: Roodheuvel Lisa

M

: Illy de Manteau

MV

: Heuvelland-Hummer

MV

: Roodheuvel Gijsbert

MV

: Edgar van de Bosch

EIG

: H Kip, De Wijk

FOK

: E.G.J. Sand, Harbrinkhoek

EIG/FOK : A W A Lamers, Keyenborg

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

125 POMPEO V.D. ENK GEB:13-05-19

NL 665214709

128 POLLUX GEB:15-04-19

NL 676182594

NL 747980386

V

: Moscow Malo

V

: BAC Mammoet

131 PISTARD GEB:02-04-19

M

: Roodheuvel Lora

M

: Jalerie

V

: Horfe

MV

: Roodheuvel Gijsbert

MV

: Dither

M

: Ideale

EIG

: H Mostert, Nieuwleusen

MV

: Gautier

EIG/FOK : A W A Lamers, Keyenborg

NL 896105285

NL 894763618

EIG/FOK : H.J. Visscher, Dalfsen

RUBRIEK 02 MANNELIJK 8-10 MAANDEN RING 3 132 PAPILLON-JB GEB:29-03-19

NL 632170120

135 PION-PION GEB:22-03-19

AANTAL 07

NL 869153341

NR. 132 T/M 138 138 BELTHOEVE PLAY BOY GEB:13-02-19

V

: Lanzarote

V

: Ilusion

V

: Lanzarote

M

: Greetje

M

: Pion Dindy

M

: Lincie-B

MV

: Cauet Roz

MV

: Orion

MV

: Vegano

EIG/FOK : J H M Busch, Haaksbergen

EIG/FOK : A J A Belt, Spier

133 PRONTO MALO GEB:24-03-19

136 PEPIJN GEB:11-03-19

NL 587091334

V

: Fromant

V

: BAC Jade

M

: Heidi Malo

M

: Ilse

MV

: Armendarits

MV

: BAC Exploit du Moulin

EIG/FOK : M A Gerritsen, Maurik

134 PETER PAN GEB:23-03-19

NL 739399992

EIG/FOK : Belthoeve Vleesvee, Wapenveld

NL 731360248

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

NL 896105254

137 PIET GEB:07-03-19

V

: Imposant

V

: Jackpot vd Boerlanderij

M

: Historia

M

: Henja

MV

: Cauet Roz

MV

: Delgado

EIG

: Het-Ven Vof, Bergeyk

FOK

: CAM van Mierlo, Bergeyk

EIG/FOK : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

NL 588220225

RUBRIEK 03 MANNELIJK 10-12 MAANDEN RING 3

AANTAL 1

NR. 139

139 OXFORD VD WOESTE HOEVE NL 724701548 GEB:10-12-18 V

: Evian

M

: Lamour vd Woeste Hoeve

MV

: Pion Hercule

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

22

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 22

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 04 MANNELIJK 12–18 MND RING 3 140 BLONDE ON NOZEL GEB:04-10-18

NL 729982458

AANTAL 7

143 OBELIS MALO GEB:25-08-18

NR. 140 T/M 146

NL 623390980

146 OBAMA MALO

NL 623390966

GEB:14-06-18

V

: BAC Jade

V

: Hordago

V

: Fromant

M

: Mon Sologne R.

M

: Famke Malo

M

: Cheyenne

MV

: BAC Jens

MV

: Tilbury

MV

: Vondel

EIG

: Belthoeve Vleesvee, Wapenveld

EIG/FOK : M A Gerritsen, Maurik

FOK

: M A Gerritsen, Maurik

EIG/FOK : Mts E K+S F Bolhuis-Schrafford, Haren Gn

141 OLAF VD SIKKEMAHOEVE GEB:23-09-18

NL 574200578

V

: Lodewijk-Jkf

144 BAC ODER GEB:22-07-18

M

: Lovely vd Woeste Hoeve

V

: Congo

MV

: Disco

M

: Juliette

MV

: Titan

EIG

: J G H W Bolk, Aerdt

142 ORLANDO VD WOESTE HOEVE NL 724701485 GEB:06-09-18

FOK

: H.J. Visscher, Dalfsen

V

: Jasmin

M

: Lara Croft

145 OMEGA GEB:25-06-18

MV

: Voltaire

V

: Ferrari-ET

M

: Ivoire

MV

: Pagnol

EIG/FOK : Fouragehandel Sikkema, Doezum

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

NL 899863432

NL 899863379

EIG/FOK : H.J. Visscher, Dalfsen

RUBRIEK 05 MANNELIJK 18–24 MND RING 3

AANTAL 1

NR. 147

147 OLYMPUS VD WOESTE HOEVE NL 652601309 GEB:15-02-18 V

: Imperial

M

: Fatima du Moulin

MV

: Tilbury

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

RUBRIEK 06 MANNELIJK 2-3 JAAR RING 3 148 BAC NADAL GEB:20-11-17 V

: Dizier du Moulin

M

: Halante

AANTAL 1

NR. 148

NL 883757972

MV : Armendarits EIG : H Kip, De Wijk FOK : R G Wiekema, Ruinen

RUBRIEK 07 149 MAX GEB:07-11-16 V

: Juan

M

: Ivresse

MANNELIJK 3-4 JAAR RING 3

AANTAL 1

NR. 149

FR 7956132674

MV : Galop EIG : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld FOK : Scea la Garandeliere, Frankrijk

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 23

N OV E M B E R

2 0 1 9

23

07-11-2019 11:20


B LO N D E

D’AQ U I TA I N E

RUBRIEK 08 MANNELIJK 4 JAAR EN OUDER 150 BAC JADE GEB:08-10-14

NL 896554780

RING 3

151 HEUVELLAND HALIFAX

AANTAL 2

NL 331524970

GEB:15-06-12

V

: Evian

V

: Orion

M

: Fr9d9rique

M

: Rabane

MV : Amadeus

MV : Gambetta

EIG : H Kip, De Wijk

EIG : J Eggerink, Wierden

FOK : W Th Rutjes, Spijk Gld

FOK : J M F M Flamand, Heyenrath

RUBRIEK 09 VROUWELIJK 6-8 MAANDEN TIJD 8.45 UUR RING 4 154 PALMA GEB:30-05-19

NR. 150 T/M 151

NL 869153365

160 PAMELA GEB:25-04-19

NL 731360293

AANTAL 14

NR. 154 T/M 167

165 PETRIE V.D. ENK GEB:08-04-19

NL 665214646

V

: Brasier

V

: BAC Jade

V

:

Moscow Malo

M

: Muriel-B

M

: Leony

M

:

Manou v.d. Enk

MV

: Ferrari

MV

: Heuvelland-Hummer

MV

:

BAC Hilaire

EIG/FOK

:

A W A Lamers, Keyenborg

EIG/FOK : A J A Belt, Beilen

155 PEETJE GEB:06-05-19

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

NL 754222567

161 ‘T BEURNTJE PENELOPE GEB:25-04-19

NL 941600462

166 PAOLA-JB GEB:05-04-19

NL 632170144

V

: Mark

V

: Napoleon

V

:

Lanzarote

M

: Lienus

M

: Jamin van de Bosch

M

:

Laretta-B

MV

: Vacherin

MV

: Cadeau

MV

:

Extra

:

J H M Busch, Haaksbergen

EIG/FOK : De Westerstreek, Oldebroek

EIG/FOK : W. Pierik Bouw en Metselbedrijf, Ambt Delden

EIG/FOK

156 PEINTURE VD WOESTE HOEVE NL 724701788 GEB:29-05-19

162 PRINCES J.E. GEB:24-04-19

167 PRACHT! GEB:04-04-19

V

: Manitou

V

: Fromant

V

: Hordago

M

: Gabie

M

: Lauret J.E.

M

: Inger Malo

MV

: Cauet Roz

MV

: Vacherin

MV

: Valium

NL 538858728

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : J Eggerink, Wierden

157 PIPPA DE MANTEAU GEB:28-05-19

163 PERFECTION VD WOESTE HOEVE NL 724701694 GEB:10-04-19

NL 633784643

V

: Hilario

V

: Imperial

M

: Diva de Manteau

M

: Guinness

MV

: Adam

MV

: Disco

EIG/FOK : J A Schotpoort, Eerbeek

158 PIZZA MALO GEB:29-04-19

NL 587091404

164 PRECIOUS VD WOESTE HOEVE NL 724701719 GEB:10-04-19

: Filou

V

: Imperial

M

: Milly Malo

M

: Guinness

MV

: Fromant

MV

: Disco

EIG/FOK : M A Gerritsen, Maurik

V

: BAC Jade

M

: Janny

MV

: BAC Exploit du Moulin

EIG/FOK : M A Gerritsen, Maurik

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

V

159 PABLO GEB:27-04-19

NL 587091358

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

NL 657360328

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

24

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 24

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 10 168 PÉRONNE GEB:25-03-19

VROUWELIJK 8-10 MAANDEN RING 4

NL 924938841

174 PORSCHE GEB:09-03-19

AANTAL 15

NL 731360262

NR. 168 T/M 182 179 PINOTTE VD WOESTE HOEVE NL 724701625 GEB:12-02-19

V

: Indigo

V

: BAC Jade

V

: Index

M

: Evalien

M

: Esmee

M

: Linotte

MV

: Oulou

MV

: BAC Ami du Moulin

MV

: Evian

EIG/FOK : A E Brink, Klarenbeek

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

169 PRIMA DONNA VD WOESTE HOEVE NL 724701687 GEB:23-03-19

175 PREMIERE GEB:06-03-19

V

: Jasmin

V

: Imposant

V

: Lanzarote

M

: Lamour vd Woeste Hoeve

M

: Galante

M

: Maud-B

MV

: Pion Hercule

MV

: Cauet Roz

MV

: Highnoon de Colonia

NL 896105184

180 PAMELA-JB GEB:10-02-19

NL 625570104

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

EIG/FOK : J H M Busch, Haaksbergen

170 BELTHOEVE PRISCILLA GEB:15-03-19

176 PHILOU JE GEB:21-02-19

181 PAULINE GEB:06-02-19

NL 893100333

NL 538858704

V

: Leopold

V

: Fromant

V

: Vacherin

M

: Belthoeve Marion

M

: Goedele Je

M

: Julia

MV

: Tresor du Moulin

MV

: Sombrero

MV

: Evian

NL 733423644

EIG/FOK : Belthoeve Vleesvee, Wapenveld

EIG/FOK : J Eggerink, Wierden

EIG/FOK : G+A Blaauw, Doornspyk

171 PORSCHE VD WOESTE HOEVE NL 724701663 GEB:14-03-19

177 PRINCESS GEB:19-02-19

V

: Jasmin

V

: Herman

V

: Jackpot van de Boerlanderij

M

: Mercedes vd Woeste Hoeve

M

: Madeleine

M

: Galante

MV

: Arlequin

MV

: Jordan

MV

: Crak

NL 938609184

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : J Slot, Haule

172 PARADE VD WOESTE HOEVE NL 724701656 GEB:13-03-19

178 PETULA GEB:17-02-19

V

: Imperial

V

: Guernica

M

: Estoni

M

: Irielle du Moulin

MV

: Ulysse

MV

: Arlequin

EIG

: Jgs Beheer BV, Hoogwoud

FOK

: Spaansen Holding B.V., Winkel

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

173 PANDORA GEB:10-03-19 V

: BAC Jade

M

: Helena

MV

: BAC Exploit du Moulin

182 HET VEN PATRICIA GEB:05-02-19

NL 879562937

EIG/FOK : Het-Ven Vof, Bergeyk

NL 586805424

NL 731360231

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

RUBRIEK 11 183 PODIUM GEB:15-01-19

VROUWELIJK 10-12 MAANDEN RING 4 AANTAL 4

NL 731360217

NR. 183 T/M 186

185 OREO VD WOESTE HOEVE NL 724701586 GEB:28-12-18

186 OLIZE GEB:23-12-18

V

: BAC Jade

V

: Hilario

V

: Glacon

M

: Jonyse

M

: Magnifiek vd Woeste Hoeve

M

: Milou

MV

: BAC Exploit du Moulin

MV

: Voltaire

MV

: Igor

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

184 PHOEBE GEB:14-01-19 V

: BAC Jade

M

: Lotje

MV

: Heuvelland-Hummer

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

NL 930687517

EIG/FOK : A A Deurloo, Heusden

NL 731360200

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 25

N OVE M B E R

2 0 1 9

25

07-11-2019 11:20


B LO N D E

D’AQ U I TA I N E

RUBRIEK 12 VROUWELIJK 12-18 MND RING 4 187 ODIL DU MOULIN GEB:27-11-18

NL 889587173

AANTAL 9

NR. 187 T/M 195

190 OLYMPIQUE VD WOESTE HOEVE NL 724701500 GEB:05-10-18

193 ORANGE VD WOESTE HOEVE NL 724701430 GEB:17-08-18

V

: Ingenieur

V

: Fromant

V

: Hordago

M

: Gypsie du Moulin

M

: Impatiente

M

: Fatima du Moulin

MV

: Dartagnan

MV

: Comedien

MV

: Tilbury

EIG

: Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

FOK

: J A G W Spekenbrink, Hoge Hexel

191 OHARA DE MANTEAU GEB:06-09-18

194 ORCHIDÉE GEB:16-08-18

188 OGÈNE GEB:30-10-18

NL 721520159

NL 683384804

V

: Messi de Manteau

V

: Fromant

V

: Jackpot van de Boerlanderij

M

: Jara de Manteau

M

: Lexia

M

: Lenthe

MV

: BAC Gustave

MV

: Exon

MV

: BAC Hexel

EIG/FOK : J A Schotpoort, Eerbeek

EIG/FOK : H.J. Visscher, Dalfsen

192 OILLILY VD WOESTE HOEVE NL 724701447 GEB:01-09-18

195 ORNE GEB:12-07-18

NL 899863463

EIG/FOK : CAM van Mierlo, Bergeyk

189 OCTAVIE VD WOESTE HOEVE NL 724701517 GEB:12-10-18

V

: Manitou

V

: Exon

V

: Fromant

M

: Jena vd Woeste Hoeve

M

: Garonne

M

: Impatiente

MV

: Arlequin

MV

: Ronald

MV

: Comedien

EIG

: H Kip, De Wijk

EIG/FOK : H.J. Visscher, Dalfsen

FOK

: Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

RUBRIEK 13

VROUWELIJK 18-24 MND RING 4

AANTAL 9

NR. 196 T/M 204

196 OGÈNE VD WOESTE HOEVE NL 652601361 GEB:27-05-18

199 ‘T BEURNTJE OSEILLE GEB:30-04-18

V

: Imperial

V

: Leonardo

V

: Jérémie

M

: Hanna

M

: Jovianne van de Bosch

M

: Heuvelland Ida

MV

: Frans

MV

: Evian

MV

: Leo

EIG

: H Kip, De Wijk

EIG/FOK : W. Pierik Bouw en Metselbedrijf, Ambt

FOK

: Jgs Beheer BV, Hoogwoud

Delden

197 ORA VD SIKKEMAHOEVE GEB:04-05-18

NL 687800467

200 ODESSA V/D WEST GEB:26-04-18

NL 899863418

NL 572000394

202 ORTENSIA GEB:01-04-18

NL 924938764

EIG/FOK : A E Brink, Klarenbeek

NL 659400758

203 ORANGE GEB:21-03-18

NL 626205043

V

: Hilario

V

: BAC Lucky Koen

V

: Jeroen-Jkf

M

: Libertée

M

: Hebora

M

: Ebelien

MV

: BAC Herve

MV

: Fedor

MV

: Valero

EIG/FOK : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

EIG

: Fouragehandel Sikkema, Doezum

FOK

: F J Couperus, Sebaldeburen

EIG/FOK : Fouragehandel Sikkema, Doezum

198 OLETTA VD WOESTE HOEVE NL 652601354 GEB:01-05-18 V

: Hilario

201 ‘T BEURNTJE ODESSA GEB:20-04-18

M

: Lambada

V

MV

: Disco

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

204 OLYMPIA VD WOESTE HOEVE NL 652601316 GEB:28-02-18

NL 572000387

V

: Fromant

M

: Getta

: Leonardo

MV

: Barbes

M

: Genie van de Bosch

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

MV

: Cadeau

EIG/FOK : W. Pierik Bouw en Metselbedrijf, Ambt Delden

RUBRIEK 14 VROUWELIJK 2-3 JAAR RING 4 205 NAZELLE MALO GEB:15-11-17

NL 623390764

26

NR. 205 T/M 219

NL 885158658

207 NEW ONE VD SIKKEMAHOEVENL 687800405 GEB:05-10-17

V

: Berlioz

V

: Fromant

V

: Loyaal

M

: Gloria Malo

M

: Heidi J E

M

: Lente vd Woeste Hoeve

MV

: Odalie

MV

: Dragueur

MV

: Tilbury

EIG/FOK : M A Gerritsen, Maurik

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 26

GEK:27-09-19

206 NAOMIE J.E. GEB:28-10-17

AANTAL 15

EIG/FOK : J Eggerink, Wierden

NOV EMBER

EIG/FOK : Fouragehandel Sikkema, Doezum

2 019

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 14 VROUWELIJK 2-3 JAAR RING 4 208 NOORJANNE VD SIKKEMAHOEVE GEB:21-09-17

NL 687800397

213 NORVEGE GEB:26-04-17

AANTAL 15 FR 2936549664

NR. 205 T/M 219 217 NITOUCHE GEB:14-01-17

FR 4004387319

V

: Loyaal

V

: Jumbo

V

: Hilario

M

: Lovely vd Woeste Hoeve

M

: Hongrie

M

: Ella

MV

: Disco

MV

: Caligula

MV

: Unik

EIG

: Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

EIG

: A A Deurloo, Heusden Gem Heusd

FOK

: M. Riou, Frankrijk

FOK

: Gaec Hontang, Frankrijk

EIG/FOK : Fouragehandel Sikkema, Doezum

209 NARCIS VD WOESTE HOEVE NL 652601107 GEB:13-09-17 V

: Fromant

214 NANCY GEB:22-03-17

M

: Carmen

V

: BAC Jade

V

: Jacco J.E.

MV

: Rubio

M

: Janny

M

: Fatima Je

MV

: BAC Exploit du Moulin

MV

: Dennis Je

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

NL 840759841

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

210 NUTELLA VD WOESTE HOEVE NL 652601121 GEB:22-08-17

218 NICOL J.E. GEB:11-01-17

NL 668858632

EIG/FOK : J Eggerink, Wierden

V

: Iguskia

215 NOTRE DAME V.D. BOERLANDERIJ GEB:07-03-17

M

: Etoile du Moulin

V

: Colorado

V

: Justin du Moulin

MV

: Orion

M

: Je T’Aime v.d. Boerlanderij

M

: Irielle du Moulin

EIG

: Fouragehandel Sikkema, Doezum

MV

: Armendarits

MV

: Arlequin

FOK

: Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : Boerlanderij, Echten Dr

EIG

: Jgs Beheer BV, Hoogwoud

FOK

: J A G W Spekenbrink, Hoge Hexel

211 NOAH GEB:06-07-17

NL 762123526

: Elvis

V

: Jasmin

M

: Jose

M

: Fatima du Moulin

MV

: Flocon

MV

: Tilbury

212 NANCY J.E. GEB:03-07-17 V

: Fromant

M

: Gerdi Je

MV

: Dragueur

219 NIRIELLE DU MOULIN GEB:02-01-17

NL 763786779

216 NICOSIA VD WOESTE HOEVE NL 665300921 GEB:17-02-17

V

EIG/FOK : G+A Blaauw, Doornspyk

NL 674201501

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

NL 885158641

EIG/FOK : J Eggerink, Wierden

RUBRIEK 15 VROUWELIJK 3-4 JAAR RING 3 220 MADELEINE GEB:25-04-16

NL 748059702 GEK:10-05-19

: Heuvelland-Hummer

V

: Arlequin

M

: Diana

M

: Fatima du Moulin

MV

: BAC Ami du Moulin

MV

: Tilbury

GEK:14-03-19

EIG/FOK : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

RUBRIEK 16 VROUWELIJK 4 JAAR EN OUDER RING 3 222 LARA CROFT GEB:02-09-15 V

: Voltaire

M

: Carmen

NR. 220 T/M 221

221 MERCEDES VD WOESTE HOEVE NL 734300564 GEB:19-01-16

V

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

AANTAL 2

FR 8522798739 GEK:06-09-18

223 LINOTTE GEB:26-06-15 V

: Evian

M

: Ivette van de Bosch

AANTAL 8

NL 882600149

NR. 222 T/M 229

224 LIBERTÉE

NL 935704417

GEB:05-05-15 GEK:12-02-19

V

: B A C Herve

M

: Galante

GEK:11-04-19

MV : Rubio

MV : Eritier

MV : Cauet Roz

EIG : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

FOK : Eaerl Le Portail, Frankrijk

FOK : W A M Pierik, Bentelo

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 27

N OVE M B E R

2 0 1 9

27

07-11-2019 11:20


B LO N D E

D’AQ U I TA I N E

RUBRIEK 16 VROUWELIJK 4 JAAR EN OUDER RING 3 225 LOIS GEB:15-03-15 V

: Heuvelland-Hummer

M

: Charlote

NL 639459413

227 JELMIE

AANTAL 8

NL 885342299

GEB:02-04-14 GEK:24-05-19

V

: Figaro

M

: Eva

NR. 222 T/M 229

229 GYPSIE DU MOULIN

FR 1212058305

GEB:03-07-11 GEK:22-05-19

V

: Dartagnan

M

: Birmane 1

MV : BAC Thijs

MV : Vasco de Manteau

MV : Ucaltor

EIG/FOK : H Kip, De Wijk

EIG : J G H W Bolk, Aerdt

EIG : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

FOK : J G Korenblek, Voorst Gem Voorst

FOK : Camp-Claux, Frankrijk

GEK:27-11-18

226 JE T’AIME V.D. BOERLANDERI NL525001364

GEB:31-07-14 V

: Armendarits

M

: Arielle du Moulin

228 ISINE GEK:11-05-19

NL 691304043

GEB:31-07-13 V

: Buffalo

MV : Orion

M

: Fien

EIG/FOK : Boerlanderij, Echten Dr

MV : Cauet Roz

GEK:27-04-19

EIG/FOK : Ej+M Neerincx-Hendriks, Elst Gld

RUBRIEK 17 ZOOGSTELLEN RING 4 230 MARILOU GEB:09-10-16

233 LEANDRA GEB:18-05-15

NL 657800280

236 ILLUSION GEB:22-09-13

V

: Darling

V

: Goliath

V

: Darling

M

: Bionda

M

: Fine

M

: Bionda

MV : BAC L.Ramsus

MV : Cauet Roz

MV : BAC L.Ramsus

EIG/FOK :

EIG/FOK : F M van Dijk-Hendriks, Voorst Gem Oude IJ

EIG/FOK :

PROVENCE GEB:17-08-19

PRINCE GEB:26-09-19

H G J Stegeman, Laren Gld

PHILINE GEB: 25-10-19

NL 630128110

NL 946300505

: BAC Jura

V

: Imposant

V

: Horfe

M

: Marilou

M

: Leandra

M

: Illusion

MV : Darling

MV : Goliath

MV : Darling

EIG : H G J Stegeman, Laren Gld

EIG : F M van Dijk-Hendriks, Voorst Gem Oude IJ

EIG : H G J Stegeman, Laren Gld

231 MIMOSA VD WOESTE HOEVE NL 665300837 GEB:07-10-16

234 LIEVE V.D. BOERLANDERIJ GEB:21-02-15

237 HAVANAISE GEB:06-07-12

V

: Arlequin

V

: Berlioz

V

: Darling

M

: Guinness

M

: Hannelore

M

: Bionda

GEK:02-09-19

NL 525401386

MV : Disco

MV : Colorado

MV : BAC L.Ramsus

EIG : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG/FOK :

EIG/FOK :

NL 724701935

Boerlanderij, Echten Dr

PORSCHE V.D. BOERLANDERIJ GEB:29-06-19

NL 674201549

PRINCESSE GEB:12-06-19

: Jackpot vd Boerlanderij

V

: Justin du Moulin

V

: Hordago

M

: Mimosa vd Woeste Hoeve

M

: Lieve v.d. Boerlanderij

M

: Havanaise

MV : Arlequin

MV : Berlioz

MV : Darling

EIG : Jgs Beheer BV, Hoogwoud

EIG : Boerlanderij, Echten Dr

EIG : H G J Stegeman, Laren Gld

NL 753762497

235 JASMINA GEB:09-01-15

V

: Exon

V

: Hulk

M

: Garonne

M

: Elegance

MV : Ronald

MV : Vengeur

EIG/FOK :

EIG/FOk : A A Deurloo, Heusden

H.J. Visscher, Dalfsen

PATRICIA GEB:13-09-19

NL 894763771

PUCK GEB:30-10-19

V

: Horfe

V

: Nickel

M

: Lexia

M

: Jasmina

MV : Exon

MV : Hulk

EIG : H.J. Visscher, Dalfsen

EIG : A A Deurloo, Heusden

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 28

NOV EMBER

NL 564928033

NL 765023546

H G J Stegeman, Laren Gld

V

232 LEXIA GEB:06-11-15

NL 751524213

H G J Stegeman, Laren Gld

V

POPEYE VD WOESTE HOEVE GEB:02-09-19

28

NL 866226075

AANTAL 08 NR. 230 T/M 237

NL 564927852

NL 896887408

NL 649487570

2 019

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 18 RUBRIEK 18 MISS FUTURE FIERBA

TIJD 11.30 UUR

Prijs aangeboden door: FIERBA

RUBRIEK 19

BESTE SLACHTEIGENSCHAPPEN MANNELIJK EN VROUWELIJK TIJD 11.45 UUR

Prijs aangeboden door: Blonde d’Aquitaine fokbedrijf Arnold Renders, Nederwetten

RUBRIEK 20

FOKGROEPEN, NAKOMELINGEN VAN ÉÉN STIER

TIJD 12.00 UUR

Prijs aangeboden door: Blonde d’Aquitaine sperma-importeur Marcel Gerritsen, Maurik 1.

BAC Jade

v. Evian

H. Kip, De Wijk

2. Jasmin

v. Bamby

De Woeste Hoeve, Hoogwoud

3.

Lanzarote

v. Evian

J. Busch, Buurse

4.

Fromant

v. Domy

J. Eggerink, Wierden

5. Darling

v. Apolon

H. Stegeman, Laren Gld

6. Imperial

v. Flamenco

De Woeste Hoeve, Hoogwoud

7.

v. Dizier du Moulin

C. van Mierlo, Bergeijk

Jackpot v d Boerlanderij

RUBRIEK 21

FOKGROEPEN, NAKOMELINGEN VAN ÉÉN KOE

Prijs aangeboden door: Blonde d’Aquitaine sperma-importeur Marcel Gerritsen, Maurik 1.

Fatima du Moulin

2. Bionda

RUBRIEK 22

v. Tilbury

De Woeste Hoeve, Hoogwoud

v. BAC L.Ramsus

H. Stegeman, Laren

BEDRIJFSGROEPEN TIJD 13.30 UUR

Prijs aangeboden door: Spekenbrink Assurantiën 1. M A Gerritsen, Maurik 2. Jgs Beheer BV, De Woeste Hoeve, Hoogwoud 3. J Eggerink, Wierden 4. H.J. Visscher, Dalfsen 5. Ej+M Neerincx-Hendriks, Hoeve Druivendaal, Elst 6. H Kip, De Wijk 7. D. Boerland, de Boerlanderij, Echten 8. H. Stegeman, Laren

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 29

N OVE M B E R

2 0 1 9

29

07-11-2019 11:20


B LO N D E

D’AQ U I TA I N E

KAMPIOENSKEURING

TIJD 14.15 UUR

- Vrouwelijk tot 1 jaar

rubriek 9 t/m 11

Prijs voor het beste in Nederland gefokte vrouwelijke en mannelijke dier wordt

- Mannelijk tot 1 jaar

rubriek 1 t/m 3

aangeboden door Agrarisch Klussenbedrijf C. van Mierlo, Westerhoven.

- Vrouwelijk 1 en 2 jaar

rubriek 12 t/m 14

- Mannelijk 1 en 2 jaar

rubriek 4 t/m 6

- Vrouwelijk 3 jaar en ouder

rubriek 15 t/m 16

- Mannelijk 3 jaar en ouder

rubriek 7 t/m 8

- Zoogstellen

rubriek 17

OVERZICHT INZENDERS BLONDE D’AQUITAINE A J A Belt Oude Postweg 3 9417 TG Spier +31593562645 Belthoeve Vleesvee De Belt 6 8191 NV Wapenveld +31384478548 G+A Blaauw Rode Landswg 32 A 8085 SM Doornspyk +31525662163 Boerlanderij Kanaalweg 5 7932 PV Echten Dr Mts E K+S F Bolhuis-Schrafford Essen 13 9751 NC Haren Gn +31505345762

30

135-154

138-143-170

181-211

215-226-234

F M van Dijk-Hendriks Boswg 1 7083 AB Voorst Gem Oude IJ +31315681398 J Eggerink 2e Nieuwstadswg 3 A 7642 NH Wierden +31547382093 M A Gerritsen Rynbandk 167 4021 AH Maurik +31344691351 Jgs Beheer BV Koningspade 28 1718 MP Hoogwoud +31226351182

140

J G H W Bolk Geitenwaard 2 A 6913 KJ Aerdt +31316371254

144-227

H Kip Wiltenweg 38 A 7957 AN De Wijk +31619841376

A E Brink Brinkenwg 60 7381 BK Klarenbeek +31553011988

168-202

A W A Lamers Kroezerywg 8 7256 KR Keyenborg +31575464162

J H M Busch Zuidgrenswg 6 7481 SE Haaksbergen +31535696545

132-166-180

H Mostert Oosterhulst 22 7711 BG Nieuwleusen +31529483038

A A Deurloo Voorstraat 2 5256 PD Heusden Gem Heusd +31416663524

186-217-235

Ej+M Neerincx-Hendriks 2e Weteringsewal 29 6661 NL Elst Gld +31481373405

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 30

NOV EMBER

233

151-162-176-206-212-218

133-146-158-167-205

139-142-147-156-163 164-169-171-172-178-179 185-187-189-190-193 198-204-209-216-219 221-222-223-229-231 123-124-130-136-148-150 159-160-173-174-183-184 192-196-214-220-225 125-127-165

128

129-134-149-175-203-213224-228

W. Pierik Bouw en Metselbedrijf Rouwelerwg 1 7495 RX Ambt Delden +31646137006 J A Schotpoort Kuiperserf 5 6961 NA Eerbeek +31313652195 Fouragehandel Sikkema Peebos 22 9863 TK Doezum +31653275166 J Slot Dorpsstr 50 8432 PD Haule +31516577470 H G J Stegeman Beuzelshoek 2 7245 VR Laren Gld +31573401112 Het-Ven Vof C. van Mierlo Postelseheideweg 6 5571 XB Bergeyk +31497518994 H.J. Visscher Voetsteeg 8 7722 KV Dalfsen +31529401551 Westerstreek Bovenstraatweg 67A 8096 PD Oldebroek +31651279042

161-199-201

157-191

141-197-200-207-208-210

177

230-236-237

137-182-188

131-145-194-195-232

126-155

2 019

07-11-2019 11:20


VOOROP IN DIERGEZONDHEID

Online n jve i r h c s n i liger,

oorde v , r e l l Sne r baarde w u o r t be

Oren merken = BVD-dragers opsporen Verzeker uzelf ervan dat BVD zich niet (weer) over u bedrijf verspreidt door de geboorte van BVD-virusdragers. Zeker op bedrijven met zoogkoeien kunnen dragerkalveren zeer snel veel virus verspreiden. Met BVD Oorbiopten spoort u BVDvirusdragers direct na de geboorte op. Bovendien combineert u het nemen van het oorbiopt met een handeling die u toch al doet. Zo werkt u eenvoudig aan een BVD-vrij bedrijf.

Meer weten? www.gddiergezondheid.nl/bvdoorbiopten

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID VOOR GEZONDE KOEIEN EN MEER WEERSTAND

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 31

N OV E M B E R

2 0 1 9

31

07-11-2019 11:20


P. Bos

V eehandel

VE EVO E D E RS

P. Bos veevoeders, de alround vleesvee specialist. Waar kwaliteit en samenstelling afgestemd wordt op uw wensen.

Het juiste adres voor al uw vee. In-/Verkoop

✓ Specialist in maatwerk ✓ Uitgebalanceerde samenstellingen ✓ Persoonlijke benadering ZIT VOER WA AR ME ER IN EN ME ER UIT KOMT !!! P. Bos Veevoeders BV Hoofdweg 144

6744 WP Ederveen

tel: fax:

0318 - 57 28 41 0318 - 57 40 02

email: internet:

Henk van de Wetering

info@pbosveevoeders.nl www.pbosveevoeders.nl

Henk van de Wetering - Veehandel Goorsteeg 16 3882 LE Putten Mobiel 06 53 49 12 60 van-de-wetering@hetnet.nl

Veevoeders van Goethem Import en Export van

Luxe vee uit Belgie -Frankrijk Speciale All Mash mengelingen voor stamboekfokkers en mesters. Wim van Goethem

32

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 32

Tel : 0032 475 276 455

Email: wim.vangoethem@outlook.com

Fax: 0032 377 263 10

www. veehandel.net

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:20


V E R B E T E R D

R O O D B O N T

BESTUUR VAN DE VERENIGING NEDERLANDS STAMBOEK VERBETERD ROODBONT VLEESRAS (VNSVRV)

Voorzitter Freddy Bomers 0623536385 Vice-voorzitter Evert Rozendaal 0630276949 Secretaris Marga van Beukelen 0528241799 Penningmeester Fons Withag 0636518969 Seretariaat Kraloërheide 11,7933 TA Pesse 0528241799 beuke615@planet.nl Jury Adrie van Gent Corné van de Ven Arbiter Evert Rozendaal Ringmeester in de ring Evert Rozendaal Ringmeester buiten de ring Johan van de Ven Lintendame Iris Rozendaal Secretariaat Evert Rozendaal www.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 33

N OV E M B E R

2 0 1 9

33

07-11-2019 11:20


V E R B E T E R D

R O O D B O N T

RUBRIEK 01 390 GAIT V.H. VELDZICHT GEB:14-09-19

MANNELIJK 0 TOT 4 MAAND RING 02 TIJD 08.45 UUR AANTAL 4

NL 722100349

392 BUNTHOEVE XANDER GEB:04-09-19

NL 730270131

NR. 390 T/M 393

393 NNARJAN VD JACOBUSHOEVE NL 660768085

GEB:27-08-19

V

: Baron vd Eendepoel

V

: Nico

V

: Arjan

M

: Rosalien 39 van de Voorpool

M

: Knedo Xinderella

M

: Tina vd Jacobushoeve

MV : Donald

MV : Gigant V Vredenburg

MV : Groot Rassert 592

EIG : A A M Withag, Enschede

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : Gbm van Abeelen, Dorst

391 HARSATERDRECHT MINEUR 16 NL 762735415 GEB:14-09-19 V

: Jacqueline’s Topjob Az

M

: Harsaterdrecht Gretha 11

MV : Leijenhorst 173 EIG : R Y Toering, Nijkerkerveen

RUBRIEK 02 MANNELIJK 4 TOT 8 MAAND RING 02 TIJD 08.57 394 CLINT VAN HALFWEG GEB:01-06-19

NL 534880215

396 BUNTHOEVE COBUS 13 GEB:02-05-19

NL 661670039

UUR AANTAL 6 NR. 394 T/M 399 398 CLAYTON V VREDENBURG VAN VREDE NL 658331837 GEB:05-04-19

V

: Arjan

V

: Nico

V

: Aalt

M

: Anouk van Halfweg

M

: Bunthoeve Coba 35

M

: Aleida van Vredenburgh

MV : Lautinus

MV : Patamon van Knedo

MV : Edgar vd Valkenweide

EIG : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : J W M te Riele, Vaassen

395 TEUNIS GEB:13-05-19

397 GEB:17-04-19

NL 622782511

NL 869863008

399 DE ZUIVELHOEVE RENS GEB:25-02-19

V

: Kobus 7

V

: Arnold

V

: Ernst vd Westhoeve

M

: Mia 2

M

: Bertha 23

M

: De Zuivelhoeve Grietje

NL 673457482

MV : Jur

MV : Vince V Vredenburg

MV : Topbil

EIG : T van Zaanen, Amsterdam

EIG : G Polinder, Nunspeet

EIG : H Dunnink-Timmerman, Rouveen

RUBRIEK 03 MANNELIJK 8 TOT 12 MAAND RING 02 TIJD 09.15 400 DE ZUIVELHOEVE JARKO 2NL 673457499 GEB:28-01-19

401 BUNTHOEVE SILVIAN 3 GEB:02-01-19

V

: Milan

V

: Big Ben

M

: De Zuivelhoeve Jantje

M

: Silvia 22

MV : Lando

MV : Storm

EIG : H Dunnink-Timmerman, Rouveen

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

UUR AANTAL 2 NR. 400 T/M 401

NL 661669828

RUBRIEK 04 MANNELIJK 1 TOT 2 JAAR RING 02 TIJD 09.21

UUR AANTAL 3

NR. 402 T/M 404

402 JEROEN VD OUDE SMITSE NL 660759678 GEB:01-09-18

403 AP VAN DE OUDE SMITSE NL 660759616 GEB:24-05-18

404 BORIS VAN HALFWEG

V

: Jasper

V

: Leyenhorst 149

V

: Lautinus

M

: Betty van de Oude Smitse

M

: Martine van de Oude Smitse

M

: Bo van Halfweg

NL 923880091

GEB:07-03-18

MV : Tom

MV : Red Bill 3

MV : Rambo V Vredenburg

EIG : R de Smit, Amstelveen

EIG : R de Smit, Amstelveen

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten FOK : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

34

V L E E S VV EE EE TCEAETLAT L O J AG NU US A N RO I V1 /E 2M B 2E 0R 0 92 0 1 9

VV_catalogus-2019.indd 34

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 05

MANNELIJK 2 JAAR EN OUDER RING 02 TIJD 09.30 UUR AANTAL 4

405 ADONIS VAN HALFWEG NL 923880109 GEB:28-09-17

407 ARNOLD VAN VREDENBURGH NL 674029408

V

: Lautinus

V

: Stephan

M

: Ana van Halfweg

M

: Tineke van Vredenburgh

NR. 405 T/M 408

GEB:11-02-17

MV : Bart van Halfweg

MV : Marlex

EIG : A G Bos, Ouwerkerk

EIG : J W M te Riele, Vaassen

FOK : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

408 TEXEL VAN HALFWEG

406 ASTRIX FD SCHERMER DYKE NL 920395282 GEB:28-06-17

GEB:17-05-15 V

: Rambo V Vredenburg

V

: Lautinus

M

: Petra van Halfweg

M

:

MV : Ekimos V het Zwaluwnest

NL 761679840

MV : Tom

EIG : J W M te Riele, Vaassen

EIG : Knedostables.Nl Knetemann, Wijdewormer

FOK : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

FOK : De Schermer Dyke, Grootschermer

RUBRIEK 06 VROUWELIJK 409 KNEDO CYNTHIA ET GEB:13-09-19

NL 477135034

MINI’S TOT 4 MAAND RING 02 TIJD 09.42 UUR AANTAL 5 NR. 409 T/M 413

411 KNEDO CINDERELLA ET GEB:03-09-19

NL 477135027

413 SILVIA GEB:17-08-19

V

: Nico

V

: Nico

V

: Silvester

M

: Knedo Xinderella

M

: Knedo Xinderella

M

: Daphne’s Tina

NL 725776268

MV : Gigant V Vredenburg

MV : Gigant V Vredenburg

MV : Tinus

EIG : Knedostables.Nl Knetemann, Wijdewormer

EIG : Knedostables.Nl Knetemann, Wijdewormer

EIG : J van Beukelen, Pesse

410 MAS V ‘T AMMERSLAND GEB:07-09-19

412GONBERTHAXVDJACOBUSHOEVE NL660767950 GEB:28-08-19

NL 562204436

V

: Leijenhorst 173

V

: Norbert

M

: Marieke 3 V ‘t Ammersland

M

: Van Volenbeek Gonda 11

MV : Gertinus van Volenbeek

MV : Gerko van Volenbeek

EIG : Vof ‘t Ammerse Land, Ammerstol

EIG : Gbm van Abeelen, Dorst

RUBRIEK 07A VROUWELIJK 4 TOT 8 MAAND RING 02 TIJD 09.57 414 BUNTHOEVE SILVIA 30 GEB:15-07-19

NL 730270100

417 ELSA GEB:03-07-19

NL 699455611

UUR AANTAL 7 NR. 414 T/M 420

420 CHARLOTTE VAN HALFWEG NL 534880169

GEB:02-06-19

V

: Chardon

V

: Jacqueline’s Topjob Az

V

: Lautinus

M

: Bunthoeve Silvia 18

M

: Witrikje

M

: Roos V Halfweg

MV : Patamon van Knedo

MV : Sander van Halfweg

MV : Marcel

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : De Schermer Dyke, Grootschermer

EIG : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

415 BUNTHOEVE SILVIA 29 GEB:10-07-19

NL 730270092

418 KNEDO CALETTE GEB:10-06-19

V

: Chardon

V

: Kick

M

: Bunthoeve Silvia 18

M

: Knedo Alette

NL 477135010

MV : Patamon van Knedo

MV :

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : Knedostables.Nl Knetemann, Wijdewormer

416 JACODE HELGA GEB:10-07-19

NL 891528076

419 CHANTALLE VAN HALFWEG NL 534880176 GEB:08-06-19

V

: Gusela’s Jacode

V

: Arjan

M

: Weteringshoeve Helga

M

: Ans van Halfweg

MV : Burger Dagobert

MV : Lautinus

EIG : W van Deuveren, Elspeet

EIG : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 35

N OV E M B E R

2 0 1 9

35

07-11-2019 11:20


V E R B E T E R D

R O O D B O N T

RUBRIEK 07B VROUWELIJK 421 ANGELIQUE VD OUDE SMITSE NL 660759724 GEB:14-05-19

424 BUNTHOEVE COBA 39 GEB:23-04-19

V

: Jasper

V

: Big Ben

V

: Leijenhorst 173

M

: De L’Elevage

M

: Bunthoeve Coba 29

M

: Ingrid 5 van ‘t Veerhuis

NL 661669998

GEB:10-04-19

MV : Dartagnan R

MV : Lumineux d’Ochamps

EIG : R de Smit, Amstelveen

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : J G M Hoekman, Zalk

NL 919429897

425 RENSKE GEB:23-04-19

V

: Jack

V

: Leijenhorst 173

M

: Judith 3

M

: Isa

MV : Kobus 4

MV : Wijnand 29

EIG : A G Bos, Ouwerkerk

EIG : R Morren, T Loo Oldebroek

423 CELINE V VREDENBURGH NL 657232483 GEB:28-04-19

426 PAULINA GEB:19-04-19

V

: Zolani V Vredenburg

V

: Jasper

M

: Vere van Vredenburgh

M

: Enith van de Oude Smitse

MV : Evert vd Hoge Varen

MV : Groot Rassert 545

EIG : J W M te Riele, Vaassen

EIG : J W M Kragtwijk, Balkbrug

RUBRIEK 08 428 CARINE VAN HALFWEG GEB:27-03-19

NL 685904471

NL 742762347

VROUWELIJK 8 TOT 12 MAAND RING 02 TIJD 10.39 UUR AANTAL 6

NL 534880152

NR. 421 T/M 427

427 INGRID 6 VAN ‘T VEERHUIS NL 844629656

MV : Tom

422 JUDITH 4 GEB:10-05-19

NR. 428 T/M 433

430 OLIJFJE 3 V/H GRAAFSCHAP NL 630690448 GEB:30-01-19

432 LAURA 22 VD JACOBUSHOEV NL 872867842 GEB:02-01-19

V

: Arjan

V

: Dario van Pesaken

V

: Gontinus

M

: Kelly van Halfweg

M

: Beatrix v/h Graafschap

M

: Van Volenbeek Laura 2

MV : Tarik van Vredenburgh

MV : Tom

MV : Gerko van Volenbeek

EIG : T A N Veerman, Zuidoostbeemster

EIG : C de Graaf, Amsterdam

EIG : Gbm van Abeelen, Dorst

429 PATRICIA 2 GEB:24-03-19

431 CHANTAL V VREDENBURGH NL 658332087 GEB:07-01-19

433 RAMONA

NL 529230087

: Dorus

V

: Josina’s Jos

V

: Remco

M

: Patricia 1

M

: Tirina van Vredenburgh

M

: Carlo’s Daphne

MV : David van de Blaak

MV : Evert vd Hoge Varen

MV : Carlo van de Kralo;rheide

EIG : A J A Velthoen-van Kooten, Fijnaart

EIG : J W M te Riele, Vaassen

EIG : J van Beukelen, Pesse

434 MARIT GEB:23-11-18

VROUWELIJK 12 TOT 16 MAAND RING 02 TIJD 10.57 UUR AANTAL 5 NR. 434 T/M 438

NL 664734446

436 ARIEL GEB:07-10-18

NL 597754764

438 BUNTHOEVE SILVIA 26 GEB:15-08-18

V

: Rocco van de Oude Smitse

V

: Lautinus

V

: Billy

M

: Yes

M

:

M

: Bunthoeve Silvia 20

MV : Groot Rassert 545

MV : Tom

MV : Storm

EIG : N vd Schaft, Aalsmeer

EIG : De Schermer Dyke, Grootschermer

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

435 BRITT VAN VREDENBURGH NL 754530600 GEB:10-11-18

437 MAARTJE V ‘T AMMERSLANDNL 934504140 GEB:16-08-18

V

: Zwen

V

: Gertinus van Volenbeek

M

: Zabrina van Vredenburgh

M

: Marieke 2 V ‘t Ammersland

MV : Stony

MV : Jacqueline’s Topjob Az

EIG : J W M te Riele, Vaassen

EIG : Vof ‘t Ammerse Land, Ammerstol

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 36

NL 619675688

GEB:31-12-18

V

RUBRIEK 09

36

4 TOT 8 MAAND RING 02 TIJD 10.18 UUR AANTAL 7

NOV EMBER

NL 731769298

2 019

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 10 VROUWELIJK 439 MARTINE GEB:25-06-18

NL 544334405

16 TOT 24 MAAND RING 02 TIJD 11.12 UUR AANTAL 6

441 JOKE GEB:17-06-18

NL 544334380

NR. 439 T/M 444

443 SAAR 4 GEB:17-04-18

V

: Jasper

V

: Jasper

V

: Lautinus

M

: Laura

M

: Mieni

M

: Saar

NL 639854137

MV : Storm

MV : Bas van het Veerhuis

MV : Sander van Halfweg

EIG : N vd Schaft, Aalsmeer

EIG : N vd Schaft, Aalsmeer

EIG : De Schermer Dyke, Grootschermer

442 PATRICIA VDOUDE SMITSE NL 660759630 GEB:24-05-18

444 DAPHNE 2 GEB:20-12-17

440 BEA GEB:18-06-18

NL 544334429

NL 649474952

V

: Jasper

V

: Leyenhorst 149

V

: Groot Rassert 539

M

: Bella

M

: De L’Elevage Joanna

M

: Daphne’s Tineke

MV : Storm

MV : Tom

MV : Tinus

EIG : N vd Schaft, Aalsmeer

EIG : R de Smit, Amstelveen

EIG : J van Beukelen, Pesse

RUBRIEK 11 VROUWELIJK 445 DE ZUIVELHOEVE HEIDI GEB:14-11-17

NL 673457367

2 TOT 3 JAAR RING 02 TIJD 11.30 UUR AANTAL 3

NR. 445 T/M 447

446 HARSATERDRECHT GRETHA 11 NL 532535306 GEB:22-06-17

447 BUNTHOEVE COBA 33 V

: Carlo van ‘t Veerhuis

M

: Bunthoeve Coba 23

V

: Lambert Better Red

V

: Leijenhorst 173

M

: De Zuivelhoeve Jantje

M

: Harsaterdrecht Gretha 4

GEK:14-09-19

MV : Lando

MV : Big Ben

MV : Patamon van Knedo

EIG : H Dunnink-Timmerman, Rouveen

EIG : R Y Toering, Nijkerkerveen

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

RUBRIEK 12 VROUWELIJK 448 MAXIMA VAN ‘T VEERHUISNL 882129536 GEB:17-05-16 V

: Jacqueline’s Topjob Az

M

: Petra 26

GEK:05-06-19

3 TOT 4 JAAR RING 02 TIJD 11.39 UUR AANTAL 4

450 DE ZUIVELHOEVE JANTJE GEB:28-10-15 V

: Lando

M

: De Zuivelhoeve Heidi

NL 673457350 GEK:28-01-19

451 ANKE VAN DE OUDE SMITSE NL 742059302 GEB:27-04-15 V

: Groot Rassert 592

M

: Ingrid 16

GEK:24-05-18

MV : Alex van ‘t Veerhuis

MV : Simon

EIG : J G M Hoekman, Zalk

EIG : H Dunnink-Timmerman, Rouveen

EIG : R de Smit, Amstelveen

V

: Vince V Vredenburg

M

: Bertha 17

GEK:25-07-19

NR. 448 T/M 451

MV : Tom

449 BERTHA 23 GEB:13-05-16

NL 765868396

GEB:09-03-17

NL 672662489 GEK:17-04-19

MV : Rachid V Vredenburg EIG : G Polinder, Nunspeet

RUBRIEK 13 VROUWELIJK 452 BUNTHOEVE COBA 26 GEB:30-12-14 V

: Jacobar 28 Az

M

: Coba 16

NL 919667079 GEK:17-06-19

4 TOT 6 JAAR RING 02 TIJD 11.51 UUR AANTAL 3

NR. 452 T/M 454

453 ROSALIEN 39 VD VOORPOOL NL 710603007 GEB:02-06-14

454 PATRICIA 1 GEB:02-05-14

V

: Donald

V

: David van de Blaak

M

: Rosalien 31

M

: V.D. Lingenhof Patricia

GEK:14-09-19

NL 882529510 GEK:24-03-19

MV : Martijn

MV : Bertus

MV : Theo

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : A A M Withag, Enschede

EIG : A J A Velthoen-van Kooten, Fijnaart

FOK : H J J Hutten, Geesteren Ov

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 37

N OVE M B E R

2 0 1 9

37

07-11-2019 11:20


V E R B E T E R D

R O O D B O N T

RUBRIEK 14 455 BUNTHOEVE COBA 19 GEB:17-07-13 V

: Jacobar 28 Az

M

: Coba 16

VROUWELIJK 6 JAAR EN OUDER RING 02 TIJD 12.00 UUR AANTAL 3 NR. 409 T/M 457

NL 878065909 GEK:10-04-19

456 VAN VOLENBEEK GONDA 11 NL 525697271 GEB:20-05-12

457 DAPHNE’S TINA GEB:04-03-12

V

: Gerko van Volenbeek

V

: Tinus

M

: Van Volenbeek Gonda 1

M

: Daphne’s Gravin

GEK:28-08-19

NL 887469095 GEK:17-08-19

MV : Martijn

MV : Big Ben

MV : Graaf

EIG : Mts A en J vd Bunt, Dronten

EIG : Gbm van Abeelen, Dorst

EIG : J van Beukelen, Pesse

FOK : Rozendaals Rose’s B.V., Putten

RUBRIEK 15 ZOOGSTEL MET KALF TOT 6 MAAND RING 02 446 met 391

456 met 412

453 met 390

457 met 413

TIJD 13.00 UUR AANTAL 5

454 met 429

RUBRIEK 16 AFSTAMMELING VAN 1 KOE RING 02

TIJD 13.15 UUR AANTAL 2

– T veerman – Knedo/Stables

RUBRIEK 17 AFSTAMMELINGEN VAN 1 STIER RING 02 TIJD 13.30 UUR

AANTAL 2

– T. Veerman Arnold – N. van der Schaft , Jasper van de Oude smit

RUBRIEK 18 BEDRIJFSGROEP VROUWELIJK TOT 1 JAAR RING 02 TIJD 13.45 UUR

AANTAL 2

– J W M te Riele – Knedo Stables

RUBRIEK 19 KAMPIOENEN MANNELIJK

RING 02 TIJD 14.00 UUR AANTAL 5

– Mini’s 1 tot 4 maand

– 2 jaar en ouder

– 4 tot 12 maand

– Mister toekomst

– 1 tot 2 jaar

RUBRIEK 20 KAMPIOENEN VROUWELIJK

38

RING 02 TIJD 14.15 UUR AANTAL 6

– Mini’s 1 tot 4 maand

– 2 tot 4 jaar

– 4 tot 12 maand

– 4 jaar en ouder

– 1 tot 2 jaar

– Miss toekomst

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 38

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:20


RUBRIEK 21 ALGEMEEN KAMPIOEN MANNELIJK RING 02 TIJD 15.00 UUR RUBRIEK 22 ALGEMEEN KAMPIOEN VROUWELIJK RING 02 TIJD 15.00 UUR

OVERZICHT INZENDERS VERBETERD ROODBONT Gbm van Abeelen Steenovensebaan 29 4849 RD Dorst +31161225511 Vof ‘t Ammerse Land Lekdijk 72 2865 LE Ammerstol +31621866211 J van Beukelen Kraloerwg 11 7933 TA Pesse +31528241799 A G Bos Kon Julianastr 7 4305 AJ Ouwerkerk +31111642045 Mts A en J vd Bunt Wisentwg 22 8251 PC Dronten +31321318527 W van Deuveren Kl Koloniewg 141 8075 PB Elspeet +31577492003

393-412-432-456

410-437

413-433-444-457

405-422

392-396-401-404-414-415 424-438-447-452-455

416

H Dunnink-Timmerman Oude Rykswg 399 A 7954 GH Rouveen +31522291543

399-400-445-450

De Schermer Dyke Noordeinde 62 1843 JK Grootschermer +31299674234

417-436-443

C de Graaf Nw Gouw 2 1027 AW Amsterdam +31204904959 J G M Hoekman Zalkerdk 16 8276 AC Zalk +31383636444 Knedostables.Nl Knetemann Noorderweg 110 1456 NL Wijdewormer +31622622998 J W M Kragtwijk De Pol 6 7707 PA Balkbrug +31206412451 G Polinder Oosteinderwg 114 8072 PD Nunspeet +31341257339 R Morren Bovenheigraaf 104 8095 PE T Loo Oldebroek +31634086299 J W M te Riele Oude Sluiswg 7 8171 LG Vaassen +31578576661 N vd Schaft Aalsmeerderwg 359 1432 CS Aalsmeer +31297287352

430

427-448

R de Smit Langs de Akker 0 1182 BP Amstelveen R Y Toering Amersfoortseweg 91 3864 NC Nijkerkerveen +31623299734

391-446

406-409-411-418

T A N Veerman Volgerwg 71 1461 HT Zuidoostbeemster +31299436855

394-419-420-428

426

A J A Velthoen-van Kooten Blaaksedijk 34 4793 RN Fijnaart +31168462588

429-454

A A M Withag Veldzichtwg 45 7532 PT Enschede +31534617899

390-453

397-449

425

T van Zaanen Zunderdorpergouw 22 1027 AT Amsterdam +31206362664

395

398-407-408-423-431-435

434-439-440-441

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 39

402-403-421-442-451

N OVE M B E R

2 0 1 9

39

07-11-2019 11:20


Berg Stal & Weide Inrichting

Arbeidsbesparend • Diervriendelijk • Duurzaam Totaalleverancier voor de melkveehouderij en de vleesveehouderij

Specialist in: stal inrichting, las & montage, weide afrastering voeder & drinktechniek

www.bergstalinrichting.nl

info@bergstalinrichting.nl 06 39 20 36 82 40

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 40

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:20


Kiezen voor natuurlijke geboorten Het Belgisch Witblauw Stamboek, het Stamboek Verbeterd Roodbont, LTO Nederland en hun projectpartners willen met het project ‘Bewust Natuurlijk Luxe’ een stevige basis leggen voor een omslag naar meer natuurlijke geboorten. Het project doet dit onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de fokkerij via bekkenmaten en over managementmaatregelen die natuurlijke geboorten bevorderen.

BNL op de NVM

U vindt ons tussen de stands van de stamboeken BWB en VRB.

In de ringen zullen koeien gepresenteerd worden met ruime bekkens, positieve fokwaarden en/of die natuurlijk gekalfd hebben: - VRB: de BNL-rubriek - BWB: demogroep BNL BNL heeft in de periode 2015-2019 gewerkt aan de eerste stappen in de omslag naar meer natuurlijke geboorten. De Minister heeft de vooruitgang positief beoordeeld en ondersteuning toegezegd voor de tweede periode van 4 jaar. Hierin blijft het meetseizoen de basis, aangevuld met intensiever fokadvies, leren gerichter te selecteren en meer praktijkervaring opdoen en samenwerken met dierenartsen. Goed op de hoogte blijven? Meld u aan op www.VleesveeNET.nl

www.bewustnatuurlijkluxe.nl Twitter: @BewustNLuxe

Projectleider: Saskia Scheer Postbus 40, 6700 AA Wageningen T: 088 - 888 66 77 E: info@bewustnatuurlijkluxe.nl

Praktijkcoördinator: Bert van Abeelen T: 06 - 239 282 64 E: bertvanabeelen@planet.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

VV_catalogus-2019.indd 41

07-11-2019 11:20


SCHRIJVER

SPECIALIST IN STALINRICHTING

Elke stalinrichter kan een stal voorzien van goed materiaal. Maar dat is niet onze passie. Agrarisch ondernemen gaat volgens ons over dierenwelzijn. Niet over ijzer, staal en bevestigingsmateriaal. Wij denken echt met jou mee in de zoektocht naar een optimale leefomgeving voor jouw koeien. Of het nu gaat om een kalverbox, renovatie van een stal of inrichting van een nieuwe stal.

Schrijver Stalinrichting B.V. - +31 (0)570-53 17 77 - info@schrijver-stal.nl

42

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 42

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:21


P I E M O N T E S E

BESTUUR VAN HET NEDERLANDS PIEMONTESE STAMBOEK Kreitenstraat 42 5061 PT Oisterwijk Tel.: 06-21517542 info@piemontesestamboek.nl Bestuur - A.M. (Ad) van Vught (voorzitter) Tel.: 013 – 521 20 66 - H. (Henk) Hengsteboer (penningmeester) - B.W.F. (Bas) Wilborts (secretaris) - J.A.J.M. (Bas) Basemans (vice voorzitter) - J.H. (Jan) Nijhof (bestuurslid) Jury - Federico Momo (Italie) - Job Vlastuin (Nederland) Arbiter - Johan Rouweler Ringmeester - Henk Hengsteboer - Ad van Vught Secretariaat keuring - Silvia Boer Lintendames - Fleur Basemans - Nora Wilborts Keuringscommissie keuring@piemontesestamboek.nl Tel.: 06 229 552 63 - Ad van Vught - Jan Nijhof - Jan van de Sande - Silvia Boer

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 43

N OV E M B E R

2 0 1 9

43

07-11-2019 11:21


P I E M O N T E S E

RUBRIEK 01 MANNELIJK 0 – 8 MND RING 5 TIJD 09.00 UUR 350 CAMILLIO GEB:15-05-19

NL 658979790

351 MOLENZICHT RAF GEB:20-04-19

NL 613175012

AANTAL 3

NR. 350 T/M 357

352 FORTWIJK 311 GEB:05-04-19

V

: Fortwijk Bonito 73

V

: Ricciolo

V

: Bonito 88

M

: Lena 18

M

: Molenzicht Maxie

M

: Hennie

NL 967752866

MV : Camilo

MV : Russ

MV : Nelson

EIG : J L van der Heijden, Dedemsvaart

EIG : Van Vught Veebedrijf Vof, Oisterwijk

EIG : J H Dekker, Veeningen

RUBRIEK 02 MANNELIJK 0 – 8 MND RING 5 TIJD 09.15 UUR 353 BONITO 107 GEB:24-03-19

NL 745315377

354 FREDDIE GEB:24-03-19

NL 918929219

AANTAL 3

NR. 353 T/M 355

355 BARCO P GEB:18-03-19

V

: Samurai

V

: Regalo

V

: Valentino

M

: Natasja 42

M

: Marian 11

M

: Loretta P14

NL 712362977

MV : Fortwijk Bonito 73

MV : Orlando

MV : Ural vd Kreitehei

EIG : L Bonestroo, Nunspeet

EIG : J H Nijhof, Holten

EIG : P.A. Pijpker, Marum

FOK : H Hengsteboer, Nieuwleusen

RUBRIEK 03 MANNELIJK 8 MND – 1 JAAR RING 5 TIJD 09.30 UUR 356 MOLENZICHT UCCELLO

NL 967174969

357 FORTWIJK 298

GEB:27-12-18

GEB:08-12-18

V

: Uranus

V

: Fortwijk Bonito 73

M

: Molenzicht Marielle

M

: Nina

MV : Naso

MV : Bonito 84

EIG : Van Vught Veebedrijf Vof, Oisterwijk

EIG : J H Dekker, Veeningen

NL 548073805

359 SAVANA P4

: Paride

V

: Valentino

M

: Natasja

M

: Savana P 2

MV : Unico

MV : Tyson

EIG : H J Seinen, Balkbrug

EIG : P.A. Pijpker, Marum

NL 918929226

362 JULIA 8 GEB:03-05-19

NL 708244344

AANTAL 5 364 VICONA GEB:26-04-19

V

: Valentino

V

: Bonito 97

V

: Vicon

M

: Marian 13

M

: Julia 4

M

: Liesa v/d Kreitehei

MV : Clinton

MV : Roelof

MV : Ibrido

EIG : J H Nijhof, Holten

EIG : L Bonestroo, Nunspeet

EIG : De Hei, Oisterwijk

361 MOLENZICHT UNICA GEB:06-05-19

NL 613175029

363 JULIA 7 GEB:01-05-19

V

: Unico

V

: Fortwijk Bonito 73

M

: Molenzicht Marja

M

: Griota 24

MV : Marte

MV : Tyson

EIG : Van Vught Veebedrijf Vof, Oisterwijk

EIG : L Bonestroo, Nunspeet

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 44

NR. 358 T/M 359

NL 593162994

RUBRIEK 05 VROUWELIJK 0 – 8 MND RING 5 TIJD 9.55 UUR

44

AANTAL 2

GEB:23-06-19

V

360 MARIAN 24 GEB:12-05-19

NR. 356 T/M 357

NL 668252618

RUBRIEK 04 VROUWELIJK 0 - 8 MAANDEN RING 5 TIJD 9.45 UUR 358 NATHALIE GEB:24-07-19

AANTAL 2

NOV EMBER

NR. 360 T/M 364 NL 615800558

NL 708244337

2 019

07-11-2019 11:21


RUBRIEK 06 VROUWELIJK 8 MND – 1 JAAR RING 5 TIJD 10.15 UUR AANTAL 7 365 QUNA GEB:13-03-19

NL 636057175

368 ALDA GEB:11-02-19

NL 668252663

NR. 365 T/M 371

370 NATASJA 48 GEB:01-02-19

V

: Regalo

V

: Fortwijk Bonito 73

V

: Valentino

M

: Quinty

M

: Iris

M

: Natasja 35

NL 745315315

MV : Nelson

MV : Alessandro

MV : Quadrato

EIG : Jpajm van de Sande, Haaren

EIG : J H Dekker, Veeningen

EIG : H Hengsteboer, Nieuwleusen

366 ROBINHA GEB:09-03-19

NL 636057151

369 GRIOTA 33 GEB:04-02-19

NL 745315322

371 NATASJA 47 GEB:27-01-19

V

: Luigi

V

: Ostu

V

: Valentino

M

: Roza

M

: Griota 28

M

: Natasja 38

NL 745315308

MV : Nelson

MV : Pupillo

MV : Quadrato

EIG : Jpajm van de Sande, Haaren

EIG : H Hengsteboer, Nieuwleusen

EIG : H Hengsteboer, Nieuwleusen

367 LINDSEY.Z GEB:02-03-19 V

: Uranus

M

: Ziva

NL 658979738

MV : Natale EIG : J L van der Heijden, Dedemsvaart

RUBRIEK 07 VROUWELIJK 8 MND – 1 JAAR 372 LUMACA 69 GEB:23-12-18

NL 749710499

373 NORMA 58 GEB:12-12-18

RING 5 TIJD 10.40 UUR AANTAL 3 NL 749710482

NR. 372 T/M 374

374 ALBA GEB:01-12-18

V

: Valentino

V

: Unico

V

: Quibis

M

: Lumaca 56

M

: Norma 32

M

: Nina

NL 668252601

MV : Milord

MV : Natale

MV : Fortwijk Bonito 73

EIG : Piemontese Fokbedrijf van Gelder, Hoge Hexel

EIG : Piemontese Fokbedrijf van Gelder, Hoge Hexel

EIG : J H Dekker, Veeningen

RUBRIEK 08 VROUWELIJK 1 – 2 JAAR 375 ANNET GEB:19-03-18

NL 668252461

376 FRIDIE 71 GEB:04-01-18

RING 5 TIJD 10.55 UUR AANTAL 3 NL 654510254

NR. 290

377 NAVIDA GEB:25-12-17

V

: Pascaro

V

: Tosto

V

: Scudo

M

: Iris

M

: Fridie 47

M

: Noëlle

NL 708956982

MV : Fortwijk Bonito 73

MV : Natale

MV : Salmur

EIG : J H Dekker, Veeningen

EIG : Piemontese Fokbedrijf van Gelder, Hoge Hexel

EIG : Jpajm van de Sande, Haaren

RUBRIEK 09 VROUWELIJK 2 – 3 JAAR RING 5 TIJD 11.10 UUR AANTAL 4 378 NATASJA GEB:14-07-17 V

: Unico

M

: Nadrato

NL 611173533 GEK:24-07-19

380 NORMA 50 GEB:11-04-17 V

: Unico

M

: Norma 32

NL 758810094

MV : Quadrato

MV : Natale

EIG : H J Seinen, Balkbrug

EIG : Piemontese Fokbedrijf van Gelder, Hoge Hexel

379 CLAUDIA GEB:15-04-17

NL 764751785

381 MARIAN 21 GEB:23-02-17

V

: Richard

V

: Russ

M

: Mirjam

M

: Marian 11

MV : Bonito 59

MV : Orlando

EIG : J H Dekker, Veeningen

EIG : J H Nijhof, Holten

NR. 378 T/M 381

NL 739729113

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 45

N OV E M B E R

2 0 1 9

45

07-11-2019 11:21


P I E M O N T E S E

RUBRIEK 10 382 NATASJA 42 GEB:13-04-16 V

: Fortwijk Bonito 73

M

: Natasja 36

VROUWELIJK 3–5 JAAR RING 5 TIJD 11.25 UUR

NL 735515107 GEK:24-03-19

384 MARIAN 19 GEB:06-03-16 V

: Regalo

M

: Marian

NL 739729098 GEK:02-02-19

AANTAL 5

NR. 382 T/M 386

386 FRIDIE 62 GEB:13-01-15 V

: Natale

M

: Fridie 43

NL 868609627 GEK:31-03-17

MV : Quasimodo

MV : Clinton

MV : Jarno

EIG : H Hengsteboer, Nieuwleusen

EIG : J H Nijhof, Holten

EIG : Piemontese Fokbedrijf van Gelder, Hoge Hexel

383 FRIDIE 68 GEB:10-03-16 V

: Natale

M

: Fridie 43

NL 754709875 GEK:09-01-19

385 UMAYA V/D KREITEHEI GEB:08-02-16 V

: Umayo

M

: Ureta v/d Kreitehei

NL 928607262 GEK:02-02-19

MV : Jarno

MV : Ural vd Kreitehei

EIG : Piemontese Fokbedrijf van Gelder, Hoge Hexel

EIG : De Hei, Oisterwijk FOK : C.J. van de Nostrum, Oisterwijk

RUBRIEK 11 VROUWELIJK > 5 JAAR RING 5 TIJD 11.40 UUR AANTAL 2 387 ROZA GEB:02-03-12 V

: Nelson

M

: Roza

NL 706849976

388 GRIOTA 24

NR. 387 T/M 388

NL 536314538

GEB:17-02-10 GEK:09-03-19

V

: Tyson

M

: Griota 12

GEK:01-05-19

MV : Henk

MV : Baffo

EIG : Van de Sande – van Dijk VOF, Haaren

EIG : L Bonestroo, Nunspeet FOK : H Hengsteboer, Nieuwleusen

RUBRIEK 12 ZOOGSTELLEN 378 NATASJA GEB:14-07-17 V

: Unico

M

: Nadrato

NL 611173533 GEK:24-07-19

RING 5 TIJD 11.55 UUR AANTAL 1

358 NATHALIE GEB:24-07-19 V

: Paride

M

: Natasja

MV : Quadrato

MV : Unico

EIG : H J Seinen, Balkbrug

EIG : H J Seinen, Balkbrug

RUBRIEK 13 BEDRIJFSGROEPEN

NR. 378 EN 358

NL 548073805

RING 5 TIJD 12.05 UUR

- Piemontese Fokbedrijf van Gelder - H. Hengsteboer - J.H. Dekker - Van de Sande – van Dijk VOF

46

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 46

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:21


KAMPIOENSKEURING 14

stier 0-8mnd.

rubriek 1

15

stier 8 mnd. 1 jaar,

rubriek 2-3

16

vrl 0-8 mnd.

rubriek 4-5

17

vrl 8mnd.

rubriek 6-7

18

vrl 1-2 jaar

rubriek 8

19

vrl 2-3 jaar

rubriek 9

20

vrl 3-5 jaar

rubriek 10

21

vrl 5 jaar+

rubriek 11

22

aanwijzen alg. kampioenen

23

alg. kampioen mannelijk

rubriek 14-15

alg. kampioen vrouwelijk

rubriek 16-17-18-19-20-21

prijsuitreiking en defilé

INZENDERS NEDERLANDS PIEMONTESE STAMBOEK L Bonestroo Kolmansweg 89 A 8071 SP Nunspeet +31341257041 J H Dekker Fortwyk 10 7924 PS Veeningen +31528391229

353-362-363-388

De Hei, B. Basemans Kreitenstraat 20 5061 PT Oisterwijk +31651788649

350-367

Van de Sande – van Dijk VOF Roonsestraat 3 5076 PM Haaren +31622955263

H Hengsteboer Meentjeswg 3 7711 EV Nieuwleusen +31529427638

369-370-371-382

H J Seinen Den Oosterhuis 22 A 7707 PE Balkbrug +31523614863

372-373-376 380-383-386

J H Nijhof Deventerweg 76 7451 MB Holten +31548365391

354-360-381-384

Van Vught Veebedrijf Vof Kreitenstraat 40-42 5061 PT Oisterwijk +31135212066

364-385

P.A. Pijpker Haarsterweg 42 9363 VE Marum +31594643864

355-359

352-357-368-374-375-379

Piemontese Fokbedrijf van Gelder Piksenwg 18 7645 BD Hoge Hexel +31546698099

J L van der Heijden Ommerkanaal 28 7701 RE Dedemsvaart +31523612143

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 47

365-366-377-387

358-378

N OV E M B E R

351-356-361

2 0 1 9

47

07-11-2019 11:21


AANTEKENINGEN

48

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 48

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:21


Trillingsarm

IJZERSTERK IN HEIWERK Neem een kijkje op onze website voor alle mogelijkheden, onze vacatures of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Heicombinatie SPS bestaat uit een vakbekwaam en betrokken team met een uitgebreid machinepark. Wij leveren en heien diverse soorten heiwerk en damwanden. Tevens realiseren wij compleet funderingsherstel, inclusief hei-, beton-, en grondwerk en zijn wij een gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf (conform BRL SIKB 7000 protocol 7001+7004).

WWW.HEICOMBINATIESPS.NL Grootschermerweg 4A | 1843 HE Grootschermer | Tel. 0229-563 096

Snel gerealiseerd en waardevast

Kavelpadplaat 270x320x17cm Rechtstreeks vanaf de auto gelegd

0224 - 54 46 07 tuin@spaansen.nl

www.spaansen.nl

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 49

N OV E M B E R

2 0 1 9

49

07-11-2019 11:21


Onze top 3 rundveevoeders: Perspulp:

delen van de suikerbiet

Bierbostel: de vezelfractie van de gerstekorrel en eiwitdelen van de gerst Corngold®: vers maïsglutenvoer, een mengsel van maïszemelen, zetmeel en eiwit

Kwalitatief, 100% natuurlijk en smakelijk Uw koeien eten het graag en krijgen hierdoor meer voedingsstoffen binnen, wat een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid, groei en melkproductie. Voedingsstoffen uit planten zoals suikerbieten, aardappelen, mais en tarwe, hoofdzakelijk bij u in de regio geteeld. Het maakt het ruwvoer afkomstig van uw eigen grond extra smakelijk. Daarnaast levert voer van Duynie een positieve bijdrage aan uw resultaat door de verlaging van uw voerkosten, goed advies en extra services.

info@duynie.nl 50

V LEESV EECATALOGUS

NOV EMBER

VV_catalogus-2019.indd 50 DUY0208_AD_Rundfokveedag_A5_W.indd

1

www.duynie.nl

2 019

07-11-2019 11:21 03-06-19 09:33


9 09:33

L I M O U S I N

BESTUUR VAN DE LIMOUSIN VERENIGING NEDERLAND

Voorzitter Jan Hendrik Elzinga 06-51626777 Secretaris/ penningmeester Karien Smit 06-29103470 info@limousinrund.nl Vice-voorzitter Tiemen Korvemaker Bestuursleden Saskia Joha Hendrik Kreuger Fons Pessers Jan Smeenk Inspecteur Hans Toorneman Medewerkers keuring: Jan Hendrik Elzinga Jury Torsten Kirstein Duitsland Ringmeester Tiemen Korvemaker Jan Smeenk Secretariaat/stand Karien Smit Elina Boerma Betsie Holterman-Buis Wijmtje Fidder-Hop Lintendame Dannille Ooms

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 51

N OV E M B E R

2 0 1 9

51

07-11-2019 11:21


L I M O U S IN

RUBRIEK 01 270 COWPORATION OBBY GEB:08-10-18

KALVEREN RING 7 TIJD 9.10 UUR

NL 948298024

271 COWPORATION ORANJE GEB:26-09-18

AANTAL 3 NL 898402607

NR. 270 T/M 272 272 ODELINE P VAN ‘T HOOGEVELD NL 608280921 GEB:21-09-18

V

: Correze

V

: Gagneur Mn

V

: Torino Pp

M

: Claeys Loretta

M

: Claeys Louise

M

: Gentille van ‘t Hoogeveld

MV : Grand-Duc

MV : Ivan-Claeys

MV : Copin

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

RUBRIEK 02.1 PINKEN

RING 7

TIJD 9.30 UUR AANTAL 4

NR. 273 T/M 276

273 OTTAVIA VAN ‘T HOOGEVELD NL 608280899 GEB:18-08-18

275 COWPORATION OASIS GEB:21-04-18

V

: Luck

V

: Elite Forever Brill

V

: Ianis P P

M

: Jorien van ‘t Hoogeveld

M

: Claeys Joli

M

: Indi

NL 898402537

276 ODINA

NL 714420486

GEB:09-04-18

MV : Valseur

MV : Grand-Duc

MV : Adelaar

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Mts G+W Kreuger-Zagt, Loenersloot FOK : Mts G&W&H Kreuger, Loenersloot

274 OLIVIA GEB:05-06-18 V

: Ianis P P

M

: Liefde

NL 714420570

MV : Demitrios EIG : Mts G+W Kreuger-Zagt, Loenersloot FOK : Mts G&W&H Kreuger, Loenersloot

RUBRIEK 02.2 PINKEN RING 7

TIJD 9.50 UUR AANTAL 3

NR. 277 T/M 279

277 COWPORATION OJASMINE NL 898402450 GEB:26-03-18

278 LIEVENOOGEN ORCHIDEE GEB:28-02-18

V

: Elite Forever Brill

V

: Henk

V

: Henk

M

: Jasmine-Claeys

M

: Lievenoogen Hermeline

M

: Cowporation Leclaire

NL 760650325

279 LIEVENOOGEN OLIVIA GEB:04-01-18

NL 760650293

MV : Envers

MV : Klarlund Osvald

MV : Ampertaine Elgin

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : M.J. van Lievenoogen, Soerendonk

EIG : M.J. van Lievenoogen, Soerendonk

RUBRIEK 03 VAARZEN RING 7 TIJD 10.10 UUR 280 NADIA VD HIEDBRINK GEB:11-09-17

NL 743102195

282 NELLIE GEB:21-05-17

AANTAL4 NR. 280 T/M 283

UK 374401300133

283 LIEVENOOGEN NADINE

NL 729950169

GEB:08-05-17

V

: Lotto 1

V

: Trueman Jagger

V

: Henk

M

: Ivy vd Hiedbrink

M

: Foxhillfarm Isla

M

: Lievenoogen Iet

MV : Tastevin

MV : Wilodge Vantastic

MV

: Flor

EIG : M T J M Jansen, Braamt

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG/FOK

: M.J. van Lievenoogen, Soerendonk

FOK : United Kingdom

281 NICOLA GEB:25-05-17 V

: Trueman Jagger

M

: Foxhillfarm Isla

UK 374401600136

MV : Wilodge Vantastic EIG : Cowporation BV, Alblasserdam FOK : United Kingdom

52

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 52

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:21


RUBRIEK 04.1 KOEIEN RING 7 TIJD 10.35 UUR AANTAL 7 284 LIEFDE GEB:19-08-15 V

: Demitrios

M

: Cinderella

NL 721475316 GEK:05-06-18

287 COWPORATION IRISH GEB:26-09-13 V

: Valseur

M

: Claeys Feride

NL 767000945 GEK:28-08-18

NR. 284T/M 289 290 JORIEN VAN ‘T HOOGEVELD NL 750574705 GEB:03-09-14 V

: Valseur

M

: Corien

GEK18-08-18

MV : Uriel

MV : Delux

MV : Valere

EIG : Mts G+W Kreuger-Zagt, Loenersloot

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

FOK : Mts G+M J Zagt-den Boer, Loosdrecht

FOK : Cowporation B.V., Bleskensgraaf Ca

285 JEMBE P VAN ‘T HOOGEVELDNL 750574697 GEB:02-09-14

288 DEANA VAN ‘T HOOGEVELD NL 522866847 GEB:02-10-08

V

: Hurricane P

M

: Gabry van ‘t Hoogeveld

GEK:09-08-18

V

: Pacha 19

M

: Beata van ‘t Hoogeveld

GEK:17-06-19

MV : Daiver van ‘t Hoogeveld

MV : Parisien

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

286 ICONE-CLAEYS GEB:03-10-13 V

: Envers

M

: Claeys Elise

NL 877432816 GEK:14-09-16

289 CORIEN GEB:19-09-07 V

: Valere

M

: Valeri

NL 469980192 GEK:12-03-18

MV : Bacchus

MV : Ourasy

EIG : Het Limousinhof, Biervliet

EIG : Hoogeveld BV, Eelde FOK : Hilkens Mts, Herkenbosch

RUBRIEK 04.2 KOEIEN MET KALF RING 7 TIJD 11.00 UUR 291 MAIROSE P VAN ‘T HOOGEVELD NL 939978225 GEB:02-12-16 V

: Hurricane P

M

: Harper van ‘t Hoogeveld

GEK:24-09-19

292 CLAEYS LAVITA GEB:07-06-15 V

: Ivan-Claeys

M

: Claeys Dana

NL 925634166 GEK:01-04-19

AANTAL 4

NR. 291 T/M 293A

293 NINA GEB:12-04-17 V

: Ianis P P

M

: Linda

NL 714420424 GEK 03-11-19

MV : Viking

MV : Simon

MV : Ike

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Mts G+W Kreuger-Zagt, Loenersloot

FOK : Het Limousinhof, Biervliet

FOK : Mts G&W&H Kreuger, Loenersloot

291A PUPKES VAN ‘T HOOGEVELD NL 574882725 GEB:24-09-19

292A COWPORATION PICKET

V

: Torino Pp

GEB:01-04-19

293A PRIMA GEB: 03-11-19

M

: Mairose P van ‘t Hoogeveld

NL 681702910

NL 689621226

V

: Wilodge Cerberus

V

: Jensuis Pp

MV : Hurricane P

M

: Claeys Lavita

M

: Nina

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

MV : Ivan-Claeys

MV : Ianis P P

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Mts G+W Kreuger-Zagt, Loenersloot FOK : Mts G&W&H Kreuger, Loenersloot

RUBRIEK 05 JONGE STIEREN RING 7

TIJD 11.25 UUR AANTAL 3

NR. 294 T/M 296

294 COWPORATION PLUSMEE NL 681702770 GEB:16-01-19

295 COWPORATION ORKA

GEB:05-12-18

GEB:01-09-18

V

: Trueman Jagger

V

: Gagneur Mn

V

: Trueman Jagger

M

: Claeys Esmee

M

: Lunee

M

: Cowporation Inca

NL 681702679

296 COWPORATION OBJAT

MV : Bacchus

MV : Felix

MV : Carmorn Copilot

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 53

NL 898402568

N OV E M B E R

2 0 1 9

53

07-11-2019 11:21


L I M O U S I N

RUBRIEK 06.1 STIEREN RING 7

TIJD 11.50 UUR

AANTAL 3

NR. 297 T/M 299

297 OBRECHT P VAN ‘T HOOGEVELD NL 608280868 GEB:08-08-18

298 LIEVENOOGEN OBELIX

GEB:19-06-18

GEB:05-04-18

V

: Juri

V

: Manni

V

: Fantasio

M

: Ibeth van ‘t Hoogeveld

M

: Eunice

M

: Itelle

NL 533350469

299 OLDUP

FR 3716018067

MV : Faluron

MV : Unisson

MV : Exclusif

EIG : Hoogeveld BV, Eelde

EIG : M.J. van Lievenoogen, Soerendonk

EIG : Cowporation BV, Alblasserdam FOK : Frankrijk

RUBRIEK 06.2 STIEREN RING 7

TIJD 12.15 UUR

AANTAL 2

GEB:13-02-17

301 IANIS P P VAN ‘T HOOGEVELD NL 843273337 GEB:18-09-13

V

: Harley

V

: C.N. Mateo

M

: Elena

M

: Fia P van ‘t Hoogeveld

300 NEVADA REP

FR 5706233160

MV : Casanova

MV : Thurnstock Carlos P

EIG : Het Limousinhof, Biervliet

EIG : Mts G+W Kreuger-Zagt, Loenersloot

FOK : Frankrijk

FOK : Hoogeveld BV, Eelde

RUBRIEK 07

BEDRIJFSGROEPEN

RING 7

NR. 300 T/M 301

AANTAL 3

Cowporation BV Hoogeveld BV M.J. van Lievenoogen

KAMPIOENSKEURING Alle 1a en 1b bekroonde dieren Rubriek 1

kalveren

Rubriek 2.1 en 2.2

pinken

Rubriek 3

vaarzen

Rubriek 4.1 en 4.2

koeien

Rubriek 5

jonge stieren

Rubriek 6.1 en 6.2

stieren

OVERZICHT INZENDERS LIMOUSIN

54

Cowporation BV 270-271-275-277-281-282 Kortland 42 287-292-292A-294-295-296-299 2954 LD Alblasserdam +31884330000

M T J M Jansen Hiedenbrinkstr 2 7047 AB Braamt +31314651195

Hoogeveld BV Westerhorn 43 9761 VN Eelde +31503096468

Mts G+W Kreuger-Zagt 274-276-284-293-293A-301 Polderwg 6 3634 AC Loenersloot +31294232349

272-273-285-288-289-290291-291A-297

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 54

NOV EMBER

280

M.J. van Lievenoogen Blake Beemd 10 6027 NW Soerendonk +31495591285 Het Limousinhof Uitweg 2 4522 PV Biervliet +31115400800

278-279-283-298

286-300

2 019

07-11-2019 11:21


AGRiPROM VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 55

N OV E M B E R

2 0 1 9

55

07-11-2019 11:21


an s p or t e r t e VeTeus Kuipern Bent u goed verzekerd? Ontvang nu vrijblijvend een voorstel voor uw agrarische verzekeringen

Neem contact op voor een afspraak!

Export verzamelstal en R&O wasplaats

0546 - 697 393 info@spekenbrink.biz www.spekenbrink.biz

Beemdweg 5 b - 4221 LV Hoogblokland Tel. 0184 - 41 95 63 / 06 - 53 78 38 29 - Fax 0183 - 56 76 98 tkuipertransport@online.nl

[Typ hier]

Denk mee aan onze volgende generaties.

Verklein de ecologische voetafdruk met EUROCLIM.

www.dumoulin.eu

follow us on

56

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 56

NOV EMBER

Contact Jean-Franรงois Lericq: +32 498 88 20 44

2 019

07-11-2019 11:22


C H A R O L A I S

BESTUUR VAN HET NEDERLANDSE CHAROLAIS STAMBOEK Voorzitter/penningmeester dhr. Peter van Nieuwenhuijzen Lageweg 6 4675 RH Sint Philipsland Tel.: 0167 – 57 34 41 / 06 2883 6094 helenahoeve1@hetnet.nl bestuurslid dhr. Jan Denneboom Gooikersdijk 13 7427 RC Colmschate 0570 – 65 12 59 / 06 2096 9014 ossekop@concepts.nl dhr. Kilan Rietveld Hoogeind 24A 4143 LX Leerdam 06 4559 6150 kilanrietveld@hotmail.com dhr. Cor-Rens van Schie Oude Waaldijk 11 3216 LK Abbenbroek 0181 - 461 700 / 06 1001 1346 correns.marcella@charolaisabbenbroek.nl Secretariaat mw. Elly Vink Middelsluissedijk WZ. 27 3281 LG Numansdorp Tel.: 0186 – 65 30 37 charolaisstamboek@live.nl Keurmeester: Monsieur Baudot uit Frankrijk Ringmeester(s) De heren Bennie Mensink en Cees Schrauwen Lintendame(s): Amber en Nora van Schie

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 57

N OV E M B E R

2 0 1 9

57

07-11-2019 11:22


C H A R O L A I S

RUBRIEK 01 VAARSKALVEREN 8 – 10 MND RING 7 TIJD 9.00 UUR AANTAL 3 241 PLAYA VD HELENAHOEVENL 566064207 GEB:25-03-19

242 OSSEKOP PHILOMENE GEB:13-02-19

V

: Nectare

V

: Hurtieres

V

: Hurtieres

M

: Jacolina vd Helenahoeve

M

: Ossekop Ibis

M

: Ossekop Isa

NL 566734160

NR. 241 T/M 243

243 OSSEKOP PHILIPPINE GEB:12-02-19

NL 566734153

MV : Hambourg

MV : Fire

MV : Fire

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

RUBRIEK 02 244 OLIZE GEB:14-12-18

VAARSKALVEREN 12 - 13 MND RING 7 TIJD 9.20 UUR AANTAL 3

NL 604938204

245 OSSEKOP OLGA GEB:02-12-18

NL 673234063

NR. 244 T/M 246

246 OGENE VD HELENAHOEVE NL 645263969 GEB:03-11-18

V

: Jackson

V

: Artois

V

: Marquis

M

: Waalhoek’s Dora

M

: Ossekop Mabel

M

: Ladygaga vd Helenahoeve

MV : Delice

MV : Hurtieres

MV : Hambourg

EIG : Mts Cr en M van Schie, Abbenbroek

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

RUBRIEK 03 VAARSKALF - 18 MND RING 7 TIJD 9.40 UUR AANTAL 1 247 ODETTE GEB:31-05-18 V

: Jovial

M

: Northlake Farms Division

NR. 247

NL 649100475

MV : Utrillo EIG : D Kriek, Oudenhoorn

RUBRIEK 04 VAARZEN 2 - 3 JAAR RING 7 TIJD 10.00 UUR 248 NANNA GEB:17-12-17

NL 946237784

249 OSSEKOP NELLY

NL 664333623

GEB:04-04-17

V

: Jackson

V

: Jaguar

M

: Waalhoek’s Dora

M

: Ossekop Jaqueline

MV : Delice

MV : Farman

EIG : Mts Cr en M van Schie, Abbenbroek

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

RUBRIEK 05 252 WAALHOEK’S HAPPY GEB:26-12-12 V

: Ternois

M

: Waalhoek’s Dora

AANTAL 2 NR. 248 T/M 249

OUDERE KOEIEN RING 7 TIJD 10.25 UUR AANTAL 3

NL 560936102 GEK:25-01-19

NR. 252 T/M 255

253 EMILY VD HELENAHOEVE NL 534858173 GEB:10-12-09

255 NORTHLAKE FARMS DIVISION NL 467387555

V

: Newlook

V

: Utrillo

M

: Cromstrijen’s Venise

M

: Tineke

GEK:03-04-19

GEB:07-12-08

MV : Delice

MV : Farouk

MV : Olgado

EIG : Mts Cr en M van Schie, Abbenbroek

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

EIG : D Kriek, Oudenhoorn

GEK:31-05-18

FOK : De Waalhoek Cv, Abbenbroek

58

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 58

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:22


RUBRIEK 06 JONGE STIERKALVEREN 7 – 9 MND RING 7 TIJD 10.50 UUR AANTAL 4 258 PERRY GEB:29-04-19

NL 604938305

260 OSSEKOP PHILIPPE GEB:07-03-19

NL 566734209

NR. 359 T/M 360

261 OSSEKOP PATRIQUE GEB:11-02-19

V

: Maurice

V

: Jaguar

V

: Hurtieres

M

: Waalhoek’s Geertje

M

: Ossekop Jaqueline

M

: Ossekop Hanna

NL 566734146

MV : Desert

MV : Farman

MV : Fire

EIG : Mts Cr en M van Schie, Abbenbroek

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

259 PEEKAAS VD HELENAHOEVE NL 566064269 GEB:05-04-19 V

: Nectare

M

: Jamaica vd Helenahoeve

MV : Caviar EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

RUBRIEK 07 STIER TOT 23 MND RING 7 TIJD 11.15 UUR

AANTAL 1

NR. 262

262 ORLANDO VD HELENAHOEVE NL 662463315

GEB:04-01-18 V

: Jaeger

M

: Lady Di vd Helenahoeve

MV : Hambourg EIG : Mts Cr en M van Schie, Abbenbroek FOK : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

RUBRIEK 08 STIEREN 2 – 3 JAAR 263 NOUGARO

FR 0339707249

RING 7 TIJD 11.35 UUR

264 NADAL P

GEB:09-01-17

GEB:22-11-16

V

: Lucky Luke

V

: Leonardo

M

: Gellora

M

: Houlette

AANTAL 2

NR. 263 T/M 264

FR 5502457706

MV : Athos

MV : Daru

EIG : Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle, Deventer

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

FOK : Frankrijk

FOK : Frankrijk

RUBRIEK 09 ZOOGSTELLEN RING 7 TIJD 12.00 UUR AANTAL 3 251 JASMINE VD HELENAHOEVE NL 916761099

250 J LO VD HELENAHOEVE

GEB:06-03-14

GEB:29-11-14

V

: Caviar

M

: Esmee vd Helenahoeve

GEK:12-10-19

V

: Utrillo

M

: Tineke

NL 663061963

254 DINEMARIE VD HELENAHOEVE NL 644357571

GEB:12-12-08 GEK:09-10-19

V

: Oscar

M

: Cromstrijen’s Louisiana

GEK:12-09-19

MV : Uranus

MV : Olgado

MV : Destroyer

EIG : D Kriek, Oudenhoorn

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

256 PANAMA VD HELENAHOEVE NL 566064548

257 PETERPAN VD HELENAHOEVE NL 566064409

GEB:09-10-19

GEB:12-09-19

GEB:12-10-19

V

: Marquis

V

: Izilou

V:

M

: J Lo vd Helenahoeve

M

: Dinemarie vd Helenahoeve

FOK : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

240 PAULINE

M

: Jasmine vd Helenahoeve

MV : Caviar

NL 649100514

MV : Utrillo

MV : Oscar

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

EIG : P J C van Nieuwenhuijzen, St Philipsland

EIG : D Kriek, Oudenhoorn

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 59

N OV E M B E R

2 0 1 9

59

07-11-2019 11:22


C H A R O L A I S

RUBRIEK 10 BEDRIJFSGROEPEN RING 7 TIJD 13.30 UUR Worden na/tijdens de keuring bepaald

KAMPIOENSKEURING Worden na/tijdens de keuring bepaald

OVERZICHT INZENDERS CHAROLAIS Mts Dj+Ha Denneboom-Bolle Gooikersdk 13 7427 RC Deventer +31620969014

242-243-245-249260-261-263

D Kriek Molendk 82 3227 CD Oudenhoorn +31652382362

60

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 60

247-251-255

P J C van Nieuwenhuijzen Lagewg 6 4675 RH St Philipsland +31628836094

241-246-250-253-256 254- 257-259-264

Mts Cr en M van Schie Oude Waaldk 11 3216 LK Abbenbroek +31610011346

244-248-252-258-262

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:22

Vleesexpe


BEEFBEST.NL

GEZOCHT LUXE VLEESVEE Van den Berg Vleesexperts is een vleeshandel die zich inzet voor duurzame concepten richting de slager. Voor ons label ‘Beef Best’ zijn wij op zoek naar luxe vleesvee van Nederlandse bodem. Binnen het concept zijn we, naast afgemeste runderen, ook op zoek naar enthousiaste fokkers.

Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen: patrick@vleesexperts.nl - 0488-410530 VL E E S VE E CATALOG U S

Vleesexperts_190654_Advertentie_A4_2.indd 1 VV_catalogus-2019.indd 61

N OV E M B E R

2 0 1 9

61

19-07-19 12:40 07-11-2019 11:22


AANTEKENINGEN

62

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 62

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:22


VLEESVEESTRUCTUURMIX MAXIMA • Hoge voederwaarde • Maximale daggroei • Optimale vetbedekking Vleesveestructuurmix Maxima (artikelcode 24770) bestaat uit ongemalen, hoogwaardige grondstoffen. De mix bevat veel energie en onverzadigde vetzuren. Het resultaat in de afmestfase: een hogere daggroei en een betere vetbedekking. Vleesveestructuurmix Maxima is leverbaar in bulk en bigbag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm van Hattem, verkoopleider vleesvee, 06-30401999, h.vanhattem@argroep.nl.

AR realiseer t

Adv_vleesvee_195x126mm.indd 1

30-10-19 10:00

De leverancier van :

Blonde d’Aquitaine en Limousine rundvlees!

Beter Leven Keurmerk 2 Sterren

Te koop gevraagd:

stierkalveren, slachtkoeien en slachtstieren van het ras Limousine en Blonde d’Aquitaine

Broeders • Vleesveehandel BV Eindhovenseweg 10 • 5056 RP Berkel-Enschot tel.(013)542 37 63 • mob. 06 23 35 60 10 info@biefselect.nl • www.biefselect.nl

www.biefselect.nl

VV_catalogus-2019.indd 63

07-11-2019 11:22


Nederlands product

VOOR ALLE ZEKERHEID

Vraag nu gratis de catalogus aan via www.koltec.nl/contact. Ruim 100 pagina’s met alle Koltec topproducten. 2019

www.koltec.eu

ELEKTRISCHE AFRASTERING K O LT E C

B V,

S P IN V E L D

39,

4 815

H V

BR E DA,

NRM180x125-koe.indd 1

INF O @ K O LT E C.E U

Bekijk het volledige assortiment op de website www.koltec.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief. Probeer de afrasteringconfigurator voor een persoonlijk advies. 27-10-2019 23:17:42

WATERKRACHT, REINIGEN MET VOORSPRONG

• • • • •

Hogedrukreinigers Pompen Beregening Floorcare Onkruidbestrijding

www.waterkracht.nl 64

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 64

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:23


M A R C H I G I A N A

BESTUUR VAN HET MARCHIGIANA RUNDVEESTAMBOEK BENELUX Voorzitter A.D. Fokkink Landstraat 36 7135 KH Harreveld. Tel: 06 25 50 24 20 E-mail: a.d.fokkink@gmail.com Secretaris E.Koenderink Stegenhoekweg 12 7482 PH Haaksbergen Tel: 0547-33 30 89 – 06 51 41 81 74 E-mail: eric.koenderink@gmail.com Penningmeester J.van Boven Zwarteveenweg 4, 7951 NK Staphorst Tel: 0522-46 14 60 E-mail: jentjevanboven@hotmail.com Lid van bestuur A.Raaijmakers Nieuweveldenweg 5 5464 KE Mariaheide Tel: 06 40 40 59 30 E-mail: familie.raaijmakers@home.nl Inspecteur H. Tessemaker Eperweg 44a 8167 LH Oene Jury H. Tessemaker Oene H. Penterman Harreveld Ringmeester G. Berendsen Ruurlo Lintendame Janneke Fokkink Harreveld

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 65

N OVE M B E R

2 0 1 9

65

07-11-2019 11:23


M A R C H I G I A N A

Rubriek 01 310 ISIDORO GEB:16-06-19

MANNELIJK, LEEFTIJD 5 TOT 7 MND RING 6

NL 752101219

312 BERTUS GEB:22-04-19

TIJD 9.00 UUR

NL 649649170

AANTAL 4

313 IDO

NL 752101187

GEB:12-04-19

V

: Dorio

V

: Grande van Croy

V

: Carlo

M

: Emilia 4

M

: Cira

M

: Cira

MV : Valentino

MV : Palio

MV : Tinco

EIG : Buijze, Oostburg

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

EIG : Buijze, Oostburg

FOK : M.J. Buijze, Oostburg

311 ARMANDO GEB:31-05-19 V

: George van Croy

M

: Floortje

NR. 310 T/M 313

FOK : M.J. Buijze, Oostburg

NL 649649295

MV : Duko EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

Rubriek 02 314 ICARO GEB:14-03-19

MANNELIJK, LEEFTIJD 8 TOT 12 MND RING 6 TIJD 9.15 UUR

NL 752101149

315 LEONARDO L GEB:11-03-19

NL 667678426

AANTAL 3

316 ITALO

NL 752101132

GEB:08-03-19

V

: Carlo

V

: Franko

V

: Carlo

M

: Dafna

M

: Donna

M

: Elvira

MV : Manschots Otello 27

MV : Zlatan

MV : Valentino

EIG : Buijze, Oostburg

EIG : F H H Leenders, Dedemsvaart

EIG : Buijze, Oostburg

FOK : M.J. Buijze, Oostburg

FOK : M.J. Buijze, Oostburg

Rubriek 03 317 IMPACT GEB:22-12-18

NR. 314 T/M 316

MANNELIJK, LEEFTIJD 12 TOT 18 MND. RING 6 TIJD 09.30 UUR AANTAL 3 NR. 317 T/M 319

NL 725130325

318 IWAN GEB:18-12-18

NL 605101364

319 INATESSO L GEB:13-05-18

V

: Socrate

V

: Tinco

V

: Zlatan

M

: Ocena

M

: Rijken’s Belissa

M

: Zena

NL 759178412

MV : Idillo

MV : Ramiro

MV : Silvio

EIG : E A Hissink-Smeenk, Nybroek

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

EIG : Veehouderij Karsten, Winsum Fr

FOK : Boerderij Croy BV, Helmond

FOK : F H H Leenders, Dedemsvaart

Rubriek 04 320 LAURETTA GEB:28-04-19

VROUWELIJK, JONGVEE, LEEFTIJD 6 TOT 12 MND RING 6 TIJD 09.45 UUR AANTAL 5 NR. 320 T/M 324

NL 725130363

322 LEONIE GEB:27-03-19

NL 725130332

324 IL RISO GEB:27-02-19

V

: Enolo

V

: Enolo

V

: Palio

M

: Elettra

M

: Aline

M

: Donja

MV : Aquinto

MV : Voltero

MV : Zago Del Conero

EIG : E A Hissink-Smeenk, Nybroek

EIG : E A Hissink-Smeenk, Nybroek

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

NL 694100196

FOK : A A H Vergeer, Wintelre

321 LENA L GEB:08-04-19

NL 667678440

323 ILJA GEB:22-03-19

V

: Zlatan

V

: Dorio

M

: Zena

M

:

MV : Silvio

MV : Valentino

EIG : F H H Leenders, Dedemsvaart

EIG : Buijze, Oostburg

NL 752101163

FOK : M.J. Buijze, Oostburg

66

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 66

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:23


Rubriek 05 325 ILONA GEB:12-06-18

VROUWELIJK, JONGVEE, LEEFTIJD 16 TOT 24 MND RING 6 TIJD 10.00 UUR AANTAL 4 NR. 325 T/M 328

NL 871535119

327 IMMACULADA

GEB:25-04-18

NL 725130286

328 ISIDORA GEB:03-03-18

V

: Vito

V

: Enolo

V

: Enolo

M

: Bionda

M

: Arana

M

: Elettra

NL 753730223

MV : Palio

MV : Voltero

MV : Aquinto

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

EIG : E A Hissink-Smeenk, Nybroek

EIG : E A Hissink-Smeenk, Nybroek

FOK : B ter Maat, Halle

326 INGE GEB:01-05-18 V

: Duko

M

: Callisto

NL 605101302

MV : Palio EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld FOK : Boerderij Croy BV, Helmond

Rubriek 06 329 GIGLIOLA GEB:11-11-17

JONGE KOEIEN, LEEFTIJD 2 TOT 3 JAAR RING 6 TIJD 10.15 UUR AANTAL 3 NR. 329 T/M 331

NL 663900200

330 GIULIETTA GEB:06-03-17

NL 753730139

331 FLOORTJE GEB:16-12-16

V

: Manschots Otello 27

V

: Enolo

V

: Duko

M

: Bella 4

M

: Arana

M

: Rijken’s Belissa

NL 562401020 GEK:31-05-19

MV : Mirino

MV : Voltero

MV : Ramiro

EIG : A W Raaijmakers, Veghel

EIG : E A Hissink-Smeenk, Nybroek

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld FOK : Boerderij Croy BV, Helmond

Rubriek 07 332 BIRGIT VANCROY1

KOEIEN, LEEFTIJD 3 TOT 6 JAAR RING 6 TIJD 10.30 UUR AANTAL 3

NL 672901375

GEB:29-08-16

333 FLORENTINE

NL 871535087

GEB:15-08-16

V

: Erode

V

: Domingo

M

: Birgit van Croy

M

: Bionda

NR. 332 T/M 334

334 DONNA

GEK:22-04-19

V

: Zlatan

M

: Rijken’s Tatjana

MV : Daino

MV : Palio

MV : Oppido

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

EIG : F H H Leenders, Dedemsvaart

FOK : Kuijpers-van der Weijst Et, Milheeze

FOK : B ter Maat, Halle

Rubriek 08 335 CYNTHIA GEB:29-08-13 V

: Genio

M

: Romera

NL 750800136

337 BELLA 5

NL 605412800

GEB:18-09-12 GEK:25-12-18

V

: Tinco

M

: Quercia

338 BIONDA

GEK:28-03-19

V

: Palio

M

: Romy

MV : Erode

MV : Erode

EIG : A W Raaijmakers, Veghel

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

FOK : M.J. Buijze, Oostburg

FOK : W A J van Kasteren, Schyndel

FOK : B ter Maat, Halle

V

: Tinco : Nara

NL 740334911

GEB:18-04-12

EIG : F H H Leenders, Dedemsvaart

M

GEK:11-03-19

KOEIEN, GEB. TUSSEN 01-04-’12 EN 01-09-’13 RING 6 TIJD 10.45 UUR AANTAL 4 NR. 335 T/M 338

MV : Erode

336 CIRA GEB:02-06-13

NL 765478265

GEB:01-04-14

GEK:12-06-18

NL 750800129 GEK:12-04-19

MV : Mirino EIG : Buijze, Oostburg FOK : M.J. Buijze, Oostburg

VVLLEEEESSVVEEEECCAATTAALLOOGGUUSS SNEOP VT EE M M BB EE RR 22 00 1099

VV_catalogus-2019.indd 67

67

07-11-2019 11:23


M A R C H I G I A N A

Rubriek 09 339 BELLA GEB:27-03-12 V

: Zlatan

M

: Sierra

KOEIEN, GEBOREN VOOR 01-04-2012 RING 6 TIJD 11.00 UUR AANTAL 3

NL 765478227 GEK:15-03-19

340 VICTORIA GEB:17-09-10 V

: Orione

M

: Simone

NL 740334896 GEK:04-06-18

NR. 339 T/M 341

341 VALENTINA GEB:31-03-10 V

: Damasco

M

: Remy

NL 489034750 GEK:26-12-16

MV : Leonetoro

MV : Erode

MV : Erode

EIG : F H H Leenders, Dedemsvaart

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

EIG : Maatschap Fokkink, Harreveld

FOK : B ter Maat, Halle

FOK : B ter Maat, Halle

Rubriek 10

KEURING ZOOGSTELLEN RING 6 TIJD 11.15 UUR AANTAL 2

J.A. Buijze Mts. Fokkink

Rubriek 11

KEURING BEDRIJFSGROEPEN: 3 TALLEN RING 6 TIJD 13.00 UUR AANTAL 4

Mts. Fokkink

J.A. Buijze

E.A. Hissink-Smeenk

F.H.H. Leenders

KAMPIOENSKEURING

RING 6 TIJD 13.30 UUR

Verkiezing

Mannelijk:

Jeugdkampioene en Reserve Jeugdkampioene.

Gekozen uit:

Gekozen uit de 1a en 1b geplaatste dieren uit de rubrieken 4 en 5.

- De 1a en 1b geplaatste dieren uit Rubriek 1, 2 en 3

Verkiezing

Vrouwelijk:

Kampioene en Reserve kampioene Koeien.

Gekozen uit:

Gekozen uit de 1a en 1b geplaatste dieren uit de rubrieken 7, 8 en 9.

- De Jeugd-Kampioene en Jeugd-Reserve Kampioene, - De 1a en 1b geplaatste dieren uit rubriek 6 en

Verkiezing

- De Kampioene en Reserve Kampioene bij de koeien.

Algemeen Kampioenen en Reserve Kampioenen: Prijsuitreiking en defilé.

OVERZICHT INZENDERS MARCHIGIANA Buijze 2e Hogendk 9 A 4501 PD Oostburg Maatschap Fokkink Landstr 36 7135 KH Harreveld +31315241431

68

310-313-314-316-323-336

311-312-318-324-325-326 331-332-333-338-340-341

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 68

E A Hissink-Smeenk Blankematerwg 3 7397 NT Nybroek +31570561590

317-320-322-327-328-330

Veehouderij Karsten Froonackerdk 2 8831 ZH Winsum Fr +31517341231

319

NOV EMBER

F H H Leenders Spekopswyk 31 A 7701 PB Dedemsvaart +31523638430 A W Raaijmakers Nw Veldenwg 5 5464 RC Veghel +31413365966

315-321-334-335-339

329-337

2 019

07-11-2019 11:23


VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 69

N OVE M B E R

2 0 1 9

69

07-11-2019 11:23


Avervoordseweg 26 7396 PE Terwolde 0571-292220 | ten.voorde@agroweb.nl fatenvoorde.nl

Bij ons bent u op het juiste adres voor het persen van MKS en van mais, zowel op stam als uit de kuil. Wij kunnen op locatie persen. Maisbalen (± 1.000 kg) kunnen uit voorraad afgehaald of geleverd worden.

Uw voordelen: • Geen sleufsilo of kuilplaat nodig • Lage voersnelheid mogelijk • Minder kans op bederf • Geen ontsnapping van perssappen

U wilt vooruit met uw vleesvee

Onze mengvoeders helpen u een handje

WWW.DE-HEUS.NL

70

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 70

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:23


Kies net als

voor dierenwelzijn

www.joz.nl

AGRARISCH VASTGOED Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van agrarisch vastgoed en adviseren bij onteigeningen. Ook voor andere grond- en pachtzaken, taxatie, bedrijfsverplaatsing, uitbreiding of beĂŤindiging van uw bedrijf kunt u bij ons terecht.

Overwater Rentmeesterskantoor Kerkstraat 54 3291 AM STRIJEN 078-6749494 www.overwater.nl

Meer informatie? Bel met Cor van Zadelhoff (06-53318226) of kijk op www.overwater.nl

VL E E S VE E CATALOGU S

VV_catalogus-2019.indd 71

N OVE M B E R

2 0 1 9

71

07-11-2019 11:23


AANTEKENINGEN

VLEESVEE

Actieve plantenextracten met antioxidant werking voor een hogere weerstand van uw dieren • Stimuleert de groei

• Bevordert de vruchtbaarheid

• Betere vitaliteit van koe en kalf • Zeer geschikt voor gebruik

Vleesve Likemmee en -kuipers n

Elke diersoort en situatie vraagt om schrale weiden een op specifieke aanvulling, daarom door hoge BLOCKEMEL® VLEESVEE heeft RumiVar, naast haar lijn van beschikbaarheid spoorelementen mineralen in zakgoed, een uitgebreide • Door de uitgebalanceerde samensreeks van mineralenlikemmers, zodat telling een optimale ondersteuning er voor elke situatie een passende oplossing gevonden kan worden. gedurende het GEHELE JAAR Het feit dat steeds vaker vleesrassen als Limousines en Blonde Aquitaines in zeer “verarmde” natuurgebieden worden gehouden, heeft geleid tot de ontwikkeling van een speciale vleesvee mineralenkuip. De Blockemel Vleesveekuip bevat extra organisch gebonden sporenelementen zoals koper, zink en selenium in combinatie met antioxidanten ter extra ondersteuning van de gezondheid en vruchtbaarheid.

• Hoog gehalte aan antioxidanten voor een betere WEERSTAND • Toevoeging van organisch gebonden spoorelementen voor een verbeterde VRUCHTBAARHEID • Hierdoor uitermate geschikt voor gebruik op SCHRALE GRONDEN

Overal dichtbij Aanvullend diervoeder voor runderen Futterergänzungsmittel für Rinder Importeur : RumiVar BV - Handelsweg 25 7921 JR Zuidwolde NL +31(0)655995000 info@rumivar.nl

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 900 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis. Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van lokaal ondernemerschap. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met Alfa in Zwolle via telefoonnummer 088-2533050. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

La complémentarité nutritionnelle maîtrisée

GMP+ - FSA geborgd

VLEESVEE DOEL Praktische methode voor het verstrekking van mineralen en vitaminenen aan runderen in de weide en of stal. Mineralen en vitaminen zijn belangrijk voor oa een goede gezondheid, vruchtbaarheid, groei en beenwerk.

VERSTREKKING Stel de kuip ter beschikking van de runderen (jongvee, melkkoeien, vleesvee). Plaats de kuip in weide of stal en verwijder het karton. Plaats 1 kuip per 20 dieren.

OPNAME

N° 1226.70 - 0418

De opname is afhankelijk van de weersomstandigheden, het aanbod en de kwaliteit van het overige voer en de mineralenstatus van de dieren. De gemiddelde opname is 50-100 gram/pink/dag en 100-150 gram/rund/dag. Alleen verstrekken aan bovengenoemde diersoorten.

info@rumivar.nl | Tel. 06 55 995 000 Handelsweg 25, 7921 JR Zuidwolde (Dr.)

72

ZWECK Praktische Methode für die Versorgung von Rindern auf der Weide oder im Stall mit Mineralienund Vitaminen. Mineralien und Vitamine sind u.a. für eine gute Gesundheit und Fruchtbarkeit, das Wachstum und kräftige Knochen wichtig.

ANWENDUNG Stellen Sie den Rindern die Wanne bereit (Färse, säugende Kühe, Fleischvieh). Stellen Sie die Wanne auf die Weide oder in den Stall auf und entfernen Sie den Karton. 1 Wanne reicht für 20 Tiere.

VERBRAUCH Der Verbrauch hängt von den Witterungsbedingungen, dem Angebot und der Qualität des sonstigen Futters und der Mineralienversorgung der Rinder ab. Der durschchnittliche Verbrauch beträgt 50-100 Gramm/Färse/Tag und 100-150 Gramm/Rind/ Tag. Die Verwendung des Produkts ist streng auf die angegebenen Tierarten begrenzt.

Geproduceerd door / Hergestellt von: Reg nr. FR-62-849-001 Gefabriceerd 12 maanden voor de aangegeven datum van de minimum houdbaarheid. Bij voorkeur te gebruiken voor de aangegeven datum: vermeld op de Kuip. / 12 Monate vor dem angegebenen Datum der Mindesthaltbarkeit hergestellt. Vorzugsweise zu verwenden für: siehe Aufdruck Wanne. Lotnummer: vermeld op de Kuip. / Kennnummer der Partie: siehe Aufdruck Wanne.

Verrijkt met IMAX®: Actieve plantenextracten met een antioxiderende werking die overeenkomt met 1 000 IE / kg Vitamine E Angereichert mit IMAX®: Aktive Pflanzenextrakt mit einer antioxidativen Wirkung entsprechend 1 000 IE / Kg Vitamin E

INGREDIENTEN: Zie sticker / ZUTATEN: Siehe Aufkleber. ANALYTISCHE BESTANDDELEN / ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Ca ..................................... 9 % P ....................................... 3 % Na ..................................... 6 % Mg .................................... 5 % DS / TS ........................... 89 %

RE/Rohprotein .................. 5 % Suikers............................. 15 % Ruwe celstof ..................... 1 % Ruw vet .......................... 0,5 % Ruwe as........................... 56 %

ADDITIEVEN / ZUSATZSTOFFE: Sporenelementen (/kg) / Spurenelemente (/kg)

3b603 Zink (Zinkoxide) / (Zinkoxid) ................................................ 4 000 mg 3b607 Zink (Zink(III)chelaat van glycine, gehydrateerd) / (Zink(III)Chelat von Glycin, hydratiert) .............................. 2 000 mg 3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide) / Mangan (Mangan(II)oxid) ...... 3 000 mg E4 Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) / Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) .......................................... 1 000 mg E4 Koper (Koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd)/ Kupfer (Kupfer(II)Chelat von Glycin, hydratiert) ............................ 1 000 mg 3b202 Jodium (Calciumjodaat, watervrij) / Jod (Calciumiodat, wasserfrei). 125 mg 3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt (II) carbonaat)/ Cobalt (gecoatetes Cobalt carbonat-Granulat) .................................... 95 mg E8 Selenium (Natriumseleniet)/ Selen (Natriumselenit) .......................... 35 mg 3b8.11 Selenium / Selen (selenmethionin von Sc NCYC R 397) ............... 15 mg

Alfa Accountants en Adviseurs Zeven Alleetjes 3 088 2533050 8011 CV Zwolle zwolle@alfa.nl

www.alfa.nl

Vitaminen (/kg) 3a672a Vitamine A................................................................250 000 IE 3a671 Vitamine D3..................................................................50 000 IE 3a700 Vitamine E ........................................................................650 IE

Natuurlijke toevoegingen / Naturliche Zusatzstoffe Geselecteerde plantenextracten / Ausgewahlte Pflanzenextrakte

Gegarandeerde vitaminengehalte tot: zie sticker Garantierter Vitamingehalt: siehe Aufkleber

NETTO GEWICHT

70KG

www.rumivar.nl

Neem voor verdere informatie contact op met :

V L E E S V E E C A T A L O G U S RumiVar N OBV V - EHandelsweg MBER 2 0 JR1 Zuidwolde 9 25 - 7921 - info@rumivar.nl

VV_catalogus-2019.indd 72

Kantoor: +31(0)6-55995000 • Bertus Lenferink: +31(0)6-51312935 Iewe Hofstede: +31(0)6-53420179 • Tim den Toom : +31(0)6-50856079

07-11-2019 11:23


AANTEKENINGEN

VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 73

N OV E M B E R

2 0 1 9

73

07-11-2019 11:23


74

V LEESV EECATALOGUS

20327_1 Bovela advertentie 230x297 01.indd 1 VV_catalogus-2019.indd 74

NOV EMBER

2 019

15-10-19 16:42 07-11-2019 11:23


A B E R D E E N

A N G U S

BESTUUR VAN HET NEDERLANDS ABERDEEN ANGUS STAMBOEK Voorzitter W.F.H. Van Verschuer, Leur, voorzitter@angus-stamboek.nl Secretaris N.B.J. (Niek) Oude Scholten, Bornerbroek, info@angus-stamboek.nl Penningmeester R. (Rene) de Wilde, s`Heer Abtskerke, penningmeester@angus-stamboek.nl Communicatie leden en public relations N.B.J. (Niek) Oude Scholten, Bornerbroek, info@angus-stamboek.nl Stamboekregistraties J.G.J. (Rutger) Woolderink, Wierden, info@angus-stamboek.nl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen M. (Mark) Smits-van Oyen, Drimmelen, info@angus-stamboek.nl Bestuurslid G.J. (Gerrit) Vervoorn, Hellouw, info@ angus-stamboek.nl Fokadviescommissie Stamboekinspecteur: C. (Cees) Spanjer, Terschelling-Lies www.angus-stamboek.nl info@angus-stamboek.nl

VL E E S VE E CATALOG U S

15-10-19 16:42 VV_catalogus-2019.indd 75

N OV E M B E R

2 0 1 9

75

07-11-2019 11:23


A B E R D E E N

A N G U S

Rubriek 01

MANNELIJK RING

TIJD

AANTAL 2

1 WILDHOEVE DOMINATOR U221 NL 890800221 GEB:07-03-18

2 NETHERTON MATRIX T880 GEB:29-03-17

V

:

Weeton Ethos R474

V

:

M

:

J. Duchess P312

M

:

Dmm Miss Essence 61w

MV

:

Rawburn Julio Eric L249

MV

:

Gumbo Gulch Creed 94s

Wildhoeve Angus, Markelo

EIG

:

Wildhoeve Angus, Markelo

FOK

:

United Kingdom

FOK/EIG :

Rubriek 02 3 WILDHOEVE DOLLY 2 V252 GEB:30-03-19

UK 542697400880

S A V International 2020

VROUWELIJK RING

NL 890800252

NR. 1 T/M 2

TIJD

AANTAL 2

4 J. DUCHESS P312

NR. 3 T/M 4

UK 104007300312

GEB:16-04-14

V

: Weeton Ethos R474

V

: Rawburn Julio Eric L249

M

:

M

: J. Duchess K169

MV

: Rawburn Julio Eric L249

J. Duchess P312

GEK:30-03-19

MV : Jerusalem Lord Hermes D080

FOK/EIG : Wildhoeve Angus, Markelo

EIG : Wildhoeve Angus, Markelo FOK : United Kingdom

OVERZICHT INZENDERS ABERDEEN ANGUS Wildhoeve Angus Boswinkelswg 14 7475 MB Markelo +31617828808

1-2-3-4

KRAIBURG LOOPVLAKBEDEKKING Geschikt voor elk type rooster- en dichte loopvloer en/of melkstal Voorkom klauwproblemen, kreupelheid en uitglijden!

Dichte vloeren: KURA P/F

Dichte vloeren: PROFI KURA

Dichte vloeren: PEDI KURA

voor extra grip!

Lijnbaan 33, Oudewater. Tel. 0348 - 56 15 80 info@snelhoutenrubber.nl

76

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 76

voor creëren ‘slijtage’ zones

Importeur van:

Roostervloeren

Roostervloeren

Roostervloeren

Roostervloeren

voor melkvee

voor groepshuisvesting of stieren

voor groepshuisvesting < 350 kg

voor groepshuisvesting > 350 kg en stieren

KURA S

Ook in Profien Pedi Kura

LOSPA

KURA SB

LOSPA SB

met 5% afschot naar de sleuf

WWW.SNELHOUTENRUBBER.NL

NOV EMBER

2 019

07-11-2019 11:24


Beef Elite Mix

Kwaliteit voeders in één mix, voor al uw runderen! Smakelijk mengsel bestaande uit: • Lijnzaadschilfers • Maïsvlokken • Pulpbrokken • Brokken verrijkt met vitaminen en mineralen Adviseurs Vleesvee Noord: Harjo van den Berg

mob: 06 13 37 88 66

Vleesvee Zuid:

mob: 06 10 01 12 63

Bart Aarts

E E S VE E CATALOG U S Mardo Langenhuyzen mob: 06 50 23 52V L27

VV_catalogus-2019.indd 77

fuite.nl N OVE M B E R

2 0 1 9

77

07-11-2019 11:24


B E D R I J V E N G I D S

JAN VAN TERMEIJ VLEESVEE ADVISEUR 2405 XW Alphen aan den Rijn Tel.: 06 290 777 87. E-mail: j.g.termeij1954@kpnmail.nl

GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN Deventer Tel.: 0570 660344 www.gddeventer.com

MAISON BOX TRAITEUR 1463 LP Noordbeemster Tel.: 0299 690400 Mobiel: 06-46262206 www.maisonboxtraiteur.nl

SNEL HOUT- EN RUBBERHANDEL B.V. 3421 JG Oudewater Tel.: 0348-561580 www.snelhoutrubber.nl

CRV Arnhem Tel.: 026 3898500 www.crv4all.com

ERIC KOENDERINK Haaksbergen Afrasteringen en omheiningen Tel.: 06-51418174

GEBRS. FUITE B.V 8281 JB Genemuiden Tel: 038 385 41 77 www.fuite.nl

BOEHRINGER INGELHEIM 1817 MS ALKMAAR Tel.: 072-566 24 11 www.boehringer-ingelheim.nl

BEWUST NATUURLIJK LUXE Wageningen Tel.: 088-8886677 www.bewustnatuurlijkluxe.nl

78

V LEESV EECATALOGUS

VV_catalogus-2019.indd 78

NOV EMBER

SCHRIJVER STALINRICHTING B.V. 8107 AG Broekland Tel.: 0570-53 17 77 www.schrijver-stal.nl

2 019

07-11-2019 11:24


KUNSTSTOF LEIDINGEN DAKWERKEN HWA-INFILTRATIE CV-INSTALLATIES

Een compleet assortiment voor de echte vakman!

PE-MAATWERK

Al vele jaren voorziet Wellplast zijn klanten van technische kwaliteitsproducten tegen gunstige rijzen. Daarnaast is Wellplast zijn klanten van dienst met vakkundige adviezen, scherpe offertes en snelle levering op het gebied van kunststof leidingsystemen, technische artikelen, HWA infiltratie, pompen, PE-maatwerk en beregeningssystemen. Kijk voor het complete leveringsprogramma op www.welplast.nl of bezoek ons pand aan de Meeboerserf 6 in Ermelo.

TECHNISCHE ARTIKELEN

Meeboerserf 6, 3851 SR Ermelo - Telefoon 0341 363 312 Fax 0341 363 460 - E-mail info@welplast.nl

POMPEN

ELEKTRA MATERIALEN

SANITAIR BEREGENING AGRARISCHE ARTIKELEN

WERKKLEDING SLANGEN

Kijk voor ons complete assortiment op www.welplast.nl

Stallenbouw Systeembouw voor: Systeembouw Ligboxenstallen •• Ligboxenstallen Kalverstallen •• Kalverstallen • Varkensstallen • Varkensstallen Pluimveestallen •• Pluimveestallen • Werktuigenberging • Werktuigenbergingen Maneges •• Maneges • Paardenstallen • Paardenstallen

Wij realiseren tevens voor elke stal de complete stalinrichting en melktechniek.

Uw Uwleverancier leveranciervan: van: •• BouMatic, Dairymaster en Insentec Boumatic,BMR, BM Robotics en Dairymaster Melkmachines Melksystemenen enautomatisering automatisering •• Kraiburg Kraiburgrubber rubbercomfort comfortkoematrassen koematrassen •• Vervaeke Vervaekewindzeilen windzeilen •• JOZ JOZroosterschuiven roosterschuivenen enmestrobots mestrobots •• Lipp Lippopslagsilo’s opslagsilo’s

wopereis.nl

Fabriekstraat 33 • 7005 AP Doetinchem • T +31(0)314 - 335 941 • F +31(0)314 - 345 005 • info@wopereis.nl VL E E S VE E CATALOG U S

VV_catalogus-2019.indd 79

N OV E M B E R

2 0 1 9

79

07-11-2019 11:24


VERBETERD ROODBONT HET ENIGE ORIGINELE NEDERLANDSE VLEESVEERAS Door vanuit roodbonte mrij-dieren te fokken op runderen met luxe vleesvee-eigenschappen, zijn we erin geslaagd het ras verbeterd roodbont te ontwikkelen. De raszuivere verbeterd roodbonte dieren beschikken over topkwaliteiten met hun dubbele bespiering. De uitstraling behoort tot de duidelijke kenmerken van dit ras. Een kleurrijk en handzaam dier, met hoogwaardige vleeskwaliteiten, zeer gunstige slachtrendementen en een goed karakter. Kortom: het enige originele vleesras van Nederlandse bodem! Ook dat is waar BETTER COWS | BETTER LIFE voor staat.

LATORRO VD JACOBUSHOEVE

GROOT RASSERT 646

(Gontinus x Noek) Rasbalk: 87,5% VRB 12,5% BBL Ki-code: 942141

(Menno 14 x Groot Rassert) Rasbalk: 75% VRB 12,5% BBL 12,5% ONB Ki-code: 57280

87 ontwikkeling 88 rastype 89 bespiering 89 benen 88 algemeen voorkomen

88 ontwikkeling 94 rastype 94 bespiering 88 benen 91 algemeen voorkomen

• Fraaie baggerbonte kleur • Fijn en correct beenwerk • Mooie broekbespiering

• Fraai rastype • Enorme bespiering • Fijn en correct beenwerk

Wilt u sperma van Latorro, Groot Rassert 646 of andere stieren bestellen, bezoek dan onze webshop op www.crv4all.nl/shop of www.crv4all.be/shop of neem contact op met de CRV klantenservice in Nederland: 088 – 00 24 440 of België: 078 – 15 44 44.

BETTER COWS | BETTER LIFE

497-19 Advertentie VRB-A4.indd 1 VV_catalogus-2019.indd 80

CRV4ALL.NL, CRV4ALL.BE

06-11-2019 07-11-2019 11:40 11:24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.