CORES Magazine 5 - Voorjaar 2015

Page 1

SMART CITY LIVING

Sint-Niklaas

1 / 2015

EEN STAD WORDT GROENER, LEEFBAARDER INVESTORS

CORES Rental Service GENT

Van havenbuurt tot woonbuurt

001_Cover.indd 1

12/03/15 12:33


Roeselare - Kortrijk - Menen

PUB_WOODSTOCKX.indd 2

www.woodstoxx.be

11/03/15 16:51


INHOUD

EDITO Met deze 5 de editie van het CORES Magazine blijven we trouw aan een van onze basisprincipes: communiceren, samen met u een open en transparante dialoog voeren. Over onze nieuwe projecten, bijvoorbeeld. Zo trekken we richting Oost-Vlaanderen, een provincie waar we onze eerste stappen zetten. Niet alleen in Sint-Niklaas, waar we starten met een gezinsvriendelijk woonerf voor jong en minder jong en de fiets als favoriet transportmiddel. In Gent in de Arteveldestad loopt al enkele jaren een vernieuwingsproject rond de oude haven. We stappen mee in de boot en laten u alvast kennismaken met enkele leuke plekjes in de buurt. En dan hebben we het uiteraard ook over ons laatste nieuws, want binnenkort verhuizen we naar hartje Antwerpen. Eind dit jaar zullen we u in een opmerkelijk, historisch pand met open armen kunnen ontvangen! En dan zijn er de lopende projecten. Cadiz, aan het Antwerpse eilandje, rijst als een paddenstoel uit de grond. In Hasselt werd de eerste steen gelegd van West-De Andere Stad. En bij The Mills in Edegem konden de toekomstige inwoners al een kijkje nemen in hun appartement in volle opbouw. We laten u uitgebreid zien hoever we staan, zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat we voor u doen en vooral hoe we het doen. We willen immers zoveel mogelijk uw zorgen wegnemen. Door u informatie te geven over de manier waarop u het best uw woondroom kan financieren. Of door u, als investeerder, een in-house verhuurdienst, namelijk CORES Rental Service aan te bieden. We laten u zien wie we zijn, hoe onze dag eruit ziet. Hoe graag we sporten en wat we het liefst eten. Mede dankzij deze nieuwe rubrieken willen we u een totaalbeeld geven van waar CORES Development voor staat. En mocht u nog meer willen weten, aarzel dan niet en kom even langs. Onze deur staat open om u met plezier te ontvangen! We wensen u alvast veel leesgenot! Het CORES Development Team COLOFON - CCO: Sophie Deprez & Marketing Assistent Nathalie Flour, Productie: Danielle Knops - Gicom www.gicom.be Algemene Directie Gicom: Gisèle Speaker & Yoram Speaker Grafisch design: Jos Moers, Redactie: Philippe Bruel CORES DEVELOPMENT NV Heistraat 71 - 2610 Wirlijk 03 820 82 82 - info@coresdevelopment.be

7

22

11 05

CORES DEVELOPS MORE

26

Dr. Wauters

07

ON SITE

31

Hasselt West

11

THE CITY

COMING UP

Antwerpen - Gent - Sint-Niklaas

20

36

22 24

39 43

INVESTORS

CORES Verhuurservice

49

LIFESTYLE

Retrofietsen - Urbex

58

CORES CONCEPTS

O.a. Assisted living

ON SITE

The Mills

PARTNERS

Vanhout

ON SITE

Groen Zuid

ON SITE

Hortensiahof

C-COLUMN

Sophie Deprez

THE CITY

Gent

Sint-Niklaas

14

FINANCE

hypotheek.winkel

64

CORES IN THE PICTURE

MAGAZINE

003_inhoud.indd 3

3

12/03/15 14:01


Wij zijn mensen zoals U, maar met een passie voor sanitair

www.schrauwen.be

Onze partner in douchedeuren

Bezoek één van onze 7 toonzalen Brasschaat

PUB_SCHRAUWEN.indd 4

-

Genk

-

Herentals

-

SintNiklaas

-

Turnhout

-

Wilrijk

-

Zandhoven

11/03/15 16:53


CORES DEVELOPS MORE

Dr. E. Wauters: “Binnen Cadiz wordt een nieuw GZA woonzorgcentrum ingebed.”

ANDERS ZORG GEVEN Cadiz kwam in onze vorige edities al meermaals aan bod, maar deze keer willen we het hebben over de misschien iets minder voor de hand liggende invulling van dit sterk staaltje ‘conceptontwikkeling’. Hiervoor kruisten de paden van twee partijen met een sterke visie en 1+1 werd 3: CORES Development welcomes GZA (GasthuisZusters Antwerpen) in Cadiz. Een woonsokkel met 4 woontorens, aan de rand van een plein vol leven, groen en diversiteit, een plein dat tot aan het water reikt. Dr. Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder van GZA, geeft uitleg over de gemaakte keuzes tijdens een boeiend gesprek. EEN OPEN OMGEVING

“Het enorme voordeel dat Cadiz biedt, is de openheid,” vindt Dr. Wauters. “Je zit vlakbij het centrum van de stad, de Schelde en haar kaaien. Het is er mooi om te wandelen, te genieten van buiten, middenin de samenleving te zitten. Voor de bewoners van ons woonzorgcentrum is dit een uiterst positief gegeven. Ze kunnen er even uit, ze kunnen contacten leggen, ze tellen nog mee in de samenleving. Dat we vlak aan een plein liggen is extra positief. Het geeft een meerwaarde aan het gebouw, het bevordert het contact. We zagen het gunstig effect van de pleinvorming trouwens al bij de renovatie van het Sint-Vincentiusziekenhuis, waar de vroegere kale parkeerplaats nu een levende plek in de straat is geworden.” EEN NIEUWE VISIE

De integratie van een woonzorgcentrum in een groter bouwgeheel is volledig nieuw. CORES Development en GZA zetten hiermee

samen een stap naar het wonen van de toekomst. “Het kadert volledig in de nieuwe visie rond ouder worden en zorg geven aan ouderen,” onderstreept Dr. Wauters vastberaden. “De muren tussen de woonzorgcentra

Een nieuwe visie rond zorg geven aan ouderen

en het gewone wonen vervagen. Dat vereist natuurlijk een zekere vorm van flexibiliteit op alle niveaus. De overheid zal hierover moeten nadenken, een maatschappelijke discussie voeren. Maar ondertussen is het goed dat projectontwikkelaars het pad al effenen. Zo kunnen wij ook onze woonzorgcentra

aanpassen aan de veranderende wereld. We moeten verder kunnen reiken dan de muren van de centra en de ouderen verzorgen daar waar ze wonen, alleen of met hun partner. Binnen Cadiz zal dit nu al mogelijk worden.” IN SAMENSPRAAK

Dat zo’n initiatief nu een realiteit wordt is in grote mate te danken aan de openheid waarmee iedereen met elkaar kon en wilde communiceren. Het is het resultaat van een samenspraak tussen de partijen. “En dat is iets wat we bij GZA op alle niveaus trachten te bereiken,” merkt Dr. Wauters op. “Zo proberen we bij de inrichting van onze woonzorgcentra steeds nauw samen te werken met de mensen die effectief op de werkvloer zullen staan. Zij hebben de ervaring, zij komen rechtstreeks in contact met de dagelijkse realiteit. We hebben er dan ook voor gezorgd dat het woonzorgcentrum in Cadiz een eigentijdse en warme aankleding krijgt, met veel aandacht voor ruimte. Het moet een mix worden van samen en alleen zijn, van functionaliteit en gezelligheid. Mensen moeten er zich thuis kunnen voelen, ook de bezoekers. Dat alles zonder de privacy van de bewoners aan te tasten, uiteraard. CORES Development is hier inderdaad verder gegaan dan het gewone bouwen. Bij GZA zijn we daar superblij om en we zijn ervan overtuigd dat onze toekomstige bewoners dat ook zullen zijn!”

MAGAZINE

03_dhr Wauter.indd 5

5

12/03/15 14:03


Design voor elke dag. Bij Van Marcke houden we van mooie dingen en nieuwe technologieÍn. Badkamers en keukens die in het oog springen en matchen met je interieur. Vernieuwende technieken voor verwarming en watergebruik. Maar dat is niet alles‌ We vinden ook dat ze milieuvriendelijk moeten zijn, praktisch in gebruik, en perfect moeten passen bij je dagelijkse gewoontes. Ja, bij Van Marcke vinden we design pas echt mooi als het duurzaam is en jou ook elke dag thuis doet voelen.

www.vanmarcke.com

CORES NEUTRAAL 210X280.indd 1 PUB_VANMARCKE.indd 6

24/02/15 16:53 08:34 11/03/15


ON SITE

1 Schepen Tom Vandeput en Burgemeester Hilde Claes 2 Een groen project 3 Het persevent kon op heel wat mediabelangstelling rekenen

1

2

3

Hasselt

ANDERS ‘SAMEN-WONEN’ 16 februari, CORES Development organiseert vandaag een persevent rond de eerste steenlegging van het project WEST-De Andere Stad. Er staat een groep persmensen aan de bouwkeet. Het is een zonnige dag, blije gezichten alom. Er zijn drankjes en hapjes, uiteraard. Maar ook actuele informatie. Er kunnen concrete vragen gesteld worden aan de projectontwikkelaar, de architect, de beleidsmensen. Na een intro door onze hoogsteigen Sophie (CCO CORES Development), is het de beurt aan architect Philippe Mortelmans.

MAGAZINE

07 On Site West Hasselt.indd 7

7

12/03/15 12:32


ON SITE

1 2

HOOGKWALITATIEVE AFWERKING BETAALBAAR HOUDEN

“Voor dit bijzonder uitdagend project hebben we de lat hoog kunnen leggen,” vindt Philippe Mortelmans. “Het gebouw waarvoor vandaag de eerste steen wordt gelegd, omvat 30 appartementen en 4 handelspanden. We hebben voor de volledige uitvoering van het gebouw hetzelfde materiaal gekozen. De verspringing van de kroonlijsten zorgt voor de nodige dynamiek. Op die manier hebben we de kosten laag gehouden, terwijl we toch een hoge kwaliteitsgraad kunnen bieden op het niveau van de afwerking van de appartementen. Zo blijven die ook betaalbaar voor jonge gezinnen en starters.” PROFICIAT!

Vandaag is er ook hoog bezoek. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid Tom Vandeput wordt hier verwacht en ook de Hasseltse first lady, burgemeester Hilde Claes, is aanwezig. Tom Vandeput: “Dit nieuwe project kadert volledig in het ambitieuze masterplan rond het station. Het Stadsbestuur

8

wil deze wijk volledig ontsluiten naar het centrum van Hasselt toe. Ook, en misschien in de eerste plaats, voor de fietsers en de voetgangers. Maar zeker zo belangrijk is dat we het segment ‘betaalbaar wonen’ willen uitbouwen. Dit project legt hier duidelijk de focus op. Zo krijgen ook startende gezinnen en alleenstaanden de mogelijkheid om een eigen woning te verwerven in onze stad. Ik kan dus alleen maar besluiten met een dikke proficiat!” EEN HEUGLIJKE DAG

Het is tijd voor de steenlegging. Na een korte wandeling over het bouwterrein, een beetje metselwerk van de burgemeester en de schepen, een toast en klinkende champagneglazen gaat het terug richting bouwkeet. Burgemeester Hilde Claes is zo vriendelijk een persoonlijke reactie te geven. “We hebben het geluk dat Hasselt erg in trek is. Veel mensen komen naar onze stad, jonge mensen vooral. We kunnen die tendens alleen maar aanmoedigen. Maar het betekent ook dat het aanbod moet volgen. Anders worden de vastgoedprijzen te duur. We staan hier naast een project voor

Betaalbaar wonen in een buurt met veel troeven

betaalbare woningen. Het is dus een heuglijke dag en ik kan alleen maar hopen dat er meer van die dagen zullen volgen.” Burgemeester Claes is dus duidelijk verheugd dat er meer en meer projecten voor betaa lbaar wonen in haar stad verschijnen. “Bij West-De Andere Stad door CORES is het niet alleen de betaalbaarheid die me gelukkig stemt,” vervolgt Hilde Claes. “Het zorgt ook voor de opwaardering van deze buurt. Een buurt die trouwens veel troeven heeft. De ontsluiting naar de ring rond Hasselt is zeer goed, terwijl we hier toch dicht tegen het centrum van Hasselt zitten. Daarenboven zijn er in de wijk heel wat mogelijkheden voor de mensen om met elkaar in contact te komen. Sporten cultuurcentra, heel wat handelszaken

MAGAZINE

07 On Site West Hasselt.indd 8

12/03/15 12:32


ON SITE

3

1 Klaar voor de eerste steenlegging 2 Philippe Mortelmans, Sophie Deprez,Tom Vandeput, Hilde Claes, Jef Van Herck, Michel Weijters en Christophe Vanherck (l-r) 3 Waar we naartoe werken!

en vooral veel open ruimte en groene plekken. WEST-De Andere Stad en het hele Cederparkproject dragen hier nog eens extra toe bij dankzij de vele groenzones die voorzien zijn.” VERSCHILLENDE VORMEN VAN ‘SAMEN-WONEN’

“Het Hasselts woonbeleid is gericht op het ontwikkelen van verschillende vormen van samenwonen,” onderstreept Hilde Claes. “Het gaat immers niet om bakstenen alleen. Zorgen dat er nieuwe woningen komen of buurten renoveren is een ding, maar je moet ook zorgen dat mensen beter met elkaar samenwonen. Dat ze elkaar leren kennen, in contact komen met elkaar. Er trekken veel jonge gezinnen naar Hasselt. Wij moeten ze een aangename thuis kunnen geven. Zorgen dat er genoeg scholen komen, buurtwinkels, ontmoetingsplaatsen. Maar we moeten ze ook stimuleren om met elkaar om te gaan, om hier harmonieus ‘samen’ te leven. Een missie die ik graag tot een goed einde wil brengen.”

WEST-De Andere Stad is alvast een goed voorbeeld van die andere vorm van samenleven. De gemeenschappelijke boomgaard waar de bewoners op een aangename manier kunnen samenkomen, een lichtkrant voor boodschappen, de organisatie van groepsaankopen, het zijn allemaal concrete dingen die de mensen ertoe aanzetten om ‘samen’ te leven.

BLIJ VERRAST

Het is tijd om afscheid te nemen. Op het plein zijn er ondertussen enkele wandelaars te zien. De woorden van de burgemeester kloppen. Blijkt ook dat het persevent de inwoners uit de buurt niet is ontgaan. Ze zijn nieuwsgierig en spreken ons aan. We praten over de buurt, over de honden waarmee je hier een aangename wandeling kan maken en over het nieuwe project. Het wekt de interesse op, de mensen zijn benieuwd. Als je spreekt over het vele groen dat er gaat komen, over de doordachte bouwstijl die gehanteerd wordt en over het samen dingen doen, dan zijn ze enthousiast. Blij verrast dat dit in hun wijk komt. Het beleid van het Hasselts Stadsbestuur valt hier in goede aarde. En de bouw van WEST-De Andere Stad duidelijk ook!

GROEIEN MAAR NIET EXPLODEREN

Hilde Claes: “Het is leuk dat meer en meer mensen de weg naar Hasselt vinden. We mogen en kunnen groeien. Maar we moeten er blijven op letten dat we niet gaan exploderen. Kleine projecten op mensenmaat blijven stimuleren. Plaats laten voor groenzones, ruimte vrijwaren om te wandelen, samen te komen, te praten met elkaar. Zoals hier. Kijk maar rond, het is hier open, het plein voor de deur creëert ruimte en er komen mensen wandelen. Zo zie ik het graag, dit is wat het Stadsbestuur voor ogen heeft met haar woonbeleid!”

Reeds 50% verkocht! Bekijk het aanbod op www.deanderestad.be Interesse? Contacteer ons via 011/21.32.32 of info@coresdevelopment.be

MAGAZINE

07 On Site West Hasselt.indd 9

9

12/03/15 12:32


Antwerpsesteenweg Sint-Niklaas

Woon verweven in het hart van het Waasland

budgetvriendelijke appartementen eengezinswoningen erkende assistentiewoningen Investeringsopportuniteit: Investeer nu in onze erkende assistentiewoningen en geniet van een verlaagd btw-tarief op constructie, toprendement en vrijstelling van onroerende voorheffing!

WILT U DIT AANBOD NIET MISSEN? REGISTREER DAN VIA WWW.WOONERFDEWEVERIJ.BE OF TEL: 03 820 82 82 W W W. C O R E S D E V E L O P M E N T. B E

PUB_DE WEVERIJ.indd 10

11/03/15 16:51


THE CITY

Sint-Niklaas

TERUG NAAR DE STAD 1

2

Om mensen terug naar de stad te krijgen moet je een plek creÍren waar je de voordelen van een stad combineert met de pluspunten van het leven buiten de stad. Woonerf De Weverij, een ambitieus nieuw stadsproject van CORES Development in Sint-Niklaas wordt zo’n plek. Eileen Mertens en Frank Damman van het architectenbureau IN[AR]CO tekenden de plannen. Zij vertellen hoe het project tot stand kwam en wij geven u enkele weetjes over Sint-Niklaas.

1 De weelderige bouwkunst herinnert aan het rijke textielverleden van Sint-Niklaas 2 Sint-Niklaas waakt over de burgers van de stad 3 Een prachtig gemeentehuis aan het grootste stadsplein van Europa.

3

MAGAZINE

011_City_Sint_Niklaas.indd 11

11

12/03/15 14:16


THE CITY

1

2

1 De Onze-Lieve-Vrouwekerk: met prachtige explosieve kleuren van binnen 2 Dankzij de autovrije straten en het ‘pro fiets’-beleid maakt Sint-Niklaas kans om Fietsstad 2015 te worden

EEN GROENE LONG

Frank Damman: “Voor de site van de Weverij hebben we de stad overhaald om het gebied als één gemeenschappelijk kader te beschouwen. Zo creëerden we de mogelijkheid om er een open groene ruimte mee in onder te brengen, wat voor de buurt en de bewoners het sociaal contact in de hand werkt. Door veel te overleggen met alle betrokken partijen, inclusief de buurtbewoners, zijn we erin geslaagd een plan goed te laten keuren met een divers woonaanbod van eengezinswoningen, appartementen en erkende assistentiewoningen. Wij noemen het een ecokavel. Duurzaam gebouwd, met veel groen en zonder impact van auto’s binnen het gebied. Enkel fietsers of wandelaars kunnen er vrij bewegen.” EEN POSITIEVE BOODSCHAP

“Op die manier bied je een meerwaarde,

12

breng je een positieve boodschap voor alle betrokkenen. De buurtbewoners kijken uit naar een open groene ruimte en de toekomstige inwoners kunnen niet wachten om hun nieuwe woning te betrekken,” voegt Eileen Mertens er aan toe. “Het woonerf wordt een groene long die je zal kunnen beleven. Er komen stadstuintjes, water, speelterreinen voor de kinderen, gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen. En alles blijft op een veilige manier onderling verbonden.”

Alles binnen Woonerf De Weverij is gemeenschappelijk

overhalen, we hebben ook de mensen uit de buurt overtuigd. Zo zorgen we voor een aanzuigeffect dat de mensen terug naar de stad lokt. Daar ben ik van overtuigd.”

DE MENSEN TERUG NAAR DE STAD KRIJGEN

“De oude weverij was een plek die leefde in de stad. De industrie trok mensen aan,” merkt Frank Damman op. “Maar toen de fabriek sloot en de site stilaan verloederde, heeft het de mensen weggejaagd uit de stad. Door een project voor te stellen dat dit industrieel erfgoed respecteert zijn we er niet alleen in geslaagd het stadsbestuur te

Woonerf De Weverij wordt een mix van gebouwen, van mensen, van bestemmingen. Een ref lectie van de buurten d ie erom heen l iggen. Verschi l lende sociale klassen, verschillende leeftijdsgroepen zullen er samen komen wonen, leven en beleven. Het wordt ook een beetje het leven zoals het zich buiten de

MAGAZINE

011_City_Sint_Niklaas.indd 12

12/03/15 14:16


THE CITY

Inarco Frank Damman en Eileen Mertens hebben hun sporen niet alleen verdiend in de woningbouw, maar ook in de toeristische sector. Hun klanten zijn onder meer grotere grondeigenaars en projectontwikkelaars. Ze specialiseren zich in het herbestemmen van moeilijkere dossiers of projecten. Gebiedsontwikkeling met nabestemming wonen en toerisme, zo vatten ze het zelf samen. Communicatie is voor hen van levensbelang. Praten met de mensen op alle mogelijke niveaus. Met de verschillende overheden, met de mensen uit de buurt, met de grondeigenaars en projectontwikkelaars. Ze trachten op een nieuwe manier met architectuur en stedenbouw om te gaan. Nog niet iedereen staat hier voor open. Maar het is wel de reden waarom CORES Development met hen werkt. Want praten met mensen, open communicatie, dat zijn ook voor CORES Development key issues. www.inarco.be

stad afspeelt terug in de stad brengen. WIST JE DAT…

… de Onze-Lieve-Vrouwekerk van SintNiklaas pas op het einde van de 19de eeuw volledig werd afgewerkt met de plaatsing van het 6 meter hoge, vergulde Mariabeeld op de hoofdtoren van 50 m? De kerk ziet er, buiten het opvallend ‘gouden’ beeld, vrij grijs en sober uit. Maar deze vale buitenkant contrasteert sterk met de binnenkant die explodeert van de kleurenpracht. … Sint-Niklaas niet alleen veel mensen terug naar de stad wil lokken, maar ook heel actief is om zoveel mogelijk bedreigde vogelsoorten een leuk onderkomen te bieden? Zo zijn er inmiddels al heel wat kerkuilen in de stad te vinden. Maar ook de gierzwaluwen, die niet zo erg gesteld zijn op de lawaaierige werken in de stad, worden er gepamperd met luxe vogelkastjes op stille plekken. En last but not least is er sinds vorig jaar een koppel giervalken verwoede pogingen aan het ondernemen om voor nageslacht te zorgen. Wie weet vliegen ze met hun kleintjes binnenkort

wel boven De Weverij? … fietsen in Sint-Niklaas supercool is? In 2012 was de ‘pro fiets’ gedachte al een stemmentrekker in de verkiezingscampagne. En nu is de fiets een wezenlijk onderdeel van het stadsbeleid geworden: straten worden autovrij gemaakt, er worden tegen de klok fietspaden aangelegd en promocampagnes als ‘De fiets… heeft iets’ of initiatieven als de ‘doorlopende straten’ moeten de inwoners van de stad warm maken voor het fietsen. De stad boekt er succes mee: onlangs werd Sint-Niklaas naast Gent en Antwerpen genomineerd als mogelijke Fietsstad 2015. OM NOG MEER TE WETEN:

Volg Sint-Niklaas op facebook nl-nl.facebook.com/sintniklaas Kijk voor alle info over Sint-Niklaas op www.sint-niklaas.be Twitter over de fietsstraten in Sint-Niklaas op #fietsstraten Lees alles over slechtvalken op www.natuurpunt.be

MAGAZINE

011_City_Sint_Niklaas.indd 13

13

12/03/15 14:16


COMING UP

1

2

Woonerf De Weverij 2

WERKEN AAN EEN LEEFBARE STAD O

p een terrein van 2,5 ha, aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Niklaas, komt er een diverse mix van betaalbare eengezinswoningen, appartementen en erkende assistentiewoningen in een nieuw project van CORES Development genaamd Woonerf De Weverij. Schepen van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing Christel Geerts was zo vriendelijk om wat tijd vrij te maken om de stedenbouwkundige strategie van het Stadsbestuur toe te lichten. Het wordt een gemoedelijk gesprek in het mooie Stadhuis van Sint-Niklaas. Ook Luc Terreur, diensthoofd cel vergunningen en handhaving en planoloog Bart Van Lokeren nemen deel. EEN TEVREDEN SCHEPEN

Christel Geerts: “De buurt rond de oude weverij is sterk begaan met haar roemrijke verleden. De verhalen over de weverij spreken tot de verbeelding. Maar door de

14

jarenlange leegstand en het ontbreken van een nieuwe bestaansreden voor de site, is het een ruimte die niets meer te bieden heeft. De nostalgie is alles wat overblijft. Gelukkig wordt er nu een nuttige invulling gegeven aan dit gebied, en daar staan wij zeer positief tegenover.” “Het is trouwens een van de eerste grotere inbreidingsprojecten die worden gerealiseerd. We kijken er dus erg naar uit,” beaamt Luc Terreur. IN DE LIJN VAN HET MASTERPLAN

Bart Van Lokeren: “De basis van het huidige plan is volledig in overeenstemming met het stedelijk structuurplan. In 2006 werd al een Masterplan ontwikkeld, precies rond dit project. Daarin stond beschreven dat meer dan de helft van de site groen moest blijven. We opteerden trouwens ook voor een mix van woningen, waarbij de eigenheid van de site terug zou komen in de architectuur.”

2

Met het gebr u i k va n de t y pische bakstenen en de inplanting van specifieke architectonische elementen beantwoordt het plan van CORES Development precies aan die vereiste. DOORWAADBAARHEID VOOR DE ZACHTE WEGGEBRUIKERS

Christel Geerts: “Een andere must voor Sint-Niklaas is de doorwaadbaarheid van de stad voor de zachte weggebruikers. Wij willen voldoende aandacht geven aan de omgeving waar de mensen gaan leven. Het is immers aangenamer om in een binnengebied te wonen waar veel groen is en waar de wagens niet doorheen flitsen. In de rest van Sint-Niklaas trachten we trouwens ook die doorwaadbaarheid voor de zachte weggebruiker zo hoog mogelijk te houden. Voor zo’n nieuw project kan je dat natuurlijk 100% waarmaken. Hier wordt de wagen echt aan de rand gehouden.”

MAGAZINE

06_Coming up Sint-Niklaas.indd 14

13/03/15 09:33


COMING UP

3

4

1 Een groen project rondom een centraal park. 2 In gesprek met Christel Geerts, Luc Terreur en Bart Van Lokeren. 3 &4 Op wandelafstand van het gemeentehuis, waar de rode loper al uitligt voor de nieuwe inwoners.

maar uiteindelijk komen we toch steeds tot een mooi vergelijk en leveren al die inspanningen waardevolle resultaten op.” Luc Terreur: “Stilaan komen we ook tot een leidraad voor de promotoren waarin we duidelijk vermelden wat kan en wat niet kan. En als we als stad zelf projecten uitbouwen, zorgen we uiteraard ook dat die beantwoorden aan wat wij opleggen aan anderen!” COMMUNICATIELIJNEN OPENHOUDEN

In de plannen van Woonerf De Weverij volgt CORES Development voluit de boodschap van het Stadsbestuur. De wagens verdwijnen vlak aan de invalswegen van de site of worden naar de ondergrondse parkings geleid. Fietsen krijgen de volle aandacht. Dankzij de stallingen aan de appartementsgebouwen kun je je fiets even kwijt om bijvoorbeeld je boodschappen binnen te zetten.

Christel Geerts. “Zo zijn we erin geslaagd om als eerste in Vlaanderen een lobbenplanmodel te laten goedkeuren. Vanuit de wetenschap is aangetoond dat de manier waarop je een stad indeelt een sterke ecologische impact heeft. Studies hebben uitgewezen dat het lobbenmodel het meest ecologisch verantwoord is. Zo’n model werkt met groene vingers die tot in het centrum van de stad reiken. We gaan de stad niet opnieuw heropbouwen, maar bij elk nieuw project

AUTO’S UIT DE BINNENSTAD WEREN

Christel Geerts: “De Weverij ligt op één straat van het station en op twee straten van de markt. Weinig reden dus om de auto te gebruiken. We doen als stadsbestuur ons uiterste best om het overdreven gebruik van de wagen af te raden. Zelf doen we het ook. Zo worden de wagens van de stadsdiensten in het weekend in de Cambio pool gestoken.” Bart Van Lokeren: “We kiezen ook bewust om de nieuwe projecten zoveel mogelijk te enten op de invalswegen. Je bent dan heel snel de stad uit met de wagen en ook weer snel terug thuis. Van daaruit kun je dan de stad in met de fiets of te voet.” EEN ECOLOGISCH VERANTWOORDE STAD

In Sint-Niklaas draait veel om het ecologisch verantwoorde. “We proberen inderdaad zo ecologisch mogelijk te besturen,” beaamt

We proberen de stad zo leefbaar mogelijk te maken.

zullen we dat aan het lobbenmodel toetsen en optreden waar nodig. We willen de mensen naar de stad trekken, maar die stad moet dan wel zo gezond mogelijk zijn. De burger moet ook mee in het gezonde groenere verhaal stappen. Jonge gezinnen beginnen daar nu ook al zo over te denken, maar er moet nog een weg afgelegd worden. We leggen wel veel verplichtingen op, ook aan de promotoren,

Christel Geerts: “We proberen de stad zo leefbaar mogelijk te maken. Al onze scholen liggen op fiets- of wandelafstand binnen de bebouwde kom. Belangrijk voor ouders die met z’n tweeën moeten gaan werken! Ook voor de andere voorzieningen geldt dit nabijheidsprincipe. Maar de boodschap moet klaar en duidelijk begrepen worden. Daarvoor moeten we alle communicatielijnen openhouden. Overleggen met de burgers, praten met bouwpromotoren, als beleid aanwezig zijn op alle niveaus. We merken dat iedereen stilaan op diezelfde lijn zit te denken. En ook meer en meer bouwpromotoren beginnen in die zin te veranderen. Met een goede communicatie kom je dus echt ver!” Een boodschap die CORES Development al langer begrepen heeft!

Mis dit woonaanbod niet! Registreer nu via www.woonerfdeweverij.be of 03/820.82.82 De voorverkoop start in juni

MAGAZINE

06_Coming up Sint-Niklaas.indd 15

15

13/03/15 09:33


COMING UP

Gent

BAKENS IN DE VOORHAVEN

1 De grote (Eskimo)fabriek 2 Studio Kobalt in de Eskimofabriek: ruwheid gecombineerd met fijne vormgeving 3 Feesten met uitzicht op de oude stoomturbines in de Centrale

Eind januari hield de Stad Gent een infoavond over de bouwplannen in de Voorhaven. Meteen ook een van de eerste officiële aankondigingen dat CORES Development er binnenkort in samenwerking met Canal Properties zal starten met de bouw van een woonproject aan de Kopenhagenstraat.

D

e Voorhaven is een beschermde industriële site met prachtige katoenloodsen die in verschillende fases opnieuw wordt ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de inrichting van de publieke ruimte rond en parallel aan de loodsen, onder meer door de aanleg van een deels overdekt stadsplein. Ook aan de fietsers werd gedacht. Langs de kade loopt een betonnen fietspad, dat deel uitmaakt van het fietsennetwerk van de Stad Gent. De buurt rond de inplanting van het nieuwe project van CORES Development is bezaaid met panden uit de rijke industriële geschiedenis van Gent. De Stad tracht de heropleving van deze gebouwen zoveel mogelijk te stimuleren. Het resultaat: enkele opmerkelijk interessante adresjes.

16

1

AAN DE ANDERE KANT VAN HET WATER

Schuin tegenover de nieuwe bouwsite van CORES Development ligt ‘De Eskimofabriek’. In de jaren 1970 werd een oud fabrieksgebouw gered, opgeknapt en aangepast voor de activiteiten van de Firma De Groote met haar bekend merk van ondergoed en nachtkleding: Eskimo. Een kwarteeuw later verhuisde Eskimo naar Melle en van die leegstand profiteerden enkele creatieve geesten om er ‘Eskimo-fuiven’ te houden. Met succes, want ze groeiden uit

tot een megafestival, bekend tot ver buiten de landsgrenzen. In 2005 was de Eskimofabriek aan een nieuwe restauratie toe. Het resultaat: een evenementenhal waar zowel concerten, fuiven, seminaries als feesten worden georganiseerd. www.eskimofabriek.be ITALIAANS TOPDESIGN

Maar de Eskimofabriek is meer dan een eigenzinnige evenementenhal. Dat bleek duidelijk toen Oeverture, hét design-, kunst- en archi-

MAGAZINE

016_Coming_up_Gent.indd 16

12/03/15 15:26


COMING UP

GENT 2

3

tectuurparcours langs de Gentse binnenwateren er in 2010 halt hield. De reden: Studio Kobalt, de Gentse winkel van de Italiaanse topspecialist in keukens en badkamers. Hier wordt het industriële gegeven van het ruwe pand prachtig gecombineerd met de fijn afgewerkte vormgeving. Gedreven interieurarchitecten met passie voor Italiaans design zijn hier aan het werk geweest, dat is duidelijk. Beslist een bezoekje waard en wie weet, misschien laat u zich door hen wel inspireren bij het kiezen van uw nieuwe keuken of badkamer. www.boffigent.be

ELEKTRICITEIT IN DE LUCHT

DOK NOORD

Als je vanuit de Eskimofabriek langs de oude dokken loopt, kom je halfweg richting station Gent-Dampoort de Centrale in Ham tegen. In de jaren 1980 werden de oude, met cokes aangedreven generatoren van deze stedelijke elektriciteitscentrale definitief stilgezet. In 1994 streken er enkele enthousiastelingen neer en begonnen aan de transformatie van het gebouwencomplex. Van dan af levert de Centrale een nieuwe soort energie. Het is een centrum geworden dat inzet op creatie en presentatie van muziek die refereert aan de diversiteit van de stedelijke bevolking. De verschillende polyvalente ruimtes staan ter beschikking voor voorstellingen, repetities, theater- en filmvoorstellingen, workshops, cursussen en vergaderingen. Je vindt er ook het Wereldrestaurant. Elke middag wordt er hier een lekkere en gezonde maaltijd op tafel getoverd, steeds met een ‘werelds’ tintje. Couscous, curry, tandoori of moussaka, allemaal gerechten uit de vier windstreken. En tegen zeer democratische prijzen. www.decentrale.be

In de ontwerpstructuurschets voor het stadsontwikkelingsproject “Scharnier” (tussen Dampoort en Muide) van 1995 ligt het terrein van de voormalige ACEC-fabriek beschreven als een reservatieruimte voor grootschalige voorzieningen. De concrete invulling hiervan heet nu Dok Noord. Een groene verkeersarme boulevard langs het Handelsdok, waar er ondertussen al enkele interessante projecten tot stand zijn gekomen. Een daarvan heet De Expeditie. De Expeditie is een aantal jaren geleden opgezet als een noodzaak en een visionair idee: flexibele werkruimtes voor artiesten combineren met de efficiëntie van een bedrijvencentrum. Gent was en is een creatieve broedplaats, waar er meer plannen dan ruimte(s) zijn. Artiesten en organisaties hebben nood aan ruimte, maar ook aan feedback en interactie. De Expeditie wil dan ook flexibel inspelen op die noden door werkruimte te bieden en creativiteit te stimuleren in een cultureel bedrijvencentrum op een bijzondere plek in de stad. www.deexpeditie.be

MAGAZINE

016_Coming_up_Gent.indd 17

17

12/03/15 15:26


COMING UP

Dit historisch pand wordt binnenkort het nieuwe hoofdkantoor van CORES Development

Antwerpen

NIEUWE THUIS, OPEN HUIS! Na jaren van trouwe dienst, zijn de kantoren van CORES Development in Wilrijk stilaan te krap geworden. De zoektocht naar een nieuwe locatie eindigde aan de Mechelsesteenweg 176 in hartje Antwerpen. Het pand wordt in de inventaris van het onroerend erfgoed omschreven als een imposant herenhuis in neo-Lodewijk XV-stijl. Het werd gebouwd begin jaren 1930. Eind 2015 wordt het de nieuwe stek van CORES Development.

18

EEN BEETJE GESCHIEDENIS

ARCHITECTUUR

Initieel werd dit imposante herenhuis gebouwd voor de familie Werner-Born en droeg het ook hun naam. Robert Werner (1895-1959), was een belangrijk Antwerps zakenman en kunstmecenas. Hij begon zijn carrière bij de oliemaatschappij Belgian Gulf, maar kende zijn grootste successen in de agro-industriële sector. Dit herenhuis behoort tot de laatste gezamenlijke ontwerpen van het architectenduo Joseph Hertogs en Gerard De Ridder. Joseph Hertogs was de huisarchitect van de Antwerpse beau monde en een trouwe aanhanger van de neorococo of neo-Lodewijk XV-stijl. Het herenhuis is een van de meest imposante in Antwerpen en heeft een plattegrond die vier vleugels groepeert rondom een binnenplaats. Voor de bouw werd een bestaand herenhuis met stallingen uit de tweede helft van de 19de eeuw gesloopt.

Het herenhuis met tuin, garage en personeelswoningen, besloeg oorspronkelijk een diep, langgerekt perceel. Het huidige complex bevat aan de gevelzijde twee bouwlagen onder leien zadeldaken. De vormgeving is typisch rococo met een licht voor-

Stadsprojecten ontwikkelen met een meerwaarde

uitstekend middenstuk waar veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van schelpmotieven. Binnenin valt nu vooral de vroegere binnenkoer op, die volledig overkapt is met een moderne glasstructuur.

BESTEMMING

Het herenhuis Werner-Born heeft in de loop der tijden heel wat verschillende bestemmingen gekend. Eerst deed het dienst als hoofdkantoor van een Antwerpse financiële instelling, waarna het een tijdje ook als consulaat van de Bondsrepubliek Duitsland fungeerde. Uiteindelijk ging het dan weer volledig deel uitmaken van de HSA bank, het latere Centea dat enkele jaren geleden werd overgenomen door Crelan. Nu is het

MAGAZINE

018_Coming_up_antwerpen_crelan.indd 18

12/03/15 13:36


COMING UP

de beurt aan CORES Development om van dit stukje nationaal erfgoed een gezellig en open kantoor te maken waar iedereen welkom is. URBAN LANDSCAPERS IN DE STAD

CORES Development gaat er prat op om in een stad projecten te ontwikkelen met een meerwaarde. Of het nu om meer groen gaat, duurzamer bouwen of levensbestendig wonen, het ultieme streven is een project

af te leveren met een ziel. En daar gaat het precies om bij de verbouwing van het pand aan de Mechelsesteenweg. Een gebouw met een rijke geschiedenis, een gebouw met karakter, een huis waar ooit mensen in geleefd hebben, opnieuw een ziel geven. Dit schitterende huis wordt een ontmoetingsplek in de stad waar mensen met mensen praten, hun dromen kunnen waarmaken en soms levensbelangrijke beslissingen nemen. Het wordt meer dan een verzameling

kantoor- en vergaderruimtes. Het wordt een mooi en open huis waar mensen voldoende ruimte hebben om zich ten volle in te zetten voor hun taak en waar er genoeg plaats is om een constructieve dialoog te laten ontstaan. Hier wordt een mission statement aan de realiteit getoetst en goed bevonden! Hier krijgt het kloppend hart van CORES Development een ziel!

MAGAZINE

018_Coming_up_antwerpen_crelan.indd 19

19

12/03/15 13:36


C-COLUMN

Sophie Deprez Chief Commercial Officer

Welkom bij CORES, hoe kunnen wij u helpen?

D

e lente is in het land en dat voelen we, ook op kantoor. Alle terreur en oorlogsellende ten spijt, de mensen zijn de crisis beu. Iedereen snakt naar de eerste warmte van de prille zonnestralen en een beetje goed nieuws. Wel, ondanks alle heisa in de media over de woonbonus, stellen wij vast dat het eerste kwartaal van 2015 alvast het beste belooft te worden in 2 jaar tijd. Het is duidelijk dat aankopen niet meer uitgesteld worden. Het lijkt er dus op dat iedereen net iets meer het heft in handen neemt om zijn of haar geluk zelf te bepalen… Dat geeft bij ons ook veel voldoening. Je merkt immers dat de koper wel degelijk een bewuste keuze maakt en dat gegeven willen we dit jaar nog meer koesteren. Een goed product met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding, daar maken we al langer een erezaak

20

07_C_Column.indd 20

van, maar op het gebied van klantenbegeleiding willen we ook ‘first of class’ zijn. Ons team werd vorig jaar uitgebreid met vijf professionals. Zij volgen de realisatie van onze projecten op, zowel voor als achter de schermen. Zij zorgen mee voor de nodige support. Of de klant nu een woning, een eenslaapkamerappartement, een assisted-livingflat of penthouses koopt en of hij dat doet als eindgebruiker of als investeerder: voor ons staat de mens altijd centraal. En daarom stellen we, samen met onze partners, alles in het werk om hem of haar in alle aspecten van het koop- en bouwproces te begeleiden. Van onze ombudsman Werner tot en met

Kim van de boekhouding: we spreken allemaal dezelfde taal: “Welkom bij CORES, hoe kunnen wij u helpen?” Niet alleen ons team werd uitgebreid, er komen ook weer heel wat nieuwe en vernieuwende projecten bij. Zoals onze twee ontwikkelingsprojecten in OostVlaanderen: in het centrum van SintNiklaas gaat de verkoop van Woonerf De Weverij van start en in Gent verwachten we eind dit jaar ons nieuwbouwproject aan het kanaal te kunnen voorstellen. En last but not least, ook onze eigen stek wordt stilaan te klein: eind vorig jaar verwierven we de Crelan-site aan de Mechelsesteenweg. Dit was meteen de opportuniteit van het jaar, niet alleen voor onze ontwikkelingsportefeuille, maar ook als toekomstige locatie voor onze nieuwe ‘headquarters’. We kozen deze keer bewust niet voor nieuwbouw, maar voor een historisch pand met een ziel, dat we de komende maanden in ere gaan herstellen. Zo maken we ‘t Stad ook weer een beetje mooier. Kortom: het belooft een boeiend jaar te worden en we zijn er helemaal klaar voor!

MAGAZINE

12/03/15 15:26


U U

KEUKEN INTERIEUR

S

producti e in eigen atelier I volledi g maatwerk I vakkundig e plaatsin g I gecertificeerd Corian速 verwerke r

www.augustijnskeukens.be TOONZALEN: WUUSTWEZEL Kalmthoutsesteenweg 193 T.03/669.60.84 openingsuren:

PUB_AK augustijns.indd 21

maandag

tem

vrijdag

van

09u t ot

18u

I AARTSELAAR I

zaterdag

Kontichsesteenweg 3 5 T.03/877.96.00

en

zondag

van

10u

tot

MAGAZINE

17u

21

11/03/15 16:51


ON SITE

GROEN ZUID

EEN GROEN SUCCESVERHAAL O

p Groen Zuid in Hoboken is de eerste spadesteek een feit. De gelukkige verantwoordelijke hiervoor is het bouwbedrijf Vanhout, dat begin dit jaar door CORES Development werd aangesteld. De eerste bewoners worden hier in de loop van 2017 verwacht. GESLAAGDE VERKOOPCIJFERS

De verkoop van fase één loopt als een trein. Het zijn vooral de prijzen die op Groen Zuid aanspreken. Maar ook de groene woonomgeving is een belangrijke troef. Naast een gemeenschappelijk en afsluitbaar groen

22

binnengebied, komt er ook een nieuw buurtpark. Het groen spreekt ook sterk de milieubewuste mensen onder ons aan en die rijden graag met de fiets.

bijbouwen of aanpassen. Hiervoor onderhoudt het Antwerps stadsbestuur een constante open dialoog met de bevolking. BETAALBAAR ÉN MOOI

FIETSVRIENDELIJK

Er werd dus ook veel aandacht geschonken aan de fiets. Een belangrijk fietspad loopt dwars door Groen Zuid. Om dit fietspad op een veilige manier te ontsluiten, werd een fietstunnel onder de nabijgelegen spoorweg gegraven. Die is inmiddels ook klaar. Voor de verdere ontsluiting gaat de Stad Antwerpen nog een reeks fietspaden

Het wordt heerlijk én veilig thuiskomen in de betaalbaarste woonwijk van Antwerpen. Hoewel er een verscheidenheid aan toparchitecten werden aangesproken om Groen Zuid te ontwerpen, zijn de prijzen van het vastgoed hier bewust laag gehouden. Groen Zuid wil er immers voor iedereen zijn: voor (jonge) gezinnen, actieve senioren, starters… De woningtypes zijn daar dan

MAGAZINE

11_on Site_Groenzuid hoboken.indd 22

12/03/15 17:14


ON SITE

Hoboken krijgt er een heel groene wijk bij. Met autoluwe straten en een breed fietspad voor de zo belangrijke Noord-Zuidverbinding.

ook op afgestemd. Er werd voor een hele waaier aan woonmogelijkheden gekozen, van individuele huizen tot appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Bovendien kunnen de woningen of appartementen, mits een geringe meerprijs, uitgebreid worden met assisted living. Ook casco-uitvoeringen zijn mogelijk voor enkele woningtypes. Deze woningen worden tegen een sterk verlaagde prijs verkocht (van 14% tot 20% korting). EASY LIVING IN HOBOKEN

Het wordt dus goed en gema k kelijk vertoeven in Groen Zuid. Met al het praktische van het leven binnen handbereik, zowel in Hoboken als op de site zelf: buurtwinkels, warenhuizen, een administratief centrum,

banken, een postkantoor, apothekers, een bibliotheek, culturele en sportieve activiteitencentra, verscheidene zorgcentra... Daarenboven is Hoboken een erg kindvriendelijk district met een ruim aanbod aan scholen, verschillende kinderdagverblijven en naschoolse activiteiten. EN OOK DAT NOG…

Eind januari werden de straatnamen door het Antwerpse stadscollege goedgekeurd. Dus wie weet woont ook u binnen afzienbare tijd in Catherina Lundenhof, Halmaelshof, Schaapskooi, Ganzendries of aan de Roodenbekehoek. Waar het ook moge zijn, kiezen voor Groen Zuid is bewust kiezen voor een heerlijke toekomst.

®

Werken gestart! Reeds 75% van de woningen verkocht! Bekijk het aanbod op www.groenzuid.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

MAGAZINE

11_on Site_Groenzuid hoboken.indd 23

23

12/03/15 17:14


ON SITE

2

1

Een kijkje bij The Mills D

e zon vecht met de wolken. Het waait wat. Maar het is droog. Gelukkig! Vandaag is het kijkdag bij The Mills. Druppelsgewijs komen de toekomstige eigenaars aan. Er is een tent opgesteld vlak aan de bouwkeet. Het is er lekker warm binnen. En dat komt niet alleen door de heteluchtblazer. De sfeer is gezellig. De mensen zijn blij. Maar benieuwd ook. Er hangt toch een kleine spanning in de lucht. Hoe zal het appartement er nu uitzien? Loopt alles volgens plan? Ze hebben vragen. Ze krijgen een helm en een zaklamp mee. Voor de veiligheid en ook om alle details goed te kunnen bekijken.

24

08_On Site_Mills.indd 24

Ondertussen loop ik er als verslaggever van het event mee tussen. Ik hou even afstand. Ik kijk rond, tussen de stapels bakstenen van Vandemoortel. Over de kwaliteit van de bouwmaterialen zal er al moeilijk geklaagd kunnen worden, denk ik bij mezelf. Maar daar komen de eerste bezoekers alweer terug uit hun appartement. Ik hoor gelach, ik zie blije gezichten. Er wordt gepraat, de sfeer is losser. Tevreden kopers, vermoed ik. En ja, terug in de tent zitten ze aan de koffie en de zoete hapjes. Een goed teken. Toch zijn er ook vragen. Dat moet, dat is vanzelfsprekend. Maar daarvoor is er de projectleider, zijn er de mensen van CORES Deve-

lopment. En ook de formulieren waarop ze hun vragen en opmerkingen kunnen opschrijven. Dat formulier garandeert dat ze ook effectief een antwoord zullen krijgen op hun vragen. Dat er met hun opmerkingen rekening zal gehouden worden. Het is ondertussen ietsje donkerder geworden. De wolken zijn wat prominenter aanwezig. Komt er regen? Maar de kijkdag zit er inmiddels op. De kopers gaan naar huis. De weergoden hebben ons gespaard. Het was een mooie dag. Ook voor de kopers!

MAGAZINE

12/03/15 12:29


ON SITE

by Cores - Urban Landscapers速 since 2006 & Condominium

1 The Mills, 152 stijlvolle, betaalbare appartementen, aan een park van 1 ha 2 Nog even wachten en het is zover 3 De kijkdag zit er op, iedereen gaat stilaan naar huis 4 Dhr. en mevr. De Jongh zijn duidelijk fier dat ze hun toekomstig appartement aan hun dochter en kleindochter kunnen tonen. 5 Een vurige zonsondergang voor een schitterende dag!

3

4

5

MAGAZINE

08_On Site_Mills.indd 25

25

12/03/15 12:29


FINANCE

ONAFHANKELIJK ADVIES IS GOUD WAARD Wie op zoek gaat naar het beste woonkrediet dreigt te verdwalen in een doolhof. Elke bank of hypothecaire instelling heeft zijn preferenties, schuift formules naar voren, biedt kortingen op specifieke producten. Niet verwonderlijk dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Vandaar dat Dieter De Saeytyd in 2001 besloot een ‘winkel’ te openen waar je kon komen shoppen naar hypotheken. Om gefundeerd, maar onafhankelijk advies te krijgen. En hij noemde zijn winkel heel toepasselijk de hypotheek.winkel.

I

n zijn eerste zoektochten naar contacten binnen de hypotheekwereld, kwam Dieter De Saeytyd al vrij snel Renaat Acke tegen. Die laatste had net binnen de verzekeringsfirma waar hij werkte een hypotheekcel opgericht. Het klikte tussen de twee mannen en het idee van de hypotheek.winkel boeide Renaat Acke dermate dat hij besloot om mee in de boot te stappen en medezaakvoerder werd.

26

09_finance.indd 26

WIN-WINSITUATIE

“Het doel van de hypotheek.winkel is een win-winsituatie voor alle betrokken partijen,” verklaart Renaat Acke. “Om onafhankelijk advies te kunnen geven, moet je met het grootst mogelijke aantal spelers aan tafel kunnen zitten. Dat had ‘founding father’ Dieter De Saeytyd heel snel begrepen. De beste manier om tot zo’n situatie te komen, is partnerships aangaan. Met financiële

MAGAZINE

12/03/15 15:30


Kies de keuken en het interieur dat je écht wil!

Toonzaal KalmThouT Brasschaatsteenweg 290 03 666 63 96 Toonzaal WIlRIJK Boomsesteenweg 892 03 877 09 70

open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18u, zaterdag én zondag van 10 tot 17u 

MAGAZINE

Adv Cores magazine februari PUB_VASCO.indd 27 2015 bis2.indd 1

27

26/02/2015 11/03/1514:27:00 16:53


FINANCE

De onafhankelijkheid van de hypotheek.winkel biedt de projectontwikkelaar een meerwaarde

In gesprek met Renaat Acke

28

09_finance.indd 28

instellingen, maar ook met mensen die zich ten volle willen inzetten voor de zaak. Om uit te breiden was de ideale formule de franchising. Zo kun je op een betrouwbare manier een netwerk uitbouwen over gans Vlaanderen. Een franchisenemer is iemand die per definitie sterk verbonden is met het ‘moederhuis’ en ook lokaal verankerd is. Het is een partner. Net zoals een projectontwikkelaar als CORES Development een partner is. Door de verspreiding van onze kantoren over heel Vlaanderen zitten we ook steeds dicht bij de plaatsen waar CORES Development bouwt. Zo ontstaat een situatie die gunstig is voor beide partijen. Een win-winsituatie.”

er immers ook vragen over financiering. “Dankzij ons partnership kan CORES Development een onafhankelijk adviseur aanraden,” vindt Renaat Acke. “Wij bieden immers effectief onafhankelijk advies. Wij werken echt met 25 verschillende banken en andere financiële instellingen. Juist daarom kunnen we ongenuanceerd onze klanten begeleiden naar de hypotheekformule die hen het beste ligt. We zijn een beetje als de TomTom van de hypothecaire wereld. We gidsen onze klanten naar het doel dat ze zelf gekozen hebben op de meest directe manier. Met de nodige professionele uitleg en ook met de nodige waarschuwingen om de moeilijkheden op hun pad te ontwijken.”

ONAFHANKELIJK ADVIES

WOONDROMEN WAARMAKEN

Voor CORES Development is de nabijheid van een onafhankelijk adviseur voor hypothecaire leningen een goede zaak. Door de open communicatiecultuur van CORES Development komen

“Vaak komen klanten bij ons aankloppen met een woondroom en de vraag of ze die effectief kunnen realiseren,” vervolgt Renaat Acke. “Ook daarin kunnen we hen adviseren. Kijken hoe

MAGAZINE

12/03/15 15:30


FINANCE

Joost Berghman - medezaakvoerder van de hypotheek.winkel

ver ze kunnen springen met de middelen die ze hebben. Door de juiste formule te vinden is dat in vele gevallen zelfs verder dan ze eerst dachten. En die juiste formule houdt niet alleen het kiezen van de beste financiële instelling in, ook de keuze van de woonvorm die hen het beste ligt kan er deel van uitmaken. Op die manier kunnen we de juiste mensen aan de juiste projectontwikkelaar linken. En dan kan CORES Development hun woondroom waarmaken.” Uiteraard onderstreept Renaat Acke dat ook hier de onaf hankelijkheid van de hypotheek.winkel een absolute must blijft. “En die onaf hankelijkheid biedt de projectontwikkelaar een meerwaarde. De klant die bij hem komt aankloppen is immers ideaal voor de projecten waar hij mee bezig is! En die klant weet ook dat hij genoeg financiële draagkracht heeft om voor een van die projecten te kiezen.” EEN GEZAMENLIJKE INFOSESSIE

Eind november 2014 organiseerden CORES Development en de hypotheek.winkel samen een infosessie over hypothecair krediet bij een aankoop op plan. De bedoeling was om concrete

antwoorden te krijgen op onder meer vragen rond financiële leningen bij een aankoop op plan, overbruggingskredieten, bescherming en wat doen om de beste lening te vinden. Een kolfje naar de hand van medezaakvoerder van de hypotheek.winkel Joost Berghman. Joost Berghman: “Deze infosessie was ontegensprekelijk een groot succes. Ik stond versteld van het aantal vragen die gesteld werden na onze uiteenzetting. Van de ene vraag kwam de andere. Het werkte aanstekelijk. Het viel me ook op dat de vragen zeer kritisch waren, vooral richting de bankenwereld. De mensen leken hier meer vertrouwen en minder drempelvrees te hebben dan bij hun bank.” Voor Joost Berghman wordt daarmee de bestaansreden van hypotheek.winkel eens te meer bewezen. “We konden tijdens deze sessie klaarheid brengen in het doolhof, uitleggen waar je op moet letten als je de voordeligste lening wil. Maar het bevestigde ook dat CORES Development in dit opzicht een belangrijke rol te spelen heeft. Door die contacten te organiseren bezorg je je klanten immers heel wat waardevolle informatie. En dat kan alleen maar een gunstig effect hebben!”

MAGAZINE

09_finance.indd 29

29

12/03/15 15:30


Vanderstraeten heeft zich een solide

Thuis in alle industrie-, utiliteits- en residentiĂŤle bouw.

plaats verworven in het topsegment van appartementsbouw, zorg, utiliteitsbouw, kantoren en industrie, met fraaie referenties in het Brussels gewest, Vlaams Brabant, Limburg en Antwerpen. Een doorgedreven voorbereiding van de uitvoering, met een maximum aan prefabricatie, zorgt voor zeer korte uitvoeringstermijnen aan erg concurrentiĂŤle prijzen, met behoud van

VANDERSTRAETEN nv Europaweg 11 I 3560 Lummen I T: +32 11 43 14 12 I info@vanderstraeten.be

www.vanderstraeten.be

Vanderstraeten_adv_C-mag_210x280mm_def.indd 1 PUB_VERSTRAETEN.indd 30

de

kwaliteit

en

flexibiliteit

voor de eindgebruiker. Specifieke klanteneisen

kunnen

ingewilligd

worden tot op het laatste moment.

27/02/15 16:53 15:06 11/03/15


THE CITY

2

1

1 Herinneringen aan de vroegere activiteiten in de wijk 2 De oude loodsen worden gerenoveerd 3 De torens van Gent gezien van op Muide

3

Gent Muide

VAN INDUSTRIテ記E HAVEN NAAR GROENE WOONWIJK De vroegere havenbuurt Muide-Meulestede is een wat op zichzelf staand deel van Gent, een schiereiland dat langs de ene kant vasthangt aan de stad en langs de andere kant uitmondt in de haven. In de negentiende eeuw vormden de pas gegraven dokken een aantrekkingspool voor de ontluikende industrie, en de daarbij horende arbeiderswijken. In de jaren zeventig van de vorige eeuw trok die industrie echter noordwaarts richting Kanaalzone, naar grotere en diepere dokken. De buurt geraakte steeds meer in verval. Wie kon, trok er weg.

MAGAZINE

11_City_Gent.indd 31

31

12/03/15 15:31


THE CITY

1

V

anaf het einde van de jaren tachtig startte de stad Gent met de bouw van sociale woningen en de heraanleg van het openbaar domein in de Muidebuurt. Hoewel deze projecten nooit helemaal voltooid geraakten, kwam de buurt wel opnieuw tot leven. Nu vind je er een mix van de wat oudere autochtone bevolking, personen met migratieachtergrond die voornamelijk uit Turkije komen en een zeer actieve, bruisende bevolking van jonge gezinnen. Hier plant CORES Development, in samenwerking met Canal Properties, de bouw van nieuwe appartementen op een nu nog braakliggend terrein. Vlak aan het water. Met zicht op de torens van Gent en de pittoreske woonboten. Een initiatief dat kadert binnen het Gentse Voorhavenproject, dat stilaan op kruissnelheid komt.

Muide, een buurt die opnieuw tot leven komt

32

11_City_Gent.indd 32

2

HERINRICHTING VOORHAVEN

EEN GROENERE KAAI

De Voorhaven vernieuwt de komende jaren naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en een aantal kantoren. De oude industriĂŤle site ligt tussen het Voorhavendok, de Voorhavenlaan, de Londenstraat en spoorlijn 58. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van oude katoenloodsen. De Stad Gent heeft in de meerjarenbegroting van 2014-2019 een budget van 5,4 miljoen euro voorzien om een stuk van het openbaar domein opnieuw aan te leggen. Ze wil er meer ruimte voor de buurt creĂŤren en het openbaar domein groener inrichten.

Niet alleen erfgoed, maar ook groen is een belangrijk element bij de inrichting van de Voorhaven. Naast het recent aangelegde parkje en de speelzone in de Londenstraat plant de Stad Gent ook een groenzone en een buurttuin naast Loods 26 en op het terrein van de voormalige Loods 21. Het nieuwe bouwproject van CORES Development komt hier vlak naast. AARZELEND ENTHOUSIAST

Een ding is duidelijk, dit stadsdeel van Gent leeft en kijkt uit naar de praktische invulling van de plannen van het stadsbestuur. Omdat het nu nog enigszins gissen is naar wat er komen gaat, is het vrij normaal

MAGAZINE

12/03/15 15:32


THE CITY

1 Oude huizen worden in ere hersteld 2 Waar vroeger de aken rijen dik langs de kaden lagen... 3 ... worden ze nu vervangen door pleziervaartuigjes en woonboten 4 Kleine woningen voor bejaarden gebouwd in 1908 in opdracht van het Bureel voor Weldadigheid

4

3

dat de buurtbewoners een beetje aarzelen. Onbekend is helaas nog steeds een beetje onbemind. Maar als je de straat opgaat en wat uitleg geeft over de plannen, zie je het enthousiasme zo groeien. Zo ook in Leziz, een bakkerij met heerlijke Turkse specialiteiten, aan de Muidepoort. Eerst is er verwondering. “Worden er hier echt woningen aan het water gebouwd?” Maar na een korte uitleg klinkt het vol enthousiasme: “Dat is leuk. Binnenkort langs het water wandelen tussen het groen in een vernieuwde buurt, dat zal veel mensen aantrekken. Dat is goed voor Muide. Want het is hier gezellig. Er zijn veel aangename plekjes in de buurt. Je kunt hier trouwens ook lekker eten, zoals bij ons, bijvoorbeeld.

Muide leeft, dat is duidelijk!

En meer inwoners betekent ook meer nieuwe klanten. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn, niet!” Aan de overkant van de straat komt de apothekersassistente aan het raam van Apotheek Depoorter-Desterke kijken. “Nieuwe appartementen aan de kaaien? Juist! Ik hoor de klanten er af en toe wel eens

over praten. Het leeft hier wel. Ik vind het een goeie zaak. We hebben hier een actief buurthuis vlakbij. En daar wordt er inderdaad af en toe over gesproken. Ik kijk er alvast naar uit. Meer mensen, meer leven in de brouwerij. Dat is prima. En als het dan ook mooi ingepland wordt, kan dat de buurt alleen maar ten goede komen. Voor de lokale middenstand is het zeker een pluspunt. Een boost aan extra klanten is altijd welkom.” Muide leeft, dat is duidelijk. Na de komst van een groot aantal jonge gezinnen zo’n tiental jaar geleden, zal er met de bouw van de appartementen aan de Kopenhagenstraat alweer een frisse, nieuwe wind door de buurt waaien!

In het najaar starten we met de verkoop van dit prachtige woonproject aan het water. Blijft u graag op de hoogte? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

MAGAZINE

11_City_Gent.indd 33

33

12/03/15 15:32


PUBLIREPORTAGE

Niko Home Control De nieuwe elektrische installatie Niko Home Control is de nieuwe elektrische installatie die je wooncomfort en veiligheid aanzienlijk verhoogt zonder een grote hap uit je bouwbudget te nemen. De installatie zet je aan om actief energie te besparen en laat zich uiterst gemakkelijk bedienen.

Centrale bediening

De keuken is het hart van de woning. Je kookt er, ontbijt er samen, de kinderen maken er hun huiswerk… Het is de ideale plaats om een touchscreen te plaatsen. Hiermee bedien je centraal alle functies in je huis: lichten schakelen en dimmen, verwarming aan- en uitzetten, rolluiken sturen… Het geeft je een overzicht over je volledige woning en net zoals het ecodisplay feedback over je elektriciteitsverbruik (huidig en dagverbruik, gemiddeld verbruik, evolutie).

je huidige verlichting door energiezuinige lampen te vervangen, daalt je energiefactuur meteen. Niko Home Control schakelt probleemloos alle lichtbronnen (leds, spaarhalogeen- en gloeilampen) en dimt alle nieuwe energiezuinige lampen (dimbare led- en spaarlampen). Laat het licht niet onnodig branden

Bij het verlaten van je woning volstaat één druk op de ecotoets om de woning in ecostand te brengen en zo het verbruik zichtbaar te verminderen. Zo schakel je alle verlichting, ventilatie en toestellen die niet hoeven aan te staan wanneer niemand aanwezig is onmiddellijk uit.

Bewegingsmelders zijn erg handig in ruimtes waar het licht wel eens ongemerkt blijft branden. Zoals de berging, de dressing of het toilet. Een bewegingsmelder schakelt het licht alleen in wanneer iemand in de kamer aanwezig is. Zo blijft de verlichting nooit onnodig branden. Ook buitenshuis hebben bewegingsmelders hun nut. Je rijdt de oprit op en de verlichting springt automatisch aan. Is er geen beweging meer in de tuin? Dan schakelt de tuinverlichting vanzelf uit.

Verlichting bedienen en dimmen

Slimme toegangscontrole

De verlichtingswereld is in evolutie. Allerlei nieuwe lichtbronnen doen hun intrede in de woning. Dit creëert een nieuwe waaier aan mogelijkheden om sferen, kleuren en accenten in je huis aan te brengen. Door

De buitenpost met vlakke aanraaktoetsen heeft een elegant en tijdloos design en bouw je volledig in de buitenmuur in. De camera maakt automatisch opnames van zodra iemand aanbelt. Binnen het bereik

Alles uit met één druk op de knop

34

Pub_Niko.indd 34

van het wifinetwerk zie je ook op je smartphone of tablet wie er voor de deur staat. De videobuitenpost is beschikbaar met 1, 2 en 4 drukknoppen. Bedien je woning met je smartphone en tablet

Via de remote control service bedien je de Niko Home Control installatie ook via één tik op je tablet of smartphone van overal ter wereld. Zo zet je de verwarming alvast wat hoger voor je op je werk vertrekt, bedien je op reis je rolluiken om inbrekers af te schrikken of schakel je na je vertrek de lichten uit die je liet branden. Even gemakkelijk monitor je vanop afstand je energieverbruik en check je of je niet onnodig elektriciteit, gas of water verbruikt.

MAGAZINE

12/03/15 16:02


meteen wanneer er ergens in huis een lek aanwezig is. Tot 18% energiebesparing met zoneverwarming

Energieverbruik opvolgen

Thuis energie besparen wordt steeds belangrijker. Niet vanzelfsprekend als je niet weet hoevéél je verbruikt. Studies tonen aan dat gezinnen 5 tot 15% aan energie kunnen besparen als ze er bewust mee omgaan. Niko Home Control helpt daarbij door het verbruik te visualiseren. Het ecodisplay geeft op elk moment van de dag feedback over het energie-, gas- en waterverbruik in je woning en eventueel de opbrengst van je zonnepanelen. Bovendien merk je het ook

Met behulp van zoneverwarming bespaar je op een comfortabele manier heel wat energie. Want je moet niet alle ruimtes in huis op hetzelfde moment verwarmen. Je verwarmt de leefruimtes op tijdstippen die je zelf verkiest. Bijvoorbeeld de badkamer van 7 tot 8 uur ’s ochtends en van 22 tot 23 uur ’s avonds. Terwijl je de keuken en woonkamer tijdens de volledige dag verwarmt. Je ziet de temperatuur op een display en past die via de thermostaatknop aan.

minder energie dan wanneer je regelmatig de ramen openzet. Helaas gaat ook met een ventilatiesysteem energie verloren. Door het afvoeren van warme lucht neemt het verwarmend vermogen deels af. In een nieuwe woning bedraagt dit verlies ongeveer 20 tot 25%. Niet alleen het warmteverlies, ook het elektriciteitsverbruik van de ventilatie is een belangrijke reden om te kiezen voor een slimme ventilatiesturing: je ventileert alleen maar wanneer het nodig is.

Met Niko Home Control kies je voor een energiezuinige, veilige en comfortabele

Slimme ventilatiesturing

elektrische installatie die je woning

Een ventilatiesysteem zorgt voor een gezond k limaat in huis. Zo verspil je

klaarmaakt voor de toekomst. www.niko.eu

MAGAZINE

Pub_Niko.indd 35

35

12/03/15 16:02


ON SITE

1

2

36

3

MAGAZINE

11_On site Hortensia Hoeve.indd 36

12/03/15 17:15


ON SITE

Hove

WONEN IN HET PARK V

anuit uw appartement een schitterend park inwandelen. In een residentie wonen die harmonieus overvloeit in een uitgestrekte groene zone. Een groene zone waar het basisconcept van de Engelse landschapstuin opnieuw tot leven werd gebracht. Lijkt u dat een te mooie droom om waar te zijn? Wel, integendeel. In Hove zijn de werken begonnen voor de bouw van het nieuwe project van CORES Development: Hortensiahof. Een droom wordt werkelijkheid.

LANDHUIS MET TUIN

In de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat het Hortensiahof beschreven als een ‘vermoedelijk landhuis van circa 1900’. Rond dat landhuis lag een uitgestrekte tuin die in een later leven een park voor insiders werd. Je mocht er eigenlijk niet in, maar het lag er al zo lang verlaten bij dat je toch durfde een kijkje te nemen. Een soort Urban Exploration avant la lettre. Aan dit alles is nu een happy end gekomen.

INGERICHT NAAR UW WENSEN EN UW NODEN

De appartementen zijn voorzien van alle comfort, waaronder een volledig ingerichte keuken en een luxueuze badkamer. U kunt opteren voor de kwalitatieve en volledige standaardvoorzieningen, die inbegrepen zijn in de aankoopprijs van uw appartement. Zo hebt u de keuze tussen de klassevolle keukens van Scalo en Bulthaup, de immer veilige inbraakwerende deuren van Weber, het stevige parket van Brabo of het stijlvolle sanitair van Desco. Uiteraard bent u ook vrij om te kiezen voor een interieur op maat, volledig naar uw individuele wensen. De keuze is aan u. Wij zorgen voor het aanbod: een poetshulp, een kapper aan huis of een warme maaltijd aan de voordeur, u zegt het maar. Assisted living biedt de ideale oplossing voor iedereen die nood heeft aan zorg- en comfortdiensten, ongeacht zijn of haar leeftijd. Midden vorig jaar is de verkoop van de appartementen succesvol gestart. Nu de bouwwerken zijn begonnen, wordt de oplevering eind 2016 verwacht. Hove krijgt er een pareltje bij.

RESIDENTIE HORTENSIAHOF 1

1 Residentie Hortensiahof: een happy end in de maak 2 Een landhuis van circa 1900 3 Een residentie die harmonieus overvloeit in een uitgestrekte groene zone

Dat happy end kreeg de naam Residentie Hortensiahof mee: 32 comfortabele appartementen en penthouses, met 2 of 3 slaapkamers, ondergebracht in twee gebouwen met 3 bouwlagen, aan de rand van het park. Een park dat opengesteld wordt voor het publiek. Een park waar het voor iedereen gezellig vertoeven is. Voor de inwoners van de residentie is het zelfs net iets gezelliger. Zij wonen immers in dit uitgestrekte domein. Zij hebben zicht op al dat groen. En de inkijk in hun appartementen? Die is tot een minimum beperkt omdat de bestaande boompartijen behouden en herplant zijn.

Werken gestart en reeds 60% verkocht! Bekijk het project op www.hortensiahof.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

MAGAZINE

11_On site Hortensia Hoeve.indd 37

37

12/03/15 17:15


... meer dan een aannemer! www.vanhout.be PUB_VANHOUT.indd 38

11/03/15 16:46


PARTNERS

1 Veel handen maken het werk lichter 2 De koppen bij elkaar steken helpt 3 De ‘Werkgroep Innovatie & Strategie’ - WINST aan het werk

1

2

Bouwbedrijf Vanhout & CORES Development

3

EEN EFFICIËNT BOUWTEAM Tussen het groen, bomen alom en een schitterende waterpartij voor de hoofdingang: bouwbedrijf Vanhout laat meteen zijn troeven zien. Het is hier mooi, het is hier aangenaam en er heerst een gemoedelijke sfeer. Je krijgt meteen vertrouwen in het bedrijf.

MAGAZINE

12_Partner_vanhout.indd 39

39

11/03/15 14:59


PARTNERS

2

1

1 Vanhout, een efficiënte partner 2 Cadiz in Antwerpen, een concreet voorbeeld van efficiënt partnership 3 Gedelegeerd bestuurder Jef Lembrechts (l) en commercieel directeur Bert Lenaerts (r) 4 Niet alleen bekend om zijn bouwteam, maar ook om zijn indoor voetbalteam

EEN VLOTTE KENNISMAKING

Bert Lenaerts is commercieel directeur bij Vanhout. We zitten rond een grote tafel in een gezellige vergaderzaal. Zijn eerste woorden na de officiële kennismaking: “Je mag Bert zeggen!” Meteen is de toon gezet. Een horizontale bedrijfsstructuur, hier wordt niet uit de hoogte gedaan. We zijn allemaal mensen, toch! Wanneer enkele ogenblikken later gedelegeerd bestuurder Jef Lembrechts binnenkomt gaat het er op dezelfde manier aan toe. Eigenlijk gaat het er hier net even persoonlijk aan toe als bij CORES Development. Vandaar dat de samenwerking zo vlot verloopt. EEN SOEPELE SAMENWERKING

“We kenden CORES Development uit de projectmarkt,” merkt Jef Lembrechts op.

40

12_Partner_vanhout.indd 40

“Toen we ons ook op de residentiële markt gingen toeleggen, zijn we op zoek gegaan naar mogelijke partners. Zo kwamen we in contact met CORES Development.” Het gesprek gaat verder en de term bouwteam valt. “Je kunt als bouwbedrijf proberen de goedkoopste te zijn, of de snelste, maar op een bepaald ogenblik gaat dat onherroepelijk fout,” zegt Bert Lenaerts. “Toch moet je je differentiëren van andere bouwbedrijven. We zijn al snel tot de conclusie gekomen dat we dat het beste konden doen door het meest efficiënte bouwbedrijf te worden. En daarom hebben we als eerste het idee van het ‘bouwteam’ gelanceerd. Met andere woorden, in een zo vroeg mogelijk stadium samenkomen. Met elkaar praten, de dingen uitklaren. Zo smeed je een constructieve samenwerking. Zo vorm je een team!”

Bouwteam, in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar komen

Herkennen we daar de bedrijfsfilosofie van CORES Development niet enigszins in? “We hebben inderdaad gezocht naar een partner met een vergelijkbare bedrijfsfilosofie,” verklaart Jef Lembrechts. “Maar het feit dat we CORES Development mee konden betrekken in het bouwteam-verhaal was even doorslaggevend.”

MAGAZINE

11/03/15 14:59


PARTNERS

3

De groep Vanhout De geschiedenis van Vanhout begint in 1928. Vandaag is het bedrijf uitgegroeid tot een gediversifieerde groep. Naast de aannemer Vanhout behoren ook Botec (studiebureau stabiliteit), Vadutec (studiebureau duurzame technieken), HBS (afwerkingsbedrijf), Vanhout Projects (projectontwikkeling), Vanhout Facilities (facility management) en Isofoam (PUR schuimisolatiewerken) tot de groep. Samen tellen ze ongeveer 300 medewerkers en realiseren ze een omzet van zo’n 140 miljoen euro. Vanhout is actief in een brede waaier van bouwactiviteiten: kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, burgerlijke bouwkunde, milieutechnologie en industriële productie-eenheden. De toetreding tot de groep BESIX in 1986 biedt Vanhout heel wat bijkomende troeven. BESIX is de grootste Belgische aannemer met 18.000 medewerkers wereldwijd. 4

www.vanhout.be

EEN OPEN BEDRIJFSCULTUUR DIE WERKT

Ondertussen werken Vanhout en CORES Development op 3 werven samen. Het zijn geen kleine projecten: Groen Zuid, Cadiz en ‘t Swaenenerf. En als je de positieve commentaar over de snelheid en de professionaliteit van de werken op die werven hoort, dan weet je dat de samenwerking goed zit. Verder merk je ook bij Vanhout dat de open bedrijfscultuur werkt. Er is hier veel ruimte, het is licht, luchtig, de sfeer is niet gejaagd maar wel efficiënt. Collega’s gaan op een ongedwongen vriendelijke manier met elkaar om. Je ziet dat er bij Vanhout veel moeite wordt gedaan om de medewerkers op alle niveaus een reëel thuisgevoel te geven. “Onze resultaten bewijzen dat het ook extern resultaten oplevert als het intern vlot draait,” bevestigt Bert Lenaerts. “We zijn

Iets in ruil geven voor de inspanning die je vraagt

een gediversifieerde groep bedrijven, je moet dus flexibel zijn. Vandaar dat we ook verlangen van onze medewerkers dat ze ons volgen in die flexibiliteit. Zoiets dwing je echter niet af met autoritaire maatregelen.” GEVEN EN NEMEN

“Als je mensen extra inspanningen vraagt, dan moet je ook bereid zijn om hen daar iets

voor in ruil te geven,” vindt Jef Lembrechts. “Wij proberen dat te doen door ook buiten de uren het contact tussen onze werknemers te bevorderen. Dat kan via een zeer geanimeerd personeelsfeest zijn of door een indoor voetbalploeg in het leven te roepen en te sponsoren. En dan zie je dat die samenwerking buiten de uren ook tot resultaten leidt die direct verbonden zijn met het werk. Zo begonnen een vijfentwintigtal bedienden eind 2012 aan een denkoefening over de toekomst van Vanhout. De werkgroep kreeg de toepasselijke naam WINST mee, voor ‘Werkgroep Innovatie & Strategie’. De wisselwerking werkt dus.” Het bedrijfsbezoek zit erop. De sfeer is goed bij Vanhout. En het is ook duidelijk waarom CORES Development en Vanhout op meer dan één vlak partners zijn!

MAGAZINE

12_Partner_vanhout.indd 41

41

11/03/15 14:59


Reken op

Assist Facilities Ons Assisted Living concept biedt in verscheidene woonresidenties een breed pallet van zorg- en comfortdiensten: -

Huishoudhulp

-

Thuisverpleging

-

Persoonlijke hulp en verzorging

-

Woonassistent

-

Catering

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Mieke Konings of Jan Denissen op het nummer 03/286 68 82. www.assistzorg.be

PUB_ASSIST.indd 42 1 Ad 210 x 280 bloem.indd

11/03/15 16:50 29/11/2013 10:24:26


INVESTORS

ALTIJD WEL EEN APART PLEKJE VOOR DE INVESTEERDER De voorbije 40 jaar stegen de prijzen van vastgoed in BelgiĂŤ met een jaarlijks gemiddelde van 6% (Bron: Bank for International Settlements). Dit betekent een gelijkaardig rendement als dat van aandelen en obligaties, maar met veel minder kortetermijnschommelingen. Investeren in vastgoed is en blijft dus de moeite waard. Zeker nu, gezien de historisch lage rente. Het klassieke sparen wordt minder aantrekkelijk en geld lenen attractiever. Daarenboven zorgt vastgoed, dankzij de huurinkomsten, voor betere recurrente inkomsten. CORES Development biedt vanaf nu een in-house verhuurservice aan. Een extra dienst voor de investeerder, met de juiste mensen op de juiste plaats voor een optimaal rendement van het investeringsvastgoed dat deze ontwikkelaar aanbiedt.

ď‚Š

MAGAZINE

13_Investors_Verhuurservice.indd 43

43

12/03/15 15:33


INVESTORS

44

MAGAZINE

13_Investors_Verhuurservice.indd 44

12/03/15 15:33


INVESTORS

Investeren in vastgoed blijft de moeite waard

“O

nze aanpak naar investeerders toe is opgebouwd rond 5 pijlers,” vertelt Sophie Deprez, Chief Commercial Officer bij CORES Development. DRIE PIJLERS GARANDEREN DE WAARDE VAN UW INVESTERING

“In de eerste plaats zoeken we naar een waardevolle locatie,” vervolgt Sophie. “Dat kan een A-locatie zijn, in een gegeerde buurt van de stad, zoals Cadiz aan het Antwerpse eilandje. Maar het kan ook een goed gelegen site zijn met groeipotentieel. Neem nu Groen Zuid bijvoorbeeld – door de grootte-orde van deze ontwikkeling creëren we samen met de Stad een nieuwe kwalitatieve woonomgeving met buurtpark en tal van kwalitatieve voorzieningen. Om de toekomstige waarde van een investering in vastgoed te garanderen, moet er echter nog met andere criteria rekening worden gehouden. Sophie: “Wij menen dat we onze investeerders een goeie dienst bewijzen door van in het begin de waarde van het vastgoed realistisch te bepalen. Overdreven beloften die niet aan de realiteit zijn getoetst, daar wordt niemand beter van. Daarnaast is ook het duurzaam en tijdloos bouwen een garantie dat de investering naar de toekomst toe interessant blijft.”

TWEE PIJLERS VERSTERKEN DE DIENSTVERLENING NAAR DE INVESTEERDERS TOE

We willen vooral een totaalservice bieden volgens het ‘one stop shop - principe.’ Wie bij ons investeert, wordt van A tot Z op een professionele manier begeleid, met de glimlach! Last but not least is er ook nog het CORES Loyalty Program: ‘Trouw wordt bij ons beloond’, want we geloven in een langetermijnrelatie met onze investeringsklanten, en daar zetten we langs onze kant graag iets tegenover. Op die manier kunnen we ook een optimale begeleiding bieden als extra dienstverlening naar onze trouwste investeerders toe. DE TOTAALSERVICE CONSTANT OPTIMALISEREN

Om een goede service te bieden moet je constant de vinger aan de pols houden. Kijken naar wat beter kan, omdat de input uit de markt daar aanleiding toe geeft. Vandaar ook dat CORES Development nu besloten heeft om de Rental Service in eigen handen te nemen. Eerst binnen de regio Antwerpen - omdat dit het het meest vertrouwde terrein is - maar geleidelijk aan ook naar de andere regio’s. De Rental Service in eigen handen nemen zal de investeerders dus extra kunnen helpen. Om die dienst in goede banen te leiden, is CORES Development een samenwerking aangegaan met Lisbeth Van Remortel (BIV-makelaar met een jarenlange ervaring in verhuur van investeringsvastgoed) We laten haar graag zelf even aan het woord.

MAGAZINE

13_Investors_Verhuurservice.indd 45

45

12/03/15 15:33


INVESTORS

DE RENTAL SERVICE IN EIGEN HANDEN NEMEN!

“O

nze investeerders zoveel mogelijk steunen en begeleiden om hun vastgoed op een optimale manier te verhuren. Hen een service bieden waardoor ze voor lange tijd op beide oren kunnen slapen, dat is kort samengevat mijn missie.” Aan het woord is Lisbeth van Remortel. Zij komt het team van CORES Development vervoegen om de nieuwe CORES Rental Service in handen te nemen. Ze kent het klappen van de zweep binnen de immobiliënsector. Het is voor haar dan ook een challenge waar ze ten volle voor wil en kan gaan. Lisbeth: “Dat CORES Development de Rental Service in eigen handen neemt, is een zeer positieve stap. Door het feit dat ik in-house zit, kan ik het hele bouwverhaal van begin tot einde volgen. Zo kan ik service bieden met kennis van zaken.” Voor Lisbeth is de CORES Rental Service een verhaal dat totaal past binnen de bedrijfsfilosofie van CORES Development. “Ook hier gaat het om open communicatie tussen mensen. Door met de huurder en de verhuurder te praten, als verbindingspersoon te werken, wil ik de juiste match vinden. Zodat langetermijnrelaties kunnen

opgebouwd worden. De huurder is blij dat hij zich kan nestelen op een plek waar hij zich goed voelt, met het vertrouwen dat hij er niet snel zal moeten weggaan. En ook voor de verhuurder is het een positief verhaal. Want die is zeker van een blijvend én zorgeloos rendement.” Lisbeth wil dus de stille, rustige vennoot zijn van zowel de verhuurder als de huurder. De soms emotioneel geladen beslissingen een concrete invulling geven. Ze kent de noden van de huurders, ze weet wat de investeerders verlangen. Met die gegevens en het feit dat ze zo nauw met

Uw investering op de juiste manier laten renderen

CORES Development samenwerkt kan ze efficiënt tewerk gaan. Zodat ze voldoende alternatieven kan bieden om uw investering op de juiste manier te laten renderen.

Lisbeth Van Remoortel Lisbeth Van Remoortel is een erkend vastgoedmakelaar sinds 2002. Ze was onder meer actief in de sector van de villabouw en in die van de projectontwikkeling. Ze kent CORES Development al geruime tijd en volgde de firma in haar ontwikkeling. Ze is dan ook zeer blij dat ze kan samenwerken met een projectontwikkelaar die voor mensen kiest en het menselijk contact op alle niveaus zo’n warm hart toedraagt. Want zo is zij ook. Een stille kracht, die in alle rust en kalmte op een snelle en efficiënte manier resultaten boekt.

46

MAGAZINE

13_Investors_Verhuurservice.indd 46

12/03/15 15:33


VOSSAL NV - Ambachtstraat 19 - 2340 Beerse - T 014/61.52.80 - info@vossal.be

MAGAZINE

PUB_VOSSAL.indd 47

47

11/03/15 16:52


Lsie structuur architectuur

Hooyberghs Investeert in de toekomst, bouwt bouwt aan aan succes! succes! Hoge Mauw 460 • 2370 • www.hooyberghsbouw.be Hoge Mauw 460 | 2370Arendonk Arendonk•| info@hooyberghsbouw.be info@hooyberghsbouw.be | www.hooyberghsbouw.be adv. I love Life 2015_ads2.indd 2

Advertentie Cores Magazine_ma2015.indd 1 PUB_HOOYBERGHS.indd 48

30/01/2015 11:01:04 2/03/2015 17:44:18 11/03/15 16:52


LIFESTYLE

Zó gefikst,

DIE RETROFIETS! Zo’n viertal jaar geleden merkte een alerte New-Yorkse journalist een aparte fiets op tegen de gevel van het huis van Sarah Jessica Parker (Sex in the City – weet u nog?). De fiets leek wel in de vorige eeuw te zijn gemaakt. Heel vintage, heel retro en een beetje mysterieus… Retrofietsen waren meteen hot news! Iedereen hield ervan, iedereen kende ze en heel veel mensen konden niet wachten om er een te kopen.

MAGAZINE

14_lifestyle_fietsen.indd 49

49

12/03/15 15:33


LIFESTYLE

1

2

4

T

oen de bewuste foto de wereld rondging, kwam ze uiteraard ook in ons land terecht. En wat bleek nu. De retrofiets was een Achielle fiets, een Belgisch merk. Een merk dat adverteert dat zijn fietsen “echt van bij ons zijn”! In-house gebouwde frames met, voor de verdere opbouw, de beste Europese onderdelen. “Made, built and assembled in Europe”, een droom voor Herman Van Rompuy. WAT IS ER NU ZO LEUK AAN EEN RETROFIETS?

Hij wordt hier gebouwd, oké! Onze binnenlandse economie kan wel een steuntje gebruiken. Maar is hij niet onhandig, zwaar en moeilijk handelbaar in onze – toch nog – weinig autoluwe steden? Om op al deze vragen een antwoord te vinden, gingen we een kijkje nemen bij een specialist van het genre: De Fietsenfikser. Jakke Hellemans, de trotse en enthousiaste eigenaar van De Fietsenfikser, geeft een verfrissende kijk op het begrip retrofiets: “Ik begon zo’n 15 jaar geleden bij een

50

14_lifestyle_fietsen.indd 50

Retrofietsen, stevig, veilig én duurzaam gebouwd!

3

fietsenmaker op het Antwerpse Zuid. Maar de reismicrobe bekroop me en ik ging aan de slag als reisbegeleider. Voor fietsvakanties, uiteraard. Na een vijftal jaar vond ik het tijd worden om iets van mezelf op te bouwen en ik opende mijn eigen fietsenwinkel. Toen ik enkele jaren later de kans kreeg om een pand aan de Amerikalei te betrekken, twijfelde ik geen minuut. Nu zit ik hier sinds 2009 en heb ik me al geruime tijd meer en meer toegelegd op de retrofietsen en voornamelijk de retro koersfietsen.”

is een allround fietsenwinkel. Je kunt er onderdelen in alle maten en gewichten kopen, nieuwe fietsen, gerestaureerde oude fietsen en retrofietsen. Je kan er ook alle types fietsen laten herstellen of restaureren. Veel werk aan de winkel, niet? “Zeker, maar gelukkig word ik goed bijgestaan,” merkt Jakke op. “Ik werk regelmatig met stagiairs en zet me ook in voor het Leertijd-programma van Syntra. Leertijd combineert ‘werken en leren’ en je voldoet ook automatisch aan de leerplicht. Eigenlijk ook een beetje retro, want in grote lijnen komt het overeen met wat men vroeger de leercontracten noemde. Zo leid ik op een zeer directe manier de jongeren mee op en helpen ze mij de workload beheersbaar te houden.”

BEZETEN DOOR DE RETROFIETS

WAAROM ZO WEG VAN RETROFIETSEN?

Jakke Hellemans is ondertussen helemaal bezeten door de retrofietsen. Dat wil niet zeggen dat je geen andere fietsen in zijn winkel of atelier ziet staan. De Fietsenfikser

Jakke: “Ik vind ze in de eerste plaats zoveel mooier dan heel wat ‘moderne’ fietsen. Zeg nu zelf, zijn die fijne buisjes van een retro fietskader niet zoveel eleganter? Ze zijn

MAGAZINE

12/03/15 15:33


LIFESTYLE

Den Bell 20 1 Achielle, ‘echt van bij ons’! 2 Goed geoliede koersmachientjes, die vintage Eddy Merckx fietsen 3 De Fietsenfikser, retrofietsen op de Antwerpse Amerikalei 4 Jakke Hellemans (r) zet zich in voor het Leertijdprogramma

ook niet duurder dan de huidige fietsen, in tegenstelling tot wat men meestal denkt. Maar over de retrofietsen doen er nog meer onjuiste verhalen de ronde. Zo denkt men dikwijls dat een stalen kader zwaarder is. Dat klopt maar ten dele. Als je het gewicht van een retrofiets vergelijkt met dat van een fiets met een frame in koolstofvezel binnen dezelfde prijscategorie, dan is de retrofiets minstens even licht en in vele gevallen zelfs lichter. Daarenboven is staal een veel duurzamer materiaal. Het gaat veel langer mee en uiteindelijk kan je het ook volledig recycleren. De retrofietsen die je in mijn winkel kan kopen, hebben ook een veel kleinere ecologische voetafdruk. En qua keuze van uitvoering, kan je tegenwoordig ook ver gaan bij retrofietsen. Neem nu de Achielle fietsen, die worden volledig op bestelling gemaakt. Daarbij bepaal je in grote mate zelf hoe je fiets er uit gaat zien. Na 3 tot 5 weken – af hankelijk van de drukte in het West-Vlaamse

productieatelier – kun je dan je eigen ontwerp hier komen afhalen. Daarenboven is zo’n Achielle fiets niet duurder dan een ‘moderne’ fiets van vergelijkbare kwaliteit. Dat geldt trouwens ook voor de retrofietsen van het merk Belua. Ook die worden in België gemaakt, waarbij de meeste onderdelen uit België of Europa komen. Voor de uitvoering van de fiets draait hun filosofie rond de keuze van het dier dat je het meeste ligt. Hun modellen hebben namelijk aangepaste dierennamen met overeenstemmende kenmerken. Beslist een aparte manier om je keuze te maken.” DUURZAAMHEID, EEN TOPPRIORITEIT

Voor Jakke is duurzaamheid een absolute prioriteit. “Een belangrijk aspect van duurzaamheid is recycleren.” Dat onder meer het duurzaamheidsaspect van retrofietsen CORES Development zo nauw aan het hart ligt, is niet verwonderlijk. Duurzaam bouwen is immers ook voor CORES Development een absolute

Op 25 april gaat de retrokoers ‘Den Bell 20’ weer van start op het Antwerpse Zuid. “Als diehard fan van de retro koersfietsen kan ik dit evenement van het buurtcomité ‘Het Uiterste Zuid’ alleen maar toejuichen,” vertelt medeorganisator Jakke Hellemans. “Hoewel het niet eenvoudig was, kunnen we toch de koers opnieuw organiseren, met inbegrip van een doortocht over het binnenplein van ‘Den Bell’, een opmerkelijk en volledig gerenoveerd Art Déco gebouw dat de Antwerpse stedenbouwkundige diensten huisvest. Het wordt een te gek feest met evenementen voor jong en oud. Beslist de moeite waard!” /hetuiterstezuid

topprioriteit. Maar de liefde voor het fietsen gaat nog veel verder dan dat. Neem nu bijvoorbeeld het belang dat gehecht wordt aan die belangrijke noord-zuid fietsverbinding in het project Groen Zuid. Voor dat project heeft CORES Development zelfs een zeer fietsvriendelijke promotie bedacht. Elke koper die een andere koper aanbrengt krijgt een fiets! Een sportief idee, toch?

www.fietsenfikser.be

MAGAZINE

14_lifestyle_fietsen.indd 51

51

12/03/15 15:33


De producten met het Hand-Made label worden gekenmerkt door een puur karakter. Binnen ĂŠĂŠn productie ontstaan er krachtige natuurlijke kleurverschillen vanwege het gereduceerde bakproces met schommelende zuurstofgehaltes. Deze nuances komen voor tussen de verschillende stenen en op de zijden onderling. Samen met de handmatige verwerking tijdens het productieproces maakt dit elke steen uniek. Het manuele zetten en lossen geeft de stenen ruwe contouren en sporen van zetstrepen mee. Ook de aanwezige brandvlekken worden op authentieke wijze bekomen door het handmatig strooien van kolen. Het resultaat is een krachtig, genuanceerd en heel natuurlijk beeld.

VOLGENDE REEKSEN ZIJN VERVAARDIGD VOLGENS ONS HAND-MADE PRINCIPE

www.vandemoortel.be Hand-made 210x280mm.indd 1 PUB_VANDEMOORTEL.indd 52

2/03/2015 9:00:07 11/03/15 16:48


LIFESTYLE

1

URBEX

TAKE NOTHING BUT PICTURES 2

1 ‘Villa W’ – Villa Welkom ergens in België. 2 ’Towards the light’ – vier foto’s in één over een verlaten elektriciteitscentrale.

Trekken verlaten fabriekshallen je aan als een elektromagneet? Wil je weten wat er zich nog afspeelt in dat vervallen landhuis? En ben je bezeten door fotografie? Let’s go #urbex!

MAGAZINE

14_Lifestyle_Urbex.indd 53

53

12/03/15 12:28


LIFESTYLE

1

Leave nothing but footprints 2

1 2 3 4 5

En toen viel de stroom uit De therapie heeft niet gewerkt Oorverdovend stil fabriekslawaai Een koel welkom in een vervallen Zweeds sanatorium Om ter snelst door deze ellenlange gang van een verlaten school? 6 Opgepast, kasteelfuiven kunnen leiden tot verval!

Urban exploration, afgekort Urbex! Vervallen bouwwerken, verlaten spoorlijnen, afgesloten mijnschachten ontdekken en fotograferen. Je laat niets achter, je neemt niets mee! Je legt grootse dingen vast, je getuigt, je laat de community mee genieten van jouw thrill! Gooi het op Instagram, verzadig je Facebookpagina met je laatste verovering. Breek de ultieme deur open en kruip over dat hek. Participate en maak lol, je houdt er LOL aan over. www.flickr.com/photos/norue

54

14_Lifestyle_Urbex.indd 54

MAGAZINE

12/03/15 12:28


LIFESTYLE

Tips & Tricks www.facebook.com/urbanexploration.be worldwideurbex.blogspot.be/ www.fluidr.com/groups/urbexbelgium.

4

3

5

6

MAGAZINE

14_Lifestyle_Urbex.indd 55

55

12/03/15 12:28


LIFESTYLE

Het recept van Carine Ducheyne, sales administration manager.

CORES in de keuken ONTBIJT: DE BELANGRIJKSTE MAALTIJD VAN DE DAG Vers seizoensfruit Exotisch fruit zoals ananas, mango, kaki, granaatappel of kiwi – laat u leiden door uw eigen smaak 3 tot 4 eetlepels kokosmelk of Griekse yoghurt 3 tot 4 eetlepels bessen – vers in het seizoen of anders uit de diepvries 3 tot 4 eetlepels gemengde zaden zoals lijnzaad, chiazaad, pompoenpitten en hennepzaad – vraag eventueel advies in uw natuurwinkel

56

14_lifestyle recept.indd 56

C

arine Ducheyne staat graag achter het fornuis, vooral als ze er de tijd voor heeft. Voor deze nieuwe rubriek onthult ze ons het recept van haar belangrijkste maaltijd van de dag. Carine: “In de week maak ik graag snelle, eenvoudige gerechten, zoals dit ontbijt bijvoorbeeld. Het is niet moeilijk, heel voedzaam en lekker vullend. De dag met een lege maag starten, is immers niets voor mij!” Vroeger begon Carine de dag met een kop koffie en de klassieke boterhammen, maar nu heeft ze het plezier en de voordelen van het fruitontbijt ontdekt. Carine: “In de eerste plaats is een fruitontbijt supergezond. Ik gebruik het liefst seizoensvruchten, maar zorg wel dat er steeds bessen bij zijn. Voor de zoete, exotische toets laat ik me leiden door het aanbod. Tot zover de nodige vitamineboost. Voor de koolhydraten, vezels en onverzadigde vetten zorgen dan weer de zaden. Die haal

ik bij mijn natuurwinkel, waar ik ook tips krijg over leuke mengelingen. Om af en toe te variëren. En voor het verzadigd gevoel, voor de energie die me de hele ochtend pit geeft, gebruik ik kokosmelk. Of Griekse yoghurt, die maakt het gerecht iets smeuïger en geeft ook een extra lekkere smaak.” Ze verzamelt de ingrediënten, schilt, snijdt en legt alles mooi op een bord. De gemengde zaden worden er rijkelijk bovenop gestrooid, wat meteen ook een mooi schakeringseffect geeft. Het oog wil ook wel wat! Nog de kokosmelk erover gieten en na amper 10 minuten kun je smullen! Carine: “Met zo’n ontbijt is mijn honger gestild tot aan de lunch. In het weekend eet ik er soms een zelfgemaakt koekje bij, ook op basis van vruchten en zaden. Heerlijk gewoon, je wordt er meteen weer vrolijker van! Ik kan echt iedereen een fruitontbijt aanraden!”

MAGAZINE

12/03/15 13:35


azuleo tegels naar top in België grootse plannen : showroom verdubbelt in oppervlakte !

azuleo is al jaren dé referentie op de tegelmarkt in het Antwerpse. En als straks de uitbreiding van de showroom wordt afgerond, is deze specialist zonder meer de grootste in België, met tientallen levensechte presentaties, een unieke belevingswaarde en vrijwel alles leverbaar uit stock. Al sinds 2001 is azuleo marktleider in Antwerpen als het over vloer- of wandtegels, parket en laminaat gaat. Dankzij een speciale neus voor nieuwe trends en de durf om die voluit te lanceren, valt er altijd wel iets opwindends te beleven in de toonzaal. Onder de noemer ‘The house of azuleo’ presenteert deze trendsetter bovendien alles in levensechte en -grote omstandigheden. In tal van smaakvolle interieuropstellingen met onder meer ook volledig uitgewerkte, realistische badkamerpresentaties, krijgt de bezoeker meteen een reëel beeld van wat een tegel voor zijn woning kan betekenen. Flaneren door de toonzaal van azuleo is ook volop echte inspiratie opdoen en bruikbare tips verzamelen. Dat wordt het nog meer als de uitbreidingswerken straks, begin mei, zullen zijn afgerond. Dan beschikt azuleo over liefst 2.000 m² showroom en 250.000 m² tegels in voorraad. Een ongeëvenaard universum van tegels! Werp er alvast al een virtuele blik op via www.azuleo.be

MERKSEM

DEURNE

wijnegem trade towers industriepark vosveld 11d, 2110 wijnegem tel 03 327 99 77 info@azuleo.be - www.azuleo.be elke dag van 9 - 18 uur, enkel gesloten op zondag

DESCO

MAKRO

E313 / E34 SHOPPING CENTER

BMW CENTRAUTO

HOUTLAAN FERRARI GARAGE

WIJNEGEM

PUB_AZULEO.indd 57

11/03/15 16:52


CORES CONCEPTS

ASSISTED LIVING

Het echtpaar De Jongh

Kiezen voor zekerheid Het Assisted Living concept van CORES Development oogst succes. Een optiepakket voor levensbestendig wonen of voor al wie een goed voorziene woonomgeving met extra comfort en zorg weet te appreciëren tegen een meer dan scherpe prijs. Want daar gaat het vooral om, je weet dat je meteen assistentie hebt als je in moeilijkheden komt. En dat kan gaan van een extra licht dat automatisch aanspringt als je ‘s nachts in het duister tast, tot een noodknop die je maar aan hoeft te raken om meteen medische hulp van buitenaf aan te vragen.

H

et project The Mills, gelegen aan de Edegemse Drie Eikenstraat, omvat 6 residenties voor 152 appartementen. Het echtpaar De Jongh kocht hier één van de appartementen en koos de Assisted Living optie. Binnen een jaar wonen ze er. En vandaag spreken we met hen, in hun appartement, tijdens een eerste kijkdag georganiseerd door CORES Development. Het echtpaar De Jongh kijkt naar de toekomst op een resolute en vooral doordachte manier. Mijnheer De Jongh wil de vinger aan de pols houden, zekerheden

58

15_Cores Concepts.indd 58

inbouwen voor later, gerust zijn en genieten. “Tussen dat groen wonen, dichtbij het centrum van Edegem, maar vooral in de nabijheid van zorgcentra, dat stelt ons gerust! Daarom kozen we ook voor het Assisted Living pakket. Dat geeft ons zekerheid,” klinkt het uit de mond van beide echtgenoten. En zo besloten ze eind vorig jaar een appar tement in The Mills te kopen. Ondertussen heeft mijnheer De Jongh niet stilgezeten. “We krijgen veel begeleiding van CORES Development, maar ik draag graag

mijn eigen steentje bij. Ik ben er actief mee bezig en volg de plannen nauwgezet op. Ik regel veel zelf, maar als ik ergens vast kom te zitten, dan stuur ik een mail met mijn vragen en opmerkingen,” zegt mijnheer De Jongh over zijn contacten met CORES Development. “En ook vandaag, tijdens deze kijkdag heb ik wat vragen gesteld. Het is immers goed om de dingen in dit stadium al op te volgen. Dat vermijdt eventuele problemen later. Nu kan het allemaal snel en eenvoudig opgelost worden. In een later stadium kan dat misschien wel voor meer moeilijkheden zorgen. Ik ben trouwens blij met de respons die ik krijg. Praten helpt en dat heeft CORES Development perfect begrepen.” Mijnheer en mevrouw De Jongh zijn gelukkige mensen. En als ook hun dochter tijdens de kijkdag binnenspringt, merk je hoe fier ze zijn. De keuze voor The Mills blijkt voor de hele familie alvast een hele geruststelling te zijn!

MAGAZINE

12/03/15 17:21


CORES CONCEPTS

SMART CITY LIVING

In het kloppende hart van een stadswijk! A

ls je constante drijfveer als projectontwikkelaar erin bestaat de stad van morgen mee te ontwikkelen, dan is het bouwen van een complex aan het kloppende hart van een nieuwe stadswijk wel de ultieme droom. Met het project Cadiz maakt CORES Development die droom waar. De plannen voor de aanleg van het Cadixplein zijn immers goedgekeurd door de Stad Antwerpen. En het project Cadiz ligt precies op dit plein! HET CADIXPLEIN, EEN LINK TUSSEN STAD EN WATER

Begin januari stond het in alle kranten: het Antwerpse stadsbestuur had de plannen voor de aanleg van het nieuwe Cadixplein goedgekeurd. Na de heraanleg van de Londenstraat en de Amsterdamstraat wordt het Cadixplein de kroon op het werk aan het oostelijke deel van het Eilandje. Het nieuwe plein wordt een mix van park en plein waarbij beide in elkaar overlopen. Aan de waterzijde is het dan weer een meer open plein met bomen en een grote luifel.

Het meest spectaculaire deel wordt zeker de grote trappenpartij die vanop het plein doorloopt tot aan het water. Hiermee wordt de link tussen dit stadsgedeelte en het water extra onderlijnd. Ter hoogte van die trappenpartij komt er ook een ponton, zodat mensen als het ware van in de stad tot op het water kunnen wandelen. HET KLOPPENDE HART VAN HET EILANDJE

Volgens Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde wordt het Cadixplein een uniek parkplein met een hart dat met de buurt mee klopt. Het wordt een dynamisch gebeuren dat in samenspraak met de bewoners zal evolueren. Op het plein komen er groenaanplantingen en overdekte constructies voor het organiseren van markten en andere kleine evenementen. Die verscheidenheid wil precies de grootste aantrekkingspool voor het plein zijn. Iedereen zal er wel zijn plekje kunnen vinden, jong en oud, parkliefhebber en marktjesbezoeker. Het wordt dus zeker geen statisch plein, waar mensen gehaast

overheen lopen. Het wordt een ontmoetingsplek tussen mensen uit de hele wijk en ver daarbuiten. Gezelligheid en samenhorigheid vormen hier de kernwoorden. CADIZ AAN HET CADIXPLEIN

Het nieuwe plein wordt grotendeels gerealiseerd op de parking van het voormalige douanegebouw, precies waar CORES Development ‘Cadiz’ bouwt. De overgang tussen het plein en het gebouw zal naadloos verlopen. In de onderste sokkellaag komen er buurtwinkels, sport- en ontspanningsruimten, horeca en ook een supermarkt. Cadiz is een beetje een weerspiegeling van het Cadixplein. Ook hier zullen er ontmoetingsplaatsen voor mensen ontstaan. En net zoals het Cadixplein een nieuw pleinconcept wil zijn, zullen er ook in het Cadizgebouw nieuwe woonvormen ontstaan. Denk maar aan de inplanting van een zorgcentrum in het gebouw zelf, die alvast zal zorgen voor andere interacties tussen verschillende leeftijdsgroepen. Dit is Smart City Living op zijn best.

MAGAZINE

15_Cores Concepts.indd 59

59

12/03/15 17:21


CORES CONCEPTS

SMART GREEN LIVING

Voor een Andere Stad, een groenere stad! I

n Hasselt-West bouwt CORES Development aan een ander type stad. Een open stad, met vooral veel groen en veel plaats om dingen samen te doen. Het kloppende hart van deze nieuwbouwwijk is een centraal stadspark, omsloten door een interessante mix van woningen en appartementen. Een project volledig in de lijn van het Smart Green Living concept van CORES Development.

mogelijkheden om te ontspannen, cultuur op te snuiven of sport te beoefenen. De wijk is perfect ontsloten, in een wip bevind je je op de ring rond Hasselt en vandaar zit je meteen op de E313. Een bushalte voor de deur en het station op een boogscheut helpen ook om supermobiel te blijven. En plannen van de NMBS om een fietsviaduct over de spoorweg te bouwen zitten ook in de pijplijn. Een perfecte ligging dus! Smart bekeken van CORES.

de nefaste gevolgen van de nabijgelegen singel zal tenietdoen. Om rust en lucht te geven, kortom om vrij te kunnen ademen. Maar ook binnen het WEST-project is het groen alom. Een deel van de appartementen hebben individuele tuinen. En dat is niet alles. Er komt ook een gemeenschappelijke boomgaard en voldoende plekjes om tussen het groen samen iets te organiseren. Een drink, een barbecue, een etentje onder vrienden en medebewoners. Het kan hier allemaal. Bij CORES Development gaat het om praten, een open dialoog voeren met de mensen waar we mee in contact komen. In Hasselt WEST krijg je de mogelijkheid om met elkaar te communiceren in een groene omgeving die uitnodigt om samen te komen. Wat kan je nog meer wensen als je Smart Green Living zo hoog in het vaandel draagt?

EEN PERFECTE LIGGING

Het project WEST-De Andere Stad ligt tussen de Hendrik Van Veldekesingel en de Sint-Servaasstraat in Hasselt. Een rustige en groene buurt op wandelafstand van het Hasseltse stadscentrum. Je bent hier in Runkst, nu een deel van Hasselt, maar in vroegere tijden een kleine gemeente op zich. Van oudsher is Runkst bekend om de gehechtheid van zijn gemeenschap. Niet te verwonderen dat het socioculturele leven hier behoorlijk druk is. In de buurt van WEST vind je dus heel wat

60

15_Cores Concepts.indd 60

GROEN ALOM

Als je in de buurt van WEST aankomt, valt meteen het open karakter van de wijk op. Vlak tegenover de appartementen ligt een pleintje, omringd door bomen, met kriskras enkele wandelpaden en voor de rest groen gras. Ideaal om even met de hond te gaan wandelen. Of om gewoon te kuieren en van de zon te genieten op een van de bankjes. Naast de gebouwen van WEST komt er een stadspark. Een groene long die perfect

Reeds 50% verkocht! Bekijk het aanbod op www.deanderestad.be Interesse? Contacteer ons via 011/21.32.32 of info@coresdevelopment.be

MAGAZINE

12/03/15 17:21


CORES CONCEPTS

Voor het echtpaar Meulemans is wonen in Berckendael als leven in een luxehotel

TAILOR MADE LIVING

“Als ik hier ’s morgens naar buiten kijk, ben ik gelukkig!” V

ervang woonproject door ‘woonconcept’, luxueus door ‘exclusief ’, actief wonen door ‘actief genieten’ en je hebt meteen een idee van wat Domein Berckendael in Brasschaat zo bijzonder maakt. Het is een van de beste voorbeelden van het Tailor Made Living concept van CORES Development. Appartementen op maat van de bewoner. Een bezoekje bij het echtpaar Meulemans, een van de bewoners van deze residentie, toont hoe gelukkig je hier kan zijn. “We hebben 43 jaar in een villa in Brasschaat gewoond, een villa die ikzelf gebouwd had,” begint mijnheer Meulemans zijn verhaal. “De tuin was prachtig, het was de plek waar ik tot leven kwam.” Maar je blijft niet eeuwig jong en je moet ook praktisch beginnen denken. “Ik wilde liever naar een appartement,” gaat mevrouw Meulemans verder. “Alles op één niveau. En het Tailor Made Living creëerde opportuniteiten. Onze interieurarchitect mocht hier zijn creativiteit de vrije loop laten. Zolang hij maar onze wensen respecteerde.”

Het appartement van het echtpaar Meulemans zit vol met creatieve vondsten. Van een inloopkast voor de keuken- en tafelspullen tot een dossierkast verscholen in een muur, van diep ingebouwde kasten op de terrassen tot schitterende badkamers die echt ‘en suite’ zijn! TEVREDEN IN BERCKENDAEL?

“Gelukkig is het woord,” antwoordt mijnheer Meulemans. “Ik ken geen enkel bouwproces dat 100% vlekkeloos verloopt. Maar als je vriendelijk bent en blijft, komt het allemaal voor elkaar. Als ik nu ‘s morgens opsta kan ik zorgeloos genieten van al dat prachtige groen in ‘mijn’ tuin van 17.000 m². En dan weet ik dat ik hier goed zit.” “Het is alsof we permanent op vakantie zijn in een luxe-oord,” voegt mevrouw Meulemans er aan toe. “En als het mooie weer voorbij is, dan zijn er nog het zwembad, de sauna, de hammam en de fitnessruimte waar mijn man zo van kan genieten. Een luxe gewoon.”

GROEN GEZIND

Mijnheer Meulemans houdt van groen. Tuinieren, sporten of gewoon buiten genieten, dat is zijn leven. “Ik was in eerste instantie niet echt te vinden om uit mijn villa te verhuizen. Maar toen ik dit hier zag, was ik meteen verkocht. Het is vooral dat gevoel van in de natuur te zitten dat me overhaalde om de stap te zetten. En ik heb er geen spijt van. Als je dan ook nog je eigen fitnesstoestellen mag kiezen voor de gemeenschappelijke gymzaal, dan weet je dat je goed zit. Dit concept is geslaagd en het maakt me gelukkig! Dat is toch het belangrijkste in het leven, nietwaar!” Een moeilijke taak, bouwen op maat van de bewoners. Maar voor het echtpaar Meulemans is dit schitterend geslaagd. Het Tailor Made Living concept van CORES Development in de praktijk.

Nog enkele instapklare appartementen beschikbaar! Bekijk het aanbod op www.berckendael.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

MAGAZINE

15_Cores Concepts.indd 61

61

12/03/15 17:21


N KE RT ER TA W ES G

*excl. btw, registratie- en notariskosten

REEPKAAI • KORTRIJK

TE KOOP: LAATSTE 5 GELIJKVLOERS APPARTEMENTEN 1 & 2 slaapkamers • Woonoppervlakte: van 77 m² tot 108 m² Prijs: vanaf € 179.500* www.reepkaai.be/laatstekans

INFO EN VERKOOP: 056 20 11 11

PUB_REEPKAAI.indd 62

info@coresdevelopment.be

11/03/15 16:52


Leef gezond, bouw gezond !

Kies voor energiezuinig wonen met een gezond en comfortabel binnenklimaat. RENSONŽ denkt aan uw gezondheid en leefcomfort. De continue toevoer van verse lucht en de vraaggestuurde afvoer van vervuilde lucht (basisventilatie) resulteert in een goede luchtkwaliteit. De combinatie van buitenzonwering en de kostenloze koeling van de ruimtes s’nachts (nightcooling) zorgt voor aangename binnentemperaturen het hele jaar door.

EVO II

Wenst u meer informatie ? www.renson.be

cores_magazine_0312.indd 1 PUB_RENSON.indd 63

30/03/12 14:15 11/03/15 16:51


IN THE PICTURE

CORES ON THE MOVE

D

at CORES Development binnenkort verhuist, kon u al eerder in het magazine lezen. Maar daar slaat de titel van dit artikel niet echt op. ‘Mens sana in corpore sano’ zou een bekend politicus kunnen stellen. Gezonde, creatieve en geïnspireerde geesten zitten er inderdaad bij CORES Development. Maar het gezonde lichaam, daar moet je iets voor doen. Let’s move it! GEZONDE MOVES STIMULEREN!

En om die gezonde moves extra te stimuleren, kan een flashy, trendy en vooral coole outfit soms

64

wonderen doen. Vandaar dat alle medewerkers van CORES Development onlangs een geweldige outfit zomaar cadeau kregen. In de kleuren van de firma, uiteraard. En omdat zo’n outfit echt niet gemaakt is om in de kast te hangen, werd een gezamelijke loopsessie gehouden in het Antwerpse Middelheimpark. Want ook een trainingspak kan je maar beter – letterlijk en figuurlijk – zo snel mogelijk inlopen. Zo gezegd, zo gedaan. De resultaten van deze gezonde race tussen de bomen ziet u hier. CORES Development is duidelijk on the move!

MAGAZINE

16_Picture_Sportoutfits.indd 64

12/03/15 12:27


IN THE PICTURE

MAGAZINE

16_Picture_Sportoutfits.indd 65

65

12/03/15 12:27


IN THE PICTURE

[6u25] Douchen & lunch klaarmaken. [7u30] Na een eerste kop koffie, een gezond ontbijt.

Een dag in het leven van…

[7u45] Nog effe een fiets repareren.

STEVEN ADAMS

Voor deze nieuwe rubriek, willen we jullie een wat persoonlijker kijkje geven op de mensen die bij CORES Development werken. Geen betere manier om dat te doen dan één van hen een dagje te volgen in zijn/haar doen en laten.

[7u50] Zoonlief uitzwaaien.

Chief Technical Operations met 20 jaar ervaring in het bouwen aan ‘t Stad.

[8u00] Post bezorgen in de prachtige Bell-toren.

Altijd als eerste op de werfvergaderingen. Safety first!

[8u30] De auto in op weg naar de werven. Werfkledij check!

Maakt de beste pannenkoeken van ‘t Zuid...

[9u15] Werfrondgang bij het project CADIZ gevolgd door een vergadering. [12u30] Nu richting Mechelsesteenweg, de toekomstige hub van CORES. Eerst lunchen in de auto.

[13u00] Op de CRELAN-site draait vandaag alles om de verlichting.

[15u30] Mails afwerken en overleggen met collega Thomas.

66

16_Picture_Een dag.indd 66

[14u30] Volgende halte is Groen Zuid waar de werfinrichting is gestart.

[17u30] De werkdag zit erop. Thuis mag zoonlief kiezen wat hij wil eten. Het wordt zelfgemaakte pizza.

[21u00] Relaxen in de sauna. [22u30] Onder de wol.

MAGAZINE

12/03/15 12:32


Roeselare - Kortrijk - Menen

PUB_WOODSTOCKX.indd 67

www.woodstoxx.be

11/03/15 16:51


IN VERKOOP

2015

HOBOKEN GROEN ZUID

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO 03 820 82 82 info@coresdevelopment.be

HOVE HORTENSIAHOF

HEIST-OP-DEN-BERG ‘T SWAENENERF

BRASSCHAAT BERCKENDAEL

HASSELT WEST

KORTRIJK REEPKAAI

COMING UP 5.250 m2 8.200 m2 7.560 m2 19.350 m2 7.000 m2 21.250 m2 11.500 m2 6.000 m2 17.950 m2 4.250 m2

DUFFEL - NETE GENT - MUIDE HOBOKEN - ‘T SCHOON HOF SINT-NIKLAAS - DE WEVERIJ DIEST - DEMER ANTWERPEN - LOUISE MARIE ANDERLECHT - DE MELKERIJ TEMSE - TER POORTEN ANTWERPEN - MECHELSESTEENWEG HOVE - DE VARENS

URBAN LANDSCAPERS ® SINCE 2006

Cores Development NV I Heistraat 71 , 2610 Wilrijk I 03 820 82 82 I info@coresdevelopment.be I www.coresdevelopment.be

Backcover.indd 68

12/03/15 14:42