CORES Magazine 13 - Voorjaar 2019

Page 1

1/2019

W E CRE ATE URBA N SPACE S TH AT M A K E PEOPLE H A PPY

HANS VAN GESTEL

De nieuwe CEO van CORES

HOPVELD

Een buur voor De Mouterij BORGERWIJK

Met zorg ontwikkeld

C-SPACE

Het communitygevoel van Groen Zuid


Tile Trade Center is het belevingsinitiatief van Ri.Pa. Belgium

www.tiletradecenter.be info@tiletradecenter.be

R.A.K. Ceramics | Precious & Maximus Uni Dark Black


EDITO Beste lezer, Welkom in het eerste CORES Magazine van het jaar. We trappen dit nummer af met een welkomstwoordje van onze nieuwe CEO, Hans Van Gestel. Hij biedt een inkijk in zijn visie voor het bedrijf. Ook bij aannemer Vanhout had onlangs een wissel van de wacht plaats. Met Vanhout Projects is het bouwbedrijf ook co-ontwikkelaar van het ambitieuze project Borgerwijk in Sint-Katelijne-Waver, dat we in dit nummer onder de loep nemen. Daarnaast trekken we naar Sint-Niklaas, waar we de ongemeen belangrijke pretfactor in De Weverij van naderbij bekijken. In Hoboken vierden we dan weer de lancering van ons innovatieve c-space-concept, dat de bewoners en de buurt nog dichter bij elkaar zal brengen. Al even nieuw is c-hive, aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. We maken kennis met de uitbater van de toekomstige c-roof. Kortom, een pak projecten waarbij het vernieuwende aspect een centrale rol speelt. De innovatieve ingesteldheid van CORES blijkt ook uit ons gesprek met het R&D-team, dat de zoektocht naar vernieuwing als corebusiness heeft. Dat onze goede bedoelingen in de praktijk niet altijd van een leien dakje lopen, blijkt echter uit de column van CDO Thomas de Jong (die ook werd overgenomen door De Tijd). Verder gaan we in dit nummer op bezoek bij een bewoner van Berckendael in Brasschaat, Ann Gilens, die ons een blik biedt op haar interieur. We volgen een dag in de voetsporen van Project Developer Mieke Rens, bekijken het fotoalbum van onze citytrip naar Marbella en sluiten op exotische wijze af met een zomerse ‘Stany Colada’, de selfmade cocktail van Sales Manager Stany Verswyver. Veel leesplezier!

COLOFON - CCO: Sophie Deprez • CORES Development NV Mechelsesteenweg 176 - 2018 Antwerpen • 03 820 82 82 • info@coresdevelopment.be Productie: Eindeloos • www.eindeloos-communicatie.be • Danielle Knops • Vormgeving: Gert Muller • Redactie: Filip Leloup Fotografie: Alexandre van Battel • Coverbeeld: Jonas Vandecasteele


Inhoudstafel 09

11

ENQUÊTE Omdat feedback over onze projecten onontbeerlijk is, riepen we een tevredenheidsenquête over de volledige customer journey in het leven.

06

Voor onze jaarlijkse citytrip trokken we naar het zuiderse Marbella. Het werd opnieuw een weekend om nooit te vergeten!

VOORWOORD CEO

20 AUTO IN DE STAD

Onze nieuwe CEO Hans Van Gestel heet u welkom en doet zijn visie over de rol van de vastgoedontwikkelaar uit de doeken.

CORES COLUMN

13

Bij CORES zetten we volop in op kernversterking. Dat loopt echter niet altijd van een leien dakje. CDO Thomas de Jong schreef er een boeiende column over.

16

Interieurontwerpster Ann Gilens van Living Projects leidt ons rond in haar appartement en verklapt ons een aantal van haar coups de cœur.

Top Gear-gewijs organiseerden we een wedstrijd in de stad tussen auto, fiets en tram. Ook benieuwd wie het snelst op zijn bestemming arriveerde?

B2B EVENT Tijdens een debat in CORES HQ konden experts ter zake discussiëren over de nieuwe wet over de mede-eigendom. Een verslag.

31

23

INTERIEUR ANN GILENS

CORES CITYTRIP

C-SPACE

27

Op 31 mei - De Antwerpse Burendag vond de lancering plaats van ons ambitieuze c-space-concept in Groen Zuid. Een rondleiding.

TEAM IN DE KIJKER Het nieuwe R&D-team gaat op zoek naar nieuwe evoluties in de sector. We polsten naar hun werkwijze.


C-ROOF

36

60

Een voorproefje van c-roof Antwerp, de bar/restaurant op de dakverdieping van het toekomstgerichte c-hive-kantoor.

49 BORGERWIJK Als alles goed gaat, gaan we binnenkort van start met de realisatie van Borgerwijk. Een stand van zaken.

ONZE EIGEN STADSLOOP In navolging van de Urban Trail stippelden we in Gent onze eigen looproute uit, van Øslo naar Rinkkaai. Enkel voor de geoefende loper!

39 PARTNER VANHOUT

HOPVELD HAACHT Na De Mouterij ontwikkelen we met Hopveld een tweede project in Haacht. Burgervader Steven Swiggers vertelt ons over de troeven van zijn gemeente.

54

Aannemer Vanhout is een van onze trouwste partners. Bestuurderdirecteur Bert Lenaerts vertelt ons meer over dit bloeiende bedrijf.

57 45 PRETFACTOR DE WEVERIJ Bij CORES nemen we de pretfactor van onze woonconcepten heel serieus. Zo voorzien we in De Weverij o.a. een petanquebaan, speelzone en barbecueruimte.

CO-WORKING HOVE Met een co-workingruimte voor zorgverleners brengt Bart Massin een future proof concept naar ons project Hortensiahof in Hove.

65 IN THE BAR Sales manager Stany Verswyver brengt ons in zomerse sferen met zijn unieke cocktail de ‘Stany Colada’. Santé!

66

EEN DAG IN HET LEVEN VAN …

Met twee dochters en een drukke job krijgt verveling geen kans bij Project Developer Mieke Rens. We brachten een dag door aan haar zijde.


Nieuwe CEO Hans Van Gestel

Focus op onze maatschappelijke rol Sinds eind 2018 staat met Hans Van Gestel een nieuwe CEO aan het roer van CORES Development. Hans kent het bedrijf door en door, want voorheen was hij ook al COO. We vroegen hem welke krijtlijnen hij uittekent in zijn nieuwe rol. Centraal voor de nieuwe CEO staat de kernversterking en de taak die CORES daar als vastgoedontwikkelaar in vervult. Hans Van Gestel: “Kernversterking is essentieel om steden en gemeenten in leven te houden, het sociale leven te versterken en mobiliteitsproblemen te beperken. We zijn blij dat dit momenteel veel aandacht krijgt, met de betonstop, bouwmeesters, klimaatbetogingen en allerlei studies.”

6

Geen plan B Het wettelijke kader voor die kernversterking - het werk van overheid en politiek is alvast aanwezig. De volgende stap is de effectieve realisatie, want ‘vision without action is merely a dream’. Hans Van Gestel: “Dat is waar wij als ontwikkelaar in beeld komen. We willen die rol absoluut op ons nemen, maar helaas ondervinden we daarbij diverse obstakels. Denk maar aan het NIMBY-fenomeen, de recente aanpassing van de bezwaarmogelijkheden in het vergunningstraject (zie het opiniestuk van onze medewerker Thomas de Jong in De Tijd, dat je verder in dit magazine integraal kunt lezen), de standstill van beslissingen in vergunningen tijdens verkiezingsperiodes … Toch is er geen plan B. Als we er niet in slagen om van de kernversterking een feit te maken, zullen de gevolgen voor de toekomstige generaties en het klimaat nefast zijn. Als CORES zullen we ons echter blijven inzetten om de kernversterking te realiseren!”


Win-win-situatie Gezien de centrale rol die is weggelegd voor de projectontwikkelaar bij de kernversterking, is de maatschappelijke impact van wat we doen heel groot. Hans van Gestel: “Onze projecten hebben een enorme invloed op de levenskwaliteit van de mensen. Ze kunnen een nieuwe dynamiek brengen in ingedommelde buurten. We kunnen oplossingen bieden voor lokale problemen op vlak van groen, mobiliteit, voorzieningen … Maar ook het minimaliseren van de onvermijdelijke overlast die een bouwwerf meebrengt, is onze verantwoordelijkheid. Open communicatie met buren en belanghebbenden is hier onontbeerlijk. Wij willen tot een win-win-situatie komen, waarbij elke betrokken partij op het einde van de rit tevreden is. Dat streven naar een maatschappelijke meerwaarde zit bij CORES stevig verankerd. Het vormt mee het DNA van de missie en de waarden van ons bedrijf.”

Hans Van Gestel

7


“WIJ FOCUSSEN NIET OP DE STENEN OF OP DE TECHNOLOGIE, MAAR OP DE WENSEN VAN DE KLANT.”

Een betrouwbare partner Ook bij de medewerkers van CORES leeft deze overtuiging. “De ‘Coresianen’ vormen een zeer sterk en gedreven team, dat zich elke dag opnieuw inzet om die maatschappelijke meerwaarde te verwezenlijken,” stelt Hans Van Gestel. “Maar ook extern kunnen we rekenen op een aantal partners die zich achter onze visie scharen: architecten, studiebureaus, steden en gemeenten, aannemers … Ook zij geven mee vorm aan CORES. Zo zijn we in de loop der jaren uitgegroeid tot een betrouwbare en uiterst professionele ontwikkelingspartner. Het mag dan ook niet verbazen dat wij regelmatig benaderd worden door privé-grondeigenaars, patrimoniumbeheerders, makelaars en architecten, met de vraag om het maximale potentieel van een site te bestuderen.”

8

Toekomstgericht Een andere reden van ons succes is ongetwijfeld de authenticiteit die het bedrijf uitstraalt. Hans Van Gestel: “Bij ons hoor je geen holle slogans, die verzonnen werden door externe consultants. Bij ons draait het niet om de hype van het moment, maar wel om de reële behoeften van de bewoners en de buurt. Wij focussen niet op de stenen of op de technologie, maar op de - permanent wijzigende - wensen van de klant. De versterking van het communitygevoel via het c-space-concept, de verbetering van het ontwerp van een mede-eigendom door het organiseren van een expertendebat … Het zijn maar enkele concrete voorbeelden van hoe we daar elke dag opnieuw toekomstgericht aan werken.”


CORES tevredenheidsenquête

Customer journey onder de loep

In het kader van een betere service naar onze kopers toe, hebben we recent een tevredenheidsenquête in het leven geroepen, ingedeeld in verschillende fases. Die bevraagt de ervaringen van de koper bij het volledige traject dat hij aflegt als hij een woning of appartement koopt in een CORES-project. Het betreft met andere woorden een evaluatie vanuit het perspectief van de klant.

Van zodra de verkoopsgesprekken zijn afgerond, verloopt het grootste deel van de communicatie via de klantenbegeleiding van de aannemer. Wijzelf hebben dan minder contact met de koper. Maar het blijft wel belangrijk voor ons om te weten wat de ervaringen van de kopers zijn over het hele traject. Dat beperkt zich niet tot de samenwerking met CORES. Ook de relatie met de aannemers en leveranciers die wij tenslotte hebben aangesteld - is voor ons belangrijk. Door die feedback kunnen we bijvoorbeeld inspelen op bepaalde werkpuntjes. De resultaten van de enquêtes worden trouwens ook aan onze partners bezorgd. Ondertussen hebben we al enkele projecten bevraagd. Daaruit leerden we onder andere dat we bij de grotere projecten een duidelijke positieve evolutie zien doorheen de verschillende fases. Al doende leert men!

GEWOGEN GEMIDDELDE SCORES CORES DEVELOPMENT 5,00 4,50 4,00

4,28

4,41

4,29

4,05

3,89

3,50

4,06

4,02

3,75

3,69

3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

1

2

3

4

Ontvangst (verkoop)kantoor

Aankondiging project Eerste contact

5

6

Opvolging door sales manager

I

03 820 82 82

I

info@coresdevelopment.be

9

Nieuwsbrieven CORES Informatie sales manager m.b.t. Development klantenbegeleiding aannemer, afwerking leveranciers en verloop bouwproces

Documentatie via sales manager

Contact sales manager

Mechelsesteenweg 176, 2018 Antwerpen

8

7 Administratieve afhandeling

I

www.coresdevelopment.be

Vier fases Concreet hebben we onze vragen onderverdeeld in vier fases. De eerste is het aankoopproces. De tweede fase behandelt de constructie. Op dat moment verlopen de contacten doorgaans via de klantenbegeleiding van de aannemer. In deze fase hebben wij enkel contact voor bepaalde administratieve zaken of via de ombudsdienst en onze nieuwsbrieven. De derde fase is de voorlopige oplevering. Ten slotte denken we eraan om ook een vierde fase toe te voegen, waarin we de kopers vragen hoe het concept hen bevalt. We willen hierbij vragen stellen over de mobiliteit, de indeling van de woningen, de grootte …

9


Woodstoxx staat voor eigen productie ĂŠn plaatsing van parket, houten terras, gevel-, plafond- en wandbekleding. We controleren van stam tot afgewerkt product, met een voorkeur voor FSC of PEFC gelabeld hout. Grote of kleine projecten, wij denken vooral in termen van geslaagde projecten. instagram.com/woodstoxxbe


CORES Citytrip 2018 Op vrijdag 19 oktober was het - eindelijk - zover: op die dag vertrokken we op onze jaarlijkse CORES Citytrip! Deze keer trokken we naar het zonnige Andalusië. Onder het motto: no pain, no gain verzamelden we op een ontiegelijk vroeg uur op kantoor aan de Mechelsesteenweg. Daarna ging het richting Brussel, voor onze vlucht naar Malaga. Wat volgde waren drie dagen boordevol (ont)spannende activiteiten: van een fietsverkenning van Marbella tot een bergtocht, golfen, diner in een tweesterrenrestaurant, cocktails en/of jetskiën op het strand … Kortom, voor elk wat wils! Op zondagavond landden dan ook alleen maar blije gezichten op de luchthaven van Antwerpen. We laten je met plezier meegenieten met enkele sfeerfoto’s.

Enkele highlights Stadsverkenning van Marbella met de fiets.

’s Ochtends gewapend met zonnebril en zonnecrème (maar toch ook een regenjas) cabriostijl de bergen in.

In de namiddag chillen in de spa of een balletje slaan op het golfterrein.

Bezoek aan de stad Ronda en zijn indrukwekkende viaduct.

Sfeervol genieten van een verfijnd diner.

11


PUB

12

Vossal NV | Ambachtstraat 19 - 2340 Beerse | vossal.be


CORES COLUMN

Kernversterking in de steden Bij CORES geloven we volop in het belang van kernversterking in de steden als duurzaam antwoord op onder andere de demografische evoluties. Toch merken we als projectontwikkelaar maar al te vaak dat we geconfronteerd worden met allerlei individuele belangen en absurde bezwaren, die de goede bedoelingen nekken. CDO Thomas de Jong schreef een column over deze netele kwestie, die door De Tijd werd opgepikt. Onlangs vernietigde het Grondwettelijk Hof de regel dat je in beroep kunt gaan tegen een bouwproject als je tijdens de vergunningsprocedure in het openbaar onderzoek je bezwaren kenbaar maakt. Zo kan een dossier tijdig worden bijgestuurd in het belang van de buurt en het lokale bestuur. Die logica gaat nu op de schop. Ik houd mijn hart al vast. Want nu kan eender welke partij het openbaar onderzoek laten passeren om daarna doodleuk in beroep te gaan. Dat maakt het moeilijk vooruitziend te ontwikkelen. Hoe gaan we de bevolkingstoename en de verdunning van de gezinnen opvangen? De betonstop zit helemaal in het slop.

Een omgevingsvergunning bekomen zonder een vertragende beroepsprocedure is bijzonder moeilijk. De kernversterkende projecten in onze steden en dorpen worden geviseerd door mondige burgers. Buurtbewoners denken soms alleen op korte termijn en aan hun persoonlijk belang, zonder het grotere plaatje en hun voordeel op lange termijn te zien. Dat is jammer. Ik besef dat een grootschalig bouwproject de omgeving verandert en dat de werken hinder voor de buurt met zich meebrengen, maar de uitkomst is niet altijd negatief. We willen een draagvlak creĂŤren door oog te hebben voor het rendement, de woonkwaliteit en de draagkracht van de buurt.

CDO Thomas de Jong

13


“TOCH BLIJVEN WE VECHTEN. WANT GEMEENTEN DIE HUN KERN VERSTERKEN, ZULLEN OVERLEVEN.�

Uitstel De cijfers spreken boekdelen. In de periode 2013-2016 keek ons bedrijf, een binnenstedelijke ontwikkelaar, voor een op de drie projecten tegen een beroepsprocedure aan. In 2017 en 2018 was dat al verdubbeld naar maar liefst twee derde van de aanvragen. En er is meer: in 2013-2016 leidden amper twee van de vijf dossiers tot een procedure in hogere aanleg. In 2017-2018 waren dat er al vier van de zes. Overigens won ons bedrijf uiteindelijk elk dossier in hoger beroep. De beroepsprocedure is dus geen afstel, maar een uitstel. En dat kost veel, zowel voor de ontwikkelaar als voor wie in beroep gaat. Momenteel staan bij ons 663 wooneenheden geblokkeerd door beroepsprocedures. Voor een grote ontwikkelaar betekent dat twee jaaromzetten. Geld dat niet ingezet kan worden voor kwalitatieve ontwikkeling, onderzoek naar nieuwe en duurzame woonvormen en buurtontwikkeling.

14


NIMBY Toch blijven we vechten. Want gemeenten die hun kern versterken, zullen overleven. Gemeenten die blijven uitdeinen over het platteland, zullen uitsterven. Om de kernen in steden en gemeenten in leven te houden, het sociaal leven te versterken en verkeers- en mobiliteitsproblemen in de hand te houden moet het woonaanbod in de kern aangepakt, verbeterd en uitgebreid worden. Projecten van dezelfde omvang op het platteland krijgen veel minder protest, maar leggen meer druk op het centrum. Al die bewoners komen met de auto naar de bakker en de school in het centrum en verminderen zo de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in het centrum. Ook gaat daardoor weer kostbare open ruimte op in eindeloze verkavelingen en verschraalt het gemeenschapsleven. Ik heb alle begrip voor bewoners die spijt hebben dat een stukje groen in de kern verdwijnt of een emotionele band hebben met een gebouw dat gesloopt wordt. Of voor bewoners die zich vragen stellen over hun privacy of de verkeersafwikkeling van het project. Met hen treden wij graag in gesprek en we tonen hen graag alle studiewerk om de impact te kaderen. We willen hen zelfs tegemoetkomen om het draagvlak te vergroten. Maar we vragen wel wat rechtszekerheid tegen NIMBY (not in my backyard), CAVE-men (citizens against virtually anything) en de macht van onbenulligheid en pure hufterigheid. Een hallucinant voorbeeld is een vergunningsstrijd waarbij ĂŠĂŠn buurtbewoner een stedelijk project van 300 wooneenheden stillegde omdat bleek dat zijn zwembad, dat op meer dan 100 meter van het nieuwe gebouw zou liggen, in de wintermaanden iets minder zon kreeg. Wij kiezen er bewust voor onze neus in het wespennest te steken en te ontwikkelen op plekken met het meeste protest en overlast, want net daar is de vraag naar kwalitatief vastgoed het grootst. We kiezen resoluut voor kernverdichting ten voordele van de woonbeleving in en rond de bebouwde ruimte. Alle goede intenties ten spijt wordt deze visie nu nog kwetsbaarder gemaakt. We roepen de bewoners dan ook graag op met ons in dialoog te gaan en constructief samen te werken aan de woonkwaliteit en de woonkosten van de volgende generaties.

15


Expertendebat nieuwe wet op de mede-eigendom

Een stap naar meer flexibiliteit

B2B Event

Op 25 april jl. vond in CORES HQ een B2B event plaats over de nieuwe wet op de mede-eigendom. Na een informele receptie en walking dinner volgde een boeiend debat tussen experts, gemodereerd door mr. Stephanie Wernaers en mr. Dirk Erreygers van GSJ Advocaten. Bram Cools, vakspecialist van notariaat Coppens in Vosselaar, en syndicus Tom Van Campenhout, zaakvoerder 03beheer bvba, waren twee van de talrijke deelnemers. Ze vertellen ons wat de nieuwe wet voor hen in de praktijk betekent. Bram Cools: “De nieuwe wet is alleszins een stap in de goede richting. De belangrijkste wijziging voor ons situeert zich op het vlak van de fysieke documenten. Vroeger werkten we met één document dat uit twee delen bestond, enerzijds een beschrijving van de privatieve delen en de gemeenschappelijke delen en anderzijds het reglement van mede-eigendom. Dat laatste werd drastisch afgeslankt en maakt plaats voor een onderhands document dat bij de akte gevoegd wordt: het reglement van interne orde. Dat geeft de bewoners de flexibiliteit om een aantal zaken makkelijker aan te passen. Een ander voordeel is dat het makkelijker kan bijgewerkt worden bij wetswijzigingen. Vroeger moest je dan elke keer een algemene vergadering beleggen, stemmen, een nieuwe akte opstellen en via de notaris laten passeren … Dat is nu niet langer nodig. Maar deze nieuwe wetgeving is zeker niet alleen rozengeur en maneschijn. Er zijn een aantal hiaten, zoals o.a. verschillende interpretaties inzake privatieve/exclusieve genotsrechten ten voordele van één mede-eigenaar. Daarover zullen de vrederechters zich onomwonden en ten gronde in de praktijk moeten beraden, omdat de wetgeving hierin te weinig houvast en rechtszekerheid biedt aan de mede-eigenaar in kwestie.”

16

Efficiënter Ook voor de ontwikkelaar komt er extra flexibiliteit. “Vroeger moest je altijd langs de algemene vergadering passeren voor er iets kon gewijzigd worden, ook voor een gebouw in oprichting,” stelt Bram Cools. “Dat is nu niet anders, behalve dat in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wijzigingen aan gemeenschappelijke delen, de initiële ondertekenaars de statuten eenzijdig kunnen wijzigen tot aan de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De mede-eigenaars moeten weliswaar op de hoogte gebracht worden en krijgen een periode van twee maanden om verzet aan te tekenen, maar een algemene vergadering hoeft niet meer. Dat is veel efficiënter, want vroeger konden mede-eigenaars om wat voor reden dan ook – bijvoorbeeld omdat ze niet tevreden waren over de oplevering – tegenstemmen en de boel blokkeren. Dat soort dwarsliggerij is voortaan uitgesloten.”


Positieve evoluties Tom Van Campenhout is de zaakvoerder van 03beheer, een Antwerps syndicuskantoor dat een 350-tal gebouwen beheert, onder andere het CORES-project Cadiz. Hij kreeg als mandataris van CIB Vlaanderen de kans om de nieuwe wet vooraf in te kijken en feedback te geven. “De onvolkomenheden van de wet van 2010 zijn grotendeels weggewerkt,” stelt hij vast. “Er zijn een aantal heel positieve evoluties. Als een mede-eigenaar schulden heeft bij de VME, is die laatste voortaan bevoorrecht schuldeiser, net zoals bijvoorbeeld banken dat zijn. Of nog: als je vroeger renovatiewerken wou uitvoeren, had je een 3/4 meerderheid nodig. Nu is dat een 2/3 meerderheid. Er is dus een versoepeling en dat is een mooie zaak.”

“ER ZIJN EEN AANTAL HEEL POSITIEVE EVOLUTIES EN ENKELE ONDUIDELIJKHEDEN WERDEN WEGGEWERKT.” Meer weten? Op www.notaris.be kun je een praktische gids voor (toekomstige) mede-eigenaars downloaden.

17


Kostenbesparend Verder werden een aantal onduidelijkheden of zelfs flaters van de vorige wet, die dateert van 2010, weggewerkt. Tom Van Campenhout: “Als er kosten waren, moesten die in de algemene vergadering goedgekeurd worden, ook door mensen die er niet bij betrokken waren. Voortaan geldt het principe ‘de betaler beslist’. Ook het fenomeen van de deelverenigingen wordt hierdoor overbodig. Nu kunnen we perfect met één vereniging werken voor het hele gebouw. Dat is niet alleen kostenbesparend voor de klant, het zorgt ook voor een pak minder rompslomp.”

Meet Alexia Baetslé Legal Counsel

Na haar studies rechten, notariaat en vastgoedrecht, stapte ze in de advocatuur en ging ze aan de slag aan de balie van Antwerpen. Enkele jaren geleden maakte ze de overstap naar het bedrijfsleven, bij het Kempische aannemingsbedrijf DCA. Daar nam haar passie voor projectontwikkeling toe. Ze miste echter het inspirerende en innovatieve van Antwerpen. Toen ze CORES HQ voor de eerste keer binnenstapte, had ze dan ook een ‘coming home’-gevoel. Ook het feit dat CORES inzet op een langetermijnvisie over kernverdichting in de binnenstedelijke gebieden, hielp daarbij.

Een duurzame nalatenschap Als iemand die van jongs af aan geboeid is door filosofie, architectuur en recht, vindt ze het fantastisch dat ze haar passies nu kan combineren in haar job. “Het interessante is dat ik hier betrokken word bij de verschillende fases van het project, van de acquisitie van de projectgrond, over de vergunningsfase en de notariële uitwerking, tot de uiteindelijke oplevering. Eenmaal een project gerealiseerd is, zie ik dat niet als een afgewerkt dossier, wel als een duurzame nalatenschap!”

18


speciaal voor jou Wijnegem Aalst Aartselaar Antwerpen Brugge Diest Dison Gent GrivegnĂŠe Habay Kuurne Lier Lummen Malmedy Mechelen Rocourt Temse Turnhout Zele www.desco.be


FRIENDSHIP BUILDING

Plaats van de auto in de stad Schelde Met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer: er is al oeverloos gepalaverd over de snelste manier om in de stad van punt a naar punt b te raken. Wij namen de proef op de som in onze thuisstad Antwerpen. Drie CORES-medewerkers reisden om ter snelst van ons kantoor aan de Mechelsesteenweg naar de Friendship Building aan de Rijnkaai. And the winner is: Bart met zijn fiets. Op de tweede plaats eindigde Sophie per tram en als laatste arriveerde de auto van Lieve op de plaats van bestemming. De auto bleek dus niet alleen de meest vervuilende, maar ook de minst efficiënte optie! Toch zijn we als ontwikkelaar vaak verplicht om de focus te leggen op de auto, bijvoorbeeld door een verplicht aantal ondergrondse parkeerplaatsen te voorzien op de sites. CDO Thomas de Jong stelt zich daar vragen bij. “We stellen vast dat we die ruimtes niet allemaal verkocht krijgen. Per 100 appartementen hebben we 15 parkeerplaatsen op overschot. Dat is weggesmeten geld, dat we hadden kunnen gebruiken voor allerlei leuke initiatieven of om de kwaliteit van de projecten - de appartementen, de omgeving - nog te verbeteren.”

TRAM +/- 23

AUTO +/- 25

“IN DE TOEKOMST ZULLEN WE NOG MINDER PARKEERPLAATSEN NODIG HEBBEN.” 20

MIN

MIN


FIETS +/- 13

MIN

Afnemende behoefte De ondergrondse parkeerplaatsen zijn bovendien vrij statische gegevens, waar je niet altijd een oplossing voor vindt. Thomas de Jong: “Bovengrondse plaatsen kun je eventueel nog omvormen tot bijvoorbeeld winkelruimte, maar met ondergrondse ligt dat moeilijker. Je kunt ook niet tot in het oneindige champignons kweken, hé. (lacht) Als je rekening houdt met een aantal huidige evoluties, besef je dat we in de toekomst nog minder parkeerplaatsen zullen nodig hebben. Denk maar aan de mobiliteitsplannen in bepaalde steden of de keuze van steeds meer mensen om de fiets te gebruiken of om geen privéwagen meer aan te schaffen ten voordele van autodelen. Gezien de demografische mix in de meeste van onze appartementen in de stad, is het autogebruik daar zeker beperkt. Aan de ene kant betreft het vaak oudere mensen, die net in de stad komen wonen om hun auto niet meer te hoeven gebruiken. Aan de andere kant zijn het jonge gezinnen, die er bewust voor kiezen om geen auto te kopen. We voorzien ook steeds meer deelwagens in onze projecten, waardoor de behoefte aan parkeerplek nog verder afneemt. Spijtig genoeg merken we dat sommige gemeenten nog niet mee zijn in dit verhaal.”

CORES HQ 21


Bouwen op

hoog niveau

B&R Bouwgroep is een multidisciplinaire groep met het hoofdkantoor in Arendonk en telt momenteel 23 bedrijven met vestigingen in heel Vlaanderen. Hoewel geografische spreiding een belangrijke troef is, blijft onze verankering in de Kempen cruciaal. We zijn namelijk trots op onze ‘wortels’ en het typisch familiale karakter.

HOOYBERGHS The Mills – Edegem

PUB BREBUILD Renovatie Groenendaalcollege – Merksem

22

VERHEYEN Turnova Toren – Turnhout

www.benr.be

B&R Bouwgroep | Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk


Interieur Ann Gilens

TIJDLOOS HEDENDAAGS

In deze nieuwe rubriek gaan we op bezoek bij een bewoner van een CORES-appartement. We nemen er binnen een kijkje en polsen en passant naar de tevredenheid van de bewoner over de woonomgeving. Ann Gilens mag de spits afbijten. De interieurontwerpster en zaakvoerder van Living Projects woont in een appartement in Domein Berckendael in Brasschaat.

23


Op bezoek bij Ann Gilens in CORES-project Berckendael

“Mijn interieur is hedendaags, maar ook tijdloos,” steekt Ann Gilens van wal. “Ik combineer maatwerk van eigen hand met vintage stukken. De bank, de kasten, de eettafel heb ik allemaal op maat laten maken. De lederen stoelen en de marmeren salontafel zijn dan weer vintage items die ik gekocht heb, net als de koralen. Ik ben nogal fan van de midcenturystijl, de typerende stijl van de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Die vind ik heel boeiend, zeker als je er een hedendaagse twist aan geeft. Het mag ook best een beetje eclectisch. Ik houd wel van die mix van verschillende stijlen. Omdat het appartement zelf een vrij strakke nieuwbouw is, vond ik het tof om met het interieur een beetje tegenwicht te geven. Zo heb ik ook een muur behangen met een palmboommotief, dat het strakke eveneens doorbreekt. Verder tref je hier vooral veel witte tinten, lichte muren en lichte plafonds.”

Nog één luxueus appartement beschikbaar Benieuwd naar dit unieke lastminuteaanbod? www.berckendael.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

24

Maatwerk “Net zoals bij opdrachten voor klanten, heb ik het esthetische zoveel mogelijk aan het gebruiksgemak gekoppeld. Het heeft niet veel zin om een subliem interieur te hebben als het niet aangepast is aan je situatie. Hoe leef je? Heb je kinderen? Dat zijn allemaal belangrijke vragen die moeten beantwoord worden vooraleer je aan de inrichting begint. De plaatsing van de meubels, de materiaalkeuze … hangen daar allemaal van af. Het grote voordeel van maatwerk is dat je heel functioneel kunt werken. Dat merk je bijvoorbeeld aan mijn kantoor, aan de grote ingebouwde kast of de kast met ingebouwd bureau: die passen perfect in het geheel.”


Tuin Ann Gilens woont ondertussen een tweetal jaar in Berckendael en is nog steeds enthousiast over haar woonomgeving. Ann Gilens: “Het is hier heel aangenaam. Ik heb een mooi terras, met glazen balustrades die een fantastisch ruimtegevoel creëren. Ik woon op de eerste verdieping en dankzij die balustrades vormt mijn terras een geheel met de achterliggende tuin. Ik had vroeger een huis met een tuin en dacht dat ik mijn tuin hier heel erg zou missen, maar niets is minder waar. Hier heb ik eveneens een tuin, onder andere door de planten op mijn terras en dat onbelemmerde uitzicht, maar dan zonder de nadelen, zoals het onderhoud. (lacht) Een ander pluspunt hier is de hoge mate van privacy, terwijl er toch een goed contact is met de buren. Dat is niet alleen gezellig, het biedt ook een veilig gevoel. Ook de grote poort die de site afsluit, draagt daaraan bij.”

25


BADKAMERS | KEUKENS | VERWARMING Thuis in warmte en water www.vanmarcke.com


HET BUURTHUIS STE VOOR DE 21 EEUW Een ontspannende yogasessie? Het lentefeest van je spruit met barbecue? Een plek waar je rustig kunt werken? Een vergaderzaal? In Groen Zuid in Hoboken is dat dankzij ons innovatieve concept c-space allemaal mogelijk. c-space wordt een heus buurthuis voor de eenentwintigste eeuw, waar je zowel als bewoner/buurtbewoner of lokaal ondernemer terecht kunt voor allerlei activiteiten. Op 31 mei, de Antwerpse Burendag, werd de c-space voorgesteld aan de buurt.

27


c-space biedt een flexibele en goedkope formule, waarbij je als buurtbewoner online ruimte kunt boeken voor privĂŠ- of professionele activiteiten. Het concept speelt daarmee in op een aantal hedendaagse woon- en leeftendensen. Zo sluit het aan bij de toenemende populariteit van de deelcultuur, waarbij bezit steeds minder belangrijk wordt ten voordele van delen. Het toenemende succes van autodelen of coworking is daar een mooi voorbeeld van. Sociaal leven Op vlak van wonen is er dan weer een evolutie richting compactere woonvormen, onder andere door de stijging van de eenpersoonshuishoudens. Het betekent dat er minder ruimte is om bepaalde activiteiten thuis te organiseren en dat we naar (gemeenschappelijke) alternatieven moeten zoeken. Dit is allesbehalve een negatief verhaal, want op die manier win je een pak extra ruimte die je anders niet ter beschikking zou hebben. Tegelijkertijd bevordert het het sociale leven en de buurtdynamiek.

28

Ruimte voor de buurt c-space speelt toekomstgericht in op deze evoluties. We willen de bewoners van Groen Zuid, maar ook onze buren, de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimte die het concept aanreikt. Ook voor lokale ambassadeurs, verenigingen, freelancers en bijberoepers biedt c-space plaats om producten en diensten voor te stellen. Voor elk wat wils Op de website ontdek je de ruimtes die je kunt boeken, afhankelijk van je noden. The Gallery is bijvoorbeeld op het lijf geschreven van lokale handelaars of kunstenaars, die hier hun producten of werken kunnen tentoonstellen. The Lounge is dan weer ideaal voor culinaire workshops of voor een meeting met een hapje en een drankje. Bij mooi weer kun je hier ook genieten van The Yard, de gezellige aansluitende stadstuin. The Zone is een op-en-top uitgeruste entertainment room, terwijl The Office zich perfect leent voor vergaderingen allerhande. En dat is nog maar een greep uit het aanbod!


BOEKEN? EEN FLUITJE VAN EEN CENT! Interesse om gebruik te maken van de talrijke mogelijkheden die c-space te bieden heeft? Easy peasy! Op de website, www.c-space.be, vind je alle info over hoe je een ruimte kunt boeken. Dat verloopt in drie stappen: 1. Registreer je online Voor de prijs van 2 koffies registreer je je al voor c-space Antwerp. 2. Boek je ruimte Meld je aan via de ledenzone en reserveer de ruimte die je nodig hebt voor je activiteit. 3. Go! Je geboekte c-spaceruimte staat ter beschikking! Toegang krijg je via een unieke digitale code.

Aanbod: 1 slpk vanaf € 149.500* 2 slpk vanaf € 179.500* 3 slpk vanaf € 219.500* Woningen vanaf € 264.000* Erkende assistentiewoningen vanaf € 197.112* Vraag ook naar ons instapklaar woonaanbod van de vorige fases in Groen Zuid. * excl. BTW, notaris- en registratiekosten www.groenzuid.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

29


BELGISCHVAKMANSCHAP

TOTAALINRICHTING I PRODUCTIE IN EIGEN ATELIER I PROFESSIONEEL ADVIES I VAKKUNDIGE PLAATSING I CORIAN® VERWERKING

Wuustwezel I Kalmthoutsesteenweg 193 I 03 669 60 84 Aartselaar I Kontichsesteenweg 35 I 03 877 96 00 Lochristi I Antwerpsesteenweg 84 I 09 274 04 84

OPEN OP ZONDAG www.augustijnskeukens.be


Team in de kijker – R&D

GEBETEN DOOR INNOVATIE Het Research & Development Team is de jongste afdeling binnen CORES. Ze zijn vooral actief met de zoektocht naar trends en nieuwigheden. Als vooruitstrevende en innovatieve speler was deze zoektocht altijd al een belangrijk onderdeel van de CORES-werking. Met de oprichting van deze afdeling werd onze leergierigheid nu ook in een ‘officieel’ jasje gestoken. Het team staat onder leiding van CDO Thomas de Jong en bestaat verder uit Margot Holmgren en Walt Okafor. Die laatste gaf ons een kijk achter de schermen.

31


De R&D-afdeling is nog jong. Hoe is ze ontstaan? Walt Okafor: “De medewerkers van CORES zijn allemaal gebeten door alles wat met projectontwikkeling te maken heeft. Veel collega’s gaan zelf op zoek naar innovatieve bouwtechnieken, nieuwe woonvormen … om die toe te passen binnen CORES. Met de oprichting van het R&D-team hebben we dat gestroomlijnd. Het is de corebusiness van ons team om ons met dat soort zaken bezig te houden. Tegelijkertijd zijn we een klankbord voor al onze collega’s die ook leuke zaken ontdekken. Wij pikken hun input op en volgen het verder op, zodat zij zich weer op hun eigen corebusiness kunnen richten.” Waar vinden jullie inspiratie? Walt Okafor: “Het bronmateriaal van de R&D-afdeling is divers. Internet is natuurlijk een onuitputtelijke bron van informatie. Daarnaast zijn er talloze vakmagazines waar we veel input vinden. Verder krijgen we een schat aan informatie van ons netwerk van spelers uit de sector, alsook van onze kopers. Een mooi voorbeeld is c-space in Groen Zuid in Hoboken. Dat is er vooral gekomen door de bewoners zelf. We merkten dat de vraag voor zo een gemeenschappelijke ruimte reëel was en hebben daarop ingespeeld.” Waar situeert het R&D-team zich in de ‘CORES-ketting’? Walt Okafor: “Door het feit dat we een aanspreekpunt zijn voor alle collega’s, kun je eigenlijk stellen dat we ons zowat tussen alle afdelingen in bevinden. En dat mag je best letterlijk nemen, want we krijgen input van alle teams. Het ligt natuurlijk voor de hand dat we veel contact hebben met de mensen van de conceptafdeling, omdat we bij hen aankloppen met nieuwe ideeën. Ik zit ook maandelijks met hen samen om de projecten te bespreken. Soms stel ik iets voor dat ik ergens gezien heb, soms stellen zij me de vraag hoe ik vanuit mijn invalshoek naar een bepaalde zaak kijk. Maar ook los van die meetings kunnen we altijd bij elkaar terecht.”

32

Walt Okafor Fulltime R&D’er en de drijvende kracht achter de teamwerking.


Margot Holmgren Staat meer dan haar mannetje. Alternatieve woonvormen en groenbeleving in de stad zijn haar dada.

Thomas de Jong R&D-teamleader, CDO en dĂŠ opinion leader van CORES.

33


Wat moet je hebben om een top-R&D-medewerker te worden? Walt Okafor: “Naast - vanzelfsprekend interesse in innovaties is het ook belangrijk dat je geen hokjesdenker bent. Enige technische kennis is een surplus, maar ik heb zelf bijvoorbeeld een commerciële achtergrond en dat aspect is ook heel belangrijk. Mooie innovaties zijn allemaal goed en wel, maar het moet ook realistisch blijven. Verder is het belangrijk dat je een teamspeler bent. Als ik bijvoorbeeld opzoekingswerk verricht, koppel ik direct terug naar de mensen van IT of de technische afdeling. We creëren eigenlijk voortdurend microteams, over de afdelingen heen. Je werkt nooit alleen. Als je die reflex niet hebt, zal het niet lukken.”

“ALLE MEDEWERKERS VAN CORES ZIJN GEBETEN DOOR ALLES WAT MET INNOVATIE TE MAKEN HEEFT.” GREEN DEAL CIRCULAIR BOUWEN CORES stelt een aantal werven open voor onderzoek in het kader van de Green deal circulair bouwen. Dat is een overeenkomst tussen 230 partners uit de sector, van leveranciers van bouwmaterialen tot onderzoeksinstellingen, ontwikkelaars en overheden om circulair bouwen in Vlaanderen te promoten. De bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen: 30 à 40% van ons afval komt uit de bouw. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, kan een gezamenlijke verandering richting circulaire economie het verschil maken. Daaraan dragen we met CORES graag ons steentje bij!

34


KA KA LM LM THOU THOU TT

B B ra ra ssc ssc ha ha atstee atstee nweg nweg 290 290 -- 03 03 666 666 63 63 9 96 6

W W II LR LR II JJ K K B B oom oom se se stee stee nweg nweg 892 892 -- 03 03 877 877 09 09 70 70 w ww w w. w. ke ke u u ke ke n n sva sva ss co co .. b be e


c-hive Rooftop Antwerp

‘On & on’ Onder de naam c-hive Rooftop Antwerp opent een trendy bar/restaurant de deuren op de dakverdieping van c-hive. Deze zaak sluit mooi aan bij ons innovatieve kantoorconcept aan de Mechelsesteenweg 180 in Antwerpen. Uitbater wordt Jacquet Catering & Events bvba, een bedrijf dat zijn sporen op vlak van bedrijfscatering en evenementen reeds meer dan verdiende. We polsten naar de ambities bij zaakvoerder Nicolay Jacquet. “c-hive Rooftop Antwerp wordt een logisch verlengstuk van c-hive zelf,” aldus Nicolay Jacquet. “c-hive is een upscale, modern, toekomstgericht kantoorconcept. Er is veel ruimte voor rustmomenten in het gebouw en op de werkvloer. De bar past perfect in die opzet. Het wordt een afgebakende locatie, waar men ’s middags kan lunchen, maar ook even ontspannen of een babbeltje slaan. Het is op maat van de zakenman of –vrouw die een deal wil sluiten, maar tegelijkertijd in een gemoedelijke sfeer van een lekkere lunch genieten. Het motto luidt: ‘on & on’. Dat staat voor ‘ondernemen en ontspannen’.”

36

Sharing Een centraal element wordt het sharing-concept. “Sharing speelt een belangrijke rol doorheen het hele gebouw, en ook bij ons. Zowel voorgerecht, hoofdgerecht als dessert bestaan uit verschillende gerechtjes. Die worden opgediend op een draaibaar plateau, zodat iedereen ervan kan proeven. Dit kan bijdragen aan het succes van de zakelijke gesprekken, want het creëert een bepaalde samenhorigheid. Naast dat food sharing plannen we evengoed beer sharing. We willen een aantal speciaalbieren op de kaart zetten, die ook kunnen gedeeld worden. Maar je hoeft natuurlijk niet te sharen als je daar geen zin in hebt. Kortom, het wordt een uniek concept, op maat van een high-end-kantoorconcept als c-hive.”

Nicolay Jacquet


“HET WORDT EEN UNIEK CONCEPT, OP MAAT VAN EEN HIGH-END-KANTOORCONCEPT ALS C-HIVE.” 360° rond de bar bevindt zich een terras, waar het bij mooi weer zalig vertoeven is. Tijdens de zomer staan er ook events op de agenda.

37


Buitengewone momenten beleeft u in een omgeving waar alles klopt. Met vormen die eenvoudig en helder zijn.

b metropool bvba jordaenskaai 2 2000 antwerpen tel +32 3 234 01 80 info@bmetropool.be bmetropool.bulthaup.be


Haacht Hopveld

HAACHT IN DE KIJKER Na een eerste succesvol project in Haacht, De Mouterij, mikken we onze pijlen voor de tweede keer op deze rustige, groene gemeente. De naam van de nieuwkomer: Hopveld. Net als bij het aangrenzende De Mouterij, genieten de toekomstige bewoners van dit concept van de talrijke troeven van de gemeente. En vice versa, want kwalitatieve projecten als Hopveld dragen zelf ook hun steentje bij aan de opwaardering van de omgeving.

39


Wie beter dan de burgervader himself, Steven Swiggers, kan ons de kwaliteiten schetsen van zijn geliefde Haacht?

Steven Swiggers: “Ik kan iedereen aanraden om in Haacht te komen wonen. Zo is er ons attractieve handelscentrum, waar je alles vindt wat je nodig hebt. Je hoeft helemaal niet naar de stad om je inkopen te doen, noch voor je boodschappen, noch voor je kleding. Een van dé blikvangers in onze gemeente is de overvloedige natuur. Je moet weten dat ongeveer 3/4 van onze oppervlakte open ruimte is, hetzij agrarisch gebied, hetzij bos en natuurgebied. Haacht is dan ook een paradijs voor de recreatieve fietser.” Altijd iets te beleven In Haacht zit je nooit verlegen om een leuk uitje. Steven Swiggers: “Op de sociale campus Engelenburcht vind je een belevingscentrum over de Eerste Wereldoorlog, een brasserie … Verder is er het Arboretum van Wespelaar, dat een van de grootste collecties esdoorns ter wereld bezit. De kasteelsite Heerlyckheid van Roost werd heringericht als buurtpark, waar voor de jeugd vanalles te beleven is. Op de plaats van de oude donjon kwam er bijvoorbeeld een speeltoren.” Uitvalsbasis Ook de nabijheid van een aantal grote steden is een voordeel, bijvoorbeeld voor wie er werkt. Steven Swiggers: “Haacht is de ideale uitvalsbasis voor de pendelaar die in Leuven, Mechelen, Brussel of Antwerpen werkt, maar toch in het groen wil wonen. Met onze drie stations is de bereikbaarheid alleszins top.”

40

Burgemeester Steven Swiggers


“CONCEPTEN ALS HOPVELD EN DE

MOUTERIJ VORMEN EEN MEERWAARDE, OMDAT ZE EEN AANTAL TROEVEN AAN ELKAAR KOPPELEN.”

Meerwaarde Als burgemeester is Steven Swiggers enthousiast over de komst van projecten als De Mouterij of Hopveld. “Dergelijke concepten vormen een meerwaarde voor onze gemeente, omdat ze een aantal troeven aan elkaar koppelen,” stelt hij. “Ze voldoen aan de behoefte van een ouder publiek dat nog kwalitatief en zelfstandig wil wonen, maar toch dicht bij het centrum. Hier wonen ze op wandelafstand, dus dat is ideaal. Daarnaast kaderen deze projecten ook perfect in de broodnodige inbreiding. Zeker in het kader van de klimaatzorg is het belangrijk dat we zoveel mogelijk open ruimte buiten de centra sparen, zo weinig mogelijk verharden en in de kernen gaan wonen. Hopveld benut de ruimte optimaal en sluit daar heel mooi bij aan.”

41


LANCERINGSEVENT Op zaterdag 25 mei was het zover. Op die dag werd Hopveld Haacht officieel gelanceerd. Het evenement was een groot succes, want heel wat geïnteresseerden kwamen langs om het nieuwe project van dichterbij te leren kennen. Ze konden tijdens deze lancering de maquette van Hopveld bezichtigen, alsook het modelappartement dat zich in het aanpalende De Mouterij bevindt. Zo kregen ze meteen een idee van hoe Hopveld en de appartementen er concreet zullen uitzien. Als kers op de taart kregen alle bezoekers een pakket van 4 Hopveldbiertjes mee naar huis.

Voor de kenners: Hopveldbier is de CORES-versie van de IPA Super 8 van Brouwerij Haacht.

42

Aanbod: 2 slpk app vanaf € 239.500 * 3 slpk app vanaf € 299.500 * Handelsruimte vanaf € 179.500* * excl. BTW, notaris- en registratiekosten www.hopveld.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be


BUILDING SKYLINES BUILDING BUILDING SKYLINES SKYLINES www.interbuild.be www.interbuild.be www.interbuild.be Advertentie INTERBUILD CMYK - CORES.indd 1

12/04/2018 11:56:16


groep

tegels - natuursteen - parket

“Dankzij onze 3 inspirerende showrooms vinden uw klanten steeds een showroom bij hen in de buurt!” Christophe, account manager christophe.depreter@steylaerts.be

“Klantenbegeleiding op topniveau, daar gaan we voor!”

“Een uitgebreid gamma is absoluut onze sterkte!”

“We inspireren klanten dagelijks dankzij prachtige presentaties”

Camille, showroom manager Lier

Galina, showroom manager Wijnegem

Davy, showroom manager Temse

PUB

showroom Lier Schollebeekstraat - 2500 Lier 03 482 13 53

showroom Wijnegem Vosveld 11d - 2110 Wijnegem 03 327 99 77

showroom Temse Hoogkamerstraat 308 - 9140 Temse 03 711 04 04

www.steylaerts.be

www.azuleo.be

www.steylaerts.be


DE WEVERIJ

’PRETFACTOR’ CENTRAAL BIJ DE WEVERIJ Kernversterking in de steden en gemeenten betekent helemaal niet dat de mensen aan woon- of leefkwaliteit moeten inboeten, zoals wel eens beweerd wordt. Oké, je woont met meer op minder ruimte en niet iedereen heeft een gigantische privétuin ter beschikking. Maar aan de andere kant kun je er als ontwikkelaar perfect voor zorgen dat de gedeelde ruimte inspirerend werkt, aanzet tot ontmoeting en vooral leuk is. Die ‘pretfactor’ is dan ook een gegeven dat we bij CORES heel … serieus nemen. Case in point: De Weverij in Sint-Niklaas.

45


De Weverij is een ambitieus project in hartje Sint-Niklaas. Het neemt de plaats in van een vroegere industriële site die in de loop der jaren verkommerd was. Tot wij de plek – met respect voor het industriële verleden – nieuw leven inbliezen. Er kwamen appartementen, assistentiewoningen … en dat allemaal met een pak aandacht voor de integratie van de site in zijn stedelijke context. Zo werd De Weverij geen alleenstaand eiland, maar wel een meer dan welkome opwaardering voor de hele buurt, waar jong en oud zich thuisvoelen. Eind dit jaar wordt de laatste fase van het project opgeleverd en zal de site pas helemaal tot volle bloei komen! Meer met minder Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck had het in CORES Magazine al over het belang van de ‘pretfactor’ bij de kernversterking. Hij noemt het zelfs een van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse architect. De klemtoon ligt daarbij op kwalitatieve appartementen waar het leuk wonen is en op woonconcepten waar evenveel te genieten valt als in de traditionele villa met tuin op het platteland. De uitdaging: meer beleving in de gedeelde ruimte.

Aandachtspunt Die uitdaging zijn we in De Weverij voluit aangegaan. Meer nog, de ‘pretfactor’ was hier een van onze centrale aandachtspunten. Dat uit zich bijvoorbeeld in de ruime speelzone die we voorzien hebben. Hier kunnen de kids zich ongeremd uitleven, terwijl mama en papa op een bankje uitblazen of een babbel slaan met de buren. Er is ook een barbecueruimte voorzien, waar het minstens even leuk bakken en grillen is als in een privétuin in een Vlaamse verkaveling. De Belg legt al eens graag een vleesje (of stukje tofoe) op de rooster en we wilden hem dit pleziertje zeker niet ontzeggen. Waarom zouden we ook? Nadien kunnen de liefhebbers nog een balletje werpen op de nieuw aangelegde petanquebaan.

46


“DANKZIJ DE SPEELZONE, PETANQUEBAAN, BARBECUERUIMTE … GENIET JE HIER MET VOLLE TEUGEN VAN HET OUTDOOR STADSLEVEN. ” Buitenleven Op die manier wordt een concept als De Weverij het beste van twee werelden. Aan de ene kant ben je hier overal dichtbij en bevind je je te midden van het stadsleven. Tegelijkertijd dragen we als ontwikkelaar bij aan de levensnoodzakelijke kernversterking. Maar aan de andere kant geniet je met de speelzone, petanquebaan, barbecueruimte … ook met volle teugen van het outdoor stadsleven. Kortom, De Weverij is een schoolvoorbeeld van hoe je met een kwalitatief woonaanbod en een stevige ‘pretinjectie’ voor elke generatie het leven in de stad extra aantrekkelijk maakt. Bovendien hoef je hier het gras niet zelf te maaien! What’s not to like?

Laatste 8 appartementen Aanbod: 1 slpk app vanaf € 161.500 2 slpk app vanaf € 197.500 * excl. BTW, notaris- en registratiekosten www.woonerfdeweverij.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

47


PUB foto : hansgrohe PowderRain

Uw partner voor sanitair, verwarming en hernieuwbare energie Hoge kwaliteit

Passie

vind je bij Schrauwen! Met een uitgebreid productaanbod en onze jarenlange ervaring met de betere merken en leveranciers staan wij elke dag opnieuw garant voor HOGE KWALITEIT!

vind je bij Schrauwen! Met een team van ervaren interieur adviseurs helpen wij u elke dag opnieuw om uw droombadkamer te realiseren, ONZE PASSIE!

www.schrauwen.be Brasschaat

-

Herentals

-

Sint-Niklaas

-

Turnhout

-

Wilrijk

-

Zandhoven


BORGERWIJK

EEN VOLLEDIG NIEUWE WIJK Het verhaal van Borgerwijk begon bij de wedstrijd die vzw Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver uitschreef. Zij wilden een nieuwbouw voor het zorgaanbod op hun site laten ontwikkelen. Dat bevindt zich op dit moment nog in een verouderd seminariegebouw. In ruil voor deze opdracht mocht de ontwikkelaar dit bestaande gebouw omvormen tot een residentieel concept. CORES waagde zijn kans, als onderdeel van een consortium*, en met succes: vorig jaar werd het project ons toegewezen.

* Consortium Bergesteyn is het team rond ontwikkelaars Vanhout Projects, CORES Development, Monument Real Estate en Entreprises Jacques Delens; aannemers Vanhout, Hooyberghs en Group Monument; masterplanner en architecten StĂŠphane Beel Architects, Archipelago|arte; erfgoedspecialist Origin; studiebureaus Mouton, Boydens, Daidalos-Peutz en landschapsarchitect Ontwerpbureau Pauwels.

49


We willen een gemeenschapsgevoel creëren.

CDO Thomas de Jong: “De eerste verkavelingsaanvraag voor het residentiële gedeelte botste wel op wat weerstand van de buurt. Een aantal bezwaren waren ook terecht. We hebben die pijnpunten aangepakt, in samenspraak met de bewoners. Op basis daarvan hebben we dan een tweede verkavelingsaanvraag uitgewerkt. We hopen nu dat die in juni goedgekeurd wordt.” Parallel project Ondertussen staat ook het traject voor het nieuwe zorgvastgoed niet stil. Thomas de Jong: “Parallel met de verkavelingsaanvraag hebben we ook de bouwaanvraag voor het zorgvastgoed ingediend. Het idee is dat de bewoners van het zorgcentrum eind 2021 kunnen verhuizen naar hun nieuwe stek. Als het zorgcentrum verhuisd is, komt het oude seminariegebouw vrij, dat wij dus mogen ontwikkelen. Daarnaast mogen we op twee kleinere percelen naast het nieuwe zorgcentrum appartementen bouwen, alsook bejaardenflats waarvan er een aantal zullen uitgebaat worden door Borgerstein.”

Wijkgevoel Het seminariegebouw is een vrij groot gebouw, dat uit twee met elkaar verbonden delen bestaat. Thomas de Jong: “Een van de verbindingen tussen de voor- en achterbouw mondt uit in een kapel. Die kapel en de voorbouw zijn heel mooi en waardevol, en die willen we dan ook behouden. De kapel leent zich perfect tot een gemeenschappelijke of publieke ruimte. Ik denk bijvoorbeeld aan een bibliotheek, restaurant, cultureel centrum … In de voorbouw zie ik dan weer opportuniteiten voor een winkel, ateliers, start-ups … We willen een gemeenschapsgevoel creëren, waarbij niet alleen de bewoners zelf betrokken worden, maar de hele buurt. Het belangrijkste deel voor ons is de achterbouw van het seminariegebouw, waar we een 200-tal appartementen plannen.”

50


TOEKOMSTIGE SITUATIE

ZORGVASTGOED

SENIORENFLATS

EEN- OF MEERGEZINSWONINGEN

APPARTEMENTEN

PARK

KAPEL

HANDELSPANDEN BUURTONDERSTEUNENDE FUNCTIES COHOUSING KINDEROPVANG

Vanhout Een project voor de toekomst Aannemer Vanhout, waarmee we al een aantal concepten realiseerden, neemt in het project Borgerwijk tevens de rol van co-ontwikkelaar op zich. Vanhout Projects is al een vijftal jaar actief als ontwikkelaar, maar Borgerwijk is tot nu toe het meest ambitieuze project. Het vormt dan ook een bijzondere uitdaging, weet Marc Moutschen, directeur bij Vanhout Projects. “Ik denk dat we best trots mogen zijn op Borgerwijk,” aldus Marc Moutschen. “Dit project en de samenwerking met CORES is ook een uitgelezen moment om na te denken over hoe we de toekomst van het wonen mee vorm kunnen geven. We kunnen nadenken over hoe we nieuwe woonvormen kunnen uitdokteren, rekening houdend met evoluties zoals de toename van het aantal nieuw samengestelde gezinnen, singles … In die zin biedt Borgerwijk een mooie uitdaging. Het is een project voor de toekomst.”

APPARTEMENTEN

Een sterkere positie Zorginstelling Borgerstein krijgt in Borgerwijk een gloednieuw onderkomen, dat helemaal voldoet aan de zorgeisen anno 2019. Directeur Geert Milh is alleszins enthousiast over deze ‘nieuwe start’. “We voelden aan dat het oude seminariegebouw niet langer voldeed voor de zorgdiensten die wij willen verstrekken,” weet Geert Milh. “Een grondige renovatie was echter financieel niet haalbaar en bovendien zit je dan nog altijd vast aan de oude basis. Er moest dus uitgekeken worden naar een andere oplossing. Het project Borgerwijk biedt die uitweg.”

51


“DE ZORGINSTELLING KRIJGT EEN GLOEDNIEUW ONDERKOMEN, DAT HELEMAAL VOLDOET AAN DE ZORGEISEN ANNO 2019.”

Talrijke voordelen De verhuis telt voor de zorginstelling alleszins een aantal niet te versmaden pluspunten. Geert Milh: “Een eerste voordeel is dat het ons de kans biedt om te specialiseren. Zo kunnen we voortaan een aangepaste infrastructuur bieden voor bijvoorbeeld mensen met autisme of mensen met naast een verstandelijke beperking ook een fysische problematiek. Die vingen we vroeger ook allemaal op, maar nu kunnen we dat nog meer op maat doen. Daarnaast zullen de gebouwen beter geschikt zijn voor rolstoelgebruikers, die meer zelfstandig gebruik zullen kunnen maken van de beschikbare ruimte. Er komen bijvoorbeeld deuren die automatisch openen en sluiten, voldoende liften … Een tweede troef is het inclusieve karakter. De zorginstelling zal deel uitmaken van een breder gegeven, met bijvoorbeeld de komst van een residentieel stuk. Ze zullen hier deel uitmaken van een echte woonwijk, met jongeren en ouderen. Kortom, ik denk dat we een sterkere positie innemen met dit gemoderniseerde aanbod.”

Heb jij een idee voor buurtondersteunende diensten die je zou willen integreren in het indrukwekkende seminariegebouw? Laat het ons weten, misschien creëren we samen de ideale invulling! Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be

52


Een ras apart. Vanhout is meer dan een aannemer. Het is een bedrijf met een uniek temperament. Bij alle werknemers heerst een aanstekelijk enthousiasme, gestimuleerd door een ongebreidelde dynamiek. Sommigen spreken zelfs van het Vanhout-virus, dat iedereen positief besmet. Ook u, let op onze woorden.


BOUWGROEP VANHOUT

“BIJ CORES MAG JE VOOR KWALITEIT GAAN. ALS AANNEMER IS DAT TEN ZEERSTE MEEGENOMEN.” 54


Een partnerschap op lange termijn

Sinds begin 2018 staat met Bert Lenaerts, Ronny Eijckmans en Joeri Schellens een nieuw triumviraat aan het hoofd van CORES-partner Vanhout. We vroegen aan Bert Lenaerts of er nu ook een nieuwe wind waait in de bouwgroep. Wat brengt de toekomst voor Vanhout? Bert Lenaerts: “Vanhout is een geïntegreerde bouwgroep, met als corebusiness de aannemerij, en dat blijft ook zo. Maar daarnaast wagen we ons ook op andere terreinen. Voor Borgerstein werken we bijvoorbeeld samen met CORES als co-ontwikkelaar, onder de koepel van Vanhout Projects. Verder blijft onze focus heel sterk op duurzame relaties met onze klanten. Wij willen een vertrouwensrelatie uitbouwen en kwalitatieve projecten afleveren. We vatten onze basiswaarden samen in het woord ‘trots’. Dat staat voor team, respect, openheid, talent en sfeer.” Hoe verklaar je de vlotte samenwerking met CORES? Bert Lenaerts: “Er is ontegensprekelijk een klik. We waarderen enorm de professionaliteit en manier van werken van CORES. Er is veel vertrouwen tussen beide partijen. Veel heeft te maken met de relaties op menselijk vlak, zoals altijd. We houden er een beetje dezelfde mentaliteit op na. Als aannemer is het ook meegenomen dat je bij CORES voor kwaliteit mag gaan. Dat is heel belangrijk voor ons, want ten slotte zijn de private kopers onrechtstreeks ook onze klanten. Het is essentieel dat zij na hun aankoop tevreden zijn. Goede feedback is goed voor onze reputatie en ook voor die van CORES als ontwikkelaar. Afgaand op de hoeveelheden pralines die onze klantenbegeleiders krijgen van de kopers zit dat wel snor. (lacht) Ik denk dat we ondertussen mogen spreken over een echt partnerschap met CORES.”

Een ander prestigeproject waar jullie als aannemer aan verbonden zijn, is Louise Marie? Bert Lenaerts: “Klopt. Dat is een echte landmark, zowel qua concept als qua ligging. Door die uitstraling is het extra belangrijk voor ons. Het bijzondere tweeledige torengebouw vormde een grote uitdaging. Het kwam erop aan om zo efficiënt mogelijk te werken. Dat hebben we gedaan door een doorgedreven toepassing van de lean-filosofie. Dat is een gegeven dat al een aantal jaren in onze organisatie geïmplementeerd is en waar we nog elke dag in groeien. Dankzij een doorgedreven planning proberen we om de verspilling tussen de verschillende activiteiten tot een absoluut minimum te beperken. Dat vereist bijvoorbeeld ook grondig overleg met de verschillende actoren in het project. Een doorgedreven communicatie is een must.” De film van een werf Vanhout en CORES plaatsten een timelapsecamera op de werf van Louise Marie, die de vooruitgang van de bouwwerken zal filmen. Wij zijn alvast benieuwd naar de ongetwijfeld knappe beelden die dat zal opleveren! Ze zijn achteraf te bekijken op de website van Louise Marie.

55


EXCLUSIEVE VERDELER VAN TOUCHSTONES, ECCENTRICO, PORCELAINGRES,...

ANTWERPEN - BRUGGE - GENT - GROOT-BIJGAARDEN - SINT-STEVENS-WOLUWE - WAVRE WWW.INTERCARRO.BE


HOVE CO-WORKINGSPACE VOOR ZORGVERLENERS

TOEKOMSTGERICHTE

ZORGVERLENING De gemeente Hove stond erop dat het vroegere koetshuis op de site van Hortensiahof een zorginvulling kreeg die de buurt als geheel ten goede kwam. Met de gloednieuwe co-workingspace hebben we dit met succes gerealiseerd. We kregen een rondleiding en een woordje uitleg door initiatiefnemer Bart Massin.

57


Bart Massin: “Ik ben zelf afkomstig uit de wereld van de start-ups en de energie. Ik heb dus geen link met de medische sector. Mijn vrouw echter wel: zij is specialiste. Het leek ons een leuk idee om iets te doen met onze twee achtergronden. Zo ontstond het idee voor een co-workingruimte voor zorgverleners. Het is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met wat je vindt in een groepspraktijk voor dokters. Het grote verschil is dat wij multidisciplinair te werk gaan, met zorgverleners die onafhankelijk van elkaar werken.”

Verbonden met de omgeving De gemeente Hove legde de verplichting op om in het koetshuis een dienstenverlenende activiteit onder te brengen, die verbonden was met de omgeving. “Toen wij met ons idee op de proppen kwamen, zijn we vanaf dag één volledig gesteund door CORES. Zij hebben ons verhaal met hand en tand verdedigd bij de gemeente,” stelt Bart Massin. “Met de aanwezigheid van de assistentiewoningen op de site, sluit ons zorgverlenende concept mooi aan bij zijn context. Dat is een van de aspecten die de gemeente konden overtuigen.”

Dagdelen Het concept ontstond uit de vaststelling dat heel wat mensen uit de (para)medische sector verplicht zijn om een volledig kabinet te huren, met alle kosten van dien: huur, elektriciteit, internet … Bart Massin: “Voor veel starters, die bijvoorbeeld nog geen patiëntenbestand hebben opgebouwd, is dat moeilijk haalbaar. Daarnaast is het ook handig voor mensen die op verschillende locaties actief willen zijn. Wij bieden hen de kans om hier een paar dagen in de week te werken. Dat doen we concreet door te verhuren in dagdelen.” Op een boogscheut van Hortensiahof Unieke locatie Het concept biedt niet alleen voordelen voor de zorgverleners, maar ook voor de patiënten zelf, omdat er verschillende disciplines op dezelfde locatie aanwezig zijn. Bart Massin: “Ineke Meeusen is diëtiste, Lies Pollet is psychologe/psychotherapeute, Karen Mellaerts heeft een praktijk als klinisch kinderpsychologe, neuropsychologe en psychotherapeute en Ann Tratsaert werkt hier als auticoach. Ook de locatie en de prachtige, groene omgeving met ruime parkeermogelijkheid voor de deur is een aanzienlijke troef. De buitenkant van het oude koetshuis werd in ere hersteld door CORES, terwijl wij zelf de binnenzijde onder handen hebben genomen.” Voor meer informatie over Hortensiahof kun je terecht op www.hortensiahof.be.

58

ligt het project De Varens.

Aanbod: 2 slpk app vanaf € 339.500* * excl. BTW, notaris- en registratiekosten www.devarenshove.be Interesse? Contacteer ons via 03/820.82.82 of info@coresdevelopment.be


PUB


DE CORES TRAIL

ONZE EIGEN GENTSE

STADSLOOP Lopen in de stad is helemaal in. De populaire Urban Trails zijn daar een mooi voorbeeld van. Het leek ons - sportief als we zijn - een leuk idee om onze eigen CORES Trail in het leven te roepen. Die brengt ons van het ene Gentse CORES-project naar het andere, met name van Ă˜slo naar Rinkkaai. Het parcours van ongeveer 7,5 km loopt langs een aantal leuke bezienswaardigheden en volgt grotendeels de Leierivier die zich door de stad slingert.

6

Koningin Fabiolalaan

Natuurpark Overmeers

60

7


1 Oslostraat

7,5 KM

2 3

4 Patershol

5 Sint-Jacobskerk

Vooruit

READY, SET, GO! De startlijn ligt aan de de werf van Øslo(1), in de wijk Voormuide. We volgen de rustgevende waterlijn van de Voorhaven(2) tot aan de Voormuide(3), waar we rechtsaf gaan. We laten winkelcentrum Dok-Noord links liggen en lopen doorheen de levendige Sleepstraat(4) met zijn talrijke winkeltjes en eetgelegenheden. Via Ottogracht duiken we het historische Patershol in, waarna we onder het oog van het middeleeuwse Gravensteenkasteel(5) links meedraaien met de Leie. Wat volgt zijn enkele ontspannende kilometers langs het water van de rivier, tot we ter hoogte van sport- en recreatiepark Blaarmeersen links afslaan. Wie niet voldoende heeft aan 7,5 km kan trouwens nog enkele bosrijke rondjes aan zijn CORES Trail breien in het park zelf. Hier komt de finish stilaan in zicht, want we bevinden ons reeds in de Koningin Fabiolalaan, de straat van onze eindbestemming Rinkkaai(7).

WEDSTRIJD: Zin om er ook in te vliegen? We helpen je een handje! Als je het antwoord weet op de onderstaande vraag, kun je dankzij het CORES Magazine een leuke prijs in de wacht slepen. Er valt namelijk een unieke CORES-loopshort en een cadeaubon van Runners’ Lab ter waarde van € 150 te winnen. Daarmee zijn excuses om niet te sporten voorgoed ongeldig! Wie is de tuinarchitect van het CORES-project Øslo? Koen Mennes Avantgarden Dirk Vandekerkhove

Citadelpark

Weet je het? Stuur voor 1/8/2019 een mailtje met je antwoord naar marketing@coresdevelopment.be. Veel succes! Proficiat aan Renilde Goossens, de winnaar van onze vorige wedstrijd!

61


ENKELE PRO-TIPS VAN ONZE PERSONAL TRAINER

Sporten, allemaal goed en wel, maar als je het niet slim aanpakt, kun je er meer problemen mee krijgen dan dat het voordelen biedt voor je lichaam en gezondheid. Geen nood, echter: onze inhouse-coach Niels Van Werde is de geknipte man om ons met raad en daad bij te 2 Hij doet ons enkele nuttige pro-tips van staan. de hand!

NTEN EN PENTHOUSES IN EEN GROEN W BINNENGEBIED tot 136 m

I

Ondergrondse parkeerplaatsen

Warming up … Laten we beginnen bij het begin: de warming-up. “Vooraleer je er invliegt, moet je eerst je cardiovasculaire systeem op gang trekken,” aldus Niels Van Werde. “Die opwarming duurt ongeveer 10 min, waarbij je rustig inloopt of inwandelt, gevolgd door enkele dynamische stretchoefeningen zoals één been opwaarts en zijwaarts zwaaien, knieën heffen … Mat jezelf niet af, want het is niet de bedoeling dat je half afgepeigerd aan je loop begint.”

e

… en cooling down Even belangrijk als de warming-up is de cooling down achteraf. Niels Van Werde: “Het is de bedoeling dat je de intensiteit laat zakken en je hartslag geleidelijk aan laat afnemen. Ook hier ga je best voor minstens 5 en bij voorkeur 10 min. Stretchen mag zeker ook, als je niet forceert. Maar het is wel zo dat rustig uitlopen belangrijker is dan stretchoefeningen!” De basis “De basis, ook letterlijk, zijn je loopschoenen. Hier geldt de regel dat je voor degelijke schoenen met een goede schokdemping moet kiezen. Zo minimaliseer je de impact op spieren en gewrichten. Om dezelfde reden is het ook altijd beter om op een zachte ondergrond te lopen.”

62

Do’s en don’ts Niels Van Werde: “Als beginnende loper is het vooral belangrijk om het rustig aan te doen en op een verstandige manier op te bouwen. De talrijke start-to-run-programma’s bieden een handige, zo goed als kosteloze oplossing, maar nog beter is om jezelf te laten screenen via een inspanningstest. Op die manier kun je je trainingsprogramma afstemmen op je hartslag. Zodra je een bepaald niveau bereikt hebt, kun je geleidelijk aan de duur opbouwen, en vervolgens ook je tempo. Maar overdrijf niet! Het is de trend om zo snel mogelijk over te gaan van 5 km naar 10, en dan naar de ’10 miles’, de halve marathon, de marathon om uiteindelijk bij de triatlon te eindigen. Dat is niet altijd even gezond, want dergelijke lange afstanden zijn heel belastend voor het lichaam. Het is soms beter om in plaats van steeds verder te lopen dezelfde afstand te behouden en die een beetje sneller af te leggen als je toe bent aan een nieuwe uitdaging.”


*excl. BTW, registratie- en notariskosten

APPARTEMENTEN EN PENTHOUSES IN DE GENTSE VOORHAVEN Groen en autoluw binnengebied I Ruime terrassen tot 104 m

2

Ondergrondse parkeerplaatsen 2 slpk app vanaf € 239.500* 3 slpk app vanaf € 289.500*

GENT - KØBENHAVN TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN MET ZICHT OP HET WATER

Duplex app vanaf € 349.500* Penthouse vanaf € 379.500* www.oslo-gent.be INFO & VERKOOP

03 820 82 82

info@coresdevelopment.be Steeds telefonisch bereikbaar van ma tot za van 9u tot 21u.

Volg ons via

@coresdevelopment en

@cores_development


Menen | Roeselare | Sijsele | Sint-Martens-Latem | Zingem | Boortmeerbeek finesse in keuken en interieur www.dekeyzer.be Menen | Industrielaan 55, +32 (0)56 52 13 40 Roeselare | Diksmuidsesteenweg 370c, +32 (0)51 26 06 80 Waregem | Stationsstraat 40, +32 (0)56 28 02 70 Sijsele | Dorpstraat 175a, +32 (0)50 73 46 17 Sint-Martens-Latem | Kortrijksesteenweg 1, +32 (0)9 241 54 54 Zingem | Kruishoutemsesteenweg 267, +32 (0)9 398 74 90 Boortmeerbeek | Leuvensesteenweg 74a, +32 (0)15 67 64 01 www.dekeyzer.be


IN THE BAR

STANY COLADA Sales Manager en cocktailliefhebber Stany Verswyver vindt niets zaliger dan zich op een zonnige vakantiedag te laten verrassen door de inspiratie van de lokale barman. Nu is het onze beurt om ons te laten verrassen door zijn eigen creatie: De ‘Stany Colada’. Shaken maar!

Ingrediënten: 1. 50 ml rum Havana Club Blanco 2. 20 ml kokossiroop 3. 1/2 passievrucht

4. 20 ml limoensap 5. 10 ml Italicus Rosolio di Bergamotto

Liever geen alcohol? Vervang de rum en de Italicuslikeur door ginger beer.

65


EEN DAG IN HET LEVEN VAN ... Mieke Project Developer Rens

Mieke Rens werkt ongeveer een jaar bij CORES als Project Developer. Ze woont in Schoten met haar man Kobe en dochters Elise (7) en Josefien (5). Ondanks een karrenvracht aan hobby’s en interesses – van diepzeeduiken tot theater en citytrips – gaat het leeuwendeel van haar vrije tijd momenteel naar haar gezin. Gelukkig kan ze bij CORES nog wat aan yoga en crossfit doen! We trokken een dagje met haar op.

06u30

06u30 Knuffelmomentje met de jongste dochter in het grote bed. Iedereen aankleden, ontbijten, brooddozen, fruitdozen, koekendozen, drankbussen, agenda’s, sportzakken, regenjassen verzamelen en vullen ... Thank god for coffee!

09u00

08u00 De karavaan vertrekt. Eerste halte: school. #duurzamemobiliteit #jonggeleerdisoudgedaan

08u30 14 km me-time. Goedemorgen Rivierenhof! #elektriciteit in de benen, niet in de fiets (maar zeg nooit nooit …)

12u00

08u00 09u00 Mails lezen, overleggen, facturen goedkeuren … Gevolgd door: analyse van een RUP, stedenbouwkundige voorwaarden uitpluizen, zoeken tot de commerciële, stedenbouwkundige, financiële puzzel klopt en we een onderbouwd bod kunnen uitbrengen op een nieuwe projectgrond.

08u30

12u00 Yoga-time. De wereld op z’n kop zien werkt verfrissend. #namaste

22u30 15u00 Vergadering met de architecten over het project in Mol.

17u30 Huiswaarts op de fiets.

22u30 Rust in huis. Euhm … Keuken opruimen, een wasmachine vullen, knutselgerief verzamelen voor in de klas, verslag oudercomité schrijven … En als afsluiter: de ogen laten toevallen bij een kop thee en een artikel in de weekendkrant.

66


BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT

*excl. BTW, registratie- en notariskosten

MAAK NU EEN AFSPRAAK

33 INSTAPKLARE APPARTEMENTEN IN DE ANTWERPSE HARMONIEWIJK 1 of 2 slaapkamers I Volledig en hoogwaardig afgewerkt (incl. schilderwerken) Privatieve terrassen I Ondergrondse parkeerplaatsen mogelijk www.10vanschoonbeke.be

INFO & VERKOOP

03 820 82 82

info@coresdevelopment.be Steeds telefonisch bereikbaar van ma tot za van 9u tot 21u.

Volg ons via

@coresdevelopment en

@cores_development


UNIEKE WOON- EN INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN

50% VERKOCHT

APPARTEMENTEN & PENTHOUSES TOPLIGGING IN ANTWERPEN

I

I

2 OF 3 SLAAPKAMERS

DOORDACHTE ARCHITECTUUR BY POLO ARCHITECTS

HIGH-END FACILITEITEN: CONCIËRGE, FITNESS, HANDIGE DIENSTENAPP LOUISEMARIE-ANTWERPEN.BE

I

03 820 82 82