CORES Magazine 4 - Voorjaar 2014

Page 1

Cmagazine VOORJAAR 2014

Smart

City

Living

HASSELT, de andere stad

Investeren Privé of via een vennootschap?

Cadiz

Een nieuwe skyline in Antwerpen

Hove

Waar parken een nieuw leven krijgen © Philippe van Gelooven

01_COR_COVER_V2.indd 1

27/02/14 09:37


Ontdek het wOOnaanbOd Van west, de andere stad. wel puur, niet duur.

• • • • •

Appartementen - 2 slpk vanaf 169.500 euro* Appartementen - 3 slpk vanaf 199.500 euro* Casco handelspanden vanaf 119.500 euro* Tussen de Hendrik van Veldekesingel en de Sint-Servaasstraat Voorverkoop is reeds gestart

16 maart: lanceringsevent. Info of afspraak: 011 21 32 32 of schrijf alvast in: www.deanderestad.be

16

03

(*) excl. btw, registratie- en notariskosten

by Cores - Urban Landscapers® since 2006

Pub Cores Hove.indd 2

24/02/14 10:01


Cmagazine 03

INHOUD

05 Hortensiahof, hoezeer wonen een genoegen kan zijn! 11 Hasselt West, een andere stad 19 Een mooie financiële toekomst 23 CORES Development beloont zijn trouwe klanten 28 De voordelen van investeren in vastgoed bij CORES Development

31 Groen Zuid, het echte Hoboken in ere hersteld 41 Cadiz, de nieuwe skyline voor de Antwerpse Cadixwijk 48 Berckendael, het neusje van de zalm in Assisted Living. 54 Cultuur voor seniors: de gouden jaren 58 Je bent jong en je wilt wat… met z’n tweeën 62 De deur staat open, loop maar binnen!

Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert

De 4de editie van het Cores Magazine is een feit! We hebben weer heel wat nieuws over onze projecten, onze drijfveren en onze realisaties. We nemen u mee door een stukje Vlaanderen, van Antwerpen via de Kempen naar Hasselt. En tussen de bedrijven door belichten we enkele aspecten van onze organisatie. In deze editie leggen we het accent doelbewust op onze investeerders, op de senioren en op de jonge gezinnen. Zij vormen immers een groot deel van ons doelpubliek. Ons Assisted Living concept voor senioren wordt rijkelijk geïllustreerd via tal van projecten! En voor de jonge gezinnen hebben we onder meer originele en praktische tips en trucs om het samenwonen extra aantrekkelijk te maken. Onze trouwe investeerders zullen met plezier kennismaken met het Loyaltyprogramma en onze speciale investeerdersavonden. Bij Cores Development staat aangenaam wonen voorop. Voor alle leeftijden. Voor jonge gezinnen die binnenkort in een ‘andere stad’ een andere manier van ‘samen-leven’ gaan ontdekken. Of voor actieve babyboomers die in Brasschaat of Hove ten volle gaan genieten in op hun maat gemaakte residenties. Aangenaam wonen is het ook in de leuke, groene omgeving van het Hobokense Groen Zuid, waar alle leeftijdscategorieën hun plekje kunnen vinden. Maar wat we het belangrijkst vinden is de communicatie. Vandaar ons magazine, maar vandaar ook onze conversatiemanager Werner. Zijn deur staat altijd open voor vragen, opmerkingen of een praatje met de buurtbewoners van onze nieuwe projecten. En mocht u toch nog een probleem hebben, dan zet hij met plezier zijn pet van ombudsman op om een oplossing te vinden… met de glimlach uiteraard. Veel leesgenot, en vergeet vooral niet dat onze deur altijd openstaat! Kom gerust binnen voor een (informatieve) babbel! Wij zullen u met plezier ontvangen!

CORES Development NV / Heistraat 71 / 2610 Wilrijk CORES Development is bereikbaar van maandag tem zaterdag van 8u00 tot 21u00 - 03/820.82.82

03_COR_EDITO.indd 3

CCO: Sophie Deprez Productie: Gicom www.gicom.be • www.digi-mag.be Algemene Directie: Gisèle Speaker, Yoram Speaker Grafisch concept: Barbara Degeyter, Redactie: Philippe Bruel - Language Link, Productie: Catherine Beaucourt

27/02/14 09:26


AA

magazine

Pub van de Moortel Kenners beleven steeds meer plezier, aan Reynaers Dat is vaak de spontane reactie bij het zien van Reynaers Aluminium ramen en deuren. De verwondering slaat toe bij het ontdekken van het unieke design en de duurzame kwaliteit. Trouwens niet alleen kenners beleven extra plezier aan Reynaers Aluminium ramen en deuren. Iedereen staat versteld van dit onderhoudsvriendelijke en oersterk materiaal. Ga naar de Reynaers alu-vakman in je buurt en beleef zelf het Whow-effect !

www.nieuweramen.be

Wie verder kijkt, kiest Reynaers Aluminium

Pub Reynaers.indd 4

24/02/14 10:08


Cmagazine 05

HORTENSIAHOF HEERLIJK VERTOEVEN IN HET GROEN Binnen luttele tijd start CORES Development met de bouw van een residentie in Hove, te midden van het park rondom het zogenaamde lusthof ‘Hortensia’. Met minimale impact op de omgeving zullen op een stuk van het park, dat als bouwgrond in het gewestplan is ingekleurd, 2 gebouwen met drie bouwlagen verrijzen. Daarenboven worden ook de 2 bestaande gebouwen, de villa zelf en een dependance, grondig gerenoveerd. Een project dat volledig in de lijn van de bouwfilosofie van CORES Development ligt, en ook een ▷ prachtvoorbeeld van hoezeer wonen een waar genoegen kan zijn!

05_COR_hortensia_V2.indd 5

28/02/14 14:02


06 Cmagazine

> Lusthoven of ‘hoven van plaisantie’ zoals ze ook wel genoemd werden, zijn een fenomeen dat vanaf het midden van de 16de eeuw rond de grote steden ontstond. Kooplui en burgers uit de stad verwierven op het platteland een boerderij, een buitenhuis of zelfs een kasteel. Zo maakten ze een oude droom van veel stedelingen waar: een villa op de buiten, niet ver van de stad. Ze bevestigden op het platteland hun aanzien, en een onroerend goed kwam hun financiële middelen ten goede. In de zomer en tijdens de weekends vermaakten ze zich op hun lusthof, waar het aangenaam vertoeven was. Rond Antwerpen bestaan er heden ten dage nog heel wat van deze lusthoven, hoewel nog maar een minderheid ervan zich in zijn oorspronkelijke vorm bevindt. De originele kasteeltjes werden in de loop der tijd verbouwd of vaak zelfs met de grond gelijkgemaakt en volledig heropgebouwd. De stukken land errond werden in vele gevallen verkaveld en dichtgebouwd. Ook in Hove werden er verschillende lusthoven gebouwd. Als gevolg van de industriële revolutie was er vanaf het midden van de 19de eeuw een nieuwe bouwgolf van lusthoven ontstaan. Zo werd op 16 maart 1910 een bouwtoelating verleend voor de bouw van een villa in Hove met de naam ‘Ons Genoegen’. Enkele jaren later gaf de nieuwe eigenaar de villa haar huidige naam, het ‘Hortensiahof’. Het omliggende park in ere hersteld In Hove is het Hortensiahof van oudsher bekend om zijn omliggende tuin. De laatste eigenaresse kon echter het onderhoud van de tuin niet meer aan gezien haar hoge leeftijd, zodat het park er de laatste jaren eerder als een wilde tuin vol onkruid begon uit te zien. Toen het domein dan uiteindelijk te koop werd aangeboden, zag CORES Development de kans schoon om het Hortensiahof en het omliggende park in ere te herstellen. Daarbij is het idee

05_COR_hortensia_V2.indd 6

Gemeentehuis Hove

ontstaan om het park semi-toegankelijk te maken door een trage verbindingsweg aan te leggen voor zwakke weggebruikers. Deze invulling sluit trouwens ook perfect aan bij een van de doelstellingen van de gemeente om hun netwerk van trage wegen zo groot mogelijk te maken op het Hovese grondgebied.

>

Oude architectuurplannen villa Hortensiahof

De geïntegreerde aanpak van Noord Architecten en CORES Development Om zijn ideeën een concrete vorm te geven, ging Cores Development in zee met Noord Architecten uit Hoogstraten. In een eerste stadium werd veel gepraat – onderling uiteraard – maar vooral ook met vele instanties, want overleg is nodig en leidt tot succes. Daarom gingen ook wij even praten met de verantwoordelijke architect, Ortwin Speybrouck. Waarom was er zoveel overleg nodig met de instanties? Ortwin Speybrouck:“Hoewel het ‘Hortensiahof’ geen geklasseerd gebouw was, is het wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Daarenboven was het domein

28/02/14 14:02


Cmagazine 07 deels als parkgebied en deels als bouwgrond ingeschreven in het gewestplan. Hoewel wij van in het begin het plan hadden opgevat om zoveel mogelijk het bestaande groen te behouden en te bouwen met minimale impact op de omgeving, was er heel veel overleg nodig om alle partijen te overtuigen dat we ook daadwerkelijk binnen deze filosofie aan de slag zouden gaan.” Hoe zijn jullie er uiteindelijk in geslaagd? OS: “Gewoon omdat we een goed uitgekiend plan hadden. We zijn in de eerste plaats vertrokken van de hoofdstructuur van het huidige park. Het hoofdaccent in het ontwerp is het herstel van het park rond de nieuwbouw. De nieuwbouw is opgetrokken op de zuidzijde, de minst ontwikkelde groene zone. Door de oriëntatie van de nieuwbouw op de zuidzijde en de aanwezigheid van een sterk natuurgerichte noordzijde hebben we in het ontwerp het basisconcept van de Engelse landschapstuin kunnen herstellen. De grote zichtlijnen over de hele tuin worden maximaal terug in het landschap ingebracht. Door het gericht aanplanten van grote boomcombinaties worden de bestaande villa en de 2 nieuwe gebouwen visueel van elkaar gescheiden. Over mogelijke inkijk in de nieuwe gebouwen was er immers wat ongerustheid gerezen. Maar door het versterken van de natuurlijke, reeds aanwezige, zachte heuvelrug kan ook de rijweg uit het zicht gehouden worden. En, last but not least, door te kiezen voor het behoud of de herplanting van de bestaande bomen, is de inkijk vanuit het park naar de nieuwbouw sterk geminimaliseerd. Voor de rijwegen binnen het park hebben we cementgebonden dolomiet en gewapend gazon gekozen. De keuze van gewapend gazon zorgt ervoor dat deze speciaal voor de hulpdiensten aangelegde wegen volledig in het landschap worden geïntegreerd en geen storend element vormen. De hoofdweg tussen de ingang en de uitgang van het park wordt verstevigd en verbreed. Kortom, een mooi plan, waar de verschillende instanties zich uiteindelijk prima in konden vinden!

>

Hovenaren zijn trots op hun gemeente en blijven er graag wonen.

Hadden jullie een bepaald doelpubliek voor ogen bij de uitwerking van het project? OS: “De residentie Hortensiahof wordt een schoolvoorbeeld van wat Cores Development verstaat onder ‘assisted living’. Het worden dus geen serviceflats en ook geen seniorie en nog minder een ‘gated community’. Een opmerkelijk gegeven is dat Hovenaars zeer honkvast zijn. Wanneer hun huis te groot is geworden omdat de kinderen vertrokken zijn, wijken ze niet uit, maar zoeken ze in Hove zelf naar alternatieven. Door de vergrijzing van de bevolking ontstaat er dus meer en meer vraag naar dit type residenties. En het Hortensiahof kan perfect aan een deel van deze vraag voldoen.” Hoe zal het nieuwe Hortensiahof er dan in de toekomst uitzien? OS: “Er worden 32 appartementen gebouwd in 2 gebouwen van 3 verdiepingen. Het Hortensiahof zelf zal als bouwkundig erfgoed in ere worden hersteld. Wanneer het landhuis gerenoveerd is, zal dit voor iedereen een meerwaarde betekenen. De gerenoveerde woning zou dus plaats kunnen bieden aan een gezin én of een medische praktijk. ▷

> 05_COR_hortensia_V2.indd 7

De reus van Hove: Peer de Garde

28/02/14 15:48


08 Cmagazine De appartementen zelf worden dus ondergebracht in twee gebouwen, palend aan het eigenlijke parkgebied. Beide woonvolumes staan op een ondergrondse parkeergarage voor 55 wagens, zodat de beide residenties ondergronds met elkaar worden verbonden. De toegang tot deze ondergrondse parkeergarage wordt uitgewerkt in een landschappelijke sleuf. De wagens kunnen langs één weg naar de ondergronds gelegen parkeergelegenheid rijden.

van de residenties. Elk appartement voldoet aan de actuele EPB-eisen en we streven naar een pijl van E-60, dankzij goede isolatie, luchtdicht bouwen en energiezuinige technieken. De opvang van het hemelwater van de daken en de verharding van het project wordt voorzien door het plaatsen van 2 hemelwaterputten én de aanleg van een wadi in het park. De infiltratiezone heeft een voldoende groot oppervlak om infiltratie van het hemelwater op eigen terrein mogelijk te maken.

De gebouwen worden opgetrokken in donkerbruine baksteen en de aanhangende terrassen worden in architectonisch beton voorzien. Er wordt enkel gewerkt met duurzame materialen zoals gevelsteen en aluminium buitenschrijnwerk. Daarenboven wordt er ook extra aandacht besteed aan de energiezuinigheid

Regenwater wordt gerecupereerd en hergebruikt: enkele aftappunten worden buiten voorzien (als buitenkraan) en een aftappunt in de kelder wordt voorzien voor het reinigen en onderhoud van de ruimte.

>

>

De pareltjes van Hove vind je op de grond, in de lucht en zelfs... in de ruimte.

Alle appartementen voldoen daarenboven aan de toegankelijkheidsnorm en zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Drempels hoger dan 2 cm en hellingen steiler dan 4% worden vermeden. Er zijn 4 parkeerplaatsen voorzien voor personen met een verminderde beweeglijkheid aan de inkom van het domein. Het pad naar de inkomzone wordt zo opgevat dat het toegankelijk is voor personen met een verminderde beweeglijkheid. Inkomdeuren en toegangsdeuren tot de appartementen zijn integraal toegankelijk. Zij beschikken over een voldoende vrije breedte en opstelruimte voor de deur. De individuele appartementen zijn zo opgevat dat deze ook intern volledig kunnen worden aangepast voor personen met verminderde beweeglijkheid. Zo worden de gangen ruim opgevat en

05_COR_hortensia_V2.indd 8

Een gezellige picknick in het park van Hove.

zijn ten minste één slaapkamer en de badkamer toegankelijk voor personen met een verminderde beweeglijkheid.” Eind 2015 zal Hove dus een pareltje rijker zijn. Twee mooie residenties, een volledig heraangelegd park en een gerenoveerde villa en dit alles zonder het straatbeeld te wijzigen, met respect voor het bestaande en volledig gericht op de toekomst!

Voor meer informatie over onze projecten, bezoek de website www.coresdevelopment.be

28/02/14 15:44


Cmagazine 09

>

In Hove is het Hortensiahof van oudsher bekend om zijn omliggende tuin.

> 05_COR_hortensia_V2.indd 9

Hortensiahof wordt een schoolvoorbeeld van ‘assisted living’.

28/02/14 14:02


KNOWHOW KWALITEIT

Hooyberghs Projectontwikkeling

BTI Bouwtechnische Installaties

Hooyberghs Grondmaatschappij

Alcomel Hygiënische Oplossingen

Hooyberghs Algemene Bouwonderneming

Alcopro Flexibele Vloerbekleding

Hooyberghs Verhuur en Logistiek

Verheyen Constructief & Architectonisch beton

Arkana Lage-Energie-Woningen

Van de Craen Pleister, Chape, Gipsblokken en Schuimbeton

E.Rombaut Algemeen Bouwbedrijf

Van Bergen Vloer- en Tegelwerken

AGBb Afbraak, Grond- en Bestrating

Office Center B&R Verhuur kantoren en magazijnen

ATA Algemene Schrijnwerken

Studie 4 Virtuele Projecten

PROFESSIONALITEIT B&R Bouwgroep is een bedrijvengroep, gevestigd in Arendonk en overkoepelt zeventien bedrijven die allen actief zijn in de bouwsector. B&R telt bedrijven die zich focussen op projectontwikkeling als ook op algemene bouwondernemingen. Daarnaast zijn er nog de gespecialiseerde bedrijven die zich richten tot één of enkele specifieke bouwtakken.

“Zonder fundamenten kan niet gebouwd worden” De inbedding in een groep van meer dan 650 medewerkers, biedt stevige financiële fundamenten die van groot belang zijn in de bouwsector. B&R ondersteunt zijn dochterbedrijven maximaal, zodat elke onderneming zich individueel kan focussen op waar het sterk in is: het leveren van vakmanschap! Een scherpe focus vanuit de bouwgroep en alle dochterbedrijven op de specifieke bouwtakken en de knowhow in de algemene bouwondernemingen en projectontwikkeling maakt van B&R bouwgroep een betrouwbare bouwpartner.

B&R BOUWGROEP ‘Bouwen begint bij ons’

Hoge Mauw 460 • B-2370 Arendonk • T 014.68.90.60 • F 014.68.90.61

www.benrbouwgroep.be of info@benrgroep.be

BR- Fundamentals.indd 1 PubAdvertentie Hooyberghs.indd 10

10/12/2013 16:18:14 24/02/14 10:09


magazine 11

West

De Andere Stad

samen duurzaam leven en bouwen aan een leuke, andere samenleving! Leven op een steenworp afstand van het centrum. In de buurt van de belangrijkste uitvalswegen. Vlakbij het station, winkels en supermarkten. En toch leven in een andere stad! Een stad waar het samenleven echt samen leven is, waar je tijd maakt om bewust te leven, waar je duurzaam leeft door rekening te houden met je omgeving. Een stad waar het puur is en niet duur! Een utopie? Een droombeeld uit een tijd waar het al liefde en vrede was? Helemaal niet! Die andere stad bouwt Cores Development binnenkort in Hasselt West, tussen de Hendrik van Veldekesingel en de Sint-Servaesstraat. Zie jij zo’n stad zitten? In Hasselt kijken ze er alvast naar uit!

â–ˇ

11_COR_Hasselt_V2.indd 11

27/02/14 10:11


12 Cmagazine

> Hasselt, hoofdstad van de smaak! West, De Andere Stad Een naam die voor zich spreekt! De andere stad is niet zomaar een naam: het is een levensgevoel. Een ander leven, een nieuw beleven welteverstaan. Want in West, De Andere Stad gaan groen, privacy en rust hand in hand met de dynamiek van de stad. Een stad waarin je niets hoeft te missen… De Andere Stad, dat is… … mateloos genieten! Met je gezin, met vrienden, met buren. Binnen, maar ook buiten, op het gezellige plein. Samen feestelijke evenementen organiseren, lekker barbecueën, elkaar op een ludieke manier beter leren kennen. … milieubewust genieten! Leven in de stad met een prettig plattelandsgevoel. Weten dat je geen kostbaar water verspilt als je je auto wast, omdat er groendaken zijn. Weten dat je de auto niet hoeft te nemen om in het groen te zijn – er is immers een boomgaard voor de deur… … evenwichtig genieten! Het hectische leven van vandaag doet steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk de work-life balance is. De Andere Stad biedt een oase na iedere werkdag en daarmee een perfect tegenwicht. … voordelig genieten! Want fijn en rustig leven in een aangenaam groen kader hoeft niet overdreven duur te zijn. Met prijzen vanaf € 169.500 euro (excl. btw & notariskosten) voor appartementen met 2 slaapkamers en € 199.500 euro voor appartementen met 3 slaapkamers kun je met recht spreken van betaalbaar wonen. Hoofdstad van de smaak Hasselt, hoofdstad van de smaak en van de provincie Limburg. Een goed bereikbare stad waar je bovendien makkelijk betalend én gratis kan parkeren. Limburg is een provincie die voor veel uitdagingen staat. Een provincie waarvoor een nieuwe kijk op het leven bijna vanzelfsprekend is. Toen de plannen werden onthuld om de oude, dode mijnsites nieuw en ander leven in te blazen, keek iedereen verbaasd op. En toen men besloot om een tv-serie volledig te situeren in ‘de Limburg’ kon niemand het succes ervan vermoeden. En nu zijn Limburg en Hasselt bijna synoniem geworden van vernieuwende ideeën, een andere kijk op het leven. Een uitstekende plek dus voor Cores Development om zo’n andere aanpak van het wonen succesvol te lanceren.

> Het ‘Demermanneke’ geniet duidelijk van de levendige winkelstraten van Hasselt.

11_COR_Hasselt_V2.indd 12

27/02/14 10:12


Cmagazine 13

De Hasseltse middenstand houdt ook van West, De Andere Stad Als je door de winkelstraten van de Hasseltse binnenstad wandelt, kom je in de etalages van sommige winkels en horecazaken een opvallend rood bordje tegen.“Wij zijn fan van West, De Andere Stad” staat erop te lezen. Mucho Gusto coffee bar, Titi & the German kid, Juweelateljee, Mona’s shop, Restaurant La Fontanella en Cremerie Valvekens zijn alvast grote voorstanders van het initiatief. We spraken met enkelen onder hen.

Mona’s shop,

Schijnwerkerstraat 21 www.prulmetstijl.be

> Stadhuis Hasselt Hasselaren weten waarom Hasselaren weten heel goed waarom ze in Hasselt wonen. Ze worden omringd door kunst en cultuur die in een aantrekkelijke, schone omgeving gedijen. Hasselt barst van de mooie pleinen, parken, monumenten, trendy restaurants en gezellige terrassen. Dat is iets om fier op te zijn! Geen wonder dat jongvolwassenen en jonge gezinnen naar Hasselt trekken. Het is er niet alleen betaalbaar wonen, er zijn ook legio sport- en recreatiefaciliteiten. Het zal niemand dus verbazen dat 1 op de 2 inwoners wekelijks aan sport doet! Daarnaast heeft Hasselt er hard aan gewerkt om een kindvriendelijke stad te zijn. Overal vind je veilige speelplekken. Maar ouderen worden zeker niet vergeten: ook zij kunnen rekenen op een scala van (buurt)activiteiten. In Hasselt heerst nog dat aangename samengevoel dat in veel grootsteden teloor is gegaan. Mede omdat de stad een sterk sociaal beleid voert dat daadkrachtig ‘Nee’ durft te zeggen tegen pesten en ‘Ja’ tegen diversiteit. Dit vertaalt zich in een vrije, verwelkomende sfeer. Eentje die perfect aansluit bij een woonconcept als West, De Andere Stad.

11_COR_Hasselt_V2.indd 13

In een rustige winkelstraat van de Hasseltse binnenstad baat Simone Claes oftewel Mona haar winkel met ‘prulletjes’ uit. Simone werkt hoofdzakelijk met recyclagematerialen en stuff dat meestal in de vuilnisbak terecht komt: oude stoffen, kleren, blikken dozen, kitsch, prul, juwelen, tijdschriften, kaders, behang, knuffels, ... Kringloopwinkels, rommelmarkten en gekregen spulletjes zijn haar voornaamste voorraadbronnen, vandaar ook de naam van haar zaakje:“Prul met stijl”. Op die spullen laat ze haar creativiteit los en ze tovert ze om in kleurige interieurobjecten, sieraden en accessoires. “We leven in een wereld waarin veel al snel als wegwerpmateriaal beschouwd wordt … ongelooflijk triest,” vindt Mona.“Met veel plezier en liefde maak ik van niets weer iets, een klein statement om de wereld rondom mij bewust te maken van het feit dat het met veel minder ook rijkelijk leven kan zijn.” Mona staat uitermate positief tegenover het project West, De Andere Stad.“Wat ik ervan

gezien heb, oogt alvast heel mooi. Eindelijk eens een echte omgevingsvriendelijke manier van leven en dan nog aan een leuke prijs. Meer kan je niet wensen. Ik ben dadelijk kandidaat om er in te trekken!” Over de slaagkansen van het project heeft Mona haar eigen ideeën:“In mijn ogen heeft het project wel degelijk een goede kans van slagen, maar er zullen wat hindernissen moeten worden overwonnen. Het is niet eenvoudig om de mentaliteit van de mensen te wijzigen. Velen zijn nog te gewend om in hun privéwoning een eigen, wat afgesloten wereldje op te bouwen waar ze niet zo snel willen uitbreken. Daarom denk ik dat het eerder de jongere gezinnen zal aantrekken. En vooral de mensen die zich serieus vragen stellen over de maatschappij van vandaag. Mensen met het hart op de goede plaats, die teruggaan naar de kern van de dingen!”

Voor meer informatie, bezoek de websites: www.muchogustocoffee.be, www. titlandthegermankid.com, www.prulmetstijl.be, www.la-fontanella-hasselt.be, www.cremerievalvekens.be/nl, www.juweelateljee.be

27/02/14 10:12


14 Cmagazine

Een hart voor de toekomst

Hasselt museumstad

Hasselt bruist en is volop in ontwikkeling. In het centrum, maar ook in de deelgemeentes. Er wordt doordacht gebouwd in een stijl die het aantrekkelijke, groene kader van de omgeving niet verstoort. Men doet er alles aan om jong en oud te bekoren. De stad wil betaalbare huisvesting voor iedere bewoner en zet ook in op nieuwe woonvormen, zoals cohousing. Daarmee getuigt ze van een hart voor de toekomst. Dat weerspiegelt zich ook in weloverwogen investeringen als een nieuwe zorgfaculteit en kinderopvang. Maar ook onderwijs vormt een cruciale investeringspost. Hasselt is immers trots op haar studenten: zij zijn de toekomst!

Hasselt kan met gemak wedijveren met de cultuursteden in de nabijheid. De stad telt een aantal grotere en kleinere musea. Het meest bekende is zeker het Jenevermuseum waar de Belgische jenever voor de ogen van een vaak verwonderd publiek tot leven komt. Het Modemuseum Hasselt – dat zo’n 15 jaar voor dat van Antwerpen werd geopend – belicht via tentoonstellingen en een permanente collectie specifieke aspecten uit de modewereld. Boeken en lezen staan dan weer centraal in het Literair museum. En wie na de literaire hoogten ook de geografische hoogten wil verkennen, kan dat perfect doen vanuit de beiaardtoren van de Minderbroederskerk. Als je daar dan toch bent, loont het zeker de moeite om ook een kijkje te gaan nemen in de grafkapel en het museum van het Heilig Paterke.

En wat denken de buurtbewoners van West, De Andere Stad? West, De Andere Stad wordt geen eiland. Het project wordt in een buurt ingeplant en in die buurt wonen, werken en winkelen andere bewoners. We gingen daarom de straat op en spraken met een drietal geboeide en boeiende mensen.

In de buurt waar West, De Andere Stad binnenkort zal verrijzen, vind je een soort winkelplein. Gamma, Aldi en JBC zijn enkele van de grote winkels die je er tegenkomt. Die namiddag had Caroline François uit het naburige Kuringen uitgekozen om nog wat koopjes te doen in de JBC aan de Veldekesingel.“Ik woon aan de Heksenheide in Kuringen en dat is een buurtje waar we al enige tijd op die manier samen leven. Het is een initiatief dat vanuit de buurtbewoners is gegroeid en we voelen ons daar enorm goed bij. Vooral voor de kinderen is het leuk. Het is voor hen een goede stimulans om later in het leven de dingen op een andere manier te bekijken, om wat socialer te zijn. Zoals alles heeft het natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. In zo’n buurt is er natuurlijk grote sociale controle. Ik voel me daar een pak veiliger door. Maar uiteindelijk moet je vooral zorgen dat je bepaalde grenzen trekt en dat die niet overschreden worden. Dat zal waarschijnlijk ook moeten gebeuren in West, De Andere Stad. Maar ik vind het alleszins een heel goed initiatief. Zeker voor jonge gezinnen. Het zal de inwoners alleszins veel baat brengen. Als mensen met mekaar kunnen praten, dan bloeien ze open en dat is toch schitterend!”

11_COR_Hasselt_V2.indd 14

Een schitterend initiatief West, De Andere Stad komt in een buurt waar er zich al een tijdje nieuwe bouwprojecten ontwikkelen. Niet ver van de locatie van het nieuwe project van Cores Development strekt zich een gloednieuw huizenblok over een drietal straten uit. Diane Hex woont sinds twee jaar in een van die huizen en kent de buurt goed. Diane:“Ik had gehoord dat er in de buurt een nieuw wooncomplex gebouwd zou worden. Het lijkt me een schitterend initiatief. Het zou inderdaad goed zijn dat er wat meer samenhorigheid kwam in onze maatschappij. In onze straat is die er gelukkig al enige tijd. Dingen samen doen, anders gaan leven, hier gebeurt het vanuit een privé-initiatief. Ik verhuis binnenkort noodgedwongen en met spijt, want het is een leuke buurt om te wonen, zeker als je die samenhorigheid hebt kunnen creëren. West, De Andere Stad zal volgens mij deze buurt zeker opwaarderen en er ook een extra boost aan geven. Daarenboven liggen de prijzen van de appartementen zeer goed. Leuk dat het zo ook voor jonge gezinnen betaalbaar wordt. Ik kijk zeker uit naar de kennismakingsdag.

27/02/14 10:12


magazine CmagazineAA 15

>

Project WEST - Gebouw A

Ik ben immers sowieso van plan om zo snel mogelijk terug in Hasselt te komen wonen. En dan wil ik in een appartement wonen. De filosofie achter West, De Andere Stad ligt me trouwens heel erg. Dus wie weet ben ik binnen enkele jaren ook een van de supertevreden inwoners!”

Samen gezonde en gezellige dingen doen Naast winkels, groene plekjes om te wandelen en rustige straten ligt er ook een sportcentrum in de buurt van West, De Andere Stad. Kinderen lopen er af en aan, binnen is het een leuke drukte van ouders die hun tijd nemen om op adem te komen terwijl hun kleine spruiten sporten. In een van de gangen lopen meisjes in hun balletuitrusting een zaal binnen en buiten. Inge geeft hier les en heeft een zeer uitgesproken mening over een project als West, De Andere Stad:“De dingen moeten veranderen, het kan niet anders. We kunnen niet zo verder leven. Energie gaat meer en meer geld kosten en als je dan een duurzaam project opstart dan kan ik dat alleen maar enorm toejuichen. Het zal ook een pluspunt zijn voor de buurt. En het zal bijdragen tot een verbetering van de leefomgeving voor de volgende generaties. Toch wordt het nog een grote denkoefening om precies te bepalen waar het privé begint en het gemeenschappelijke eindigt. Maar hier in het sportcentrum zullen de toekomstige bewoners van West, De Andere Stad alvast een goede plek vinden om samen gezonde én gezellige dingen te doen. Sport kan ook de samenhorigheid bevorderen!”

11_COR_Hasselt_V2.indd 15

>

Project WEST - Gebouw B1

27/02/14 10:12


16 Cmagazine Het Stadsmus is het stedelijk museum waar je alles te weten komt over Hasselt door de eeuwen heen en over beroemde Hasselaren. En over beroemde inwoners gesproken: Hendrik van Veldeke is de eerste volkstalige schrijver van de Lage Landen die we bij naam kennen. Zijn verhalen worden gezien als de basis voor de Nederlandse, Limburgse en Duitse literatuur. Een groot deel van zijn loopbaan verbleef de dichter aan Duitse hoven. West, De Andere Stad past dus niet enkel perfect binnen de beleidsvisie van de stad Hasselt, maar refereert ook, door de ligging aan de Veldekesingel, aan het cultureel rijke Hasseltse verleden. Ontdek West, De Andere Stad Noteer alvast 16 maart in je agenda, want dan krijg je de kans om West, De Andere Stad te ontdekken. Schrijf je in voor het lanceringsevent en ervaar zelf de pure sfeer van West, De Andere Stad. Kan je zo lang niet wachten? Maak dan vandaag nog een afspraak om langs te komen in ons verkoopkantoor ter plaatse. Vul het online contactformulier op www.deanderestad.be in.

> Kom langs in ons verkoopkantoor op de site Voor meer informatie over WEST, bezoek www.deanderestad.be of contacteer ons op 011/21.32.32

Titi & The German Kid,

Schijnwerkerstraat 20/1 www.titiandthegermankid.com Titi is de bijnaam van Kristien Follon. ‘The German Kid’ is haar inspiratie, haar muze uit de Berlijnse underground scene. Titi begon haar creatieve carrière in 2007 en op het einde van dat jaar startte ze met haar eigen volledige collectie. Een jaar geleden opende ze haar eigen winkel met atelier. Sweaters, T-shirts, petjes, accessoires, alles wat je in haar winkel vindt, heeft ze zelf gemaakt. Met prijzen tussen € 15 en € 200 zijn haar spulletjes voor jongeren zeker betaalbaar. Titi & The German Kid is geen traditioneel label en Titi is dat eigenlijk ook niet. Zij kleurt graag buiten de lijnen en heeft dan ook haar eigen, aparte visie op West, De Andere Stad. “Ik vind het een heel goed initiatief, daarom staat er ook een bordje in mijn etalage,” is haar eerste laconieke opmerking. “Ik kan mij er zeker in terugvinden omdat ik het een zeer verantwoorde manier van samenleven vind. Het opzet vormt

11_COR_Hasselt_V2.indd 16

een heel goede basis om dingen samen te doen, iets wat soms te weinig gebeurt. Ik krijg veel jongeren over de vloer en ik vind dat het project ook uitermate geschikt is voor hen. Het is toegankelijk qua prijs en ik heb een beetje het idee dat Hasselt te veel op andere doelgroepen focust. Met dit project vallen jonge gezinnen niet uit de boot. Ze zitten nu vaak in veel te kleine appartementen en zoeken naar wat ruimte. Ze werken ook vaak met tweeën om rond te komen. Ze hebben een druk leven en willen wel af en toe eens stilstaan om wat meer te genieten. Ik denk dat ze het enig vinden om dat in een moestuin of een boomgaard te doen. Omdat ze de taken kunnen verdelen, wordt het ook minder tijdrovend. Wat ze vroeger niet konden doen door tijdgebrek, kunnen ze nu wel. En het laat hen nog extra tijd over om eens gezellig samen te relaxen of te feesten!” Ook over het succes van het project is Kristien superpositief. “Hoewel de huidige samenleving zeer individualistisch is, zijn er wel degelijk mensen die het over een andere boeg willen gooien. Wie individualistisch denkt, zal nooit interesse hebben voor een dergelijk project. Maar voor wie voor dit soort van ‘samen leven’ openstaat, is de aantrekkingskracht des te groter. Omdat het precies een ‘ander’ initiatief is, zullen de mensen die erop afkomen extra gemotiveerd zijn en heeft het project zonder twijfel een zeer grote kans van slagen!”

27/02/14 10:13


Cmagazine 17

Cremerie Valvekens

Aldestraat 16 www.cremerievalvekens.be/nl

Cremerie Valvekens is het oudste ijssalon van Hasselt. Het is dan ook een begrip in Hasselt en ver daarbuiten. Artisanaal schepijs wordt hier nog met verse hoevemelk bereid volgens een traditioneel recept uit 1939. Het aanbod in het kraaknette ijssalon is zeer ruim en gaat van overheerlijke ijscoupes, sorbets en milkshakes tot vers gebakken pannenkoeken, Brusselse wafels en een klein assortiment snelle, hartige snacks. Een handijsje bestellen aan de toog kan ook en al het lekkers uit het salon kan uiteraard ook meegenomen worden. De toppers onder het meeneem-ijs zijn ongetwijfeld de talrijke zelfgemaakte ijstaarten. Jannes Pater is de derde generatie die Cremerie Valvekens uitbaat en hij doet dat met veel enthousiasme samen met zijn vrouw. Jannes vindt West, De Andere Stad een typisch concept voor jongeren tussen 25 en 40 jaar:“Ik vind het een heel goed initiatief voor een brede doelgroep die weet wat hij wil. Voor Hasselt is dit alleszins heel nieuw en het is afwachten of de meerder-

heid van de inwoners hier wel klaar voor is. Bij de oudere generatie zie ik wel wat scepsis en ook de jongeren zijn vaak te individueel om dit soort van samenleven ten volle te kunnen appreciëren. Maar toch zie ik bij de jongste generatie een kentering. Men probeert opnieuw contacten te leggen, men neemt af en toe wat meer tijd om te leven. Ik denk daarom dat er een heel goede communicatiecampagne zal nodig zijn om de dingen ingang te doen vinden. Het initiatief van de borden in de etalage is alvast een prima begin, vandaar dat ik er ook graag mijn medewerking aan verleen. Ik hoop ook dat het succes heeft, dat de mensen inderdaad anders beginnen denken en doen. Dat ze wat minder met oogkleppen rondlopen en wat meer openstaan om de mensen rondom hen niet alleen oppervlakkig, maar ook persoonlijk te leren kennen. En West, De Andere Stad is uiteraard een goede voedingsbodem voor zo’n vernieuwende trend van beter samenleven!”

> De Hasseltse jeugd kijkt vastberaden naar de toekomst

11_COR_Hasselt_V2.indd 17

27/02/14 10:13


Onze partner in douchedeuren

Brasschaat

Genk

Herentals

Sint-Niklaas

Turnhout

Wilrijk

Zandhoven

RENOVATIE NIEUWBOUW SANTAIR VERWARMING HERNIEUWBARE ENERGIE RENOVATIE NIEUWBOUW SANITAIR VERWARMING HERNIE WBARE ENERGIE RENOVATIE NIE WBOUW SANITAIR VERWARMING HERNIEUWBARE ENERGIE REN VATIE NIEUWBOUW SANITAIR VER WARMING HERNIEUWBARE ENE RGIE RENOVATIE NIEUWBOUW SANITAIR VERWARMING HERNIEU WBARE ENERGIE RENOVATIE NIEU WBOUW SANITAIR VERWARMING HERNIEUWBARE ENERGIE RENO VATIE NIEUWBOUW SANITAIR VER

Pub Schrauwen.indd 18

24/02/14 10:40


Cmagazine 19

Een mooie

financiële toekomst

Frédéric Depauw

Een mooie financiële toekomst, daar droomt iedereen toch van. Daarom lijken de vooruitzichten van hyperinflatie en lege pensioenkassen een ware nachtmerrie. Niet alleen voor babyboomers die stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, maar ook voor jonge gezinnen voor wie de prognoses voor een rustige oude dag somber ogen. Je neemt dus best het heft in eigen handen en zorgt zelf zoveel mogelijk voor financiële gemoedsrust. Zegt men immers niet dat het ook in financieel moeilijke tijden loont om goed te investeren? Met zijn investeerdersavonden biedt Cores Development reële, betaalbare en zekere alternatieven voor gezonde investeringen die iedereen een rustgevendere kijk op de toekomst kunnen bieden. De investeringsavonden van Cores Development beginnen stilaan uit te groeien tot een must do evenement voor al wie met een vooruitziende blik naar de toekomst kijkt. Hoe je het best investeert in vastgoed – als privépersoon of als vennootschap – wordt op een klare en duidelijke manier tijdens een boeiende lezing uiteengezet, waarna bij een hapje en drankje verder gepraat kan worden met mensen die precies weten hoe ze u het best kunnen adviseren. Hier durft men tot op de bodem te gaan als het gaat om vastgoed en rendement, wist een van de deelnemers zelfs te vertellen. We spraken met Frédéric Depauw, een van de gastsprekers van deze avonden, die met zijn bureau Taxfré onafhankelijk advies geeft bij onder meer aankoop van en investering in vastgoed.

Investeren in vastgoed blijft ook bij licht economisch herstel een goede oplossing Frédéric Depauw: “Hoewel we inderdaad lichte tekenen van economisch herstel beginnen te zien, blijf ik erbij dat investeren in vastgoed een van de beste oplossingen is om je geld zowel op korte als op lange termijn duurzaam te laten renderen. Misschien gaat het nu wel iets beter, maar onze torenhoge staatsschuld blijft nog steeds bestaan. Hoe gaat de overheid alle beloftes inzake pensioenen ooit kunnen naleven? Ook zal de economische heropleving meer dan waarschijnlijk voor hyperinflatie zorgen. Vastgoed is dan ook een veilige haven om te schuilen in tijden van inflatie en het garandeert een vast, recurrent

19_COR_invest_V2.indd 19

27/02/14 10:29


20 Cmagazine

> Verschillende thema’s met betrekking tot vastgoed komen aan bod

> De instapavonden zijn bedoeld voor een breed publiek. Op bezoek bij een van de investeerdersavonden van Cores Development? Zoals u in het gesprek met Frédéric Depauw kon lezen, gaat een van de meer gespecialiseerde investeerdersavonden van Cores Development over het investeren in vastgoed via een eigen vennootschap. Om duidelijk te zijn, het gaat over een eigen vennootschap met spaargeld dat geïnvesteerd wordt in residentieel vastgoed (nieuwbouw) met een direct rendement via de verhuur aan particulieren. De avond begint met een lezing van Frédéric Depauw met de duidelijke titel ‘Vastgoed en uw vennootschap, droomhuwelijk of duivelspact?’. Op een overzichtelijke manier, aan de hand van een beknopte en duidelijke presentatie, worden alle pro’s en contra’s, alle scenario’s en de beste oplossingen aangehaald.

> Naast nuttige informatie krijg je ook lekkere hapjes geserveerd extra maandelijks inkomen. Jonge starters zijn immers meer en meer geneigd om te gaan huren en niet meteen te kopen. Eerst even de kat uit de boom kijken, je niet teveel vastbinden op een plek, flexibel blijven, dat is wat hen interesseert. Omdat het aanbod aan kwaliteitsvolle huurwoningen voor dit doelpubliek eerder schaars is, heb je dus met een investering in vastgoed meteen zicht op een mooi rendement in de vorm van huuropbrengsten. Als je bovendien investeert in vastgoed dat meer biedt dan enkel bakstenen, bv. een assistentiepakket of kinderopvang, zit je in een nichemarkt met extra schaarste waarin de wet van vraag en aanbod in je voordeel speelt.”

19_COR_invest_V2.indd 20

Een eerste gouden regel bij elke investering is zo goed mogelijk uw huiswerk maken. Goed voorbereid zijn is dus de boodschap. En tijdens deze avond wordt u inderdaad al een heel eind op weg geholpen in uw voorbereidingstaken. Een theoretische uitleg over hoe u uw rendement exact berekent, wordt gevolgd door een aantal concrete voorbeelden, gestaafd met realistisch cijfermateriaal. Mooie woorden zoals hefboomeffect, huurgarantie en gegarandeerd rendement worden haarfijn uitgelegd en getoetst aan de werkelijkheid ‘op het terrein’. Uiteraard blijft het fiscaal aspect niet onberoerd en wordt het ook weer overzichtelijk uitgelegd aan de hand van becijferde voorbeelden.

27/02/14 10:29


Cmagazine 21

De investeerdersavonden van CORES Development zijn er voor iedereen die interesse heeft voor investeren in vastgoed Frédéric Depauw:“Cores Development biedt twee types investeerdersavonden. Een instapversie en een meer gespecialiseerde versie. Dat betekent dat iedereen die interesse heeft in investeren in vastgoed meer dan welkom is. Ik blijf in al mijn lezingen volledig onafhankelijk van de organisator. Ik stel mezelf kritisch op en deze eerlijkheid wordt dan ook ten zeerste geapprecieerd door de aanwezigen. De instapavonden zijn er voor een breder publiek van potentiële investeerders. Hoe je het best je huiswerk maakt voor je investeert in vastgoed, wat zijn de pro’s en de contra’s en waar moet je echt goed op letten, dat zijn de thema’s die aan bod komen. Investeren als privépersoon of via je eigen onderneming Tijdens de meer gespecialiseerde avonden ga ik dieper in op twee methodes van investeringen in vastgoed: als privépersoon of via je eigen vennootschap. Het scenario van de twee avonden is identiek. Eerst is er de lezing en nadien is er tijd om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. De sfeer is gemoedelijk, de omgeving nodigt uit tot een aangename, informele babbel achteraf en dat alles leidt dan ook tot interessante gesprekken die een dieper inzicht geven in de verschillende investeringsmogelijkheden. En als blijkt dat vastgoedinvestering voor een van de aanwezigen niet de ideale oplossing is, dan is dat ook zo. We blijven immers ijveren voor een ethische manier van zaken doen, we blijven bovenal eerlijk advies geven. Dat is immers het hoofddoel van deze investeerdersavonden: zo goed mogelijk informeren om het aanwezige publiek zelf te kunnen laten beslissen wat voor hen het beste is.”

Werkelijk alle aspecten worden belicht. Wat gebeurt er bij een overname van uw vennootschap, hetzij door een vreemde, hetzij door familie (via schenking). En wat als u overlijdt? Kortom, na de lezing weet u echt waar u voor staat en hebt u al heel wat informatie om de juiste keuze te maken tussen privé investeren of investeren via een vennootschap. En voor vragen die iets persoonlijker zijn, om meer in detail te treden of om nog extra informatie te krijgen over de lezing en wat Cores Development voor u kan betekenen, volgt de informele babbel. Een leuke drink, lekkere hapjes en een gesprekspartner die weet waar hij over spreekt sluiten de infoavond af en maken er op een gemoedelijke manier een boeiende en leerrijke ervaring van. Zo’n avond kan u dus ook meemaken. U komt zeker tevreden, maar ook extra geïnformeerd buiten!

Voor meer informatie over investeren, neem een kijkje op www.coresdevelopment.be/investeren

> Het is spannend afwachten op de drankjes, maar... vooral op de uiteenzetting van Frédéric Depauw tijdens de investeringsavonden van CORES!

19_COR_invest_V2.indd 21

27/02/14 10:29


AA

magazine

Scheldekant 5 Be-9700 Oudenaarde • t +32(0)55 33 55 66 • infO@vandemOOrtel.Be • www.vandemOOrtel.Be

Cores 2012.indd 1 Pub Vandemoortel.indd 22

7/11/2012 14:01:48 24/02/14 10:41


Cmagazine 23

CORES DEVELOPMENT BELOONT ZIJN TROUWE KLANTEN!

Het lijkt in eerste instantie niet zo evident dat een bouwpromotor een getrouwheidsprogramma in het leven roept. Het gaat hier uiteraard niet om een soort klantenkaartservice, waarbij degene die de klantenkaart uitgeeft veel meer baat heeft dan de klant die het getrouwheidsprogramma netjes opvolgt. Integendeel, het Loyalty Program van Cores Development zorgt in de eerste plaats voor een win-winsituatie ten bate van de klant! Want bij Cores Development is de klant Royalty, en dat verdient een uitzonderlijk Loyalty Program. Investeren in vastgoed Sophie Deprez: “Sinds begin 2013 is er een duidelijke trendwijziging aan de gang in de vastgoedsector. Waar in 2012 en vroeger de verhouding tussen eenmalige klanten en investeerders gemiddeld op zo’n 80-20% lag, is dit sinds 2013 geëvolueerd naar een nieuwe verhouding 60-40%. Met andere woorden, het aantal investeerders in vastgoed is op korte termijn verdubbeld. Die investeerders zijn ook actief met hun portefeuille bezig en zorgen voor een regelmatige opfrissing van hun activa. Ze zijn dus steeds bezig met het zoeken naar nieuwe en uiteraard goede opportuniteiten.” Deze nieuwe trend is ons niet ontgaan. Om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de eisen van dit type klanten, was het in de eerste plaats opportuun om het profiel van die klanten te achterhalen. SD: “We hebben dus een onderzoek verricht naar het type klanten dat sinds enige tijd meer en meer investeert in vastgoed. Daarbij hebben we gemerkt dat het voor de overgrote meerderheid gaat om actieve businessmensen, mensen met een succesvolle carrière, of mensen die er een drukke praktijk op nahouden. Deze mensen zijn op zich al druk bezig, hun dagen zijn rijkelijk gevuld, maar toch steken ze ook veel tijd in het beheer van hun investeringen. En precies daarom hebben wij voor die mensen het Loyalty Program in het leven geroepen. Enerzijds een beloning omdat ze trouwe klanten zijn bij ons, maar anderzijds ook en vooral om hun een helpende hand toe te steken en hen alvast van een groot deel van de administratieve rompslomp af te helpen.”

23_COR_Loyalty_V2.indd 23

28/02/14 15:33


24 Cmagazine

> The Mills De 5 pijlers van het programma.

En van het ene kwam het andere.

SD: “Het Loyalty Program van Cores Development is zeer concreet gebaseerd op 5 pijlers, met als eerste en ook meest klassieke pijler, de verhuurservice. Wanneer het vastgoed opgeleverd is en de investeerder de sleutel in handen krijgt, moet voor hem of haar die investering uiteraard zo snel mogelijk beginnen te renderen. Het vastgoed moet dus verhuurd worden. Maar de steeds veranderende huurwetgeving, de opvolging van betaling van waarborgen en huurgelden, de aanpassingen aan de indexering en de registratie van de huurovereenkomst nemen vaak heel wat tijd en energie in beslag. Om onze klanten tegemoet te komen, hebben we besloten om deze administratieve rompslomp op ons te nemen en er zo voor te zorgen dat onze klant quasi moeiteloos zijn huurgelden maandelijks op zijn rekening ontvangt.”

SD: “Omdat we nu eenmaal Cores Development zijn en we altijd net iets verder kijken dan de anderen als het op dienstverlening aankomt, hebben we besloten om het hele traject te onderzoeken, vanaf het begin van de bouw tot de oplevering. En daarbij hebben we gekeken waar we de klant nog wat werk uit handen konden nemen.

Maar CORES Development gaat in dit opzicht nog een stapje verder. SD: “Inderdaad, want als tweede pijler bieden we onze klanten een rentmeesterservice aan. We gaan ervoor zorgen dat de investering van onze klant op niveau blijft. We zorgen dus dat het vastgoed in orde blijft. Als de huurder kleine mankementen vaststelt, regelen wij de herstellingen. Maar we vertegenwoordigen ook desgewenst de klant bij de jaarlijkse vergadering van de eigenaars en we zorgen dat de algemene kosten in dat opzicht ook betaald worden. We zorgen dus met dit rentmeesterschap dat het verhaal aan de inkomstenzijde van de klant geoptimaliseerd blijft.”

23_COR_Loyalty_V2.indd 24

Zo kwamen we tot een derde pijler voor ons Loyalty Program. Een van de meest tijdrovende bezigheden tijdens de bouw van een appartement is immers het heen en weer geloop naar de verschillende onderaannemers om er de juiste vloerbedekking, de juiste keuken, de juiste deuren en deurbeslagen te kiezen. Dus dachten we, we sturen onze interieurconsulente op pad om dat werk te doen en we vragen aan onze klanten om één moment vast te leggen waarop ze alles in onze toonzaal kunnen kiezen. Omdat het ook onze interieurconsulente is die voor de aankleding van de appartementen zorgt, kunnen onze klanten ook gerust zijn dat het werk op een degelijke en kwaliteitsvolle manier gebeurt. Het resultaat: een gigantische tijdwinst en toch een oplossing die vertrouwen schenkt! Uiteraard blijven het de klanten die de uiteindelijke beslissingen nemen. Maar van het her en der lopen, blijven ze alleszins gespaard.”

28/02/14 14:11


Cmagazine 25

Ik heb 2 appartementen gekocht in project The Mills in Edegem. CORES Development begeleidt me van de aankoop tot de oplevering zoals het moet. Als ik dat wens, kan ik zelfs het beheer en de verhuur door hen laten uitvoeren. Het enige wat ik dan nog hoef te doen, is nakijken of elke maand de huuropbrengsten op mijn bankrekening staan. (Alain De Keyser, The Mills)

Nog minder geloop voor klanten, dankzij de vierde pijler SD: “De vierde pijler sluit inderdaad een beetje aan bij de derde en heeft alleszins hetzelfde resultaat: de klant moet nog wat minder lopen en verliest nog minder quality time. Hoe? Door het overnemen van de kwaliteitscontrole op de bouwwerf. Want de keuze van de materialen, de afwerkingen en de algemene controle op de werf zelf moeten uiteraard ook gebeuren. In dat opzicht willen we de klanten zeker niet verhinderen om controle te gaan uitvoeren op de werken. Als ze op de werf willen komen kijken, zijn ze uiteraard van harte welkom. Maar we willen hun wel de mogelijkheid bieden om die controle van hen over te nemen en hun zo nog wat extra quality time te gunnen.”

23_COR_Loyalty_V2.indd 25

> De Swaen

28/02/14 14:11


26 Cmagazine

> Cadiz

EEN SPECIALE WEBPAGINA VOOR DE TROUWE INVESTEERDER. De extra goede zorgen voor een trouwe investeerder stoppen echter niet bij het Loyalty Program van CORES Development. Op de website werd een speciale, afgeschermde pagina gecreëerd die enkel toegankelijk is voor de investeerders van CORES Development, de Investors Lounge.

SD: “In de Investors Lounge kunnen onze klanten in de eerste plaats terecht voor gespecialiseerde informatie met betrekking tot het investeren in vastgoed. We proberen onze klanten zo goed mogelijk te informeren over alle mogelijke financiële en wettelijke topics met betrekking tot het investeren in vastgoed. We volgen alle tips en tricks over wijzigingen in de wetgeving op en trachten op voorhand bij alle denkbare experts te rade te gaan om te weten te komen wat de mogelijke gevolgen voor onze klanten kunnen zijn. We trachten daarbij ook onze producten zo goed mogelijk bij te sturen om onze klanten steeds een optimaal rendement te garanderen binnen een mogelijk gewijzigde context.” Maar CORES Development gaat uiteraard ook hier nog een paar stapjes verder. SD: “Een tweede topic in de Investors Lounge is wat we de Investors Selection noemen. Hier gaan we onze investeerders een selectie aanbieden van vastgoed dat het best geschikt is om in te investeren. Ook bieden we tips aan om het rendement van de investering zo hoog mogelijk te houden. Zo gaan we in een regio waar de vergrijzing wat meer heeft toegeslagen ons aanbod in assisted living optimaliseren.

23_COR_Loyalty_V2.indd 26

Voor de investeerder geeft dat het voordeel dat het aantal potentiële huurders veel groter is en dus de kans dat hij zijn investering zeer snel ziet renderen ook veel groter wordt. Daarenboven kan hij ook genieten van de extra opbrengst die het verhuren van een appartement met bijbehorende diensten genereert. En dan zijn er nog de aankondigingen voor de ondertussen befaamde en beruchte Private Sales Events. Dat zijn avant-premières van onze volgende projecten. Tijdens deze Events willen we de klanten die ons met hun vertrouwen hebben beloond nog eens extra in de watten leggen. Zij krijgen immers de kans om onze nieuwe projecten in primeur te ontdekken, waarbij ze ook de mogelijkheid hebben om hun volgende appartement aan de best mogelijke lanceringsvoorwaarden aan te kopen. Deze Private Sales events zijn ook losgekoppeld van de algemene lanceringsavonden, ook weer om de trouw van onze investeerders te belonen met een mooi extraatje.” Of hoe CORES Development de voordelen van het investeren in vastgoed op een originele manier in de kijker weet te zetten!

28/02/14 14:12


Cmagazine 27

> De Swaen

Er was sprake van vijf pijlers?

De extra voordelen van het Loyalty Program

SD: “Inderdaad, maar de vijfde pijler is degene die het minst vaak in aanmerking komt. Toch willen we onze klanten ook die mogelijke service bieden, precies omdat die zo specifiek is. In sommige gebieden, vooral in de grootsteden, is het aanbieden van volledig gemeubelde appartementen een extra incentive om een appartement gemakkelijker te verhuren, waarbij dan ook nog een hogere opbrengst kan gegenereerd worden.

SD: “De vijf pijlers die we net bespraken zijn diensten die we aan al onze klanten à la carte en tegen betaling aanbieden. Elke koper van een vastgoed bij Cores Development kan dus genieten van één of meerdere van deze diensten. Het Loyalty Program treedt echt in werking vanaf het moment dat een investeerder een bijkomend appartement bij ons aankoopt. Vanaf dan willen we zijn trouw belonen door hem enkele van de diensten gratis aan te bieden. Het gaat hier immers om een tweede grote investering die hij of zij bij ons doet en we vinden dat daar iets tegenover mag staan.

Ook hierbij willen we met alle plezier het extra werk dat het bemeubelen van een appartement met zich meebrengt op ons nemen. Opnieuw is onze interieurconsulente de geknipte persoon om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen, een manier die daarenboven ook vertrouwen bij de klant inboezemt.” Het is dus duidelijk dat met zo’n aanbod aan diensten, de klant echt vanaf de bouw tot de oplevering en zelfs daarna op zijn beide oren kan slapen. Hij hoeft immers maar te wachten tot het gebouw is opgeleverd om vanaf dan moeiteloos en zorgeloos te genieten van de inkomsten die zijn investering opbrengt.

23_COR_Loyalty_V2.indd 27

Wat we gratis aanbieden is de organisatie van de keuze van de materialen en de opvolging op de werf van de eerste spadesteek tot de oplevering van het appartement. Met andere woorden een fullserviceprogramma waar een trouwe investeerder op mag rekenen, georganiseerd en aangeboden door Cores Development.”

Registreer u via info@coresdevelopment.be

28/02/14 14:12


Kies de keuken die je

t h c ĂŠ wil!

open op zondag Toonzaal KalmThouT Brasschaatsteenweg 290 03 666 63 96 Toonzaal WIlRIJK Boomsesteenweg 892 03 877 09 70

open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18u, zaterdag ĂŠn zondag van 10 tot 17u

www.keukensvasco.be

Adv magazine28 december 2013.indd 1 PubCores Vasco.indd

17/02/2014 15:08:49 25/02/14 15:30


Cmagazine 29

Investeren in vastgoed via

Cores Development biedt duidelijke voordelen

> Hans Van Gestel Bij elke investering geldt dat je vooraf goed moet onderzoeken waarin je investeert. Je moet eerst je huiswerk goed maken vooraleer je je geld ergens in belegt. Wil je dat zelf doen, prima, maar laat je dan zeker goed adviseren. Als je daarenboven met een degelijke projectontwikkelaar zoals Cores Development in zee gaat, ben je alvast zeker dat een flink deel van je huiswerk al gemaakt is. “Gelukkig weten wij ons als projectontwikkelaar te onderscheiden door ons product perfect af te stemmen op hetgeen waaraan er in de grotere ruimtelijke omgeving behoefte is. Niet alleen concrete huisvesting, maar ook andere zaken worden afgetoetst, zoals recreatieve voorzieningen of de aanwezigheid van een supermarkt of kindercrèche. Zo creëren we ook een draagvlak voor onze projecten binnen de bestaande lokale context. En dat is meteen ook de reden waarom we onszelf liever conceptontwikkelaars dan projectontwikkelaars noemen,” zei Hans Van Gestel, CFO bij Cores Development, onlangs in een interview. Gefundeerd onderzoek Het is duidelijk dat Cores Development niet onbesuisd te werk gaat. Aan elk project gaat een zeer degelijk marktonderzoek vooraf. De keuze van de locatie biedt meestal de nodige troeven en heeft toekomstpotentieel. Het financiële plaatje is

29_COR_Iinvesteren_V2.indd 29

doorgaans zo goed als rond, zodat elke investeerder weet dat hij met marktconforme prijzen zit en dat zijn kans op direct rendement vrij groot is. Deze werkwijze heeft zich tot op heden altijd vertaald in onder meer vlotte verhuurbaarheid van de appartementen. Transparante communicatie Cores Development draait de investeerder geen rad voor de ogen. Objectieve en duidelijke informatie verschaffen is immers cruciaal voor de consument, zeker als je je als een ethisch verantwoord bedrijf profileert. De rendementsberekeningen zijn steevast realistisch, waarbij het vastgoed centraal staat. Niet te ramen parameters zoals ‘mogelijke meerwaarde’ of ‘buitengewone fiscale voordelen’ worden geweerd uit de berekening. De rendementsberekeningen zijn dus effectief haalbaar. Investeren in vastgoed is derhalve wel degelijk een goede beslissing. Het gaat uiteraard meestal om een behoorlijke investering en daarom mag het voorbereidende werk door de investeerder ook niet te licht opgenomen worden. Het blijft een omvangrijk ‘huiswerk’, dat gelukkig dankzij de zeer eigen aanpak van Cores Development al grotendeels is gemaakt. En dat zou voor u wel eens een van de grootste voordelen kunnen zijn!

27/02/14 10:48


Touchscreen

Een energiezuinig huis met Niko Home Control Denk aan een elektrische installatie die je leven eenvoudiger maakt. Een installatie waarmee je centraal de elektrische toepassingen in je huis bedient: de verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiken‌ Ze zet je aan om actief energie te besparen. Tegelijkertijd woon je veiliger en comfortabeler. Je bedient Niko Home Control met drukknoppen, met een touchscreen of via je smartphone of tablet. Je bepaalt zelf welke functionaliteiten al dan niet worden opgenomen. Veranderen de noden van je familie? Dan wordt de installatie eenvoudig aangepast.

PA-667-01 Cores.indd 1 Pub Niko.indd 30

PA-667-01

www.niko.be/nikohomecontrol

12-02-14 24/02/14 09:06 10:43


Cmagazine 31

Groen Zuid het echte Hoboken in ere hersteld Een bouwproject inplanten op een oude fabriekssite houdt risico’s in. Wat zit er nog in de bodem? Hoe erg is die verontreinigd? En in Hoboken dan nog. Een gemeente met een zwaar verleden op het gebied van industriÍle verontreiniging. Maar ook een gemeente waar ondertussen al zoveel werd gedaan om het tij te keren. En het tij is gekeerd! Hoboken verdient het om in ere hersteld te worden.

31_COR_groenzuid_V2.indd 31

â–ˇ

27/02/14 11:13


32 Cmagazine

Toen de Finse groep Scanfil – een Finse producten- en dienstenleverancier voor de elektronica- en telecomindustrie – besloot zijn activiteiten in Hoboken stop te zetten, werd ook beslist het terrein te verkopen. Eigenaar van het terrein was nog steeds telecomgigant Alcatel-Lucent die het had verkregen bij de overname van Bell Telephone, de historische eigenaar van de site. Het verplichte bodemonderzoek bij verkoop kon dus mogelijk enkele onaangename verrassingen opleveren. Alcatel haalde er de beste experts voor naar Hoboken. Maar toen Cores Development besloot om het project Groen Zuid op te starten, haalde de projectontwikkelaar ook zijn experts erbij. Om zeker te zijn dat er in alle veiligheid kon worden gebouwd. Geen enkele toekomstige inwoner van Groen Zuid mag immers ook maar het minste risico lopen.

31_COR_groenzuid_V2.indd 32

Sertius, expert in bedrijfszeker milieu- en veiligheidsadvies. Sertius CVBA ontstond uit de afdeling Milieu en Veiligheid van Deloitte. Deze internationaal georiënteerde dienstengroep bood de Sertius-consultants het ideale kader om in enkele jaren uit te groeien tot belangrijke en betrouwbare milieuen veiligheidsadviseurs. Sinds 2010 is Sertius ook een ISO 9001-gekwalificeerd bedrijf. Als milieujurist bij Sertius weet Steven Deleersnyder alles over de bodemsanering van Groen Zuid. “Naast enkele klassieke verontreinigingen zoals minerale olie bij stookolietanks, bleek er een bijkomend addertje onder het gras te zitten,” legt Steven Deleersnyder uit.“Er werden VOCl

27/02/14 11:14


Cmagazine 33

De opinie van de Hobokenaar

Zinnig verbinden Ann Galland heeft een winkel/atelier aan de Berkenrodelei in Hoboken. Enkele woonunits van het project Groen Zuid komen schuin tegenover haar winkel te liggen. Ann creëert en verkoopt unieke handgemaakte producten in vilt en natuurlijke wol. Zij geeft ook workshops. Interessant voor de toekomstige bewoners van Groen Zuid en het schept perspectieven voor Ann. “Ik was aanwezig bij de eerste vergadering die Cores Development organiseerde rond het nieuwe project. Het basisplan werd er voorgelegd en we kregen de mogelijkheid om te reageren. Er werd ook effectief rekening gehouden met een aantal van onze opmerkingen. Zo’n aanpak was dus voor mij alvast een positief gegeven. Ik vind trouwens het totaalconcept heel goed. Een combinatie van huizen, sociale woningen en seniorenresidenties in een groene buitenruimte integreren lijkt mij een boeiend gegeven.” Maar er zijn ook twijfels.“Ik ben natuurlijk ook wel wat bezorgd om de parkeergelegenheid. Het baart me ook zorgen dat er slechts één uitrit is voor 118 serviceflats, compleet ingebed in de woonomgeving.

31_COR_groenzuid_V2.indd 33

>

het hele complex. In combinatie met de spoorweg aan het einde van de straat kan dit mogelijk voor lange ochtendfiles zorgen. Maar wie weet, misschien vindt men er tegen die tijd wel iets op, een tunnel onder de spoorweg of zo.” Toch ziet Ann nog meer positieve kanten aan het verhaal: “Het toch wat negatieve aspect van Hoboken zou nu wel eens definitief tot het verleden kunnen gaan behoren. Wie weet wordt Groen Zuid wel het ‘Park Spoor Noord’ van de Antwerpse Zuidrand. En ik kijk zeker ook uit naar die mix van verschillende bevolkingstypes. Het microwereldje van Groen Zuid wordt immers een mooie weergave van onze huidige maatschappij. En wie weet komt er wel wat meer respect voor de ander, zelfs als die anders is! Kortom, het wordt zeker aangenaam wonen als gezin tussen de bomen en de verkeersluwe paden.” De toekomstige inwoners van Groen Zuid hebben er alvast een creatief adresje bij (neem alvast een kijkje op www.anngalland.be). Het is zeker een leuke manier om het oude en het nieuwe Hoboken (kunst)zinnig te verbinden!

27/02/14 11:15


d?

34 Cmagazine

Unizo staat volmondig achter Groen Zuid

De Kapelstraat is een van de drukste winkelstraten van Hoboken. Ze ligt op een steenworp afstand van de Groen Zuid site. Fotograaf Marc Daems heeft er zijn studio/ winkel ‘Interstudio’ en is bovendien voorzitter van Unizo Hoboken. Tijdens een kort gesprek verwoordt hij enthousiast de opinie van Unizo (en ook een beetje de zijne). “Het is alleszins duidelijk dat de middenstand in Hoboken zeer positief staat tegenover het project Groen Zuid. De komst van 600+ nieuwe gezinnen schept nieuwe mogelijkheden waar onze handelaars prima op kunnen inspelen. Hier in Hoboken komen bakkers en beenhouwers bijvoorbeeld nog aan huis. Een dienst die ze dus ook op Groen Zuid zullen kunnen leveren. Maar ook het creëren van een buurtcentrum en een cultureel centrum is een goede zaak. Dat misten we wel in Hoboken. En waar mensen samenkomen kan gepraat worden, kun je als ondernemer gaan netwerken! Hoe kunnen we daar dus tegen zijn.” Verminderde mobiliteit en parkeergelegenheid mag volgens Marc Daems niet echt een probleem (meer) zijn.“Het is inderdaad waar dat we in Hoboken weinig parkeergelegenheid hebben. En dat jaagt

31_COR_groenzuid_V2.indd 34

de klanten weg. Maar het huidige gemeentebestuur denkt met de middenstand mee en staat open voor initiatieven. Voor de nieuwe inwoners van Groen Zuid mag dit echter geen belemmering zijn. Het centrum van Hoboken ligt immers vlakbij en is te voet of met de fiets uiterst gemakkelijk bereikbaar.“ Dat Hoboken een ‘slapende’ gemeente is, spreekt Marc Daems ten stelligste tegen. “Er zijn hier juist tal van mogelijkheden om niet in slaap te vallen! Zo organiseert Unizo een veelheid aan activiteiten gedurende het hele jaar. Zowel voor consumenten als voor de leden. We organiseren speciale events rond onder meer Valentijn, Halloween en Kerstmis. Hoboken valt ook geregeld in de prijzen als knapste evenement in de regio. En vergeet ook de braderij en de jaarmarkt niet! Allemaal prima gelegenheden voor de nieuwe inwoners van Groen Zuid om hun gemeente te leren kennen. Want Hoboken is een sociale gemeente, waar een gemoedelijke sfeer hangt en waar de contacten snel gelegd zijn. Groen Zuid is een mooi initiatief dat Hoboken nog eens extra op de groene kaart kan plaatsen en waar we als middenstanders zeker achterstaan!”

gevonden in de grond en in het grondwater. VOCl zijn vluchtige organochloorverbindingen, die hun toepassing onder meer vinden in oplosmiddelen of ontvetters. Hoewel de aanwezige verontreiniging geen direct risico inhield voor mens en milieu, was er wel een verspreidingsrisico. VOCl zijn immers zeer mobiel. Ze dringen niet alleen door beton en de bodemlaag heen, ze zakken ook verder uit tot aan de onderzijde van een grondwaterlaag, waarmee ze zich deels vermengen. Dat betekent dat ze zich blijven verspreiden in de omgeving. En dat maakt dat controle niet alleen noodzakelijk is op de bouwsite, maar ook errond. Toen de herontwikkeling van de site vorm kreeg, besloot Alcatel-Lucent om van een sanering d.m.v. het zuiveren van het grondwater en de bodemlucht, over te stappen op een volledige ontgraving van de verontreinigingskernen. Een logische stap in het licht van de bouwplannen van Cores Development. Dat bood bovendien

27/02/14 11:15


Cmagazine 35

>

Nu nog in de steigers, maar straks aantrekkelijke serviceflats, symbool voor de succesvolle samenwerking tussen Zorgbedrijf Antwerpen en Cores Development.

de garantie dat het gros van de verontreiniging uit de bodem van de Groen Zuid site verdwenen zou zijn bij de start van de bouw.“ Ondertussen is de site inderdaad grotendeels gesaneerd. Maar wat met het verspreidingsrisico? Steven Deleersnyder: “Allereerst wil ik duidelijk stellen dat er zelfs vóór de sanering nooit een risico heeft bestaan voor de omwonenden. Er werden stalen genomen in naburige tuinen en straten. De omvang van de verontreiniging werd precies in kaart gebracht en de restverontreiniging die na de sanering achterblijft, wordt periodiek gemonitord. Er werd ook bindend vastgelegd hoe lang Alcatel-Lucent zal blijven monitoren. Bovendien werden middelen voorzien om, indien nodig, in te grijpen en bijkomende maatregelen te nemen.” Ook in dit stuk van Hoboken is het tij effectief gekeerd. Groen Zuid is veilig en werkelijk groen! In Hoboken wordt het alweer een stukje fijner leven..

31_COR_groenzuid_V2.indd 35

Een gemeente die leeft ‘In Hoboken valt weinig te beleven’. ‘Alle winkeliers trekken weg uit Hoboken’. ‘Je moet altijd weg uit Hoboken om dingen te doen’. Dat zijn de bezwaren die je links en rechts hoort als je mensen van buiten Hoboken om hun mening vraagt. Er is geen cultureel centrum in Hoboken, er zijn weinig of geen kledingzaken en evenmin schoenenwinkels in Hoboken, dat klopt. Maar wat niet is, kan nog komen. En samen met Groen Zuid komt er inderdaad een cultureel centrum in Hoboken. Midden in het groen. Daarenboven werkt de vereniging voor handelaars keihard om nieuwe winkels in het centrum van Hoboken aan te trekken. Met succes! Het vooruitzicht van 600+ nieuwe woonunits zal daar uiteraard aan meehelpen. Daar is men in Hoboken vast van overtuigd. Ondertussen zijn er effectief wél winkels in Hoboken die ook de nieuwe inwoners zullen kunnen appreciëren. Met dienstverlening aan huis, probleemloos. Want de Hobokenaar is hulpvaardig en de winkeliers zijn flexibel en open. Die mentaliteit, die in de grootstad aan het verdwijnen is, is hier aan de stadsrand nog springlevend.

27/02/14 11:15


36 Cmagazine

Wie digitaal zaait, oogst zeker klanten op Groen Zuid Digitalseeds is dé computer- en multimediawinkel van Hoboken. Orhan Citak baat hem samen met zijn broer uit. Ook zij zien Groen Zuid vol positieve verwachtingen tegemoet. Bij hen komen heel wat jongeren over de vloer en zelf zijn ze ook nog jong genoeg om het uitgaansleven in Hoboken te kennen. “Je mag Hoboken op dat vlak niet onderschatten,” vindt Orhan wanneer ik opmerk dat het lijkt alsof er maar weinig uitgaansmogelijkheden zijn in Hoboken.“De jeugd kan hier zijn ding wel doen. Er zijn zeker cafés voor jongeren. Niet veel, maar dat is niet altijd nodig. Als je wat rondkijkt, is er voor de jongeren genoeg te doen. En voor de iets ouderen zijn er ook lekkere restaurants en enkele cafés. Dat neemt niet weg dat er inderdaad op horecavlak wel wat extra initiatief mag komen. De komst van nieuwe inwoners zal daar misschien wel verandering in brengen.” Orhan Citak is ook duidelijk positief over het nieuwe project Groen Zuid. Ook hij ervaart dat het gemeentebestuur wat wil veranderen aan de situatie en de pijnpunten wel ziet.“Volgens Hobokense normen zitten we met onze winkel aan de Kioskplaats op een toplocatie. Vlak in het centrum. Maar toch hebben ook wij last van het parkingprobleem. Er mag geparkeerd worden op de Kioskplaats, maar het is allemaal wat chaotisch.

31_COR_groenzuid_V2.indd 36

Kinderen die er willen spelen, jongeren die er wat willen zitten moeten heel goed oppassen of ze raken onder een auto. Een ondergrondse parking zou bijvoorbeeld al een heel goede oplossing zijn. Maar of dat allemaal kan, weten we niet. We blijven alleszins ijveren voor een leukere Kioskplaats en meer parkeergelegenheid. Ook in dat opzicht kan het gewicht van de nieuwe inwoners misschien wel een positieve rol spelen.” Groen Zuid wordt een woonproject voor een diversiteit aan mensen. Dat vereist een zekere mate van verdraagzaamheid. Als Belg met Turkse roots kent Orhan Citak de problematiek maar al te goed.“De diversiteit aan nieuwe inwoners stoort mij zeker niet, integendeel. Ik vind trouwens dat de verdraagzaamheid van alle kanten moet komen. Alleen dan kan je op een leuke manier ‘samen’ wonen. In mijn winkel komen ook zeer diverse klanten. Ik heb er geen probleem mee en zij ook niet. Zo kan het ook. En in Hoboken is er zeker genoeg plaats om meer mensen met open armen te ontvangen. Zij krijgen van ons uiteraard dezelfde dienstverlening, wat onder andere leveringen aan huis en bezoeken voor technische ondersteuning of reparaties inhoudt. Voor mij klinkt de komst van nieuwe inwoners op Groen Zuid alleen maar positief! Meer leven in de brouwerij mag zeker!”

>

Groen Zuid, een groene woonwijk in wording

Cultuur in Hoboken En dat er in Hoboken niets te beleven valt, houdt ook allang geen steek meer. De jeugddiensten zijn perfect georganiseerd en actief op sociale media. Ook het seniorennetwerk draait op volle toeren en organiseert tal van activiteiten. Je kan in Hoboken naar 2 schitterende academies gaan, een voor Woord en Muziek en een voor Beeldende Kunsten. Er is een jeugdhuis dat dankzij een recente wissel aan de top weer prima draait en heel wat jongeren aantrekt. Hoboken staat dus allerminst stil. En hoewel er (nog) niet echt een cultuurcentrum is in Hoboken, neemt de vzw Uithuis Hoboken de taak om cultuur in Hoboken te promoten niet licht op. Iedereen vindt er wel een evenement of een activiteit die boeiend oogt of klinkt!

27/02/14 11:15


Cmagazine 37

Een geschenk voor Hoboken

Voor snoep en suikerbonen, geschenken bij de geboorte en bij huwelijken kan je in de Hobokense Kapelstraat terecht bij Daisy Daems. In haar winkeltje Ababbel praten we met haar over Groen Zuid en hoe de dingen in Hoboken evolueren.

>

Xxxxxx

Een gemeente met een geschiedenis De eerste vermelding van (de parochie) Hoboken dateert uit 1135. Hoboken was toen nog een onooglijk gehucht van het grote hertogdom Brabant. Het is sindsdien geëvolueerd tot een uit de kluiten gewassen voorstad van Antwerpen. De bezienswaardigheden in Hoboken getuigen van het boeiende verleden van de gemeente. Zo is er de laatgotische Onze-Lieve-Vrouwekerk, oorspronkelijk uit de 13de eeuw, die de rustplaats is geworden van de Zwarte God. Dit kruisbeeld kwam 800 jaar geleden, tegen de stroom in, aangespoeld in een inham van de Schelde. Het kruisbeeld dankt zijn naam aan zijn zwarte kleur. Niemand slaagde erin het wit te verven. Toen bijna heel Hoboken én de Kruiskapel in 1584 afbrandden, bleef de Zwarte God onbeschadigd. Een wonder in Hoboken!

31_COR_groenzuid_V2.indd 37

Schrikt de komst van 600+ nieuwe gezinnen u niet af? Daisy Daems:“Als er nieuwe mensen komen in een stad, een land, een gemeenschap, gelijk waar, dan geeft dat een boost. Niet alleen voor de winkels, maar ook voor de gemeenschap in het algemeen. Ik ben positief ingesteld, dus ik ga ervan uit dat die boost alleen maar positief zal zijn. Neem nu mijn winkel. Voor mijn artikel is het doelpubliek van Groen Zuid ideaal. Koppels die aan gezinsuitbreiding willen doen, senioren die hun pasgeboren kleinkind willen verwennen, jonge kinderen, dat zijn de toekomstige inwoners van Groen Zuid. Ik ontvang ze graag in mijn winkel! In Hoboken is het trouwens de enige in de sector.” Zijn er dan toch (te) weinig winkels in Hoboken? Daisy Daems:“Neen, zeker niet te weinig. En het zijn goede winkels. Je hoeft niet buiten de gemeente te gaan om je aankopen te doen. Ondertussen zijn we erin geslaagd om de Hobokenaar te doen beseffen

dat hij in zijn eigen gemeente alles kan vinden wat hij nodig heeft. We zullen de nieuwe Hobokenaren van Groen Zuid dus ook zeker kunnen overtuigen om hier te shoppen. Ik heb een webwinkel, mensen kunnen ook langskomen en ik lever de bestellingen met plezier aan huis. Want, inderdaad, er is een parkeerprobleem in Hoboken. Maar er zijn ook oplossingen in de maak. Het gemeentebestuur kent het probleem en werkt eraan. Ik blijf hopen op een positieve uitkomst!” Het gemeentebestuur houdt u dus goed op de hoogte. Kreeg u ook voldoende informatie over het project Groen Zuid? Daisy Daems:“Ik ben naar verschillende infosessies gegaan rond het project. Alles was inderdaad goed voorbereid en we kregen klare en duidelijke informatie. We konden ook onze opinie geven en daar wordt volgens mij effectief rekening mee gehouden. Het viel me ook op hoeveel mensen er waren en hoe groot de interesse voor de flats met ‘assisted living’-faciliteiten was. Echt iets om over na te denken. Je kan dus zeker stellen dat ik de oplevering van het project met veel plezier tegemoet zie! Mijns inziens wordt het een mooi geschenk voor Hoboken!”

27/02/14 11:15


38 Cmagazine

Integratie binnen een doordacht project

Johan De Muynck is sinds 2009 algemeen directeur van Zorgbedrijf Antwerpen. Eind 2012 geeft hij in een brochure zijn visie over het bedrijf voor de komende jaren. Daarin vermeldt hij onder meer dat het Zorgbedrijf ambitieuze plannen koestert om klaar te zijn voor de grote groep senioren die straks op zoek gaat naar hulp. Dat veronderstelt onder meer het bouwen van nieuwe serviceflats en dienstencentra. Met 118 serviceflats en een nieuw dienstencentrum maakt hij op Groen Zuid alvast een deel van zijn plannen waar. “In Hoboken waren er vrij weinig serviceflats” begint hij ons boeiende gesprek.“Groen Zuid was dus een mooie opportuniteit om daar verandering in te brengen. Daarenboven was de mogelijkheid om er ook een dienstencentrum bij te bouwen de ideale oplossing om ons aanbod in deze regio beter af te stemmen op de noden van onze huidige maatschappij.“ De samenwerking met Cores Development vindt Johan De Muynck dan ook zeer positief. “Groen Zuid is een zeer doordacht project. Cores Development doet meer dan enkel (service)flats bouwen. Er zit een concept achter. Bovendien valt ook het respect van de bouwpromotor voor de ontwerpers op. Cores Development vertrekt vanuit een ontwerp en kijkt

31_COR_groenzuid_V2.indd 38

nadien naar de economische realiteit. Het resultaat is dat je op Groen Zuid een hoogstaand architecturaal geheel krijgt. Uiteindelijk moet het OCMW zijn inkomsten in de eerste plaats halen bij zijn klanten. Het is dus belangrijk dat je een mooi, aantrekkelijk en economisch verantwoord aanbod aan flats hebt. En op Groen Zuid zijn we daar samen met Cores Development goed in geslaagd!” Ook de combinatie van serviceflats, dienstencentrum en klassiek woonaanbod is voor Johan De Muynck een troef:“Het is niet altijd eenvoudig om het aanbod aan serviceflats uit te breiden vlakbij een dienstencentrum. Op Groen Zuid kan dit. Daarbij liggen de serviceflats en het dienstencentrum compleet ingebed in een volledige woonomgeving. De sociale woningen zijn hier niet de dominante woonvorm. Naast de klassieke diensten voor senioren, worden op Groen Zuid immers ook andere diensten aangeboden zoals crèche of kinderopvang. Die inbedding en integratie met andere diensten is precies wat we in de toekomst meer en meer willen realiseren. Het uiteindelijke doel is om mensen juist aan te zetten actief te blijven en zelfs actiever te worden. Bijvoorbeeld door hen extra te helpen bij de dingen die ze niet zo goed meer kunnen. En ik ben ervan overtuigd dat dit op Groen Zuid perfect zal lukken!”

27/02/14 11:15


Cmagazine 39

Groen Zuid is een verrijking voor Polderstad en Hoboken

Midden jaren 1970 werd in Hoboken ook al een grootschalig groen project gelanceerd. Polderstad moest een volledige nieuwe wijk worden midden in de polder en het groen. Ondertussen staan er in Polderstad zo’n 700 woningen en appartementen. Hoe ervaart een bewoner van Polderstad dit nieuwe initiatief? We vroegen het aan Dirk Parijs, zelfstandig vertaler/copywriter. “Al 35 jaar woon ik onafgebroken in Polderstad, begint Dirk zijn verhaal.“Toen ik na mijn afstuderen vriendelijk maar toch kordaat werd verzocht uit te checken bij hotel mama en papa, wou ik eerst naar het Zuid verhuizen omdat ik vond dat ik hier levend begraven was. Polderstad was een slaapstad zonder openbaar vervoer. Inmiddels zijn er gelukkig wel busverbindingen gekomen en stopt de trein naar AntwerpenCentraal hier opnieuw. Na vele huisbezichtigingen op het Zuid kwam ik tot de volgende vaststelling: ofwel viel je van de ene ruïne in de andere ofwel was het onbetaalbaar. Na wat reken- en denkwerk bleek een appartement in Polderstad toch nog niet zo’n slechte keuze.Temeer omdat restaurant mama en papa ook niet veraf was… Een tijdje geleden was er een infonamiddag over het project Groen Zuid. Ik ben een kijkje gaan nemen en je kon er over de koppen lopen De maquette zag

31_COR_groenzuid_V2.indd 39

er prachtig uit, maar ik hoorde toch veel bezwaren over de grote niveauverschillen en mogelijke vervuilde en slechte ondergrond. Dat van de ondergrond klonk bekend in de oren, want door de drassige poldergrond moesten de huizen in Polderstad veel sterkere fundamenten krijgen dan origineel voorzien. Zelf geloof ik dat de bouwpromotor genoeg kennis in huis heeft om een antwoord te bieden op alle mogelijke problemen op de site van Groen Zuid. Verder hadden de mensen wat schrik van de sociale woningen, maar toen bleek dat het vooral om sociale koopwoningen ging, verdween ook dit laatste bezwaar als sneeuw voor de zon. Mijn ouders klagen nu wel eens over het vele werk dat een groot huis annex tuin met zich meebrengt. Dat is volgens mij ook het grote manco van Polderstad. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vestigden er zich veel twintigers en dertigers die dachten nooit ouder te worden. De wijk is hoegenaamd niet voorzien op senioren. Daarin onderscheidt Groen Zuid zich door het concept ‘assisted living’ te lanceren. Groen Zuid zal een mooie aanvulling zijn op Polderstad en zeker een nieuwe impuls aan Hoboken geven. Ik kijk er al naar uit om met mijn hond Jake richting Groen Zuid te wandelen en er met de nieuwe bewoners een leuk praatje te slaan!”

> Hoboken, groener dan je zou denken! Ook Fort 8 herinnert aan het verleden van Hoboken. Het is een van de forten die rond Antwerpen werden gebouwd als verdediging van de stad vóór de Eerste Wereldoorlog. Het is nu een groene recreatiezone, waar ook tal van activiteiten plaatsvinden. Wie ook getuigen van een rijk verleden, zijn de verschillende kastelen en ‘hoven van plaisantie’ die her en der in het Hobokense landschap opduiken. Sommige zijn nog in privéhanden, terwijl andere als openbare gebouwen een nieuw leven hebben gevonden. Kasteel Sorghvliedt, bijvoorbeeld, is nu het districtshuis van Hoboken, terwijl het kasteel Broydenborg verschillende diensten huisvest. Of nog het Cockerillhof, de voormalige directeurswoning van de nu verdwenen scheepswerf Cockerill Yards. Na een lange tijd van verwaarlozing en verval wordt de oude villa nu gerenoveerd. Ze zal twee woningen omvatten met een collectieve tuin. Het aanpalende buurtpark blijft behouden. En, last but not least, is er het Gravenhof, gebouwd in 1897, dat middenin het gelijknamige park ligt. Ook dit gebouw stond lang leeg, maar sedert najaar 2013 wordt het gerenoveerd en omgevormd tot een cultuurcentrum, dat in het onmiddellijke verlengde ligt van het project Groen Zuid. U ziet, Hoboken is heus niet zo’n ‘saaie’, kleurloze gemeente, zoals velen denken. Het is er aangenaam wonen en er kan inderdaad nog aan verbeterd worden. Maar in welke stad of gemeente valt er nu niets te verbeteren? Voor vele Hobokenaars zal het project Groen Zuid alvast een stap in de goede richting zijn.

Voor meer informatie over onze projecten, bezoek de website www.coresdevelopment.be of contacteer ons via 03 820 82 82

27/02/14 11:16


EXCLUSIEF TE KOOP

TAILOR MADE LIVING

UNIEKE PENTHOUSES MET VERBLUFFEND ZICHT OVER STAD EN HAVEN Op de achtste verdieping van Cadiz, aan het Kattendijkdok te Antwerpen, komt u terecht in een oase van rust en luxe. Via uw privĂŠtrap bereikt u uw eigen solarium dakterras met een fabelachtig zicht op de omgeving. Deze penthouses worden volledig naar uw wens en tot in de puntjes afgewerkt met exclusieve materialen.

INFO & VERKOOP:

Cores Development NV

Pub Bouwenwinkel.indd 40

Heistraat 71, 2610 Wilrijk

03 820 82 82

info@coresdevelopment.be

www.slimmerwonen.be

24/02/14 10:58


Cmagazine 41

CADIZ de nieuwe skyline voor de Antwerpse Cadixwijk Het oude douanegebouw aan het Antwerpse Kattendijkdok, ooit een fuiflocatie, is niet meer. De auto’s van de fuifgangers hebben plaatsgemaakt voor de trucks van bouwfirma Besix. Binnenkort verrijst hier een indrukwekkend gebouw met vier woontorens op een oppervlakte van 40.000 m²: het project Cadiz van Cores Development.

> Een sokkel van 3 bouwlagen met horeca, winkels en nog veel meer. 41_COR_CADIZ_V2.indd 41

27/02/14 11:28


42 Cmagazine

Op bezoek bij de Wonen in het groen Het Eilandje, de Antwerpse wijk in volle expansie, krijgt er eind 2015 een ingenieus woonconcept bij, volledig geïntegreerd in wat de groenste zone van het Eilandje zal worden. De plannen van Stad Antwerpen voorzien op de locatie CadixstraatNapelstraat-Kattendijkdok een wijkplein dat anderhalve keer zo groot zal zijn als de Antwerpse Groenplaats en veel groener. Het zal een link vormen tussen de stad en het water en een echte ontmoetingsplaats worden voor de buurtbewoners. Cadiz sluit naadloos aan op dit prachtplein van waaruit diverse ingangen rechtstreeks toegang geven tot het gebouw. De vier architecturale torens van zes verdiepingen hoog worden met elkaar verbonden door een sokkel van drie bouwlagen waarin ruimte is voor een woonzorgcentrum, kantoren, horeca, buurtwinkels, sport- en ontspanningsruimten en een volwaardige supermarkt. Tussen de torens komt een groen binnenplein, enkel toegankelijk voor de bewoners en ondergronds een ruime parking.

41_COR_CADIZ_V2.indd 42

Medio januari 2013 zijn de werken opgestart. Koen Peeters, projectleider voor het Cadiz-project, vertelt over de stand van zaken. Koen Peeters: “In januari 2013 zijn we begonnen met het asbestvrij maken van het oude gebouw en voorts met de volledige afbraak ervan. Nadien hebben we de bouwput met een Soilmix-wand voor het tegenhouden van water en grond afgedamd, omdat deze als een definitieve stabiliteitswand moest dienen. Zo kan het water dat uit de bouwput wordt gepompt opnieuw in de omgeving worden verdeeld. Voorafgaand werden studies uitgevoerd rond de grondwaterstand en aan de hand van die resultaten monitoren we de omgeving constant om te zien of er geen wijzigingen van de grondwaterspiegel optreden. We liggen perfect op schema. Die deadline halen we dus wel. Buiten onvoorziene omstandigheden natuurlijk.”

27/02/14 11:28

p


e

Cmagazine 43

>

De wooneenheden hebben een ruime living en grote terrassen, die uitkijken op een mooi groen binnenplein.

Waarom Cadiz? De Antwerpse Cadixwijk is genoemd naar de centraal in de wijk gelegen Cadixstraat. Deze naam verwijst naar de ZuidSpaanse havenstad Cádiz, die voor Antwerpen ooit de belangrijkste aanvoerhaven was voor de handel in specerijen. Net als Cádiz ligt de Cadixwijk op een schiereiland dat door de omliggende dokken gevormd wordt. De keuze die Cores Development maakte om het project ‘Cadiz’ te noemen is dus duidelijk. Het

versterkt de binding van de toekomstige inwoners met de wijk. Het geeft hun meteen een gevoel van ‘hier hoor ik bij’, hier kan ik een toekomst opbouwen. Trouwens, wist u dat er tussen de 16e en de 18e eeuw een ruim contingent Vlamingen en Brabanders in Cádiz verbleef, waarvan er ook veel uit Antwerpen kwamen. Cádiz vormde dus ook al eeuwen geleden een veilige thuishaven voor vele Antwerpenaren!

projectleider Mooi, maar eind 2015 is nog ver. Hoe ziet u de rest van de werken verlopen?

KP:“Eind dit jaar zullen alle appartementen in ruwbouw klaar zijn. Onze uiteindelijke opdracht is om alle ruimtes in de sokkel casco af te werken. Het inrichten van de supermarkt is aan de bouwspecialisten van Delhaize. De appartementen werken we volledig af naar de wensen van de klant. Dat verloopt in verschillende fases. Eerst de indeling van de appartementen en de draairichting van de deuren. Dan de keuze van de keukens en de sanitaire toestellen. Daarop volgen de technieken, de keuze van de tegels en de deuren, en tot slot de eindafwerking. De woontorens zijn gebouwd op een sokkel waar aan een zijde op 2 verdiepingen sociale woningen worden ingepland. Wij staan ook in voor de volledige afwerking van die woningen.”

schrikken ons echt niet af, tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers.” Cadiz komt in een groene omgeving te liggen. Wordt het ook een groen gebouw?

KP:“Uiteraard maken we het zo milieuvriendelijk mogelijk. We liggen vlakbij het water en de waterhuishouding van de Vlaamse steden is een hot topic. Daarom zijn er in het gebouw voorzieningen getroffen om het hemelwater zo goed mogelijk op te vangen, met een minimum aan afvoer naar de riolering. Er zijn groendaken en buffertanks voorzien. Zo kunnen we niet alleen de waterafvoer regelen, maar ook het gebufferde water hergebruiken in het complex. De impact op de omgeving zal dus minimaal zijn.”

Het is duidelijk een omvangrijk project.

U bent een tevreden man?

KP:“Inderdaad. Maar bij Besix zijn we daaraan gewend. ‘s Werelds hoogste woontoren, de Burj Kalifa in Dubai, is bijvoorbeeld zo’n omvangrijk project dat we met succes hebben uitgevoerd. Voor het Cadiz-project hebben we de interne tijdelijke vereniging Besix & Vanhout opgericht. Grote projecten

KP:“Als de weersomstandigheden meezitten, halen we de deadlines zeker. Daarbij onderscheidt dit project zich van de omringende gebouwen én het ligt in een wijk die in de lift zit. Ik bouw zo mee aan de expansie van een dynamische stad. Dus ja: ik ben een tevreden man!”

41_COR_CADIZ_V2.indd 43

27/02/14 11:28


44 Cmagazine

Betaalbare appartementen met prachtig zicht Cadiz is een schot in de roos! De appartementen waren in no time bijna allemaal verkocht. Met een budget tussen de 129.000 en de 279.500 euro (excl. kosten) kan je dus nog steeds de trotse bezitter worden van een 1-, 2- of 3-slaapkamerappartement. Prijzen die de huidige vastgoedwaarde in de Cadixwijk weerspiegelen en niet werden berekend op basis van toekomstige meerwaarde of huurrendement. Cores Development wil immers actief bijdragen aan het gezond houden van de Vlaamse vastgoedmarkt.

Cadiz wordt een echte link tussen het water en de binnenstad.

>

De wooneenheden hebben een ruime living en grote terrassen. Omdat de draagstructuur van het gebouw op de gevel rust, kunnen meerdere wooneenheden worden samengevoegd en is de gewenste woonoppervlakte flexibel moduleerbaar. Op de derde etage en bij de penthouses zijn terrassen voorzien van 65 tot 225 m². Door de ingenieuze inplanting van de gebouwen heeft elk appartement een indrukwekkend zicht op de Schelde, het Kattendijkdok, het Kempisch dok, het historische centrum of de rustige binnentuin. Cadiz zal de skyline aan de noordzijde van het Eilandje markant afzomen.

De BESIX-GROEP, een succesvol Belgisch (export)bedrijf BESIX Group NV, de grootste Belgische Groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een indrukwekkende groei en realiseerde enkele zeer indrukwekkende bouwprojecten.

Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundation Group Belgium, BESIX Park, Lux TP, West Construct (Benelux en Frankrijk), is de Groep aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het

41_COR_CADIZ_V2.indd 44

Midden-Oosten. Via haar entiteit Six Construct is de Groep dan weer actief in Centraal-Azië en in de Caraïben. In 2012 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van € 2,1 miljard met 18.000 medewerkers in 17 landen op 4 continenten.

27/02/14 11:28


Cmagazine 45

Een geïntegreerd woonzorgcentrum Buiten de woonunits en de commerciële panden, komt er in het Cadiz gebouw ook een woonzorgcentrum van GZA (GasthuisZusters Antwerpen) met 116 kamers. Afgevaardigd bestuurder van GZA, Dr. Etienne Wauters, was zo vriendelijk om dit project nader toe te lichten. “GZA is een sterk groeiende onderneming die naast 3 ziekenhuizen ook 9 woonzorgcentra in en om het Antwerpse beheert,” opent Dr. Wauters het gesprek.“En we zijn steeds op zoek naar passende locaties ter vernieuwing en uitbreiding van ons huidige aanbod. We zijn op zoek naar nieuwe opportuniteiten. We onderhouden dan ook al lang goede contacten met verschillende bouwpromotoren, waaronder Cores Development. Zo kwam het project Cadiz ons ter ore. Een woonzorgcentrum in een dergelijk project integreren, leek ons van meet af aan een schitterend gegeven. De besprekingen

waren dan ook kort, want op 6 maanden was de samenwerking een feit.” Dr. Wauters: “Het woonzorgcentrum in Cadiz wordt op 2 verdiepingen in de woonsokkel geïntegreerd als een afgesloten gedeelte. Op de benedenverdieping komt een centrale ingang en ook een cafetaria. We kozen voor een ruimtelijk georganiseerde structuur waarin leefgroepen van 16 à 17 bewoners zoveel mogelijk samengebracht worden. Dat doen we ook al in andere woonzorgcentra van onze groep. Maar het innoverende aan dit project, wat

zeker de trend voor de toekomst zal worden, is het feit dat we mensen die zorgbehoevend zijn lokaal integreren! Voorbij zijn de tijden dat we de woonzorgcentra ergens ver van alles en van iedereen wegstaken. Nu ligt het accent op wonen in een genormaliseerde woonomgeving. Cadiz is daarom een uitgelezen plek: in een buurt met winkels en andere faciliteiten, aan een groot, groen plein bij het water waar het aangenaam wandelen is. Kortom, een meerwaarde voor zowel de inwoners als hun bezoek!”

aangenaam kuieren > inHetdewordt straten rond Cadiz!

41_COR_CADIZ_V2.indd 45

27/02/14 11:28


In het nieuwe project Louise Marie worden woontorens net als bij Cadiz gecombineerd met een ‘sokkel’ die open is en een duidelijk publieke functie heeft.

>

46 Cmagazine

In (bijna) alle hoeken van Antwerpen Er wordt gebouwd in Antwerpen. Veel en op verschillende plaatsen. Maar vooral groen, geïntegreerd en duurzaam. Dat Cores Development actief betrokken is in heel wat van deze nieuwe projecten is geen toeval. Dit type stadsontwikkeling sluit immers perfect aan bij de bedrijfsfilosofie.

Groen, duurzaam en geïntegreerd Als een van de vennoten van de THV Louise Marie ontwikkelt Cores Development op een terrein van 7700 m² aan de hoek van de Antwerpse Karel Oomsstraat en Desguinlei een nieuw woonproject. Gezien de stedenbouwkundige context met torengebouwen in de omgeving en de beeldbepalende ligging van het project langs de Singel, werd in het ontwerp gestreefd naar een samenhangend geheel van één of meerdere torenvolumes in een groene open ruimte. De nieuwe woonontwikkeling zal ruimte bieden aan een evenwichtige mix van een - tot drieslaapkamerappartementen. Het ontwerp houdt ook voldoende rekening met de nabijheid van het park Hertoghe. Deze kleine groene ruimte vervult immers een essentiële wijk- en buurtfunctie. Daarenboven vormt het parkje een belangrijke schakel in het beeldkwaliteitsplan van de Groene Singel dat stilaan vorm krijgt. Poponcini & Lootens ir Architecten bvba, kortweg POLO architects, zal als laureaat van de ontwerpwedstrijd instaan voor de plannen. Na een gedegen vooronderzoek naar de mogelijke modellen van inplanting van gebouwen, werd gekozen voor twee verschillende volumes met een markant glazen scherm. De ontwerper zocht naar verblijfskwaliteit in de binnen- en buitenruimtes met veel aandacht voor de randvoorwaarden van geluid, wind, groen en waterhuishouding. De gelijkvloerse ruimte is volledig publiek en zoekt aansluiting met het park en het groene stille karakter van de omgeving. Deze geïntegreerde

aanpak, met aandacht voor de beeldkwaliteit, de duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige inpassing toont hoe eigentijds wonen langs drukke verkeerswegen ook op een duurzame manier kan.

Net als Cadiz, maar ook weer anders Dat dit nieuwe project volledig aansluit bij de manier waarop Cores Development projectontwikkeling in de stad ziet, blijkt duidelijk uit de voorgaande paragrafen. Het groene aspect, de aandacht voor de waterhuishouding, de evenwichtige mix van verschillende types appartementen, daar had projectleider Koen Peeters het ook over in zijn interview. En net als bij Cadiz worden woontorens eveneens gecombineerd met een ‘sokkel’ die open is en een duidelijk publieke functie heeft. Integratie met de stad in al haar aspecten is dus ook hier van cruciaal belang. Maar misschien ligt in dit laatste het net iets anders zijn van het project Louise Marie in vergelijking met Cadiz. Immers, daar waar de integratie op het Eilandje binnen een volledig nieuwe wijk gebeurt, ligt het hier aan de Antwerpse Singel net even anders. Het gaat hier niet om het creëren van een volledig geïntegreerd project, maar wel om een project volledig te integreren in een geheel dat op zich al perfect functioneert. Een mooie uitdaging dus. Maar leiden mooie uitdagingen bij Cores Development niet altijd tot opmerkelijk geslaagde resultaten?

Bezoek de website: www.coresdevelopment.be Maak een afspraak: +32 (0)3 820 82 82

41_COR_CADIZ_V2.indd 46

27/02/14 11:28


“ TTC, het professioneel B2B informatieplatform voor “

de vernieuwende keramiek van morgen. HET INFORMATIEPLATFORM VOOR UW TEGELADVIES Op loopafstand van het MAS heeft Ri.Pa. nv Belgium, sinds 1970 groothandel in vloer-en wandtegels, in de Bordeauxstraat nr. 8 een nieuw trendy informatieplatform geïmplementeerd in het voormalig havenkwartier. Het is een uniek concept dat fungeert als een permanent meeting point waar architecten welkom zijn om zich te informeren over de nieuwste trends inzake vloer- en wandbekleding, fijnplaatmaterialen, laminaat en samengesteld parket.. Daarnaast kunnen vloerders, aannemers en projectontwikkelaars hun klanten doorsturen voor keuzebepalingen. TTC Antwerpen zorgt voor een persoonlijke klantenbegeleiding, waarin zowel de technische kennis als het esthetisch aspect en het geven van kleuradvies centraal staan. Een uniek B2B concept in Antwerpen voor elke professional die denkt aan de toekomst.

Bordeauxstraat 8 2000 Antwerpen T: 03 689 94 99 F: 03 689 41 90

Pub Ripa.indd 47

Dendermondsesteenweg 60-62 9270 Laarne-Kalken E: ttcantwerpen@tiletradecenter.be W: www.tiletradecenter.be

T: 09 367 92 12 F: 09 367 90 75

E: info@ripa.be W: www.ripa.be

19/02/14 16:34


48 Cmagazine

48_COR_Berkendeal_V2.indd 48

27/02/14 11:38


Cmagazine 49

Berckendael Het neusje van de zalm in Assisted Living Een woonomgeving waar een actieve levensstijl de norm is en u net zo goed ontspanning en welzijn als een bruisende, sociale omgeving vindt, met de garantie van een totale service. Dat is Residentie Berckendael in Brasschaat . Op een privédomein van 17.000 m², midden in het groen en toch vlakbij het levendige hart van Brasschaat. Volledig gebouwd volgens de wensen van de klant! En met de top van de faciliteiten die het Assisted Living-concept van Cores Development u kan bieden. Kortom, een knap stukje architectuur dat perfect aan alle reële eisen van een steeds groter wordend deel van de bevolking beantwoordt.

48_COR_Berkendeal_V2.indd 49

27/02/14 11:38


50 Cmagazine Een woonomgeving voor een actieve levensstijl De vormgeving van Residentie Berckendael is geïnspireerd op het klassieke model van de zwart-witte villa dat zo typisch is voor de Bredabaan in Brasschaat. Het is echter geen gewoon woonproject. Je kan hier beter spreken van een woonconcept. Het is meer dan luxueus, het is exclusief. Duurzaam, energievriendelijk met lichte, ruime flexibele units die aan de huidige en toekomstige noden van de bewoners voldoen, volledig in overeenstemming met het Assisted Living-concept. Elke inwoner van de residentie kan hier ‘actief genieten’, in de mate dat hij of zij het wil! Daarenboven is Residentie Berckendael gelegen op een toplocatie aan de rand van het Peerdsbos, met alle shopping- en recreatiefaciliteiten van Brasschaat vlakbij, inclusief een golf- en tennisclub. Het is dus een woonomgeving waar een actieve levensstijl de norm is en waar u net zo goed ontspanning en welzijn als een levendige sociale omgeving vindt, met de garantie van een totale service. Een waaier van comfortdiensten Die totale service wordt in de eerste plaats gegarandeerd door de inwonende conciërge en een huismeester. De conciërge leidt het dagelijkse reilen en zeilen van het domein in goede banen. Bij de huismeester kan u terecht voor een waaier van butlerservices en comfortdiensten die u het leven in uw appartement een pak gemakkelijker maken zoals poets-, strijk- en kookhulp, catering, vervoerservice, boodschappendienst,... tot de organisatie van structurele zorgdiensten aan huis. De zorgdiensten aan huis worden geleverd door Assist, lid van Vebego International, een bedrijf met een bijzonder goede reputatie en jarenlange expertise op het vlak van facility services en gezondheidszorg. Opnieuw een garantie van excellente kwaliteit.

> Vormgeving geïnspireerd op het klassieke model van de typische Brasschaatse villa’s.

Assist staat u bij waar en wanneer u het nodig heeft! CORES Development gaat steeds in zee met de beste partners. Voor de zorgverstrekking bij Residentie Berckendael hebben we daarom gekozen voor Assist, een dochterbedrijf van Vebego International. Assist bouwde zijn ervaring op binnen deze multinational, die 65 jaar geleden in Nederland onder de naam Hago van start ging en uitgroeide tot een sterke bedrijvengroep. Vebego International is nu in zes landen actief maar heeft zijn

48_COR_Berkendeal_V2.indd 50

karakter van familiebedrijf behouden. De groep heeft een onnavolgbare wil om vooruit te gaan. Maar dan wel harmonieus en in samenspraak met alle betrokken partijen. Samenwerking is het sleutelwoord in de aanpak van Vebego International. Binnen deze groep streeft Assist in ons land naar een langdurig partnership met zorginstellingen. Verregaande samenwerkingsvormen bewijzen de grote betrokkenheid van het bedrijf.

Cores Development werkt actief samen met Assist Home Services, de specialist in thuiszorg. Volledig binnen de filosofie van het bedrijf kan Assist hier bouwen op een strategisch partnership met erkende partners als Vleminckveld en Mederi. Als inwoner van Residentie Berckendael bent u dus zeker van uitmuntende thuiszorg.

27/02/14 11:38


Cmagazine 51

Assisted Living

door de ogen van een trendwatcher

Herman Konings is veranderingspsycholoog en beheerder van het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/ nXt. Als trendwaarnemer spreekt hij regelmatig voor bedrijven en onderwijsinstellingen over socioculturele verschuivingen en toekomstverwachtingen.

> Toplocatie aan de rand van het Peerdsbos.

Het nieuwste boek van Herman Konings, De tafel van 7, kwam eind vorig jaar uit en biedt op een alweer eigenzinnige manier een blik op onze toekomst. Net als zijn drie voorgangers wordt het ongetwijfeld een bestseller. Herman Konings is ondertussen uitgegroeid tot Vlaanderens bekendste trendwatcher en wordt graag uitgenodigd om zijn mening op zijn eigengereide manier te verkondigen. In zijn nieuwste boek geeft hij 7 intrigerende trends voor het 14de jaar van de 21ste eeuw. Wat mogen we verwachten? ‘Meer met minder voor meer’, of hoe westerse ondernemers kunnen leren van hun collega’s in de groeilanden. Het wordt ook het jaar van de ‘digiboorlingen’, waar opvoeders leren van de digitale natives, en de technologie van hun analoge ouders. De trend van het ‘onderscheidend onvermogen’ roept een uitdagende vraag op: wat kunnen we leren van de millennials, twintigers en jonge dertigers die zich ondanks hun ‘onvermogen’ aan tijd en geld willen onderscheiden?

>

In Berckendael heerst een aangename sfeer, met veel ‘hospitality’.

2014 zal bovendien gekenmerkt worden door de ‘economie van de persoonlijke informatie’. De systemen gaan slimmer en slimmer om met data over ons! Maar wat krijgen we ervoor terug? Voor de retailsector draait de toekomst om de ‘hospitology’: de sector zal moeten leren van de ervaring met gastvrijheid in de horeca! ‘Amortaliteit’ is eveneens een intrigerende trend. Wat betekent de wetenschap voor de gezondheid van ons, leeftijdslozen? En wat leert technologie van het menselijk lichaam? En dan is er nog het ‘nieuwe subliem’: hoe kunnen we het beste uit verleden en toekomst, schoonheid en onooglijkheid, beeld en geluid, tijd en ruimte laten samenvloeien?

48_COR_Berkendeal_V2.indd 51

27/02/14 11:38


52 Cmagazine

Assisted Living, veel meer dan een serviceflat Als antwoord op de vergrijzing van de bevolking, de overvolle wachtlijsten en de torenhoge dagvergoedingen van serviceflats, ontwikkelde Cores Development het Assisted Living. Dat kwam er uiteraard na een grondige analyse van de woonwensen van zowel de huidige babyboomgeneratie als de toekomstige 65-plussers. De formule legt het accent op een comfortabele en ruime woonoplossing die in volledige eigendom wordt aangeboden. Bovendien krijgt de toekomstige bewoner de mogelijkheid om zijn of haar appartement uit te rusten met een pakket discrete infrastructuurvoorzieningen en een uitgebreid aanbod van diensten en zorg. Zo wordt uw eigendom uit de sfeer van een RVT of een klassieke serviceflat gelicht. In Residentie Berckendael is dit Assisted Living concept tot in de kleinste details geperfectioneerd. Tal van inhouse voorzieningen ondersteunen het nieuwe concept. Er is een fitnessruimte die u alle mogelijkheden biedt om actief te genieten en uw conditie op peil te houden. Het kan ook rustiger, in een spa met zwembad, sauna, hammam en weldoende voetbaden. En in het residential clubhouse kan u in een ontspannen sfeer vrienden of medebewoners ontmoeten. Residentie Berckendael is dus het neusje van de zalm op het gebied van Assisted Living. Het juiste antwoord op de vereisten van onze klanten!

Assisted Living

door de ogen van een trendwatcher

Lees ook het boek ‘De tafel van 7’.

Zoals gezegd is Herman Konings niet aan zijn proefstuk toe en leverde hij een jaar of twee geleden ook al een intrigerend werkstuk af. Het boek kreeg de naam ‘Sub Rosa. Geïnspireerd toekomstkijken’ mee. In de titel zit een acroniem dat naar de inhoud verwijst. Rosa staat voor Radicaal, Openhartig, Saamhorig en Aanstekelijk. In dat boek gaat onze trendwatcher uitvoeriger in op de babyboomers, de doelgroep bij uitstek voor het Assisted Living-concept van Cores Development. Die babyboomers zijn massaal de arbeidsmarkt aan het verlaten en gaan vervroegd met pensioen, met als resultaat dat ze nog heel wat kapitaal en hopen tijd hebben om te besteden aan retail en andere dingen, zoals vastgoed bijvoorbeeld. Tijdens de drie eerste jaren van het pensioen (de zogeheten wittebroodsjaren) zijn de belangrijkste uitgavenposten retail en reizen. Ironisch genoeg profiteren de babyboomers ten volle van de economische recessie: een aantal zaken wordt goedkoper en daar genieten de gepensioneerde babyboomers gretig van. Dat ze voor een concept als Assisted Living kiezen, is volgens Herman Konings dan ook heel normaal en ligt binnen de lijn van de verwachtingen. Herman Konings:“Assisted Living is voor de babyboomers een uitstekende oplossing. Zij zijn er zich van bewust dat ze zich moeten voorbereiden op dit leven na het werk en nemen dan ook heel wat initiatieven in die richting. Uiteraard zoeken ze liever naar kanten-klare pakketten, maar ze huiveren van het aanbod aan serviceflats. Zij zijn de rock-’n-rollgeneratie en ze willen wel wat meer dan het klinische aanbod van de serviceflats. De sfeer moet aangenamer, er moet wat meer ‘hospitality’ bijkomen. Dat is de sfeer waar ze naar op zoek zijn. Daarom kunnen ze het concept van Assisted Living best smaken.” En als een trendwatcher er zo over denkt, dan is er voor het Assisted Living-concept van Cores Development ongetwijfeld een mooie toekomst weggelegd!

Assisted Living is in Residentie Berckendael tot in de > kleinste details geperfectioneerd.

48_COR_Berkendeal_V2.indd 52

Voor meer informatie over onze projecten, neem een kijkje op www.coresdevelopment.be of contacteer ons via 03 820 82 82

27/02/14 11:38


Reken op

Assist Facilities Ons Assisted Living concept biedt in verscheidene woonresidenties een breed pallet van zorg- en comfortdiensten: -

Huishoudhulp

-

Thuisverpleging

-

Persoonlijke hulp en verzorging

-

Woonassistent

-

Catering

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Mieke Konings of Jan Denissen op het nummer 03/286 68 82. www.assistzorg.be

Ad 210 x 280 bloem.indd 1 Pub Assist.indd 53

29/11/2013 10:24:26 24/02/14 11:09


54 Cmagazine

LIFESTYLE

CULTUUR VOOR SENIOREN DE GOUDEN JAREN Gaat u binnenkort met pensioen? Proficiat, u hebt het verdiend. Een nieuwe levensfase begint en u krijgt een onbetaalbaar geschenk: voortaan is uw tijd helemaal van u alleen. Gebruik hem goed!

54_COR_Senioren_V2.indd 54

27/02/14 12:50


Cmagazine 55

Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of op het punt staan dat te doen, is het klassieke beeld van de senior voorbijgestreefd. De moderne zestigplusser is actief, voelt zich jong en wil met beide voeten in het leven blijven staan. Gelukkig zijn er mogelijkheden in overvloed om dat te doen... De bruisende wereld van de cultuur Liefhebbers van muziek en toneel worden in ons land op hun wenken bediend. We hebben niet alleen operagezelschappen van topniveau in de Vlaamse Opera en De Munt maar ook klassieke ensembles die heel de wereld ons benijdt, terwijl grote evenementen als het Festival van Vlaanderen ronkende namen uit binnen- en buitenland op het podium brengen. Ons theateraanbod is al even rijk en gevarieerd en bestrijkt het hele spectrum van experimenteel tot klassiek en populair: het Toneelhuis in Antwerpen, het NTG in Gent, de KVS in Brussel, allemaal brengen ze boeiende producties en trekken ze volle zalen. Ballet, musical, jazz, kleinkunst... waarom thuis voor de televisie zitten als u het allemaal in het echt kunt zien?

54_COR_Senioren_V2.indd 55

Ontdek uw eigen stad... Vroeger moest u altijd wel iets doen en had u zelden of nooit de tijd om rustig door uw eigen stad te kuieren. Waag het experiment, beeld u in dat u als buitenlander op bezoek bent en loop langs bij de toeristische dienst om brochures te verzamelen. Wedden dat u een heleboel schatten zult vinden waarvan u het bestaan nooit had vermoed? Kerken en monumenten, musea en mooie plekjes... u zult uw vertrouwde omgeving met nieuwe ogen zien. Boeiende ontdekkingen gegarandeerd.

... en word toerist in eigen land Hoe goed kent u Vlaanderen, Brussel, Wallonië? Hoe vaak hebt u bijvoorbeeld de tijd gehad om onze mooie hoofdstad te verkennen, pittoreske plekjes in de Ardennen te ontdekken, te genieten van de rust van het groene Limburg? Toen u nog werkte, waren de vakantiedagen geteld en was u al blij dat u even aan de werkstress kon ontsnappen – om hem te ruilen voor de stress van luchthavens in het piekseizoen, overbevolkte badplaatsen en noem maar op. Nu hebt u tijd in overvloed en kunt u écht vakantie nemen. Het hoeft u zelfs

27/02/14 12:50


56 Cmagazine

LIFESTYLE

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd Mist u de sociale contacten van het werk of hebt u gewoon graag mensen om u heen? Geen probleem... ook hier is de cultuur uw beste vriend. De meeste gemeenten hebben actieve seniorenverenigingen die interessante activiteiten organiseren, van toneeluitstappen tot museumbezoeken, lezingen en concerten, lessen in schilderen of yoga, uitstappen...

bijna niets te kosten: met het seniorenbiljet van de NBMS (vanaf 65 jaar) reist u voor slechts zes euro heen en weer tussen alle bestemmingen van het land, en met de MOBIBkaart van De Lijn zijn tram en bus volledig gratis... en kunt u zelfs vier kinderen tot en met 11 jaar meenemen!

Neem de draad weer op van hobby’s of passies die u wegens tijdsgebrek of andere verplichtingen hebt moeten opgeven: ga bij een koor, word opnieuw de ster van de planken bij het amateurtoneel, sluit u bij een leesclub aan – de plaatselijke bibliotheek kan u de weg wijzen – haal de viool, de klarinet of dwarsfluit van onder het stof en informeer bij de muziekacademie of u les kunt volgen, word zelf actief in het verenigingsleven... als u niet oplet, komt u weer tijd tekort! Keuze in overvloed, u merkt het. Maar wat het ook wordt, één ding zult u vast en zeker leren: u bent nooit te oud voor cultuur, met een grote of een kleine C...

ASSISTED CULTURE Ook in Assisted Living, een van de concepten waarmee CORES Development zich profileert, is er ruimte voor cultuur.

Deze nieuwe manier van wonen mikt specifiek op de generatie van de babyboomers, met een originele formule als interessant alternatief voor een klassieke serviceflat of een RVT: ruime, luxueuze koopappartementen op uitstekende locaties – in de stad of in het groen – met een infrastructuur en een dienstenaanbod die haarfijn afgestemd zijn op het comfort van oudere bewoners. Praktische voorzieningen, van een noodoproepsysteem tot aangepast sanitair, en comfortdiensten op maat, zoals een maaltijdenservice, poets-, strijk- en kookhulp of thuisverpleging, maken uw leven als 65-plusser een stuk aangenamer en bevrijden u van de dagelijkse karweitjes... zodat u meer tijd overhoudt voor uw echte interesses.

54_COR_Senioren_V2.indd 56

Een huismeester of woonassistente staat altijd voor u klaar, ook om kaartjes voor de opera of het toneel te reserveren, een taxi te regelen of u te informeren over de culturele en ontspanningsmogelijkheden in de omgeving. Levensbestendig wonen heeft nog een ander voordeel, want omdat het concept mensen van uw eigen generatie aanspreekt, mensen die zo dynamisch zijn als u, legt u snel nieuwe contacten en kunt u samen activiteiten plannen: lessen yoga of tai chi, een kookcursus volgen, met uw nieuwe kennissen een uitstap maken, op toneelbezoek gaan en noem maar op. Als u er zin in hebt, natuurlijk, want Assisted Living is niet alleen synoniem van comfort en zekerheid, maar ook van een totale vrijheid...

27/02/14 12:50


Inbraakwerende deuren. Binnendeuren. Italiaans design.

Minister Delbekelaan 12-14 2170 Merksem 03 366 21 68 info@weber.be www.weber.be

Pub Weber.indd 57

24/02/14 11:30


58 Cmagazine

met z’n tweeËn je bent jong en je wilt wat Jullie zijn al een tijdje een stel. Leuke dingen samendoen. Gaan eten, gaan stappen, een weekendje weg of zelfs al eens met z’n tweeën op vakantie gegaan. Alles loopt op rolletjes en je begint aan een toekomst met z’n tweeën te denken. Maar die volgende stap zet je niet zomaar. We geven jullie graag enkele tips en tricks om tafel en bed net dat ietsje vlotter te delen...

58_COR_koppels_V2.indd 58

27/02/14 11:47


Cmagazine 59

Wel of geen boterbriefje? Jullie hebben drie mogelijkheden: trouwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. De verschillen tussen de drie stelsels zijn groot: Trouwen: opnieuw zijn er drie opties. Onder het stelsel van de scheiding van goederen behoudt elke partner zijn eigen bezit. Onder het stelsel van gemeenschap vallen alle goederen binnen het huwelijk (en worden ze in het geval van een scheiding gelijk verdeeld). Het derde, het zogenaamde wettelijke stelsel, is wat ingewikkelder: het combineert de goederen die elke partner voor het huwelijk bezat met de gemeenschappelijke die na het huwelijk worden verkregen; in het geval van een scheiding, worden alleen die laatste verdeeld.

gepubliceerd, zodat mensen die niet in de buurt wonen toch hun keuze kunnen maken. Natuurlijk zijn er ook alternatieven: jullie kunnen gewoon geld vragen of een mooie reis, abonnementen op kranten of tijdschriften, een bijdrage aan jullie verbouwingsplannen, enzovoort. Hebben jullie alles al of willen jullie iets voor een ander doen? Vraag jullie gasten dan om een storting op de rekening van een goed doel: Amnesty, 11.11.11., Artsen Zonder Grenzen, Greenpeace.... Is dat geen mooie start voor jullie nieuwe leven?

Wettelijk samenwonen: jullie leggen een “verklaring van wettelijke samenwoning” af op de burgerlijke stand van de gemeente en sluiten een samenlevingscontract, waarna jullie zonder problemen en met de nodige garanties samen kunnen huren of kopen. Feitelijk samenwonen: het vereist geen enkele formaliteit maar geeft ook geen enkele bescherming. Elke partner blijft eigenaar van zijn goederen en alleen zaken die jullie samen kopen en betalen (en eventueel een gezamenlijke bankrekening) worden gedeeld. Het bovenstaande is natuurlijk slechts een summier overzicht. De formule die jullie kiezen, zal nog veel meer gevolgen hebben, op fiscaal vlak, voor de sociale zekerheid, het erfrecht enzovoort. Om er het fijne van te weten, bezoeken jullie best een notaris: hij is de expert! Waar is dat feestje? Als jullie de grote stap zetten, met of zonder huwelijks- of samenlevingscontract, mag dat worden gevierd... en zullen de gasten die jullie op het feest uitnodigen graag een geschenkje geven. Maak het iedereen gemakkelijk en zorg voor een huwelijkslijst (laten we hem zo maar noemen, ook als jullie niet langs de schepen van burgerlijke stand passeren). De klassieke formule, een lijst die jullie bij een winkel neerleggen, heeft een heleboel voordelen: jullie kiezen precies de spullen die jullie leuk vinden... en krijgen meestal een mooie korting van de winkel. Informeer of de lijst ook online kan worden

58_COR_koppels_V2.indd 59

Een eigen nestje huren of kopen? Huren is de meest flexibele oplossing, in afwachting van meer ambitieuze plannen. Maar kijk de kat goed uit de boom. De huurmarkt in de meeste steden is immers krap en de huurprijzen dus hoog. Hoewel er in grootsteden als Gent en Antwerpen al verschillende initiatieven zijn opgestart om het aanbod op de huurmarkt te verhogen, blijft het uitkijken en afwegen. Vergelijk, bekijk de hypotheekvoorwaarden van de verschillende banken en let er vooral op dat je geen maandhuur gaat betalen die nauwelijks verschilt van de aflossing van een hyphotheek. Hou ook in je achterhoofd dat een eigen huis of appartement een veilige investering is voor de toekomst. We kennen allemaal de problemen met de vergrijzing en de financiering van de pensioenen...

27/02/14 11:47


60 Cmagazine

Veel hangt natuurlijk af van jullie budget, jullie vooruitzichten en de mogelijke steun van ouders of grootouders – aarzel zeker niet om er met hen over te praten! Wees hoe dan ook realistisch, reken alles netjes uit, onderhandel met verschillende banken en financiële instellingen over de voordeligste hyptheektarieven... en vergeet niet dat jullie ook na de aankoop uitgaven zullen moeten doen voor eventuele verbouwingen en jullie interieur. En hoe hou je het gezellig? Hoe zullen jullie dat nestje inrichten? Als jullie elk al spullen hebben, zullen jullie onvermijdelijk keuzes moeten maken – doe water bij de wijn en houd rekening met elkaars gevoelens. Is dat bankstel of dat buffet echt een ruzie waard? Als jullie een beetje handig zijn en bereid om zelf naar de

58_COR_koppels_V2.indd 60

verfrol en de behangerskwast te grijpen, kunnen jullie met een beetje fantasie een prachtig resultaat verkrijgen, met de bijkomende voldoening dat het helemaal van jullie is. Hebben jullie nog veel dingen nodig en zitten jullie krap bij kas? Wees dan creatief en onthoud dat jullie echt niet verplicht zijn om te kiezen tussen IKEA of duur design. Er zijn immers tal van mogelijkheden zoals veilingen, tweedehandszaken of kringloopwinkels, waar vaak aardig wat koopjes te rapen vallen. Bovendien vind je meer en meer winkels die aan hergebruik van materialen doen. Zij bieden vaak originele alternatieven met een mooie prijs-kwaliteitverhouding. Lees ook het kadertje over recyclage à la Mona, het is een tip die je zeker kan en mag volgen.

27/02/14 11:48


Cmagazine 61

Recyclage à la Mona In de gezellige Hasseltse binnenstad opende Mona (Simone Claes) een winkeltje vol met leuke interieurspulletjes, accessoires en decoratie. Al ergens anders gezien, zal je zeggen. Inderdaad, maar bij Mona draait het allemaal om het hergebruiken van spullen. En, vooral, er een eigen creatieve toets aan geven.

Mona: “De laatste jaren kan je meer en meer van een recyclage trend spreken. Mensen zijn bewuster bezig met hét leven en de kwaliteit ervan. Milieu en milieuvriendelijk staan bovenaan de ‘zo wil ik leven’ lijstjes. De grote ketens, massamarkten en oneindige veelvouden van hetzelfde aanbod wekken meer en meer afkeer. Mensen zijn terug op zoek naar unieke spullen die hun identiteit naar voren doet komen. De recyclage van meubels, stoffen en andere gebruiksvoorwerpen is origineel, goedkoper en niet te vergeten hip. Ook het voldane gevoel na aanschaf is mooi meegenomen. Voor mij is het al jaren een uitdaging om met de materialen die ik heb, die ik krijg of die ik her en der op de kop kan tikken, iets moois en nuttigs te maken. Liefst iets wat kan bijdragen aan een beter, leuker leven en een goed humeur. Het geeft me erg veel voldoening wanneer ik de glimlach en het plezier zie bij mijn klanten als ze iets leuks vinden.”

58_COR_koppels_V2.indd 61

Bij Mona’s Shop “Prul met Stijl” vind je betaalbare recyclage van meubels, wandtapijten, kussens, accessoires, en nog zoveel meer. “Ik probeer de spullen te verkopen aan de laagst mogelijke prijs. Zo kunnen ook mensen met een kleiner budget bij mij terecht. De bedoeling is dat ik kan verkopen om opnieuw te creëren …. De cirkel moet rond blijven, hé … en het blijft eerlijk handelen. Dat duurt immers het langst, toch?!” Je kan contact opnemen met Mona via haar webpagina www.prulmetstijl.be en/of via haar facebookpagina: Mona’s Prul met Stijl. Je krijgt er tips, nieuwtjes en een dagelijks overzicht van nieuwe werken en spulletjes. Via deze twee wegen kan je ook bestellen, Mona stuurt met plezier haar spulletjes naar hun nieuwe eigenaars.

27/02/14 11:48


62 Cmagazine

DE DEUR STAAT OPEN, LOOP MAAR BINNEN! Conversatiemanagement, tweerichtingsverkeer, proactieve contacten, transparante communicatie. Werner Lauwers, conversatiemanager van Cores Development, legde er in het vorige nummer van het C-Magazine uitgebreid de nadruk op. Open zijn, het gesprek aangaan met de prospecten, de kopers, maar ook de buurtbewoners. Je kan die boodschap op allerlei manieren overbrengen, maar hoe zet je de mensen er effectief toe aan om van de vroegere eenrichtingscommunicatie over te stappen naar daadwerkelijk overleg tussen alle betrokken partijen? Hoe haal je daar de drempel naar beneden? Werner vertelt het ons!

>

Met ombudsman Werner kan je zonder schroom praten!

De ombudsman Als je het woordenboek erop naslaat, staat ombudsman synoniem voor bemiddelaar, intermediair, klachtenman en scheidsrechter. Maar ook en vooral voor vertrouwenspersoon, iemand met wie je zonder schroom kan praten, iemand wiens deur altijd openstaat. En dat wil Werner Lauwers in de eerste plaats zijn, iemand met wie je conversatie voert. “Ik zal eerlijk zijn, de functie van ombudsman is niet nieuw. Bij overheden en ook in de privésector bestaat zoiets al tientallen jaren,’ geeft Werner toe. ‘Maar, in de immowereld zorgen we hiermee voor een echte primeur. Wij willen aangeven dat we als bedrijf anders zijn dan de klassieke spelers, want wij nemen de klant serieus, we luisteren naar hem. De functie van ombudsman is er om een conversatie aan te gaan met klanten, overheden, grondeigenaars, lokale instanties en buurtbewoners van vastgoedprojecten. Het begrip ombudsman is alom bekend, het is laagdrempelig en daarom precies hebben we ervoor gekozen om die functie bij Cores Development in het leven te roepen. Daarom staat ook op iedere pagina van onze website: wij willen open zijn, wij willen een gesprek aangaan met u. Hier is onze ombudsman en u kunt hem contacteren via mail of telefoon.”

62_COR_Werner_V2.indd 62

28/02/14 14:22


Cmagazine 63

> CORES Development zoekt graag een oplossing voor uw probleem. Open zijn kan risico inhouden Als je kiest voor een transparante manier van werken, ga je mensen uiteraard ook een blik gunnen in de interne keuken. Enerzijds is dat risicovol, maar anderzijds kan het ook een hulpmiddel zijn om het de volgende keer nog beter te doen. In de bouwwereld duiken af en toe problemen op of ontstaan er misverstanden. Is het dan niet beter om het probleem te onderkennen, samen met de klant en alle mogelijke stakeholders? Op die manier kan je toch het best tot een oplossing komen. Het minste wat je voor een klant kunt doen, is constant in gesprek met hem blijven. Het is een filosofie van de open deur, een risico ja, maar zo vermijd je dat mensen je achteraf dingen kwalijk nemen. Als je open met mensen praat, een probleem zelf aankaart en al een mogelijke oplossing voorstelt, is dat toch veel beter dan dat mensen het via andere kanalen te horen krijgen! Want wat ze nu te horen zullen krijgen is niet dat Cores Development een probleem heeft, maar dat het een probleem ziet en er ook meteen een oplossing voor biedt.�

â–ˇ

62_COR_Werner_V2.indd 63

28/02/14 14:22


64 Cmagazine

WERNER LAUWERS

Kort op de bal kunnen spelen Open zijn, als ombudsman optreden, oplossingen aanbieden betekent dat je kort op de bal moet kunnen spelen. Je moet op elke voorziene én onvoorziene verandering van de markt kunnen reageren. Je moet dus de middelen hebben om dit aan te pakken. Met andere woorden, je kan dat allemaal wel willen doen, maar je moet het ook kunnen. “De koe bij de horens vatten, is een uitdrukking die we bij Cores Development maar al te goed kennen. Wij kunnen kort op de bal spelen, nieuwsbrieven op papier uitsturen, klanten persoonlijk via mail contacteren, gerichte e-mailacties ondernemen, daar hebben we effectief de middelen voor. Het blijft dus niet bij praten, we doen ook de dingen waar en wanneer ze nodig zijn. Wij hebben bijvoorbeeld in onze database adresgegevens van mensen die ooit belangstelling hebben getoond voor een bepaald project. We kennen hun voorkeuren, hun visies en hun bekommernissen. Zo kunnen we zeer direct en snel communiceren bij elke verandering in de bestaande situatie. We spelen dus niet alleen kort op de bal, we spelen ook op de juiste manier op de bal. Wanneer er op een project enkele penthouses vrijkomen, is het immers onnodig om dat te communiceren aan iemand waarvan we weten dat hij op zoek is naar een eenslaapkamerappartement.” Als communicatieman, als conversation manager kan Werner dus inderdaad snel op een verandering van de marktsituatie reageren. Maar kan hij als ombudsman even kort op de bal spelen? “Dat kan ik misschien het best met een concreet voorbeeld illustreren,” antwoordt Werner meteen. “In Duffel loopt op dit ogenblik een klein project van 20 appartementen. Hierover hebben we ook

62_COR_Werner_V2.indd 64

gecommuniceerd met de buurtbewoners van wie de grond aan het bouwterrein grenst. Na die communicatie kreeg ik bijna onmiddellijk een e-mail op mijn ombudsmanadres van een koppel buurtbewoners. Zij hadden heel concrete vragen die niet in hun gemeente door de ambtenaren konden worden beantwoord, omdat die enkel over een plattegrond beschikken en niet veel meer. Wel, een week later zat het koppel hier aan tafel met een van de bestuurders. Dankzij een goeie informatiestroom kon hij op elk van hun vragen het perfecte antwoord geven. Dat bewijst voor mij dat we die ombudsmanfunctie efficiënt kunnen laten werken, en niet alleen voor kopers, maar ook voor alle andere betrokken partijen. Daarnaast vind ik ook dat je als ombudsman proactief kan werken. Als ik bijvoorbeeld in de buurt

28/02/14 14:22


Cmagazine 65

>

Bij CORES Development werkt iedereen samen om een klantvriendelijke service te garanderen.

Edegem. Ik speel dan eerder de rol van facilitator, van bemiddelaar. Ik probeer gewoon het gesprek gaande te houden, de oplossing moet van hen komen.” Het succes van de ombudsmanservice

van een van onze projecten kom en ik zie een vrouw haar stoep schoonvegen, dan stap ik op haar af en vraag ik wat ze ervan vindt dat er zo’n project komt. Dat kost noch veel tijd, noch veel moeite en je toont meteen dat je als bouwpromotor ook interesse hebt voor wat de mensen echt denken, je krijgt meer voeling.” Volgens Werner stopt de rol van de ombudsman van de bouwpromotor trouwens niet wanneer de bouwwerken effectief starten en de verantwoordelijkheid bij de bouwondernemer komt te liggen.“Op dat ogenblik gaan wij helpen om de partijen zo snel mogelijk bij elkaar te brengen,’ legt hij uit. ‘Ook wij gaan mee aan tafel zitten om samen te zoeken naar een mogelijke oplossing. Dat gebeurde hier onder meer al voor het project Cadiz en voor de Mills in

62_COR_Werner_V2.indd 65

“Stilaan begint onze ombudsmanservice aan te slaan. We hebben al gemerkt dat mensen verrast zijn dat wij een ombudsman hebben. Ze waarderen het dat we ons blijven inzetten gedurende het hele proces van project tot afwerking van het gebouw. We proberen trouwens constant om de conversatie tussen ons en onze klanten te verbeteren. Zo zijn we sinds een maand of drie met nieuwsbrieven begonnen op al onze werven, zodat mensen ook op de hoogte blijven van de evolutie op de werkvloer. Daarmee zijn we de mensen voor, ze hoeven ons niet te bellen over de stand van zaken, ze krijgen die op het juiste moment en ze hoeven zelf niet te gaan kijken op de werf. Ze lezen precies wat er gebeurd is en nog te gebeuren staat en we bieden daarenboven een extra blik achter de schermen. Daarmee start je ook weer een conversatie op, want je nodigt mensen in die nieuwsbrief ook uit om te reageren, je geeft ze een contactadres, je verlaagt alweer de communicatiedrempel.” Op lange termijn zal deze aanpak zeker meer klanten opleveren. De tevredenheid van de klanten is groter, ze zullen bij een tweede aankoop meer geneigd zijn om terug bij Cores Development te komen aankloppen en ze zullen hun goede ervaring ook delen met vrienden en familie.. “Je hebt in Nederland een website waarop mensen hun mening kunnen ventileren over bouwbedrijven en ze ook een score kunnen toekennen. Een soort Tripadvisor voor de bouw. Potentiële kopers gaan natuurlijk eerst zo’n website bekijken vooraleer ze

28/02/14 14:22


66 Cmagazine

WERNER LAUWERS

een keuze maken. Zo’n website of platform bestaat nog niet in België, maar stel dat die er wel zou zijn voor projectontwikkelaars zoals wij. Ik ben ervan overtuigd dat we daar hoog zouden scoren. Vooral omdat wij het onderscheidend vermogen hebben om de vinger op een probleem te leggen en dat we dat probleem daarna ook effectief proberen op te lossen. Een ombudsmanservice verhoogt de klantentevredenheid. Onze ombudsmanservice is dus voor de buitenwereld een succes. Maar ook binnen het bedrijf werpt deze aanpak zijn vruchten af. De klantentevredenheid verhoogt immers ook de sfeer binnen Cores Development. De verkopers voelen dat en de technische mensen ook. Natuurlijk zijn er af en toe lastige klanten, mensen die hun beklag komen doen. Dat is hun goed recht, want ze hebben een flinke investering gedaan. Maar waar vroeger 50% van de kopers kwam klagen, is dat aantal nu gezakt tot nauwelijks 10%, een groot verschil dus. Dat zorgt voor enorme rust in het bedrijf en op de werf. De ombudsmanservice betekent dus inderdaad een enorme meerwaarde voor zowel kopers als Cores Development zelf!”

>

Werner Lauwers

Neem contact met ons op! Bel 03/820.82.82 of stuur een mailtje naar ombudsman@coresdevelopment.be

62_COR_Werner_V2.indd 66

28/02/14 14:22


DE BUURT 3

Alle dagen open vanaf 10:30. De keuken is doorlopend open van 12:00 tot 22:00

03 820 82 82

Ziekenhuis

Kinderopvang

Golfterrein

Zwembad

Tennis- en squashvelden

Bibliotheek

Sportcentrum

Gemeentehuis

Supermarkt

Basiliek

School

Bushalte

Park/recreatie

Commercieel centrum

Cores Development NV Heistraat 71 2610 Wilrijk info@coresdevelopment.be www.coresdevelopment.be

Prins Boudewijnlaan 220 - 2650 Edegem +32 (0)3 440 12 89 +32 (0)3 440 68 48 www.despecht.be

Pub Despecht.indd 67

24/02/14 11:58


2010: Kattendijkdok Eilandje Antwerpen: CORES DEVELOPMENT zet zijn schouders mee onder de herontwikkeling van de Douanegebouw-site. 2015: CADIZ: Oplevering van 40.000 m² LIVE, CARE WORK & SHOP, en nieuw aangelegd buurtplein.

GEEF BUURTVERPAUPERING GEEN KANS. CONTACTEER ONS:

03 820 82 82 OF INFO@CORESDEVELOPMENT.BE

Oude en niet-gerenoveerde woningen geraken steeds moeilijker verkocht, dit kan leiden tot verpaupering van woonwijken. Heeft u een oud pand dat staat te verkrotten en niet verkocht geraakt? Contacteer CORES DEVELOPMENT en dan helpen wij u om van uw buurt weer een leefbare en kwalitatieve woonomgeving te maken.

URBAN LANDSCAPERS® SINCE 2006

Cores Development NV I Heistraat 71 I 2610 Wilrijk I www.coresdevelopment.be

Pub Cores.indd 68

24/02/14 11:56