CORES Magazine 2 - Najaar 2012/Voorjaar 2013

Page 1

magazine

winter 2012 - lente 2013

SMART

GREEN

LIVI N G

Leven in het groen De do’s en don’ts van mede-eigendom Achter de schermen van ‘t Groen Zuid Wonen in de Cadixwijk: Francesca Vanthielen is fan

Energiezuinig

bouwen


U R B A N

L A N D S C A P E R S

®

S I N C E

2 0 0 6

ASSISTED LIVING

De woonoplossing op maat voor de babyboomgeneratie .

Onze bevolking vergrijst, dat heeft u vast ook gemerkt. Tegen 2030 is één op de drie Belgen ouder dan 60. Uit recente studies blijkt dat de senioren van vandaag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Cores Development, ontwikkelaar van hedendaagse leef- en woonconcepten, beantwoordt met zijn ‘Assisted Living’ meegroei-appartementen, aan de wensen van de babyboomgeneratie. De bewoners van een ‘Assisted Living’ appartement kunnen genieten van ‘à la carte’ professionele hulp binnen handbereik dankzij op maat gesneden zorgen comfortpakketten. De aankoop van een ‘Assisted Living’ appartement valt onder de bescherming van de wet Breyne, en is een toekomstgerichte investering. Het appartement wordt, in tegenstelling tot een service at of kamer in een rusthuis, uw volledige eigendom. Bovendien heeft iedereen de mogelijkheid om het aan te kopen, en zijn er geen wachttijden of leeftijdsrestricties.

‘A S S I S T E D L I V I N G ’ P R O J E C T E N

by Cores Development - Urban Landscapers® since 2006 & Condominium

by Cores Development - Urban Landscapers® since 2006 & Gands

by Cores Development - Urban Landscapers ® since 2006

DRIE EIKENSTRAAT, EDEGEM

BREDABAAN, BRASSCHAAT

TRANSVAALSTRAAT, LIER

Appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers

Luxe appartementen met 2, 3 of 4 slaapkamers

Appartementen met 1 of 2 slaapkamers

Contacteer ons voor meer info: Heistraat 71

2610 Wilrijk

03 820 82 82

info@coresdevelopment.be

www.coresdevelopment.be


magazine 03

D

INHOUD

04 09 13 19 25 29 32 36 41 45 52 56 58 63

De menselijke kant van projectontwikkeling Wonen in de Cadixwijk, Francesca Vanthielen is fan Leven in het groen Assisted living

e tweede editie van het Cores Magazine is net van de pers gerold. We hopen u opnieuw een stukje inkijk te bieden in het dagdagelijks functioneren van ons bedrijf, want er staat heel wat op stapel: deze keer met het accent op “groen”.Bij Cores Development staat ‘smart, green living’ altijd voorop, daarom besteden we in deze editie ruim de aandacht aan projecten die grensverleggend omgaan met de uitdagingen die de huidige maatschappij voorlegt aan wonen.

Achter de schermen van project Groen Zuid Interieurinrichting, de kers op de taart Woonoplossingen op maat Trends tussen de potten en de pannen De do’s en dont’s van mede-eigendom Het kostenplaatje van wonen Energiezuinig bouwen Doordacht en creatief omgaan met woonoppervlakte Verhuizen, meer dan inpakken alleen

Of het nu gaat om energiebesparend bouwen of slim omgaan met kleinere oppervlaktes: we doen ons best om als bedrijf én als urban landscaper op het voorfront van de innovatie te staan. We brengen u graag ook op de hoogte over onze laatste nieuwe projecten, en vroegen zowel een tuinarchitect als interieurontwerpster naar de ins en outs van hun beroep. Daarnaast vroegen we aan Francesca Vanthielen hoe het leven in de hippe Kattendijkbuurt haar bevalt, en stelden !"!!#"$%&&'!("&)*!#"$'!"$!"+#)#,'-.!"/)#0"1)#"!!#" woning aankopen uitgebreid in het licht stelt.

Terugblikken en vooruitdenken

We hopen dat u geniet van deze lectuur, en dat u gauw eens bij ons binnen springt voor een verdere kennismaking. We antwoorden graag op uw vragen en stellen met alle plezier onze huidige projecten persoonlijk aan u voor. Tot binnenkort! Het Cores team

Cores Development heet u van harte welkom voor een inspirerend gesprek over uw optimale woonoplossing.

Marketing en Communicatie Manager: Sophie Deprez Productie: Gicom www.gicom.be ! www.digi-mag.be Algemene Directie: Gisèle Speaker "#$%&'( ')*'+,-. Barbara Degeyter Productie: Catherine Beaucourt


04

magazine

De menselijke kant Van analyse tot meerwaarde Sophie Deprez, Chief !""#$%&'()*+,%#$)-&.) Cores Development, heeft niet veel vragen nodig om haar aan te vuren /&.0#12)##1)&1/#$3&#45) We vroegen haar hoe en 3!!$'()4''$!")"#12#1) voor Cores Development 6&#7#1)'(2)8#/)!9)1&#:4-!:4) aankomt, en luisterden na die ene vraag naar haar enthousiaste verhaal over marktanalyses, verschillende 6('1/#19$!,#(#1)#1)0#) ##:4&;#)7!#6/!%8/)3'1) !$#2) Development om dat vage -#;$&9)<"##$4''$0#=)!9)##1) 7&13!((#)"'1&#$)&1)/#)3:((#15) >#)('/#1)-&.)0#7#);$'';) ?!98&#)''1)8#/)4!!$0@

De voorbereiding Sophie Deprez: “ Elk project start met een grondige analyse en dat al in de fase van de aankoop van de grond. Mijn collega’s die het stedenbouwkundige traject begeleiden gaan dan op pad om informatie te sprokkelen over de voorwaarden waaraan een mogelijke ontwikkeling moet voldoen. Wat ik doe is eigenlijk het leukste deel van het werk: nl. de menselijke kant van het verhaal in kaart brengen om voeling te krijgen wie er in de buurt woont, leeft, werkt, sport en ontspant, welke instroom,.... Alles wordt bekeken om een concreet beeld te krijgen van de buurt, de mensen, wat er leeft, wat het aanbod is en waar er mogelijk nog nood aan is. Het is een heel analytische fase die eigenlijk de blauwdruk vormt van het concrete woningaanbod dat we uiteindelijk op de markt gaan brengen. We !"#$!$%&'$(& !")$*&($&+,'$(+$%&-.%&/$& toekomstige bewoner. Dit laat ons toe om woonconcepten te ontwikkelen die het bestaande woonaanbod verrijken en die meer en beter afgestemd zijn op de noden en wensen van onze klanten. Het verhaal van conceptontwikkeling gaat echter veel verder dan het determineren van een residentiële invulling: we kijken bijvoorbeeld of we nog iets extra kunnen doen om het project maatschappelijke draagkracht te geven in de buurt, en dat kan verschillende vormen aannemen. Soms is dat een speeltuintje dat we niet meteen terugvinden in de nabije omgeving: jonge mensen en starters, die bij hun eerste aankoop ook denken aan gezinsuitbreiding, vinden het mooi meegenomen als er ook een stukje speelomgeving voorzien is. Maar het kan ook een aanvullend aanbod “commercieel vastgoed zijn: zoals ons project in de Cadixwijk het geval is. We merkten dat er nog steeds geen echte su-

permarkt op het Eilandje aanwezig was, en dat hebben we kunnen veranderen door Delhaize in ons project te betrekken. Dat was dan uiteindelijk voor de hele buurt een aangename meevaller. Ook ons verhaal van ‘assisted living’ is voortgekomen uit dergelijke analyse. We zagen dat de vergrijzing in de praktijk in Vlaanderen erg sterk toeslaat, en we merkten uit studies en gesprekken met kandidaat kopers dat 65-plussers speci)$0$&1$%+$%&'$##$%&.*+&'$(&" &1"%$%& aan komt. Met die informatie gaan we


magazine 05

TILIA Residence: te St. Agatha-Berchem: 41 appartementen met boomgaard!

dus aan de slag om onze woonconcepten te blijven verbeteren.”

Waarde boven rendement Sophie Deprez: “Op deze manier proberen we het verschil te maken, en de grootste voldoening komt natuurlijk als de klant dit echt “ontdekt” en zichzelf ziet functioneren in de woonconcepten die wij proberen te creëren. In onze Residentie Tilia te St. Agatha Berchem, een gemeente met een hart voor jonge gezinnen, planten we een boomgaard

aan in de achterliggenmagde tuinzone, en dat idee sloeg enorm,aan: de groenzone wordt een functionele ruimte met een sociaal karakter: het wordt een speel-en ontmoetingsruimte voor jong en oud: buren picknicken samen onder de bloesem en in de herfst wordt een fruitpluk georganiseerd op zondag, de wagens kunnen dus in het weekend netjes ondergronds gestald blijven, wat het milieu ook nog eens te goede komt. Heel cru gesteld zijn dat vierkante

meters die niet onmiddellijk renderen, maar op die manier kan je iets teruggeven aan de mensen die in onze projecten geloven en die in ons bedrijf geloven. Bovendien geeft het ook een belangrijke vorm van mond-aan-mond reclame die veel inhoudelijker is dan een argument zoals ‘goedkoopste op de markt’ te zijn. Het is waardevol, en de mensen én wijzelf houden er achteraf een goed gevoel !"#$%&'"(%)"*+"$##&"*%,%&%%!"-.!/" 0+" het iets meer mag zijn...”

van projectontwikkeling


06

magazine

CORES DEVELOPMENT ROLT DE RODE LOPER UIT De voorbije zes jaar realiseerde Cores Development ongeveer een kleine 1000 woningen voor jong en minder jong. Dagdagelijks proberen we mensen te begeleiden bij de aankoop van een nieuwe woning of appartement. Dat is ons vak. De laatste jaren zien we dan ook een aantal duidelijke trends bij onze klanten de kop op steken. Joint ventures tussen jonge koppels en hun ouders Sophie Deprez: “Wat we tegenwoordig erg vaak zien is dat jonge mensen een joint venture aangaan met hun ouders. De ouders geven de jeugd een steuntje in de rug om een eerste eigendom aan te kopen, en op termijn switcht men. Dan gaan de jongeren in het ouderlijke huis wonen, en de ouders trekken naar de stad. Dat is een heel interessant verhaal, omdat er ook een emotionele kant aan zit. Ouders zijn blij op die manier hun kinderen een duwtje in de rug te kunnen geven, en ze zien tegelijk ook hun woonomgeving voor op latere leeftijd gegarandeerd. Ons optiepakket “assisted” living speelt hier ook sterk op in. Want met een aantal subtiele voorzieningen is de levenbestendigheid van de woonomgeving meteen gegarandeerd, zonder dat dit een hindernis is voor het jonge koppel..”

Jonge starters en het spaarpotprincipe Sophie Deprez: “Jonge mensen ondervinden het aan den

lijve: ze beginnen met het huren van een woning, maar worden al snel geconfronteerd met renovatieproblematieken en een zware energierekening… Als ze hun maandelijkse huur en vaste kosten vergelijken !"#$!# %%&$!'()*+!#%,-++(&.#/%&#!!&#012-"0!!*#/--3#44&# van onze gemiddelde 2 slaapkamer appartementen, is de proef op de som snel gemaakt. Het leuke aan zo’n verhaal is ook dat als je jong in zo’n verhaal stapt je investering een spaarpotje op lange termijn vormt. Wij zijn niet de projectontwikkelaar die potentiële meerwaardes al verrekenen in de verkoopprijs, en we doen ons best om kopers de waarde van hun investering te laten inzien. We gaan rigoureus te werk bij het selecteren van onze gronden, en we kiezen vaak binnenstedelijke gebieden $(!#&-.#&!"#&(!"#$!#-25%%3$!3(&.+012!#0!66!&#.!0%$7# %%3# die wel al voelbaar is in het straatbeeld.


magazine 07

Cadiz (POLO Architects& META) in de Cadixwijk te Antwerpen is een sterk staaltje conceptontwikkeling - 5 functies onder één dak inclusief een prachtige binnentuin.

Cores Development selecteert vaak binnenstedelijke gebieden , waarbij de opwaarderingshype duidelijk voelbaar is.

Dat was zo het geval met de Cadixwijk, die erg lang is achtergebleven ten opzichte van de rest van het Eilandje. Maar nu er infrastructuurwerken worden uitgevoerd, merk je dat mensen voelen dat het op termijn een hele trendy plek om te wonen wordt. En dat is mooi meegenomen voor de dag waarop ze ooit zouden beslissen hun eigendom weer te verkopen.”

Babyboomgeneratie Sophie Deprez: “In veel eerste gesprekken merken we dat de aankoopbeslissing bij onze klanten van de babyboomgeneratie afhangt van de verkoop van hun bestaande woning. De mensen zijn er dikwijls onvoldoende van op de hoogte dat onze projecten integraal onder de bescherming van de Wet Breyne vallen, en bijgevolg niet alles ineens bij de notaris betaald dient te worden. Onze sales medewerkers lichten onze klanten heel transparant in wanneer wat betaald moet worden. !"#$%&'(#''(#)(!%(*!''+#,+%(#-,#'(#.%/#0/'+/#.'#$''0/'#$'(0'(#$'/''(# gerust. Zo kunnen ze op voorhand inschatten wanneer ze welke fondsen zullen moeten vrijmaken, en kunnen ze rustig met de bank gaan praten over haalbare scenario’s.

Ons verhaal is er één in mensentaal “Zo’n eerste gesprekken kunnen vaak heel verhelderend werken. Je stelt mensen gerust, waardoor ze hun beslissing met een veel relaxtere invalshoek bekijken dan wanneer je die info niet geeft. Onze salesmensen zijn daarom heel servicegericht ingesteld. Onze klant moet zich eerst comfortabel voelen en professioneel begeleid worden in een complexe juridische en technische materie: ons verhaal is er één in mensentaal.”

BEZOEK ONZE SITE : www.coresdevelopment.be U BENT STEEDS WELKOM van maandag tot zaterdag tussen 9u en 21u


AA

magazine

EIGEN PLAATSINGSDIENST PERSOONLIJKE SERVICE MAATWERK IN NATUURSTEEN

Persoonlijke service U vindt bij Tegels Van Bergen tegels in alle stijlen, kwaliteiten, kleuren en prijsklassen. Maak gebruik van onze professionele plaatsingdienst of plaats de tegels zelf. Ook doehet-zelvers kunnen bij ons terecht.* Bij Tegels Van Bergen beschikt men reeds jaren over de kennis en ervaring met vloeren, wandtegels en natuursteen. Tegels Van Bergen, reeds opgericht sinds 1975, groeide uit tot ĂŠĂŠn van de grootste tegelaanbieders in de Belgische Kempen en het zuiden van Nederland. Het assortiment werd in de loop van de jaren steeds groter, terwijl de persoonlijke service bleef zoals het vroeger was. We nemen alle tijd om u te adviseren bij het maken van de juiste keuze. *

Naast de uitgebreide stock voor snelle leveringen maken wij vooral het verschil met een persoonlijke service en deskundig advies. Voor natuursteen op maat verwerkt, beschikken we over een eigen gespecialiseerde productieafdeling.

Maatwerk in natuursteen Natuursteen - zoals marmer, arduin en graniet – verwerken we in onze eigen productieafdeling. Naast vloeren bieden we ook op maat gemaakte trappen, raamtabletten en werkbladen.

)PHF .BVX t # "SFOEPOL t T t F

www.tegelsvanbergen.be of info@tegelsvanbergen.be


magazine 09

Wonen in de Cadixwijk

Francesca Vanthielen is fan

Het succes van het Cores Developement project CADIZ op het Kattendijkdok bewijst nogmaals dat deze wijk niet meer gewoon ‘in opkomst’ is. Het Noorden van Antwerpen, met haar intrigerende mix van hippe vogels, jonge gezinnen, creatievelingen en levensgenieters is gewoonweg the place to be. Zo denkt ook Francesca Vanthielen erover, die drie jaar geleden haar huis in Kessel-Lo omruilde voor een appartement op het Eilandje


10

magazine

Waarom Antwerpen, Francesca?

Was het een grote aanpassing om hier te komen wonen?

Francesca Vanthielen: Ik heb vijftien jaar dicht bij Leuven gewoond, en gevoelsmatig is dat mijn thuis. Ik woonde op de buiten, en dat had zijn voor- en nadelen. Maar op een gegeven moment besloot ik dat het huis waarin ik woonde te groot voor mij was, en dat ik in de stad wilde gaan wonen. Ik ben eerst in Leuven gaan rondkijken, maar realiseerde me dan dat ik eigenlijk eender waar kon gaan wonen. Ik heb getwijfeld tussen Brussel en Antwerpen omdat ik Brussel beter ken, en op gebied van dans en tango is er daar meer te doen. Anderzijds had ik in Antwerpen ook wel vrienden wonen. Uiteindelijk heb ik me laten leiden door het feit dat ik hoog wilde wonen: ik wilde de lucht kunnen zien. In Brussel heb je wel veel hoge kantoorgebouwen, maar geen woningen op die hoogte. Toen ik in het Noorden van Antwerpen dan een project vond dat me aansprak, heb ik daarvoor gekozen.

Vanthielen: Voordien woonde ik in een oud huis, en nu in een nieuwbouwappartement – dus dat is wel heel anders. Je kan het dan wel gezellig maken, maar het heeft geen ziel zoals een oud herenhuis. Anderzijds is er aan zo’n oud huis altijd wel iets dat niet werkt, dat verbeterd of vernieuwd moet worden. En het huis was veel te groot voor mij alleen, dat is zeker ook een van de redenen waarom ik wilde verhuizen. Alleen al op gebied van energieverbruik is het een groot verschil. Mijn appartement is goed geïsoleerd, de verstrenging van de normen zijn heel terecht volgens mij.

Hoe zou je je interieur omschrijven? Vanthielen: In Leuven was mijn stijl eclectisch te noemen: ik mixte modern met antiek en maakte zo mijn eigen stijl. Op dit appartement gaat dat niet; ik heb dus ook bijna niets meegeno-

men. Mijn stijl is nu heel minimalistisch. Toen ik mijn spullen weg deed in Leuven, heb ik besloten om er ook geen vervanging voor te gaan zoeken, om geen rommel meer te verzamelen of bij te houden. Het gaf me een geweldig gevoel om al die dingen te gaan afzetten in de kringloopwinkel, en het geeft een interieur rust. Uiteindelijk heb je niet zoveel nodig. Ook op gebied van kleding merk ik dat. Je hebt wel verschillende zaken nodig voor warm en koud, sportief en meer opgekleed, maar ik heb dan niet telkens drie opties nodig.

Wat spreekt je aan in deze buurt? Vanthielen: Ik vind het een heel aangename buurt: gezellig, met veel terrasjes. Je zit ook vlakbij de stad, maar toch iets buiten de drukte. Je krijgt niet het gevoel van in een grote stad te zitten, maar je hebt er toch alle voordelen van. In Antwerpen beweeg ik me vooral !"#$!#%!"&'#!(#)!#*!("#+,!-./#0+1#23#


magazine 11

tien minuten zit ik helemaal op het Zuid. In Brussel is dat wel anders. Er is ook altijd iets te doen hier: de Zomer van Antwerpen, de Ten Miles, de Cultuurmarkt, het Ballet Van Vlaanderen... Je zou fulltime bezig zijn om zelfs maar een fractie mee te pikken van alles.

Wat mis je nog in de buurt? Vanthielen: De enige kritiek die ik heb, is op de bereikbaarheid van de autostrades. Er komen hier steeds meer mensen wonen, en als ik naar Brussel moet, rijd ik ‘s morgens gewoon van !"#$%&'!($')*+($,)$-.)$!#/$01$2#3&$,)$ discussie wel rond de Lange Wapper, maar er moet wel een oplossing komen voor dat probleem. Ook de mogelijkheden om te gaan lopen, zijn hier wat beperkter. Het Stadspark is zo klein, er is hier weinig variatie in de buurt, en langs de Kaaien lopen, betekent tussen de uitlaatgassen lopen. Anderzijds, als ik de drukte dan kan ontwijken, heb ik me nog nooit onveilig gevoeld in Antwerpen.

Wat zijn je favoriete adresjes? Vanthielen: Op culinair vlak zit je echt wel goed in Antwerpen. Hier dichtbij vind ik Lait Russe en Waanzee leuke plekken, en ga ik graag eten bij Enfanterrible. Het restaurant van Nathalie Meskens, Yam Thai, vind ik ook heel goed.

Impressie van het zicht vanop het terras van een penthouse van CADIZ: elke dag genieten van een prachtig zicht op ‘t Stad!


AA

magazine

CONSISTENTE KWALITEIT INNOVATIEF & EFFICIĂ‹NT OOG VOOR PROFESSIONALISME

Innovatief & efficiĂŤnt Hooyberghs nv is een algemene aannemer die deel uitmaakt van de B&R Bouwgroep. Voor Hooyberghs nv komen klanten op de eerste plaats, zij krijgen dan ook een performante en consistente kwaliteit, nagekomen afspraken, succesvolle projecten en een hoge graad van tevredenheid. Hooyberghs nv speelt flexibel in op de markt en biedt haar klanten totaal-oplossingen,met focus op duurzaamheid, toegevoegde woonkwaliteiten en ecologie. Innovaties, kwaliteitsverhoging, transparantie en een goede communicatie tussen alle betrokken partijen zijn hierbij essentieel. Hooyberghs nv denkt mee, van in de voorbereiding tot aan de realisatie van haar bouwprojecten. Goed opgeleide en bekwame medewerkers zijn een uiterst belangrijke factor voor een evenwichtige en economisch verantwoorde bouwproductie. Hooyberghs nv investeert in haar mensen en biedt hen alle kansen om maximaal te groeien. Uiteraard voert Hooyberghs nv ook een actief beleid voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen bevestigen dat het bouwproces in de toekomst anders ingevuld gaat worden. Hooyberghs nv speelt voortdurend in op deze sterk wijzigende markt en is hierdoor een gezonde biotoop voor haar gespecialiseerde bedrijven met oog voor professionalisme, innovaties en efficiĂŤntie. Hooyberghs nv is binnen de B&R groep de specialist in de algemene bouwaannemingen: woningen, appartementen, scholen, gemeentehuizen, culturele centra, sporthallen, zorgtehuizen, sociale woningen en andere utilitaire bouwwerken. Door het werken binnen eenzelfde groep is er een grote uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende bedrijven van de groep. Dit leidt tot een continue verbetering op niveau van prijs en kwaliteit, om zo de klant nog beter te kunnen voorzien in zijn behoeften.

'$# !)* + (#&"'&% + T

+ F 014.68.90.61

www.hooyberghsbouw.be ! info@hooyberghsbouw.be


magazine 13

Leven in het groen Project Berckendael geeft het voorbeeld Kristof van den Bouwhuysen vertelt met veel plezier over zijn job. Bij Vitalis, het bedrijf dat hij runt samen met vennoot Paul Vermeulen, draait alles dan ook rond creativiteit, vernieuwing en positieve energie – of waar denkt u anders aan wanneer het gaat over tuinen?


14

magazine

Leven in het groen

Kristof van den Bouwhuysen

Paul Vermeulen

!"#$%""&$'(#$)*+",-$))#$./(#$0"12"+$ /*$3)-$4"$3"$&""52.6"7/#6$7)#$."#*"#$",%-$7"10"-"1"#89$7"1-"&-$7)#$3"#$ :2;4%;<*"#8$ "#$)&&"*$%""5-$-"$.)="#$ ."-$6"#/"-"#>$?"$2#-.2"-"#$%""&$7""&$ 7"1*,%/&&"#3"$."#*"#8$3;*$%"00"#$ 0"*-$7""&$)54/**"&/#68$"#$3"#="#$3)#$ 22=$)&-/(3$2+$.))-$#))1$2+&2**/#6"#>$ ?"$4"1="#$22=$2+$%""&$7"1*,%/&&"#3"$ *,%)&"#@$7)#$=&"/#"$*-)3*-;/#"#$-2-$ *"./A2+"#0)1"$612"#"$1;/.-"#B$"#$+)**"#$2#*$C;)$721.6"7/#6$22=$-"&="#*$ #))3&22*$))#$))#$3"$)1,%/-",-;;1>9$!"#$ 3)6$/#$%"-$&"7"#$7)#$3"D"$-;/#)1,%/-",-$ D/"-$"1$3;*$-"&="#*$""#$0""-("$)#3"1*$ ;/-8$.))1$"1$/*$EE#$,2#*-)#-"@$612"#> ?)#-$3"$FGGG$7/"1=)#-"$."-"1$-;/#$0/($ %"-$%2253=4)1-/"1$/#$?;;*-4"D"&$D/(#$ 3))1$#/"-$"#="&$2.3)-$%"-$.22/$/*$H$D"$ 3/"#"#$-2-$/&&;*-1)-/"$"#$/#*+/1)-/"$7221$ 3"$=&)#-"#$3/"$"1$+)**"1"#>$ I-""3*$.""1$ ."#*"#$32"#$/#*+)##/#6"#$2.$612"#$ 3/,%-0/($%;/*$-"$%"00"#89$&"6-$7)#$3"#$ :2;4%;<*"#$;/->$ J"-$*2,/)&"$&"7"#$ 4213-$)#3"1*$6"216)#/*""13@$/#$+&))-*$ 7)#$2+$1"*-);1)#-$-"$6))#8$D/--"#$."#*"#$ *2.*$&/"7"1$/#$%;#$"/6"#$-;/#8$4))1$D"$

D"&5$."#*"#$2#-7)#6"#$"#$/"-*$=2="#>9 K5$3"$-;/#$7"17)#6-$/#$*2../6"$6"7)&&"#$H$"#$4)##""1$%"-$:"&6/*,%"$4""1$ %"-$-2"&))-$H$3"$7)=)#-/"$#))1$7"11"$ 0"*-"../#6"#@$ ?))12.$D2;$("$%"-$ 7&/"6-;/6$2+*-)++"#$"#$/#$""#$%2-"&$ 6))#$&26"1"#8$)&*$("$22=$7)#$("$4"1=$ =)#$-%;/*=2."#8$("$D4".012"=$=)#$ ))#-1"=="#$"#$2#./33"&&/(=$=)#$6"#/"-"#$7)#$("$-;/#$"#$D4".0)3L9 M))1$-;/#))#&"6$*-2+-$72&6"#*$N/-)&/*$ #/"-$0/($%"-$=&)**/"="$/3""$7)#$""#$ .22/"$61)*+)1-/($"#$%"-$"7"#-;"&"$ D4".0)3$25$3"$D4".7/(7"1>$ ?"$4213"#$22=$7))=$6"71))63$2.$3)=-;/#"#$ ))#$-"$&"66"#8$4))10/($4"$*2.*$",%-$ 2#4"D"#&/(="$3/#6"#$.2"-"#$1")&/*"1"#>$O)#$%"0$("$""#$)++)1-"."#-$."-$ ""#$+1),%-/6$*-)3*D/,%-8$"#$-2,%$22=$ ""#$/#-/"."$612"#"$1;/.-"$2+$%"-$3)=8$ 0/(72210""&3>$O)-$/*$-",%#/*,%$6"D/"#$ 4"&$""#$;/-3)6/#68$4))17221$4"$."-$ ))#6"+)*-"$.)-"1/)&"#$.2"-"#$4"1="#$ "#$2+$.))-$6".))=-"$2+&2**/#6"#$ .2"-"#$D2"="#98$&"6-$7)#$3"#$:2;4%;<*"#$;/->


magazine 15

WOONCONCEPT IN HET GROEN

pelijke parktuin.”

Cores Development en Gands werken samen met Vitalis aan het project Berckendael in Brasschaat: een luxueus woonconcept met ‘resort quality’ als uitgangspunt. Het domein huist villa appartementen die voorzien zijn van privé-terrassen, maar die daarnaast ook beschikken over een prachtige gemeenschappelijke groenomgeving. “Het zijn hedendaagse gebouwen met een moderne architectuur, dus de aanleg van het groen hebben we in het verlengde hiervan ontworpen”, vertelt van den Bouwhuysen.

Belangrijk is ook dat ervoor gekozen werd auto’s zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken: er zijn wel enkele bezoekersparkeerplaatsen of tijdelijke parkeerplaatsen om spullen in en uit te kunnen laden, maar de echte parking bevindt zich onder het gebouw.

“Het uitgangspunt werd de oriëntatie: alle appartementen genieten zo veel mogelijk van de opkomende tot ondergaande zon en hebben overwegend zuidliggende terrassen. De gelijkvloerse appartementen hebben ook een privé-tuin. Door het strategisch inplanten van de hagen zijn de tuinen wel afgeschermd voor het zicht, maar we hebben ervoor gekozen die niet hermetisch af te sluiten van de gemeenschap-

Wat wel de aandacht mag trekken, is de uitgebreide waterpartij in de parktuin. “De gemeente vroeg aan de ontwikkelaar om zoveel mogelijk oppervlaktewater ter plaatse te houden, dus we hebben gekozen voor een waterdoorlatende oppervlakte in de materialenkeuze. Maar daarnaast hadden we zelf ook het idee om een Wadi te voorzien dat het water afgevoerd van de daken zou verzamelen. Het is !"#$%$&'() "#$$%#*+,$&-$!.#/$,#0!1tuerend waterpeil dat ervoor zorgt dat de riolering niet wordt overbelast met regenwaterafvoer, en anderzijds heeft het ook een enorme estethische waarde voor de bewoners.”


16

magazine

“Het is een heel natuurlijke waterloop van uitzicht, die verder wordt aangevuld met natuurlijke beplanting. De Wadi zal eruit zien alsof het er altijd geweest is, en het zorgt voor een goede link tussen alle gebouwen: iedereen heeft er zicht op. De Wadi doorbreekt ook de grote groenruimte en zal zorgen voor een hoge belevingswaarde: er zullen insecten op afkomen, de beplanting zal gaan bloeien, de beweging van het water, misschien komen er zelfs viseitjes in terecht door vogels,… “

EEN GROENE TOEKOMST Belangrijk in het ontwerp was voor Vitalis het bewerkstelligen van rust:

“We zijn heel sober geweest in de plantenkeuze, en in de materialenkeuze werken we met grote oppervlaktes. Zo vormt de verharding achter het gebouw één groot plein, en is het bijvoorbeeld geen onoverzichtelijk samenraapsel van paadjes. De willekeurigheid van de beplanting hebben we ook teruggebracht, en we hebben veel bomen toegevoegd aan de bestaande beplanting.” Het behouden van bestaande beplanting blijkt geen gemakkelijke opdracht, zo vertelt van den Bouwhuysen: “De aannemer laat de grondwatertafel zakken door middel van droogzuiging, waardoor er tot zes

meter diepte geen water meer in de grond zit. Planten moeten het dan enkel hebben van regen: maar daar hebben we vorig jaar wel geluk mee gehad. Voorafgaand aan het ontwerp hebben we een bomenonderzoek gedaan en een inventaris gemaakt van alle bomen uit de omgeving. Ter plaatse hebben we ook een aantal bomen beschermd met een werfzoneringsplan, en de nodige voorzieningen getroffen naar irrigatie toe. Zo werden druppelslangen naar rhododendrons gekoppeld aan de droogzuiging: het water dat werd opgepompt werd gebruikt om die planten water te geven.” Duurzaamheid is voor Vitalis meer


magazine 17

dan een trend, zoveel is duidelijk. Niet enkel op gebied van ecologie, maar ook iets letterlijker: “Bij grote projecten dien je ook rekening te houden met de onderhoudsvriendelijkheid. Je kan er niet van uitgaan dat bewoners zelf specialist ter zake zijn. Een computergestuurd irrigatiesysteem kost misschien wat meer, maar het gaat er wel voor zorgen dat het gras er steeds mooi groen bijligt, waardoor een tuin op lange termijn nog steeds evenveel waarde heeft.” “De manier waarop dingen worden aangelegd, is ook belangrijk. Het planten van een boom moet volgens bepaalde procedures en volgens vak-

kundigheid gebeuren. Je kan mooie dingen ontwerpen, maar het resultaat is wat meetbaar en zichtbaar is. Een mooi aangelegde tuin creëert enorme meerwaarde bij een gebouw – het is voor ons even belangrijk als een interieur.” Voor meer informatie over residentie Berckendael: surf naar www.berckendael.be Voor meer informatie over Vitalis, surf naar www.vitalistuin.be Maak vrijblijvend een afspraak bij Cores Development: TEL. O3/820.82.82 Van maandag tot zaterdag van 9u00 tem 21u00


OAAP N I E UW W Z O R G E LO O S G E N IE TE N.. ... magazine

B E LE E F B E R C KE NDA E L BREDABAAN | BRASSCHAAT

TE KOO P : LU X E A P PARTE ME NTE N met wellness & diensten

+32 3 820 82 82 | WWW.BE RCK E NDAE L.BE


magazine 17

Assisted Living in de praktijk: de toekomstige bewoners aan het woord Door de vinger continu aan de pols te houden wat de vraag van de markt betreft, kwam Cores op het spoor !"#$$"#"%$&'$#($)#(*$+%,$-$#'.."'$"($"/#0%$#1$)#2$03%45#*3.6*)#)3!+1))$#)$#2$!")'..30$"# %!#$$"#3$$-(# *3.4$+)$"#."0$3#0$# 7!8#9:((%()$0#;% %"8<=#>$#($3 %+$#?!)(# !"#'$7$$3#@%4"#"%$)#6$$3# ..3#%$0$3$$"#0$#4&%()$# .*7.((%"8/#0&(#$$"#6.0$3"$3$# %(%$#.*#1$)#+."+$*)#03."8#@%+1#.*<


20

magazine

Assisted Living

I

n de rand van Lier bevindt zich Care Residence Zilvervesten: een voorbeeldproject voor Cores’ visie op zorgappartementen. In plaats van dure forfaits aan te rekenen voor zorg- en comfortdiensten, zijn deze volledig facultatief beschikbaar voor iedere bewoner die dat wenst. Zo kan een bewoner veel langer zelfstandig blijven wonen, en zich toch zeker voelen dat hulp bij de hand is, wanneer dat op een dag toch nodig zou zijn. Alle beschikbare diensten zijn bovendien afzonderlijk aan te vragen, zodat iedereen voor zichzelf kan kiezen van welke gebruik te maken. Kook je graag, maar is de was en de strijk er teveel aan? Heb je verpleegkundige zorgen nodig voor een korte of een langere periode? Of is het voldoende

om te weten dat er 24/24 en 7/7 iemand aan de andere kant van de noodlijn paraat staat om je ter hulp te schieten? Het staat iedereen vrij te kiezen van welke services gebruik te maken. Het grootste voordeel van deze appartementen is dat zij dus niet langer voorbehouden zijn aan bewoners met een bepaalde graad van hulpbehoevendheid. Zo kunnen ze dus ook aangekocht worden uit voorzienendheid, of als investering om te verhuren vooraleer er zelf in te trekken. De appartementen zijn zo ingedeeld dat ze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, en ze zijn voorzien van een basisdomoticasysteem dat kan uitgebreid worden. Het noodoproepsysteem kan ook op verschillende plaatsen in het appartement worden geïnstalleerd.

Bekijk ook de andere projecten van Cores Development met de optie Assisted Living: www. The Mills.be

Care Residence Zilvervesten


magazine 21

OPTIONEEL ASSISTED LIVING PAKKET

VOLDOET AAN

U wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Ook dat kan in The Mills! Met het oog op levenslang woonplezier biedt The Mills u optioneel een totaalpakket van 5 Assisted Living diensten aan een voordelige prijs. Ook al krijgt u pas na verloop van tijd te maken met enkele speci eke woonzorgen, kies nú al voor een optimaal ingericht appartement! Inbegrepen in dit pakket: 1 Het Bosch Noodoproepsysteem Personenalarmtoestel. Inclusief handzender met hanger, alarmeringshorloge + 3 noodoproepknoppen.

aan

€ 4.100

excl. BTW

3 Interiann toonzaalbegeleiding (zie folder). 4 Upgrade technieken: - Centrale schakelaar aan de inkomdeur LICHTEN AAN/UIT (cfr. modelappartement). - Extra wisselschakelaar in de hoofdslaapkamer. - Extra TV- en telefoonaansluiting in de hoofdslaapkamer. - Trajectverlichting: NIKO 3 LED oriëntatieverlichtingen ingesteld op 2 bewegingsmelders van hoofdslaapkamer tot badkamer en/of tot afzonderlijk toilet. 5 Upgrade sanitaire toestellen (t.w.v. € 500 excl. BTW): - Aanpassen van de standaard sanitaire toestellen naar een praktische lage instapdouche.

2 Optimalisatie van de circulatie in uw appartement.

Technologie voor het leven

Cores Development NV Heistraat 71 2610 Wilrijk 03 820 82 82 info@coresdevelopment.be www.coresdevelopment.be

Condominium Projectontwikkeling Godefriduskaai 12 bus 501 2000 Antwerpen 03 226 69 06 info@condominium.be www.condominium.be


AA 22

magazine magazine

Cores Development sprak met Dhr. Schoenmakers en Mevr. Van den Bergh over het hoe en waarom van hun aankoop.

LIEVER VRIJGEVOCHTEN DAN IN EEN TEHUIS

Dhr. Schoenmaeckers - Van den Bergh: “We wonen al 41 jaar in een woning, waar we veel verbouwingen in hebben gedaan. Nu gaat het met ons allebei nog goed, maar we wilden iets achter de hand hebben voor als we later beginnen te sukkelen. Dat kan nog een tijdje duren natuurlijk, dus ondertussen zouden we het willen verhuren.” “We waren niet actief op zoek naar zo’n soort project, maar toen ik het toevallig tegenkwam in een magazine dacht ik meteen: ‘dat is het precies.’ Geld op een spaarboekje brengt niets meer op, dus kunnen we

beter in een appartement investeren.” “We zien een eigen appartement ook veel meer zitten dan wonen in een tehuis. Hier heb je nog meer vrijheid, moet je niet op een bepaald uur binnen zijn. We doen nog altijd wat we willen.” “We zijn al twee keer gaan kijken naar de bouwsite: het is al volledig uitgegraven en de beton werd al gegoten. Deze weken gaan we nog bespreken hoe onze keuken eruit gaat zien, en gaan we ook kijken voor de verwarming, badkamer, vloeren en deuren.”


magazine magazineAA 23

Dhr Block licht toe waarom de Care Zilvervesten Residence een goede oplossing is voor rolstoelgebruikers.

TOEGANKELIJK EN VRIJE KEUZE IN AANBOD Dhr. Steven Block: “Ik heb een appartement aangekocht in Zilvervesten, omdat het voor mij als rolstoelgebruiker de beste oplossing was. Eigenlijk was ik gaan informeren bij Cores voor een soortegelijk project in Hoboken. Zij wezen me dan op het project in Lier, en dat is uiteindelijk niet zo heel ver natuurlijk.” “Mijn appartement heeft een open keuken en een inloopdouche, maar is verder een heel gewoon appartement met twee slaapkamers en een terras. Ik zou wel de keuken willen aanpassen: ofwel op maat – en dus veel lager – laten maken, ofwel werken met een pompsysteem zodat ze hoger en lager kan. Verder zou ik ook één of twee deuren willen vervangen door schuifdeuren.” “Wat de diensten betreft: die moet ik nog eens heel goed bestuderen in de brochure vooraleer ik zou verhuizen. Het spreekt me wel aan dat het aanbod er is, maar dat je vrij bent in je keuze. Ik zou er eventueel wel sommige van willen gebruiken.” “Over het algemeen wordt er nog te weinig aandacht besteed aan rolstoelgebruikers of andersvaliden in de bredere zin van het woord. Kijk maar naar de paralympics: dat kwam amper tien minuten per dag aan bod, en toch deden de Belgen het daar beter dan de gewone Olympische atleten qua medailles! Ik doe zelf aan rolstoeltennis in een club in Sint-Katelijne, dus vanaf ik naar Lier verhuis zal ik er een stuk dichterbij zitten. Maar het is dus nog altijd niet evident om dichterbij een club te vinden.”


AA

magazine

# $%

'' '( ( # * &' # +$$#& ' #( ' # * &,$& # '( ) , # # & % !! ( * # ,$& # $" $&( #'( # ) ' $) )!% ) '* &%! # &'$$#! )!% # * &,$& #

#'( ) " & # $&" (

" # &)'( $#( ( $% " ( $# # ' $ # # '' # $% ( #)"" & +++ '' '(,$&


magazine 25

Achter de schermen van

Project Groen Zuid Van een oude industriële site een nieuwe woonwijk maken, gebeurt niet van dag op dag. Het is duidelijk dat Groen Zuid een ambitieus project is, dat Cores Development op de kaart zet als meer dan gewoon een ontwikkelaar. Chief !"!#$%&!'()*+,-!.)/0$&12)3!)4$'5)"!.(!#()0!()"!.011#)31()2-067#511()1-0(!.)0!() creëren van deze nieuwe leefomgeving.

Hoe belangrijk is het Groen Zuid project voor Cores Development?

Thomas de Jong: “Groen Zuid is een project dat al bestaat sinds het ontstaan van Cores Development. We hebben het toen overgenomen van een andere ontwikkelaar omdat we er iets meer in zagen dan enkel het bouwen en verkopen van vierkante meters. Het is een project van tien hectaren, net buiten het centrum van de stad in het district Hoboken. Dat maakt dat het een ontwikkeling is in de stadsrand: stedelijk, maar toch groener dan klassieke projecten. Op de !"#$%&'()*&+**,)&**#&)(*#)"%&-".*#&**#&,"/.(*0&1*')""#2&3(*& 45*.1*#46*#&*#&7()*(#3*%(-0&440&",1*/.40*#&8*.3&344.&9%catel. De activiteiten daar hebben de bodem verontreinigd,

waardoor we deze nieuwe wijk hebben moeten saneren. Zo wordt ook voorkomen dat vervuiling nog verder zou doorsijpelen naar de omliggende gebieden. Dit is een voorbeeld van het soort projecten waaraan Cores Development wil werken. Niet al onze projecten zijn zo in!"#$!%&'())*'+!',-!.!"'-"#'/$!*$"' /0$#'!"'10""!"'-"#'/$!*2--*'2$%%!*!" $3*!"4'5!'6$!"'(-7!.$81/!2!"'2$!'"$! '$!2!*!!"' ziet, en proberen daarop een verhaal te brengen dat juist zit. Wij proberen projecten met net iets meer te brengen, zoals ook de Cadixwijk daarvan een voorbeeld is. Dat is een ander segment, maar het is ook meer dan zomaar een gebouw: het trekt de hele wijk vooruit. Dat zijn zaken waarmee je kan


26

magazine

laten zien dat je meer bent dan zomaar ontwikkelaar.” !"#$%#&'#()*#+!,#'',#-.$'/#0'+'*)12',"#3/45'(#$,#6)7,# project?

Thomas de Jong: “Een project op deze schaal is geen evidentie v oor een ontwikkelaar. We moeten veel investeren op lange termijn: het kan jaren duren vooraleer er return is, en intussen moeten architecten al aan het werk gezet worden 0$ !*))*24'9! '$#'--1':$86-"2!*')*:!$2#$" !"#$!%;'!*'7)) '!!"' !"-*(' *)8!< '))"',--*)%'-(')..!'6)1!"',!*70"2' !'1*$87!"&' en dat is wat mijn job eigenlijk inhoudt. Ik zorg ervoor dat het project vergund geraakt, door met architecten, overheden en iedereen die erbij betrokken is, tot een project te komen dat technisch haalbaar en verkoopbaar is. Het is een puzzel 2$!'=)#')%'$#').#'/! '=*-8!< '/!.!()).'7-!2'6$ 4 Het is allemaal een kwestie van continu overleg: geregeld samenkomen met verschillende diensten van de stad om het project in goede banen te leiden. In goede verstandhouding met de lokale overheid werken is heel belangrijk: ze kunnen je goed op weg helpen, wijzen op wat kan en wat niet kan, met andere diensten overleggen, zoals de brandweer, de dienst vergunningen, de dienst toegankelijkheid… Het zijn

allemaal diensten die je in bouwvergunningen ook nodig hebt, dus je hebt best al een keertje op voorhand gesproken met hen, zodat ze weten wat er gaande is en opmerkingen 10""!"'7!,!"4'>.#'2!'0$ !$"2!.$81!'))",*))7'2)"'1-( &'1!"nen ze de voorgeschiedenis van het project.” Hoe verloopt de samenwerking met de stad Antwerpen?

Thomas de Jong:'?@!'# )2'>" +!*=!"'$#',)"'$"'/! ':!7$"' hierbij betrokken geweest: dit is iets dat je als ontwikkelaar niet alleen kan trekken. We wilden het gebied ook niet zomaar volbouwen, maar er iets meer mee doen. Iedereen stapt in 6-A"'=*-8!< '(! '6$8"'!$7!"'$2!!3"'!"')7!"2)'") 00*.$81&'20#' moet je zien dat ontwikkelaar en stad op een gezonde manier overeenkomen. De stad wilt groen, en wij zien dat ook als een enorme meerwaarde aan het project. Maar dat groen moet natuurlijk wel betaald worden met de opbrengsten van de woningen, en dat is een verhouding die in balans moet zijn. >.#'!*' !,!!.'+-"$"7!"'6$8"&'$#'/! '=)*1'())*'!!"'B)0+'!Ccuus voor groen, en dat wilden we absoluut vermijden. Maar als er anderzijds niet genoeg woningen zouden zijn, wordt het project niet meer getrokken. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met de verhouding die we hebben gevonden, waarbij toch 2!'/!.% ',)"'/! '7!:$!2'7*-!"'$#'7!+-*2!"4D

De ontwikkeling in vier plannen

1

MASTERPLAN Thomas de Jong: “Het masterplan is waar het allemaal mee begint: daarin staat omschreven wat we willen doen, waar we naartoe willen met die grond daar, wat er haalbaar is. Hier stelt iedere betrokken partij ook zijn eisen: zoveel woningen, zoveel groen, een zorgcluster,… Alles wordt in grote lijnen vastgelegd en daarna door het schepencollege goedgekeurd.”

BEELDKWALITEITSPLAN

2

Thomas de Jong: “In dit geval zijn er twee beeldkwaliteitsplannen opgemaakt: een voor de architectuur door Crepain/Binst en een tweede voor het openbare domein door STRAMIEN. De architecten bekijken op hun manier de omgeving en brengen in kaart wat de kansen zijn, de knelpunten, welke woningen er rond het gebied zitten,… Ze maken een stalenkaart van materialen die gebruikt zullen worden, een opsomming van woontypes, enzovoort.”


magazine 27

3

4

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN VERKAVELINGSPLAN Thomas de Jong: “Daarna wordt in in nauw overleg met de stad een RUP opgemaakt waarin beschreven staat hoe we alles exact gaan inrichten: waar komen de parkings, waar komen welke woontypes terecht, waar komt de zorgcluster… Dat is ook allemaal openbaar onderzocht geweest, en wordt meegedeeld tijdens infomomenten aan de bewoners van Hoboken.”

Thomas de Jong: “De volgende stap is het maken van een !"#$ !%&'()*%$'+,-$.,$%%!),'/(,!!'),)*!0&1!#!",./!%&02.3,4!., duidt percelen aan, geeft aan wat voor soort terrassen er mogelijk zijn, enzovoort. Dat gaat ook meteen dienen als bouwaanvraag voor het openbare domein, en als laatste volgen dan de bouwaanvragen voor de woonlinten.”


4$)&-%&,"/5 #&ű 06%&/""3%& t 5 ŷ Ÿ t */'0ũ7"/%&.0035&- #& t 888 7"/%&.0035&- #&


magazine 29

De

kers op de taart

Met haar interieurinrichtingsbedrijf Interiann, neemt Ann Gilens al twaalf jaar interieurs van woningen en kantoren onder handen in samenspraak met haar klanten. Ze begeleidt hen indien gewenst bij alles van de keuzes van materialen tot de kleuren van de gordijnen en de ontwerpen van het meubilair. En dat doet ze lang niet enkel voor grote villa’s en budgetten.


30

magazine

De kers op de taart

Club House Residentie Berckendael

D

ankzij een bijzondere samenwerking met Cores Development, kunnen klanten die een eigendom aankochten bij het bedrijf voor een vaste prijs beroep doen op de begeleiding van Ann Gilens. Het misverstand dat hulp bij interieurinrichting duur zou zijn, helpt Ann Gilens snel uit de weg: “Voor het vaste bedrag dat geldt voor Coresklanten, help ik hen bij de keuze van alle materialen in de afwerking van hun eigendom: van keuken tot badkamer, en van vloeren tot deuren.” Hoe gaat zo’n begeleiding bij de interieurinrichting te werk? Ann Gilens: “Mensen die een appartement kopen, krijgen bepaalde budgetten en moeten dan showroombezoeken gaan doen. Er wordt een standaardpakket voorgesteld, maar dat is niet altijd naar de wensen van de klant. Maar soms hebben ze geen idee hoe alles samen te stellen en op elkaar af te stemmen. Het is voor hen vaak ook moeilijk om een totaalbeeld te vormen qua grootte: hoe je een kleine kamer functioneel kunt benutten, bijvoorbeeld.

Ik heb eerst een gesprek met de klant, want iedereen heeft andere wensen en een andere stijl. Bovendien willen sommige mensen zich houden aan het standaardbudget, terwijl anderen een supplement niet erg vinden om uit meer dingen te kunnen te kiezen. Ik ga eerst met hen samenzitten rond het plan, en dan bekijk ik eerst of de indeling goed is. Daarna spreken we af in de showrooms. Soms doe ik een volledige dag showroombezoeken met de klant en stem ik dan alles op elkaar af, soms maak ik zelf een voorstel en breng ik dat tot bij hen – het hangt ervan af hoeveel tijd de klant heeft.”

U kan zowel voor grote of kleine projecten bij InteriAnn terecht. Tel: 0478/95.73.46


magazine 31

Hoe belangrijk is uw persoonlijke stijl bij dit proces? Ann Gilens: “Ik pas mij aan aan de klant qua betrokkenheid. Soms zeggen mensen: ‘wij vertrouwen u.’ Maar je hebt altijd een samenvloeiing van de twee: je eigen stijl, maar ook denken in functie van de mensen. Hebben ze kinderen of niet? Zijn het oudere mensen? Soms kies ik dan voor oplossingen die gemakkelijk zijn in onderhoud: zoals het keukenblad in een composiet die lijkt op marmer, daar zie je geen vuil op en daar komen geen vlekken op zoals bij een natuursteen.

Ik zie bijvoorbeeld heel graag parket, maar als mensen liever steen willen voor de hygiëne, dan pas ik mij aan en leg ik er een gezellig tapijt op. En soms nemen mensen ook meubels mee van hun vorige woning. Daar moet ik dan soms een draai aan geven: als ze een druk tapijt willen behouden, stel ik voor de muren effen te houden bijvoorbeeld. Ik kan mij goed inleven. Ik doe het al twaalf jaar en heb al alle soorten clienteel geholpen, ook qua leeftijd. Er is niet één type klant die zich laat begeleiden.”

Jong en oud doet op uw diensten beroep: je hoeft er dus niet rijk voor te zijn. Ann Gilens: “Helemaal niet. Mensen hebben soms nog steeds een verkeerd beeld. Als ik stoffen of meubels verkoop, is dat aan vaste prijzen zoals in de winkels, het is niet duurder via mij. Ik heb ook keuzes in alle prijscategorieën: tapijten van 500 of 5000 euro, en stoffen van 20 of 200 euro per meter. Er komen hele jonge mensen bij mij aankloppen, maar ook oudere mensen die van een huis komen en naar een appartement gaan. Ik heb alleen nog maar goede ervaringen gehad: mensen die heel blij zijn achteraf.

Inrichting is altijd mijn passie geweest. Het is iets waarbij ik me kan uitleven, maar waarmee ik ook mensen gelukkig kan maken doordat ze zich goed voelen in hun thuis. De meeste voldoening krijg ik als ik na enkele jaren nog een mailtje krijg van mensen die zeggen dat ze nog elke dag even graag thuiskomen. Dat is heel erg fijn om te horen.”

U richtte ook het modelappartement van Cores Development in, kan u daar nog iets meer over vertellen? Ann Gilens: “Het modelappartement van Cores Development is representatief qua grootte: het komt overeen met de standaard appartementen die ze verkopen. Het is niet zo’n groot appartement, maar mensen die er over de vloer komen schrikken steevast van wat je allemaal met die ruimte kan doen zodat het toch heel erg functioneel is.

Ik heb er alles mogen kiezen, omdat ik niet met klanten moest rekening houden. Daarom zijn alle muren, verlichting en de gordijnen in de living wit: wat zorgt voor een ruimtelijk gevoel en lichte omgeving. Ik maak het niet graag te druk, en ik breng liever kleur met decoratie, zoals de rode elementen die ik hier heb verwerkt. Daar hang je niet aan vast, die kan je immers gemakkelijker veranderen dan de kleur op de muur.”

Meer informatie over Ann Gilens en Interiann: www.interiann.be

het Cores modelapp. werd ook door Interiann ingericht.


32

magazine

Woonoplossingen 2

elke m geoptimalisee Het zal niet verbazen dat bij het ontwikkelen van nieuwe appartementen niets aan het toeval wordt overgelaten door Cores Development. Ook de grootte niet, zo blijkt tijdens een gesprek met Jurgen Van Bogaert en Peter Leyssens.

Hoe wordt het ontwerp voor een nieuwbouwappartement bij jullie bedacht? Jurgen Van Bogaert: “We vertrekken altijd vanuit een marktstudie, waarbij we proberen om onze ontwikkeling af te stemmen op de marktvraag. Zo zullen we afhankelijk van de grootte van het totale project bijvoorbeeld een mix maken van appartementen, units voor commercieel gebruik, sociale !"#"$%"&'%"(!)!!*+,'-!'./""%"' %'0%+'*#1#2!'3#)%*1#45ren door een bredere groep van mensen aan te spreken, en komen we tot een plan met verschillende functies dat beantwoord aan een vraag uit de markt.

Daarna gaan we dat nog verder destilleren aan de hand van de behoefte van de markt, naar de verschillende types van appartementen toe. Is er vraag naar één-, twee- of drie16778.79%*7887*+%9%"+%":';7+'.7"'3%'97*.+'4"7"2#%%6'77":' <*'.!9+'%%"' #11%6 %*.#"$'+!+'1+7"3'+/11%"'0%+'4"7"2#56%' en conceptmatige verhaal. Als laatste bekijken we dan de indeling van elk appartement om elke vierkante meter zo optimaal mogelijk te benutten.

Welke tendenzen nemen jullie nu waar in de vraag van de markt? Van Bogaert: “Door de stijging van de bouwkosten, grondprijzen en dergelijke zijn de absolute vijfers verbonden aan de aankoop van een appartement zo groot geworden, dat we moeten streven naar kleinere, maar optimalere, appartementen.”

Peter Leyssens:'=;%'9!%+%"'!"1'%*'#"'>%6$#5'?% /1+')7"' worden dat we eigenlijk te groot wonen. Als je kijkt naar referenties in het buitenland – steden als New York, Londen, enzovoort – dan zie je dat de mensen daar wonen op de helft van de oppervlakte die we hier ▷ hebben. Daar is elke vierkante meter gewoon onbetaalbaar, terwijl het hier nog relatief goedkoop is in vergelijking. Maar dat kan niet blijven duren, we zijn bezig aan een inhaalbeweging, dus ook hier moeten we kleiner beginnen wonen.”


n op maat:

eerd

magazine 33


34

magazine

Van Bogaert: “Het is een uitdaging om toch nog het niveau van comfort te kunnen blijven bieden dat mensen in België gewoon zijn. Daarom moeten we elke vierkante meter zo optimaal mogelijk benutten. Een gang kan bijvoorbeeld een andere functie krijgen: zoals een dressing vormen als overgang tussen twee slaapkamers.” Leyssens: “Vroeger was een appartement meer dan 100m2, dat is dan geëvolueerd naar 90m2 en nu wordt en appartement gebouwd op 85m2 of zelfs minder. Maar dezelfde functies moeten natuurlijk nog steeds worden verwerkt in deze appartementen: je kan niet plots de keuken weglaten of een slaapkamer schrappen om vierkante meters te winnen. Alles met gecomprimeerd worden, en daar moet conceptueel over nagedacht worden vanaf het begin van elk nieuw project.” Van Bogaert: “Om onze klanten te laten zien dat je ook op 85m2 heel aangenaam en comfortabel kan wonen, hebben we een modelappartement ingericht in het gebouw van onze kantoren in Wilrijk. Zo zien ze dat een kleine oppervlakte ook heel kwalitatief en leefbaar kan zijn.”

Kiezen tussen een bad of een douche? Dankzij !"#$%&'()*$+' , -)*$.(/$0&(+$11chien beiden wel mogelijk.

2

&(3455'1(677)( &(47, )8 .5+ )9(: 4(541( die tegelijk ook dienst doet als -*) 5*( &( ;')5( - ),)*$+' (-$ <'=


KIES VOOR EEN GEZOND EN ENERGIEZUINIG APPARTEMENT We brengen heel veel tijd binnen door. Daarom is het zo belangrijk rekening te houden met die factoren die het binnenklimaat beïnvloeden, zoals verse lucht, zon en licht, beperking van geluid, …. Het Healthy Apartment Concept® van RENSON® wil de mens van een gezond en aangenaam appartement laten genieten. Het systeem steunt op drie elemen!"#$%&''((!) **&+!$,')-)%!" -.' -!/$-" !")-!%!$"'01 %!" -.' -!$23$"-(1 022.-"($!"$!340-5" !$62"7!&-"($%22&$(.')(!%!.)8$ Dynamische CO2- en vochtsensoren en het revolutionaire SmartZone-principe zorgen voor een intelligente ventilatie, aangepast aan uw leefpatroon. Er wordt immers automatisch meer geventileerd in die ruimtes, waar u zich bevindt. En de vervuilde lucht wordt afgevoerd in de vochtige ruimtes, maar ook in de slaapkamers. Resultaat: een optimale luchtkwaliteit in elke ruimte en een E-peilwinst tot 27 punten. Gezond ventileren doe je natuurlijk met RENSON®.

Vraaggestuurde basisventilatie Ventilatiesysteem C+®EVO II combineert de continue toevoer van verse lucht dankzij zelfregelende ventilatieroosters en de doorvoer via vaste deurroosters met de mechanische afvoer van vervuilde lucht door de Healthbox® II. Deze afvoerventilator wordt per appartement aangesloten op een centrale koker, de Triple Flow, waardoor veel ruimte en geld gespaard wordt. In het appartement zelf ziet u enkel de design afvoermonden en de TouchDisplay. Deze unieke bediening toont hoe het ventilatiesysteem de luchtkwaliteit in een appartement verbetert.

Externe zonwering voor glasgevels

Intensieve nachtventilatie (Nightcooling) Koelen zonder energieverslindende airco’s. Grote natuurlijke luchtstromen koelen het gebouw en de binnenlucht ’s nachts af via speciale roosters met hoge luchtdoorlaat. De koelte wordt in het beton van muren en plafonds opgeslagen en zorgt voor een aangename temperatuur overdag.

Om het rendement van de intensieve nachtventilatie te verbeteren, mogen de temperaturen overdag niet naar onplezierige hoogtes stijgen. Appartementen worden immers vaak gekenmerkt door grote glaspartijen, wat de kans op opwarming verhoogt. Buitenzonwering houdt de warmte buiten, zonder het contact met de omgeving te beperken. Architecturale aluminium zonweringsystemen - luifels boven de ramen, Loggia®-schuifpanelen – of windvaste screens (Fixscreen®) weren tijdens de zomermaanden de zon uit het appartement en voorkomen op die manier oververhitting. Vaak worden zonweringsystemen pas nadien geplaatst, eens duidelijk wordt dat de individuele appartementen en het complete gebouw bij veel zonneschijn sterk opwarmen.

Het Healthy Apartment Concept® denkt aan de consument. Het garandeert een goede luchtkwaliteit en aangename temperaturen op elk moment en zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het E-peil. Meer info? www.renson.be


AA BB 36

Luxueus en COMFORTABEL

magazine magazine

Trends tussen de potten en pannen

Eten

Ons eetgedrag zegt veel meer over ons dan we denken. Het verklapt niet enkel hoe we denken over onze gezondheid, het sluit ook steevast aan bij onze levensstijl. Wie lange dagen werkt of veel op de baan is, heeft niet hetzelfde eetpatroon als iemand die ‘s avonds wel tijd kan besteden aan koken of elke middag rustig kan lunchen.

E

n toch zijn er tendenzen merkbaar die individuele levensstijlen overstijgen. Zo was het gezamenlijke avondmaal nog niet eens zo heel lang geleden een vaste waarde: het traditionele moment waarbij ouders en kinderen samen aan tafel gingen en er nog geen sprake was van individuele agenda’s. Maar daarna brak een periode aan van !""# $!%"&"'"&#"$(")*+*,*!"*!$-$""&$!."&#$#*"$ nog steeds erg voelbaar is zowel in het professionele leven als daarnaast. Dat maakt dat het de afgelopen jaren steeds moeilijker werd de tijd te vinden om op hetzelfde moment aan tafel te gaan.

BACK TO BASICS Zoals met elke trend, kent ook deze een duidelijke tegenbeweging, en in dit geval zelfs eentje die elk jaar aan kracht wint. Op gebied van voeding, koken en eten geldt op alle gebied: back to basics. We hunkeren weer naar écht verse producten, en zoeken die steeds vaker op bij lokale producenten. We hebben %&/"$+0*1$2%,$23&$'%,"40,3*."$")5".*'"&!"&6$ en willen weer terug herkennen wat er op ons +%.#$,*7!8$9&$+",3&7.*:1 !$23&$3,$-$;"$;*,,"&$ terug gezellig samen rond de tafel zitten. Eten wordt opnieuw een beleving die we willen delen met onze naasten, of dat nu ons gezin, onze vrienden of onze huisgenoten zijn. Open keukens worden niet alleen populairder met de dag omdat ze veel "<=4*>&!".$7"+.0*1$'31"&$23&$+"5".1!"$ vierkante meters, maar ook omdat ze ons toelaten om tegelijk te koken én aanwezig te zijn voor ons gezelschap.


magazine 37

wordt beleven

Dankzij het wandpaneelsysteem ‘FloatingSpaces’ van SieMatic vloeien keuken en leefruimte samen. Is er straks geen grens meer tussen beiden?


38

magazine

Liever dan ons uren op te sluiten in de keuken om een masterpiece voor te willen zetten, kiezen we tegenwoordig voor gerechten die op voorhand voor te bereiden zijn en zich gemakkelijk laten presenteren op het moment zelf. Of nog liever kiezen we voor gemeenschappelijk koken: aan tafel zelf, of met zijn allen in een kookworkshop of onder begeleiding van een chef aan huis, om daarna samen de kookkunsten te verorberen.

ONS CULINAIRE HEILIGDOM Het spreekt voor zich dat deze tendens ook zijn doorslag heeft op hoe we onze woning willen indelen. We zeggen nee tegen reusachtige sofa’s die de hele leefruimte in beslag nemen, en kiezen in de plaats daarvan voor eettafels die gemakkelijk uitschuifbaar zijn tot het décor voor een uitgebreid diner. Bartafels en –krukken waren ook nooit zo in vraag als vandaag, want terwijl de kok des huizes de maaltijd prepareert, zit de rest van het gezelschap graag dicht in de buurt met een glas wijn, klaar om een helpende hand toe te steken. Onze keukens worden steeds slimmer ingericht, met ingebouwde toestellen om ruimte te besparen en ingenieuze opbergmogelijkheden verborgen in elk hoekje. Ook voor onze toestellen worden we kritischer: we hebben schoon genoeg van honderden

verschillende apparaten die allemaal slechts één ding kunnen doen. Liever maken we terug gebruik van oude truukjes, en besparen we zo ruimte in onze kasten. De enige uitzondering is het toestel dat ook nog decoratieve waarde heeft. Nooit eerder werd zoveel belang gehecht aan het !"#$%&'(%&)%*!&+),-!.(/0#%!1&!%& !&.) #!2*!&3!43)54)!"4!66!%& van KitchenAid (www.kitchenaid.be) doen het beter dan ooit. Zelfs potten en pannen mogen tegenwoordig gezien worden: sterker nog, zij worden soms als echte designobjecten tentoongesteld, zodat ze ook na etenstijd hun omgeving kunnen inspire3!%&!%&)%"&# !%4#-/!3!%&(6"& !&7,)) #!"8& #!&9!&*#:%; Al deze veranderingen en inspanningen binnen onze eigen muren, zorgen ervoor dat we even graag thuis blijven als op restaurant gaan. Zo kunnen we dat laatste bewaren voor die gelegenheden waarvoor onze eigen keukenervaring ontoereikend is. Maar zelfs in dat geval zijn er vandaag talloze kookcursussen of kookboeken die ons toelaten om van een gastronomisch maal te genieten in de gezellige omgeving van onze eigen woning. Probeer zelf eens een pasta of quiche te maken. Snel en lekker!

DEMEYERE Belgische designer Stefan Schöning tekende voor Demeyere een lijn kookgerei met een bijzonder aantrekkelijke industriële look. Form follows function, want ook de kwaliteit van deze potten en pannen is ijzersterk. www.demeyere.be


magazine 39

PASTA MET BROCCOLI EN PECORINO Ingrediënten: 500 g penne rigate 800 g broccoli 0"3''(35'6"%()*))%

7"%)89':';':"<42::2=:)%%'( 50 g pecorino romano 2 eetlepels olijfolie 40 g geschaafde amandelen

1. Verdeel de broccoli in kleine roosjes. Schil de steel en snijd in blokjes. Stoom de broccoli beetgaar in 10 minuten. Laat schrikken onder koud water. 2. Rooster de amandelschilfers in een droge pan. 3. Breng 2 l gezouten water aan de kook en kook de penne beetgaar. Laat uitlekken, maar bewaar 1 dl van het kookwater. !"#$%"&'"%()*))%"'("+$%"&','"-'&./'(&'"0"12(.3'("2("&'"4'3'" olijfolie. Voeg de chili, amandel, penne, kookwater en broccoli toe. Laat onder voorzichtig roeren nog 3 minuten doorwarmen. 5. Serveer de penne met versgeraspte pecorino.

QUICHE MET COURGETTE, WORTEL EN MOZZARELLA Ingrediënten: 1 rol kruimeldeeg 1 kleine courgette 2 bolletjes mozzarella, 125 g elk

2 eieren 2 dl volle melk 2 dikke wortelen peper en zout

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 2. Rol het kruimeldeeg uit. Leg het deeg in een bakvorm en druk lichtjes aan, prik de bodem in met een vork. Dek af met bakpapier en vervolgens met droge bonen, rijst of keramische bakparels. Bak de bodems 10 minuten voor. Neem uit de oven en verwijder de bonen (of de rijst) en het bakpapier. 3. Spoel en rasp de courgette. Schil nadien de wortelen, spoel ze en snij ze in kleine schijfjes. Stoom de wortelen en courgette 10 minuten. Laat afkoelen en giet het overtollig vocht weg. 4. Snijd de mozzarella in kleine blokjes. 5. Klop de eieren los in een schaal. Voeg de melk, courgette, wortelen en mozzarella toe. Kruid met peper en zout. 6. Giet het mengsel in de vorm en plaats de quiche 30 minuten in de oven.


KIES DE KEUKEN DIE JE WIL. Vasco bouwt al meer dan 35 jaar keukens op maat. Stijlvolle, moderne, landelijke en tijdloze keukens perfect passend in uw interieur. Onze ontwerpers gaan graag met u op zoek naar de juiste elementen en de perfecte verhoudingen. En in onze ateliers gebruiken we alleen de beste materialen. Zodat u een leven lang plezier hebt van uw droomkeuken.

EIGEN ATELIER

Bij Vasco bent u zeker dat uw keuken alleen door de handen van ervaren vakmensen gaat. Want zowel ontwerp en productie als plaatsing en afwerking gebeurt door onze eigen mensen. Zo garanderen wij u dat u vanaf de eerste minuut volop kunt genieten van uw droomkeuken. Kom zeker even langs in onze showroom om inspiratie op te doen.

EIGEN LAKKERIJ

TOONZAAL WILRIJK: Boomsesteenweg 892

www.keukensvasco.be

EIGEN VERVOER/MONTAGE

03 877 09 70

TOONZAAL KALMTHOUT: Brasschaatsteenweg 290

Open: maandag - vrijdag van 9 tot 18u

zaterdag - zondag van 10 tot 17u

03 666 63 96


magazine 41

De do’s en don’ts van mede-eigendom Volgens de syndicus Over mede-eigendom bestaan veel mythes en legendes, maar die doorprikt Jan Schillemans, zaakvoerder van beheerskantoor Premium Plus te Berchem (www.premium-plus.be), maar al te graag. Met de nodige ervaring in zowel de technische als de sociale kant van het syndicusschap, legt hij in klare taal uit waar mede-eigendom op neerkomt.


42

magazine

Wat is belangrijk in acht te houden wanneer men een appartement aankoopt? Jan Schillemans: Er zijn veel mensen die van een woning naar een appartementsgebouw trekken. De belangrijkste verandering is dan dat u niet meer over alles autonoom kan beslissen. In een appartementsgebouw gelden regels om het samenleven in goede banen te leiden, deze regels zijn vervat in de statuten en het reglement van inwendige orde.

Zo heeft u bijvoorbeeld een 75% meerderheid nodig om te beslissen over het uitvoeren van werken – tenzij deze van dringende aard zijn natuurlijk. U kan wel nog autonoom beslissen over uw privatieve kavel, in zoverre uw beslissing geen impact heeft op de gemeenschappelijke delen. Zo moet u bij het vernieuwen van uw voordeur of uw ramen wel nog de esthetiek van het gebouw in acht nemen. Het komt erop neer dat u op veel gebieden voortaan rekening zal moeten houden met de geplogenheden in het gebouw. Wat is de beste raad die u kan geven voor men medeeigenaar wordt? Schillemans: Wanneer u een appartement koopt, beschikt

het gebouw over statuten. Dat wordt beschouwd als de bijbel van uw appartementsgebouw. Er staat in beschreven hoe de kosten verdeeld worden, bijvoorbeeld. Als u niet akkoord bent met de basisakte, is het niet opportuun om toch tot aankoop over te gaan. Het gaat over een notariĂŤle akte, en om die te wijzigen heeft u belangrijke meerderheden nodige, gaande van 80% tot unanimiteit. Als u dus de aankoop van een appartement overweegt, raad ik aan om nota te nemen van de statuten, de verslagen van de laatste algemene vergaderingen en enkele afrekeningen op te vragen. Op die manier weet u aan welke kosten u gaat participeren, en weet u ook of er nog grote kosten voor de deur staan en of daar eventueel reeds een provisie voor werd aangelegd. Wat is de taak van een syndicus? Schillemans: Een syndicus is enkel bevoegd voor de gemeenschappelijke delen, en zal zich in principe nooit mengen in privatieve zaken, tenzij die een impact hebben op de gemeenschappelijke delen. Als men bijvoorbeeld zware werken in een privatieve kavel wilt uitvoeren die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen, is het de taak van de syndicus om daarop toe te zien. Concreet betekent


magazine 43

DE LETTER VAN DE WET De nieuwe wet op mede-eigendom ging van kracht in september 2010. Van deze belangrijkste veranderingen ten opzichte van de voorgaande wetgeving bent u best op de hoogte.

1 Deze wet is van dwingend karakter, wat maakt dat alles wat gestipuleerd wordt in deze wet primeert boven de basisakte.

2 Elke mede-eigenaar mag maximaal drie volmachten hebben. Dat aantal mag overstegen worden tot maximaal 10% van het totaal aantal stemmen.

3 De termijn om beroep aan te tekenen tegen een beslissing genomen op een algemene vergadering is verlengd van drie naar vier maanden.

4 Een mede-eigenaar moet de algemene vergadering voorzitten, de syndicus mag de vergadering niet meer voorzitten. De voorzitter van de vergadering is niet noodzakelijk ook voorzitter van de raad van mede-eigendom.

5 Men is verplicht om een commissaris der rekeningen aan te stellen: ofwel een mede-eigenaar ofwel iemand extern, zoals een boekhouder. Deze commissaris kijkt minimaal een keer per jaar de rekeningen na en brengt op de algemene vergadering verslag uit.

dat in dit geval de werken best door een geregistreerde aannemer dienen te worden uitgevoerd, en liefst onder toezicht van een architect. Algemeen gesproken komt de taak van de syndicus neer op volgende zaken. Enerzijds is er het technische beheer: het opvragen van offertes, overzien van herstellingen; anderzijds !"#$%&%'()*!#+! !!,-#+!"&*!%#.&%#/!#0&'"1,!%2#345"!**!%#.&%# de jaarafrekeningen, opmaak budgetten,… Is er ook een sociaal aspect aan het syndicusschap? Schillemans: In principe zal een syndicus niet tussenkomen (%#!!%#'3%6('"#"155!%#"7!!#+1,!%8#9&&,#7!#:(;%#7!*#<!%5!lijk natuurlijk: we zullen wel trachten te bemiddelen in zo’n geval. Hoe zou u een goede syndicus omschrijven? Schillemans: Een goede syndicus geeft mede-eigenaars inspraak in het beheer van hun gebouw. Hij zal de medeeigenaars bijvoorbeeld consulteren wanneer er leveranciers moeten worden aangesproken voor offertes. Uiteraard heeft een goede syndicus de nodige ervaring en knowhow, waardoor zijn adviserende rol – bijvoorbeeld in de keuze van een leverancier – zeer belangrijk kan zijn.

Een goede syndicus zorgt ook voor transparantie naar de mede-eigenaars en commissaris van de rekeningen. Deze laatste heeft een permanent zicht op de rekeningen. Wij geven bijvoorbeeld aan de Commissarissen die erom vragen, een toezichtvolmacht op de rekening. Dat maakt het controleren van de rekeningen een pak eenvoudiger voor hen. Een syndicus heeft als voordeel ook neutraal te staan ten opzichte van de mede-eigenaars. Vooral in kleine appartementsgebouwen kan dit een groot voordeel zijn ten opzicht van het werken met een interne syndicus, wat in sommige gevallen voor spanningen kan zorgen. Bovendien is een goede syndicus ook een professional: niet iemand die dit naast zijn normale dagtaak doet. De wetgeving verandert vandaag zo veel en zo vaak, dat het voor een niet-professioneel een groot risico wordt. Deze moet dan ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nemen. Een professionele syndicus wordt gecontroleerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, en moet zich dan ook houden aan de deontologie en jaarlijks opleidingen volgen.


AA

magazine


magazine 45

Wonen: een kostenplaatje Vragen en antwoorden !"#$$!%#&'#$(")*$+",#-"".%#$/#"",#*$,!,+#&&,#%"#0$1",2#*""%#3&%#")#$,%4"%%",3#(""'#5,&,6!7'"#",# 586&'"#.&6%$)",#4!9,#$/#!,#)"0",86-&1#%"#:)",+",#&'($)",8#"",#:"8'!88!,+#0&,#*$)3",#+",$/",;#<!9# =$)"8#4!9,#*"#>!%")&&)3#$(")%>!+3#(&,#3"#("'"#($$)3"'",#(&,#-"%#!,("8%")",#!,#"",#"!+",3$/2#/&&)# *"#-"6-%",#$$0#(""'#:"'&,+#&&,#-"%#&3(!8")",#(&,#$,4"#0'&,%",#$1#"",#"")'!90"#",#$1)"6-%"#/&,!");#


46

magazine

D

aarom stelden we dit dossier samen, met medewerking van onafhankelijk vastgoed- en !"##$%#&'(!)*+%,+-&-+("%.)/#*0%'#1% #&'()!2*+)#*%3#45+)6%7#8**+$(9:%2)#18woordt dit artikel nog niet elke vraag die zal rijzen bij het overwegen van ))1%##1:;;/<%=##+%0)%>;/)1%>()+=))% #$%))1%##1?)8%8)%@)')1%&()%>)8%/+;")!% 0#8%;')+?(">8)$(9:)+%:#1%=#:)16%A(8)+aard staat ons team ook steeds klaar ;=%;/%')+&)+)%'+#@)1%8)%#180;;+&)1B% 8)$)5;1(!">%;5%(1%;1!%:#18;;+6%C)%:*11)1%*%2;')1&()1%!8))&!%&;;+')+0(9?)1% 1##+%&)%/+;5)!!(;1#$!%&()%*%;29)"8()5% ')+&)+%:*11)1%>)$/)16

VRAAG 1: Huren of kopen? Wie wil verhuizen, heeft twee mogelijkheden. Het lijkt simpel: huurt u, of koopt u? Er zijn talloze argumenten voor beide opties: sommige daarvan heeft u waarschijnlijk al gehoord, andere zetten u misschien opnieuw aan het denken. We vroegen aan Frédéric De Pauw om de belangrijkste even voor ons op te sommen.

Frédéric De Pauw: “Een belangrijk verschil tussen huren en kopen is de lage instapdrempel van de eerste optie. Om te huren moet je slechts een huurwaarborg van twee maanden kunnen voorleggen, om te kopen moet je rekening houden met registratierechten, BTW en notariskosten, en moet je soms al een deel van de aankoopsom kunnen voorleggen aan de bank. Er is dus een verschil in bereikbaarheid. Wie huurt, hoeft geen rekening te houden met onverwachte herstellingskosten: die zijn voor rekening van de eigenaar. Hoewel ik dat wil nuanceren, want wie een nieuwbouwwoning koopt, hoeft de eerste 20 à 25 jaar ook geen rekening te houden met zware investeringen of kosten. !"#$%&##'(%))*%##$%#$)"+#%,#-./.0.(#.(%)1%/#02$&".3*#%+)menten in het leven. Bij het veranderen van job, aangaan of stuklopen van een relatie of gezinsuitbreiding bijvoorbeeld, kan je op redelijk korte termijn je woonsituatie veranderen. Omgekeerd geniet je als huurder echter nooit absolute woonzekerheid; je bent geen baas over eigen bakstenen. Kopen geeft dus een veel grotere zekerheid op dat gebied. 4$%5#0&.6%/#7(22$%#"%/)8#$9.#$%200##$%:7;20#%8))"9#0#$% 8))"%9#%#.&#$22"<%#"%8200#$%&##$%:7;20#%;29#2!(3#7%(#% rapen voor de huurder. Voor kopers geldt vanaf 2014 een nieuwe Vlaamse regeling, maar volgens de huidige federale regeling komt het voor de eigenaars van een eerste =)$.$&%();>%)1%)$&#8##"%?@AA%$#(()%:7;220%8))"9##0%1#"% maand, per koper – voor de eerste tien jaar. Op lange termijn is het grote voordeel van het aankopen van een woning het feit dat het maandelijks afbetalen van een lening voor de eigenaar een vorm is van verplicht en ongemerkt sparen. Een afbetaald huis is nog altijd het beste pensioenplan. Zeker in België, waar de wettelijke pensioenen vrij laag liggen, geeft het een aanzienlijk verschil of je op 65-jarige leeftijd nog rekening moet houden met een woonkost of niet. Als appel voor de dorst kan een eigendom dus tellen.”


magazine 47

VRAAG 2: Renoveren of nieuwbouw? De keuze tussen een op te knappen woning en een nieuwbouw eigendom blijft voor velen een dilemma. Daar zit het ver#2:30$3)$((),!!;; 3=#$6!! $3&%#$%5##&)9$"(( $!!,$&&)$:&0&*!&0$()7& &$'&6!0'&)$/(( $5$"3##2:3&)$)!'$)3&%$(()$7(2:%-

Frédéric De Pauw: “Het voordeel van renoveren is dat men het te spenderen budget kan spreiden in de tijd. Een op te knappen woning is meestal goed geprijsd, en men kan dan kiezen om het eerste jaar enkel de keuken te renoveren, het volgende jaar de badkamer, enzovoort. Je kan dus ook keuzes en beslissingen spreiden in de tijd. Wat je vaak ziet bij tweeverdieners die een nieuwbouw kopen, is dat ze hard werken en geen tijd of zin hebben om in een korte tijdsspanne alle opties te bestuderen en show!!"#$%&$'(()$*&+!&,&)-$.!/&0$1)()23&&0$(0#$45($#"((,$ zorgt dat niet altijd voor de beste beslissingen. Wie stap voor stap renoveert, heeft meer tijd om prijzen en winkels te gaan vergelijken. Daartegenover staat wel dat wie reno6&& %$75#$!!,$6&&0$0()'& $"&%$/& ,&)$/! 7%$'&2!)8 !)teerd, in plaats van alles in één keer klaar te hebben. Een voordeel aan nieuwbouw is dan weer dat deze aan #%&&7#$#% &)'& &$)! "&)$"!&%$6!07!&)9$&)$7(%$7&$%&2:)3#2:&$&3'&)#2:(;;&)$6()$"(%& 3(0&)$& $(00&&)$"(( $ !;$6!! 53%$'(()-$<)$; 3)23;&$:&*$=&$75#$#%&&7#$:&%$*&#%&$ van het beste op de markt. Bij renovatie is het vaak om %&2:)3#2:&$ &7&)&)$)3&%$"!'&03=,$!"$73&$"(%& 3(0&)$!8$

%&2:)3&,&)$%&$'&* 53,&)9$&)$*03=6&)$#!""3'&$3)' &;&)$!"$ *!5/%&2:)3#2:&$ &7&)&)$*&;& ,%-$>&)$!57$:53#$;& 8&2%$ isoleren, is dus niet altijd mogelijk. ?&)#&)$73&$ &)!6& &)$!6& #2:(%%&)$!!,$6((,$7&$"&& waarde van hun renovatie. Wie een appartement in een gebouw uit de jaren ’70 tot in de puntjes renoveert, heeft wel nog steeds een appartement in een gebouw uit de =( &)$@AB-$>C)$D(%$"((,%$)3&%$:&%$6& #2:30-$E&&0$"&)#&)$ overinvesteren in renovaties. Ze gaan ervan uit dat de totale investering wordt weerspiegeld in de meerwaarde van hun eigendom, maar dat is vaak niet zo. Een voordeel van renoveren dat vaak wordt aangehaald, is het feit dat – afhankelijk van de leeftijd van de eigen7!"$F$ &)!6(%3&#$!)7& :&63'$+3=)$(()$#0&2:%#$GH$IJK9$ %& /3=0$!;$&&)$)3&5/*!5/$/!)3)'$LMH$IJK$'&07%-$?(( $ in de praktijk blijft er van dat voordeel vaak niet zoveel !6& 9$/()%$#!""3'&$(())&"& #$73&$/&%&)$7(%$& $GH$'&07%9$ drijven gewoon hun marge op waardoor de subsidie dus )3&%$(0%3=7$%&)$6!! 7&0&$6()$7&$2!)#5"&)%$53%7 ((3%-$N(%$ '&*&5 %$)3&%$(0%3=79$"(( $:&%$3#$%!2:$3&%#$/(( "&&$=&$*&%& $ op voorhand al rekening houdt.”


48

magazine

VRAAG 3: Kopen: wat zijn de verborgen kosten? De vraagprijs van een woning geeft nooit het totale kostenplaatje weer van de aankoop van een eigendom. Maar wie goed geïnformeerd is, zal merken dat de kosten helemaal niet zo verborgen zijn, en goed op voorhand zijn in te schatten.

Frédéric De Pauw: : “Er zijn drie soorten kosten die komen kijken bij een aankoop. Allereerst heb je de eenmalige aankoopkosten. Dat zijn de registratierechten, de BTW en de notariskosten. Het ereloon van de notaris is sinds 1 januari 2012 ook onderhevig aan BTW, wat deze kosten wel doet oplopen. Anderzijds is dat ereloon van een notaris gebonden aan wettelijke bepalingen, en heeft shoppen en prijzen vergelijken hier dus weinig zin. Het enige wat al kan verschillen van kantoor tot kantoor, zijn de forfaitaire aktekosten – dus bekijk die zeker eens op voorhand. Het abbattement op de registratierechten bij de eerste aankoop van een woning is bij het enorme bedrag van de totale aankoop misschien een druppel op een hete plaat, maar het is wel een leuke extra. Wat heel interessant is bij deze registratierechten, is hun meeneembaarheid. Bij het eventuele verkopen van de oude eigendom kan dat toch tot €12.500 verschil maken bij de aankoop van de nieuwe woning. Een raad die ik graag meegeef aan kandidaat kopers, is om het kadastraal inkomen van een woning op voorhand goed te bestuderen, zeker bij klein beschrijf. Als het verdacht laag is, zou dat kunnen komen doordat er renovaties zijn gebeurd die niet zijn aangegeven bij het kadaster. Die kunnen uiteindelijk toch nog tot een verhoging van het K.I.

en dus de verdubbeling van registratierechten leiden, en ! "#$ %&' %()&#*#&+),-% &.* # )&/&01% ## "&2)&32 4&5$)&5 & boodschap. Een redactie op maat van het compromis kan ! %&52),$))2 )&6 #&5 &! 47*1 4& "&5 &+),$)&!**47*6 "/ Een tweede soort uitgaven zijn de jaarlijks weerkerende kosten: verzekering, onderhoudskosten en onroerende !**43 (+"8/&92 &%--#)# &:*45#&. 1--%5&--"&5 &3-"5&!-"& het K.I., dus dat is nog een extra reden om dat goed na te kijken. Veel hangt echter ook af van de plaatselijke opcentiemen van de provincie en gemeente: die zijn niet overal hetzelfde, en kijk je dus best op voorhand ook even na. Een derde kostenpost dient zich pas na 20 à 25 jaar aan: herstellingskosten die onvermijdelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een nieuw dak. Het is belangrijk om daar op voorhand al rekening mee te houden, zelfs bij een nieuwbouw. Misschien is het wel belangrijker om er psychologisch *1&!**4. 4 25&# &'2;"&5-"&+"-",2 %<&:-"#&'*&! 4&2"&5 &#* komst kan je misschien ook beroep doen op groepsverzekeringen, een erfenis of bijvoorbeeld een belegging die vrijkomt en hoef je nu al geen spaarpotje aan te leggen. In het geval van mede-eigendom, is alles wettelijk zeer strikt geregeld. Een syndicus vertegenwoordigt de belangen van de vereniging van mede-eigenaars. Elke eigenaar is als een aandeelhouder van een bedrijf: hij draagt mee in de opbrengsten en kosten van de gezamenlijke eigendom naargelang zijn of haar aandeel. Dat wil ook zeggen dat er democratie heerst, dus dat je je als eigenaar zal moeten neerleggen bij de mening van de meerderheid, die bij het beheer van het gebouw heel gierig of heel spilziek kan zijn.


magazine 49


50

magazine

VRAAG 4: Waarom investeren in vastgoed? !"#$%&'(%)'*!"%+,"%#'%-",".!/0'%'"%'.1"12!$.&'%.3!$!$4%",2'"%+'0'"%#'%5113#'"%,0%!"%#'%21"#6%!"+'$('3'"%!"% ),7$('"'"%!$%+''0%$0!22'3%#,"%8'%*'0#%19%''"%$9,,3)1'78'%('%:'(('";%<,,3%&1'%:!(%#,(%"=%93'.!'$>

Frédéric De Pauw:%?@7%5!0%*3,,*% ''3$(%"=,".'3'"%#113%('%$('00'"%#,(% '3%!"%A'0*!/%*BB"%$93,7'%!$%+,"%''"% +,$(*1'#.3!$!$;%C3!8:'"%!"%+3!8'%+,0%'"% 0'*'%$9117#139'"%:!8"%1"$%)'$9,,3#% *')0'+'";%D,(%712(%#113#,(%'3%!"%1"$% 0,"#%#113%9,3(!.=0!'3'"%"!'(%513#(%*'$9'.=0''3#%2'(%+,$(*1'#%E%'"'3:!8#$% 12#,(%#'%(3,"$,.(!'71$('"%+,"%''"% ,,"7119%:1%&11*%:!8"%#,(%:'%''"%'"132'%#3'29'0%+132'"4%'"%,"#'3:!8#$% #113#,(%),"7'"%&''0%$(3'"*%:!8"%!"%#'% -",".!'3!"*%+,"%+,$(*1'#4%:'7'3%,0$%&'(%*,,(%12%$9'.=0,(!'+'%!"+'$('3!"*'";%A1+'"#!'"%&''F(%#'%*'2!##'0#'%A'0*% ''"%:''3%.1"$'3+,(!'F%931-'0%,0$%$9,,3#'3%1F%)'0'**'3; D'%5'(%+,"%+3,,*%'"%,,")1#%)0!8F(%#=$%$9'0'"%!"%A'0*!/4%'"% #!'%+3,,*%)0!8F(%$(!8*'"%1F%:'7'3%2!"$('"$%$(,)!'0%#113%)'+107!"*$(1'",2'%'"%*':!"$+'3#=""!"*;%<,,3%&'(%,,")1#% !$%19%''"%",(==30!87'%5!8:'%'!"#!*46%'3%:!8"%2,,3%#3!'%7!012'('3%G,,!'"%!"%H"(5'39'"4%#,(%7,"%"!'(%513#'"%)!8*'2,,7(;% D,(%$,2'"%3'$=0(''3(%#=$%!"%''"%:''3%$(,)!'0'%2,37(; I!'%!"%1":'7'3'%(!8#'"%!"+'$(''3(%!"%+,$(*1'#4%)'$.&'32(% :!.&%('*'"%''"%'+'"(='0'%J*,0199'3'"#'K%!"L,(!'%!"%#'% (1'712$(;%D'%M=319'$'%'"%H2'3!7,,"$'%N'"(3,0'%A,"7'"% &'))'"%3'.'"(%1"(:'(('"#%+''0%*'0#%)!8%*'#3=7(4%#=$%#!'%

!"L,(!'%:!(%'3%+31'*%1F%0,,(%,,"%('%712'";%@"L,(!'%#3!8F(%#'% 93!8$%+,"%"!'=5)1=5%19%2'(%,0$%*'+10*%#,(%#'%5,,3#'%+,"% )'$(,,"#'%51"!"*'"%+10*(%:1#,(%('3'.&(%513#(%*'$('0#%#,(% +,$(*1'#%!"L,(!')'$('"#!*%!$;% A1+'"#!'"%2,*%8'%!"%A'0*!/%#'%&==393!8$%+,"%''"%'!*'"#12%!"#'O'3'"%,,"%#':'%!"L,(!'%E%#=$%:1%)'"%8'%(5''%2,,0% )'$.&'32#; P'0F$%&'(%+'3&=3'"%+,"%''"%'!*'"#12%!$%.3!$!$)'$('"#!*6% 2'"$'"%:=00'"%,0(!8#%'3*'"$%21'('"%51"'";%A'0*!/%('0(% +''0%*':!""'"%#!'%2!$$.&!'"%"!'(%,0(!8#%5'37:'7'3%:!8"4% 2,,3%5'0%,0(!8#%:'7'3%:!8"%+,"%''"%!"712'"%2'#'%#113#,(% #'%+3,,*%",,3%(,0'"(%19%#'%,3)'!#$2,37(%)0!8F(;%<!$$.&!'"% #,(%!"%(!8#'"%+,"%.3!$!$%#=$%5'0%#'%0=O'Q=!(*,+'"%#,0'"%'"% .1"$=29(!'%",,3%)'"'#'"%*,,(4%2,,3%51"'"%!$%'"%)0!8F(% ''"%),$!$)'&1'F(';%@"+'$('3'"%!"%+,$(*1'#%*''F(%#=$%!"%#'% ''3$('%90,,($%:'7'3'%&==33'"#'2'"('"; D!(%),$!$3'"#'2'"(%7,"%"1*%+'3&11*#%513#'"%,0$%2'"%19% 0,"*'%('32!8"%117%3'7'"!"*%&1=#(%2'(%''"%21*'0!87'%2''35,,3#'%'"%2'(%-$.,0'%+113#'0'";% R,,7%513#(%1"#'3$.&,(%#,(%!"+'$('3'"%!"%+,$(*1'#%117% ''"%&,"#!*%'0'2'"(%7,"%:!8"%!"%%-",".!/0'Q'"%$=..'$$!'90,""!"*6%&'(%!$%21*'0!87%''"%'O(3,%9'"$!1'"%19%('%)1=5'"% '"%2'"%7,"%2'(%+,$(*1'#%#'%+'321*'"$1+'3#3,.&(%",,3% #'%+10*'"#'%*'"'3,(!'%13*,"!$'3'"%:1"#'3%#,,312%#'% .1"(310'%('%+'30!':'";


Kom ons je dromen tonen.

INSPIRATIONS

Badkamers vanaf â‚Ź 2.500

"! ! !" %

#

!$


52

magazine

Energiezuinig bouwen Iedereen heeft de mond vol van energiezuinig bouwen en wonen, maar Belgisch bedrijf Regnard is daadwerkelijk specialist ter zake. Het vakkundige team werkt samen met Cores Development aan de ! "#$ % "&$'%(&$ )*(!)* "+%, $- ! ) projecten, waaronder de realisatie van een appartementsgebouw in Edegem. Ingenieur Gerd-Jan Oostvogels vertelt op welke manier dat gebeurt.

Naast het duidelijke verminderen van onze ecologische voetstap door het besparen van energie, heeft energiezuinig bouwen volgens deze EPB-regelgeving nog verdere voordelen? Gerd-Jan Oostvogels: De normen die werden vastgesteld voor de ventilatie zorgen ervoor dat een gezond binnenklimaat wordt gegarandeerd. Er worden bepaalde debieten verse lucht per uur voorzien, en ook de afvoer in bijvoorbeeld keuken, wasplaats en badkamer zijn gegarandeerd om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid CO2 in de lucht niet te hoog wordt. Een gezond luchtklimaat zorgt er bovendien ook voor dat schimmels worden vermeden. Daarnaast is er zeker ook een hoger comfortgevoel wanneer muren en vloeren beter ge誰soleerd worden. De comforttemperatuur gaat veel hoger liggen in de winter, en in de zomer is er veel minder risico op oververhitting dankzij zonwering of 4-seizoensbeglazing. Zo moet je ook niet na verloop van tijd een airconditioning gaan installeren, wat weer kosten met zich meebrengt en uiteraard ook weer meer energie vraagt. Dat lagere energieverbruik is overigens wel het meest sprekende voordeel: bewoners van energiezuinige gebouwen zijn zo veel beter ingedekt tegen eventuele prijsverhogingen van fossiele brandstoffen.

Het EPB is evenwel geen optionele richtlijn, maar een dwingende regelgeving? Oostvogels: Inderdaad, als peilen worden overschreden of als er niet wordt voldaan aan een bepaalde eis, staan daar boetes tegenover voor de bouwheer. De regelgeving werd al verstrengd in 2012, maar zal nog verder verstrengen in 2014. Dat kadert in het toewerken naar een tijd wanneer alle nieuwe gebouwen bijna nulenergiegebouwen moeten


magazine 53

HET ABC VAN HET EPB

worden: iets waar op Europees niveau naar gestreefd wordt tegen 2021. De verstrengingen zijn dus echt nodig zodat de bouwwereld zich stelselmatig kan aanpassen.

Een voorberekening is sinds dit jaar verplicht voor nieuwbouwprojecten. Kan u het proces van bouwen volgens de EPB-regelgeving met behulp van Regnard toelichten? Oostvogels: Die eerste voorberekening wordt gedaan op basis van het voorontwerp van de architect, om hem bij te staan in zijn ontwerpfase. Het kan helpen koudebruggen te voorkomen en zorgt ervoor dat men naderhand niet voor verrassingen en de bijhorende boetes komt te staan. Architecten houden steeds meer rekening met de parameters die een grote invloed hebben op het E- en K-peil, maar een goede communicatie tussen alle bouwpartners en een goede opvolging bewijzen zeker hun nut. Bij grote projecten van meer dan 1000 vierkante meter doeloppervlakte wordt ook om een haalbaarheidsstudie gevraagd om in kaart te brengen welke hernieuwbare energietechnieken interessant kunnen zijn bij dat

Sinds 2006 moeten nieuwbouwprojecten in Vlaanderen voldoen aan de Energie Prestatie en Binnenklimaat regelgeving (afgekort tot EPB). Die werd opgesteld om van zuiniger omgaan met energie meer dan enkel een optie te maken. De regelgeving omvat verschillende eisen waaraan een nieuwbouwproject moet voldoen: Het K-peil geeft de thermische isolatie weer, en mag sinds 2012 de K40 niet overstijgen. Het E-peil geeft het energieverbruik weer, en moet zich sinds 2012 onder de E70 bevinden. Ook op gebied van ventilatie zijn er bepaalde minimumeisen voor de debieten van toevoer en afvoer, afhankelijk van de functie van het gebouw. Voor meer informatie, surf naar www.energiesparen.be.


54

magazine

!"#$%"&"'!()*"#+,'-('.)(/+'012"2110'.1+'/"'3""(&) +'4)5' 4$*0'610'""0'.1(3+"!)3!7'8$*6))(8""9/7'"0'."9&"' 58 $/$" ' 3"0'4)5'&500"0'6"(&($*2"0,':$*/"0 '/"'."(;;1 "'2110'.$*''''''''''''' <'011 +'/"'1(#=$+"#+'5$+"(11(/'<'""0'110+19'41&"0')!6)92"0,' >$*'&500"0'19 '8"/($*;'$33"( '#)0+()9"'&($*2"0'610'="+' ?9113 '-0"(2$"12"0+ #=1!7'.11(110'."';)+)@ 7'!9100"07';1#+5("0'"0'+"#=0$ #="'%#=" '3)"+"0'&500"0'6))(9"22"0,':"0' 9)++"'.)(/+'""0'/"%0$+$"6"'-AB<1102$;+"'2"/1107'.11(8$*' <'8$*6))(8""9/'8$*'""0'1!!1(+"3"0+ 2"8)5.'!"('1!!1(+"3"0+' <'))&'-AC<#"(+$%#1+"0'.)(/"0'1;2"9"6"(/,

Welke technieken in energiezuinig bouwen staan op de planning voor het Project van Cores Development in Edegem? Oostvogels:'D3'311('"0&"9"'6))(8""9/"0')!'+"'0)"3"0E' /"'85$+"035("0'4599"0'2"F )9""(/'.)(/"0'3"+'+$"0'#3'!)9G5("+=1107'="+'!91++"'/1&'419'4" +$"0'#3'/$&'4$*07'/"'(13"0' &($*2"0'6"(8"+"(/"'1953$0$53!()%"9"0'"0'6$"( "$4)"0 8"2914$02,'H1+'911+ +"'4)(2+'6))('""0'2"3$//"9/"'.11(/"'+5 "0' 4)0."("0/'"0'4)0/))(91+"0/7'.11(/))('="+'2"8(5$&'311&+' 610'4)00".$0 +"0'$0'/"'.$0+"(I'311('10/"(4$*/ '="+'($ $#)')!' )6"(6"(=$++$02'+$*/"0 '/"'4)3"('6"(3$0/"(+,'

Hoe progressief is Cores Development op gebied van energiezuinig bouwen? Oostvogels:'H"'3"" +"'8)5.="("0' +110'"(' +""/ '!) $+$"6"(' +"2"0)6"(,'J0'="+'2"619'610'C)(" 'H"6"9)!3"0+'211+'/1+' 4"9; '0)2'""0' +1!*"'6"(/"(E'4$*'.$99"0'"#=+'3""/"0&"0,'?))(' ""0'10/"('!()*"#+'6()"2"0'4"')0 ')3'="0'(""/ '!()1#+$";'+"' $0;)(3"("0'011('/"'("2"92"6$02"0'6))('KLMN7'0)2'6))('/"' 1(#=$+"#+'/"'""( +"'!"00"+("&&"0')!'!1!$"('=1/'2"4"+,'

Op gebied van isolatie en zonnepanelen verklaart iedereen zich specialist. Maar welke innovatieve technieken klinken ons voorlopig nog minder bekend in de oren? Oostvogels: J0'2()+"'2"8)5."0'$ '""0'.1(3+"&(1#=+&)!!"9$02'8$*4)0/"('$0+"(" 10+,'O"+'PP0'8()0'.)(/+'4)."9'.1(3+"' 19 '"9"&+($#$+"$+'2"!()/5#""(/,'Q"+'$ '45$0$2"(')3'"9"&+($#$+"$+' /$#=+8$*'+"'!()/5#"("07'1102"4$"0'8$*'"9"&+($#$+"$+'6105$+'""0' #"0+(19"'(""/ 'RLS'6"(9)("0'211+'$0'/"'&)"9+)("0 7'"0'0)2'""0 ' MLS'/))('.""( +10/ 6"(9$"4"0')!'="+'=))2 !100$02 0"+,'B)6"0/$"0'4"+'""0'.1(3+"&(1#=+&)!!"9$02'/"'.1(3+"'/$"'.)(/+' 2"8(5$&+')3'"9"&+($#$+"$+')!'+"'."&&"0'))&'$0')3'""0'2"8)5.' "0' 10$+1$('.1+"('+"'6"(.1(3"0,'' T51'6"0+$91+$"'$ '.1(3+"("#5!"(1+$"'""0'$0+"(" 10+"'+"#=0$"&,' ?5$9"'95#=+'/$"'.)(/+')0++()&&"0'110'/"'.)0$02'!1 ""(+'6$1' /"'.1(3+".$ "911(7'6$1'/"."9&"'))&'/"'6"( "'95#=+'610'85$+"01;'.""('.)(/+'8$00"02"6)"(/,'H"'.1(3"'1;2"6)"(/"'95#=+' 6"(.1(3+'$0'="+'!1 "("0'/"'&)"9"'6"( "'95#=+,'U9 '="+'85$+"0' L'2(1/"0'$ '"0'8$00"0'KL'2(1/"07'&10'/"'8$00"0&)3"0/"'95#=+' 4)'1961 +'+)+'""0'MV'2(1/"0'.)(/"0'6"(.1(3/,' -"0'10/"("'!1 $"6"'+"#=0$"&'/$"'0)2'6($*'."$0$2'$0'2"8(5$&' $ 7'$ '/"'/)5#=".1(3+".$ "911(,'Q"+'."(&+'6$1'""04"9;/"' !($0#$!"7'199""0'$ '/"'.1(3+".$ "911('=$"('""0'/588"9"'85$ 7' .11(8$*'/"'"0"'4$#='8$00"0$0'/"'10/"("'85$ '8"6$0/+,'Q"+'65$9"' 1;2"6)"(/"'.1+"('610'""0'/)5#="'619+'4)'9102 '/"'85$+"04$*/"' 011('8"0"/"07'+"(.$*9'6"( '.1+"('.)(/+'1102"6)"(/'/))('/"' 8$00"0 +"'85$ 'W'"0'19.""('.)(/+')!2".1(3/'/))('="+'.1(3"' 1;6)"(.1+"(, VOOR MEER INFORMATIE over The Mills : www.themills.be. VOORVERKOOP GESTART!


%&'"()**+",-..)/"01"20**'"/0'-'34

Stijlvolle betaalbare appartementen & ‘Assisted living’ ats te Edegem.

by Cores Development - Urban Landscapers® since 2006 & Condominium

Contacteer ons nu voor een afspraak:

!"#$ "#$"#$"

info@coresdevelopment.be

!"#$%&#'#(!)*#+,%-. /#0$,"11,%23 4536%70("089 6:%;46%;4%;4 0+<!=>!"#$?#'#(!)*#+,@A# www.coresdevelopment.be


56

magazine

Slim leven Bij Cores Development luidt het motto elke dag: “slim leven.” Dat zo’n levensstijl liefst dus ook zo gezond mogelijk is, spreekt voor zich. Niels Van Wierde is !"#$%&'()"&*%!"(+*,(-)%!##.'/+(0*)&'*)1(*%(2&")#!'&&"3(!%( deelt graag zijn vijf geboden om op een leuke manier sportiever te gaan leven.

Er zijn geen short-cuts Van Wierde: !"#$ %%&'() *& +#$ ,$&#--.#'#/0#& *- #0. .0(($1 2%%0 +#3%%- 4(0)$ #0 ((5 6##3 ,7$*# 6#0$#3)8 9#73%2# (6#0 $0*3'%&)#& 4%%0 :# #6#& (; 2(#$ .%%& -$%%& (2 :# )(-*- '#4#.*&. $# 50*:.#&1 '*:6((0'##3)8 <%$ *- &%$//03*:5 $# .#2%55#3*:58 =*:& 6((0&%%2-$# '(()-7+%; &%%0 2#&-#& $(# *- )%$ :# #0 4#3 *#$- 6((0 (6#0 >/3$ 2(#$#& +#''#&8 ?#)#0##& 2(#$ ##& #6#&4*7+$ >(#5#& $/--#& ##& .#>(&) 3#6#& #&#0>*:)- #& ##& -(7*%%3 3#6#& %&)#0>*:)-8@ Vind jouw persoonlijke evenwicht Van Wierde: !A35 3*7+%%2 +##B$ >*:& #*.#& '%3%&-1 #& 6((0 -(22*.#& .%%$ +#$ %3 4%$ .#2%55#3*:5#0 (2 )*# '%3%&- $#

'#4%0#& )%& 6((0 %&)#0#&8 "#$ *- .##& #C%7$# 4#$#&-7+%;1 2%%0 )# .#2*))#3)# 2#&- >%3 2(#$#& '#4#.#& #& (; )# 6(#)*&. 3#$$#&8 "#$ #&# .%%$ &((*$ >(&)#0 +#$ %&)#0#8 ?#)#0##& +##B$ 4#3 ##& '##3) 6%& 4%$ .#>(&)# 6(#)*&. *-1 :# +(#B$ 2%%0 ##& 2%.%>*&# (;#& $# -3%%& (2 #0(6#0 $# 3#>#&8 A& %3:# #0 #7+$ 2(#*$# 2## +#'$1 )%& )(# :# #0 .(#) %%& )# +/3; *& $# 0(#;#& 6%& ##& 6(#)*&.-7(&-/3#&$ (B )*D$*-$8 "#$ %%&'() *- #01 :# 2(#$ #0 %33##& 4#3 .#'0/*5 6%& 2%5#&8@ Op gezondheid staat geen prijs Van Wierde: !E%& :# .#>(&)+#*) 4#05#&1 5(-$ 4#3 *#$-8 F# +(/)$ )%%0 '#-$ 0#5#&*&. 2## )((0 ##& '/).#$ (;>*: $# >#$$#&8 "#$ .%%$ (2 :# .#>(&)+#*)1 )/- )%$ *- )# *&6#-$#0*&.


magazine 57

Voor een gezonde levensstijl zal je wel een inspanning moeten leveren, en je moet er in investeren.

!!"#$%&'(%)*%+*,-.#*"%*.%/00*"%1*.02% -"#%)*%--3%45.#*"% 6!!3%,5*32%*.%3!.%)*%)*% *"3%1*0*"%!!.$%7**'%4*.(*.%#*.3*.% .-+%(0**#(8%9**.%/0.*((!1-..*4*.0%5(%,-%#::"2%*.%53%1*0!!'% -4%*"%0*%+!!.%!;,5*.$<%=!!"%!'(%)*%,5*0% !0%)*%*"%!''*4!!'%6--"% 3"5)+02%5(%>*0%*5+*.'5)3%.5*0%,-$% Sporten kan ook leuk zijn Van Wierde:%?7**'%4*.(*.%65.#*.%/0.*((%(!!52%4!!"%#!!"% ,5).%+"-*@('*((*.%6--"$%&'(%)*%**.%A':1%,-*30%#5*%**.%'*:3*% (;**"%>**;02%-;%(!4*.%4*0%5*4!.#%!.#*"(%+!!0%(@-"0*.2%>-:%)*% +*4!33*'5)3*"%6-'$%B!0%--3%>*'@0%5(%**.%#-*'8%,-!'(% 5*'*"0-*"5(0*.%#5*%#*%=-.0%7*.0-:C% 5''*.%1*3'544*.2%-;%4*.(*.% #5*%":+3'!A>0*.% 5''*.%6--"3-4*.$

Beweging staat niet automatisch gelijk aan gewichtsverlies Van Wierde:%?B5*%+* 5A>0% 5'0%6*"'5*,*.2%4-*0%**.%+*4!33*'5)3*%"*3*.(-4%4!3*.$%D5)%**.%(@-"00"!5.5.+%6*"1"!.#%)*% +*45##*'#%EFF%35'A!'-"5*G.2%#:(%!'(%)*%#"5*%3**"%@*"% **3% +!!0%(@-"0*.2%,5).%#!0%*"%HEFF$%I-%#::"0%>*0%!'+!: %**.%@!!"% 4!!.#*.%6--"%)*%"*(:'0!!0%,5*0$%=!!"%!'(%)*%*"%#!+*'5)3(%.-+% 1* *+5.+%!!.%0-*6-*+0%J%#*%0"!@%.*4*.2%**.% !.#*'5.+% 05)#*.(%#*%':.A>@!:,*%-;%#*%!:0-%'!0*.%(0!!.%*.%.!!"%>*0% *"3% /*0(*.%J%6*"1":53%)*%.-+%**.(%,-6**'%*C0"!%35'-A!'-"5*G.2% *.%4*"3%)*%6**'%(.*''*"%"*(:'0!!0$%K*%+!!0%1*0*"%**.%3**"%5.% #*% **3%(@-"0*.%#!.%.--502%4!!"%>-*%4**"%1* *+5.+2%>-*% 1*0*"L


58

magazine


magazine 59

Bij een verhuis komt heel wat kijken: contracten tekenen, abonnementen opzeggen of naar je nieuwe huis verplaatsen, je hele hebben en houden in dozen verpakken en de nieuwe woonst als een nieuwe ‘thuis’ doen voelen. Verhuizen is daarom voor velen een stresserende gebeurtenis, maar voor wie zich mentaal voldoende voorbereidt, hoeft dat niet zo te zijn.


60

magazine

J

e woning verlaten om naar een nieuwe, onbekende plek te vertrekken: het is een ingrijpende verandering, hoe je het ook draait of keert. Je laat niet alleen een heleboel gelukkige (of ongelukkige) herinneringen achter, maar ook je dagelijkse gewoonten, je leefomgeving die na verloop van tijd geen verrassingen meer voor je had. En dan spring je plots weer in het diepe. Belangrijk is dat je de tijd neemt om je aan te passen aan deze veranderingen, en niet verwacht dat het leven naadloos doorloopt van dag op dag. Wie !"# $%&'($)!*$%'+,-.$%./' 0%'$1$2.3$%$' onverwachte zaken veel gemakkelijker verwerken.

LIJSTJES MAKEN Verhuizen vergt het nodige organisatietalent, dus maak het jezelf gemakkelijk en hou van alles lijstjes bij die je kan afvinken naargelang je vordering in het proces: van de nutsvoorzieningen die je moet contacteren, van de meubels die je wilt kopen, verkopen of vervangen, van de inhoud van de dozen die je reeds hebt ingepakt. Niets werkt beter in een moment van paniek dan een blik werpen op de lijstjes en zwart op wit zien wat er al allemaal geregeld is en wat het volgende is dat je aandacht verdient. Stel prioriteiten en werk de lijstjes chronologisch af. Vergeet vooral niet af te vinken – want die voldoening geeft je de energie en de moed om de volgende taak aan te vatten.

STAPELS VERDELEN Stel inpakken niet uit tot het laatste moment, maar begin liefst al enkele weken op voorhand met het inventariseren van je inboedel. Ga kamer per kamer na wat er precies in die dozen zit die je al twee jaar niet meer hebt opengemaakt, en wat er vanachter in die kast schuilt die je al een tijd niet meer hebt uitgemest. Maak per kamer stapels van je spullen, en verdeel ze in: houden, opbergen en weggooien. In de eerste stapel belanden de spullen waar je nog regelmatig gebruik van maakt of plezier van hebt. De tweede stapel is er voor spullen waar je geen afstand van kan doen, maar die je niet regelmatig gebruikt en dus opgeborgen mogen worden. De laatste stapel vertrekt straks niet


magazine 61 mee naar je nieuwe huis, maar geef je weg aan kringloopwinkels of verkoop je in tweedehandszaken. Wees eerlijk met jezelf: als je er al enkele jaren geen idee meer van had dat je iets bezat, is het onwaarschijnlijk dat je het ooit nog zal gebruiken. Probeer aan het einde van het proces enkel die spullen mee te nemen naar je nieuwe woning waar je blij van wordt: het zal het uitpakken er enkel leuker op maken, en je bent zeker van een frisse start. Vergeet ook niet duidelijk op de verhuisdozen te schrijven wat er precies in zit, om het jezelf zo gemakkelijk mogelijk te maken achteraf.

WAT MET DE KINDEREN? Kinderen ervaren verhuizen heel anders dan volwassenen. Terwijl volwassenen zich concentreren op de praktische kanten, ervaren kinderen een verhuis vaak als een verlies van hun veilige omgeving of hun vrienden. Hou er rekening mee dat

jij de beslissing om te verhuizen zelf hebt gemaakt, maar dat kinderen zich machteloos voelen in deze situatie. Praat dus met hen over wat er te gebeuren staat, en geef hen zoveel mogelijk tijd op voorhand om zich aan de situatie aan te passen. Hoe meer informatie je hen kan geven over hun nieuwe woonomgeving, hoe sneller ze grip kunnen krijgen op de nakende verandering in hun leven. Je kinderen mee laten kiezen voor een woning is vaak moeilijk of zelfs onmogelijk, maar daarna kan je hen gemakkelijk betrekken bij het verdere verloop van de verhuis. Laat hen op voorhand hun nieuwe kamer zien bij een bezoek, en daag hen uit mee na te denken over het inrichten ervan. Het zal hen helpen om de nieuwe omgeving sneller als hun eigen, vertrouwde omgeving te beschouwen. Zorg er bij de eigenlijk verhuis ook voor dat de kinderkamers zo snel mogelijk volledig uitgepakt en

geïnstalleerd zijn, zodat de kinderen zich zo weinig mogelijk ‘in transitie’ hoeven te voelen.

VOLWASSENEN ZIJN OOK MAAR MENSEN Kinderen kunnen rekenen op hun ouders om hen te begeleiden bij het verhuizen, maar dat wil niet zeggen dat volwassenen niemand om hulp mogen vragen. Zelfs als je gebruik maakt van een professionele verhuisdienst, kan het hele proces je bij momenten overweldigen. Durf vrienden en familie om hulp vragen wanneer dit gebeurt. Misschien is een huisbereide maaltijd door een familielid al voldoende om je weer energie en moed te geven voor de volgende fase, of kunnen die helpende handen van je vrienden tijdens het weekend ervoor zorgen dat je op maandagochtend alweer een pak verder staat. En vergeet niet: je kan hen altijd uitnodigen voor de housewarming party om hen te bedanken!


1BTTJF WPPS HPFEF TNBBL

Het is ons altijd weer een plezier om u te verrassen. Om u te verwennen met de beste keukenideeÍn in alle stijlen. Van strak design tot sierlijk klassiek. Van pittig creatief tot weergaloze klasse. Van bescheiden eenvoudig tot exuberante allure. Onze keukens zijn stuk voor stuk aparte persoonlijkheden maar getuigen allemaal van... uitzonderlijk goede smaak. www.keukenontwerpers.com – tel 0800 20110 Maandag t/m vrijdag 10 u - 18 u. Zaterdag 10 u - 17 u. Donderdag koopavond tot 21 u.

Antwerpen/Wilrijk

Sint-Pieters-Leeuw

Geel

Hasselt

Kortenberg

Waterloo


magazine 63

Terugblikken en vooruitdenken Oprichters en gedelegeerd bestuurders Jurgen Van Bogaert en Peter Leyssens vinden voorlopig nog niet dat ze met hun bedrijf aan de top staan. “We zijn nog altijd niet op het punt dat we met Cores Development willen bereiken”, stelt Leyssens, “daarvoor zien we nog teveel mogelijkheden naar de toekomst toe.” Toch staat het buiten kijf dat het bedrijf dat deze twee mannen een luttele zes jaar geleden uit de grond stampten alvast een succesverhaal genoemd kan worden. Hier blikken ze terug op de beslissingen die de sleutels vormden tot hun succes.

◁ Het kantoor én

het modelappartement van Cores Development vindt u in Wilrijk terug onder één dak.

LUISTEREN NAAR DE MARKT Bij onze productbepaling luisteren we zonder uitzondering naar de markt en kijken we waar er noodzaak of behoefte aan is. We proberen daar bij de conceptvorming zo goed mogelijk op in te spelen wat type en grootte van appartementen en dergelijke betreft. Iedereen in het bedrijf is ook van meet af aan betrokken bij deze conceptvorming – bij wijze van spreken tot en met de verkoop – zodat zowel technisch als commercieel iedereen overtuigd is van !"#$%&'()"*#+!"#,-#!!.#/&0#',!#)&.",.(# bewaakt wordt door iedereen van de organisatie.

We houden onze vinger ook altijd aan de pols bij wat de markt vraagt. Het is de markt die bepaalt wat wij maken; wij maken niets waarin de markt ons


64

magazine

Jurgen Van Bogaert

moet volgen. Wij hebben niet één visie voor de komende vijf jaar, maar moeten heel hard luisteren en proberen om onszelf opnieuw uit te vinden bij elk project. Per locatie onderzoeken we of we niets moeten bijcreëren om dat product in deze markt neer te zetten. Dat is hoe we de lijn van ‘assisted living’ hebben uitgevonden. We wilden niet binnen het kader van klassieke serviceappartementen opereren vanwege de nadelen daaraan verbonden, maar hebben wel de voordelen in een nieuw concept kunnen steken. We zien dat dat heel goed aanslaat, en zo zullen er in de toekomst nog ideeën zijn die ons worden ingegeven door de marktomstandigheden. Daarvoor moet je kunnen openstaan. DREAM TEAM Als oprichters van het bedrijf zijn we

Zowel technisch als commercieel is iedereen overtuigd van ons product.

heel aanvullend qua karakter, waardoor we een heel breed spectrum bezitten van kennis en manieren waarop je zaken behandeld. We zijn ook niet zomaar over een nacht ijs gegaan in het oprichten van onze zaak. We hebben beiden heel veel ervaring opgebouwd, maar in verschillende facetten van de markt. Als je iets beredeneerd start en weet welke problemen je onderweg kan tegenkomen, kan je op voorhand al reageren om deze uit te sluiten. Als je de problemen pas ondervindt onderweg, moet je op het moment zelf nog een oplossing zoeken. Succes duurt heel lang om op te bouwen, maar je kan het op korte tijd terug kwijt zijn. Een goede reputatie vraagt heel veel energie, maar zeer weinig om ze te verliezen. Daarom is het noodzakelijk om heel ad rem en professioneel


magazine65

te reageren op de zaken die op ons afkomen, ook bij problemen. Als het bedrijf groeit, moet ook de organisatie mee groeien om de snelheid en professionaliteit van die reactie te kunnen bewaken. We hebben veel tijd en energie gestoken in het zoeken van de juiste mensen op de juiste plaatsen.

EEN DOSIS GELUK Er is ook een dosis geluk nodig, al dwing je geluk ook voor een stuk af. We zijn tijdens de rit wel bepaalde moeilijkheden tegengekomen, zoals bijvoorbeeld het wel of niet kunnen kopen van een bepaald terrein of het net krijgen of niet van een vergunning. We hebben die zaken wel allemaal professioneel benaderd, maar op som- ▷

Een dreamteam realiseer je enkel door de juiste mensen op de juiste plaats te zetten.

PERCEPTIE Succes is ook deels te danken aan de perceptie die je hebt als succesvol bedrijf. Als de buitenwereld je op een gegeven moment beschouwt als succesvol bedrijf, gaan er bepaalde opportuniteiten komen. Ja gaat mensen !"#$%%$!&'($&)! !*($$+&,$+-.$!&(!&/$& bedrijf, banken gaan een andere visie krijgen op je projecten – wat uiteraard ook wel gestaafd moet worden door de cijfers – en er ontstaan ook meer opportuniteiten op het gebied van het

product. Wij zullen misschien sneller toegang gaan hebben tot gronden omdat mensen rederneren: als onze gronden naar dat bedrijf gaan, weten we dat dat wel tot een goed einde zal komen. En ten slotte, als deze perceptie hebt bij de eindconsument, maakt dat de toegang van die consument tot je bedrijf ook wel gemakkelijker, waardoor je op termijn weer meer succes krijgt. Het is een multiplicator effect.

Peter Leyssens


66

magazine

mige momenten was het een dubbeltje op zijn kant dat in ons voordeel is gevallen. Als bedrijf moet je ervoor proberen zorgen zoveel mogelijk tegenslagen uit te sluiten om een gestage en beredeneerde groei te maken. Bij een aantal tegenslagen achter elkaar – iets waar je dus niet altijd controle over hebt – kan je bedrijf plots een heel eind achteruit geduwd worden. Daarom is dus die ad rem reactie zo belangrijk, maar een beetje geluk kan ook nooit kwaad.

Het is heel menselijk om zo snel mogelijk resultaat te willen wanneer je iets doet, en wij willen dat natuurlijk ook. Maar we hebben ook geleerd dat je vaak resultaat een stuk vooruit

Ieder lid van het Cores Development team trekt aan hetzelfde zeil.

INVESTEREN IN DE TOEKOMST We investeren vandaag heel sterk in hoe we onze producten in de markt zetten, maar bewegen ons nog te weinig in de sociale media. We voeren al een goede marketing, maar daar laten we nog teveel liggen. Om dat te veranderen is het niet voldoende om gewoon een Facebookpagina op te richten en daarop te beginnen posten. We willen echt investeren: iemand gespecialiseerd in huis nemen daarvoor. We weten dat binnen een tweetal jaar sociale media heel belangrijk gaan zijn om onze

producten in de markt te zetten, dus we willen dat op een professionele manier aanpakken en de nodige investeringen maken op lange termijn.

Oprichters Jurgen Van Bogaert en Peter Leyssens vullen elkaar perfect aan.

moet schuiven en niet teveel op korte termijn mag denken. Van ons langetermijndenken een paar jaar geleden, beginnen we nu de vruchten te plukken. Maar dat neemt niet weg dat het soms hard is om niet sneller resultaten te boeken. Daarom is het ook belangrijk om vastberaden te zijn, en ons niet te laten ontmoedigen. Het helpt wel dat we elkaars klankbord kunnen zijn, en elkaar op de nodige tijdstippen kunnen motiveren. Mensen zeggen ons soms: je mag best !"#$%&'#()#*+,#&-..%!#/!"!%0,#1!//!'2# maar wij kijken niet zo vaak terug en vinden helemaal niet dat we een moment hebben bereikt waarop we op onze lauweren kunnen rusten. En gelukkig maar, want dat maakt dat we de progressie kunnen blijven behouden, en dat we ook onze begeestering op onze medewerkers blijven afstralen zodat ze meegaan in ons verhaal. En hopelijk zeggen we over vijf jaar wel opnieuw hetzelfde!


Op zoek naar een unieke badkamer? Laat u door Schrauwen inspireren! www.schrauwen.be Brasschaat

Genk

Herentals

Sint-Niklaas

Turnhout

Wilrijk

Zandhoven


•

:Oc\QV !( []`S :WdS 1O`S ³ E]`Y AV]^ a^OQS( 2]\¸b [Waa Wb 3RSUS[( BVS ;WZZa TOaS 77 j /\RS`ZSQVb j 6SWab ]^ RS\ 0S`U j 9]`b`WXY j 6]dS j 5S\b 6]P]YS\(5`]S\ HcWR 1]`Sa 2SdSZ]^[S\b \d 6SWab`OOb % $ EWZ`WXY B ! ! & & & W\T].Q]`SaRSdSZ]^[S\b PS eee Q]`SaRSdSZ]^[S\b PS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.