CORES Magazine 1 - Voorjaar 2012

Page 1

magazine voorjaar 2012

SMART

CITY

LIVING

ELKE VIERKANTE METER BENUT

Zorgeloos oud worden CORES DEVELOPMENT: two men with a plan

ANTWERPEN, LIVING IN THE CITY


KATTENDIJKDOK - ANTWERPEN

slimmerwonen.be by Cores - Urban Landscapers since 2006 & Builprom

START VERKOOP: 31/05/2012 REGISTREER JE NU VOOR ONZE VOORVERKOOP!

03/820.82.82 info@coresdevelopment.be www.coresdevelopment.be


magazine

_ edito 3

D

e woonmarkt intrigeert. Inspireert. Brengt mensen samen. Precies wat Cores Development wil realiseren met dit tijdschrift. Je hebt meteen ook het allereerste nummer in handen, waarin we de grote krijtlijnen van ons bedrijf uiteenzetten. Wonen, werken, zorgen, ontspanning. Deze vier aspecten zullen meermaals aan bod komen in de volgende pagina's. Cores Development bouwt immers met een hart én met visie. De projecten van Cores Development verrijzen overal in de stad en de provincie Antwerpen, een van de meest competitieve bouwmarkten van ons land. De huisstijl van Cores Developoment is herkenbaar en spreekt een brede waaier van de !"#$%&'()**'+),-#.&'!'/!'0)%$!1--&2%!)3(1-!') (Tanguy Ottomer), bekende Vlamingen (zoals een Tom Waes) maar vooral gewone mensen. De reden daarvoor is snel gevonden, want is niet iedereen op zoek naar rust, geborgenheid en een warm thuisgevoel? Benieuwd wat de toekomst brengt? Ontdek samen met ons de nieuwe Cores Development projecten in de Drie Eikenstraat in Edegem, de Cadixwijk in Antwerpen en nog zoveel meer. Cores Development is, net zoals Antwerpen, in volle ontwikkeling, iets wat in dit magazine zeker duidelijk zal worden. Jurgen Van Bogaert en Peter Leyssens, gedelegeerd bestuurders - Cores Development

Bij Cores Development wordt u onthaald met de glimlach. Ons sales team staat van maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 20u00 voor u paraat: 03/820.82.82.

Verantwoordelijke Marketing en Communicatie Cores Development: Sophie Deprez (*), CCO Productie: Gicom www.gicom.be ! www.digi-mag.be Algemene Directie: Gisèle Speaker, Yoram Speaker "#$%&'( ')*'+,-. Barbara Degeyter Productie: Catherine Beaucourt Copyright foto’s Antwerpen : Antwerpen Toerisme en Congress (*) Sophie Deprez als permanent vertegenwoordiger van Sodemaxx BVBA


CM 12 PUB reynaerts p4


INHOUD 06 08 10 12 16 24 27 33

37 43 46 50 53 58 63

Cores Development staat voor ethisch ontwikkelen Somebody from the city, Tanguy Ottomer De Cadixwijk vanuit het perspectief van Tom Waes Antwerpen - Living in the city Het eilandje Financiën - Vast of variabel? Elke vierkante meter benut

Zorgeloos oud worden dankzij Assisted Living Comfort op maat Geclusterd wonen te Edegem De wet Breyne Antwerpen bouwt aan de toekomst City living international Smart city living

Trends in interieurvormgeving

33 De Cadixwijk vanuit het perspectief van Tom Waes

16

Trends in interieurvormgeving

Het eilandje

10 Geclusterd wonen te Edegem

58 ฀ ฀

46

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

Antwerpen bouwt aan de toekomst, Ludo Van Campenhout

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

City living international

฀ ฀

฀ ฀

฀฀฀ ฀฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀฀

53

฀฀

฀ ฀


“CORES DEVELOPMENT Niemand is beter geschikt om Cores Development voor te stellen dan de beide oprichters, Jurgen Van Bogaert en Peter Leyssens. Cores Development - een samentrekking van Corporate and Residential - Development, bewijst dat de !!"#$%&'(")*'(+*%(,*-")')*(./"!")*#().(0!!%(+11%(2*3,2* )"4(5!2(0!!%(,*( toekomstige bewoners en de ruime woonomgeving zijn bepalende factoren voor dit .166*.0!33*(!",*%"*#*%.,1!4(71"(-3!.!-*(.+%**&'(8!*&,*3*"9(:;*( )33*"($3.(8*,%)<=( een solide naam uitbouwen, maar als persoon op de achtergrond blijven.” IDEALE MIX Wat geeft de meeste voldoening? Pure stadsprojecten of gebouwen in een rustigere, groene voorstad? Peter: “Doe maar de stad. Het douanegebouw in de Cadixwijk is een goed voorbeeld omdat de mix tussen wonen, werken, zorg en ontspanning daar perfect in terug te vinden is.” Jurgen:"78'$9'')"0'-'$"5'":&,(;<=41)'"1(">%?%-'("(1')3"@,("''(" uitdaging gesproken. We ontwikkelen daar een ganse stadswijk van wel 10 hectare groot!”

Welke plaats neemt Cores Development in de woonmarkt in? Jurgen Van Bogaert: “We zijn meer een conceptontwikkelaar dan een projectontwikkelaar. We geven vorm aan binnenstedelijke projecten aan de hand van een duidelijk concept dat tevens onze tagline is; wonen, werken, winkelen en zorgen. Die vier elementen proberen we zoveel mogelijk te integreren. We werken concepten uit die gericht zijn op de behoeften van de markt en pas dan krijgen onze gebouwen architecturaal vorm.” Peter Leyssens: “Dat allemaal op een heel professionele manier, in alle aspecten van de waardeketen zoals wij dat noemen. We brengen trends en vernieuwingen op een andere manier dan de concurrentie.” Jullie hebben het over vier pijlers. Zijn die allemaal evenwaardig? Jurgen: “Het onderdeel wonen is goed voor 60 tot soms zelfs !"#$%&'()*"+,)"-.(('(",##,$)'/'()'("012(3"4).5'()'(6,)43" ‘assisted living’-appartementen, m.a.w., er zijn geen grenzen. Wonen staat centraal, vervolgens de zorg.” Peter: “Veel ontwikkelaars gaan ofwel voor wonen, ofwel voor werken, ofwel… Wij zijn geen ‘ofwel’-conceptontwikkelaar, maar gaan voor een totaalplaatje. We willen geen volger zijn maar de markt bepalen. Dat is de grote meerwaarde van Cores Development.” Jullie opereren vooral in de stad en de provincie Antwerpen. Waarom precies daar? Peter: “Wij zijn op en top Antwerpenaar, dit is onze habitat. Er is nog enorm veel potentieel aan de Schelde. Vroeger vluchtten de mensen weg uit de stad, nu is er een omgekeerde beweging gaande. Vandaar de keuze voor Antwerpen. Onze projecten worden groter, dus verschuiven we ons werkterrein stilaan ook naar andere grootstedelijke gebieden.”

Bestaat er zoiets als het ideale gebouw? Is iets ooit helemaal af? Peter: “Vanaf het moment dat je denkt dat iets 100 % juist zit, ben je fout bezig. Je moet altijd de ambitie hebben om het nog beter te doen. Vooral omdat er vaak nieuwe, onvoorziene marktimpulsen komen waar je bij de start van een project geen rekening mee kan houden.” Jullie voorzien steevast handels- en winkelruimte voor ondernemers. Gaat jullie voorkeur daarbij uit naar grote ketens of kleine ondernemers? Jurgen: “We beslissen gelukkig zelf wat de ideale mix is. We bouwen nooit iets zonder de omgeving vooraf grondig te bestuderen. Heeft een kleine ondernemer er kans om te overleven? Heeft een buurt dringend nood aan een supermarkt? Zijn er al commerciële centra in de naaste omgeving of niet?”


magazine

_ interview 7

STAAT VOOR ETHISCH ONTWIKKELEN” DROOMPROJECTEN

MAATSCHAPPELIJKE OPLOSSING Bestaat er zoiets als de Cores Development-huisstijl? Peter: “We gaan voor de tijdloze, hedendaagse architectuur.” Jurgen: “We houden niet krampachtig vast aan één vorm, maar bekijken dat breder. Het klopt wel dat we vaak met duurzame, natuurlijke materialen werken en smaakvolle betonelementen integreren in het geheel.” Wonen jullie zelf zoals je bouwt? Of treffen we de oprichters van Cores Development ‘s avonds en in het weekend in een fermette of chalet aan? Peter: (resoluut) “Nee, ik mag er niet aan denken. Jurgen: “Op korte termijn zullen we allebei zelf in het douanegebouw in de Cadixwijk gaan wonen. Peter op korte, ik wellicht op middellange termijn.” Is dat wel een goed idee? Jullie werken haast dagelijks nauw samen, en dan gaan jullie nog buren worden ook. Peter: (lacht) “We hebben elk een appartement in een afzonderlijke toren besproken. Maak je geen zorgen.” Aan welke voorwaarden moet een project voldoen voordat de eerste steen gelegd wordt? Jurgen: “Alles begint met een buikgevoel. Een bezoek aan het terrein. Sluit het aan bij onze bestaande concepten, ligt het in de Cores Development-lijn? Is er vraag vanuit de markt, zijn er veel !" #$$%"&%"'( &)%*')"'+%',##$&'%"')-'.%&'/"(" )%%0'0%%*,(($12 Peter: “We gaan altijd voor een maatschappelijke oplossing. Daarom knappen we liever een verloederd gebouw op dan dat we iets gloednieuw neerpoten. Het geeft altijd meer voldoening om een stadskanker weg te werken dan om een nieuw gebouw op te richten.” Jurgen: “We willen alle betrokken partijen gelukkig maken. Dat klinkt misschien sentimenteel, maar daar komt het bij ons op neer.” Peter: “Cores Development wil op een ethisch onderbouwde manier ondernemen, zo eenvoudig is het.”

Wat zijn jullie persoonlijke lievelingsprojecten? Of is dat een onmogelijke keuze? Peter: “Ik kijk enorm uit naar het Kattendijkdok. Wij bepalen voor een groot stuk de skyline van Antwerpen. Aan de andere kant hebben wij in Antwerpen-Zuid een ganse stadskanker gebouwd…” Jurgen: (snel) “Peter bedoelt dus stadskanker weggewerkt in plaats van gebouwd.” Peter: (onverstoord) “Een project van 400 woningen, veel groenruimte, allemaal ter vervanging van een verloederd deel van Antwerpen, dat geeft een immens voldaan gevoel.” Jullie kijken uiteraard ook vooruit. Welk gebouw, wijk of buurt mag wat jullie betreft de Cores Developmentbehandeling ondergaan? Jurgen: “Daar hebben we het toevallig gisteren nog over gehad, de keuze is snel gemaakt.” Peter: “De politietoren op de Oudaan 5. Dat is een prominent gebouw met mogelijkheden, meer dan wat er vandaag mee gedaan wordt. Of anders de reconversie van de oude gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen, ook zo’n stiekeme droom.” Wanneer weigeren jullie bouwprojecten? Peter: “We breken geen oud gebouw af, enkel en alleen om in de plaats een nieuwbouw op te richten. Dat druist in tegen onze ethiek.” Jurgen:'34(",)%+)"5%"'6!%&%"'7(--%"',)""%"'!"8%'/0!-!/%9':);'8);"' in feite nieuwbouwers die niet vies zijn van renovatie.” Duizenden mensen hebben dankzij jullie een dak boven hun hoofd. Een meer dan goed gevoel? Jurgen: “Ik zal zelfs meer zeggen: we scheppen niet alleen woongelegenheid, ook werkgelegenheid en groenruimte. Een projectontwikkelaar heeft vaak een verkeerd imago. Wij voelen ons in de eerste plaats ondernemers die nadenken over toekomstige woonvormen.” Peter: “Weet je dat er rechtstreeks en onrechtstreeks continue meer dan duizend mensen voor ons aan het werk zijn?” Jurgen: “Wij zijn scheppers: scheppers van werk, wonen, ontspanning en zorg.” Peter:'3<"'/06-')-'%%"'7$!;% &!"&=)>>%0(($'(0&);+')%6("+'+)%'%%"',!-' wilt omhakken of dieren wilt doden om een casino of hotel te bouwen. Er is altijd een oud meneertje dat moet wijken, maar die zijn wij nog niet tegengekomen. Elk nieuw gebouw dat wij uittekenen, wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier aangepakt.”

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


Tanguy Ottomer EN ZIJN PASSIE VOOR ANTWERPEN

De zelfverklaarde ‘beroepsantwerpenaar’ Tanguy Ottomer is zowat de meest geschikte persoon om over Antwerpen te praten. Deze creatieve duizendpoot stadsgids, personal shopper, stijladviseur en schrijver - woont en werkt in zijn geliefkoosde metropool. De ideale man dus om citytrippers en bezoekers de mooiste hoekjes van de Scheldestad te tonen. “Zestig procent van mijn klanten zijn Antwerpenaren, en toch wijs ik hen dagelijks op onbekende details. Ik wil mijn liefde voor Antwerpen aan iedereen tonen.” Kan je zelf nog met open mond van verbazing in je eigen stad rondlopen? Af en toe gewoon stilstaan en genieten van de omgeving? Tanguy Ottomer: “Ik heb dat vaak als ik doorheen het ‘Jezuïetengat’ aan het Conscienceplein wandel. Elke keer opnieuw moet ik naar adem happen, dat is en blijft een echte aanrader.” Welke reacties krijg je tijdens rondleidingen het vaakst te horen? TO: “Toeristen verwachten niet dat er in Antwerpen zoveel mooie architectuur te vinden is op zo’n kleine oppervlakte. Grootsteden als Parijs of Londen zijn vooraf al redelijk gekend, door reisprogramma’s of reisgidsen. Antwerpen daarentegen staat hoop en al bekend om Rubens en mode, maar veel verder gaat dat niet. Dat is een van de grote troeven van deze stad: dat ze de kaart kunnen uitspelen van pure verwondering en verrassing.”

Antwerpen evolueert constant, altijd wordt er wel ergens gebouwd of verbouwd. Hoe bekijk jij dat? TO: “Om je een idee te geven: in de jaren zestig en zeventig van de voorbije eeuw zijn hier meer gebouwen afgebroken dan dat er tijdens twee wereldoorlogen gebombardeerd zijn geweest. De laatste jaren, rond de eeuwwisseling, is er heel wat ten goede veranderd. We appreciëren weer oude architectuur en beseffen dat die ook zijn waarde heeft in het stadsbeeld. Kijk naar het Centraal Station, de heraanleg van de Meir, het Paleis voor Schone Kunsten. Gebouwen moeten leven, maar daarnaast probeert men de Antwerpenaar ook te binden aan zijn stad. De gedachtegang is er erg op vooruitgegaan.” Welke buurt is hier momenteel de place to be? TO: “Nog altijd ‘t Eilandje. Het Zuid heeft het voordeel dat het een kleinere oppervlakte heeft met een dichte bebouwing. Er liggen musea, een centrale supermarkt en verder

een mix van gezellige huizen en grote herenhuizen. Die buurt is op korte tijd snel beginnen leven. ‘t Eilandje is veel groter, dat vergt meer tijd. Antwerpenaren zijn te ongeduldig op dat vlak. Bovendien wordt de Cadixwijk aangepakt, om van de kaaien nog maar te zwijgen. We hebben plots promenades, iets wat voordien gewoon niet bestond in Antwerpen. Ik kijk heel hard uit naar de ontwikkeling van die buurt. De komst van het Red Star Line museum (Rijnkaai 15, 2000 Antwerpen, red.) gaat nog een grotere impuls geven, zoals het MAS dat al heeft gedaan. In het grote geheel moet je een supermarkt kunnen aanbieden voor de eigen bevolking en musea, zodat toeristen er ook iets te zoeken hebben. Daardoor leeft een buurt op.” Wat zijn volgens jou de grootste troeven van deze stad? TO: “Het is een grootstad in pocketformaat. Antwerpen is voor mij als personal shopper onnoemelijk interessant want alles ligt op wandelafstand. Antwerpen heeft de voordelen van een grootstad, met een dorpsgevoel. Antwerpen is diamant, mode en Rubens maar ook architectuur. Op reisbeurzen zou Antwerpen zich moeten focussen op de welgestelde citytrippers die cultuur zoeken. Rubens kent iedereen al, focus beter op het moderne.” Stel dat jij een wijk onder handen mag nemen, welke zou jij dan kiezen? TO: “Niet één buurt, want dan zou ik


magazine

_ interview 9

VOOR MEER INFO OVER RONDLEIDINGEN: www.Beroepsantwerpenaar.be Vrijdagmarkt, 2000 Antwerpen +32 (0)3 336 01 81 info@tanguyottomer.com

meteen naar wijk 2060 gaan. Een stad hoeft niet één groot Disneyland te zijn !!"#!$$%&#'(%)*+,#(,#-".%#(&/#0%#1-%2#.%# stad ook in zijn ruwheid laten. Ik zou wel meteen zoveel mogelijk pleinen een fontein geven. Een fontein geeft een plein extra cachet en een buurt een gevoel van rijkdom. Kletterend water is enorm rustgevend. Plant in ‘2060’ op verschillende plekken een fontein neer en je krijgt meteen een samenhorigheidsgevoel.” Wat is jouw ultieme woondroom in Antwerpen? TO: “(kordaat) Waar ik nu woon, op de Vrijdagmarkt. Mijn voornaamste vereiste is altijd dat ik zicht moet hebben op de kathedraal, anders verhuis ik niet. Daarnaast wil ik dicht bij mijn grootmoeder van 92 jaar wonen. Hoe het appartement er dan uitziet, maakt niet zoveel uit. “ Wat is het meest geslaagde stedelijk project van de afgelopen jaren? TO: “Ik denk spontaan aan drie projecten. Ten eerste het Centraal Station, een perfecte harmonie tussen een beschermd monument en het vernieuwde station. De Stadsfeestzaal is heel knap gedaan, met die doorloop. Het maakt het winkelen er een pak gezelliger op. En tenslotte de opera, met het weinige geld dat ze hadden. Wat die hebben gepresteerd met dat budget, is echt wel de moeite.”

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


De Cadixwijk

vanuit het perspectief van Tom Waes

Op de vroegere douanesite in Antwerpen verrijst binnenkort een nieuw wooncomplex met vier torens. De Cadixwijk krijgt er nieuwe woningen bij, een supermarkt, handelsruimtes, veel groen en ondergrondse parkeerplaatsen. Uiteindelijk zal het project anderhalve keer zo groot zijn als de Groenplaats. Een indrukwekkend initiatief, dat voormalige buurtbewoner Tom Waes van dichtbij wilde ervaren. We spreken op een zonovergoten dag af met de Tomtesterom-presentator, op het dak van het huidige gebouw. Kenmerkende eerste reactie van Tom: “dit zou ideaal zijn om te basejumpen, geen probleem”. Bij gebrek aan een parachute schotelen we hem enkele vragen voor.

Tom Waes poseert op het dak van het huidige douanegebouw dat plaats zal maken voor een gloednieuw project waarin wonen, werken, zorg en ontspanning gecombineerd wordt.


magazine

Zou je hier kunnen aarden? Tom Waes: “Zeker en vast, ik heb hier trouwens jarenlang in de buurt gewoond. Mijn boot is ondertussen verkocht, dat tijdperk ligt achter me. Maar dit deel van Antwerpen trekt me aan. Ten eerste is de toegankelijkheid fantastisch: de stad ligt op wandelafstand en je hebt van hieruit een fantastisch uitzicht op het centrum. Bovendien behoud je die verbondenheid met de Schelde. De Cadixwijk is al lang in opkomst, maar pas sinds de komst van het MAS boomt de buurt helemaal. En het houdt niet op, want binnenkort wordt de tramlijn doorgetrokken en verrijzen er mooie lanen met veel bomen.”

TW: “O nee, ik mag er niet aan denken. De Cadixwijk is verwend met het MAS. En als je nagaat wat hier tijdens de zomermaanden allemaal georganiseerd wordt… Je hoeft als het ware niet op vakantie, de wijk zorgt voor voldoende ontspanningsmogelijkheden. Om heel eerlijk te zijn ben ik hier met spijt vertrokken. De woonboot was te klein, anders was ik honderd procent zeker hier gebleven. Daarnet op het dak kriebelde het weer, een zalig gevoel. Die openheid, de lucht, de zon, de hemel, de romantische bocht in de Schelde, een vrij uitzicht tot in Merksem. Allemaal heel verleidelijk…

Wat is voor jou belangrijk aan een woning, aan een echte thuis? TW: “Voor mensen zoals wij, met kinderen, is de toegankelijkheid heel belangrijk. Dat is hier al dik in orde dankzij de nabije autostrade. Toch kan !"!#!$%&!'"()"*!+,!$'"'!",+('"-!.!/0!$1" Bovendien speelt ruimte een cruciale rol. Plus een fabelachtig uitzicht. Ik hou van een strakke inrichting, net zoals op mijn boot. Een oud huis strippen en renoveren, hoeft niet meer. Het moet afgewerkt zijn. Woonklaar.

Tot voor kort zou ik er minder problemen mee gehad hebben, vooral omdat er hier geen supermarkt is. Iedereen moest meteen de auto nemen om boodschappen te doen. Maar daar komt verandering in met de douanesite, waar een supermarkt in voorzien is. Die kleine supermarkt aan de overkant van het dok was destijds al een verademing, laat staan dit. Geen supermarkt, geen woonbuurt, zo simpel is het.”

Ik moet mezelf kunnen afschermen van de wereld en dat is hier perfect mogelijk. Dit is geen industriële buurt meer, maar een woon-werkwijk. Toegegeven, ik heb op dat vlak de slechtst mogelijke carrièrekeuze gemaakt. Maar heeft niet iedereen de behoefte om zich ‘s avonds geborgen te voelen in een gezellig huis?”

DOORSLAGGEVENDE FACTOR Kijkt je familie nog op van een typische Tom Waes-werkdag? TW: “Die liggen daar hoegenaamd niet wakker van. Meestal is hun reactie na een intensieve opname “spannend, pa, maar wat gaan we eten vanavond?” (lacht). Je kijkt verbaasd, maar ik kook enorm graag. De keuken is een doorslaggevende factor voor mij. Het moet hoe dan ook een open keuken zijn, liefst aansluitend op de woonkamer en met een uitzicht. Er is niets zo erg als te moeten uitkijken op de bakstenen van de buren. Dan voel ik me meteen opgesloten.” Zou je Antwerpen ooit kunnen loslaten? TW: “Ik ben iemand die gemakkelijk de beschermende vleugels van de lokale kerktoren loslaat. Toch blijft er nog altijd een lichte drang. Ik heb lang in Linkeroever gewoond, toen had ik zicht op de stad. De stad zien is verbonden zijn met een stad, zo bekijk ik het.” We staan hier in een buurt waar cultuur een belangrijke plaats inneemt. Kan jij zonder?

TWEE GOUDEN REGELS Het derde seizoen Tomtesterom zit er ondertussen op. Wat gaf de meeste voldoening? TW: “Raar genoeg geen enkele specifieke opdracht. Wel een vader die me op straat uit de grond van zijn hart bedankte. Hij vertelde me dat hij nooit meer samen met zijn kinderen naar televisie kijkt. Alleen op zondagavond, tijdens Tomtesterom. Dat is de grootst mogelijke voldoening, dat ik blijkbaar mensen samenbreng. Het klinkt misschien klef, maar Tomtesterom moet geschikt zijn voor mensen van 7 tot 77 jaar, ondanks de soms extreme onderwerpen.” Drie seizoenen is wel genoeg, of zou je dit nog een jaar of tien volgehouden hebben? TW: “Nee, zwijg ervan. Ik zeg altijd dat ik ermee gestopt ben omdat mijn klank2($"+!"&3'"/,"%!4&.'!$1"5!"(6!#!./$%!$" nemen teveel tijd in beslag. Ik moest een duikboot bouwen, bodybuilden, leren vliegen, en dat allemaal tegelijk. Het kruipt teveel in je vel. Daarom ben ik blij dat het voorbij is. Het verstand komt in jouw geval dus met de jaren. TW: (lacht) “Reken maar. Ik heb jarenlang in het buitenland gewerkt als beroepsduiker. Het is hoog tijd om weer tijd met het gezin door te brengen, lekker thuis.” Stel dat je zelf die thuis vorm mag geven. Hoe zou je dat aanpakken? TW: “Geef mij maar veel glas en weinig

_ intervieuw 11

binnenmuren en ik ben gelukkig. Nee, liever geen loft. Eén grote ruimte waar je net te weinig privacy hebt met drie kinderen, is geen aanrader. De slaapkamers moeten afgeschermd zijn, iedereen verdient zijn eigen eilandje. Mijn kinderen richten hun kamer in zoals ze zelf willen. Alleen wordt de papa zenuwachtig van de kleuren die ze kiezen en wat ze aan hun muur hangen. Mijn twee regels zijn: ‘zolang ik er maar niet op hoef uit te kijken’ en ‘aan de buitendeuren wordt niet geraakt’.” Ben je technisch aangelegd? TW: “Ja hoor, maar nu mag een huis afgewerkt geleverd worden. Dat principe van Cores Development waarbij de klant mee beslist welke materialen gebruikt worden in de afwerking, spreekt me echt aan. Ik vind het belangrijk dat je verschilt van je buren, dat een woning jouw eigen persoonlijkheid uitstraalt.”

BUCKETLIST Verhuis je vaak? Of ben je eerder van het honkvaste type? TW: “Ik ben best honkvast, ja. Dat staat haaks op mijn beroep, weet ik, maar ergens is dat ook expres gedaan. Als je constant verhuist én constant van job verandert, zou dat weinig rust geven. Stabiel wonen als tegengewicht voor een bewogen carrière. Mijn klankman Pascal is ook zo’n zenpunt in mijn leven.” Wat als dat zenpunt op pensioen gaat? Hij wordt er ook niet jonger op. TW: “Goh, dat is een goede vraag. Ik zou eventjes niet weten wat ik moest doen, want hij is onvervangbaar. Hij is er aan de andere kant ook nog maar ergens in de vijftig. Als hij zich goed verzorgt kan hij nog jaren mee.” Je bucketlist ziet er ondertussen indrukwekkend uit. TW: “Ik ben van nature niet zo’n adrenalinejunk die een woestijn doorkruist of haast verdrinkt. De geluidsman zegt vaak “het is maar tv”, die plaatst dat anders. Ik heb al schandalig vaak gezegd dat ik iets nooit meer zou doen. Soms gaat het zelfs voor mij te hard. Toch wil ik nog heel wat uitproberen. Met de sledehonden rijden in Zweden. El Capitan nogmaals beklimmen. De Gobiwoestijn doorkruisen. Andere mensen zoeken twee weken een camping op, mijn vriendenkring organiseert een tocht door de woestijn. In Trigger Happy heb ik drie jaar met de mensen hun voeten gespeeld, de afgelopen drie jaar heb ik met mijn eigen voeten gespeeld. Wat de komende drie jaar zullen geven? Geen idee, ik weet niet eens hoe de dag van morgen er uit ziet. En dat hou ik graag zo.” BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


© Antwerpen Toerisme & Congres

De wijk het Eilandje is momenteel één van de meest trendy ‘places to be’ in Antwerpen. De oude havenbuurt die tussen het historische centrum en de haven ligt, onderging de laatste jaren een grondige renovatie. Het Bonapartedok en het Willemdok zijn de twee oudste dokken en vormen de kern. En naast de jachthaven en de Schelde vind je er natuurlijk ook talrijke restaurants, cafés, evenementenzalen, omvangrijke lofts in oude pakhuizen en nieuwbouwappartementen.

E

én van de hotspots op het Eilandje is ongetwijfeld het Felixpakhuis, waar regelmatig concerten, dansfeesten en kunst- en literatuuropvoeringen plaatsvinden. Tom Le Clef is de zaakvoerder van het Felixpakhuis en toont ons graag zijn favoriete plekjes op het Eilandje. “Het zal je misschien verwonderen, maar het liefst wat ik eigenlijk doe op het Eilandje, is op een bankje gaan zitten en naar het water luisteren,” aldus Tom. “Aan de overkant van het Felixpakhuis vind je nog van die grote overdekte hangars waar het heerlijk vertoeven is. Daar kan ik echt mijn hoofd leegmaken en inspiratie opdoen voor nieuwe projecten.” Het maritieme karakter, dat is volgens Tom meteen het sterke punt van Het Eilandje. “Het is de enige plek in Antwerpen waar je

© Antwerpen Toerisme & Congres

LIVING IN THE CITY


magazine

nog enige voeling hebt met de jachthaven. Vooral wanneer de zon schijnt, is het hier prachtig. Je kan op de Groenplaats in hartje Antwerpen zitten, maar het is de jachthaven die je letterlijk lucht brengt.” Volgens Tom gaat Het Eilandje er in sneltempo op vooruit. Steeds meer mensen beslissen er te gaan wonen, en horecazaken schieten er als paddenstoelen uit de grond. “Dat komt omdat deze wijk zoveel te bieden heeft, buiten het feit dat het er zo aangenaam wonen is. Het is er wijds en open, wat je een instant vakantiegevoel geeft.”

Het Felixpakhuis is een monumentale eyecatcher in de buurt, niet alleen aan de gevelzijde maar ook binnenin.

© Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere

“Een plek waar ik erg graag kom, is het eetcafé Waanzee aan de Sint Aldegondiskaai, recht tegenover het MAS,” aldus Tom. “Je kan er heel lekker, maar eenvoudig tafelen: pasta’s, snacks, een toast champignon… Hier moet je niet gaan voor een tête-à-tête bij kaarslicht, maar voor een snelle hap ben je hier zeker aan het juiste adres. Een dansje kan je volgens Tom doen in resto Maritime, aan de Napoleonkaai aan het Willemdok. “Je kan er genieten van een lekker aperitief of een hapje, in een stijlvol interieur. En af en toe speelt er een DJ, wat voor extra ambiance zorgt.”

_ city life 13


“Ook in beach bar Bocadero aan de Waagnatie kom ik al eens,” zegt Tom. “Je kan hier sfeervol vertoeven op het strand, eten en drinken in het strandpaviljoen, van de

zonsondergang genieten en loungen op het overdekte terras. Echt een aanrader.” Voor Tom is Het Eilandje zijn natuurlijke habitat. “Voor mij is het er veel aangenamer dan bijvoorbeeld het Zuid in AntwerpenStad. “In tegenstelling tot Het Eilandje, is het er moeilijk parkeren en wanneer je er een terrasje wil doen, zit je dat op het Zuid gegarandeerd te doen in de uitlaatgassen van voorbijkomende auto’s. Aangenaam is anders. Nee, geef mij dan maar Het Eilandje.”

Het MAS, sinds mei 2011 de nieuwste culturele hotspot van Antwerpen. © Sarah Blee

“Om te ontstressen na een zware werkdag, ga ik met mijn werknemers al eens iets eten in café Storm. Dat bevindt zich in het MAS. Het is er niet té chic en je kan er zonder problemen binnenkomen gekleed in een jeansbroek. Je zit er altijd op je gemak in de lederen zitbanken en kan er genieten van wat rust na een vermoeiend dagje shoppen.”


magazine

Het Eilandje, de oude Antwerpse havenwijk aan de Scheldebocht, heeft de afgelopen jaren een ingrijpende vernieuwingsoperatie doorgemaakt, net zoals dat het geval was met de Londense Docklands en Barcelona. Ook hier werd de havenbuurt volledig omgetoverd tot een modern en hip stadsdeel en een cultureel getint stadsgedeelte. Het MAS, dat in mei 2011 zijn deuren opende, vormt de absolute blikvangers van het Eilandje, maar hiernaast zijn er ook nog tal van andere gebouwen en instellingen die dit stukje Antwerpen kleur geven: !"#$%&!'(()!*+#&,!*-,!.$,/-01&-!&,2%&20chief in het historisch gerestaureerde SintFelixpakhuis. Dit pakhuis onderging een ingrijpende renovatie waarbij rekening werd gehouden met de authentieke architectuur van het pand. Een 70 meter lange lichtstraat verbindt het Eilandje met de Antwerpse binnenstad. Naast het stadsarchief bevinden zich in het meer dan 4.000 m² grote gebouw ook een concertzaal, een terras en een café/ restaurant. Website: www.felixarchief.be, www.felixpakhuis.nu Adres: Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen

!"#!droogdokken speelden een belangrijke rol in het herstellen van schepen in Antwerpen. Hier werden de schepen droog gelegd en werden ze daarna hersteld. Naast Droogdok nummer 7 bevindt zich Het Pomphuis, waarvan de bouw duurde van 1918 tot 1920. In twee uur tijd kon dit Pomphuis droogdok nr. 7 leegpompen. In 1982 werd het buiten werking gesteld. Vandaag is het een Antwerps monument met zijn eclectische bouwstijl met art-nouveau kenmerken. Binnenin bevindt zich een restaurant.

WEBSITE: WWW.REDSTARLINE.BE, WWW.BEYERBLINDERBELLE.COM ADRES: RIJNKAAI 15, 2000 ANTWERPEN

!$#%!&'()%!*+%!,#!-+(!.#%!/01!2/3)#3&! Aan de Stroom) kunt zeggen is dat het een opvallend oriëntatiepunt is in de stad. Het is een echte architecturale belevenis waarvan de verdiepingen zo zijn gestapeld dat ze er een spiraaltoren gecreëerd werd. Het MAS 45678##5%!9':.!+8)!;##(!%65#(!-+(!.#%!-68<=! en vertelt het verhaal van Antwerpen, zijn stroom, de haven en de wereld. Op 17 mei >?@@!*#5A!.#%!&3)#3&!6B7:'##8!C#64#(AD! Het MAS biedt onderdak aan diverse col8#:%'#)!64!-8+<!-+(!#%(6C5+7#E!):.##4-++5%!#(! volkskunde. Website: www.mas.be Adres: Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen

!F(!.#%!<(+44#!C#5#)%+35##5A#!5#A#5.3')! La Rade is een museum aan Eugeen Van Mieghem gewijd, wiens pasteltekeningen uit de late 19de eeuw onverbloemde getuigen zijn van de Antwerpse haven in die tijd. Van Mieghem werd geboren in 1875, in het hartje van de oude haven. Al op jonge leeftijd werd hij geconfronteerd met het harde leven aan de kade. Later ging hij werken als scheepsbevrachter, nadat hij van de Antwerpse Academie werd weggestuurd. Op Het Eilandje C#A#(<#(!-',B!)%+(AG##8A#(!2$#%!$+-#(meisje, De Landverhuizer, Het Havenboefje, Augustine Paultre en Wiske) aan de schilderwerken van de kunstenaar. Website: www.vanmieghemmuseum.com Adres: Ernest Van Dijckkaai 9, 2000 Antwerpen

Website: www.hetpomphuis.be Adres: Siberiastraat 7, 2030 Antwerpen

!La Riva was aanvankelijk een gaarkeuken voor dokwerkers. De renovatiewerken aan de locatie startten in 2000 en duurden twee jaar. Nu biedt La Riva een historisch kader voor evenementen, recepties, enz. Website: www.lariva.be Adres: Londenstraat 52, 2000 Antwerpen

!F(!>?@N!64#(%!.#%!&3)#3&!Red Star Line – People On The Move zijn deuren. Tussen 1873 en 1935 maakten ruim 3 miljoen Europeanen de overtocht via de Antwerpse haven naar de Verenigde Staten. Arme Europese emigranten die hun geluk in Amerika

!O6<!.#%!P6('(<8',<!Q+88#%!-+(!H8++(A#5#(! en het Filharmonisch Orkest hebben zich op Het Eilandje gevestigd. Het Koninklijk Ballet -+(!H8++(A#5#(!*#5A!64C#5':.%!'(!@RSR!#(! is het grootste gezelschap voor hedendaagse klassieke dans en ballet in België. Het Ballet van Vlaanderen heeft haar basis in Theater ’t Eilandje. Hier zijn ook de studio’s, ateliers en de repetitieruimtes ondergebracht. Het Theater is in de eerste plaats opgericht om de eigen producties van de ballet- en musicalafdelingen te kunnen opvoeren. Ook de Filharmonie heeft haar thuisbasis op Het Eilandje, in de Braziliëstraat 15.

© Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere

HISTORISCHE MONUMENTEN DIE ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD ZIJN

wilden beproeven, maar ook rijke passagiers op plezier- of zakenreis naar New York. De Red Star Line was één van de belangrijkste scheepvaartmaatschappijen voor migrantentransport. De loodsen op de Rijnkaai op Het Eilandje worden door de New Yorkse Beyer Blinder Belle Architects omgebouwd tot het Red Star Line | People on the Move museum. Opening dus in 2013.

© Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab

Niet alleen kan je op Het Eilandje eten, drinken en feesten. De Antwerpse wijk heeft natuurlijk veel meer te bieden dan dat. Hieronder sommen we een aantal niet-te-missen monumenten en gebouwen op.

En verder: !H+(+B!>?@I!*65A%!.#%!.J4#5&6A#5(#! nieuwe Havenhuis!-+(!0(%*#54#(!2C#G63*A! ten noorden van het Kattendijkdok) de toegangspoort tot de Antwerpse haven !F(!A#!K+A'LM*',<E!A'#!')!6&C#-#(!A665! het Kattendijkdok, het Houtdok en het Kempisch dok, zullen nieuwe woningen en appartementen komen. Er is een ruim aanbod aan scholen, openbaar vervoer en winkels.

_ city life 15


© Antwerpen Toerisme & Congres

© Antwerpen Toerisme & Congres_fotograaf Sven Lambin

DE CADIXWIJK IN ‘T EILANDJE De Cadixwijk maakt deel uit van ‘t Eilandje, een buurt die na jarenlange verloedering de laatste jaren terug op de kaart werd gezet door de talloze initiatieven van grote projectontwikkelaars en particulieren. De renovatie van de Cadixwijk krijgt van de dienst Stadsplanning bijzondere aandacht en dit om verschillende redenen. Een gesprek met Rozemie Claeys en Filip Smits maakt veel duidelijk.

HORECAZAKEN DIE U ZEKER EEN BEZOEKJE MOET BRENGEN

!Marcel Dit Belgisch-Frans restaurant is gevestigd in één van de prachtigste gebouwen aan Het Eilandje: de voormalige Engelse zeemanskerk. De kerk werd gebouwd in 1912 en was een schuilhaven voor The Missions to Seamen, een vereniging die zich ontfermde over het geestelijke, morele en sociaal welzijn van zeelui. (www.restaurantmarcel.be) !Volef’s 600(!)&!+0.'#*/$#&!7/*!809$&(9&!4:0904&!7/*!*/$""(:#51&! seizoensgebonden smaken en traditionele Franse kooktechnieken, worden bij Volef’s de lekkerste gerechten klaargemaakt. Hier kunt u uitgebreid dineren of een snelle lunch nuttigen in een uiterst sfeervol kader waar hedendaagse vormgeving en art-deco harmonieus samengaan. (www.volefs.be)

© Sarah Blee © Café Storm

!Sil’eau Met zicht op het Willemdok en de nieuwe jachthaven van Antwerpen, op de hoek van de Napoleonkaai en Kribbestraat ligt Sil’eau, een supergezellig ontbijt- en lunchzaakje met een zalig terras. Het is hier vooral goed toeven als het zonnetje schijnt, maar ook als het Belgisch weer zich van z’n minder mooie kant laat zien, is de Sil’eau een aangenaam adresje. Je kan hier heerlijk ontbijten, snel lunchen, of "#$%&'(&#)!'("*+,&*-!.//(!001!%&200*!&&*!1034&$5&!)(#*1&*-!)&!1(/*$! lezen en genieten van het mooie uitzicht. (www.sileau.com)

© Antwerpen Toerisme & Congres

!’t Zilte Viki Geunes verhuisde met zijn tweesterrenrestaurant ’t Zilte van de Antwerpse Kempen naar Het Eilandje. ’t Zilte huist nu op de bovenste verdieping van het MAS. Ook de beide Michelinsterren verhuisden natuurlijk mee naar Antwerpen. (www.tzilte.be)

© Café Storm

!Café Storm In het MAS-café Storm nodigen gezellige lederen zitbanken bezoekers uit om wat bij te praten over hun bezoek aan het museum. Men kan er ook bekomen van een drukke werkdag of op het terras genieten van wat rust na een vermoeiend dagje shoppen. (www.mas.be)


magazine

_ city life 17

Uit het gesprek blijkt al snel dat hier al jaren achter de schermen hard gewerkt wordt aan de gestage ontwikkeling van ‘t Eilandje en van deze wijk. De wijk is immers een belangrijk project binnen de vernieuwing van ‘t Eilandje omdat daar een aanzienlijk aantal nieuwbouwwoningen en voorzieningen gerealiseerd worden, waardoor ‘t Eilandje als geheel een volwaardig stadsdeel kan worden. Stadsplanning heeft een duidelijk beleid in verband met de Cadixwijk. Het moet een wijk worden voor iedereen, waar zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden een ruime woning of een bescheiden appartement vinden. Kortom, het beleid is gefocust op betaalbare huur- en koopwoningen.

stadsweefsel. In het project werd bijgevolg een supermarkt mee geïntegreerd. Zo draagt Cores Development ook effectief bij tot de ontwikkeling van de Cadixwijk.

Om al die nieuwe woongelegenheden te realiseren, worden de oude havenloodsen afgebroken en het leegstaande douanegebouw gesloopt. Dat is ook de plaats waar Cores Development en Builprom het nieuwe project realiseren.

Een van de kerntaken van de stad is naast het bewaken van de kwaliteit van de nieuwbouw, het aanleggen van kwalitatief verantwoord openbaar domein.

De ontwikkeling van de Cadixwijk is voornamelijk gericht op wonen en voorzieningen. Die zijn op hun beurt dan weer gericht op de buurt, van kinderopvang tot bejaardenzorg, maar er is ook plaats voor creatieve economie. Een voorziening die op dit ogenblik in de wijk ontbreekt en van de wijk pas echt een volwaardig stadsdeel maakt, is een degelijke supermarkt. Het is onhandig als je altijd elders boodschappen moet doen en het verhindert de groei van het sociale

Het midden van de wijk bestaat uit historische gebouwen en oude pakhuizen. Heel karakteristiek voor de wijk is de school van architect Van Haverbeke. Het gebouw is zowat de historische sleutel van de wijk, dus wordt het gerenoveerd. De stad wil in de Cadixwijk een mix handhaven van oud en nieuw door het bestaande patrimonium te vrijwaren en nieuwe aspecten toe te voegen. Rond het oude hart worden nieuwe woningen met voorzieningen gerealiseerd.

Bij het ontwerp van het openbaar domein in de wijk wordt consequent vastgehouden aan de karakteristieke materialen, kleuren en patine zoals de blauwe steen langs de kade en de kasseien op de weg. Zelfs een gewone woonstraat in de Cadixwijk is van een ander kaliber dan datgene wat je in de binnenstad ziet. Website: www.slimmerwonen.be Cores Development: 03/820.82.82 voor info & verkoop

EVENTS DIE IN DE NABIJE TOEKOMST PLAATSVINDEN OP HET EILANDJE

Elk jaar zijn er op Het Eilandje tal van manifestaties, tentoonstellingen, concerten, musicals, balletvoorstellingen en theaterstukken. Hieronder een selectie van events die de komende maanden plaatsvinden: !Drakenbootfestival

Het tweede weekend van september wordt het weer genieten. Spannende drakenbootraces met zo’n 1.500 deelnemers! Volgens de eeuwenoude Chinese traditie strijden ruim 100 teams in echte drakenboten om de titels. Aangevoerd door het luide tromgeroffel en de aanmoedigingen van het publiek vanaf de "#$#%&'!(#))#*#+!)#!,#-.&!/012!+--%!)#!3+0&24! Een groot spektakel! Op zaterdag 8 september komen Antwerpse bedrijven, buurten en sportverenigingen tegen elkaar uit. Maar naast de spannende race is er nog veel meer te beleven. Zo zijn er prachtige muziekacts, je kunt genieten van bijzonder straattheater, een culturele markt, dj’s en bands en in het Kinderdorp zijn weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen te doen. En natuurlijk zorgen diverse restaurants en cateraars het hele weekend voor heerlijke hapjes en maaltijden.

!Laus Polypnoniae: Concertos Para Bebés

!Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen

Klassiek voor de allerkleinsten! De Portugese succesformule Concertos para Bebés laat baby’s, peuters en kleuters tot vijf jaar kennismaken met klassieke muziek. Het eerste bezoek van ensemble Musicalmente aan Antwerpen in de zomer van 2011 was een grote hit. Dit keer doet ook het Belgische ensemble Encantar mee aan deze interactieve voorstelling voor de allerkleinsten. Snel reserveren in de boodschap!

Deze eerste tentoonstelling in het MAS toont aan hoe in de 16de en 17de eeuw Antwerpen een wereldcentrum van beeldcultuur was. Tot op heden is de visuele, en meer bepaald de beeldende kunst uit de Scheldestad internationaal toonaangevend. Deze tentoonstelling loopt nog tot 31 december 2012.

Waar? Tutti Fratelli, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen Wanneer? Zaterdag 1 september 2012 om 11u en om 16u Zondag 2 september 2012 om 11u en om 16u Wie? Musicalmente (Ensemble), Encantar (Ensemble)

Meer info: www.mas.be

Waar? MAS Inkom: 8 euro per persoon

Meer info: www.amuz.be

Meer info: www.antwerpdragons.com

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


Transparant project In het hart van de Cadixwijk starten eerdaags de werken voor een project dat bestaat uit woningen, winkels en sociale voorzieningen. Voor het ontwerp ervan ging Cores Development in zee met Polo Architects en Meta Architectenbureau, twee gerenomeerde architectenbureaus. Hoe gingen ze te werk? Hoe hebben ze het project ge誰ntegreerd in de omgeving? Wij vroegen het aan Mauro Poponcini van PoLo en Niklaas Deboutte van Meta, de gedreven architecten achter het project. proje p ject.


magazine

_ Cadixwijk 19

in de Cadixwijk

Hebben jullie eraan gedacht om het douanegebouw te renoveren? Deboutte: Ja, aanvankelijk werd overwogen om het huidige, leegstaande douanegebouw te renoveren, maar dat was geen optie aangezien de structuur van het kantoorgebouw niet geschikt was voor woningen. Het project en het plein dat tot aan de Kattendijk reikt vormen samen het hart, het oriëntatiepunt voor de wijk. Het bestaat niet uit losstaande gebouwen, maar is op vernuftige wijze uitgewerkt als een geheel. Poponcini: De stijl van het gebouw is een connotatie naar de betonarchitectuur van de jaren zestig, een verwijzing naar het douanegebouw. Het zal tweeëndertig meter hoog zijn, net als het douanegebouw, maar de gevels komen niet tot aan de rooilijn, want dat zou het geheel te zwaar maken. Hoe hebben jullie die nieuwe ruimte ingevuld? Poponcini: In de hoogte is het project opgedeeld in drie delen. Op straatniveau bevindt zich een sokkel die inspeelt op de omgeving. Er is plaats voor een supermarkt, winkels en horecazaken langs de kant van het plein, een opgehoogde ingang en dito restaurant van een RVT, maar ook toeleverings- en parkingingangen, waardoor het gebouw heel diverse gezichten krijgt. Het tweede deel bestaat uit twee uitkragende bouwlagen die in een claustra vervat zitten. Deboutte: We hebben lang gezocht naar een uniforme gevel en uiteindelijk is het een claustra geworden, een betonnen sierrooster in wandvlakken. Zo’n rooster biedt nogal wat voordelen. Vanop afstand zorgt het voor een eenheid, het vormt letterlijk en !""#$%&'())*(+,*-(."//)*(-)(.0#)*/1(2$/(&)(-%34.)#+%&('05.(6%)( je de verschillen op lokaal vlak. Op de ene plek zit er achter het rooster een terras van een woning of een kantoor, een hotel of een gemeenschappelijke ruimte van het RVT. ▷


Transparant project in de CADIXWIJK Mauro Poponcini (links) en Patrick Lootens (rechts) van Polo Architects.

Poponcini: Het derde deel bestaat uit vier afzonderlijke, balkvormige, residentiële blokken, die op een bepaalde manier geschrankt zijn. Vanuit eender welke hoek je het gebouw benadert, er is geen voor- of achterkant. Maar als je dichterbij komt merk je de verschillen. Die worden hoofdzakelijk geïllustreerd door het programma en door de context. Wat moeten we ons bij die residenties voorstellen? Poponcini: Per verdieping is er een mix van acht wooneenheden, sommige met 1, 2 of 3 slaapkamers. De kleinere units zijn samenvoegbaar tot grotere appartementen. Samenvoegen is nu eenmaal makkelijker dan opsplitsen, zowel fysiek als notarieel. Iemand kan bijvoorbeeld twee kleine units kopen en het als één appartement indelen om het na verloop zonder veel technische ingrepen terug op te splitsen. Deboutte: We hebben niet alleen sterk ingezet op de structuur van het gebouw maar ook op de techniek. De schachten en de natte delen liggen overal in dezelfde zone. In het midden van elke woontoren bevinden zich een trap- en liftenkern. Daarrond is een zone waar de ingang en de natte ruimtes zoals de badkamer, de wc en de keuken voorzien is. Tussen de natte zone en het terras liggen de slaap- en leefruimte. De scheidingsmuren tussen en in de appartementen zijn niet dragend en kunnen afhankelijk van de noden al dan niet verwijderd worden.

© Antwerpen Toerisme & Congres Fotograaf Dave Van Laere

Hoe zal het binnengebied van het project eruitzien? Het zal toegankelijk zijn voor iedereen zonder opvallend uitnodigend te zijn. De bewoners kunnen ook langs hier binnen, wat meteen voor voldoende circulatie zorgt. Die circulatie is nodig want een kijktuin verloedert vaak snel tot een dode plek waar


magazine

_ Cadixwijk 21


Transparant project in de CADIXWIJK vuilniscontainers staan of ander ontsierend materiaal. De tuin zal aangelegd worden als een heuvel met hoogstammige bomen. Aan de kant van de supermarkt zal de heuvel vijf meter zijn, aan de kant van het RVT amper een meter. Voor dit project werken jullie als partners. Hoe verloopt de samenwerking? Poponcini: Prima, ieder van ons heeft natuurlijk een eigen visie en methodiek. Het is niet altijd makkelijk om tegenwind te krijgen, maar het maakt de samenwerking ook interessant. Het uitgangspunt was om het beste van twee werelden te integreren zonder compromissen te maken. Als we het alleen zouden gedaan hebben, hadden we waarschijnlijk sneller naar meer voor de hand liggende oplossingen gegrepen, terwijl we nu toch door elkaar ‘geteased’ werden. Ik denk dat we met onze verenigde expertise toch in geslaagd zijn om een evenwichtig project af te leveren.

Er is sterk ingezet op de structuur van de gebouwen.

Het ganse project in de Cadixwijk moet nog meer cachet geven aan deze buurt in opkomst. BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


Inbraakwerende deuren. Binnendeuren. Italiaans design.

CM 12 PUB Weber p 23 Minister Delbekelaan 12-14 2170 Merksem 03 366 21 68 info@weber.be www.weber.be


De meeste mensen die een woning willen bouwen of aankopen, moeten daarvoor bij de bank aankloppen voor een lening. De belangrijkste vraag is of deze lening een vaste of variabele rentevoet zal dragen.

D

e rentevoet speelt een sleutelrol in de hypothecaire lening. Dit percentage bepaalt voor het grootste deel wat je de bank moet betalen voor je lening. Bij de aankoop van een onroerend goed, kan de rentevoet via diverse formules bepaald worden. De klassieke lening met gelijke vaste maandelijkse afbetalingen over de hele periode is nog steeds het meest populair. Terecht?

VAST VERSUS VARIABEL Een vaste rente blijft gedurende de hele looptijd, bijvoorbeeld 25 jaar, van de lening gelijk. Je weet zo perfect welk bedrag je iedere maand moet afbetalen. Je hebt met andere woorden een zekerheid om je budget te maken. Daar tegenover !""!#$"!#%&#'(&!#)"'#*+,-!&+&'#."'#&&'# eventuele daling van de rente. /&'#."+("0&1&#+&'!&.,&!#( #*&+#$&-'(!(&# vatbaar voor verandering. Dat kan in positieve of negatieve zin. De termijnen voor die verandering worden in de leningsformule vastgelegd. De kortste termijn is een jaarlijkse aanpasbaarheid. Om te vermijden dat je hier voor grote verrassingen komt te staan, laat je best een grens inbouwen, een cap in het vakjargon. Die cap bepaalt met hoeveel procentpunt de lening mag stijgen. Bij een ‘cap 3’ bijvoorbeeld, kan de intrest maximaal met drie procentpunt stijgen. Wettelijk gezien mag de intrest overigens maar met een procentpunt stijgen in de eerste drie jaren van de looptijd, ook al stijgt de rente het eerste jaar met meer.

JAARLIJKS AANPASBAAR

VOORSPELBAAR?

De jaarlijks variabele rentevoet wordt volgens specialisten momenteel minder toegepast omdat het verschil (spread) tussen een variabele en een vaste rentevoet relatief klein is. Voor een lening met een jaarlijks variabele rentevoet betaal je vandaag zowat 3 procent per jaar. Voor een vaste rentevoet is dat zowat 5 procent. Je bent op het eerste gezicht vandaag dus beter af met een variabele rente. Maar die situatie kan over enkele jaren anders zijn. Als de rente stijgt, dan kan de variabele rentevoet hoger kan uitvallen dan de vaste rentevoet. Daarom raden de specialisten de vaste rente aan.

Een renteverandering in de verre toekomst is onvoorspelbaar. De rente wordt immers beïnvloed door verschillende factoren. Wanneer de rente door deze invloeden daalt of stijgt, krijg je op de vervaldag van de lening een herberekening van de rentevoet. Dit gebeurt op basis van de referte-index. Bij het afsluiten van de hypothecaire lening werd de rente gekoppeld aan een referte-index. Voor deze referte-index wordt de index genomen van de maand voorafgaand aan de maand waarin je de lening afsluit. Deze referteindex wordt opgenomen in de akte en de kredietbrieven, zo kan hier achteraf nooit nog discussie over bestaan.

VARIABELE FORMULES Naast de jaarlijks aanpasbare formules bestaan er nog tal van andere variabele leningsformules. Bij iedere bank vind je wel formules met een driejaarlijkse of vijfjaarlijkse aanpassing. Of een tienjaarlijkse met daarna een vijfjaarlijkse aanpassing (10-5-5). De regel is dat, hoe veiliger je het op het vlak van renteaanpassingen wil spelen, des te duurder je zal lenen.

PRO & CONTRA Een lening met een afbetaling die jaarlijks kan stijgen of dalen houdt natuurlijk de nodige gevaren in. Zeker wanneer er geen cap is ingebouwd, kan je na de eerste vervaldag van de lening al tegen een rente!(%2('2#""')(%)&'3#4"''&&+#%&#5(&+#-'"'6(eel niet op bent voorbereid, kan dit zware gevolgen hebben. Daarom is het inlassen van een maximale stijging een aanrader. Deze cap is evenwel niet gratis. Je leent weliswaar een beetje duurder, maar je krijgt in ruil hiervoor meer zekerheid.

Op de verjaardag van de akte wordt de referte-index vergeleken met de index van het moment. Wanneer er een stijging is van minimaal 0,25 procentpunt, wordt de rentevoet aangepast in positieve zin. Is er een gelijkaardige daling, dan daalt de rentevoet mee. Na iedere vervaldag zal de bank de klant contacteren en een nieuwe "7, ('2 !"0&1#8&&$&1&'3#

ACCORDEONKREDIET Sommige ontleners zijn omwille van hun -'"'6(91&#$+""2)+"65!#"1# '&11&+#2&'&(2$# om naar een goedkopere lening met een variabele rentevoet terug te grijpen. Een zware stijging van de rente kan voor hen dan nog een probleem betekenen. Een groot aantal banken heeft hiervoor een nieuwe formule uitgedokterd: het accordeonkrediet. Bij een stijging van de maandlast heeft de ontlener de keuze om ofwel het bedrag van de afbetaling aan te passen, ofwel de looptijd. In het laatste geval blijft de afbetaling gelijk, maar dien je langer af te betalen bij een stijging.


magazine

BESLUIT De keuze tussen een vaste of variabele rentevoet zal altijd moeilijk blijven. Voor de ene heeft de vaste formule voordelen, voor de andere de variabele. Overweeg beide mogelijkheden en maak grondig rekenwerk tussen de verschillende formules. Hou tijdens de looptijd van de lening ook de spread (verschil) tussen vast en variabel in de gaten. Wanneer je met een variabele rentevoet na enkele jaren hoger uitkomt dan met een vaste, dan kan het interessant zijn over te schakelen naar een vaste !"#$%&'()*+(,-(&&.(/&"0.*.1,&",.2(3*.( het krediet.

_

!"!#$%!&25


w ELKOM in ĂŠĂŠn van onze toonzalen Wij nodigen u graag uit voor een inspirerend bezoek.

Wijnegem 2110 Bijkhoevelaan 2-4 T 03 326 33 33 F 03 326 26 07 info@desco.be andere desco verkooppunten vind je op www.desco.be


magazine

_ kleine ruimtes 27

Een sterk ruimtelijk gevoel in de woonkamer van een gemiddeld Cores Development appartement.

Elke vierkante meter benut Door het stijgen van de grondprijs en de bouwkosten wordt de beschikbare oppervlakte in nieuwbouwwoningen steeds kleiner, terwijl onze behoefte aan ruimte veelal toeneemt. Kleine ruimtes hoeven echter niet onder te doen qua gezelligheid en comfort. Meer zelfs, een slim ingerichte ruimte op een beperkte oppervlakte vraagt minder onderhoud. TEKST: AGNES MUS


Elke vierkante meter BENUT ‘BEZINT EER GE BEGINT’ Bij een beperkte ruimte moet je nauwkeurig bepalen wat je nodig hebt. Richt je huis in naar je persoonlijke behoeften. Ben je alleenstaand? Zijn er kinderen? Gaan die binnenkort het huis uit? Ga niet over een nacht ijs. Een uitgebreide voorbereiding bepaalt tenslotte of je jarenlang plezier hebt van een goede kamerindeling of dat je jezelf even lang blauw ergert aan een detail dat je over het hoofd gezien hebt.

GEEN OVERBODIGHEDEN Of je nu inspraak hebt bij het ontwerp van je woning of je een bestaande woning koopt, het is belangrijk dat je uitzoekt hoe je je woning gebruikt. Laat alle overbodigheden weg. Verwijder binnendeuren die je niet gebruikt. Kies voor vloerverwarming in plaats van radiatoren. Zo houd je de wanden vrij. Eenzelfde vloerbedekking in de verschillende ruimtes zorgt voor een ruimtelijk effect. Vaak wordt er geopteerd voor tegels omdat ze beter de warmte van vloerverwarming geleiden en praktischer zijn in de keuken en de badkamer. Maar er bestaan perfect behandelde houten vloeren die evengoed in de keuken en in de badkamer gebruikt kunnen worden en de warmte geleiden. Opteer in een hoge ruimte voor een mezzanine. Een hoogte van minimaal 4,50 meter volstaat om twee comfortabele verdiepingen in te richten. Het noodzakelijke volume op een mezzanine hangt hoofdzakelijk af van zijn bestemming. Voor sommige activiteiten moet je rechtop kunnen staan en dus over minstens 2,10 meter onder het plafond beschikken. Voor andere is een beperktere hoogte voldoende.

OPTISCH VERGROTEN Een van de vele factoren die een ruimte visueel vergroten is het gebruik van de juiste materialen. Of je de muren wil behangen, schilderen, betegelen of wat dan ook: kies voor lichte kleuren. Kies bij de aankoop van je verf voor een minder matte soort. Een !"#$%&'()$!*''+,'%-'+.%/0+&$%-00+%''*% !"#$'%+'1'"$!'%-)*%,'%23+'*% en zorgt dus voor een vergrotend effect. Dit effect wordt nog versterkt door de randen en de plinten in een lichtere kleur te verven dan de muren. Op die manier lijken de muren verder weg en dus de kamer groter. Gebruik kleuren uit dezelfde kleurgroep in plaats van tegenovergestelde kleuren. Gebruik de afgeleide tinten zowel op muren, de gordijnen en de kleur van meubelen. Hou je niet van eenkleurige muren, kies dan voor een warme tint waarmee je slechts één muur schildert. Kies bij behang nooit voor &+0$'%4&3+'*%0.%-00+%($+''56'(7%8+0$'%4&3+'*%'*%-'+$!") '% !6*'*% maken een kleine ruimte kleiner. Schilder het plafond altijd wit, want het maximaliseert de ruimte. Kies voor een enkel kunstwerk of drie foto’s van dezelfde grootte in plaats van een hele collectie kleinere dingen. Een prima alternatief voor badkamertegels is tadelakt. Het is een oude Marokkaanse cementeringstechniek waar zepen worden doorheen gemengd, maar het is erg vergelijkbaar met de manier waarop wij hier leem verwerken. Het wordt hard en regelmatig aangebracht in verschillende lagen. Het voelt warm aan zoals leem, maar door de zeep is het volledig poriëndicht. De laag op de muur is minder dik dan tegels en het vergroot de ruimte door de afwezigheid van voegen. !"#$%&%'(!! Het effect van spiegels om een ruimte te vergroten is algemeen bekend. Hang spiegels zo dat het buitenlicht erdoor weerspiegeld wordt. Of aan de lange zijde van een kamer waardoor de spiegel ,'%+3!2$'%-'+9+'',$%0.% !"#$9+0**'*%+'1'"$''+$7%

kies voor !"#!$#%&#!'(&#)*(+#,! *,!##,!-+#*,#!./,*,01! 2#!3#$&!,*#&!4/5##+! ,/"*0!#,!3#&!#66#7&!*%! "//)%+(00#5#," !##,4#+6"#! 5+/#)$#"#--*,0!*,!"#! 5#)%73*++#,"#!)8*'&#% !+*73&#!-+#8)#, !##,!-8,%&.#)-!/6! #,-#+#!0)/&#!6/&/9%!5(,! 3#&4#+6"#!6/)'((& !'8+&*68,7&*/,#+#! '#8$#+#, !'((&-(%&#, !##,!5(%&! "/873#%73#)' !/:!3#&!:+(6/,"!0#)*73&#! %:/&% vermijd !$#3(,0!'#&!%&)##:2#%! /6!0)/&#!;08)#, !"/,-#)#!-+#8)#, !/5#)$/"*0#! $*,,#,"#8)#, !##,!7/++#7&*#!6/&/9%! *,!-("#)%!5(,! 5#)%73*++#,"#!0)//&&# !+/%%&((,"#!'#8$#+#,! '#&!5##+!&*#)+(,&*2,#, !##,!"/873#0/)"*2, !##,!7#,&)(+#!+(':!*,!"#! -#8-#,!/6!$("-('#) !)/''#+


magazine

_ kleine ruimtes 29

KEUKEN In een kleine keuken zijn maatkasten het meest aangewezen om de ruimte maximaal te benutten. Klapdeuren kunnen naast de kastelementen weggeschoven worden zodat er meer ruimte ontstaat. Er bestaan vaatwassers met kleinere afmetingen, maar die zijn duurder en niet functioneel als je geregeld gasten ontvangt. Verrijdbare keukenelementen met meerdere functies doen het ook goed in een kleine keuken. Fornuizen met naast elkaar geplaatste pitten kunnen een oplossing bieden in smalle keukens. Hang keukengereedschap aan de muur. Je kunt ook stangen en rekken aan het plafond en de muur bevestigen, waar je een groot deel van je keukenspullen kwijt kan. Let wel op voor een te rommelige indruk.

‘Less is more’ is in een kleine ruimte misschien wel een van de belangrijkste regels.

Een slimme ergonomie maakt een Vasco keuken erg gebruiksvriendelijk.


Elke vierkante meter BENUT

!"#$%&'()*+,# In kleine ruimtes waar geen standaardkast in past, kan je opteren voor maatwerk. Een maatkast benut elke centimeter van de beschikbare ruimte en zorgt voor minder rommel en dus voor meer rust waardoor de kamer ruimer lijkt. Bovendien kan je de indeling van een maatkast helemaal bepalen volgens de behoefte. In een duplexappartement of een huis is de ruimte onder de trap de ideale plek voor speelgoed of spullen die je niet vaak nodig hebt. Ook hier kan je met een ingebouwde kast werken.

MULTIFUNCTIONELE MEUBELS Meubelen voor kleine kamers moeten zorgvuldig uitgekozen worden. Gebruik je fantasie en ga op zoek naar multifunctionele meubelen. Kisten kunnen gebruikt worden om spullen in te bewaren, maar evengoed als salontafel of televisiekast. Een kleine ruimte komt het best tot zijn recht met eenvoudige meubelen. Laat kleer- en opbergkasten op maat maken of pas ze zoveel mogelijk aan aan de afmetingen van de ruimte. Minder meubelen zorgen voor een minder rommelig beeld. In een kleine ruimte wordt alles al snel een aandachtstrekker. Vermijd daarom meubelen met veel tierlantijnen of meerdere losstaande meubelstukken. Ze verstoren de rust en het evenwicht in een ruimte, zeker in een beperkte. Je kan wel kiezen voor één groter of opvallend meubel dat de aandacht trekt, maar zorg er dan voor dat de andere op maat gemaakt zijn en in dezelfde kleur uitgevoerd worden als de muur.

Meer lezen: !"#$%&##'!()*+*!%*! &%*%&#'+!,-%&.+*/! 0#.1#'%+!2#3+,*+! +*!4**#!5#&6+,./! -%.7+3+,%8!2+,,#! 5#**))/!9:/;<!+-,) !=)*+*!%*!>'+%*+! ,-%&.+*/!?1,%@.%#*! ?#&A)@/!-%.7+3+,%8! 5%6,+,)/!;/;<!+-,) !?)&A#B.!=)*+*/! -%.7+3+,%8!5#**))/! <:/<C!+-,)! !D,).+!%E++F*!3)),! >'+%*+!1-%G+*/! H+6+BB#!2#*I-+,#J/! -%.7+3+,%8!2+,,#! 6+@.+''+*!3%#!! (((K6)'KB)&/!! 9L/;<!+-,)

Een mooi gevulde boekenkast staat mooi, maar kan een rommelige sfeer veroorzaken. Bewaar je boeken grotendeels achter kastdeuren. Neem een plasma-tv. Je kunt hem aan de muur hangen en hebt geen tv-meubel meer nodig. Hoe meer er van de vloer zichtbaar is, hoe groter de ruimte. Vervang de salontafel door ineenschuifbare bijzettafeltjes. Wil je toch een salontafel, kies dan een tafel met een glanzend blad. Leg geen zware tapijten. Kan je niet zonder, opteer dan voor een tapijt in dezelfde tint als de vloer.

Er bestaat douchebekleding uit een stuk. Niet enkel makkelijk in onderhoud, maar vooral erg geschikt voor kleinere ruimtes omdat het eenkleurige, naadloze oppervlak een groter ruimtegevoel creëert.

Ongewone vormen bieden vaak ook ongewone oplossingen. Een bad dat naar het voeteinde toe smaller wordt, kan een oplossing bieden voor een smalle muur met een deur. En een meubel met afgeronde hoeken kan het openen van een deur in een kleine ruimte aanzienlijk vergemakkelijken.

LICHT EN REFLECTIE Licht en verlichting spelen een belangrijke, vaak onderschatte rol in het creëren van het ruimtelijk gevoel. Een centrale lamp is uit den boze, vanwege het verkleinend effect. Naar het plafond gerichte spots vergroten het plafond optisch en zorgen voor een aangename sfeer. Op de muur gerichte spots laten een kamer breder lijken.

!"#$#%&'(#)#*+#(#,'-./#%',0+11(%"23'0%&'31,&+40+"$'%"*5+6'7#(#)#*teerd licht doet een kamer groter lijken. Hang spiegels zo dat het zicht naar buiten wordt weerspiegeld. Plaats ze aan de lange muur van een kamer zodat deze breder lijkt. Meer weten: !"#$%&!'# (!)!*%+,!-" ,%.!*/++/&"!,!-"# 0/-#'"!!.'# )&123*12)!-.#%+# /4'+&//0#3!5%67"# 8%&.!-9# :##;%%&#,!!&# 1-4%&,/"1!#%4# 1-*167"1-<!-#%)!&# 7!"# ,%.!*/++/&"!,!-"=# >?@AB>9AB9AB# :#;%%&#,!!&# 1-4%&,/"1!#%)!&#.!# 1-&167"1-<=## 88891-"!&1/--93!# %4##>CDA@EF9D?9CG

BADKAMER De laatste jaren moet een bad steeds vaker wijken voor een ruime comfortabele inloopdouche. De douche kan afgesloten worden met een glazen deur of met een vaststaand scherm. Zo’n scherm is plaatsbesparend en de strakke lijn ervan biedt een groter ruimtegevoel dan een douchegordijn.

Toiletkasten met spiegels zowel aan de binnen- als aan de buitenkant hebben hetzelfde effect als een spiegelkast met draaibare spiegels, maar kosten minder ruimte. Met een extra spiegel op een ondiepe kolomkast vergroot je de ruimte optisch.

Breng zoveel mogelijk licht in de ruimte. Voorkom dat het daglicht geblokkeerd wordt door te donkere gordijnen. Plaats extra lichtpunten in boekenkasten en in donkere hoekjes.

Vermijd ronde tafels, ze vragen meer ruimte dan rechthoekige. Een lange, smalle ruimte lijkt minder smal door een rechthoekige tafel met de smalle kant tegen de lange muur van de leefruimte te plaatsen. Probeer een open ruimte te maken waar je onderdoor kan kijken, zonder dat je gehinderd wordt door voorwerpen waar je omheen moet kijken. Gebruik lage kasten en lichte, niet te massieve meubelen en stoelen zonder armleuningen. Kies voor een bankstel op poten waar je onderdoor kan kijken.

Voor kleinere ruimtes bestaan er minder brede waskommen, waarbij de kraan aan de zijkant in plaats van achteraan geplaatst kan worden. Verplaatsbare haken aan de zijkant bieden plaats aan een of meerdere handdoeken

:#;%%&#,!!&# 1-4%&,/"1!#%)!&#.!# 0!H0!-'= 8889 0!H0!-')/'6%93! :#;%%&#,!!&# 1-4%&,/"1!#%)!&# 3/.0/,!&'=# 8889.!'6%93!

ANTI-ROMMELOFFENSIEF Onttrek rommel zo veel mogelijk aan het oog. Grote inbouwkasten in de vestiaire en de zithoek zorgen voor heel wat opbergruimte. In de werkkamer kan je je paperassen en je laptop makkelijk kwijt in een kastenwand, die na gebruik kan afgesloten worden. Diezelfde werkkamer kan dienst doen als logeerkamer als er voldoende ruimte overblijft voor een opklapbaar bed. Zo’n bed is verkrijgbaar in 8#(&*5"%%#,9#'1"+8.#(",$#,'#,'30,'00,$#!0&+'/.(9#,'00,'&!#*":#3#' afmetingen van de beschikbare ruimte. In de slaapkamer bieden plafondhoge kasten een zee van ruimte voor kleding en andere spullen. Een of meerdere spiegels op de kastdeuren laten de ruimte groter lijken en doen meteen dienst als passpiegel. Gebruik de ruimte onder het bed als opbergplaats. Verrijdbare kisten in kunstof zijn ideaal om beddengoed en kleding op te bergen. Je vindt ze in uiteenlopende maten in het woonwarenhuis. Gooi tenslotte weg wat je niet nodig hebt. Ga na of je een bepaald voorwerp in de loop van het laatste jaar gebruikt hebt of niet. Als dat niet het geval is, gebruik je het waarschijnlijk nooit meer en zul je het ook niet missen. Het hoeft geen betoog dat losstaande kapstokken met bergen kleren, opgestapelde boeken en onafgeruimde tafels de ruimte vullen en ze bijgevolg ook rommelig maken. Zorg voor gladde, opgeruimde oppervlaktes. En zeem geregeld de ramen om de ruimte zo licht en ruim mogelijk te laten lijken.


magazine

_ kleine ruimtes 31

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be

Cores Development biedt appartementen aan met 1 tot 3 volwaardige slaapkamers.


Ecodisplay

Een energiezuinig huis met Niko Home Control Denk aan een elektrische installatie die je leven eenvoudiger maakt. Een installatie waarmee je centraal de elektrische toepassingen in je huis bedient. Waarbij je op het ecodisplay je ! "#$ % "&"'$()*+'$,)-. ,*) !)/ * !)-0*$ 1) ! "#$ )& ,2--"*3)4 )&" !#*)&$5)+ *)&'$* !#--!) met 茅茅n druk op de ecotoets de woning naar een zuinige status. De verlichting en stopcontacten schakelen uit en de verwarming en ventilatie gaan naar een lager niveau. Een

www.niko.be/nikohomecontrol 路 tel. 03 778 90 20 路 sales@niko.be

PA-495-01

snelle blik op het scherm leert meteen wat de woning aan energie verbruikt. Live it, love it.


magazine

_ trends33

Trends in interieurvormgeving

Trends in interieurvormgeving zijn niet onder een noemer te vatten. De keuze en tendenzen zijn te uiteenlopend. Wel opvallend is de keuze voor meer donkere tinten die al enkele jaren opgang maakt. Na jarenlange witte strakke interieurs, zijn de woonruimtes anno 2012 elegant, comfortabel en luxueus. En ze worden uitgevoerd in heldere, unieke kleuren, op maat en met exotische materialen. Behang, dat jarenlang plaats moest ruimen voor schilderwerk, is weer helemaal terug van weggeweest.

Comfortabele en warme materialen zoals hout, wol en leer zijn de smaakmakers voor je interieur. Maar ook glas, staal en natuursteen blijven van de partij. De mix van deze materialen creĂŤert een gevoel van diepte en ruimte en een natuurlijke gezelligheid.

HET KLEURENPALET

bestaat voornamelijk uit diepe, rijke kleuren gebaseerd op schakeringen van edelstenen: scharlaken- of !"#$% !!&'()*+,- .(!+(/!0**)"1*23'( smaragdgroen, diep paars, parelwit, goud- of citrietgeel en 4! **1 !!&567#/(89*:-);."-<*%=(4*%( een warme, gezellige golf in een strakke woonkamer creĂŤren.


◁ Wie nog altijd niet uitgekeken

raakt op wit, vindt ook bij de hedendaagse interieurtrends zijn gadig. Creëer diepte en afwisseling in een eenkleurig witte ruimte door te spelen met materialen en met toon-op-toon prints. Matte en glanzende stroken in het behang zorgen voor afwisseling. Een oude visgraatparketvloer kan opgelicht en gebeitst worden. Ook verlichting en de accessoires hebben verschillende prints en reliëf.

ETNISCHE ACCESSOIRES spelen de laatste jaren steeds een belangrijkere !"#$%#&'(#&')'%)**+,#$%(' $'- ./0'%#1!!%2*3' #2 $4+(#''%#51''3#6*%# 2!"!%$*"$,3'#3'(#)'#,(!' '#&!-('%#7*%2#3'(#+ !8#"$%%'%#2-,,'%9#''%#':!($,;&'# 7!!3,(*3#*",#7$45'((*8'"#'%#''%#,( *22'#7'(!%6"!' .#<'#5! +6-")$+#+'="**(,('# '(%$,;&'#7''")'%#3*2'%#&'(#+'&''"#*8.#>!! #)'#,;&*=='%#1' )#&'(5'"8)'#&!-(# +'7 -$2(#*",#)'#5'('".#<'#!%!=6*""'%)'#"$;&(7 !%#5! +(#6!! #$%)$ ';(9#+'5'""$+#"$;&(.

◁ Na jaren imitatiema-

teriaal is de behoefte naar eerlijke, authentieke materialen groter dan ooit. Hout is daardoor een materiaal dat de laatste jaren veel opgang maakt. Houten stores verzachten bovendien de soms wat harde sfeer van een nieuwbouwappartement zonder ziel. Een aantal accenten zijn meestal voldoende om je woning een zachter karakter te geven. Hier zijn de stores gecombineerd met een modern strak, zwart wollen tapijt en een kloeke houten salontafel. Een must op een tegel- of een gietvloer. Bij een oude houten vloer kan je kiezen voor strakke eenkleurige muren. Maar een pied-depoule of prince-de-galles motiefje doet het ongetwijfeld een stuk beter. Hou er wel rekening mee dat in kleinere ruimtes één muur met opvallend behang volstaat. Schilder of behang de andere muren met een rustige kleur om ‘overexposure’ te voorkomen en hang uitsluitend zwart-wit foto’s of schilderijen aan de muur, anders gaat het subtiele effect van het behang verloren.


magazine

magazine

_ xxxxx 35

_ trends 35

Heel wat nieuwe interieurs krijgen vandaag een donkere tint. Een nostalgische trend terug naar de roaring twenties, met rokerige ruimtes en mannen in maatpak. Mad men in de zithoek. De leren zetels, gecombineerd met felblauwe of turquoisekleurige kussens en dito schemerlamp, zorgen dan weer voor een helder, fris accent. Ook goudkleurige accessoires doen het erg goed bij deze donkere tinten. Een zwartlederen zitbank in een houten frame en koloniale accenten zoals de houten schalen en een bijzettafeltje maken het geheel af.

Voor kinder- en jongerenkamers en ander vrolijk volk is de trend nog kleurrijker dan ooit. De Scandinavische stoffenontwerper Marimekko is al jaren synoniem voor bontgekleurde gordijnen en behang, maar ook voor accessoires tekent dit merk al jaren met overtuiging. Gecombineerd met industriële lampen, een felgekleurde mat en dito stoel is dit een ideale speelkamer.

EEN ANDERE TREND is die van de natuurlijke invloeden, niet alleen wat de kleuren betreft maar ook met prints, tekeningen en reliëf op muren en in accessoires. Creëer met dit behang een intieme leeshoek met een knipoog naar urban life. De intieme, wat donkere sfeer is hier gepermitteerd. Een leeshoek mag immers in het donker baden zolang er maar een optimale lichtbron om te lezen voorzien is.

BEHANG MET HOUTPRINT is ongetwijfeld een blikvanger. Het is snel en accuraat, het is milieuvriendelijke en het bepaalt de sfeer in een kamer. Gecombineerd met houten schappen in lichte eik zorgen ze voor een warme, comfortabele sfeer op koude dagen en voor een frisse koele sfeer in de zomer. De combinatiemogelijkheden zijn oneindig.

Vandaag kan behang ook in de badkamer omdat het waterbestendig is. Het felwit voor de badkamermeubelen wordt afgezwakt met kleurrijke elementen. Het plafond blijft onbewerkt zodat de betonbalken nog zichtbaar zijn. Het geeft de bewoners de keuze om het een tijd zo te laten, het kan nog altijd gestuct worden in een latere periode, omgekeerd is heel wat moeilijker. De verlichting werd discreet weggewerkt achter een paneel met subtiel streepjesbehang. De bontgekleurde gestreepte badmat op de betonvloer geeft de badkamer zelfs een speels accent en verzacht de strakke lijnen van het badkamermeubilair.

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


# $%

'' '( ( # * &' # +$$#& ' #( ' # * &,$& # '( ) , # # & % !! ( * # ,$& # $" $&( #'( # ) ' $) )!% ) '* &%! # &'$$#! )!% # * &,$& #

#'( ) " & # $&" (

" # &)'( $#( ( $% " ( $# # ' $ # # '' # $% ( #)"" & +++ '' '(,$&


magazine

_ assisted living 37

ZORGELOOS OUD WORDEN MET ASSISTED LIVING

De woningmarkt is momenteel aan een grondige verschuiving bezig. Senioren moeten hoe langer hoe meer hun manier van leven opnieuw gaan indelen. In plaats van in een onaangepast huis hun boontjes zelf proberen te doppen, kiezen almaar meer senioren voor een zorgeloos systeem van Assisted Living.

A

ssisted Living? De term slaat op zelfstandig wonen en tegelijk gebruik maken van allerlei diensten om het dagelijkse leven er veel aangenamer op te maken. Mensen die naar een dergelijke zorgwoning verhuizen, kunnen bijvoorbeeld warme maaltijden aan huis laten brengen, kappers, pedicure of manicure bestellen of verpleeghulp aanvragen. Indien daar nood aan is, kan ook ingeschreven worden op een systeem van noodverpleging, waarbij verpleegkundigen stand-by staan om gehoor te geven aan noodoproepen. Dagelijkse klusjes worden binnen assisted living eenvoudig uitbesteed, door dienstencheques te spenderen aan poets-, strijk- of kookhulp. Uiteraard is een aparte boodschappendienst ook altijd mogelijk. Kortom: moderne senioren vinden in het systeem van assisted living een manier om hun eigenheid en vooral hun zelfstandigheid te bewaren, terwijl ze zo lang mogelijk kunnen genieten van alle beschikbare comfort en diensten.


ZELFSTANDIGHEID IN EEN VEILIGE OMGEVING Peter Leyssens, Managing Director van Cores Development, is volledig gewonnen voor het systeem en heeft dan ook momenteel 2 assisted living projecten in de stegers staan: Residentie Zilvervesten te Lier (www.coresdevelopment.be) en Res. Berckendael te Brasschaat (www. berckendael.be). “Medioren en senioren hebben duidelijke wensen wat betreft wonen. Er is nood aan woonconcepten die inspelen op de behoefte aan zelfstandigheid in een veilige omgeving, op maat gesneden bereikbare dienstverlening en service voor de toekomst. Net in dat ‘CARE’ segment zien we onze opdracht als projectontwikkelaar: wonen, zorg en welzijn op maat aanbieden voor nu en voor de toekomst.”

Moderne senioren vinden in het systeem van assisted living een manier om hun eigenheid en hun zelfstandigheid te bewaren.

Binnen het ‘CARE’ concept Assisted Living laat Cores Development senioren zelf à la carte bepalen welke behoeften ingevuld dienen te worden. Zo kunnen toekomstige bewoners kiezen voor appartementen met een of meerdere slaapkamers. Drempelvrees is onmogelijk, wegens een totaal gebrek aan.. drempels. Voor de mobiele medemens misschien een klein detail, maar voor mensen die slecht te been zijn maakt dit een wereld van verschil uit. Rolstoelgebruikers zijn niet vergeten, getuige de extra brede doorgangen in alle vertrekken. Een speciaal noodoproepsysteem tenslotte verzekert 24u/24 thuisverpleging. Elk Assisted Living-project krijgt een eigen residentiële woonassistent, die kersverse bewoners met raad en daad kan bijstaan in hun keuze. Welke soort hulp kunnen zij gebruiken, en wat kunnen ze zelf oplossen? Welke diensten zijn niet meteen noodzakelijk, maar komen op langere termijn zeker nog van pas? De woonassistent verwijst de bewoners door naar de juiste diëtist, kinesist, poetshulp, schoonmaakdienst, pedicure, huishouddienst, of eender welke hulp dan ook.

ASSISTED LIVING BREIDT UIT Vergelijk het Assisted Living-systeem niet !"#$!%&'(!)*"$+#,*"#-'./#"0!!#"1"**2#&!%$(3'22!/,!#4!4!&!/$5#6!/#$!%&'(!)*"#01%,"# zelden uw eigendom, in tegenstelling tot Assisted Living-appartementen die wel te koop zijn voor een aantrekkelijke prijs. 71&!/,'!/#-'./#,!#)*"$#4%11"#4!/1!4#8"9$sen 65 en 85 m³) naar moderne maatstaven, zodat ze nadien snel doorverkocht kunnen worden aan geïnteresseerde kopers. Momenteel bouwt Cores Development aan uw toekomst in Lier, onder de naam Care Residence Zilvervesten.In totaal zal dit Assisted Living-complex bestaan uit 39 appartementen. Ook elders in de provincie Antwerpen duiken Assisted Living-projecten op, zoals onder andere Res. Berckendael te Brasschaat (www.berkendael.be). Voor meer inlichtingen en verkoop: Cores Development - 03/820.82.82


magazine

_ assisted living 39

Senioren bepalen zelf à la carte welke behoeften ingevuld dienen te worden.

‘ASSISTED LIVING’APPARTEMENTEN GROEIEN MEE MET DE BEHOEFTEN VAN DE BEWONER VOORUITZIENDE WONINGEIGENAARS DENKEN AAN DE TOEKOMST Onze bevolking vergrijst, dat heeft u vast ook gemerkt. Tegen 2030 is één op de drie Belgen ouder dan 60. Om een comfortabel leven te leiden, verkiest u om in uw eigen huis of appartement te blijven wonen. Bestaande woningen laten dit echter meestal niet toe. Uw tuin vergt veel onderhoud, de trap wordt een hinderpaal, drempels, trapjes en smalle deuropeningen bemoeilijken de doorgang in huis en kosten voor energiebesparing en renovatie dringen zich op. Dat is het moment waarop u op zoek gaat naar een woonconcept waarin u een zorgeloos leven kan leiden. Cores Development, ontwikkelaar van hedendaagse leef- en woonoplossingen, biedt met zijn ‘Assisted Living’ meegroei-appartementen en individuele dienstverlening, de oplossing voor uw zoektocht . Gedelegeerd Bestuurder van Cores Development, Peter Leyssens: “De babyboomgeneratie heeft andere woonwensen. We merken dat mensen op zoek zijn naar woonconcepten die toelaten om zelfstandig te leven in een veilige en comfortabele omgeving die kan meegroeien. Daarom hebben we het à la carte woonconcept van ‘Assisted Living’ ontwikkeld waarbij we wonen, zorg en welzijn op maat in één totaalpakket aanbieden.”

CORES DEVELOPMENT MAAKT EEN PRIORITEIT VAN UW ZELFSTANDIGHEID Wanneer uw kinderen het huis uit zijn, veranderen de eisen die u aan uw woning stelt. Dat is het moment dat u op zoek gaat naar een appartement dat is ingericht om er de rest van uw leven – zorgeloos – te blijven wonen. Een rust- of verzorgingstehuis is immers al een hele stap te ver. Met ‘Assisted Living’ biedt Cores Development een nieuw en origineel woonconcept dat u toelaat volop van uw zelfstandigheid te genieten. Dat is mogelijk dankzij het uitgekiende aanbod van ‘à la carte’ zorg- en comfortdiensten die aan huis geleverd worden. U beslist dus zelf, wanneer dat nodig is, van welke zorgen en diensten u gebruik maakt. !""#"$%&'(#)#*+,-./$"'0%++%*'&%'*/&123'45'26'748941$:')%#0#+;%#&'%*'+%<4*&;%#&='<4'641&%*'&%'12#8%' appartementen uitgerust met brede doorgangen en zijn er geen drempels in de gemeenschappelijke of in de privéruimtes. Een leefruimte zonder drempels is niet alleen comfortabel en veilig voor u, maar ook voor elke andere gebruiker.


De wet Breyne beoogt een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige eigenaar. Exclusief BTW, registratie, notariskosten, e.a.

COMFORT EN À LA CARTE DIENSTEN VOOR NU OF LATER Het ‘Assisted Living’-concept bestaat uit een geheel van vaste basisdiensten en facultatieve diensten. De basisdiensten omvatten het noodoproepsysteem en de aanwezigheid van een Woonassistente in de Residentie. De Woonassistente wordt uw aanspreekpunt als u beroep wenst te doen op één van de facultatieve zorg- of comfortdiensten die aan huis geleverd worden. Deze omvatten een kwaliteitsvolle maaltijdservice, poets-, strijk- of kookhulp en een boodschappendienst, persoonlijke diensten zoals manicure, pedicure of kapper, thuisverpleging of noodverpleging. Al deze diensten worden door de Woonassistente voor u geregeld en maandelijks gefactureerd. U kan de huishouddiensten net zo goed met dienstencheques betalen. Heeft u tijdelijk of voor een langere periode verpleegkundige zorgen nodig, dan zorgt de Woonassistente dat u van de aangepaste zorgdiensten, zoals verpleging, een kinesist, ergotherapeut, diëtist of andere, in alle privacy kan genieten. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden tussen het RIZIV en de mutualiteit geregeld. Vraagt u noodverpleging via de HELP-knop in uw woning, dan zal een verpleegkundige uw noodoproep eerst telefonisch beantwoorden. Pas als blijkt dat een interventie ter plekke noodzakelijk is, dan wordt deze noodinterventie tegen een vast bedrag op het einde van de maand afgerekend. Het noodoproepsysteem is daarbij de klok rond en zeven dagen op zeven operationeel.

VOOR DE REST VAN UW LEVEN GERUST TEGEN EEN BETAALBARE PRIJS De aankoop van een ‘Assisted Living’-appartement geniet de bescherming van de wet Breyne1, en is een toekomstgerichte investering. Het appartement !"#$%&'%$()('*$(++&')%$!$%(('%*(",&-(./$%!0%1/2("%&'% een rusthuis uw volledige eigendom. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van een ‘Assisted Living’-appartement is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om het te kunnen aankopen. In onzekere beurstijden blijft vastgoed een veilige haven voor uw spaargeld, ook in een verhuurscenario. Het rendement is immers hoger dan dat van een klassiek appartement en de huurders zijn betrouwbaar en honkvast.

CARE ‘ASSISTED LIVING’-PROJECTEN IN LIER, ANTWERPEN, HOVE, EDEGEM EN BRASSCHAAT In Lier realiseert Cores Development momenteel een ‘Assisted Living’-project onder de naam ‘Care Residence Zilvervesten’. Deze residentie bestaat uit 39 appartementen waar ondertussen reeds meer dan de helft van verkocht is. “Aan de snelle verkoop merken we dat er een grote markt is voor deze unieke !"#$%&'()*+,"&,-&*.,&,"*/,0'',1'2* In de Antwerpse Cadixwijk op het Eilandje, in Hove en in Edegem start Cores Development binnenkort ook dergelijke bouwprojecten op.

In Brasschaat bouwt Cores Development de Residentie Berckendael, een luxueuze versie van ‘Assisted Living’. De bewoners kunnen hier naast de Een ’Assisted Living’- appartement met één slaapbasisdiensten immers ook genieten van luxefaciliteikamer heeft u al vanaf 149.900 euro2, een twee&,1* !%-'*,,1*3&1,''"456&,)*,,1*'7%)*,,1*8-49:!4',* slaapkamerappartement vanaf 169.500 euro32. “Een en een parktuin. concurrentieel aanbod zeker als u weet dat u voor de huur van een kamer in een rusthuis op vijf jaar tijd De talrijke dagelijkse aanvragen tonen aan dat er een eenzelfde budget uitgeeft, zonder dat u daarbij een buitengewone interesse voor deze nieuwe woonvorm eigendom in de plaats verwerft. Er bestaan bovenleeft bij 50- en 60-plussers. Mis uw kans op een zordien geen leeftijdsrestricties, noch wachttijden om in geloze woontoekomst niet en vraag uw persoonlijke aanmerking te komen voor de aankoop van een ‘As- documentatie aan op info@coresdevelopment.be sisted Living’-appartement”, besluit Peter Leyssens. of 03 820 82 82.

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


Berckendael, een exclusief woonconcept met Resort Quality

BERCKENDAEL - BREDABAAN 38 - 40 - 2930 BRASSCHAAT

“Life is what you make of it, Berckendael is your lifetime resort”

Informatie en ver koop T. 03 820 82 88 - berckendael.be Werken gestar t - 70% verkocht Schrijf nu in voor onze infodagen: mailto:info@berckendael.be of 03/820.82.88


KIES VOOR EEN GEZOND EN ENERGIEZUINIG APPARTEMENT We brengen heel veel tijd binnen door. Daarom is het zo belangrijk rekening te houden met die factoren die het binnenklimaat beïnvloeden, zoals verse lucht, zon en licht, beperking van geluid, …. Het Healthy Apartment Concept® van RENSON® wil de mens van een gezond en aangenaam appartement laten genieten. Het systeem steunt op drie elemen!"#$%&''((!) **&+!$,')-)%!" -.' -!/$-" !")-!%!$"'01 %!" -.' -!$23$"-(1 022.-"($!"$!340-5" !$62"7!&-"($%22&$(.')(!%!.)8$ Dynamische CO2- en vochtsensoren en het revolutionaire SmartZone-principe zorgen voor een intelligente ventilatie, aangepast aan uw leefpatroon. Er wordt immers automatisch meer geventileerd in die ruimtes, waar u zich bevindt. En de vervuilde lucht wordt afgevoerd in de vochtige ruimtes, maar ook in de slaapkamers. Resultaat: een optimale luchtkwaliteit in elke ruimte en een E-peilwinst tot 27 punten. Gezond ventileren doe je natuurlijk met RENSON®.

Vraaggestuurde basisventilatie Ventilatiesysteem C+®EVO II combineert de continue toevoer van verse lucht dankzij zelfregelende ventilatieroosters en de doorvoer via vaste deurroosters met de mechanische afvoer van vervuilde lucht door de Healthbox® II. Deze afvoerventilator wordt per appartement aangesloten op een centrale koker, de Triple Flow, waardoor veel ruimte en geld gespaard wordt. In het appartement zelf ziet u enkel de design afvoermonden en de TouchDisplay. Deze unieke bediening toont hoe het ventilatiesysteem de luchtkwaliteit in een appartement verbetert.

Externe zonwering voor glasgevels

Intensieve nachtventilatie (Nightcooling) Koelen zonder energieverslindende airco’s. Grote natuurlijke luchtstromen koelen het gebouw en de binnenlucht ’s nachts af via speciale roosters met hoge luchtdoorlaat. De koelte wordt in het beton van muren en plafonds opgeslagen en zorgt voor een aangename temperatuur overdag.

Om het rendement van de intensieve nachtventilatie te verbeteren, mogen de temperaturen overdag niet naar onplezierige hoogtes stijgen. Appartementen worden immers vaak gekenmerkt door grote glaspartijen, wat de kans op opwarming verhoogt. Buitenzonwering houdt de warmte buiten, zonder het contact met de omgeving te beperken. Architecturale aluminium zonweringsystemen - luifels boven de ramen, Loggia®-schuifpanelen – of windvaste screens (Fixscreen®) weren tijdens de zomermaanden de zon uit het appartement en voorkomen op die manier oververhitting. Vaak worden zonweringsystemen pas nadien geplaatst, eens duidelijk wordt dat de individuele appartementen en het complete gebouw bij veel zonneschijn sterk opwarmen.

Het Healthy Apartment Concept® denkt aan de consument. Het garandeert een goede luchtkwaliteit en aangename temperaturen op elk moment en zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het E-peil. Meer info? www.renson.be


magazine

_ domotica 43

COMFORT OP MAAT Zijn de kinderen het huis uit en ben je van plan om te verhuizen naar een nieuwe stek? Misschien is dat het ideale moment om een domoticasysteem te integreren. Domotica kan het wooncomfort en de zelfstandigheid van ouderen immers aanzienlijk verbeteren.

Š Niko

AGNES MUS


COMFORT op maat

H

et woord ‘domotica’ is een samentrekking van de woorden‘domus’(Latijn voor ‘huis’) en ‘elektronica’. Hoewel sommigen denken aan een gadget of het iets voor techneuten vinden, biedt domotica heel wat voordelen. Het is niet langer een luxe, maar wel is een intelligent beheersinstrument waarmee je alle functies in je nieuwe appartement controleert, waardoor het als het ware meegroeit met je behoeften.

MEEGROEIEN Een appartement dat meegroeit met de verschillende levensfasen van zijn bewoners is een nuttige investering. In de eerste fase ligt de nadruk vooral op veiligheid en comfort, op latere leeftijd verschuift die meer naar de zorg en hulpverlening. Nadruk leggen op de noodzaak aan extra zorg blijft een delicate kwestie, want zestigplussers hebben daar op hun leeftijd meestal geen behoefte aan. Toch is !"#$!%&"'()*+#,-#,.#!!(#),,%)'/ "!#!(#0!1*2!3!#-'(*!%#%!4!(*(+#"!# houden met de veranderende behoeften van deze vitale leeftijdsgroep. Een appartement dat meegroeit begint met een uitgebreid overleg tussen de projectontwikkelaar en de bouwheer. Naast een eenvoudig aanpasbare leefruimtes gaat wooncomfort vandaag gepaard met technologie en communicatie. De technologie rond woningautomatisering beperkt zich niet langer enkel tot automatisaties voor de meest bekende toepassingen zoals het sluiten van ramen en deuren of het regelen van verlichting, maar integreert ook comfort-, veiligheids-, communicatie- en welzijndiensten in één modulaire toepassing, die met behulp van een handig aanraakscherm in de woning toegang biedt tot een waaier van de meest

uiteenlopende diensten zoals het leveren van broodjes of een afspraak met de kapper, maar evengoed het consulteren van de medicatiekalender, het plaatsen van een bestelling bij de apotheker, een afspraak bij de dokter of de alarmering van zorgcentrale of familie. De grote troefkaart is dat het systeem voor elke bewoner modulair kan worden uitgebouwd. In vroegere levensfasen is de bewoner vooral op zoek naar comfort en diensten die het leven aangenamer maken en wil hij wellicht niét met allerhande zorgtoepassingen geconfronteerd worden. Maar het is een geruststellende gedachte dat al deze toepassingen geïnstalleerd en geactiveerd kunnen worden van zodra het nodig is.

PERFECTE EN VEILIGE OMGEVING De toepassingsmogelijkheden van domotica zijn bijzonder uitgebreid en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Inbraakpreventie en gesimuleerde huisbewoning, waarbij op wisselende tijden en op verschillende plaatsen het licht aan en uit gaat horen onlosmakelijk bij domotica. Een sleutelschakelaar zorgt ervoor dat het appartement in de stand ‘afwezig’ komt te staan als je buiten stapt, terwijl het systeem in verbinding staat met een alarmcentrale. Een gasdetector waarschuwt automatisch de brandweer. Bewegingsdetectoren zorgen dan weer voor aangepaste en accurate verlichting. Fel licht in de leeshoek, gedempt licht bij de televisie kan je met een druk op de afstandsbediening of een touchscreen inschakelen. Gordijnen gaan automatisch open of dicht. Door de zon-, regen- en winddetectoren die ramen, rolluiken en zonneschermen sturen geniet je van het perfecte klimaat in iedere kamer.

HULPVERLENING EN VEILIGHEID In een latere fase kan het systeem in contact gebracht worden met eventuele hulpverlening. In Nederland bracht een onderzoek in samenwerking met een verzorgingstehuis tal van voordelen aan het licht. Tijdens een proefperiode van anderhalf jaar stonden de bewoners 24 uur per dag in contact met de zorgverstrekkers. Aanvankelijk werd gevreesd dat er ’s nachts vaak onnodig gebeld zou worden, maar dat gebeurde nauwelijks. Anderzijds hadden de bewoners liever een paar keer per dag een kort contact dan één keer in de week een langer durend huisbezoek. Het systeem biedt bij ouderen ook een sterk veiligheidsgevoel omdat je op elk moment met iemand van buitenaf kunt communiceren. Er bestaan ook matsensoren die de betrokken hulpdiensten bij valpartijen alarmeren. Het systeem controleert op regelmatige tijdstippen de activiteit van de bewoner. Hebben de bewoners dan nog wel voldoende privacy? Toch wel, aangezien ze op elk moment het systeem op slaapstand kunnen zetten zodat de hulpverleners geen contact met hen hebben, maar wel omgekeerd.

VOORDELEN OP LANGE TERMIJN

© Niko

De aankoop van een domoticasysteem is niet goedkoop. Op lange "!%-*5(# ''3#5!#5!#4,&"!(#!%#6!3#6!!%#7*"#,-)'"#5!#$!!3#!89/*:("!%#-!"# energie omspringt. Verlichting blijft niet onnodig branden, de verwarming werkt alleen maar als het moet, deuren worden automatisch gesloten, om maar iets te noemen. Het hoeft ook niet allemaal in een 4!!%#"!#+!2!7%!(;#<!#(*!76&"!#,("6*44!3*(+!(#=*5(#0!1*2!3#=,)'"# 5!# !"#&>&"!!-#4'(#''(.'&&!(#''(#5!#2! ,!8"!(#!(#''(#5!#9('(/*:3!# mogelijkheden op dat ogenblik. Bespreek dit alles uitgebreid met de projectontwikkelaar of aannemer.


Š Niko

magazine

_ domotica 45

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


â–ˇ

Foto maquette van het project dat Cores Development samen met Condominium ontwikkelt aan de Drie Eikenstraat te Edegem.


magazine

Geclusterd wonen met een hoge leefkwaliteit in

EDEGEM

_ Edegem project 47

In de Antwerpse gemeente Edegem, centraal op de as AntwerpenBrussel, verrijst momenteel een gloednieuw woonproject aan de Drie Eikenstraat. In totaal zijn er 189 betaalbare wooneenheden voorzien voor een breed doelpubliek. Cores Development, Condominium, het bureau BRUT en M² Architecten geven op deze manier een nieuw elan aan de ganse buurt. Philip Mortelmans van het Antwerpse architectenbureau M² Architecten weet er alles over.

Philip Mortelmans Architect van het Antwerpse architectenbureau M2

Philip Mortelmans behaalde zijn diploma architectuur met onderscheiding aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas te Brussel. Hij richtte in 2001 samen met echtgenote en vennote Katrien Warmenbol zijn eigen architectuurkantoor Mortelmans Philip Architecten BVBA op. Dit werd in 2010 uitgebreid met de vennootschap M² Architecten BVBA. Hij verhuisde het kantoor in 2009 naar het zelfontworpen gebouw in De Burburestraat 9 te Antwerpen. Een hernieuwde start in het meest bruisende stadsdeel van Antwerpen en de uitvalsbasis voor het nieuwe woonproject te Edegem. Hoe hebt u het groene karakter van dit project bewaard? Philip Mortelmans: De 189 appartementen zijn verdeeld over een aantal verschillende gebouwenmet daartussen grote weelderige groenperken. We hebben hierin mooie kijktuinen voorzien. Dit zijn gemeenschappelijke groenzones waar iedereen van kan genieten zonder veel zorgen over onderhoud. De gelijkvloerse appartementen beschikken allen over een privaat terras en een grasperk dat aansluiten op dat gemeenschappelijk groen. Ideaal. Is er ook rekening gehouden met de bestaande woonbuurt? PM: Dit project verschilt duidelijk van de nieuwe ontwikkeling aan de overzijde van de straat. Vooral wat betreft de architectuur. We proberen de appar-


Geclusterd wonen met een hoge leefkwaliteit in EDEGEM tementsgebouwen zo goed mogelijk te integreren in hun omgeving.Achter deze gebouwen bevinden zich de grondgebonden woningen, zodat de gezinnentjes kunnen uitkijken op het centraal plein. Een groene oase waar ze hun kinderen spelenderwijs kunnen zien opgroeien. Leuk toch? Aan de straatzijde vallen vooral de appartementen op. Dat is een aparte zone geworden, het ‘gezicht’ van de wijk. De voorste gebouwen moeten de aandacht trekken met een sterke, herkenbare architectuur. Deze facade schermt het achterliggende woongebied goed af en creëert de nodige rust. Over welke architecturale elementen hebben we het dan? PM: Het project in Edegem is volumearchitectuur, waarbij we de volumes zo rank mogelijk in elkaar hebben laten overvloeien.We kozen voor geaccentueerde volumes in de gevel, zodat wat in het gebouw zit mooi leesbaar wordt. Ik heb getracht om een onderscheid te maken tussen de sokkel van het gebouwen en de hogere volumes, de terrassen. Die hebben een andere kleur en textuur gekregen. De sokkel mocht best wat zwaarder zijn om zo een gevoel van structuur te creëren. De terrassen zijn dan weer glad. Dit steekt mooi af tegen de robuuste sokkel. Merken de bewoners daar zelf iets van in hun woning? PM: We streefden naar doorzonappartementen, zodat de ochtend- en avondzon optimaal benut worden. Verder kijken de leefruimtes niet op elkaar uit, om voldoende privacy te garanderen. De slaapkamer gebruik je toch enkel tijdens de rustigere momenten van de dag, de beleving in die kamer is heel anders dan in de rest van het appartement. De leefruimtes zijn wel meer op de zon georiënteerd om maximaal te genieten van elk straaltje zon. En dat willen we toch allemaal, niet? Het eerste waar we naar kijken als we een appartement kopen is of er een terras is en de tweede vraag is of dit terras goed geöriënteerd is. Cores Development heeft dit zeer goed begrepen en voelt hier de wens van de kopers goed aan. Ik moet hen daarvoor feliciteren om als ontwikkelaar daarin extra in te willen investeren.

Iedereen moet tegenwoordig op zijn geld letten. Op welke manier hebt u dat gedaan in dit project? PM: De beschikbare vierkante meters zijn optimaal benut. In de jaren tachtig en negentig werd kwistig omgesprongen met de beschikbare ruimtes. Vandaag de dag verkiezen we een meer uitgekiend en compacter gebouw maar wel met veel meer luxe en comfort per m². Op die manier kunnen we kopers dezelfde functionaliteit bieden maar met een groter gebruiksgenot en voor een betere prijs. Het is allemaal een kwestie van een doordacht gebouw aan te bieden waar zeer lang aan geschaafd is tot alles perfect zit. Dit in plaats van een ruimteverslindende, onpraktisch ingedeelde, slecht geïsoleerde woning. Door compact en coherent te bouwen kunnen we de energiekosten gevoelig drukken. Vandaag de dag toch een bijzonder actueel thema dat mensen rechtstreeks in hun portemonnee voelen. Compact en slim bouwen heeft ook een sociale bonus.

Cores Development geeft een nieuwe invulling aan de Drie Eikenstraat.


magazine

_ Edegem project49

Mensen komen meer In contact met hun buren en werken hier ook nauwer mee samen. Zo ontstaan er interessante ontmoetingen die in een klassieke huisje, tuintje, boompje verkaveling afwezig zijn. Deze verrijking kost niets maar geeft extra leven. Ook dat is duurzaam bouwen. Zet die aanpak zich ook door in de gebruikte materialen? PM: We laten de afwerking vrij voor de eindgebruiker. De gevels zijn in architectonisch beton opgetrokken, in combinatie met metselwerk met open voeg en aluminium schrijnwerk. Die houden de grote open raamoppervlaktes stabiel en luchtdicht. Die aanpak trekken we door in de appartementen. Op het vlak van verlichting kozen we systematisch voor verlichting met een hoog rendement en laag verbruik. De liften op hun beurt zijn energiezuinige modellen, om de permanente kost en het onderhoud achteraf te drukken.

Op welke manier is er rekening gehouden met de diversiteit aan toekomstige bewoners? PM: Iedereen beleeft wonen op een andere manier. De ene woont er permanent, iemand anders zal er enkel ‘s ochtends en ‘s avonds vertoeven. Anders validen moeten met hun rolstoel of loopwagen nog perfect kunnen leven, dat zijn we heus niet vergeten. De buitenruimte moest absoluut groot genoeg zijn om effectief te kunnen gebruiken. We wilden vermijden, wat je al te vaak ziet, dat de terrassen enkel maar worden voorzien om de verkoop te bevorderen maar in gebruik niets voorstellen. We hebben gekozen voor grote gebruiksvriendelijke terrassen.

De mogelijkheden zijn oneindig.

Dat zijn troeven die je niet overal zult aantreffen, maar wel in de Drie Eikenstraat in Edegem. De bewoners leven in een dichtbevolkt gebied, maar genieten thuis toch nog van voldoende groen en zon. Dit project combineert wonen in een residentiële omgeving met optimaal woon-werkverkeer, en dit tegen een aantrekkelijke prijs voor jong en oud. Het project biedt ook de mogelijkheid om beroep te doen op een aantal extra zorg-en comfortdiensten. Eind augustus 2012 start de verkoop. Voor meer informatie: www.coresdevelopment. be - 03/820.82,82. Welke positieve ervaringen uit Edegem onthoudt u zeker voor toekomstige woonprojecten? PM: In eerste instantie heeft de gemeente zich heel constructief opgesteld om een dergelijk ambitieus project de kans te geven. Hopelijk nemen andere gemeentebesturen dit over. Edegem bewijst dat er een schaalvergroting gaande is op het vlak van wonen. Het idee van het geclusterd wonen met een hogere leefkwaliteit - denk aan gemeenschappelijk groen, besparingstechnieken, !"#"$%!"&'!('!)*+",(-!'./01"($'2'(!!3'"1'441'3!!' naar andere projecten om bewoners zoveel mogelijk op hun wenken te bedienen. BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


Alles weten over

de wet Breyne De wet Breyne, of woningbouwwet, dateert van 9 juli 1971 en bleek volgens vastgoedspecialisten noodzakelijk om de vele misbruiken die er toen heersten te beperken. Op 3 mei 1993 werd de wet aangevuld om nog meer rechtszekerheid voor de kandidaat-kopers te bieden.

KENNIS VOOR KANDIDAAT-KOPER EN KANDIDAAT-BOUWER VAN WONING Elke kandidaat-bouwer of -koper van een sleutel-opde-deurwoning zou de belangrijkste elementen van de wet moeten kennen. Van zodra de voorwaarden vervuld zijn, is de wet automatisch van toepassing, ook al zou het contract andere, met deze wet tegenstrijdige bepalingen, bevatten. Om die reden is de wet volgens juristen van dwingend recht. Dat betekent dat de koper de mogelijkheid heeft om in bepaalde gevallen de nietigheid van een clausule of het hele contract in te roepen, wanneer deze strijdig zou zijn met de wet.

EEN CONCREET VOORBEELD De benaming van de overeenkomst heeft geen enkele betekenis. Bij betwisting tussen de partijen zal de rechtbank zich laten leiden door de inhoud van het contract en de werkelijke bedoeling van de partijen.

TOEPASSING Opdat de wet Breyne van toepassing is, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: !"#$!%#&'()!*+!&#+$#,-!.''/!0(*+.#+$*1%!'2!.''/! gemengd gebruik (beroepsdoeleinden en huisvesting). Uit de rechtspraak is gebleken dat gemengd gebruik ongeveer evenwaardig moet zijn. Een dokter die een woning laat optrekken waarin voor het grootste deel praktijkruimte wordt voorzien, zal dus geen gebruik kunnen maken van de wet Breyne. !3#!.#/4'5#/6!5/','$'/!'2!7711#,#/!.#/&*1-$!#/! zich toe om een dergelijk gebouw te bouwen, te laten &'()#1!'2!$#!.#/+80722#19!"#$!%77$!*1!-7$!:77$+$#!%#.7:! om wat gekend is als ‘sleutel op de deur’ en ‘koop op plan’. !3#!4'5#/!'2!'5-/780$%#.#/!*+!.#/5:*80$!;;1!'2!,##/dere stortingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw. Indien de aankoop- of aannemingsom slechts na de voltooiing wordt betaald dan is de wet niet van toepassing. !"#$!%#&'()!)'/-$!*1!<#:%*=!%#&'()-9!>711##/! bijvoorbeeld een Nederlandse promotor of aannemer *1!<#:%*=!&'()$!'1-#/!-#!.''/)77/-#1!.71!-#!)#$! Breyne dan is de wet ook toepasselijk.

INHOUDELIJKE ELEMENTEN De volgende elementen van de wet zijn belangrijk. !"#$!.''/+80'$!,7%!,7?*,77:!@A!.71!-#!$'$7:#! kostprijs van de woning bedragen. !"#$!8'1$/78$!$(++#1!-#!7711#,#/!#1!4'5#/!,'#$! duidelijk en volledig zijn. Dit wil zeggen dat de totaalprijs, de betalingsmodaliteiten, de uitvoeringstermijn en de vergoedingen in geval van vertraging in het contract moeten opgenomen zijn. !3#!'.#/##14',+$!,'#$!##1!771$7:!.#/5:*80$#! vermeldingen bevatten zoals de identiteit van de eigenaar van de grond, de uitgiftedatum van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning, een vermelding of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een B1718*#/*1%6!##1!&*C:7%#!,#$!-#!17()4#(/*%#!5:711#1! en gedetailleerde bestekken, de totale prijs van het huis of van het appartement, de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering. Deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed overeenstemmen, een bepaling over de wijze waarop de oplevering zal gebeuren. !3#!&#$7:*1%!,7%!-#!5/*C+!.71!-#!/##-+!(*$%#.'#/-#! werken niet overschrijden !3#!+:#($#:D'5D-#D-#(/B/,7!,7%!''4!%##1!#14#:#! betaling eisen vooraleer de overeenkomst is gesloten. !3#!7711#,#/!,'#$!##1!+':.7&*:*$#*$+)77/&'/%!.71!@! A!.71!-#!&'()5/*C+!+$'/$#1!*1!##1!2'1-+!7:+!&#+80#/ming van de consument bij eventueel faillissement.

CONCLUSIE De woningbouwwet heeft veel misbruiken uitgesloten. Toch wijst de praktijk uit dat sommige projectontwikkelaars vandaag nog steeds trucs %#&/(*4#1!',!-#!)#$!$#!',E#*:#19!"#$!*1+807kelen van tussenpersonen en het opsplitsen van contracten kan er bijvoorbeeld toe leiden dat jonge onervaren kopers in geval van problemen niet meer weten wie ze nu precies moeten aanspreken. Bij twijfel is het advies van een advocaat of notaris steeds nuttig.


magazine

_ juridisch 51

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.bemagazine

_ architectuur 53

ANTWERPEN

bouwt aan de toekomst Antwerpen is een bruisende stad, een metropool die constant evolueert. In 2006 schreef Ludo Van Campenhout, de huidige Antwerpse schepen van stadsontwikkeling, het boek ‘Dromen is durven Antwerpen, warme wereldstad op mensenmaat’ waarin hij enkele pijnpunten van ‘zijn’ koekenstad bloot legt, maar tegelijk wijst op de sterke punten van de Scheldestad. Een boek dat nog even actueel is, zeker omdat Van Campenhout enkele tijdloze stedelijke thema’s aansnijdt.


ANTWERPEN bouwt aan de toekomst Het concept 'wonen' is de afgelopen jaren grondig geëvolueerd. Het volstaat niet langer om eenvoudige woonblokken af te leveren en zoveel mogelijk gezinnen te huisvesten op een zo klein mogelijke oppervlakte. Moderne kopers zijn op zoek naar een correcte indeling, een kwalitatieve afwerking, nutsvoorzieningen die in het gebouw zelf aanwezig zijn in combinatie met het nodige groen dat verweven is met de structuur en de buurt. Ook de architectuur speelt een belangrijke, zo niet bepalende rol. Van Campenhout rekent op woonvlak op een verregaande medewerking van de privésector, mits uiteraard de nodige ondersteuning van de overheid. Volgens hem moet vooral de woonomgeving verbeterd worden, wat een taak van de overheid is, maar ook de woningen zelf, een opdracht voor privébedrijven en particulieren. Typische stadskankers zoals verkrotte en leegstaande huizen worden !"#$!!%"#!&'()*+"#,,+-!.,/"#0112#.2)345 initiatieven. Daarom ondersteunt Antwerpen actief de strijd tegen verkrotting en stimuleert de stad initiatieven die het algemene wooncomfort naar een hoger niveau tillen. Ook nieuwbouwprojecten krijgen extra veel steun, precies omdat zij sowieso al moeten voldoen aan de modernste bouwkundige regels en wetten.

Zicht op de Antwerpse kaaie, met links in beeld Het Steen. Foto: Dave Van Laere

ONTPITTEN VAN WOONBLOKKEN We schreven het al: moderne kopers zijn op zoek naar groen, zelfs middenin de stad. Maar is dit geen grote contradictio in terminis? Volgens Van Campenhout allerminst. Hij pleit voor de heraanleg van groene binnengebieden binnen bestaande constructies. Dit "ontpitten van bouwblokken" komt er in wezen op neer dat er niet per se gezocht wordt naar de dichtst mogelijke bebouwingsvorm op een beperkte oppervlakte in de stad, maar dat er gezocht wordt naar een evenwicht tussen woonruimte en groene (binnen) ruimte. Op strategische plaatsen ontstaan binnentuintjes en kleine gemeenschappelijke parken, die de woonkwaliteit binnen de Singel er fors op vooruit doen gaan.

Het Theaterplein in hartje Antwerpen kreeg een sfeervolle overdekking en meer groen, wat voor meer dynamiek zorgde. Foto: Dave Van Laere


De ‘Boerentoren’, een monumentaal bouwwerk in Art Deco-stijl. Foto: Dave Van Laere

magazine

_ architectuur 55

LANGETERMIJNVISIE Tijdloos en duurzaam zijn momenteel - terecht - de sleutelwoorden. Dat is ook de mening van Van Campenhout, die de kwestie vanuit zijn overheidsstandpunt bekijkt. Hij wil aannemers, bouwbedrijven en architecten die openbare ruimtes opnieuw inrichten, nadien verschillende jaren laten instaan voor het onderhoud ervan. Het grote voordeel voor de gemeenschap is dat diezelfde aannemer het oorspronkelijke werk veel grondiger zal uitvoeren, om achteraf zo min mogelijk geld, tijd en mankracht te moeten spenderen in onderhoud.

WONEN VERSUS WERK? Een degelijk woonbeleid is noodzakelijk voor een leefbare stad, maar ook de tewerkstelling speelt een cruciale rol. Als schepen van stadsontwikkeling en voormalige schepen van economie zit Van Campenhout in een ideale positie om de veranderingen op de arbeidsmarkt op de voet te volgen. Zijn voornaamste vaststelling in Antwerpen: de afgelopen jaren verschuift de tewerkstelling in het Antwerpse stedelijke gebied van de secundaire naar de tertiaire en quartaire sector. Oftewel: van de zware industrie naar dienstverlening.

Antwerpen, waar plaats is voor klassiek én modern. Foto: Dave Van Laere

Het Centraal Station is de ideale mix tussen moderne infrastructuur en klassieke elementen. Foto: Jan Crab

Het Eilandje ondergaat momenteel een transformatie. Foto: Jan Crab

Groenruimte en rust zijn nooit veraf. Foto: Antwerpen_Toerisme & Congres


magazine Monumentaal zicht op de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Foto: Dave Van Laere

_ architectuur 56

ANTWERPEN bouwt aan de toekomst De secundaire sector heeft logischerwijze meer ruimte nodig dan de tertiaire sector, alleen evolueert Antwerpen op dat vlak niet snel genoeg mee met die arbeidsmarkt. Daarom, zo stel Van Campenhout terecht, "moet de stad de ambitie hebben om dienstverlenende bedrijven een geschikte plaats en groeimogelijkheden te bieden. De uitbouw van een voldoende en kwalitatief hoogstaand aanbod aan kantoren is hierin essentieel."

Elke stad snakt naar voldoende groenruimte waar de bewoners tot rust kunnen komen. Foto: Dave Van Laere

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


Kies de keuken die je ĂŠcht wil!

CM 12 PUBvandemoortele p 57

TOONZAAL KALMTHOUT Brasschaatsteenweg 290 03 666 63 96

TOONZAAL WILRIJK Boomsesteenweg 892 03 877 09 70

Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18u zaterdag en zondag van 10 tot 17u

masscommunication.be

www.keukensvasco.be


MARSEILLE REVISITED Wie vroeger langs Marseille passeerde, wilde er liever zo snel mogelijk doorheen. Jaren had Marseille een kwalijke reputatie. Vandaag is een bezoek aan deze stad een aangename verrassing, want Marseille heeft werkelijk alles in het werk gesteld om deze reputatie van zich af te schudden.

MET VLAG EN WIMPEL Het heeft enkele jaren tijd en hard labeur gekost, maar deze mediterrane stad is er met vlag en wimpel in geslaagd om het tij te keren. Marseille is vandaag een !"!##$ !%&'()%*!'%!!+%,$-.%/!,#!)!+0%!!+% !1 ,(2&34% interessante ligging en ontelbare plekjes waar het heerlijk is om te vertoeven. De oude glorie werd in ere hersteld en de gebouwen $+%4!'%15)!%4(/!+ !6$!)%.,! !+%+$!57!%85+3'$!&9% :!,)!,%71,)'%!,%.11,'&(34'$ % !7!,.'%((+%)!% heraanleg van het openbaar domein. Momenteel /$+)'%$+%;(,&!$##!%!!+% ,11'&34(#$ !%,!+1/('$!%!+% stadsvernieuwing plaats. Niet toevallig want in 2013 is Marseille Culturele Hoofdstad van Europa.


magazine

_ Marseille 59

MARSEILLE revisited ◁ Detailopnames van basiliek Notre-Dame de la Garde.

OVERZICHT Wie voor het eerst in Marseille komt, is een bezoek aan basiliek Notre-Dame de la Garde. Deze basiliek ligt op een heuvel, die je een indrukwekkend uitzicht biedt over de stad en de zee. Het bevestigt trouwens de bewering van persafgevaardigde Sylvie Allemand dat Marseille qua oppervlakte de grootste stad van Frankrijk is. Wat meteen opvalt is de toren van SGM, de eyecatcher van het prestigieuse Euromediterranée project en ontworpen door de gerenommeerde architecte Zaha Habib.

ARABISCHE INVLOED Marseille is niet alleen de meest uitgestrekte, maar ook de oudste stad van Frankrijk. De geschiedenis van de haven Massalia, het huidige Marseille, gaat terug tot in 600 voor Christus. De stad is altijd een smeltkroes geweest van verschillende rassen, overtuigingen en beschavingen. Oost en West, Europa en Afrika komen samen in deze mediterrane havenstad.

slapen: Na Parijs opent in april het hippe Mama Shelter hotel in het even hippe district Cours Julien. Ook hier werd het hotel ontworpen door Philippe Starck. 132 comfortabele kamers !"#$%&"'(#)* (+#!!,# "!%%&(+#!!,#-.! /&0# en een restaurant staan tot uw beschikking. Open vanaf 1 1#&2%'*+#...3 & &(helter.com

eten: 4!("5#6&%!,$5+#!!,# sympathieke bistro met verse gerechten aan democratische 2%'7-!,+#&&,#0!#%&,0# 8&,#0!#95:%(#;:*'!,+# <+#%:!#6&%!,$5+# <=>>?#6&%(!'**!+# 09 64 47 32 40

De grote historische gebeurtenissen, oorlogen en migratiegolven veranderden de stad steeds opnieuw en verrijkten ze met een waaier van verschillende culturen. Daardoor beschikt Marseille over een schat aan monumenten, pittoreske plekjes en musea verspreid over 111 districten en 16 arrondissementen. Het resultaat zijn markante gebouwen, paleizen en herenhuizen in de stad en langs de Corniche, de lange wandelboulevard langs de zee. Een opmerkelijk gebouw is de Cathédrale de la Major in RomaansByzantijnse stijl. Ze werd gebouwd in de 19e eeuw op initiatief van Napoleon III. De Oosterse invloeden zijn niet alleen in de architectuur, maar ook in de keuken merkbaar. Pittige kruiden zijn een vast ingrediënt in veel gerechten.

LE CORBUSIER Architectuurliefhebbers komen in Marseille uitgebreid aan hun trekken. Je vindt er oude en hedendaagse architectuur uit alle windstreken. Vergeet niet een bezoek te brengen aan La Cité Radieuse, een schoolvoorbeeld van Le Corbusiers’ visie op architectuur. Je kan er overnachten. Als je daar geen tijd voor hebt, breng dan een bezoek aan het dak.

NIET TE MISSEN: Vieux Port: in het oude hart van Marseille liggen de zeilboten en vissersboten zij aan zij. In het verleden vond hier alle maritieme bedrijvigheid plaats. Nu vertrekken er de rondvaartboten


â— Marseille is een

integrerende mix tussen oude en moderne architectuur.


__

magazine magazineMarseille xxxxx 61

MARSEILLE revisited ◁ Aan de Middel-

landse Zee kan je niet anders dan genieten van een onvergetelijk panoramisch uitzicht.

◁ Waar vroeger vis-

sersboten de dienst uitmaakten, zijn het nu pleziervaartuigen en rondvaartboten die toeristen en Marseillais naar hun bestemming varen.

naar de eilanden. Geniet van de dagelijks vers gevangen vis, verkocht op de beroemde vismarkt en geserveerd in de vele restaurants. Tegenover de oude haven staat de kerk Église St-Ferréol. Hier ligt ook de wijk quai du Port met het barokke raadhuis, een mooi 17de-eeuws okerkleurig gebouw. Notre-Dame de la Garde: met een hoogte van 154 meter is de heuvel het hoogste punt van Marseille. De maagd met kind op de toren van de basiliek beschermt de stad en haar bewoners. De huidige basiliek werd gebouwd tussen 1853 en 1864, maar er stonden heel wat kerken voordien sinds de dertiende eeuw. La Canebière: De straat is een embleem in de stad. De naam werd afgeleid van ‘canebe’ of of hennep dat gebruikt werd voor het maken van scheepstouwen. Le Dock des Suds: Deze voormalige suikerloods is opgedeeld in verschillende ruimtes. Je vindt er onder meer een concerthal, een tapasbar en tentoonstellingsruimtes. In maart en oktober is er een muziekfestival.

VLOT VERVOER Net als in andere moderne steden kan je de auto beter achterwege laten. Wandelen is een ideale manier om de stad beter te leren kennen en om sfeer op te snuiven. Gezien de uitgestrektheid van de stad, kan zo’n wandeling wel wat tijd kosten en dan is een !"# $%! &%%'&()*+"&",!%)'"!*%-.&/%!&0""!& '%,,%)&#"'& lopen en het biedt bovendien verkoeling. Voor de prijs moet je het niet laten en met behulp van een 1%!"",2"")!&1%("",&3%&4%,-&56%,"'0&3%&%%'&$%! &7*,& huren. Handig en gebruiksvriendelijk. Meer dan

8999&$%! %'&:%) ()%*#&6:%)&8;9& !"!*6' & !""'&!6!& je beschikking. Moet je snel van de ene kant van de stad naar de andere, neem dan de metro. Er zijn maar twee lijnen, een kaartje kost een euro en er zijn overal aansluitingen met een het uitgebreide openbare vervoersnet.

GENOEG VAN DE STADSDRUKTE? Maak een wandeling naar de Calanques, de achtertuin van Marseille en meteen het grootste Nationale Park in Europa. Neem de boot naar een van de Iles de Frioul. Deze kalkstenen archipel van vier eilandjes vlak voor de kust, met rotspartijen, zandkreken en kleine strandjes ligt op amper een kwartier varen en is dus ideaal om even weg te zijn uit het stadsgewoel. Of bezoek het Kasteel Borély. Het omliggende park met onder meer een meer, aangelegde tuinen, <5"#=7)*32%&,"'%'&%'&$%! ("#%'>&* &6'!4%!!%'#& populair bij de plaatselijke bevolking.

Meer info: www.les-docks.fr www.lesilo-marseille.fr www.euromediterranee.fr www.station-alexandre.com www.marseille-tourisme.com

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


r tee en! e s e inv won Breyn t en bel we s e a n k a f o r t nder d m w u c o koop o ú g n r i j p n s l a n r – ve r G ve aa en le g i e in % rd Wo

10

0

CM 12 TE KOOP PUB niko 39 appartementen

WERKEN GESTART ! CARE RESIDENCE ZILVERVESTEN

p 62

LIER, TRANSVAALSTRAAT I WONEN EN WELZIJN OP MAAT

Op wandelafstand van centrum en openbaar vervoer 1 of 2 slaapkamers Ondergrondse parkeerplaats 24/24 uur noodoproepsysteem Zorgverlening à la carte Vanaf 149.900 excl. kosten

!"#$ %#$%#$ &'()*'+,'-).'()/0 )121)$ 0 3(42562789:8.8;2<*8(1%=8 >>>%62789:8.8;2<*8(1%=8))


magazine

_ xxxxx 63

SMART CITY LIVING praktisch

1 &/81!0!',!T'/D! 8##$!D%8(/$',G#8F_! 7819/$,/8!+//I1!//8! 0%1F/H$/%(!##8H'(! ##8!D%8(/$',G#8F! /8!#*1%G%1/%1/8!%8! #BB/!(%)1$%*1/83!G''$! D%8(/$/8!G#8!5!1'1!>4! C##$?!Q%/$!H%/(/8!9/! //8!'G/$T%*+1!G#8!(/! initiatieven die de stad organiseert rondom +/1!`%B#8(C/?

Kinderopvang Baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar kunnen terecht: - in de stedelijke kinderdagverblijven. Van 0 tot 18 maanden: !"#$%#!&''()*+#,!-./$0)1$##1!23!4565! 7819/$,/8!:!56;<=>?5@?5=!:!maria. boodschap@telenet.be) !A1/(/B%CD!E%8(/$(#FG/$HB%CI!J/!K/F/8H''F!-J'D1/$!J/*$'BL)1$##1!43!4565! 7819/$,/8!:!56;<=4?@5?M=!:!kdv.deregenboog@stad.antwerpen.be) !A1/(/B%CD!E%8(/$(#FG/$HB%CI!E80II/B! -N'B0OH%#)1$##1!46>3!4565!7819/$,/8! :!56;<=>?6>?<=!:!kdv.knuffel@stad. antwerpen.be) !A1/(/B%CD!E%8(/$(#FG/$HB%CI!A*+''8H$'/D!-P$''1!Q#F/BD$0%)!>@<3!4565!7819/$,/8!R!56;<=4?4@?>>!:!kdv.schoonbroek@stad.antwerpen.be) :!H%C!//8!'81+##B'0(/$!##8F/)B'1/8!%8! (/!)1#(?!S'($#!0!T9#8F/$!H/813!D081!0! //8!,B##1)C/!##8G$#F/8?!J%1!D#8!',!UU8! van de volgende manieren: !'I9/B!F##1!0!8##$!//8!)/*$/1#$%##1! G#8!(/!)1/(/B%CD/!(%/8)1!G''$!'81+##B'0(/$)V !'I9/B!F##1!0!8##$!//8!D%8(/$(#FG/$-

HB%CI!G#8!(/!)1#(!7819/$,/8V !'I9/B!G0B1!0!+/1!%8)*+$%CG%8F)I'$O0B%/$! %8!(#1!0!G%8(1!',!https://mijndossierkinderopvang.antwerpen.be

P/T%88/8!O/1!',G'/(%8F),$'HB/O/8!(%/!1/!O#D/8!+/HH/8!O/1!//8! ,$'HB/O#1%)*+/!B//I:3!#$H/%():3!9''8:3! F/T'8(+/%():!/8;'I!Z8#8*%[B/!)%10#1%/!D088/8!1/$/*+1!H%C!//8!)1/(/B%CD! */81$0O!G''$!D%8(/$T'$F!/8!F/T%8)'8(/$)1/08%8F?

(/$%8F/8?!\8!(/T/!//$)1/!,/$%'(/!'819%DD/B/8!D%8(/$/8!+08!ZC8/!/8!F$'G/! O'1'$%/D3!B/$/8!T/!+08!//$)1/!9''$(C/)! /8!T%88/83!B/$/8!T/!)1#,,/8!/8!T%8(/B%CD! 9'$(/8!/8!T%*+!O#8%I/)1/$/8!%8!//8! )'*%#B/!'OF/G%8F3!]!E'$1'O!//8!D%8(! '819%DD/B1!T%*+!%8!(%1!)1#(%0O!1'1!DB/01/$? J/!'81+##B'0(/$!H/F/B/%(1!/8!)1%O0B//$1!(/T/!'819%DD/B%8F!%8!8#09!'G/$B/F! O/1!03!(/!'0(/$)?!Q%/$H%C!+'0(1!+%C!'I!T%C! $/D/8%8F!O/1!+/1!1/O,'!/8!+/1!'819%DD/B%8F))1#(%0O!G#8!%/(/$!%8(%G%(0//B! D%8(?!S'!9'$(1!(/!T%8(/B%CD+/%()1$#%8%8F! /8D/B!',F/)1#$1!#B)!+/1!D%8(!##8F//I1! +%/$!$%C,!G''$!1/!T%C8!/8!%8!'G/$B/F!O/1! (/!'0(/$)? J/!(%/8)1G/$#819''$(/B%CD/!H/),$//D1! (/!'819%DD/B%8F!G#8!09!D%8(!1%C(/8)!+/1! +0%)H/T'/D!H%C!(/!'81+##B'0(/$?!^%C(/8)! (/T/!H/),$/D%8F!F//I1!(/!(%/8)1G/$#819''$(/B%CD/!1%,)!/8!#(G%/)!##8!(/! '81+##B'0(/$!'O!09!D%8(C/!T'!',1%O##B! mogelijk te begeleiden.

Hoe ziet de stad Antwerpen kinderopvang? In de eerste drie jaren van een men)/8B/G/8!F/H/0$/8!/$!F$''1)/!G/$#8-

Meer adressen kan je vinden op www.antwerpen.be/kinderopvang. (In sommige kinderdagverblijven kunnen kindjes pas terecht vanaf 18 maanden.)

Voor en na school kunnen kinderen terecht in de stedelijke initiatieven voor buitenschoolse opvang, kortweg IBO’s. W/$DT'/D/8(/!'0(/$)!(%/!F##8!)'BB%*%1/$/83!//8!',B/%(%8F!G'BF/8!'I!##8! +/1!9/$D!F##83!D088/8!1/$/*+1!H%C!//8! '**#)%'8/B/!D%8(/$',G#8F!'I!XE%JX! G''$!1%C(/B%CD/!',G#8F?!J/T/!XE%JXY)! werken samen met de stad.


2

Transportmogelijkheden !"#$%&''(!)$()*$(! +$,!-./'%01$!&$234.5,!*)$(!$$%!6.,7$&($.0!%$,8$(5!)'%!,('9:!$%!&62/.1%$%! $%!,($.%)$(&.%0.%7$%;!<*8$/!=$!>.1%!'/2! 0$!?@AB!.%)$2,$($%!C*(2!*9!0$!&$2,''%0$!%$,,$%!6.,!,$!&($.0$%;!"#!0.$! 9'%.$(!9*$,!4$,!*#$%&''(!)$()*$(!*#! ($/',.$C!5*(,$!,$(9.1%!$$%!)*/8''(0.7! '/,$(%',.$C!&.$0$%!)**(!0$!8'7$%;! ! !D*$,7'%7$(2! E$!)*$,!7''%!.2!0$!.0$'/$!*#/*22.%7! )**(!)$(#/'',2.%7$%!)'%!*%7$)$$(!F! 5./*9$,$(;!@$%2$%!0.$!$34,$(!%.$,! G*!7*$0!&$5$%0!G.1%!.%!0$!2,'0H! G.$%!0.,!)''5!%.$,!G.,,$%!*90',!G$!0$! 8$7!%.$,!5$%%$%;!+$,!2,'02&$2,66(! 4$/#,!0$!)*$,7'%7$(2!*#!8$7!0**(!2#$3.'/$!8$78.1G$(2!,$!#/'',2$%;! ! =$!)*$,7'%7$(2&$8$78.1G$(.%7!.2!%.$,! '//$$%!&$0*$/0!)**(!0$!&$G*$5$(2! )'%!0$!2,'0;!"*5!0$!.%8*%$(2!G6//$%!$(!7$9'55$/.15$(!46%!8$7!9$$! ).%0$%;!=$!&$8$78.1G$(.%7!)$(234'C,! 0$!&$8*%$(2!$%!&$G*$5$(2!.%G.34,!.%! 0$!2,(63,66(!)'%!0$!2,'0!9$,!G.1%!)$/$! 8.15$%!$%!7$G.34,$%;!"#!0.$!9'%.$(! 8*(0,!0$!2,'0!&$,$(!I/$$2&''(J!$%!5'%! 0$!)$$/4$.0!''%!&$G.$%28''(0.74$0$%! $%!($3($',.$9*7$/.154$0$%!)'%!0$!2,'0! 8*(0$%!7$,**%0;! ! -/5$!&$8$78.1G$(.%72#''/!7$$C,!$$%! ''%06.0.%7!)'%!0$!8.15!8''(!9$%!G.34! *#!0',!9*9$%,!&$).%0,;!=$!&*(0$%! 7$)$%!0$!(.34,.%7!''%!)'%!$$%!''%,'/! *9/.77$%0$!8.15$%;!=''(%''2,!8*(0$%!

0$!)**(%''92,$!36/,66(:,*$(.2,.234$! &$2,$99.%7$%!''%7$06.0;!-(!8*(0,! %.$,!'//$$%!)$(8$G$%!%''(!.%,$($22'%,$! #/$55$%H!9''(!**5!%''(!($/$)'%,$!C'3./.,$.,$%!G*'/2!*#$%&'($!,*./$,,$%H!2,',.*%2H! .%C*5'%,*($%H!;;;!! ! !K.$,2$(2! "#!4$,!-./'%01$!5'%!%',66(/.15!%''(! 4'(,$%/62,!7$L$,2,!8*(0$%;!=''()**(! &$234.5,!0$!8.15!*)$(!$$%!4$$/!%$,8$(5! )'%!)$./.7$!L$,2)$(&.%0.%7$%!$%!L$,2#'0$%;!=.$!G.1%!5$6(.7!.%!5''(,!7$&('34,! *#!$$%!7(*,$!2,'02#/',,$7(*%0H!0.$! 7(',.2!)$(5(.17&''(!.2!.%!0$!B,'028.%5$/! $%!0$!0.2,(.3,246.G$%;!"#!)$(234.//$%0$! #/'',2$%!.%!0$!8.15!G.1%!$(!**5!%.$68$! L$,2$%2,'//.%7$%!7$#/'',2,;!=$!5*9$%0$!1'($%!8*(0,!4$,!&$2,''%0$!%$,8$(5! )$(0$(!6.,7$&*680!$%!)$(L1%0;! ! M%8*%$(2!N%!&$G*$5$(2!56%%$%!0''(%''2,!OPQOP!66(!7$&(6.5!9'5$%!)'%!4$,! *#$%&''(!)$()*$(9.00$/!I0$!D$/*J;!-(! 2,''%!9''(!/.$C2,!F;RRR!2,'02L$,2$%!,*,! 68!&$234.55.%7H!)$(2#($.0!*)$(!G*J%!ST! D$/*:2,',.*%2!.%!4$,!7$&.$0!,622$%!0$! B.%7$/!$%!0$!B34$/0$; =$!D$/*J2!G.1%!.0$''/!)**(!5*(,$!(.,,$%! %''(!68!8$(5H!*9!,$!7''%!24*##$%!*C! *9!%''(!234**/!*C!4$,!3'CNQ($2,'6('%,! ,$!(.10$%;!U!&$($.5,!2%$/!$%!G*%0$(! L/$!68!#/'',2!)'%!&$2,$99.%7H!4*$C,! %**.,!,$!G*$5$%!%''(!$$%!#'(5$$(#/'',2! $%!4*$C,!%.$,!*9!,$!5.15$%!%''(!4$,!*%0$(4*60;!+$,!7$&(6.5!)'%!0$!L$,2$%!.2! &*)$%0.$%!#$(C$3,!,$!3*9&.%$($%!9$,! 0$!,($.%H!,('9H!&62!*C!'6,*;!

3

Sport B#*(,9*7$/.154$0$%!G.1%!$(!*#!4$,! -./'%01$!0$2!,$!9$$(;!<*!5'%!6!*%0$(! 9$$(!L,%$22$%!&.1!V3,.*%!W/6&!X>*%0$%2,('',!Y:ZH!R[QO[O;\T;\\]H!2^6'24$%!&.1! V;-;W;!XM%0._2,('',!FRH!R[QO[P;RZ;ZO]H! $%!%*7!)$$/!9$$(;!"90',!4$,!-./'%01$! &*)$%0.$%!0.34,!,$7$%!4$,!B#**(!?**(0! 7$/$7$%!.2H!56%%$%!&$8*%$(2!4.$(! **5!,$($34,!)**(!$$%!7$G*%0$!0*2.2! 2#*(,!.%!,$'9)$(&'%0H!8'%0$/$%H! L$,2$%H`!B#**(!?**(0!.2!$$%!*60! 2#**(8$7,$(($.%!0',!8$(0!*97$)*(90! ,*,!$$%!4$0$%0''72H!066(G''9!$%! 6.,7$2,($5,!2,$0$/.15!/'%0234'#2#'(5!9$,!4$,!'33$%,!*#!7(*$%H!/.34,H! (6.9,$H!*%,2#'%%.%7H!36/,66(!$%!2#*(,;!M%! 16%.!ORRS!*#$%0$!4$,!8$2,$/.15!0$$/!)'%! 4$,!#'(5!$%!.%!4$,!)**(1''(!)'%!ORRZ! *#$%0$!**5!4$,!**2,$/.15!0$$/;!M%!0',! 2,65!56%,!6!)*$,&'/H!)*//$a&'/!$%!5*(C&'/! 2#$/$%!*C!C(.2&$$_%!$%!)/.$7$($%;!-(! 2,''%!**5!)$(234.//$%0$!#.%7#*%7,'C$/2! $%!&'25$,&'/)$/0$%;!


®

Launch 2013: more Live - Care – Works - Shop space: Don’t miss it! Edegem: The Mills fase II | Anderlecht | Heist-op-den-Berg | Kortrijk | Hove | Gent & Hoboken:Groen Zuid ! Cores Development nv Heistraat 71 2610 Wilrijk T +32 (0)3 820 82 82 info@coresdevelopment.be www.coresdevelopment.be


magazine

_ xxxxx 65

Smart CITY LIVING

4

5

Onderwijs en vorming Op het Eilandje vind je een veelvoud aan secundaire scholen: het Technisch Atheneum Antwerpen, het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten, de Lerende Stad… Op Dam vind je basisschool ’t Spoor en het Groene Eilandje. In het Groene Eilandje worden nieuwe accenten gelegd op het lesgeven. De totale persoonlijkheid van elk kind

staat centraal: niet alleen wordt er de nadruk gelegd op kennis maar ook op vaardigheden, inzichten en attitudes. Elk kind krijgt kansen om zijn of haar eigen leerproces in handen te nemen; door o.a. probleemstellingen aan te bieden, samen naar oplossingsmethodes te zoeken, leren zelfstandig te werken,… De leerkracht is hierbij hun coach.

Welzijn en gezondheid Het stadsbestuur van Antwerpen wil het welzijn en de gezondheid van zijn bevolking bevorderen. Zo is de Stad actief op het vlak van gehandicaptenzorg, thuiszorg en palliatieve zorg. Ook arbeidszorg, jeugdzorg en geweld, en slachtofferbeleid zijn voorname actieterreinen. Antwerpen is ook op gebied van ouderenzorg erg actief. Het aandeel ouderen in de stad neemt namelijk steeds sneller toe. Daarom besteedt de stad veel aandacht aan 55-plussers. De visie is dat ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Een van de belangrijkste projecten die in dit kader al zijn uitgevoerd in de

Cadixwijk op het Eilandje, werd reeds voltooid in 2006. Het project brengt de nodige bedrijvigheid mee en vormt een eerste stap in de herontwikkeling van de wijk. ‘Het gouden anker’ is een rusten verzorgingstehuis voor bejaarden, met zicht op het kempisch dok. Het rusthuis telt 90 bedden - waarvan een groot deel voor binnenschippers !"#$%&"'"()% *"+,"%-#./0-1(&%" !"2-" bovenverdieping. Ben je inwoner van het Eilandje en 75 jaar of ouder, dan kan je je inschrijven . #"--3"%-#./0-1(&4"5)%"67'!)$%%-#"-3" 8 #9:-; -.-32-<"*(3"=-" *"--3"1(&" ((3.#(9-34"> #"2-"?--%&-"%-#./0-1(&complexen bestaan wachtlijsten.

BEZOEK OOK ONZE SITE www.coresdevelopment.be


HOUTSKELETBOUW

NUL-ENERGIE-WONINGEN PASSIEFWONINGEN

FI

R CEE D

PAS

UI

S

GECERTI

LAGE-ENERGIE-WONINGEN

SIEF

H

Energiebewust milieuvriendelijk Met de hoge energiekosten wordt energiezuinig wonen meer en meer de standaard. Arkana heeft zich gespecialiseerd in houtskeletwoningen met doorgedreven isolatie, luchtdichtheid en ventilatie om uw LAGE-ENERGIEWONING of PASSIEFHUIS te bouwen. Instapklaar en uiterst zuinig.

Unieke Architectuur persoonlijk & kunstzinning Onze aanpak is geheel verschillend van de werkwijze die u normaal van een traditionele bouwonderneming mag verwachten. Arkana neemt uw leefwijze als uitgangspunt voor het ontwerp. Samen gaan wij rond de tafel zitten om na te gaan welke wensen u hebt om de leefruimten, in interactie met elkaar, vorm te geven.

!"#$%"&'()*"# Maandelijks stelt Arkana de werven in opbouw open voor u! De praktijk verduidelijkt zoveel meer dan enkel theorie, vandaar kan u deze werven in opbouw bezoeken en kan u kennismaken met onze werkwijze. De evenementen worden aangekondigd via de website: www.arkana.be. Wenst u meer informatie, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

! #$ % " ! % T % F

www.arkana.be ! info@arkana.be


CONSISTENTE KWALITEIT INNOVATIEF & EFFICIĂ‹NT OOG VOOR PROFESSIONALISME

CM 12 Innovatief & efficiĂŤnt PUB Weber

Hooyberghs nv is een algemene aannemer die deel uitmaakt van de B&R Bouwgroep. Voor Hooyberghs nv komen klanten op de eerste plaats, zij krijgen dan ook een performante en consistente kwaliteit, nagekomen afspraken, succesvolle projecten en een hoge graad van tevredenheid. Hooyberghs nv speelt flexibel in op de markt en biedt haar klanten totaal-oplossingen,met focus op duurzaamheid, toegevoegde woonkwaliteiten en ecologie. Innovaties, kwaliteitsverhoging, transparantie en een goede communicatie tussen alle betrokken partijen zijn hierbij essentieel. Hooyberghs nv denkt mee, van in de voorbereiding tot aan de realisatie van haar bouwprojecten. Goed opgeleide en bekwame medewerkers zijn een uiterst belangrijke factor voor een evenwichtige en economisch verantwoorde bouwproductie. Hooyberghs nv investeert in haar mensen en biedt hen alle kansen om maximaal te groeien. Uiteraard voert Hooyberghs nv ook een actief beleid voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

p 67

Diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen bevestigen dat het bouwproces in de toekomst anders ingevuld gaat worden. Hooyberghs nv speelt voortdurend in op deze sterk wijzigende markt en is hierdoor een gezonde biotoop voor haar gespecialiseerde bedrijven met oog voor professionalisme, innovaties en efficiĂŤntie. Hooyberghs nv is binnen de B&R groep de specialist in de algemene bouwaannemingen: woningen, appartementen, scholen, gemeentehuizen, culturele centra, sporthallen, zorgtehuizen, sociale woningen en andere utilitaire bouwwerken. Door het werken binnen eenzelfde groep is er een grote uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende bedrijven van de groep. Dit leidt tot een continue verbetering op niveau van prijs en kwaliteit, om zo de klant nog beter te kunnen voorzien in zijn behoeften.

'$# !)* + (#&"'&% + T

+ F 014.68.90.61

www.hooyberghsbouw.be ! info@hooyberghsbouw.be


®

Launch 2012: 100.000 sqm ‘live, care, work & shop’ space. Don’t miss it! Antwerpen (Eilandje - Cadixwijk): 31 mei | Edegem: zomer 2012 | Hove: najaar 2012 | Groen-Zuid Hoboken: zomer 2013 | Edegem: zomer 2012 Cores Development nv Heistraat 71 2610 Wilrijk T +32 (0)3 820 82 82 info@coresdevelopment.be www.coresdevelopment.be