Page 1

Sprawozdanie najwyżSzego rycerza

127 Najwyższa Konwencja Phoenix, Arizona ♦ 4 sierpnia, 2009


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009


Spis Treści

     

Wstęp Powołania Kapelani Miłosierdzie Rok Wolontariusza Centrum Leczenia Raka im. ks. McGivney

    

Ubezpieczenie i Inwestycje Członkostwo Czwarty Stopień Wojsko i Weterani Młodzież – Rycerze-Studenci – Giermkowie – Edukacja

    

Działalność na rzecz Kościoła Działalność Obywatelska Pozdrowienie od Papieża Działalność Dobroczynna Finanse i Działalność Bratnia

♦ 1 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Sprawozdanie Najwyższego Rycerza 2009

y jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój”.

„T

Tymi słowami Chrystus powierzył swój Kościół na ziemi Piotrowi, pierwszemu papieżowi, i jego następcom. Rycerze Kolumba od początku swojego istnienia wspierają Następcę Piotra i wspierają Kościół.


Od błogosławieństwa apostolskiego, którego udzielił Zakonowi Papież Leon XIII w 1896 roku do audiencji udzielonej grupie Rycerzy przez papieża Benedykta XV w ogrodach watykańskich w 1920 roku; od pochwały wygłoszonej na cześć Rycerzy przez papieża Piusa XI w 1926 roku, do papieskiej Mszy Świętej celebrowanej w Brooklynie przez papieża Jana Pawła II w 1995 roku, sponsorowanej przez Rycerzy Kolumba trwamy przy każdym Następcy Piotra. Jako Rycerze, słuchamy głosu Chrystusa, który przemawia do nas poprzez nauczanie Jego Kościoła. Jesteśmy dumni z naszej wierności Piotrowi i Kościołowi. Co więcej, istotą naszej tożsamości jako największej na świecie katolickiej świeckiej organizacji jest wierność Piotrowi i jego Następcom i nasz zapał, by służyć jako „silne prawe ramię Kościoła”. Solidarność z naszymi biskupami i kapłanami jest integralną częścią naszej lojalności wobec Piotra. Im również służymy jako „silne, prawe ramię”. W tym Roku Kapłaństwa, odnawiamy nasze oddanie i wsparcie dla tych, którzy poświęcili życie, by nas prowadzić w wierze. To również stan-owi o tym, kim jesteśmy, i kim byliśmy od momentu, kiedy w 1882 roku Czcigodny Michael McGivney zebrał Rycerzy w kościele Najświętszej Maryi Panny w New Haven. Ten skromny ksiądz parafialny, którego proces beatyfikacyjny spotkał się z entuzjazmem najwyższych hierarchów w Watykanie, od 127 lat jest dla nas inspiracją i jest naszym przewodnikiem. Jest on również inspiracją dla tysięcy ludzi, którzy są członkami Father McGivney Guild. Nie musi się być Rycerzem by móc wstąpić do Guild — każdy może stać się członkiem tej wspólnoty wiernych, dla których wzorem jest życie i cnoty tego niezwykłego kapłana, a który, modlimy się, pewnego dnia będzie ogłoszony świętym jako pierwszy ksiądz urodzony w www.fathermcgivney.org Ameryce.

POWOŁANIA Jako ksiądz, Michael McGivney jest ojcem duchowym wielu synów w wierze, którzy podążyli w jego ślady i zostali kapłanami. Co roku zostaje wyświęcona nowa grupa braci Rycerzy, którzy poszli za nim drogą kapłaństwa. Wielu z nich korzystało w czasie studiów z pomocy finansowej Zakonu. Pośród nowo wyświęconych księży 12 korzystało w czasie studiów ze Stypendium Wspierania Powołań im. ks. biskupa Thomasa V. Daily, a 24 ze Stypendium Wspierania Powołań im. ks. McGivney. W ubiegłym roku przyznaliśmy 11 nowych Stypendiów im. ks. biskupa Daily, a 19 zostało odnowionych. Przyznaliśmy 33 nowe Stypendia im. ks. McGivney a 47 zostało odnowionych. W tym roku bratnim zostanie wyświęconych 600 seminarzystów, którzy korzystali z naszych programów wspierania powołań. Poza tym setki seminarzystów dostawało pomoc finansową w czasie studiów w seminarium od 2 600 rad, które partycypują w naszym programie RSVP (Refundacji Pomocy dla Powołań Mt 16: 18 Duchownych). W ubiegłym roku 4 758 mężczyzn i 148 kobiet otrzymało pomoc finansową w ramach tego programu, w czasie studiów przygotowujących ich do życia konsekrowanego. Chciałbym, abyście poznali kilku z tych mężczyzn, którzy korzystali z pomocy Rycerzy Kolumba, a w tym roku rozpoczynają swoją posługę kapłańską. W maju, ks. arcybiskup Timothy Dolan przybył ze swojej nowej placówki w Nowym Jorku, aby wyświęcić sześciu nowych księży w swojej byłej archidiecezji Milwaukee. Jednym z nich jest Daniel Janisik, który ukończył Seminarium im. św. Franciszka Salezego dzięki pomocy stypendium im. ks. McGivney, drugim Mark Brandel, który również ukończył to seminarium dzięki pomocy programu pomocy finansowej RSVP od Rad nr 3562, 4240, 6645 i 7798 z Wisconsin. W tym roku, na krótko przed objęciem nowej placówki w Nowym Orleanie, będąc jeszcze biskupem Austin, ksiądz biskup Gregory Aymond wyświęcił Jonathana Raia, który ukończył St. Mary Seminary w Austin korzystając z pomocy Stypendium im. ks.

„TY JESTEŚ PIOTR, I NA TEJ SKALE ZBUDUJĘ KOŚCIÓŁ MÓJ”.

♦ 3 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

darowały 44 miliony dolarów na pomoc dla ponad 70 tysięcy seminarzystów i osób przygotowujących się do życia zakonnego. Wspieranie powołań było dla nas zawsze ważne, a staje się jeszcze ważniejsze. Nie tylko dostarczamy pomocy finansowej, choć jest ona bardzo ważna. Oferujemy również przyjaźń i wsparcie moralne, a także dbamy, by w naszych własnych domach zachęcać do zainteresowania powołaniem duchownym. Przez lata wielu księży i zakonnic wyszło z rodzin Rycerzy, gdyż zachęcamy nasze dzieci do rozważenia czy nie mają powołania i jasno pokazujemy, że będziemy je wspierać i cieszyć się.

Ksiądz Luke Strand, poświęcił ten rok Archidiecezji w Milwaukee, uczęszczał do seminarium St. Francis de Sales korzystając z programu stypendialnego „Father McGivney Vocations Scholarship”.

135

0

♦ 4 ♦

biskupa Daily. W Portland, w stanie Oregon, David Jaspers był jednym z siedmiu księży, którzy ukończywszy studia w Seminarium Mount Angel w St. Benedict, podczas tego lata otrzymali święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Johna Vlaznego. Wielu nowych księży otrzymało pomoc w ramach programu RSVP, między innymi ksiądz John Hollowell, który otrzymywał pomoc od Rady nr 245 i 1096 w Archidiecezji Indianapolis; ksiądz Dale Maxfield wspierany przez Rady nr 1334, 1666 i 6165 w Diecezji Belleville; ksiądz Carl Melchior wspierany przez Rady nr 7644 i 1265 w Diecezji St. Petersburg i ksiądz Clinton DONACJE Pendleton, wspierany przez Rady nr 1614 i 4866 w Diecezji Kamloops, $Miliony 150 w Brytyjskiej Kolumbii. 144 145 140 Ci mężczyźni są pośród 136 4 906 seminarzystów i osób przygotowujących się do wypełniania powołania zakonnego, którzy w czasie studiów, otrzymali łącznie pomoc w wysokości 2,9 miliona dolarów w ramach programu RSVP. Od 1981 roku, kiedy wprowadziliśmy program, rady Rycerzy Kolumba w ramach programu 2004 2005 2006 2007 2008

KAPELANI Choć na samym początku nasz założyciel Czcigodny Michael McGivney pełnił funkcję najwyższego sekretarza, w 1884 roku został najwyższym kapelanem. Obydwaj jego bracia John i Patrick zostali księżmi i również służyli jako najwyżsi kapelani. Kiedy ks. John McGivney odszedł ze stanowiska najwyższego kapelana w 1939 roku, jego następcą został ks. prałat Leo Finn, siostrzeniec księdza McGivneya. W rzeczy samej, wszyscy oprócz 12 najwyższych kapelanów w pierwszych 78 latach istnienia Zakonu pochodziło z rodziny McGivney. Obecnie, ksiądz biskup William Lori jest jego następcą i pod jego przewodnictwem, program dla kapelanów Rycerzy Kolumba nabrał nowego życia zarówno na szczeblu stanowym jak i lokalnym. Teraz ma do pomocy Byłego Stanowego Kapelana Kalifornii, księdza Johna Grace, który został pracownikiem Najwyższej Rady jako Dyrektor Rozwoju Programów dla Kapelanów. Ukazująca się co miesiąc kolumna księdza biskupa Lori w magazynie Columbia i przyjęcie księdza Grace są pierwszymi krokami w podjętej długoterminowej inicjatywie, by jeszcze lepiej zadbać o rozwój duchowy każdego członka Zakonu Rycerzy Kolumba. Jesteśmy wdzięczni wszystkim kapelanom rad stanowych i lokalnych, za wszystko co dla nas czynią podążając śladami Michaela, Johna i Patricka McGivney. Wszystkim naszym kapelanom, szczególnie teraz w Roku Kapłaństwa, chcemy powiedzieć: „Dziękujemy za Wasze oddanie posłudze, aby nam pomóc żyć wiarą”. MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE Niedawno, papież Benedykt XVI ogłosił trzecią encyklikę „Miłość w Prawdzie”. Dla Rycerzy Kolumba, których podstawową zasadą jest miłosierdzie, czy miłość, już sam tytuł jest potwierdzeniem, że nasze wartości są zgodne z


wartościami Ojca Świętego. W istocie, słowa „miłosierdzie” „miłość”, „jedność” i „braterstwo” są tak często używane w nowej encyklice, że można by uznać, że została ona napisana specjalnie dla nas. Ojciec Święty pisze jasno; „Miłość (Caritas) jest królewską drogą nauki społecznej Kościoła”, a następnie „dla Kościoła — uformowanego przez Ewangelię — miłość jest wszystkim”. W ubiegłym roku, mimo poważnej recesji, jeszcze bardziej uwidoczniło się oddanie Rycerzy Kolumba dziełom charytatywnym. Ponownie w tym roku, ustanowiliśmy nowy rekord działalności charytatywnej. Podczas gdy w całych Stanach Zjednoczonych kwoty przekazane na cele dobroczynne spadły o 2%, to kwoty darowane przez Rycerzy wzrosły o 3,5%. Rycerze Kolumba przekazali na cele charytatywne imponującą kwotę ponad 150 milionów dolarów, o 5,1 miliona dolarów więcej niż w poprzednim roku. Ponadto nasi członkowie przepracowali jako wolontariusze 68 783 653 godziny, o 88 000 godzin więcej niż w poprzednim roku, tym samym ustanawiając nowy rekord. Independent Sektor, fundacja zajmująca się zachęcaniem do pomocy charytatywnej, ocenia, iż wartość jednej godziny pracy naszych członków jako wolontariuszy wynosiła w 2008 roku $20, 25, tak więc całkowita wartość naszego wkładu w prace charytatywne wynosi 1,39 miliarda dolarów! Jeszcze raz w tym roku, kanadyjscy Rycerze przekazali najwyższe sumy na cele charytatywne. Rycerze z Ontario zajęli pierwsze miejsce, darowując na cele charytatywne ponad 9,1 miliona dolarów. Następnie Rycerze z Quebek, którzy przekazali 8,5 miliona dolarów. Na trzecim miejscu jest Teksas 6,6 miliona dolarów, potem Illinois 6,4 miliona dolarów. Na piątym miejscu Michigan 5,7 miliona dolarów, a następnie do pierwszej dziesiątki weszły jurysdykcje: Floryda, Kalifornia, New Jersey, Wirginia i Missouri. Jeżeli chodzi o kwotę darowizny „per capita” również prym wiodą Rycerze z Kanady. Pierwsze miejsce zajmuje Brytyjska Kolumbia gdzie per capita przypada 213,95 dolarów na członka. Na drugim miejscu jest Ontario — 160,87 dolarów na członka. Czternaście jurysdykcji osiągnęło wysokość kwoty darowizny na członka ponad 100 dolarów. Dziewięć z czternastu były to jurysdykcje w Kanadzie a pozostałe pięć w Stanach zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych największą kwotę na członka osiągnęła Wirginia — 151,76 dolarów.

Odbiorcy kurtek programu Rycerzy Kolumba „Kurtki dla dzieci” w Waszyngtonie. Nie ma lepszej okazji, by Rycerze Kolumba mogli okazać swoje współczucie, jak pomoc w wypadku choroby czy wypadku. W ubiegłym roku 413 000 razy oddaliśmy honorowo krew, a nasi członkowie wykonali 5,5 miliona wizyt u osób chorych, albo pogrążonych w żałobie. Olbrzymia część naszej działalności charytatywnej odbywa się we współpracy z innymi organizacjami. W ubiegłym roku Rycerze poświęcili ponad 1,3 miliona godzin pracując jako wolontariusze dla „Habitat for Humanity”. W 2009 roku Olimpiady Specjalne obchodzą swoją 40tą rocznicę, a nasz Zakon pomógł w obchodach rocznicy zobowiązuWOLONTARIAT jąc się przekazać w ciągu następMiliony nych czterech lat milion dolarów 68.3 68.7 68.8 na pomoc finansową dla 63.2 64.0 62 Olimpiad organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W ubiegłym roku bratnim, Rycerze poświęcili 177 651 godzin na pomoc przy Olimpiadach Specjalnych i przekazali 2 216 000 dolarów. Od 1969 roku, kiedy nasz brat Sargent Shriver wraz z żoną 0

2004 2005 2006 2007 2008

♦ 5 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Eunice Kennedy Shriver zapoczątkował program Olimpiad Specjalnych, Rycerze Kolumba zapewniają zarówno pomoc finansową jak i wolontariacką. Poza tym, udzielamy wsparcia wielu innym programom pomocy ludziom niepełnosprawnym. Ostatnio współpracujemy z „Global Wheelchair Mission”. Od 2002 roku, Rycerze Kolumba sponsorowali 15 tys. wózków inwalidzkich, które zostały rozdane potrzebującym na całym świecie. Wiele jurysdykcji jest zaangażowanych w ten program. Trzydzieści osiem stanów bierze udział w programie, na pierwszym miejscu jest Kalifornia, która zebrała 538000 dolarów na wózki dla Ameryki Centralnej i Południowej. W czerwcu Rycerze z Kalifornii dostarczyli 560 wózków do Campeche i Guadalajara w Meksyku, a Rycerze z Teksasu wybierają się w październiku do Nuevo Laredo w Meksyku, aby tam dostarczyć wózki inwalidzkie. Rycerze z każdej prowincji w Kanadzie sponsorowali zakup wózków. W Stanach Zjednoczonych oprócz Kalifornii i Teksasu najwięcej przekazali Rycerze z Arizony, Illinois, Iowa, Maryland, Georgii, Tennessee, New Jersey i Florydy. Ostatnio, Rycerze z Centralnego Meksyku, jako pierwsza jurysdykcja z Meksyku, dołączyli się do programu i zebrali pieniądze na wózki dla osób niepełnosprawnych w Meksyku. W sierpniu w Phoenix w Arizonie jest zawsze ciepło, a ten tydzień nie należy do wyjątków, ale w styczniu ubiegłego roku, o wiele dalej na północ, było bardzo zimno. Zdawaliśmy sobie sprawę, że z powodu recesji, w uboższych rodzinach niejedno dziecko nie będzie miało w ogóle zimowego ubrania, lub będzie musiało zadowolić się ubraniem z którego wyrosło, gdyż rodzice nie będą w stanie kupić mu nowego. Postanowiliśmy zwrócić się do firm produkujących odzież i nabyliśmy prawie 8000 dziecinnych zimowych okryć po kosztach produkcji. Nasz program „Odzież zimowa dla dzieci” był bardzo udany. Pierwsze 1200 okryć rozdaliśmy w Waszyngtonie D.C 19 stycznia, w Dniu Martina Luthera Kinga, dniu który prezydent ogłosił jako „National Service Day”. Następnie tysiące ubrań zostało rozdane przez Rycerzy w Chicago, Detroit, Minneapolis i Duluth. Mamy nadzieję, że tegoroczny Program „Okrycia zimowe dla dzieci” jest tylko skromnym początkiem i rozwinie się w następnych latach w znaczący program działalności na rzecz potrzebujących dzieci.

♦ 6 ♦

ROK WOLONTARIUSZA Jesteśmy znani wśród wszystkich organizacji charytatywnych, z naszej gotowości do poświęcenia naszego czasu na wolontariat. Dlatego też, gdy w lutym, w Nowym Jorku, zorganizowaliśmy i sponsorowaliśmy krajowe spotkanie na szczycie na temat wolontariatu, wzięli w nim udział dyrektorzy z trzydziestu sześciu organizacji edukacyjnych, korporacyjnych, charytatywnych i rządowych. „Sąsiad pomaga sąsiadowi: spotkanie na temat wolontariatu jako odpowiedzi na kryzys ekonomiczny” było wielkim sukcesem. Wśród organizacji, które brały udział w spotkaniu była „Habitat for Humanity”, „United Way”, „Salvation Army”, „Catholic Charitied, „National Fraternal Congress of America”, „New York City Coalition Against Hunger”, „General Electric”, „Foodbank of Greater New Jersey”, “Connecticut Public Broadcasting Network”, “Goldman Sachs” i “Volunteers of America”. Wszyscy zgodzili się, że jeżeli chciwość — jedna z najgorszych cech natury ludzkiej — przyczyniła się do obecnego kryzysu, to wielkoduszność — jedna z najpiękniejszych cech natury ludzkiej — jest niezbędna by wyjść z kryzysu. Jesteśmy wdzięczni Jego Eminencji kardynałowi Edwardowi Eganowi, który prowadził konferencję, a także Uniwersytetowi Fairfield i Center for Faith and Public Life, którzy wspólnie z nami sponsorowali spotkanie. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji postanowień konferencji, która była pierwszym krokiem, by pomóc naszym sąsiadom przetrwać najcięższy kryzys ekonomiczny od czasów Wielkiej Depresji. Bezpośrednim wynikiem spotkania jest nawiązanie współpracy Rycerzy Kolumba z Connecticut Public Television. Ta telewizja przoduje w zachęcaniu widzów do wolontariatu w służbie potrzebującym. Teraz rozpoczęli nowy, ambitny projekt pod tytułem „The Power of Giving”, który ma za zadanie zachęcać do działalności filantropijnej i propagować wolontariat. Jesteśmy współtwórcami programu, a 25 czerwca „volunteer-a-thon” był oglądany przez tysiące widzów i zaowocował setkami nowych wolontariuszy. Obecnie Connecticut Public Television stara się, by zachęcić do tego programu stacje telewizji publicznej w

Najwyższy Kapelan Biskup William Lori rozmawia podczas spotkania „Sąsiad Sąsiadowi wzajemna pomoc” w Nowym Jorku.


♦ 7 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

ające wszelkie dostępne metody leczenia by ratować życie chorym na raka. Niewątpliwie, jest rzeczą słuszną, by to Centrum nosiło imię naszego założyciela, który tak bardzo troszczył się o zdrowie i dobro swoich parafian. Nasza pomoc dla Szpitala św. Rafaela jest jednym z wielu przykładów, jak Rycerze Kolumba wszędzie gdzie tylko są, starają się pomóc cierpiącym.

Arcybikuop William Mansell błgosławi sprzęt w Ośrodku Chorób Nowotworowych im. ks. McGiveny w Hamden w stanie Connecticut w toworzystwie Sr. Maureen Shaughnessy i Najwyższeyo Rycerza Carl A. Andersona. innych stanach. Wierzymy, że jest to właściwe podejście i mamy nadzieję, że nasz program przyczyni się do powstania w całym kraju podobnych inicjatyw.

6

0

♦ 8 ♦

CENTRUM LECZENIA RAKA IM. KS. MCGIVNEY Od ponad 35 lat, Rycerze Kolumba współpracują ze Szpitalem św. Rafaela w New Haven, rodzinnym mieście Zakonu. Z naszą pomocą, szpital został jednym z pierwszych ośrodków leczenia raka w Nowej Anglii. Kilka lat temu zobowiązaliśmy się dopomóc w zbudowaniu nowego budynku szpiNOWE POLISY tala w Hamden, jako osobnego UBEZPIECZENÍOWE centrum leczenia raka. $Miliardy W czerwcu miałem zaszczyt brać 6.7 6.6 6.4 6.5 udział wraz z arcybiskupem Hart6.2 ford Henry Mansellem i Siostrą Maureen Shaughnessy, matką generalną Sióstr Miłosierdzia od św. Elżbiety, w uroczystym poświęceniu centrum i nadania mu imienia księdza Michaela McGivney. Jest to piękny architektonicznie budynek, w którym znajduje się nowoczesne wyposażenie zapewni2004 2005 2006 2007 2008

UBEZPIECZENIE I INWESTYCJE Kiedy Sługa Boży Michael McGivney założył Rycerzy Kolumba, chciał by stowarzyszenie dało mężczyznom katolikom możliwości wzrastania w wierze, nawiązania więzi braterskich, działalności charytatywnej i zapewnienia rodzinom bezpieczeństwa finansowego. Dziś, 127 lat później, pozostajemy wierni jego wizji. Poruszyłem już temat naszej wierności wierze katolickiej i miłosierdziu, teraz chciałbym omówić tę część wizji księdza McGivney, która dotyczy zapewnieni bezpieczeństwa finansowego naszym członkom i ich rodzinom. Jeżeli czytaliście nową papieską encyklikę „Caritas in Veritate”, może zwróciliście uwagę że omawiając działalność ekonomiczną na świecie, papież odwołuje się do „działalności ekonomicznej realizowanej przez podmioty, które w sposób wolny decydują się kształtować swoją działalność w świetle zasad odmiennych od czystego zysku” wliczając w to „formy ekonomii, mające początek w inicjatywach religijnych i świeckich”. Jeżeli to brzmi jakby papież mówił o Rycerzach Kolumba, nie jest to przypadek. Słowa papieża Benedykta opisujące „pewnego rodzaju skrzyżowanie zachowań przedsiębiorczych” jest niczym innym, jak inaczej wyrażonym opisem wizji księdza McGivney dotyczącej naszego programu ubezpieczeniowego, który zabezpiecza rodziny tak, jakby to robiła komercyjna firma ubezpieczeniowa, ale której „zysk” wspiera rozliczne dzieła charytatywne, Kościół i naszych własnych ubezpieczonych członków i ich rodziny. W encyklice, papież opisuje rodzaj zachowania, które doprowadziło do recesji: motyw lokowania zasobów finansowych „spekulatywny i ulegający pokusie szukania jedynie zysku na krótką metę, a nie ukierunkowany również na podtrzymywanie przedsiębiorstwa na dłuższą metę”. I rzeczywiście, w przeciągu ostatnich kilku lat, wiele firm — niektóre z nich już nie istnieją — starały się uzyskać wysoki zysk z instrumentów finansowych o wysokim stopniu ryzyka, których nikt tak do końca nie rozumiał. Rycerze Kolumba zawsze kierowali się


stwierdzeniem papieża Jana Pawła II, że „inwestowanie ma zawsze znaczenie moralne, a nie tylko ekonomiczne”. Motywem naszego działania nigdy nie było szukanie zysku na krótką metę. Przede wszystkim jesteśmy nastawieni na zabezpieczenie na dłuższą metę interesów naszych członków, dlatego utrzymywaliśmy strategię finansową, którą Standard & Poor nazwał w ostatnim swoim sprawozdaniu „bardzo konserwatywną”. Według S&P nasza „adekwatność kapitałowa” — która określa nasz zapas kapitału — „jest jedną z najlepszych w całym sektorze finansowym”. Zarząd firmy Rycerzy Kolumba, stwierdza następnie S&P, „wykazuje bardzo niską tolerancję ryzyka i przywiązuje olbrzymią wagę do reputacji jaką się cieszy stowarzyszenie”. To jest niewątpliwie prawda, ale my byśmy to inaczej ujęli. Dla nas najważniejszą rzeczą jest wasze zabezpieczenie. Kiedy podejmujemy ważne decyzje, kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych braci Rycerzy i ich rodzin. Dla Standard & Poor najważniejsze jest, co stwierdzili w swoim raporcie, że „osiągnęliśmy swój główny cel dostarczenia członkom i ich rodzinom wysokiej jakości usług ubezpieczeniowych po przystępnych cenach”. Wskazując na naszą „bardzo mocną” kapitalizację, „wysoki poziom rentowności” i „bardzo wysoki poziom płynności” S&P przyznało nam, po raz siedemnasty z rzędu, najwyższą oceną AAA (bardzo dobra). Co więcej, określono nasze długoterminowe perspektywy jako „stabilne”, co oznacza, że S&P przeprowadziwszy testy stressowe uznało, że zachowamy naszą czołową pozycję, dzięki naszym solidnym metodom zarządzania i ostrożnej strategii inwestycyjnej. Tak samo A.M. Best. W tegorocznym sprawozdaniu, trzydziesty czwarty raz z rzędu, przyznali nam najwyższy rating A++ (superior) ze względu na „nasze niezmiennie pozytywne zyski statutowe i ich wybitną stabilność oraz wyjątkowo wysoki poziom kapitalizacji po uwzględnieniu poziomu ryzyka”. A.M. Best zwróciło szczególną uwagę na to, że Rycerze Kolumba „w prowadzeniu przedsiębiorstwa kierują się zasadami etyki”, a także fakt, że partycypujemy w Customer Assurance Program i uzyskaliśmy świadectwo etyki prowadzenia biznesu wystawione przez Insurance Marketplace Standard Association (IMSA). Jedynie cztery firmy w Stanach Zjednoczonych uzyskały w tym roku najwyższe oceny od Standard & Poor, od A.M. Best i świadectwo etyki prowadzenia biznesu od IMSA. Rycerze Kolumba są jedną z nich. W Kanadzie, tylko jedna firma uzyskała wszystkie trzy — są to Rycerze Kolumba.

Rycerze-Studenci z Uniwersytetu Św. Tomasza w mieście St. Paul, w stanie Minnesota przeprowadzają zbiórkę odzieży dla bezdomnych w ich mieście.

Pozwolę sobie przedstawić kilka szczegółów jak zarządzamy naszymi aktywami. W 2008 roku pracownicy działu inwestycji codziennie przeciętnie rzecz biorąc nadzorują inwestowanie portfela papierów wartościowych w wysokości 8 milionów dolarów i piąty rok z rzędu nasi eksperci byli w stanie zwiększyć stopę przychodu z nowozakupionych obligacji, która wynosiła 4,4% w 2003 roku a w 2008 osiągnęła już 5,9%. Wzrost 1,5% może wydawać się niezbyt imponujący, ale ma olbrzymi wpływ na rentowność naszego portfela. Należy POLISY UBEZPIECZENIOWE pamiętać, że 87% naszych aktywów, BĘDĄCE W MOCY których wartość wynosi 14 mil$Miliardy 70.1 iardów dolarów jest zainwestowane 66.1 w szeroko zdywersyfikowany portfel 61.5 obligacji. Ten wzrost stopy przy57.7 53.4 chodu z obligacji nie został osiąg50 nięty kosztem jakości. Średni szacunek ryzyka obligacji kupionych w zeszłym roku, ponownie wynosił AA. Na koniec roku w naszym portfelu nie było nawet jednej serii obligacji, która nie byłaby w pełni obsługiwana. 0

2004 2005 2006 2007 2008

♦ 9 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

1.5

0

♦ 10 ♦

W obecnych warunkach stosunkowo mała część naszych aktywów jest zainwestowana w akcje. Na koniec 2008 roku wartość akcji w naszym portfelu wyniosła $222 miliony, co było wynikiem celowej redukcji w tym zakresie z $330 milionów na koniec poprzedniego roku. Jeśli inwestujemy w papiery udziałowe, to są to głównie akcje uprzywilejowane, które cieszą się wyższą stopą przychodu, a ich ceny mają niższą amplitudę wahań. My skupiamy naszą uwagę na akcjach firm cieszących się bardzo dobrymi wynikami balansowymi. Nasza działalność inwestycyjna jest także oceniana z punktu widzenia naszych przekonań religijnych i moralnych, dzięki czemu jest zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego. Jest to kolejny sposób w jaki wypełniamy nauczanie papieża Jana Pawła II, który stwierdził, że „inwestowanie ma zawsze znaczenie moralne, a nie tylko ekonomiczne”. W 2008 roku nasz dochód z inwestycji osiągnął $814 milionów, to jest wzrósł o 2%. Całkowity przychód z naszego portfela inwestycyjnego wyniósł 5,75 %, co jest znakomitym wynikiem. Stosunkowo mała część naszego portfela jest zainwestowana w nieruchomości. W zeszłym roku włącznie z programem ChurchLoan, w ramach którego udzieliliśmy 18 nowych pożyczek o całkowitej wartości $21,2 milionów, wartość aktywów wzrosła o około $4 miliony do $124 milionów. Tak że posiadamy mały, zdywersyfikowany portfel pożyczek na budynki wielorodzinne, biurowe, sklepowe, przemysłowe i magazynowe, który osiągnął stopę zysku przekraczającą 10%. Podczas gdy pracownicy naszego działu inwestycji zwycięsko borykali się z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną, nasi agenci generalni i agenci ubezpieczeniowi odnieśli niebywałe sukcesy doradzając naszym członkom, jak CERTYFIKAT Z UBEZP. odnieść korzyści z naszych nowych i usprawnionych usług Miliony ubezpieczeniowych. Liczba 1.65 1.67 1.63 1.57 1.60 naszych agentów ubezpieczeniowych wzrosła do ponad 1400-u osób, z których wszyscy są Rycerzami. A.M. Best podkreślił w swoim raporcie, że w czteroletnim okresie liczba agentów opuszczających firmę, była dwukrotnie niższa, niż średnia w tym sektorze. Ci znakomicie wyszkoleni pro2004 2005 2006 2007 2008

fesjonaliści byli niesłychanie aktywni w zeszłym roku pomagając członkom stawiać czoła niestabilnej sytuacji ekonomicznej i zrozumieć nasze nowe produkty ubezpieczeniowe. W październiku zeszłego roku, wprowadziliśmy nowe produkty ubezpieczeniowe — Seria 800, które są oferowane po bardziej konkurencyjnych cenach i dają nowe możliwości, które uzyskały wielką popularność. W czwartym kwartale 2008 roku zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki w sprzedaży naszych produktów, dzięki czemu w całym roku uzyskaliśmy rekordową wysokość wystawionych ubezpieczeń o wartości $6,6 miliarda. To był ósmy rok z rzędu, w którym zanotowaliśmy zwiększenie sprzedaży. Ten korzystny trend ma także miejsce w 2009 roku w związku z czym mamy wielkie szanse osiągnąć kolejny rekord. Ponownie w 2008 roku Rycerze Kolumba mieli najlepsze wyniki spośród wszystkich organizacji bratnich w zakresie wystawiania nowych polis na życie. Nasz wynik wynoszący 73 119 wystawionych polis przewyższał drugie na liście stowarzyszenie o prawie 40 tysięcy. Nasza ogólna liczba polis obowiązujących ubezpieczeń wzrasta corocznie od 1970 i na koniec 2008 roku wynosi 1 668 160. Na dzień 8 lipca wartość obowiązujących polis na życie wyniosła $72 miliardy, nowy rekord wszech czasów. W związku z załamaniem się cen akcji w zeszłym roku, można było zaobserwować gwałtowny zwrot w kierunku jakości i bezpieczeństwa zarówno w przypadku ubezpieczeń na życie jak i planowania emerytalnego. Podczas pierwszych sześciu miesięcy 2009 roku wysokość sprzedaży rent dożywotnich osiągnęła $256,1 miliona dolarów, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku, osiągnęliśmy tylko $130,6 miliona. To jest wzrost o 97,2%. W zakresie sprzedaży rent dożywotnich, ten rok jest rekordowy, ponieważ ludzie zrozumieli, że nasze produkty zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i stały wzrost. To wszystko zostało osiągnięte, mimo że już w 2008 roku zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki, liczba polis na rentę dożywotnią wystawionych w 2008 roku wzrosła o 40% w stosunku do roku poprzedniego. Z pierwszym dniem tego roku w Kanadzie wprowadziliśmy do sprzedaży nowy produkt „tax free savings ac-

Najwyższy Rycerz Carl Anderson z liderami Rady Studenckiej z 2008, Teksas A&M University Rada 10624.


♦ 11 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Najwyższy Kapelan Biskup William Lori, Najwyższy Rycerz Carl Anderson, Arcybiskup Donald Wuerl, i Prezydent Katolickiego Uniwersytetu Ameryki Ksiądz David O’Connell podczas uroczystego otwarcia sali „McGivney Hall”.

1.7

0

♦ 1

count” (rachunek oszczędnościowy niepodlegający opodatkowaniu), który cieszy się wielką popularnością. Oczywiście w ostatecznym obrachunku nie chodzi o sukces finansowy, albo wysokość sprzedaży, ale o korzyści dla Rycerzy i ich rodzin — to jest nasz wkład w realizację wizji naszego założyciela. W zeszłym roku wypłaciliśmy ponad $222 miliony świadczeń w wypadku śmierci rodzinom Rycerzy Kolumba, tym samym zapewniliśmy dokładnie taki rodzaj pomocy finansowej, jaki ksiądz McGivney pragnął byśmy świadczyli dla rodzin zmarłych. CZŁONKOSTWO W zeszłym roku wypłaciliśmy naszym członkom ubezpiecMiliony 1.79 zonym dywidendy o całkowitej 1.76 1.74 1.72 wartości $372 milionów, tym 1.70 samym pomagając im osiągnąć finansowe bezpieczeństwo w czasach ekonomicznej niepewności. W tym, jak i we wszystkich innych sprawach trwamy przy Następcy Piotra: nasz kompas moralny zawsze wskazuje jeden kierunek. 2005 2006 2007 2008 2009

CZŁONKOSTWO Wzrost liczby członków jest niezbędnym warunkiem byśmy mogli osiągnąć nasz cel, którym jest posiadanie rady przy każdej parafii i zapewnienie pomocy każdemu kapłanowi. Jestem dumny, że mogę wam dziś donieść, że w tym roku również, jak i przez ostatnie trzydzieści osiem lat, wzrosła liczba naszych członków. Przybyło nam netto 22 211 nowych członków, przez co liczba wszystkich członków wynosi obecnie 1 785 393, co stanowi nowy rekord. W Stanach Zjednoczonych największą liczbę nowych członków zdobył Teksas — 2 024 członków, potem Kalifornia 952 nowych członków, Floryda — 666 i Kansas — 601. Jednak największy wzrost liczby członków zanotowała jurysdykcja Filipiny, gdzie Luzon zdobył 6 791 członków, Visayas 3 189 a Mindano 2 745 nowych członków. Podczas gdy mamy wiele powodów do celebracji jeżeli chodzi o członkostwo, musimy również pamiętać o niewykorzystanych możliwościach w krajach w których działamy. W Stanach Zjednoczonych mamy 1 287 000 członków, podczas gdy ogólnie jest 30 milionów mężczyzn katolików, którzy jeszcze nie są Rycerzami. W Kanadzie jest 5 milionów mężczyzn katolików, podczas gdy członkami Zakonu jest 231 000. W Meksyku bardzo wzrosła liczba członków i obecnie mamy 7 000 Rycerzy, ale w całym Meksyku jest 49 milionów mężczyzn, którzy spełniają warunki by móc zostać Rycerzami. Nasi bracia Rycerze na Filipinach wspaniale spisali się jeżeli chodzi o rekrutację i teraz jest tam 250 000 Rycerzy, ale możliwości tam też są ogromne, z 27 milionami mężczyzn katolików. W ubiegłym roku, po raz pierwszy od 58 lat, mieliśmy zaszczyt gościć na naszej konwencji w Mieście Quebec delegata Rycerzy z Kuby. Reaktywowana Rada Santa Maria nr 2479 w Camaguey rozwija się i dobrze prosperuje. Członkowie rady utworzyli swój Zespół Ślubowania Pierwszego Stopnia, a w ubiegłym tygodniu przyjęli 15-u nowych członków. We wschodniej części Kuby, trzydziestu sześciu mężczyzn katolików pracuje nad założeniem nowej rady. Miejscowy biskup współpracuje z arcybiskupem Juanem Garcia i członkami Rady nr 2479, by jak najszybciej nowa rada mogła rozpocząć działalność. W tym roku przypada 100-a rocznica rozpoczęcia działalności Rycerzy Kolumba na Kubie, z tej okazji w lipcowym numerze magazynu Columbia ukazał się wspaniały artykuł na temat wczesnej historii Zakonu. W naszej najnowszej jurysdykcji w Polsce, w ubiegłym


roku liczba Rycerzy wzrosła o 225-u nowych członków, tak że obecne w Polsce mamy 870-u członków w 14 radach. Jest to 35% wzrost w jednym roku, co dobrze świadczy o żywotności naszego Zakonu w pierwszej europejskiej jurysdykcji. CZWARTY STOPIEŃ W roku bratnim zakończonym z dniem 30 czerwca, liczba Rycerzy Czwartego Stopnia wzrosła do 31 719. Odbyło się 288 Ślubowań Czwartego Stopnia i w sumie 15 403 Rycerzy otrzymało Stopień Patriotyczny. Po odliczeniu Rycerzy którzy zmarli, zostali zawieszeni lub odeszli, wzrost liczby Rycerzy Czwartego Stopnia netto wynosi 5 506. Powstało 65 nowych Zgromadzeń Czwartego Stopnia i obecnie liczba zgromadzeń na świecie wynosi 2862. Wiele jest przyczyn dla których wzrost liczby członków Zgromadzeń Czwartego Stopnia jest bardzo istotny, jedną z nich jest to, że statystycznie istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, iż Rycerz Czwartego Stopnia pozostanie aktywnym członkiem Zakonu. Najwyższy Mistrz śledzi informacje dotyczące naszych braci Rycerzy dających najwyższe dowody patriotyzmu poprzez zaangażowanie w konflikt na Bliskim Wschodzie. Od czasu ataku terrorystycznego 11 września, 33-ech braci Rycerzy służących w siłach zbrojnych poległo w walce, jak również jeden giermek i jeden cywil. W ostatnim czasie ofiarą konfliktu był ksiądz Henry Timothy Vakoc, kapelan wojskowy, który w 2004 roku został ciężko ranny w północnym Iraku. Ksiądz Tim zmarł 20 czerwca, po pięciu latach zmagań ze skutkami obrażeń, które odniósł, kiedy w chwili gdy opuszczał miejsce w którym właśnie odprawił Mszę Świętą wybuchła bomba — pułapka (IED). Przez dwa lata był w śpiączce, później walczył z obrażeniami wspierany przez przyjaciół i braci Rycerzy. Odszedł z czynnej służby w stopniu majora i był emerytowanym księdzem z archidiecezji św. Pawła i Minneapolis. Ksiądz Tim był Dożywotnim Honorowym Członkiem i Rycerzem Czwartego Stopnia. Wstąpił do Zakonu w wieku 18 lat. Był członkiem Rady nr 3656 i Zgromadzenia nr 526. Ksiądz Tim jest jedynym kapelanem wojskowym, który poległ w walce — czy też z ran, poniesionych w walce — w czasie wojny w Iraku. Jest on ostatnim z całej listy Rycerzy — kapłanów, którzy polegli w wojnach ostatniego wieku, służąc z wielką odwagą i oddaniem mężczyznom i kobietom w czynnej służbie wojskowej.

Ksiądz Tim Vakoc, kapelan wojskowy oraz Rycerz Czwartego Stopnia, zmarł w czerwcu na skutek urazów odniesionych podczas wybuchu w 2004 r. w Iraku, zaraz po tym jak odprawił Mszę św. dla swoich oddziałów.

SPRAWY WOJSKA I WETERANÓW W ostatnich latach, podkreślaliśmy, jak ważne jest zakładanie rad w bazach wojskowych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Dziś, mamy 60 rad wojskowych, w tym sześć nowych rad założonych w ostatnim roku w bazach Buckley i Peterson Air Force w Colorado, w Gerogii w Fort Benning i w Fort Gordon; w Bazie Bolling Air Force w Waszyngtonie D.C i w Camp Zama w Japonii. Cztery nowe powstają w Fort Carson, Colorado, w Fort Lee w Waszyngtonie D.C i w bazach za WZROST CZŁONKOSTWA oceanem w Niemczech i w Italii. Tysiące Oczywiście, wspieramy również 22.8 21.9 22.2 Okrągłe Stoły w Iraku i w Afganistanie. 19.2 18.8 18.5 Ściśle współpracujemy z Veterans Affairs Voluntary Services przy Departamencie ds. Weteranów. Zgromadzenia Czwartego Stopnia są w tą współpracę bardzo zaangażowane. Oficjalnie współpracują z 128-oma VA Medical Center (Ośrodki medyczne dla weteranów) na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 0

2005 2006 2007 2008 2009

♦ 13 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Prawie 900 Rycerzy regularnie pracuje w ośrodkach jako wolontariusze, a wielu więcej zgłasza się do dorywczej pomocy. Ogółem, w ubiegłym roku, Rycerze Kolumba przepracowali ponad 91 000 godzin jako wolontariusze w ramach programu Veterans Affairs Voluntary Services. Jesteśmy zdecydowani objąć pomocą wszystkie 153 ośrodki medyczne dla weteranów. Na koniec, z przyjemnością chciałbym powiedzieć o nowym wydarzeniu w związku z naszym wsparciem wojskowych w czynnej służbie. Wydaliśmy w Kanadzie książeczkę do modlitwy, którą od pięciu lat dostarczamy żołnierzom ze Stanów Zjednoczonych. Kanadyjska książeczka nosi tytuł „Armour of Faith” (Zbroja wiary) i teksty modlitw w niej są po angielsku i po francusku.

12.5

0

♦ 14 ♦

MŁODZIEŻ — RYCERZE STUDENCI — GIERMKOWIE — EDUKACJA Przyszłość naszego Zakonu zależy od rekrutacji młodych mężczyzn, nastolatków, dwudziestolatków i trzydziestolatków. W ubiegłym roku, powstało dziewięć nowych rad studenckich — cztery w Stanach Zjednoczonych i pięć na Filipinach — co razem czyni 241 rad. Nowe rady studenckie w Stanach Zjednoczonych powstały przy Uniwersytecie Utah, Uniwersytecie Północnego Teksasu, Uniwersytecie Stanowym Wichita i Marian College w Indianapolis. Nowe rady studenckie na Filipinach wszystkie znajdują się w Visayas. Większość naszych rad studenckich (159) znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ale nasi bracia na Filipinach bardzo szybko się rozwijają i posiadają już 66 studenckich rad. W Kanadzie jest siedem rad studenckich, a po trzy rady znajdują się w Meksyku, w Republice Dominikańskiej i w Puerto Rico. Ogółem, w ubiegłym roku RADY bratnim, przybyło nam 1 077 Tysiące 13.7 Rycerzy studentów. Obecnie 13.5 13.2 całkowita liczba Rycerzy stu13.0 12.8 dentów na całym świecie wynosi 21 834. Nasz program dla szkół średnich Giermkowie Kolumba, także rozwija się bardzo dobrze. Obecnie mamy 1 460 aktywnych Kół Giermków, a w ostatnim roku przybyło 61. Oczywiście jest duża rotacja ze względu na to, że Giermkowie 2005 2006 2007 2008 2009

kończąc szkołę średnią przestają uczestniczyć w programie. W tym roku do Kół Giermków wstąpiło 5 629, a 5 742 Giermków ukończyło szkołę średnią. Liczba członków w programie według danych z 1 lipca, który jest pierwszym dniem nowego roku bratniego, wynosi 22 845. Chciałbym podziękować wszystkim radom, które przyczyniły się do sukcesu tego programu, jednocześnie zachęcam wszystkich do podjęcia wszelkich starań, aby zachęcić tych młodych ludzi, by z chwilą ukończenia 18 lat wstąpili do Rycerzy Kolumba. Nasza długoletnia współpraca z organizacją skautowską dalej się rozwija i tak w ostatnim roku rady w Stanach i w Kanadzie sponsorowały ogółem 33 806 skautów i 1 487 drużyn skautowskich. Ten rok był niezwykle ważny dla znajdującego się przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, wyższej szkoły teologicznej, która powstała w 1988 roku w olbrzymiej mierze dzięki wsparciu Rycerzy Kolumba. Dwudziestolecie istnienia Instytutu zostało uczczone przeniesieniem do nowoodrestaurowanego budynku McGivney Hall, który znajduje się w samym centrum campusu uniwersytetu, kilka kroków od Bazyliki Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. Budynek został poświęcony 9 września przez ks. arcybiskupa Waszyngtonu Donalda Wuerla i Najwyższego Kapelana ks. biskupa Williama Lori. W ostatnich latach Instytut Jana Pawła II otworzył nowy program magisterski Studiów Teologicznych ze specjalizacją w dziedzinie biotechnologii i etyki, który ukończyło 32 studentów. Obecnie jest 350 alumnów Instytutu. W czasach, kiedy tak wielu ludzi zapomina, jak ważną rolę odgrywa w społeczeństwie małżeństwo i rodzina, tym większe znaczenie ma praca Instytutu. Instytut oferuje wyższą edukację na temat teologicznych i empirycznych aspektów chrześcijańskiego małżeństwa i życia rodzinnego, przez co oferuje promień światła światu, który go tak bardzo potrzebuje. Rycerze Kolumba oferują różne rodzaje pomocy dla studentów, którzy chcą kontynuować studia w collegeu. Wiele rad lokalnych i stanowych posiada programy stypendiów, także Najwyższa Rada sponsoruje liczne programy. Poza stypendiami im. księdza McGivney i ks.biskupa Daily, o których wspominałem mówiąc o naszym wsparciu dla powołań duchownych, mamy Matthews and Swift Educational Trust, który zapewnia stypendia dla dzieci Rycerzy, wojskowych, którzy polegli na polu bitwy, albo którzy zginęli na służbie jako policja czy


strażacy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takie stypendia ośmiorgu studentów. Przyznajemy również stypendia za wyniki w nauce dla członków mających uregulowany status, a także dla synów i córek członków, są to między innymi stypendia „Pro Deo i Pro Partia” w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, specjalny program stypendiów dla studentów w Meksyku, w Puerto Rico i na Filipinach a także inne ufundowane stypendia. W czasie ostatniego roku akademickiego, który zakończył się w czerwcu, zapewniliśmy pomoc w formie stypendiów 687 studentom, w łącznej wysokości $1 540 000. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KOŚCIOŁA Jak wiecie, nasze wsparcie dla Kościoła jest już legendarne. Prawie $45 milionów z kwoty przekazanej na działalność charytatywną było przekazane na inicjatywy w Kościele. Wszędzie znajdziemy Rycerzy uczących religii, pomagających w szkołach parafialnych, służących przy liturgii czy naprawiających klęczniki lub chodnik przed kościołem. Kiedy ksiądz ma trudności ze znalezieniem ochotników na nocne godziny w czasie 24-o godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, zawsze znajdzie się Rycerz gotowy się tego podjąć. Od organizowania kolacji rybnych w piątki w Wielkim Poście po uroczyste śniadanie w maju z okazji Dnia Matki, Rycerze zakasują rękawy i biorą się do dzieła. Tak się dzieje w parafii, tak się dzieje w diecezji i tak się dzieje w Watykanie. Kiedy Meksyk gościł Światowe Spotkanie Rodzin w styczniu ubiegłego roku, nie tylko służyliśmy pomocą finansową, ale również Rycerze z Meksyku byli głównym źródłem wolontariuszy, którzy przyczynili się by spotkanie odniosło sukces. Rycerze dostarczyli też wiele przystępnych materiałów katechetycznych na temat „Rodzina, jako szkoła humanistycznych i chrześcijańskich wartości” , wydanych przez Papieską Radę ds. Rodziny. W październiku ubiegłego roku, wraz z księdzem biskupem Lori odbyliśmy naszą coroczną wizytę u papieża Benedykta, by mu przekazać czek na $1,6 miliona, który stanowi dochód z naszej fundacji Vicarius Christi.

Rycerze Kolumba są zawsze dużą i widoczną grupą podczas corocznego Marszu dla Życia w Waszyngtonie.


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Dochód ten jest przeznaczony dla Ojca Świętego na jego osobiste inicjatywy charytatywne. Pod koniec tego tygodnia, tu, w Phoenix, po zakończeniu 127-ej Konwencji Najwyższej Rady, odbędzie się sponsorowany przez nas Pierwszy Międzynarodowy Kongres Maryjny ku czci Matki Bożej z Guadalupe. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że możemy gościć tak wielu ludzi Kościoła, którzy mogą nam pomóc zrozumieć najbardziej niezwykłe wydarzenie w historii całej półkuli: objawienie się Matki Bożej Juanowi Diego w 1531 roku w Mieście Meksyk.

Papież Benedykt XVI przymjuje członków Rady Dyrektorów podczas prywatnej audencji w dniu 3 paźdernika 2008.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu gospodarzowi, księdzu biskupowi Thomasowi Olstedowi, ordynariuszowi diecezji Phoenix za jego entuzjazm i poparcie. Jesteśmy również niezwykle wdzięczni Jego Eminencji kardynałowi Riverze Carrera, metropolicie Miasta Meksyk i Najwyższemu Kapelanowi Williamowi Lori, że zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Z niecierpliwością oczekujemy słów księdza prałata Eduarda Chavez, postulatora procesu kanonizacyjnego św. Juana Diego, któremu nikt nie dorównuje wiedzą na temat objawień Matki Bożej z Guadalupe. W programie który jest niezwykle ciekawy, są również prelekcje ekspertów takich jak Dr. Mario Perez Campa, Siostra Deyanira Flores, Dr. Jose Aste Tnosmann i Jorge Traslosheros.


Wasza obecność na Kongresie i na Festiwalu Guadalupe, który odbędzie się na zakończenie w sobotę, będzie świadectwem więzi pomiędzy Maryją a Rycerzami na całym świecie. W „Ecclesia in America”, papież Jan Paweł II zauważył: „ Ameryka, która była przez wieki i nadal jest tyglem ludów, „w metyskich rysach twarzy Matki Bożej, Dziewicy z Tepeyac dojrzała przykład ewangelizacji sięgającej samych korzeni kultury” (11). Objawienia Matki Bożej z Guadalupe, to nie tylko fakt historyczny. Ona jest kobietą, której oblicze zmieniło całą półkulę. Dziś, Matka Boża z Guadalupe nadal jest inspiracją i przewodniczką, kierując nas w kierunku nowej i rozleglejszej ewangelizacji naszej półkuli. Patronka

Ameryki i Patronka życia poczętego, ona jest naszą łaskawą orędowniczką i gwiazdą przewodnią, która nas nie zawiedzie. Nasza Pani z Guadalupe wskazuje na to co nas jako katolików sakramentalnie jednoczy, a co jest nieskończenie ważniejsze niż podziały polityczne czy ekonomiczne. A kto się lepiej nadaje do przekazywania tego przesłania niż Rycerze Kolumba, którzy od ponad wieku jednoczą się w chrześcijańskim braterstwie z Rycerzami i ich rodzinami z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku, z Ameryki Centralnej z Filipin. Kongres i festiwal, który ma się odbyć w tym tygodniu, będzie historycznym wydarzeniem na naszej drodze do prawdziwej globalnej jedności w Chrystusie.


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Członkowie nie dawno reaktywowanej rady nr 2479 im. Santa Maria w Camagüey na Kubie z Arcybiskupem Juan García Rodríguez tuż po zakończonej Mszy Świętej.

ODPOWIEDZIALNE OBYWATELSTWO Rycerze Kolumba odpowiedzieli na wezwanie „do politycznej odpowiedzialności”, które wyrazili biskupi amerykańscy w dokumencie Konferencji Biskupów Amerykańskich „Formowanie sumień odpowiedzialnych obywateli” i w innych materiałach dotyczących tego tematu, wypowiadając się na temat niektórych problemów, które są niezwykle istotne dla wiernych katolików. Dotyczy to jedynie wypowiedzi na temat polityki społecznej, a nie poparcia dla konkretnego kandydata. W jesieni ubiegłego roku, przyłączyliśmy się do starań biskupów katolickich w trzech stanach — w Kalifornii, w Arizonie i na Florydzie — by wprowadzić poprawkę do konstytucji definiująca małżeństwo jako związek pomiędzy jednym mężczyzną a jedną kobietą. Wszystkie trzy poprawki zostały zatwierdzone. W istocie, uważa się, że w Kalifornii poprawka została uznana dzięki wysiłkom Rycerzy, możemy być z tego dumni. Przyłączyliśmy się również do biskupów w Waszyngtonie sprzeciwiając się wprowadzeniu prawa do samobójstwa z asystą i do biskupów w Michigan sprzeciwiając się wprowadzeniu zezwolenia na badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. Niestety obie ustawy przeszły, co jest dla nas przypomnieniem, jak wiele pracy jeszcze przed nami, by uświadomić sze-

♦ 18 ♦

rokiej publiczności prawdę na temat tych problemów dotyczących życia i śmierci. W Connecticut i w Iowa, najwyższe sądy stanowe odrzuciły obowiązujące od wieków prawo i stworzyły nowo-odkryte „prawo” do małżeństwa osób tej samej płci, bez względu na jasne sformułowania zawarte w konstytucji stanowej i sprzeciw większości obywateli stanu. W Vermont, w New Hampshire i w Maine, stanowy organ prawodawczy podobnie zignorował wolę ludzi i zezwolił na małżeństwa osób tej samej płci. W Nowym Jorku, starania by wprowadzić podobną ustawę zezwalającą na małżeństwa osób tej samej płci, na szczęście nie powiodły się. W Maine, Rycerze wspólnie z ks. biskupem Richardem Malone i diecezją Portland, zebrali 55 tysięcy podpisów żądając głosowania, które pozwoliło by wyborcom w listopadzie przywrócić tradycyjne prawo dotyczące małżeństwa. W naszym rodzinnym Connecticut walczyliśmy o niedopuszczenie do ustanowienia prawa, które pozbawiałoby naszych biskupów i kapłanów realnej władzy administracyjnej w ich własnych kościołach. Dołączyliśmy do Connecticut Catholic Conference sprzeciwiając się tej wyraźnie antykatolickiej ustawie i wygraliśmy. Propozycja ustawy została usunięta, a prawodawcy zrozumieli, że będziemy zawsze walczyć o swobodę wyznania, którą mamy zagwarantowaną konstytucją. Udało nam się również uzyskać poprawkę do ustawy Najwyższego Sądu Connecticut zezwalającej na małżeństwo tej samej płci, która zapewniałaby ochronę wolności religijnej. Stany Vermont i New Hampshire również przyjęły podobne sformułowania, które przynajmniej oferując pewną ochroną dla tych, którzy ze względów religijnych są przeciwko małżeństwom osób tej samej płci. Od ostatniego spotkania, Rycerze Kolumba pomogli przy organizacji dwóch ważnych konferencji w Rzymie, jedna na temat „Universal Human Rights and the Challenge of Diversity” (Uniwersalne prawa człowieka, a wyzwanie różnorodności) druga „The American Model of Religious Freedom” (Amerykański model wolności religijnej). Jesteśmy bardzo wdzięczni Ambasadorowi Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej pani Mary Ann Glendon, dzięki jej zaproszeniu mogliśmy być zaangażowani w organizację obu konferencji. W swojej nowej encyklice, papież Benedykt stwierdza jasno, że każda prawdziwa miłość zaczyna się od uznania wartości życia ludzkiego. To znaczy że mamy przyjąć każde ludzkie życie i troszczyć się o dobro każdej osoby ludzkiej na przestrzeni całego życia.


„Otwarcie się na życie znajduje się w centrum prawdziwego rozwoju” przypomina nam papież i kontynuuje: „Przyjęcie życia wzmacnia siły moralne i uzdalnia do wzajemnej pomocy’. Rycerze Kolumba są zdecydowani bronić prawa do życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Tym niemniej zadanie, które przed nami stoi, w tym roku stało się jeszcze trudniejsze niż w przeszłości. W Organizacji Narodów Zjednoczonych, zarówno biurokraci z O.N.Z jak i organizacje poza rządowe, które popierają aborcję wywierają nacisk na katolickie kraje takie jak Filipiny, Meksyk i Polska by zalegalizować aborcję. Jednocześnie, zaznacza się wyraźna zmiana w opinii publicznej na temat aborcji, a jest to zmiana która jest wynikiem waszej ciężkiej, wytrwałej pracy, którą wykonujecie od ponad 35 lat. Współpracując z ekspertami w Marist College Institute for Publuc Opinion, dowiedliśmy, że stosunek społeczeństwa do aborcji uległ drastycznej zmianie. Przy końcu ubiegłego roku, dowiedzieliśmy się, że 84% Amerykanów chciałoby zasadniczo ograniczyć dostępność przerywania ciąży i tylko 15% tych, którzy określają siebie „pro-choice” jest za dopuszczalnością aborcji w każdym okresie ciąży. W istocie, 71% badanych, którzy są „pro-choice” odpowiedziało, że chciałoby znacznie ograniczyć dostępność aborcji. Od czasu badania opinii publicznej w październiku ubiegłego roku, następny sondaż potwierdził to, co już uprzednio zauważyliśmy. Badanie Gallup przeprowadzone 15 mają br. wykazało, że 51% Amerykanów określa siebie jako „pro-life”. „Po raz pierwszy od 1995 roku, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie, większość dorosłych Amerykanów określiła siebie jako pro-life. Następne badania potwierdziły, że Amerykanie coraz bardziej skłaniają się w kierunku przyjęcia stanowiska „pro-life”. Kilka tygodni temu, najnowsze badanie przeprowadzone przez Marist College na zlecenie Rycerzy Kolumba nie tylko potwierdziło ten trend, ale wykazało olbrzymią zmianę opinii w kierunku obrony życia. W czerwcu 2009 11% więcej badanych opowiedziało się za obroną życia, niż w październiku 2008. Wiele czynników wpłynęło na tak drastyczną zmianę opinii publicznej. Na opinię publiczną ma zarówno wpływ Marsz dla Życia w Waszyngtonie, który w styczniu ściąga do stolicy setki tysięcy uczestników, jak i marsze, które

Rycerze Kolumba z Georgii prezentują nowy ultrasonogram w centrum dla kobiet „Women’s Enrichment Center” w Dalton, w stanie Georgia, podczas obchodów Dnia Nienarodzonego Dziecka 25 marca 2009 r.

odbywają się w wielu innych miastach w całym kraju. Marsz dla Życia w Ottawie co roku przyciąga coraz więcej uczestników. W tym roku brałem w nim udział wraz z Zastępcą Najwyższego Rycerza i było dla mnie oczywiste, że w Kanadzie coraz bardziej wzrasta ruch obrony życia. Nie tylko, że mimo ulewnego deszczu było wielu uczestników, ale podobne marsze odbyły się prawie w każdej stolicy prowincji. Słowem, nasza długoterminowa strategia, by walcząc z aborcją przede wszystkim zmienić serca i umysły odnosi skutek. A w ostatecznym obrachunku liczy się wola ludu. Uprzedzając wyniki ostatnich badań opinii publicznej, w ubiegłym roku przegłosowaliśmy utworzenie nowego Culture of Life Fund (Fundusz Kultury Życia). Ten fundusz pozwoli nam wykorzystać wszelkie możliwości działania w obronie życia, jakie się przed nami otworzą. Nowy fundusz pozwolił nam na rozszerzenie naszej działalności na wiele nowych inicjatyw, dostarczając środków dla takich grup jak Sisters of Life (Siostry Życia) Birthright International, Project Rachel, National Life Center, i National Catholic Bioethics Center, jak również projekty prowadzone przez biskupów ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, jak U.S. Bishops Pro-Life Secretariat i Catholic Organization for Life and Family w Kanadzie.

♦ 19 ♦


sprawozdanie najwy szego rycerza

2009

Rycerze Kolumba odegrali znaczącą rolę podczas corocznego Kanadyjskiego Marszu dla Życia w stolicy Kanady, Ottawie, 9 maja 2009 r. Inne marsze były również przeprowadzone w stolicach poszczególnych prowincji na terenie całej Kanady.

1.5

0

0 ♦

Fundusz Kultury Życia pozwolił nam również na szybką realizację nowych inicjatyw, jak Ultrasound Initiative (Inicjatywa Ultrasonograf ), w której lokalne rady zbierają pieniądze na zakup ultrasonografu a Najwyższa Rada dokłada tę samą kwotę, którą zebrała lokalna rada. Ultrasonografy są przekazywane do centrów pomocy „crisis pregnancy center”. Pierwsze ultrasonografy zostały darowane dla Choices Medical Clinic w Iowa City, w stanie Iowa i dla Women's Help Center w Jacksonville na Florydzie w styczniu br. w 36-tą NADWYżKA rocznicę Roe v. Wade. $Miliardy Od tego czasu Rycerze Kolumba 1.8 1.7 przekazali ultrasonografy do Wom1.6 1.6 ens Enrichment Center w Dalton, 1.5 Ga; Problem Pregnancy Center w Worcester, Mass; Tomorrow's Hope Pregnancy Center w Paryżu, Tenn; Care Pregnancy Center w Baton Rouge w Luizjanie; Center for Women w Jackson, Mich i Life Choices w Kearney, Neb. Projekt „Ultrasonograf ” ratuje życie ludzkie. Prawie 90% ko2004 2005 2006 2007 2008

biet, które miało zamiar dokonać przerwania ciąży rezygnuje, kiedy ujrzy sonogram swojego dziecka. Przyszłe matki słyszą bicie serca dziecka, widzą jego główkę i paluszki, zaczynają rozumieć, że to jest dziecko a nie „wybór” czy „choice”. Najlepsza nowina to to, że nie możesz zmienić decyzji za życiem rozkazem. Nie może być ona zmieniona przez wyrok sądu. Kiedy dziecko się urodzi, jest to zwycięstwo matki i dziecka. Jest to zwycięstwo Kultury Życia. Jest to zwycięstwo nas wszystkich. Dziś mówimy zwolennikom „pro-choice”: „Dlaczego nie dostarczyć kobietom wszelkich informacji, pomagając jej nowoczesną technologią by mogła dokonać świadomego wyboru ?” A do tych wszystkich, którzy twierdzą, że chcieliby zmniejszyć liczbę aborcji mówimy: „przyłączcie się do naszego programu, który pomoże zmniejszyć liczbę aborcji być może aż o 90%”. Będziemy dążyć do tego, by w tym roku każda jurysdykcja w Zakonie miała ultrasonograf. Powinniśmy się postarać, aby wszystkie centra „crisis pregnancy” miały wszystko czego potrzebują, a chodzi nie tylko o program „ultrasonograf ”, nie tylko o fundusz Kultury Życia, ale o to, żeby wszyscy Rycerze i ich rodziny w tysiącach rad w społecznościach mniejszych czy większych, włączyli się w dostarczanie potrzebnych artykułów i zgłaszali się do pomocy jako wolontariusze. Wiele matek, które zdecyduje się urodzić dziecko będzie potrzebowało pomocy po urodzeniu dziecka. Budowanie Kultury Życia polega na tym także. Moi bracia Rycerze, wiele mówiono ostatnio o szukaniu płaszczyzny porozumienia w sprawie aborcji. Nie jest to łatwe. Ale badania opinii publicznej wykazują, że jest prawdziwa wspólna płaszczyzna: jeżeli zostawi się wybór ludziom, to 86% Amerykanów wybrałoby znaczne ograniczenie dostępności przerywania ciąży. Tu należy rozpocząć poszukiwanie wspólnej płaszczyzny. Czasem jestem pytany: „Dlaczego Rycerze Kolumba tak mocno stają w obronie świętości ludzkiego życia i świętości sanktuarium ludzkiego życia — małżeństwa i rodziny? Dlaczego nie zajmą się innymi sprawami?” Zawsze wtedy przychodzą mi na myśl słowa ze sztuki Szekspira „Henryk V”: „Cała odpowiedź moja w tym się streszcza: W obecnej chwili nie szukamy bitwy, ale jej także nie będziem unikać” (Akt III, scena 6) Bracia Rycerze dopiero co zakończył się Rok św. Pawła, więc słusznym jest byśmy podążali śladami tego wielkiego świętego „biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach” (Hbr. 12:1)


Obyśmy jak św. Paweł, mogli powiedzieć, że my też stoczyliśmy piękną walkę, wystąpiliśmy w dobrych zawodach, bieg ukończyliśmy, wiary ustrzegliśmy, i my też możemy oczekiwać „wieńca sprawiedliwości” nie dla nas samych, ale dla tych, którzy jeszcze się nie narodzili, ale się narodzą dzięki temu cośmy uczynili ( 2 Tm 4:7-8). Zacząłem swoje wywody omawiając temat tegorocznej konwencji: „Trwamy przy Następcy Piotra”. Być może niektórzy z was pomyśleli: „oczywiście trwamy przy następcy Piotra, przecież do tego jesteśmy zobowiązani jako katolicy i Rycerze”. Ale „trwać przy Następcy Piotra” ma o wiele głębsze znaczenie. Piotr jest skałą, na które jest zbudowany nasz Kościół. A kiedy trwamy przy nim, stoimy na najtwardszym gruncie. My, Rycerze Kolumba zawsze trwaliśmy przy następcy Piotra. Począwszy od 1920 roku, kiedy budowaliśmy w Rzymie centrum sportowe dla młodzieży. Trwaliśmy przy nim, kiedy w latach 1950-tych uczestniczyliśmy w tworzeniu archiwów filmów watykańskich w St. Louis. W mniej odległym czasie, trwaliśmy przy nim, kiedy wspieraliśmy odnowę Bazyliki św. Piotra i rok w rok trwamy przy nim poprzez wspieranie poprzez fundację Vicarius Christi działalności charytatywnej Ojca Świętego. A poza tym, trwamy zjednoczeni z nim w naszych modlitwach. Z tego względu, nigdy nie jesteśmy sami. Trwając przy Następcy Piotra, stoimy ramię w ramię w solidarności z naszymi kapłanami i biskupami.

Najwyższy Kapelan Biskup William Lori oraz Najwyższy Rycerz Carl Anderson przekazują Papieżowi Benedyktowi XVI czek w wysokości 1 600 000 dolarów z corocznej akcji programu „Vicarius Christi Fund” w październiku 2008 r.

W tym roku w sposób szczególny trwamy przy Piotrze naszych czasów. Miłosierdzie i miłość to najważniejsza zasada naszego Zakonu. Od momentu, kiedy zostajemy Rycerzami Pierwszego Stopnia, rozumiemy, że realizacja miłości jest zawsze włączona w Chrystusa. „Miłość” mówi papież Benedykt „to siła, która ma swoje początki w Bogu — odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdzie”. Jak to napisał papież, „miłość współweseli się z prawdą” i „prawda jest światłem nadającym miłości sens i wartość”. Tak więc raz jeszcze, my bracia Rycerze, będziemy zawsze trwać przy Następcy Piotra. Niedawno, przemawiając do Rady Dyrektorów Rycerzy Kolumba, papież Benedykt wzywał nas do „obrony prawd moralnych niezbędnych, aby powstało wolne i ludzkie społeczeństwo, w tym, podstawowego prawa do życia każdej istoty ludzkiej”. Dlatego jesteśmy za obroną życia. Dlatego jesteśmy za etycznym prowadzeniem biznesu. Dlatego jesteśmy za pomocą niepełnosprawnym. Dlatego jesteśmy za pomocą bliźniemu w potrzebie. Trwamy przy Piotrze naszych czasów. Nie ma lepszego miejsca, żeby na nim stać, jak skała. Vivat Jesus!

1 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

Do pana Carla A. Andersona Najwyższego Rycerza Rycerzy Kolumba,

Watykan, 27 lipca 2009 r.

Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI z przyjemnością przyjął wiadomość, że w dniach od 4-6 sierpnia 2009 roku odbędzie się Konwencja Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba w Phoenix, w stanie Arizona. Ojciec Święty poprosił, abym w jego imieniu pozdrowił wszystkich uczestników, przekazując im jednocześnie z tej okazji swoje serdeczne życzenia i zapewnienia o modlitwie. Jego Świątobliwość bardzo ucieszył się tematem tegorocznej Konwencji — „W Solidarności z Biskupami i Księżmi wspieramy następcę Piotra” — który tak bardzo na czasie przypomina o potrzebie jasnego świadczenia o Ewangelii przez wszystkich ochrzczonych, świadczenia w jedności, opartego na komunii w wierze apostołów i przynależności do Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. W czasie swojej wizyty apostolskiej w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku, Ojciec Święty wskazał na „jedność wizji i zamiarów”, jako na tajemnicę zaskakującego wzrostu Kościoła w Ameryce (Homilia w Katedrze św. Patryka, 19 kwietnia 2008 r.) i jako na niezbędny element nowej ewangelizacji. Kościół jest powołany, by przemawiać jednym głosem nie tylko przedstawiając chrześcijańskie przesłanie wszystkim ludziom jako dobrą nowinę o zbawieniu, ale także jest powołany by odnowić i przemienić społeczeństwo broniąc niezmiennych prawd moralnych wpisanych w nasze serca przez Stwórcę (por. Rom 1,19-20), prawd, które możemy poznać właściwym rozumowaniem i które są konieczne, by zbudować sprawiedliwe, wolne i ludzkie społeczeństwo. W czasach wzrastającego zamieszania w dziedzinie etyki i w świetle nowych i coraz poważniejszych wykroczeń przeciwko prawu do życia i podstawowym instytucjom małżeństwa i rodziny, profetyczne świadczenie Kościoła o tych prawdach, stanowi jeszcze bardziej naglącą potrzebę, by służyć prawdziwemu wspólnemu dobru. Dlatego Ojciec Święty, chciałby wyrazić uznanie, a jednocześnie przekazać słowa zachęty dla działań Rycerzy Kolumba, którzy starają się szerzyć bogactwo nauki społecznej Kościoła, w jedności z biskupami jako „autentycznymi nauczycielami, którzy głoszą prawdę wiary” (Lumen Gentium 25) i w świetle tej nauki kształtują i kierują swoim osobistym życiem, decyzjami instytucji i zaangażowaniem w życie społeczne na każdym poziomie. Ojciec Święty ufa, iż Rycerze Kolumba, którzy są szanowanym i słyszalnym głosem wiernych katolików, będą dalej bronić tego nauczania poprzez rzeczowe argumenty i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym.


W swojej ostatniej encyklice „Caritas in Veritate”, Jego Świątobliwość, podążając w ślady swoich poprzedników, wskazuje na ścisłą więź pomiędzy prawdą, miłością i sprawiedliwością w wizji chrześcijańskiej. To w miłości, jako wolnym darze z siebie, odkrywamy najgłębszą prawdę o nas samych i inspirację do działania dla prawdziwego dobra rodziny ludzkiej, i dla najwyższego dobra jakim w Bożym planie jest nasze przeznaczenie do wieczności. Kościół opierając się na doświadczeniu mocy Bożej miłości, jest przekonany, że „sprawiedliwość jest pierwszą drogą miłości” (op. cit., 6) i niezbędna częścią jego misji by przyprowadzić wszystkich mężczyzn i kobiety do pełni życia i prawdy w Chrystusie. Rycerze Kolumba, którzy powstali jako stowarzyszenie bratnie i charytatywne katolików świeckich, od dawna są odbiciem tej podstawowej więzi pomiędzy miłością a sprawiedliwością, poprzez wspaniałą tradycję pracy jako wolontariusze w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym pomocy materialnej czy duchowej. Ojciec Święty przesyła swoje najserdeczniejsze życzenia i modlitwy z okazji Roku Wolontariusza, który obecnie obchodzi Wasz Zakon i chciałby zachęcić Rycerzy, działających w tak wielu lokalnych radach, by z odnowionym zapałem oddali się pracy charytatywnej, która jest namacalnym wyrazem „wiary, która działa przez miłość” (Ga 5,6) i kieruje ludzkie działanie do ostatecznego spełnienia w Królestwie Bożym. W dniu 19 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Jego Świątobliwość zainaugurował Rok Kapłaństwa, zapraszając cały Kościół do ponownego rozważania tajemnicy i daru kapłaństwa. Ojciec Święty mając wielkie uznanie dla oddania Rycerzy Kolumba sprawie wspierania powołań kapłańskich i powołań do życia konsekrowanego na całym świecie, zwraca się do wszystkich członków Waszego Zakonu, by w tym Roku Kapłaństwa szczególnie gorąco modlili się o wzrost powołań, wspierali kapłanów w ich wzniosłej i wymagającej posłudze i zachęcali młodych mężczyzn by byli wielkoduszni i otwarci na wołanie Pana. Oby w tym Roku, każdy Rycerz z wdzięcznością rozważał olbrzymi plon dobra, jaki został zebrany jako owoc pasterskiej wizji i apostolskiego zapału niezwykłych kapłanów parafialnych, jakim był Sługa Boży ksiądz Michael McGivney i Proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney i modlił się, aby Bóg dał nam następne pokolenie pasterzy według Jego Serca (por. Jr 3,15). Ojciec Święty, wyrażając tę samą troską, którą był przepełniony święty Proboszcz, prosi Rycerzy, by w rodzinach i w lokalnych radach, położyli szczególny nacisk na pomoc młodym ludziom by potrafili się „modlić i to modlić się dobrze”, gdyż jest on przekonany, że „młodzi, jeżeli potrafią się modlić, mogą mieć ufność, że będą wiedzieli, czy chodzi o powołanie Boże” (Spotkanie z biskupami, Waszyngton, 16 kwietnia 2008 r.) W duchu miłości w Panu, Jego Świątobliwość poleca wszystkich zgromadzonych w Phoenix miłosiernemu wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła i udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa członkom Najwyższej Rady i wszystkim Rycerzom i ich rodzinom, jako obietnicy obfitości łask w niebie. Pragnę również przekazać od siebie życzenia sukcesów w obradach konwencji i pozostaję.

Kardynał Tarcisio Bertone Sekretarz Stanu Watykanu

3 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009 DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA RYCERZY KOLUMBA W 2008 R. NA RZECZ KOŚCIOŁA WATYKAN Trybunał Pentencjarii Apostolskiej, Watykan — Archiwizacja Papieska Rada ds. Komunikacji Społecznej — Połączenie dla telewizyjnej transmisji Pasterki i Triduum Wielkanocnego odprawianych przez Papieża Ojciec św. Benedykt XVI — Fundusz „Namiestnik Chrystusa” Prefektura Domu Papieskiego, Watykan — remont Ogółem KRAJOWE KONFERENCJE BISKUPÓW Konferencja Biskupów Katolickich w Kanadzie (Fundusz im. Biskupa de Laval) Realizacja projektów (Fundusz Inicjatyw Katolickich w Kanadzie) Konferencja Biskupów Katolickich na Filipinach: Program Pomocy Prawnej dla Kobiet Serwis informacyjny Konferencja Biskupów Katolickich w USA Diecezjalne Programy na rzecz Naturalnego Planowania Rodziny Ogółem DIECEZJE — PARAFIE — KLER Archidiecezja Polowa Sił Zbrojnych, USA, Waszyngton, D.C. Program ewangelizacyjny „Katolicy Poszukujący Chrystusa” Na cele ogólne (Archidiecezja Polowa Sił Zbrojnych) Archidiecezja Nowojorska — Pielgrzymka Papieska Archidiecezja Quebecu — 49 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, 2008 Archidiecezja Waszyntońska, D.C. — Pielgrzymka Papieska Bazylika Matki Boskiej w Guadalupe, Meksyk Bazylika Św. Pawła za Murami, Rzym — budowa kaplicy ekumenicznej Pomomc dla księży Diecezja w Bridgeport, Conn. — Promocja spowiedzi Wielkopostnej „Centrum Emmaus”, Białobrzegi, Polska — budowa centrum rekolekcyjnego Klasztor Św. Krzyża, Pignataro Maggiore, Włochy — odnowa Kościół Św. Anny de Beaupre, Quebec Seminarium pod wezwaniem. Św. Jana Fishera, Stamford, Conn. — witraż Kościół NMP, New Haven — Ofiara na codzienne Msze św. w intencji spokoju dusz zmarłych Rycerzy, ich żon i Giermków Kolumba Cele ogólne Światowy Kongres Apostolski nt. Miłosierdzia Ogółem INNE INSTYTUCJE RELIGIJNE Rada Przełożonych Zakonów Żeńskich, Waszyngton, D.C. Instytut ds. Powołań Religijnych, Chicago Siostry Małe Służebniczki Biednych, Enfield, Conn. Zakon Misjonarzy św. Karola Boromeusza, Bethesda — Nowicjat Centrum Misyjne pod wezwaniem św. Teresy, Montreal Ogółem OGÓŁEM NA WSPARCIE KOŚCIOŁA

4 ♦

$

20 000

$

108 211 1 600 000 80 000 1 808 211

$

55 181 100 000 62 222 30 000

$

$

200 000 454 403

200 000 100 000 500 000 250 000 250 000 15 000 100 000 427 423 60 000 75 000 100 000 20 000 22 000 5 475 5 434 50 000 2 165 332

$

$

$

60 000 15 000 2 500 300 000 3 500 381 000 4 808 946


DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ Bazylika Narodowego Sanktuarium pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Waszyngton, D.C. — Ogólne cele Fundusz im. Luke E. Harta „Incarnation Dome” Rycerzy Kolumba (Fundacja Rycerzy Czwartego Stopnia) Posługa wprowadzających Ogółem

$

21 854 70 000 250 000 25 100 $366 954

RODZINA Kanadyjska Konferencje Biskupów Katolickich — Katolicka Organizacja na rzecz Życia i Rodziny $ 220 000 Konferencja Katolicka Stanu Connecticut — Inicjatywa na rzecz Obrony Małżeństwa 275 000 Akcja na rzecz Rodziny Stanu Floryda — Poprawka do konstytucji stanowej o ochronie małżeństwa 200 000 Biuro ds. Życia Rodzinnego Rycerzy Kolumba — Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Katolickim Uniwersytecie w Ameryce, Waszyngton, D.C. 1 569 300 Koszty przeprowadzki 332 359 Rada Stanowa w Massachusetts — „matching grant” dla inicjatywy na rzecz obrony małżeństwa 50 000 Krajowa Organizacja na rzecz Małżeństwa, Princeton, N.J. 515 000 Protection of Marriage.com, Kalifornia — poprawka do konstytucji stanowej nt. definicji małżeństwa 1 150 000 Światowe Spotkanie Rodzin, Meksyk 311 234 Yes for marriage.com — poprawka do konstytucji stanu Arizona broniąca małżeństwa 100 000 Ogółem $ 4 722 893 OBRONA ŻYCIA Birthright USA, Atlanta $ Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich — działalność w obronie życia Konferencja Katolickich Mężczyzn w Chicago — Leczenie ran po aborcji a mężczyźni Koalicja Przeciw Samobójstwu z Asystą Lekarza, Olympia, Stan Waszyngton Federalistyczne Stowarzyszenie na rzecz Prawa i Polityki Społecznej, Waszyngton, D.C. „Przyjaciele Sary”, San Diego — Inicjatywa w obronie życia Sportowcy-Obrońcy Życia, South Bend, Ind. „Przystań Życia”, New Haven Instytut ds. Badań nad Sprawami Życia, Cincinnati — Sieć Parlamentarna na rzecz Kwestii Podstawowych Marsz w Obronie Życia, Kanada Fundusz Kształcenia i Obrony Marszu w Obronie Życia, Waszyngton, D.C. Sponsorowanie dorocznego studenckiego konkursu na esej Zapomoga dla dorocznego marszu Ośrodek im. Marii Panny i św. Józefa, North Haven, Conn. MiCause, Lansing, Mich. — Kampania uświadamiająca — uśmiercanie żywych embrionów ludzkich w trakcie badań naukowych „Ruch w Obronie Życia”, Rzym Krajowe Centrum Bioetyki Katolickiej, Filadelfia Warsztat naukowy dla biskupów na temat etycznych kwestii w medycynie Krajowy Program Certyfikacji w Bioetyce Krajowe Centrum Obrony Życia, Woodbury, NJ Krajowe Biuro ds. Przezwyciężania Po-aborcyjnej Traumy, Milwaukee, Wis „Katolicka Konferencja” w New Jersey — video nt. małżeństwa „Nurturing Network”, White Salmon, Stan Waszyngton Papieski Instytut Studiów nad Rodziną i Małżeństwem im. Jana Pawła II, Rzym Kongres Międzynarodowy „Leczenie psychicznych ran po rozwodzie i aborcji”

30 000 25 000 43 000 275 000 40 000 375 000 100 000 2 000 90 000 25 000 10 000 50 000 2 500 100 000 44 825 225 000 150 000 40 000 65 000 35 000 15 000 128 795

5 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009 Projekt „Stypendia Wschodnie” Stworzenie witryny internetowej Seminarium Większe pod wezwaniem Najświętszego Serca, Detroit — Fundacja katedry z zakresu etyki życia im. Ks. Michaela J. McGivney Konferencja Amerykańskich Biskupów Katolickich — Kształcenie i informacja z zakresu obrony życia Różne rady stanowe — granty dla kampanii w obronie życia Centrum Rekolekcyjne pod wezwaniem Matki Boskiej z Gaudalupe, Stamford, Conn. Marsz w obronie życia, San Francisco Ogółem

POWOŁANIA Kolegium Amerykańskie, Louvain — stypendia i ogólna pomoc (Fundusz im. Biskupa Charlesa P. Greco) Fundusz Stypendialny im. Biskupa Thomasa V. Daily — przyznane stypendia Kanadyjskie Kolegium Papieskie, Rzym (Fundusz im. Ks. Michaela J. McGivney) Human Adventure Corp. — rekolekcje dla księży pt. „Komunia i Wyzwolenie” Stypendia Powołaniowe Rycerzy Kolumba Katolicki Uniwersytet Lumen Gentium, Meksyk — stypendia Filipińskie Stypendia (Fundusz im. Ks. McGivney na Studia Wyższe dla Księży z Filipin) — Papieskie Kolegium Filipińskim, Rzym — powiększenie fundacji Stypendia Papieskie Kolegium Meksykańskie, Rzym (Fundusz im. Matki Boskiej z Guadalupe Papieskie Kolegium Północnoamerykańskie, Rzym Stypendia i pomoc ogólna (Fundusz im. Hr. Enrico P. Galeazzi) Powiększenie Fundacji im. Hr. Enrico P. Galeazzi Zapomoga na rzecz promowania powołań Program Zwrotu Kosztów Promocji Powołań — zwrot kosztów dla oddziałów Rycerzy Kolumba za granty dla indywidualnych seminarzystów Seminarium Mount St. Mary, Emmitsburg — odnowa kaplicy Ogółem

125 000 10 000 50 000

$

$

832 762 168 935 158 111 10 000 3 417 169

7 313 73 750 38 839 25 000 212 500 43 000 100 000 36 000 45 000 53 000 140 000 400 000 350 131

$

572 142 250 000 2 347 175

EWANGELIZACJA Stowarzyszenie Katolickich Przywódców Latynoskich $ 50 000 Katolicki Uniwersytet „Distance”, Hamilton, Va. 26 000 Katolicki Serwis Informacyjny, administracja 238 358 Katolicki Serwis Informacyjny, pomoc ze składek (Katolicki Fundusz Reklamowy) 688 788 EWTN (Ethernal Word Television Network), Birmingham, Ala. Studio Satelitarne w Waszyngtonie, D.C. 50 000 Transmisje Papieskiej Pielgrzymki do USA 100 000 Międzynarodowe Centrum Badań i Studiów przy Studium Generale Marcanium (OASIS), Wenecja 176 000 Centrum Katolickie w Polsce — strona internetowa katolickiego centrum edukacyjnego dla młodzieży 32 000 Łaciński Patriarchat w Jerozolimie — Składka na Fundusz „Pacem in Terris” 120 000 Katolicka Fundacja Medialna „Sól i Światło”, Toronto 475 000 Ogółem $ 1 956 146

6 ♦

OGÓŁEM NA DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWĄ

$ 12 810 337

OGÓŁEM NA KOŚCIÓŁ I DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWĄ

$ 17 619 283


SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, NAUKA I KULTURA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Arte, Inc. New Haven $ „Latarnia na Wzgórzu”, West Haven, Conn. Fundusz na rzecz Wolności Religijnych im. Becketa, Waszyngton, D.C. „Carinig Cousine” — posiłki dla ludzi zarażonych AIDS, New Haven Caritas na Filipinach — pomoc ofiarom tajfunu Społeczność Akcji Chrześcijańskiej, Kuchnia dla Ubogich , New Haven „Fundusz Krzysztofa” — zapomogi od Rady Naczelnej Kolumbijskie Przedsięwzięcia Filantropijne w Connecticut — wózki inwalidzkie dla weteranów Przytułek dla bezdomnych „Dom Kolumba”, New Haven Kuchnia dla ubogich lokalnej społeczności, New Haven „Bank Żywności” w Connecticut Hospicjum w Connecticut Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych Indiana, Iowa, Texas Meksyk (powodzianie) Wieczorna Kuchnia dla Ubogich w Centrum, New Haven Centrum Rehabilitacyjne Szpitala „Easter Seals”, New Haven Izba Przemysłowa New Haven Szpital św. Rafaela, New Haven Centrum im. Ks. Michaela J. McGivney dla Chorych na Raka Fundacja Przytułek i kuchnia dla ubogich kościoła Immanuel Baptist Church, New Haven Okrągły Stół na temat Historii Irlandii, Cheshire, Conn. Bank żywności „Bochenki Chleba i Ryby”, New Haven Market, New Haven „Dom Mary Wade”, New Haven Burmistrzowski Komitet ds. Weteranów „Moralność w Mediach” Krajowe Apostolstwo „Inclusion Ministry” Krajowa Rada Katolicka ds. Alkoholizmu Krajowe Biuro Katolickie ds. Osób Niepełnosprawnych Katolickie Biuro Krajowe ds. Głuchoniemych „National Catholic Prayer Breakfast”, Waszyngton, D.C. Regionalna Rada ds. Przywództwa w New Haven Pozostałe sumy wydatkowane na organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności „Special Olympics North America” St. Luke's Lunch for Women and Children, New Haven Instytut św. Łukasza, Silver Spring, Maryland — opieka medyczna nad księżmi i zakonnikami Kuchnia dla Ubogich św. Anny Związku Chrześcijańskiego, Hamden, Conn. Kuchnia dla Ubogich św. Tomasza More, New Haven „Armia Zbawienia”, New Haven „United Way” — dar instytucjonalny „Studnie Nadzei”, St. Catherine, Ontario — wiertnice studzienne dla Gwatemali Ogółem $

15 000 2 000 355 000 2 000 50 000 2 500 220 830 10 000 3 500 2 500 9 985 3 600 35 000 4 000 2 000 5 000 10 000 6 000 500 000 2 000 5 000 2 500 25 000 1 000 1 000 50 000 20 000 25 000 100 000 15 000 15 600 10 000 104 805 254 146 2 500 100 000 4 500 2 500 2 500 140 674 100 000 2 222 641

7 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009 NAUKA Akademia Matki Boskiej Litościwej, Milford, Conn. (Fundusz Katolickich Szkół Średnich w New Haven) Kolegium im. Alberta Wielkiego, Hamden, Conn. Fundacja Katolickiej Edukacji dla Murzynów — stypendia Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich Komitet ds. Szkół dla Indian Zgromadzenie św. Bazylego, Toronto — stypendium Fundacja na rzecz Promocji Szkół Katolickich, Hartford, Conn. Biuro ds. Życia Rodzinnego Rycerzy Kolumba — Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Katolickim Uniwersytecie w Ameryce, Waszyngton — stypendia Uniwersytet Katolicki Lumen Gentium, Meksyk Budowa centrum badawczego Pomoc na cele ogólne Krajowe Katolickie Stowarzyszenie Naukowe — Fundusz im. Ks. Michaela J. McGivney na rzecz Nowych Inicjatyw w Katolickiej Nauce Zarządzanie funduszem Lokalna Szkoła Muzyczna, New Haven „New Haven Chorale” Szkoła Średnia „Notre Dame”, West Haven, Conn. (Fundusz Katolickich Szkół Średnich w New Haven) Papieski Instytut Studiów nad Średniowieczem, Toronto Koszty druku broszur z programami edukacyjnymi Akademia Najświętszego Serca Jezusa, Hamden, Conn. (Fundusz Katolickich Szkół Średnich w New Haven) Szkoła im. „Najświętszego Serca Jezusa/św. Piotra”, New Haven Szkoła im. Św. Marcina de Porres, New Haven Szkoła im. Św. Rity, Hamden, Conn. Katolicki Uniwersytet w Ameryce, Waszyngton, D.C. Fundusz Dwóchsetlecia Amerykańskiego Episkopatu Odnowa Budynku im. McGivney Różne szkoły katolickie Ogółem

$

100 000 20 000 7 850

168 250 80 000 12 000 100 000 10 000 3 000 7 500 12 667 13 433 174 058

$

KULTURA Rada ds. Sztuki w New Haven $ Muzeum Rycerzy Kolumba, New Haven Fundacja „Droga ku Pokojowi” Misja Watykańskiego Stałego Obserwatora przy ONZ — pomoc na cele ogólne Renowacje „Points of Light” — Prezydencka nagroda dla woluntariuszy Centrum Kulturalne im Papieża Jana Pawła II, Waszyngton, D.C. Amerykańska Ambasada przy Stolicy Apostolskiej, Rzym — wspólnie organizowane imprezy Ogółem $ OGÓŁEM NA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, KULTURĘ i NAUKĘ

8 ♦

11 967 9 500 32 710

22 167 5 000 2 000 1 000 125 000 140 000 2 800 000 5 948 3 858 750

2 500 3 826 927 10 000 175 000 320 000 111 125 40 000 4 165 552

$ 10 246 943


MŁODZIEŻ Katolickie Stowarzyszenie Religijnej Posługi na Uniwersytetach — Dayton, Ohio Katolickie Misje Chrześcijańskie, Ottawa Giermkowie Kolumba „Młodzieżowe Osiągnięcia”, New Haven Ochotnicy-nauczyciele Czytania i Pisania, New Haven Policyjna Liga Sportowa w New Haven Papieska Rada ds. Laikatu — Światowy Dzień Młodzieży w 2008 roku Rzymskie Centra Młodzieżowe (Woski Fundusz Pomocy Społecznej) "Świat na Tak", Warszawa, Polska — Spotkanie Młodzieży w Rzymie Światowy Apostolat Fatimski, St. Paul, Minn. Światowa Święta Godzina Dzieci Światowy Dzień Młodzieży w 2008 roku Ogółem OGÓŁEM GRANTY DLA MŁODZIEŻY

$

17 500 15 000 315 722 20 000 5 000 2 500 50 000 1 513 059 6 335

8 000 461 365 $ 2 414 481 $ 2 414 481

RADY Fundusz Stypendialny im. Arthura F. i Anny Battistów Fundusz Stypendialny im. Franka L. Goularte Stypendia im. Biskupa Greco Fundusz Stypendialny im. Anthony Labella Edukacyjny Fundusz Powierniczy im. Francisa P. Matthewsa i Johna Swifta Fundusz Stypendialny im. Johna W. McDevitta (Fundusz Rycerzy Czwartego Stopnia) Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Katolickim Uniwersytecie w Ameryce, Waszyngton — stypendia Powiększenie fundacji stypendialnej Program Świadczeń dla Członków Zakonu Stypendia Meksykańskie Stypendia im. Percego Johnsona Stypendia Filipińskie Stypendia „Pro Deo i Pro Patria” Stypendia Portorykańskie Katolicki Uniwersytet w Ameryce, Waszyngton, D.C. — 4 stypendia Fundusz Stypendialny im. Virgila C. i L. Dechantów Ogółem OGÓŁEM DLA RAD

WARTOŚĆ CAŁKOWITA WSZYSTKICH DATKÓW WARTOŚĆ CAŁKOWITA DATKÓW STANOWYCH i LOKALNYCH ODDZIAŁÓW OGÓLNA SUMA DATKÓW OGÓLNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH SPOŁECZNIE RADA NAJWYŻSZA PUBLIKACJE („COLUMBIA” i INNE) WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW OGÓŁEM

$

91 262 6 750 2 000 19 500 236 861 205 500

13 000 43 368 722 178 3 200 31 500 18 000 389 850 8 000 199 200 24 500 $ 2 014 669 $ 2 014 669

$ 32 295 376 $117 741 489 $150 036 865 68 783 653 $ 6 614 965 $ 40 082 026 $ 46 696 991

9 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009

FUNDACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ POWOŁAŃ FUNDACJA

Fundusz Stypendialny im. Biskupa Thomasa V. Daily na Wspomożenie Powołań Fundusz im. Biskupa Charlesa P. Greco dla Kolegium Amerykańskiego (Louvain, Belgia) Fundusz im. Hr. Enrico P. Galeazzi dla Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymi Fundusz im. Ks. Michaela J. McGivney na Wyższe Studia dla Księży z Portoryko Fundusz im. Ks. Michaela J. McGivney na Wyższe Studia dla Księży z Filipin Fundusz im. Ks. Michaela J. McGivney na Wyższe Studia dla Księży z Kanady (Papieskie Kolegium Kandyjskie w Rzymie) Fundusz Stypendialny im. Ks. Michaela J. McGivney na Wspomożenie Powołań Fundusz Stypendialny im. Ks. Michaela J. McGivney na Wspomożenie Powołań w Kanadzie Fundusz na Refundacje dla Rycerzy Kolumba na Wspomożenie Powołań w Kanadzie (RSVP) Fundusz Rycerzy Kolumba na Wspomożenie Powołań (RSVP) Fundacja „Matki Boskiej z Guadalupe” na Studia Wyższe dla Księży z Meksyku (Papieskie Kolegium Meksykańskie w Rzymie) OGÓŁEM NA FUNDACJE WSPOMAGAJĄCE POWOŁANIA

FUNDUSZ PODSTAWOWY (Corpus)

DOTACJE W ROKU BIEŻ

SKUMULOWANE DOTACJE

$1 500 000

$73 750

$773 750

400 000

16 000

484 243

3 200 000

140 000

3 405 216

125 000

31 860

600 000

36 000

399 023

600 000

42 500

728 214

5 000 000

177 500

3 481 329

800 000

35 000

529 250

625 000

27 358

498 458

4 000 000

572 142

8 163 866

700 000

45 500

612 203

$17 550 000

$1 165 750

$19 107 412

FUNDACJE EDUKACYJNE Fundacja Kolgium im. Alberta Wielkiego Fundusz Stypendialny im. Artura F. i Anny Battistów Fundusz Dwóchsetlecia Amerykańskiego Episkopatu Fundusz Powierniczy na Stypendia im. Biskupa Charlesa. P. Grecco Stypendia na Studia w Katolickim Uniwersytecie w Ameryce Fundacja im. Anthony La Bella Fundacja na Stypendia im. Percy Johnsona Fundacja Pamięci Ks. McGivney na rzecz Nowych Inicjatyw w Edukacji Katolickiej Fundusz Stypendialny „Pro Deo and Pro Patria” Rycerzy Czwartego Stopnia w Kanadzie

♦ 30 ♦

$150 000

$9 500

$286 559

1 584 495 2 000 000

91 262 140 000

764 238 2 757 619

105 000

2 000

69 082

500 000 20 223 353 000

19 920 19 500 22 792

2 033 195 94 500 362 542

1 000 000

100 000

2 804 444

1 000 000

75 390

982 018


FUNDACJA

FUNDUSZ PODSTAWOWY (Corpus)

Fundusz Stypendialny „Pro Deo and Pro Patria” Rycerzy Czwartego Stopnia 3 000 000 Edukacyjny Fundusz Powierniczy im. Francisa P. Matthewsa i Johna E. Swifta 1 000 000 Fundusz Stypendialny im. Franka L. Goulare 100 000 Fundusz Stypendialny na Studia w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II 1 054 738 Fundusz Stypendialny im. Johna W. Devitta (Rycerzy Czwartego Stopnia) 3 124 604 Stypendia Meksykańskie — Fundusz Wspierania Katolickich Szkół Średnich w Regionie New Haven 500 000 Stypendia Filipińskie — Fundacja Papieskiego Instytutu Studiów nad Średniowieczem 250 000 Stypendia Portorykańskie — Fundusz Stypendialny im. Virgila C. i Ann Dechant 422 538 OGÓŁEM FUNDACJE EDUKACYJNE $16 346 609

DOTACJE W SKUMULOWANE ROKU BIEŻ DOTACJE 315 600

6 392 826

236 861 6 750

4 859 818 39 000

13 000

76 100

205 500 3200

1 641 750 79 145

34 994 18 000

633 348 149 341

13 433 8 000 24 500 $1 539 482

209 186 105 000 167 500 $24 507 211

$1 000 000 150 000 17 403 452

$58 200 100 000 612 696

$1 438 284 416 800 8 797 289

1 000 000 481 425 — 1 500 000 1 349 875

— 750 4 311 — 1 212 458

973 685 94 324 3 197 327 — 20 904 797

1 000 000 900 000

70 000 100 000

1 570 900 2 324 964

2 500 000 3 643 535 25 000 000 $57 928 287

149 625 64 593 1 600 000 $4 092 633

120 653 15 217 44 715 000 $86 692 077

RÓŻNE FUNDACJE Fundusz im. Biskupa de Laval Fundusz Inicjatyw Katolickich w Kanadzie „Fundusz Krzysztofa” Fundusz na rzecz Wolności Religijnych Rycerzy Czwartego Stopnia Ogólny Fundusz Filantropijny Fundusz na Utrzymanie Miejsc Historycznych Fundacja Szpitala „Św. Rafaela” Woski Fundusz Pomocy Społecznej Fundusz Pamięci Lukea E. Harta na rzecz Bazyliki Narodowego Sanktuarium pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Archidiecezja Polowa Sił Zbrojnych Fundacja Centrum Kulturalnego im. Papieża Jana Pawła II Fundacja „Zjednoczeni w Dobroczynności” Fundusz „Namiestnik Chrystusa” OGÓŁEM RÓŻNE FUNDACJE FUNDUSZ PODSTAWOWY DOTACJE W ROKU BIEŻĄCYM SKUMULOWANE DOTACJE OGÓŁEM

$91 824 896 $6 797 865 $130 306 700

♦ 31 ♦


SPRAWOZDANIE NAJWYŻSZEGO RYCERZA

2009 NAJWAŻNIEJSZE INFROMACJE NT. FINANSÓW I DZIAŁALNOŚCI BRATNIEJ PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (w mil.) Koniec roku obrachunkowego (31 grudnia) Premie i opłaty Dochód z inwestycji netto PRZYCHODY OGÓŁEM

$

1 000 793 1 793

$

$

$

365 685 245 1 295

$

951 763 1 714

$

$

392 710 266 1 368

ZYSKI PRZED WYPŁACENIEM DYWIDEND

$

425

$

419

ZWROTY KOSZTÓW CZŁONKOM

$

312

$

364

Zyski netto z operacji bieżących Zyski kapitałowe netto ZYSK NETTO OGÓŁEM

$

113 (102) 11

$

55 34 89

$

$

$

Rezerwy na wypłaty Niewypłacone refundacje dla członków Inne płatności PASYWA OGÓŁEM (z wyjątkiem AVR)

$

Rezerwa na przekwalifikowanie aktywów (AVR) Nadwyżki NADWYŻKI OGÓŁEM I AVR PASYWA OGÓŁEM I NADWYŻKI

$

Nowe polisy ubezpieczeniowe na życie Certyfikaty ubezpieczeniowe w mocy Polisy na życie w mocy Wskaźnik kontynuacji ubezpieczeń Wskaźnik wypłacalności (aktywa/pasywa) NA KONIEC ROKU (31 XII) Wpłaty na cele dobroczynne Ilość godzin przepracowanych NA DZIEŃ 30 VI Ilość rad Ilość członków

$

2007

Wypłaty świadczeń Zwiększenie rezerw na wypłaty Prowizje i koszty WYPŁATY I KOSZTY OGÓŁEM

PODSUMOWANIE BILANSOWE (w mil.) Na 31 grudnia Obligacje i krótkoterminowe inwestycje Pożyczki terminowe Akcje zwykłe i uprzywilejowane Inne aktywa AKTYWA OGÓŁEM

♦ 3

2008

$

$ $ $ $

$

12 326 721 573 431 14 051

$

11 997 309 122 12 428

$

4 1 619 1 623 14 051

$

6 674 1 668 70 052

$

$

$

$ $

$

12 350 691 584 389 14 014 11 516 369 234 12 119 144 1 751 1 895 14 014 6 564 1 651 66 077

96.5%

96.6%

113.0%

114.3%

$ 150 036 865 68 783 653

$ 144 911 781 68 695 768

13 706 1 785 393

13 485 1 763 182


www.kofc.org

Sprawozdanie Najwyższego Rycerza  

127 Najwyższa Konwencja ♦ Phoenix, Arizona ♦ 4 sierpnia, 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you