City Magazine Maastricht / regio

Page 1

7e JAARGANG

wonen werken genieten

2022

CITY

Maastricht Region

70

M NEETIS GRAEE! M

INTERVIEW

PAUL TEN HAAF NEEMT AFSCHEID BIJLAGE

KINDERBOEKENWEEK INTERVIEW

MARK JANSSEN TERUGBLIK

FESTIVAL MAAS! En verder o.a.: Uittips, Jubileum Bosch, Boeken en Muziek tips, RTV Maastricht, Paul Block Kinderbrillen, Inspiratiehuis, Broedkas, Column Vivianne Rijnders en nog veel meer……

HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE !


#posifiets?!

Ben jij al #posifiets? Wie vaker op de fiets stapt en de auto laat staan, kiest voor gezondheid, voor schone lucht en een goed bereikbare binnenstad. Tegelijkertijd zorgen de soms met tientallen lukraak geparkeerde fietsen in de winkelstraten voor overlast, onveilige situaties en onderlinge irritaties. #posifiets zet in op vaker fietser, veilig fietsen én veilig stallen.

#posilekkuetro zondera

Blij #Posifiets is fietsen op zo’n manier dat je er zelf blij van wordt én niemand anders tot last bent. Dus ook: de stoep vrijhouden. Fietsen met je hoofd in de wind in plaats van in je telefoon. Winkels centrum open? Dan graag lopen. En gun je oude fiets een tweede leven door hem weg te geven.

Van en voor de stad

Goed voor josut,ad goed voor de

Inzetten op steeds betere fietsfaciliteiten, zorgen voor goede informatie, samenwerkingen aangaan en handhaven wanneer het echt niet anders kan. Dát zijn de pijlers van #posifiets. Een aanpak waartoe gemeente Maastricht en de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar in 2021 het initiatief namen en die in het Nederlands en Engels wordt uitgevoerd. Een jaar later wordt de aanpak steeds meer een ván en vóór de stad. Universiteit Maastricht, studentenorganisaties, ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken, bewoners en belangenorganisaties zoals Stichting Samen Onbeperkt. Allemaal doen ze mee en zetten zich in voor bijvoorbeeld veilig stallen van fietsen en ruimte voor iedereen.

“Hou altijd een meter vrij op de stoep! Iets dat niet alleen studenten wel eens vergeten.” Paul Hellebrekers Stichting Samen Onbeperkt

In de volgende editie van City Magazine méér over #posifiets. Alvast meer weten en bijvoorbeeld genieten van aanbiedingen van lokale ondernemers speciaal voor fietsers? Check posifiets.nl


Deze maand

COLOFON UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96 CITY MAGAZINE MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl 7e jaargang, nummer 70 Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied REDACTIE Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Centrum Management Dymphy Swakhoven

4 De Ontmoeting 6 Business Link Builders 11 Bijlage: Kinderboekenweek 2022 16 Interview Mark Janssen 27 Column Vivianne Rijnders

FOTOGRAFIE Peter van Hooren Ronald van den Hoven Jean Pierre Geusens ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren COVERFOTO Hugo Thomassen

28 Terugblik Festival MAAS! '22

28

30 RTV Maastricht 12 Fotoverslag Kessels GP '22

16

INTERNET & SOCIAL MEDIA Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl VORMGEVING & DRUK

11

www.andi-printsolutions.com AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eerstvolgende uitgave verschijnt op 28 oktober 2022

28 CITYMAGAZINE Maastricht

|3


Peter van Hooren FOTO'S

Vivianne Rijnders TEKST

de Ontmoeting... In onze nieuwe serie 'de Ontmoeting' praten we om de maand met een inwoner van Maastricht die op dat moment volop in de aandacht staat. Of volop aandacht verdient. Onze Ontmoeting vindt altijd plaats bij Van Wijck, de gezellige zaak in Wyck – vlakbij Station Maastricht – waar het altijd prettig vertoeven is om iets te drinken of te eten, een krantje te lezen of juist lekker bij te praten. En bijpraten doen we in onze eerste Ontmoeting met CENTRUMMANAGER

Paul ten Haaf

4 | CITYMAGAZINE Maastricht


Na twaalf jaar aan het roer te hebben gestaan van CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT, vindt PAUL TEN HAAF het tijd worden voor wat meer balans en rust in zijn leven. "Vanaf het begin was het intensief, je bent er 24/7 mee bezig. Naast 'werk' doe je dit ook met je hart, anders red je het niet," zegt Paul. "Toen ik als centrummanager begon, had ons land te maen op zondag ga ik altijd fietsen. De stilte in de stad, ook ken met de gevolgen van de bankencrisis en was de start, toen ik tijdens de lockdown door het centrum fietste, ging economisch gezien, niet in een sterke periode. Vanaf 2016 me niet in de koude kleren zitten. Vooral omdat je er niets ging het weer beter. Door de jaren heen zie je een golfaan kunt doen en ik kan niet tegen machteloosheid. Voor beweging van goede en slechte tijden, maar desondanks ons als Centrummanagement waren veiligheidsmaatregekan ik stellen dat we heel veel hebben kunnen realiseren len treffen en de winkels en de horeca zoveel mogelijk in de afgelopen jaren," vertelt een bevlogen Paul. "Mijn faciliteren, het enige wat we konden doen. Rationeel lukte eerste zichtbare activiteit in Maastricht was de sfeerverdat prima, ik deed de dingen die ik moest doen, maar lichting rond de feestdagen. Daar hebben we in 2010 emotioneel raakte me dat enorm. In die periode was alles samen met alle ondernemers groots mee uitgepakt. Die erop gericht om de stad door de crisis heen te loodsen, samenwerking is de kracht van Centrummanagement. In wat we overigens deden met een niet eerder vertoonde je eentje lukt het niet maar dankzij de welwillendheid van eendracht tussen gemeente, ondernemers en bewoners. de ondernemers om samen Maar ik bedacht me ook dat op te trekken, én door een ik daarna mijn leven anders Paul ten Haaf: goede relatie met de gezou gaan inrichten, zou gaan meente Maastricht, hebben zorgen voor meer balans. Ik we veel bereikt. Denk onder stop zeker niet met alles. andere aan de mogelijkheid Stichting Cultura Mosae heb om te kunnen winkelen op ik in 2016 zelf opgericht en zondag, de verfraaiing van daar blijf ik actief voor. We de Koestraat, Oeverwal/ hebben daar al fantastisch Cörversplein en de evenemooie dingen mee bereikt menten die we zijn opgestart zoals Route de Soleil en en er liggen nog kansen voor de stad om dit verder uit te Borrelnoten zomerconcerten. Wij hanteren vijf criteria bouwen. Kleine opdrachten die toegevoegde waarde crewaaraan we onze plannen en ideeën toetsen om tot een ëren -en die ik vooral leuk vind om te doen- neem ik nog besluit te komen: Hebben we überhaupt een goed idee? aan en ik zal ook geregeld bij mijn zoon verblijven, die Kunnen we er draagvlak voor krijgen? Is het het juiste mohet fietsbedrijf Clips Mallorca Cycling heeft. We hebben ment? Niet onbelangrijk: krijgen we het financiële plaatje daar een appartement en kunnen er straks regelmatig wat rond en tot slot: hebben we er zelf tijd voor? Als we één langer verblijven. Ik wil mijn dagen zinvol blijven invullen, vinkje niet kunnen zetten, doen we het niet. Alleen aan maar wel met meer tijd voor mezelf en leuke dingen. Dat het criterium 'tijd' geven we te vaak toe, dan denken we noem ik balans." 'dat gaat ons nog wel lukken.' Niet altijd even verstandig want in feite zijn we 'maar' een kruidenierswinkeltje met SAMENWERKING IS IN DEZE STAD CRUCIAAL een paar mensen, dus wat we aanpakken moet -eigenlijkIs er al iets bekend over jouw opvolging? "Ik heb altijd teop alle vijf die pijlers leunen." gen de Raad van Toezicht gezegd dat ik een half jaar van tevoren zou aangeven als ik zou willen stoppen," legt Paul IK KAN NIET TEGEN MACHTELOOSHEID uit. "Inmiddels loopt het proces van opvolging. Het toeZoveel enthousiasme en dan toch een punt erachter zetval wil dat Richard Loomans, lang voorzitter van de stichten? "Ja," beaamt Paul. "Af en toe een moment inbouwen ting, net zijn tweede termijn als voorzitter had afgerond. van reflectie heeft mij tot dit besluit gebracht. "Ik ben nu We besloten om eerst voor een nieuwe voorzitter te zorzevenenzestig jaar, sinds anderhalf jaar opa en COVID gen, deze is inmiddels gevonden in de persoon van Theo heeft ook een rol gespeeld. Ik heb dat als een heftige peThuis. Nu is het tijd voor de nieuwe centrummanager. riode ervaren. We woonden in die tijd op het Volksplein Voor het invullen van de vacature is een extern bureau

mening

EEN IS PRIMA, MAAR HET EIGEN GELIJK BESTAAT NIET

CITYMAGAZINE Maastricht

|5


Ontmoeti ingeschakeld, met als inzet het besluit over de kandidatuur eind september te nemen. Met in acht neming van een opzegtermijn zou de nieuwe centrummanager in november kunnen beginnen. Ik stel me voor dat ik haar of hem nog een tijdje 'bij de hand neem', zodat het rond de jaarwisseling voor mij echt klaar is." Wat zou Paul zijn opvolger willen meegeven? "Dat je dit werk met je hart moet doen. Je moet je ervan bewust zijn dat het verweven wordt met je leven. En blijf dicht bij jezelf, blijf authentiek. De inrichting van het werk is aan haar of hem, samen met de Raad van Toezicht, maar samenwerking is in deze stad cruciaal. Dat is de rode draad en dat moet wel in je zitten. Een mening hebben is prima, maar het eigen gelijk bestaat niet. Centrummanagement als instituut kan in haar eentje niet zoveel bereiken, je zult het sa-

6 | CITYMAGAZINE Maastricht


ing... men moeten doen. Ook moet je altijd vooruitkijken, als je alleen met vandaag bezig bent, ben je te laat. Zorg voor aandacht voor al je stakeholders, de bewoners zijn daar een voorname partij in. Op cultureel gebied organiseren we heel veel voor de bewoners, dat is belangrijk."

MAASTRICHT IS EEN BIJZONDER KRACHTIGE STAD, MET VIER ENORM STERKE PILAREN Als je over vijf jaar terugblikt, wat hoop je dat Centrummanagement dan heeft bereikt? Paul denkt even na. "Hoewel corona een onzekere factor blijft, lijkt de pandemie op zijn retour. Ik dacht dat ik mijn functie onder een goed gesternte zou kunnen overdragen. Nu verkeren we echter in een situatie van internationale spanningen en torenhoge inflatie, weer niet gemakkelijk. Maar we moeten ons niet gek laten maken door hoogconjunctuur en laagconjunctuur, dat is een golfbeweging van alle tijden. Maastricht is een bijzonder krachtige stad met een universiteit, Brightlands en veel kennisinstellingen. Het centrum kent vier enorme sterke pilaren: de monumentaliteit van de stad, heel goede horeca, fijne winkels en een prachtig cultuuraanbod. Dat maakt onze stad zo mooi om er te wonen, ondernemen, studeren en recreëren. Maastricht moet vooral blijven investeren in kennis en kwaliteit. Maastricht kan uitgroeien tot hét medisch innovatie- en kenniscentrum van Nederland en op die manier werken aan de gezondheid van morgen. Door te blijven investeren in kwaliteit kan Maastricht zich onderscheiden van andere steden. Maastricht staat hoog aangeschreven, ook bij institutionele beleggers. Dat win je alleen met kwaliteit."

Welkom bij Van Wijck. Bij ons kun je puur genieten van ontbijt, koffie, lunch, high tea, borrel en take away. Al onze producten zijn homemade, met oog voor detail en vol verse ingrediënten. Van Wijck is iedere dag open van 8 tot 18 uur. Voor meer informatie kun je terecht op www.puurvanwijck.nl en Instagram @puurvanwijck.

Nice to meet you!

All day breakfast

Terugblikkend op twaalf jaar

Centrummanagement kan Paul alleen

maar constateren dat hij bevoorrecht is dat hij dit zo lang heeft mogen doen en de ruimte heeft gekregen om het op zijn eigen manier in te richten. "Ik had een

WAT BIJZONDER IS AAN VAN WIJCK? Je kunt er de hele dag door – tussen 8 en 18 uur – ontbijten. Van een compleet ontbijt of gezonde bowl en yoghurt tot overheerlijke eiergerechten en pancakes. En heb je een allergie? Laat het ons weten, dan houden we daar rekening mee!

grote gunfactor in deze stad, maar alles wat er is bereikt, is te danken aan die rode draad; de samenwerking. Juist in die samenwerking kun je afstand doen van je eigen gelijk en het overstijgend belang centraal stellen. Dan kun je elkaar vinden

CHECK ONS MENU

en dát leidt tot het optimale resultaat."

Van Wijck, Wycker Brugstraat 28, Maastricht


Business Link Builders (BLB) is een Maastrichts ondernemersnetwerk, gelinkt aan regionale organisaties, branches en ondernemersverenigingen. BLB-leden krijgen in één klap een interessant netwerk, daaruit voortvloeiende opdrachten en toegesneden ondersteuning van onder meer een Euregionale desk. Daarnaast mogen ze gebruik maken van flexibele werk- en vergaderruimtes in het sfeervolle stadspand. Kortom: bij BLB worden ondernemers op al hun zakelijke wenken bediend. In deze serie stellen we elk kwartaal een BLB-lid voor. Dit keer:

MEDIATOR EN LEUGENDETECTIE-EXPERT

Jeroen Ketelaars VAN HET NEDERLANDS CONFLICTINSTITUUT.

8 | CITYMAGAZINE Maastricht


TEKST

Dymphy Swakhoven

FOTO'S

Peter van Hooren

Conflict - veel mensen schrikken alleen al van het woord. Toch gaat het vaak meer om tegengestelde belangen, aldus JEROEN KETELAARS van het NEDERLANDS CONFLICTINSTITUUT. Deze professionele conflictoplosser leidt, samen met zijn team van conflictexperts, conflicten in goede banen met mediation, bedrijfsbegeleiding en - zo nodig - leugendetectie.

Of het nu gaat om een conflict in de zakelijke, arbeidsof persoonlijke sfeer, mediation kan in veel gevallen uitkomst bieden. Daar is lang niet iedereen zich van bewust. Aan het woord is Jeroen Ketelaars, grondlegger van het Nederlands Conflictinstituut. Hij ziet het keer op keer bij bedrijven. "Wist je dat maar liefst 65% van de ziekmeldingen eigenlijk draait om een arbeidsconflict? Problemen met een manager, een werknemer die zich niet senang voelt binnen de organisatie, het gevoel niet gewaardeerd te worden. Maar al te vaak eindigt dit in ontbinding van het arbeidscontract. Maar ontslag kost veel tijd en geld en het is lang niet altijd eenvoudig om vervanging te vinden. Terwijl er vaak nog een hoop te redden valt. Mediation kan dan een ideale interventiemogelijkheid zijn." VOORKOMEN IS BETER Zijn werk - conflicten managen - is in feite een verdieping van de organisatiepsychologie, zegt hij. "Bij bedrijven ontstaan vaak problemen door sociale dilemma's, doordat bevoegdheden niet goed verdeeld zijn of onvoldoende diversiteit in de personeelsorganisatie zit. Of er wordt vooral vanuit kosten gedacht en niet vanuit wat mensen kunnen opleveren. Vaak word ik pas ingeschakeld als de boel al in de fik staat. Terwijl het veel verstandiger is om, op het moment dat je iets in een dossier wilt noteren, een conflictexpert in te schakelen. Dat kan een hoop ellende voorkomen." ELKAAR HELPEN SCHEIDEN Ook bij scheidingen, waarbij emoties niet zelden torenhoog oplopen, kan mediation van grote waarde zijn. "Je kunt 'elkaar helpen scheiden', al is de situatie nog zo emotioneel of ingewikkeld. Het kan lastig zijn de zakelijke kant - verdeling van spullen, alimentatie, eventuele aandelen - los te zien van de gevoelskant. Een onpartijdige professional helpt dan om zaken in perspectief te blijven

zien. Wat heb je eraan om het bedrijf van je ex-partner te ruïneren door een torenhoge uitkoopsom als dat ook je kinderen benadeelt? Het is slimmer om een goede balans te vinden." WAAR OF NIET? Een spannend onderdeel van zijn dienstverlening is leugendetectie en opsporing. Ketelaars is een internationale autoriteit op dit gebied en wordt regelmatig ingeschakeld voor het screenen van personeel op belangrijke posities en het trainen van gezagsdragers, zodat die hun werk beter kunnen doen. Niet zelden gaat het daarbij om zware criminaliteit of terrorisme. "Op die leugendetectie slaat altijd iedereen op aan," lacht hij. "We hebben allemaal dat beeld van die spannende film voor ogen. Toch wordt dit meer en meer ook voor 'gewone' zaken ingezet, bijvoorbeeld als onderdeel van een pre-employment screening om bijvoorbeeld onwaarheden uit het CV van een kandidaat te halen. 75% van de CV's bevat minstens één leugen, 25% zelfs drie of meer. En een verklaring van goed gedrag kan natuurlijk ook betekenen dat je nooit gepakt bent. Ook hierbij geldt: pak mogelijke problemen vroegtijdig aan, voordat ze uit de hand lopen."

Voor meer informatie ga naar: www.businesslinkbuilders.nl of scan de bijgaande QR Code.

CITYMAGAZINE Maastricht

|9


Beks Interieur is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres voor gordijnen & raamdecoratie, vloeren en buitenzonwering. Beks Interieur is een veelzijdige interieur stylist in Maastricht en omgeving. We adviseren zowel de particuliere als de zakelijke markt. Zo ligt ons specialisme voor een groot deel in het smaakvol inrichten van uw woning. Maar ook verschillende hotels, zorginstellingen en horeca voorzien wij van een professioneel interieuradvies op maat. Uw wensen staan voorop en wij sluiten onze kennis hierop aan.

dat behangt pas fijn Frankenstraat 143-145 6224 GM Maastricht info@joheutsverf.nl tel.: 043 - 362 08 50

De Behangspecialist

Met de nodige kennis en ervaring komen onze gespecialiseerde vakmensen bij u meten en adviseren.

www.beksinterieur.nl

Akersteenweg 49 - 6226 HR Maastricht T 043 35 60 909 - info@beksinterieur.nl

Passend interieuradvies op maat aan huis Maak nu een afspraak!

Openingstijden Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

RAAMDECORATIE - GORDIJNEN - VLOERBEDEKKING PVC - LAMINAAT - BUITENZONWERINGFEEST WAAR IEDEREEN VROLIJK VAN WORDT! Het grootste boekenfeest voor kinderen en (groot)ouders is weer in aantocht, dat wil je niet missen! Van 5 tot en met 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar maken wij van de winkel één grote jungle met als thema GI-GA-GROEN. We halen buiten naar binnen en organiseren heel veel evenementen die alles te maken hebben met de natuur. Bekijk bijvoorbeeld de bijzondere expositie van Mark Janssen over dieren en hun emoties, of bezoek op woensdagmiddag 5 oktober de opening van de Kinderboekenweek samen met niemand minder dan Andy Griffiths, de auteur van de 'Waanzinnige Boomhut'- reeks. Leer op verschillende manieren en op verschillende plaatsen in Maastricht van alles over onze GI-GA-GROENE wereld. Samen vieren we het leukste feest van Nederland!

GI-GA-GROENE ACTIVITEITEN Tijdens de Kinderboekenweek vind je op verschillende plaatsen in Maastricht activiteiten die alles met het thema van dit jaar te maken hebben. Van voorleesuurtjes tot exposities en workshops waarbij je lekker met je handen kan werken. Creëer jouw eigen verhaal met waskrijtjes of leer dieren met emoties tekenen. Liever aan het knutselen? Ga dan pompoenen versieren of dinosauruseieren maken! Tijdens deze GI-GA-GROENE Kinderboekenweek is er voor alle kinderen iets te beleven!


ONTMOET ANDY GRIFFITHS: DE SCHRIJVER VAN HET KINDERBOEKENWEEKGESCHENK Tijdens de Kinderboekenweek ontvang je bij besteding vanaf €12,50 aan kinderboeken gratis het Kinderboekenweekgeschenk 'Waanzinnige boomhutverhalen'. Het geschenk is dit jaar geschreven door niemand minder dan Andy Griffiths. Schrijver Andy Griffiths woont met zijn vrouw Jill in Melbourne, maar is tijdens de Kinderboekenweek speciaal te gast bij Boekhandel Dominicanen! Hij zal de Kinderboekenweek op woensdag 5 oktober om 14.30 uur feestelijk openen. Natuurlijk zal vertaler van de waanzinnige boomhutboeken, Edward van de Vendel, ook aanwezig zijn. Dit wil je niet missen! De waanzinnige boomhut van Andy en Terry blijft maar groeien. Heel wat van hun avonturen waren te WAANZINNIG om op te schrijven… maar nu niet meer! In welk dier verandert Terry Andy met zijn toverstaf? Hoe krijg je een stoel uit je neus op Stoel-in-je-neusdag? Wie kan tot in de ruimte springen tijdens de grote sprongen-springwedstrijd? Welk spelletje spelen Andy en Terry op de heel, heel regenachtige dag? Wat ruimt de supertopper-zuigeropper allemaal op? Waar wacht je op? Kom naar boven!

VOOR DE KLEINSTEN: EEN PRIKKELEND PRENTENBOEK Voor de jongste kinderen maakt Marije Tolman het Prentenboek van de Kinderboekenweek. In 'Egalus' leven we mee met de aandoenlijke held Egalus, die niet van drukte houdt en ons wijst op de mooie natuur om ons heen. Een prentenboek van groot formaat, voor een klein prijsje! 'Egalus' koop je tijdens de Kinderboekenweek voor slechts €8,25.

EEN JUNGLE IN DE BOEKHANDEL Bezoek jij Boekhandel Dominicanen tijdens de Kinderboekenweek? Dan weet je niet wat je ziet! We halen het GI-GA-GROENE buiten naar binnen en je zult terecht komen in een ware jungle vol planten, dieren en oerwoudgeluiden… Spot de kleine aap die probeert te klimmen van de lp's naar de Engelse boeken of maak kennis met onze GI-GA-GROTE giraf! Zodra je binnenkomt waan je je op expeditie. Vind jij succesvol de weg van de ingang naar de kinderboeken? Het pad is niet te missen, maar pas op voor wilde dieren onderweg!

BOEKHANDELDOMINICANEN.NL

CITYMAGAZINE Maastricht

| 13


ACTIVITEITEN

Wellicht een foto van Mark Janssen erbij (zie foto's)

5 TOT 29 OKTOBER

EXPOSITIE MARK JANSSEN

Tijdens de gehele Kinderboekenweek (en daarna) exposeert Mark Janssen bij Boekhandel Dominicanen. Hij presenteert acht uitvergrote illustraties uit het boek 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet', dat samen met Lotte Stegeman tot stand is gekomen. Deze natuurgetrouwe illustraties tonen dieren en hun emoties. Kun jij zien hoe de hond, de aap en de octopus zich voelen? WAAR: Boekhandel Dominicanen TOEGANG: Gratis

WOENSDAG 5 OKTOBER 15.30 UUR

OPENING DOOR ANDY GRIFFITHS

Woensdag 5 oktober om 15.30 uur wordt de Kinderboekenweek bij Boekhandel Dominicanen geopend door niemand minder dan Andy Griffiths! Andy schreef de razend populaire 'Waanzinnige boomhut'-reeks én het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. Hij woont helemaal in Australië, maar komt speciaal voor de Kinderboekenweek naar Nederland. Vertaler Edward van de Vendel zal ook aanwezig zijn om het evenement live te vertalen, zodat het voor iedereen verstaanbaar is. WAAR: Boekhandel Dominicanen TOEGANG: Gratis

ZATERDAG 8 OKTOBER 14.00 – 16.00 UUR

TEKENWORKSHOP DOOR MARK JANSSEN

Mark Janssen bezoekt Boekhandel Dominicanen op zaterdag 8 oktober om 14.00 uur voor een tekenworkshop voor kinderen naar aanleiding van het boek 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet'. Na een korte introductie van het boek vertelt hij, aan de hand van de uitvergrote illustraties in de expositie, over de dieren die hij zelf getekend heeft en leert hij de kinderen om zelf boze, blije of verdrietige dieren te tekenen. WAAR: Boekhandel Dominicanen TOEGANG: Gratis

ZATERDAG 8 OTKOBER 11.00 – 12.00 UUR

POMPOEN VERSIEREN OF SPEELDEEG MAKEN (4+)

Halloween komt eraan, maak jij jouw pompoen sprookjesachtig of eng? Leef je uit en neem jouw versierde pompoen mee naar huis. Liever aan de slag met je eigen speeldeeg? Dit kan ook. Neem je speeldeeg mee naar huis, maar ssst… vertel niemand het geheime recept! In de tussentijd kunnen ouders/begeleiders hun zintuigen prikkelen tijdens de 'senses challenge'. WAAR: Universiteitsbibliotheek/Tapijn TOEGANG: Gratis AANMELDEN: https://bit.ly/KinderboekenweekUM


TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK IS ER WEER HEEL WAT TE BELEVEN IN MAASTRICHT. VOLG EEN TOFFE WORKSHOP, LAAT EEN BOEK SIGNEREN OF DROOM WEG TIJDENS EEN VOORLEESUURTJE. ZONDAG 9 OKTOBER 14.00 – 15.00 UUR

ONGELOFELIJKE DINO DAG (4+)

Kom je kijken en luisteren naar verhalen over ongelofelijke dino's? Aansluitend zal er een workshop plaatsvinden om zelf een dinosaurus ei te maken! WAAR: Natuurhistorisch Museum Maastricht TOEGANG: Gratis AANMELDEN: Reserveer een plekje bij het museum, museum@maastricht.nl of via 043 350 54 90

ZATERDAG 15 OKTOBER 14.30 UUR

PRESENTATIE ESTHER WALRAVEN & WILFRIED IVENS

Wetenschappers Esther en Wilfried zijn zaterdag 15 oktober aanwezig bij Boekhandel Domincanen voor een hele leuke activiteit voor kinderen van 8-12 jaar. De activiteit wordt georganiseerd naar aanleiding van het boek 'Waarom je schoenafdruk groter is dan je schoenmaat'. Doe mee met een toffe wetenschapsquiz of volg een mini-college! WAAR: Boekhandel Dominicanen TOEGANG: Gratis AANMELDEN VERPLICHT: promotie@boekhandeldominicanen.nl

ZATERDAG 15 OKTOBER

DE KLEINE IJSBEER OP BEZOEK

Zaterdag 15 oktober zal de Kleine IJsbeer 'vrij' rondlopen in onze winkel. Je kunt met de Kleine IJsbeer op de foto, een praatje maken of natuurlijk een knuffel geven. Deel je foto met de IJsbeer op social media, tag ons en wie weet win jij een ijsberenboekenpakket! WAAR: Boekhandel Dominicanen TOEGANG: Gratis

ZATERDAG 15 OKTOBER 11.00 – 14.00 UUR

JUFFROUW VAN DALE VERTELT VERHALEN (3+)

Juffrouw Van Dale is een echte voorleesjuf, ze woont in de bibliotheek en soms, heel soms komt ze tevoorschijn om zomaar een verhaaltje voor te lezen. Dit keer gaat ze voorlezen uit het boek Beertje en de apenstreken. WAAR: Theater Kumulus Voorstelling georganiseerd door Theater aan het Vrijthof. Meer INFORMATIE en TICKETS via www.theateraanhetvrijthof.nl of via 043 350 55 55

ZATERDAG 15 OKTOBER 12.00 EN 15.00 UUR

ELKE TEKENING IS EEN VERHAAL, JOUW VERHAAL! (3-6 JAAR)

Ben jij naar de voorstelling geweest van Juffrouw Van Dale? Kom dan meedoen met de tekenworkshop intuïtief tekenen door Marianne Eussen van 'Kleur met je hart'. Je gaat creatief aan de slag met waskrijtjes op papier. WAAR: Kumulus theater TOEGANG: € 7,50 (ouder en kind) TICKETS: bij de klantenservice van Centre Céramique, klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00

ZATERDAG 15 OKTOBER 14.00 – 15.00 UUR

DE DRAAD VAN ALEXANDER (6+)

Kunstenaar Alexander heeft een draad. Daarmee kan hij alles maken wat hij in zijn hoofd ziet: een danseres of een gevaarlijk monster. Maar hoe kan hij deze figuren laten bewegen, zomaar uit zichzelf? Een creatieve workshop waarbij je zelf ook aan de slag gaat om een mooi kunstwerk te maken naar aanleiding van het prentenboek van Sieb Posthuma. WAAR: Centre Céramique TOEGANG: € 7,50 (ouder en kind) TICKETS: bij de klantenservice van Centre Céramique, klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00

BOEKHANDELDOMINICANEN.NL CENTRECERAMIQUE.NLTEKST

IK STA TE POPELEN OM WEER MET EEN EIGEN VERHAAL AAN DE SLAG TE GAAN

SCHRIJVER EN ILLUSTRATOR MARK JANSSEN VESTIGDE ZICH NA ZIJN STUDIE AAN DE KUNSTACADEMIE TE MAASTRICHT IN 1997 ALS FULLTIME ILLUSTRATOR IN VALKENBURG A/D GEUL, WAAR HIJ EEN ATELIER AAN HUIS HEEFT. MARK MAAKT ILLUSTRATIES VOOR ZOWEL KINDER- ALS PRENTENBOEKEN, MAAR SCHRIJFT INMIDDELS OOK ZIJN EIGEN BOEKEN

Interview Mark Janssen

positieve

IK HOOP OP EEN BOODSCHAP In zijn atelier hangen prachtige prenten aan de muur. Het meest in het oog springend zijn de platen van de dieren uit het boek 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet' geschreven door Lotte Stegeman en door Mark schitterend geïllustreerd. Het boek, met een voorwoord van Jane Goodall, gaat over het gevoelsleven van dieren. Heel lang dachten mensen dat dieren geen emoties hadden. Maar niets is minder waar. Lotte Stegeman geeft een inkijkje in de emoties van dieren en samen met de ongelofelijke illustraties is dit een boek dat in iedere boekenkast een plaatsje behoort te veroveren.

Het thema van de Kinderboekenweek is 'Gi-ga-groen!' Het boek 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet' past er erg goed in. Voor Mark betekent dat een volle agenda. "Ik heb veel optredens samen met Lotte Stegeman in scholen en bibliotheken, die onder meer bestaan uit het geven van workshops waarin ik kinderen dieren wil laten tekenen met een emotie erin. Op zaterdag 8 oktober geef ik een workshop in Boekhandel Dominicanen. Daar exposeer ik ook met de originele prenten uit ons boek. Deze zijn, net als de reproducties, te koop.

Vivianne Rijnders

FOTO'S

Peter van Hooren

In 2016 maakte Mark succesvol zijn eerste eigen boek: 'Niets gebeurd'. Daarna volgden er nog een aantal en het laatste was 'Dromer', het prentenboek van de Kinderboekenweek 2021. In het afgelopen jaar is Mark bezig geweest met twee prachtige projecten; het eerder genoemde 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet' en 'Soms als ik een vlinder zie', een liedjesboek van Boudewijn de Groot en Jaco van der Steen. "Natuurlijk is het fantastisch om met iemand als Boudewijn de Groot samen te mogen werken, en ook het boek van Lotte Stegeman was een prachtig project," zegt Mark. "Maar eigenlijk sta ik te popelen om weer met een eigen verhaal aan de slag te gaan. De tijd is aangebroken dat ik kan kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit waardoor ik meer de diepte in kan. Ik heb heel eigen ideeën over verhalen, over wat ik wil zeggen, over de boodschap die ik erin wil verwerken, over de thema's waarmee ik aan de slag wil gaan." Wat vindt Mark van het thema van deze Kinderboekenweek? "Gi-ga-groen is een goed thema, met alles wat er speelt rond klimaat en milieu. Ik hoop dat de juiste boodschap wordt uitgedragen, een boodschap van positivisme en hoop, die de schoonheid van de aarde, de natuur en de dieren benadrukt. In mijn eigen boeken probeer ik ook altijd een positieve energie over te brengen. Ik spreek me daar soms helemaal niet in uit maar stuur slechts, om kinderen zelf een antwoord te laten geven en hun eigen gevoelens toe te laten. Mijn oeuvre is overigens niet alleen voor kinderen, stiekem wil ik iedereen bereiken om de positieve energie van de kunstenaar laten zien en voelen," zegt een bevlogen Mark Janssen.

DE EXPOSITIE VAN MARK JANSSEN IS TE ZIEN BIJ BOEKHANDEL DOMINICANEN VAN 4 TOT EN MET 29 OKTOBER. ZIJN WORKSHOP IS OP ZATERDAG 8 OKTOBER OM 14.00 UUR


KLEUTERS SPELEN HEEL GRAAG BUITEN! OVERAL IS WEL WAT NIEUWS TE ONTDEKKEN EN ELK SEIZOEN IS WEER ANDERS OM TE ZIEN. HOE KOMT HET DAT BLADEREN VERKLEUREN? WELK FRUIT GROEIT ER OP WELK MOMENT IN DE MOESTUIN? DIT ZIJN DE THEMATITELS VOOR DE KINDERBOEKENWEEK GROEP 1 EN 2:

Groep 1 en 2 DE BLAADJESDIEF Alice Hemming

EEKHOORN IS BOOS! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom, maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent... Dat er een BLAADJESDIEF rondloopt! Een grappig verhaal over een eekhoorn die enorm verbaasd is over de wisseling van de seizoenen. HARDCOVER | 32 PAGINA'S | €13,99

ANANSI DE SPIN STERKER DAN OLIFANT Iven Cudogham

Ken je Anansi de spin al? Hij is niet zo groot en ook niet zo sterk, maar wel heel slim…'Anansi de spin – Sterker dan Olifant' is het tweede boek over de ondeugende Anansi, een spetterende samenwerking tussen Iven Cudogham en Moldybyrd Studio. Een prentenboek waar het plezier, maar ook de maatschappelijke boodschap vanaf spat! HARDCOVER | 36 PAGINA'S | €14,99


EEN KREKEL IN MIJN SLAAPZAK Suzanne Weterings

Met je blote voeten op het gras, op je buik liggen kijken naar een mier, luisteren naar het gezoem van insecten, het plukken van de eerste rijpe framboos: buiten is er altijd iets te zien, horen, ruiken of proeven. Met haar versjes hoopt Suzanne Weterings kinderen te inspireren om meer en beter te kijken naar planten en dieren om hen heen. Want natuur is overal, in het bos, het park, je eigen tuin of balkon. Het is hartje zomer. Mijn voeten zijn zo blij. Ze mogen in hun blootje. Mijn schoenen hebben vrij.

DE MOESTUIN VAN HEER HERMELIJN EN KERELTJE KONIJN Erik van Os

HET BEGINT MET EEN ZAADJE Laura Knowles

Hoe is het mogelijk dat een klein zaadje het begin van zo'n grote boom kan zijn? Reis mee door de seizoenen en de jaren en zie hoe een zaadje eerst verandert in een klein boompje, en uiteindelijk in een machtige boom met takken en wortels die de hele pagina vullen. Dit prachtig uitgevoerde prentenboek heeft een omslag met goudfolie. Het binnenwerk is gedrukt op textuurpapier en de illustraties zijn gemaakt met een speciale etstechniek.

Heer Hermelijn begint een moestuin. Zaadjes in de grond. Gietertje water. Beetje mest. Veel geduld. Hoe moeilijk kan het zijn? Tja… dat valt toch nog niet mee met al die mollen, al die muizen al die duiven, rupsen, luizen. Maar gelukkig krijgt hij hulp van Kereltje Konijn… HARDCOVER | 40 PAGINA'S | €14,95

HARDCOVER | 32 PAGINA'S | €15,99

HARDCOVER | 56 PAGINA'S | €14,99

Persoonlijke tip van Joyce DE NEEHOORN EN DE SLANGZAAM Marc-Uwe Kling

Ze zijn er weer allemaal: de NEEhoorn, de WATbeer, de KUS MIJN KONT hond en prinsesje WELLES. Maar dit keer leer je ook de SLANGzaam kennen! Na een lange wandeling belandt de NEEhoorn in de dichte, donkere jungle waar de Slangzaam zich vreselijk hangt te vervelen. Maar welk avontuur de NEEhoorn ook voorstelt, de Slangzaam heeft er geen SSSSSSin in! HARDCOVER | 54 PAGINA'S | €15,99

BOEKHANDELDOMINICANEN.NL


KINDEREN IN GROEP 3 EN 4 ZIJN NET KLEINE ONDERZOEKERS, ZE ONTDEKKEN STEEDS MEER! HUN NIEUWSGIERIGHEID EN ONTWIKKELING IN BEGRIJPEND LEZEN MAKEN HEN AUTOMATISCH TOT BETROKKEN NATUURONTDEKKERS. MET DE VOLGENDE BOEKEN LEREN ZE DE NATUUR NOG BETER BEGRIJPEN!

Groep 3 en 4 HET SCHITTERENDE SAMEN BOEK Yuval Zommer

We horen allemaal bij de natuur en de natuur hoort bij ons allemaal. Wist je dat zeeotters elkaars hand vasthouden, net als mensen? Dat heremietkreeften ook een eigen huis hebben? En dat vlinders net als kinderen op tijd naar bed moeten? In 'Het schitterende samen boek' viert Yuval Zommer hoe de mens en de natuur op de meest bijzondere wijze verbonden zijn. HARDCOVER | 64 PAGINA'S | €16,99

DE BOOM MET HET OOR Annet Schaap & Philip Hopman

Een kleine jongen kan niet wachten om na schooltijd te vertellen wat hij die dag voor bijzonders heeft ontdekt. Maar zijn ouders zijn aan het werk en om hem heen heeft iedereen het te druk. Zelfs de vogels, insecten en honden in het park hebben geen tijd om naar hem te luisteren. Maar, ze vertellen hem over de allerhoogste boom van het park. Want wat de mensen niet weten, maar alle dieren wel, is dat er in de stam van de boom een oor zit. Een oor dat echt luistert… HARDCOVER | 56 PAGINA'S | €17,99


EEN TIJGER IN JE BED Bibi Dumon Tak, Ingrid & Dieter Schubert

Er was eens een tijger die sliep in een echt bed. Geloof je het niet? Toch is het zo! Bibi Dumon Tak schreef een boek voor kinderen die net kunnen lezen met waargebeurde verhalen en dingen die je moet weten als je een beetje wilt kunnen meepraten over tijgers. Bijvoorbeeld dat de huid van tijgers net zo gestreept is als de vacht. En dat een tijger in Rusland zijn slaapplek afstond aan een geit. Dat soort gave dingen. HARDCOVER | 64 PAGINA'S | €14,99

GEHEIMEN VAN HET WILDE WOUD: DE WONDEREN VAN HET BOS Mack van Gageldonk

Een betoverend boek vol prachtige foto's en leerzame info, waarin je de wonderen van het bos ontdekt. Bossen vind je over de hele wereld. Ze herbergen talloze buitengewone dier- en plantensoorten, die de meest wonderbaarlijke dingen kunnen. Weet je bijvoorbeeld hoe paddenstoelen koeriersdiensten vervullen, hoe zaden kunnen vliegen, hoe slim struiken zijn, hoe GI-GA een zwam kan worden of hoe een boom lekkere pannenkoekensiroop voor je maakt? Wandel mee door het wilde woud en ontdek de verborgen wonderen tussen het groen.

DE AARDE HEEFT JOU NODIG: WAT GEBEURT ER MET JOUW AFVAL? Philip Bunting

Denk jij er weleens over na wat er met je afval gebeurt zodra de vuilnislieden het hebben opgehaald? Dit boek laat je zien hoe afval ontstaat, waar het naartoe gaat én wat wij kunnen doen om de hoeveelheid afval te verminderen. Deze optimistische gids is eenvoudig en gemakkelijk: de eenvoud maakt dat ook jonge kinderen het verhaal begrijpen, en het is voor ons allemaal gemakkelijk om ernaar te handelen. De wereld heeft ons nodig om hem GI-GA-GROEN te houden! HARDCOVER | 32 PAGINA'S | €15,99

HARDCOVER | 67 PAGINA'S | €19,95

Persoonlijke tip van Joyce

DE ZOETE ZUSJES HELPEN DE NATUUR Hanneke de Zoete

Saar en Janna willen iets doen voor het milieu! In 'De Zoete Zusjes helpen de natuur' gaan ze aan de slag om de speelplek bij hen in de buurt te redden van bouwplannen. Want daar leven allemaal bloemen, vlinders en vogels, en Bram heeft er een geheime boomhut! Daarom verzinnen Saar en Janna een actieplan. Wil je weten wat ze gaan doen? Lees dan snel het nieuwe boek uit de 'Zoete Zusjes'-serie! HARDCOVER | 96 PAGINA'S | €14,99

BOEKHANDELDOMINICANEN.NL


KINDEREN UIT GROEP 5 EN 6 BEGINNEN DOOR VAKKEN ALS TECHNIEK EN AARDRIJKSKUNDE AL EEN EIGEN KIJK TE KRIJGEN OP HET THEMA 'NATUUR'. JUIST DOOR KINDEREN TE STIMULEREN MET INTERESSANTE KINDERBOEKEN ZULLEN ZIJ STEEDS MEER GAAN KIJKEN NAAR DE WERELD OM HEN HEEN ÉN MEER INTERESSE ONTWIKKELEN VOOR DERGELIJKE VAKKEN OP SCHOOL.

Groep 5 en 6 SILAS EN DE WOLF Selma Noort

Een spannend boek over Silas, die in een klein dorp in Het Zuiden gaat wonen en er nieuwe vrienden maakt. Rinke, die bazig is. En Johanna, die blind is. Hij gaat op avontuur in het bos. Silas' handen werden koud, maar hij merkte het niet. Hij dacht aan mama, die ene keer in de bus toen ze zei: 'Beloof dat je niet het bos ingaat, beloof het.' Hij had het beloofd. Maar Rinke was in het bos en ze ging iets heel stoms en gevaarlijks doen. 'Rinke!' schreeuwde hij. Johanna waarschuwt hem: 'Vertel aan niemand wat je in het bos hebt gezien, Silas!' HARDCOVER | 160 PAGINA'S | €15,99

HET GROTE REPTIELENBOEK Sterrin Smalbrugge

Een onweerstaanbaar reptielenboek voor kinderen boordevol weetjes, gave foto's en grappige illustraties. Sterrin Smalbrugge laat in 'Het grote reptielenboek' zien hoe fascinerend reptielen zijn. Deze jonge ecologe schreef een onweerstaanbaar boek over de wereld van reptielen, compleet met gave foto's en grappige tekeningen. Kortom: een boek voor echte durfallen! HARDCOVER | 96 PAGINA'S | €20,99


NOORDPOOL/ZUIDPOOL Michael Bright

KALLE EN HET OERWOUDGOUD Hermine Landvreugd

DE KNERPERS Tom Fletcher

In dit derde deel van de stoere 'Kalle'-serie duikt onze held op in Suriname. Hij is er samen met zijn moeder om zijn 'stomme zus' op te zoeken die stage in een ziekenhuis loopt. Kalle's moeder heeft voor haar kinderen een jungletocht georganiseerd. Terwijl zijn zus, giechelend met de gids, een speciale rondleiding in een marrondorpje krijgt, vlucht Kalle in het oerwoud voor een reuzenspin en heeft hij vervolgens een verrassende ontmoeting met een oude bekende. En dat is niet de enige oude bekende die opduikt... HARDCOVER | 125 PAGINA'S | €15,90

Persoonlijke tip van Joyce

Ben je klaar voor een avontuur? Ja? Mooi! Stel je voor dat je op een ochtend wakker wordt en alle volwassenen zijn – pats boem – verdwenen. Dat is precies wat Lucy Modderman overkomt. Zij is de held van dit verhaal (maar dat weet ze nog niet!). Terwijl alle andere kinderen uit het dorp zo veel mogelijk snoep eten en zo laat opblijven als ze willen, onderzoekt Lucy wat er is gebeurd. Dan ziet Lucy midden in de nacht vier wezens rondkruipen in haar slaapkamer: Grommert, Burp, Krabbert en Snuf. Het zijn De Knerpers. En zij weten precies wat er aan de hand is!

Twee boeken in één! Dit prachtige omdraaiboek neemt je mee naar de Noordpool en de Zuidpool. Leer op de Noordpool van alles over de natuur daar. Welke dieren wonen er, behalve de ijsbeer? Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor de ijskappen en de dieren? Hoe leven de mensen rondom de Noordpool? Keer het boek om en voor je het weet ben je op de Zuidpool, op het continent Antarctica. Daar kan het nóg kouder worden. Lees alles over de spectaculaire race in 1911 om deze pool als eerste te bereiken. Leer over de orka, het ultieme poolroofdier. En natuurlijk de pinguïns die op de Zuidpool wonen. HARDCOVER | 64 PAGINA'S | €15,99

HARDCOVER | 368 PAGINA'S | €20,50

IK VOEL IK VOEL WAT JIJ NIET ZIET Lotte Stegeman & Mark Janssen

Leer de emoties van dieren beter begrijpen aan de hand van 'Ik voel ik voel wat jij niet ziet'. In een sprankelende vertelstijl neemt kinderboekenschrijver en (jeugd)journalist Lotte Stegeman je mee op een verbazingwekkende reis en ontdek je dat het ook in menig dierenhoofd hartstikke druk is. Het boek bevat bijzondere natuurgetrouwe illustraties van Mark Janssen en fascinerende filmpjes over dierenemoties. HARDCOVER | 112 PAGINA'S | €22,99

BOEKHANDELDOMINICANEN.NL


IN GROEP 7 EN 8 WETEN KINDEREN AL WAT MEER OVER DE NATUUR IN NEDERLAND, MAAR OOK VERDER WEG VAN HUIS. STEEDS VAKER KOMEN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN ZOALS KLIMAATVERANDERING EN MILIEUBEWUST LEVEN AAN BOD TIJDENS DE LESSEN. EEN AANTAL BOEKENTIPS DIE HIER PERFECT OP AANSLUITEN, STUK VOOR STUK INFORMATIEF, MAAR OOK HEEL ERG LEUK OM TE LEZEN!

Groep 7 en 8 VAN HONINGBIJ TOT HAGELSLAG: OVER AL HET LEKKERS DAT VAN PLANTEN KOMT Joël Broekaert & Marieke van Ditshuizen

Het is iets waar we nauwelijks bij stilstaan, met kant-en-klaar producten in overvloed, maar een groot deel van ons voedsel kun je zó van een boom of struik plukken. Ook de grondstoffen van producten die wij dagelijks gebruiken, zoals chocola, kaneel en vanille, komen uit de natuur. Wist je bijvoorbeeld dat kaneel van de bast van een kaneelboom komt? Dit boek laat in woord en beeld zien wat de oorsprong is van ons dagelijks voedsel. Een verassend boek, met bijzondere illustraties! HARDCOVER | 128 PAGINA'S | €21,99

PALMEN OP DE NOORDPOOL Marc ter Horst

Iedereen heeft het over klimaatverandering. Maar bijna niemand snapt het. Jij wel, als je dit boek hebt gelezen. In 'Palmen op de Noordpool' vertelt Marc ter Horst je alles over klimaatverandering. Het is een verhaal vol vulkanen, mammoeten en stoommachines. Met smeltende gletsjers, verwoestende orkanen en gniffelende inktvissen. En met dappere wetenschappers die diep in ijs boren om te laten zien dat klimaatverandering van alle tijden is, maar dat de opwarming van nu toch echt een ander verhaal is. 'Palmen op de Noordpool' is een belangrijk boek over jou en je toekomst, maar ook een grappig boek vol verrassende informatie. HARDCOVER | 184 PAGINA'S | €24,99


GEK, GAAF, GEWELDIG! Tim Flannery

ELKE DAG BROERDAG Tineke Honingh

Een ontroerend verhaal over vijf broers die alles op alles zetten om hun gezin bij elkaar te houden. De vijf broers zijn onafscheidelijk; dat ze niet allemaal dezelfde vader en moeder delen is niet van belang. Als Noah een brief met daarin woorden als omgangsregeling, nieuwe woonsituatie en voogdij vindt, nemen de broers een drastisch besluit. Ze kiezen voor elkaar en lopen weg naar het bos. Zal het ze lukken om het avontuur tussen de bomen aan te gaan? HARDCOVER | 176 PAGINA'S | €14,99

Gek, Gaaf, Geweldig! Niet eerder was een titel zó van toepassing op een boek! 256 kleurige bladzijden met het ene na het andere wonder uit de natuur. Je blijft je verbazen! Tim Flannery is een dierenexpert en ontdekkingsreiziger die al tientallen dieren heeft ontdekt die geen mens ooit eerder zag. Hij heeft het boek geschreven waar hij als kind altijd al van droomde. Een boek waar je je over blijft verbazen. Na het lezen van dit onweerstaanbare boek wil iedereen bioloog worden, of paleontoloog, of ecoloog… In ieder geval wordt elke lezer een natuurliefhebber. HARDCOVER | 256 PAGINA'S | €24,99

Persoonlijke tip van Joyce

DE ONTDEKKINGSREIZIGER Katherine Rundell

Een spannend avonturenverhaal waarin vier kinderen met een vliegtuig crashen. Nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken moeten de kinderen zich zien te redden in het Amazonewoud. Om in leven te blijven zullen zij zelf aan voedsel en water moeten komen. De jungle is een meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek. Hun kans op redding wordt met de dag kleiner… Maar dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven. Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg om de verloren stad te vinden… Een geweldige leeservaring voor lezers van 8 tot 88 jaar! HARDCOVER | 304 PAGINA'S | €17,99

EEN BOEK VOL INSECTEN Rik Delhem

Dit spectaculaire kijkboek brengt de wereld van insecten wel héél dichtbij, zonder vergrootglas. Bewonder de zwartlijven, de glanzend groene loopkevers, de giftig rode vuurwants en de knalgele coloradokever tot in het kleinste detail. Leer ook waarom ze deze kleuren hebben, hoe ze zich hebben aangepast, hoe ze jagen en zich verstoppen. Wist je bijvoorbeeld dat je schatten kunt vinden in een rotte boomstronk of onder een steen? Ontdek met dit boek hun pracht! HARDCOVER | 80 PAGINA'S | €27,99

BOEKHANDELDOMINICANEN.NL


WAT IS JO VOL UW GEN BOEK DE ?

KIJK OP BOEKHANDELDOMINICANEN.NL


RIJNDERS

D

e R zit weer in de maand en dat blijkt voor de herfst ook gelijk het signaal om zijn intrede te doen. Ja, de natuur heeft regen nodig en we waren het besproeien van de tuin en het gesleep met zware gieters onderhand een beetje moe, maar wat valt dit dan toch tegen. Onze verbouwing is nog niet voorbij en de afgelopen twee maanden hebben we buiten geleefd. Koken, eten, werken, het tuintje was mijn huisje geworden. Maar nu sta ik 's ochtends rillend onder de overkapping waar de regen vanaf druipt mijn ontbijtje te bereiden, blij dat ik naar mijn werk kan waar ik alleen maar over kinderen struikel en niet over balken, stapels tegels en gereedschap. Anderzijds schaam ik me een ongeluk dat ik klaag over de ongemakken die een verbouwing met zich meebrengt. Want ik heb echt niks te klagen! Wij hebben gelijk een stuk verduurzaming meegenomen. Met zonnepanelen, goede isolatie en een pellet-kachel hopen we onze energierekening enigszins binnen de perken te houden. Dat is niet voor iedereen weggelegd en ik maak me grote zorgen over mensen die het nu al zwaar hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe moet dat strakjes gaan in een koude winter? En bedrijven die corona hebben overleefd, die keihard gewerkt hebben om daar doorheen te komen, krijgen nu die idiote gasprijzen voor hun kiezen. Houden ze het hoofd boven water?

Onze wereld Ik hoor het oudere mensen steeds vaker zeggen: "Dit is niet meer onze wereld." Ook mensen die de nasleep van de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt weten nu niet wat hen allemaal overkomt. In de naoorlogse jaren was er nog veel ellende, maar er werd in elk geval opgebouwd. Er waren vooruitzichten op betere tijden, mensen waren positief gestemd. De oorlog was voorbij en zowel steden als levens werden hersteld, ondanks alle verliezen die waren geleden, ondanks alle trauma's. In de huidige tijd zien we weinig opbouw. Er woedt nog steeds een oorlog, er zijn vluchtelingen

COLUMN

Vivianne

waarvoor nauwelijks opvang is, er leven mensen in erbarmelijke omstandigheden. Bedrijven krijgen geen personeel en geen materialen. De inflatie stijgt. De winter staat voor de deur maar kun je je huis nog verwarmen of moet je kiezen tussen voldoende voedsel of een warm huis? Een winterjas voor je kinderen of hebben ze schoenen harder nodig? Mensen zijn logischerwijs negatief en het aantal jongeren met een depressie is hoog. Dat snap ik. Ik maak me ook zorgen over mijn kinderen en kleinkinderen. Al die problemen, en er is nooit rust. En dan heb ik de klimaatproblematiek nog niet genoemd! Hoe realistisch zijn hun toekomstplannen? Of beter gezegd, hoe realiseerbaar? Mijn dochters, kleindochter en ik waren op bezoek bij mijn jarige tante. We genoten van de oase van rust zoals je die alleen nog vindt bij mensen zonder mobieltje. Zonder tablet. Waar oog en oor is voor elkaar. Waar de koffie gezellig pruttelt en verse vlaai op antieke bordjes ligt. Waar in het perfect onderhouden bloementuintje de vogels af en aan vliegen naar met voer gevulde vogelhuisjes. Waar een koekoeksklok de tijd koekoekt. De radio stond zachtjes. Een gewoon transistor radiootje. We keuvelden. We genoten van de kleine meid en van elkaars gezelschap. Mijn oom vertelde over vroeger. Toen alles nog normaal was. Toen er werd opgebouwd in plaats van afgebroken. Verhalen waarin je de saamhorigheid voelt. De positiviteit. De gastvrijheid. Toen de wereld nog voelde als van hen. En niet zoals nu. De kilte. Het ieder voor zich. "Het is niet meer onze wereld." Toen we wegreden zei mijn jongste dochter: "Ik kom daar helemaal tot rust." Hoe veelzeggend is dat? Op het moment dat ik dit schrijf, is Prinsjesdag nog niet geweest. Maar als ik de uitgelekte plannen (hoe kan dat toch altijd?) moet geloven, wordt het in 2023 beter. En misschien eindelijk eerlijker? Vermogenden worden zwaarder aangeslagen. Minimumlonen gaan omhoog. Zorg- en huurtoeslag ook. De energiebelasting gaat omlaag. Ik ben benieuwd. Het wordt de hoogste tijd voor minder zorgen en meer rust. Voor positivisme. En dat de maatregelen voor klimaatsverbetering en een schoner milieu echt doorgevoerd gaan worden. Dat vluchtelingen en iedereen die hulp nodig heeft met liefde wordt opgevangen. Zodat we allemaal weer met trots kunnen zeggen: "Dit is onze wereld!" Vivianne Rijnders©

CITYMAGAZINE Maastricht

| 27


Terugblik

FESTIVAL MAAS! ‘22 Het zit erop, de eerste editie van stadsfestival MAAS! We kijken terug op een lang weekend van uitersten... Van het carillon op het stadhuis tot de kano’s in de Maas, van regen en zonneschijn. Van de kleinste intiemste kunstwerken en performances tot de grootste concerten, van een lach en een traan. Van improviseren tot excelleren, in kunst, theater, sport, kennis en muziek. Van Caming Kosmos tot de Kesselskade, van Wyck tot in de wijken, van het oudste tot het nieuwste stukje stad, van Oost naar West en van Noord naar Zuid, de Mestreechter Geis raasde door de stad! Kijk met ons terug naar alle participanten die 4 dagen lang de stad vulden met hun werk… hun dans, hun zang, hun kunst, hun humor, hun skills, hun ambacht, hun passie!

!SAAM maakten we MAAS! Een fotoreportage van Jean-Pierre Geusens.

Cultura Mosae Cultura Mosae initieert, organiseert en verbindt cultuur in publieke ruimtes. Samen met onze partners gaan wij de uitdaging aan om creatieve, culturele projecten en initiatieven aan te bieden aan de stad en de mensen; van bewoners tot studenten, van bezoekers tot makers. Zo dragen we bij aan een samenleving die eigenheid en diversiteit viert, verschillen overbrugt en mensen verbindt. Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezig houden? Via deze pagina in City Magazine houden we je op de hoogte! www.culturamosae.nlZe zijn al de nodige locaties meeverhuisd met RTV MAASTRICHT. Want als je aan je duizendste uitzending toe bent, zoals het geval is bij het radioprogramma BLUESPOTTING, dan loop je als makers al een tijd mee. Op 10 OKTOBER beleeft het programma, dat in het teken staat van bluesmuziek, de JUBILEUMSHOW. TEKST

Stephan van Appeven

FOTO

RTVM

Bluespotting

DUIZEND KEER OP DE RADIO BIJ RTV MAASTRICHT

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma's op diverse kanalen: radio, televisie, internet, Facebook en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma's aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. EEN KENNISMAKING MET RTV MAASTRICHT! MEER INFO www.rtvmaastricht.nl | www.facebook.com/rtvmaastricht TV Ziggo digitaal: kanaal 40 | KPN 1336 RADIO Kabel 87.5 | Ether 107.5 FM | Ziggo 915 of 1915 | KPN 1036

30 | CITYMAGAZINE Maastricht


Jos Potting is presentator en samensteller, Benn Stegerman is de gastheer en houdt zich bezig met handen spandiensten rondom het programma en Alexis Dalebout zit achter de knoppen. Dat is de verdeling bij Bluespotting, elke maandag tussen 20.00 en 22.00 uur te horen op de radiozender van RTV Maastricht. "Blues kent vele kleuren en die willen we allemaal bedienen. Je hebt al verschillen in blues tussen die uit Chicago, New Orleans, Memphis, maar ook dichter bij huis zoals Nederland, Duitsland en Scandinavië. Ook variëren we tussen snelle en langzame nummers. Of tussen grote bands met blazers of solisten. Het is elke keer een puzzel bij de samenstelling", vertelt Potting. Volgens hem moet de waarde van blues niet worden onderschat. "We hebben het hier over een hele grote muzikantenscene. Het is eerlijke en emotionele muziek. Als een blueszanger zingt dat hij pijn heeft, dan heeft 'ie dat ook echt. Dat is bij popmuziek wel eens anders. Ik noem blues altijd geleefde muziek." AFLEVERINGEN In 2006 maakte Potting zijn eerste Bluespotting op RTV Maastricht, daarvóór was hij met het programma al een tijdje in Meerssen aan de slag. In 2022 was er voor het eerst in al die jaren Bluespotting enkele weken geen uitzending. "We hadden vakantie. We waren vier weken ertussenuit. Normaal als we op vakantie gingen, namen we de show thuis al eerder op." In het programma probeert Jos bij iedere artiest een weetje te vermelden. Ook is er aandacht voor live bluesconcerten in de buurt en schuiven er artiesten aan. "Maar de hoofdzaak blijft muziek", verzekert hij. Om de week wordt overigens in het tweede uur van Bluespotting plaatsgemaakt voor rootsmuziek. John Dauven presenteert dan Rootstime.

Beks Interieur is een veelzijdige interieurspecialist die reeds 25 jaar gespecialiseerd is in raamdecoratie, gordijnen en vloeren.

Momenteel zijn er 2 vacatures.

VACATURE VERKOPER M/V Zit in jou een verkopershart en wil je deze tot leven laten komen binnen ons team interieurspecialisten? Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime of parttime verkoper/verkoopster met gevoel voor woonmode en styling. Verder ben je klantgericht en collegiaal ten opzichte van andere medewerkers. Ben jij een echte verkoper en weet jij hoe jij de klant kunt helpen aan een nieuw interieur of woninginrichting dan ben jij aan het goede adres. Mocht jij leergierig zijn maar nog geen ervaring in de interieurbranche dan ben ook jij van harte welkom want als jij enthousiast bent is dat belangrijker!

Denk jij onze nieuwe verkoper te zijn en wil jij meer weten over deze functie? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

BALIEMEDEWERKER M/V Ben jij dé administratieve baliemedewerker die wij zoeken en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wij zijn op zoek naar een administratief baliemedewerker M/V die fulltime of parttime bij ons aan de slag wil. Als administratief baliemedewerker ben je vriendelijk en klantgericht. Verder heb jij ervaring aan de telefoon en voer je administratieve werkzaamheden uit zoals het invoeren van orders in een ordersysteem. Ook bied je assistentie aan de verkopers en ontvang je onze klanten.

Ben jij die vriendelijke en klantgerichte persoon die ambitie heeft in het werken bij een interieurspecialist? Neem dan contact op voor meer informatie.

Het telefoonnummer waar jij op mag bellen is 043-3560909 Zien we jou snel?

HOOGTEPUNT Als Jos een hoogtepunt moet noemen dan denkt hij terug aan het Southern Blues Festival, destijds georganiseerd in de Roda-hal. Daar werd een gezamenlijke uitzending van allerlei bluesprogramma's in de regio gemaakt. "Er was een speciale studio ingericht, iedere maker kreeg een uur. Allerlei artiesten kwamen langs. Opeens had je wereldsterren aan tafel, waar je normaal gewend bent om alleen regionale bands te interviewen." Maar ook de eerste uitzending na corona wordt door de heren als een hoogtepunt gezien. "We zijn al wat ouder en dus voorzichtiger. We hebben lang vanuit thuis het programma gemaakt." JUBILEUMUITZENDING De jubileumuitzending op 10 oktober duurt niet de gebruikelijke twee uur, maar vier uur. En deze wordt niet live uitgezonden vanuit de gebruikelijke studio, maar vanuit de foyer in de Bankastudios. "Er hebben al een aantal muzikanten toegezegd en die nemen hun instrument mee. Ik hoop ook dat er makers van andere bluesprogramma's aanschuiven, zodat we mooie gesprekken over deze muziek kunnen hebben, vier uur lang."

De Kinderboekenweek is GI-GA-GROEN! www.boekhandeldominicanen.nl


>>>>>>>>>>>>

KESSELS GP TOERRALLY DOOR HET HEUVELLAND

32 | CITYMAGAZINE Maastricht


Zondag 18 september vond onder grote belangstelling van vele relaties weer de KESSELS GP plaats. De organisatie zoals het technisch gedeelte en de route was in handen van het team van Xavier Maassen. Bij dit volledig verzorgde programma werden alle gasten ontvangen met koffie en vlaai bij Kessels Automobielen waar dan om 11.00 uur de aftrap werd gegeven voor deze tocht door het omliggende Heuvelland. In de middag werd er "on tour" voor alle relaties een middaglunch geserveerd bij de Biezenhof in Geleen. Bij terugkomst werden alle relaties getrakteerd op hapjes én drankjes bij de The Blue Truck met aansluitend de prijsuitreiking. De eerste prijs was voor Nica en Thomas Feller met hun BMW 2 coupe, De tweede prijs was voor Eric Hesp en Mirjam Peters met hun BMW 440 Coupé en de 3e prijs was voor Ellen en Sjef Jansen met hun BMW Z4 M40i. Het was een geslaagde en sportieve dag voor alle deelnemers. Bijgaand een fotoverslag van deze dag.

FOTO'S Peter van Hooren

>>>>>>>>>>>> CITYMAGAZINE Maastricht

| 33


LevenWonen

Leven & Wonen is een initiatief van

Weet wat je uitgeeft: gebruik een huishoudboekje! Huishoudboekjes, dat is toch iets van vroeger? Nou, nee. Iedereen die verstandig wil omgaan met geld, zou er eigenlijk eentje moeten bijhouden. Zeker nu alles duurder wordt, is een overzicht opstellen van al je inkomsten en betalingen een heel slimme manier om je uitgaven onder controle te houden.

Besparen op verzekeringen

Als je toch bezig bent, zet dan ook je verzekeringen weer eens op een rij. Zeker als je dat al langere tijd niet hebt gedaan, is de kans aanwezig dat je ergens kunt besparen op de premie. Misschien ben je nog verzekerd voor iets wat niet meer nodig is. Of zijn er nieuwe aanbieders gekomen met een veel scherper aanbod. Als Erkend Financieel Adviseur ben ik specialist op het gebied van verzekeringen en kan ik je daarbij helpen. Neem dus gerust contact met me op.

Grip op je knip

In korte tijd zijn de prijzen flink omhoog gegaan. Daardoor kunnen mensen in financiële problemen geraken, ook huishoudens die voorheen nog goed konden rondkomen. Volgens het Centraal Planbureau is de teruggang in koopkracht sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog nooit zo groot geweest.

Inzicht in je financiën

Als je op zoek gaat naar mogelijkheden om te besparen, moet je allereerst een goed overzicht hebben van je financiën. Weet jij precies wat je uitgeeft en waaraan? En weet je dat alleen voor de komende maand of heb je ook een planning gemaakt voor de lange termijn? De beste bespaarideeën krijg je pas als je inzicht hebt in je financiële situatie!

Het begint met overzicht

Inzicht in je uitgaven begint met overzicht. Een (digitaal) huishoudboekje kan je daarbij helpen. Budgetbeheer staat namelijk aan de basis van besparen en dus geld overhouden in plaats van tekort komen. Er zijn tal van gratis en betaalde digitale huishoudboekjes(Opens in a new window) beschikbaar. Vaak kun je er via de website van je bank één gratis downloaden.

Categorieën

Veel van die huishoudboekjes kunnen de informatie van jouw bankrekening automatisch ophalen en in categorieën indelen. Als je bij de supermarkt hebt gepind, vind je die betaling terug onder 'boodschappen'. De betaling van je huur of hypotheek zie je terug onder 'vaste lasten'. Vaak kun je daarnaast ook zelf groepen aanmaken.

Budgetteren

Zodra je weet wat je gemiddeld per categorie uitgeeft, kun je gaan budgetteren. Je bepaalt dan per categorie hoeveel je wilt uitgeven. Vaak kun je dit per maand en per jaar bepalen. Bij sommige huishoudboekjes kun je ook een saldomelding aanzetten. Je krijgt dan een bericht als je de grens van een van je budgetten hebt bereikt.

Rood staan

Als je je uitgaven goed beheert, is de kans op rood staan een stuk kleiner. Nu overkomt dat ongeveer één op de drie Nederlanders wel eens. Terwijl rood staan erg duur is. Je betaalt vaak 9% rente (of nog meer) over je negatieve saldo. Zonde van het geld, natuurlijk. Datzelfde geldt trouwens voor een creditcardschuld en vaak ook voor kopen op afbetaling.

Meer Meer weten? weten?

Heb Heb je je een een vraag vraag over over dit dit bericht bericht of of wil wil je je meer meer weten weten over over financieel financieel advies? advies? Neem Neem dan gerust gerust contact contact met met me me op. op. dan

Henri Henri Borgignons Borgignons ASA-groep ASA-groep Berceusestraat Berceusestraat 46 46 6217 EK EK Maastricht Maastricht 6217 043-3639575 043-3639575 info@asagroep.nl info@asagroep.nl www.asagroep.nl www.asagroep.nl

Erkend Erkend Financieel Financieel Adviseur Adviseur Henri Henri Borgignons Borgignons is is een een Erkend Erkend Financieel Financieel Adviseur. Adviseur. Dit Dit biedt biedt extra extra zekerheid. zekerheid.

X X X X X X X X X X X X X X

Specialist Specialist in in de de woningfinanciering woningfinanciering Kijkt Kijkt verder verder dan dan jouw jouw hypotheek hypotheek Bewezen deskundig Bewezen deskundig Altijd up-to-date up-to-date Altijd Integer Integer en en persoonlijk persoonlijk Creëert Creëert overzicht overzicht en en inzicht inzicht Houdt zich Houdt zich aan aan de de beroepscode beroepscode


www.theateraanhetvrijthof.nl

www.theateraanhetvrijthof.nl www.theateraanhetvrijthof.nl www.theateraanhetvrijthof.nl