Ons Huis - Juli, Augustus, September 2018

Page 1

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE

driemaandelijks oktober november december 2018 veertiende jaargang nr. 52 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol


Inhoud

Voorwoord 3 Ons Huis

4

Coververhaal: Marie Jeanne

13

6 criteria 4 Een nieuw werkjaar 5 Iedereen paraat op de fakkeltocht 6 Terugkomdag 8 Kinderactiviteit Cosmodrome 8 Afscheid van Fernand 10 Kalender 14 Pelgrim Marc 18 Goede wil 18

Nieuws 19 Juridisch nieuws Nieuws uit het netwerk Nieuws uit de gemeente

19 20 21

Uit de oude doos

23

Bespaartips 24 Varia 25 Moppen en grappen Wist je datjes Mooie gedachten Cursus Slim Beheer

25 26 26 27

Colofon 27


Einde werkjaar 17/18 met een traan Start werkjaar 18/19 met muziek Het zat er aan te komen… In het voorjaar van 2018 miste onze vriend Fernand regelmatig een bijeenkomst en dit zonder te verwittigen En dat was zijn aard niet. Fernand was er altijd en als hij met Samenlevingsopbouw naar Turnhout of Brussel moest dan verwittigde hij altijd. Maar de ziekte die hem in de greep had verminderde zijn levenskwaliteiten en ook zijn alertheid. Fernand wou geen uitvaartdienst, wel een samenkomst van vrienden. Veronique, Cindy en Marie Jeanne waren zijn toeverlaten in de laatste dagen. Samenlevingsopbouw Turnhout zorgde op 14 juli voor een beklijvend afscheid in het Molse lokaal Dienstencentrum. Bezoekers van Ons Huis samen met vrienden van samenlevingsopbouw brachten in eigen teksten een levendig ‘schilderij’ van onze vriend Fernand. 14 juli: middenin de vakantie en toch was Ons Huis goed vertegenwoordigd met meer dan vijfentwintig bezoekers. Dag Fernand, we zullen je missen! Een kleine maand later, op 10 augustus, troffen we mekaar op onze jaarlijkse vakantie-onderbrekings-bijeenkomst. Dit jaar niet in het LDC maar wel in het Miloheem. Dit jaar geen fotoreportage maar wel live-music. Jos Ouderits had vier collega’s gemobiliseerd om, gratis een muzikale ontspanningsnamiddag te presenteren. Vier accordeons en een formidabele voorzanger brachten meer dan leven in de brouwerij. Onze vrijwilligsters zorgden voor een drankje en een klein zoet hapje. En de veertig aanwezigen zorgden voor babbel, verhalen en gezelligheid. Gewoon mekaar ‘terugzien’ na vakantiedagen, dat alleen was voor velen meer dan welkom. Met dank aan Jos Ouderits en collega’s, met dank aan onze vrijwilligsters, met dank aan allen die de moeite deden om aanwezig te zijn. En met onze excuses aan Cois, de geplande fotoprojectie van de Chinareis zal enkele weken moeten wachten.

3

Voorwoord

Gewoon mekaar ‘terugzien’ na vakantiedagen, dat alleen was voor velen meer dan welkom.


Ons Huis 1

6 criteria Verenigingen waar armen het woord nemen werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

Armen verenigen zich

Dit doen we wekelijks door verschillende activiteiten waar mensen die het moeilijk hebben aan kunnen deelnemen. Tijdens de zomervakantie gingen een tiental kinderen naar de Cosmodrome in Genk. Meer hierover lees je verder in het krantje. De zomervakantie duurt voor onze bezoekers soms veel te lang daarom organiseren we onze terugkomdag. Deze ging door op 10 augustus in het Miloheem.

2

Armen het woord geven

Leo en Fons droegen hun steentje bij in het fakkeltochtcomité ter voorbereiding van de jaarlijkse fakkeltocht op 17 oktober. Wist je dat ons fakkeltochtcomité ondertussen al uit meer dan 13 partners bestaat?

3 4

Werken aan maatschappelijke emancipatie Werken aan maatschappelijke structuren

De gidsen (scouts) van Mol centrum kwamen langs in Ons Huis om hun project ‘Kans op spel’ voor te stellen aan Petra. Samen dachten we na over hoe kinderen uit kansarme gezinnen beter kunnen toegeleid worden naar de jeugdbeweging. Op de kring van september bespraken we onze bezorgdheden over de toegankelijkheid van het nieuwe zwembad in Mol. Petra overlegde met de zwemclub RZM i.v.m. de toekomst van de zwemlessen. Wij hopen dat kansengroepen in Mol ook met het nieuwe zwembad nog kunnen leren zwemmen.

4

5

Dialoog en vorming

Dit werkjaar starten we met iets nieuws: mondiale vorming of leren over de wereld. In september kwamen de gemeenteraadsverkiezingen aan bod en de volgende thema’s worden aangebracht door de bezoekers zelf.

6

Armen blijven zoeken

We mochten weer enkele nieuwe mensen verwelkomen in Ons Huis. Veel succes Roza en Lutgart.


Een nieuw werkjaar

5 september

We zijn weer van start gegaan voor een actieve periode van 10 ‘werk’ maanden. Hopelijk heeft iedereen genoten van het tropische zomerweer en zijn de batterijen weer opgeladen. Onze vrijwilligersploeg zal ook dit jaar zijn/haar beste beentje voorzetten. Dat gebeurde eergisteren reeds in de hobbyclub, gisteren in de eerste kookles en vandaag in de computerles. Er heerste tevredenheid om mekaar terug te zien, er heerste tevredenheid om samen iets te kunnen ‘doen’. Volgende maandag 10 september zoeken we samen naar een goede oplossing voor het grote aantal (13) kandidaten naailes. Zoektocht naar leslokaal en vrijwilligsters gaat verder. De kringleden uitten deze voormiddag hun bekommernis over het feit dat enkelen niet kwamen opdagen zonder te verwittigen. Wanneer je , om een of andere reden, niet kan deelnemen aan een activiteit dan eist de beleefdheid ten opzichte van de vrijwilliger(-ster) om deze voorafgaandelijk te verwittigen. Driemaal afwezig zonder verwittiging geeft aanleiding tot schrapping. De nieuwe manier van voorstellen van onze activiteitenkalender in het krantje kan voor enkelen misschien als excuus ingeroepen worden. Dit geldt dan zeker voor enkele nieuwe mensen die zich aanmeldden . Nieuwelingen komen erbij maar enkele vrijwilligers beslisten om er mee te stoppen. Claudette heeft jarenlang met hart en ziel, met groot succes, mensen leren lezen en schrijven. Een vervangster hebben we nog niet gevonden. Nederlands 1 valt weg; Nederlands 2 (beter Nederlands spreken en schrijven gaat nog wel door). Ook Josée, vrijwilligster van het eerste uur, besliste om af te haken. Zij zoekt andere bezigheden maar zal Ons Huis blijven volgen. Bedankt Josée en Claudette. Bedankt voor de jarenlange inzet. Vrijwilliger, Marc Demuynck, is voor enkele maanden ‘out’ wegens een uitdaging van gans andere aard: een pelgrimstocht naar Compostella. Iedereen is benieuwd hoe het hem vergaat en iedereen bewondert zijn durf om die uitdaging aan te gaan. Begin 2019 zullen we met veel aandacht zijn verhaal beluisteren. 5


Het weer liet het wat afweten bij het schansglijden, georganiseerd door de oud-leiding van Chiro Gompel. We waren met twintig mensen paraat om een handje toe te steken en om zo wat euro’s in onze spaarpot te krijgen. Met dank aan de medewerkers en met dank aan de “Op 17 oktober, Werelddag van oud-leiding van Chiro Gompel! Verzet tegen Armoede, willen 14 oktober, gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Heel belangrijk voor een sterk lokaal sociaal beleid. Onze wij de aandacht vestigen op de speciale editie van het krantje zal nogmaals bezorgd worden armoedeproblematiek die er aan de partijen van de vier gemeenten die een bestuurscoalitie zullen vormen vanaf 1 januari 2019 bestaat, niet alleen in Brussel, Op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, Antwerpen en Gent, maar ook willen wij de aandacht vestigen op de armoedeproblematiek die er bestaat, niet alleen in Brussel, Antwerpen en Gent, in de Kempen.” maar ook in de Kempen. Het Grote Oor en de fanfare van Mol Sluis zullen van de partij zijn. Ons Huis moet er massaal aanwezig zijn! Niet alleen onze bezoekers maar ook familieleden en kennissen worden verwacht. Wij wensen iedereen een prettige lectuur van ons driemaandelijks krantje dat nu al voor de derde maal in een nieuw kleedje gestoken werd. Stickers met het nieuwe logo, sjaaltjes en betogingshesjes zijn in druk ! Gust

IEDEREEN paraat op de FAKKELTOCHT tegen armoede op WOENSDAG 17 OKTOBER In Geel, Herentals, Turnhout en Mol wordt er op 17 oktober opgeroepen om samen in een Fakkeltocht op te komen voor daadwerkelijke maatregelen tegen de oprukkende armoede. In Europa, ook in België en ook in de Kempen gaat armoede in stijgende lijn. Politieke overheden hebben tot nu toe te weinig gedaan om die aangroei te verminderen. Dit jaar verrast het Molse ‘Grote Oor’ ons met hun teksten

en muziekjes. Na de fanfares/ harmonies van Ezaart en Millegem neemt de harmonie St-Jozef van Sluis dit jaar het voortouw van de optocht die start aan de Robianozaal aan de Rozenbergschool en eindigt in het Lokaal Dienstencentrum waar een drankje en een hapje het evenement afsluiten. iedereen moet er zijn!!! Breng ook familieleden, buren en kennissen mee.

6


flyer

Laat de armoede in Balen, Dessel, Mol en Retie niet stijgen! PRAAT er niet alleen over, DOE er ook iets aan. STAP MEE OP!


Terugkomdag

10 augustus

Christine

Begin augustus begon ik toch naar de 10de te verlangen om de vrijwilligers en bezoekers nog eens terug te zien na een lange maand vakantie. We waren met z’n allen zeer benieuwd wie er daar zou zijn. We waren met velen aanwezig. Dat was zeer fijn. Gust kwam eerst met een paar kleine mededelingen en dan kon de muziek beginnen en jawel ze waren zelfs met vier man om accordeon te spelen. Na een paar liedjes konden we zelfs meezingen, wat iedereen wel aanstond. Ze deden dit gratis voor ons wat zeer gewaardeerd werd en bij het afscheid kregen ze ook een groot applaus. Na nog wat babbelen gingen we met een heerlijk gevoel terug huiswaarts om daar verder te genieten van onze vakantie tot we op 3 september er terug tegenaan konden gaan. Dank U wel dat we dit in het Miloheem konden doen en voor de vrijwilligers dank u voor de drank en cake die we kregen.

Marie Jeanne

Op 10 augustus was het weer zo ver. Iedereen keek er naar uit keek om samen te komen. Het was een fijne namiddag. Er was muziek en we hebben ons goed vermaakt. Het was zeer leuk van iedereen terug te zien maar zeker ook ons kookmoeke Carla. Allemaal blije gezichtjes.

Kinderactiviteit Cosmodrome Jules

Toen ik vrijdag, de dag na de uitstap naar de mama van Jules belde om te vragen of hij in enkele zinnetjes zijn uitstap van de dag er voor kon beschrijven zei de mama “ Amai dat wordt moeilijk , hij heeft gisteren alles in geuren en kleuren verteld. Ik zal hem es geven se .” Jules z’n versie was toen : “Het was een leuke dag, ik wil er nog wel eens naar toe . Alles was leuk maar de film over de astronaut was de max! Zo met die stoelen die naar achter konden en de film tegen het plafond. 8


Marleen

“Aan de reactie van de kids hoorde ik dat ze het nog te vroeg vonden, dus dan weet ik “het was weer een top dag voor de kinderen!” Karine

Ik kijk altijd uit naar de kinderactiviteit maar ben ook altijd super blij als de dag erop zit. Het blijft voor mijn lichaam toch wel heel zwaar. Maar als ik de kids ‘s avonds naar huis zie vertrekken dan weet ik “ja, daar doe ik het voor!” De blije gezichten, sommige ook moe, de andere nog met energie over. Maar dankbaar dat ze weer een top dag hadden. Ook deze kinderactiviteit was weer top. Na onze planeten wandeling hebben we onze boterhammetjes op gegeten. En toen was het al tijd voor de show van de Astronaut . Ik denk dat dit wel het leukste van de dag was . De show/film zat goed in elkaar en werd in kindertaal uitgelegd . Soms was het net of we in de ruimte zaten. Dit vond mijn maag niet zo tof en heb dus een paar keer mijn ogen moeten sluiten om niet te misselijk te worden. Ik weet nu zeker: ik ben niet geschikt om astronaut te worden. Na de show zijn we nog even in de speeltuin wat energie gaan verbruiken en toen was het weer tijd om richting Ons Huis te vertrekken. Aan de reactie van de kids hoorde ik dat ze het nog te vroeg vonden, dus dan weet ik “het was weer een top dag voor de kinderen!” Met 2 auto’s reden we naar Genk, Gust, ikzelf, Marleen en 7 kinderen. Het eerste dat we zagen, was de planetentocht in het bos, het was een hele wandeling waarbij we telkens een beetje slimmer werden door de uitleg over de verschillende planeten, waaronder de zon, de aarde, pluto, mercurius etc etc... Daarna was het tijd om boterhammetjes te eten onder de grote parasols aan de speeltuin van de Cosmodrome. Leuk om te zien hoe ze elkaar helpen en genieten! Na het spelen was dan het grote moment aangebroken, nl. De 360 graden show, in de heel speciale cinema waarbij we onze zetel achterover moesten leunen zodat we natuurlijk beter de show en de sterrenhemel konden zien. De show ging over astronauten en was heel indrukwekkend, daarna zagen we de sterrenhemel met poolster, grote beer etc etc... Nadien vertelde een vrouw over de sterrenkijker, en daarna was er nog heel even tijd om te spelen. Om 4 uur keerden we weer huiswaarts en we waren weer een deugddoende en leerrijke ervaring rijker! Bedankt Gust, om mee in te staan voor ons vervoer! 9


Afscheid van Fernand

‘fernand’ Zo spraken wij jou aan. Jijzelf stelde je voor als Ferdinand Van Baelen, het typeerde jou. Het moest juist zijn, eerlijk en oprecht. Je toonde altijd respect voor wat de andere vertelden, wanneer alles gezegd leek, vulde jij nog aan met jouw zienswijze. Het ontbrekende stukje puzzel, legde je er dan rustig bij. Een telmachine is nodig om uit te tellen hoelang we al samenwerken. 31 jaar! Een jong afgestudeerd studentje, maatschappelijk assistente was ik, boordevol theorie en jij boordevol praktijk. Je had al een heleboel hulpverleners versleten. Ik raakte de juiste snaar – het klikte tussen ons. We besloten samen op pad te gaan. Niet altijd evident – samen zoeken naar je plaats. Ferdinand heeft zijn eigen kijk –roept niet– weet goed wat hij wil, en gaat hier 100% voor. Eén tel was het –het keerpunt– een mooi moment – dat afscheid van de drank. Vanaf toen was er een leven voor de drank en na de drank. We babbelden er vaak over. Stap voor stap werkte je het programma ‘nuchter worden’ af. Mensen helpen op weg naar een nuchter leven, dat gaf je motivatie en energie. Je bent altijd mensen blijven steunen in hun tocht naar een beter leven en je inzet werd steeds groter om mensen op pad te helpen naar een goed leven. De armoede uit de wereld te helpen, was je doel. Zo gingen we samen naar het ‘Het project energie en armoede’ om de energiearmoede structureel te bestrijden. Het klikte heel goed met de mensen van het project en samen werd er heel wat werk geleverd. Ferdinand, je was een menneke, zo zeggen we dat in Mol, niet te dik en niet te groot, wel sterk en taai in lichaam en geest. Het vies monster kanker liet je niet gerust. Je overwon, je overwon nog eens, en toen pakte het jou beet en loste niet meer. Al je krachten zette je in de strijd, veel te lang heb je moeten strijden. Nu op weg naar je plaats. Ik wens je de plaats waar je het liefst wil zijn. Vaarwel Ferdinand, het ga je goed.

“Ferdinand, je was een menneke, zo zeggen we dat in Mol, niet te dik en niet te groot, wel sterk en taai in lichaam en geest.”

Emmy ocmw Mol 10


Marie Jeanne (Marielouiseke)

De kookploeg van Ons Huis

BESTE MAATJE, deze woorden wil ik persoonlijk aan jou richten. Goudgoed, voor iedereen klaarstaan en altijd een lach op je gezicht. Dagelijks belde je me op om te vragen: hoe is het met je? Dan voelde ik de grond onder me uit schuiven. Je blijft eeuwig in mijn hart. Alles wat ik voor je deed, was met hart en ziel. Je was een dankbaar iemand. Ik weet nu ook dat je graag rond mij wilde zijn. En dan …. mijn verjaardag, de nacht valt en je overlijdt. Rust zacht, maatje. Je blijft altijd in mijn gedachten …

De kookploeg was erg aangeslagen door het verdriet dat Fernand er niet meer bij zal zijn. We zullen zijn grapjes en mopjes in de groep wel missen. Het laatste kookjaar bleef hij wel regelmatig afwezig en dan viel steeds de vraag: “Hoe zou het met Fernand gaan?” Dan vroegen wij aan Marie Jeanne hoe het met hem ging. In elke kookles die er was, werd er over Fernand gesproken. Hij werd zeker niet vergeten en naar het einde toe werd zijn naam meer en meer vernoemd. Zijn naam zal nog vele malen over onze lippen gaan tijdens de volgende kooklessen. Fernand was een man met vele gaven, waar wij veel van geleerd hebben. Iedereen van Ons Huis zal hem missen, zowel bestuur als vrijwilligers, en bezoekers niet te vergeten. Velen zullen vandaag een traantje wegpinken, wat absoluut niet erg is, maar wel aantoont dat iedereen ‘onze’ Fernand hard zal missen. Vaarwel goede vriend Fernand, we zullen je missen maar blijven aan je denken!

11


12


Coververhaal Marie Jeanne In een huisje in donkere baksteen in de rustige Molse Egelsvennenwijk, woont Marie Jeanne. Binnen vallen de foto’s aan de muren op: guitige chihuahua’s, met een witte en lichtbruine pels, trots kijkend in de lens van de camera. Gefotografeerd op een hondenwedstrijd, ontdekken we later.

Marie Jeanne, je Limburgs accent verraadt dat je hier niet bent opgegroeid? “Dat klopt. Ik ben afkomstig uit Bree. Toen ik 25 jaar oud was vond ik werk in Geel en ben ik naar Mol verhuisd. Ik kocht een huisje, waar ik samen met mijn dochter woonde en vier hondjes. Nu woont mijn dochter in Hoogstraten, ze heeft vijf kindjes, en ik ben met twee hondjes naar hier verhuisd.” Er hangen heel wat diploma’s aan de muren. Waar komen die vandaan? “Die zijn van mijn hondjes. Ik ging vaak naar wedstrijden. Wat een tijd heb ik gestoken in die hondjes! Al van toen ze heel klein waren, trainde ik ze. Uren hebben we samen doorgebracht. Flink blijven staan, zich laten aaien, sociaal zijn met andere hondjes, maar ook hun vacht onderhouden en hun nageltjes knippen. Soms deed ik zelfs twee shows op een weekend. En met resultaat: mijn chihuahua’s hadden succes op de hondenshows. We hebben prijzen gewonnen in Luxemburg, Nederland en Duitsland. Casjmier is Belgisch en zelfs internationaal kampioen geworden.”

Heb je je hondjes meegenomen naar dit huis? “Casjmier is vorig jaar gestorven. Hier woon ik met Elouppe en Bruce. Het zijn heel rustige beestjes, maar vanbinnen zit er pit in, hoor.” Wat voor werk deed je, Marie Jeanne? “Op mijn 14de ben ik gestart met werken in een kippenbedrijf. Daarna heb ik lang onderhoudswerk gedaan. Eerst 12 jaar in een bakkerij in Geel, dan 12 jaar in Bobbejaanland in Kasterlee. Daar gaf ik leiding aan een ploegje van acht studenten. Ik heb altijd graag gewerkt, maar op het laatst voelde ik steeds meer druk. Ik stond van ’s morgens tot ’s avonds onder stoom. Op een moment, toen ik net 13


Toneel Hulsen om 19.30 uur Herdenkingsmoment Aula De Heyduin om 18.30 uur Week van de Smaak Koken met groenten samen met transitie Mol/Balen 10 uur in Ons Huis

OKTOBER ma di wo

do

vr

za

zo

1

4

5

6

7

2

3

NOVEMBER

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

NL FR

8

9

10 11

herfstvakantie

12 13 14

5

6

7

NL

9

10 11

NL FR

ENG

15 16 17

8

18 19 20 21

12 13 14 15 16 17

18

NL FR

ENG

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

NL

NL FR

FAKKEL TOCHT

NL

ENG

29 30 31

26 27 28 29 30 herfstvakantie

SINT FEEST

NL ENG

legende Nederlandse les 2 NL donderdag van 10.30-12 h Gust 0475 34 91 36 Engelse les ENG donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Franse les FR donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Naailes 2 maandag elke 14 dagen van 10.30-13.30 h Mia 014 58 04 20

Hobbyclub Naailes 1 maandag elke 14 dagen maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h van 13.30-16.30 h Mia 014 58 04 20 Christine 0 495 20 36 83 0494 16 02 82 Ria 0496 06 99 89 14 Grit 014 58 07 98

Koken van 18-20 h 1e dinsdag om 18.30 h Albert 0495 18 99 07 1e donderdag Wilma 0495 26 49 88 2e dinsdag Vicky 0495 30 28 60 3e dinsdag om 17 h Carla 0499 22 02 18


Thema’s Open Werkgroep 17 oktober François Van Baelen brengt fotoreportages van de foto club MOOF : de onzin van Doel en een beeld van China. 21 november Peter Zimmerman komt Transitie Mol Balen voorstellen. Zij hebben verschillende projecten o.a. Repair Café waar vrijwilligers gratis dingen repareren. 19 december bezoek aan Pimpernieuw in Achterbos

DECEMBER ma di wo

do

vr

JANUARI

za

zo

1

2

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

kerstvakantie

3

4

5

6

7

8

9

NL FR

10 11

8

9

10 11

12 13

NL FR

12 13 14 15 16 NL ENG

17

7

14 15 16 17

18 19 20

NL ENG

18 19 20 21 22 23 KERST PAKKET

21 22 23 24 25 26 27 NL FR

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31 NL

kerstvakantie

ENG

31 Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren dinsdag van 17-19 h of op aanvraag François 0475 59 55 99 Mondiale Vorming start 19 uur

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Activiteit voor kinderen Karine 014 32 62 86 0498 44 00 29

Open werkgroep Zwemmen op zondag en de kring van 20.30-21 h woensdag van 9.30-12 h in zwembad Den Uyt Petra 014 32 04 83 Meer info bij Petra 0473 85 48 12 Gust 014 58 04 20 0475 34 91 36 15

Computerles woensdag van 13.30-15.30 h Mia 014 58 04 20 Winkeltje woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.


50 jaar was, ben ik gevallen. Ik had een breuk in mijn voet en een gescheurde meniscus. Ze hebben me toen goed onderzocht, en het besluit van de dokters kwam hard aan: mijn lichaam was eigenlijk ‘op’.” Dat bracht je in de problemen? “Ik had een eigen huis, dat wilde ik niet opgeven, dus ik probeerde voort te doen. Maar uiteindelijk kreeg ik mijn facturen niet meer betaald en stapelden de schulden zich op. Op een gegeven moment besefte ik dat ik het alleen niet meer rond kreeg. En toen deed ik één van de moeilijkste dingen. Iets wat ik heel lang, misschien wel té lang, had uitgesteld, omdat ik het liever allemaal zelf oploste.” Wat was dat dan? “Ik stapte naar het OCMW. Daar hielpen ze me om een traject van collectieve schuldbemiddeling op te starten. Maar de maatschappelijk helpster zag al snel dat er ook andere dingen mis waren. Omdat ik tot dan toe had geleefd voor mijn werk, kwam ik amper buiten, tenzij voor de hondenshows. Toen ik was gevallen, vielen ook die hondenshows weg. Ik zat veel thuis, alleen. Dat zag de maatschappelijk werkster en ze spoorde me aan om in een vereniging te stappen. Dat deed ik. Zo kwam ik bij Ons Huis terecht. ” Wat doe je zoal bij Ons Huis? “Ik zit in de hobbyklas en de naaiklas. Daar zit ik sinds dit jaar bij de ‘gevorderden’. Het is wel een fijn gevoel om binnen te komen en eerst helemaal niets te kunnen, en dan na een tijd zelf iets moois te maken. Zoals dit vogeltje, of een uiltje waarmee ik mijn kleinkind blij heb gemaakt. Maandelijks kook ik ook bij Ons Huis. En in de redactieraad vergader ik mee over welke tekstjes er in het boekje komen.” Dat klinkt als een volle agenda. “Ik kom toch minstens één keer per week naar Ons Huis, ja. En ik kijk ook wel echt uit naar de activiteiten. Het is nu net twee maanden vakantie geweest en, eerlijk gezegd, die duurden best lang.”

16


Heeft Ons Huis voor jou een verschil gemaakt? taald waren, zei de griffier voor een volle zaal: ‘nu “Enorm. Vroeger had je me niet moeten vragen mag je hier weggaan met opgeheven hoofd, want om een interview.” (lacht) “Ik sta sinds ik hier kom dat verdien je’. Ik zakte bijna door de grond van veel steviger in mijn schoenen. Ik zeg ook minder schaamte, maar het maakte me ook trots. Weet vaak nee en probeer nu dingen je, je wordt er sterker van. Het die ik vroeger nooit zou durven. is gewoon belangrijk om niet op Ik sta sinds ik hier kom veel te geven en te blijven doorgaan, Een goede vriendin die ik al heel lang ken, Cindy, zei laatst hoe moeilijk ook.” steviger in mijn schoenen. tegen me: ‘allez, Marie Jeanne, Ik zeg ook minder vaak nee En daarin werd je gesteund bij ik ken je precies niet meer, zo hard ben je veranderd.’” en probeer nu dingen die ik Ons Huis. “Ja. De mensen die hier vroeger nooit zou durven. Je bloeide open? komen, maar ook de vrijwilligers “Ja. Ik kom uit een diep dal. en Petra, Gust en Mia: we probeTijdens de periode van schuldbemiddeling moest ren het beste in elkaar naar boven te halen. Alle ik mijn huis verkopen. Dat kwam hard aan. Ik had mensen bij Ons Huis hebben hun eigen verhaal, en de hele tijd het gevoel dat ik faalde. Dag in dag uit dat wordt gerespecteerd. Wat er hier verteld wordt, was ik bezig met uit het dal te klimmen en dat ging gaat niet buiten de muren van Ons Huis. We moedimet vallen en opstaan. Maar het is goed gekomen: gen elkaar aan om het positief te bekijken. Ik zou ik ben van onderaan de ladder toch naar boven het willen aanbevelen aan mensen die het alleen geklommen. Toen ik in de rechtbank in Turnhout niet meer zien zitten, ook jongeren. Probeer het officieel te horen kreeg dat mijn schulden afbe- eens, het doet echt deugd.”

17


Pelgrim Marc

Goede wil

Beste allemaal,

De naailessen kenden een aanstekelijk succes met resultaat: 13 kandidaten. En dit betekende teveel leerlingen in één klas. Opsplitsen was dus de uitdaging. Maar ook zoeken voor een bijkomende lesgeefster en een leslokaal. Sint Lutgardisschool zorgde voor het vrijmaken van het leslokaal op maandagvoormiddag én maandagnamiddag. Nieuwelingen Hilde en Ria boden zich aan als lesgeefsters. Op maandag 10 september waren alle leerlingen en lesgeefsters aanwezig om een verdeling te doen “wie in welke” groep. Maar ook welke groep in de voormiddag en welke in de namiddag moest beslist worden. Wat zich aankondigde als een moeilijke klus verliep als een fluitje van een cent. Enorm veel goede wil en samen zoeken naar oplossingen. De basislessen (8 leerlingen) worden op de maandagnamiddag gegeven met twee lesgevers: Christina en Ria. Hilde en Mia gaan op maandagvoormiddag met 5 leerlingen verder op datgene wat vorige jaren al geleerd werd. Uitzonderlijk veel dank voor de goede wil van die dag om tot een oplossing te komen. En uiteraard ook uitzonderlijk veel dank aan de directie van Sint Lutgardis. (en als we een school bedanken dan moeten we dat ook doen voor het terbeschikkingstellen van computerklas op de Rozenbergschool, want ook daar groeit het aantal gegadigden aan. Jim zal er op woensdagnamiddag zijn werk hebben.)

Het weekend van 18-08-2018 kende twee hoogtepunten: een zonovergoten trouwfeest op een Franse wei, en een rustweekend voor Marc. Beide hoogtepunten speelden zich af in de omgeving van Reims. Marc heeft iets meer dan 300 km. gestapt. De hete dagen begin augustus waren moeilijk. Heel veel water drinken, weinig kunnen eten, op veel te warme kamertjes slapen onder de pannen.... Het was een strijd! Na een dag of tien kwam hij in het goede ritme, vond hij alles terug in zijn rugzak, en ging het stappen makkelijker. Hij stapt gemiddeld 20-25 km per dag, en vindt ‘s avonds een slaapplaats voor de volgende dag. Gites, kloosters, bed en breakfast, hostels... Hij wisselt af. Ook eten vinden begint goed te gaan. ‘s Middags eet hij weinig, ‘s morgens en ‘s avonds eet hij goed. Hij drinkt weinig of geen koffie, en is heel sober met alcohol. Elke dag, elke overnachting heeft een eigen verhaal. Mooie, ontroerende, ongelooflijke, muzikale grappige, verdrietige... Het leven zoals het is. Het valt beter mee dan gedacht, ook al mist hij het thuisfront natuurlijk. Vrijdag opgehaald in Reims, bekomen in de natuur, zondagnamiddag afgezet in Reims. Morgen trekt hij de wijnvelden van de Champagnestreek in, denkt op zijn tocht elke dag aan enkele mensen in het bijzonder, en denkt na over de toekomst. Na een weekend vol vriendschap en verbondenheid, was het afscheid wat emotioneel. Maar de wilskracht is groot, de moed nog groter, en de voldoening enorm. De pelgrim dankt iedereen voor de belangstelling, zendt zijn hartelijke groeten, en ziet er heel goed uit. Wel wat vermagerd , maar hij straalt. Volgende ontmoeting over een maand in de buurt van Bergerac. Mijn respect en liefde is dit weekend alleen maar groter geworden. Mia x Ondertussen (17/9) heeft de pelgrim moeten ‘opgeven’ wegens een sterk zwerende teen.

18


Nieuws

Juridisch nieuws Grondwettelijk hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat

Nieuwsbrief NTA

Armoedeorganisaties vragen maximumfactuur in het secundair onderwijs

Op vraag van het Netwerk tegen Armoede en vele andere organisaties sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de forfaitaire bijdrage die mensen sinds 2016 moeten betalen om beroep te kunnen doen op een pro deo advocaat. De rechters van het Grondwettelijk Hof zijn het met ons eens dat de invoering van een forfaitaire bijdrage van 50 euro geen fait divers is maar voor mensen met weinig bestaansmiddelen een aanzienlijke achteruitgang betekent die onverenigbaar is met artikel 23 van de Grondwet dat het recht op juridische bijstand waarborgt aan iedereen. De rechters zeggen in hun arrest ook dat het inderdaad tegenstrijdig is om een financiële bijdrage te vragen aan mensen die aanspraak maken op een pro deo advocaat juist omdat ze niet over de nodige middelen beschikken om die advocaat zelf te betalen.

In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool. Netwerk tegen Armoede, Schulden op School en Welzijnszorg roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om in te zetten op structurele veranderingen, in het bijzonder de invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs. Zo’n 70.000 leerlingen zetten op 3/9 hun eerste verwachtingsvolle stappen naar het secundair onderwijs. Op de achtergrond duimen hun ouders voor een goede start. De overgang van de lagere school naar de secundaire school brengt heel wat met zich mee - ook financieel. In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool. Als ouder betaal je in de lagere school niet meer dan €157,5 per jaar. De overheid legt lagere scholen immers een maximumfactuur van €84 per schooljaar op. Daar bovenop mogen scholen meerdaagse uitstappen organiseren voor hoogstens €435 gedurende de hele lagere school of gemiddeld €72,5 per jaar. Heel wat lagere scholen blijven ruim onder dat bedrag.

19


Een kind in het secundair onderwijs weegt zwaarder door op de gezinsportefeuille. De gemiddelde factuur bedraagt er €534 per jaar. Aangezien er geen maximumfactuur is, variëren de bedragen veel meer dan in het basisonderwijs. Bedragen van € 900 à €1000 zijn geen uitzondering. Zeker voor de 15% Belgen die leven in armoede is het slikken als zij de eerste factuur in brievenbus of boekentas vinden. Maar ook andere ouders stellen zich vragen bij de hoge kostprijs. Heel wat scholen zijn zich bewust van de druk die hoge schoolkosten met zich meebrengen. Zij zetten zich vandaag al in om die te verlagen. Ze worden daarbij ondersteund door bovenstaande organisaties. Wij sensibiliseren, zetten trajecten op maat op, brengen getuigenissen naar de klas enzovoort. We Zeker voor de 15% Belgen ontwikkelden doorheen de jaren al veel concreet, die leven in armoede is bruikbaar materiaal waarmee scholen aan de slag gaan zoals de brochure ‘Maak je sterk tegen armoehet slikken als zij de eerste de op school’ van het Netwerk tegen Armoede, en factuur in brievenbus of de vormingspakketten van SOS Schulden Op School en Welzijnszorg. Daarnaast formuleren we beleidsboekentas vinden. aanbevelingen. Vandaag komen we daarmee voor het eerst gezamenlijk naar buiten. Zo kunnen we onze boodschap krachtiger maken.

NTA 30/8/2018

We vinden het belangrijk om structureel verandering af te dwingen. Dat kan het beste via regelgeving. We roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om de maximumfactuur in het secundair onderwijs onverwijld in te voeren. Als basis hiervoor kunnen de resultaten van de studiekostenmonitor worden gebruikt. Deze zullen een duidelijk beeld van de kosten per studierichting geven.

Nieuws uit het netwerk Griet Briels die jaar en dag het thema gezondheid behartigde binnen het Netwerk tegen Armoede gaat in oktober een nieuwe uitdaging aan. Hier nog een berichtje van haar. Dag Gust, dag Petra, Bedankt voor jullie fijne reactie. Ik vertrek half oktober richting het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Deze organisatie is oa bezig met belangenbehartiging van familie van mensen met een psychiatrische of verslavingsproblematiek. Je ziet dat er een raakvlak is met het werk dat ik tot nu toe deed. Ik heb heel erg graag met jullie samengewerkt en hoop dat er zich in de toekomst gelegenheden zullen voordoen om nog samen te werken. Ons Huis is een vereniging die zeer sterk werk levert en daar mogen jullie heel trots op zijn! Vele groetjes daar! 20


Nieuws uit de gemeente Verminder je belastbaar inkomen door het inbrengen van de Grabbelpas van je kroost

Fiscaal Attest Ouders kunnen de kosten voor deelname aan Grabbelpas en Swap van hun kinderen tot 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbaar inkomen. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige. De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan de instellingen op opvangvoorzieningen die worden erkend door lokale openbare besturen. De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken. Het fiscaal attest wordt geleverd door de sportdienst of jeugddienst. Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per opvang dag per kind.

Vraag nu al je school- en studietoelagen aan

www.studietoelagen.be Vanaf 1 augustus is het mogelijk je school- en studietoelage aan te vragen voor het volgende schooljaar (2018-2019) via www.studietoelagen.be. Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen er recht op. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie bijdrage om de kosten in het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs draaglijk te maken. De studietoelage kan aangevraagd worden van 1 augustus 2018 tot 1 juni 2019. Bij volgende instanties kan je terecht voor hulp bij het invullen van de aanvraag: Op jouw school Bij de dienst onderwijs, 014 33 09 66 onderwijs@gemeentemol.be Bij de dienst seniorenplus 014 33 16 00 dienstseniorenplus@gemeentemol.be Automatisch opstarten dossier Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg en dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling, starten we automatisch het dossier op. Dit gebeurt in de periode november 2018 tot en met februari 2019. Omdat je eerder al je toestemming gaf om je gegevens te mogen gebruiken, zal ook dit schooljaar jouw dossier automatisch opgestart worden. Je ontvangt dan opnieuw een vooraf ingevuld formulier dat je moet nakijken, eventueel verbeteren en ons terugbezorgen. Meer info: dienst samenlevingsopbouw 014 33 15 73 gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) www.studietoelagen.be 21Ons Huis bestaat 30 jaar. Deze tekst werd gemaakt voor het tienjarig bestaan onder voorzitster Ali Tjoonk, die dit lied instudeerde voor de viering.

De wereld is een strijdtoneel, de één heeft niets de ander teveel. In de hoek gedreven en verknecht, zijn wij door de maatschappij ontrecht. Maar wij willen niet meer zwijgen. Wij willen ook onze rechten krijgen. refrein: Allen samen één van geest. Allen samen vieren we feest! Ons leven is meestal donker en hard, het is alsof het noodlot ons tart. Voor deze wereld tellen wij niet mee, staan steeds op de onderste tree. Maar we komen steeds in het verzet, strijden eendrachtig voor ons recht.

Vandaag te samen, vieren wij feest. Verbonden met elkaar in ’n zelfde geest groeit onze weerbaarheid en onze moed, als vrienden één, dat doet ons goed. Maak plezier, er is grote vreugd’ dat doet ons allen heel veel deugd! Allen samen één van geest. Allen samen vieren we feest! Allen samen één van geest. Voor ons wordt het een reuzefeest!

Uit de oude doos

Tien jaar tesaam voor een beter bestaan

Het noodlot doet ons steeds maar zwijgen ons zullen ze niet op de knieën krijgen Vechten voor ons dagelijks brood, we houden onze wereld groot. Arm of rijk we zijn allen toch gelijk en niemand duwt ons nog in het slijk. Maar in ons leeft een droom, een wens: gelukkig zijn als elk ander mens. En dat niemand ons verhindere op te komen voor onze kind’ren. Ja, zij krijgen ’t beter dan wij zij zullen leven gelukkig en vrij. Er leeft in ons een sterk vertrouwen: saam een wereld kunnen bouwen waar geen armoe, ellende is of pijn en niemand meer of minder moet zijn. Uit de kringloop van armoe en smart dan kan er veel als je leeft met je hart.

foto 20 jaar geleden werd de Bresserdijk 4 het onderkomen voor Ons Huis. Hier zien we een officiële foto van dat moment.

23


Bespaartips

1. GEEF GEEN GELD UIT AAN VOEDING DIE JE NIET NODIG HEBT Frisdranken, chips en koekjes wil je liever niet in je winkelwagentje, ook al lijkt dat in het moment soms ‘echt nodig’ als beloning of juist om iets af te dekken. Maar het zijn producten die je lichaam niet voeden. Het geld wat je aan deze producten besteedt kun je beter overhouden voor gezonde voeding. Dat is natuurlijk een open deur, maar in de praktijk toch best lastig om vol te houden. Voorkom in ieder geval dat je met een lege maag in de supermarkt staat. 2. KOOP GROENTE VAN HET SEIZOEN Tegenwoordig zijn de meeste groenten het gehele jaar door verkrijgbaar in de supermarkt. Daardoor vergeten we gemakkelijk dat dat eigenlijk helemaal niet normaal is. Appels zijn in de zomer nog niet rijp, en voor tomaten is het te koud in de winter. Om ze dan toch in de winkel te krijgen kost extra energie (denk aan import uit verre landen, of het verwarmen van kassen), en dat vertaalt zich in de prijs. De groenten en fruit die in het seizoen

horen zijn daarom het goedkoopst. Extra tip: koop meer dan je nodig hebt als seizoen groenten of fruit goedkoop zijn (of in de aanbieding) en vries een deel er van in. 3. GEBRUIK GEEN VOORGESNEDEN GROENTEN Voorgesneden groentes zijn relatief duurder dan ongesneden groente. Je betaalt meestal hetzelfde bedrag voor een klein zakje gesneden prei als voor een verse ongesneden prei. Je betaalt daarmee natuurlijk voor het gemak, maar de keerzijde is wel dat de voorgesneden groenten ook minder vitamines bevatten. En dat ze sneller bederven dan ongesneden groentes. Dubbel duur dus! Zelf snijden kost even wat tijd, maar daarmee geef je jezelf wel verser en voedzamer eten. Diepvries groenten zijn ook een prima keus. Van vele groenten kun je soms grote porties kopen uit de vriezer die veel goedkoper zijn dan vers. Bijvoorbeeld 1 kg paprika reepjes voor 2,70 terwijl 1 paprika (150g) 1,09 kost. Bovendien is de voedingswaarde van ingevroren groenten vaak heel goed. Groen-

24


te of fruit uit de vriezer is meestal op het rijpste punt geoogst en ingevroren. Dat betekent dat ze in sommige gevallen zelfs nog gezonder zijn dan verse groenten, die al worden geplukt voordat ze rijp zijn. Elke dag dat ze onderweg zijn naar de supermarkt en nog bij jou in de koelkast liggen verliezen ze belangrijke vitamines. Want vitamines gevoelig zijn voor licht, lucht, zuur en temperatuur. 4. GA NAAR DE MARKT EN KOOP GROTERE HOEVEELHEDEN Niet overal, maar wel bij veel markten kun je grote hoeveelheden groente en fruit voor een klein prijsje op de kop tikken. Zeker als je voor groenten uit het seizoen kiest. Hetzelfde geldt voor biologische boerderijen. Daar kan je vaak een kratje appels of boontjes kopen waarmee je een maand vooruit kunt. Goedkoper dan elke week weer zo’n bakje met 4 appels. Om hier extra voordeel uit te halen kun je de groente aan stukjes snijden, kort blancheren en invriezen. Als je het invriest heb je altijd verse groenten in huis.

Bron: 101bespaartips.blogspot.com

5. BEWAAR JE RESTJES EN GOOI NIETS WEG Want je avondmaaltijd van de vorige dag kun je de volgende dag nog heel gemakkelijk gebruiken als lunch. Zelfs als het ‘s avonds maar een klein beetje lijkt, kan het de volgende dag veel gemak opleveren. Met wat extra verse ingrediënten erbij heb je veel sneller weer een maaltijd klaar. Je kunt dit ook plannen en expres wat extra maken tijdens de avondmaaltijd. Scheelt ook weer tijd en bespaart je een gekochte lunch, veel duurder dan je eigen lekkere gepimpte hapje! 6. KIJK VOORDAT JE GAAT SHOPPEN IN JE KOELKAST EN MAAK EEN LIJSTJE Herken je dit? Je staat in de winkel en bent van plan een salade te maken maar weet niet precies meer wat je thuis hebt. Dus stop je voor de zekerheid ook nog maar een bakje olijven en feta in je winkelwagentje. Om er thuis achter te komen dat er nog een half potje olijven in de koelkast stond en het restje mozzarella van gister eigenlijk op moest. Zonder lijstje of helder plan koop je al snel allemaal extra ingrediënten. Wie geen boodschappenlijstje meeneemt naar de supermarkt blijkt 40 procent meer eten weg te gooien dan gemiddeld!

Varia Moppen en grappen Er komt een man een café binnen en bestelt vier borreltjes tegelijk. Als hij dit een paar dagen achter elkaar heeft gedaan, wordt de barman nieuwsgierig. Op een gegeven moment vraagt hij: ‘Waarom bestelt u toch steeds vier borreltjes?’ De man zegt: ‘Drie broers van mij wonen in Australië. En we hadden afgesproken om elke dag om vijf uur een borreltje te gaan drinken. Gezellig toch?’ De barman moet dit beamen. Op een dag bestelt de man drie borreltjes. De barkeeper vraagt: ‘Is er wat gebeurd met uw broer?’ ‘Nee,’ zegt de man, ‘maar ik mag niet meer drinken van de dokter.’

Na jaren schrapen en sparen vertelde een man het goede nieuws aan zijn vrouw: “Schat, we hebben nu eindelijk genoeg geld om te kopen waar we in 1979 voor zijn gaan sparen.” “Bedoel je een splinternieuwe Cadillac?”, vroeg ze blij. “Nee,” zei haar man. “Een Cadillac uit 1979”.

25


Wist je datjes

Bedankt aan...

Wist je dat Melissa op 5 november start als stagiaire in Ons Huis? Zij volgt de opleiding graduaat maatschappelijk werk in Geel. Wist je dat we op 18 november samen met Transitie Mol Balen in Ons Huis gaan koken met groenten?

Mooie gedachten

Een hele dikke merci aan JosÊe voor haar grote inzet voor alle mensen van Ons Huis en dit 31 jaar lang! We zullen je missen! Bedankt Jos Ouderits en zijn collega’s met de accordeons voor een schitterend optreden tijdens onze terugkomdag in het Miloheem. Ook bedankt aan de vrijwilligers voor de goede zorgen en de lekkere cake die dag. Bedankt aan de oud-leiding Chiro Ambiorix te Gompel. Wij zijn heel blij dat de opbrengst van het schansglijden ook dit jaar weer voor Ons Huis is. Bedankt aan Miek, Mieke, Rozette en Vicky om Ons Huis weer te laten blinken. Bedankt aan kwb Hulsen dat we ook weer dit jaar naar de try-out van jullie stuk mogen komen kijken.

26


Cursus Slim Beheer

Digitale Week

In januari starten wij in Ons Huis in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie met de cursus Slim beheer, leer budgetteren en sta sterker in je schoenen! Meer info volgt later.

Tijdens de week van 19 oktober to 4 november loopt de ‘Digitale Week’. Je kan gratis workshops volgen over mediawijsheid en digitale cultuur. Inschrijven kan via anneleen.embrechts@dsomol.be of per telefoon op het nummer 014/33 16 22.

In deze cursus leer je • je budget beheren en je papieren klasseren • niet te veel geld uit te geven in de winkel • geld te besparen op energie met eenvoudige en haalbare ingrepen • hoe reclame werkt en hoe je ermee kan omgaan • de risico’s kennen van kredietkaarten, online kopen, leningen, … • bij welke diensten en organisaties je terecht kan met je vragen

24 OKTOBER van 9-12 h Interessante apps voor smartphone en tablet lokaal dienstencentrum Ten Hove Jakob Smitslaan 28, Mol. Zaal 3 meebrengen: Eigen toestel

Martine (44 jaar): “Ik sta nu een stuk verder dan vroeger” Als kind was ik vaak ziek. Daardoor was ik niet goed mee op school. Ik was nochtans een goede leerling, maar veel te traag. Vooral rekenen ging moeilijk. Als volwassene kreeg ik het financieel moeilijk. Ik vroeg het ocmw om budgetcoaching. Kreeg ik vroeger een rekening of brief? Dan wist ik niet wat ik moest doen. Ik kreeg dan nog meer papieren. En meer schulden. Het ocmw vroeg me of ik de cursus Slim beheer wou volgen. Ja, tuurlijk! Ik heb enorm veel geleerd, het waren leuke lessen en ik heb nieuwe mensen ontmoet. Ik sta nu een pak verder dan vroeger. Zo klasseer ik thuis mijn papieren. Ik betaal nu ook zelf mijn rekeningen. Ook heel belangrijk: ik heb nu zin om nog meer cursussen te volgen.

25 OKTOBER van 9-12 h Reis plannen met De Lijn of NMBS lokaal dienstencentrum Ten Hove Jakob Smitslaan 28, Mol. Computerlokaal meebrengen: Eigen toestel: laptop, tablet of smartphone

24 OKTOBER van 13.30-16.30 h Foto’s en fotoalbum online bestellen lokaal dienstencentrum Ten Hove Jakob Smitslaan 28, Mol. Computerlokaal

“Ook heel belangrijk: ik heb nu zin om nog meer cursussen te volgen!”

26 OKTOBER van 13.30-16.30 h E-ID, itsme en kaartlezer lokaal dienstencentrum Ten Hove Jakob Smitslaan 28, Mol. Computerlokaal meebrengen: je identiteitskaart 29 OKTOBER van 9-12 h We-Transfer foto’s doorsturen naar vrienden en familie lokaal dienstencentrum Ten Hove Jakob Smitslaan 28, Mol. Computerlokaal 30 OKTOBER van 9-12 h Initiatie schaken voor kinderen met ouder of grootouder lokaal dienstencentrum Ten Hove Jakob Smitslaan 28, Mol. Computerlokaal

27


Colofon Redactie Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne en Christine Drukkerij XOD Drukkerij, Balen Papier Cyclus Print Letter Tisa Sans Pro Oplage 150 stuks Vormgeving, interview & Fotografie Henri Lejeune.com Contactgegevens Ons Huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol Vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 0473/ 85 48 12

Welzijnsschakels

samen sterkt

Met steun van:

28

V.U. Gust van Dongen, Heistraat 43A, 2440 Geel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.