Ons Huis - Januari, Februari, Maart 2018

Page 1

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE

driemaandelijks januari februari maart 2018 veertiende jaargang nr. 50 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol V.U. Gust van Dongen, Heistraat 43A, 2440 Geel


Hobbyclub maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h Mia 014 58 04 20 0494 16 02 82 Grit 014 58 07 98 Naailes maandag elke 14 dagen van 13-16.30 h Christine 0 495 20 36 83

maandag

dinsdag

26 maart

27

2

3

9

10

16

17

23

24

30

1 mei

7

8

14

15

21

22

28

29

4

5

Computerles woensdag van 13.30-15.30 h Miek 0496 75 15 83

11

12

Winkeltje woensdag van 9.30-12h

18

Hobbyclub

19

25

26

Open werkgroep en de kring woensdag van 9.30-12 h Petra 014 32 04 83 0473 85 48 12 Gust 014 58 04 20 0475 34 91 36 Franse les donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Nederlandse les 1 dinsdag van 9.30-10.30 h Claudette 0 476 73 21 03 Engelse les donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Nederlandse les 2 Denise 014 58 77 71 donderdag van 10.30-12 h 0498 81 19 80 Gust 0475 34 91 36 Koken van 18-20 h 1e donderdag om 18.30 h Wilma 0495 26 49 88 2e dinsdag Albert 0495 18 99 07 3e dinsdag Vicky 0495 30 28 60 4e dinsdag om 17 h Carla 0499 22 02 18 Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren dinsdag van 17-19 h of op aanvraag Franรงois 0475 59 55 99

Activiteit voor kinderen Karine 014 32 62 86 0498 44 00 29 Zwemmen op zondag van 20.30-21 h in zwembad Den Uyt met de Durvers. Meer info bij Petra

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

Hobbyclub

Naailes

Hobbyclub

Naailes

Hobbyclub

geen Naailes 2de Pinksterdag Naailes

Hobbyclub

Naailes

Naailes

Nederlandse les 1 Koken Albert Nederlandse les 1 Koken Vicky

Nederlandse les 1 Koken Albert Nederlandse les 1 Koken Vicky Nederlandse les 1 Koken Carla Nederlandse les 1

Nederlandse les 1 Koken Albert Nederlandse les 1 Koken Vicky Nederlandse les 1 Koken Carla Nederlandse les 1


Inhoud Voorwoord

2

Verslagen

4

December ligt nog fris in het geheugen Terugblik Nieuwjaarsetentje 22 januari 2018 Gezonde Voeding

4 6 9 9

Ons Huis

10

Da wiste kikke nie

10

Menu Bistro Apollon 11 Over armoede

12

Het warmste jaar Armoede doet tellen maar wil niet iedereen vooral ook meetellen? Dikke Freddy aan Kris Peeters, Minister van flexi-jobs en betaald vrijwilligerswerk Stop de schuldindustrie Zo rekent Vlaanderen voor de zwaksten Toekenning sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang voortaan automatisch

Tips

12 13 14 16 18 19 20

Besparen door de warmtebron op de juiste manier te gebruiken

Varia

20 21

Moppen en grappen Bedankt Mooie gedachten Ditjes en Datjes

21 22 22 23

Agenda

omslag

3


Voorwoord Dag allemaal De winterperiode heeft lelijk huisgehouden in de aanwezigheden op onze vergaderingen. Zowat iedereen heeft zich verplicht geweten om één of meerdere bijeenkomsten te moeten overslaan wegens verkoudheid of griep of wegens oppas van zieken. We naderen nu de lente en dan zou het allemaal moeten beteren. Vooral de aanwezigheid op de Open Werkgroep moet opnieuw ‘de hoogte’ in. Levenslang leren is een uitdaging voor iedereen !! Maar mee onze vereniging ‘sturen’ is ook een belangrijk werk voor Kringleden: om een kringbijeenkomst te missen moet je een goede reden hebben. Ook vrijwilligers hebben te lijden gehad onder koning winter en dat veroorzaakte soms haperingen Ziekenhuizen in Vlaanderen , maar ook in de Kempen , lagen overvol en spijtig genoeg sukkelden ook enkele van onze bezoekers en vrijwilligers in die gebouwen binnen. We wensen allen een spoedig en volledig herstel toe. De paasvakantie staat voor de deur en dan wordt het werkjaar 2017/2018 afgesloten met het derde trimester. Maar er staat nog een en ander te gebeuren… Van onze jaarlijkse Bekommernissendag willen we een echte WERKDAG maken in voorbereiding van de volgende gemeenteraadverkiezingen. Wij willen aan alle politieke partijen laten weten WAT wij van hen verwachten als zij deel uitmaken van het volgende gemeentebestuur !! In de paasvakantie komen we samen in het Miloheem om het binnengebrachte speelgoed te verdelen. Iedere bezoekster en bezoeker krijgt een doos en met de inhoud doet zij/hij wat zij/hij zelf wil.

Onze grootse verbouwingsplannen hebben we opgegeven. Maar de uitbreiding van ons winkeltje niet…

Onze grootse verbouwingsplannen hebben we opgegeven. Maar de uitbreiding van ons winkeltje niet…en die uitbreiding komt er nog in de loop van dit werkjaar. Het dak boven de grote keuken is absoluut aan vernieuwing toe en ook dat zal, met de hulp van de gemeente, gebeuren. Verbouwen brengt altijd miserie met zich mee en dat zal in de Bresserdijk niet anders zijn. Maar we bijten 4


door de zure verbouwingsappel om nadien beter uitgerust te zijn. Elk jaar moet ONS HUIS, om subsidies te krijgen, een werkingsverslag en een financieel verslag binnenleveren bij het Ministerie van Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap. Petra werkt momenteel nog aan het werkingsverslag. Het financieel verslag werd heel netjes afgewerkt door de diensten van accountantsbureau mdmj van onze bestuurder, Marc De Muynck. Het actieve werkjaar 2017 zadelde ons op met een verlies van 1500 euro. Voor 2018 moeten we streven naar een nulsaldo wat betekent dat we onze uitgaven goed in’t oog moeten houden en hard blijven werken voor giften en sponsoring. Het is ons in de voorbije jaren altijd al gelukt…het moet ons ook lukken in 2018 maar dan moeten we begrip opbrengen voor soms minder leuke beslissingen. Het oude gekende logo van Ons Huis maar ook het krantje was aan een update toe. Voor sommigen een positief iets voor anderen een breuk met het verleden. Maar noch mensen noch logo’s zijn gemaakt voor de eeuwigheid. Salut winter, welkom lente Gust 5


Verslagen December ligt nog fris in het geheugen Er was op het einde van 2017 nogal wat te doen binnen en buiten ONS HUIS.

De kerstmarkt in het Miloheem was een topper. Veel voorbereidend werk van hobbyclub en kookploegen, enthousiaste verkoopsters, veel bezoekers die langs kwamen. Een jeugdige aanwezige deed, vocaal gesteund door de Ons Huis bezoekers, met overtuiging mee in het Amerikaans opbod voor een knalrode handtas voor zijn moeder. Te duur betaald maar de opbrengst was voor het goede doel !!! De kerstmarkt bracht ons 500 euro in het laatje. Met dank aan de noeste werkers en met dank aan Tina en Jos voor het gulle onthaal in Miloheem!

Op de jaarlijkse Walking Dinner van de Ronde Tafel was het werken geblazen. Maar het leverde ons een mooie chèque van 2200 euro op. Met dank aan Albert, Sven, Paul, Myriam, Bart, Carla, Jef en Lea! We kregen vanwege cd&v Mol de vraag of we niet een euro wilden verdienen met hulp op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. En uiteraard wilden we dat. ’ t Was wel erg hard werken ! Een bomvolle Apollon eetzaal op 10 januari. Op onze eerste Bekommernissendag (jaren geleden) startten wij onze uitdrukkelijke vraag voor een sociaal restaurant in Mol. Dit restaurant is ondertussen uitgebouwd tot een dagrestaurant waar iedereen welkom is en tegen een betaalbare prijs kan komen eten. Met zestig bezoekers en vrijwilligers vulden wij die middag de Apollon. Iedereen content om mekaar na de drukke eindejaarsdagen nog eens terug te zien rond een smakelijk etentje met een watertje, een biertje of een wijntje. Wie zin had kon aan een gunstprijsje een grote knuffelbeer aankopen. De nieuwjaarsdiner was dan meteen de activi-

De kerstpakketten waren dit jaar van fenomenale omvang. Iedere familie kon met een goed geladen wasmand huiswaarts keren. Het ophalen van de kerstpakketten verloopt elk jaar vlotter en vlotter. Geen gedrum meer om bij de eersten te zijn, want ondertussen weet iedereen dat elke familie een aangepast pakket krijgt. Het basispakket wordt betaald door de magere kas van Ons Huis maar dankzij vele externe sponsors kon het basispakket ernstig aangevuld worden. Dank aan Lions, cd&v vrouw en maatschappij, Ladies Circle, Toro, Forty–one en Rotary! 6


teitenstart van 2018. Wegens familiale en gezondheidsredenen verzocht Manuela om een time-out als lesgeefster van de computerlessen. Jef Van de Broeck van Basiseducatie depanneerde voor enkele lessen waarvoor heel veel DANK! Wij gingen op zoek bij vrienden van Digidak en LDC om een tijdelijke vervanger te vinden. En die hebben we ondertussen gevonden. Jim Koks zal vanaf nu de computerlessen begeleiden. Bedankt Jim!

het thema ‘bewegen’, de leerlingen speelden daar graag op in maar het aantal kandidaten was, spijtig genoeg, te beperkt. Volgend jaar moet dat beter! Taalles Nederlands 2 werd tijdelijk opgeschort wegens te weinig (of geen) geïnteresseerden. Na de paasvakantie starten we opnieuw. Onze bekommernissendag werd vervroegd: we willen op 29 maart een bundeltje opmaken met suggesties aan het nieuwe gemeentebestuur van Mol, Balen, Dessel en Retie. Verzuchtingen die kunnen gerealiseerd worden op het lokale vlak.“WAT als ik burgemeester zou zijn … “

En soms moeten mensen al eens voor langere tijd naar de kliniek. Carla verkeerde in dat geval en zij kreeg onmiddellijk het aanbod van Cindy om tijdelijk haar kooklessen over te nemen ! Cultuurparticipatie blijft één van onze doelstellingen. Dankzij de Vrienden van Millegem (en vooral dankzij Grit) konden we begin maart met een twintigtal mensen een opgewekte toneelvoorstelling bijwonen. De lachspieren ondergingen er een flinke trainingsbeurt. Ook dankzij Zaba Kina konden verschillende bezoekers gratis genieten van een mooi toneelstuk. ‘Dis – moi wie ik ben’ of hoe het is om als kleurling op te groeien in ons land. Een serieus thema gebracht met de nodige humor!

Op 5 april worden er paaspakketten uitgedeeld aan elke bezoeker/bezoekster van Ons Huis. Het betreft deze keer, zoals vorig jaar, de verdeling van het binnengebrachte speelgoed. En…er zijn ook erg leuke momenten in het leven. Wij stopten de plannen om te verbouwen in de koelkast…… maar ondertussen stelden wij vast dat het plat dak boven de keuken en het winketje aan vernieuwing toe zijn. Ook onze living moet een uitbreidingsmogelijkheid krijgen en zeker het winkeltje moet uitgebreid worden. En dus moeten we toch iets ondernemen wat ons geld zal kosten en zo mochten we op 7 maart een leuke chèque ophalen bij Belgoprocess ! Met dank aan de werknemers van Belgoprocess voor hun individuele bijdrage en met dank aan de directie die het ingezamelde bedrag verdubbelde tot 3250 euro.

Minder leuk verliep het aanbod van de Rozenbergschool om met een aantal leerlingen die niet meegaan op buitenlandse uitwisseling activiteiten te ontwikkelen voor bezoekers van Ons Huis. De Kring en de Open werkgroep opteerden voor 7


Terugblik Een verslag van eind november tot begin maart.

Op 23 november ging Petra naar het dagelijks bestuur armoedebeleid op het OCMW. De naam van de kaartenbank is veranderd in ‘Recht op vrijetijdskorting’. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen nu automatisch sociaal tarief bij de buitenschoolse kinderopvang in Mol. Meer hierover lees je verder in het krantje. Ook de fakkeltocht werd geëvalueerd.

al heel wat geld bijeen gezameld. Zo kon Sinterklaas een 60-tal kinderen in armoede blij maken. Ook de leerlingen van het Sint Lutgardis instituut zetten hun beste beentje voor. Zij organiseerden verschillende workshops voor de kleinsten.

Op 27 november had Petra een gesprek met Hanne Weckx en Igor Geubbelmans in de Kruierie in Balen. In Mol komt er een nieuw zwembad. We legden onze bekommernissen samen over de toekomst van de zwemlessen en over de inkomprijs voor de mensen in armoede. Nadien ging Petra naar het OCMW voor de voorbereiding van het lokaal netwerk vrijetijd.

Op 1 december trokken we samen met de andere verenigingen van SPAAK naar de Roma in Antwerpen. 15 Bezoekers van Ons Huis genoten van De Drie Stuivers opera gebracht door Tutti Fratelli.

Op 28 november kwam Saskia Sterck van de jeugddienst in Mol het initiatief van de kinderraad voorstellen. Zij organiseerde een speelgoedgeefplein voor de Kerstvakantie. Bezoekers met kinderen en kleinkinderen waren welkom.

Op 4 december gingen Gust, Mia, Swa, Miek, stagiaire Jay en Petra naar de algemene vergadering van Vormingplus Kempen. Het was een netwerkavond over ‘de hectiek van het leven’.

Op 29 november ging ons jaarlijks Sinterklaasfeest door. De leerlingen van de Rozenberg hadden weer8


Op 5 december gingen Jay en Petra naar Den Travoo in Balen voor het project ‘Zorg tot zorg’. We bereidden samen het netwerkmoment van 22 februari 2018 voor. Er werd ook een terugkoppeling gedaan in verband met de hervorming eerstelijnszorg en over het leaderproject (Automatisch toekennen van rechten).

de, leraar op de Rozenbergschool. Ook dit jaar werkt Ons Huis samen met enkele leerlingen in een sociaal project. De bezoekers van Ons Huis kozen dit jaar voor het thema ‘bewegen en ontspannen’. Op 10 januari trokken we met een 60-tal mensen naar bistro Apollon voor ons jaarlijks nieuwjaarsetentje. Het was een gezellig samenzijn.

Op 7 december vergaderde Petra bij de CM in Mol voor het leaderproject. Met dit project willen we zoveel mogelijk mensen hun recht op verhoogde tegemoetkoming laten opnemen.

Op 16 januari gingen Gust en Petra naar de startdag van het Netwerk tegen Armoede in de koninklijke bibliotheek in Brussel. Petra begeleidde de workshop ‘Samenwerken met bedrijven’. In het najaar van 2017 bevroegen we mensen in armoede en hulpverleners over verzekeringen en dit in samenwerking met Annelies Storme van het Netwerk tegen Armoede. Tijdens deze workshop brachten we onze eerste bevindingen.

Op 12 december gingen Gust en Myriam naar de forumdag van het Netwerk tegen Armoede in Antwerpen. Op 17 december nam Ons Huis deel aan de kerstmarkt in het Miloheem. De deelnemers en vrijwilligers van de hobbyclub en de kooklessen hebben heel intensief gewerkt. Zij maakten allerlei moois en lekkers om te verkopen.

Op 18 januari vergaderde Petra in Herentals met de drie andere SPAAK coördinatoren. We deden de eerste aanzetten voor het eisenpakket voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 18 december kwamen de partners van het fakkeltochtcomité samen om de fakkeltocht van 2017 te evalueren. Zij maakten al plannen voor het nieuwe jaar.

Op 22 januari spoorde Petra naar het CD&V hoofdkwartier in Brussel. De studiedienst van CD&V nodigde Ons Huis uit om te komen vertellen over hoe wij in Mol aan lokaal sociaal beleid doen met de mensen in armoede. Op de openwerkgroep van december kwam Emmy Verbraecken van het OCMW Mol ons informeren over energie. Bezoekers van Ons Huis die graag hun energieverbruik willen laten nakijken of willen wisselen van energieleverancier kunnen dit bevragen bij Emmy.

Op 23 januari gingen Fons, Leo, Miek en Petra naar de SPAAK vergadering in Geel. We hadden het over de nieuwe afspraken rond privacy binnen de verenigingen en over het eisenpakket.

Op 22 december werden de kerstpakketten uitgedeeld. Dank zij de vele sponsors konden we onze mensen weer heel blij maken.

Op de openwerkgroep van januari kwamen Marleen en andere vrijwilligers ‘Rap op stap’ voorstellen. Meer hierover lees je bij Ditjes en Datjes.

Op 28 december ging in Ons Huis de kinderactiviteit door. Er namen 19 kinderen deel. Ze knutselden samen en maakten hun eigen vieruurtje.

Op 25 januari had Petra samen met Kristel Maes van CM een gesprek met tandartsen Van Roos-

Op 9 januari had Petra een gesprek van Jef Vaneyn9


broeck en Nagel over de derdebetalersregeling. Dit was een zeer aangenaam gesprek!

Op de Open Werkgroep van februari stelde Saskia Sterck de jeugddienst en hun activiteiten voor.

Op 29 januari had Petra een gesprek met Frans van Deursen van Actie MIN.

Op 22 februari was er terug een dagelijks bestuur armoedebeleid op het OCMW van Mol. Op de agenda stond het gesprek met gynaecologe dr. Meuldermans en het gesprek met de tandartsen, alsook het nieuwe zwembad. ’s Avonds begeleidde Petra de workshop ‘Armoede is geen kattepis’ op het netwerkmoment ‘Welzijn en gezondheid’. Dit ging door in het Lokaal Dienstencentrum.

Op 1 februari gingen Jef, Lea en Petra naar restaurant de Roscam de cheque van de Ronde Tafel in ontvangst nemen. Bedankt voor het mooie bedrag. Dit gaan wij nuttig spenderen aan onze kooklessen. Op 8 februari hadden Lieve Verdonck van de dienst Samenlevingsopbouw en Petra een gesprek met gynaecologe dr. Meuldermans. Het was een zeer aangenaam gesprek. We bespraken de drempels binnen de gezondheidszorg bij mensen in armoede en nieuwkomers (vluchtelingen). We maakten ook al concrete afspraken. Later meer hierover. ’s Avonds ging Petra naar de Rozenberg om het sociaal project ‘bewegen en ontspannen’ voor te stellen aan de leerlingen en hun ouders.

De dag nadien hadden Gust en Petra een gesprek met Lieve Heurckmans van CD&V Vrouw en Maatschappij. We bespraken onze samenwerking.

Op 15 februari hadden Sofie van Broekhoven van het OCMW van Mol en Petra een gesprek met vroedvrouw Hilde Curinckx. Hilde begeleidt aanstaande ouders tijdens hun zwangerschap. Ze wil extra aandacht besteden aan kansengroepen. En dit aan een verlaagd tarief. We bespraken met Hilde hoe we kunnen samenwerken. Nadien ging Petra op het OCMW van Mol naar het dagelijks bestuur armoedebeleid. Hanne Rijkers kwam het nieuw project ivm nieuwkomers voorstellen.

Op 26 februari vergaderde Petra op het OCMW. Roeland Kortleven en Sofie Aerts stelden de reorganisatie van het onthaal van OCMW en gemeentediensten voor. Dit werd positief onthaald. Diezelfde dag gingen Miek en Gust naar het Netwerk tegen Armoede. Ze werden ondergedompeld in de nieuwe regelgeving rond privacy bij verenigingen waar armen het woord nemen. Op 1 maart vergaderden Petra met de 3 andere SPAAK coördinatoren in Herentals. We werkten het eisenpakket van SPAAK verder uit.

Op 20 februari was het overlegdag in Brussel bij het Netwerk tegen armoede. Gust en Fons vergaderden over het thema ‘concrete hulpverlening’. Petra vergaderde in Dessel met het project ‘Zorg tot zorg’. Ze bracht verslag uit van het gesprek met dr. Meuldermans. In de namiddag reed Petra naar het CC het Schaliken in Herentals. Zij vergaderde daar met SPAAK en de verschillende culturele centra voor de voorstelling van Chasse Patate. Deze zal plaatsvinden in juni.

Op 5 maart kwamen de leerlingen van de Rozenberg kennis maken met de deelnemers van Ons Huis aan het sociaal project ‘Bewegen en Ontspannen’. De dag nadien vergaderde SPAAK in de living van Ons Huis. We bogen ons over het eisenpakket en over onze uitstap naar Chasse Patate. In de namiddag hadden Gust en Petra een gesprek met Els D’hooge van het Netwerk tegen Armoede. Els is de nieuwe ondersteuner van de verenigingen in de Kempen en Limburg. Zij kwam kennis maken met de werking van Ons Huis. Op 7 maart ging uitzonderlijk de kringvergadering niet door. Gust en Petra werden uitgenodigd op Belgoprocess om een cheque in ontvangst te nemen. 10


Nieuwjaarsetentje Een verslag van 10 januari 2018

Vandaag sluiten we de feestperiode af na het sinterklaasfeest, na de grote kerstpakketten zetten we ons vandaag met 60 personen samen aan de Apollontafel. Veel nieuws is er vandaag niet mee te delen. We zijn blij dat Maurice er deze keer wel kan bij zijn. Spijtig dat anderen er vandaag om gezondheidsredenen niet bij kunnen zijn; Geesje, Bart, Monique. We wensen hen spoedig herstel toe met een kaartje dat Mia seffens rondgeeft. Nieuwjaarswensen werden dit jaar massaal uitgewisseld. Een toffe kaart vanwege Yvonne Martens, de eerste kookmoeder, maar ook onze “overburen” in de Bresserdijk, Willy en Arlette wensen ons allemaal het beste toe. Ook voor hen een mooi kaartje. 2018 wordt het jaar van de harde lijn i.v.m. res-

pecteren van de vooropgestelde datum. Niet op tijd ingeschreven = spijtig maar helaas. 2018 wordt een belangrijk jaar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. We werkten actief mee aan de WORM inspiratienota die op 21/12 aan de politieke partijen van Mol, Balen, Dessel, Retie bezorgd werd. We organiseren vandaag een grote knuffelverkoop. Wat vandaag niet verkocht geraakt verhuist naar het winkeltje. Vandaag is voorrang aan de actieve “Ons Huis” bezoekers. Ook de confituur die niet verkocht geraakte op de kerstmarkt kan vandaag aangekocht worden.

Gezonde voeding Een verslag van 22 januari 2018

In het Lokaal dienstencentrum was er een voordracht over ”Wat is gezonde voeding.” Met een tiental mensen gingen we luisteren. Nadien was iedereen het er over eens dat het wel wat teleurstellend was. We bleven wat op onze honger zitten. We hadden gedacht dat er wat meer nieuwe informatie in verband met goede eetgewoonten aan bod zouden komen. Maar buiten de algemeenheden die de meesten wel kennen of weten kwam er niet veel uit de bus .Een volgende keer beter denken we dan maar. Het kan niet elke keer even goed zijn, en we waren er toch weer eens even tussenuit.

11


Ons Huis Da wiste kikke nie! Dat wist ik niet...

Hoe dikwijls krijgen we dat te horen? Soms is die vaststelling terecht maar soms ook niet. Ons Huis tracht mensen die het moeilijk hebben sterker te maken. Sterker betekent ook goed geïnformeerd zijn. Aan die informatie trachten wij te werken via onze open werkgroep bijeenkomsten. En die bijeenkomsten hebben jarenlang positieve effecten gehad maar het slabakt !! Het aantal aanwezigen op de open werkgroep vermindert in die mate dat wij beginnen te twijfelen aan de doelmatigheid ervan. Wij trachten elke maand een spreker uit te nodigen die uitleg komt verstrekken over allerlei onderwerpen die door Kringleden aangereikt worden. Iedereen, ook mensen die het moeilijk hebben, heeft recht op ontspanning. Via Ons Huis krijgen wij de gelegenheid om gratis toneel bij te wonen bij de KWB in Balen-Hulsen en in Millegem. Via vrijetijd cheques kunnen wij goedkoper naar voorstellingen in ’t Getouw. Via onze Ons Huis Nieuwsflits wordt info bezorgd over betaalbare (zelfs gratis) voorstellingen. Voor vele betekent ‘ontspanning’ ook ‘er eens een dagje op uit’. Ons Huis kan info verstrekken over betaalbare mogelijkheden via vakantieparticipatie. Vrijwilligster Marleen Vandecraen heeft

hier al pionierswerk voor verricht. Maar er is meer... Vakantieparticipatie geeft elk jaar een dik boek uit met allerlei mogelijkheden over vakantiemogelijkheden in Vlaanderen. Maar niet iedereen heeft de beschikking over zo’n boek En dan is er rap op stap om mensen te helpen zoeken. Rap op stap kwam toelichting geven op de Open werkgroep van januari. Als voorzitter was ik ontgoocheld over de veel te lage opkomst. Er bestaan mogelijkheden om een dagje vakantie te nemen. Indien je er meer wenst over te weten kan je elke donderdagavond - gratis - terecht bij Rap op Stap in het Lokaal Dienstencentrum. Wanneer morgen iemand vertelt dat hij of zij op uitstap geweest is naar daar of naar daar en dat dat maar weinig gekost heeft,dan hoor ik nu al een aantal mensen, die helaas niet aanwezig waren op die Open werkgroep, zeggen “maar da wiste kikke nie zalle” !! Mensen die naar de open werkgroep komen worden beter geïnformeerd dan diegenen die er niet naar toe komen. De Open Werkgroep staat open voor alle bezoekers van Ons Huis. Een geïnformeerde mens staat sterker dan een niet-geïnformeerde. Gust 12


13


Over armoede Het warmste jaar Jens Sepa - Rondom

Vraag is of de samenleving

Neen deze column is niet de zoveelste onheilstijding warmer wordt als burger over de opwarming van de aarde. Het is wel een pleieist dat het beleid meer dooi voor 52 warmste weken. Vermoedelijk iets te veel voor het charmante trio van StuBru, Linde, Eva oog heeft voor mensen in en Bram. Hoe hartverwarmend toch, Vlaanderen in armoede, verkeersslachtde kerstperiode. Jingle Bells, de goede doelen dwarrelen als sneeuwvlokken uit de grijze winterlucht. offers, gehandicapten, deWat doet het deugd aan het ego om mee te gaan menterenden, langdurige in de collectieve feel good hysterie. Leuke muziek, toffe mensen, opwindende acties en alles voor het zieken, werklozen migrangoede doel. Hoe komt het toch dat in het zo welvaten, en ga maar door. rende Vlaanderen acties als “De Warmste Week� nodig zijn om te zien naar wie dagelijks uit de boot valt? Uithalen naar de falende politiek is allicht te populistisch. Uiteindelijk heeft de maatschappij de politici die het verdient. Wie slechts om de vier of vijf jaar een opwelling voelt van kritisch burgerschap is slecht geplaatst om de verkozen volksvertegenwoordiger met de vinger te wijzen. Vraag is of de samenleving warmer wordt als burger eist dat het beleid meer oog heeft voor mensen in armoede, verkeersslachtoffers, gehandicapten, dementerenden, langdurige zieken, werklozen migranten, en ga maar door. Ministers die een vette cheque overhandigen in de spotlights moeten beseffen dat noodlijdenden niet enkel hulp behoeven onder de kerstboom maar wel 52 weken per jaar. Geen steekvlampolitiek maar doelgericht beleid. Onhaalbaar, utopisch en simplistisch? Zeker niet gemakkelijk, je sais, je sais. Misschien is een goede start al iets: wees een alerte en kritische burger, er is een verkiezingsjaar op komst. Wedden dat 2018 dan het warmste jaar ooit wordt? 14


Armoede doet tellen, maar wil niet iedereen vooral ook meetellen? Jos Wouters - Knack

Vorige week ben ik twee keer in een brasserie koffie gaan drinken omdat ik te vroeg op een afspraak was en de wachttijd aangenaam wilde invullen. De tweede keer heb ik er ook een broodje kaas bij gegeten. Prijs: € 9. Eveneens heb ik in dezelfde week twee boeken gekocht. Het zijn non-fictie uitgaven en mogelijk beperk ik mijn leesactiviteit tot enkele hoofdstukken. Prijs: € 35. Ik heb bloembollen en tweejarige plantjes aangeschaft om een perkje klaar te maken voor een bloeiend voorjaar. € 12. Ik heb de jaarbijdrage betaald aan een vereniging waar ik lid van ben, € 25. Om een aspect van mijn hobby een beetje te actualiseren heb ik € 30 uitgegeven. Armoede doet tellen, maar wil niet iedereen vooral ook meetellen? Dit zijn allemaal uitgaven die, als ik er nu over nadenk, niet noodzakelijk zijn, maar die mijn leven wel aangenaam maken. Waarschijnlijk heb ik ook op een ander moment geld uitgegeven dat niet per se hoefde. De onvoorziene cadeautjes die we onszelf veroorloven, zijn dikwijls ook onderwerp van gesprek in onze relaties binnen en buiten het gezin. Maar wat als je jezelf die cadeautjes niet kunt veroorloven? Als je de laatste cent van je uitkering nodig hebt om de noodzakelijke touwtjes aan elkaar te knopen? Wat als je vandaag inderdaad een van de 157.000 mensen in België bent die het afgelopen jaar bij een voedselbank ging aankloppen? En leeft een mens enkel om in voedsel, kleding en onderdak te voorzien? Wil niet iedereen niet enkel euro’s tellen, maar vooral ook meetellen, erbij zijn, een stem hebben in het sociale kluwen? En wat heb

je daar voor nodig? Jammer genoeg, ... geld. Wij onderhouden onze sociale contacten op velerlei wijzen. We gaan samen sporten en praten na de inspanning na aan de tafel van het koffiehuis of het café. We gaan naar de bioscoop, we reserveren een tafel in een restaurant, we proppen onze weekends vol sociale activiteiten ... We doen veel dingen samen met onze vrienden, het hoeven niet echt ‘dure’ dingen te zijn en toch is geld een barrière die voor velen onoverkomelijk is. 15 procent van de Belgische bevolking behoort tot de groep met armoederisico, afgerond betreft het 1.650.000 individuen. We spreken over hen, in cijfers en erg zakelijk, maar we nemen ze onvoldoende op in onze gesprekken. We spreken niet of te weinig met hen. We ontmoeten hen niet of nauwelijks in de clubs, verenigingen, groepen, evenementen waar wij lid van zijn of zelf aan deelnemen. Toch weten we dat ze er zijn. Waarom nemen we hen niet op in onze hobbyclub of laten hen deel uitmaken van onze sociale wereld? Kan het anders en zo ja wat is daarvoor nodig? Enkel een andere kijk, waarschijnlijk van beide partijen. Armen zijn enkel monetair arm en/of door langdurige ontbering van volwaardige huisvesting, voedsel en kleding materieel gedepriveerd. Als persoon zijn ze rijk aan diverse eigenschappen, vaak bijzonder creatief, intelligent, op verschillende vlakken getalenteerd. Kunnen we door de manifeste vaststelling van armoede heen kijken en de persoon in armoede opnemen in onze gesprekken en in onze activiteiten? Als mens zullen we er enkel rijker door worden. 15


Dikke Freddy aan Kris Peeters, Minister van flexi-jobs en betaald vrijwilligerswerk Erik Vlaminck - 27 12 2017

Geachte heer, Om iets om handen te hebben breng ik de donkere decemberdagen door met rekenen. Ik heb gelezen dat voetballer Kevin De Bruyne voortaan 300.000 euro per week gaat verdienen. Het geeft schone uitkomsten wanneer een mens vertrekkende van dat bedrag rekensommen begint te maken.

volledig de blok op te leggen. Daardoor kan ik pas op donderdag 4 januari om 15u45 op zijn bureau terecht om de 43,40 euro weekgeld (Kevin De Bruyne verdient dat op anderhalve minuut) op te halen die ik, indien er van feestdagen geen sprake was, op maandag 1 januari vanaf 10u ter beschikking zou hebben.

Kevin De Bruyne verdient 1785,70 euro per uur. Omdat ook het loon van de assistenten van de eerste minister in het dagblad vermeld werd, weet ik nu dat Kevin De Bruyne op 5 dagen alstublieft evenveel verdient als u op een heel jaar. Ik neem aan dat u er intussen dik spijt van heeft dat u vroeger op school niet wat beter uw best heeft gedaan toen er tijdens de speeltijden tegen een bal geschopt werd. Een beetje door rekenend weet ik nu ook dat Kevin De Bruyne 1785,70 euro per uur verdient. Ook wanneer hij slaapt, tv kijkt, of in zijn neus peutert. Dat wil zeggen dat hij, dag en nacht, elke 25 minuten het bedrag van mijn maandelijkse leefloon verdient. Daarom maak ik, wanneer ik niet in slaap kan geraken, in mijn verbeelding het ene doelpunt na het andere. Desondanks zit ik in bijzonder slechte papieren. Vanwege de eindejaarsfeesten wordt mijn budgetbeheerder, naar zijn zeggen tegen zijn wil, opgeĂŤist om deel te nemen aan allerhande vrienden- en familiebijeenkomsten. Er wordt in zijn kennissenkring dermate gefeest dat hij noodgedwongen besloten heeft om er tussen Kerstmis en Nieuwjaar

In mijn verbeelding maak ik het ene doelpunt na het andere. De kwestie bezwaart mijn gemoed omdat ik op dit moment, het middaguur van woensdag 27 december, nog exact over 6 euro en 42 cent (Kevin De Bruyne krijgt dat wanneer hij 13 seconden in zijn neus peutert) beschik. Bovendien bestaat mijn geldvoorraad voor de kleine helft uit koperen muntstukjes van 1, 2 en 5 cent die op veel plaatsen niet als geldig betaalmiddel aanvaard worden. Uiteraard heb ik ook reserves. Maar die zijn helaas onbruikbaar. Ruim de helft van de gemeubileerde kamer die ik huur is momenteel tot tegen het plafond gevuld met lege bier- en colablikjes. Ik ben in het bezit van een artikel uit een dagblad van zaterdag 16 januari 2016 waarin minister Schauvliege met grote stelligheid beweert dat ze binnen de kortste keren statiegeld op bier- en colablikjes zal gaan invoeren. Sindsdien beleg ik in lege blikjes. Maar minister Schauvliege laat mij vierkant in de steek. De minister heeft onlangs wel 800.000 euro (bijna 4 keer uw jaarloon) uitgetrokken om 50 wil16


de hamsters te redden die ronddolen in een klein dorp in Limburg, maar een maatregel nemen die mensen in armoede toespijs op hun droog brood kan opleveren zit er niet in.

betrekking hebben mogen flexi-jobs of betaald vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat mijn betrekking als leefloontrekker al geruime tijd vast is wordt weg gelachen. Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat ik met bewijzen in de hand kan aantonen dat ik meer dan 4/5e van mijn werktijd onderweg ben naar voedselbanken, oplaadpunten voor mijn budgetmeter, plekken waar ik mijn gevoeg kan doen en/of drinkbaar water aftappen, vuilnisbakjes bij bushaltes, afspraken bij trajectbegeleiders, schuldbemiddelaars, sociale assistenten, verpleegsters die mij inspuitingen geven, enzovoort. Kevin De Bruyne, bijvoorbeeld, kan zonder problemen 500 euro per maand bijverdienen door betaald vrijwilligerswerk te doen. Van zijn weekgeld van 300.000 euro wordt dan niets afgetrokken. Wanneer ik 10 euro per maand zou bijverdienen met betaald vrijwilligerswerk, wordt mijn weekgeld van 43,40 euro ineens tot nul herleid omdat dan met de klap heel mijn leefloon ingetrokken wordt. Het is in dat verband dat ik u aanschrijf want men zegt mij dat u de uitvinder bent van die dingen. Wellicht is er een vergissing begaan bij het uitschrijven van de wetteksten, want het kan toch niet dat u als katholiek minister arme mensen uit de boot laat vallen.

Ik beleg in lege blikjes. Ik verneem dat u het bent die het bij de CD&V voor het zeggen heeft en dat alle andere katholieke ministers feitelijk uw ondergeschikten zijn. Kunt u minister Schauvliege niet een beetje aanporren om dat statiegeld op blikjes snel in te voeren? Voor mij zou het een financiĂŤle uitkomst zijn en er zou weer enige ruimte in mijn kamer ontstaan; ik kijk er namelijk naar uit om mijn raam weer te kunnen openen. Een andere reservepost die ik heb bestaat uit 8 kilo macaroni, 4,5 kilo puddingpoeder en 2 kilo rijst. Deze producten werden mij ter beschikking gesteld door de voedselbank. Zelf kan ik ze echter niet aan de kook brengen omdat, vanwege mijn begrotingstekort, mijn gastoevoer werd afgesneden. In mijn kennissenkring is er ook niemand bereid om de etenswaren in te ruilen voor iets anders. Dat komt omdat de meeste van mijn kennissen zelf een overvloed aan voormelde producten bezitten. Maar misschien is uw kabinet wel bereid om mij van enige voorraad te ontlasten. Volgens mij kan een creatieve kok bijvoorbeeld op basis van macaroni en puddingpoeder met chocoladesmaak originele hapjes maken voor de nieuwjaarsrecepties die u wellicht in de loop van de maand januari verplicht bent te organiseren.

Als katholiek minister laat u arme mensen uit de boot vallen. Of dien ik mij voor deze kwestie beleefd te richten tot uw collega Theo Francken omdat het zijn specialiteit is om de mensen bij te staan die uit boten vallen? Ik kijk hoe dan ook uit naar uw welwillend antwoord. Mijn Nieuwjaar zou al geslaagd zijn indien u minister Schauvliege zo ver zou krijgen dat ze haar belofte betreffende het statiegeld op blikjes nakomt, want ik merk tot mijn ontzetting dat in mijn blikjesberg een lawine ontstaat waardoor mijn bed dreigt te verdwijnen.

Voor betaald vrijwilligerswerk grijp ik naast de prijzen. Daarnaast had ik hoog gestemde verwachtingen om mijn financiĂŤle toestand een beetje op te krikken via een flexi-job of betaald vrijwilligerswerk. Maar ook daar grijp ik naast de prijzen. Alleen mensen die minstens 4/5e van hun werktijd een vaste

Met de meeste Hoogachting, Dikke Freddy

17


Stop de schuldindustrie Het Netwerk tegen Armoede Peter Heirman, Els Vandensande - 06 03 2018

Eerste aanmaning aan de regering Het Netwerk tegen Armoede trekt aan de alarmbel. De schuldindustrie moet stoppen. Naar aanleiding van de reportage op PANO schrijven ze een ‘eerste aanmaning’ aan de regering. Beste regeringsleden, De getuigenissen in de reportage van het VRT-magazine PANO over de schuldindustrie hebben u vorige week duidelijk geraakt. U was vaak oprecht verontwaardigd over de perverse effecten van een systeem dat toelaat dat sommigen grof geld verdienen aan de schulden van anderen.

gepaard gaan met een onbetaalde factuur, om de regels van de collectieve schuldenregeling en onbeslagbaarheid grondig te herzien, om er voor te zorgen dat er sneller kan en zal worden doorverwezen naar de schuldhulpverlening, en om de regels en controle op het deurwaardersberoep te herbekijken.

Beelden zeggen duidelijk ook veel meer dan woorden. Hoewel mensen in armoede u al jaren vragen paal en perk te stellen aan de schuldindustrie bleef de schuldindustrie welig tieren.

Bovendien hoorden we minister van Justitie Koen Geens beloven dat uw reflectie grondig zal zijn. De minister heeft gelijk: de schuldenproblematiek is een complexe problematiek die vraagt om een grondige reflectie en structurele aanpak die minstens bestaat uit de volgende vier krachtlijnen:

Vorige week beloofde u echter om nu ook echt werk te gaan maken van een grens op de extra kosten die 18


krachtlijn 1 Luisteren naar ervaringen en ideeën van mensen in armoede zelf Een structurele aanpak van de schuldenproblematiek vraagt allereerst om een open en brede blik die rekening houdt met de verschillende aspecten van deze complexe problematiek. Cruciaal daarbij is om ook te luisteren naar de ervaringen en ideeën van mensen in armoede. Enkel zij kunnen immers aangeven welke mechanismen maken dat steeds meer mensen verstrikt raken in een schuldenspiraal. Zij weten ook welke maatregelen cruciaal zijn om uit die spiraal te ontsnappen. krachtlijn 2 Coördinatie van de initiatieven Een structurele aanpak moedigt elke minister aan om binnen zijn eigen beleidsdomein snel en adequaat alle nodige maatregelen te nemen. Zo’n aanpak heeft aandacht voor de coördinatie van alle initiatieven. Die coördinatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden binnen de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie. krachtlijn 3 Als overheid vegen voor eigen deur Een structurele aanpak veegt ook voor eigen deur. De overheid moet de eigen invorderingsprocedures, maar ook die van de talrijke overheidsbedrijven, herbekijken. De overheid moet het voorbeeld geven en een humane inning organiseren door bijvoorbeeld haar eigen schuldvorderingen niet uit te besteden aan de schuldindustrie en in te gaan op redelijke afbetalingsplannen. krachtlijn 4 Engagement op de korte en lange termijn Een structurele aanpak van de schuldenproblematiek is een engagement op de korte en lange termijn. Op korte termijn is er nood aan een goed gecoördineerd geheel van maatregelen om de perverse effecten van de schuldindustrie in te dijken. De uiteindelijke ambitie moet zijn om aan iedereen perspectief te kunnen bieden op een schuldenvrije toekomst. Onvermijdelijk zal een structurele aanpak van de schuldenproblematiek dus ook het debat openen over de toegang tot basisvoorzieningen en de hoogte van de laagste inkomens en uitkeringen. Veel mensen moeten immers elke maand schulden maken om in hun elementaire basisbehoeften zoals energie, huishuur en medische kosten te kunnen voorzien.

19


Belofte maakt schuld Vergeet u niet dat belofte schuld maakt? Schulden die bovendien, zoals u sinds de Pano-reportage maar al te goed weet, snel kunnen oplopen. Zeker wanneer u het overzicht verliest of uw openstaande beloftes uit het oog verliest omdat andere prioriteiten uw aandacht opeisen. Mensen in armoede zijn uiteraard de eerste om hier begrip voor op te brengen. Wij twijfelen er echter niet aan dat u zich in de komende weken aan uw beloftes zal houden. Wij verwachten een concreet plan om de schuldenproblematiek structureel aan te pakken waarin de stem van mensen in armoede een plaats krijgt. Wij zijn daarvoor alvast beschikbaar als contactpersoon.

In tussentijd kan u op beide oren slapen: voorlopig rekenen wij u geen extra kosten aan wegens laattijdige reactie, noch geven wij onze schuldvordering uit handen aan ons incassobureau of een deurwaarder. Wij komen immers graag tot een minnelijke oplossing en kijken dan ook al uit naar de stappen die u daartoe zal ondernemen, zodat niet de schuldindustie maar haar slachtoffers als uiteindelijke winnaars uit de bus komen. Indien dit schrijven uw concrete beleidsvoorstellen en acties heeft gekruist, kunt u deze herinnering uiteraard als niet verzonden beschouwen. Met vriendelijke groet, Het Netwerk tegen Armoede

Zo rekent Vlaanderen voor de zwaksten! Gust

Wij zijn niet tegen het principe van de Zorgpremie wel tegen de berekeningswijze. De zorgpremie startte enkele jaren geleden met een bedrag van 25 euro per persoon. Mensen met een Verhoogde tegemoetkoming betaalden in den beginne 10 euro. Twee jaar geleden sloeg het rekenmachine van de overheid tilt. Men verdubbelde de premie van 25 naar 50. En voor de VT-houders rekende men uit dat het dubbele van 10 gelijkgesteld was aan 25 !!! Nu dit jaar verhoogt men de premie voor iedereen met 1 euro. 50 wordt 51 en 25 wordt 26. Als de sterkste schouders het meest moeten dra-

gen, dan zijn de berekenaars van het bedrag van de nieuwe zorgpremie klungelaars en aldus gebuisd! Wat nu 26 euro is had, indien men echt oog en oor had gehad voor de lage inkomens, best op 10 gebleven. 20 zou als verdubbeling nog een beetje aanvaardbaar geweest zijn. 2% verhoging op 50 euro geeft 51euro. 2% op 20 euro zou dan 20,40 euro geweest zijn Voor gewoon bemiddelde mensen is 51 aanvaardbaar, voor mensen met verhoogde tegemoetkoming is 26 euro een slok op de borrel teveel! Maar wie maakt zich druk over die ene euro‌? Mensen die het moeilijk hebben!

20


Toekenning sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang voortaan automatisch

Voortaan wordt het sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang automatisch toegekend aan mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Dat besliste de gemeenteraad tijdens de zitting van 18 december. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, moesten vroeger zelf een aanvraag indienen voor het sociaal tarief. Hiervan werd weinig gebruik gemaakt. Toch vingen we signalen op van gezinnen die geen gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang omwille van financiĂŤle problemen. Een aanpassing in het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang moet hieraan tegemoet komen. In 2016 had 10,8 procent van alle kinderen tussen 0 en 14 jaar in onze gemeente recht op een verhoogde tegemoetkoming. Slechts 4 procent maakte hiervan gebruik. De ouderbijdragen van kinderen met recht op een sociaal tarief bedraagt nochtans 50 procent van de volledige bijdrage, een mooie korting die de kosten voor buitenschoolse kinderopvang draaglijker maken. Aanvullende werkwijze Het gemeentebestuur kiest naast de bestaande werkwijze nu ook voor het automatisch toekennen van het sociaal tarief via het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het recht wordt nagegaan tijdens het intakegesprek met de dienst buitenschoolse kinderopvang aan de hand van een recent kleefbriefje van het ziekenfonds. Kom je in aanmerking, dan kan het OCMW een sociaal tarief aanvragen. De code op het kleefbriefje die eindigt op een 1 geeft recht op een verhoogde tegemoetkoming. Meer info: dienst buitenschoolse kinderopvang 014 33 05 31 bkomol@gemeentemol.be 21


Tips

Budgettip Besparen door de warmtebron op de juiste manier te gebruiken. Zet de gerechten met zo weinig mogelijk water op. Breng alles op volle vuur aan de kook, bij gas mag de vlam niet buiten de pan komen. Bij elektrisch koken moet de pot ongeveer 1,5 cm groter zijn dan de kookplaat. Zodra het gerecht aan de kook is temper het vuur, tot stand 1 bij elektrisch koken en schakel de schakelaar op 0, ongeveer 10 minuten voor het gerecht gaar is. Kook altijd met het deksel op de pan. Verder wordt er vaak teveel water gedaan op de gerechten omdat we bang zijn voor aan-

branden. Aardappelen en groenten kunnen met heel weinig water gekookt worden, wanneer we maar temperen zodra het water kookt. Het koken met weinig water is niet alleen belangrijk uit zuinigheidsoverweging, maar ook uit voedingsoogpunt. Nemen we zoveel water, dat het juist verdampt is als de gerechten gaar zijn, dan behoeft er niets afgegoten te worden en dan is er ook geen verlies van voedingsstoffen. In het kookwater lossen n.l. vitaminen en zouten op, beide zeer belangrijke voedingsstoffen. En verder kunnen we ook nog stapel koken. Iets dat zachtjes moet trekken bv. soep, kan bovenop een andere pan gezet worden.

22


Varia Moppen en grappen

Tijdens de geschiedenisles: meester: “Wie kan mij vertellen wie Columbus was?” Rikske: “Dat was een vogel meneer.” meester verbaasd: “Hoe kom je daar nu bij?” Rikske: “Iedereen praat toch altijd over het ei van Columbus...” Een man stapt een dierenwinkel binnen en vraagt of ze nog 400 kakkerlakken hebben. De winkelbediende kijkt hoogst verbaasd naar de klant en vraagt vriendelijk waarom hij zoveel kakkerlakken nodig heeft. De klant antwoordt met een glimlach : “Morgen verlaat ik mijn huurhuis en ik moet het pand achterlaten in de staat waarin het zich bevond, toen ik erin trok...” Er komt een man in een supermarkt en hij koopt daar de plaatselijke krant. Hij betaalt 2,75 euro en loopt naar buiten, kijkt in de krant en daar staat op de voorpagina 2,50 euro. De man voelt zich bedrogen en gaat terug naar de kassierster. Hij zegt: “Hier staat 2,50 euro!” Waarop zij antwoordt: “Je moet niet alles geloven wat in de krant staat!”

23


Bedankt

Mooie gedachten

In januari 2018 werden in samenspraak met Manuela de computerlessen gegeven door Jef Van Den Broeck, lesgever basiseducatie. Met dank aan het Centrum voor basiseducatie voor het aanbod!

Mensen vergeten misschien wat je gezegd hebt, maar ze zullen niet vergeten hoe ze zich door jou voelen.

Bedankt aan SCK Sociale dienst voor het mooie speelgoed!

Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

Bedankt aan de Ronde Tafel, cd&v, Belgoprocess en carwash de Ring voor hun gift! Bedankt aan Otters en Flamingo’s voor de mooie kleertjes! Bedankt aan Zaba Kina voor de vrijkaarten voor de voorstelling Dis –moi wie ik ben. We hebben heel erg genoten van de voorstelling! Bedankt aan de Vrienden van Millegem voor de vrijkaarten voor het toneel.

24


Ditjes en datjes

Het Molse bestuur besliste om het bedrag van de vrijetijdschèque op te trekken. Het bedrag voor mensen met recht op vrijetijdskorting (vroeger kaartenbank) is verhoogd naar 175 euro per jaar. Personen met recht op vrijetijdskorting krijgen 80% korting. Je betaalt 2 euro voor een cheque die 10 euro waard is. Je kan per jaar voor een maximumbedrag van 175 euro cheques kopen waarvan je zelf 35 euro betaalt. Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen 50 % korting. Dat wil zeggen dat je 5 euro betaalt voor een cheque die 10 euro waard is. Je mag per jaar voor een maximumbedrag van 150 euro cheques kopen waarvan je zelf 75 euro betaalt. Deze chèques hoef je niet allemaal in één keer te kopen. Wist je dat je met deze chèques sinds kort ook kan betalen op de kermissen in Mol en je kan er ook de inkom van het Zilvermeer mee betalen?

Het Rap op stap kantoor opent op zondag 25 maart officieel de deuren (van 9 - 12 uur). Rap op stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een financiële of andere beperking. Niet alleen individuen, maar ook gezinnen of groepen zijn van harte welkom om ons aanbod te ontdekken. Graag een weekendje erop uit? Of toch liever een dagje dicht bij de deur? Dat kan! Het kantoor is elke donderdag open tussen 16 en 18 uur. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen afspraak te maken. Je stapt gewoon binnen! Contact Jakob Smitslaan 28, Mol rapopstap@gemeentemol.be 014 33 16 93 David Devaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen armoede. Eind april rondt Frederic Vanhauwaert zijn 12-jarig engagement af bij het Netwerk tegen Armoede. Een selectieprocedure werd ondertussen afgesloten en leverde sterke opvolging op. David de Vaal zal vanaf mei de rol van algemeen coördinator opnemen. Hij is momenteel aan de slag als coördinator bij Logo Antwerpen en daarvoor onder meer als directeur bij het Antwerpse Integratiecentrum De8. RA RA RA... Wat zijn de meest gehoorde woorden in Ons Huis??? Ik vind mijn krantje niet meer. Oplossing: Geef het één vaste plaats en leg het daar altijd terug.

25


Colofon Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

Welzijnsschakels

samen sterkt

Redactie Drukkerij Papier Letter Oplage Vormgeving Foto pagina 3 Met steun van

Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne XOD Drukkerij, Balen Cyclus Print Tisa Sans Pro 150 stuks Chloë Janssens Karlijne Geudens

26


woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

28

29

30

31

1 april

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

1 juni

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

1 juli

Kring Computerles Open Werkgroep Computerles Kring Computerles Computerles

Open Werkgroep Computerles Computerles

Computerles

Kring Computerles Computerles

Open werkgroep Computerles Computerles

Bekommernissendag

Paaspakketten

Koken Wilma

Nederlandse les 2 Engels Nederlandse les 2 Frans koken Carla Engels koken Wilma

Nederlandse les 2 Engels Frans

Engels

Nederlandse les 2 Frans koken Wilma Nederlandse les 2 Engels Nederlandse les 2 Frans Engels

kinderactiviteit in Circus Bruul


Het vijftigste krantje van ons huis is een keerpunt. Met een nieuw logo en krantje komen we naar buiten; klaar om ons te tonen aan de wereld. Het nieuwe logo toont een open huis, waar mensen binnen en buiten kunnen lopen. In ons nieuw krantje kunnen jullie ons beter leren kennen. Wij zijn er klaar voor...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.