Ons Huis - April, Mei, Juni 2018

Page 1


Inhoud

Voorwoord ’t Is zomer, ’t is vakantie

Voorwoord

3

Ons Huis

4

6 criteria Pasen Taal is belangrijk Bekommernissendag 2018 Pimpen van Maria beeldjes Zorg Kinderraad Mol op bezoek Menu Bistro Apollon De eendjestattoo als krachtig signaal Theatergezelschap Studio Orka speelde “Chasse Patate” Een afscheid waar niemand om vroeg

Nieuws uit de gemeente Juridische hulp Personen met een beperking Alegria

Tips Budgettip

Varia Moppen en grappen Mooie gedachten Wist je datjes Bedankt aan

4 6 7 8 10 10 11 12 18 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

Coververhaal

13

Kalender

14

Colofon

cover

We staan weer voor twee maanden zomervakantie. We duimen voor de rode duivels , we duimen voor een prettige zomertijd en proberen om zo weinig mogelijk ‘moeilijke’ dagen te moeten beleven. Activiteiten in Ons Huis liggen twee maanden stil wat niet betekent dat er niet gewerkt wordt. Het huidige werkjaar wordt afgerond en het nieuwe voorbereid. Begin augustus is er de jaarlijkse vakantie-onderbrekings-bijeenkomst en eind augustus is er een kinderactiviteit. Een aantal bezoekers en bezoeksters zullen er enkele dagen op uit kunnen trekken, anderen zullen dat niet kunnen of misschien niet willen want in Mol en omstreken is ook heel veel te beleven. Fietsen is nu eenmaal nog altijd goedkoper dan vliegtuigen en autocars. Iedereen geeft aan vakantie een eigen invulling op basis van eigen mogelijkheden en eigen inzichten.

Ook van politiekers verwachten wij dat zij zich eens met veel overtuiging, met veel moed, ”echt” zouden smijten!

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en inzake ‘papierslag’ zullen we het geweten hebben. Elke partij zal haar best doen om iedereen te overtuigen. Op 14 oktober heeft elke burger het rechte om zijn / haar politieke keuze te bepalen. Ons Huis heeft aan alle gemeentelijke politieke partijen van Mol, Balen, Dessel en Retie laten wat ‘mensen die het moeilijk hebben’ vanaf 1 januari 2019 verwachten en verlangen van het nieuwe gemeentelijk bestuur. Drie dagen later, op woensdag 17 oktober roepen we iedereen op om mee op te stappen in onze jaarlijkse Fakkeltocht. Schrijf het nu al maar op en begin er al mee om vrienden en kennissen te ‘mobiliseren’. Een afsluitende bedenking vooraleer in vakantiestemming te komen. Honderden lokale verenigingen verzetten, op vrijwillige basis, enorm veel werk voor mensen die het moeilijk hebben. Niet alleen hier in Mol en in de Kempen maar over het ganse Vlaamse land en ook in Wallonië en Brussel. Die vrijwilligers nemen enkele weken vakantie en ‘smijten’ er zich daarna weer tegenaan. Ook van politiekers , en dit zowel op het lokale als op het Vlaamse als op het Belgisch niveau verwachten wij dat zij zich eens met veel overtuiging, met veel moed, ”echt” zouden ‘smijten’ voor een beter leven van mensen die het moeilijk hebben. Meer aandacht voor de laagste inkomenscategorieën en veel minder voor de rijken en superrijken. Ik wens jullie allemaal, ieder op zijn/haar manier, een zo prettig mogelijke vakantieperiode.

3


Ons Huis 6 criteria Verenigingen waar armen het woord nemen werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1. Armen verenigen zich Dit doen we wekelijks door de verschillende activiteiten waar mensen die het moeilijk hebben aan kunnen deelnemen. Tijdens de paasvakantie werden alle bezoekers van Ons Huis uitgenodigd in het Miloheem voor een paaspakket en gezellig samenzijn. 2. Armen het woord geven Meer dan 40 bezoekers deden hun zegje op onze jaarlijkse bekommernissendag in Postel. We focusten ons dit jaar op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op het forum van het Netwerk Tegen Armoede deden Nicole en Gust hun zegje over gegevensdeling bij het OCMW en binnen de gezondheidszorg. 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie Op de open werkgroep van maart kwam Ilka Wielockx, advocate aan de balie van Turnhout, uitleg geven over: Wat je best wel of niet doet als je schulden hebt. Het was een zeer leerrijke vergadering. Op de open werkgroep van April kwam er een stagiaire deurwaarder langs om uit te leggen wat een deurwaarder wel en niet mag doen, en hoe je best handelt als je in contact komt met een deurwaarder. We nodigden Ilka nog een tweede keer uit op een open werkgroep. Ze kwam ons meer info geven over bezoekrecht. Wat zijn rechten en plichten als ouder, maar ook als grootouder.

4. Werken aan maatschappelijke structuren Leo, Fons, Miek en Petra vergaderden met SPAAK. We bogen ons over het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen en dachten al na over de fakkeltocht van oktober. Joanna trok naar de overleggroep onderwijs in Brussel om samen met vertegenwoordigers van andere verenigingen te vergaderen. Petra ging naar het WORM (Welzijnsoverleg Regio Mol) op het OCMW in Balen De afgelopen maanden nam Petra deel aan verschillende overlegmomenten van het dagelijks bestuur armoedebeleid. We keken naar de stand van zaken van het armoedebeleidsplan en dachten na over de toekomst daarvan. Vanuit Ons Huis ijveren we op dit overleg ook voor betaalbare prijzen voor het nieuwe zwembad. Petra vergaderde twee keer met de partners van het Leaderproject. We bereidden het persmoment voor en keken wat nog haalbare acties zijn. Zie verder in het krantje. We vergaderden twee keer met het lokaal netwerk vrijetijd. Telkens met een goedgevulde agenda. We troffen al enkele voorbereidingen voor het nieuw actieplan dat in 2020 van start gaat. De nieuwe cijfers van de vrijetijdcheques zijn ook binnen. Opvallend is dat er heel veel cheques besteed worden aan sport, aan speelplein Galbergen en aan Fietsenatelier.

5. Dialoog en vorming We stelden de werking van Ons Huis voor aan de nieuwe jeugdpastor van Mol. Zijn naam is Nico Peeters. De jeugdbewegingen van Mol en Balen pimpten de afgelopen maanden hun eigen Mariabeeldje. Deze beeldjes werden geveild en de opbrengst was voor het Lichtpunt en Ons Huis. Een studente van de opleiding graduaat maatschappelijk werk kwam langs in Ons Huis. Ze kwam Petra vragen stellen over de werking van Ons Huis en de rol van maatschappelijk assistent. Mia, Lea en Petra ontvingen 3 klassen van Atheneum Het SPOOR die op bezoek kwamen in Ons Huis. Ze maakten kennis met het thema armoede en de werking van onze vereniging. In totaal kwamen er meer dan 100 kinderen over de vloer! Er werd vorming gegeven aan het team vroedvrouwen en gynaecologen van het ziekenhuis in Mol. Het was een heel fijn en interessant publiek. Een verdere samenwerking zit er zeker in. Petra beantwoordde vragen en bekommernissen van de 32 vrijwilligers huiswerkbegeleiding van de gemeenten Balen, Mol, Dessel, Retie en Meerhout De kinderraad van Mol kwam langs in Ons Huis. Carla en Petra vertelden over armoede en de werking van Ons Huis. De kinderen waren zeer geïnteresseerd. Verder in het krantje vind je het verslag. Dagmar Gooris, de nieuwe coördinator van het Huis van het Kind, kwam langs in Ons Huis om kennis te maken. We zullen in de toekomst nog samenwerken. Twee studenten verpleegkunde aan de Thomas More Hogeschool in Lier kwamen langs in Ons Huis voor een interview in verband met diversiteit. Gust en Petra werden uitgenodigd door de Lions Mol-Geel om een cheque in ontvangst te nemen. Dit geld zal gebruikt worden voor een extra editie van ons krantje n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen.

6. Armen blijven zoeken Mia en Petra hadden enkele kennismakingsgesprekken. Welkom aan Bart en Nathalie! 4

5


Taal is belangrijk

Pasen Paasontbijt

Het pakket bevatte o.a. speelgoed, snoep, badproducten, afwasmiddel, pasta… Zeker de moeite dus. Hallo beste vrienden van Ons Huis Dat we dat allemaal kregen was natuurlijk voor iedereen heel leuk, maar het gaat ook over het geEn wat vonden jullie van het paasontbijt? Wij von- zellig samenzijn. Ergens ‘verwacht’ worden is niet den het heerlijk! Alles was prima. Toen we ermee voor iedereen van ons evident. Velen onder ons kijthuis kwamen stond de koffie klaar en konden we ken daar erg naar uit. Even een onderbreking uit de heerlijk genieten van het aangeboden paasontbijt. dagdagelijkse eenzaamheid. Grote dankjewel aan de schenkers van volleybal- Ergens gevraagd worden en gezellig wat kletclub Beerse. Dank U! sen onder mensen die je kent. Mensen die je Maar ook dank aan de mensen van Ons Huis. Ook willen kennen. Mensen die om je geven en je voor hen was het Pasen maar toch stonden zij kennen, met al je zorgen erbij. Mensen die echt weer voor ons klaar. Nogmaals dankjewel. Het om je geven en weten dat niet alles loopt zowas heerlijk! —Marcella als het op facebook of op TV wordt voorgesteld. Kortom, mensen die echt leven in het leven van elke dag. Paaspakketten Ook heel veel dank aan alle vrijwilligers en de gulle gevers die zo’n dag mogelijk maken. Het is hartverOp 5 april 2018 werden alle leden van Ons Huis warmend om te zien hoe toch nog vele mensen beweer verwacht om 14 uur in het Miloheem. reid zijn zich belangeloos in te zetten voor anderen Daar mochten we ons jaarlijkse paaspakket weer in die het wat moeilijker hebben. Echt een heel dikke ontvangst gaan nemen. merci! —Karin 6

Als we iets te zeggen, te vragen of mee te delen hebben, dan spreekt een mens liefst en gemakkelijkst zijn ‘eigen’ taal. Maar elk volk spreekt zijn eigen taal. Er zijn op onze aardbol zeker meer dan 1000 verschillende talen. In deze moderne tijden wordt er veel gereisd en voelt men goed aan dat taal een belangrijk element is om met andere volkeren, andere mensen in contact te treden. Binnen ONS HUIS kennen we wekelijks onze basistaallessen. Nederlands niveau 1 en ook niveau 2, Engels en Frans niveau 1. Kennis van talen biedt een ruimer zicht op de wereld. Maar het is helaas onmogelijk om alle talen te beheersen. En zo stootten Mia en Gust op een taalprobleem toen zij tijdens de paasvakantie onthaalgezin speelden voor twee jonge Poolse leerlingen-balletdanseressen. De balletschool van Czestechowa verbleef in Geel en hadden optredens in Retie, Ravels, Geel en Mol. De opbrengst van die optredens was bestemd voor een weeshuis in hun stad. Maar… de Poolse taalkennis van zowel Mia als van Gust was en is nihil. Niks! En met twee kinderen van 12 jaar communiceren zonder dat de ene Pools kent en zonder dat de andere Nederlands verstaat is heel erg moeilijk… En dus werd er naar een oplossing gezocht. Wie beter dan Gosja kon hier verder helpen ? Gosja was de perfecte vertaalster-bemiddelaar tussen Mia en de Poolse tweeling (Patricia en Marta) Zo kon er besproken worden wat zij graag als toespijs op hun boterhammen hadden. Bananen vonden zij maar niks maar donkere Belgische choco vonden zij des te lekkerder. Gosja volgt binnen Ons Huis Nederlands 2. Zij wil de Nederlandse taal beter beheersen. Anderzijds was zij in die dagen de heel bereidwillige ‘tolk’. En zo helpt de ene de andere en dat maakt het leven aangenaam. Dankjewel Gosja!

7


Op 29 maart was het weer zo ver… de bekommernissendag. Er waren redelijk wat mensen aanwezig en het was een fijn onthaal met koffie en koekjes Er werd veel verteld. Er lag veel stof om over na te denken. Er zijn toch vele dingen waar de mensen van wakker liggen…. Maar door samen te werken kunnen we hopelijk veel bereiken. De afsluiter met het warm eten was ook af! —Marie Jeanne

Bekommernissendag 2018 Jaarlijkse hoogmis binnen Vierdewereldwerking Ons Huis. Op 29 maart was het dan weer zover: Posteldag: onze jaarlijkse bekommernissendag.

De dag waarop bezoekers van Ons Huis in eigen woorden de gelegenheid krijgen om hun ‘bekommernissen’, hun grieven, hun verzuchtingen, hun ergernissen kenbaar te maken. In de voorgaande jaren kon en mocht alles aan bod komen. Dit jaar ook maar dit jaar werd deze jaarlijkse bijeenkomst geplaatst in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die voorzien zijn op 14 oktober. Het is vanzelfsprekend dat mensen die het moeilijk hebben geen hoge hoed op hebben voor noch deze federale (Belgische) regering noch voor de Vlaamse. Beide regeringen hebben onvoldoende concrete maatregelen getroffen om de oprukkende armoede een halt toe te roepen. Veel studies, veel ronkende verklaringen maar al te weinig daden !! Onze Posteldag stond dit jaar in het teken van wat wij concreet verwachten van de gemeentebesturen vanaf 1 januari 2019. Als opwarmer werd de dag ingeleid door Sofie Aerts, diensthoofd OCMW/Gemeente Mol die een ‘inkijk’ gaf over een project tot ‘betere dienstverlening’ binnen de gemeente Mol. Tot grote tevredenheid hoorden getrouwe aanwezigen op onze bekommernissendagen punten naar voren geschoven die reeds aangereikt werden op vorige Posteldagen. Het gezamenlijke denkwerk van de aanwezigen op onze dagen en de actieve betrokkenheid van Ons Huis bij gemeentelijke inspraak en beleidsorganen heeft overduidelijk vruchten afgeworpen. Dat is hoopvol en laat ons duimen dat het volgende gemeentebestuur dit positieve document niet naast zich neerlegt. Dankzij sponsoring van de Lionsclub Mol - Geel 8

kunnen wij de verwoorde bekommernissen op het gemeentelijk vlak in een speciale uitgave van het Ons Huis krantje gieten. Deze speciale uitgave zal , eind juni, bezorgd worden aan al onze bezoekers, onze vrijwilligers en aan ALLE gemeentelijke politieke partijen van Mol, Balen, Dessel en Retie. Dit moet de partijen inspireren om werkelijk iets te doen aan armoedebestrijding, iets te doen voor een beter leven voor mensen die het moeilijk hebben. Na 14 oktober, van zodra de coalities zullen gekend zijn, zullen wij onze bekommernissen opnieuw bezorgen aan de partijen die de volgende zes jaar het beleid in de gemeente zullen uitmaken. Deze nota zal ook breed kenbaar gemaakt worden op de jaarlijkse fakkeltocht van 17 oktober. Naast de inhoud van een bekommernissendag is er natuurlijk ook nog het verloop ervan. Meer dan 40 aanwezigen, bezoekers en vrijwilligers, een schitterende ( gratis aangeboden) vergaderruimte in het ontmoetingscentrum van de abdij Postel. Iedereen kreeg ruimschoots de gelegenheid om zijn/haar bekommernis te verwoorden. Drie sessies met onderbrekingen voor een drankje (een sigaret) en een hongerstiller. Als dagafsluiter een supergezellig etentje in de Klothoeve. Met dank aan Peter Heirman, persverantwoordelijke van het Netwerk tegen Armoede. Hij kreeg niet alleen de gelegenheid om de basis te beluisteren maar hij zorgde ook voor een schitterend inhoudelijk verslag. Dank ook aan de dames vrijwilligsters die zorgden voor spijs en drank alsook aan de twee fotografen die een aantal beelden konden vastleggen. 9


Zorg

Pimpen van Mariabeeldjes Auto’s en gebouwen kunnen gepimpt worden.Maar ook Mariabeeldjes kunnen gepimpt worden dacht Nico Peeters, jeugdpastor voor Mol- Balen. Hij bezorgde een twintigtal beeldjes aan diverse jeugdverenigingen, scholen en instellingen Met het voorstel zo’n beeldje te pimpen vanuit eigen invalshoek. Deze gepimpte beeldjes stonden een tijdlang te kijk in de grote kerk van Mol. Ze werden op 18 mei ‘geveild’ in het parochiecentrum van Balen. De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan ’t Lichtpunt van Balen en Ons Huis. De Chiro van ’t Rauw pimpte een zwart Lieve Vrouwebeeldje en dat kwam fijn uit voor pater Ivo Van Volsem, missionaris in Kananga, Congo. Ivo is een vriend aan huis bij Mia en Gust en was maar wat blij met het aangekochte mariabeeldje!

We lezen er de laatste tijd heel veel over. We moeten zorg dragen voor onszelf: we moeten voorzichtig zijn, we moeten zorgzaam zijn met voeding en drank. We worden geconfronteerd met Zorgkassen en zorgpremies. Ministers moeten zorg dragen voor hun burgers Soms doen zij dat maar zeker niet altijd. Er wordt, op het publieke terrein, te weinig zorg gedragen voor mensen die het moeilijk hebben. Naast deze minder leuke vaststellingen kunnen we er niet naast kijken dat mensen wel zorg dragen voor elkaar. De ene weliswaar al meer dan andere. En er zijn helaas toestanden waar geen zorg gedragen wordt voor elkaar. In Mol vierde de Alzheimerliga haar 30 jarig bestaan en wie aanwezig was op de viering in de zaal van het college kon met eigen ogen zien en beleven dat zorg dragen voor familie, vrienden en kennissen geen holle begrippen zijn. We zagen er tientallen mensen die hun zieke medemensen met ‘ zorg’ begeleidden. We zagen er tientallen zorghulpverleners die mekaar opzochten. We zagen er Zorgbehoeftigen en ook Zorgdragers. zorg is er niet alleen nodig op medisch vlak. Zorg is er evenzeer nodig op het sociale vlak. Niet iedereen is even sterk om overeind te blijven in deze moderne, razendsnelle wereld. Sommige mensen hebben Zorg nodig om overeind te kunnen blijven. En gelukkig zijn er dan ‘sommige’ anderen die bereid zijn om Zorg aan te bieden aan hen die het nodig hebben Zorg kan spontaan aangeboden worden maar ook kan er ingegaan worden op vraag naar Zorg. Lokale verenigingen doen, met beperkte middelen, veel om te zorgen voor medeburgers. Van politieke overheden, zowel federaal als Vlaams als lokaal, mag verwacht worden dat zij méér dan één tandje bijsteken om het zorgaanbod te vergroten. En daarbij dan niet vergeten dat de onderste lagen van de bevolking méér nood hebben aan efficiënte, toegankelijke Zorg .

10

Kinderraad Mol op bezoek!

doet een psychologe? Als je een verkoudheid hebt, als je lichaam ziek is dan ga je naar de dokter. Maar als je hoofd helemaal vol zit of je hart heeft pijn, dan moet je dat ook laten nakijken. En een psychologe kan je daarbij verder helpen. →De taallessen zijn erg handig voor mensen die Op 21 maart kwam de Kinderraad van niet lang naar school zijn geweest en niet zo goed Mol op bezoek bij Ons Huis. Lees hier hun kunnen lezen en schrijven. Soms krijgen zij erg verslag! moeilijke brieven aan en dan is het belangrijk dat ze goed begrijpen wat er in staat. →Bij de kooklessen leren mensen goedkope én geWaar gaan we vandaag naartoe? Wel, we gaan een bezoekje brengen aan Ons Huis. zond receptjes aan. In het begin vinden mensen het altijd heel spanOns Huis wat is dat? Vierdewereldwerking Ons Huis is een vereniging nend om nieuwe activiteiten te doen omdat ze eidie mensen in armoede samenbrengt en waar ze genlijk niemand kennen daar. Maar na verloop van zelf het woord kunnen nemen. Ze maken de men- tijd worden ze vrienden! Een beetje zoals een eersen die het wat moeilijker hebben sterker. We gaan ste schooldag… er alles over horen deze namiddag en dan gaan we De Kring: Bij De Kring vraagt Ons Huis aan de menprecies weten wat zij allemaal doen! De aanwezige sen waar er problemen zijn, wat beter kan,…Ze kunkinderen kennen Ons Huis niet en zijn er nog nooit nen voorstellen geven. Soms gaat Petra dan samen met enkele mensen van De Kring naar de burgegeweest. We gaan op pad! meester of zelfs de minister om door te geven wat Aangekomen bij Ons Huis Bresserdijk 4 in Mol Petra en Carla verwelkomen ons en leggen ons van- er in De Kring besproken is. daag uit waarom Ons Huis nodig is en wat ze alle- Het winkeltje: Het winkeltje van Ons Huis is open op woensdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur. Menmaal doen! Wist jij dat in Vlaanderen 1 kind op 5 in armoede sen die een vrijetijdspas hebben mogen er komen winkelen. Je kan er aan een goedkope prijs kleren, leeft? Jammer genoeg is dit in Mol ook bijna zo. schoenen, handtassen en babyspullen kopen. Het Er zijn 2 soorten armoede vertelt Petra ons: generatie armoede: dit is als je oma het moeilijk goedkoopste is 0,10 cent en het duurste is 1 euro. Je had, je mama,… Niet enkel financieel moeilijk, maar kan altijd spullen brengen naar Ons Huis. Bel wel ook sociaal. Wat willen we hiermee zeggen? Dat even op voorhand om zeker te zijn dat er iemand mensen in armoede ook vaak van heel wat dingen is, want je mag niet zomaar spullen dumpen op de worden uitgesloten, ze horen er niet altijd bij. Of stoep. Alle kleren worden gesorteerd door vrijwillihebben alleszinds dat gevoel. Tegenwoordig is er gers. De kleren die over zijn worden naar arme lanook een leerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. Vroe- den gebracht (Polen, Afrika,…). ger was dit niet en moesten kinderen al vaak vanaf Dag verzet tegen armoede en uitsluiting: Op 17 hun 12 jaar gaan werken. Dus ze gingen minder naar oktober is het elk jaar de werelddag verzet tegen school, hadden slechter betaald werk, een huis in armoede en uitsluiting. Elk jaar wordt er dan een slechtere staat, ze werden vaker ziek, hadden meer fakkeltocht georganiseerd. Wandel jij volgend jaar dokterskosten,… Je kan het vergelijken met een do- ook mee? mino spel. Er is heel veel moeite voor nodig om alle Waarom? Waarom doet Ons Huis nu al die dinblokjes recht te zetten en als er dan 1 blokje valt… gen? - Vooral om de mensen sterker te maken. In hun hart en in hun hoofd. - Om mensen terug hun Tja, je kan het al wel raden wat er dan gebeurt. nieuwe armoede: dit zijn mensen die plots arm talenten te leren ontdekken. Als je altijd bent geworden door iets dat ze meemaken en het daar- pest geweest, denk je dat je niets waard bent. Ons door erg moeilijk krijgen. Iemand die vb. ziek wordt Huis helpt de mensen hun eigen schoonheid terug in te zien. - Om de verhalen die gehoord worden tot en dan ontslagen wordt op zijn werk. Activiteiten: Zo’n 60 mensen per week doen een bij de juiste mensen te brengen. Dat kan de burgemeester zijn of de minister of de school,… activiteit in Ons Huis! Wat doen ze dan? Dank je Petra en Carla voor de interessante rond→Jekanknutselen, koken, er is naailes, taalles. →Je kan er ook praten met een psychologe. Wat leiding! 11


Coververhaal Caroline Achter het station, in een huis van donkere baksteen met daarachter een gezellige tuin, wonen Caroline en haar twee hondjes. Én een familie schattige woestijnratjes, poes Felix, enkele kippen en - week om week - haar twaalfjarige dochter Charlotte.

Caroline, je bent een van de ‘vaste klanten’ bij Ons Huis. Hoe kwam je er voor het eerst terecht? “Dat gebeurde ongeveer vijf jaar geleden,” vertelt Caroline. “Al sinds ik jong was ben ik heel leergierig. De laatste jaren volgde ik regelmatig avondcursussen, maar die kostten best wel wat. Op een gegeven moment zag ik een advertentie voor taal- en hobbylessen bij Ons Huis. Toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik er eens binnen gestapt.” “Vanaf dat moment ging een hele nieuwe wereld voor me open. Ik voelde me er onmiddellijk welkom, en ben blijven komen. Nu vind je mij er ongeveer elke week,” lacht ze, “ik volg er kookles, hobbyles en Engels en Frans. En als er extra activiteiten zijn - vorige week was het opruimdag - doe ik ook mee. De afgelopen vijf jaar kreeg Ons Huis een belangrijke plaats in mijn leven.” Ons Huis aan de Bresserdijk staat open voor alle gezinnen uit de regio die het financieel moeilijk hebben. Vertel eens, wat is je verhaal? “Mijn leven verliep best hobbelig, al van mijn vroege jeugd. Als kind was ik vaak gestresseerd en angstig. Ik denk dat dat deels komt doordat ik mijn broertje erg miste, hij stierf aan wiegendood toen ik vier jaar oud was. Thuis gingen de dingen ook niet zo goed. Mijn ouders hadden een woelig huwelijk. Mijn jeugd was eigenlijk niet zo liefdevol.” 12

“Tijdens mijn tienerjaren kreeg ik voor het eerst vermoeidheidsklachten,” vertelt Caroline. Later stelden de dokters chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) vast en ook fibromyalgie, een ziekte die aanhoudende spierpijn met zich meebrengt.” “Na het secundair begon ik te studeren voor kleuterleidster. Maar door een samenloop van omstandigheden ging het steeds minder goed met me en ik stopte met de studies. De periode tussen mijn achttien en dertig jaar was dan ook een moeilijke zoektocht waarin ik mijn ziekte een plaats probeerde te geven. Ik werkte aanvankelijk wel, maar had het ondertussen erg moeilijk, zowel psychologisch als lichamelijk.”

13


legende

AUGUSTUS

10 23 26 SEPTEMBER

Vakantieonderbreking in Miloheem, Mol-Millegem om 14 uur

1

2

Vrijwilligersvergadering, 19 uur

Kinderactiviteit Schansglijden aan de brug van Mol Gompel 13 uur

OKTOBER

1

Mondiale vorming, 19 uur

2

DECEMBER

NOVEMBER

3

4

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10 11

1

2

8

9

NL FR

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10 11

6

7

15 16 17

12 13 14 15 16

18 19 20 21

10 11

ENG

19 20 21 22 23 24 25

NL

NL FR

ENG

29 30 31

SINT FEEST

ENG

6

7

12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23 KERST PAKKET

26 27 28 29 30

NL

5

NL ENG

22 23 24 25 26 27 28

NL FR

24 25 26 27 28 29 30

18

NL

FAKKEL TOCHT

18 19 20 21 22 23

4

NL FR

12 13 14 15 16 17

NL FR

ENG

3

NL FR

ENG

NL

17

5

NL

NL FR

10 11

12 13 14

24 25 26 27 28 29 30

NL ENG

31 NL

Hobbyclub maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h Mia 014 58 04 20 0494 16 02 82 Grit 014 58 07 98 Naailes maandag elke 14 dagen van 13-16.30 h Christine 0495 20 36 83

FR

Nederlandse les 2 donderdag van 10.30-12 h Gust 0475 34 91 36

Koken van 18-20 h 1e donderdag om 18.30 h Wilma 0495 26 49 88 2e dinsdag Albert 0495 18 99 07 3e dinsdag Vicky 0495 30 28 60 4e dinsdag om 17 h Carla 0499 22 02 18 14

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren dinsdag van 17-19 h of op aanvraag François 0475 59 55 99

Open werkgroep en de kring woensdag van 9.30-12 h Petra 014 32 04 83 0473 85 48 12 Gust 014 58 04 20 0475 34 91 36

Franse les donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80 ENG

Engelse les donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Activiteit voor kinderen Karine 014 32 62 86 0498 44 00 29 Zwemmen op zondag van 20.30-21 h in zwembad Den Uyt met de Durvers. Meer info bij Petra

Computerles woensdag van 13.30-15.30 h Jim Winkeltje woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.


“Wanneer ik er kom, ontmoet ik er telkens opnieuw mensen die begrip hebben voor mijn situatie, mensen die ook ‘hun deel’ gehad hebben. In Ons Huis vind ik veel vriendschap en daar kan ik echt van genieten. Sinds ik er kom, voel ik me ook minder geïsoleerd van de buitenwereld dan vroeger. Ik noem Ons Huis daarom ook wel eens ‘mijn roosje in de Sahara’. Dat zegt genoeg, zeker?,” knipoogt Caroline.

“In heel het huis vind je kleine tekstjes en spreuken als ‘home sweet home’ en ‘live laugh love’. Dat is niet toevallig. In mijn leven - en in het leven van veel mensen bij Ons Huis - verliepen de dingen niet altijd zoals we wilden. We dragen dan ook allemaal een soort ‘rugzak’ mee met negatieve ervaringen uit het verleden en uit ons dagelijks leven. Maar de mensen die naar Ons Huis komen, blijven niet bij de pakken zitten. We willen allemaal vooruit. Die positieve boodschap vind ik ontzettend belangBinnenin je huis staan er heel wat unieke spulletjes rijk. Niets doen is geen optie. En dat komt goed uit, die er gezellig uitzien. Waar vind je al die ‘schatten’ want het is geloof ik toevallig ook het motto van eigenlijk? Ons Huis,” lacht Caroline. “Veel ervan heb ik zelf gemaakt, tijdens de hobbylessen bij Ons Huis,” vertelt Caroline. “Andere Wat zou er gebeuren als Ons Huis van vandaag op hebbedingetjes komen dan weer uit de kringwinkel, morgen zou stoppen met te bestaan? niet zo ver lopen van waar ik woon. Wat je hier ziet “Dat zou voor mij een enorm gemis zijn. De verhais niet duur, maar het werd wel met liefde gemaakt. len van de mensen en de leuke anekdotes uit hun In de hobbylessen bij Ons Huis gaan we vaak aan de leven, dat zijn dingen die kleur geven aan mijn daslag met recyclagemateriaal. We maakten onlangs gen. Wanneer ik thuiskom van Ons Huis voel ik me bijvoorbeeld kleurige terrastegels, bekleed met een andere mens. Dan ben ik terug opgeladen om een speciale servetten-techniek.” er weer eventjes tegenaan te gaan.” (lacht)

“Op een gegeven moment werd duidelijk dat het zo niet verder kon en kwam ik op de ziekenkas terecht. Tot op vandaag vind je me vooral thuis, waar ik veel in de tuin werk. Twaalf jaar geleden werd mijn dochter Charlotte geboren. Haar papa en ik zijn ondertussen uit elkaar, en ook haar weg verloopt soms hobbeliger dan we hadden gewenst. Op school voelt ze zich soms niet goed in haar vel. Maar ik probeer haar daarin zo goed mogelijk te ondersteunen.” Kan Charlotte ook in Ons Huis terecht? “Gelukkig wel. Wanneer het minder goed gaat, mag ze altijd aankloppen bij de Çois. Hij werkt vooral met kinderen bij Ons Huis. Als het nodig is, is een afspraak met een kinderpsycholoog of -psychiater

snel gemaakt. Ons Huis werd een echte steunpilaar,” zegt Caroline. “Er wordt tijd gemaakt om naar ons te luisteren en we worden zo goed als mogelijk verdergeholpen.” Hoe verloopt het contact met de andere bezoekers en medewerkers van Ons Huis? “Mensen in Ons Huis gaan heel direct met elkaar om, dat vind ik fijn. Ze hebben geen verborgen agenda en doen heel weinig aan achterklap. Meningsverschillen, bijvoorbeeld, zullen in Ons Huis snel uitgesproken worden. Maar ze worden daarna ook snel terug bijgelegd. Op die manier weet je bij Ons Huis wat je aan elkaar hebt, misschien meer dan in andere verenigingen.”

16

17


De eendjestattoo als krachtig signaal Meer dan 1.750.000 Belgen met een beperkt inkomen krijgen niet al hun rechten automatisch, 6000 ervan wonen in Mol en Ravels. Alsmaar meer mensen zijn financieel kwetsbaar. Gelukkig is er het statuut Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Dit statuut wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen en biedt bescherming tegen hoge medische kosten naast enkele andere financiële voordelen. “De aanvraagprocedures rond toekenning van de verhoogde tegemoetkoming en de voordelen eraan verbonden zijn voor velen een hoge drempel, wat maakt dat sommigen hun rechten niet aanvragen, niet volledig opnemen of zelfs niet voldoende kennen!” zegt Catherine Torfs, projectleider van het Leaderproject ‘Proactief toekennen van voordelen verbonden aan Verhoogde Tegemoetkoming’. Pilootproject in Ravels en Mol Bij een pilootproject in Mol en Ravels rond Verhoogde Tegemoetkoming bundelden de OCMW’s, Welzijnsschakels en de ziekenfondsen CM en De VoorZorg hun krachten. Drie doelstellingen op de agenda: 1. Inwoners met Verhoogde Tegemoetkoming informeren over de voordelen ervan; 2. Inwoners met een laag inkomen opsporen en toeleiden naar het ziekenfonds om na te gaan of ze in aanmerking komen voor VT; 3. Instanties en zorgverstrekkers sensibiliseren om mensen met VT hun rechten en voordelen zo automatisch mogelijk te geven. Diverse initiatieven werden opgezet naar inwoners, intermediairen en zorgverleners in beide gemeenten om hen beter te informeren en te sensibiliseren rond derdebetalersregeling.

handicap, weeskinderen jonger dan 25 jaar zijn,… krijgen automatisch verhoogde tegemoetkoming. Maar de grootste groep dient zelf actie te nemen en zich te melden bij zijn ziekenfonds indien ze vermoeden in aanmerking te komen. Catherine: “We merken dat een betere begeleiding absoluut noodzakelijk is. Vaak komt de (juiste) informatie niet tot bij hen, en ook het jargon dat wordt gebruikt door verschillende instanties die voordelen toekennen, maakt het er niet makkelijker op. Met het project hebben we sterk ingezet op correct en laagdrempelig informeren en op het creëren van een grotere bewustwording bij eerstelijnszorg, zodat zij meer mensen kunnen toeleiden naar het ziekenfonds. Mensen met het statuut Verhoogde Tegemoetkoming dienen nog al te vaak zelf naar hun voordeel te vragen.”

Zorgverstrekkers kunnen ook helpen Zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten en tandartsen mogen voor patiënten met VT de derdebetalersregeling toepassen: de zorgverstrekker rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds, en de patiënt betaalt enkel het remgeld (zijn persoonlijk aandeel). “Voor de patiënten met een beperkt inkomen is dat een geschenk uit de hemel” weet Catherine Torfs. “Veel mensen stellen een bezoek aan tandarts of kinesitherapeut uit, ze vrezen immers de rekening niet te kunnen betalen. Het is een wereld van verschil als ze enkel een klein deeltje moeten betalen.” In onze contacten met tandartsen en kinesitherapeuten, bleek dat sommigen een aanzuigeffect vrezen of ze verzuchten dat de administratie rond derdebetalers hen veel tijd kost. Ook het feit dat ze moeten wachten tot het ziekenfonds hen vergoedt, houdt hen tegen. Toch zijn er reeds enkele tandartsen en enkele kinesitherapeuten die derdebetalersregeling systematisch toepassen. We hopen dat deze zorgverleners een domino-effect op gang brengen bij hun collega’s.

Campagne met eendjestattoo Het werd een project met kleine stappen en gesloten deuren dat we willen afronden met een krachtig signaal ten aanzien van alle betrokken instanties. We wensen massaal op te roepen om selfies te posten met de eendjestattoo op onze facebookpagina ‘Eendje met voordelen’. Het cijfer 1 op de buik van het eendje verwijst naar het 1-tje op de ziekenfondsklever. Om ervoor te pleiten dat mensen met VT hun rechten automatisch en proactief ontvangen.

Waar kan je terecht? De tattoo is gratis verkrijgbaar in de kantoren van CM in Mol en Ravels, in de kantoren van de VoorZorg in Mol en Turnhout en bij het OCMW van Mol en Ravels. Bekende gezichten zoals Margriet Hermans, Pol Goossen, Dirk Draulans, Servais Verherstraeten John Crombez, Marc Justaert, Paul Rotthier, Wim Caeyers, Walter Luyten en Koen Rombouts steuNiet iedereen bereikt nen onze actie en gingen met de eendjestattoo op Met het project hebben we vele mensen bereikt de foto. maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat We organiseerden een publieke actie aan het stawe ook veel mensen niet bereikt hebben, mensen tion van Turnhout op 14/06 en aan het station van die als het ware onder de radar blijven. Mensen Mol op 21/6 . Elke pendelaar kreeg een eendjesschuwen de administratie, zijn onwetend of heb- tattoo.

Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming genieten ook van o.a. korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelasting, een lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Sommige van deze rechten worden automatisch toegekend. Maar niet alle bevoegde instanties hanteren dit principe. Mede door de veelheid aan instanties met elk hun voordelen en aparte aanvraagprocedures, wordt het een moeilijk verhaal. De NMBS-richtlijnen schrijven automatisch toekennen voor op basis van het lezen van het eID. In de praktijk wordt dit in de stations van regio Kempen echter niet altijd toegepast en dient de aanvrager nog steeds een ziekenfondsattest voor te leggen. Met het project vragen we extra aanMensen met een leefloon, bejaarden met een ge- dacht om ervoor te zorgen dat instanties proactief waarborgd inkomen, personen met een erkende inzetten op het toekennen van de voordelen. 18

ben onterecht angst dat andere privézaken worden blootgelegd en doorgegeven.”

19


Een afscheid waar niemand om vroeg “Op einde april verlaat ik het NTA...” En toen volgde een ontgoochelende stilte.

Theatergezelschap Studio ORKA speelde ‘Chasse Patate’ Dit was een organisatie van de cultuurcentra van Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Turnhout, genaamd ’t Pact. Vanuit SPAAK konden we met verschillende mensen deelnemen. En wat een voorstelling!!! In het wielercafé-frituur ‘De Sportvriend’ wonen broer en zus Jules en Alice. Ondanks dat er al jaren geen wielertoerist meer passeert, proberen ze met man en macht de frituur draaiende te houden. Niet gemakkelijk want rond het huis ontstaat een moeras waardoor het huis stilaan wegzakt. Alleen door hun inboedel stuk voor stuk buiten te dragen, blijven Jules en Alice boven water. Op een dag komen Daan, de gepeste leerkracht, en Ulrike, een eenzame wielrenster, aanwaaien en dan gebeurt er van alles. ‘Chasse Patate’ gaat over veerkracht, over iets écht willen en niet opgeven. ‘Chasse Patate’ biedt troost aan mensen die zich koste wat het kost overeind houden, terwijl de grond onder hun voeten wegzakt. Een bijzondere voorstelling op een bijzondere locatie in de Kempen. Ik vond het een zeer mooie voorstelling, mooi decor in de buitenlucht, goede en grappige acteurs die het publiek er leuk bij betrokken. Wel dramatisch soms… maar één van de beste voorstellingen die ik al gezien heb! —Bart Ongezien! Beste toneel dat ik ooit zag… Ik geniet nog na. —Fons

Wij hebben erg genoten van Chasse patate! Vonden het goed in elkaar zitten en ook goede acteurs alleen de bankjes waren wat te hard om zo lang op te zitten. De gehaktballen waren ook lekker! Mooi toneel dus een dikke proficiat voor de hele ploeg. —Vicky Een onbekende titel. Wat moeten we daarvan verwachten?Op een weide in Millegem staat een tribune. Leuk zo in de open lucht naar een voorstelling gaan kijken. Achteraf beseften we waarom en dat dit niet binnen gespeeld kon worden. Iedereen op zijn plaats? Het gaat beginnen! Plat Vlaams en spontaan. Herinneringen blijven hangen en het was zeer ontroerend. Eveneens was het hilarisch. Met lachen en stiltes konden wij ons inleven in het verhaal van het broertje met zijn bal. De acteurs deden heel hard hun best om zo echt mogelijk over te komen.Je moet het maar kunnen doen! Lekker vettig en stoer, hilarisch en triest. Soms een traan wegpinkend. Met vier acteurs ,drie muzikanten en twee technishe knobbels kanje veelbereiken.In eennotedop hebik mij reuze geamuseerd.Dit is zeker voor herhaling vatbaar! Een hele dikke duim voor Chasse Patate ! —Sonja

20

Frederic zoekt nieuwe wegen op, zoekt een nieuwe Wanneer ministers kennis willen maken met het uitdaging op. De vrienden van Vierdewereldwer- publiek en de werking van een vereniging dan hoeft king ons huis uit Mol wensen hem het allerbeste. dit niet noodzakelijk te gebeuren in een megavereniging. Minister Vandeurzen, vergezeld van de Frederic was geen onbekende bij de mensen van coördinator van het NTA, kwam gemoedelijk op beons huis. Ons huis is een kleine landelijke vereni- zoek in Ons Huis. Onze kookploegen verrasten hen ging met één (80%) betaalde arbeidskracht. Kleine met eigen gebak en taart. Onze bezoekers konden verenigingen hebben de volle steun van Frederic honderduit met hen aan de praat blijven. gehad bij hun actie om een onderscheid in bedrag aan werkingstoelagen tussen kleine en grote ver- Maar Frederic heeft in die tien jaar uiteraard méér enigingen ongedaan te maken. Deze nivellering gedaan dan aandacht geschonken aan kleine verkwam ten goede aan kleine verenigingen die dreig- enigingen. Hij zette het NTA op de Vlaamse en de den ten onder te gaan aan gebrek aan financiële Belgische sociale kaart. Gesprek en luisteren wamiddelen. ren sterke punten en er dan conclusies voor acties Vanuit ons huis hebben wij sterk aangedrongenop uittrekken, om initiatieven te ontwikkelen. aandacht voor de vele kleine verenigingen. Kleine verenigingen hebben recht op een plaats in be- Niemand is onvervangbaar… Maar in Mol zal men stuursorganen van het Netwerk. Frederic had daar Frederic van het Netwerk erg missen !! Het ga je begrip voor. goed beste vriend!

21


Personen met een beperking

Nieuws uit de gemeente Juridische hulp Meld je bij sociale dienst OCMW. Heb je een juridische vraag? Meld je dan aan bij

Bij beide volgende diensten kan je terecht voor gratis oriënterend juridisch advies voor bijvoorbeeld familiale zaken, consumentenproblemen, info en tips wanneer je voor een rechtbank moet verschijnen,…:

Heb je een beperking? Of heb je een kind of familielid met een beperking? Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en activiteiten die belangrijk zijn voor jou? Vul dan het e-formulier in op www.gemeentemol.be →e-loket →‘nieuwsen activiteiten mensen met beperking’ en ontvang alles heet van de naald in je mailbox. Premies en vergoedingen waar je mogelijk recht op hebt, een informatieavond voor ouders van een kind met een beperking, een speciaal sportprogramma, vormingen, lezingen, bijeenkomsten,… Heel wat verschillende organisaties communiceren en organiseren dingen die interessant kunnen zijn voor mensen met een beperking. Wil je graag op de hoogte blijven? De dienst seniorenplus bezorgt je graag alle informatie heet van de naald. Je vult het e-formulier in en laat je gegevens achter. Duid aan waar je interesse ligt. Nadien stuurt de dienst seniorenplus je alle info toe. Wie niet over een e-mailadres beschikt, ontvangt de informatie op papier.

Op 29 maart 2018 startte vzw Alegria, een open huis voor kankerpatiënten en hun naasten. Elke maandag en donderdag van 9u30 tot 16u30 staan goed opgeleide vrijwilligers klaar om mensen te ontvangen voor een gesprek, workshop, lezing, lotgenotencontact…

de Social e dienst van het OCMW Sociaal huis, De jur idische eer st el ijnsbijstand Mol Jakob Smitslaan 22. Markt 54 Een maatschappelijk werker bekijkt wat je nodig Zitdag op donderdag van 18.30 uur tot 20.00 uur. hebt. Bij eenvoudige vragen krijg je meteen advies, bij meer complexe vragen verwijst het ocmw je ge- Just it iehuis Tur nhout richt door. Merodecenter Merodelei 1 Als inwoner kan je ook rechtstreeks contact opne2300 Turnhout men met één van volgende organisaties voor advies: 014 47 13 40 justitiehuis.turnhout@wvg.vlaanderen.be. Huur der sbond spreekuurMol Zitdagen op maandag, woensdag en donderdag ’t Getouw van 14 tot 16 uur. Molenhoekstraat 2 zaal 5 014 44 26 76 hhh@skynet.be Zitdag op maandag van 13.30 tot 15.30 uur. Je kan er terecht met vragen over rechten van huur- Meer info: OCMW, sociale dienst, 014 33 15 11, sociale.dienst@ocmwmol.be der, huurwaarborg, indexering huurprijzen...

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be Vzw Alegria Vzw Alegria ondersteunt mensen met kanker en hun omgeving en helpt hen om te gaan met de ziekte. Onze Open huizen zorgen voor mensen met kanker buiten het medische kader. Het Open huis in onze gemeente is het derde inloophuis van de vzw. Ook Turnhout en Herentals hebben al een Open huis.

22

23

Het nieuwe Open huis komt tot stand dankzij de samenwerking van vzw Alegria met het Heilig Hartziekenhuis, Kom op tegen Kanker, LotinCo en gemeente Mol. De tijdelijke locatie is in de voormalige kantoren van de politie in ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2 te Mol-Centrum. Meer info: vzw Alegria, 0498 77 26 47 / 0473 78 64 84, info@alegriavzw.be, www.alegriavzw.be


Tips

Varia Moppen en grappen

Patatten

Budgettip Laat je eten ontdooien in de koelkast

Je ingevroren eten laten ontdooien in de koelkast heeft naast de energiebesparing nog andere voordelen. Zo is het goed voor je voedselveiligheid, door de lagere temperatuur in de koelkast ontwikkelen zich geen bacteriën tijdens het ontdooien. Ook zorgt het langzame ontdooien in de koelkast ervoor dat je etenswaren hun kwaliteit beter behouden. Je eten ontdooien in de koelkast zorgt kortom voor lekkerdere en gezondere producten op je bord. Hoe lang op voorhand moet je je eten in de koelkast leggen om te ontdooien? Een goede vuistregel is: de avond voordien. Het ontdooien gaat inderdaad wat trager, maar zoals we al hebben gezien, is dat juist een voordeel. 24

Ziektes

Een oude man wil graag in zijn tuin aardappelen Drie mannen in het café spreken over hun doktersplanten, maar hij is alleen en oud en zijn zoon zit in bezoek. de gevangenis. Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon: ‘De dokter zegt dat ik een tenniselleboog heb en ik Lieve Gustaaf, heb nog nooit getennist.’ zegt de eerste. Ik ben erg verdrietig, omdat ik in mijn tuin geen De tweede antwoordt: ‘Ik heb een voetbalknie en ik aardappelen kan planten. Ik weet zeker dat jij me heb nog nooit gevoetbald.’ had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was Waarop de derde zegt: ‘Ik heb zogezegd een gegeweest. slachtsziekte en ik heb nog nooit geslacht!’ Ik hou van je. Je vader De zoon schrijft meteen terug: Lieve Vader, Raak alsjeblieft niets in de tuin aan! Ik heb daar namelijk ‘het spul’ verstopt. Ik hou ook van jou. Gustaaf Nog geen 4 uur later staan de federale en lokale politie, de narcoticabrigade en de terroristenbestrijding voor het huis van de oude man. Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere millimeter af, maar vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg. Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon: Lieve Vader, Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kan je aardappelen planten. Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen. Ik hou van je. Gustaaf 25


Wist je datjes

Mooie gedachten

Een rijke fabriekseigenaar zag een visser lui naast zijn boot liggen en een sigaret roken. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag’, zei de visser. De man: ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’ De visser: ‘Wat zou ik ermee moeten?’ ‘Je zou geld kunnen verdienen’ luidde het antwoord. ‘Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten te kopen. Die zouden je meer vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten… misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn net als ik.’ ‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten’ zei de fabriekseigenaar. ‘En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser.

→Het Huis van het Kind een nieuwe coördinator heeft? Haar naam is Dagmar Gooris. Zij zal zichzelf en de werking van het Huis van het Kind voorstellen op een Open Werkgroep in het najaar. →Frederic Vanhauwaert niet langer meer coördinator is bij het Netwerk Tegen Armoede? David de Vaal volgt hem op. →Wanneer je stookt op mazout ook per maand kan betalen als klant bij de Vlaamse Oliecentrale? Meer info bij Petra →Het Rap op Stap Kantoor officieel opende op 25 maart? Hier kan je vakanties en daguitstappen boeken tegen een lage prijs. Je vindt hen in het Lokaal Dienstencentrum. → Melissa Verbeeck, graduaat maatschappelijk werk bij CVO Kempen Geel in de maand november stage komt doen in Ons Huis? →Het Huis van de Mens start met gespreksgroepen over rouw vanaf dinsdag 11 september? Deelname is GRATIS. Meer info of inschrijven? Huis van de Mens, Laar 2 bus 3a,Mol 014/859 290 of mol@deMens.nu →Mia in maart 80 werd en zo onze oudste maar actiefste vrijwilligster is?

Bedankt aan... ... de volleybalclub van Beerse voor de heerlijke paasontbijten! ... Belgoprocess en haar personeel voor de mooie chèque ... de Lions club Mol- Geel voor de mooie chèque ... het jeugdpastoraal en alle jongeren die een Mariabeeldje ‘pimpten’. Wij zijn heel blij met de opbrengst! ... de paters voor het gebruik van de zaal op de bekommernissendag. ... de vrijwilligers voor het maken van de lekkere broodjes ... Claudette voor de lekkere wafeltjes die jij bakte voor de bekommernissendag maar ook voor jouw jarenlange inzet voor de Nederlandse lessen. We zullen je missen. ... Jos en Tina van het Miloheem voor de zaal voor de paaspakketten

Ik wil de vrijwilligers nog eens een extra schouderklopje geven voor hetgeen wat ze allemaal doen voor ons. Dankzij hun konden we genieten van een paasontbijt en nog zoveel meer. Ze zijn het hele jaar in de weer. Hartelijk dank daar voor. Dikke pluim! —Marie Jeanne

Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan met leven.

26

27


Colofon Redactie

Drukkerij Papier Letter Oplage Vormgeving, interview & Fotografie Met steun van:

Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne en Christine XOD Drukkerij, Balen Cyclus Print Tisa Sans Pro 150 stuks

Henri Lejeune.com

Welzijnsschakels samen sterkt

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.