Ons Huis - Juli, Augustus, September 2019

Page 1

driemaandelijks: juli, augustus, september 2019 vijftiende jaargang nr. 56 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE


inhoud

Voorwoord 3 Ons Huis

4

Over Armoede

6

Tips 8 Coververhaal: Monika

9

Kalender 10 Nieuws 17 Varia 19 Colofon 20

2


voorwoord Recht op betaalbaar onderwijs voor iedereen Wanneer wij deze lijnen schrijven hebben weer vele oudergezinnen, vele alleenstaande moeders, alleenstaande vaders ‘heksentoeren’ moeten uithalen om hun kinderen behoorlijk te eten te geven en hen tegelijkertijd ook behoorlijk te kleden en te voorzien van alle noodzakelijke schoolmateriaal. Een jaarlijkse uitdaging waaraan niet te ontkomen valt, een uitdaging die jaar na jaar zwaarder uitvalt. Een uitdaging waaraan de politieke leiders van dit land, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, onvoldoende hulp bieden. We kunnen niet stellen dat er ‘niks’ zou gedaan worden voor het Vlaams onderwijs; maar we kunnen wèl stellen dat er onvoldoende gedaan wordt om aan alle kinderen in Vlaanderen gelijke onderwijskansen te bieden. Als Vlaanderen wil ‘excelleren’ dan moeten ook aan kinderen van ouders die minder excelleren in het bezit van geldelijke middelen, de mogelijkheden geboden worden om te kiezen voor studies die leiden tot excellentie.

Maximumfactuur is een politieke aangelegenheid voor de nieuwe Vlaamse regering.

Maar ook scholen hebben hun verantwoordelijkheid. Schoolboeken moeten besteld en betaald worden en hier durven scholen hun verantwoordelijkheid wel eens af te schuiven op boekenleveranciers. Schoolboeken moeten besteld worden bij leverancier X of Y, worden afgehaald of ten huize bezorgd en moeten onmiddellijk met klinkende munt (of bankkaart) betaald te worden. Wie niet in de mogelijkheid is om deze, soms Helaas ontbreken hier echte gelijke kansen. Al te veel jongeren behoorlijk oplopende, rekening te betalen loopt risico een en ouders opteren in het secundair onderwijs voor ‘goedkope’ deurwaarder of incassobureau over de vloer te krijgen. studierichtingen. Deze ‘goedkope’ richtingen zijn al sterk belastend voor het beperkte, beschikbare budget. In het basisonder- Scholen mogen hun verantwoordelijkheid hier niet ontlopen. wijs heeft men enkele jaren geleden al een maximimfactuur Zij moeten er voor zorgen dat zij ofwel de openstaande factuingevoerd waardoor buitensporige schoolonkosten in zekere ren ‘overnemen’ en een gespreide betaling regelen met de oumate aan banden worden gelegd. Het wordt hoog tijd dat de der ofwel dat hun leverancier gespreide betaling (afbetalingsvolgende regering concrete maatregelen treft om ook in het plan) mogelijk maakt. Invulboeken, laptops, atlassen,... Wordt secundair onderwijs een maximimfactuur in te voeren. er soms niet al te onzorgvuldig omgesprongen met het laten aankopen van overlappend leermateriaal? Dit zal inderdaad moeilijker zijn dan in het basisonderwijs: studierichtingen hotel, schoonheidszorgen, electronica ,... eisen Onderwijs is al jaren een aandachtspunt binnen de werking nu eenmaal meer werkmateriaal dan een studierichting mo- van ONS HUIS en dat zal dit jaar niet anders zijn. Onderwijs bederne talen. Door het invoeren van een maximumfactuur zul- tekent ‘leren’. Maar ook ONS HUIS wil leermogelijkheden blijven len ouders voorafgaandelijk te weten komen hoeveel hun kind aanbieden aan al wie, op welke leeftijd dan ook, wil ‘leren’. Dit zal kosten bij de keuze van een bepaalde studierichting . kan gebeuren zowel bij hobbyactiviteiten als in de naailessen als in de kooklessen , als in de Franse en Engelse taallessen, als Het Netwerk Tegen Armoede (NTA) heeft de maximumfactuur in de computerles. Werkjaar 2019/2020 is al volop en met engekozen als thema voor 17 oktober, werelddag van verzet tegen thousiasme gestart. Enkele mensen vielen af, anderen vervoegarmoede; heel terecht! Onze jaarlijkse fakkeltocht zal in het te- den onze rangen. ken staan van betaalbare studierichtingkeuze voor iedereen! Iedereen tracht zoveel mogelijk mensen te overtuigen om sa- Na 5 jaar plannen maken en onderzoeken van mogelijkheden men op te stappen in onze fakkeltocht. zijn de verbouwingswerken uiteindelijk dan opgestart. Ons winkeltje werd mooi uitgebreid. We kregen behoorlijke stocMaar naast maximumfactuur zijn er nog andere hindernissen keerruimte. Onze winkeldames: Lea, Françoise, Miek, Adique en ook die moeten kunnen genomen worden. Maximumfac- en Marie Jeanne hebben vele vakantiedagen opgeofferd om altuur is een politieke aangelegenheid voor de nieuwe Vlaam- les een nieuwe touch te geven. Dank! Nu nog de living vergroten se regering. Tegen wanneer die er komt is nog koffiedik kijken en de achterbouw beter isoleren. Dit alles in de hoop dat we wanneer we deze regel uitschrijven; maar eens men het eens begin 2020 een punt kunnen zetten achter verbouwingsperizal zijn of een burgemeester in de toekomst een tricolore dan kelen. wel een gele burgemeestersjerp moet dragen vindt men misschien en hopelijk ook de tijd om een heuse regering samen Gust - 20 09 19 te stellen. *Dit artikel werd geschreven toen de nieuwe Vlaamse regering nog niet geboren was. 3


ons huis 6 critera

Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

4. Werken aan maatschappelijke structuren

Op 15 juni was het een drukke bedoening in ons huis. Kinderen gingen er samen aan de slag met hun ouders en een kunstenares. Zij maakten het langste schoolbord met als titel ‘Ieders Talent Telt’. Dit i.s.m. het Net1. Armen verenigingen zich werk tegen Armoede. Meer hierover Op 16 juni trokken we met een bus hoor je nog in de aanloop naar de richting Kasterlee voor de prachti- fakkeltocht. Zie facebook Netwerk ge circusvoorstelling Carré Curieux. tegen Armoede. Het was een sterk staaltje acrobatie. Voordien kregen alle bezoekers nog Op 18 juni vergaderden we in ons een drankje en een carré confituurke huis in petit comité voor de verdere aangeboden. Je kon ook de circusar- voorbereiding van de Fakkeltocht. tiest in jezelf naar boven halen door We blijven zoeken naar een fanfare. op een éénwieler te fietsen, over een Op 25 juni vergaderde Petra op het touw te lopen, op een ton te lopen, ocmw samen met Sofie Bloemen en diabolo te spelen, borden op een Annelies Daems, ter voorbereiding stokje te draaien,… Het was een fij- van het netwerk vrije tijd. De planne samenwerking tussen SPAAK en nen voor de komende jaren begin’t Pact. Iedereen die mee was heeft nen meer en meer vorm te krijgen. ontzettend hard genoten. Op 12/9 vergaderde Petra met de Stuurgroep van oog’enblik in de liDe Lions Op 10 juni was er van alles te bele- ving van ons huis. We evalueerden ven op de school van de Rozenberg. het aanbod van onze psychologe in De Lions hadden een leuke dag huis en maakten verder afspraken. voorzien voor groot en klein: een spelletjes namiddag. Zeker voor 5. Dialoog en vorming herhaling vatbaar. Dan kreeg ik nog Op 19 juni planden we een bezoek een hotdog en drank en een ijsje. met de open werkgroep aan het jac en het caw, maar we hebben dit heEen dikke pluim daarvoor. laas moeten uitstellen naar een late―Marie Jeanne re datum.

2. Armen het woord geven

Leo, Miek en Petra vergaderden op 13 juni in Geel samen met de andere spaak partners. We hadden het over de Fakkeltochten. Jenthe Belmans van logo Kempen kwam uitleg geven over wat te doen bij warm weer. Tabita van caw De Kempen gaf uitleg over het protocol van de collectieve schuldenregeling. Het was een goed gevulde vergadering.

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

OP 16/7 had Petra een gesprek met Erna van de vdab. Erna is instructeur nt2. Dit betekent dat zij smanwerkt met nieuwkomers. Mensen die nieuw zijn in België. In september brengt Erna samen met haar collega’s een bezoek aan ons huis. 4

6. Armen blijven zoeken

Mia en Petra hadden nog enkele kennismakingsgesprekken. Welkom Inge, Martine en Anja!

Samenkomst Miloheem Op 8 augustus zijn we samen gekomen na een verlof periode. We keken er zo na uit om mekaar terug te zien. Het was een fijne namiddag. We werden nogal verwend met lekkere cake en drank. Dan was er nog een tombola met mooie prijzen. Dankjewel voor de fijne namiddag. ―Marie Jeanne


ons huis Mijn leven

Voor het eerst in jaren kon ik mijn hart luchten. In het begin was dat erg moeilijk, maar stap voor stap lukte het.

Jaren geleden toen ik in ons huis terechtkwam, had ik het ontzettend moeilijk. ‘Mensen vertrouwen’ ging niet, maar ook zelfvertrouwen was er niet. De zelfmoordgedachten speelden de hele dag door mijn hoofd. Maar op een dag leerde ik François kennen. Hij zag dat er wat scheelde en we raakten aan de praat. En…. hij stelde mij gerust. Voor het eerst in jaren kon ik mijn hart luchten. In het begin was dat erg moeilijk, maar stap voor stap lukte het. Hij heeft me geleerd dat ik al mijn problemen moet plaatsen en loslaten. Ook heeft hij mij geleerd dat ‘huilen’ helemaal geen probleem is en dat ik mij daarover niet hoef te schamen.

Pennenzakkenrock 2019 Donderdag 27 juni was het zover. We hadden 2 vrijkaarten en na het middageten trokken ik en mijn man naar het Zilvermeer. Het weer was uitstekend, warm maar met een verkoelende wind.

Op de pennenzakkenrock krioelde het van de blije kinderen, rennend van de ene attractie naar de andere. Ze konden aan zeer veel activiteiten En op de dag van vandaag heb ik geleerd dat, op deelnemen. Boogschieten, waterskiën, varen in dat vlak, alles mag. Het gaat stukken beter: ik een grote boot, zweven op de lambada of over het denk niet zoveel meer aan zelfmoord en mijn pro- water… Te veel om op te noemen. blemen probeer ik een plaats te geven. En ik weet dat als ik een probleem heb en in ONS HUIS of bij Ook om te eten en te drinken was er niets te kort, Çois niet terecht kan, ik altijd bij de dokter terecht maar helaas bleef het voor vele die geen of weinig zakgeld hadden, bij wat kijken en watertanden. kan. Gelukkig hadden de ouders wel voor drinken en een knapzakje gezorgd. ―Een bezoekster van ons huis Ook op de podia was het ambiance alom. Er passeerden ook grote namen zoals Regi, De Romeo’s Gers Pardoel, Like me, …enzovoort. De sfeer onder de kinderen was top. De namiddag vloog voorbij. Het was een vermoeiende maar onvergetelijke dag. Op weg naar huis was het nog wel file rijden met de fiets .Erg grappig eigenlijk. Alles was tip top georganiseerd op en rond het domein. Dank u wel aan iedereen die deze dag heeft mogelijk gemaakt. Zonnige groetjes Karin

5


over armoede Boekenleveranciers: voorkom lege boekentassen Boekenleveranciers besparen scholen werk, maar gezinnen in armoede betalen de rekening, met een lege boekentas tot gevolg. Hoe zorg je ervoor dat elke leerling op tijd zijn boeken heeft? “Het schooljaar is bijna voorbij en er zijn leerlingen die nog altijd geen schoolboeken ontvingen wegens openstaande rekeningen. Dat is onacceptabel”, zegt Nele Buyl van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst. “Exacte cijfers ken ik niet, maar lege boekentassen zijn een realiteit in Vlaanderen. Die signalen krijg ik zowel vanuit Mensen voor Mensen als ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’, een samenwerkingsverband tussen het onderwijs en diverse welzijnsorganisaties.”

‘Boekstart’ laat ouders met hun kleine kinderen genieBuyl begrijpt wel dat scholen samenten van boeken werken met boekenleveranciers.

en halen ook de meeste leraren hun schouders op.”

“Niet elke school heeft de mensen en middelen om zelf een boekverkoop te organiseren en alle onbetaalde facturen op te volgen. De werklast in het onderwijs is al torenhoog. En een school zit zelf ook niet te wachten op schulden.” “Maar als school heb je ook een verantwoordelijkheid. Onderwijs en gelijke kansen zijn mensenrechten. Als een leerling niet kan studeren of zich moet behelpen met kopieën, worden die rechten geschonden. En boekenleveranciers hanteren andere spelregels dan een school. Zij schakelen sneller een incassobureau in als een factuur onbetaald blijft.”

‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ roept op in september al te checken of elke leerling zijn schoolboeken heeft ontvangen. “Scholen merken niet altijd dat leerlingen zonder boeken zitten. Zeker als ze de volledige boekverkoop uitbesteden aan boekenleveranciers en facturen rechtstreeks naar de ouders gaan.” “Maar ook dan moeten leraren alert blijven voor lege boekentassen. Als “Leraren hebben een belangrijke een leerling elke week zijn boek is signaalfunctie. Als zij zien dat een ‘vergeten’ en meekijkt met zijn buur, leerling zonder boeken zit, moeten moet er een alarmbel afgaan. Schoze dat melden aan de directeur. En len moeten erover waken dat boedie moet een actief beleid rond lege kenleveranciers de raamovereenboekentassen voeren. Zegt hij: ‘dat komst naleven.” is iets tussen de boekenleverancier en het gezin’, dan is de toon gezet Bron: Klasse

Het gemeentebestuur stimuleert taal- en leesbevordering bij jonge kinderen, in het bijzonder de maatschappelijk meest kwetsbare kinderen. Daarom stapt de bibliotheek mee in het leesbevorderingsprogramma ‘Boekstart’. Dit laat ouders met kleine kinderen genieten van boeken. Ouders van kinderen jonger dan 2,5 jaar krijgen op verschillende momenten een boekenpakket en informatie over voorlezen cadeau.

Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Ze lezen graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen lezen haalt de band tussen ouders en kinderen aan, goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten.

Boekenpakketten cadeau

Boekstart wil alle kinderen gelijke kansen geven door de materialen en Boekstartboodschap zo breed mogelijk te verspreiden via de consultatiebureaus van Kind en Gezin en de bibliotheek. Gezinnen met kinderen krijgen daarom op twee momenten een boekenpakket cadeau: Op zes maanden: op het consultatiebureau van Kind en Gezin (betaald door de Vlaamse overheid) Op vijftien maanden: in de bibliotheek (betaald door het gemeentebestuur) Bovendien besteedt de bib extra aandacht aan boekjes voor de kleinsten (knisperboekjes, stoffen boekjes,…).

Engagement van vier jaar

De deelname aan het project vanuit het gemeentebestuur geldt voor vier jaar en start in september. Boekstart is een initiatief van ‘Iedereen Leest’ en de openbare bibliotheken, met steun van de Vlaamse overheid, Kind en Gezin en tal van lokale partners waaronder Huis van het Kind regio Mol. Meer info: bibliotheek, 014 33 07 64, bibliotheek@gemeentemol.be

6


over armoede

Wat is onderwijs nou eigenlijk?

“Goede leraren zijn gouden gidsen” Slaagt onderwijs pas als het bij alle leerlingen capaciteiten benoemt en ambitie wekt? Haider: “Ja. Maar daarvoor moeten we nog meer naar leerlingen kijken. En kinderen niet naar studierichtingen oriënteren die de school aanbiedt of richting postjes waar de arbeidsmarkt om smeekt, zonder je af te vragen: is dat wat de leerling echt wil? Zeker leerlingen met sociaal zwakkere achtergrond overkomt dat te vaak. Die hebben niet altijd ouders die studie-opties van naaldje tot draadje kennen en opvolgen. Of leraren overtuigen dat zoon of dochter meer een denker dan een doener is, ondanks een (kleine) taalachterstand.” “Daarom: zoek naar de competenties van al je leerlingen. Graaf diep, leerlingen weten het vaak zelf niet goed. Stel je niet tevreden als een leerling zonder veel problemen meedraait in een richting. Zoals ik in Automechanica. Zoek uit waar ze echt warm van worden. Als je ze daarna op hun competenties aanspreekt, versnelt hun onderwijs. Dan mag je heel veel van een kind vragen. Dan ontwikkelen ze een nederigheid tot leren: ze beseffen dat ze nog lang niet alles weten over hun favoriete materie en willen met jouw hulp dieper graven. Uitzoeken hoe ze moeilijke wiskunde of elektronica onder de knie krijgen. Hoe ze perfecte taarten bakken, de pittigste kapsels knippen. Want daar ligt dan hun ambitie, hun toekomstdroom.” “Ik geloof heel sterk in onderwijs als een dialoog tussen leerlingen en leraren. Kijk naar de klimaatbetogers: hoe ze met hun burgerlijk ongehoorzaamheid politici, maar ook leraren, uitdagen om het probleem te bespreken, inzichten samen te leggen en tot oplossingen te komen. Jongeren tonen een grote honger naar kennis en voegen veel toe aan het debat.”

Bron: Klasse

Wat is dat nou precies, onderwijs... Wat gebeurt daar precies? Hester IJsseling zoomt in. Haar overtuiging: de verstandhouding die je nodig hebt om een ander iets te leren en om van een ander iets te kunnen leren, vraagt om een bijzondere relatie en een bijzondere vorm van communicatie. Onderwijs, dat is... als jij iemand helpt om iets te leren, om iets te kunnen wat hij nog niet alleen kan, of om iets te begrijpen wat hij nog niet snapt, om iets te gaan zien wat hij nog niet ziet. Daar gebeurt het. Daar vindt onderwijs plaats. Tussen leraren en leerlingen. Ook tussen leerlingen onderling, tussen collega’s, ook tussen mensen buiten school vinden soortgelijke interacties plaats. Onderwijs vindt ook plaats als jij iemand vraagt om jou iets te leren, of misschien vraag je er niet direct om, maar je stelt je open voor de hulp die een ander je biedt om je iets te leren wat je nog niet alleen kan, of om iets te begrijpen wat je nog niet snapt, om iets te gaan zien wat je nog niet ziet. Daar vindt iets heel bijzonders plaats. Daar wordt niet alleen iets geleerd, het is meer dan alleen een didactische transactie. De verstandhouding die je nodig hebt om een ander iets te leren en om van een ander iets te kunnen leren, vraagt om een bijzondere relatie en een bijzondere vorm van communicatie.

Bron: Stichting Nivoz

7


tips Enkele belangrijke tips voor een gezonde schoonmaak: • • • • •

• • • • • •

Lees het etiket van producten. Koop liever geen producten met een gevaarsymbool, Volg altijd de gebruiksaanwijzing en gebruik niet meer dan de aangegeven dosis! Bewaar je huishoudproducten buiten het bereik van kinderen . Bleekwater (javel) is geen schoonmaakmiddelgebruik het zeker nooit samen met of net na andere producten zoals ontkalker of ontstopper, anders komen er giftige chloordampen vrij! Reinig gewoon met een allesreiniger zonder ontsmettingsproduct in of met milieuvriendelijke producten zoals azijn, groene zeep en soda. Een herbruikbare vochtige microvezeldoek is een uitstekend hulpmiddel om schoon te maken. Verdrijf geurtjes door verluchting! Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers! Was de vaatdoek of schoteldoek op 60°C en gebruik dagelijks een verse. Gebruik je stofzuigerzak niet te lang en maak de filters van je stofzuiger schoon Verlucht goed tijdens en na het stofzuigen, vegen, schoonmaken met nat of afstoffen! Gebruik voor de schoonmaak niet te veel water zodat de hoeveelheid vocht in huis beperkt blijft. Maak schoon met een vochtige dweil in plaats van met veel water. Droog de vloer na het schoonmaken.

Een publicatie van de Vlaamse Logo’s, VIGeZ en Zorg en Gezondheid

8

Gebruik voor de schoonmaak niet te veel water zodat de hoeveelheid vocht in huis beperkt blijft. Maak schoon met een vochtige dweil in plaats van met veel water.


coververhaal

‘Ik wil gewoon niet dat mijn kinderen, of iemand anders, dit nog eens moeten meemaken. Dat drijft me.’

Joanna Op 1 september ging er weer een nieuw schooljaar van start. Voor heel wat ouders betekent dat ook kosten maken: nieuw schoolmateriaal, nieuwe boeken, sportkledij... Voor ouders met beperkte financiële middelen is de start van het schooljaar een stressmoment. Enkele weken geleden riep het Netwerk Tegen Armoede op om een een maximumfactuur in te voeren in secundaire scholen, met de campagne ‘elk talent telt’. Een thema waar Ons Huis-bezoekster Joanna Goyvaerts al jaren voor vecht. 17/09/2019

woon onderwijs te gaan.”

Hoe bedoel je?

“Hoewel mijn kinderen attesten hebben van een psychiater, moesten ze toch starten in het regulier onderwijs. Iedereen weet dat als je lijdt aan ptss en dan nog eens faalt op school, dat echt niet goed is. Al mijn kinderen hebben ook autismespectrumstoornissen (ass). In het gewoon onderwijs zitten er minstens 22 leerlingen per klas en is er één zorgleerkracht per twee of drie leerjaren. Zet daar een kind met ass tussen, begin maar hé. Toch Joanna: “Twee jaar geleden kwam ik er voor de eerste keer bij staat in het M-decreet dat kinderen op school geholpen moeten ons huis langs, op aanraden van het Centrum Geestelijke Ge- worden met hun taal-, lees- en psychische ontwikkeling.” zondheidszorg (cgg). Iets daarna was het ‘bekommernissendag’ en vrijwel onmiddellijk was het voor iedereen duidelijk dat En dat gebeurt niet? ik erg inzat met het onderwijs. Daarom wilde Gust Van Dongen “Nee, omdat er te weinig mensen en middelen zijn. De leerme graag eens meenemen naar Brussel voor het thema onder- krachten kunnen het natuurlijk ook niet allemaal zelf aan. Ik wijs bij het Netwerk Tegen Armoede. En sindsdien ga ik om de heb eens gehad dat Jelle eens voor mijn deur stond thuis, hij zes weken naar Brussel.” was gaan lopen op school. Hij was toen zes jaar oud. Da’s verschieten hoor.”

Welke problemen ervaarde je in het onderwijs?

“Heel wat, eigenlijk. Ik heb vier kinderen: Brenda (15), Jens (14), Jelle (8) en Jordi (7). Alle vier lijden ze aan zware Post Traumatische Stressstoornissen (ptss), door fysieke en mentale mishandeling door hun papa. Daarom hebben ze het lastig op school, maar ze krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Het M-Decreet maakt het moeilijk voor kinderen om naar het buitenge-

Is dat anders in het buitengewoon onderwijs?

“In het buitengewoon onderwijs krijgen leerlingen met problemen de logopedie of kinesitherapie die ze nodig hebben, zonder dat ouders daarvoor bijbetalen. Door het M-decreet moeten ouders met kinderen in het gewoon onderwijs buiten de schooluren op zoek naar extra ondersteuning.” 9


NOVEMBER ma

DECEMBER

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

herfstvakantie

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

12

13

14

15

16

17

9

10

11

19

20

21

7

8

12

13

14

15

ENG

ENG

18

6

FR

FR

11

5

23

24

16

17

18

19

20

21

22

29 30

31

23

24

25

26

27

28

29

22

FR

25

26

27

28 ENG

kerstvakantie

30 LEGENDE Engelse les ENG

donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

10

Franse les FR

donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Naailes 1

maandag elke 14 dagen van 13.30-16.30 h Christine 0495 20 36 83 Ria 0496 06 99 89

31

Naailes 2

maandag elke 14 dagen van 10.30-13.30 h Mia 014 58 04 20

Hobbyclub

maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h Mia 014 58 04 20 0494 16 02 82 Grit 014 58 07 98

Koken

van 18-20 h 1e donderdag Wilma 0495 26 49 88 2e dinsdag Vicky 0495 30 28 60 3e dinsdag om 17 h Carla 0499 22 02 18


kalender

27/11 Sinterklaasfeest 19/12 Kerstpakketten

Open Werkgroep 20/11

Bezoek aan caw en jac

JANUARI ma

di

FEBRUARI wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

kerstvakantie

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6 FR

FR

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

ENG

20

21

22

23

ENG

24

25

26

17

18

19

FR

27

28

29

30

13

20 FR

31

24

25

26

27

ENG krokusvakantie

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren

dinsdag van 17-19 h of op aanvraag Franรงois 0475 59 55 99 Vanaf januari 2020 op afspraak

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Open werkgroep en de kring

woensdag van 9.30-12 h Petra 014 32 04 83 0473 85 48 12 Gust 014 58 04 20 0475 34 91 36

Computerles

woensdag van 13.30-15.30 h Mia 014 58 04 20 Rob 0487 51 74 13

Handwerk

Winkeltje: kleding+speelgoed woensdag van 9.30-12h

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

vrijdag van 13-16h Karin 0485 36 18 32

11


coververhaal Zo wordt de factuur doorgeschoven naar de ouders?

“Ja. Want wat gebeurt er als je in armoede leeft en je school zegt dat je kind naar de logopedist moet, maar die logopedie wordt niet terugbetaald omdat je kind niet in een bepaald hokje te stoppen is? En wat als dat logopediebezoek telkens meer dan 20 euro kost, minstens één keer per week, want anders haalt het niets uit? Tja, dan blijft de situatie dezelfde. Bovendien zit ik in collectieve schuldbemiddeling, dus zelfs de logopedie uit eigen zak betalen gaat zomaar niet. Waarom is dat M-decreet er, als je toch geen terugbetaling krijgt van de gezondheidszorg en scholen geen extra middelen kunnen inzetten? Voor mensen in armoede is het M-decreet eigenlijk een maat voor niets.”

Dat is je strijd.

“Ja. Ik zou het M-decreet graag beter en duidelijker maken voor iedereen. En we zouden meer naar het kind moeten kijken en niet naar wat er rondom hangt. Heeft het kind logopedie nodig? Oké, als we het kind niet in het buitengewoon willen, dan betalen wij het. Simpel. Zo zou het eigenlijk moeten zijn.”

Mijn ex-man liet een schuld achter van 40.000 euro, geld dat ik nooit heb gezien. Ik los die schuld nu af via collectieve schuldbemiddeling, maar dat gebeurt ook met het kindergeld en de studietoelagen van de kinderen.

Nochtans staan de kranten er geregeld vol van?

“Ze vertelde dat er blijkbaar een telefoonnummer is waar je “We gaan dan naar het Netwerk Tegen Armoede, bij de verant- klachten kan indienen: 1700. Als je daarnaar belt, worden je woordelijke voor onderwijs. Gust gaat telkens mee, en vaak klachten genoteerd. Maar omdat niemand die lijn kent, zijn er ook Paul, een bezoeker van ons huis. Dan zitten we rond de blijkbaar geen klachten…” tafel met verschillende verenigingen zoals ons huis, ook met bezoekers van die verenigingen. Dan werken we aan thema’s Je bent er wel echt ingedoken. Het M-decreet, da’s een ingezoals ‘Samen sterk tegen onbetaalde facturen’, of zo’n dingen. wikkelde zaak. En toch heb je het allemaal uitgezocht. We leggen onze besluiten en vragen vast op papier, en die wor- “Dat heb ik voor mijn kinderen gedaan. Ze hebben zoveel meeden effectief aan de Minister van Onderwijs bezorgd. Of er iets gemaakt. Ik probeer er alles aan te doen om ze te helpen. Maar mee gedaan wordt, da’s iets anders. Maar we proberen. (lacht) ik bots overal tegen muren: het clb, de jeugdrechtbank. OnIk nam ooit deel aan een verticaal overleg met een medewer- langs wilde ik een persoonlijk assistentiebudget aanvragen, ker van de minister. Die vertelde dat ze niet wist dat er zo veel maar dat mag niet omdat ik onder de jeugdrechtbank zit. We lopen daar echt constant tegen, tegen zo’n muren.” klachten rond het M-decreet waren.”

Wat gebeurt er als je naar Brussel gaat?

Ook met de collectieve schuldbemiddeling ondervind je problemen.

“Klopt. Nadat aan het licht kwam hoe mijn ex ons behandelde, is hij van de aardbol verdwenen. De jeugdrechtbank heeft de rol van de papa overgenomen: als ik een beslissing moet nemen, bespreek ik dat met de consulent van de jeugdrechtbank. Mijn ex liet een schuld achter van 40.000 euro, geld dat ik nooit heb gezien. Maar ik was getrouwd, en als je trouwt is dat gezamenlijk. Ik los die schuld nu af via collectieve schuldbemiddeling, maar dat gebeurt ook met het kindergeld en de studietoelagen van de kinderen. Daardoor zijn mijn kinderen al vier jaar de dupe van schulden die wij nooit hebben gemaakt. Dat is een wrang gevoel, ongelooflijk frustrerend. Want dat geld is eigenlijk bestemd voor hun welbevinden.”

Hoe kan je dan vanuit jouw situatie schoolmateriaal kopen?

“Via de collectieve schuldbemiddeling. Maar zij moeten het geld willen geven. Dat gebeurt soms wel, soms niet. Ondertussen is mijn ex ook terug, maar ‘een kale kip kan je niet plukken’, zeggen ze. Ik ben zelf ook getroffen door wat er gebeurd is: ik heb een zware depressie met lichamelijke klachten, waardoor ik op invaliditeit sta. Toch blijf ik voor mijn kinderen gaan en voor ons huis, voor het onderwijs.” 12


coververhaal

Dat houdt je op de been?

“Ja, en sinds kort ga ik nu ook naar Brussel voor de collectieve schuldbemiddeling. Wat er met mij gebeurd is, daar kan niemand nog iets aan doen. Dat is zo. Maar ik wil gewoon niet dat mijn kinderen, of iemand anders, dit nog eens moeten meemaken.”

Staat er nog iets op de planning rond onderwijs bij ons huis?

“De fakkeltocht op 17 oktober staat in het teken van het onderwijs. We hebben voor de zomer ‘het langste schoolbord’ gemaakt. Er staat op: ‘Zeg jij tegen hen dat hun dromen onbetaalbaar zijn?’ Het is wel zo dat er in ons huis te weinig mensen met onderwijs bezig zijn. De gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog. Wat zou je dan willen? Meer jonge mensen bij ons huis zou eigenlijk wel helpen om “Een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zoals in het dat thema meer onder de aandacht te brengen.” basisonderwijs. Mensen in armoede kunnen secundair onderwijs zo goed als niet betalen, zelfs mét de studietoelage. Wat betekent ons huis voor je? Daarmee kan je schoolboeken aankopen en kom je toe voor “Ik ben echt blij dat ik er ben terechtgekomen. ons huis heeft misschien twee à drie maanden onderwijs, maar verder kom mijn leven op een ander spoor gezet. Ik zat in een zware depresje niet. En als je voor een specifiek beroep wil studeren, zoals sie en wist het allemaal even niet meer. Je probeert wel te vechkapster, betaal je al snel meer dan 500 euro voor alle aankopen. ten, maar zonder steunfiguren of mensen die ook hetzelfde Mijn dochter studeert handel en daarvoor heeft ze een laptop ooit hebben meegemaakt - die zijn er bij ons huis - is dat toch met de juiste specificaties nodig. Dat zo goed als onbetaalbaar.” anders. Ook al ben ik de jongste, dat maakt niets uit: ik heb een heel goed contact met mensen van verschillende leeftijden.”

Ook in Mol probeer je meer aandacht te trekken naar het probleem van armoede in het onderwijs.

“Ja. We hadden dit jaar twee keer een onderwijsavond bij ons huis. De eerste keer was het enkel met de bezoekers. De tweede keer waren er ook heel wat schooldirecteurs bij, vier schepenen, de twee clb’s en bezoekers van ons huis. Tijdens die gesprekken hebben we onze zeg kunnen doen.”

Hoe was dat?

“Heel goed. Het debat duurde veel langer dan verwacht, omdat iedereen echt geïnteresseerd was. Maar de directeurs dachten echt nog van: armoede, dat zie je aan de ongewassen haren en de vuile kleren. Ze wisten blijkbaar niet dat sommigen zich in armoede werken om hun kinderen kleren of een laptop te kunnen geven en hun studies te kunnen betalen. Ze wilden armoede bijna met een lijstje kunnen afvinken. Dat overleg heeft blijkbaar nog lang nagezinderd bij de deelnemers, vertelde Gust. Voor herhaling vatbaar, dat hebben ze allemaal gezegd. Petra en Gust waren heel trots op die avond. Maar achteraf voelde het ook wel raar: je denkt dat die mensen weten wat armoede is, terwijl ze eigenlijk weinig op de hoogte zijn.”

Wat als ons huis zou ophouden met bestaan?

“Dat zou ik enorm erg vinden. Het is mijn safehouse, mijn vluchthuis. Ik voel me er veilig, ik kan dat niet uitleggen. Je kan je niet voorstellen hoe dat is, als je altijd opgesloten hebt geleefd... Bij ons huis zitten mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en me begrijpen. Er is veel vertrouwen. Misschien voelt het nog het meeste aan als een soort familie.”

Op naar 15.000 handtekeningen

Wil jij net als Joanna ook een maximumfactuur voor het secundair onderwijs? Help dan onze petitie mee verspreiden. De petitie-actie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs loopt nog minstens tot 17 oktober. We willen dan al kunnen uitpakken met een stevig aantal handtekeningen. Met 15.000 handtekeningen kunnen we zelfs een hoorzitting in het Vlaams Parlement afdwingen! We vragen daarom om: De online petitie zoveel mogelijk te verspreiden Je vindt ze hier: www.netwerktegenarmoede.be/petitie 13


over armoede Brieven van Dikke Freddy

Hoe zit het nu met het onderwijs?

Aan Xavier Brenez, directeur-generaal van mijn Onafhankelijk Ziekenfonds

1. Drempels

Geachte heer,

De vertrekpositie van mensen in (kans)armoede in het onderwijs is problematisch. De scholingsgraad en de beroepsactiviteit van de ouders zijn bepalend voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Het taalgebruik, de thuiscultuur, de manier van omgaan thuis verschilt erg van de schoolcultuur. Dat maakt het voor deze kinderen niet gemakkelijk op school. De gevolgen zijn navenant voor de rest van het leertraject van het leven. De financiële drempels zijn nog niet weggewerkt in het onderwijs. Een recent onderzoek toonde aan dat één schooljaar lager onderwijs aan de ouders gemiddeld 300 euro per kind kost. Het gaat dan zowel over directe kosten (boeken, schrijfgerief,….) als indirecte kosten (activiteiten, uitstappen, vervoer,…).

Bijna alle post die ik ontvang bestaat uit enveloppen met raampjes, maar alle twee maanden ontvang ik uw ziekenkasmagazine. Ik kijk daar altijd erg naar uit. Elke bladzijde van uw blad doet mij dromen. Voor amper 1.722 euro kan ik als lid van uw ziekenkas een fantastische reis naar Georgië maken. Met de 48 euro leefgeld die ik wekelijks van mijn schuldbemiddelaar ontvang, zal ik dat bedrag snel bij elkaar hebben. Ik verlang ook erg naar de Polar M600 stappenteller/hartslagmeter van slechts 249,9 euro waar ik als trouw lid 10 procent korting op kan krijgen. Eenzelfde korting kan ik krijgen bij de aanschaf van een zitbal die mij eindelijk strakke buikspieren zal bezorgen. Ik ben u bovendien dankbaar voor de nuttige tips om per fiets de Mont Ventoux te beklimmen. Nu is mij, toen ik uw nieuwste magazine wilde beginnen lezen, een malheur overkomen. Ik ben per abuis op mijn bril gaan zitten. Daarbij zijn beide oren en de neusbrug radicaal gebroken. Het geval wil dat deze bril slechts één maand oud was. (Op de vorige heb ik getrapt, nadat hij mij tijdens een lentestorm van de neus was gewaaid.) Mijn optieker, de heer Hans Anders, meldde mij dat ik helaas maar één keer per jaar 50 euro van uw ziekenkas kan ontvangen om een nieuwe bril aan te schaffen. Gelukkig heb ik met kleefzegels van uw ziekenkas mijn gebroken bril min of meer in zijn oorspronkelijke staat kunnen herstellen. Maar ik vrees dat het toch een zeer voorlopige oplossing is. Is het niet mogelijk om mij per uitzondering toch een tweede keer 50 euro voor een bril te betalen? Ik beloof u in ruil dat ik dit jaar geen sauna zal bezoeken (waarvoor ik een tussenkomst van 25 euro kan ontvangen) en ik zal me ook geen fitnessabonnement aanschaffen (waarvoor ik eveneens een tussenkomst van 25 euro kan ontvangen). Ik ga ervan uit dat u met de voorgestelde regeling zal instemmen, zo niet zal ik niet langer in staat zijn om van uw tweemaandelijkse magazine te genieten. En wellicht zult u dat erg vinden. Ik groet u met hoogachting, Dikke Freddy

Bron: Sociaal net 14

2. Hefboom voor ongelijkheid

‘Mijn optieker meldde mij dat ik helaas maar één keer per jaar 50 euro van uw ziekenkas kan ontvangen om een nieuwe bril aan te schaffen.’

Kinderen die met een achterstand aan een schoolcarrière beginnen, lopen een verhoogd risico om laaggeschoold de school te verlaten, of zelfs om vroegtijdig de school te verlaten. De opgelopen achterstand wordt helaas niet meer goedgemaakt. Dat geldt nog meer voor personen van Turkse of Marokkaanse herkomst dan voor Belgen. Onderwijs slaagt er onvoldoende in om als hefboom te functioneren. In plaats van de ongelijke startposities weg te werken, worden ze behouden, in veel gevallen versterkt en vergroot. Dit wil niet zeggen dat er niet gewerkt wordt aan meer gelijke kansen voor alle kinderen. Het bewustzijn van de impact van de school op armoederisico is groot, zowel bij het beleid als bij de meeste scholen. De stappen die gezet worden zijn echter nog te pril, soms te klein, soms te anekdotisch.

3. Toch veel laaggeschoolden in ons bejubelde onderwijs

Hoewel Vlaanderen in vergelijking met andere Europese landen niet zo slecht scoort qua geletterdheid en gecijferdheid, steeg het aantal leerlingen van 15 jaar dat laag scoorde in 3 jaar tijd (2000 tot 2003) van 11.6% tot 12.4%. En leerlingen van het Technisch Secundair Onderwijs en Bijzonder Secundair Onderwijs lezen veel minder goed dan die uit het Algemeen Secundair Onderwijs. Het risico om in armoede te belanden is betekenisvol. Bij laaggeschoolden ligt dat 6 maal hoger dan bij hooggeschoolden.

Bron: Deceniumdoelen


over armoede

‘Ik verwacht dat mijn ziekenfonds opkomt voor de zieken’ Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het mij helpt als ik ziek word. En dan vooral als ik ernstig ziek ben. Door mij een fatsoenlijk inkomen te verzekeren en mijn ziektekosten terug te betalen. Het is dan ook een fonds voor zieken. ‘Verdedig de zieke mens.’

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het op het publieke forum resoluut, als een vakbond van zieken, de verdediging opneemt van de zieke mens. Dat mijn ziekenfonds pleit voor een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, en die mee realiseert met haar ledenbijdragen.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het protesteert tegen het feit dat de tussenkomst via de zorgverzekering sinds 2001 nog nooit werd geïndexeerd, terwijl de zorgpremie wel werd verhoogd van 25 naar 52 euro. Ik verwacht dat het pleit voor een maximumfactuur in de gezinszorg, waar de kosten voor chronische patiënten ondraaglijk hoog zijn.

Ik verwacht dat mijn ziekenfonds het niet duldt dat een van haar leden in de problemen komt door een te laag inkomen of Behoeden tegen zware kosten te hoge kosten door ziekte. Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het de kwaliteit van de woonzorgcentra controleert. Dat het mij informeert over de Sociale tarieven kwaliteit van de ziekenhuizen. Idem verwacht ik dat mijn zieIk verwacht dat mijn ziekenfonds met zorgverstrekkers af- kenfonds kennis heeft over de waarde en prijssetting van gespreekt dat zij de patiënten verzorgen tegen sociale tarieven. neesmiddelen. Vervolgens verwacht ik van mijn ziekenfonds dat het controleert of de zorgvertrekkers de afspraken nakomen en dat het Ik verwacht dat het mij behoedt tegen de zwaarste kosten en sancties oplegt wanneer ze deze niet respecteren. duurste ingrepen. En tegelijk het budget monitort en de zieken met de hoogste kosten en de laagste inkomens prioriteit geeft. Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het bewaakt dat alle zorg- In bijzonder verwacht ik dat het de ledenbijdrage gebruikt om verstrekkers correct vergoed worden. In het moeilijke dossier de leden te helpen, die het financieel moeilijk hebben. van de financiering van de ziekenhuizen, verwacht ik van mijn ziekenfonds dat het de structurele financiering van de zieken- ‘Geef zieken met hoge kosten prioriteit.’ huizen mee op orde stelt. Zodat ik niet geconfronteerd word Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het de personen met met hoge artsensupplementen, bedoeld om via een omweg een beperking, chronisch zieken, zorgbehoevende ouderen en het ziekenhuis te financieren. hun familieleden proactief informeert over hun voordelen en rechten. Ik verwacht dat ze automatische rechtentoekenning Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het samen met de over- organiseert, zodat zieken niet zelf op zoektocht moeten gaan. heid zorgt dat dure geneesmiddelen, kostelijke ziekenhuisverblijven, langdurige behandeling door zorgverstrekkers te- Strijd voor gezonde leden rugbetaald of voorgefinancierd worden. Ik verwacht dat het Dat mijn ziekenfonds zijn organisatie en vermogen inzet voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen en andere zorgverstrek- de zieke leden die het echt nodig hebben en de gezonde leden kers rechtstreeks financiert zonder al te veel administratie voor bijstaat met advies over een gezonde levensstijl. de zieken. Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het structureel opkomt Vervangingsinkomens boven armoededrempel voor een gezonde leef-, werk- en woonomgeving. Ik verwacht Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het goed weet wie van dat mijn ziekenfonds niet alleen verzekeraar is, maar ook leden hun leden de meeste kosten heeft door ziekte of handicap. Dat de kans biedt zich als vrijwilliger in te zetten voor de zieken in het dit continu monitort om de gezondheidszorg voor iedereen de buurt. betaalbaar te houden. Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het leden inspraakkan‘Klop veel harder op tafel.’ sen geeft en via gekozen bestuursleden mede zijn gezondheidsIk verwacht dat het veel harder op tafel slaat om de vervangin- en welzijnsbeleid laat bepalen. Zodat het ziekenfonds echt het komens van zieken en personen met een handicap boven de ziekenfonds kan zijn voor zijn zieke leden, en het gezondheidsarmoededrempel te tillen. fonds voor allen. Bron: Sociaal net 15


over armoede

Levensverhalen zetten mens weer centraal Sleutelmoment

Hulpverlening is autonomie mogelijk maken

Dioni is zangeres van Braziliaanse van afkomst. Ze vertelt ons over een bijna toevallige ontmoeting ‘die haar leven heeft gered’. Op een bepaald moment na haar aankomst in België zat ze financieel en emotioneel aan de grond. Haar zangcarrière verliep moeilijk, privé had ze problemen en ze vond haar weg niet in het administratief systeem van haar nieuw gastland.

Goede hulpverlening biedt autonomie aan het individu. . Het is de toegang tot rechten waarmaken en het is samen de context creëren waarbinnen autonome keuzes kunnen gemaakt worden.

Toevallige ontmoeting

De materiële basisvoorzieningen zijn er, daarbovenop heeft ze begeleiding. Een persoon die ze duidelijk vertrouwt. Door deze context won ze haar autonomie terug. “Ik ben vrij.”

Wat is een goed, kwalitatief en autonoom leven voor de cliënten in deze getuigenissen? Fatima heeft een echtscheiding achter de rug en overleefde een periode van tijdelijke thuisloosIn die periode volgde ze een opleiding. Een attente docente, heid in een opvangtehuis. De dienst begeleid wonen De Lariks Anne, zag haar situatie en haar lijden. Ze overtuigde Dioni om bood haar een uitweg uit deze impasse. naar het ocmw te stappen en er hulp te vragen. Dioni moest haar schaamte overwinnen, maar ze deed het toch. Dit sleutel- Fatima vat schitterend samen wat dit voor haar betekent: “Ik moment, die docente die op een juiste manier een snaar raakte heb een klein appartementje, een klein keukentje, met een bij Dioni, is het begin geweest van het herstel in haar leven. Di- klein maar fijn zithoekje, een klein balkonnetje. En ik heb een oni is er Anne eeuwig dankbaar voor. toffe begeleidster.”

Het slagen van een traject lijkt soms af te hangen van de juiste persoon op de juiste plaats’. In zijn sappig Brussels Nederlands zegt André: “Ik ben daar op een sociaal assistent gevallen”. Het klinkt bijna als een toevallige ontmoeting, een rencontre waarbij je je afvraagt wat er zou gebeurd zijn als hij deze sociaal assistent niet had ontmoet op dat moment.

Zelf keuzes maken

Tung heeft een hobbelige jeugd gehad. Hij vertoonde soms moeilijk gedrag en kon niet volgen op de ‘gewone school’. Tung wil zelf kiezen hoe hij woont. “Ik heb het de eerste jaren heel André heeft een voorgeschiedenis in verschillende psychiatri- moeilijk gehad met te aanvaarden dat ik samen met mensen sche instellingen. “Ik ben hier goed”, zegt hij over zijn huidige met een handicap moet leven. Maar dan heb ik me herpakt.” situatie. André werkt bij Atelier Groot Eiland. “Ik ben hier goed, want ik ben te jong om thuis te zitten.” Hij droomt van wonen in Vietnam, het land van zijn ouders. Maar hij is realistisch. Hij beseft dat hij met grenzen moet leren Van mens tot mens leven en dat het in Vietnam moeilijker zou zijn om te wonen. In deze supercomplexe samenleving is het belangrijk om een Het groepswonen bij Zonnelied stelt hem daarentegen in staat plek te hebben waar je terecht kan. Christian is blind geworden om veel vrienden en een lief te hebben. na een medische ingreep. Hij is regelmatige bezoeker van het lokaal dienstencentrum Chambéry in Etterbeek. Daar krijgt hij Als het pad onzeker is begeleiding van mens tot mens. Dimitri is een harde werker. Toen hij net aankwam in België was er geen plaats voor hem in het asielcentrum. Hij was een tijd Hij wordt er niet in een hokje gestopt, ook niet in een com- gedwongen dakloos. Tijdens die periode belandde hij ook in het munautair hokje: het maakt niet uit of hij Nederlands- of Frans- ziekenhuis, met hoge kosten als gevolg. talig is. Christian spreekt met een diepe dankbaarheid over ‘les grandes dames de Chambéry’. De organisatie die hem het best geholpen heeft? Het toenmalige BON, nu het Agentschap integratie en inburgering. Die De sociale dienst van Etterbeek verwees hem door naar buurt- dienst begeleidde hem anderhalf jaar en leidde hem toe naar huis Chambéry. Daar werd hij met open armen ontvangen. “Ze vrijwilligerswerk. Dat was meteen een opstap naar meer conlieten me verstaan dat de mens centraal staat”, zegt Christian tacten en zinvolle tijdsbesteding. over het buurthuis. Verder is voor Christian de toegang tot mobiliteit via de vervoersdienst van Chambéry, van essentieel be- Voor Dimitri is de toekomst nog steeds onzeker. De impasse lang voor kwaliteit in zijn leven. weegt op hem. “Als mijn verblijfsvergunning niet verlengd 16


nieuws

wordt dan zit ik in dezelfde situatie als 10 jaar geleden.”

Betekenis geven aan cijfers

Getuigenissen, verhalen en portretten geven cijfers en abstracte modellen betekenis. Hulpverleners zien hun cliënten elke dag, maar beleidsmakers komen weinig of niet in contact met diegene over wiens leven ze uiteindelijk beslissen. Ze zijn dus een waardevolle aanvulling op analyses die bestaan uit cijfers en feitelijke gegevens Getuigenissen zijn een oproep tot meer organisatiebeleid op cliëntenmaat en minder beleid vanuit managementcultuur. Verhalen van cliënten halen ons uit ons eigen referentiekader. Hoe is het om blind te zijn in Brussel? Hoe is het om een migratie-achtergrond te hebben en je carrière, je familie en je vrienden in je thuisland achter te laten? Of net om te ontdekken hoe rijk aan cultuur en hoe veilig Brussel is? Het zijn fundamenteel andere kaders, waar je pas achter kunt komen in dialoog met mensen van vlees en bloed.

Compagnon de route

De verschillende getuigenissen laten ons de gemeenschappelijke bouwstenen van een goede hulpverlening zien. Ze spreken over autonomie en vrijheid en over de grenzen daarvan. Ze demonstreren hoe de sociaal werker, de begeleider, het woonzorgcentrum of de organisatie hen hielp door keuzemogelijkheden aan te bieden of context te scheppen waardoor een kwalitatief leven mogelijk terug mogelijk wordt. De hulpverlening heeft een belangrijke opdracht om in die supercomplexiteit aanwezig te zijn voor de cliënt. Een hulpverlener geeft als een compagnon de route advies en zoekt mee naar oplossingen. Laat de verhalen van de cliënten vooral een pleidooi zijn voor een sterk sociaal werk, waar de hulpverlener er op sleutelmomenten kan zijn. Maar ook voor voldoende voorzieningen, zoals betaalbare huisvesting en toegang tot basisrechten. Voor een zorg waar niet het systeem, maar wel de mens en zijn keuzevrijheid centraal staat.

Bron: sociaal net

Vraag nu al je schoolen studietoelagen aan. www.studietoelagen.be

Vanaf 1 augustus is het mogelijk je school- en studietoelage aan te vragen voor het volgende schooljaar (2017-2018) viawww.studietoelagen.be. Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen er recht op. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie bijdrage om de kosten in het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs draaglijk te maken. Bij volgende instanties kan je terecht voor hulp bij het invullen van de aanvraag: • Op jouw school • Bij de dienst onderwijs, 014 33 09 66, onderwijs@gemeentemol.be • Bij de dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be De studietoelage kan aangevraagd worden van 1 augustus 2017 tot 1 juni 2018.

Automatisch opstarten dossier

Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg en dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling, starten we automatisch het dossier op. Dit gebeurt in de periode november 2017 tot en met februari 2018. Omdat je eerder al je toestemming gaf om je gegevens te mogen gebruiken, zal ook dit schooljaar jouw dossier automatisch opgestart worden. Je ontvangt dan opnieuw een vooraf ingevuld formulier dat je moet nakijken, eventueel verbeteren en ons terugbezorgen.

Meer info:

dienst samenlevingsopbouw, 014 33 15 73 gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) of via www.studietoelagen.be

17


nieuws 17 oktober - werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting

Elk talent telt

Ga jij hen vertellen dat hun droomjob onbetaalbaar is?

Ga jij hem vertellen dat zijn droomjob onbetaalbaar is?

Het thema dit jaar van de Werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting is onderwijs. Samen met het Netwerk tegen armoede werkten we vanuit ons huis mee aan het langste schoolbord. En ook met de fakkeltocht tegen armoede op 17/10 zal alles in het teken staan van onderwijs en onze eis om ook een maximumfactuur te hanteren in het secundair onderwijs. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daardoor minder in dat onderwijsniveau, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting.

Meer en meer ouders kunnen de schoolrekeningen niet meer betalen. Je kind droomt van een job als kok of automecanicien maar dat is buiten de kosten gerekend. Steun onze eis voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Laat elk kind zijn talent ontwikkelen.

www.elktalent.be

17 oktober 2019 - Werelddag van Verzet tegen Armoede

PROGRAMMA IN MOL

17/10

19:00 tot 20:00 Robianozaal Rozenberg, (Rozenberg 2, Mol) Getuigenissen over onderwijs Optreden van wereldkoor Kanti la Mondo 20:00 tot 21:00 Optocht door de straten van Mol met muzikale begeleiding 21:00 tot 22:00 GRATIS receptie in het Lokaal Dienstencentrum (Jakob Smitslaan 28, Mol) Met lekkere hapjes uit de Kempense bakoven

MEER INFO Ons Huis: mail vierdewereldwerking-mol@skynet.be of bel 014/32 04 83

18

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, en die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar. Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur. In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan. De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen. Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen. Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva. kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf


varia Moppen en Grappen De antwoorden staan ondersteboven.

2. 3. 4. 5.

• Wanneer ga je net zo snel als een Formu- • le1-auto op volle snelheid? Wat is een pedicure zonder werk? Waarom bevriezen eieren niet zo snel? Voor wie moet iedereen de hoed afnemen? Van welk woord met 5 letters blijft er slechts één over als men de eerste 2 letters wegneemt? • Antwoorden raadsels: 1. Als je erin zit! 2. Een voetzoeker

1.

Wist je dat... ons huis een website heeft: https://onshuismol.be Er vanaf 8 november elke vrijdag tussen 13 en 16 uur een handwerk namiddag zal plaatsvinden in ons huis. Iedereen is welkom, wie zin heeft om te haken, te breien of te borduren. Het is wel de bedoeling dat je je eigen werk meebrengt. Men hoeft niets te kunnen, we kunnen van elkaar leren. We maken er gewoon een gezellige handwerknamiddag van voor bezoekers van ons huis, met natuurlijk koffie of thee. Wie interesse heeft bel ,mail of sms Karin. Karin: 0485 36 18 32, fam.smetdanny@hotmail.com Je vanaf nu ook speelgoed kan aankopen aan spotprijsjes in ons winkeltje? Heb je een vrijetijdspas van Mol Dessel Retie Balen? Dan kom je hiervoor in aanmerking. Voorwaarden in het winkeltje.

3. Er zit een dooier in! 4. Voor de kapper! 5. Steen

Bedankt

Mooie Gedachten

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.

• •

Bedankt aan de familie Vanhoof voor de lekkere bolognaisesaus die ze schonken na hun eetfestijn voor het weeshuis in Namibië. Bedankt aan Yolanda, Yana en Marie Jeanne voor het schilderen van de schoolborden. Dikke dikke merci aan de vinnige winkeldames om het winkeltje gebruiksklaar te maken tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Bron: Spreuken.nl

19


Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’ Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor ons huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

Colofon Redactie

Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne, Christine (foto’s) en Licorice Leroy (foto’s nta) Drukkerij XOD Drukkerij, Balen Papier Cyclus Print Letter Tisa Sans Pro Arno Pro Oplage 300 stuks Vormgeving Chloë Janssens, Interview Isabelle Vanhoutte, & Fotografie Karlijne Geudens voor Henri Lejeune.com

Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol

vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 0473/ 85 48 12

Met steun van:

Welzijnsschakels

20

samen sterkt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.