Ons Huis - Januari, Februari, Maart 2019

Page 1

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE

driemaandelijks januari februari maart 2019 vijftiende jaargang nr. 54 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol


inhoud

Voorwoord 3 Ons Huis

4

6 criteria 4 Niet stilzitten 5 Onderwijsavond 7 Cultuur is er voor iedereen 7 Mondiale Vorming 8 Kom af 8 Decenniumdoelen 9

Tips 10 Voordelen vrijetijdskorting 2019

10

Coververhaal: Fons en Leo

11

Kalender midden

Over Armoede

Armoede komt nooit alleen Gezonde voeding Drempels Dienst 112 Zitdag FOD sociale zekerheid

15 15 16 18

Bijdragen

Bijdragen 19 Vrijwilligers 20

Varia 21 Mooie gedachten 21 Moppen en grappen 21 Bedankjes 22 Gedicht 23

Colofon 24 2


voorwoord Hallo Heeft iedereen het driemaandelijks infomagazine van de gemeente Mol grondig gelezen? Wie het gelezen heeft kon niet naast het artikel over de ideeënmarkt van 14 maart kijken. Mooi Mol= mooi initiatief: de burger betrekken bij het beleid. Vanuit Ons Huis hebben wij de nieuwe gemeentebesturen voor de verkiezingen van 14 oktober al een stevig onderbouwd dossiertje bezorgd: ‘Als ik burgemeester zou zijn...’ In dit dossier zitten een pak ideeën omtrent het hoofdstuk uit de ideeënmarkt ‘Kansen voor alle inwoners’. Ons dossier bevat een vracht aan bouwstenen voor een sterk armoedebeleidsplan. We verzoeken de nieuwe politieke beleidsverantwoordelijken om de speciale editie van ons krantje van onder het stof te halen. In dat krantje pleitte Ons Huis voor de toepasssing van de armoedetoets bij het bepalen van de inkomprijzen voor het nieuwe zwembad…helaas is dat niet gebeurd. En dat kunnen wij alleen maar betreuren met hoop op een sociale correctie zodat ook gezinnen die het moeilijk hebben de ‘geneugten’ van het nieuwe zwembad kunnen delen.

mens tot aan de Europese armoedegrens is een uitdaging waarover de nieuwe Belgische (federale) regering niet alleen moet praten maar waarvoor ze effectief iets moet doen.

Onze recente onderwijsavond kon niet anders dan nog eens herhalen wat voordien al meermaals gesteld en gehekeld werd. De betaalbaarheid van onderwijs met reftergeld en verplichte aankoop van drankjes, de onvoorziene kosten bij schooluitstappen (waarom kan de gemeente hier geen tegemoetkoming doen voor gezinnen die met een beperkt inkomen moeten trachten rond te komen?), het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende scholen van secundair onderwijs (de ene school een laptop , de andere een tablet). Waarom kunnen niet alle scholen het principe hanteren om schoolrekeningen gespreid te laten betalen en dit zonder dat ouders daarom moeten vragen? Digitale inschrijvingen voor allerlei activiteiten zijn hedendaags en niet te vermijden, maar niet alle ouders beschikken over internet en niet alle ouders zijn voldoende digitaal vaardig. Een laagdrempelige infobalie waar mensen effectief geholpen worden is een dringende noodzaak.

Ik sluit af met een tekst die ik vond in ‘Leef’ een CM magazine. Borstkankerchirurg aan het woord die zelf patiënte is: “Borstkanker heeft geen betere dokter van me gemaakt, wel een andere. De harde bolster is eraf omdat ik nu zelf kwestbaarder ben” Mensen die zelf geconfronteerd zijn of werden met armoede zijn ook veel milder met hun beoordelingen en veroordelingen van mensen die het moeilijk hebben. Een pak politiekers, en dit van alle partijen, zijn te wereldvreemd aan de armoedeproblematiek, wellicht omdat ze denken dat hen dat nooit zal overkomen. Misschien moeten zij hierover toch wel eens diepzinnig nadenken!!!

Nieuwe politieke verkiezingen staan voor de deur. Op 26 mei verkiezen we mandatarissen voor een nieuwe Vlaamse, een nieuwe Belgische en een nieuwe Europese regering. Onze bekommernissendag van 26 maart zal bouwstenen aanreiken voor een echt sociaal beleid, een sociaal beleid waarin men echt rekening houdt met mensen die het moeilijk hebben. De voorgaande regeringen hebben, inzake armoedebestrijding, overduidelijk gefaald. Onderwijs moet een aandachtspunt zijn op het lokale gemeentelijk vlak maar nog veel meer op het Vlaams niveau. Het optrekken van de laagste inko-

‘De voorgaande regeringen hebben, inzake armoedebestrijding, overduidelijk gefaald.’

Ons Huis blijft gemotiveerd werder werken. Niet alles loopt even gesmeerd. Zoals in het leven zijn er al eens haperingen en aan die haperingen moeten we ‘werken’. Toneel ‘Mensen van Millegem’ bood ons 20 vrijkaarten aan. In een minimum van tijd waren die verdeeld met een aantal ontgoochelden tot gevolg. Op de avond van de voorstelling bleven er 5 stoelen onbezet! Dit tot – begrijpelijk– groot ongenoegen van de organisatoren die een reeks kandidaten geweigerd hadden. Laat ons maar hopen dat de organisatoren mild zullen zijn tegen volgend jaar en dat we onze eigen ruiten niet ingegooid hebben! Einde maart gaan we naar het Schlagerfestival in Hasselt. Wie ingeschreven heeft moet ook aanwezig zijn! En met Pasen in perspectief mogen we weer uitkijken naar een gezinsontbijt ons aangeboden door volleybalclub Beerse.

Gust

3


ons huis 6 criteria Verenigingen waar armen het woord nemen werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1. Armen verenigen zich

Op 20 december kregen al onze bezoekers en hun gezin een mooi kerstpakket cadeau. Dit kerstpakket werd mogelijk gemaakt door de steun van vele sponsors. Op 9 december namen 8 kindjes deel aan de kinderactiviteit. We mochten gebruik maken van Myriam ’s knutselhoekje in Dessel. Heel erg bedankt Myriam voor jouw gastvrijheid! Op 8 januari mochten we met 67 bezoekers en vrijwilligers onze voeten onder tafel schuiven voor een heerlijke menu. De leerlingen en leerkrachten van Sint Lutgardis hadden weer heel erg hun best gedaan.

3. Werken aan maatschappelij- een zestal mensen naar het ke emancipatie overleg van het Netwerk tegen Op de open werkgroep van december brachten we met een 10-tal mensen een bezoek aan PimperNieuw. PimperNieuw is een gezellig atelier. Ze maken van oude spullen terug nieuwe originele spullen. Op de open werkgroep van januari kwam Bert van de Energiesnoeiers uitleg geven over hoe je kan besparen op je energiefactuur. In maart kwamen Bert en zijn collega nog eens terug om individuele facturen van onze bezoekers na te kijken.

4. Werken aan maatschappelijke structuren

Op 21 januari vergaderden Carla en Petra op de jeugddienst met het lokaal netwerk vrijetijd. Op 28 januari hadden Gust en Petra een gesprek met Wendy Soeffers. Wendy is de nieuwe schepen voor sociale zaken, bijzonder comité voor sociale dienstverlenging en personen met een beperking. We bespraken met haar waarover mensen in armoede wakker liggen. Op 7 februari vergaderden we met een ruime delegatie van het fakkeltochtcomité. We evalueerden de fakkeltocht van 2018 en blikten al vooruit voor deze van 2019. Het thema voor de fakkel2. Armen het woord geven tocht van dit jaar is onderwijs. Op 24 januari trokken we met Op 21 februari trokken we met een delegatie naar de Koninklijke bibliotheek in Brussel voor de startdag van het Netwerk tegen Armoede. We wisselden goede praktijkvoorbeelden uit met de andere verenigingen. Op 30 januari vergaderden Leo, Fons, Linde en Petra met SPAAK in Turnhout. We beslisten om in de toekomst te starten met een consumentenpanel. Dit in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede. Zo kunnen mensen in armoede uit de Kempen hun gedacht zeggen over bepaalde producten bv. verzekeringen, schoolboekfacturen,…

4

Armoede. De thema’s van die dag waren digitalisering bij de VDAB en collectieve schuldenregeling. Op 26 februari vergaderden Remziye en Petra op het OCMW. Ze bereidden samen met Sofie Bloemen en Annelies Daems het netwerk vrijetijd voor. Op 26 februari hadden Gust, Remziye en Petra een gesprek met Els Ceulemans en Greet Van Tiggelen van n-va Mol. We hadden het over armoede en de werking van Ons Huis. Op 5 maart organiseerden we een onderwijsavond. Bezoekers van Ons Huis waren welkom, maar ook mensen uit Balen, Dessel en Retie. We verzamelden ervaringen van mensen in armoede i.v.m. onderwijs. Deze ervaringen worden gebundeld en meegenomen naar een ruim overleg met scholen, directies en CLB’s op 24 april. Deze ervaringen zullen ook opgenomen worden in ons verkiezingsdossier tegen 26 mei.

5. Dialoog en vorming

Op het netwerkmoment van het Huis van het Kind op de Kruierie in Balen gaf Petra vorming over armoede aan een 20-tal hulpverleners. Op 16 januari kwamen de vormelingen van Balen langs in Ons


Huis. Ze hadden speelgoed ingezameld en kwamen dit afgeven. Ze kregen uitleg over armoede en de werking van Ons Huis. Diezelfde namiddag kwamen twee leerlingen van atheneum Het Spoor langs om Petra te interviewen over armoede. Op 21 januari startte de cursus ‘slim beheer’ in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie. Gedurende een 10-tal weken gaat Renilde aan de slag met zeven cursisten om beter zicht te krijgen op hun inkomsten en uitgaven en waarop ze eventueel kunnen besparen. Op 28 januari startte Linde met haar inleefstage in Ons Huis. Linde volgt de opleiding orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Op 19 februari mochten we met een twaalftal bezoekers en vrijwilligers van Ons Huis een bezoekje brengen aan het nieuwe zwembad. We waren onder de indruk! Op de open werkgroep van februari kwam iemand het LETS systeem uitleggen. Dit is een systeem waar dat je voor spullen en diensten niet betaalt met euro’s maar met LETS. Petra trok op 21 februari naar de Rozenbergschool i.v.m. de prozaweek. Dit is de afkorting voor Project Rozenberg Anders. De vijfdejaars van de Rozenberg die niet mee op uitwisseling gaan,

‘Niet stilzitten op een stoel of zetel, maar wel actief met iets bezig zijn!’

zetten zich in bij sociale organisaties. De bezoekers van Ons Huis hebben ook dit jaar weer gevraagd om hun wegwijs te maken in de digitale wereld. Deze samenwerking loopt in de week van 18 maart. Jan van Rooy, de nieuwe drughulpverlener van het JAC, kwam kennis maken met Ons Huis. Dagmar, van het Huis van het Kind, en Kim, de nieuwe medewerker van het Perinataal Netwerk, kwamen kennis maken met de werking van Ons Huis.

6. Armen blijven zoeken

Vanuit het OCMW van Mol werden drie mensen doorverwezen voor de cursus ‘slim beheer’. Eén van hen startte effectief. Bedankt Tamara voor de doorverwijzingen! We verwelkomen twee nieuwe bezoeksters. Welkom Betty en Tara. Betty gaat Engels volgen en Tara koken met Wilma.

Niet stilzitten: noch in 2018, noch in 2019 Met stilzitten bedoel ik dan niet op een stoel of zetel ‘zitten’ maar wel actief met iets bezig zijn. Het is nu vrijdag 25 januari en ik blader even van achter naar voren in mijn agenda’s van zowel 2019 als die van 2018. Roger verraste gisterenavond de 8 aanwezigen (Claudine, Sylvia, Christina, Karin, Danny, Fons, Mia en Gust) op de Mondiale Vorming met een schitterend historisch overzicht over het ontstaan van Israël en het al jaren durende onrecht dat de Palestijnen werd en wordt aangedaan. Wie er niet bij was heeft wat gemist. In de voormiddag trokken Patrick, Yolanda, Gosja, Marleen, Sven, Miek, Marc en Gust naar de startdag van het NTA (Netwerk tegen armoede). Een reis met hindernissen: geen treinen tussen Mol en Herentals! Dus met de auto naar Herentals en dan naar Brussel Centraal waar we duizenden scholieren troffen die opkwamen voor een beter klimaat. Jonge mensen die opkomen voor maatregelen opdat ook zij later ‘goed’ kunnen leven. Het NTA bood ons lekkere broodjes en drankjes aan vooraleer wij in werkgroepen konden praten over samenwerking met en leren van andere verenigingen, over ondersteuning door het netwerk. De namiddag werd afgesloten met de voorstelling van een aantal actiepunten waarmee verenigingen nu actief bezig zijn; voor Ons Huis was dat overduidelijk de uitwerking van ons eisenbundeltje aan het nieuwe gemeentebestuur. We hebben hard gewerkt aan onze brochure ‘Als ik burgemeester was’ en we leg-

5


den al contacten met de nieuwe schepenen om concrete maatregelen te verkrijgen. Daags voordien hadden diegenen die niet kwamen opdagen op de Open Werkgroep ongelijk. Bert van de energiesnoeiers had geen grote theorieën maar wel praktische tips en raadgevingen. We bekijken nu hoe we onze bezoekers kunnen helpen in het vergelijken van kostprijs van energie-aanbieders. Is het zinvol om te veranderen van energieleverancier? In 2019 kenden we al twee naailessen: De begeleidsters spreken van een erg merkwaardige vooruitgang bij de cursisten. Voor wanneer mogen we een Ons Huis défilé verwachten? Onze bezoeksters op de catwalk met hun eigen creatie… het zou wat zijn! Drie computerlessen: er wordt hard gewerkt en er wordt vooruitgang geboekt. Spijtig dat er enkele afhaaksters te noteren vielen maar de moedigen gaan gedreven verder. Taallessen: beter Nederlands, Frans en Engels: Geen massa deelnemers maar wel overtuigde, gemotiveerde ‘leerlingen’ (én begeleidster). Kooklessen: geen speciaal nieuws aan dat front en laat ons dan maar uitgaan van het principe dat geen nieuws goed nieuws is. Butterfly verraste ons erg aangenaam met het aanbod van extra soep en maaltijden. Met plezier gingen we dat ophalen en werden die na de eerste hobbyclub van 2019 uitgedeeld aan niks anders dan tevreden gezichten. Wie niet op de hobbyclub was kon zijn/haar maaltijd daags nadien ophalen. Leuk gevoel: het plezier van ‘geven’ door Butterfly en plezier van ontvangen door bezoekers! Het nieuwjaarsetentje van 2019 zal er eentje blijven om niet te vergeten: met 67 aan tafel. Vrijwilligers en bezoekers verenigd rond een heerlijk menu klaargemaakt en opgediend door personeel en leerlingen van de Molse hotel-

6

school Sint Lutgardis. Mensen die het moeilijk hebben mogen ook genieten van een echt restaurant met hagelwitte tafellakens en aangepast bestek en servies. Een nieuwjaarsetentje is een ingeburgerd initiatief in bedrijven en organisaties… Ons Huis wil geen uitzondering zijn. Tijdens dit gebeuren werden Josée en Claudette stevig bedankt voor hun jarenlange inzet voor de bezoekers van Ons Huis. Grit zorgde voor een blijvend aandenken, de kookploeg van Carla voor lekkere kweeperengelei! We zetten 2019 in met een helpend handje bij de jaarlijkse CD&V receptie: een helpend handje in ruil voor wat financiële steun. Financiële steun hadden wij absoluut nodig in de voorbije jaren en dat zal in 2019 niet anders zijn. We sloten 2018 af met de klassieke ‘Ons Huis’–kerstpakketten. Lea en haar équipe konden rekenen op het aanleveren van materiaal van vele sponsors. Tijdens de kerstvakantie organiseerden Karine en Marleen samen met een spontane aanbiedster Myriam een heel aangename kinderactiviteitennamiddag in Dessel. Helpende handen voor de Winterbar georganiseerd door rak en oud Scouts- en Gidsenleiding, waren er voldoende en de financiële steun via de Warmste Week was meer dan een opsteker. I-fitness sponsorde eveneens via de Warmste Week Het optreden van Steppin’ Out in het Getouw bracht meer op dan dat de initiatiefnemers zelf verwachtten. De jaarlijkse happening ‘Kersmarkt’ in Miloheem bracht veel voorbereidend werk met zich mee. De opbrengst van verkoop van gelei/confituur , van hobbyclubfabricaties en van geschonken cadeautjes bracht dit jaar exact even veel op als vorig jaar: dus een succes. We wachten met spanning op wat de Miloheemse kerstmarkt

ons nog zal opleveren. Kerstmarkt Miloheem: een jaarlijkse gebeurtenis waar we naar uitkeken. Jos en Tina spanden zich voor 100% in ten voordele van Ons Huis. Gezondheidsredenen zorgden ervoor dat zij de uitbating van Miloheem moesten stopzetten. Een heel speciale dank aan Tina en Jos en laat ons duimen voor een even goede samenwerking met hun opvolgers. Een bezoek aan PimperNieuw in Achterbos was de laatste activiteit van 2018 voor onze Open werkgroep. Mondiale Vorming had als thema de verschrikkelijke toestand in Jemen. We zochten naar de oorzaken van het conflict en leerden waar Yemen geografisch ligt. Zes vrijwilligers staken een handje toe bij de Walking Dinner van de Ronde Tafel. We wachten met spanning op de financiële resultaten van hun fysieke inspanningen. Medio december organiseerde het NTA in Antwerpen een Forumdag over inkomen en wonen: Gust en nieuwkomer Jos waren er van de partij. Gust

‘Johan Verminnen zong ooit met zeven aan de tafel bij ons thuis. Op 8 januari zat Ons Huis met 67 aan de nieuwjaarstafel.’


Onderwijsavond 19 september 2018 Joanna, Mia, Paul, Johan, Christine, Anja, Filip, Sven, Myriam, Gust. Gespreksthema in voorbereiding van Onderwijsoverleg op het NTA = M-Decreet. Onduidelijkheid troef. Wie mag/moet/kan er bepalen of een kind al dan niet buitengewoon onderwijs nodig heeft? Heb je als ouder nog ‘iets’ te zeggen of ligt alle macht bij het clb-personeelslid? Is ‘falen’ bij een kind catastrofaal of kan een kind zich herpakken? Dubbelen is toch geen schande. Zoals het er nu voorstaat heeft het M-Decreet meer vragen doen reizen dan problemen opgelost. Gust

Cultuur is er voor iedereen Het woord ‘cultuur’ schrikt meerdere mensen af en dit ten onrechte. Men denkt al te vlug aan moeilijk verstaanbare pianoconcerten van grote wereldberoemde, overleden componisten. Of aan zwaarwichtige theaterstukken van Shakespeare. Maar cultuur hoeft niet elitair te zijn. Er bestaat ook erg toegankelijke cultuur. De Molse Cultuurraad sloot, op een grandioze manier, haar zesjarige werking af. Op 4 februari ontving Ons Huis twintig vrijkaarten met daarbij nog voor elke deelnemer twee drankbonnetjes. Helaas, helaas … niettegenstaande iedereen uitgenodigd werd, haalden wij de 20 deelnemers niet. Heeft men nu echt nog altijd schrik om naar een cultuuraanbod te trekken in de REX? Diegenen die geen schrik hadden en er wel bij waren, hebben er absoluut geen spijt van gehad. De Molse Cultuurraad had De SSingers uitgenodigd: mensen uit Tessenderlo en Balen. Zij brachten ongelooflijk leuke teksten op bestaande melodieën. Er werd gelachen, soms gebulderd van het lachen. Lachen behoort ook tot ‘cultuur’. Conclusie: velen lieten zich ten onrechte afschrikken door het woord ‘cultuur’. Wie erbij was had daags nadien nog lachspierpijn! Gust

7


Nieuw vormingsinitiatief: Mondiale Vorming Op aangeven van de bezoekers wordt een thema vastgelegd op de tweede of vierde donderdagavond van de maand. Alle bezoekers en vrijwilligers worden uitgenodigd. Het thema wordt voorbereid door één of twee vrijwilligers. Vrijwilligers Roger en Gust trekken het initiatief. Septemberbijeenkomst met slechts 6 aanwezigen (Mia, Christine, Danny, Karin, Roger, Gust) handelde over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Aandachtspunt was vooral: de integratie van het OCMW binnen de gemeente.

‘Nadien kregen we muzikaal gezelschap van Jef Neve op vleugelpiano. Echt de moeite. Mooie klank, vooral als je je ogen sloot.’

Oktoberbijeenkomst met 7 deelnemers had geen vast thema. Alle items konden aangebracht worden en werden verduidelijkt. (Gust, Christine, Fons, Vicky ,Danny, Karin ,Mia) Thema voor de volgende vormingsavond werd aangereikt. Novemberbijeenkomst met 9 aanwezigen. (Roger, Gust, Mia, Christine, Karin, Danny, Carla, Fons, Vicky) Thema: Brexit. We bekeken waar het schoentje knelt: Ierland wat in feite twee Ierlanden zijn. Ook werd even de geschiedenis van Great Britain aangehaald: Britten hebben zich nooit volledig ‘Europeaan’ gevoeld. ‘Foreigner’. Ook werd het decemberthema vastgelegd. Decemberbijeenkomst: Yemen. Meerdere geïnteresseerden haakten af wegens ziekte. Fons, Vicky, Christine, Mia, Carla, Gust. Waar ligt (geografisch) Jemen? Wat is de oorzaak van die ellendige hongersnood? Ook hier (evenals bij Brexit) werd gebruik gemaakt van landkaarten (Afrika/Azië). Gust

Kom af tegen armoede op 16/2 in Brussel Goshja zou er normaal bij zijn maar werd geveld door de griep dus normaal met 5 personen maar nu met 4, Gust, Roger, Jos en ikzelf. Er waren 4 gastsprekers die kwamen spreken vooral over kinderarmoede en armoede in het algemeen. Nadien was er een stemming die we moesten geven. We moesten 5 punten doorgeven voor de nieuwe regering. Nadien kregen we muzikaal gezelschap van Jef Neve op vleugelpiano. Echt de moeite. Mooie klank, vooral als je je ogen sloot. Echt super. Nadien kreeg iedereen nog een broodje. Nadien naar het station tot Berchem en daar ging onze trein richting Mol. Nog een terrasje gedaan en met de volgende trein naar Mol. Echt een hele toffe dag in een hele mooie zaal! Paul

8


Decenniumdoelen 10 jaar jong Decenniumdoelen is een samenwerkingsverband tussen ACV, ABVV, ACLVB, CM, De Voorzorg, Samenlevingsopbouw, Beweging.net ,Welzijnszorg en het Netwerk tegen Armoede. 10 jaar geleden lanceerde dit samenwerkingsverband een streefpakket aan alle politieke partijen om binnen de tien jaar (deci = 10) de armoede drastisch omlaag te halen. Op zaterdag 26 februari was Ons Huis met 4 personen vertegenwoordigd in de Madeleinezaal in hartje Brussel om er te vernemen dat de voorbije regeringen, zowel de federale als de Vlaamse, behoorlijk “gebuisd” zijn op het vlak van radicale maatregelen tot verbanning van armoede in onze samenleving. Jos, Paul, Roger en Gust hoorden het Jos Geysels hardop zeggen: “gebuisd” en niemand durfde dat tegen te spreken. Integendeel. Geen enkele regering is moedig genoeg geweest om krachtdadige maatregelen te treffen. En nu staan we voor nieuwe verkiezingen en is het moment gekomen om de nieuwe bestuursploegen op zowel Vlaams als Belgisch niveau die na 26 mei aan het bewind zullen komen uit de dagen om niet allen te ‘klappen’ over armoedebestrijding maar er vooral iets effectief aan te DOEN.

Decenniumdoelen schuift 7 doelen voorop: • eerlijke fiscaliteit; • vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens; • werkgelegenheid in de sociale economie; • een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming voor allen biedt (veralgemening van derdebetalersregeling); • maximumfactuur ook voor secundair onderwijs; • meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en een duurzaam en eerlijk energiebeleid; • een non-discriminatiebeleid. De aanwezigen werden uitgenodigd om binnen die 7 doelstellingen er de drie belangrijkste uit te halen. Voorop kwam – uiteraard – het optrekken van de minimumuitkeringen, gevolgd door betaalbaar wonen en eerlijke fiscaliteit. ‘KOMAF met armoede’ was de titel van de Brusselse bijeenkomst. Als de volgende regeringen er nu ook eens echt KOMAF willen mee maken dan zijn we op de goede weg. Met echt bedoelen we niet de partijpolitieke publicaties waarmee we binnenkort overdonderd worden maar wel uitvoerbare regeringsbeslissingen. Gust

9


tips Voordelen vrijetijdskorting 2019 Voor meer informatie over voordelen of acties, neem je contact op met Sofie Bloemen via 014 33 15 59 of sofie.bloemen@ gemeentemol.be VRIJETIJDSCHEQUES Wat? Met vrijetijdscheques betaal je 80% minder op vrijetijdsactiviteiten in onze gemeente. Het gaat om 80% korting op het lidgeld, op de prijs van activiteiten of de nodige materialen. Je kan de cheques in verschillende delen aankopen. Meer informatie vind je op de website www. gemeentemol.be Personen met verhoogde tegemoetkoming betalen 50% minder! Waar? Je koopt de cheques aan de balie van het OCMW. Bij de aankoop kan je met bancontact betalen. Prijs? Jouw voordeel bedraagt €140. Je betaalt zelf 35 euro en ontvangt cheques ter waarde van 175 euro. Voor personen met verhoogde tegemoetkoming: Jouw voordeel bedraagt €75. Je betaalt zelf 75 euro en ontvangt cheques ter waarde van 150 euro.

Rap op stapkantoor Wat? Het rap op stapkantoor is een reisbureau voor mensen met een beperkt budget. Ze bieden vakanties en daguitstappen in Vlaanderen aan. Medewerkers

10

helpen u bij het maken van reserveringen. Wanneer? Elke donderdag van 16 tot 18 uur Vanaf 1 april elke maandag van 9:30h - 11:30h Waar? Lokaal dienstencentrum Ten Hove Contact rapopstap@gemeentemol.be 014 33 06 93

Sinterklaasactie Wat? Cadeaubon voor kinderen tot en met 10 jaar ter waarde van €45. Hoe aanvragen? In november ontvang je automatisch een brief met de afhaalmomenten.

openingsuren van de sociale dienst: • maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur; • donderdag ook van 16.30 tot 19 uur; • vrijdag van 9 tot 12 uur Prijs? De vrijetijdspas is gratis Met de vrijetijdspas heb je toegang tot

Kledingmagazijn Ons Huis

50% korting een warme maaltijd eten maximum 6 keer per jaar. Wanneer? Maandag en dinsdag van 11.30 tot 14 uur. Woensdag tot vrijdag van 11.30 tot 21 uur Waar? Sint-Apollonialaan 198 Prijs? 50% korting met een maximumkorting van €4 euro. Je kan met vrijetijdscheques betalen. Praktisch Aan de onthaalbalie van het sociaal huis wordt een nummer op je vrijetijdspas gezet. Pas wanneer je dit nummer hebt, kan je korting krijgen in Bistro Apollon.

Wat? Tweedehands kleding aan kleine prijzen. Wanneer? Woensdag open tussen 9.30 en 12 uur. Gesloten tijdens schoolvakanties. Waar? Provinciale domeinen Bresserdijk 4 Zilvermeer VRIJETIJDSPAS Prijs? De prijs staat niet vast. Er Wat? Wat? zijn richtprijzen tussen Je betaalt €2 bij verschilDe vrijetijdspas is een kor- €0.10 en maximum €2.5. lende provinciale musea, tingspas voor inwoners cultuurhuizen en domeimet verhoogde tegemoet- Met de vrijetijdspas krijg je nen. Je krijgt 80% korting koming uit de gemeenten korting bij op tickets van Cultuurhuis Balen, Dessel, Mol en Re- Kapsalon Sint-Lutgardis De Warande in Turnhout. tie. In Mol is toegang tot het Wat? Zilvermeer interessant. Met de vrijetijdspas heb je toe- Leerlingen in opleiding ver- Wanneer? gang tot zorgen je haren (knippen, Tijdens zomervakantie van • Kleding magazijn Ons bruchen, verven, …). 1 juli tot en met 31 augusHuis Wanneer? tus. Woensdag open van 12.15 Waar? Met de vrijetijdspas krijg je tot 16 uur en vrijdag van Zilvermeerlaan 2 korting bij 8.45 tot 11.30 uur. Gesloten Prijs? • Bistro Apollon tijdens schoolvakanties. 50% korting • Provinciale domeinen Waar? (waaronder het Zilver- Gasthuisstraat 3 meer) Prijs? • Kapsalon Sint-Lutgardis Deze staat niet vast. Je bevraagt zelf op voorhand de Waar? prijs. De vrijetijdspas vraag je Hoe aanvragen? aan en haal je af aan het Je reserveert zelf op het onthaalbalie van de soci- nummer 0492 73 13 83 ale dienst van het OCMW, Jakob Smitslaan 22. Bistro Apollon Wanneer? Je haalt de pas af tijdens de Wat? In bistro Apollon kan je aan


coververhaal

‘De mannen van SPAAK’ Fons en Leo

Voor dit interview gingen we op bezoek bij Fons en Leo, twee beste vrienden die elkaar nog niet zo lang geleden leerden kennen bij Ons Huis. Maar toevallig of niet, ze bleken ontzettend veel gemeen te hebben. Samen genieten van een lekkere koffie, maar ook een vergelijkbare jeugd én hun leeftijd - Fons is er 62, Leo 63. Al snel werden niet alleen de twee heren, maar ook hun vrouwen, Vicky en Mieke, onafscheidelijk. Dit is het verhaal van ‘de mannen van de SPAAK’. (1/3/2019, Dessel, bij Leo thuis)

Leo en Fons, hoe leerden jullie Ons Huis kennen?

Leo: ‘Ik kom hier al zeven jaar. Mijn vrouw Mieke volgde kookles, en ik kwam eens op bezoek en kreeg een rondleiding. Het sprak me aan, en ik schreef me in bij de kookles. Sindsdien ben ik blijven komen.’ Fons: ‘Mijn vrouw Vicky gaf al eventjes kooklessen bij Ons Huis. Op een bepaald moment moest er een zware kast naar boven gedragen worden. Of ik kon helpen met dat klusje? Dat wilde ik wel. Toen ik bij Ons Huis aankwam voelde ik vanaf het eerste moment een klik met Gust. Hij nodigde me uit voor de open werkgroepen. Dat zijn besprekingen rond de grote eettafel, waar 20 à 25 mensen aan deelnemen, een hele bende. Open Werkgroepen vinden 1 keer per maand plaats en af en toe komt er een spreker uitleg geven over een thema rond armoede. Hoe vaker ik er kwam, hoe meer ik durfde deelnemen aan het gesprek.’ Leo: ‘Bij mij was dat ook zo. Als je bij Ons Huis binnenkomt vertel je eerst niet veel. Maar gaandeweg denk je van, verdorie, wat ik hier vertel wordt niet doorverteld. En wanneer zoiets goed voelt, kan je steeds meer vertellen.’ Fons: ‘Ik ben hier opengebloeid, dat kan je wel zeggen. Na twee jaar vroeg Gust me om ook deel te nemen aan de kring, waar we onderwerpen bespreken die in de open werkgroep niet aan bod komen.’

11


Lijstje

APRIL

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

NL FR

8

9

10

11

paasvakantie

15

16

17

18

19

20

21

paasvakantie

22

23

24

25

26

27

28

NL ENG

29

30

legende

Engelse les ENG donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise

014 58 77 71 0498 81 19 80

Franse les FR donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise

014 58 77 71 0498 81 19 80

Naailes 1 maandag elke 14 dagen van 13.30-16.30 h

Christine 0495 20 36 83 Ria 0496 06 99 89

12

Naailes 2 maandag elke 14 dagen van 10.30-13.30 h Mia

014 58 04 20

Hobbyclub maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h Mia Grit

014 58 04 20 0494 16 02 82 014 58 07 98

Koken van 18-20 h 1e dinsdag Albert

0495 18 99 07

Wilma

0495 26 49 88

Vicky

0495 30 28 60

Carla

0499 22 02 18

1e donderdag 2e dinsdag

3e dinsdag om 17 h


kalender

17/04 Kinderactiviteit 14:00h-17:00h 17/04 Algemene Vergadering 14:00h Ons Huis, Mol 18/04 Paaspakketten 14:00h Miloheem 21/04 Paasontbijt Ons Huis, Mol 10/06 Volksspelen Lions Mol Geel Rozenbergschool, Mol

Open Werkgroep 24/04 Energiescan 22/05 Erfrecht 19/06 Bezoek aan CAW Mol en JAC MEI

ma

JUNI

di

wo

1

do

vr

za

zo

2

3

4

5

10

11

12

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

7

8

9

14

15

16

20 21

22

23

FR

6

7

8

9

3

4

5

ENG

13

14

15

16

17

18

19

FR

20

27

21

28

22

23

30

10

11

12

13 ENG

24

25

26

ENG

29

6 FR

17

18

19

FR

31

24

25

26

27 ENG

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren dinsdag van 17-19 h of op aanvraag

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Activiteit voor kinderen

Mondiale Vorming start 19 uur

Open werkgroep en de kring woensdag van 9.30-12 h Petra Gust

Computerles woensdag van 13.30-15.30 h

Franรงois

0475 59 55 99

014 32 04 83 0473 85 48 12 014 58 04 20 0475 34 91 36

Karine

Mia Rob

014 32 62 86 0498 44 00 29

Winkeltje woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

014 58 04 20 0478 51 74 13

13


En gaandeweg werden jullie vrienden?

‘Met Leo heb ik een band die misschien sterker is dan een familieband. Ik denk niet dat wij bij Ons Huis de enigen zijn die veel aan elkaar hebben.’

Fons: ‘Ja, Leo kwam al eens bij mij op de koffie. En daarna ik eens bij hem. Beetje bij beetje groeide onze vriendschap. Al een paar jaar zijn we nu zo goed bevriend met elkaar dat we samen kerst vieren, Leo en zijn vrouw Mieke en mijn vrouw Vicky. En dan kookt Leo altijd: rosbief, parelhoen, kwartel…’ Leo: ‘Geleerd op de kookles!’ (lacht) Fons: ‘Die traditie van samen kerst vieren betekent veel voor ons. We komen allebei uit een gebroken gezin. Ik heb sinds zeven jaar opnieuw contact met mijn vader, en ik verzorg hem nu. Maar we hebben geen vader-zoonband. Die is ooit kapotgegaan.’ Leo: ‘Sinds vier jaar heb ik opnieuw contact met mijn oudste zus. Maar tegen haar vertel ik niet wat ik tegen Fons kan vertellen.’ Fons: ‘Met Leo heb ik een band die misschien sterker is dan een familieband. Ik denk niet dat wij bij Ons Huis Wat betekent Ons Huis voor jullie? Leo: ‘Ons Huis heeft veel veranderd. Ik was altijd tede enigen zijn die veel aan elkaar hebben. Er zijn daar volgens mij veel mensen die regelmatig bij elkaar over ruggetrokken en verlegen. Maar daar leerde ik dat geleidelijk aan te overwinnen. Zonder Ons Huis zou ik niet de vloer komen en elkaar uit de nood helpen.’ weten waar naartoe te gaan. Je kan er altijd terecht, bij Gust, Petra en Miek, zij zijn een luisterend oor. Ook de Jullie staan bekend als ‘de mannen van de SPAAK’. Fons: ‘SPAAK is de naam van het overleg tussen de ver- psychologe heeft mij en mijn vrouw al ontzettend goed enigingen tegen armoede uit Turnhout, Herentals, Geel geholpen.’ Fons: ‘Bij mij is dat ook zo. Bij Ons Huis leerde ik monen Mol. Daar worden heel wat onderwerpen besproken, onder andere over schuldbemiddeling, het CAW, de fak- dig zijn. Op een moment had mijn dochter financiële keltocht, maar ook bijvoorbeeld de laatste nieuwtjes. problemen, en ging ik met haar mee naar het OCMW. Samen organiseren we ook betaalbare activiteiten, zo- Ik ging akkoord dat ik haar financiële beheerder werd, als het bezoek aan het toneelstuk ‘Chasse Patatte’ - dat maar op één voorwaarde: dat op het moment dat er vonden we allebei ontzettend mooi -, maar ook aan de deurwaardersbrieven in de bus zouden zitten, ik niet opera, of zoals dit jaar: een schlagerfestival in Hasselt.’ moest bellen. De sociaal assistente van het OCMW zei ‘Petra had me eens gevraagd om mee te gaan naar toen: “oké, maar weet je wat? Ga hier zitten, en luister het SPAAK-overleg, samen met een andere vrijwilliger goed terwijl ik bel.” Op een gegeven moment was de asen Petra zelf. Sinds die eerste keer ben ik elke maand sistente met zwangerschapsverlof en viel er weer zo’n blijven gaan: nu eens naar Geel, dan eens naar Turn- brief in de bus. Op het bureau zat een nieuwe assistent, die haar verving. Ik legde uit dat ik niet wilde bellen hout of Herentals. De locatie wisselt telkens.’ Leo: ‘Op een moment viel die andere collega uit en naar de deurwaarder. Hij zei hetzelfde als de assistenvroegen ze mij om zijn plek in te nemen. Eerst twijfelde te: “ga hier maar zitten, en goed luisteren.” En dat deed ik een tijdje. Maar ik was curieus, wat wordt daar precies ik. Twee maanden later viel er opnieuw een brief in de bus. Ik heb toen mijn stoute schoenen aangetrokken gezegd, hoe zitten de verhoudingen?’ Fons: ‘Regelmatig ging ik ook mee naar Brussel, naar en gebeld naar de deurwaarder. Ik bleef vriendelijk en het overleg van het Netwerk tegen Armoede. Maar mijn tot mijn grote verbazing kreeg ik precies hetzelfde geknieën willen niet meer zo goed mee, en ik ben ermee daan als die twee sociale assistenten! Dus ik fier, en mijn gestopt. Maar ook daar durfde ik mijn mond opentrek- dochter content. En het is dankzij het OCMW en Ons Huis dat ik dat gedurfd heb.’ ken!’

14


over armoede Armoede komt nooit alleen Een kind kan haar zwemles niet betalen omdat haar ouders gebukt gaan onder een schuldenberg van 30.000 euro. Eline zoekt dan graag mee naar een oplossing om dat ticketje toch te betalen. Wie is de hulpverlener om te zeggen dat dit niet kan omdat ze eerst de schuldenberg moeten aflossen? Armoede is complex. Achter een probleem schuilen meestal nog tien andere problemen. En armoede komt nooit alleen. Regels zijn regels

Eline vertelt dat als je in schuldhulpverlening komt, je al je bezittingen moet opgeven. Alles verdwijnt in functie van schuldafbouw: je scooter, je auto… Maar ook je huis, waar je misschien al heel lang woont, waar al je herinneringen zijn, waar je sociale leven om heen gebouwd is.In hoeverre tellen de emotionele waarden dan? Waar moet je een lijn trekken? Kun je in elke situatie zeggen: regels zijn regels?

Het klopt niet

‘Armoede is complex. Achter een probleem schuilen meestal nog tien andere problemen. En armoede komt nooit alleen.’

En dan is er straathoekwerker Joost. Met hoedje, rauw en doorleefd. Ook hij wijst meteen op het belang van foute denkbeelden rond armoede. We zijn ervan overtuigd dat mensen hun doen en laten vrij kunnen kiezen. “Ik ken heel wat junks. Maar ik ken er geen enkele die toen hij twaalf jaar was ervoor koos om later in de goot te belanden, geen tanden en nog minder vrienden te hebben.” Zodra mensen steun nodig hebben, betalen ze een prijs omdat ze zogezegd foute keuzes gemaakt hebben. Je moet je hulp verdienen door eerst aan te tonen dat je vijftien keer gesolliciteerd hebt, dat je in staat bent om je huis te onderhouden, dat je wil werken aan je arbeidsattitude en woonvaardigheden en dat je ook nog iets terug wilt doen voor de maatschappij in vorm van vrijwilligerswerk. Pas als dat lijstje mooi afgevinkt is, krijg je een uitkering die net voldoende is om de twintigste van de maand te halen. De resterende dagen van die maand kan je op uw kin kloppen of domme dingen doen. Sociaal werkers moeten blijven roepen dat dit niet klopt. Een mens heeft recht op een menswaardig leven omdat hij mens is, niet omdat een lijstje afgevinkt werd. Om dat tij te keren, moet de mens veranderen. “De mens moet ontschild en ontpeld worden.” Hoe gaan we anders aan die meest gekwetste mens tonen dat hij mens is? Door te tonen dat hij je raakt. Je kan dat alleen maar als je met mensen in relatie gaat. Je echt zorgen maken. En geduldig op antwoorden wachten. De stilte niet invullen door zelf te bepalen wat goed is voor een ander. Bron : Sociaal.net

15


Gezonde voeding Gezond eten is haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Sterker nog – en nu niet schrikken – het gezondste eetpatroon is ook het goedkoopste. Vlees, zuivel, alcohol, dure oliën en luxe bewerkte voedingsmiddelen doen ons lichaam niet veel goeds. Ze zijn tegelijkertijd de duurste ingrediënten in ons winkelwagentje. Zetmeelproducten – Peulvruchten, bruine rijst, aardappelen, volkorenbrood, volkorenpasta etc. – zijn voedzaam, lekker, goed voor je lichaam en ontzettend goedkoop. Ze worden overal ter wereld bij elke maaltijd gegeten. Vooral in samenlevingen waar dierlijke producten niet centraal in het eetpatroon staan, en waar westerse aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten, kanker, alzheimer, obesitas, diabetes etc.) niet of nauwelijks voorkomen. Appels en peren zijn goedkoper dan KitKat’s en Oreos. Stilt ook de lekkere trek, en je lichaam vaart er wel bij. De switch van bewerkt naar onbewerkte voeding (van perziken op sap naar verse perziken bijvoorbeeld) (een halve kilo wortelen in conserven is duurder dan 1 kilo verse) is van levensbelang. Een glas water of zelfgemaakte ijsthee is super goedkoop en super gezond. Scheelt ook sjouwen in de supermarkt – waardoor je ineens met de fiets boodschappen kunt doen, en doe je tegelijkertijd aan lichaamsbeweging. Groente en fruit zijn goedkope voedingsmiddelen vergeleken met dierlijke producten en bewerkte voedingsmiddelen. Ja, noten zijn duur. Maar daar moet je je

16

ook zeker niet dik aan eten, en heb je al uitgespaard als je minder vlees eet. De meeste mensen eten te veel. Als je minder eet kun je geld besparen en tegelijkertijd gezonder worden. Gehypte en dure superfoods en sapjes zijn lekker en gezond – maar dat is een wortel, radijs en broccoli ook. Is het zo belangrijk dat een besje vól zit met vitamine C? Dan eet je toch lekker een mandarijntje extra voor de helft van het geld? Zodra je uit de hype-molen stapt blijkt gezond eten ineens veel goedkoper . Zo verlaag je niet alleen de uitgaven in de supermarkt, maar tegelijkertijd je uitgaven in de apotheek en het ziekenhuis.

Maar wat is duurzame voeding? Het is beter voor je medemens en beter voor het milieu!

Ongeveer 1 miljard mensen - waaronder 200 miljoen kinderen - zijn ondervoed. Elk jaar sterven er 6 miljoen kinderen aan de gevolgen van ondervoeding. Omgerekend betekent dat elke dag 50 vliegtuigrampen zonder overlevenden! Tegelijkertijd leven er miljarden runderen, varkens, schapen, geiten, kippen, … van ¾ van alle landbouwgrond van onze planeet! Bijna de helft van alle graangewassen wordt gebruikt als veevoeder. Op al die gronden zou plantaardig voedsel voor de mens kunnen worden geteeld. Voeding van dierlijke oorsprong kan je maar verkrijgen als dieren eerst vetgemest worden met plantaardige voedingsstoffen. Zouden we de energie uit die planten niet beter rechtstreeks gebruiken? De pro-


‘Groenten en fruit bevatten veel beschermende stoffen, vezels, antioxidanten, … Allemaal dingen die je gezondheid ten goede komen!’

ductie van vlees is een grotere belasting voor het milieu dan de productie van plantaardig voedsel. Veeteelt heeft veel grond, water en energie nodig. Een derde van alle vaste grond ter wereld wordt gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen, of om er dieren op te laten grazen.

zwaarlijvigheid, osteoporose, Alzheimer, nierstenen, allergieën, hoge bloeddruk, cholesterol, … Vegetariërs eten minder en gezondere vetten dan hun vleesetende medemens. Er staan veel meer groenten en fruit op het menu. Groenten en fruit bevatten veel beschermende stoffen, vezels, antioxidanten, … Allemaal dingen die Beter voor het dierenwelzijn je gezondheid ten goede komen! Als je geen of minder Per jaar worden er in België alleen zo’n 285 miljoen vlees eet, krijg je bovendien een heel pak minder ongedieren gedood voor voeding. De doorsnee Belg eet zo’n zonde hormonen, antibiotica en dergelijke binnen. 1800 dieren in de loop van zijn leven! De dieren die we nu eten hebben weinig of niets meer te maken met de Seizoensgebonden dieren die vroeger ooit lustig kakelden of graasden. In de Tegenwoordig vind je het hele jaar door tomaten, vleesindustrie gebeuren immers dingen met dieren die asperges, … in de supermarkt. Nochtans heeft het heel je nooit zou doen met je hond of je kat! Ze leven in veel wat voordelen als je je menu opstelt volgens het seizoen te kleine ruimtes, krijgen eten en medicijnen om maar aanbod! Elk seizoen heeft zo zijn typische groenten en zo snel mogelijk dik en dus klaar voor de slacht te zijn. fruit. Spruiten bevatten andere vitaminen en mineralen Ze zien nooit zonlicht. Kalfjes worden bij hun moeder dan een komkommer. Om van al die specifieke gezondweggenomen, snavels worden gekapt, staarten geknipt. heidsvoordelen te genieten, koop je best een verscheiZe krijgen nooit de kans om een natuurlijk leven te heb- denheid aan groenten en fruit en niet het hele jaar door ben. Een kip in je tuin kan wel 8 jaar worden. Op je bord hetzelfde. Seizoen groenten en -fruit zijn dan vaak ook vind je een kuiken van amper 6 weken dat op onnatuur- nog lekkerder. Vergelijk maar eens de smaak van een lijke wijze vetgemest is. tomaat in de winter met die in de zomer! Buiten het seizoen moeten er serres verwarmd worden, worden Beter voor je gezondheid er producten uit verre landen ingevoerd. Dat kost extra Je bent wat je eet. Je voedselkeuze heeft een niet te energie en dat voel je aan je portemonnee en het is ook onderschatten invloed op je welzijn. Meer groenten en nog slecht voor het milieu! fruit eten heeft heel wat voordelen om welvaartsziekten te voorkomen of ze te helpen behandelen. Denk maar Bron : Sochicken.nl en aan hart- en vaataandoeningen, kanker, suikerziekte, Leidraad gezonde voeding voor mensen in armoede

17


Drempels voor personen in armoede. Ons onderzoek leert dat personen in armoede bijkomende drempels ervaren, zowel bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget als bij een herziening. Om te beginnen kennen personen in armoede hun rechten minder. Ze zijn slechter geïnformeerd en hebben ook minder het gevoel rechten te hebben. Zo kwam een deelnemer in ons onderzoek pas met de dienst ondersteuningsplan in contact nadat zijn ex-vrouw geregeld had dat er een dienst aan huis

kwam voor zijn zoon met het Downsyndroom. De man is sinds 2013 deels verlamd door een hersenbloeding. Niemand had hem verteld over persoonsvolgende financiering. Zelfs niet de dienst maatschappelijk werk van zijn zorgkas waar hij recent een scooter en andere hulpmiddelen had aangevraagd. Ook een gratis lijnkaart of sociaal tarief voor internet wil hij graag. Maar hij weet niet waar hij hiervoor terecht kan. Sociale professionals zien grote verschillen tussen personen in armoede en anderen. “Bij mensen

in armoede is de drempel om hulp te vragen groter”, gaf een hulpverlener aan. “Anderen komen bij ons en zeggen: ‘Ik heb daar recht op’. Personen in armoede hebben sneller het gevoel dat ze buiten de maatschappij vallen.”

Weinig energie

Het ontbreekt mensen in armoede vaak aan energie om actie te ondernemen. En dat is net cruciaal om een budget of een herziening aan te vragen. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn bezig met overleven.

Bron : Sociaal.net

Dienst 112 Vanaf 1 januari wordt voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep 60 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. Bovenop de 60 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend. Tot vorig jaar werd er een vast bedrag aangerekend voor de eerste 20 kilometer die de ambulance moest afleggen. Voor verdere ritten kwam er nog een tarief per kilometer bij. Hoe meer afstand er was tussen jou en het ziekenhuis, hoe duurder de rekening. Vanaf 1 januari 2019 betaal je altijd het vaste tarief van 60 euro. Het aantal kilometers maakt geen enkel verschil. Er is wel geen tussenkomst meer van het ziekenfonds. Je hoeft de factuur dus niet meer naar je ziekenfonds te sturen. Informeer wel best bij je hospitalisatieverzekering of zij hier nog een deel van terugbetalen. Bron: CM

18

Zitdag FOD sociale zekerheid Vragen over jouw aanvraag inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of parkeerkaart? Kom naar een zitdag van FOD sociale zekerheid! In onze gemeente gaat de zitdag elke 1ste maandag van de maand door, telkens van 14 tot 15 uur. Organisator Dienst seniorenplus Uren 14 - 15 uur Prijs Gratis Meer info 014 33 16 00 dienstseniorenplus@gemeentemol.be Locatie Lokaal dienstencentrum in Ten Hove Jakob Smitslaan 28


bijdragen

Kinderactiviteit bij Myriams Knutselhoekje

Bijdragen Van een griffel…

Een lei en een griffel en een stinkend sponsje op de bank. Dat was mijn eerste kennismaking met letters. Later een blad, een pen en een inktpotje in de schoolbank. Vrij vlug werd het dan een vulpen en vullingen en vloeipapier. Nadien werden het de bekende bic’s. En nu een toetsenbord en computer. Dankzij de kennis en het geduld van onze computerles vrijwilliger Rob, waag ik mij in de wereld van het ‘mail-verkeer’. O wee als men praat over “het is poep-simpel”, maar met de gedachte in mijn hoofd; ‘Stilstaan is achteruitgaan’ hou ik het vol. De collega’s van onze groep zijn soms ook handig in het geven van tips en aanwijzigingen. De tijd is altijd vlug voorbij en de vriendschap onder mekaar onbetaalbaar! Wees dus niet verrast als je van mij eens een berichtje krijgt, ’t gaat eraan komen hoor! Mia

Kerstpakket

Iedereen werd weer verwend met een groot kerstpakket waar je blij van wordt. Ook bijzondere dank voor Petra, Mia, Gust en alle vrijwilligers. Het hele jaar zijn ze in de weer om dit allemaal voor mekaar te krijgen. We staan er niet altijd bij stil wat er moet gedaan worden. Dikke pluim! Marie Jeanne

Kookgroep Carla

Ik heb zoveel bijgeleerd. Koken alleen met groenten is een aanrader. Er is ook altijd iemand in de groep die een leuk idee heeft. We kijken er altijd naar uit om te koken, en dat allemaal dankzij ons Carla. Marie Jeanne

Nieuwjaarsetentje

Het nieuwsjaarsetenje een dag waar je zo naar uit kijkt. Iedereen was weer aanwezig. Het eten was tot in de puntjes verzorgd. Alles erop en eraan. Ook voor de bediening een dikke pluim. Alles was top. Mercikes dat we er hebben van kunnen genieten! Marie Jeanne

‘Dankzij de kennis en het geduld van onze computerles vrijwilliger Rob, waag ik mij in de wereld van het “mail-verkeer”.’ 19


Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het verenigingsleven. Helaas … hebben ook zij een houdbaarheidsdatum. Een lange titel om even een woord van afscheid te formuleren. Josée, Claudette en Karine. Moest de lengte van dit artikeltje evenredig zijn met het Drie geëngageerde vrijwilligsters van Ons Huis hebben aantal jaren ‘dienst’ van Josée … dan zouden we een heel beslist om er mee te stoppen. Spijtig … maar met begrip. blad moeten vullen. Josée stond, meer dan dertig jaar geleden, mee aan de We leerden Claudette, zes jaar geleden, kennen via haar wieg van het ontstaan van armoedebestrijdingsverenidochter, leerkracht op de Rozenberg. De vraag was of zij gingen in Mol. Zij was erbij toen Frans van Deursen en niet een handje kon helpen in de vereniging waar zij al zo- Ali Tjoonk Molse politici wakker schudden in verband veel over gehoord had. En dat handje helpen … dat kon. met ‘niet door de beugel kunnende’ toestanden in de Franstalig van huis uit, gediplomeerd als regentes ging landelijke gemeente Mol. zij de uitdaging aan om mensen die in hun jeugd geen Actie Min en Vierdewereldwerking startten samen, kansen gehad hebben of de kansen onvoldoende benut scheidden nadien, werkten weer samen en scheidden hebben op weg te zetten naar Nederlands schrijven en nadien nog eens: Josée bleef, sterk overtuigd, het strucspreken. En met succes: de Nederlandse taalles werd turele werk van Vierdewereld trouw. een waar succes. Zij was een vrijwilligster van het eerste uur en in de loop Op de laatste vrijwilligersvergadering van werkjaar der jaren deed zij zowat ‘van alles’. Kring, koffie zetten, 2017/18 deelde Claudette mee dat, de tachtig dik voor- afwassen, winkeltje, vuilbakken buiten en binnen zetbij zijnde, ‘de jaren begonnen door te wegen’ en dat zij, ten, zelfs gezinsbezoeken. met spijt in het hart, beslist had om een punt te zetten Josée woonde jarenlang op de Rozenberg en was de opaan haar tweede leraressencarrière. lossing in nood als er eens iemand de sleutel van Ons Financieel heeft zij er niks aan verdiend, integendeel Huis vergeten was. zelfs. Kopiëren en kaftjes kopen werden nooit in reke- Na haar beslissing om haar grote woonhuis op de Roning gebracht. Vriendschap en dankbaarheid heeft zij er zenberg in te wisselen voor een gezellig flatje in de Jades te meer aan over gehouden. Dankjewel Claudette… kob Smitslaan werd de afstand met de Bresserdijk al het ga je goed in Wezel. Geniet nog van de volgende ja- wat groter. ren samen met echtgenoot Pol. Familiaal heeft Josée veel meegemaakt: zeer vroeg haar man en zoon verloren, een dochter die Frankrijk verkoos Hoe Karine bij ons verzeild is geraakt is voor ons een ge- boven Mol, … Je moet het wel allemaal verwerken. En heim gebleven. Maar plots hadden wij iemand die ‘iets’ Josée verwerkte het inderdaad terwijl zij hulp bleef biewou doen voor de kinderen en kleinkinderen van de be- den aan de werking van Ons Huis. zoekers van Ons Huis. Zij zocht hulp en vond die bij Mar- Vijf jaar geleden deelde zij op een vrijwilligersvergadeleen, bij haar schoonzus en bij haar vriend. 3 à 4 keer per ring mee er stilaan te willen mee stoppen, ze ging het jaar was er een succesvolle kinderactiviteit. Soms op de allemaal op een lager pitje zetten. Bij het begin van dit Bresserdijk, soms in een Mols gehucht, soms in Dessel werkjaar deelde zij dan –totaal onverwachts– mee dat of een andere naburige gemeente. zij het werkpitje in Ons Huis toedraaide. Zij gaat zich in Ideeën hebben is één aspect: ze uitvoeren is iets anders de volgende fase van haar leven ‘met andere dingen’ been vervoer heb je ook bijna altijd nodig. Kinderen die zighouden. ooit deelnamen aan de kinderactiviteiten van Ons Huis Bedankt Josée voor die vele jaren toewijding. zullen later met veel plezier en dankbaarheid terugdenken aan die aangename mevrouw die hen creatief leer- De zangkwaliteiten van Josée kunnen nog altijd beluisde zijn, die toeliet dat er gelachen werd. Maar die ook de terd worden tijdens de optredens van het Mols kerkteugels in handen hield bij die jonge bende. koor. ’t Zal haar zeker plezieren eens iemand van Ons Karine was wegens ziekte vroegtijdig op pensioen ge- Huis te treffen na het optreden van het koor! steld. Ondertussen gaat het beter met haar en kan zij terug wat uit werken gaan. Nieuw werk, aandacht voor Josée, Karine, Claudette de kleinkinderen,… gaven aanleiding tot haar beslissing Hartelijk dank. Het ga jullie goed in de volgende periode om de Ons Huis-kinderactiviteiten op te geven. Waar- van jullie leven. Ons Huis blijft jullie erg dankbaar. voor begrip… maar met spijt. Bedankt Karine en we treffen mekaar nog wel eens in Mol of omstreken. Mia en Gust

20


varia

Mooie gedachten

Moppen en grappen Ik heb eindelijk ontdekt waarom ik zo moeilijk afval! Ik was mijn haren altijd met shampoo en tijdens het uitspoelen loopt die langs mijn lichaam omlaag. Op zich niet erg, maar op het etiket staat: “GEEFT MEER VOLUME”. Ik ga nu dus overschakelen op afwasmiddel. Het etiket is veelbelovend: “VERWIJDERT AL HET VET, ZELFS HET MEEST HARDNEKKIGE!” De auto’s kruipen met een slakkengangetje voort door de dichte mist. Een automobilist neemt het zekere voor het onzekere en rijdt heel voorzichtig achter zijn voorganger aan. Vaag ziet hij zijn achterlichten nog net opgloeien in de dichte mist. Plotseling trapt de bestuurder van de voorste auto op zijn rem. De bestuurder van de tweede auto maakt een noodstop, hij springt uit zijn auto en vraagt aan zijn voorligger: “Bent u wel goed bij uw hoofd om zo plotseling te remmen?” De voorste bestuurder blijft heel kalm en merkt op: “Ik weet niet of u er erg in hebt, maar u staat hier wel in mijn garage!” Bartje zit aan de ontbijttafel met z’n vader: ‘Papa, is het waar dat er aan de kust menseneters wonen?’ Vader: ‘Maar hoe kom je daarbij, Bart?’ Bart: ‘Omdat de meester zegt dat men aan de kust vooral leeft van toeristen!’

21


Bedankjes Bedankt aan de Leo’s, de Fifty-One, de Ronde tafel en cd&v voor hun financiële steun. Bedankt aan de helpende handen op de cd&v receptie en op de Walking Dinner van de Ronde Tafel. Bedankt aan Karine voor haar jarenlange inzet voor de kinderactiviteit in Ons Huis. Wij wensen haar nog vele mooie momenten toe met haar kleinkinderen. Bedankt aan Otters en Flamingo’s voor de mooie merkkledij. Bedankt aan de vormelingen uit Balen voor hun bezoekje aan Ons Huis en de ingezamelde spullen. Bedankt aan Myriam van Myriams Knutselhoekje voor haar hartverwarmend aanbod.

Beste mensen van Ons Huis, Graag had ik jullie nog iets willen zeggen... Ik vond het echt een genoegen om de werking van Ons Huis beter te leren kennen en ook om eraan deel te mogen nemen. De kinderactiviteiten deed ik met veel plezier en ik heb het altijd een tof initiatief gevonden. Ik ben dan ook blij dat Marleen en eventuele anderen het willen blijven voortdoen, nu ik besloten heb om mij te focussen op andere zaken. Er zijn sinds ik begon een aantal grondige veranderingen gebeurd in mijn leven, waarvan de belangrijkste is dat begin maart mijn 7e kleinkind wordt geboren en ik besloten heb om mijn kids te gaan helpen met hun kroost. Bedankt voor de leuke ervaring en tot ziens. Beste groeten, Karine Vormelingen van Balen op bezoek

Proficiat Çois met zijn kersverse kleindochter!

22


Nobele voornemens Ieder jaar weer ben ik altijd van plan nou beslist met m’n geld rond te komen. ’t Volgend jaar koop ik geen speld! zeg ik dan en ik laat mijn oude japon maar weer stomen. Kasboek bijhouden en soberder leven, niet meer zoveel aan de slager uitgeven, zuiniger koken en touwtjes bewaren, niet zo hard stoken en zegeltjes sparen. Maar op de tweede en de derde en de vierde januari dan zit ik altijd financieel alweer totaal in de penarie. De tiende ga ik winkelen in de stad en op de elfde dan is het allemaal weer helemaal het zelfde. Telkens opnieuw aan het eind van december neem me ik me voor om broodmager te worden. Dank u, geen suiker, geen borstplaat, geen gember, nee, rauwe peentjes met borden en borden. ‘k Ga gymnastiek doen, hup ene, twee drieë, hup voor en hup achter, hup twee door de knieën. IJskoude douches, dat neem ik me voor en nou geen smoesjes! Nou zet ik door! Maar op de tweede en de derde en de vierde januari dan voel ik weer: ik kan niet meer. Het is toch eigenlijk zo’n larie. De tiende neem ik suiker in de thee en op de elfde dan is het allemaal weer hetzelfde. Altijd opnieuw aan het eind van het jaar neem ik me voor om een engel te worden. Altijd opnieuw aan het eind van het jaar leg ik m’n eigen moreel weer op orde. Nooit meer humeurig zijn, niemand meer krenken, altijd en aldoor aan anderen denken. Voortaan heel fijntjes en mild en oprecht… een nou geen geintjes! Nou doe ik het echt! Maar op de tweede en de derde en de vierde januari dan denk ik weer: het gaat niet meer. Het is toch eigenlijk maar larie. De tiende geef ik iedereen een snauw en op de elfde dan is het allemaal weer hetzelfde. Annie M.G. Schmidt uit: Cabaretliedjes, 1961

Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’ Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

23


Colofon Redactie

Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne en Marleen (foto’s) Drukkerij XOD Drukkerij, Balen Papier Cyclus Print Letter Tisa Sans Pro Arno Pro Oplage 200 stuks Vormgeving ChloÍ Janssens, Interview Isabelle Vanhoutte, & Fotografie Karlijne Geudens voor Henri Lejeune.com

Contactgegevens

Ons Huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 0473/ 85 48 12

Met steun van:

V.U. Gust van Dongen, Heistraat 43A, 2440 Geel

24

Welzijnsschakels

samen sterkt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.