Ons Huis - April, Mei Juni 2019

Page 1

driemaandelijks april mei juni 2019 vijftiende jaargang nr. 55 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE


inhoud

Voorwoord 3 Ons Huis

4

Tips 8 Coververhaal: Monika

9

Kalender 10 Over Armoede

13

Nieuws 17 Varia 19 Colofon 20

2


voorwoord

Vakantie in zicht Dag allemaal Het is weer zo ver… de vakantie komt er aan. Voor velen een periode om naar uit te kijken, voor anderen een periode om schrik van te hebben. Betaalbaarheid: daar draait het om. Een dagje met kinderen of kleinkinderen op stap naar een speeltuin of wat dan ook: erg leuk maar ’t kost wel een aantal euro’s. En als men op de 20ste van de maand al niet meer weet hoe rond te komen tot het einde van de maand… dan is vakantie geen ‘pretje’.

lijk in die richting. Als mensen op het einde van de maand de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen, dan wordt men opstandig. Wie dat niet begrijpt moet de geschiedenis eens herbekijken. Binnen Ons Huis leggen we er twee maanden de riem af. Iedereen verdient vakantie, ook vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Ook mensen die het moeilijk hebben zijn aan rust toe. We bemerkten een ‘eindejaarsmoeheid’. Mensen komen niet opdagen en dat zonder te verwittigen wat erg frustrerend is voor zowel vrijwilligers als andere aanwezigen. ’t Is wel vakantie maar tijdens die vakantie wordt er wel voorbereidend werk geleverd voor het volgende werkjaar. Hopelijk kunnen we in september mensen verder helpen in ons ‘uitgebreid’ winkeltje. We zoeken een datum voor een vakantie-onderbrekings-bijeenkomst.

Ik wil geen uitspraak doen over het voorafgaande circus aan de verkiezingen noch over de uitslag. Ik stel alleen vast dat armoedebestrijding -helaas- geen hoofdpunt was in deze dure verkiezingsstrijd. Alle politieke partijen hebben duizenden euro’s uitgegeven aan affiches, papieren drukwerk en digitale info. Na de verkiezingen hebben ze allemaal meteen vastgesteld hoeveel duizenden euro’s aan partijfinanciering zij meer of minder zullen binnenrijven. In krantencommentaren vinden we dan bedragen hoeveel ‘gebuisde’ kandidaten nog maanden na het verlies van hun zetel zullen opstrijken. Dat kan wel. Vaststellen Ik wens iedereen van Ons Huis een prettige, rustgevende vadat armoede in stijgende lijn is (en niet alleen kinderarmoede) kantieperiode toe. En met iedereen bedoel ik dan bezoekers, dat kan ook. Maar van armoede een breekpunt maken dat is vrijwilligers en sympathisanten. voor politieke partijen teveel gevraagd. Op de vooravond van de verkiezing las ik in een Vlaamse krant dat slechts 2 partijen ‘verhoging van minimumuitkering’ in de top 3 van hun prioriteiten hadden staan! Zo’n vaststelling stemt heel weinig hoopvol. De minimumuitkeringen optrekken tot aan de Europese armoedegrens is een federale aangelegenheid en met de vorming van de nieuwe Belgische regering zijn we nog niet aan de ‘nief patatten’. Het tegendeel zou mij heel sterk verwonderen. Bij het uitschrijven van dit artikeltje hebben we nog geen nieuwe Vlaamse regering maar als de nieuwe Vlaamse regering niet sterker inzet op armoedebestrijding dan de vorige, dan staan ons geen leuke tijden te wachten. Ik wil geen onheilsprofeet (politieke profeten hebben we al in overvloed!) zijn. Maar ik ben op 31 mei van 2019 meer pessimist dan optimist! Als ik films of toneelstukken zie met armoede als hoofdthema dan droom ik soms weg… en dan droom ik van een werkelijke ‘opstand’ van mensen die het moeilijk hebben. We zijn nog niet zover maar de ‘gele hesjes’-beweging in Frankrijk gaat duide-

Gust

‘Als mensen op het einde van de maand de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen, dan wordt men opstandig. Wie dat niet begrijpt moet de geschiedenis eens herbekijken.’ 3


ons huis 6 critera

Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid. 1. Armen verenigingen zich

Op 31 maart trokken we met een 25tal bezoekers van Ons Huis, samen met de andere spaak partners, naar het slagerfestival in Hasselt. Op 17 april organiseerden de Scouts en Gidsen van Mol centrum, samen met Ons Huis, een kinderactiviteit. Jeugdbewegingen in Mol willen met het project ‘Kans op spel’ kinderen uit kansengroepen meer toeleiden naar de jeugdbeweging. Onze kinderen waren alvast heel enthousiast! De bezoekers en vrijwilligers van Ons Huis kwamen op 18 april samen in het Milloheem om gezellig iets te drinken. Dozen met speelgoed werden verdeeld en de dames van Vrouw en Maatschappij van cd&v brachten ook nog een paaspakket langs. De Leo’s Mol-Geel nodigden bezoekers van Ons Huis uit op hun jaarlijkse toneelvoorstelling in Mol Donk. Iedereen heeft erg genoten van deze leuke ontspanning. Op 21 april werden er een honderdtal paasontbijten uitgedeeld in de living van Ons Huis. Op 10 juni organiseerde de Lions Mol Geel een familiedag voor alle welzijnsschakels. Ons Huis nam deel met 53 personen. Het was heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

2. Armen het woord geven

haar ervaring met het onderwijs. Deze ervaringen zullen aangevuld worden in ons dossier onderwijs. Op 5 april gingen Miek en Marie-Jeanne naar de lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege. Ze mochten daar een mooi bedrag in ontvangst nemen. Dit was de opbrengst van een geslaagde filmavond die de school georganiseerd had. Miek en Marie-Jeanne bedankten de leerlingen en leerkrachten en gaven een woordje uitleg over de werking van Ons Huis. Gust ging op 25 april naar de Algemene Vergadering van het Netwerk tegen Armoede om Ons Huis te vertegenwoordigen. Op 7 mei vergaderden we in Ons Huis i.v.m. de verbouwing. Ideeën werden op tafel gelegd en werden verder besproken. Op 10 mei ging Petra op huisbezoek bij een mama van twee jongens in Retie. Zij deelde haar ervaring over school en clb.

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

Op de Open Werkgroep van maart kwam Marleen het Rap op Stap kantoor voorstellen en enkele mensen schreven zich al onmiddellijk in voor een leuke daguitstap. Op de Open Werkgroep van april kwamen er drie energiesnoeiers langs om een energiescan te nemen van Ons Huis. Dit was zeer interessant. Zo weten we nu welke kleine aanpassingen we moeten doen om extra energie te besparen. Enkele bezoekers stelden zich meteen kandidaat om ook een afspraak te maken met de energiesnoeiers. Voor iedereen een aanrader want je steekt er alleen maar geld mee in je zakken. In mei stond het thema erfrecht op de agenda van de open werkgroep. Ellen Milants, docente van de Thomas More Hogeschool, maakte ons wijzer. Jammer genoeg was de tijd te kort voor de vele vragen. Misschien dat we haar in de toekomst nog wel eens uitgenodigen.

Naar jaarlijkse traditie trokken we op 26 maart naar Postel voor onze 9de Bekommernissendag. Er namen 39 mensen aan deel. Grote thema’s van die dag waren dienstverlenging ocmw en vrijetijdsbesteding. Na een dag hard werken sloten we af met een lekkere maaltijd in de Kaasboerin. Op 28 maart gingen Remiziye en 4. Werken aan maatschappelijke Petra op huisbezoek bij iemand in structuren Retie. We hadden een gesprek over Op 11 maart hadden Petra en Rem4

ziye (stagiaire) een overleg in het Getouw i.v.m. de Uit-pas. Op 25 maart vergaderde Petra op het ocmw met worm (Welzijnsoverleg regio Mol). Dit was het eerste overleg na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. We evalueerden de overhandiging van de actiepunten van de meerjarenplanning aan de politieke partijen en wisselden van gedachten rond de opvolging van de meerjarenplanning. In de namiddag reden Miek, Leo, Petra en Remziye naar Herentals voor de spaak vergadering. Voor de eerste keer hielden we met de verschillende deelnemers een consumentenpanel. Mensen in armoede konden hun ervaringen en adviezen over de aankoop van schoolboeken delen. Deze info zal doorgespeeld worden aan een grote uitgeverij van schoolboeken maar ook aan het Ministerie van onderwijs. Op 2 april vergaderden we met de verschillende partners van het Fakkeltochtcomité in Ons Huis. We koppelden terug wat mensen in armoede bespraken op onze interne onderwijsavond en maakten praktische afspraken ter voorbereiding van de Fakkeltocht. In de namiddag zakte Gust af naar de Werft in Geel, waar de cnek (Cultuur Netwerk Kempen) een denkdag organiseerde. Op 17 april vergaderde Petra op het ocmw met het dagelijks bestuur armoedeoverleg. We staken de koppen bij elkaar voor het nieuwe armoedebeleidsplan van Mol. Gust en Joanna spoorden op 26 april naar Brussel voor het onderwijsoverleg bij het Netwerk tegen Armoede. Op 7 mei vergaderde Petra op het ocmw met Sofie Bloemen en Annelies Daems. We bereidden het netwerk vrijetijd voor en schreven samen aan het nieuwe beleidsplan vrijetijd 2020-2025. Op 20 mei zakten Carla en Petra af naar Station m voor het netwerk vrijetijd. We bespraken het nieuwe beleidsplan en de plannen voor de UiTPAS. Op 21 mei spoorden Joanna, Sven, Sara, Siel en Petra naar Brussel voor


ons huis de overlegdag van het Netwerk tegen Armoede. Thema’s op de agenda waren wonen en collectieve schuldenregeling. Op 28 maart ging Gust naar het debat i.v.m. het optrekken van de laagste inkomens. Dit werd georganiseerd door het Belgisch Netwerk tegen Armoede. Op 12 mei spoorden Gust en Joanna opnieuw naar Brussel voor de manifestatie van Hart boven Hard. Op de Algemene Vergadering van Vormingplus Kempen liet Gust de stem van armoede klinken in hun programma aanbod.

ging over de verkiezingen van 26 mei. In april stond Palestina/Israël op de agenda van de mondiale vorming. Bedankt aan Roger voor de duidelijke uitleg. De gele hesjes waren het thema van de mondiale vorming in mei.

6. Armen blijven zoeken

Mia en Petra hadden een kennismakingsgesprek met twee nieuwe bezoekers. Welkom Yvan en Mich!

5. Dialoog en vorming

In de week van 19 maart namen de bezoekers van Ons Huis deel aan de Prozaweek van de Rozenberg. Leerlingen van het vijfde jaar die niet meegingen op de Europese uitwisseling, maakten onze bezoekers wegwijs in de digitale wereld. Er namen een 10-tal mensen van Ons Huis deel. Op 6 april gaven Marie Jeanne, Vicky, Fons, Remziye en Petra een vorming in Ons Huis over armoede en beleidsgericht werken voor een dertiental mensen van de pastorale werking van het bisdom Antwerpen. Op 24 april werden alle directies, schepenen, sleutelfiguren huiswerkbegeleiding en clb’s uitgenodigd op de onderwijsavond in het lokaal dienstencentrum. Deze werd georganiseerd i.s.m. het Huis van het Kind. We mochten een dertigtal aanwezigen verwelkomen. Er werd op een open en opbouwende manier gediscussieerd over verschillende thema’s, zoals schoolfacturen, werking clb, … Op 9 mei kwamen 25 leerlingen samen met drie leerkrachten van het vijfde jaar van de lagere school van het College in Mol op bezoek in Ons Huis. Het was een zeer geïnteresseerd publiek, ze stelden vele vragen en sommige stelden zich al kandidaat om vrijwilligerswerk te komen doen in Ons Huis (als ze later op pensioen zijn ;) ). Op 16 mei mochten we een andere klas van het vijfde jaar van het college ontvangen. De mondiale vorming van maart 5


ons huis Het dak is eraf! En er ligt ondertussen een nieuw op Ruim vijf jaar geleden zorgde oud -schepen, Hubert Celen, ervoor dat wij verbouwingsplannen konden koesteren. Ons winkeltje was te klein en er moest een oplossing gezocht worden. Het eerste plan bestond erin om een verdiep boven de winkel uit te bouwen en de binnenkoer te overkappen. Mooi idee maar niet praktisch: met zakken en dozen kleren naar boven sleuren is niet doenbaar voor onze winkeldames.

de doorsteek in het winkeltje te realiseren in de maand juli zodat onze winkeldames rustig de tijd hebben om alles te schikken en te herschikken. De blokhut op de binnenkoer wordt verplaatst. Dit wordt dan fase 2.

Fase 3 bestaat erin om de twee binnenkoeren wat aan te passen zodat rokers hun ongezonde sigaret konden laten verdampen zonder last te berokkenen aan niet-rokers. Maar ook om, De oplossing werd gevonden door een van onze vrijwilligers. Marc bij mooi weer, een tafeltje buiten te kunnen zetten. De Muynck overtuigde de Molse kerkfabriek om het huis Rozenberg 78 aan te kopen en verder te verhuren aan Ons Huis. Rozen- Het heeft allemaal heel erg lang geduurd. Maar uiteindelijk berg 78 heeft een garage naast ons winkeltje en de binnenkoeren zal het toch voor mekaar komen. Het vorige gemeentebestuur grenzen aan mekaar. Het duurde eventjes vooraleer de huurster van Mol heeft financiële middelen ter beschikking gesteld. Het van het huis een nieuwe betaalbare woning vond. Ondertussen is nieuwe bestuur heeft dit engagement zonder discussie overook daarvoor een oplossing gevonden en konden wij denken aan genomen en gaat zelfs verder in de financiële ondersteuning een concrete uitwerking van verbouwingsplannen. van ons verbouwingsproject. We zijn er nog niet, we zijn op weg maar zonder hulp van de gemeente, van bestuurslid Marc en Architect Frederic Wattecamps stond ons met raad en daad bij. architect Frederic zouden we nergens staan. Nu wel Eerste opdracht: de daken boven de winkel en boven de grote keuken in orde brengen. (Regenwater hoort niet thuis in een Een contente voorzitter! Gust keuken … en dat was meermaals het geval.) Dakwerken Meynen deed een speciale inspanning om snel de klus te klaren. Met een zucht van opluchting konden we op een ochtend vaststellen dat ‘het dak er af was’. Einde mei: de nieuwe daken liggen er op. En vanaf nuwordt fase 2 ingezet. We maken een doorsteek van ons winkeltje naar de oude garage van Rozenberg 78. De winkelruimte wordt verdubbeld. Onze living is meermaals te klein, vooral dan bij hobbyclubactiviteiten waar er ‘ruimte’ nodig is. We maken een doorsteek van de living naar de grote keuken met mogelijkheid om de living, indien nodig, te vergroten. Een doorsteek komt er ook tussen de gang en de kleine keuken zodat vergadermomenten in de living niet gestoord worden. In de grote keuken metselen we de achterdeur dicht en vernieuwen de grote raam met dubbele beglazing. Het huis Rozenberg 78 wordt opslagruimte voor winkeltje, hobbyclub en secretariaatsmateriaal. De kleine opslagruimte op de eerste verdieping (naast bureel van Petra) wordt een kleine gespreksruimte. Rozenberg 78 wordt wat opgefrist en dan kan de interne verhuis starten. Aannemer Gevaco biedt perspectieven om

‘Regenwater hoort niet thuis in een keuken… en dat was meermaals het geval.’ 6


ons huis

Samen werken aan onderwijs Onderwijs is al altijd een sterk aandachtspunt geweest binnen Ons Huis. We zijn al jarenlang betrokken bij het onderwijsoverleg binnen het Netwerk tegen Armoede (NTA). Sylvia, Christine, Marleen, Paul, Joanna waren onze afgevaardigden in dit overleg. In ons opzet om mensen sterker te maken onderschreven wij het principe van Levenslang Leren. Leren gebeurt niet alleen op schoolbanken, ook in Ons Huis wordt er geleerd. Computerlessen, Franse en Engelse les, naailes, hobbyactiviteiten, voordrachten tijdens Open werkgroep, toelichting bij actuele aandachtspunten in Mondiale Vorming. Hoogopgeleiden leren constant bij. Mensen die vroeger minder kansen gekregen hebben moeten ook de kans krijgen om ‘levenslang’ bij te leren. Dat vergt inspanning maar dat loont wel. Kinderen en kleinkinderen van mensen die het moeilijk hebben moeten maximale onderwijskansen krijgen: dit is een uitdaging voor het nta.

ook in maart. In maart wilden we iedereen de kans geven om grieven in verband met onderwijs aan te kaarten en dit dan in het perspectief van de Vlaamse politieke verkiezingen voorzien voor einde mei.

Het nta had Onderwijs ondertussen vastgelegd als speerpunt in de 17 oktoberactie. En toen groeide het idee om in Mol eens een brede onderwijsavond op te zetten. Het Huis van het Kind verleende onmiddellijk medewerking. Op 24 april was het dan zover: 30 mensen rond de debattafel. Vertegenwoordigers van scholen uit alle netten, politieke mandatarissen (Molse schepenen Hilde Valgaeren, Ons Huis organiseert al jarenlang ‘on- Lieve Heurckmans, Wendy Soeffers, derwijsavonden’ waar iedereen met Mia Belmans) en spreekvaardige bezijn/haar problemen omtrent onder- zoekers van Ons Huis. wijs aan de bak komt. We deden dit in november (na begin schooljaar) en Petra nam het Ons Huis onderwijs-

verslag als leidraad voor de bespreking. Onze bezoekers verduidelijkten daar waar nodig. Directieleden reageerden heel erg ontvankelijk. Een echt gesprek: open en duidelijk. Zonder verwijten. Met veel begrip voor moeilijke situaties. Een gesprek waaraan politiekers (van alle strekkingen) een voorbeeld konden nemen! Met heel veel positieve reacties nadien. Dergelijke situaties zetten aan om hiermee verder te gaan. Samen met het Huis van het Kind, met de onderwijsdienst van dienst samenlevingsopbouw, zullen we een initiatief ontwikkelen om regelmatig een breed onderwijsoverleg uit te bouwen. Deze eerste brede onderwijsavond was een succesnummer en moet een positief gevolg krijgen. Niet voor de schijn wel voor het welzijn van kinderen wiens ouders/ grootouders het moeilijk hebben. Gelijke Onderwijskansen! Deze onderwijsavond was een echte opsteker. Gust

7


tips

Duurzaam leven: Alternatieven voor pesticiden Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30 procent van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. Ook jij kan dus je steentje bijdragen. Dat begint met restjes en lege verpakkingen bij het Klein Gevaarlijk Afval (kga) onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten die je allang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan. Alle lege verpakkingen en overschotten kan je vier maal per jaar naar de KGA-inzamelplaatsen brengen. Waar en wanneer kga wordt ingezameld, vind je terug op je afvalkalender. In de containerparken van Millegem of Gompel kan je gedurende heel het jaar gratis terecht met kga.

‘Door te wieden verwijder je zowel bovengrondse delen van de plant als de wortel.’ Wil je toch af van ‘onkruid’, weet dan dat je heel veel preventief kan doen.

Als er toch enkele plantjes doorkomen die je liever niet ziet, zijn er een paar eenvoudige manieren om ze te verwijderen. Door te wieden verwijder je zowel bovengrondse delen van de plant als de wortel. Maaien lijkt op het eerste zicht enkel bovengrondse delen van de plant te verwijderen, maar als je dit herhaaldelijk doet, put je de wortels zo sterk uit dat de plant uiteindelijk sterft. Met enkele voorzorgsmaatregelen kan je perfect veilig een gasbrander gebruiken, maar ook wie dat niet heeft kan onkruid bestrijden met een hittestoot: met het kookwater van de aardappelen of de pasta krijg je hetzelfde resultaat. Tegen algen- en mosgroei ten slotte helpt borstelen met scherp zand. 8


coververhaal

“Het liefst haak ik diertjes. Dat heb ik van mijn oudste dochter geleerd. Toen ik haar bezig zag, dacht ik, oei, dat ziet er zo moeilijk uit. Maar ze zei: ‘jij kunt dat wél’. En kijk.”

Monika Van de bezoekers van Ons Huis is Monika misschien de trouwste. Iedereen herkent haar Duitse accent en de lieve diertjes die ze haakt. Terwijl het thuis soms moeilijk loopt, vindt ze in de Bresserdijk rust en vriendschap. Ik interviewde haar in de keuken van Ons Huis. Omdat Monika liever niet op de foto wilde, gebruikten we archieffoto’s voor de cover en als illustratie. Hoe lang kom je al bij Ons Huis?

Iedereen kent de poppetjes die je haakt.

“Dat doe ik heel graag, in de hobbyles. Het liefst haak ik diertjes. Ik leerde het van mijn oudste dochter. Toen ik haar bezig zag, dacht ik, oei, dat ziet er zo moeilijk uit. Maar ze zei: ‘jij kunt dat wél’. En kijk, nu ben ik altijd aan het haken. Het verzet mijn zinnen. Soms ziet iemand me haken, en wil graag een popje. Als iemand dan vraagt hoeveel dat kost, zeg ik: ‘daar moet ik niets voor hebben.’ Ik geef ze graag weg.”

“Oh, al heel lang. Al meer dan dertig jaar, denk ik. In het begin Doe je nog andere activiteiten? zat Ons Huis nog op de Rozenberg, samen met Actie MIN (een “Ja. In de kring spreken we over thema’s rond armoede. Als er organisatie in Mol die mensen in nood helpt). In die tijd was Ali iets is waar je wat van weet, steek je je hand op. In het begin er ook nog, misschien zijn er niet veel mensen die haar zullen durfde ik dat niet goed, maar nu wel. Ik heb in de kring heel wat kennen, want er zijn er niet veel die al zo lang naar Ons Huis bijgeleerd. Over hoe de sociale dienst werkt op de gemeente, komen als ik.” bijvoorbeeld.” 9


SEPTEMBER ma

OKTOBER

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

1

FR

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

FR

9

10

11

12

ENG

13

14

15

14

15

16

ENG

16

17

18

19

24

25

26

17 FR

20

21

22

21

22

23

FR

23

10

24 ENG

27

28

29

28

29

30

31

ENG herfstvakantie

30

31

LEGENDE Engelse les ENG

donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

10

Franse les FR

donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Naailes 1

maandag elke 14 dagen van 13.30-16.30 h Christine 0495 20 36 83 Ria 0496 06 99 89

Naailes 2

maandag elke 14 dagen van 10.30-13.30 h Mia 014 58 04 20

Hobbyclub

maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h Mia 014 58 04 20 0494 16 02 82 Grit 014 58 07 98

Koken

van 18-20 h 1e dinsdag Albert 0495 18 99 07 1e donderdag Wilma 0495 26 49 88 2e dinsdag Vicky 0495 30 28 60 3e dinsdag om 17 h Carla 0499 22 02 18


kalender

17/10 19/12

Fakkeltocht Kerstpakketten

Open Werkgroep 18/09 16/10 20/11

ocmw Mol: Dienstverlening (enkel voor bewoners uit Mol) clb Bezoek aan caw en jac

NOVEMBER ma

di

DECEMBER wo

do

vr

za

zo

1

2

3

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

herfstvakantie

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

FR

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

19

20

21

6

7

8

12

13

14

15

ENG

ENG

18

5 FR

23

24

16

17

18

19

20

21

22

29 30

31

23

24

25

26

27

28

29

22

FR

25

26

27

28 ENG

kerstvakantie

30

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren

dinsdag van 17-19 h of op aanvraag Franรงois 0475 59 55 99

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Open werkgroep en de kring

woensdag van 9.30-12 h Petra 014 32 04 83 0473 85 48 12 Gust 014 58 04 20 0475 34 91 36

31

Computerles

woensdag van 13.30-15.30 h Mia 014 58 04 20 Rob 0487 51 74 13

Winkeltje

woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

11


coververhaal “Veel activiteiten kan ik niet doen. Ik heb last van mijn gezondheid. Astma, artrose, een oedeem… En ook mijn heupen willen niet meer mee. Dat maakt het moeilijk voor mij om mee te gaan op uitstap. Daarom vind ik het wel handig dat Ons Huis bij mij achter de hoek is.” (lacht)

Je volgt ook kookles.

“Ja, dat doe ik graag. Laatst kookten we een ovenschotel met gebakken gehakt en puree met bloemkool en kaas. Dat was heerlijk.”

Maak je die gerechten soms thuis na?

“Spijtig genoeg niet. Het blijft duur. Als je zoals wij moet zien rond te komen met 300 euro per maand, in de winter soms 100, dan is dat moeilijk. Als je moet rondkomen met zo’n klein budget, dan doe je dat gewoon. Sommige dingen kunnen we niet, zoals op vakantie gaan.”

‘Laatst kookten we een ovenschotel met gebakken gehakt en puree met bloemkool en kaas. Dat was heerlijk.’

Is er iets wat je graag eens zou doen?

“Ik zou er heel graag wel eens een weekje ‘uit zijn.’ Dat moet niet in Turkije zijn: op vakantie aan de Belgische kust, lijkt me helemaal goed. De laatste keer dat ik op vakantie was, was in 1971, geloof ik.”

Wat vind je het leukste bij Ons Huis?

“Het kerstfeest en de nieuwjaarsdrink! Dan is iedereen die bij Ons Huis komt, er op hetzelfde moment. Dan komen we samen en babbelen we, ik vind dat gezellig.”

In 1976 verhuisde je uit Dusseldorf naar België. Hoe ben je hier terechtgekomen?

“Mijn bomma en de bomma van Albert waren zussen. Zo heb ik mijn man leren kennen. Mijn ex-man was een Oostenrijker maar op een moment was de situatie erg moeilijk. Ik vertelde mijn ex dat ik op vakantie ging. Met mijn vier kinderen ben ik naar hier gekomen, naar Albert, en ik ben niet meer teruggegaan.”

Wat betekent Ons Huis voor je?

“In mijn dagelijks leven zit ik regelmatig alleen thuis. Ik heb zeven kinderen, maar met velen heb ik weinig of geen contact. De situatie is soms echt moeilijk. Als ik naar hier kom dan voel ik me beter. Thuis heb ik wel eens last van angstaanvallen, maar als ik hier ben stoppen die. Raar hé?”

‘Sommige dingen doen we niet, zoals op vakantie gaan.’

12

“Wanneer het thuis niet gemakkelijk gaat, kan ik terecht bij Ons Huis. Hier zit mijn ‘andere familie’. Bij Ons Huis heb ik veel vrienden leren kennen. Via de Messenger-app op mijn telefoon sturen we berichtjes. Dat vind ik echt leuk.” “Ik voel me hier altijd welkom, echt. Dat is veel waard. Ik heb Petra heel graag. Die Petra heeft iets van… Ik weet het niet goed. Soms begint ze in het Duits tegen mij te spreken. Ik hoor dat niet graag, maar ik laat ze maar doen!” (lacht)


over armoede

Dikke Freddy feliciteert onze regeringen Aan onze voltallige regeringen

‘Ik weet meer dan de gemiddelde mens over voedselbanken, schuldbemiddelaars en budgetmeters.’

Geachte dames, geachte heren, Ik droom er al lang van om bij het peloton van de middenklasse aan te sluiten. Maar met wat ik van mijn leefloon over hou, kan ik amper de intresten betalen die maandelijks als een schimmel op mijn schuldenberg verrijzen. Ik heb eerder al overwogen om een vennootschap op te richten. Het zou mij in de mogelijkheid stellen om -naar het goede voorbeeld van verschillende banken, aannemersbedrijven en vliegtuigmaatschappijen- via een wel overwogen faillissement een groot gedeelte van mijn schulden van mij af te schudden. Ik beschikte echter niet over het noodzakelijke beginkapitaal en ik had niet echt vertrouwen in de kameraden die mijn vennoten wilden worden. Nu lees ik in het dagblad dat er vanaf 1 mei ‘een frisse wind door de vennootschappen zal waaien’. Uw regeringen hebben er daadkrachtig voor gezorgd dat het niet meer nodig is om een beginkapitaal te hebben voor het oprichten van een vennootschap. Geleend geld volstaat. Wellicht komt mijn schuldenberg dus onmiddellijk in aanmerking. Bovendien kan ook ‘knowhow’ een onderdeel van het beginkapitaal vormen. En ‘knowhow’ heb ik in overvloed. Ik weet meer dan de gemiddelde mens over wachtlijsten, ziekenhuizen, ziekenkassen, sociale assistenten, voedselbanken, schuldbemiddelaars, budgetmeters, e.d.m. Een andere fantastische verbetering aan de vennootschapswet is dat het niet langer nodig is om een vennoot te hebben. Vanaf 1 mei kan ik simpelweg vennoot van mezelf worden. Door gewoon in de spiegel tegen mezelf te praten kan ik een vennootschapsvergadering houden. Uw regeringen hadden bij hun aantreden beloofd om de armoede te halveren. Het heeft er lang naar uitgezien dat het plan zou mislukken, maar door op het allerlaatste nippertje aan alle arme mensen de kans te geven om via een vennootschap failliet te gaan en op die manier met een propere lei opnieuw te beginnen, lijkt alles uiteindelijk toch ten goede te keren. Ik wil u dan ook uitvoerig danken, en u alle succes toewensen bij de nakende verkiezingen. Kracht van verandering zal niet langer nodig zijn; waar een wil is, is een weg. Met goesting in de toekomst en met de meeste Hoogachting namens de bv Dikke Freddy.

Bron: Sociaal net 13


over armoede “Mensen met een uitkering worden verplicht om apart te wonen.” “Wie een uitkering heeft en wil samenwonen met familie of een geliefde, wordt daar financieel voor afgestraft.” Rita spreekt uit eigen ervaring. Enkele jaren geleden verhuisde ze van haar sociale woning in Gent naar de kust, om gezondheidsredenen. Toen haar dochter ernstige gezondheidsproblemen kreeg, keerde ze terug naar Gent om bij haar in te trekken en haar bij te staan in de zorg om haar kleinkinderen. “Met vier personen moeten we rondkomen met €1.500 per maand. Bovendien hebben mijn oudste dochter en ik medische kosten. Ik ben momenteel op zoek naar een woning in de buurt van mijn dochter, want nu we samenwonen, worden we daar financieel voor afgestraft. Ik krijg maar een leefloon als samenwonende van €600. Dat is absurd.” Die zoektocht naar een woning verloopt niet van een leien dakje. Omdat Rita twee jaar weg was uit Gent, is ze terug onderaan de wachtlijst beland voor een sociale woning. Op

worden als ze een huis willen delen? Ik hoor iedereen pleiten voor samenwonen, co-housing en wat nog meer. Maar dat is blijkbaar niet bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Nochtans zou je zo al een stukje druk van de ketel halen. Als mensen zonder financiële gevolgen een woning (sociaal of privé) kunnen delen, zouden er al meer woningen beschikbaar zijn en zouden de wachtlijsten voor sociale woningen verminderen.”

de privé-markt grijpt ze steevast naast de woningen die beschikbaar zijn. “Als ik al iets vind dat betaalbaar is. Als alleenstaande zou mijn inkomen stijgen tot €910, maar huurprijzen gaan vlotjes boven de €500, tot vaak zelfs €600. Dat is simpelweg onbetaalbaar voor mij. En vaak zijn het dan nog woningen die zeer slecht scoren op vlak van energiege- Het fundamentele probleem. Met bruik. Die stookkosten komen er dan 135.000 mensen die wachten op nog eens bovenop.” een sociale woning, is er gewoon een gigantisch tekort aan betaalbare Voor woningen die toch enigszins woningen. “Verhuurders hebben de betaalbaar zijn, wordt ze consequent huurders maar voor het uitkiezen. Bij geweigerd. “En als vrouw met een immokantoren krijg ik botweg te houitkering sta je tegenover jonge star- ren dat het met een inkomen onder ters en tweeverdieners. Mijn jongste €1.400 zinloos is om mij in te schrijdochter werkt, maar vindt ook zeer ven. Naast ons te laag inkomen, krijmoeilijk een woning omdat ze geen gen we ook nog eens te maken met vast arbeidscontract kan voorleggen.” veel vooroordelen en discriminatie. Dat is telkens een grote teleurstelVoor Rita legt haar verhaal twee ling. Zolang er niet dringend meer sopijnpunten bloot in het woonbeleid. ciale woningen bijgebouwd worden, “We hebben dringend nood aan meer zal deze wooncrisis nooit oplossen.” begrip en meer woningen. Waarom moeten mensen financieel gestraft Bron: NTA

Zalig zij die arm zijn, want zij zullen het klimaat redden Wie? Guy Malfait, medewerker ATD Vierde Wereld Vlaanderen Wat? Mensen in armoede zijn wel degelijk geïnteresseerd in het klimaat. Voor wie in armoede leeft, is het een extra uitdaging – en soms is het zelfs onmogelijk – om duurzame keuzes te maken. Wie dagelijks biologische groenten of fruit wil eten met een leefloon, komt halverwege de maand in de problemen. Sorteren, een vanzelfsprekendheid voor de gemiddelde burger, is een logistieke uitdaging voor wie moet leven op een oppervlakte van pakweg 30 vierkante meter. Tijdens de Volksuniversiteit van atd Vierde Wereld, op 16 februari, praatten we met een vijftigtal mensen over armoede en duurzaamheid.

Zij woont in een van de blokken die onze grote steden gebouwd hebben voor mensen aan de onderkant van de samenleving. ‘Al jaren is het water dat bij ons uit de kraan komt bruin en vies. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat het probleem bij de Watergroep ligt, de Watergroep vindt natuurlijk van niet. Ik ben dus verplicht om water in flessen te kopen. Dat is duur, slecht voor het milieu en ik moet extra pmd-zakken kopen.’

Oude diesel

Duurzaam leven is vaak een logisch gevolg van een uiterst klein budget. ‘Wij gooien nooit eten weg’ was een veelgehoorde uitspraak. Soms leidt dit tot kafkaiaanse toestanden. ‘Ik moet rondkomen met 60 euro per week,’ zegt Paul ‘Het is bij mij dus elke dag Dikke Truiendag. Maar vorige week kreeg Het verhaal van Francine (de namen in dit stuk ik inspectie van de sociale dienst. Er was een verzijn fictief, hun verhalen niet) spreekt boekdelen. moeden van domiciliefraude omdat mijn energie-

14


over armoede ‘Ik krijg steeds hetzelfde, het aantal kilo spaghetti dat ik al heb moeten eten is niet te tellen.’ factuur zo laag is. Ik moest bewijzen dat ik in mijn appartement woon en niet ergens anders.’ Er is ook hypocrisie en kortzichtigheid in het klimaatbeleid, vinden mensen in armoede. Dirk woont op het platteland: ‘Daar kan ik nog net de huur betalen. Zonder auto raak ik niet op het werk. Maar ik mag met mijn oude diesel niet meer rijden in een aantal steden. Een auto die twintig jaar meegaat, is volgens mij beter voor het milieu dan twee nieuwe auto’s. En waar gaat mijn oude diesel naartoe?’ Vaak zijn mensen in armoede aangewezen op voedselbanken. ‘Ik krijg steeds hetzelfde, het aantal kilo spaghetti dat ik al heb moeten eten is niet te tellen. Er zit heel veel blik bij, soms over tijd. Gezonde voeding kun je dat niet noemen. Ik durf het niet te zeggen bij de voedselbank, want dan zullen ze zeggen dat ik ondankbaar ben, of dat ik best kan rondkomen zonder hen.’ De armen als oplossing voor onze overschotten?

‘In welk huis woont u?’

Uit onderzoek blijkt dat mensen in armoede een kleine ecologische voetafdruk hebben. Hoe hoger iemand op de sociaal-economische ladder staat, hoe groter zijn voetafdruk. Denk maar aan de impact van verre reizen of van salariswagens. We namen de proef op de som en deden samen met hen een onlinetest om hun ecologische voetafdruk te meten. Een eerste vaststelling was dat dergelijke tests nauwelijks gemaakt zijn voor mensen in armoede, alsof zij niet bestaan. Bij het thema ‘Wonen’ konden ze aanduiden in welk soort huis ze woonden: een klein appartement, een groot appartement, een rijwoning of een alleenstaande woning. Daar kwam onmiddellijk felle reactie op. ‘Ik woon al jaren op straat’, of ‘Ik woon bij mijn dochter, want ik kan zelf geen huur betalen.’ Wat verder in de test komt de vraag of er op de brievenbus een sticker plakt met ‘Geen drukwerk of reclame’. Zo’n sticker haalt je voetafdruk naar beneden. Logisch, want je spaart papier uit. ‘Niet zo logisch’, vindt Kurt die met een kapotte rug thuiszit en moet rondkomen van een uitkering. ‘Ik wil zo’n sticker niet. Ik pluis al die reclameblaadjes helemaal uit. Hoe denk je dat ik anders het einde van de maand kan halen?’ Het werd al snel duidelijk dat de ecologische voetafdruk van de aanwezigen afgetekend kleiner

is dan die van de gemiddelde Belg. Zalig zij die arm zijn, want zij zullen het klimaat redden. We kunnen mensen aan de onderkant van de samenleving betrekken bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Een sprongetje in de geschiedenis maakt veel duidelijk.

Afgedragen kleding werd vintage

Lang vóór recycling een hype werd en repaircafés het licht zagen, hadden mensen in armoede ze al uitgevonden. Veel mensen die in generatiearmoede zijn opgegroeid, herinneren zich dat hun ouders of grootouders oud ijzer gingen ophalen. Met het oude ijzer kwamen ook wasmachines, fietsen, bromfietsen mee. Thuis werden ze hersteld en vervolgens weer verkocht. Rijk werd je er niet van, maar je kon ervan leven. Het is tragikomisch dat vanuit de transitiewereld de vraag komt hoe mensen in armoede meer betrokken kunnen raken bij bijvoorbeeld repaircafés. Diezelfde paradox stellen mensen in armoede ook vast bij de kringwinkel. Vroeger waren zij de enige klanten. Voor een redelijke prijs kon je er een bankstel kopen. ‘Ondertussen is het chic om met tweedehandse kleren rond te lopen’, merkt Tanja op. ‘Maar daardoor zijn de prijzen wel de hoogte in gegaan. Probeer maar een winterjas voor de kinderen te kopen onder de 10 euro.’ ‘Vintage noemen ze dat,’ zegt Willy, ‘ik kan bij de kringloop geen kast meer vinden met mijn budget.’ Dat belet niet dat er groot enthousiasme is om mee te werken aan duurzame oplossingen. Sinds vorig jaar werkt een groep van een twintigtal ervaringsdeskundigen mee aan het onderzoek van het federale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting. Twee keer per maand komen ze samen om vanuit hun ervaring mee te werken en te denken. Hun expertise en inzichten worden gekruist met die van onderzoekers en middenveldorganisaties. Die kruising van kennis ontbreekt in het klimaatdebat, laat staan in het gevoerde beleid. Mensen in armoede worden te vaak neergezet als vervuilers, ze worden te vaak gebruikt als drogreden om milieumaatregelen tegen te werken. Hun relatieve afwezigheid op klimaatmarsen wordt geïnterpreteerd als ongeïnteresseerd. De oproep van mensen in armoede is heel duidelijk: ‘Praat met ons, niet voor ons. Denk met ons, niet voor ons.’

‘Praat met ons, niet voor ons. Denk met ons, niet voor ons.’

15


over armoede Monique: “Zonder vast werk kun je geen toekomst uitbouwen.” “Als het zo doorgaat, moeten jonge mensen minstens tot hun dertigste bij hun ouders blijven wonen. Ik zie veel jongeren sukkelen van de ene naar de andere interimjob. Dat biedt je geen enkele financiële zekerheid. Je kunt simpelweg geen toekomst uitbouwen, want vind maar eens een huurwoning als je geen vast arbeidscontract kunt voorleggen.” En zo zijn het gebrek aan betaalbare woningen en lage inkomens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inkomen blijft iets waar veel mensen mee worstelen. “Wie op de armoedegrens leeft, moet voortdurend schrik hebben voor zelfs maar een kleine financiële tegenslag. Dan zit je meteen onder die grens, kun je bepaalde basisbehoeften niet meer betalen en bouw je schulden op. Ik ken veel mensen die geen vast werk te pakken krijgen, maar er wel alles aan doen om aan de slag te blijven. Ze hoppen van interimjob naar interimjob met telkens contracten van 8 of 9 maanden. In de haven van Zeebrugge wordt er zelfs met dagcontracten gewerkt. Als je dan de pech hebt om tijdens zo’n contract ziek te vallen, moet je daarna overleven met een minimale werkloosheidsuitkering. Ik vind dat heel onrechtvaardig. Je wordt nog eens extra gestraft omdat je ziek bent. Zoiets krijg je toch niet uitgelegd?”

Wat Monique helemaal tegen de borst stuit zijn de flexi-jobs die deze regering invoerde. “Leuk voor wie al werk heeft en iets wil bijverdienen, maar dat zijn net de jobs waar kortgeschoolden nog voor in aanmerking komen, bijvoorbeeld in de horeca. Ik zie het hier en daar al gebeuren. Mensen met een laag diploma worden ontslaan en vervangen door flexi-jobbers, want die kosten veel minder op vlak van sociale zekerheid. Een schande is het. Begin dan maar terug werk te zoeken als je de 50 gepasseerd bent en geen hoog diploma kunt voorleggen. Politici zouden veel meer moeten nadenken voor ze zulke onbezonnen maatregelen nemen. Niemand die erbij stil gestaan heeft welke impact dat heeft op kwetsbare mensen.”

En die mensen moeten in Oostende op zoek naar een woning op een markt waar maar zeer weinig betaalbare huizen of appartementen beschikbaar zijn. “Gemiddeld sta je hier tussen de 7 en 10 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat zegt genoeg. Het stadsbestuur is al een tijd bezig met multi-bel-acties. Daarbij valt men systematisch binnen in appartementsgebouwen om illegale woonsituaties aan te pakken. Zeer intimiderend voor wie in zo’n flat woont, want zij zijn uiteindelijk wel het slachtoffer. En een echt alternatief is er niet voor hen, net door Voor veel mensen is werk vinden, die krapte op de huurmarkt.” zelfs tijdelijk, een grote uitdaging. “Niet omdat ze niet willen werken, De sociale huisvestingsmaatschapzoals veel politici graag laten uit- pij voorziet wel een formule van ‘tijschijnen”, zegt Monique. “Maar om- delijke bezetting’ voor wie uit een dat er maar weinig jobs zijn voor wie onbewoonbaar verklaarde woning kortgeschoold is. Die jobs zijn vaak gezet wordt. “Dat zijn woningen die ploegenwerk. Je moet er dan ook wachten op renovatie. Een tijdelijke nog geraken. Openbaar vervoer is oplossing dus, en die huizen of apvaak geen optie en een wagen en een partementen zijn ook niet echt enerrijbewijs kosten veel geld. Dan hoor giezuinig, vandaar dat ze moeten geik pleiten om werkloosheidsuitkerin- renoveerd worden. Op de koop toe gen nog sneller te laten zakken. Men verliezen mensen zo hun recht op moet mij toch eens uitleggen hoe een huursubsidie.” men de drempels richting arbeidsmarkt voor die mensen wegwerkt.” Bron: nta 16

‘Gemiddeld sta je hier tussen de 7 en 10 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning.’

20-beurtenkaart in Zwembad Vita Den Uyt Zwembad Vita Den Uyt verkoopt sinds kort familie-abonnementen in de vorm van een 20-beurtenkaart. Elk gezinslid mag gebruikmaken van dit abonnement. Inwoners betalen hiervoor 65 euro, niet-inwoners 85 euro. Met een familie-abonnement kost een zwembeurt voor inwoners (volwassenen vanaf 16 jaar) nog 3,25 euro in plaats van 4 euro. Enkel wanneer je met meerdere gezinsleden komt zwemmen (minimum 2), kan je gebruikmaken van je familie-abonnement. Meer info: Vita Den Uyt, 014 39 19 30, mol@vitagroep.be, www.vita-denuyt.be


Laat asbestplaten thuis ophalen door IOK en profiteer van goedkoper tarief! Inwoners kunnen voortaan asbestplaten thuis aan een goedkoper tarief laten ophalen door iok Afvalbeheer. Het gemeentebestuur, iok Afvalbeheer en ovam maken op die manier werk van een versnelde afbouw van asbest. Een primeur in Vlaanderen, want onze regio is de eerste die hiervoor subsidies krijgt van ovam. Profiteer van dit aanbod, want de aanwezigheid van asbest in en rond je woning houdt gezondheidsrisico’s in. Decennialang werd asbest gebruikt in allerhande bouw- en materiaaltoepassingen. Bijna 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen kunnen nog asbest bevatten. Ook in onze gemeente zijn er nog heel wat gebouwen waarvan de daken en gevels uit asbestcementleien of –golfplaten bestaan. Omdat asbestmaterialen met de jaren minder veilig worden, keurde de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 een versneld afbouwbeleid goed. Met het actieplan ‘Asbestafbouw’ worden eigenaars ondersteund om asbest in gebouwen sneller op te sporen en te verwijderen.

Hoe werkt het?

iok Afvalbeheer levert de plaatzak(ken) of een container en persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig het asbesthoudend materiaal te ontmantelen. Je ontvangt ook een brochure met tips om het asbest veilig te verwijderen en jezelf en je gezin te beschermen. Je zorgt zelf voor het verwijderen van het hechtgebonden asbest en bergt het op in de plaatzak of container. Daarna maak je een afspraak en haalt IOK Afvalbeheer de asbesthoudende materialen thuis bij je op. Maximaal aantal

nieuws

Plaatzak of container bestellen?

Bel naar 014 56 27 75 Mail naar afvalbeheer@iok.be Via het e-loket op www.iok.be/asbest Kleine hoeveelheden asbest, gratis naar het recyclagepark Via het recyclagepark kan je ook kleinere hoeveelheden asbest gratis afleveren. Per gezin en per jaar is dit 200 kg hechtgebonden asbest (golfplaten, leien …).

Zelf asbestcement golfplaten verwijderen

Controleer eerst of je het asbest zelf mag verwijderen, beantwoord volgende vragen: Ik kan het materiaal verwijderen zonder het te breken. Ik kan het materiaal los schroeven met een traag draaiende schroefmachine. Het materiaal lijkt nog in goede staat. Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te brengen. Ik weet waaraan ik begin. Is het antwoord op al die vragen ja? Dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In andere gevallen neem je contact op met een erkend aannemer. Meer info op www.iok.be/asbest. Meer info: IOK Afvalbeheer, 014 56 27 75, afvalbeheer@iok.be, www.iok.be/asbest

Inhoud

Plaatzakken

6

In 1 plaatzak passen maximaal 13 platen van +/- 400 kg = 30 m²

Container

2

Vanaf 180 m² (+/- 80 platen, +/- 2.400 kg) krijg je een container

Wat kost het?

In volgende tarieven zijn plaatsing en ophaling inbegrepen. De prijzen zijn tot 80% goedkoper! Prijs

Inbegrepen materiaal

Plaatzakken normale prijs €80

€30/zak vanaf 2de €20/ zak

2 sets PBM’s* infobrochure

Container normale prijs €930

€170/container

Containerbag 2 sets PBM’s* infobrochure

Extra PBM set

€7

Een stofmasker type P3, een tyvec overall en handschoenen

*pbm’s zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Een set van handschoenen. 17


nieuws Zorgbehoevend? Informeer dan of Omgevingspas Sunparks je recht hebt op premies of toelagen Het gemeentebestuur kent ook dit jaar premies toe aan zorgbehoevende inwoners. Ontving je vorig jaar een toelage? Dan moet je niets doen. Ontving je nooit eerder een premie? Informeer dan waar je recht op hebt. Neem contact op met de dienst seniorenplus op het nummer 014 33 16 00 of ga langs – Jakob Smitslaan 28 – van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur. Op donderdag kan je er ook terecht van 16 tot 18 uur. Over welke premies gaat het?

Wie?

De omgevingspas van Sunparks is enkel voor inwoners uit de gemeente Mol. Deze pas biedt tal van leuke voordelen en kortingen bij Sunparks Kempense Meren.

Wat?

Voordelen van de omgevingspas: Parking is altijd gratis 25% korting op alle sportfaciliteiten (badminton, squash, tafelMantelzorgpremie, premie voor thuisverzorging hulpbehoetennis, minigolf & bowling) vende ouderen €2,50 korting op de toegangsprijs van de sauna Zorgbehoevende ouderen (65 plus) die thuis verblijven ont- 10% korting op Wellness behandelingen of pakketten vangen een financiële tegemoetkoming ter ondersteuning van Wanneer? de thuiszorg. De premie bedraagt 60 euro per maand met een Laagseizoen Hoogseizoen (zaterdag, zondag, maximum van 7 maanden (420 euro). Bij voorkeur aanvragen feestdagen & vakanties) vanaf augustus, dan zijn de 7 maanden verstreken. Bijkomende voorwaarden: Laagseizoen • Je hebt recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoeven- Dagtarief den (130 euro ‘mantelzorg’) vanuit de zorgkas. Volwassene €8,00 €5,00 • Je geniet het statuut verhoogde tegemoetkoming vanuit Kind (3-12 jaar) het ziekenfonds. • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid. (Je bezit een medisch attest van minimum 12 punten, uitgekeerd door Hoogseizoen (zaterdag, zondag, feestdagen & vakanties) de fod sociale zekerheid.) Dagtarief Avondtarief (vanaf 17u) Volwassene €10,00 €8,00 Sondevoeding, dialyse, incontinentie of stoma, premie €8,00 €5,00 Stoma- of nierdialysepatiënten, mensen met chronische in- Kind (3-12 jaar) continentie of personen die afhankelijk zijn van sondevoeding ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming van 75 euro Hoe? naar aanleiding van de verhoogde afvalfactuur. Vanaf de tweede Tot 30 september 2019 is het aanvragen van een omgevingspas aanvraag gaan wij na of je het jaar voordien 100 kg restafval mee- GRATIS. Na deze periode betaal je €2,00 administratiekosten per jaar. Om de omgevingspas aan te vragen, moet je volgende gaf of 26 keer afval deponeerde in een gezamenlijke container. gegevens meenemen.

Sociaal pedagogische toelage

Een toelage voor gezinnen met bijkomende zorgen voor hun kind. Afhankelijk van je inkomen krijg je de gewone premie (100 euro voor schoolgaand kind, 125 euro voor een kind dat niet naar school gaat) of de dubbele premie. Je kind is jonger dan 21 jaar en heeft een erkende handicap (attest handicap + 66% of 4 punten in de eerste pijler of 6 punten in totaal).

• • • • • •

Voornaam en naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Pasfoto, op de achterzijde de naam noteren Legitimatiebewijs met daarop uw gemeente

Aanvraag van de omgevingspas kan ook online. Hiervoor moet je de flyer van de omgevingspas downloaden en je gegevens Mensen met een beperkte financiële draagkracht krijgen het hierop invullen. Nadien kan je het bezorgen bij de receptie vast recht (maximum 24 euro) teruggestort op hun afvalre- met een recente pasfoto of per mail versturen naar receptie. kening van Diftar. Je komt in aanmerking als je één van onder- spkm@groupepvcp.com. De omgevingspas wordt klaargestaande tegemoetkomingen ontvangt: maakt terwijl jij zwemt! • Een tussenkomst vanuit FOD sociale zekerheid (een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming). • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vanuit de zorgkas (vroeger noemde dit tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). • Een leefloon. • Een inkomensgarantie voor ouderen.

Toelage verwerkingskost huishoudelijk afval

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be 18


varia

Infobalie Ten Hove

Moppen en grappen

Op site Ten Hove in de Jakob Smitslaan vind je vanaf juni één informatie- en onthaalbalie voor alle diensten. Het onthaal sociale dienst sluit, waarna het volledige onthaal van de site wordt aangestuurd vanuit gebouw Ten Hove aan de ingang van het lokaal dienstencentrum. De toegang tot het Sociaal huis verplaatsen we naar de zijde van de Werkwinkel. Wie voor het eerst komt en geen afspraak heeft, meldt zich eerst aan de balie van Ten Hove. Wie een afspraak heeft, kan plaatsnemen in één van de wachtruimtes.

Een man komt een politiebureau binnen en zegt tegen de agent: ‘Ik heb begrepen dat de man die in ons huis heeft ingebroken, gearresteerd is. Ik wil graag even een woordje met hem spreken.’ De agent: ‘Ik begrijp dat u kwaad bent meneer, maar dat kan ik natuurlijk niet toelaten.’ ‘Nee nee, u begrijpt me verkeerd.’ zegt de man, ‘Ik wil alleen maar van hem weten hoe hij binnen is gekomen, zonder dat mijn vrouw wakker werd.’

Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. De infobalie van Ten Hove helpt je verder met vragen over alle Telkens als de man iets vroeg aan zijn vrouw, begon hij met diensten op de site. Je kan er elke werkdag terecht op volgende ‘schat’, lieveling’, ‘duifje’, ‘honnepon’ enzovoort ... De buren waopeningsuren: ren onder de indruk, want het echtpaar was al bijna 60 jaar geMaandag, dinsdag, woensdag en vrijdag trouwd. Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de buurvan 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur man tegen de man: “Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw na al Donderdag die jaren dat u getrouwd bent nog steeds koosnaampjes geeft.” van 9 tot 12 en van 13.30 tot 19 uur De oude man boog zijn hoofd. “Zwijg”, zegt de man, “ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen!”

Diensten in gebouw Sociaal huis

In het sociaal huis vind je volgende diensten: • Dienst onderwijs • Dienst buitenschoolse kinderopvang • Huis van het Kind Balen, Dessel, Mol en Retie • Dienst samenlevingsopbouw • Sociale dienst Deze diensten werken enkel op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de balie in Ten Hove. Dit kan persoonlijk aan de balie (Jakob Smitslaan 28), maar ook via het nummer 014 33 16 00. Via mail bereik je de balie op balie@gemeentemol.be. Wie een afspraak heeft, neemt plaats in wachtruimte 0 op gelijkvloers of wachtruimte 1 op de eerste verdieping. De medewerker waarmee je een afspraak hebt, haalt je daar af.

Diensten in gebouw Ten Hove

In gebouw Ten Hove vind je volgende diensten: • Dienst seniorenplus • Het woonzorgcentrum • Cafetaria en restaurant Op de dienst seniorenplus kan je elke werkdag terecht tijdens de vrije inloop van 9 tot 12 uur en op donderdagnamiddag tussen 16 en 18 uur. Elke andere namiddag werkt de dienst op afspraak.

Opladen budgetmeter

Het toestel voor het opladen van de budgetmeterkaarten zal door de verhuis voortaan te vinden zijn in de inkomhal van Ten Hove. Het toestel is elke werkdag bereikbaar tussen 8 en 16 uur. Enkel tijdens de kantooruren kan je hulp en informatie krijgen over het opladen.

Brievenbus verhuist ook naar Werkwinkel

Moet je documenten binnenbrengen voor de sociale dienst? Gebruik dan de brievenbus die aan de ingang van de Werkwinkel hangt. De brievenbus verplaatst dus ook naar de nieuwe ingang.

Bedankjes Bedankt aan de Scouts en Gidsen van Mol centrum om de kinderen van Ons Huis te laten proeven van hun jeugdbeweging. Bedankt aan de dames van Vrouw en Maatschappij (cd&v) voor de leuke en goed ruikende paaspakketten. Bedankt aan Marina Coomans en co voor de mooie doosjes met lekkere paaseitjes. Bedankt aan alle leerlingen, leerkrachten en directie van de lagere school Sint-Jan Berchmanscollege te Mol voor de gift. Bedankt aan de volleybal club van Beerse voor de 120 paasontbijten. Bedankt aan de vrijwilligers voor het ophalen en verdelen van deze lekkere ontbijten. Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk. Bedankt aan de Lions Mol Geel voor de cheque en de gezellige familiedag.

‘Het paasontbijt was toppie. Er waren croissants, sandwiches, boter, chocolade eitjes, hesp, kaas, … Het heeft heerlijk gesmaakt.’ –Vicky

19


Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’ Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

Colofon Redactie

Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne Drukkerij XOD Drukkerij, Balen Papier Cyclus Print Letter Tisa Sans Pro Arno Pro Oplage 200 stuks Vormgeving Chloë Janssens, Interview Isabelle Vanhoutte, & Fotografie Karlijne Geudens voor Henri Lejeune.com

Contactgegevens

Ons Huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 0473/ 85 48 12

Met steun van:

V.U. Gust van Dongen, Heistraat 43A, 2440 Geel 20

Welzijnsschakels

samen sterkt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.