Page 1

1 Örjan Hanson – Inmaculada Moreno Teva

Tekstbok Bokmål


E S PA Ñ A

La Coruña

Oviedo

Santiago de Compostela

Bilbao

León

Pamplona Burgos

Logroño

Zaragoza

Valladolid

Barcelona

Salamanca Madrid

(PORTUGAL)

MENORCA M A L LO R C A

Toledo Valencia

Palma IBIZA

Alicante Córdoba Jaén

Murcia

Sevilla Granada Málaga Cádiz

ISLAS CANARIAS

L A N Z A R OT E

TE N E R I F E

Santa Cruz

FUERTEVENTURA

Las Palmas GRAN CANARIA


Örjan Hanson • Inmaculada Moreno Teva

Tekstbok Bokmål

1


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2006 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. ¡Vale! 1–3 følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget spansk og er laget til bruk i grunnskolens ungdomstrinn. Svensk utgave: © 2004 Örjan Hanson, Inmaculada Moreno Teva og Bonnier Utbildning AB ISBN 91-622-5960-1 www.bonnierutbildning.se Illustrasjoner: Abbas/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 58, 84n, Enrique Algarra/IMS s. 59, 84ø, Annie Anderberg/Pressens Bild s. 33h, Bulls Presseservice/Disney s. 29øh, Corbis s. 46 (el tiburón), Elliott Erwitt/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 80nm, Everett Collection/IBL bildbyrå s. 29nv, Javier Garcia/Rex Features/IBL bildbyrå s. 16ø, Jean Gaumy/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 80m, Getty Images s. 32, 61øh, 61m, 61nv, 87øv, 87øh, Greatshots s. 87nv, Harry Gruyaert/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 80nv, øv, GVPress/Foodpix s. 68ø, 68n, 69n, GVPress/ Stock Food s. 69øv, 69øh, David Alan Harvey/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 80øh, øm, John Hicks/Pressens Bild s. 33m, Ingvar Kenne/ETC bild s. 85, Håkon Mosvold/Scanpix s. 16mv, Chad Johnston/Masterfile/IBL bildbyrå s. 29mh, Dave Joyner/Popperfoto/IBL bildbyrå s. 16nh, Javier Larrea/IMS s. 61nh, Juanjo Marton/Pressens Bild s. 33v, Miguel Angel Molina/Pressens Bild s. 61øv, Inge Morath/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 87 nh, PhotoDisc s. 46 (alle unntatt el tiburón), Popperfoto/IBL bildbyrå s. 86, Cesar Rangel/Pressens Bild s. 16mh, Eli Reed/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 33n, Roger-Viollet/ IBL bildbyrå s. 29øv, Tre fotografer/IBL bildbyrå s. 29nh, Donovan Wylie/Magnum Photos/IBL bildbyrå s. 80nh Omslagsdesign: RenessanseMedia Omslagsfoto: Pictor/IBL bildbyrå Tegninger: Martin Ehrling Bilderedaktør: Una Thoresen Dimola Forlagsredaktør: Danne Klingenberg Sats/ombrekking: Marit Hole/RenessanseMedia Trykking/innbinding: AIT Trykk Otta, 2008 Utgave 1 Opplag 3 ISBN 978-82-02-24132-2 www.cappelendamm.no http://vale.cappelen.no

2


Innhold

Ekstratekst

Emne

Grammatikk

KAPITTEL 1 1A: ¡Hola!Me llamo Felipe

1B: ¡Hola! Me llamo César

6–11 Å hilse på noen Presentasjoner Spansk–latinamerikansk Geografi

Noen spørreord

KAPITTEL 2 2A: ¿Cómo te llamas? 2B: ¿Te gusta el hiphop?

12–15 Snakke om seg selv Spørre andre Klokka

Tallene 1–12 UN og UNA

KAPITTEL 3 3A: Mi club favorito 3B: Los números

16–19 Snakke om farger Telle fra 13–49

Tallord Spørreord

KAPITTEL 4 La ropa

20–23 Snakke om klær Om hvor noe befinner seg

Adjektivbøyning EL og LA

KAPITTEL 5 ¿De dónde eres?

¿Quién es?¿Quieres saber más?

24–26 Snakke om hvor man kommer fra Geografi Landskapsord Lese om kjente personer

Verbet SER i entall LOS og LAS

28–29

KAPITTEL 6 Una carta

Side

30–31 Snakke om familien Om hvordan noe ser ut Å skrive brev

Adjektivbøyning

3


Emne Spansken i verden ¿Quieres saber más?

Grammatikk

32–33 Fakta om den spansktalende verden

KAPITTEL 7 ¡Feliz cumpleaños!

34–37 Snakke om når noen har fødselsdag Årstider og måneder

Genitiv

KAPITTEL 8 El tiempo libre

38–39 Om fritiden

AR-verb i entall

KAPITTEL 9 9A: En el colegio 9B: El día de Felipe

40–45 Mer om klokka Ukedagene Om skolen En sang

ER-verb i entall

KAPITTEL 10 10A: ¡Vamos al zoo!

46–49

10B: En el zoo

Snakke om hva noen gjør Ord for dyr

El mundo Maya ¿Quieres saber más?

Et brettspill med repetisjon

Presens av AR- og ER-verb i entall og flertall.

50–51

KAPITTEL 11 ¿Tenéis ganas de ir al cine?

52–55 Snakke om hva noen har Et kinobesøk En verbsang

Verbet TENER i entall og flertall.

KAPITTEL 12 Una clase de español

4

Side

56–57 Klasseromsuttrykk

Framtid (presens futurum) med IR+A


Emne

Grammatikk

Side

Presens av verbet IR Dos fiestas ¿Quieres saber más?

58–59

To fester i den spansktalende verden

KAPITTEL 13 13A: ¿Qué tiempo hace? 13B: En la playa

60–63 Om været Om årstidene Dialog på stranden

Repetisjon

KAPITTEL 14 14A: Algo de comer 14B: En el restaurante ¿Cómo comen los españoles? ¿Quieres saber más?

64–67 Ord for mat Bestille mat på restaurant Mat i Spania

Tallene 50–100 Presens av verbet SER

68–69

KAPITTEL 15 15A: ¡Me duele! 15B: En la farmacia

70 Navn på kroppsdeler Om hvor man har vondt På apotek

Presens av IR-verb ME DUELE ME DUELEN

KAPITTEL 16 16A: ¿Dónde estás? 16B: Carmela va a Madrid

74–79 Snakke om hvor noen er TENER QUE (å måtte) Om å måtte gjøre noe Om hvordan noen har det ESTAR i presens

KAPITTEL 17

80–83

En el estadio

Om forskjellige måter å reise på På en fotballstadion

Español para todos. ¿Quieres saber más?

En avis om den spansktalende verden

MINIGRAMMATIKK

Repetisjon

84–87 88–102

5


Antes de leer (før du leser) Hvor mange navn på byer, øyer, steder, fjell osv. kan du om Spania? Sitt sammen to og to og se hvor lang liste dere får UTEN Å SE PÅ KARTET!

Dette arbeider du med i kapittel 1: Grammatikk: Kommunikasjon: Noen spørreord Å presentere deg Å hilse på noen Litt spansk og latinamerikansk geografi

1A: ¡Hola!

Hola, me llamo Felipe. Tengo catorce años. Vivo en Madrid. Tengo un hermano.

Santiago de Compostela

Bilbao Pamplona

Barcelo

Madrid

M A L LO Valencia

Jaén Sevilla

Málaga

TAREAS (OPPGAVER) Arbeid sammen to og to. Les teksten. Fortell om dere selv på samme måte. For eksempel: me llamo Eva, tengo 13 años, vivo en Bergen, tengo un hermano. 6

Hola, me llamo Carmela. Tengo trece años. Vivo en Jaén. Tengo dos hermanos, un hermano y una hermana.


Me llamo Felipe

ona

TAREAS (OPPGAVER) Sitt sammen to og to. Se på kartet av Spania og spør hverandre på norsk hvor de forskjellige stedene er.

PALABRAS (GLOSER) Hola hei me llamo jeg heter tengo jeg er, jeg har catorce fjorten años år

OR C A

vivo jeg bor en i, på un hermano en bror

PALABRAS (GLOSER) trece tretten Jaén en by i Sør-Spania dos to hermanos søsken, brødre y og una en, et hermana søster

ISLAS CANARIAS T E NE R I F E

GRAN CANARIA

7


¡Hola! Me llamo Felipe.

– ¿Cómo se llama la capital de España? – Se llama Madrid. – ¿Dónde está Barcelona? – Está en la costa.

PALABRAS (GLOSER) ¿cómo? hva? se llama den heter la capital de España Spanias hovedstad ¿dónde? hvor? está det er, det ligger la costa kysten ¿qué tal? hvordan går det? muy veldig bien bra tú du gracias takk

8


TAREAS (OPPGAVER) Sitt sammen to og to med ryggen mot hverandre. Lat som om dere ringer til hverandre. Bruk dialogen under som eksempel.

FAKTA Når vi i Norge skal ringe til Spania, må vi først taste 0034. 34 er landskoden til Spania. Deretter taster du retningsnummeret til området i Spania, og til slutt legger du til telefonnummeret. For eksempel: 0034612881901 Skal du ringe fra Spania til Norge, må du taste 0047 foran telefonnummeret.

– Hola Carmela. ¿Qué tal? – Muy bien. ¿Y tú? – Bien, gracias

9


1B: ¡Hola! Me llamo

César

– Hola, me llamo Alejandra. Vivo en Buenos Aires y tengo catorce años. Tengo una hermana.

MÉXICO Ciudad de México

La Habana

CUBA REPÚBLICA G UAT E M A L A

HONDURAS

EL SALVADOR

N I C A R AG UA

Santo D O M I N I C A N A Domingo Caracas

CO S TA R I C A PANAMÁ

– Hola, me llamo César. Tengo catorce años. Vivo en Santiago. Tengo dos hermanos, un hermano y una hermana.

VENEZUELA Bogotá

COLOMBIA Quito

ECUADOR PERÚ

Lima

(BRASIL) La Paz

BOLIVIA PAR AG UAY CHILE

Asunción

ARGENTINA Buenos Aires

URUGUAY Montevideo

Santiago

TAREAS (OPPGAVER) Se på kartet av Latin-Amerika. I hvor mange land snakker de spansk? Vet du hvilket språk de snakker i Brasil?

10


PALABRAS (GLOSER) buenos días god morgen, god dag señor herre es den/det er buenas tardes god ettermiddag buenas noches god kveld/natt

FAKTA Man hilser på forskjellig måte avhengig av hvor mye klokka er.

– Buenos días, señor. – Buenos días, César. – ¿Dónde está Santiago? – Está en Chile. Es la capital. – ¿Cómo se llama la capital de Colombia? – Se llama Bogotá.

morgen/ formiddag

ettermiddag/ tidlig kveld

kveld/natt

Buenos días 06–12

Buenas tardes 12–20

Buenas noches 20–06

Har jeg nå lært: – Å presentere meg?

TAREAS (OPPGAVER) Arbeid to og to. Se på kartet og still hverandre spørsmål om Latin-Amerika. Bruk dialogen ovenfor som eksempel.

– Å hilse på andre? – Litt om spansk og latinamerikansk geografi? – Noen spørreord? Finn ut hva du har lært. Be så læreren om et vurderingsark.

11


Antes de leer (før du leser) Hva slags musikk liker du best? Fortell sidemannen om det.

Dette arbeider du med i kapittel 2: Kommunikasjon: Å snakke om deg selv Å spørre andre Å spørre om hvor mye klokka er

Grammatikk: Tallene 1–12 UN og UNA

2A: ¿Cómo

te llamas?

– ¿Cómo te llamas? – Me llamo Gloria. – ¿Dónde vives? – Vivo en Barcelona.

– ¿Te gusta la música rock?

TAREAS (OPPGAVER) PALABRAS te llamas du heter, heter du vives du bor te gusta du liker música musikk

12

Lær deg rappen utenat. Prøv å «rappe» den skikkelig for sidemannen. Les dialogene, prøv å føre en liknende samtale med en medelev. Still gjerne spørsmål om klokka også!


– ¿Tienes animales? – Sí, tengo un perro.

uno

siete

dos

tres

cuatro cinco

ocho

nueve

diez

seis

once

doce

TAREAS (OPPGAVER) Kan dere tallene nå? Sjekk hverandre!

¿Qué hora es?

Son las tres – No, me gusta el hiphop. Son las once

Son las siete

PALABRAS no nei me gusta jeg liker

UN RAP: EN RAPP ¿Cómo te llamas, cómo te llamas? Hva heter du, hva heter du? ¿Cuántos años tienes tú? Hvor gammel er du? ¿Tienes hermanos, tienes hermanos? Har du søsken, har du søsken? ¿Dónde, dónde vives tú? Hvor, hvor bor du?

tienes du har, har du? animales dyr sí ja tengo jeg har perro hund ¿qué? hva? hora klokka ¿qué hora es? hva er klokka? son las den er

13


2B:¿Te gusta

el hiphop?

Marcela har begynt på ny skole. Det er første dagen og hun begynner å prate med en jente i skolegården. MARCELA LAURA MARCELA

5

LAURA

MARCELA

LAURA 10 MARCELA LAURA MARCELA LAURA 15

MARCELA LAURA MARCELA LAURA

14

Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo Laura. ¿Y tú? Me llamo Marcela. ¿Cuántos años tienes? Tengo catorce años. Y tú, ¿cuántos años tienes? Tengo catorce años también. ¿Tienes hermanos? Sí, dos. Un hermano y una hermana. ¿Y tú? No, no tengo hermanos. ¿Tienes animales? Sí, un perro. ¿Y tú? No, pero mi hermano tiene un gato. ¿Te gusta el hiphop? Sí, me gusta mucho. Bueno, adiós. Hasta luego.


TAREAS (OPPGAVER) Lær deg dialogen, prøv å finne ut hva «din» musikk heter på spansk. Gå rundt i gruppa og før en liknende dialog med minst tre personer.

PALABRAS ¿cuántos años tienes? hvor mange år er du?/ hvor gammel er du? también også no nei, ikke no, no tengo nei, jeg har ikke pero men mi min tiene han/hun har gato katt mucho mye bueno ok adíos adjø, ha det hasta luego vi ses

Har jeg nå lært: – Å snakke om meg selv? – Å spørre andre? – Å spørre om hvor mye klokka er? – Forskjellen på UN og UNA? Finn ut hva du har lært. Be så læreren om et vurderingsark.

15


Antes de leer (før du leser) Kan du navnet på noen spanske fotballklubber?

Dette arbeider du med i kapittel 3: Kommunikasjon: Hvordan du sier hvilken farge noe har Telle fra 13–49

3A: Blanco

Mi club favorito

Lila

David Beckham, Real Madrid

Blanco

Azul

Rojo

Isabell Herlovsen, Kolbotn IL

Gris 16

Marrón

Rosado/Rosa

Sofía Velázquez, FC Vale

Azul

Luis Enrique, FC Barcelona

Negro

Blanco

Rojo

Verde

Duilio Davino, México

Grammatikk: Tallord Spørreord


PALABRAS mi club favorito min favorittklubb blanco hvit lila lilla amarillo gul azul blå rojo rød negro svart marrón brun gris grå rosado rosa verde grønn

– ¿Tienes algún club favorito? – Sí, claro, el Real Madrid. ¿Y tú? ¿Tienes algún club favorito también? – Sí, mi club favorito es el Valencia, pero me gusta el Real Madrid también.

Lytt til sangen, syng med! ¿QUÉ COLOR TE GUSTA MÁS? HVILKEN FARGE LIKER DU BEST?

Melodi: Bjørnen sover Amarillo Negro, blanco Verde y azul Rojo y rosado Gris y verde claro ¿Cuál te gusta, cuál te gusta, cuál te gusta más? ¡Marrón!

Gul Svart, hvit Grønn og blå Rød og rosa Grå og lysegrønn Hvilken liker du Hvilken liker du Hvilken liker du best? Brun!

TAREAS (OPPGAVER) Spør hverandre om favorittklubben. Se på dialogen, bruk den som mønster. Prøv å finne fargene fra teksten på dine medelever, pek og si for eksempel: es rojo, es azul osv.

PALABRAS algún noen favorito favoritt el Valencia spansk fotballklubb el Real Madrid spansk fotballklubb

1717


3B: Los números 13 trece 14 catorce 15 quince 16 dieciséis 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve

– ¿Qué color tiene el número veintitrés? – Verde.

20 veinte 21 veintiuno 22 veintidós 23 veintitrés 24 veinticuatro 25 veinticinco 26 veintiséis 27 veintisiete 28 veintiocho 29 veintinueve

TAREAS (OPPGAVER) Still flere spørsmål som det i snakkeboblen! Hvor mange elever er det i klassen? Tell høyt i kor!

18


TAREAS (OPPGAVER)

PALABRAS

Hør hverandre i tallene. Hvem er best? Skriv poeng!

¿qué color? hvilken farge? el número nummer

30 treinta 31 treinta y uno 32 treinta y dos 33 treinta y tres 34 treinta y cuatro 35 treinta y cinco 36 treinta y seis 37 treinta y siete 38 treinta y ocho 39 treinta y nueve 40 cuarenta 41 cuarenta y uno 42 cuarenta y dos 43 cuarenta y tres 44 cuarenta y cuatro 45 cuarenta y cinco 46 cuarenta y seis 47 cuarenta y siete 48 cuarenta y ocho 49 cuarenta y nueve Har jeg nå lært: – Å synge en ny sang? – Å telle fra 13–49? – Å formulere spørsmål på nye måter? – Å snakke litt om fotball? Finn ut hva du har lært. Be læreren om vurderingsark.

19


Antes de leer Kan du noen ord for forskjellige klær på et annet språk, for eksempel engelsk?

4: La ropa

Dette arbeider du med i kapittel 4: Kommunikasjon: Ord for klær Hvordan man sier hvilken farge noe har Ord for: til venstre, til høyre og i midten

Grammatikk: Adjektivbøyning EL og LA

—¿Te gusta la falda negra? —No, no me gusta, pero me gusta la falda amarilla.

un suéter verde

Fra og med dette kapitlet står bestemt artikkel i parentes etter alle substantiv. Adjektivene står i hankjønnsform, med hunkjønnsformens endelse etter.

una camisa roja

PALABRAS ropa(la) klær negro,-a svart blanco,-a hvit suéter(el) genser camisa(la) skjorte

una gorra amarilla

chaqueta(la) jakke pantalones(los) bukser unos et par, noen zapato(el) sko gorra(la) caps blusa(la) bluse falda(la) skjørt no, no me gusta nei, jeg liker den ikke

20

unos zapatos marrones


TAREAS (OPPGAVER) Prat med sidemannen, snakk om alt på tegningen. For eksempel ¿Te gusta la blusa blanca? Sí, me gusta/no, no me gusta. Prøv så å snakke om det dere har på dere.

una chaqueta gris

unos pantalones azules una blusa blanca

una falda negra

21


La ropa ¿Quieres saber más? VIL DU VITE MER?

una camiseta de tirantes undertrøye unos vaqueros jeans una minifalda miniskjørt unos pantalones cortos shorts un top en topp unas gafas de sol solbriller unas zapatillas joggesko un bañador badedrakt

PALABRAS a la izquierda til venstre llevar å ha på seg en el centro i midten bolso(el) veske a la derecha til høyre bicicleta(la) sykkel

Alejandro está a la izquierda. Lleva una camisa azul, unos pantalones negros y unos zapatos marrones. Mari Carmen está en el centro. Lleva una blusa roja, una falda lila y unos zapatos negros y un bolso marrón. Manuel está a la derecha. Lleva un suéter gris, unos pantalones blancos y unos zapatos marrones. Tiene una bicicleta roja.

22


TAREAS (OPPGAVER) Sitt sammen to og to: Den ene spør: ¿Dónde está Alejandro? Den andre leser svaret fra teksten. Så spør du: ¿Qué lleva Alejandro? Sidemannen leser svaret fra teksten. Gå gjennom hele teksten på denne måten. Bytt så «roller» slik at begge får lest alt minst en gang! Hvor mange spørreord har du lært nå? Se om du kan finne minst fire forskjellige spørreord fra kapittel 1, 2 og 3.

Har jeg nå lært: – Nye ord for klær? – Å si hvilken farge noe har? – Å si hva høyre, venstre og i midten heter? – Å bøye adjektivet riktig? – Å kunne bruke EL og LA? Finn ut hva du har lært. Be så læreren om vurderingsark.

23

Vale 1 Tekstbok  

Vale 1 Tekstbok

Vale 1 Tekstbok  

Vale 1 Tekstbok