Page 1

Matematikkverk for barnetrinnet

• • • •

Følger revidert læreplan av 2013 1. til 4. trinn ferdig 2013 5. til 7. trinn ferdig 2013/2014 Nytt digitalt kartleggingsverktøy fra og med 2013/2014


Tusen millioner 1-4 mestring og regneglede

Revisjonen av Tusen Tusen millioner 1-4 blir fullført høsten 2013. Læreverket har blitt grundig bearbeidet og er tilpasset justert læreplan av 2013. Bøkene har fått større format, nytt design og nye illustrasjoner. Men først og fremst er lærestoffet og oppgavetypene revidert for å oppnå så høy grad av mestring og regneglede som mulig. For læreren er det utviklet helt nye lærerveiledninger med fullstendige undervisningsforslag til alle sidene i elevbøkene.

FORFATTERNE Anne-Lise Gjerdrum er lærebokforfatter på heltid i matematikk og norsk for grunnskolen. Hun har gitt ut en rekke barnebøker med vekt på innlæring av bokstaver og tall for begynneropplæringen. Deltok i læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet i 2006. Elisabet W. Kristiansen er allmennlærer, med mange års erfaring fra matematikkundervisning ved Slattum skole i Nittedal. Espen Skovdahl har bakgrunn som allmennlærer i grunnskolen og som redaktør i matematikk for læreverkene Tusen millioner 1-7 og Faktor 8-10.

Illustrasjoner Illustrasjonene er laget av Anne Holt (illustratør av Karsten og Petra) og John Thoresen.

2


Tusen millioner 1-4 tilrettelagt for differensiering

Tusen millioner 1-4 tar barna med inn i matematikkens verden gjennom eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeid på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Ny bok, Jeg regner nøtter, for elever som trenger ekstra utfordringer!

Trykte komponenter • Grunnbok A og B • Oppgavebok (både engangsbok og flergangsbok på 4. trinn) • Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) • Oppgavekort (2. til 4. trinn) • Lærerens bok A og B Digitale ressurser • Regnehuset med eget lærerrom • Regneskipet • Digital kartlegger med kapittelprøver og halvårsprøver • Digitale tavlebøker til alle grunnbøkene Tilleggsmateriell • • • • •

Tellevers om Tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallinjer Regneperler

3


Tusen millioner 1-4 gjør undervisningen enklere

Grunnbøkene har tydelige instruksjoner og utprøvde oppgavetyper - og de nye lærerveiledningene inneholder faksimiler av alle sidene i grunnbøkene med fullstendige undervisningsforslag til hver side. Grunnbok A og B • Beskrivelse av mål • Prøv deg selv til hvert kapittel • Repetisjon • Ekstraoppgaver Lærerens bok A og B • Faksimiler av sidene i grunnbøkene • Metodiske forklaringer • Aktiviteter • Henvisning til digitale ressurser • Sanger og fortellinger • Kopieringsoriginaler • Vurdering av måloppnåelse

4


Elevene velger bok og kapittel i Regnehuset

Øv hoderegning med Tusen millioner Regnemester

Tusen millioner 1-4 rike digitale ressurser

De nye nettsidene til Tusen millioner 1-4 har komplette sett med øvingsoppgaver til alle kapitler og emner i grunnbøkene. Her øver elevene også hoderegning til hvert kapittel gjennom morsomme spill. Regneskipet er tilgjengelig for nettbrett fra og med høsten 2013!

Gjennom elevlisensen får elevene tilgang til: • Regnehuset med kapitteloppgaver og hoderegning • Regneskipet med emneoppgaver • Digital kartlegger med kapittelprøver og halvårsprøver Gjennom lærerlisensen får læreren tilgang til: • Ressurser for interaktiv tavle • Samarbeidsoppgaver • Sanger • Kopieringsoriginaler • Kapittelprøver • Halvårsprøver • Kompetansemålprøver til 2. og 4. trinn • Digitale tavlebøker til alle grunnbøkene • Digital kartlegger med full integrasjon mot VOKAL

5


Tusen millioner 5-7 solide begreper

Tusen millioner 5-7 er rikt illustrert med eksempler og oppgaver fra elevenes hverdag. Læreverket har trygg progresjon, utprøvde oppgavetyper og bygger på samtale og refleksjon. Fra og med 2013 har alle grunnbøkene fått alternative utgaver (engangsbøker) for elever som trenger enklere og mer tilpasset lærestoff.

FORFATTERNE Anne Rasch Halvorsen er høgskolelektor i matematikk ved institutt for lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark. Oddvar Aasen er lærer ved Flatåsen skole i Trondheim. Toril Eskeland Rangnes er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Alle tre forfatterne har lang erfaring fra undervisning i matematikk i grunnskolen og i lærerutdanningen.

Illustrasjoner Illustrasjonene er laget av Bjørn Eidsvik og Gunnar Bøen.

6


Nytt

nettsted ferdig 2013

Tusen millioner 5-7 tilrettelagt for differensiering

Tusen millioner 5-7 egner seg for tilpasset opplæring gjennom en tydelig struktur og bred komponentløsning. Både grunnbøkene og oppgavebøkene har oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Trykte komponenter • Grunnbok A og B • Alternativ grunnbok A og B (engangsbøker) • Oppgavebok • Lærerens bok Digitale ressurser • Regneplaneten med eget lærerrom • Digital kartlegger med kapittelprøver og halvårsprøver • Digitale tavlebøker til alle grunnbøkene

7


Nye

alternative grunnbøker ferdig 2013! Alle nye emner åpner med refleksjon.

Tusen millioner 5-7 alternative grunnbøker

De alternative grunnbøkene inneholder det samme lærestoffet som de ordinære grunnbøkene, men i forkortet og forenklet form. Hvert kapittel har repetisjonsoppgaver til slutt der alt lærestoffet repeteres fortløpende. Alternativ grunnbok A og B • Engangsbøker for direkte utfylling • Forenklet lærestoff • Enklere oppgaver • Refleksjon som i de ordinære grunnbøkene • Kan jeg? • Litt av hvert (repetisjonsoppgaver)

8


Elevene velger bok og kapittel på Regneplaneten

Tusen millioner 5-7

trening av grunnleggende ferdigheter

La elevene øve sammenhenger mellom regneartene i det nye Matellittspillet!

Nettstedet til Tusen millioner 5-7 har fått et nytt spill, Matellittspillet, der elevene trener grunnleggende ferdigheter og sammenhenger mellom regneartene. Spillet inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader til alle aktuelle kapitler. Gjennom elevlisensen får elevene tilgang til: • Kapitteloppgaver • Matellittspillet • Digital kartlegger med kapittelprøver og halvårsprøver Gjennom lærerlisensen får lærerne tilgang til: • Ressurser for interaktiv tavle • Samarbeidsoppgaver • Kopieringsoriginaler • Kapittelprøver (alternative prøver for utfylling) • Halvårsprøver (alternative prøver for utfylling) • Kompetansemålprøve 7. trinn • Digitale tavlebøker til alle grunnbøkene • Digital kartlegger med full integrasjon mot VOKAL

9


Tavlebøkene velges fra bokhylla på nettstedet.

Tusen millioner 1-7

digitale tavlebøker til alle grunnbøker Læreren finner digitale versjoner av alle grunnbøkene, tavlebøker, på nettstedet til Tusen millioner 1-7. Tavlebøkene egner seg for bruk på interaktiv tavle og undervisning i grupper eller full klasse. Alle lenker læreren legger til tavleboka, og alt som blir skrevet i den, blir lagret. Tavlebøkene inneholder: • Animasjoner • Metodiske tips • Lenker til aktuelle nettsteder • Skrivefunksjoner • Forstørring • Sanger Tavlebøkene gir læreren mulighet til å: • legge til og lagre egne lenker • skrive inn og lagre kommentarer • vise film • spille av lyd

10

7


Nytt digitalt

kartleggingsverktøy fra og med 2013/2014

Tusen millioner 1-7 Kartleggingsverktøyet inneholder over 50 maler og har stor variasjon i oppgavetyper.

digital kartlegging

Vårt nye kartleggingsverktøy lanseres høsten 2013 og vil være ferdig 2013/2014. Verktøyet inneholder både kapittelprøver og halvårsprøver – og gir henvisning til videre arbeid på grunnlag av elevenes resultater. Alle oppgaver har støtte i visuelle konkreter. Det digitale kartleggingsverktøyet inneholder: • Kapittelprøver • Halvårsprøver • Visuell støtte til oppgaveløsingen • Resultater i forhold til delmål • Henvisning til videre arbeid • Lagring av resultater • Grafisk visning av resultater på både elevnivå og klassenivå • Full integrasjon mot VOKAL

117


TITTEL

BOKMÅL

PRIS

TITTEL

Tellevers om tusen ting

978-82-02-36255-3

211,-

5. trinn

978-82-02-25183-3

316,-*

NYNORSK

Tusen millioner 5A Grunnbok

1.-4. trinn Tusen millioner 1-4 Cd 1. trinn

BOKMÅL

NYNORSK

PRIS

978-82-02-41304-0

978-82-02-41305-7

198,-

Tusen millioner 5A Alternativ grunnbok (e) 978-82-02-41307-1

978-82-02-41306-4

198,-

Tusen millioner 5B Grunnbok

978-82-02-41311-8

978-82-02-41309-5

198,-

Tusen millioner 1A Grunnbok (e)

978-82-02-32932-7

978-82-02-34404-7

110,-

Tusen millioner 5B Alternativ grunnbok (e) 978-82-02-41312-5

978-82-02-41310-1

198,-

Tusen millioner 1B Grunnbok (e)

978-82-02-34408-5

978-82-02-34409-2

110,-

Tusen millioner 5 Oppgavebok

978-82-02-41314-9

978-82-02-41313-2

162,-

Tusen millioner 1 Oppgavebok (e)

978-82-02-34407-8

978-82-02-34410-8

93,-

Tusen millioner 5 Fasit

978-82-02-41308-8

felles

135,-

Tusen millioner 1A Lærerens bok

978-82-02-34405-4

felles

162,-

Tusen millioner 5 Fasit Alternativ grunnbok 978-82-02-41316-3

felles

135,-

Tusen millioner 1B Lærerens bok

978-82-02-34406-1

felles

162,-

Tusen millioner 5 Lærerens bok

978-82-02-41315-6

felles

525,-

2. trinn

6. trinn

Tusen millioner 2A Grunnbok (e)

978-82-02-34413-9

978-82-02-34414-6

172,-

Tusen millioner 6A Grunnbok

978-82-02-41317-0

978-82-02-41318-7

198,-

Tusen millioner 2B Grunnbok (e)

978-82-02-34415-3

978-82-02-34416-0

172,-

Tusen millioner 6A Alternativ grunnbok (e) 978-82-02-41327-9

978-82-02-41319-4

198,-

Tusen millioner 2 Oppgavebok (e)

978-82-02-34417-7

978-82-02-34418-4

128,-

Tusen millioner 6B Grunnbok

978-82-02-41329-3

978-82-02-41320-0

198,-

Tusen millioner 2 Jeg regner nøtter (e)

978-82-02-34419-1

978-82-02-34420-7

87,-

Tusen millioner 6B Alternativ grunnbok (e) 978-82-02-41328-6

978-82-02-41321-7

198,-

Tusen millioner 2A Lærerens bok

978-82-02-34411-5

felles

184,-

Tusen millioner 6 Oppgavebok

978-82-02-41326-2

978-82-02-41322-4

162,-

Tusen millioner 2B Lærerens bok

978-82-02-34412-2

felles

184,-

Tusen millioner 6 Fasit

978-82-02-41323-1

felles

135,-

Tusen millioner 2 Oppgavekort (2006)

978-82-02-25189-5

525,-*

Tusen millioner 6 Fasit Alternativ grunnbok 978-82-02-41324-8

felles

135,-

Tusen millioner 6 Lærerens bok

978-82-02-41325-5

felles

525,-

3. trinn Tusen millioner 3A Grunnbok (e)

978-82-02-38619-1

978-82-02-38670-2

172,-

7. trinn

Tusen millioner 3B Grunnbok (e)

978-82-02-38673-3

978-82-02-38674-0

172,-

Tusen millioner 7A Grunnbok

978-82-02-41340-8

978-82-02-41332-3

197,-

Tusen millioner 3 Oppgavebok (e)

978-82-02-38675-7

978-82-02-38676-4

128,-

Tusen millioner 7A Alternativ grunnbok (e) 978-82-02-41339-2

978-82-02-41331-6

190,-

Tusen millioner 3 Jeg regner nøtter (e)

978-82-02-38677-1

978-82-02-38678-8

84,-

Tusen millioner 7B Grunnbok

978-82-02-41342-2

978-82-02-41334-7

197,-

Tusen millioner 3A Lærerens bok

978-82-02-38682-5

felles

184,-

Tusen millioner 7B Alternativ grunnbok (e) 978-82-02-41341-5

978-82-02-41333-0

190,-

Tusen millioner 3B Lærerens bok

978-82-02-38679-5

felles

184,-

Tusen millioner 7 Oppgavebok

978-82-02-41338-5

978-82-02-41330-9

164,-

Tusen millioner 3 Oppgavekort (2006)

978-82-02-25201-4

525,-*

Tusen millioner 7 Fasit

978-82-02-41335-4

felles

133,-

Tusen millioner 7 Fasit Alternativ grunnbok 978-82-02-41336-1

felles

133,-

978-82-02-41337-8

felles

509,-

4. trinn Tusen millioner 4A Grunnbok (e)

978-82-02-40555-7

978-82-02-40556-4

172,-

Tusen millioner 7 Lærerens bok

Tusen millioner 4B Grunnbok (e)

978-82-02-40565-6

978-82-02-40566-3

172,-

Tusen millioner 5-7 Digital

Tusen millioner 4 Oppgavebok

978-82-02-40560-1

978-82-02-40561-8

128,-

Tusen millioner 5-7 Digital (lærerlisens)

Bestilles på cdu.no**

felles

0,-

Tusen millioner 4 Oppgavebok (e)

978-82-02-42887-7

978-82-02-42888-4

128,-

Tusen millioner 5-7 Digital (elevlisens)

Bestilles på cdu.no**

felles

0,-

Tusen millioner 4 Jeg regner nøtter (e)

978-82-02-40577-9

978-82-02-40578-6

84,-

Tusen millioner 4A Lærerens bok

978-82-02-40557-1

felles

184,-

Tusen millioner 4B Lærerens bok

978-82-02-40567-0

felles

184,-

Tusen millioner 4 Oppgavekort (2006)

978-82-02-25708-3

525,-*

Tusen millioner 1-4 Digital Tusen millioner 1-4 Digital (lærerlisens)

Bestilles på cdu.no**

felles

0,-

Tusen millioner 1-4 Digital (elevlisens)

Bestilles på cdu.no**

felles

0,-

Tallbilder

978-82-02-26418-5

felles

107,-*

Tallinjer poser à 5 stk.

978-82-02-19449-9

felles

417,-*

Regneperler poser à 60 stk.

978-82-02-27302-6

felles

Tilleggsmateriell

107,-* * Inkl. mva.

Cappelen Damm grunnskole www.cdu.no grunnskole@cappelendamm.no

** Lisensen gjelder for èn lærer/elev i ett skoleår.

Prisene gjelder til og med 31.12.13. Vi tar forbehold om prisendringer og trykkfeil.

ISBN 978-82-02-42868-6

Tusen millioner - i takt med tiden

Tusenmill br 12s(28x21)web low