Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner

Tusen millioner 1–4

Læreverket består av: Grunnbok A og B Oppgavebok Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) Oppgavekort (2. til 4. trinn) Lærerens bok A og B Fasit til oppgavebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Tellevers om tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallstråler Regneperler

eg

ner n

3

ter øt

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

tar barna med inn i matematikkens verden med eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeide på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Læreverket egner seg godt for veiledet matematikk­undervisning.

J eg r

Elisabet W. Kristiansen

Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-38677-1

3Tusenmill_omslag_nøtter.indd 1

Bok må l

www.cappelendamm.no

16.11.12 17:10


© CAPPELEN DAMM AS, 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstillng og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Tusen millioner følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustratør: John Thoresen Omslagsillustrasjon: John Thoresen Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2012 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-38677-1 www.cdu.no http://tusenmillioner.cappelendamm.no

3Tusenmill_omslag_nøtter.indd 2

16.11.12 17:10


Anne-Lise Gjerdrum • Elisabet W. Kristiansen I llu str asjoner : J ohn Thor esen

1

3

ter

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

g n er n

øt

Jeg re

Tusen millioner

19/11/12

13.29


Trekk strek fra 0 til 50.

Trekk strek til tallinjen. 0 5 10 15 20

4

7

9

11

13

14

16

19

20 25 30 35 40

24

22

27

29

31

33

36

38

30 35 40 45 50

34

32

37

39

41

44

47

49

2

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

2

19/11/12

13.29


Spark ballene i riktig mål. Trekk strek.

13

14

15

16

17

14 + 2

18

19

20 13 + 6

12 + 6 13 + 2

14 + 3 10 + 3

11 + 3

15 + 5

Kast ballene i riktig mål. Trekk strek.

28

30 33 + 4

37

39

45

47

49

50

43 + 4

25 + 5

42 + 3 41 + 8 24 + 4 32 + 7

40 +10

3

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

3

19/11/12

13.29


Hvor mye koster kakene? Tegn pengene og finn svaret. r

r

k 18

k 10

r 8k

13

kr

kr

kr r

r

k 19

kr

k 19

k 19

14

r

kr r

r

k 13

k 18 18

kr

kr

r

8k

kr r

kr kr

k 14

19

r 0k

k 18

r

1

kr

kr

4

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

4

19/11/12

13.29


Hvilke tall gjemmer seg bak figurene?

_

+ _

+ _

= 15

_

+ _ + _ = 17

_

+ _ + _

+ _

= 25

Sett inn riktige verdier og regn ut.

_

+ + _ _ _ _ + =

_

_ + = _ + + _ _

_

_ + + _ _ _ + =

_ _ + = + + _ _ _ 5

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

5

19/11/12

13.29


Vis med 3 terninger fire måter å få summen 12.

_ + _ + _ = 12

_ + _ + _ = 12

_ + _ + _ = 12

_ + _ + _ = 12

Vis med 3 terninger fire måter å få summen 14.

_ + _ + _ = 14

_ + _ + _ = 14

_ + _ + _ = 14

_ + _ + _ = 14

Vis med 4 terninger fire måter å få summen 20.

_ + _ + _ + _ = 20

_ + _ + _ + _ = 20

_ + _ + _ + _ = 20

_ + _ + _ + _ = 20

6

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

6

19/11/12

13.29


Kan du regne med X?

X + 12 = 20 X= 8

Finn X.

36 + X = 40 X=_

X + 10 = 80 X=_

X + 16 = 31 X=_

92 + X = 100 X=_

X + 21 = 29 X=_

X + 62 = 91 X=_

63 + X = 69 X=_

X + 43 = 50 X=_

X + 48 = 81 X=_

48 + X = 52 X=_

X + 72 = 78 X=_

39 + X = 56 X=_

73 + X = 80 X=_

X + 38 = 42 X=_

77 + X = 91 X=_

Katten har øyne som lyser i mørket. En kveld så Mikkel 28 lysende øyne. Hvor mange katter så han? _ katter 7

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

7

19/11/12

13.29


1 kr 5 kr 10 kr

Hvem vinner kaka?

1

10 5 1

5

10

10 5

1 1 1

10

10 5

10 1

5

Antall spillere: 2 Dere trenger en terning og 20 perler i hver farge. Spillerne kaster terningen hver sin gang og tar perler til verdien som står på feltet de kommer på. Den som først får perler til en verdi av 100 kr, har vunnet kaka. Spill gjerne flere runder og veksl inn til perler med høyere verdi etter hvert. Lag regler selv. 8

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

8

19/11/12

13.29


Hvor mye koster lekene som ikke har pris? Skriv pĂĽ prisene.

69 24

kr

kr

75 kr

49

95 kr

38

kr

kr

100 kr

80 kr

r

k 28

31

kr

55 kr

75 kr

23

kr

69

90 kr

kr

100 kr 9

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

9

19/11/12

13.29


Tegn buer på tallinjen, og finn svaret. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

29 + 6 = _ Fortsett selv. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

41 – 5 = _

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

48 + 6 = _

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

64 – 7 = _

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

69 + 8 = _

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

95 – 6 = _ 10

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

10

19/11/12

13.29


Tegn buer på tallinjen, og finn svaret.

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

65 – 6 = _

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

36 + 7 = _

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

53 – 8 = _

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

58 + 9 = _

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

75 – 7 = _

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

89 + 8 = _ 11

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

11

19/11/12

13.29


Skriv dato og måned på kalenderbladene.

1.

januar Den første januar står jeg i bakken på et brett.

_ Den tredje __ skal jeg fiske torsk og sild.

_ Den femte __ skal jeg plukke blåveis til min mor.

_ Den sjuende __ skal jeg ro til Måkeskjær.

_ Den andre februar kjører jeg slalåm, hopp og sprett.

_ Den fjerde __ skal jeg trene hvis jeg vil.

_ Den sjette __ skal jeg passe Lillebror.

_ Den åttende __ skal jeg bade uten klær.

12

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

12

19/11/12

13.29


_

_

Den niende __ plukke blĂĽbĂŚr i en kopp.

_

_

Den ellevte __ skal jeg bake julekaker.

.

.

Den tiende __ skal jeg spise dem opp.

.

Den tolvte __ sette lys i lysestaker.

.

Skriv datoer pĂĽ kalenderen.

For snart ringer klokkene i kirken min og jeg skal pynte juletre og danse jula inn! 13

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

13

19/11/12

13.29


Tegn buer pĂĽ tallinjen, og finn svaret.

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

131 + 8 = _

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

134 + 8 = _

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

148 + 7 = _

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

157 + 9 = _

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

173 + 7 = _

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

189 + 7 = _ 14

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

14

19/11/12

13.29


Sett inn tallene som mangler.

20 2 30 20 2 30 30 30 30 30

32 3 39 32 3 39 39 39 39 39

25 4 31 25 4 31 31 31 31 31

47 5 58 47 5 58 58 58 58 58

80 62 10 80 62 10 80 80 80 80

87 73 5 87 73 5 87 87 87 87

Omtrent hvor på tallinjen skal tallene stå? Trekk strek. 200 250 300 350 400

210

240

255

295

305

375

300 350 400 450 500

325

360

405

455

475

490

400 450 500 550 600

440

495

505

540

560

575 15

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

15

19/11/12

13.29


kr 16 kr

35

kr

28

Mikkel har . Han får igjen 65 kr. Hva har han kjøpt? Marte har Hun får igjen 2 kr. Hva har hun kjøpt?

.

Sofie har . Hun får igjen 6 kr. Hva har hun kjøpt? Sofus har . Han mangler 1 kr for å kunne kjøpe det han vil ha. Hva vil han kjøpe? Hvor mye mindre koster lykten enn bladet? _ kr Hvor mye mer koster bladet enn brusen? _ kr Hvor mye koster alle varene til sammen? _ kr 16

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

16

19/11/12

13.29


Finn det hemmelige tallet.

a 47 – 28 b 61 – 57 c 80 – 67 d 91 – 59 e 100 – 19 f 50 – 43 g 71 – 46 h 93 – 77 i 83 – 13

Les

a N I

T T E N b

c d e f g h i

Tallet er _. Lillesøster har klusset i boka. Finn sifrene som er strøket bort, og sett dem i rutene.

4

9

– 17 = 77

= 80

3

38 + 26 = 61 + 1 5

+ 33 = 91

60 – 4

8 = 25 = 18

71 –

6 = 35

27 + 59 = 8

88 –

9 = 29

24 + 18 = 92

86 – 27 = 19

87 + 10 = 99

74 – 39 = 36

47 +

7 = 74

17

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

17

19/11/12

13.29


Vi kan sette tallene under hverandre nĂĽr vi adderer:

3 2 1

2 6 3

1 4 6

3 3 4

+ 1 4 5

+ 1 2 4

+ 3 5 2

+ 1 6 3

=

=

=

=

2 4 3

1 2 6

2 3 4

1 5 3

+ 2 5 1

+ 3 7 3

+ 1 4 3

+ 2 3 4

=

=

=

=

1 6 6

2 1 5

1 4 3

3 1 4

+ 3 3 3

+ 2 7 2

+ 2 2 3

+ 1 8 4

=

=

=

=

Hva er sifrene verdt?

235 127 348 219 306 184

= = = = = =

200 _ _ _ _ _

+ + + + + +

30 _ _ _ _ _

+ + + + + +

5 _ _ _ _ _

412 130 316 228 430 355

= = = = = =

_ _ _ _ _ _

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _

18

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

18

19/11/12

13.29


20 –

= 12 X= 8

Vi regner mer med X!

Finn X.

48 – X = 42 X=_

X – 5 = 20 X=_

53 – X = 46 X=_

65 – X = 60 X=_

X – 8 = 30 X=_

83 – X = 60 X=_

78 – X = 72 X=_

X – 4 = 24 X=_

90 – X = 55 X=_

99 – X = 90 X=_

X – 3 = 67 X=_

X – 22 = 60 X=_

Sofus og Sofie skal dele 95 kr, men Sofie skal ha 15 kr mer enn Sofus. Hvor mange kroner får de hver? Tegn pengene de får. Sofus får _ kr. Sofie får _ kr.

19

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

19

19/11/12

13.29


Vi kan sette tallene under hverandre når vi subtraherer:

6 5 4

3 9 6

5 6 3

6 9 7

– 2 3 1

– 1 8 5

– 2 2 1

– 4 5 0

=

=

=

=

7 6 6

8 5 3

9 4 8

8 6 9

– 2 3 4

– 2 2 1

– 6 3 0

– 3 5 4

=

=

=

=

6 7 6

4 9 7

6 9 8

8 7 6

– 4 6 4

– 1 8 4

– 6 1 5

– 3 7 2

=

=

=

=

Hva er sifrene verdt?

165 173 248 395 708 652

= = = = = =

100 _ _ _ _ _

+ + + + + +

60 _ _ _ _ _

+ + + + + +

5 _ _ _ _ _

205 438 679 884 330 999

= = = = = =

_ _ _ _ _ _

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _

20

92935_Tusenmill 3 nøtter_.indd

20

19/11/12

13.29

Tm 3 jrn blabok  
Tm 3 jrn blabok