Sesam (utdrag)

Page 1BENTE GÜNENC • JORUNN MO • SOLGUNN HJALMING MOEN

sesam

Muntlig begynneropplæring i norsk

Sesam_Leksjon1.indd 1

05.07.17 16.30


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-50387-1 1. utgave, 1. opplag 2017 Hovedillustratør: André Martinsen Omslagsdesign: Speed Design Omslagsfoto/illustrasjon: André Martinsen Grafisk formgiving: Speed Design Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Forlagets redaktør: Anita Myskja Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cdu.no sesam.cdu.no

Sesam_Leksjon1.indd 2

05.07.17 16.30


Forord Sesam er et muntlig basert læreverk for voksne innvandrere med ulik skole­ bakgrunn. Det har et rikholdig bildemateriell til ord, setninger og tekster. ­ Den digitale utgaven av boken har dessuten lydstøtte for all tekst. Læreverket egner seg derfor godt for muntlig aktivitet fra første kursdag, og det passer for alle deltakere, uansett skolebakgrunn. Vi har selv savnet et slikt læreverk i begynneropplæringen, og har tro på at det vil treffe målgruppa godt. Gode muntlige ferdigheter er en forutsetning for å klare seg i samfunnet, og legger også grunnlaget for gode lese-, lytte- og skriveferdigheter. Læreverket har derfor fokus på å fremme muntlige ferdigheter gjennom samtaler og aktiviteter. Bildematerialet og friske, engasjerende illustrasjoner gir et godt utgangspunkt for samtaler, og deltakerne får støtte i lyd og tekst. Mange av bildene har også setnin­ ger. Dermed lærer deltakerne hvordan ordene inngår i en sammenheng, ­ altså en pragmatisk tilnærming til grammatikk og syntaks. Lydlære har en sentral plass i læreverket, og illustrerte ord, sanger og dikt vil gjøre det mulig å arbeide med meningsfull og bevisstgjørende uttaletrening.

Sesam gir gode muligheter for differensiering. Tekstene i boka har stigende ­vanskelighetsgrad. Oppgavene i tekstboka, i nettressursen og i aktivitetsboksen gir læringsutbytte for alle deltakere på begynnerkurs, uavhengig av deltakerens skolebakgrunn. Med Sesam vil deltakeren legge et godt grunnlag for å kunne være en aktiv språk­ bruker i norsk som andrespråk. Vi håper det nå er slutt på at læreren føler seg tørr i munnen etter en undervisningsøkt, og at læreverket bidrar til økt deltakeraktivitet i klasserommet! Tusen takk til Anita Myskja for svært godt samarbeid. Stor takk også til André ­Martinsen for flotte illustrasjoner, og til Arne Iversen for tonesetting av sangene i boka. Tusen takk til alle tidligere og nåværende deltakere ved Introduksjonssenteret i Drammen som har vist oss hvor skoen trykker og gitt oss inspirasjon. Lykke til med bruken av Sesam!

Drammen, 2017 Bente Günenc Jorunn Mo

Sesam_Leksjon1.indd 3

Solgunn Moen

05.07.17 16.30


Innhold Kapittel 1 Velkommen 1 Hei! 2 Hva heter du? 3 Hvilket språk snakker du? 4 Hvor kommer du fra? 5 Hvem er de? 6 Han, hun, de 7 Hvilken dag er det i dag? 8 Hvordan er været? 9 Skinner sola? 10 Tall 11 Penger 12 Tallsang 13 På skolen 14 Jeg lærer norsk 15 Hva gjør de? 16 Alfabetet 17 Lang og kort vokal

Kapittel 2 Familie 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 24

1 Fire familier 26 28 2 Familien Vik 3 Familien Sereke 29 4 Familien Hesso 30 5 Gustavsen 30 6 Lørdag i solgata 32 34 7 Naboer og venner 8 Frode 35 37 9 Senaits familie 10 Gata vår 38 11 i – y – u 39 41 12 g – k

Kapittel 3 Tid og årstider

Kapittel 4 Dagen min

1 Hva er klokka? 44 2 Dag og natt 46 3 Om morgenen og om kvelden 48 48 4 Hvor lang tid tar det? 5 Senait går til legen 49 6 Døgnet 50 7 Sabas dag 52 8 Årstider og måneder 53 9 Hvilken årstid liker du best? 54 10 Hva gjør de? 56 11 Ordenstall 58 12 Merkedager 59 13 Når er det? 60 14 Saba tar bilder 61 15 Tida går 62 16 o – u – å – æ – e – i 63 17 d – t 66

1 Fra morgen til kveld 68 2 Hverdag 70 3 Omar 72 4 Manal 73 5 Morgen hos familien Hesso 74 75 6 Pleier å 7 Arbeid hjemme 76 8 Hjelpeverb 78 9 Nå – etterpå 79 10 Sarah 80 11 Syng verbene 82 12 b – p 83 13 a – æ – å 85

4

Sesam_Leksjon1.indd 4

05.07.17 16.30


Kapittel 5 Mat og måltider

Kapittel 6 Farger og klær

1 Frokostbordet 88 1 Farger 112 2 Familien Vik spiser frokost 90 113 2 En svart katt og to brune mus 3 Sunt og usunt 91 3 Klær 114 4 Er du sulten? Er du tørst? 92 4 Tilbehør og sko 115 5 Middagsbordet 94 5 Til barn 116 6 Arbeid på kjøkkenet 96 6 Utstyr 116 97 118 7 Mat fra hele verden 7 Farger og mønstre 8 Middag i hagen 98 8 I klesbutikken 120 9 I butikken 100 9 Omar skal kjøpe klær 122 10 Matvarer 102 10 Manal tar på seg vinterklær 123 11 Brød og kaker 103 11 Vinterklær og sommerklær 124 125 12 Grønnsaker 104 12 Vi må kle oss etter været 105 13 Sang om klær 126 13 Frukt og bær 14 Bursdag 106 14 a – e – i 127 15 f – v – b 107 129 15 Hurra for deg 108 16 e – ø – å 17 kj – sj 109 110 18 På kjøkkenet

Kapittel 7 Bolig 1 I byen og på landet 2 Slik bor vi 3 I stua 4 Preposisjoner 5 Senait og Daniels stue 6 I hagen 7 På kjøkkenet og i gangen 8 Senait og Daniels gang 9 På soverommet og på badet 10 Dugnad 11 Dugnad i borettslaget 12 Min bolig 13 Den snille frua 14 l – r – h 15 I mormors hage

Kapittel 8 Fritid 132 134 136 138 139 140 142 145 146 148 149 150 152 153 154

1 I fritida 2 Hva liker du å gjøre i fritida? 3 De koser seg 4 Sommeraktiviteter ute 5 Vinteraktiviteter ute 6 Selskap 7 Kunst og kultur 8 Manals fritid 9 Omars fritid 10 Hva har Manal lyst til å gjøre? 11 Omar har mange planer 12 Sang om fritid 13 rt – rn – rst

156 158 159 160 162 164 166 168 169 170 171 172 173

5

Sesam_Leksjon1.indd 5

05.07.17 16.30


Kapittel 9 Kropp og helse

Kapittel 10 I byen

1 Kroppen 176 2 Har du vondt? Uff da! 178 3 Jeg er dårlig 179 4 Slik holder vi oss friske 180 182 5 Feber 6 Livet går opp og ned 183 7 Trym og Frikk er syke 184 8 Noen å snakke med 185 9 Legevakt 186 187 10 Tine er redd 11 Hos tannlegen 188 12 Hos optikeren 190 13 På apoteket 191 14 Hode, skulder, kne og tå 192 15 ng – nk 193 194 16 På slottet

1 Butikker og tjenester 2 Transportmidler 3 I trafikken 4 Trygg i trafikken 5 På kafé 6 På kino 7 På biblioteket 8 Digitale medier 9 På ungdomsklubben Zero 10 er – øy – au – ai 11 gl – kl – gn – kn 12 En drøm

Kapittel 11 Norge og naturen

Kapittel 12 Yrker

1 Natur 214 2 Norge 216 3 En SMS til Saba 218 4 Et postkort til Daniel og Senait 219 5 En e-post til Senait 220 6 Daniel tenker på livet i Norge 222 7 Verb 1 223 8 Verb 2 224 9 Verb 3 225 10 Verb 4 225 11 Uregelrette verb 225 12 Ut på tur 227 13 sp – st – sk 228 14 Gaven 230

1 Hva vil du bli? 2 Egenskaper 3 Hvordan er du? 4 Hva skal du bli, Omar? 5 Skole og utdanning i Norge 6 Daniel jobber i butikk 7 På jobb 8 Senait jobber i barnehage 9 skr – spr – str 10 I byen 11 Tungegymnastikk

196 198 199 200 202 203 204 206 207 209 210 212

232 234 235 236 237 238 239 240 241 241 242

Bilder 245

6

Sesam_Leksjon1.indd 6

05.07.17 16.30


Velkommen 1

1

Sesam_Leksjon1.indd 7

v e l ko m m e n

05.07.17 16.30


lytte

lese

1 Hei! Hei!

Hei!

God morgen!

God morgen!

God dag!

God dag!

Morn!

Morn, morn!

Ha det!

Ha det!

Ha det bra!

Ha det bra!

Vi snakkes!

Ha det. Vi snakkes!

God helg!

8

1

Takk, i like mĂĽte.

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 8

05.07.17 16.30


lese

lytte

2 Hva heter du? Jeg heter Ole. Hva heter du?

Jeg heter Anna.

3 Hvilket sprĂĽk snakker du? Jeg snakker norsk. Hvilket sprĂĽk snakker du?

Jeg snakker engelsk.

1

Sesam_Leksjon1.indd 9

v e l ko m m e n

9

05.07.17 16.30


lytte

lese

4 Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra USA.

Jeg kommer fra Sverige.

Jeg kommer fra Russland.

Jeg kommer fra Australia.

Jeg kommer fra Thailand.

Jeg kommer fra Chile.

Jeg kommer fra Somalia.

Jeg kommer fra Syria.

samtale

? Hva heter du? Jeg heter … 10

1

? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra …

?

?

Hvilket språk snakker du? Jeg snakker …

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 10

05.07.17 16.30


lese

lytte

5 Hvem er de? du jeg

hun han

vi

dere

de

1

Sesam_Leksjon1.indd 11

v e l ko m m e n

11

05.07.17 16.31


lytte

lese

6 Han, hun, de norsk 1 Hva heter han?

Han heter Pål.

Hvor kommer han fra?

Han kommer fra Norge.

Hvilket språk snakker han?

Han snakker norsk.

tigrinja 2 Hva heter hun?

Hun heter Eden.

Hvor kommer hun fra?

Hun kommer fra Eritrea.

Hvilket språk snakker hun?

Hun snakker tigrinja.

spansk 3 Hva heter de?

De heter Maria og José.

Hvor kommer de fra?

De kommer fra Spania.

Hvilket språk snakker de?

De snakker spansk.

samtale

Snakk sammen om klassen. Hva heter han? Hva heter hun? Hva heter de? 12

1

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 12

05.07.17 16.31


lese

lytte

7 Hvilken dag er det i dag?

Hvilken dag er det i dag?

Det er tirsdag i dag. I dag er det tirsdag.

Hvilken dag er det i morgen?

Det er onsdag i morgen. I morgen er det onsdag.

Hvilken dag var det i går?

Det var mandag i går. I går var det mandag.

Ord og uttrykk

HVERDAG

HELG

mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

lørdag, søndag

Jeg går på skolen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Jeg går på skolen på hverdager.

Jeg går ikke på skolen lørdag og søndag. Lørdag og søndag er helg.

1

Sesam_Leksjon1.indd 13

v e l ko m m e n

13

05.07.17 16.31


lytte

lese

8 Hvordan er været?

14

1

1 Sola skinner. Det er varmt. Det er 25 grader.

2 Det blåser. Det er litt kaldt. Det er 7 grader.

3 Det regner. Det er kjølig. Det er 10 grader.

4 Det er overskyet. Det er ikke kaldt. Det er 18 grader.

5 Det snør. Det er kaldt. Det er –3 grader.

6 Sola skinner. Det er veldig kaldt. Det er –22 grader.

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 14

05.07.17 16.31


lese

lytte

9 Skinner sola? Ord og uttrykk

1 Skinner sola?

Ja, sola skinner.

Nei, sola skinner ikke.

2 Regner det?

Ja, det regner.

Nei, det regner ikke.

3 Snør det?

Ja, det snør.

Nei, det snør ikke.

4 Blåser det?

Ja, det blåser.

Nei, det blåser ikke.

5 Er det overskyet?

Ja, det er overskyet. Nei, det er ikke overskyet.

samtale

Hvordan er været i dag? Spør hverandre om været.

1

Sesam_Leksjon1.indd 15

v e l ko m m e n

15

05.07.17 16.31


lytte

lese

10 Tall

16

1

1

2

3

4

5

en

to

tre

fire

fem

6

7

8

9

10

seks

sju

ĂĽtte

ni

ti

11

12

13

14

15

elleve

tolv

tretten

fjorten

femten

16

17

18

19

20

seksten

sytten

atten

nitten

tjue

30

40

50

60

70

tretti

førti

femti

seksti

sytti

80

90

ĂĽtti

nitti

100 1000 hundre

tusen

0 null

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 16

05.07.17 16.31


lese

lytte

TELEFONNUMMER 65 31 46 51 76 67 15 50 80 18 27 77 56 65 04 14 23 13 09 66 33 90 19 41 63 11 38 16 971 22 107 476 21 303 471 77 040 POSTNUMMER 0037 Oslo 3014 Drammen 4629 Kristiansand 4035 Stavanger 5021 Bergen 7039 Trondheim 9006 Tromsø 9915 Kirkenes

samtale

Hva er telefonnummeret ditt? Hva er postnummeret ditt? 1

Sesam_Leksjon1.indd 17

v e l ko m m e n

17

05.07.17 16.31


lytte

lese

11 Penger

1 1 krone

3 10 kroner

2 5 kroner

4 20 kroner

5 50 kroner 6 100 kroner 7 200 kroner 8 500 kroner

7 6

8 5

7 6

1

18

1

2

3

9 Jeg lĂŚrer tall.

10 Jeg teller.

11 Jeg regner.

12 Jeg taster kode.

13 Jeg betaler.

14 Jeg ringer 113.

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 18

05.07.17 16.32


synge

12 Tallsang Melodi: Gubben Noa

2 3 5 7 3 6 9 1 4 15 0 9 6 13 16 12 10 20 14 11 19 18 17 15 13 2 30 14 88 70 69 6 104 13 8 40 56 12 74 90 82 64 84 50 72 14 18 80 19 16 90 17 40 13 30 6 502

1

Sesam_Leksjon1.indd 19

v e l ko m m e n

19

05.07.17 16.32


13 På skolen 1 ei tavle 2 en lærer 3 en elev 4 en pult 5 ei bok 6 ei klokke 7 ei skrivebok

19

8 et pennal 9 en blyant 10 en blyantspisser 11 et viskelær

18

12 en perm 13 en sekk 14 et papir, et ark 15 en PC 16 et nettbrett 17 en timeplan

12

7 14

18 briller 19 et kart

13

20 ei søppelbøtte Hva er det? Det er en blyant. Det er ei bok. Det er et papir.

20

1

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 20

05.07.17 16.32


6

19

1 17

2

10

3 5 15

20

4

11 8 16 9

Hva har du? Jeg har ei bok. Jeg har en perm og ei skrivebok.

Hva har du ikke? Jeg har ikke et pennal. Jeg har ikke en sekk.

1

Sesam_Leksjon1.indd 21

v e l ko m m e n

21

05.07.17 16.32


lytte

lese

14 Jeg lærer norsk

22

1

1 Jeg snakker.

2 Vi snakker i gruppe.

3 Vi snakker to og to.

4 Jeg hører.

5 Jeg leser.

6 Jeg skriver.

7 Jeg bruker PC.

8 Vi synger.

9 Vi går på tur.

10 Vi spiller spill.

11 Jeg bruker ordbok.

12 Jeg gjør lekser.

13 Jeg dekker over teksten.

14 Jeg husker.

15 Jeg gjentar.

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 22

05.07.17 16.33


lese

lytte

15 Hva gjør de?

1 Han sitter på gulvet.

2 De venter på bussen.

3 Han tar bussen.

4 Han sykler.

5 Han kjører bil.

6 Hun ser på TV.

7 De smiler.

8 De ler.

9 Hun tar bilder.

10 Hun kjøper mat.

11 Han lager mat.

12 Hun drikker te.

13 Han spiser mat.

14 Hun kaster søppel.

15 Han jobber hver dag. 1

Sesam_Leksjon1.indd 23

v e l ko m m e n

23

05.07.17 16.33


uttale

16 Alfabetet Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

17 Lang og kort vokal LANG VOKAL

24

1

KORT VOKAL

gul

gull

spiser

spisser

lege

legge

bake

bakke

tak

takk

v e l ko m m e n

Sesam_Leksjon1.indd 24

05.07.17 16.34


Farger og klĂŚr 6

Sesam_Leksjon6.indd 111

05.07.17 17.56


lytte

lese

1 Farger Rød

Gul

Blå

Oransje

1 Rødt som et jordbær

2 Gul som sola

3 Blå som himmelen

4 Oransje som en appelsin

Grønn

Lilla

Brun

Turkis

5 Grønt som gresset

6 Lilla som et adventslys

7 Brun som sjokolade

8 Turkis som sjøen

Rosa

Hvit

Grå

Svart

9 Rosa som ei sløyfe

10 Hvit som snø

11 Grå som ei sky

12 Svart som en katt

samtale

Kan du flere farger? Hvilken farge er din favoritt? 112

6

farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 112

05.07.17 17.56


lese

lytte

2 En svart katt og to brune mus Vi ser en gul måne når det er natt. Da går den ut, en liten, svart katt, men i mørket er alle katter grå. Når den kommer hjem, er himmelen blitt blå. To søte, brune, små mus er med hjem. Nei, roper Sarah. Nå er du slem. Hun er så sint at hun blir helt rød. Hun synes katten skal spise hvitt brød. I hagen står det et stort, grønt tre. Der vil katten ligge i fred. Men Sarah henter et rundt, rosa fat og serverer katten det hun kaller mat.

Ord og uttrykk

ei lita mus

to små mus 6

Sesam_Leksjon6.indd 113

farger og klær

113

05.07.17 17.56


lytte

lese

3 Klær

1 en BH og ei truse

2 ei trøye

3 en boksershorts

4 sokker

5 ei strømpebukse

6 en ull-longs

7 ei ull-trøye

8 ei T-skjorte

9 en hettegenser

10 ei joggebukse

11 en tights

12 ei bukse

13 et skjørt

14 en kjole

15 en bluse

16 en dress

17 ei skjorte

18 ei jakke

19 ei kåpe

20 en frakk

samtale

Hvilke klesplagg er undertøy? Hvilke klesplagg er dameklær? 114

6

farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 114

05.07.17 17.56


lese

lytte

4 Tilbehør og sko

1 en shorts

2 ei badedrakt

3 en kaps

4 solbriller

5 et belte

6 et slips

7 et sjal

8 en regnfrakk

9 hansker

10 et skjerf

11 vanter

12 ei lue

13 sko

14 joggesko

15 støvletter

16 vintersko

17 gummistøvler

18 sandaler

19 innesko

20 tøfler

samtale

Hvilke klesplagg bruker du om vinteren? Hva slags fottøy bruker du om sommeren? 6

Sesam_Leksjon6.indd 115

farger og klær

115

05.07.17 17.57


lytte

lese

5 Til barn

1 en body

2 ei sparkebukse

3 en pysjamas

4 en nattkjole

5 en hals

6 ei fleecejakke

7 en parkdress

8 votter

9 ei smekke

10 en smokk

11 bleier

12 vĂĽtservietter

14 en paraply

15 en sykkelhjelm

16 en refleksvest

6 Utstyr

13 briller

samtale

Hva trenger et barn? 116

6

farger og klĂŚr

Sesam_Leksjon6.indd 116

05.07.17 17.57


Grammatikk

Adjektiv

1 en gul vest

3 et gult skjerf

2 ei gul T-skjorte

4 to gule sko

Ord og uttrykk

Et par

et par sko et par svarte sko

et par hansker et par brune hansker

et par sokker et par blå sokker

samtale

Hva har du på deg i dag? Hva har du på føttene? 6

Sesam_Leksjon6.indd 117

farger og klær

117

05.07.17 17.57


lytte

lese

7 Farger og mønstre

en genser

ei jakke

et skjørt

gul

en

genser

ei

jakke

et

+t skjørt

+e klær

brun

en

genser

ei

jakke

et

+t skjørt

+e klær

turkis

en

genser

ei

jakke

et

+t skjørt

+e klær

rød

en

genser

ei

jakke

et

+t skjørt

+e klær

svart

en

genser

ei

jakke

et

skjørt

+e klær

grønn

en

genser

ei

jakke

et

+t skjørt

+e klær

hvit

en

genser

ei

jakke

et

+t skjørt

+e klær

blå

en

genser

ei

jakke

et

+tt skjørt

klær

grå

en

genser

ei

jakke

et

+tt skjørt

klær

rosa

en

genser

ei

jakke

et

skjørt

klær

lilla

en

genser

ei

jakke

et

skjørt

klær

en

genser

ei

jakke

et

skjørt

klær

oransje ensfarget

1 en ensfarget genser 118

klær

6

rutete

2 en rutete genser

prikkete

stripete

blomstrete

3 ei prikkete jakke

4 et stripete skjørt

5 blomstrete klær

farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 118

05.07.17 17.57


lese

lytte

Grammatikk

Flere adjektiv

1 en stor hatt / en liten hatt

2 en ny kjole / en brukt kjole

3 ei trang bukse / ei vid bukse

4 ei rein T-skjorte / ei skitten T-skjorte

5 et tykt sjal / et tynt sjal

6 et langt skjørt / et kort skjørt

7 billige klær / dyre klær

8 lyse klær / mørke klær

samtale

Jeg har på meg en stor, rutete genser, ei blå, vid bukse og et par nye, brune sko. Hva har du på deg i dag? 6

Sesam_Leksjon6.indd 119

farger og klær

119

05.07.17 17.58


lytte

lese

8 I klesbutikken 1 kø 2 kasse 3 kvittering

8 7

4 kunde

4

5 handlepose 6 butikkansatt 7 prøverom 8 speil

9

9 kleshenger 10 klesstativ 11 prislapp 12 størrelse

12

Hva ser du på bildet? Hva gjør de? Hva har de på seg? Hva betyr: Ta 3, betal for 2? Hva betyr: S, M og L? 120

6

farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 120

05.07.17 17.58


1

6 3 2 5

10

11

Vinterdressen er pĂĽ salg. Salg = tilbud = nedsatt pris

Kjolen passer. Kjolen passer ikke. Kjolen er for liten. Kjolen er for stor. 6

Sesam_Leksjon6.indd 121

farger og klĂŚr

121

05.07.17 17.58


lytte

lese

9 Omar skal kjøpe klær Omar er blid. Han er i butikken. Han skal kjøpe ei ny, varm jakke i dag. Omar liker å se på klær. Nå ser han på ei svart bukse og et blått belte. Han har på seg ei gammel, brun bukse. Den er trang og slitt. Omar har 1200 kroner. Hva skal han kjøpe? Kanskje han skal kjøpe en kjole til Sarah? Den koster 175 kroner. Omar teller penger. Han har råd til ei vinterjakke og en kjole til Sarah. Omar går til kassa og betaler. Han legger kvitteringa i posen.

samtale

Hva gjør Omar i butikken? 122

6

farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 122

05.07.17 17.58


lese

lytte

10 Manal tar på seg vinterklær Det er vinter og kaldt. Manal kler på seg. Hun tar på seg ei beige strømpebukse og ei hvit trøye. Så tar hun på seg ei svart bukse, en oransje og lilla bluse og en ensfarget blå ullgenser. Hun tar på seg ei rød lue, et rødt skjerf og røde votter. Hun tar på seg tykke, grønne sokker og brune støvletter. Manal skal på jobb. Hun tar på seg ei gammel, brun kåpe og går ut.

samtale

Hva tar Manal på seg? Hva har du på deg om vinteren? 6

Sesam_Leksjon6.indd 123

farger og klær

123

05.07.17 17.58


lytte

lese

11 Vinterklær og sommerklær

Ord og uttrykk

ull

bomull

samtale

Hvilke klær bruker Sarah om vinteren? Hvilke klær bruker Sarah om sommeren? Hvordan vasker du ullklær? 124

6

farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 124

05.07.17 17.59


lese

lytte

12 Vi må kle oss etter været I dag vil Sarah ha på seg en kort, rosa kjole. – Du kan ikke ha på deg sommerkjole i dag, sier Manal. – Hvorfor ikke? spør Sarah. – Du må ha på deg varme klær fordi det er høst. Det regner og blåser ute. Vi må kle oss etter været, svarer Manal. Manal finner fram en tykk, turkis genser i ull, et brunt skjørt og ei brun strømpebukse. Sarah kler på seg, men hun er litt sur. Manal legger ei blå olabukse og et par tykke ullsokker i barnehagesekken. – Dere skal på tur i dag, sier Manal. – Du må skifte til tørre klær hvis du blir våt! – Ja da, svarer Sarah. – Jeg vet det! Hun smiler. Hun gleder seg til å gå på tur i regnværet. Sarah tar på seg regnjakke, regnbukse og gummistøvler. Manal tar med seg en stor, blomstrete paraply. Så går de til bussen.

samtale

Hva betyr det å kle seg etter været? Bruker du samme klær i hjemlandet ditt og i Norge? 6

Sesam_Leksjon6.indd 125

farger og klær

125

05.07.17 17.59


synge

13 Sang om klær Melodi: Gubben Noa

Rosa bluse,

lilla truse,

et par brune sko.

Et par blå støvletter,

jakker med grå hetter.

Skjerf rundt nakke,

vinterjakke,

126

6

sokker, vintersko. farger og klær

Sesam_Leksjon6.indd 126

05.07.17 17.59


uttale

14 a – e – i a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

sandal

svart

gammel

jakke

sjal

frakk

kasse

lang

rosa

lilla

Aa

barnehage farger

Ee

Ii

genser

hjelm

smekke

lue

belte

støvler

vest

kjole

dress

hette

kåpe

kunde

turkis

smiler

slips

vid

stripete

bikini

sint

hvit

liten

briller

pris

vinter 6

Sesam_Leksjon6.indd 127

farger og klær

127

05.07.17 18.01


uttale

a eller e?

sal

sel

mann

menn

rosa

rose

smal

smil

lam

lim

leker

liker

sel

sil

mel

mil

a eller i?

e eller i?

128

6

farger og klĂŚr

Sesam_Leksjon6.indd 128

05.07.17 18.01


uttale

15 f – v – b a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Ff

Vv

Bb

farger

fat

frokost

frakk

familie

saft

skjerf

kaffe

gaffel

sløyfe

tøfler

loff

votter

venter

varm

vinker

vinter

våt

vanter

sover

kjevle

hvit

kniv

lav

blå

body

bukse

BH

butikk

boblejakke

brun

bluse

bryllup

belte

jobber

solbrille 6

Sesam_Leksjon6.indd 129

farger og klær

129

05.07.17 18.03


uttale

f eller v?

fin

vin

fille

ville

fĂĽr

vĂĽr

fru

bru

fe

be

ved

be

vest

best

hvit

bit

f eller b?

v eller b?

130

6

farger og klĂŚr

Sesam_Leksjon6.indd 130

05.07.17 18.03


Yrker 12

Sesam_Leksjon12.indd 231

05.07.17 19.37


lytte

lese

1 Hva vil du bli?

1 En renholder vasker gulv.

2 En kantinemedarbeider lager og selger mat.

3 En sjåfør transporterer varer eller mennesker.

4 En portør triller sykehussenger.

5 En lagerarbeider holder orden på et lager.

6 En fiskeriarbeider renser og pakker fisk.

7 En butikkmedarbeider ekspederer kunder.

8 En ambulansesjåfør kjører ambulanse.

9 En brannkonstabel slukker branner.

10 En pedagogisk medarbeider hjelper elever på skolen.

11 En servitør serverer mat til gjester.

12 En værelsesbetjent gjør rent hotellrom.

samtale

Fortell om en jobb du har hatt. Fortell om en jobb du vil ha. 232

12

yrker

Sesam_Leksjon12.indd 232

05.07.17 19.38


lese

13 En rørlegger monterer rør.

14 En tømrer bygger hus.

lytte

15 En helsefagarbeider steller gamle eller syke.

16 En frisør klipper, farger og bleker hår.

17 En konditor baker og pynter kaker.

18 En bilmekaniker reparerer biler.

19 En elektriker strekker ledninger og kobler til strøm.

20 En snekker snekrer i huset.

21 En gartner planter busker og blomster.

22 En sykepleier gir medisiner.

23 En lærer underviser elever eller studenter.

24 En politibetjent gjør det trygt i samfunnet.

25 En dataingeniør lager datasystemer.

26 En psykolog snakker med mennesker.

27 En farmasøyt lager og gir råd om medisin.

samtale

Hva vil du bli? Hva vil du gjøre? 12

Sesam_Leksjon12.indd 233

yrker

233

05.07.17 19.38


lytte

lese

2 Egenskaper

1 rask

2 aktiv

3 sterk

4 arbeidsom

5 presis

6 serviceinnstilt

Ord og uttrykk

Egenskap

En egenskap sier noe om hvordan du er som person, eller hvordan du er i jobben din.

samtale

Hvilke egenskaper skal en servitør ha? Hvilke egenskaper skal en frisør ha? Hvilke egenskaper skal en mekaniker ha? 234

12

yrker

Sesam_Leksjon12.indd 234

05.07.17 19.38


lese

lytte

3 Hvordan er du? En servitør er effektiv og fleksibel. En elektriker er arbeidsom og pålitelig. En butikkmedarbeider er hyggelig og serviceinnstilt. En fiskeriarbeider er rask og nøyaktig. En gartner er arbeidsom og praktisk. En lærer er tålmodig og kunnskapsrik. En mekaniker er sterk og presis. En sykepleier er nøyaktig og omsorgsfull. En frisør er kreativ og sosial. En maler er rask og utholdende.

samtale

Hvordan er du på skolen?

Hvordan er du i jobben din, hvis du har en?

12

Sesam_Leksjon12.indd 235

yrker

235

05.07.17 19.38


lytte

lese

4 Hva skal du bli, Omar? Omar går på videregående skole. Han går på elektrolinja i første klasse. Omar synes det er vanskelig med fagene norsk og engelsk. Omar jobber hardt. Han vil ha en god jobb i framtida. Han vet det vil gå bra til slutt. Men først må han jobbe veldig mye med fagene på skolen. Nå synes han livet er litt vanskelig. Han tenker mye på hjemlandet og kameratene der. – Omar? sier læreren. – Hvor er du nå? Ikke i klasserommet, i hvert fall!

samtale

Hvordan går det med Omar på skolen? Hvordan skal han klare å bli ferdig med videregående? Hvilke planer har du? Hvem kan du spørre om råd? 236

12

yrker

Sesam_Leksjon12.indd 236

05.07.17 19.38


5 Skole og utdanning i Norge Alder

Hvor lenge?

HØGSKOLE OG mastergrad: 5 til 7 år UNIVERSITET bachelorgrad: 3 til 4 år VIDEREGÅENDE SKOLE

eldre enn 16 år

3 til 4 ½ år

GRUNNSKOLE FOR VOKSNE

eldre enn 16 år

1 til 4 år

GRUNNSKOLE 6 til 15 år ungdomstrinn: 8.–10. klasse mellomtrinn: 5.–7. klasse småskoletrinn: 1.–4. klasse BARNEHAGE

1 til 6 år

samtale

Hva er målet ditt? Hvor lang tid vil det ta å nå målet ditt? Hvordan skal du nå målet? 12

Sesam_Leksjon12.indd 237

yrker

237

05.07.17 19.39


lytte

lese

6 Daniel jobber i butikk

1 Han åpner butikken.

2 Han fyller på varer.

3 Han sitter i kassa.

4 Han hjelper en kunde.

5 Han presser papp.

6 Han setter melk i kjøla.

7 Han rydder i hyllene.

8 Han kontrollerer temperaturen.

9 Han sjekker dato stemplingen.

10 Han triller vogner.

11 Han rydder tomflasker.

12 Han tar kassaoppgjøret.

samtale

Hvilke arbeidsoppgaver har Daniel? Hva må han være flink til? Hvilke egenskaper må Daniel ha for å være en god butikkmedarbeider? 238

12

yrker

Sesam_Leksjon12.indd 238

05.07.17 19.39


lese

lytte

7 På jobb Daniel jobber i butikken Pære. Daniel er butikkmedarbeider. Han har fast jobb. Noen ganger har Daniel tidligvakt. Da begynner han tidlig og slutter klokka 15.00. Butikken åpner klokka 07.00, så han må være på jobb klokka 06.45. Når han åpner butikken, står det kunder utenfor døra og venter. Daniel har mange oppgaver. Han fyller på varer, rydder i hyllene og sitter i kassa. Han går også på bakrommet og presser papp og rydder tomflasker. Når varene har gått ut på dato, må han ta dem ut av hyllene. Han må også sjekke temperaturen i kjølediskene flere ganger om dagen. Det er mye å passe på. Det er et stort ansvar.

Ord og uttrykk

ansvar

Daniel har mange oppgaver. Han har et stort ansvar.

fast jobb En fast jobb er en jobb du har helt til du eller arbeidsgiveren sier opp jobben.

samtale

Hva har du ansvar for hjemme? Hva har du ansvar for på skolen? Har du jobb? Hva har du ansvar for på jobben? 12

Sesam_Leksjon12.indd 239

yrker

239

05.07.17 19.39


lytte

lese

8 Senait jobber i barnehage Senait jobber i en barnehage. Den heter Lek og lær. Hun er vikar for en ansatt som har permisjon fra jobben. Senait har en 60 prosent stilling. Hun liker jobben sin. Om morgenen går hun ut i garderoben og tar imot barna. Hun snakker også med foreldrene som kommer med barna sine. Mange foreldre er blide og prater mye med henne. Men noen foreldre er stressa og sure. I løpet av arbeidsdagen har Senait mange oppgaver. Hun leker med barna, hun forbereder måltider og hun får de minste til å sove midt på dagen. Noen ganger er barnehagen på tur. Da er det viktig å være mange voksne. Senait vil fortsette å jobbe i barnehage, men hun vil gjerne lære mer. En gang i framtida har hun lyst til å bli barnehagelærer.

Ord og uttrykk

permisjon

Fri fra jobb eller studier. Du kan for eksempel ha permisjon fra jobben når du har fått barn. Noen søker permisjon for å feire en religiøs høytid.

en styrer

Den som er leder i barnehagen.

samtale

Senait har jobb i barnehage. Hvorfor vil hun ta utdanning? Hvorfor er noen foreldre stressa og sure? Hva kan skje da? 240

12

yrker

Sesam_Leksjon12.indd 240

05.07.17 19.39


lese

uttale

9 skr – spr – str

skr skriker

skravler

skreller

skruer

skredder

skraper

språk

springer

sprekker

spretter

spruter

sprøyte

strekker

venstre

strømper

strikker

strør

plystrer

spr

str

10 I byen I byen jobber Astrid. Hun selger hermetikk. Hun skravler og hun skriker, for på gata går en trikk. I stille stunder strikker hun en strømpe til sin bror. Nå strikker hun den venstre, den høyre strikket hun i fjor.

12

Sesam_Leksjon12.indd 241

yrker

241

05.07.17 19.39


synge

11 Tungegymnastikk Mel.: Bjørnen sover

skrur og skraper

spruter, spraker

strikker, stresser, strir

gleder seg og glemmer

klatrer, klør og klemmer

skriker, skreller

spretter, spreller

strekker, plystrer, strør

242

12

yrker

Sesam_Leksjon12.indd 242

05.07.17 19.39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.