Page 1


4 Multiplikasjon Nynorsk Marlen Faannessen Line Lotte Tangen Illustrasjonar: Harald Kolstad og Jørgen van Santen


Innhald Velkommen til Radius! I dette heftet skal du arbeide med multiplikasjonstabellen.

Kapittel 1 Gjenteken addisjon

side   3

Kapittel 2 2-gongen

side   8

Kapittel 3 3-gongen

side 18

Kapittel 4 4-gongen

side 28

Kapittel 5 5-gongen

side 38

Kapittel 6 6-gongen

side 48

Kapittel 7 7-gongen

side 58

Kapittel 8 8-gongen

side 68

Kapittel 9 9-gongen

side 78

Namn:

2

Skriv namnet ditt i ruta.


Gjenteken addisjon

3

1

+

+

3

+

3

=

2

+

2

+

2

+

2

=

1

+

1

+

1

+

1

=

4

+

4

+

4

=

Rekn ut.

9

3


Gjenteken addisjon

3

4

+

3

+

3

+

3

+

3

=

2

+

2

+

2

=

4

+

4

+

4

+

4

+

4

=

1

+

1

+

1

+

1

+

1

=

Rekn ut.


Gjenteken addisjon

3

+

3

+

3

2

+

2

+

2

4

+

4

+

4

=

+

9

2

=

=

Teikn mengdene til tala. Rekn ut.

5


Gjenteken addisjon

5

6

+

5

+

5

=

15

+

+

+

=

+

+

+

=

Skriv tala som høyrer til mengdene. Rekn ut.

  


Gjenteken addisjon Det skal vere like mange i kvar!

+

+

=

+

+

+

+

+

=

=

  

  

Vel mengder og tal sjølv. Rekn ut.

7


2-gongen 2+2=2·2

2+2= 4 2 ·2= 4

2+2+2= 00·2=

2+2+2+2+2= 00·2=

2+2+2+2+2+2= 00·2=

8

Gjer ferdig reknestykka.


2-gongen

2+2+2= 6 3 路2= 6

2+2+2+2+2= 00路2=

2+2+2+2+2+2+2+2+2= 00路2=

2+2= 00路2=

Gjer ferdig reknestykka.

9


2-gongen 2+2+2=3·2

2+2+2= 6 3 ·2= 6

2+2+2+2= ·2=

2+2+2+2+2= ·2=

2+2+2+2+2+2+2+2= ·2=

10

Gjer ferdig reknestykka.


2-gongen

2+2+2+2+2+2= 路2=

2+2+2+2+2+2+2+2= 路2=

2+2+2+2+2+2+2+2+2= 路2=

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= 路2=

Gjer ferdig reknestykka.

11


2-gongen Espen har 00 nett. I kvart nett er det 00 ballar. Kor mange ballar har Espen? 000 + 000 + 000 = 000 ¡ 000 = Espen har 000 ballar til saman.

Naomi har 00 kremmarhus. I kvart av kremmarhusa er det 00 iskuler. Kor mange iskuler har ho til saman? 000 + 000 + 000 + 000 = 000 ¡ 000 = Naomi har 000 iskuler til saman.

12

Gjer ferdig rekneforteljingane.


2-gongen Hopp med to om gongen!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4路2= 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5路2=

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3路2=

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2路2= Teikn bogar langs tallinjene og rekn ut.

13


2-gongen

5 路 2 = 10

4路2=

6路2=

8路2= 14

Rekn ut.


2-gongen

3·2= 6

4·2=

2·2=

5·2=

6·2=

8·2=

9·2=

7·2=

Fargelegg rett tal med ruter og rekn ut.

15

Profile for Cappelen Damm

Radius Emnehefte 4 Multiplikasjon (utdrag)  

Radius Emnehefte 4 Multiplikasjon (utdrag)