Page 1


1 Mengder og omgrep Nynorsk Marlen Faannessen Line Lotte Tangen Illustrasjonar: Maria Torset, Camilla Rørvik og Jørgen van Santen

13447-Radius 1 NN.indd 1

12-02-09 15:21:09


Innhald Velkommen til Radius! I dette heftet skal du arbeide med tal og omgrep.

Kapittel 1 Mengder og tal

side 3

Kapittel 2 Tal – kor mange

side 19

Kapittel 3 Storleik

side 27

Kapittel 4 Lengd

side 37

Kapittel 5 Høgd

side 45

Kapittel 6 Breidd

side 52

Kapittel 7 Mengd

side 58

Kapittel 8 Rekkjefølgje

side 63

Kapittel 9 Plassering

side 67

Namn:

2 13447-Radius 1 NN.indd 2

Skriv namnet ditt i ruta. 12-02-09 15:21:11


Mengder og tal Finn du 1-mengdene?

1

1

Skriv 1 i rutene med 1-mengder. 13447-Radius 1 NN.indd 3

3 12-02-09 15:21:12


Mengder og tal

2

4 13447-Radius 1 NN.indd 4

2

Skriv 2 i rutene med 2-mengder. 12-02-09 15:21:14


Mengder og tal

3

3

Skriv 3 i rutene med 3-mengder. 13447-Radius 1 NN.indd 5

5 12-02-09 15:21:14


Mengder og tal

4

6 13447-Radius 1 NN.indd 6

4

Skriv 4 i rutene med 4-mengder. 12-02-09 15:21:15


Mengder og tal

5

5

Skriv 5 i rutene med 5-mengder. 13447-Radius 1 NN.indd 7

7 12-02-09 15:21:15


Mengder og tal

6

8 13447-Radius 1 NN.indd 8

6

Skriv 6 i rutene med 6-mengder. 12-02-09 15:21:16


Mengder og tal Finn du 7-mengdene?

7

7

Skriv 7 i rutene med 7-mengder. 13447-Radius 1 NN.indd 9

9 12-02-09 15:21:18


Mengder og tal

8

10 13447-Radius 1 NN.indd 10

8

Skriv 8 i rutene med 8-mengder. 12-02-09 15:21:19


Mengder og tal

9

9

Skriv 9 i rutene med 9-mengder. 13447-Radius 1 NN.indd 11

11 12-02-09 15:21:20


Mengder og tal

10

12 13447-Radius 1 NN.indd 12

10

Skriv 10 i rutene med 10-mengder. 12-02-09 15:21:20


Mengder og tal 5 og høyrer saman.

1

8 6

2 5 7

3 9 10 4

Fargelegg tal og mengder som høyrer saman, med same farge. 13447-Radius 1 NN.indd 13

13 12-02-09 15:21:21


Mengder og tal Vel kva du vil teikne sjølv.

14 13447-Radius 1 NN.indd 14

4

1

2

4

10

8

7

3

6

9

5

Teikn rett tal. 12-02-09 15:21:23


Mengder og tal Det er 6 firkantar.

6

Skriv tala som høyrer til mengdene. 13447-Radius 1 NN.indd 15

15 12-02-09 15:21:24


Mengder og tal Eg har teikna 4 sirklar.

4

16 13447-Radius 1 NN.indd 16

Finn pü mengder og tal sjølv. 12-02-09 15:21:26


Mengder og tal

Kan du ordenstala?

den første

den andre

den fjerde

den tredje

Set ring rundt rett dokke. 13447-Radius 1 NN.indd 17

17 12-02-09 15:21:27


Mengder og tal

det første trinnet

den andre etasjen

førsteplassen

det tredje trinnet

det fjerde trinnet

den tredje etasjen

den første etasjen

andreplassen

det femte trinnet

18 13447-Radius 1 NN.indd 18

Fargelegg rett del av figurane. 12-02-09 15:21:28

Profile for Cappelen Damm

Radius Emnehefte 1 Mengder og omgrep nyn (utdrag)  

Radius Emnehefte 1 Mengder og omgrep nyn (utdrag)