Page 1


Emnehefte

1

Mengder og begreper Bokmål Marlen Faannessen Line Lotte Tangen Illustrasjoner: Maria Torset, Camilla Rørvik og Jørgen van Santen


Innhold Velkommen til Radius! I dette heftet skal du arbeide med tall og begreper.

Kapittel 1 Mengder og tall

side   3

Kapittel 2 Antall

side 19

Kapittel 3 Størrelse

side 27

Kapittel 4 Lengde

side 37

Kapittel 5 Høyde

side 45

Kapittel 6 Bredde

side 52

Kapittel 7 Mengde

side 58

Kapittel 8 Rekkefølge

side 63

Kapittel 9 Plassering

side 67

Navn:

2

Skriv navnet ditt i ruta.


Mengder og tall

1

1

Skriv 1 i rutene med 1-mengder.

3


Mengder og tall

2

4

2

Skriv 2 i rutene med 2-mengder.


Mengder og tall

3

3

Skriv 3 i rutene med 3-mengder.

5


Mengder og tall

4

6

4

Skriv 4 i rutene med 4-mengder.


Mengder og tall

5

5

Skriv 5 i rutene med 5-mengder.

7


Mengder og tall

6

8

6

Skriv 6 i rutene med 6-mengder.


Mengder og tall

7

7

Skriv 7 i rutene med 7-mengder.

9


Mengder og tall

8

10

8

Skriv 8 i rutene med 8-mengder.


Mengder og tall

9

9

Skriv 9 i rutene med 9-mengder.

11


Mengder og tall

10

12

10

Skriv 10 i rutene med 10-mengder.


Mengder og tall

5

Fargelegg tall og mengder som hører sammen, med samme farge.

13


Mengder og tall

14

4

6

1

2

4

10

8

7

3

6

9

5

Tegn riktig antall.


Mengder og tall

6

Skriv tallene som hører til mengdene.

15

Profile for Cappelen Damm

Radius Emnehefte 1 Mengder og begreper bm (utdrag)  

Radius Emnehefte 1 Mengder og begreper bm (utdrag)