Page 1

Nytt i denne utgaven er et stort utvalg lytteøvelser. På nettstedet www.praktisknorsk.cdu.no finnes lytteøvelsene gratis tilgjengelig. Nettstedet inneholder i tillegg varierte interaktive oppgaver. Praktisk norsk 1 passer for spor 1, 2 og 3.

ISBN 978-82-02-40324-9

www.cdu.no

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1 inneholder autentiske tekster som skjemaer, oppslag og annonser basert på varierte emner som blant annet familie, arbeid, transport, mat og tall.

Mac Donald

Praktisk norsk 1 inneholder oppgaver som gir god trening i praktisk bruk av norsk – både skriftlig og muntlig. Boka bidrar til å øve inn sentralt vokabular og grunnleggende språklige mønstre, og den egner seg som forberedelse til Norskprøve 1 og 2.

Kirsti Mac Donald

Praktisk

norsk

1

Øvingsbok i norsk for voksne innvandrere


Innhold Kapittel 1

Kapittel 4

Hvem, hva, hvor? 7

Hva skal du gjøre? 52

Vi hilser 7 Hvor bor du? 10 Land og verdensdeler 14 Adresser 15 Muntlig 20 Lytteøvelser 20 Husker du? 22

Jeg skal i butikken! 52 Spise ute eller hjemme? 56 Planer 58 Muntlig 60 Lytteøvelser 61 Husker du? 62

Kapittel 5 Kapittel 2

En vanlig dag 24 Hva er klokka? 24 Hva gjør du? 28 Muntlig 33 Lytteøvelser 33 Husker du? 34

Hjemme 64 I stua 64 Kjøkken og bad 67 Et sted å bo 69 Soverom 71 Muntlig 73 Lytteøvelser 74 Husker du? 75

Kapittel 3

Spør og fortell 37

Kapittel 6

Personlige opplysninger 37 Nasjonalitet 40 Språk 42 Muntlig 48 Lytteøvelser 48 Husker du? 49

Vær og årstider 77 Måneder og datoer 82 Muntlig 89 Lytteøvelser 89 Husker du? 90

Vær og klær 77

3


Kapittel 7

Kapittel 9

Familien 93

Kropp og helse 124

Barna mine 93 Aktiviteter 103 Muntlig 108 Lytteøvelser 109 Husker du? 110

Trening 124 Kroppen 126 Helse 131 Muntlig 133 Lytteøvelser 133 Husker du? 134

Kapittel 8

Transportmidler 112

Kapittel 10

Hvor langt? Hvor lenge? 113 På farten 115 I trafikken 118 Muntlig 121 Lytteøvelser 121 Husker du? 122

Yrker 136 Før og nå 140 Muntlig 145 Lytteøvelser 145 Husker du? 146

Arbeid 136

A+B Opplysninger til A + B-oppgavene 148

4


Ka p itt el 1

Hvem, hva, hvor?

Vi hilser – Hei, jeg heter Tomas. Hva heter du? – Jeg heter Teresa. Hvor kommer du fra, Tomas? – Jeg kommer fra Litauen. Og du? Hvor kommer du fra? – Jeg kommer fra Filippinene.

hvem, hva, hvor

7


1 Fyll ut a

Hva heter de?

Hun

Teresa.

Hun

Filippinene. heter Tomas, og han

b

Hvor kommer de fra?

Hvor kommer Teresa fra? H Hvor kommer Tomas fra? H c

fra Litauen.

kommer fra Filippinene. kommer fra Litauen.

Hva svarer Teresa? Hva heter du? Hvor kommer du fra?

d

Teresa. kommer

Filippinene.

Hva svarer Tomas? Hva heter du?

Tomas.

Hvor kommer du fra? e

fra Litauen.

Lag spørsmül ? Jeg heter Tomas. ? Jeg kommer fra Litauen.

f

Fortell Hva heter du? Hvor kommer du fra?

8

Kapittel 1

. .


Pronomen

jeg

du

han

hun

Tomas treffer Omar og Fatima. De kommer fra Marokko. Tomas: Hei! Jeg heter Tomas. Hva heter dere? Omar: Jeg heter Omar. Fatima: Og jeg heter Fatima. Hvor kommer du fra, Tomas? Tomas: Fra Litauen. Hvor kommer dere fra? Fatima og Omar: Vi kommer fra Marokko.

hvem, hva, hvor

9


Pronomen

de vi

dere

2 Fyll ut a Hei, Fatima og Omar! Hvor kommer Fatima og Omar:

fra?

kommer fra Marokko.

b Hvor kommer Fatima fra? H Hvor kommer Omar fra? H Hvor kommer Fatima og Omar fra? c

kommer fra Marokko. kommer fra Marokko. kommer fra Marokko. ? Vi heter Omar og Fatima. ? Vi kommer fra Marokko.

Hvor bor du? Omar: Hvor bor du n책, Tomas? Tomas: N책 bor jeg i Bergen. Hvor bor dere? Fatima: Vi bor i Oslo.

3 Hvor bor de?

10

Hvor bor Tomas?

.

Hvor bor Omar og Fatima?

.

Kapittel 1


Hvor bor du? Jeg bor i Bergen. Nå bor jeg i Bergen. Jeg heter Teresa. Jeg kommer fra Filippinene, men nå bor jeg i Stavanger.

4 Fyll ut a Hun heter Teresa. b Hvor c Nå d Hun

kommer fra Filippinene. hun? i Stavanger. i Stavanger, men hun

Filippinene.

5 Se på bildene og svar på spørsmålene

Navn: Paul Pinot Kommer fra: Canada Bor i: Drammen

Navn: Rosa Torres Kommer fra: Chile Bor i: Trondheim

Navn: Nina Redmond Kommer fra: Australia Bor i: Tromsø

Hvor kommer Paul fra? Hvor bor han nå? Hvor kommer Rosa fra? Hvor bor hun nå? Hvor kommer Nina fra? Hvor bor hun nå?

hvem, hva, hvor

11


6 Fyll ut a Paul Rosa b Nå

Canada. Nå

i Drammen.

i Trondheim nå, men hun

fra Chile.

Nina i Tromsø, men

Australia.

c Paul: Hei! men

Paul. Jeg kommer fra bor jeg

, .

d Rosa: Jeg

Rosa. Jeg

i Trondheim, men

fra Chile. e Nina: Jeg

Australia. Nå

7 Lag samtaler mellom Paul, Rosa og Nina Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor bor du?

12

Kapittel 1

i Tromsø.


8 Finn byene på kartet a Skriv inn byene på riktig sted. b Hvor bor Tomas, Teresa, Fatima, Omar, Paul, Rosa og Nina nå? c Kan dere plassere flere steder på kartet? d Hvor bor du nå?

Trondheim, Stavanger, Drammen, Ålesund, Tromsø, Fredrikstad. Oslo, Bergen, Kristiansand

hvem, hva, hvor

13


Land og verdensdeler

– Jeg kommer fra Marokko. Marokko ligger i Afrika.

9 Hvilken verdensdel? Hvor kommer elevene i klassen fra? Hvor ligger landene? Skriv inn landene i riktig verdensdel. Afrika: Marokko, Asia: Filippinene, Europa: Litauen, Nord-Amerika: Canada, Sør-Amerika: Chile, Oceania: Australia,

14

Kapittel 1


Adresser

10 Svar Hvor ligger skobutikken? I Markedsgata

.

Hvor ligger kafeen? I

.

Hvor ligger postkontoret?

.

Hvor ligger bakeriet?

.

Hvor ligger bokhandelen?

.

Tall 0 – 20 0 1 2 3 4 5 6

null en to tre fire fem seks

7 8 9 10 11 12 13

sju ĂĽtte ni ti elleve tolv tretten

14 15 16 17 18 19 20

fjorten femten seksten sytten atten nitten tjue

hvem, hva, hvor

15


11 Skriv tall fem

tolv

femten

fjorten

seks

sytten

atten

sju

elleve

seksten

åtte

nitten

12 Si tall Dekk over høyre side 2 to 0 null 4 fire 14 fjorten 12 tolv 18 atten 17 sytten 11 elleve

8 6 13 7 9 10 19 20

13 Skjema

Rosa Torres Jeg kommer fra Chile. Nå bor jeg i Trondheim. Jeg bor i Sigrid Undsets vei 19. a

Fyll ut skjemaet for Rosa Etternavn: Fornavn: Adresse: Fødeland:

16

Kapittel 1

åtte seks tretten sju ni ti nitten tjue


Etternavn: Pinot Fornavn: Paul Adresse: Blåbærveien 17, Drammen Fødeland: Canada b

Hva forteller Paul? Jeg

.

Tallene fra 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29

tjueen tjueto tjuetre tjuefire tjuefem tjueseks tjuesju tjueåtte tjueni

30 3 1 40 50 60 70 80 90 100

tretti trettien førti femti seksti sytti åtti nitti hundre

200 to hundre 205 to hundre og fem 589 fem hundre og åttini 1000 tusen 2010 to tusen og ti 60 450 seksti tusen fire hundre og femti 450 202 fire hundre og femti tusen to hundre og to

14 Si tall Dekk over høyre side 23 54 45 32 65 89 98 56 77

tjuetre femtifire førtifem trettito sekstifem åttini nittiåtte femtiseks syttisju

hvem, hva, hvor

17


15 Skriv tall a åtte

b

fem

sju

ni

femtiåtte

atten

trettifire

førtini

femti

sytti

seksten

nitten

nittifem

tjueto

åttifire

førtiåtte

hundre og femti

hundre og fem

hundre og femten tre hundre og tre fem hundre og tretten sju hundre og tretti ni hundre og to åtte hundre og sekstito to hundre og tolv c

to tusen og fjorten

tre tusen fem hundre

fem tusen fem hundre og nitti

åtte tusen og femti

seks tusen tre hundre og seksti

fire tusen og åtte

16 Gammel tellemåte Noen bruker en gammel måte å si tall på. Hva mener de? Noen sier:

18

Skriv tallet:

Noen sier:

syv

syv og tyve

tyve

syv og tredve

tredve

to og femti

en og tyve

fem og nitti

Kapittel 1

Skriv tallet:


17 Les og skriv tall a Person A: Skriv tallene som person B sier: Person B: Se på side 148, og les tallene for person A. b Person A: Se på side 148, og les tallene for person B. Person B: Skriv tallene som person A sier:

Postnummer i Norge Postnummeret står foran geografisk navn. Det har 4 siffer. Vi kan si det slik: 4614 førtiseks fjorten 7023 sytti tjuetre 5005 femti null fem / fem tusen og fem 0673 null seks syttitre Vi kan også si ett og ett tall: 0673: null, seks, sju, tre

18 Skjema a Hva forteller Tomas? Etternavn: Povilaitis Fornavn: Tomas Adresse: Sjøveien 19 Postnummer: 5114 Poststed: Bergen b Fyll ut skjemaet for Teresa Teresa Legaspi: Jeg kommer fra Filippinene, men nå bor jeg i Norge, i Stavanger. Jeg bor i Nygata 28, 4006 Stavanger. Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnummer: Poststed:

hvem, hva, hvor

19


19 Hvor bor dere? Snakk sammen. Fortell hverandre om adresser og postnummer der dere bor.

Muntlig

Snakk sammen a b

Snakk om bildet. Lag en samtale mellom dem.

Lytteøvelser Du finner lyden til disse oppgavene pü www.praktisknorsk.cdu.no. Hvor bor de? Sett kryss (x) ved riktig adresse. 1 Hvor bor Maria? Oslogate 3 Oslogate 6 2

20

Hvor bor Jonas? Storgata 15

Kapittel 1

Storgata 5

Storgata 6

Storgata 50


3

Hvor bor Amir? Blomsterveien 16

Blomsterveien 17

Blomsterveien 60

4

Hvor bor Anette? Fjellveien 80

Fjellveien 81

Fjellveien 18

5

Hvor bor Susanna? Nypeveien 19

Nypeveien 90

Nypeveien 91

6

Hvor bor Malik? Torggata 7

Torggata 17

Torggata 71

Oslo Oslo

Stavanger Stavanger

Hun bor i Bergen.

Han bor i Bergen.

De kommer fra Polen.

Hun kommer fra Polen.

7 Hva er riktig? Han bor i Han kommer fra 8 Hva er riktig? De bor i Bergen. 9 Hva er riktig? Han kommer fra Polen.

10 Hva er riktig? Anne Larsen Anne Larsen Arne Larsen Dalsstien 4 Dalsstien 14 Dalsstien 14 7024 Trondheim 7024 Trondheim 7042 Trondheim 11 Hva er riktig? Jan Lien Jan Lien Jan Lien Edvard Griegs vei 16 Edvard Griegs vei 6 Edvard Griegs vei 60 5059 Bergen 5590 Bergen 5950 Bergen

12 Skriv inn nummer Martin Olsen Skippergata

13 Skriv inn nummer Anita Pedersen Elvegata

Kristiansand

Trondheim

hvem, hva, hvor

21


Husker du? 1

Lag setninger av ordene a Mexico Maria

fra

kommer

. b nå

jeg

i

Bergen

bor

. c

du heter hva

? d nå

bor

hvor

du

2

? Lag spørsmål

? Jeg heter Svein.

? Jeg kommer fra Moss.

? Nå bor jeg i Drammen.

3 Fyll ut Hvor kommer Tomas fra? H

Litauen.

Hvor bor Omar og Fatima?

Oslo.

Nina Redmond kommer fra Australia, men h

4 Hvilke tall hører sammen? fem 15 sytten 80 atten 40 åtti 70 femten 5 fire 18 førti 17 sytti 4

22

Kapittel 1

i Tromsø.


5

Skriv tall

femtiseks nittisju

fem hundre og ti to hundre og femti

åtte hundre og åtte to tusen fem hundre

ti tusen ni hundre og femti syttifem tusen tre hundre og to

åtti tusen 6 Fyll ut skjemaet for Nina Hei! Jeg heter Nina Redmond. Nå bor jeg i Norge. Jeg bor i Grønlandsveien 14, 9013 Tromsø. Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnummer: Poststed:

Du finner flere øvelser på www.praktisknorsk.cdu.no.

hvem, hva, hvor

23


Ka p it t el 2

En vanlig dag Hva er klokka? Klokka er

24

to

fem over to

ti over to

kvart over to

ti på halv tre

fem på halv tre

halv tre

fem over halv tre

ti over halv tre

kvart på tre

ti på tre

fem på tre

Kapittel 2


1 Hva hører sammen? 08:40

halv ti

08:50

kvart på ni

08:00

ti på ni

09:25

ti over halv ni

10:10 åtte 09:30

kvart over ti

10:15

fem på halv ti

08:45

ti over ti

Etter klokka tolv midt på dagen, sier vi ofte noe annet enn vi skriver:

2 Hva sier vi? Vi skriver 13.10 14.15

Vi sier: Ti over ett Kvart over to

en time = 60 minutter en halv time = 30 minutter et kvarter = 15 minutter et minutt = 60 sekunder et døgn = 24 timer

17.10 18.35 19.00 20.50 21.25 22.20 23.30 24.00

3 Klokka Hva er riktig? Sett kryss a

Klokka er nå ti over halv ti. Kurset begynner om fem minutter. Kurset begynner: 9.45

9.25

10.45

En vanlig dag

25


b

Klokka er halv fire. Kurset slutter om en halv time. Kurset slutter: 17.00

c

13.25

13.45

Klokka er kvart over åtte. Flyet går om en og en halv time. Flyet går: 8.45

e

16.15

Klokka er ti over ett. Vi må vente på bussen i et kvarter. Bussen kommer: 13.15

d

16.00

9.45

9.15

Jeg kom klokka seks, og nå har jeg ventet i en halv time. Klokka er: 18.00

18.30

7.30

Klokka er ti på ti. Bussen kommer klokka ti. Den kommer om ti minutter. Klokka er ti på ti. Bussen kommer klokka ti. Jeg må vente i ti minutter.

Ei uke: søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag

4 Se på oppslagene, og svar på spørsmålene

Norskkurs Mandag – fredag 08.45 – 12.00 12.30 – 14.30

26

Kapittel 2


a Når åpner ICA om morgenen? Når stenger de på fredag? Når stenger de på lørdag?

bussen, kafeen > den biblioteket, kurset > det

b Hvilke dager er det norskkurs? Når begynner norskkurset om morgenen? Hvor lang pause har de på kurset? Når slutter kurset? c Når åpner kafeen? Hvor mange timer er den åpen om lørdagen? Når stenger kafeen om søndagen? d Nå åpner biblioteket på hverdager? Når stenger det? Er biblioteket åpnet lørdag klokka seks? e Klokka er nå halv elleve. Når går neste buss fra Vik til Nes? Når må du ta buss fra Vik for å være i Nes før klokka to?

5 Johannes tar bussen Hvor reiser han med bussen? Når tar han bussen? Hvor mye koster billetten?

En vanlig dag

27


Hva gjør du?

6 Hva gjør hun? Hva gjør Elena klokka kvart over sju? Hva gjør hun klokka halv åtte? Hva gjør hun etter frokost? Når går bussen? Hvor er Elena klokka ni? Hva gjør de på norskkurset? Hva gjør hun i lunsjpausen? Hva gjør Elena etter norskkurset? Hva gjør hun om kvelden?

28

Kapittel 2


VERB Infinitiv Presens å gjøre Hva gjør du? å stå opp Jeg står opp klokka kvart over sju. å ta Jeg tar en dusj. å spise Klokka halv åtte spiser jeg frokost. å drikke Jeg drikker en kopp kaffe og et glass melk. å pusse tennene Etterpå pusser jeg tennene. å ta Jeg tar bussen klokka ti over åtte. å begynne Norskkurset begynner klokka kvart på ni. å snakke Vi snakker norsk på kurset. å lese Vi leser i læreboka. å skrive Vi skriver norsk. å ha Vi har pause fra halv tolv til tolv. å slutte Norskkurset slutter klokka kvart på tre. å være Jeg er på skolen i seks timer. å gå Jeg går til butikken. å kjøpe Der kjøper jeg mat. å lage Jeg lager middag. å se Om kvelden ser jeg på tv.

7 Fortell Jeg

på norskkurs om formiddagen. Kurset

klokka 10 og

klokka 14.00. Vi og

butikken og

pause klokka 12.00. På kurset

vi norsk. Etter norskkurset mat. Jeg

jeg norsk. Etterpå

jeg i

middag hjemme. Om kvelden jeg på tv.

En vanlig dag

29


8 Snakk med hverandre Når står du opp om morgenen? Hva spiser du til frokost? Hva drikker du? Hva gjør du etter frokost? Når går du på norskkurs? Når drikker du kaffe? Når har dere pause? Når lager du mat? Når spiser du middag? Når leser du norsk? Hva gjør du om kvelden? Hva gjør du om morgenen? Om ettermiddagen?

morgen formiddag ettermiddag kveld natt

ca. kl. ca. kl. ca. kl. ca. kl. ca. kl.

05.00 – 09.00 09.00 – 12.00/13.00 12.00/13.00 – 18.00 18.00 – 23.00 23.00 – 05.00

9 Hvilket kurs? Jan jobber i barnehage mandag, tirsdag og onsdag fra 8.00 til 15.00. Torsdag og fredag jobber han fra 11.00 til 16.00. Han vil gjerne gå på norskkurs. Hvilket kurs passer for Jan?

Preposisjoner Pause 12.00 – 12.30 i Vi har pause i en halv time.

fra - til Vi har pause fra klokka tolv til klokka halv ett. Eller: Vi har pause fra tolv til halv ett.

30

Kapittel 2


10 Når trener du?

Mandag trener jeg fra klokka Torsdag trener jeg

til klokka klokka fem

. klokka

Lørdag trener jeg fra Jeg trener i

. .

time mandag og torsdag.

Lørdag trener jeg i

timer.

11 Når jobber hun?

Vaktliste for Amalie mandag, tirsdag, onsdag 6.00 – 13.00 fredag – lørdag 22.00 – 6.00

Hvilke dager jobber Amalie om formiddagen? Hvilke dager jobber hun om natta? Når har hun fri?

En vanlig dag

31


12 Skriv ukeplan B er As sjef og har As vaktliste. A spør B når hun skal jobbe denne uka. Skriv klokkeslettene. B: Se side 148 for informasjon.

Ukeplan for A mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 Fyll ut med samme verb

Infinitiv Presens lese Jeg leser norsk.

Jobber du?

skrive

dere norsk?

snakke Nå

de norsk.

Vi drikker kaffe klokka tolv. spise Vi

middag klokka seks.

lage Vi

mat.

Vi går på norskkurs. slutte

Hun

på jobben klokka fire.

stå opp

Jeg

klokka sju.

ha

32

Kapittel 2

Hun bor i Oslo. dere det bra?


Muntlig 14 Snakk om bildet Hva spiser de? Når på døgnet er det? Hva spiser dere til frokost? Til middag?

Lytteøvelser Du finner lyden til disse oppgavene på www.praktisknorsk.cdu.no. Sett kryss på riktig klokkeslett. 1

2

3

Hun er ferdig på kurset

Han kommer hjem

Når kommer toget?

En vanlig dag

33


Sett kryss ved riktig tekst 4

Når skal de drikke kaffe? om formiddagen

5

ti over fem

ti på fem

ti over tre

en halv time

40 minutter

8.30

9.10

Bussen bruker 1 time og 40 minutter

7

om tre dager

Toget kommer

6

om ettermiddagen

Nå er klokka

8.10

Husker du? 1 Sett inn verb Jeg

klokka 7.

Jeg

kaffe klokka 7.30.

Jeg

avisen klokka 8.

Jeg

bussen klokka 8.50.

Jeg

på jobben klokka 9.15.

Jeg

lunsj klokka 12.45.

Jeg

på jobben klokka 16.30.

Jeg

middag klokka 18.30.

2 Fyll ut med samme verb Infinitiv

Presens

trene

Jeg trener mandag og torsdag.

Jeg

34

Kapittel 2

Hva skriver du?

på norskkurs.


snakke I klassen lage

vi norsk.

Jeg

middag hjemme.

Vi drikker kaffe i pausen. bo

Hvor

ha

dere? du det bra?

være

Hun

gjøre

Hva

indisk. dere nå?

3 Trekk linjer halv fire kvart på fire tre kvart over fire ti over halv fem fem på halv fem kvart på fem fem over tre

15.00 16.45 15.05 15.45 15.30 16.40 16.15 16.25

4 Fyll ut Klokka er 18.00. Dagsrevyen begynner klokka 19.00. Den begynner om en time. Klokka er 14.50. Bussen kommer klokka 15.05. Du må vente i

.

Klokka er 8.00. Flyet kommer kl. 10.30. Flyet kommer om

.

Vi har pause fra 12 til 12.15. Vi har pause i

.

5 Hvor mange minutter? En halv time

=

minutter.

1 time og et kvarter

=

minutter.

120 sekunder

=

minutter.

En vanlig dag

35


6 Skriv

Hvor er de? Hva gjør de?

7 Når? Svar med et av uttrykkene: om natta

om morgenen

om ettermiddagen

om formiddagen om kvelden

Når går de på norskkurs?

(klokka 9.00–13.00)

Når ser de på tv?

(klokka 19.00–21.00)

Når drikker de kaffe?

(klokka 7.30)

Når sover de?

(klokka 23.00–6.00)

Når lager de mat?

(klokka 17.00)

Du finner flere øvelser på www.praktisknorsk.cdu.no.

36

Kapittel 2

Praktisk norsk 1  

Spor 1, Spor 2