Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner e ns b rer

2B

ok

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

Espen Skovdahl

B okmål 2B_TMLærerens bok_omslag.indd 1

22.02.12 08.58


Anne-Lise Gjerdrum • Espen Skovdahl

en er s

k

2B

bo

Lær

Tusen millioner Bokmål

Tusen millioner snøfnugg daler, lever tusen millioner virvler rundt og svever fall du vesle snøfnugg ned på sti og vei på min nye vott så jeg kan telle deg telle tusen millioner Syng «Tusen millioner». Tekst og noter s. 151. CD1 spor 1


Til læreren Ny utgave fra og med 2011 š :[ddo[kj]Wl[dWlJki[dc_bb_ed[h]_h[b[l[he]b©h[h[Z[l[hajªo[d[Z[jh[d][h\ehd kompetansemålene i K06. Kompetansemålene er brutt ned til konkrete delmål og tilpasset veiledningen til fagplanen. š B©h[l[ha[j[]d[hi[]]eZj\ehl[_b[Z[jcWj[cWj_aakdZ[hl_id_d]e]Xohfh_a[ differensieringsmuligheter gjennom stor bredde i komponentløsningen. Nettsted š :[ddo[kj]Wl[d^Wh\jj[jijehje]_dd^ebZih_ajd[jjij[Zc[Zªl_d]ieff]Wl[hj_bXZ[ kapitler og emner, samt morsomme spill for trening av grunnleggende ferdigheter og hoderegning. š <ehb©h[h[dÄdiaedah[j[h"jWbb_d`[he]ij_bbXWhabeaa[j_bXhkaf_dj[hWaj_ljWlb["_j_bb[]] til kopieringsoriginaler, samarbeidsoppgaver, prøver og skjemaer for vurdering av måloppnåelse. Grunnbøker på interaktiv tavle š 7bb[]hkddXªa[d[j_bXoi_Z_]_jWb[l[hi`ed[hjWlb[Xªa[h\ehl_id_d]f_dj[hWaj_ljWlb[$ Her er sangene og tekstene til Tusen millioner knyttet til hver enkelt side og det er lagt _ddc[jeZ_ia[aecc[djWh[hj_b^`[bf\ehb©h[h[d$B©h[h[daWde]ii[bl[da[bjb[]][_dd kommentarer og knytte lenker til de enkelte sidene. Tusen millioner 1–4 består av: š =hkddXea7e]8 š Eff]Wl[Xea š @[]h[]d[hdªjj[h($j_b*$jh_dd š Eff]Wl[aehj($j_b*$jh_dd š B©h[h[diXea7e]8 š <Wi_jj_beff]Wl[Xea*$jh_dd Tilleggsmateriell: š J[bb[l[hiecjki[dj_d]X_bZ[Xea š 9Zc[ZiWd][h Laborativt materiell: š JWbbX_bZ[h š JWbb_d`[h š H[]d[f[hb[h Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no


Innhold Kapittel 1

Addisjon og subtraksjon med hele tiere

4

Kapittel 2

Addisjon og subtraksjon 0–50 uten tierovergang 30

Kapittel 3

Måling, geometri og statistikk

Kapittel 4

Addisjon og subtraksjon 0–100 uten tierovergang 70

Kapittel 5

Addisjon og subtraksjon 0–100 med tierovergang 96

Kapittel 6

Repetisjon

48

115

Fasit til oppgaveboka (2B)

124

Fordeling av kompetansemål på 1. og 2. årstrinn

140

Veiledet undervisning

142

Vurdering

142

Om nettstedet

143

Tekster og eventyr

147

Noter til sangene

151

Kopieringsoriginaler

160

Vurderingsskjema til vinterprøve 2A

198


Mål

Kapittel 1

I dette kapitlet skal du lære om • enere og tiere • addisjon og subtraksjon med hele tiere • addisjon og subtraksjon som motsatte regnearter • kjøp og salg med hele tiere • dobbelt så mye og halvparten så mye

Addisjon og subtraksjon med hele tiere Sett ring rundt 10.

10 Hvor mange tiere i alt? _ 10 tiere = 100 5

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

4

10/01/12

09.5690228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 4

5

10/01/12

09.56

Vet dere hvor mye fem 10-kroner er?

Loppemarked

10

Les høyt «Jeg har så mange leker og mye utstyr jeg ikke bruker,» sa Sofus en dag han lette etter akebrettet i boden. «Se her, denne kjelken er nesten like fin, og her er luer og skjerf jeg ikke har brukt siden før jeg begynte på skolen! «Og her er skøytene mine som er blitt altfor små, de er fullt brukbare, synd å la dem ligge her!» sa Kari. «Kanskje dere kan lage et loppemarked igjen slik dere gjorde i fjor, da fikk dere inn ganske mye penger til noen som trengte det,» sa Hare Hopp, som hadde sneket seg inn i boden sammen med barna. «Selvfølgelig,» sa Sofus. «Det var kjempegøy!» «Kjempegøy,» utbrøt Kari og klappet i hendene. «Vi lager loppemarked igjen, så spennende å se hvor mye vi får inn!» «Dette skjerfet kan koste en 10-krone,» sa Sofus. «Denne lua kan koste to 10-kroner,» sa Maria. «Og for bamse må vi ha tre 10-kroner, minst!» «Stopp,» sa Hare Hopp, «dere må jo vite hva tallet til tre 10-kroner er! Vet du, Sofus, hva tallet til tre 10-kroner er?» (Vet dere?) Riktig! Det er tretti.

10

10

10

10

«Bravo!» sier Hare Hopp, og skriver 50 på tavla. «Da kan dere gå i gang med å prise det dere vil selge!» Gi mange eksempler. ★

Lag en snor med ti og ti perler og tell med ti om gangen til 100 og tilbake. ★

Lag tierringer av regneperler og tell med ti om gangen til 100 og tilbake.

Sett inn i skjema. Hva forteller sifrene?

Forøvinger Læreren skriver 30 på tavla og tegner tre 10-kroner:

10

10

10

4

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 4

Tusen millioner 2A • Kapittel 1

07.08.12 10:53


10 10

10

10

10

10

tiere

enere

1

0

2

0

3

0

I boka Vi stiller spørsmål til bildet: Hvor mye koster bamsen? (40 kr) Hva er dyrest? (skiene) Hvor mye koster skiene? (100 kr) Hva er billigst? (termosen) Hva koster termosen? (10 kr) Hvor mye koster snøbrettet og termosen til sammen? 100 kr) Hvor mange tiere koster skøytene? (8 tiere) Hva heter tallet? (åtti) Skriv på tavla: 80 Hvor mange tiere koster kjelken? (6 tiere) Hva heter tallet? (seksti) Skriv på tavla: 60 Hvor mye mer koster lua enn vottene? (10 kr)

Syng Syng «Tjue mus». Tekst og noter s. 152. CD 2 spor 11

La barna selv stille spørsmål til bildet og lage regnefortellinger.

Vi sier: Langt inni skogen bak stein og grus bor 20 mus i et musehus. Vi synger: En og to og tre og fire, fem seks og sju, åtte ni og tielleve, tolv, tretten, fjorten femten – seksten, sytten, atten, nitten, tjue Vi sier: Men så kommer Andersens grådige katt, den vil på musejakt i natt: Vi synger: Tjue, nitten, atten, sytten, seksten – femten, fjorten, tretten, tolv og elleve – ti, ni, åtte, sju, seks, fem – fire, tre og to og en ingen mus, ingen mus danser rundt i et musehus

Side 5 Telle med ti om gangen til 100 Forøving Legg en haug med for eksempel 60 perler på bordet. Hvordan skal vi telle opp disse perlene? Hva syns du det er lurt å gjøre? La barna erfare hvor vanskelig det er å holde styr på tallrekken hvis vi teller en og en til for eksempel 60. Vi har tidligere lært å sette sammen regneperlene i tierringer – kanskje noen kommer med dette forslaget? Vi setter sammen perlene i tierringer,- og da kan vi være to til tre sammen om å finne ut hvor mange det er, og se hvor lett det nå er å telle!

I boka Vi setter ring rundt 10-mengder og teller med 10 om gangen til 100 mens vi peker på mengdene vi har satt ring rundt.

Viktig! Vi bør daglig telle fra 0 til 20 og tilbake og med 10 om gangen til 100 og tilbake.

Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Ordne 1-kroner i tiergrupper og tell antall tiere og enere. Gi flere eksempler.

Tegn ti 10-kroner etter hverandre på tavla og pek mens vi synger på samme melodi:

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ti og tjue, tretti, førti, femti – seksti, sytti, åtti, nitti, hundre – nitti, åtti, sytti, seksti – femti, førti, tretti, tjue, ti det kan vi det kan vi telle opp og ned med ti og ti

Tusen millioner 2A • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 5

5

07.08.12 10:53


Hvor mange

Trekk strek fra pengene til tallinjen.

? Fargelegg. 80 kr

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 kr

60 kr

90 kr

70 kr

30 kr

10 kr

100 kr

7

6

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

6

10/01/12

09.5690228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 6 Hvor mange 10-kroner? Forøving Se beskrivelse til s. 4.

7

10/01/12

09.56

brikke i ruten med 50. Hvis alle 50-tallene er opptatt, går turen til den andre spilleren. Den vinner som først får fire brikker på rad loddrett, vannrett eller diagonalt, eller har flest brikker på brettet når alle tallene er opptatt. Lag eventuelt egne regler for spillet. ★

I boka Barna fargelegger riktig antall 10-kroner som tallet forteller.

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. La barna komme opp og sette ring rundt så mange 10-kroner de betaler med. Gi flere eksempler.

Flere aktiviteter Spill «Tiertall til 60». Antall spillere: 2 Dere trenger en terning og brikker i to farger. Lag et rutenett med 4 ∙ 4 ruter og skriv inn de hele tallene fra 10 til 60, for eksempel:

30 10 40 20 40 60 50 50 20 50 30 50 40 10 40 60 Spillerne kaster terningen etter tur. Hvert øye på terningen betyr 10. Hvis terningen viser fem øyne, legger spilleren en

6

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 6

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:53


Side 7

Mine notater

Tallinjen Forøving Rekketell med ti om gangen til 100 og tilbake. Tegn en ­tallinje på tavla, og pek på tallene mens vi teller. I boka Trekk strek mellom antall tiere og riktig tall på tallinjen. Flere aktiviteter Tell opp 30 perler. Hvor mange tierringer kan du lage? Tell opp 60 perler. Hvor mange tierringer kan du lage nå? Osv. ★

Skriv de hele tiertallene fra 10 til 100 på et A4-ark og legg dem hulter til bulter på gulvet. Hvor fort kan tre barn legge dem etter hverandre i riktig rekkefølge? La alle få prøve seg og se hvilken gruppe som legger tallene i riktig rekkefølge raskest.

10 20 30 40

50

80 90 60 70 100

La ti barn få hvert sitt ark med tiertall og la de gå rundt i ring etter musikk. Når musikken stopper, stiller de seg raskest mulig i riktig rekkefølge fra 10 til 100.

10

20

30

Spill «Først til 100!» Antall spillere: 2 Dere trenger regneperler og en terning. Legg ca. 200 regneperler i en skål. Barna kaster terningene hver sin gang og tar like mange regneperler som øynene viser. Når de har fått 10 perler, lager de en tierring av perlene. Disse legges oppå hverandre. Den som først får ti tierringer oppå hverandre, har vunnet.

10 tiere = 100

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 7

7

07.08.12 10:53


Jeg har _ 50 kr.

Jeg har 20 _ kr. Jeg har _ 10 kr.

Sofus har _ 100 kr. Hare Hopp har _ 100 kr. Kari har _ 100 kr. Veksle til tikroner. Tegn pengene.

80 kr

60 kr

90 kr

70 kr

70 kr

60 kr

100 kr

90 kr

Tegn pengene.

20 kr Hvor mange kroner har Sofus? _ 50 kr Hvor mange kroner har Kari? _ 10 kr Hvor mye mer har Sofus enn Hare Hopp? _

9

8

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

8

10/01/12

Side 8

10/01/12

09.56

Vi har arbeidet med «Hvor mange» som ordbilde og mange barn vil nå kunne lese denne teksten. La de som vil få lese teksten høyt. Ha den gjerne som leselekse hjemme. Gi hjelp til svake lesere.

Forøving Vi tegner på tavla:

20 Hvor mange tikroner kan vi veksle denne mynten i?

10

9

I boka Barna tegner hvor mange 10-kroner de kan veksle til.

Vi veksler til 10-kroner

20

09.5690228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Veksle ulike beløp som går opp med 10 til hele tiere. Gi flere eksempler.

10

20 = 20 Tegn en 50-kroneseddel:

50 Hvor mange tikroner kan vi veksle denne seddelen i?

50 50

10

10

10

10

10

= 50

8

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 8

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Side 9

Mine notater

Telle penger Forøving Tegn på tavla:

50

100 50

50

20 20 10

Hvor mange kroner er det? Er det andre måter å ha 100 kr på? Tegn og fortell.

I boka Vi teller pengene til Kari, Sofus og Hare Hopp og arbeider deretter individuelt med siden. Flere aktiviteter Utfordring, spill « Først til 250 kr». Antall spillere: 2 til 3 Dere trenger regneperler og to terninger. Vi kan bruke lekepenger, tikroner og 50-kronesedler, eller vi kan leke at røde regneperler har verdien 10 og grønne regneperler har verdien 50. Legg ca. 30 røde perler og 20 grønne perler (evt. lekepenger) i hver sin skål på bordet. Barna kaster terningene etter tur og får like mange røde perler (tiere) som differansen mellom øynene viser. Når de har fått fem røde perler, veksles disse i en grønn perle. Den som først har fått fem grønne perler (250 kr), har vunnet.

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis ulike beløp med hele tiere og la barna fortelle hvor mange kroner det er. Gi flere eksempler.

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 9

9

07.08.12 10:54


r

10 k

20 kr

Hva må Hare Hopp betale for klærne? Tegn pengene.

60

kr r

20 k

30

kr

70 kr

90 kr

80 kr

30 kr

60 kr

100 kr

Hva må Kari betale for klærne? Tegn pengene.

50 kr

80 kr

70 kr

20 kr

50 kr

40 kr

Kari kjøper klær for 80 kr. Hva kan hun ha kjøpt? Tegn.

Hare Hopp kjøper klær for 70 kr. Hva kan han ha kjøpt? Tegn.

11

10

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

10

10/01/12

09.5690228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 10–11 I butikken Syng Syng «Kjøpevise». Tekst og noter s. 153. CD 1 spor 18

11

10/01/12

09.57

Flere aktiviteter Spill «Tiertall til 100». Antall spillere: 2 til 3 Dere trenger brikker i to til tre farger og to terninger. Skriv de hele tierne fra 20 til 100 i et rutenett:

40 60 20 90 50 70 100 50

Forøving La barna ta med seg tøy hjemmefra som vi kan låne. Bestem hva plaggene skal koste, og lag en klesavdeling i butikkroken eller en egen klesbutikk. Bytt på å være kunder eller ekspeditør. Ekspeditøren kan gjerne bruke kalkulator. I boka Kari og Hare Hopp skal kjøpe klær i klesbutikken. Kari har 100 kr. Hva kan hun kjøpe? Hare Hopp har 50 kr. Hva kan han kjøpe? ★

Tor har 60 kroner. Har han nok penger til å kjøpe lue og skjerf? Hvor mange kroner har han da igjen? (10 kr) ★

La barna tegne pengene til regnefortellingene.

80 60 90 100 70 30 80 60 Kast terningene etter tur og adder øynene. Hvert øye på terningen har verdien 10. Hvis en av terningene viser seks øyne, eller tallet i rutenettet er opptatt, går turen til neste spiller. Den vinner som først får tre på rad, eller har flest brikker i rutenettet når alle tallene er opptatt. ★

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Lag regnefortellinger med barna i Tusen millioner og la barna i klassen komme opp og vise pengene de betaler med. Gi flere eksempler.

Finn på flere spørsmål til bildet selv.

10

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 10

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Mine notater

Tusen millioner 2B â&#x20AC;˘ Kapittel 1

2B_TMLĂŚrerperm_opptrykk.indd 11

11

07.08.12 10:54


Sett ring rundt riktig svar.

Addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter.

+1

2

–1

1

+10

10

1

+2

4

–2

2

+ 20

6

–3

3

+ 30

+4

8

–4

4

+ 40

10

–5

5

+ 50

60

– 30

30 40 50 50

40 50 30 40

50 30 40 30

40 + 0 20 + 30 10 + 20 10 + 30

30 50 50 20

40 40 30 30

0 30 40 40

50 – 20 40 – 10 50 – 30 30 – 10

20 10 40 20

30 20 30 30

40 30 20 40

30 – 20 40 – 30 50 – 40 40 – 20

20 30 10 30

30 10 20 20

10 20 30 10

30 80

– 40

40 100

50

5

– 20

20

40

4

+5

40

30

3

–10

10

20

2

+3

20

30 + 10 40 + 10 20 + 20 10 + 40

30 boller Hvor mange boller har Hare Hopp? _ 50 boller Hvor mange boller har Sofus? _

– 50

50

Hvor mange boller har Sofus og Hare Hopp 80 boller til sammen? _ 13

12

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

12

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 12 Motsatte regnearter Forøving Vi har tidligere arbeidet med at addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter. Vi kan nå arbeide videre med generalisering: 3 + 4 = 7

30 + 40 = 70

7 – 4 = 3

70 – 40 = 30

Vis med penger: Her har jeg 30 kroner og så får jeg 40 kroner til. Hvor mange kroner har jeg nå? (70 kr) Så gir jeg tilbake de 40 kronene. Hvor mange kroner har jeg igjen? (30 kr) Vi ser (tegn på tavla):

+ 40

70

30 Gi mange eksempler.

12

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 12

– 40

30

13

10/01/12

09.57

I boka Barna skriver tallene som mangler i sirklene og erfarer at addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter.

Side 13 Addisjon og subtraksjon med hele tiere Forøving Arbeid med regnefortellinger: Jeg har 20 kr i lomma og 10 kr i pungen. Hvor mange ­kroner har jeg i alt? (Vis med penger eller tegn på tavla.) På regnespråket (skriv på tavla): 20 kr + 10 kr = 30 kr Per har 40 kr, og Nina har 30 kr. Hvor mange kroner har de til sammen? (Tegn pengene.) På regnespråket: 40 kr + 30 kr = 70 kr Kari har 80 kr. Hun kjøper en bok til 50 kr. Hvor mange kroner har hun igjen?

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Tegn på tavla:

10

10

10

10

10

10

10

10

På regnespråket: 80 kr – 50 kr = 30 kr

I boka Oppgavetypen er kjent, og barna løser oppgavene individuelt. La barna lese spørsmålene om Hare Hopp og Sofus høyt – enkeltvis og i kor. Ha dem gjerne som leselekse. Les spørsmålene minst fem ganger. Deretter kan du skrive svarene.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 13

13

07.08.12 10:54


Hvor mye koster: 80 kr

20 kr 10 kr

70 kr

90 kr

Du har:

Du kjøper:

90 kr

30 kr

Tegn pengene.

10 kr

60 kr

30 kr

30 kr

50 kr

40 kr

10 kr

40 kr

30 kr

10 kr

100kr

60 kr

40 kr

80 kr

50 kr

80 kr

90 kr

20 kr

20 kr

r

40 k

80 kr

60 kr

100 kr

r

60 kr

40 k

30 kr

30 kr 20 kr

90 kr

10 kr

100 kr

15

14

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Du har igjen:

14

10/01/12

Side 14

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

15

10/01/12

09.57

I boka Barna kan gjerne tegne pengene som støtte til addisjonene.

Addisjon med hele tiere Forøving Lag regnefortellinger: Sofus kjøper en ball til 10 kr og en bil til 20 kr. Hvor mye må han betale i alt? Læreren tegner/skriver på tavla:

Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis ulike ting barna kan kjøpe og sett på priser. La barna komme opp og vise pengene de betaler med. Gi flere eksempler.

10 10

10

10 kr + 20 kr = 30 kr Kari kjøper en bolle til 10 kr og en stor kringle til 30 kr. Hvor mye må hun betale i alt?

10 10

10

10

Gi mange eksempler.

14

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 14

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Side 15

Mine notater

Vi handler med tiere Forøving Arbeid med penger: Mikkel har (tegn på tavla):

20

20

Hvor mange tiere?

10

10

10

10

Han kjøper saft til 10 kr. Hvor mange kroner har han igjen? (30 kr) Sett kryss over én tier. Sofie har (tegn på tavla):

50 Hvor mange tiere?

10

10

10

10

10

Hun kjøper pølse med brød til 20 kr. Hvor mange kroner har hun igjen? (30 kr) Sett kryss over to tiere. Tor har (tegn på tavla):

50

20

Hvor mange tiere? (7)

10

10

10

10

10

10

10

Han kjøper tre glass saft til 10 kr per glass. Hvor mange kroner har han igjen? (40 kr) Sett kryss over tre tiere.

I boka Samtal om bildet: Hva selger Hare Hopp? (pølse og saft) Hvor mye koster pølse med brød? (20 kr) Hvor mye koster et glass saft? (10 kr) Gjør gjerne den første oppgaven sammen. La deretter barna arbeide videre individuelt.

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 15

15

07.08.12 10:54


6 kr – 2 kr = 4 kr

40 kr + 30 kr = _ 70 kr

4 kr + 3 kr = 7 kr

60 kr – 20 kr = 40 kr

Hva ser du? Hva ser du?

Regn ut.

Regn ut.

6+ 2=_ 8

4+ 4=_ 8

3+ 5=_ 8

6– 3=_ 3

8– 2=_ 6

9– 4=_ 5

60 + 20 = _ 80

40 + 40 = _ 80

30 + 50 = _ 80

60 – 30 = _ 30

80 – 20 = _ 60

90 – 40 = _ 50

7+ 2=_ 9

2+ 4=_ 6

5+ 5=_ 10

7– 3=_ 4

9– 6=_ 3

8– 3=_ 5

70 + 20 = _ 90

20 + 40 = _ 60

50 + 50 = _ 100

70 – 30 = _ 40

90 – 60 = _ 30

80 – 30 = _ 50

5+ 4=_ 9

6+ 3=_ 9

8+ 1=_ 9

5– 2=_ 3

8– 4=_ 4

9– 3=_ 6

50 + 40 = _ 90

60 + 30 = _ 90

80 + 10 = _ 90

50 – 20 = _ 30

80 – 40 = _ 40

90 – 30 = _ 60

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Regn ut.

Regn ut.

30 + 40 = _ 70

80 + 10 = _ 90

20 + 50 = _ 70

70 – 30 = _ 40

80 – 30 = _ 50

90 – 70 = _ 20

20 + 60 = _ 80

60 + 30 = _ 90

10 + 90 = 100 _

90 – 80 = _ 10 100 – 50 = _ 50

80 – 80 = _ 0

40 + 20 = _ 60

70 + 10 = _ 80

80 + 20 = 100 _

100 – 20 = _ 80

60 – 40 = _ 20 100 – 90 = _ 10 17

16

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

16

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

17

10/01/12

Side 16

Side 17

Generalisering addisjon

Generalisering subtraksjon

Forøvinger Arbeid med penger. Finn fram sju 1-kroner og sju 10-kroner. Legg pengene foran dere slik som vist i boka. Vi sier i kor:

Forøvinger Arbeid med penger. Finn fram seks 1-kroner og seks 10-kroner. Legg pengene foran dere slik som vist i boka. Vi sier i kor:

Fire pluss tre er lik sju. Førti pluss tretti er lik sytti.

Seks minus to er lik fire. Seksti minus tjue er lik førti.

Gi flere eksempler.

Gi flere eksempler.

La barna telle med ti og tjue om gangen fra 0 til 100, og fra 100 til 0.

La barna telle med ti og tjue om gangen fra 0 til 100, og fra 100 til 0.

I boka Bruk penger som støtte til oppgavene hvis dere ønsker, og lag regnefortellinger til noen av oppgavene.

I boka Bruk penger som støtte til oppgavene hvis dere ønsker, og lag regnefortellinger til noen av oppgavene.

Skriv tallrekken fra 10 til 100.

Skriv tallrekken fra 100 til 10.

09.57

Flere aktiviteter Spill «Først til 100». Antall spillere: 2 til 4 Dere trenger regneperler i to farger. For eksempel kan røde perler være tiere og grønne perler enere. Legg regneperlene i hver sin skål:

16

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 16

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Terningen kastes etter tur og spillerne tar like mange grønne perler som øynene viser. Når de har fått 10 grønne perler, legges disse tilbake i skålen og veksles til en rød perle. Den som først har fått 10 røde perler, eller har flest røde perler når spillet slutter, har vunnet. Spillerne lager eventuelt egne regler selv.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 17

17

07.08.12 10:54


Trekk strek fra 0 til 100.

Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

Trekk strek fra 100 til 0.

1

60 50 80 50 + 40 = 90 80 60 + 20 = 90 20 + 30 =

k J R E G S

20 10 30 70 – 40 = 40 30 50 – 30 = 20

2

30 – 10 =

k P A k R N

3

80 + 10 = 30 + 60 = 80 – 50 = 90 – 40 = 60 – 40 =

Skriv bokstavene du fant, og les. Trekk strek fra tallene til riktig plass på tallinjen.

40

10

80

30

60

0

90

50

100

90 20

30

20 50

50 60

30 70

J

E

G

2

k

A

N

3

S

V

Ø

M M

70 – 20 =

E

60 90

20 < 30 40 < 50

90 > 60 70 < 80

20 + 20 > 30 50 + 30 < 90

60 > 40

50 = 50

30 + 40 = 70

90 > 80

90

60 + 30 > 80

< 100

19

18

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

S M R V Ø T P M M E D E

Sett inn > = <

Skriv tallene i stigende rekkefølge.

70

1

90 80 80 90 30 40 40 50 20 30 40 50

18

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 18 Rekketell med 10 Forøvinger Arbeid sammen i grupper. Tell opp 100 perler. Hvor mange tierringer kan dere lage av 100 perler?

19

10/01/12

09.57

I boka Trekk strek fra 0 til 100 og fra 100 til 0. ★

Trekk strek fra tallene til riktig plass på tallinjen. ★

Skriv tallene i stigende rekkefølge.

Fargelegg tiere i hundrehus. Bruk forskjellige farger. Hvor mange tiere er det i hundre? ★

Fargelegg flere tiere i samme farge, og lag regnestykker, for eksempel tre gule tiere og sju røde tiere:

30 + 70 = 100 (tre tiere pluss sju tiere er lik ti tiere som er lik hundre)

Side 19 Addisjon og subtraksjon I boka Oppgaven med hemmelig melding og >, = og < bør nå kunne arbeides med individuelt. Flere aktiviteter Kast på blink. Antall spillere: 3 til 5 Hver spiller trenger tre lenker med fem perler – med eget mønster. Tegn en sirkel med kritt på gulvet, ca. 1 m i diameter, med to mindre ringer inni. Skriv hele tiertall i ringene som vist på figuren. Barna står ca. 10 m fra ringen og kaster lenken inni. Det er om å gjøre å få flest poeng. Lag egne regler for når en lenke blir liggende på en linje. Velg om dere vil kaste en lenke av gangen eller ta opptelling (summere) poengene når alle har kastet tre lenker hver.

Kopieringsoriginal 5.5

18

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 18

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


40 20 10

Utfordring: Skriv høyere tall i ringene og kast med fire lenker. Da kan summen bli over 100.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 19

19

07.08.12 10:54


Hvor mange kroner er det på sparebøssen?

Addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter.

+ 30

– 30

70

40

+ 40

60

20

40

Jeg har 50 kr i alt!

– 40

20 30 kr + _ 20 kr = 50 kr

+ 50

– 50

100

50

2

+ 20

60

50

4

6

80

– 20

Tegn pengene i sparebøssen. Gjør ferdig regnestykkene.

60

8 10 12 14 16 18 20

30 kr + _ 10 kr = 40 kr

60 kr + _ 30 kr = 90 kr

50 kr + _ 20 kr = 70 kr

20 kr + _ 20 kr = 40 kr

Regn ut.

30 + 20 = 50

40 + 10 = _ 50

60 + 30 = _ 90

50 – 20 = 30

_ 50 – 10 = 40

_ 90 – 30 = 60

80 + 10 = _ 90

10 + 10 = _ 20

50 + 40 = _ 90

_ 90 – 10 = 80

_ 20 – 10 = 10

_ 90 – 40 = 50

30 + _ 20 = 50 20 + _ 10 = 30 70 + _ 20 = 90

70 + 20 = _ 90

20 + 30 = _ 50

40 + 20 = _ 60

20 + _ 20 = 40 50 + _ 10 = 60 30 + _ 10 = 40

_ 90 – 20 = 70

_ 50 – 30 = 20

_ 60 – 20 = 40

10 + _ 10 = 20 80 + _ 10 = 90 10 + _ 20 = 30

Gjør ferdig regnestykkene.

21

20

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

20

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

21

Side 20

Side 21

Motsatte regnearter

Hvilke tall mangler?

Forøving Vis eller tegn på tavla:

Forøvinger

10/01/12

09.57

Tegn på tavla: 20

10

20 + 10 = ?

10

Hva skjer hvis vi har: 20

10

30 – 10 = ?

La barna formulere loven med egne ord.

Jeg har 30 kr i alt. Hvor mange kroner er det på sparebøssen? Hvordan tenkte du? Noen vil finne svaret ved å subtrahere, mens andre vil bruke addisjonsmetoden:

I boka Øv på at addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter.

10 + ___ = 30

Nederst arbeider vi videre med addisjon og subtraksjon som motsatte regnearter.

Bruk X-boksen. Fortell og vis at du har for eksempel fire 10-kroner. Fortell at noen ligger i X-boksen. I alt har du ni 10-kroner. Hvor mange 10-kroner ligger i X-boksen? Hva er X? (5)

Flere aktiviteter Sett sammen regneperler to og to i forskjellige farger og tell med to om gangen til 20 og tilbake.

20

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 20

I boka Barna arbeider individuelt med siden.

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Lag regnefortellinger med barna i Tusen millioner. La barna i klassen fortelle hvor mange kroner som er i pungen når de vet hvor mange kroner for eksempel Sofie har i alt. Gi flere eksempler.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 21

21

07.08.12 10:54


Tegn halvparten så mange blader. Skriv riktig antall.

Tegn dobbelt så mange hjerter. Skriv riktig antall.

2

4

4

2

1

2

8

4

5

10

2

1

4

8

6

3

3

6

10

5 23

22

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

22

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Dobbelt så mange og halvparten Forøvinger Arbeid med regneperler: Vis for eksempel to perler og gjem fire perler i hånden. Hvor mange perler ser du? (2) Jeg har det dobbelte i hånden. Hvor mange? (4) Gi mange eksempler.

24

2

Gjør det motsatte: Vis for eksempel seks perler og gjem tre i hånden. Hvor mange perler ser du? (6) Jeg har halvparten i hånden. Hvor mange har jeg? (3) Gi mange eksempler. ★

Arbeid med tallinjen. Lag strimler på 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 cm. Legg dem under tallinjen fra 0 og finn halvparten ved å brette strimlene i to. Finn det dobbelte ved å brette ut strimmelen igjen. Vi ser at dobbelt og halvparten er det motsatte av hverandre! 5

10

15

09.57

4

20 10

22 14 18 16 14

6

10

12 20

8

18

0

10/01/12

Flere aktiviteter Spill «Dobbelt så mange». Antall spillere: 2 til 4 Dere trenger to terninger og brikker i like mange farger som det er spillere. Skriv partall fra 2 til 24 i et rutenett, slik som vist nedenfor:

Side 22–23

23

20

Spillerne kaster terningene etter tur og dobler antall øyne de får. Hvis spillerne for eksempel får

dobler de 8 og legger en brikke på 16. Den som først får tre på rad, eller har flest brikker på brettet når vi avslutter, har vunnet. ★

Forenkling: Bruk bare én terning og skriv partall fra 2 til 12 i rutenettet:

BR E TT

I boka Tegn dobbelt så mange og halvparten så mange.

22

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 22

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


12

2

8

2

10 12

6

4

6

8

4

8

12

4

10

6

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis for eksempel to epler og la barna komme fram og vise dobbelt så mange epler. Gi flere eksempler.

Vis for eksempel seks pærer og la barna komme fram og vise halvparten så mange pærer. Gi flere eksempler.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 23

23

07.08.12 10:54


Hvor mye koster én blomst? Skriv prisene på prislappene.

Hvor mye koster to baller? Skriv prisene på prislappene.

4 kr

8 kr

2 kr

4 kr 6 kr

5 kr

10 kr

3 kr

2 kr

6 kr

14 kr

8 kr

5 kr

2 kr

8 kr

4 kr

12 kr

6 kr

12 kr

7 kr

10 kr

6 kr

4 kr

1 kr

3 kr

2 kr

16 kr

7 kr

r 14 k

16 kr

8 kr

25

24

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

4 kr

24

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

25

10/01/12

09.57

Side 24 Dobbelt så mye Forøvinger Vis gjenstander og dikt regnefortellinger. Her har jeg en bok som koster 5 kroner. Hvor mye koster to slike bøker? Her er en penn som koster 8 kroner. Hvor mye koster to slike penner? La barna tegne pengene og lage regnestykker: 5 + 5 = 10 og 8 + 8 = 16 ★

Arbeid med penger. Gi de samme forøvingene som til s. 22 og 23, men ha kronestykker i stedet for perler.

I boka Barna setter priser på ballene. Tegn pengene du må betale for to baller. Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis for eksempel en ball og sett på prisen 7 kr. Hva koster da to like baller? (14 kr) Gi flere eksempler.

24

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 24

Side 25 Halvparten så mye Forøving Vis to og to like gjenstander og dikt regnefortellinger. Disse to like appelsinene koster 8 kroner. Hvor mye koster en appelsin? Tegn pengene som to appelsiner koster og finn halvparten. Her er to blyanter som koster til sammen 18 kroner. Hvor mye koster en blyant? Tegn pengene to blyanter koster og finn halvparten. Hvis noen strever, vis med strimmel på 18 cm og legg den under en tallinje med 1 cm

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Mine notater

mellom tallene. Brett den, og se at halvparten blir 9. (Se s. 22 og 23).

I boka Barna skriver prisen på en blomst. Tegn pengene du må betale for 1 blomst. Flere aktiviteter Spill «Doble». Antall spillere: 2 til 4 Dere trenger en vanlig kortstokk og en terning. Fjern alle oddetall-kortene, knekt og konge slik at kortstokken består av 2-4-6-8-10-dame. Dame er lik 12. Kortstokken legges med baksiden opp. Kast en terning annenhver gang. Hvis terningen for eksempel viser 4, er det om å gjøre å trekke det dobbelte fra kortstokken:

Hvis terningen viser 6, er det dermed om å gjøre å trekke en dame fra kortstokken:

Hver spiller trekker tre kort hver gang, og får spilleren en åtter blant de tre kortene, beholdes kortet, eventuelt kortene hvis det er flere åttere blant kortene som er trukket. Kortene som ikke viser det dobbelte av øynene på terningen, legges underst i bunken. Den som har flest kort når det ikke er flere kort igjen i bunken, eller når spillet avsluttes, har vunnet. ★

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis for eksempel to bananer og sett på prisen 14 kr. Hva koster da én banan? (7 kr) Gi flere eksempler.

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 25

25

07.08.12 10:54


Jeg har halvparten så mange kroner som Tor!

Jeg har dobbelt så mange kroner som Sofus!

Tegn halvparten så mange kroner.

Tegn dobbelt så mange kroner.

10 kr

20 kr

20 kr

10 kr

20 kr

40 kr

40 kr

20 kr

30 kr

60 kr

80 kr

40 kr

50 kr

100 kr

60 kr

30 kr 27

26

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

26

10/01/12

09.5790228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

27

10/01/12

09.57

Side 26 Dobbelt så mye Forøving Arbeid med penger. Tegn mynter opp til 50 kr på tavla, og la barna tegne det dobbelte i kladdeboka. I boka Barna tegner og skriver det dobbelte beløpet. Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Lag regnefortellinger med barna i Tusen millioner. La barna i klassen fortelle hvor mange kroner Sofus har, og så hvor mange kroner Kim har når hun har dobbelt så mye. Vis pengene. Gi flere eksempler.

Side 27 Halvparten Forøving Arbeid med penger. Tegn mynter på tavla som må veksles før vi kan tegne halvparten. Hva må vi gjøre her? I boka Barna må «tenke veksling» i noen av oppgavene. De barna som trenger det, kan tegne vekslingen i kladdeboka.

26

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 26

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


Flere aktiviteter For de som fortsatt strever med å finne det dobbelte og halvparten, kan det være enhjelp å gi dem rektangler som de bretter i to. I forkant teller de rutene, for eksempel 16. Når de bretter det i to, har de funnet halvparten, som er åtte ruter: Halvparten av 16 er lik 8. Det dobbelte finner vi ved å brette rektangelet ut igjen. Vi ser: Det dobbelte av 8 er lik 16. Gi flere eksempler.

Mine notater

BR E TT

Spill «Vi dobler». Antall spillere: 2 til 4 Dere trenger en vanlig kortstokk. Knekt, dame og konge har verdiene 11, 12 og 13. Barna trekker etter tur et kort fra bunken og sier det dobbelte av tallet på kortet, for eksempel knekt: 22, 8: 16. Den som sier feil, må legge kortet underst i bunken. Her bør vi passe på at elever på omtrent samme nivå spiller sammen. Den som har flest kort når spillet avsluttes, eller det ikke er flere kort igjen, har vunnet. ★

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Lag regnefortellinger med barna i Tusen millioner. La barna i klassen fortelle hvor mange kroner Tor har, og så hvor mange kroner Sofie har når hun har halvparten så mye. Vis pengene. Gi flere eksempler.

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 27

27

07.08.12 10:54


Prøv deg selv

Skriv tallene som mangler. 12 kr

20 kr

Hvor mye koster klærne til sammen?

r

30 k

10 k

15 kr

25 kr

r

8 kr

30 kr. 2 is koster _ 40 kr. 2 brus koster _

6 kr. 1 eple koster _ 5 kr. 1 pære koster _

50 kr. 2 brød koster _

4 kr. 1 banan koster _

Jeg har dobbelt så mange kroner som Sofie!

80 kr

Tegn pengene.

80 kr

90 kr Regn ut.

50 kr mer enn Sofie. Mikkel har _

50 +10 = _ 60

50 + 50 = 100 _

60 + 40 = 100 _

Tegn pengene til Mikkel.

60 –10 = _ 50

50 – 40 = _ 10

50 – 20 = _ 30

Jeg har halvparten så mange kroner som Kari.

Jeg har 4 kr.

2 kr. Tor har _

28

10/01/12

10.0490228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 28

29

29

10/01/12

An n e-Lise Gjerdr u m

Tusen millioner 1–4 Dobbelt så mye og halvparten

Læreverket består av:

Grunnbok A og B Oppgavebok Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) Oppgavekort (2. til 4. trinn) Lærerens bok A og B Fasit til oppgavebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell:

Tellevers om tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallstråler Regneperler

Samarbeidsoppgave Siri er 10 år gammel. Storesøster er dobbelt så gammel. Lillebror er halvparten så gammel som Siri var for to år siden. Hvor gamle er Storesøster og Lille-bror?

Tusen millioner eg

ner n

2

ter øt

I boka Vi øver videre med dobbelt så mye og halvparten. Kan du lese overskriften? Les overskriften og tekstoppgaven høyt i kor og ha den gjerne som leselekse hjemme. Les minst fem ganger!

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

tar deg med inn i matematikkens verden med eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeide på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Læreverket egner seg godt for veiledet matematikkundervisning.

J eg r

Espen Skovda h l

Jeg har dobbelt så mange kroner som Kari.

8 kr. Sofus har _

Ekstraoppgaver side 121

28

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

100 kr

60 kr

Hvor mange kroner?

50 kr. Sofie har _ _ kr. Mikkel har 100 Jeg har:

40 kr

50 kr

10.04

«Jeg regner nøtter 2» inneholder morsomme og varierte oppgaver for utfordring og ytterligere regnetrening.

Fagnettsted:

http://tusenmillioner.cappelendamm.no

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

ISBN 978-82-02-34413-9

Side 29 Prøv deg selv

Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv» arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 121. Deretter arbeider de i oppgaveboka, i «Jeg regner nøtter», med kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet.

28

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 28

B okmål

www.cappelendamm.no

På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspell eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 142.

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

07.08.12 10:54


For fortløpende øving av de fire regneartene og hoderegning, kan barna arbeide med Tusen millioner Regnemester. Programmet inneholder oppgaver i tallområdet fra 0 til 100 og er tilgjengelig for ipad og iphone. Her får barna også øve på sammensatte regneoperasjoner der de må prioritere ­regneartene.

Regnemester

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 1.1 Hvor mange kroner? s. 160 s. 162 1.2 Ukjent ledd 1.3 Magiske kvadrater s. 164 1.4 Hemmelig melding fra Sofus s. 166 Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet 1.5 Mynter 1.6 Sedler 1.7 Memory 1 1.8 Memory 2 1.9 Pluss 1.10 Minus 1.11 Kingo 1.12 Domino Kapittelprøve 1

Disse emnene passer til kapittel 1: • Naturlige tall • Addisjon • Subtraksjon • Kjøp og salg • Begreper

Mine notater

Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 1.

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Tusen millioner 2B • Kapittel 1

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 29

29

07.08.12 10:54


Mål

Kapittel 2

I dette kapitlet skal du lære om • addisjon 0–50 uten tierovergang • subtraksjon 0–50 uten tierovergang • motsatte regnearter

Addisjon og subtraksjon 0–50 uten tierovergang Hvor mange tiere og enere? Sett ring rundt 10.

tiere enere

tiere enere

21

25

tiere enere

tiere enere

24

30

tiere enere

tiere enere

28

27

tiere enere

tiere enere

23

22

• Fortell eventyret om prinsessen på erten.

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

30

10/01/12

10.0490228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 30 Prinsessen på erten

31

31

Og prinsen tok henne til kone, for nå visste han at han hadde funnet en virkelig prinsesse. Men erten kom på museum. Der kan du se den ennå. Hvis ingen har tatt den, da!

Så kom han da hjem igjen, og han var lei seg, for han ville så gjerne ha en virkelig prinsesse. En kveld ble det et fryktelig uvær. Det lynte og tordnet, og regnet skylte ned. Da banket det på byporten, og den gamle kongen gikk for å lukke opp. Det var en prinsesse som sto utenfor. Men du verden som hun så ut! Vannet rant nedover håret og klærne hennes. Ja, det rant inn gjennom skosnuten og ut gjennom hælen! Og enda sa hun at hun var en virkelig prinsesse!

Still spørsmål til teksten: Hvor mange madrasser la dronningen i sengen? (20) Hvor mange madrasser hadde det vært hvis hun la dobbelt så mange? (40) Hvor mange dyner la hun i sengen? (20) Hvor mange hadde det vært hvis hun la halvparten? (10)

Om morgenen spurte de henne hvordan hun hadde sovet. – Å! Forferdelig dårlig! sa prinsessen. – Jeg har nesten ikke lukket et øye i hele natt. Ikke vet jeg hva det var for noe rart i sengen. Jeg har ligget på noe hardt, så jeg er både gul og blå over hele kroppen.

30

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 30

10.04

Så kunne de se at det var en virkelig prinsesse. For hun hadde merket erten gjennom tjue madrasser og tjue dyner. Så ømskinnet kunne bare en prinsesse være.

Les høyt Det var en gang en prins. Han ville ha seg en prinsesse. Men det skulle være en riktig prinsesse. Så reiste han verden rundt for å finne en. Prinsesser var det nok av. Men var det riktige prinsesser? Se, det ble han aldri klok på.

Ja, det skal vi snart få greie på, tenkte den gamle dronningen, men hun sa ikke noe. Hun gikk bare inn i sovekammeret. Der tok hun alle sengeklærne bort og la en ert på bunnen av sengen. Så tok hun tjue madrasser og la dem oppå erten, og så tjue dyner oppå madrassene. Der skulle prinsessen ligge om natten.

10/01/12

Etter H.C. Andersen

I boka Still spørsmål til bildet: Hvor mange trinn på stigen? (15) Hvilket trinn står prinsessen på? (det trettende trinnet) Hvor mange blomster i hver vase? (10) Hvor mange blomster i alt? (30) Hvor mange bøker på øverste hylle? (10) nest øverste hylle? (10) nest nederste hylle? (10) nederste hylle? (6) Hvor mange bøker i alt? (36) Skriv tallet på tavla. Snakk om formene på bildene på veggen: runde, firkantete, ovale

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


Side 31 Hvor mange tiere og enere? Forøving Tell opp 24 perler. Sett dem sammen i tierringer. Hvor mange tiere får vi, og hvor mange enere? Hvilket siffer skal stå på tierplassen/enerplassen? Skriv tallet på tavla. Hva heter tallet? Pek på sifferet som forteller hvor mange tiere/ enere du har. I boka Sett ring rundt 10 og skriv tallet. Når hele siden er løst: Hvor mange tiere og enere er det i ruten øverst til venstre? Hva heter tallet? Pek på sifferet som forteller hvor mange tiere du har. Hvilket siffer forteller hvor mange enere du har? Se på ruten ved siden av (øverst til høyre). Hvor mange tiere har du, og hvor mange enere? Hva heter tallet? Pek på tierne, enerne. Osv. Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis for eksempel 23 pærer og la barna telle opp ti og ti pærer og ordne dem i tiergrupper. Hvor mange tiere og enere? Her: to tiere og tre enere. Gi flere eksempler.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 31

31

07.08.12 10:54


Trekk strek fra 0 til 30. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20 + 4 = _ 24 Se på tallinjen, og regn ut.

20 + 6 = _ 26

20 + 7 = _ 27

20 + 3 = _ 23

20 + 1 = _ 21

20 + 2 = _ 22

20 + 9 = _ 29

20 + 8 = _ 28

20 + 5 = _ 25

20 + 4 = _ 24

Hvor mange kroner? Skriv tallene som mangler.

Tegn pengene.

+4

23 kr

23

Jeg har _ 12 kr.

+3

26

kr

Jeg har _ 15 kr.

26 kr

27

23 35

32 +2

Hvor mange kroner har 27 kr Sofus og Kim i alt? _

–3

32 26

24

ja Har de nok til å kjøpe boka? _

–4

–2

24

+6

37

31 +5

31 30

25 +3

30

–6

–5

25 33

–3

30 33

32

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

32

10/01/12

10.0490228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 32 Fra 20 til 30 Les høyt «I dag skal jeg se om jeg kan lure dere,» sa Hare Hopp til Sofus og Kari. «I den venstre hånden har jeg så mange tiere,» sa han og skrev et 2-tall på tavla. «I pungen min har jeg så mange 1-kroner,» sa han og skrev et 4-tall på tavla (læreren skriver 24 på tavla.) «Hvis dere kan fortelle meg hvor mange kroner jeg har i alt, skal dere få regne i regneboka,» sa han, for han visste at det beste Sofus og Kari visste var å regne. (Hva tror dere?) «Ja, to tiere er jo tjue,» sa Kari ivrig. «Og 4 på enerplassen betyr fire 1-kroner,» sa Sofus. «Da blir det (Ja, hva blir det?) 24 kr,» sa de i kor. «Flott,» sa Hare Hopp, «og nå kan vi se på tallinjen.»

33

10/01/12

10.04

I boka Pek på tallene på tallinja samtidig som vi teller i kor til 30 og tilbake. Oppgavetypene er kjente, og barna kan løse oppgavene individuelt. Vi leser tekstoppgaven høyt i kor og enkeltvis. Tell pengene. Hvor mange kroner har de i alt? Har de råd til å kjøpe boka? Hvor mange kroner har de igjen? (1 kr) Flere aktiviteter Arbeid med tallinjen på nettstedet og vis hvordan vi hopper med en av gangen langs tallinjen fra 20 til 24. Gi flere ­eksempler.

Forøvinger Tegn en tallinje fra 20 til 30 på tavla, og tell fra 20 til 30 og tilbake enkeltvis og i kor. 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vis en og en elev 10-kroner og 1-kroner i tallområdet 20 til 30. Varier beløpet og la barna komme fram etter tur, se på myntene og skrive med siffer på tavla hva de ser. Klassen svarer. Hvor mange tiere og hvor mange enere? Hva heter tallet?

32

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 32

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


Side 33 Tallrekken fra 0 til 30 Forøving Tell i kor og enkeltvis fra 0 til 30 og fra 30 til 0. I boka Vi trekker strek fra 0 til 30 og fra 30 til 0. La barna bruke konkretiseringsmateriell til oppgavene som viser at addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter, og til oppdeling av tallene. Oppgavetypene er kjente og kan løses individuelt. Flere aktiviteter Lag en 20-blomst eller et 20-hjul med diameter ca. 50–60 cm. 2

6 3

10

4

20

1

8

1

5

2 4

20

8

7 10

7

5

6

9 3

9

Blomsten/hjulet festes lavt nede på veggen slik at to og to kan sitte og høre hverandre i tabellen. En peker på tallene på «kronbladene» i klokkeretning, og den andre sier svaret. For eksempel hvis den ene peker på 8, sier den andre 28 og peker på 5, den andre sier 25 osv. Deretter bytter de på med å høre hverandre.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 33

33

07.08.12 10:54


4+3=_ 7

14 + 3 = _ 17

7–3=_ 4

24 + 3 = _ 27

17 – 3 = _ 14

27 – 3 = _ 24

Regn ut.

Regn ut.

2+3=_ 5

6+3=_ 9

5+2=_ 7

5–3=_ 2

4–2=_ 2

9–3=_ 6

12 + 3 = _ 15

16 + 3 = _ 19

15 + 2 = _ 17

15 – 3 = _ 12

14 – 2 = _ 12

19 – 3 = _ 16

22 + 3 = _ 25

26 + 3 = _ 29

25 + 2 = _ 27

25 – 3 = _ 22

24 – 2 = _ 22

29 – 3 = _ 26

4+5=_ 9

3+7=_ 10

8+1=_ 9

2–1=_ 1

6–5=_ 1

8–7=_ 1

14 + 5 = _ 19

13 + 7 = _ 20

18 + 1 = _ 19

12 – 1 = _ 11

16 – 5 = _ 11

18 – 7 = _ 11

24 + 5 = _ 29

23 + 7 = _ 30

28 + 1 = _ 29

22 – 1 = _ 21

26 – 5 = _ 21

28 – 7 = _ 21

Trekk strek til tallinjen.

Trekk strek til tallinjen.

7

4 0

13

5

10

16 15

13

18

10

20

26 19

21

15

20

29 25

30 35

34

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

34

10/01/12

10.0490228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 34 Generalisering addisjon Forøving Lag en lenke av regneperler:

35

10/01/12

10.04

I boka Se på tallbildene og se sammenhengen mellom regneoperasjonene. Kan du lage en regel med dine egne ord? Eksempel Jeg vet at ..., da må ...

Side 35

4+3=7 Deretter lager vi tierringer av perlene og føyer en og en tierring til lenken, og skriver regnestykker til:

Generalisering subtraksjon Forøving Lag en lenke av fem regneperler og ta så bort to perler:

Skriv på tavla: 5 – 2 = 3 Deretter lager vi tierringer av perlene og tar bort to perler fra lenken, og skriver regnestykkene:

14 + 3 = 17

24 + 3 = 27 15 – 2 = 13 Ser du sammenhengen?

34

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 34

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


25 – 2 = 23 Ser du sammenhengen?

I boka Hva ser du? Barna formulerer en regel med egne ord. Eksempel Jeg vet at ..., da må ...,

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 35

35

07.08.12 10:54


Regn ut. 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

30 + 5 = _ 35 Se på tallinjen, og regn ut.

30 + 3 = _ 33

30 + 6 = _ 36

30 + 2 = _ 32

30 + 7 = _ 37

30 + 1 = _ 31

30 + 9 = _ 39

30 + 5 = _ 35

30 + 4 = _ 34

30 + 0 = _ 30

2+2=_ 4

1+3=_ 4

4+6=_ 10

32 + 2 = _ 34

31 + 3 = _ 34

34 + 6 = _ 40

1–1=_ 0

7–5=_ 2

5–4=_ 1

31 – 1 = _ 30

37 – 5 = _ 32

35 – 4 = _ 31

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Skriv tallene som mangler.

Hvor mange kroner?

+5

Tegn pengene.

–5

37

32

36 kr Jeg har _ 21 kr.

38 kr

–3

38

35

37

–7

30

32

+3

Jeg har _ 16 kr.

+7

30

+1

39

–1

38

35

38

Skriv tallene som mangler. 39 kr

35

37 kr Hvor mange kroner har Sofus og Tor i alt? _ 5 kr Hvor mange flere kroner har Sofus enn Tor? _

32

2 kr Hvor mange kroner mangler de for å kjøpe bladet? _

+

40 3

3

+

38 37

33

+

33 5

2

+

31 37

36

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

36

10/01/12

10.0590228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

37

10/01/12

Side 36

mange frimerker har hun nå? (33 frimerker)

Fra 30 til 40

30 + 3 = 33

Forøvinger Tegn en tallinje fra 30 til 40 på tavla, og tell i kor og enkeltvis fra 30 til 40 og tilbake. Tell også fra 0 til 40 og tilbake.

Kim har 30 kr og får 7 kr av farfar. Hvor mange kroner har hun nå? (37 kr)

30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10.05

30 + 7 = 37 De fleste vil kunne løse oppgavene videre på egen hånd.

Tell opp 36 perler og sett dem sammen i tierringer:

Les tekstoppgaven høyt enkeltvis og i kor. Først får vi en addisjonsoppgave der barna kan telle pengene Sofus og Tor har i alt. Deretter får vi subtraksjon ved sammenlikning. Hvordan tenker du? Vi kan tegne opp en tallinje som viser pengene til Sofus og Tor:

Hvor mange tiere får vi, og hvor mange enere? Skriv tallet på tavla:

0

36 Pek på sifrene og fortell hva de står for. Hva heter tallet? Gi flere eksempler.

I boka Start med å telle fram og tilbake på tallinjen samtidig som vi peker på tallene. Lag regnefortellinger til de første oppgavene: Marte har 30 frimerker. Så kjøper hun tre frimerker. Hvor

36

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 36

5

10

15

20

16 kr

21 kr

Her ser vi på tallinjen hvor mange flere kroner Sofus har enn Tor: 16 + ___ = 21 Mange vil nok her bruke addisjonsmetoden i stedet for å tenke 21 – 16 = ___. Oppgaven er svært vanskelig og det er viktig å gå fram trinn for trinn sammen om å løse den. Hvor-

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


dan skal vi finne ut hvor mange kroner de mangler for å kjøpe bladet? Diskuter. (Legge sammen pengene Tor og Sofus har, for deretter å finne differansen: 39 kr – 37 kr = 2 kr.)

Mine notater

Flere aktiviteter Arbeid med tallinjen på nettstedet og vis hvordan vi hopper med en av gangen langs tallinjen. Gi flere eksempler.

Side 37 Generalisering og motsatte regnearter Forøving Læreren (vis med konkreter): Du vet at 3 + 2 = 5. Hva er da 33 + 2? Du vet at 6 + 2 = 8. Hva er da 36 + 2? Du vet at 5 – 1 = 4. Hva er da 35 – 1? Gi flere eksempler.

I boka Oppgavetypene er kjent. La gjerne to og to diskutere hvordan de skal løse oppgavene. Flere aktiviteter Bruk tabellblomsten/hjulet på side 33 og bytt ut tallet 20 med 30. Tallet kan for eksempel skrives på et sirkelformet ark og festes på blomsten/hjulet med lærertyggegummi: 2

6 3

4

30

1

8 5

7 10

7

9

1

10

2 4

30

8 5

6

9 3

To og to barn hører hverandre, som forklart til s. 33.

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 37

37

07.08.12 10:54


Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

tiere enere

32

24

45

Far 39 år

Nina 8 år

Lars 4 år

Mor 36 år

Tegn pengene.

tiere enere

tiere enere

tiere enere

42

36

23

Hvordan tenker du?

3 år Hvor mye eldre er far enn mor? _ 4 år Hvor mye yngre er Lars enn Nina? _ 32 år Hvor mye eldre er mor enn Lars? _ 31 år Hvor mye yngre er Nina enn far? _

Hva er sifrene verdt? Lag spørsmål til bildet.

41 = 40 + _ 1 34 = _ 30 + _ 4 47 = _ 40 + _ 7

For eksempel:

38 = 30 + _ 8 26 = _ 20 + _ 6 31 = _ 30 + _ 1 29 = 20 + _ 9 19 = _ 10 + _ 9 25 = _ 20 + _ 5

Leo 12 år

Skriv tallene som mangler.

48 40

+

27 8

20

+

36 7

30

+

10

+

Hvor mye yngre er Lassi enn Leo? Hvor mye yngre er Tussi enn Leo?

8

39

38

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Tussi 5 år

Hvor mye eldre er Lassi enn Tussi?

18 6

Lassi 8 år

38

10/01/12

10.0590228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

39

10/01/12

10.05

Side 38 Sifferforståelse Forøvinger Hvor mange tiere kan du lage av 38 perler? (3 tiere, 8 enere) Læreren skriver 38 på tavla. Hva forteller sifferet 3? (3 tiere) sifferet 8? (8 enere) ★

Arbeid med penger: I vesken har jeg 38 kr i 10-kroner og 1-kroner. Læreren skriver 38 kr på tavla. Hvor mange 10-kroner har jeg, og hvor mange 1-kroner? Hva forteller sifferet 3? (4 tiere) sifferet 8? (8 enere)

I boka Barna arbeider individuelt med oppgavene. Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet og vis hvordan tosifrete tall er satt sammen av tiere og enere. Gi flere eksempler.

Side 39 Finn forskjellen Forøving Ola er 35 år og Nina er 3 år. Hvor mye eldre er Ola enn Nina? Hvordan tenker du? På regnespråket: 35 år – 3 år = 32 år

38

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 38

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


Far er 39 år og mor er 36 år. Hvor mye eldre er far enn mor? Hvordan tenker du? Her vil noen tenke: Fra 36 til 39 er det 3, addisjonsmetoden: 36 + ___ = 39 Andre vil tenke subtraksjon: 39 – 36 = 3

I boka Nederst lar vi barna diskutere to og to hvilke spørsmål de vil stille til bildet. Flere aktiviteter Er det snø ute? Har vi områder vi kan leke i snøen er dette et fantastisk sted å ha matematikkaktiviteter. Vi kan lage snølykter av et bestemt antall snøballer, vi kan bygge tårn eller snømenn som vi måler høyden på og finner differansen: Den høyeste måler 82 cm, den minste måler 51 cm. Hvordan kan vi finne ut hvor mye høyere den høyeste er? Lag engler i snøen og finn symmetrilinjen. Vi kan bygge snøhytter og måle arealet. Hvor mange fliser må jeg ha på gulvet? Hvor høye er veggene? Hvor mange meter er det til nabohytta? Osv. Her er det bare å bruke fantasien og la barna selv stille spørsmål. Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 39

39

07.08.12 10:54


Regn ut. 40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

5+2=_ 7

1+7=_ 8

3+3=_ 6

45 + 2 = _ 47

41 + 7 = _ 48

43 + 3 = _ 46

8–6=_ 2

10 – 2 = _ 8

5–5=_ 0

48 – 6 = _ 42

50 – 2 = _ 48

45 – 5 = _ 40

50

40 + 5 = _ 45 Se på tallinjen, og regn ut.

40 + 2 = _ 42

40 + 0 = _ 40

40 + 9 = _ 49

40 + 4 = _ 44

40 + 6 = _ 46

40 + 8 = _ 48

40 + 1 = _ 41

40 + 5 = _ 45

40 + 10 = _ 50

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Skriv tallene som mangler.

Hvor mange kroner?

+5

Tegn pengene.

47

42

45 kr Jeg har _ 22 epler.

47 kr

+3

42

+7

Jeg har _ 23 epler.

–5

50

43

–7

43

40

40

+2

43

–3

50

48

–2

48

Skriv tallene som mangler.

46 45 epler Hvor mange epler har Sofie og mor til sammen? _ 27 epler Hvor mange epler får Sofie hvis hun plukker fem til? _

3

+

49 43

42

+

50 7

43

+

45 7

40

+

41

40

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

5

40

10/01/12

10.0590228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

41

10/01/12

10.05

Side 40 Fra 40 til 50 Forøvinger Vi teller i kor og enkeltvis fra 40 til 50 og tilbake. ★

Hvor mange tierringer kan vi lage av 46 regneperler? La to og to barn telle opp og sette sammen tierringer. Hvor mange perler blir til overs? Hvordan skriver vi tallet? Hva forteller sifrene?

I boka Vi starter med å telle fram og tilbake på tallinja samtidig som vi peker på tallene. Lag regnefortellinger til de første oppgavene. Les tekstoppgaven høyt for de av barna som trenger hjelp til dette. Ha den som leselekse – barna leser den høyt hjemme minst fem ganger! Flere aktiviteter Arbeid med tallinjen på nettstedet og vis hvordan vi hopper med en av gangen langs tallinjen fra 40 til 50 og tilbake. Gi flere eksempler.

Side 41 Generalisering og motsatte regnearter Forøvinger Eksempel generalisering Jeg vet at 5 + 2 = ? Da må 45 + 2 = ... Jeg vet at 6 – 1 = ? Da må 46 – 1 = ... Eksempel motsatte regnearter Jeg vet at 42 + 2 = ? Da må 44 – 2 = ...

40

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 40

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


Jeg vet at 47 – 1 = ? Da må 46 + 1 = ... ★

For de som trenger mer hjelp: Konkretiser med perler som på s. 34 og 35.

ELEVEN SOM B LIR HØ RT

ELEV EN S OM TR EK K ER

42 + 3

42 + 3

48 + 2

50

I boka Lag regnefortellinger til de første oppgavene. Deretter forsøker barna å løse oppgavene på egen hånd. Bruk konkretiseringsmateriell om nødvendig. Flere aktiviteter Lag et tabell-hus ved å brette et A4-ark i to. Klipp av hjørnene: K L I PP

K LIP P

Vi tegner så et hus – forsiden på den ene siden og baksiden av huset på den andre siden – og klipper et rektangulært hull midt foran på huset, på både forsiden og baksiden. Deretter klipper vi hull til pipa på toppen av taket, i bretten, og lager flere «piper» med oppgaver som vi kan bytte ut. Vi skriver oppgaver på den ene siden og korresponderende svar på den andre siden: FO RSIDEN

B AKSIDEN

42 + 3

42 + 3

42 + 3

45

45 + 2

47

40 + 7

47

43 + 5

48

48 + 2

50

Osv.

Osv.

Tips: Når oppgaven skal lages, er det lurt å ha pipa i huset. Da kommer svarene på riktig plass.

Mine notater

K L I PP

K L I PP h ull

Deretter hører barna hverandre med sine «piper». Den ene trekker pipa gjennom hullet i taket slik at oppgave med korresponderende svar kommer fram i hullene. Den som trekker i pipa, viser oppgaven og har svarene på pipa vendt mot seg slik at svarene den andre gir kan kontrolleres.

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 41

41

07.08.12 10:54


Trekk strek fra 0 til 50.

Hare Hopp har stjålet tallene. Hjelp Sofus med å sette inn riktige tall.

22 + 6 = 28

25 + _ 2 = 27

12 + _ 3 = 15

20 + 10 _ = 30

16 + _ 4 = 20

13 + _ 7 = 20

23 + _ 5 = 28

11 + _ 8 = 19

14 + _ 4 = 18

13 + _ 7 = 20

15 + _ 5 = 20

11 + _ 2 = 13

12 + _ 6 = 18

21 + _ 9 = 30

22 + _ 8 = 30

10 + 20 _ = 30

28 = 27 + _ 1

16 = 10 + _ 6

22 = 20 + _ 2

20 = 15 + _ 5

26 = 22 + _ 4

30 = 22 + _ 8

27 = 20 + _ 7

29 = 26 + _ 3

4 3 7 8 10 5 6

2

Regn ut.

4 9 2 7 5 8 6 20

44 + 2 = _ 46

48 + 1 = _ 49

43 + 3 = _ 46

38 + 1 = _ 39

23 + 3 = _ 26

34 + 2 = _ 36

25 + 4 = _ 29

35 + 5 = _ 40

45 + 5 = _ 50

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Regn ut.

2 6 8 4 7 3 1 5

46 – 4 = _ 42

50 – 3 = _ 47

25 – 4 = _ 21

35 – 2 = _ 33

48 – 5 = _ 43

37 – 3 = _ 34

28 – 1 = _ 27

40 – 2 = _ 38

30 – 5 = _ 25 43

42

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

42

10/01/12

10.0590228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 42

43

10/01/12

10.05

2 Tegn på tavla. Hare Hopp har stjålet disse tallene fra Sofus:

Ukjent ledd Forøving Lag regnefortellinger: 1 Tegn på tavla: Sofus har 23 epler i en pose og noen epler utenom. I alt har han 28 epler. Hvor mange epler har han utenom?

23 epler

36 2 5 Hjelp Sofus med å sette inn igjen de riktige tallene. Husk! Like mye på begge sider av likhetstegnet (=). 26 + ___ = 29

31 + ___ = 36

42 = 40 + ___

57 = 51 + ___

I boka Barna ringer rundt tallene i sekken etter hvert som de setter dem på riktig plass i regnestykket.

Side 43 På regnespråket:

Addisjon og subtraksjon

23 + ___ = 28

Forøving Tegn på tavla og lag regnefortellinger i tallområdet 0 til 50.

42

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 42

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


I boka Barna arbeider individuelt med siden. Hva kan 44 + 2 være? De kan tegne til noen av regnestykkene. For eksempel: Det sitter 44 sommerfugler i et tre. Så kommer det to til. Hvor mange er i treet nå? Jeg har 42 kr. Så får jeg 2 kr til. Hvor mange kroner har jeg nå? Etc. Flere aktiviteter Lag en perlelenke til 50 av ti og ti perler. Tell fram og tilbake til 50. Tell med to om gangen og ti om gangen. ★

Lag en «splitt» og fest den ulike steder på perlelenken:

Hvor mange perler er til venstre for splitten på perlelenken? (18) Hvor mange perler til må vi ha for å komme til 20? (2) 30? (12) Hvor må splitten stå for å ha 45 perler? Osv.

Mine notater

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 43

43

07.08.12 10:54


6 kr

5 kr

20

kr

r 31 k r

43

kr

42 k

Du har:

Du kjøper:

Du har igjen: Tegn pengene.

6 kr

5 kr

7k

r

Hva må Sofie betale for lekene? Tegn pengene.

46 kr

5

kr

41 kr

37 kr

49 kr

36 kr

6

kr

30 kr

25 kr

38 kr

50 kr

7

kr

43 kr

49 kr

47 kr

50 kr

10 kr

40 kr 45

44

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

7 kr

44

10/01/12

10.0590228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 44 I butikken Forøving Arbeid med penger. Kan vi supplere utvalget i butikken vår med flere brukte klær og leker? Vi priser varene i tallområdet 0 til 50 og bruker lekepenger.

45

10/01/12

10.05

Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet og lag regnefortellinger. Vis ulike leker, sett på priser, og la barna komme opp og vise pengene de betaler med. Gi flere eksempler.

Kopieringsoriginal 1.5 og 1.6

I boka Still spørsmål til bildet: Hva er billigst? dyrest? Jeg har 40 kr. Hvor mye må jeg spare for å få kjøpt sjørøverskuta? (2 kr) Hvor mange 10-kroner og 1-kroner må jeg ha for å få kjøpt sjørøveren? (tre 10-kroner, en 1-krone) Hvor mange 10-kroner må jeg ha for å få kjøpte boka? (fem 10-kroner) Hvor mye billigere er sjørøveren enn sjørøverskuta? (11 kr) ★

La barna finne på flere spørsmål til bildet selv. Se også begreper knyttet til kjøp og salg s. 10 for forslag til praktiske øvinger. ★

Bruk konkretiseringsmateriell (penger) når du løser opp­ gavene. Løs de første oppgavene sammen.

44

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 44

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


Side 45

Mine notater

Hvor mye har du igjen? Forøving Arbeid med penger: Hvor mange kroner er (tegn på tavla): 20

20

40 kr

Hvor mange kroner er: 35 kr 20 10 5

I boka Les teksten «Du har – Du kjøper – Du har igjen» sammen med barna, og løs også de første oppgavene sammen. Flere aktiviteter Spill «Onkel Skrue». Antall spillere: 2 Dere trenger en terning og lekepenger. Banken skal ha: to 50-kronesedler

ti 10-kroner

fire 5-kroner

ti 1-kroner

Barna kaster terningen etter tur og får like mange kroner fra banken som terningen viser. Når en spiller har fått fem 1-kroner, veksles disse i en 5-krone og 1-kronene legges tilbake i banken. Når en spiller har fått minst 10 kroner (i en 5-krone og 1-kroner), veksles disse med banken i en 10-krone. Den som først får fem 10-kroner, og kan veksle til en 50-krone­ seddel, er Onkel Skrue, eventuelt kan spillet spilles til banken er tom. Den er Onkel Skrue som da har flest kroner. Kopier gjerne spillet og oppfordre de foresatte til å spille spillet sammen med barna. Spillet blir enda mer realistisk om en bruker ordentlige mynter og sedler.

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 45

45

07.08.12 10:54


Prøv deg selv

Del opp i tiere og enere. Tegn pengene, og skriv tallene.

24

36

20 + 4

45

30 + 6

32

35 + 3 = _ 38

26 + 3 = _ 29

42 + 4 = _ 46

31 + 2 = _ 33

27 + 2 = _ 29

Regn ut.

27

40 + 8

40 + 3 = _ 43

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

40 + 5

48

30 + 2

Regn ut.

48 – 4 = _ 44

34 – 1 = _ 33

26 – 3 = _ 23

47 – 3 = _ 44

30 – 3 = _ 27

22 – 2 = _ 20

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

20 + 7

Hvor mange kroner? Hva er sifrene verdt?

23 = 20 + 3

Tegn pengene.

18 = _ 10 + _ 8 31 = _ 30 + _ 1

45 = _ 40 + _ 5 26 = _ 20 + _ 6 47 = _ 40 + _ 7 37 = _ 30 + _ 7 14 = _ 10 + _ 4 22 = _ 20 + _ 2

42 kr

28 = _ 20 + _ 8 38 = _ 30 + _ 8 29 = _ 20 + _ 9

36 kr

45 kr

Ekstraoppgaver side 126

46

90228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

46

10/01/12

10.0590228_tusen milloner 2B BM_FASIT.indd

Side 46 Tiere og enere Forøving Tegn Pluto på tavla og skriv et tosifret tall i «hodet», for eksempel 34. Tegn så 10-kroner og 1-kroner i «kroppen» og skriv sifrenes verdi i «beina»:

10

1 1

10

1

Hvis noen strever med sifrenes verdi, kan det være en hjelp å tegne penger, for eksempel:

10

1

1

1

10

10

5

23 = 20 + 3

10

10

10/01/12

10.05

Flere aktiviteter Spill «Høyest tall». Antall spillere: 2 Dere trenger to terninger, papir og blyant. Spillerne kaster terningene etter tur og setter sammen ­sifrene, for eksempel:

Det er om å gjøre å lage det høyeste tallet. Den som har laget det høyeste tallet flest ganger etter ti runder, har vunnet. Lag eventuelt regler selv.

1

30 + 4

10

47

50 + 3 = 53

34 10

47

45 = 40 + 5

46

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 46

5

5

5

5

Side 47 Prøv deg selv

Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv» arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 126. Deretter arbeider de i oppgaveboka, i «Jeg regner nøtter», med kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

07.08.12 10:54


eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspell eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 142.

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 2.1 Ukjent ledd s. 168 s. 170 2.2 50-spillet 2.3 Tekstanalyse s. 172 2.4 Hemmelig melding! s. 174

Disse emnene passer til kapittel 2: • Naturlige tall • Addisjon • Subtraksjon • Kjøp og salg • Begreper

Mine notater

Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet 2.5 Hundrehus 2.6 Domino 2.7 Vindmølle Kapittelprøve 2 Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 2.

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Tusen millioner 2B • Kapittel 2

2B_TMLærerperm_opptrykk.indd 47

47

07.08.12 10:54

Tusen millioner 2B Lærerens bok  

Tusen millioner 2B Lærerens bok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you