Page 1


Forord Ideen til denne boken har kommet gradvis. Jeg har holdt mange kurs og skrevet diverse bøker og artikler beregnet for barnehageansatte, og i jobben min deltar jeg i flere prosjekter som har som mål å fremme god barnehagekvalitet, særlig for de yngste barna. Temaet små barn i barnehage er noe jeg bruker mye tid på, og som jeg synes er utrolig spennende og viktig. I denne boken henvender jeg meg først og fremst til foreldrene til de yngste barnehagebarna. Boken formidler oppdatert kunnskap om de yngste barnehagebarna på en enkel og kortfattet måte. Jeg tenker at foreldregruppen vil kunne ha nytte av denne kunnskapen som vi nå har om små barn i barnehage. Selv om boken henvender seg til foreldrene, vil den også være relevant for barnehagens ansatte. Boken omhandler følgende kapitler: «Tidlig utvikling», «Den gode barnehagen for Liten», «Liten i barnehagen – bra eller ikke bra?», «Barnehage – et lett valg?», «Liten begynner i barnehagen», «Etter at Liten har begynt i barnehagen», «Samarbeid til beste for Liten» og «Tips til en god start på barnehagelivet». Jeg ønsker å rette en særlig takk til Cecilie Bjerre Falkesgaard, mammaen til Otto, som har kommet med nyttige kommentarer til manus. Videre vil jeg takke forlegger Inger Johanne Holth hos Cappelen Damm både for gode samtaler om det å lage en bok som dette og for hennes bidrag til å gjøre manuset bedre. Trondheim, mai 2017 May Britt Drugli

5

107015 GRMAT Naar liten begynner i barnehagen 170101.indd 5

27.04.17 13.35


Innhold Forord.. . . . . . . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kjære foreldre til en Liten som skal begynne i barnehagen. . . . . . . . . 11 Tidlig utvikling........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Arv og miljø............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Hjernen. . . . . . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Temperament.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Følelser. . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Å dele barnets følelser og selvregulering... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Når følelsene blir vanskelige. . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tilknytning. . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tilknytningspersoner. . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Trygg havn og trygg base. . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tilknytning i barnehagen...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sosial utvikling........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lek. . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Læring.. . . . . . . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Trenger noe å utforske og noen å utforske med.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Felles oppmerksomhet og hver sin tur...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Språk. . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Språk læres i daglig samspill.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sanger, regler og bøker......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Den gode barnehagen for Liten................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Grunnleggende behov............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Trygghet og omsorg............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Forutsigbarhet.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7

107015 GRMAT Naar liten begynner i barnehagen 170101.indd 7

27.04.17 13.35


innhold

Stabilitet i relasjoner................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Det som kan telles........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Barnets erfaringer betyr mest.. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 God barnehagekvalitet for små barn..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Meninger om barnehagekvaliteten...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hvor god er barnehagekvaliteten?........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Liten i barnehagen – bra eller ikke bra?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ulikt for ulike barn. . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Språk og læring.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Sosial utvikling............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Negativ atferd................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Stress.. ......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Foreldrenes betydning. . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Barnehage – et lett valg?.. ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Helt greit....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bedre enn fryktet............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Vanskelig for noen. . .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Ulike reaksjoner. . ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Liten begynner i barnehagen............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Å venne seg til det nye livet............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Foreldrenes viktige rolle under tilvenningen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Trygg havn for utforskning av barnehagen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Å «oversette» barnet til personalet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ulike rutiner for tilvenning. . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tre dagers tilvenning................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Fleksibel tilvenningsordning......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Minst én ukes tilvenning.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Mange besøk på forhånd. . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kontaktperson i barnehagen.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Barn har ulike reaksjoner. . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Noen barn slår seg raskt til ro....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Noen barn strever med tilvenningen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Noen barn får en reaksjon etter hvert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8

107015 GRMAT Naar liten begynner i barnehagen 170101.indd 8

27.04.17 13.35


innhold

Etter at Liten har begynt i barnehagen.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Samspillet hjemme etter barnehagedagen...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ulik atferd hjemme og i barnehagen?....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Blir Liten sliten?................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Det viktige første semesteret....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Samarbeid til beste for Liten. . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 «Delt omsorg»........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Foreldres vurdering av samarbeidet............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Daglig samarbeid. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bringesituasjonen om morgenen............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Hentesituasjonen............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ta kontakt raskt....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Tips til en god start på barnehagelivet. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Besøk barnehagen på forhånd...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Delta på foreldremøter.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Bilder hjemme. . ........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Antall dager i barnehagen........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Bidra til at personale og barn blir kjent........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Forståelse for barnet. . ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Korte dager i begynnelsen. . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Vis interesse for det som skjer i barnehagen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Lav terskel for å stille spørsmål. . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Tilpasning av rutiner.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Avslutning. . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

9

107015 GRMAT Naar liten begynner i barnehagen 170101.indd 9

27.04.17 13.35


Kjære foreldre til en Liten som skal begynne i barnehagen Jeg har vært opptatt av hvordan små barn har det i barnehagen, helt siden mine to døtre ble barnehagebarn da de var 1,5 år gamle. Begge var først hos dagmamma en tid. Det å måtte lete etter den gode dagmamma i et svart marked uten noen form for kontroll, var en så sjokkartet opplevelse at den sitter i ennå, flere tiår senere. Jeg var heldig og fant flotte dagmammaer til begge mine jenter, men på veien frem dit var jeg innom mange hjem der barn skulle ha sluppet å være. Det er blant annet den erfaringen som gjør at jeg er en av de mange som er glad for at vi i Norge har valgt å satse på en storstilt utbygging av barnehager. Men jeg er også opptatt av at vi på alle nivåer må gjøre det vi kan for at disse barnehageplassene har god kvalitet, og for at det etableres et godt samarbeid med foreldrene, som er barnas viktigste omsorgspersoner. Det er viktig for at det skal bli godt å være Liten i barnehagen. Jeg håper boken gir dere foreldre bekreftelse på ting dere vet, og at noe kanskje vekker til ettertanke. Bokens innhold er hentet fra en fagbok som jeg har skrevet, Liten i barnehagen, og der er det mange referanser til ulike studier, både internasjonale og nasjonale. I denne boken bruker jeg ikke referanser i teksten, men det står en liste over noe av den litteraturen som jeg har brukt, til slutt i hvert kapittel.

11

107015 GRMAT Naar liten begynner i barnehagen 170101.indd 11

27.04.17 13.35


liten begynner i barnehagen

Boken handler i hovedsak om barn som begynner i barnehagen når de er fra cirka 1 til 2 år gamle. Jeg bruker begrepene «småbarn», «de yngste barna i barnehagen» og «Liten» om barna. Jeg bruker videre begrepene «avdeling» og «gruppe» litt om hverandre. I boken beskrives mange eksempler og utsagn som er hentet fra ulike studier og prosjekter jeg har deltatt i, eller historier som foreldre har fortalt meg. Alle eksemplene er anonymisert. Jeg både ønsker dere lykke til som barnehageforeldre og oppfordrer til et nært samarbeid med personalet for å skape helhet og sammenheng rundt Liten. Jeg håper at boken kan være til nytte.

12

107015 GRMAT Naar liten begynner i barnehagen 170101.indd 12

27.04.17 13.35

Profile for Cappelen Damm

Liten begynner i barnehagen utdrag  

Innholdsfortegnelse og forord

Liten begynner i barnehagen utdrag  

Innholdsfortegnelse og forord