Profile for Cappelen Damm

Kunstner eller lærer Innledning  

Denne boka forbereder studenter på de ulike og ofte motstridende rollene og forventningene de kan møte i sitt yrkesliv. Forfatterne tar opp...

Kunstner eller lærer Innledning  

Denne boka forbereder studenter på de ulike og ofte motstridende rollene og forventningene de kan møte i sitt yrkesliv. Forfatterne tar opp...