Page 1

k U R s DE LTAKER : ......................................................................................................................

Ingebjørg Dolve • Janne Grønningen • Jorunn Mo

7 J o b b i s i k te a r b e i d s l i v s k u n n s k a p fo r vo k s n e i n n va n d r e r e


© CAPPELEN DAMM AS 2010 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk formgiver: lene hj design / Lene Herføl-Johnsen Omslagsdesign: Ingunn Framgården Omslagsbilde: Imagelibrary Choice og Monkey Business Images, luth.no Tegninger: Harald Aadnevik Forlagsredaktør: Berit Ulserød Bilderedaktører: Kjersti Laake, Berit Ulserød

Sats: lene hj design / Lene Herføl-Johnsen Repro: RenessanseMedia AS Trykk: Livonia Print SIA, Latvia 2010 Opplag nr. 1 ISBN: 978-82-02-29934-7 www.cappelendamm.no


Forord Jobb i sikte er en lærebok i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere. Boka tar for seg mye av det som er viktig å vite når du har kommet til Norge. Du vil blant annet lære om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Du vil også få tips om hvordan du kan finne og søke jobb. I boka blir du kjent med Ali og Miriam Goren. De ønsker å få et godt liv i Norge, få seg jobb og forsørge seg selv og barna sine. Vi følger dem på kurs og på vei mot arbeid i Norge. Du vil se at noen av tekstene i boka er skrevet på blå bakgrunn. Dette er stort sett faktatekster som inneholder nyttig informasjon. I de andre tekstene kan du lese om Ali, Miriam og de andre personene i boka. Ordene som er skrevet i margen, er nye ord som det er viktig at du lærer. Til slutt i hvert kapittel finner du oppgaver som skal hjelpe deg å lære disse ordene. I ordlista kan du selv oversette ordene til et annet språk eller skrive en forklaring. Bak i kapittel 3–11 finner du noen eksempler på situasjoner som kan oppstå på arbeidsplasser i Norge.

Det er mange skriftlige oppgaver i hvert kapittel. Det er god plass til å skrive på hver side i boka. På de siste sidene kan du også skrive. Bruk boka aktivt, og skriv ofte og mye i den. Det er din bok, og du kan bruke den som oppslagsbok når du er ferdig med kurset.

de

Alle kapitlene inneholder mange diskusjonsoppgaver. Gjennom diskusjonene vil du forstå mer av det norske samfunnet. Det kan gjøre det lettere for deg å delta i arbeidslivet i Norge. I hvert kapittel finner du også rollespill. Her skal du spille teater og ikke være deg selv. Du kan lære mye om hvordan du selv og andre tenker og reagerer gjennom rollespill. Vi håper du vil like denne arbeidsmåten.

I

Mange av tekstene i boka er lest inn på CD. Du finner nettstedet til Jobb i sikte på www.jobbisikte.cappelendamm.no

• Vi håper denne boka vil hjelpe deg til å lære mer om det norske samfunnet og om dine muligheter her. • Vi håper du vil se hvilke valg du har, og at du vil bruke de sjansene du får. • Vi håper du blir bedre i stand til å få deg jobb. • Vi håper du vil like boka. Lykke til!

Ingebjørg Dolve

Janne Grønningen

Jorunn Mo

JOBB I SIKTE


Innhold 1

Du og framtiden 5

8

Heltid og deltid 114

Forskjellige yrker 7 2

Skiftarbeid 116

Ny start 11

Fast arbeidstid, fleksitid og avspasering 117

Sosial status 13

Overtid 120

Selvstendighet 14

Fast jobb, vikariat og engasjement 121

Nettverk 15 3

Veier til arbeid 22 En fot innenfor 24

Hygiene 127 9

Økonomi 129 Lønn 130

Arbeidsnorsk 26

Skattekort og lønnsslipp 132

Arbeidserfaring 29

Selvangivelse 135

Språkpraksis 31

Skatt og velferd 138

Hvordan vi opplever hverandre 39 4

Arbeidstid og ansettelse 113

Budsjett 140

Hvem du er og hva du kan 41

Pauser og pauseprat 146

Egenskaper og kvalifikasjoner 42 Å beskrive seg selv 47

5

10

Å sette seg mål 51

NAV Arbeid 152

Hva bør de gjøre? 55

Stillingsannonser 153 Søknad 161

CV 57

Pauser og pauseprat 171

Personalia 59 Hva har du gjort? Når gjorde du det? 62

11 Jobbintervju 173

Arbeidserfaring 66

Førsteinntrykk 176

Utdanning 68

Forberedelser til jobbintervju 178

Annet 70

Arbeidsmiljø 184

Referanser 72

Formelle regler 190

Hva mener de egentlig? 79 6

Å søke jobb 148

12

Jobb i sikte 191

Å være borte fra jobben 81

Arbeidsmiljøloven 193

Når du er syk 82

Ansettelse og arbeidsavtale 193

Når barna er syke 86

Den første dagen på jobben 199

Permisjon 89 Ureglementert fravær 90 Språklige misforståelser 96 7

Å organisere hverdagen 98 En travel hverdag 99 Mye å huske på 103 Informasjon 111

JOBB I SIKTE

Ordliste 206 Notatplass 207


1

KAPITTEL 1

Du o g f ra m t i d e n I dette kapitlet lærer du om • forskjellige yrker før og nå

7


1 Du og framtiden Du har mange ressurser.

Livet ditt har kanskje forandret seg mye den siste tiden.

Du kan mye.

Nå lærer du et helt nytt språk, og du er på vei inn i et nytt liv.

Du har gjort mye.

Du har sikkert mange spørsmål og er kanskje usikker på

Du har lært mye.

framtiden. I denne boka vil du få svar på noen av disse

Du er flink til mye.

spørsmålene.

Du har opplevd mye. Du er en viktig person.

Hvordan blir framtiden? Kan jeg bruke det jeg har gjort og lært tidligere? Vil noen ha bruk for meg? Finner jeg en jobb? Vil jeg trives her? Får familien min det bra? Kan jeg noen gang reise hjem igjen? Hvor lenge skal jeg være her? Når har jeg lært nok norsk?

de

Diskusjon

1 Kjenner du deg igjen i noe av det disse personene sier? 2 Hvilke andre spørsmål kan de ha?

Skriftlig

3 Tenk på livet ditt i dag. Hva ønsker du skal være annerledes om ett år? ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

6

KAPITTEL 1

7

Du og framtiden


Forskjellige yrker

de

Diskusjon

4 Se på yrkene nedenfor. Kjenner du disse ordene? bonde

fisker

gjeter

transportarbeider oljearbeider truckfører

bussjåfør

gullsmed

kokk

arkitekt

lærer

prest

gruvearbeider

produksjonsarbeider

lagerarbeider

anleggsmaskinfører

butikkmedarbeider elektriker

skogsarbeider

bilmekaniker

lege

baker

skomaker

drosjesjåfør

tannlege

prest

barnehageassistent

kontormedarbeider

husmor

rørlegger

servitør

imam

5 Snakk sammen om bildene på denne og neste side. Hvilket yrke har personene? Hvilke arbeidsoppgaver har de? 6 Snakk om jobber dere har hatt.

..........................................................

...........................................................

..........................................................

KAPITTEL 1

7

Du og framtiden

77


8

..........................................................

...........................................................

..........................................................

..........................................................

...........................................................

..........................................................

..........................................................

...........................................................

..........................................................

KAPITTEL 1

7

Du og framtiden


Ansatte i forskjellige jobber (cirkatall vist i prosent av alle yrkesaktive) Jordbruk, skogbruk og fiske:

Norge 1865: 65 %

Norge 1950: 20 %

Norge 2005: 5 %

Industri, produksjon og transport

Norge 1865: 23 %

Norge 1950: 40 %

Norge 2005: 25 %

Handel og service

Norge 1865: 12 %

Norge 1950: 40 %

Norge 2005: 70 %

Ansatte i ulike nÌringer i 2005 Ansatte i ULIKE NÆRINGER FRAM TIL 2005

Prosent 70

Jordbruk, skogbruk, fiske

60 50 40 30

Industri og produksjon

20 10 0

Handel- og serviceyrker 1865

1900

1930

-50 -60-70 -80 -90 2005

KAPITTEL 1

7

Du og framtiden

99


utdanning, voksne over 16 år, 2008 Utdanning, voksne over 16 år, 2008 Prosent Prosent

70 70

I Norge er det nå obligatorisk med 10 år grunnskole. De fleste har lengre utdanning enn dette. Voksne har også rett til å ta grunnskole og videregående skole hvis de ønsker det.

60 60 50 50

43 %

40 40

30 %

20 20

27 %

30 30

Skriftlig

10 10 00

Bare Videregående Universitet/ Universitet/ Bare Videregående grunnskole skole høgskole

grunnskole

skole

høgskole

2008: ca. 30 % av alle voksne over 16 år har bare grunnskole, 43 % videregående skole, 27 % universitet og høgskole.

7 Hvilke jobber tror du at du kan få i Norge? Hvor vil du helst jobbe? Hvilken utdanning må du ha for å få denne jobben? Trenger du å ta mer utdanning for å få denne jobben? ....................................................................................................................................

1

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

I

Spor 1 Lærer-CD

Hør på Alijbans historie.

8 Hvordan var det for henne og familien å komme til Norge? Hva gjorde hun for å lære norsk? Hva gjorde hun for å få jobb?

9 Hva trenger du å gjøre for å få jobb?

7

I dette kapitlet har du lært om • forskjellige yrker før og nå

Hvilke yrker kan du navnet på nå? Hvilke yrker bør du satse på?

10

KAPITTEL 1

7

Du og framtiden


2 KAPITTEL 2

Ny sta r t I dette kapitlet lærer du om • det å ønske seg en jobb

7


2 Ny start

I

Spor 1 Deltaker-CD

Dette er familien Goren. Ali og Miriam bor sammen med de to barna sine i Almevik, en liten by i Norge. Familien kom til Norge for fem måneder siden. Både Ali og Miriam går på norskkurs noen timer hver uke. Sara går i tredje klasse på barnetrinnet. Yosef er bare tre år og skal snart begynne i barnehagen. Ali og Miriam hadde hørt litt om Norge før de kom. De hadde hørt at Norge lå langt mot nord, og at det var et veldig kaldt land. De hadde også hørt at det var mørkt der halve året. De visste at det var demokrati og fred i Norge. Så de tenkte at de ville være trygge der. Nå håper Ali og Miriam å få jobb og tjene penger så familien kan få det godt i det nye landet. Ali ønsker å kjøpe et hus og en fin bil til familien sin. Ali og Miriam gleder seg til framtiden og er spente på livet i Norge.

de

Diskusjon

1 Hva visste du om Norge før du kom? 2 Hva betyr demokrati?

12

KAPITTEL 2

7

Ny start


Sosial status

I

Spor 2 Deltaker-CD

Månedene går. Ali og Miriam går fortsatt på norskkurs, men det tar tid å lære norsk. Det er blitt vår. Sola varmer, og snøen er nesten borte. Ali står utenfor huset sitt og vasker sykkelen. Naboen til Ali heter Per og er pensjonist. Han er ute og lufter hunden sin. Han går bort til Ali og sier: «Hei, Ali. Er du hjemme midt på dagen?» Ali sier hei tilbake og smiler, men han svarer ikke på spørsmålet til Per.

de

pensjonist

Diskusjon

3 Hvorfor er Ali hjemme? 4 Hvorfor svarer ikke Ali på spørsmålet? 5 Hva tenker Per om at Ali er hjemme midt på dagen?

inntekt sosial status økonomi

Mange familier i Norge trenger to inntekter. Derfor jobber ofte både menn og kvinner utenfor hjemmet. Men de jobber ikke bare for å tjene penger, de vil også bruke evnene sine, treffe andre mennesker og føle seg nyttige. Arbeid er en av de tingene som gir sosial status i Norge. Hva som gir sosial status, er ulikt i forskjellige land og kulturer. Noen mener at det å komme fra en viktig familie kan gi sosial status. Andre mener kanskje at en flott bil, god økonomi eller mye gull gir sosial status. Du synes kanskje at en advokat eller en lege har høy sosial status?

KAPITTEL 2

7

Ny start 1313


Skriftlig

6 Hva mener du gir sosial status? Sett kryss ved de tre viktigste tingene. q yrke q ting vi eier

q barn q klær

q venner q utdanning

q familie og slekt q penger og gull

q politisk aktivitet q bosted

q alder

de

Diskusjon

7 På hvilken måte kan den sosiale statusen til en person forandre seg når han eller hun flytter til et nytt land?

Selvstendighet

I

Spor 3 Deltaker-CD

Ali prøver å lese litt, men han klarer ikke å konsentrere seg. Han ligger og tenker på framtiden. Huset de leier, er gammelt og lite. Han vil gjerne kjøpe sitt eget hus. Men hus er så dyrt i Norge. Dessuten får han ikke låne penger i banken når han ikke har jobb. Familien trenger mange andre ting også. Sara sier at alle jentene i klassen har CD-spiller. Hver dag maser hun på Ali om at hun også vil ha en. Yosef vokser fort og trenger nye klær hele tiden. Ali og Miriam ønsker seg parabolantenne, slik at de kan se nyheter fra hjemlandet. Ali tenker tilbake på tiden i hjemlandet. Der arbeidet han hardt, og andre mennesker hadde respekt for han. Han var ikke rik, men han hadde nok penger til å forsørge familien sin. Han var en selvstendig mann. Ali er utålmodig. Han har så mange drømmer, og nå må noe skje snart.

å forsørge selvstendig

de

Diskusjon

8 Hva tror du Ali arbeidet med i hjemlandet? 9 Hvordan har livet til Ali forandret seg etter at han kom til Norge? 10 Hva synes du Ali skal gjøre nå?

14

KAPITTEL 2

7

Ny start


Nettverk

I

Spor 4 Deltaker-CD

I natt har Ali sovet dårlig. Nå sitter han og tenker på spørsmålet til Per. Han vil gjerne finne en jobb. Han må jo passe på at Miriam og barna har det de trenger. I hjemlandet kjente han mange som kunne ha hjulpet han med å finne arbeid. Fetteren Mohammed hadde en fin matbutikk like ved der Ali bodde. I Norge kjenner han ingen som kan hjelpe han. Ali rister på hodet og sukker. Hvordan vil framtiden bli for han og familien?

de

framtid

Diskusjon

11 Ali kunne ha spurt fetteren Mohammed om jobb i hjemlandet. Hvem andre kunne han ha spurt? 12 Hvorfor er det ingen som kan hjelpe Ali her i Norge? 13 Hva kan Ali gjøre for å bli kjent med noen som kan hjelpe han?

Alis nettverk i hjemlandet – hvem er de?

Alis nettverk i Norge – hvem er de?

KAPITTEL 2

7

Ny start 1515


Et nettverk er alle de menneskene vi kjenner, og dem vi har kontakt med. Når vi flytter, må vi gjøre en innsats for å bli kjent med nye mennesker.

innsats

Nettverket kan være nyttig når vi leter etter jobb. Vi kan for eksempel snakke med personer vi kjenner, og spørre om de vet om noen som trenger en arbeidstaker. Har du tenkt på hva du bruker nettverket ditt til?

forstå samfunnet

arbeidstaker

slektning

spørre hjelpe

nettverk

bekjent

lære kollega samfunn ha det hyggelig få jobber

saksbehandler få hjelp

16

KAPITTEL 2

7

Ny start


Skriftlig

14 Mitt nettverk i hjemlandet: Navn:

Hvem er de?

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

15 Mitt nettverk i Norge: Navn:

Hvem er de?

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

de .

Diskusjon

16 Hva gjør menneskene i nettverket ditt for deg? 17 Hva gjør du for menneskene i nettverket ditt? 18 Hvordan kan nettverket ditt i Norge bli større?

KAPITTEL 2

7

Ny start

1717


I

Spor 2 Lærer-CD

19 Lytt til dialogen og sett kryss i riktig rute: Spørsmål

Ja Nei

1 Ligger barna og sover i 1. etasje?

q q

q

q q

q

q q

q

q q

q

q q

q

2 Gir Miriam fjernkontrollen til Ali? 3 Ser de på et norsk TV-program? 4 Har Miriam og Ali parabolantenne? 5 Har Miriam vært på norskkurs i dag? 6 Har naboen kjøpt parabolantenne? 7 Kostet parabolantennen 15 000 kroner? 8 Ligger elektrobutikken i sentrum? 9 Skal Ali kjøpe parabolantenne nå? 10 Trenger Yosef nye bukser?

Rollespill

20 Ali og moren hans snakker i telefonen. De snakker om familien i hjemlandet og om livet i Norge. Moren til Ali bor fortsatt i hjemlandet. De har ikke sett hverandre på nesten tre år. Nå får du en rolle av læreren din. Du og en annen deltaker skal være Ali og moren hans. Les rollen din. Spør læreren din hvis du ikke forstår.

de

Diskusjon

Etter rollespillet: 21 Hva fortalte Ali moren sin om livet i Norge? 22 Skal han sende penger til moren?

18

KAPITTEL 2

7

Ny start

q q q q q


Viktige ord i dette kapitlet substantiv Norsk

Morsmål eller forklaring

pensjonist -en inntekt -a/-en status -en økonomi -en framtid -a/-en innsats -en nettverk -et slektning -en bekjent -en kollega -en saksbehandler -en samfunn -et arbeidstaker -en Verb Norsk

Morsmål eller forklaring

forsørge -a/-et el. -de (noen) Adjektiv Norsk

Morsmål eller forklaring

selvstendig

KAPITTEL 2

7

Ny start

1919


Skriftlig

23 Hva hører sammen? Sett strek. selv

verk

sosial

tid

nett

funn

fram

status

sam

stendig

24 Hvilke ord er dette? sosial status, selvstendig, nettverk igsnelstevd .................................................................. ssoail suttas ................................................................ etvnketr .......................................................................

25 Skriv riktig ord på riktig plass. a) nettverk, sosial status, selvstendig Ali har et lite ........................................................ i Norge. Men han vil gjerne være ........................................................ . Han vet at jobb gir ........................................................ i Norge. b) arbeidstaker, kolleger, pensjonist Per er 67 år gammel. Han er ........................................................ . Da han jobbet, var han ........................................................ , og han hadde mange ........................................................ . c) slektning, bekjent, saksbehandleren Nå er Per på trygdekontoret. Han har time hos ....................................................................... sin. På venteværelset treffer han en fetter. Han synes det er hyggelig å prate med en ........................................................ Fetteren forteller at en ........................................................ er blitt bestefar.

20

KAPITTEL 2

7

Ny start


d) framtid, innsats, samfunn, ansvar Per sier at det er et stort ........................................................ å ha barn i dagens ........................................................ . Det kreves en ........................................................ av foreldrene for å gi barna en trygg ........................................................ . e) økonomi, forsørger

2

Hos saksbehandleren snakker de om ........................................................ . Per og kona har voksne barn. De ........................................................ ikke barna sine nå.

f) inntekt, pensjonister

Derfor har de god nok ........................................................ til å leve et godt liv, selv om de er ........................................................ .

7

I dette kapitlet har du lært at • de fleste jobber får man gjennom nettverk

Hvordan kan du få et større nettverk? Hvordan kan du utnytte nettverket ditt?

KAPITTEL 2

7

Ny start

2121


3 KAPITTEL 3

V ei e r t i l a r b e i d I dette kapitlet lærer du om • at det er mange veier til arbeid • at veien til arbeid kan være lang

7


3 Veier til arbeid

I

Spor 5 Deltaker-CD

Dagene går. Sommeren er lang. Sara har fri fra skolen. Av og til går familien i parken. De har med seg mat og koser seg. På varme dager går de og bader. Det er hyggelig å være sammen med familien, men Ali er ikke helt fornøyd. Han vil så gjerne ha en sommerjobb, men hvor skal han lete? I juli får Ali og Miriam brev fra skolen. Begge to har fått plass på heldagskurs fra august. Kurset heter Arbeidsnorsk. De vet ikke helt hva det betyr. Men de gleder seg. «Kanskje jeg får en jobb», sier Ali. Yosef har ikke fått plass i barnehagen ennå. De venter på svar fra kommunen.

de

Diskusjon

1 Hvorfor vil Ali ha en sommerjobb, tror du? 2 Hva kan han gjøre for å finne en sommerjobb?

I

Spor 6 Deltaker-CD

Ali og Miriam er blitt kjent med flere landsmenn i sommer. En dag spør en av dem om Ali har lyst til å jobbe litt på en kafé i Almevik. Ali blir glad. Det vil han gjerne. Kameraten sier at han skal ringe Ali senere.

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid 2323


Om kvelden sitter Ali og Miriam og legger planer. Det er mye de vil kjøpe når Ali tjener penger. Parabolantenne, nye klær til skolestart … Telefonen ringer. Det er kameraten til Ali. Han sier: «Du kan jobbe to timer i morgen, og fire–fem timer til helgen.» Ali blir forbauset. Så lite?

de

Diskusjon

3 Hva synes du Ali skal gjøre nå? 4 Hvilke jobber har du hatt? Hvordan fikk du dem? 5 Hvilke muligheter har du for å få småjobber?

En fot innenfor Det er mange veier til arbeid. Her får du møte fem personer som arbeider på et sykehus. De forteller hvordan de fikk jobbene sine: Anna: Jeg begynte som helgehjelp her for fem år siden. Senere fikk jeg et vikariat. Det var en kollega som ble syk. De siste to årene har jeg hatt fast jobb. Jeg jobber 20 timer i uka, men jeg vil gjerne arbeide mer. Noen ganger jobber jeg noen ekstra timer.

helgehjelp vikariat

ekstrahjelp tilkallingsvikar arbeidserfaring

24

KAPITTEL 3

7

John: Jeg jobber her som ekstrahjelp. Sjefen ringer. til meg hver gang de trenger folk. Jeg er tilkallingsvikar. Dette er en fin måte for meg å få arbeidserfaring på. Jeg har mange hyggelige kolleger her, og jeg liker meg godt. Jeg går på norskkurs, og det er fint å snakke norsk andre steder enn på skolen. Jeg har lyst til å bli arkitekt.

Veier til arbeid


Sandra: Jeg har vært her i ti år. Jeg fikk jobb her fordi tanta mi arbeidet her. I begynnelsen jobbet jeg bare om sommeren. Etter tre år fikk jeg et vikariat. Nå har jeg fast jobb. Det er mye å gjøre her, og jeg er glad i jobben min. Gunnar: Jeg er utdannet helsefagarbeider. Jeg hadde praksis ved dette sykehuset, og etterpå fikk jeg jobb. Først arbeidet jeg bare 20 timer i uka, men nå jobber jeg mer. Jeg håper å få jobbe full tid snart. Nadia: Jeg går på norskkurs tre dager hver uke. To dager i uka har jeg språkpraksis ved dette sykehuset. Da jobber jeg åtte timer om dagen. Av og til kommer læreren til sykehuset og snakker med meg og avdelingslederen min. Hver gang jeg er her, lærer jeg litt mer om hvordan det er å jobbe i Norge. Jeg snakker norsk så mye jeg kan, og jeg synes jeg lærer mye.

de

praksis

språkpraksis

avdelingsleder

Diskusjon

6 Hvordan har veien til arbeid vært for disse fem personene? 7 Hvilke yrker finnes ved et sykehus?

yrke

Passer et av disse yrkene for deg?

Skriftlig

8 Snakk med to personer som har ulike jobber. Finn svar på spørsmålene i skjemaet på neste side.

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid 2525


Spørsmål

Person 1

Person 2

Navn:

Navn:

Jobb:

Jobb:

Hvordan fikk du den første jobben din? Hva gjorde du? Hva gjorde du? Hvor mange steder har du arbeidet? Har du hatt et vikariat eller et engasjement noen gang? Har du fast jobb nå? Hvordan fikk du denne jobben? Tror du at du har den samme jobben om fem år?

de

Diskusjon

9 Diskuter de forskjellige svarene dere har fått.

Arbeidsnorsk

I

Spor 7 Deltaker-CD

Sommeren er over. Sara begynte på skolen igjen i går. Hun var glad for å se igjen vennene sine. Yosef har fått plass i barnehage. Ali og Miriam har vært med han i to dager. Ali skal være med han i dag også. I dag er det første kursdag, og Miriam skal gå på skolen alene. Hun gleder seg til dette skoleåret. Nå skal kursdeltakerne få informasjon om hva arbeidsnorsk er, og Miriam er spent. Hun finner klasserommet og går inn. Det sitter mange der allerede.

26

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid


Velkommen til dette kurset!

Læreren: Velkommen! Jeg heter Haldis. I dag skal vi snakke om arbeidsnorsk og om språkpraksis. På dette kurset skal vi lære norsk og samfunnskunnskap, og vi skal lære om norsk arbeidsliv. Det blir tre dager undervisning på skolen hver uke. De andre to dagene skal dere etter hvert ha språkpraksis på en arbeidsplass. Dere har sikkert mange spørsmål om kurset.

de

Diskusjon

10 Hvilke spørsmål tror du klassen har om kurset? 11 Hva mener du er viktig å lære om norsk arbeidsliv? 12 Hva vet du om språkpraksis?

«Jeg føler at hodet mitt skal eksplodere! Jeg har lært så mange ord, men vet ikke hvor jeg skal bruke dem. Hvem skal jeg snakke med?»

Kjenner du deg igjen? Du lærer ikke språk bare i et klasserom. En dag må du ut og bruke språket, men hvor? Hvem skal du snakke med? Hva skal du snakke om? På en arbeidsplass må vi snakke sammen. Alle må prøve å forstå hverandre. Du får lære ord og uttrykk på en arbeidsplass som du ikke lærer på skolen. Derfor er det viktig å ta imot tilbud om alle typer praksis og småjobber. Språket du lærer på arbeidsplassen, er gull verdt!

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid

2727


I

Spor 8 Deltaker-CD

Når Miriam kommer hjem, er Ali og barna i stua. Miriam: Gikk det bra i barnehagen, Ali? Ali: Ja, det gikk fint. Jeg gikk en tur på biblioteket og så etter ledige jobber på Internett. Jeg var borte i en time, og Yosef gråt ikke. Miriam: Det var godt å høre. Fant du en jobb, da? Ali: Nei, det var ingenting som passet. Hvordan var det på kurset? Miriam: Det var interessant. Læreren snakket om språkpraksis! Ali: Språkpraksis? Hva er det? Miriam: Det betyr å jobbe på en arbeidsplass to dager i uka for å lære norsk fortere og bedre. Ali: Å, så fint. Tjener vi penger, da? Miriam: Nei, vi får ikke ekstra penger. Men læreren sier at språkpraksis er viktig for oss. Vi vil få et større nettverk og bli kjent med mennesker som kan gi oss referanser. Til slutt kan vi få en fin attest. Ali: Hm, uten penger, sier du. Miriam: Ja, men læreren sier at arbeidserfaringen, nettverket og attesten er verdt mer enn penger. Dette kan skaffe oss jobb senere. Ali: Ja, det er i hvert fall vanskelig å finne jobb uten nettverk og arbeidserfaring fra Norge. Det ser jeg jo hver dag. Miriam: Ja. Dessuten vil vi jo lære norsk mye fortere når vi har noen å snakke med.

referanse attest

de

Diskusjon

13 Hva synes du om språkpraksis? 14 Hva vet du nå om ulike veier til arbeid?

28

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid


Arbeidserfaring

I

Spor 9 Deltaker-CD

Miriam og Ali er på skolen. Haldis spør deltakerne hva slags arbeidserfaring de har fra hjemlandet. Hun spør også om hvilke planer de har etter norskkurset. Deltakerne sitter i grupper og diskuterer. Miriam synes det er vanskelig. Hun har lite arbeidserfaring fra før, og hun har ikke lagt noen planer for framtiden. Hun vet bare at hun gjerne vil ha en jobb. En av de andre deltakerne, Huyen, forteller at hun er utdannet dataingeniør fra hjemlandet. Hun vil selvfølgelig gjerne jobbe i en databedrift i Norge. Carlos sier at han jobbet i en skobutikk og reparerte sko.

de

Diskusjon

15 Hvilke muligheter tror du at Miriam, Huyen og Carlos har for å få jobb i Norge? 16 Hva tror du at de gjør om fem år? 17 Hva tror du at du gjør om fem år?

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid

2929


Alt du har lært eller gjort i tidligere jobber, kaller vi arbeidserfaring. Kan du fortelle hva du har arbeidet med før? Dette er viktig for å få språkpraksis eller jobb. Det er ikke nok at du kan fortelle hva slags jobber du har hatt. Du må også kunne si noe om hva du har gjort i de ansvar

forskjellige jobbene, og hva du har hatt ansvar for. • Hvis du har jobbet i en butikk, har du kanskje bestilt varer. Har du hatt ansvar for penger? Er du er flink til å snakke med kunder? • Hvis du er husmor, er du kanskje flink til å planlegge og organisere. Har du hatt ansvar for syke eller eldre mennesker? • Hvis du har vært bonde, er du kanskje flink til å tenke framover. Har du vært arbeidsgiver? Er du sterk? Er du flink til å reparere ting?

de

Diskusjon

18 Hvilke yrker har disse personene? 19 Hvilke arbeidsoppgaver har de? Hvilket ansvar har de?

I

Spor 10 Deltaker-CD

Det er Miriams tur til å fortelle om sin arbeidserfaring. «Jeg har bare vært husmor», sier hun. «Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt som husmor, da?» spør Haldis. «Jeg har laget mat, vasket huset og passet barna mine. Svigermor var syk, så jeg passet henne i noen år også.» Haldis smiler. «Ja, en husmor har mye å gjøre, og du har fått mye arbeidserfaring i hjemmet.» «Har du aldri jobbet utenfor huset?» spør Huyen. Miriam tenker seg om. «Nei … jo, forresten, jeg hjalp til med å plukke frukt og grønnsaker før jeg giftet meg.»

30

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid


de

Diskusjon

20 Snakk sammen i klassen om egen arbeidserfaring. Hvilket arbeid hadde dere tidligere? Hva slags arbeidsoppgaver hadde dere? Hvilket ansvar hadde dere på jobben? Er det flere i klassen som har hatt de samme arbeidsoppgavene?

Skriftlig

21 Skriv ned det du har fortalt de andre om din arbeidserfaring. ................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Språkpraksis

I

Spor 11 Deltaker-CD

Haldis sitter og ser på det kursdeltakerne har skrevet om sin arbeidserfaring. Hun ringer til forskjellige arbeidsgivere for å finne språkpraksisplasser. Huyen har lang utdanning og vil gjerne ha praksis i et datafirma. Haldis tror ikke det blir så lett. Huyen snakker ikke så mye norsk ennå. Hun tar en telefon til IKT-tjenesten i kommunen, men de er negative. Til slutt finner Haldis en praksisplass for Huyen på et hagesenter. Ali vil helst være med og kjøre lastebil, men en sånn språkpraksisplass er det vanskelig å finne. Haldis har funnet en språkpraksisplass for Ali i en matbutikk som heter GO-MAT, og hun er glad for det. Nå sitter hun med arket til Miriam foran seg. Hun vil ringe til en bekjent som er avdelingsleder ved sykehjemmet i Almevik. Miriam har jo erfaring med å stelle eldre mennesker.

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid

3131


Men dessverre, på sykehjemmet har de ikke tid til å ta imot Miriam. De vet at en ny person trenger mye hjelp i begynnelsen. Kanskje en annen gang … Haldis sukker. Hun tar flere telefoner. Til slutt er hun heldig. I kantina i rådhuset vil de gjerne ta imot Miriam. Haldis avtaler at hun og Miriam skal komme til intervju neste tirsdag.

intervju

de

Diskusjon

22 Noen ganger er det vanskelig å finne språkpraksisplasser. Hvorfor sier noen arbeidsgivere nei, tror du? Hvorfor sier andre ja? 23 Tenk deg disse situasjonene: • En som er rørlegger, får språkpraksisplass i en barnehage. • En som er ingeniør, får språkpraksisplass i en butikk. • En som er frisør, får språkpraksisplass i en fabrikk. Hva synes du om dette? Hva gjør du hvis du får tilbud om en praksisplass som ikke passer med din utdanning eller erfaring?

32

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid


I

Spor 12 Deltaker-CD

Miriam og Haldis møtes i sentrum. Nå skal de til intervju i kantina i rådhuset. Hvis alt går bra, skal de skrive kontrakt. Miriam har sommerfugler i magen. Hun stod tidlig opp og stelte seg. Hun greide nesten ikke å bestemme seg for hva hun skulle ha på seg. Dette er hennes første intervju! På rådhuset treffer de Kari. Hun er leder for kantina. Ada, personalsjefen, er også der. De går inn på kontoret til Ada. Kari og Ada forteller litt om jobben i kantina, og Miriam forteller litt om seg selv. Det er et hyggelig intervju. Ada vil gjerne at Miriam skal begynne hos dem. Miriam blir glad. Haldis tar fram en kontrakt som de ser på sammen.

personalsjef

kontrakt

Rollespill

24 Fire deltakere i klassen skal være Miriam, Haldis, Kari og Ada. De spiller samtalen. De andre deltakerne må hjelpe dem med hva de skal si. Er de enige hele tiden?

En kontrakt er en skriftlig avtale. Når vi har underskrevet en kontrakt, avtale

er vi bundet av avtalen. I hvilke situasjoner skriver vi kontrakter? • Mange skriver kontrakt før de begynner i språkpraksis. • Kontrakten er en avtale mellom kursdeltakeren, arbeidsgiveren og læreren. • Navn og telefonnummer til alle tre bør stå i kontrakten.

arbeidstid

• I kontrakten avtales arbeidstid og arbeidsoppgaver.

arbeidsoppgave

I

Spor 13 Deltaker-CD

Haldis og Ali har vært på GO-MAT og skrevet en kontrakt om språkpraksisplass. Ali er veldig fornøyd, og han likte sjefen godt. Sjefen sa at Ali ikke kunne begynne i praksis akkurat nå. Ali måtte vente en måned fordi de holdt på å bygge om butikken.

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid 3333


I

Spor 14 Deltaker-CD

I klassen til Miriam og Ali går det en dame som heter Katharina. Hun kjenner en mann som jobber på en fabrikk hvor de lager saft og syltetøy. Han har hjulpet henne med å få en språkpraksisplass der. I dag er det første dagen på praksisplassen, og Katharina er spent. Hun går inn personalinngangen. Hun ser ingen som venter på henne, og hun blir litt skuffet. Hun spør etter sjefen. Hun får høre at han er i møte, men at han kommer snart. De sier at hun kan gå og skifte i garderoben. Katharina blir usikker. Hva mener de? I garderoben er det ingen mennesker, men det henger mange hvite klær der. Hvilke skal hun ta? Skal hun ta av seg skoene? Hvor skal hun legge tingene sine? Kan hun legge lommebok og nøkler i garderoben? Katharina setter seg på en benk og føler seg veldig alene.

de

Diskusjon

25 Hvordan har Katharina det nå? 26 Hva synes du hun skal gjøre? 27 Hvordan ønsker du å bli mottatt på en ny arbeidsplass? 28 Hva kan være vanskelig den første tiden på en ny arbeidsplass?

I

Spor 3 Lærer-CD

29 Lytt til dialogen og sett kryss i riktig rute

34

KAPITTEL 3

7

Spørsmål

Ja Nei

1 Har Miriam arbeidserfaring?

q

2 Giftet hun seg sent i livet?

q q

3 Bodde Miriam og Ali sammen med Miriams svigerforeldre?

q

q

4 Var Alis mor frisk?

q

q

5 Synes Miriam at hun er flink til å snakke norsk?

q

q

6 Har læreren funnet en språkpraksisplass til Miriam?

q

q

7 Vil Miriam bare jobbe om dagen?

q

q

8 Er vanlig arbeidstid 7 timer hver dag?

q

q

9 Synes læreren at språkpraksis er viktig for Miriam?

q

q

Veier til arbeid

q


Rollespill

30 I klassen til Miriam og Ali diskuterer de språkpraksis. De har gått på skolen i noen uker nå. De har hørt av læreren hvor viktig det er med språkpraksis, men ikke alle er enige. Nå er det pause, og de diskuterer om språkpraksis er nyttig. Nå får du en rolle av læreren din. Du er en av deltakerne i klassen til Miriam og Ali. Les rollen din. Spør læreren din hvis du ikke forstår. 31 En deltaker, en lærer og en arbeidsgiver sitter i møte. De skal skrive kontrakt om språkpraksis. Nå får du en rolle av læreren din. Les rollen din. Spør læreren din hvis du ikke forstår.

Viktige ord i dette kapitlet substantiv Norsk

Morsmål eller forklaring

helgehjelp -a/-en vikariat -et ekstrahjelp -a/-en tilkallingsvikar -en arbeidserfaring -a/-en praksis -en språkpraksis -en avdelingsleder -en yrke -t

k

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid 3535


referanse -n attest -en ansvar -et intervju -et personalsjef -en kontrakt -en avtale -n arbeidstid -a/-en arbeidsoppgave …va/-n

Skriftlig

32 Hva hører sammen? Sett strek. språk

hjelp

helge

sjef

ekstra

vikar

tilkallings

leder

personal

praksis

avdelings

hjelp

33 Bruk ordlista over. Skriv ferdig disse ordene. arbeids- ............................................................................ arbeids- ............................................................................ arbeids- ............................................................................

36

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid


34 Hvilke ord er dette? praksis, avtale, kontrakt, ansvar, yrke, referanse, vikariat eferanrse .......................................................................... ariviatk .............................................................................. reyk ................................................................................... aksiprs .............................................................................. aansvr ............................................................................... vtaeal ................................................................................ traktkon ............................................................................

35 Skriv riktig ord på riktig plass. a) helgehjelp, avdelingsleder, arbeidserfaring Sandra jobber lørdager og søndager. Hun er ........................................................ . Emil har jobbet mange steder. Han har mye ........................................................ . Tuula jobber i bank. Hun har stort ansvar. Hun er ........................................................ .

b) ekstrahjelp, yrke, intervju Peter går på et kurs hos NAV. Han skal på et ........................................................ i en butikk. I butikken trenger de en ny ........................................................ . Butikkekspeditør er et ........................................................ .

c) avdelingslederen, helgehjelp Det er søndag, og Jenny er på jobben. Hun er ........................................................ . ........................................................ kommer innom og spør om Jenny kan jobbe neste helg også.

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid

3737


d) personalsjefen, arbeidsoppgaver, arbeidserfaring, intervju John er på ........................................................ Han snakker med ........................................................ . De snakker om ........................................................

3

Personalsjefen spør hva slags ........................................................ John har.

e) avtale, ansvar, kontrakt, arbeidstiden

John har hatt mye ........................................................ i tidligere jobber. Han vil gjerne lage en ........................................................ med personalsjefen nå. Personalsjefen ler. Men vi må bli enige om ........................................................ før vi skriver ........................................................ .

7

I dette kapitlet har du lært at • det er mange veier til arbeid

Hvordan tror du din vei til arbeid blir?

38

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid


Hvordan vi opplever hverandre Hassan skal møte en arbeidsgiver sammen med læreren sin. Læreren og arbeidsgiveren, en blid dame, håndhilser på hverandre. Arbeidsgiveren snur seg mot Hassan og rekker fram hånda. Hassan nøler.

de

Diskusjon

36 Hvilke grunner kan Hassan ha for å nøle? 37 Hva tror du arbeidsgiveren tenker?

Hussein ringer om en jobb. Arbeidsgiveren forteller at arbeidsdagen begynner klokka sju. Hussein synes det er veldig tidlig. «Det er vanskelig for meg», sier han. «Jeg tror halv ni er bedre.»

de

Diskusjon

38 Hva tror du arbeidsgiveren tenker? 39 Har Hussein mulighet til å få jobben?

KAPITTEL 3

7

Veier til arbeid

39

Jobb i sikte (utdrag)  
Jobb i sikte (utdrag)