I trafikken

Page 1

Odd Grønbeck • Perly Folstad Norberg • Arne Rogstad

I traf i kken Introduksjon til norsk førerkortI traf i kken Introduksjon til norsk førerkort • Ny utgave høsten 2012 • Nå med nettsted med repetisjonsoppgaver Læreboka er skrevet spesielt for voksne innvandrere som vil ta norsk førerkort, i samarbeid med ATL. Hovedreglene i norsk trafikk blir forklart, og 120 sentrale trafikkord er oversatt til 15 språk. Boka inneholder ikke alt du trenger for å ta prøvene, men den gjør det enklere å bruke et komplett trafikkopplæringsverk. • Her ser du kapittel 2 og 10.


Innhold Kapittel 1

Bil, moped og sykkel Bil Moped Sykkel

Hjemmehjelp Rukia fra Somalia forteller Pizzabud Tang fra Kina forteller Personlig assistent Irina fra Russland forteller Taxisjåfør Kamil fra Tyrkia forteller Kapittel 4

Kapittel 2

Førerkortklasser

Trafikken forteller om Norge

Førerkort for moped Kjøreseddel Yrkessjåførutdanning

Trafikken i Norge og i andre land Shirin fra Iran forteller Mihai fra Romania forteller Margareth fra USA forteller Cali fra Somalia forteller Jan fra Norge forteller Viktige ord og begreper Myke trafikanter Vikeplikt Fartsblind Veigrep Stille trafikk Trafikksikkerhet Nullvisjon Kapittel 3

Jobb på grunn av førerkortet Dataingeniør Indira fra India forteller Vaktmester Abobakr fra Irak forteller

Kapittel 5

Kapittel 8

Ali tar førerkort Ali forteller Trafikklæreren forteller Sensor til muntlig teoriprøve forteller Sensor til praktisk førerprøve forteller Sensor til ny praktisk prøve forteller Kapittel 9

Vegtrafikklovens hovedregel

Førerkort fra utlandet

Vegtrafikkloven Hovedregelen i trafikken

Førerkort fra EØS-land Førerkort fra andre land Innbytte av førerkort

Kapittel 10

Kapittel 6

Trafikkopplæring Trinnvis opplæring Trafikkskoler Privat øvingskjøring Trafikk i integrerings- undervisningen Shirin fra Iran forteller Abid fra Norge forteller Kapittel 7

Førerprøven Teoriprøven Tolken Anh fra Norge forteller Praktisk prøve

Bilbelte og sikring av barn i bil Bilbelte Sikring av barn i bil Forbud mot passasjerer i varerom og på lasteplan Daniel fra Kongo forteller Kapittel 11

Myke trafikanter Barn Fotgjengere Eldre Syklister Mopedister


Kapittel 12

Reaksjonstid, sanser og rusmidler Reaksjonstid og stopplengde Armin fra Iran forteller Sansene: syn, hørsel og balanse Alkohol og rusmidler Medisiner med varseltrekant Peter fra Litauen forteller Kapittel 13

Bruk av kjøretøy Vognkort Kontroll av bilen før du kan kjøre Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) Drivstoff Lasting Kjøring med tilhenger Låne ut bilen til en annen Trafikkontroll Kapittel 14

Veier Veityper Veiklasser Bomvei Veimerking Kapittel 15

Noen viktige trafikkregler Trafikkregler Rangordning i trafikken Plassering på kjørebanen Vikeplikt

Rundkjøringer Fartsgrenser Forbikjøring Parkering Kapittel 16

Trafikkskilt Fareskilt Forbudsskilt Påbudsskilt Vikepliktskilt og forkjørsskilt Opplysningsskilt Underskilt Serviceskilt Trafikkskilt som forteller om spesielle forhold ved veien Kapittel 17

Trafikklys Trafikklys med rød, gul og grønn farge Kjøring i lyskryss Kollektivfelt Lys over veien Stopplyssignal foran tunneler, bruer eller stasjoner for utrykningsbiler Lyssignal der tog eller bane krysser veien Kapittel 18

Vanskelige kjøreforhold Vannplaning Kjøring på glatt føre Is og snø på bilen Bruk av lys

Kapittel 19

Ulykker Soliman fra Irak forteller Førstehjelp Plikter ved trafikkuhell Plikt til å stoppe Plikt til å hjelpe Plikt til å melde fra Skademelding Flytte skadet kjøretøy Forsikring Innvandrere og ulykker Trafikklærer Sami fra Somalia forteller Kapittel 20

Lovbrudd og straff Straff Eksempler på lovbrudd og straff i trafikken Kim fra Norge forteller Prikkbelastning av førerkort

Norsk – engelsk ordliste Ordlister på 15 språk: arabisk engelsk farsi fransk kroatisk pashto polsk russisk

somali spansk thai tigrinja tyrkisk urdu vietnamesisk


Trollstigen i Romsdalen. Hvordan vil du kjøre her?


2

Trafikken forteller om Norge

Trafikken i Norge og i andre land Trafikken i et land forteller mye om landet. Trafikken i Norge forteller mye om Norge. Trafikken i andre land forteller mye om de landene. • Hva er forskjellen pü trafikken i Norge og i andre land du kjenner?

Triumfbuen i Paris


Shirin fra Iran forteller Kjøreforholdene i Iran er helt forferdelige. Hvis jeg reiste dit nå, ville jeg trenge mye trening for å kjøre bil igjen. I fjor var jeg i Paris. Det kaoset som er i Paris, er akkurat som i Iran. Det blir ofte flere timer i kø. Det er 14 millioner innbyggere. Alle har bil, og alle har førerkort. Kvinnene i Iran pleier å få førerkort når de er 18, for det er forbudt å bruke sykkel for kvinner. Det er uanstendig. Når man sykler, går rumpa svisj, svisj.

fortauskant

Det er vanskelig å kjøre bil i Norge for en som har kjørt mange år i Iran. Reglene praktiseres helt forskjellig. I Iran er det viktigste å kjøre bilen. Du må bruke riktig gir og parkere 15 centimeter fra fortauskanten. Det måler de. Men det er ikke så viktig å ta hensyn til fotgjengere eller barn.

Mihai fra Romania forteller Det er vanskeligere å kjøre bil i Romania enn i Norge. Vi har ikke så gode veier som i Norge, og det er mange sykler og hestevogner. Om natten er det spesielt vanskelig å kjøre fordi mange bønder kjører hjem med avlingen. Da må man være veldig forsiktig fordi de ikke bruker lys. Jeg begynte på en trafikkskole i Norge for å lære hva som er spesielt med trafikken i landet. Ikke for å lære glattkjøring eller slikt. Vi har jo vinter og snø i Romania også.

Margareth fra USA forteller Trafikken er ganske forskjellig i Norge og i Florida. I Florida er det mange trafikkulykker. Det er flere biler, og det er mye mer trafikk. Trafikklysene blir ikke respektert på samme måte som i Norge. I Norge er det lavere fartsgrense, og folk går rett ut i fotgjengerfeltene uten

14


å se seg for. Bilene må vike for fotgjengerne. I Amerika er det bilen som har rett. Der er det fotgjengerne som må passe seg for bilene. Det er lettere å ta førerkort i USA enn i Norge. I Norge må du lese mer teori før du tar prøven.

Cali fra Somalia forteller Jeg var egentlig livredd i trafikken i Norge den første uka jeg var i landet. Det var så stille og så glatt! I Somalia tuter bilene med hver sin tone som musikk. De sier fra om at de kommer. Bussjåføren tuter for å spørre om folk skal være med bussen. Lastebilen tuter for at barna skal passe seg. bussjåfør I Somalia er den største bilen sjefen på veien. I Norge hører du ingen ting selv om det er rushtid. Jeg visste ingen ting om vinter da jeg kom til Norge. På somali har vi bare ett ord for frosset vann, og det er is. Is lager vi i fryseren. Vi går ikke på den.

Jan fra Norge forteller Jeg kjørte bil i Egypt da jeg var ung. Det ville jeg aldri tort nå selv om Egypt sikkert har forandret seg mye siden den gangen. Nå blir jeg kvalm bare jeg tenker på rot og kaos i trafikken. Men det var en verdifull erfaring.

• Hvilke erfaringer har du fra trafikken i andre land?

kapittel 2 • Trafikken forteller om Norge

15


Viktige ord og begreper Myke trafikanter fotgjenger syklist mopedist myk trafikant

Fotgjengere, syklister og mopedister kalles myke trafikanter. De som kjører bil, må alltid ta hensyn til myke trafikanter. Bilførere skal være spesielt forsiktige med barn, eldre og funksjonshemmete.

Vikeplikt vikeplikt trafikkregel

16

Vikeplikt betyr at kjøretøy må vike for hverandre i riktig rekkefølge etter trafikkreglene. Alle er like for loven, og ingen kan brøyte seg fram eller kjøpe seg ut av en vanskelig trafikksituasjon.


Hvem har den røde bilen vikeplikt for?

Fartsblind Å være blind betyr egentlig å ikke se. Hvis du kommer fra en vei med høy fartsgrense til en vei med lavere fartsgrense, kan du ofte tro at du kjører saktere enn det du gjør. Da sier vi at vi blir fartsblinde, eller blinde for vår egen fart. Du ser ikke hvor fort du egentlig kjører. Da kan det lett bli ulykker.

Det er lett å bli fartsblind når du kjører ut fra en motorvei.

kapittel 2 • Trafikken forteller om Norge

17


Veigrep

dekk

Veigrep betyr gripeevne mellom dekk og vei, eller det vi kaller friksjon. Gripeevnen varierer under ulike kjøreforhold. Mye vann eller is på veien gir dårligere veigrep. Alle må lære å kjøre trygt på snø og is. Gode dekk betyr mye for veigrepet.

Stille trafikk horn utrykningsbil

Slitte dekk

Gode dekk

18

Trafikken i Norge skal være stille. Vi bruker ikke hornet i trafikken før det er absolutt nødvendig. Sirener er forbeholdt utrykningsbiler som ambulanser, brannbiler og politibiler.


Trafikksikkerhet trafikksikkerhet holdning

Trafikksikkerhet er viktig. Foreldre vil lære barna sine de riktige holdningene i trafikken så tidlig som mulig. Trygg Trafikk, barnehagen og skolen hjelper til. Trygg Trafikk Trygg Trafikk (www.tryggtrafikk.no) arbeider med trafikksikkerhet. De gir råd og veiledning til barnehager og skoler.

Nullvisjon trafikkulykke nullvisjon

Norge har færre trafikkulykker enn mange andre land. Likevel blir mange skadet eller drept i trafikken. Målet vårt er en nullvisjon, det betyr at ingen skal bli drept i trafikkulykker. • Kjenner du andre ord eller begreper som er viktige når vi snakker om trafikken i Norge? • Gjelder en nullvisjon for trafikken i andre land du kjenner til?

kapittel 2 • Trafikken forteller om Norge

1910

Bilbelte

og sikring av barn i bil

Bilbelte Hvis det er montert bilbelter i et kjøretøy, må de brukes. Alle personer i bilen skal ha bilbeltet på. Det er viktig å bruke beltene for å unngå alvorlig personskade i et sammenstøt eller en utforkjøring. Føreren er ansvarlig for at personer under 15 år er sikret. De som er over 15 år, har ansvar for seg selv. Men føreren bør insistere på at alle skal ha på seg bilbelte. Hvis det skjer et uhell eller en ulykke, har det alvorlige konsekvenser hvis passasjerene ikke har på seg bilbelte.

Til venstre: 40 prosent av de som omkommer i trafikken hvert år, har ikke brukt bilbelte. Til høyre: Føreren har ansvar for at personer under 15 år er sikret.


Over: Barnestolen må ha dette godkjenningsmerket. Til høyre: Barn under 4 år.

Hvis du skal ha med hund eller katt på kjøreturen, må du ha dyrene i bur.

Sikring av barn i bil Loven krever at du skal sikre barn i bil. Hvis barnet er under fire år, må barnet bruke en godkjent barnestol. Barnestolen skal passe til barnet, og den må byttes ut etter hvert som barnet vokser. Hvis barnet er over fire år, kan de vanlige bilbeltene brukes sammen med en spesialpute. Det beste er likevel en spesiallaget stol. Barn skal ikke sitte i forsetet. Hvis det skjer en ulykke, og forsetet har kollisjonspute (SRS airbag), kan barnet bli alvorlig skadet av puten. Barnet sitter tryggest når det sitter i et barnesete i baksetet. Du kan lese mer om sikring av barn i bil på www.tryggtrafikk.no (Trygg Trafikk).

56


Forbud mot passasjerer i varerom og på lasteplan Varebiler har grønne nummerskilt. Det er forbudt å ha passasjerer i varerom. Passasjerer skal heller ikke sitte på lasteplan under kjøring. Grunnen er at det ikke er mulig å sikre passasjerene godt nok. Hvis politiet stopper deg og oppdager at det er passasjerer i bilen din som ikke sitter fastspent i lovlig plasserte bilseter, får du bot og du kan miste førerkortet.

Daniel fra Kongo forteller Da jeg var hjemme i sommer, tok jeg på meg bilbeltet. Du har blitt norsk, gliste de. OK, tenkte jeg. Det er ikke forbudt å lære noe nytt. Men det jeg slett ikke kan forstå, er alle de fulle bussene i rushtrafikken i Norge uten noen personsikring. • Er det noen situasjoner der du ikke bruker bilbelte?

kapittel 10 • Bilbelte og sikring av barn i bil

57


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.