3.Utilizări alternative ale alimentelor - evitarea risipei de alimente și multe altele

Page 1

UTILIZĂRI ALTERNATIVE ALE ALIMENTELOR EVITAREA RISIPEI DE ALIMENTE ȘI MULTE ALTELE

SE MI LASCI NON VALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


PROIECTUL „SE MI LASCI NON VALE” (NU ESTE CORECT SĂ MĂ ABANDONEZI) ȘI CELE PATRU DOSARE Această broșură a fost creată de Asociația de Promovare Socială „Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali - CDCA Abruzzo” (Centrul de Documentare a Conflictelor de Mediu - CDCA Abruzzo) în cadrul proiectului „Se mi lasci ... non vale! - Conoscere e prevenire ”(nu este corect să mă abandonezi - Conștientizare și prevenire) finanțat de regiunea Abruzzo - Departamentul pentru sănătate și bunăstare - Serviciul de planificare socială - dpf014 în cadrul procedurii de licitație „Finanțarea inițiativelor și proiectelor de relevanță regională promovate de organizații de voluntariat și asociații de promovare socială pentru implementarea activităților de interes general”. Obiectivul general al proiectului este de a promova gestionarea deșeurilor, prevenirea producerii de deșeuri, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și economia circulară printr-un set de activități care vizează diferite categorii de populație și instituții publice și private, inclusiv traducerea dosarelor în cele șapte limbi străine cele mai răspândite în regiunea Abruzzo. În mod special, aceste patru dosare sunt disponibile în următoarele limbi străine, pentru a facilita comunicarea și înțelegerea schimbărilor culturale necesare la ora actuală: română, albaneză, arabă, chineză, rusă, engleză, franceză. Aceste patru dosare sunt: Nr. 1 - „Ciclul deșeurilor, eliminarea adecvată și reciclarea produselor aflate la sfârșitul duratei lor de viață: cele 4 R-uri”. Nr. 2 - „Daune cauzate de aruncarea deșeurilor în mediul natural și beneficiile sociale, de mediu și economice ale adoptării comportamentelor responsabile și durabile”. Nr. 3 - „Utilizări alternative ale alimentelor - evitarea risipei de alimente și multe altele” Nr. 4 - „Dezvoltare durabilă, schimbări climatice și economie circulară - Comportamente responsabile de adoptat”. Oricine poate distribui și imprima dosarele, menținându-le caracteristicile grafice și de conținut. “...Vom fi cunoscuți după urmele pe care le lăsăm după noi...” Proverb Dakota

August 2021


SE MI LASCI NON VALE


UTILIZĂRI ALTERNATIVE ALE ALIMENTELOR EVITAȚI DEȘEURILE ALIMENTARE ȘI MULTE Câte alimente care sunt încă comestibile ajung în coșurile noastre de gunoi? Ce impact are acest lucru asupra mediului? Ce comportament am putea adopta pentru a ne reduce impactul? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care aduc în discuție fenomenul risipei alimentare și dezinteresul manifestat față de lanțul de aprovizionare agricolă și alimentară. Deșeurile alimentare reprezintă pierderea alimentelor încă comestibile pe parcursul procesului de producție și consum: de la producția agricolă la prelucrare, transport, vânzare, depozitare și utilizare. Potrivit FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură, agenția Organizației Națiunilor Unite care încearcă să combată foametea în lume și să îmbunătățească nutriția și siguranța alimentelor), o treime din producția mondială de alimente este irosită: aproximativ 1,3 miliarde de tone, din care 14% se pierd înainte de a ajunge la punctul de vânzare. Pentru a ilustra acest fenomen, să ne imaginăm peste 23 de milioane de camioane cu o încărcătură de 40 de tone toate aliniate, bara-la-bară, complet încărcate cu deșeuri alimentare, cu care am putea să înconjurăm Pământul de șapte ori. The phenomenon of food waste becomes more pronounced in terms of environmental impact if we take into consideration the resources used to produce food such as water, soil, and energy. This should also include the waste of fossil fuels, which are widely used in the production, processing, and transport of food. If you think about the huge amount of waste that ends up in landfills, you cannot overlook the amount of CO2 that is released into the environment in the process of decomposition and disposal, contributing to the greenhouse effect. "FAO has also estimated that global food waste produces greenhouse gas emissions of around 3.3 billion tons of CO2: in practice, if food waste were a state, it would be the third largest emission producer, after the USA and China". Fenomenul deșeurilor alimentare devine mai pronunțat din punct de vedere al impactului asupra mediului dacă luăm în considerare resursele utilizate pentru a produce alimente precum apa, solul și energia. Acesta ar trebui să includă și deșeurile de combustibili fosili, care sunt utilizate pe scară largă în producția, prelucrarea și transportarea alimentelor. Dacă vă gândiți la cantitatea uriașă de deșeuri care ajunge în depozitele de deșeuri, nu puteți trece cu vederea cantitatea de CO2 care este eliberată în mediu în procesul de descompunere și eliminare, contribuind la efectul de seră. „FAO a estimat, de asemenea, că risipa alimentară Datele arată că acesta nu este un fenomen izolat, ci mai degrabă o problemă majoră pe care guvernele din întreaga lume ar trebui să o plaseze în fruntea listei lor de sarcini, deoarece numărul de emisii contribuie cu siguranță la efectul de seră și, de asemenea, la schimbarea climatică la care asistăm, într-un mod din ce în ce mai evident, în ultimii ani. După cum subliniază Inger Andersen, directorul executiv al UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu), „ reducerea deșeurilor alimentare ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră, ar încetini distrugerea naturii prin transformarea terenurilor și poluare, ar spori disponibilitatea alimentelor și, astfel, ar reduce foametea și ar economisi bani într-un moment de recesiune globală. Dacă vrem să fim serioși în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, a distrugerii naturii și a biodiversității, precum și a poluării și a deșeurilor, întreprinderile, guvernele și cetățenii din întreaga lume trebuie să își .


asume un rol pentru a reduce risipa de alimente" Pe lângă impactul asupra mediului, trebuie luat în considerare și impactul socio-economic al risipei alimentare. De fapt, distribuția slabă a alimentelor afectează din ce în ce mai mult sănătatea oamenilor: pe de o parte, există persoane care se îmbolnăvesc, deoarece au acces la o cantitate uriașă de alimente (de multe ori de calitate slabă), ca în cazul diabetului, bolilor vasculare și cardiovasculare etc. Pe de altă parte, există persoane care suferă de malnutriție deoarece nu mănâncă suficient pentru a-și asigura o viață sănătoasă. Raportul privind indicele deșeurilor alimentare 2021 elaborat de Organizația Națiunilor Unite, arată că „în aproape toate țările risipa de alimente a fost semnificativă, indiferent de nivelul veniturilor”, evidențiind o problemă de comportament: deseori alegerile oamenilor și stilul de consum sunt cele care risipesc mâncarea și resursele necesare pentru a o produce și a o consuma. De asemenea, „arată că majoritatea acestor deșeuri provin din gospodării, care aruncă 11% din totalul alimentelor disponibile în etapa de consum a lanțului de aprovizionare. Serviciile alimentare și punctele de vânzare cu amănuntul risipesc 5%, respectiv 2%". Potrivit ONU, este esențial să „restabilim echilibrul dintre producție și consum”, astfel încât să putem trăi în echilibru cu planeta noastră. Liniile directoare care încearcă să remedieze problema sunt furnizate de Agenda 2030 adoptată de Adunarea Generală a ONU în septembrie 2015. Printre cele 17 obiective adoptate, găsim în secțiunea 12 (în special 12.3) obiectivul de a „înjumătăți risipa globală pe cap de locuitor la nivel de vânzare și consumator și de a reduce pierderile de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare, inclusiv pierderile post-recoltare”; „Reduceți substanțial generarea de deșeuri prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare; încurajați companiile, în special companiile mari și transnaționale, să adopte practici durabile; și să-și includă informațiile legate de durabilitate în rapoartele lor periodice".

CE ÎNSEAMNĂ DEȘEURILE ALIMENTARE Fenomenul risipei alimentare este relativ recent, FAO subliniind că, din 1974, cantitatea de alimente comestibile care ajunge în coșul de gunoi a crescut cu 50%. Cu toate acestea, atenția acordată acestui fenomen a apărut foarte recent, în măsura în care nu a fost încă clar definită în cercurile instituționale și științifice. FAO definește deșeurile alimentare ca „ materialul alimentar sănătos destinat consumației umane, care apare în orice moment al lanțului de aprovizionare agricolă și alimentară care este în schimb aruncat, pierdut, degradat sau consumat de dăunători”. Dacă analizăm acest fenomen, facem în mod automat o distincție între alimentele care se pierd în timpul producției și procesării alimentelor (pierderi de alimente) și deșeurile alimentare care apar în timpul transportului, vânzării și consumului final (deșeurilor alimentare). Ambele fenomene sunt de obicei denumite deșeuri alimentare, dar diferă în principal prin cauzele lor: în timp ce în primul caz pierderile se datorează în principal deficiențelor logistice și de infrastructură, în al doilea caz, deșeurile rezultă mai degrabă ca urmare a unor factori comportamentali în stilul de consum.


CARE SUNT PRINCIPALELE CAUZE ALE DEȘEURILOR ALIMENTARE Un studiu realizat de Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), o organizație privată de cercetare italiană, evidențiază câteva cauze globale care au contribuit la creșterea acestui fenomen, în special în ultimii ani. Depopularea zonelor rurale și a orașelor mici, datorită schimbării perspectivelor de muncă, „a îndepărtat consumatorii de la locurile în care se produc alimente, prelungind astfel lanțul de aprovizionare agricolă și alimentară și crescând riscul de pierderi în timpul transportului și depozitării alimentelor”. Disponibilitatea economică crescută a afectat schimbarea dietei pe bază de cereale, favorizând un consum mai mare de carne și pește, produse ușor perisabile. O altă cauză derivă, fără îndoială, din efectele globalizării, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, care, pentru a-și îmbunătăți standardele de calitate și siguranță, se trezesc aruncând cantități uriașe de alimente și crescând astfel cantitățile de producție. În plus față de cauzele mai generale, există, fără îndoială, alte cauze mai specifice, care pot fi urmărite până la etapele individuale de producție și consum din lanțul de aprovizionare agricolă și alimentară. De exemplu, în faza de producție (cultivare și recoltare) pierderile se pot datora aspectelor climatice și factorilor de mediu, cum ar fi răspândirea dăunătorilor și a bolilor. În etapa de procesare, în special în țările mai bogate, se întâmplă ca „produsele care au defecte de greutate, formă sau ambalaj să fie respinse, chiar dacă aceste defecte nu le compromit valoarea nutritivă sau siguranța”. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Edinburgh, merele, citricele, kiwi sau morcovii care sunt prea mici ajung în fluxul de deșeuri, deoarece nu respectă reglementările europene. Alimentele aruncate deoarece sunt urâte din punct de vedere estetic „reprezintă aproximativ 33% din producția agricolă din Europa și au, evident, un impact major atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului. Pentru a le cultiva, energia consumată și utilizată are un impact asupra mediului echivalent cu emisia de 400.000 de vehicule. Aceasta este o adevărată absurditate care, potrivit cercetătorilor, trebuie remediată cu idei noi care să facă din această imperfecțiune un lucru bun”. Factorul care produce deșeuri în etapa de transport și vânzare constă, mai presus de toate, în metode greșită de tratare și conservare a produselor. Trebuie adăugat că o estimare incorectă a cererii pentru produs duce, de asemenea, la risipă. În ultima etapă a lanțului de aprovizionare, adică consumul, alimentele sunt irosite în principal din două motive: gătim mai multe alimente decât trebuie să consumăm, producând astfel resturi care ajung foarte des în coș, deoarece nu sunt refolosite; aruncăm mâncarea expirată pentru că nu ținem data de expirare sub control, din cauza obiceiurilor proaste, inclusiv achiziționarea excesivă de produse care depășesc cu mult nevoile noastre reale (cumpărăm mai multe alimente decât avem nevoie). În timp ce risipa de alimente din gospodării și restaurante este încă limitată în țările în curs de dezvoltare, situația este total diferită în așa-numitele țări bogate, unde mii de tone de alimente sunt „pierdute în frigiderele noastre” sau aruncate după ce au fost consumate doar parțial.

SUPERMARKET


RISIPA ALIMENTARĂ ÎN LUME

MARE

REDUSĂ Lumea risipește 2,9 trilioane de kilograme de alimente în fiecare an, cea mai mare parte din ele provenind din Statele Unite, Australia, Europa și Asia de Est. (Sursa: FAOUN)(Source: FAOUN)

Sursa: Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU

SITUAȚIA ÎN LUME Datele disponibile despre risipa de alimente la nivel mondial sunt din păcate insuficiente pentru a oferi o imagine clară a situației. FAO, într-un sondaj realizat în 2011, a estimat că risipa anuală de alimente la nivel mondial este de aproximativ 1,3 miliarde de tone, în valoare de 750 de miliarde de euro. De asemenea, reprezintă aproximativ o treime din producția totală și „doar 43% din produsele cultivate pentru hrană sunt consumate de fapt: restul se pierd de-a lungul lanțului de aprovizionare”. „Institutul suedez pentru hrană și biotehnologie a estimat că țările industrializate și în curs de dezvoltare aruncă 670, respectiv 630 de milioane de tone de alimente. În Europa și America de Nord, se pierd în fiecare an 280 până la 660 de kilograme pe cap de locuitor, de peste două ori mai mult decât în țările africane și din Asia de Sud-Est. În America, cantitatea de alimente aruncate este în valoare de 131 miliarde EUR, în timp ce Europa este un continent care risipește alimente, aruncând aproape 100 de milioane de tone de produse de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente.

SITUAȚIA ÎN ITALIA Fenomenul risipei alimentare este monitorizat în Italia doar de un deceniu, de când Last Minute Market, o companie înființată de Universitatea din Bologna cu scopul de a studia risipa


alimentară și surplusurile, a început să culeagă date. Primul raport din 2011 a arătat că cantitatea de alimente risipite pe tot parcursul lanțului de aprovizionare a fost de 20 de milioane de tone, în mare parte din deșeurile menajere. Într-un raport prezentat de Ziua Mondială a Mediului, „Șapte miliarde de vise. O singură planetă. Consumați cu grijă" promovat de ONU, desfășurat în 5 iunie 2015, fundația Barilla Center for Food and Nutrition a prezentat următorul raport: "În Italia, 35% din produsele proaspete (lactate, carne, pește), 19% din pâine și 16% din fructe și legume sunt irosite. În fiecare an, risipa de alimente din țara noastră are ca rezultat o pierdere de 454 de euro pe familie, 1.226 milioane de metri cubi de apă - echivalent cu 2,5% din întregul debit anual al râului Po, precum și eliberarea a 24,5 milioane de tone de CO2 în mediu. Absorbția CO2 produsă de deșeurile menajere numai în Italia necesită o suprafață forestieră de 800.000 de hectare, care este mai mare decât suprafața Lombardiei". „În Italia, cantitatea de apă irosită din cauza alimentelor neutilizate este de aproximativ 706 milioane de metri cubi. Dintre acestea, aproximativ 43% se datorează deșeurilor de carne, 34% cerealelor și produselor din cereale, 19% fructelor și legumelor și 4% produselor lactate. Dacă luăm în considerare și pierderile de alimente care apar de-a lungul lanțului alimentar și care nu ajung niciodată la distribuție, soldul crește la 1.226 milioane de metri cubi de apă: o cifră comparabilă cu nevoile anuale de apă potabilă a 27 de milioane de nigerieni, sau o zecime din nevoile minime ale întregii populații din Africa care nu are acces la apă”. Din fericire, situația s-a îmbunătățit. Raportul companiei Last Minute Market, Observatorul Internațional al Deșeurilor privind Alimentația și Durabilitatea, prezentat cu ocazia celei de-a 8-a Zi Națională de Prevenire a Risipei Alimentare, care are loc anual în 5 februarie, arată că în 2020 au fost irosite cu 11,78% mai puține alimente decât în 2019, ceea ce înseamnă 27 kg de persoană, aproximativ 529 g pe săptămână. Cantitatea de alimente din deșeuri este de aproximativ 222 de tone însemnând „o economie de 6 euro pe cap de locuitor, sau 376 de milioane de euro la nivel național, într-un an”, confirmând tendința descendentă din ultimii ani. De asemenea, lockdown-ul ne-a învățat să mâncăm mai bine, să alegem alimente mai sănătoase și de proveniență locală și să risipim cât mai puțin posibil. Dar volumul din punct de vedere al valorii mâncării irosite este încă foarte mare: dacă luăm în considerare doar deșeurile menajere, valoarea corespunzătoare este de 6,4 miliarde de euro, în timp ce, dacă ne uităm la întregul lanț de aprovizionare, aceasta ajunge la 10 miliarde de euro. În ceea ce privește greutatea, aceasta înseamnă că au fost risipite 1.661.107 tone de alimente provenite din gospodării și 3.624.973 tone dacă includem deșeurile din lanțul de aprovizionare. Dacă vă gândiți la ultimele ȘAPTE zile, în gospodăria dumneavoastră, câte din produsele menționate ați aruncat? Dacă vă uitați la harta deșeurilor alimentare, puteți vedea că mai multe alimente sunt irosite în sud, unde ajung la coș cu 15% mai multe resturi alimentare (aproximativ 600 de grame pe săptămână). În nord și în centru, tendința este diferită, respectiv -8% cu aproximativ 848 grame pe săptămână pe persoană și -7% cu aproximativ 496 grame. Un alt fapt important este că cele mai mari cantități de alimente care ajung la coș provin de la familiile cu copii (în medie cu 15% mai mult decât persoanele singure). Cetățenii urbani sunt mai conformiști decât cei din localitățile mici, cu unele excepții. Și în mod neașteptat, cei care câștigă cel mai puțin risipesc cel mai mult: „38% dintre italieni care se consideră ca fiind de clasă medie sau inferioară aruncă cu 10-15% mai mult decât alții”.


Harta risipei alimentare

NORD 489,4 gr -8%

Fructe Proaspete+7% Legume +8%

v/ media națională

v/ media națională

CENTRU 496,7 gr -7% v/ media națională

Pâine Proaspătă +10%

Băuturi Răcoritoares +8% Băuturi alcoolice +7%

v/ media națională

SUD 496,7 gr +15% v/ media națională

Fructe Proaspete -5% Legume -4% v/ media națională

MEDIA ITALIANĂ

529,3 gr

În ultimele 7 zile


Legea „anti-risipă” Valoarea deșeurilor alimentare în Italia, prin urmare, ajunge la aproape 16 miliarde de euro pe an, aproximativ 1% din PIB-ul țării și, în cea mai mare parte, nu sunt produse în marile lanțuri de supermarketuri: între 60% și 70% din deșeuri sunt produse acasă. Pentru a diminua această situație, Legea 166/2016, așa-numitul regulament „anti-deșeuri”, a intrat în vigoare la 14 septembrie 2016. Aceasta își propune să reducă deșeurile de-a lungul lanțului de aprovizionare agroalimentară, încurajând recuperarea și donarea de surplusuri de produse. Odată cu aprobarea Legii bugetului 2018, domeniul de aplicare al regulamentului a fost extins: pe lângă alimente și medicamente , a fost posibilă donarea de produse de igienă și de îngrijire personală și casnică, suplimente alimentare, ajutoare medicale și chirurgicale, precum și papetărie. Cele mai importante puncte ale acestei legi includ: Definirea clară a tuturor termenilor utilizați atunci când se face referire la „risipa de alimente”: deșeuri, surplus, operator de afaceri alimentare, donator, donație, distincția între termenul minim de valabilitate și data de expirare; Simplificarea procedurilor pentru recuperarea și donarea surplusului de alimente; Distribuirea pungilor pentru resturi în restaurante; Reducerea impozitului pe deșeuri pentru donatorii de alimente; Introducerea educației alimentare și a orelor anti-deșeuri în școli; Campanii de comunicare privind educația alimentară și reducerea deșeurilor pentru a încuraja donațiile excedentare din partea companiilor și pentru a sensibiliza consumatorii; Finanțare pentru cei care dezvoltă proiecte de cercetare în domeniu; Utilizarea alimentelor recuperate pentru hrănirea animalelor atunci când acestea nu mai pot fi utilizate direct de oameni;; Potrivit Fundației Bancare Alimentare, o organizație non-profit care colectează și recuperează alimente și surplusuri de alimente și le redistribuie către organizații caritabile, în primul an în


regulamentul a intrat în vigoare (octombrie 2016-septembrie 2017), donațiile de surplusuri de alimente care au fost făcute către organizația non-profit de către marii comercianți cu amănuntul a crescut cu 21,4%: 5.573.000 kg față de 4.635.000 kg în perioada octombrie 2015-septembrie 2016. În ciuda datelor alarmante privind creșterea risipei de alimente, există un paradox conform căruia și penuria alimentară crește în același ritm. Potrivit datelor Eurostat din 2015, 12,6% dintre italieni nu și-au putut permite o masă proteică, cum ar fi carne sau pește, în fiecare zi din 2013. Cele mai alarmante date provin din regiunile sudice: „în sud, 10,6% din gospodării se află în penurie nutrițională, comparativ cu 4,8% în centru și 5,1% în nord”. Potrivit unui raport al Save the Children, aproximativ 6,9 milioane de copii mor în fiecare an din cauza lipsei de hrană, în timp ce 819 milioane de persoane suferă de malnutriție gravă. „Pentru a elimina foametea în lume, prin urmare, nu trebuie să producem mai mult, trebuie doar să eliminăm risipa de alimente și să reducem ineficiențele de producție și distribuție”. „Cu alimentele irosite, 1,9 miliarde de oameni ar putea mânca 2.000 de calorii pe zi, cu o dietă sănătoasă și echilibrată”.

RISIPA DE ALIMENTE ȘI SĂRĂCIA Pentru a reduce risipa de alimente, trebuie luate măsuri la mai multe niveluri, atât în faza de producție și procesare, cât și la nivelul distribuției și consumului. FIECARE DINTRE NOI PUTEM, CA CONSUMATORI: Să fim conștienți de stilul nostru de consum, monitorizând cantitatea de alimente pe care o folosim și cantitatea pe care o aruncăm: risipirea alimentelor înseamnă risipirea resurselor și a banilor. Cumpărați doar ceea ce sunteți sigur că veți consuma: planificați-vă mesele pentru întreaga săptămână, cumpărați produse proaspete o dată pe săptămână numai dacă sunteți sigur că le veți consuma înainte de a-și pierde calitățile. Utilizați produse congelate: pot fi păstrate mai mult timp, precum și pâine. Verificați întotdeauna termenul de valabilitate înscris pe etichete: data de expirare este una strictă, în timp ce „a se folosi de preferință înainte de” înseamnă că produsul este probabil comestibil după data de expirare;


Verificați dacă temperatura frigiderului este setată corect. În frigider și cămară, puneți la vedere produsele cele mai apropiate de data de expirare; Refolosiți ceea ce a rămas de la mese (există cărți întregi de rețete care sugerează cum să faceți asta). Depozitați alimentele corect: acordați atenție igienei recipientelor, frigiderului și congelatorului. Nu serviți porții mai mari decât dictează pofta de mâncare (lucru pe care îl vor aprecia și ceilalți de la masă). Gătiți resturile care sunt încă bune și combinați ingredientele: există multe rețete tradiționale, iar redescoperirea dietei bunicilor noștri va face posibilă economisirea de bani, timp și evitarea aruncării alimentelor la gunoi. Redescoperiți tehnicile de conservare. Cumpărați sau faceți cadou cărți de bucate cu rețete pentru conservarea alimentelor și a unor produse de casă, cum ar fi bere, sos de roșii, gemuri etc. ÎNCĂ ESTE POSIBILĂ INTERVENIREA LA MULTIPLE NIVELURI: Descoperiți și inventați noi tehnologii în artele culinare, cum ar fi Food Innovation Global Mission, proiectul sponsorizat de Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu Future Food Institute din Bologna: descoperirea de noi surse de alimente ca un fel de explorare științifică și creativă, dar și pentru supraviețuire, sau transformați alimentele în coloranți și reciclați resturile și deșeurile în feluri de mâncare delicioase, amestecând noi surse de hrană cu vechile tehnici de conservare. Supermarketurile pot implementa experiențe precum „WeFood” de la Copenhaga: vânzarea de produse alimentare aproape de data expirării colectate de voluntari la prețuri reduse cu până la 50%. Creați și utilizați aplicații „Last Minute Market”: acestea promovează recuperarea produselor proaspete nevândute care riscă să ajungă la coș, utile atât pentru micii comercianți, care își pot vinde excedentele, cât și pentru clienții care cumpără produse proaspete reduse aproape de casă.


Implementați inițiative începând cu ideea de frigidere de solidaritate: aceasta constă în furnizarea unui frigider pentru a păstra resturile sau alimentele pe termen scurt tuturor oamenilor care au nevoie de ele. Dacă gătitul cu resturi este o adevărată artă și o modalitate de a reduce risipa pentru protecția planetei, a nu arunca ceea ce a mai rămas în bucătărie sau în magazinele alimentare este un mod de a ne arăta solidaritatea și de a-i ajuta pe cei nevoiași. Implementați inițiative de tip „Doggy Bag” urmând exemplul restaurantelor solidare, anti-deșeuri: restaurantele și companiile de catering pot ajuta la evitarea risipei prin invitarea și permiterea clienților să ia acasă produsele gătite neconsumate. Inițiative precum Instock din Amsterdam: legumele inestetice, produsele expirate și surplusul ajung în bucătăriile restaurantelor, dar și la cantinele școlilor și fabrici. Campanii de sensibilizare, cursuri de gătit și catering, educație și cursuri în școli și la locul de muncă: de unde provin alimentele, ce este necesar pentru a le produce, cum să le păstrăm și, mai presus de toate, cum să nu le risipim, sunt aspecte de bază atunci când vine vorba de prevenire. Creați o rețea activă împotriva risipei de de alimente rămase, implicând și vedetele: bucătari cu stele Michelin, precum Carlo Cracco, Rubio, Giorgio Barchiesi, Alain Ducasse, Davide Oldani, René Redzepi și Ferran Adrià sunt doar câteva dintre numele care apar în diverse campanii, interviuri și programe TV cu privire la alimente Premii dedicate și vizibilitate pentru experiențe pozitive în combaterea risipei de alimente

COMBATEREA RISIPEI DE ALIMENTE IMPLICĂ ȘI ALTE OBICEIURI BUNE! ÎN BUCĂTĂRIE, pe lângă reciclarea resturilor, reduceți energia și gazul folosit pentru gătit. Consumul de gaz depinde de alimentele care trebuie preparate și de instrumentele utilizate: 1) Amintiți-vă întotdeauna să folosiți capacul. 2) Nu preîncălziți cuptorul și nu-l deschideți în timp ce gătiți alimentele, luați în considerare utilizarea căldurii pentru a găti mai multe feluri de mâncare, puteți opri cuptorul sau aragazul înainte ca mâncarea să fie gătită, deoarece căldura reziduală este perfectă pentru gătit, și veți economisi în același timp bani.

Rice

Mil

k


3) Oalele și arzătoarele utilizate trebuie să aibă raportul de dimensiune corect: utilizarea de oale mici cu arzătoare mari și viceversa irosește inutil energia. Există, de asemenea, noi tehnologii, cum ar fi Wonderbag, care poate prelungi căldura menținând procesul de gătire în oală ore întregi, sau oale și farfurii precum PowerPot sau onEPuck: prima este o oală care încălzește apa și în același timp devine un generator termoelectric ușor care transformă căldura în electricitate cu curent continuu, iar cea din urmă este o plită care generează electricitate din diferențele de temperatură. Principiul din spatele acesteia este același: pe lângă încălzirea alimentelor, se produce electricitate care poate încărca un smartphone, de exemplu. 4) În ceea ce privește recipientele și vasele de gătit, cel mai bine este să alegeți materiale precum oțelul inoxidabil, sticla, fonta și lemnul. Cel mai bine este să nu folosiți recipiente și ambalaje din plastic, aluminiu sau din materiale siliconice și teflon. 5) Optimizați aparatele și utilizați energii alternative. 6) Reglați temperatura frigiderului, acesta fiind cel mai mare consumator de energie din întreaga casă. Pentru a economisi bani și pentru a nu irosi zeci de euro pe an, trebuie doar să setați termostatul la o temperatură adecvată (2 pe o scară de 1-5) nu prea rece și să evitați deschiderea acestuia tot timpul. 7) Temperatura mașinii de spălat vase nu trebuie să fie prea mare; cu cât temperatura este mai mare, cu atât este mai mare consumul de energie. Dacă vasele nu sunt prea murdare și sunt mai întâi clătite la robinet, poate fi suficientă apa rece sau călduță. Umpleți întotdeauna bine mașina de spălat vase, deoarece ciclul de spălare este același cu fiecare încărcătură.SE MI LASCI NON VALE

CDCA Abruzzo 3491357990 abruzzo@cdca.it cdca.abruzzo@gmail.com www.cdcaabruzzoaps.wordpress.com www.contrattodifiumefeltrino.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.