2.Daune cauzate de aruncarea deșeurilor în mediul natural

Page 1

Daune cauzate de aruncarea deșeurilor în mediul natural și beneficiile sociale, de mediu și economice ale adoptării comportamentelor responsabile și durabile

SE MI LASCI NON VALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


PROIECTUL „SE MI LASCI NON VALE” (NU ESTE CORECT SĂ MĂ ABANDONEZI) ȘI CELE PATRU DOSARE Această broșură a fost creată de Asociația de Promovare Socială „Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali - CDCA Abruzzo” (Centrul de Documentare a Conflictelor de Mediu - CDCA Abruzzo) în cadrul proiectului „Se mi lasci ... non vale! - Conoscere e prevenire ”(nu este corect să mă abandonezi - Conștientizare și prevenire) finanțat de regiunea Abruzzo - Departamentul pentru sănătate și bunăstare - Serviciul de planificare socială - dpf014 în cadrul procedurii de licitație „Finanțarea inițiativelor și proiectelor de relevanță regională promovate de organizații de voluntariat și asociații de promovare socială pentru implementarea activităților de interes general”. Obiectivul general al proiectului este de a promova gestionarea deșeurilor, prevenirea producerii de deșeuri, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și economia circulară printr-un set de activități care vizează diferite categorii de populație și instituții publice și private, inclusiv traducerea dosarelor în cele șapte limbi străine cele mai răspândite în regiunea Abruzzo. În mod special, aceste patru dosare sunt disponibile în următoarele limbi străine, pentru a facilita comunicarea și înțelegerea schimbărilor culturale necesare la ora actuală: română, albaneză, arabă, chineză, rusă, engleză, franceză. Aceste patru dosare sunt: Nr. 1 - „Ciclul deșeurilor, eliminarea adecvată și reciclarea produselor aflate la sfârșitul duratei lor de viață: cele 4 R-uri”. Nr. 2 - „Daune cauzate de aruncarea deșeurilor în mediul natural și beneficiile sociale, de mediu și economice ale adoptării comportamentelor responsabile și durabile”. Nr. 3 - „Utilizări alternative ale alimentelor - evitarea risipei de alimente și multe altele” Nr. 4 - „Dezvoltare durabilă, schimbări climatice și economie circulară - Comportamente responsabile de adoptat”. Oricine poate distribui și imprima dosarele, menținându-le caracteristicile grafice și de conținut. “...Vom fi cunoscuți după urmele pe care le lăsăm după noi...” Proverb Dakota

August 2021


SE MI LASCI NON VALE


ARUNCAREA DEȘEURILOR ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Daunele cauzate de aruncarea deșeurilor în mediul înconjurător și beneficiile sociale, de mediu și economice ale adoptării unor comportamente responsabile și durabile. Fenomenul aruncării deșeurilor a crescut dramatic în ultimii ani și se referă la deșeurile de orice fel și natură care sunt aruncate atât în mediul urban, cât și în cel rural. Zonele în care se produce aruncarea de deșeuri devin, în multe cazuri, veritabile depozite de deșeuri, posibil chiar sistematice și permanente: se transformă adesea în adevărate depozite de deșeuri neautorizate, care rezultă în degradarea mediului înconjurător și în apariția unui potențial pericol de poluare a mediului. În unele cazuri, zonele afectate au suferit transformări foarte puternice, care au dus la o schimbare totală a aspectului lor [„Raport teritorial privind activitățile ilegale asociate ciclului deșeurilor în regiunea Apulia” aprobat în sesiunea din 20 iunie 2012 de către comitetul parlamentar de investigații privind activitățile ilegale asociate ciclului deșeurilor]. Această problemă este extrem de complexă: nu poate fi atribuită doar unei chestiuni de educație ecologică și lipsei de simț civic din partea cetățenilor. De fapt, aruncarea deșeurilor pe terenuri publice sau private este adesea ultimul și cel mai evident simptom al activităților comerciale ilegale care au loc în spatele acesteia. Adesea, întreprinderile mici care își desfășoară activitatea în economia neagră și, prin urmare, nu-și transportă deșeurile la depozite de deșeuri sau centre autorizate de depozitare sau recuperare își aruncă deșeurile în mediul înconjurător. Acest lucru alimentează un lanț de activități ilegale, inclusiv evaziunea fiscală.


PERICOLURI, RISCURI ȘI DAUNE Aruncarea deșeurilor are un impact negativ asupra tuturor: asupra mediului, deoarece deșeurile aruncate murdăresc mediul, pot polua solul și apa și fac ca acesta să devină un loc toxic. asupra celor vinovați, care sunt pasibili de sancțiuni pentru încălcări ale legislației și care vor suporta costurile suplimentare aferente activităților de igienizare. asupra tuturor cetățenilor care plătesc TARI (taxa pentru deșeuri), taxa suplimentară pentru serviciul de curățenie aferent deșeurilor aruncate de persoane necunoscute. Dar daunele cauzate pot fi multiple. Dacă, de exemplu, deșeurile intră în contact cu un râu sau cu o apă freatică, consecințele ar putea fi dăunătoare, pornind de la: poluarea apei:deșeurile ar putea elibera poluanți în apă dăunând direct organismelor acvatice și consumatorilor apei. Risc pentru sănătate și igienă:apa poluată, dacă este utilizată în scopuri de irigare, ar putea transfera poluanții către culturi; poluanții pot ajunge pe coastă și prezintă un risc pentru scăldat și pentru organismele marine care, dacă ar fi ingerate, ar prezenta și un risc pentru sănătate. Calitatea mai slabă a peisajului:percepție negativă asupra zonei și impact asupra atractivității acesteia pentru turiști. O povară economică pentru cetățeni costul colectării și eliminării deșeurilor neselectate rămase în afara containerelor face parte din costul total al serviciului și, prin urmare, trebuie finanțat din veniturile taxei TARI. Degradarea mediului: deversarea deșeurilor se adaugă la alte elemente de impact asupra mediului și crește epuizarea resurselor de mediu, în special a apei și a serviciilor conexe.


Risc hidrogeologic : există un pericol real ca deșeurile, în special deșeurile voluminoase, să fie trase de curent, obstrucționând fluxul de apă în cazul inundațiilor, crescând astfel riscul de revărsare. Risc de incendiu: dacă deșeurile periculoase, posibil inflamabile, sau cantități mari de deșeuri și lemne sunt aruncate în mediu, o singură scânteie poate provoca un incendiu devastator, care, în plus față de daunele cauzate de combustie, poate duce la emisii suplimentare și gaze poluante (de exemplu, dioxine). De asemenea, eliminarea materiei vegetale prin ardere direct pe câmp poate fi extrem de periculoasă, mai ales în timpul verii și în perioadele mai calde: o mică scăpare poate genera incendii mari și arderea deșeurilor aruncate în zonă. Din acest motiv, este foarte important să fiți conștient de orice scenariu posibil și să evitați întotdeauna aruncarea deșeurilor în mediul rural, în oraș sau pe plajă, în râuri, în puțuri... pe scurt, peste tot! O listă a duratelor de biodegradare a deșeurilor aruncate în natură este prezentată mai jos: (Datele CONAI, Consorțiul Național al Ambalajelor, sunt sistemul utilizat de companiile care reciclează ambalajele pentru a le oferi o viață nouă). 3 luni - Prosop de hârtie 3/6 luni - Cocean de măr 1 an- Ziar cotidian 2 ani - Filtru țigări 3 ani - Mănuși de lână 10 ani - Cutie de aluminiu 35 ani - Materiale din nailon 50 ani - Încălțăminte și îmbrăcăminte din piele 75 ani - Tălpi de pantofi 1,000 ani - Pungă de plastic 4,000 ani - Sticlă de sticlă


ARUNCAREA DEȘEURILOR ESTE INTERZISĂ Aruncarea deșeurilor este interzisă în conformitate cu articolul 192 din Decretul legislativ nr. 152/2006, care prevede la alineatele (1) și, respectiv, (2) că „ Aruncarea și depozitarea necontrolată a deșeurilor pe și în sol este interzisă” și că „Evacuarea deșeurilor de orice fel, în stare solidă sau lichidă, în apele de suprafață și subterane este, de asemenea, interzisă". Atunci când această interdicție este încălcată de o întreprindere sau de o entitate, legea prevede o sancțiune penală, în timp ce atunci când încălcarea este comisă de persoane fizice și, prin urmare, are adesea de-a face cu deșeurile menajere, sancțiunea este una administrativă. În orice caz, „persoana responsabilă este obligată să îndepărteze și să trimită deșeurile la centre de recuperare sau eliminare, asigurând refacerea zonei”. De-a lungul timpului, a fost inclusă și o interdicție specifică privind aruncarea deșeurilor foarte mici și a produselor pentru fumat, cu sancțiuni corespunzătoare. Problema aruncării deșeurilor este foarte complexă și nu poate fi explicată doar prin lipsa educației de mediu și a simțului civic a cetățenilor individuali. Aruncarea deșeurilor este adesea cel mai evident simptom al activităților comerciale ilegale: este vârful aisbergului, sub care întreprinderile mici care își desfășoară activitatea în afara legii își aruncă deseori deșeurile și nu le livrează la depozite de deșeuri sau centre de depozitare sau recuperare autorizate. Acest lucru alimentează un lanț de activități ilegale, inclusiv evaziunea fiscală. Legislația nu prevede o definiție specifică a „dumpingului”, deci este necesar să se facă referire la jurisprudența care - de-a lungul anilor - a subliniat trăsăturile distinctive ale cazurilor în care are loc aruncarea deșeurilor: Aruncarea deșeurilor este un act ocazional și discontinuu, care constă într-o descărcare totală ocazională și episodică a unor deșeuri într-o cantitate cu un impact minim asupra mediului (Cf. Casarea penală, secț. III, hotărârea din 15 aprilie 2004, nr. 25463). Mai mult, „o astfel de activitate ilegală se caracterizează prin intenția de a descărca exclusiv deșeurile și, prin urmare, prin aruncarea acestora, deșeurile sunt evacuate definitiv de către deținătorul lor într-un anumit loc, fără nicio intenție ulterioară de a întreprinde acțiuni care vizează recuperarea sau eliminarea acestora '(Cf. Casarea penală, secț. III, hotărârea din 16 decembrie 2015, nr. 49590). Nu este necesar niciun impact asupra integrității mediului pentru a condamna aruncarea deșeurilor, deoarece actul în sine este sancționat pentru că încalcă interdicția prevăzută de art. 192 din Decretul legislativ nr. 152/2006 (Cf. Casarea penală, secț. III, hotărârea din 22 ianuarie 2013, nr. 10927). Ceea ce se pedepsește este acțiunea de a arunca deșeurile în sine, fără a mai fi necesară stabilirea și documentarea oricăror daune rezultate. Prin urmare, natura periculoasă sau nepericuloasă a deșeurilor aruncate nu afectează posibilitatea sancționării infracțiunii relevante, dar determină tipul de pedeapsă aplicabilă. Trebuie făcută o distincție între depozitarea deșeurilor (care este ocazională și discontinuă) și conceptul de depozit de deșeuri neautorizat, pentru care sancțiunile sunt prevăzute de art. 256, alin. 3, din Decretul legislativ nr. 152/2006.Un depozit de deșeuri neautorizat este definit ca „o activitate sistematică repetată de-a lungul timpului, care vizează aruncarea definitivă a deșeurilor urmată de degradarea aferentă și consecventă, chiar tendențială, a stării locurilor” (Curtea de Casație Penală, secț. III, în hotărârea sa din 11 noiembrie 2015, nr. 45145).


Mai mult, „... se creează un depozit neautorizat ori de câte ori, din cauza unei acțiuni repetate, deșeurile sunt aruncate într-o anumită zonă, care este de fapt transformată într-un depozit sau container pentru deșeuri cu tendința de a fi permanente, având în vedere cantitățile considerabile de deșeuri și spațiul ocupat de ele (...). Depozitul de deșeuri neautorizat ar trebui să aibă una sau mai multe dintre următoarele caracteristici, a căror prezență constituie un element valid pentru a considera că a fost efectuat actul interzis: 1)acumularea, mai mult sau mai puțin sistematică, dar în orice caz nu ocazională, a deșeurilor într-o zonă dată; 2)eterogenitatea grămezii de materiale; 3) finalitatea aruncării lor; 4) degradarea, cel puțin tendențială, a stării locurilor datorită prezenței materialelor în cauză”. Hotărârea precizează și că „infracțiunea de depozitare neautorizată poate fi comisă și în cazul acumulării de deșeuri care, datorită caracteristicilor lor, nu sunt colectate pentru a fi livrate până la termenul stabilit către una sau mai multe destinații în conformitate cu legea și care duce la degradarea zonei în care se află, chiar dacă se află în incinta uzinei de producție ” și că „crearea unui depozit neautorizat poate avea loc și printr-o singură descărcare de deșeuri aruncate ”. EVITAREA ARUNCĂRII ESTE UN SEMN DE RESPONSABILITATE FAȚĂ DE CEILALȚI ȘI FAȚĂ DE GENERAȚIILE VIITOARE Planeta noastră suferă, iar daunele provocate de om au consecințe devastatoare asupra capacității generațiilor viitoare de a continua să trăiască în siguranță și cu demnitate. Generațiile actuale au responsabilitatea de a transmite generațiilor viitoare un loc sănătos și locuibil. Prin urmare, o acțiune precum aruncarea deșeurilor în natură este un fenomen care trebuie combătut și prevenit, pentru a ne păstra planeta Pământ într-o stare optimă. Avem datoria de a ne reduce impactul asupra acesteia, motiv pentru care este atât de importantă eliminarea adecvată a deșeurilor și condamnarea aruncării deșeurilor. CIFRELE: CÂT NE COSTĂ SĂ ÎNLĂTURĂM DEȘEURILE ARUNCATE Depozitarea deșeurilor în mediul natural nu numai că provoacă daune mediului, degradarea și deteriorarea locurilor de locuit, dar are și un impact semnificativ asupra bugetului local. Legea impune ca persoana responsabilă de aruncarea deșeurilor să le elimine. Problema apare în numeroasele cazuri de aruncare a deșeurilor în care vinovatul nu este identificat. În aceste cazuri, orașul, reprezentat de primar, trebuie să prevadă îndepărtarea și reabilitarea locului afectat de aruncarea deșeurilor. Aceasta înseamnă că cetățenii sunt cei care plătesc pentru această activitate plătind taxe și în special taxa TARI.


Spre exemplu, în municipalitățile administrate de Eco.Lan (o societate pe acțiuni cu capital public total, alcătuită din 63 de municipalități membre și 71 de municipalități echivalente, care răspunde nevoilor legate de gestionarea cuprinzătoare a deșeurilor, adică colectare, transport, recuperare/reciclarea și eliminarea deșeurilor urbane pentru o populație de aproximativ 220.000 de locuitori, care locuiesc în vastul teritoriu Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino și Alto Vastese), numai în 2020, 72.300 kg de deșeuri voluminoase au fost aruncate, la care se adaugă anvelope și electrocasnice, iar în multe locuri s-au găsit saci de gunoi și deșeuri urbane aruncate pe marginea drumului. Recuperarea și eliminarea deșeurilor aruncate implică costuri ridicate. De exemplu, operațiunea de recuperare și eliminare a „puținelor” deșeuri aruncate în fotografia A costă 207 euro. Costul acestor operațiuni variază în funcție de cantitatea și tipul de deșeuri de eliminat. Dacă se găsesc deșeuri speciale, acestea ar trebui mai întâi analizate, apoi transportate de companii specializate și în final eliminate, generând astfel un cost pentru municipalitate de mii de euro pentru un singur loc. Mai jos este un exemplu al modului în care practica aruncării deșeurilor în mediul natural provoacă mari daune economice și de mediu: fotografiile B, C și D au fost realizate în Torino di Sangro (CH) în inima rezervației naturale regionale „Lecceta di Torino di Sangro". Au fost găsite mai multe depozite de gunoi, iar curățarea, eliminarea și refacerea zonei au costat 1.343 de euro. Costurile curățeniei ca urmare a deșeurilor aruncate sunt ridicate. În municipalitățile în care Eco.Lan funcționează, eliminarea deșeurilor voluFigure 1: A minoase a costat mai mult de 11.500 de euro în 2020. Costuri care ar fi putut fi evitate dacă, în loc să arunce deșeuri în natură, oamenii ar fi ales pur și simplu să folosească serviciul de colectare a

Figure B

Figure C

Figure D

deșeurilor voluminoase și periculoase. Acest serviciu este gratuit și poate fi solicitat prin apelarea numerelor de telefon relevante sau urmând procedurile online de pe site-urile web ale organismelor de gestionare și ale municipalităților locale. Pe lângă posibilitatea colectării din ușă în ușă, există și zone speciale pentru deșeuri voluminoase și periculoase. Prin urmare, este esențial ca toate deșeurile să urmeze ciclul corect de colectare, pentru a nu crea mari daune ecologice și economice comunităților noastre: dacă toate tipurile de deșeuri sunt colectate în mod corect, toate celelalte activități legate de reutilizare, reciclare și recuperare pot de asemenea să fie începute. Am realiza un consum mai mic de resurse, costuri de funcționare mai mici, iar zonele noastre de locuit ar fi mai sănătoase și mai frumoase!


CE SUNT DEȘEURILE PERICULOASE Deșeurile periculoase sunt deșeuri municipale sau speciale care pot avea o origine civilă sau industrială. Datorită concentrației ridicate de poluanți din acestea, este necesar să se reducă pericolul acestora. Din acest motiv, sunt supuse unor tratamente specifice pentru a le face inofensive. Nu respectă regulile de colectare selectivă tradițională, folosind coșuri de gunoi menajere, dar sunt colectate separat conform procedurilor speciale. Un exemplu ar fi DEEE sau uleiul uzat, fiecare dintre acestea necesitând un proces specific de colectare, tratare, recuperare și eliminare, în funcție de tipul de producător (deșeurile periculoase din activitățile casnice, cum ar fi DEEE sau ulei de gătit uzat, sunt diferite de deșeurile periculoase generate de activități de prelucrare industrială). Pentru clasificarea și definirea acestora, precum și pentru eliminarea acestora, consultați regulamentul european 1357/2014 din 18/12/2014, care înlocuiește anexa III la Directiva 2008/98/CE. CARE DEȘEURI SUNT PERICULOASE Această categorie poate include deșeurile industriale, provenite din tăbăcire și producția de textile, rafinarea petrolului, industria fotografică sau metalurgică sau alte procese chimice. Acestea pot include, de asemenea, solvenți, deșeuri petroliere, deșeuri de cercetare medicală și veterinară. Cu toate acestea, această clasă de deșeuri le include și pe cele de origine civilă, cum ar fi bateriile uzate și medicamentele expirate. CUM SUNT DEFINITE DEȘEURILE PERICULOASE Conform Decretului legislativ 192 din 2006, deșeurile sunt definite ca „Orice substanță sau obiect pe care posesorul îl aruncă sau intenționează sau trebuie să arunce”. Dintre acestea, deșeurile periculoase necesită o atenție specială pentru colectare, transport și eliminare. În funcție de tipul de substanțe conținute, acesta primește o clasificare specifică.


DEȘEURI PERICULOASE: CLASE DE PERICOL Deșeurile periculoase sunt clasificate în funcție de diferite clase de pericol. HP 1 Exploziv: Ca urmare a unei reacții chimice, poate dezvolta gaze care au o temperatură, presiune sau viteză periculoase pentru persoane și bunuri. HP 2 Oxidant: Dacă intră în contact cu oxigenul, poate provoca arderea altor materiale. HP 3 Inflamabil: poate fi lichid, solid, gazos, reactiv în contact cu apa, auto-reactiv și autoîncălzitor. HP 4 Iritant: poate provoca iritarea ochilor și a pielii. HP 5 Nociv: poate fi toxic pentru unele organe țintă în caz de expunere sau inhalare. HP 6 Toxic: poate fi toxic dacă este înghițit, inhalat sau injectat. HP 7 Cancerigen: poate provoca cancer. HP 8 Coroziv: poate coroda pielea. om.

HP 9 Infecțios: pot fi prezente microorganisme viabile sau toxine care cauzează boli la HP 10 Teratogen: poate afecta fertilitatea și reproducerea umană. HP 11 Mutagen: poate duce la mutația genetică a unei celule.

HP 12 Eliberare de gaze cu toxicitate acută HP : poate elibera gaze toxice în contact cu apa sau acidul. HP 13 Sensibilizant: conține substanțe sensibilizante la contact cu pielea sau cu organele respiratorii.


HP Ecotoxic: este periculos pentru mediu. HP 15 Deșeuri care nu posedă direct niciuna dintre aceste caracteristici de pericol, dar le pot manifesta ulterior:toate cele care pot prezenta pericole pentru mediu în viitor.

Deșeuri periculoase cu risc de infectare Deșeurile infectate sau deșeurile cu risc de infectare sunt în general deșeurile sanitare. Acestea sunt acele materiale din medii de izolare infecțioasă la care există riscul transmiterii biologice aeriene. Acestea pot include, de asemenea, deșeuri contaminate cu lichide biologice secretate sau excretate de pacienți în izolare infecțioasă. Acestea includ, de asemenea, deșeurile de la înhumări, incinerări, exhumări și extumulări. Deșeurile veterinare fac parte, de asemenea, din această clasă. Legea care reglementează tratarea acestor deșeuri este Decretul prezidențial 254/03 și, în special, art. 24 din Legea 31 iulie 2002, nr. 179 care reglementează gestionarea deșeurilor medicale.

Deșeuri agricole periculoase Deșeurile agricole pot prezenta, de asemenea, un pericol. Acestea sunt în principal uleiuri folosite generate de motoare, frâne și transmisii hidraulice, baterii, vehicule și mașini uzate care trebuie abandonate, produse de protecție a plantelor care nu mai pot fi utilizate, medicamente pentru animale care nu mai pot fi utilizate sau care sunt expirate. Alte deșeuri generate de ferme, cum ar fi deșeurile de ulei vegetal, anvelopele uzate sau materialele plastice, nu sunt considerate ca fiind potențial periculoase.

ARUNCAREA DE DEȘEURI PERICULOASE Problema deșeurilor sau a aruncării acestora afectează toate tipurile de deșeuri, dar devine deosebit de riscantă pentru deșeurile periculoase. De fapt, pe lângă degradarea mediului cauzată de aruncarea deșeurilor în sine, aceasta are un impact asupra mediului, calității vieții și igienei urbane. În conformitate cu dispozițiile articolului 256 alineatul (2) din Legea consolidată de mediu și art. 34 din Decretul legislativ nr. 205/2010, există o amendă cuprinsă între 300 și 3.000 EUR pentru cei care încalcă interdicția de aruncare a deșeurilor, care se dublează în cazul deșeurilor periculoase. Cu toate acestea, rămân dificil de găsit adevărații autori ai acestor infracțiuni. Când aceștia sunt prinși, acest lucru i se datorează unei investigații aprofundate și utilizării multor forțe de securitate care trebuie să facă față investigațiilor dificile necesare pentru a scoate la iveală aceste încălcări.


CUM SE MANIPULEAZĂ DEȘEURILE PERICULOASE Art. 190 din Decretul legislativ 152/2006 le impune celor care produc deșeuri periculoase să țină evidența acestora într-un registru special (cantitate, tip) care trebuie pus la dispoziția autorității de control pentru consultare. Pentru a reduce impactul ridicat asupra mediului, este necesar să le tratați într-un mod special. În funcție de starea și tipul lor, pot suferi diferite tipuri de eliminări. De exemplu, unii solvenți, acizi și baze pot fi în continuare recuperați sau regenerați. Alte materiale periculoase pot fi supuse unui tratament chimico-fizico-biologic sau pot fi trimise la incinerare, în timp ce unele deșeuri solide pot fi, de asemenea, depozitate în gropi de gunoi. Apoi, acestea sunt analizate pentru a determina cel mai potrivit centru de colectare și eliminare.

CUM SE PĂSTREAZĂ DEȘEURILE PERICULOASE Depozitare înseamnă ansamblul activităților de eliminare care prevăd atât recuperarea, cât și depozitarea preliminară a deșeurilor și este reglementat de art.183 din Decretul legislativ 152/2006. Această depozitare temporară, care se află adesea la locul de producție, trebuie, în orice caz, să implice o separare adecvată a deșeurilor și să nu genereze niciun tip de poluare a solului, substratului solului sau a apei. De-a lungul întregului lanț de tratare a acestor deșeuri speciale, de la depozitare la transportare și până la eliminare, ele trebuie să aibă întotdeauna o etichetă specială, care trebuie să marcheze și zona de depozitare și containerele în care sunt depozitate. Acesta este codul EWC (European Waste Code), care indică originea, sursa și tipul deșeului, iar în cazul materialelor periculoase este întotdeauna urmat de un *.

CUM SE TRANSPORTĂ DEȘEURILE PERICULOASE Articolul 193 din Legea de consolidare a mediului reglementează, de asemenea, transportarea acestei clase de deșeuri. Cu toate acestea, trebuie făcută o distincție între deșeurile periculoase conform reglementărilor privind deșeurile, care au un cod EWC urmat de un * și deșeurile periculoase conform ADR, cărora li se atribuie un număr ONU.

CUM SE ELIMINĂ DEȘEURILE PERICULOASE Scoaterea din zona de depozitare se efectuează cu ajutorul vehiculelor autorizate să transporte deșeuri speciale și periculoase, iar apoi acestea sunt depozitate temporar pentru a efectua analize prin eșantion care vor indica la ce centru trebuie să fie livrate. În fiecare an sau la fiecare 3 luni, în funcție de cantitate, deșeurile sunt transportate la centrele de recuperare sau eliminare corespunzătoare, în funcție de natura lor și de pericolul pe care îl reprezintă. Aceasta pune capăt definitiv ciclului de viață al deșeurilor speciale periculoase sau nepericuloase.


UNDE SĂ DUCEȚI DEȘEURILE PERICULOASE În general trebuie să întrebați despre localizarea centrelor de colectare adecvate sau să contactați companiile specializate în eliminare. Unele companii municipale oferă un serviciu de eliminare plătit, din ușă în ușă, pentru persoanele private care doresc să elimine o varietate de deșeuri speciale, atât periculoase, cât și nepericuloase, oferind containere ad hoc, în conformitate cu cerințele legale, și mijloace adecvate și autorizate. Diferitele tipuri de deșeuri periculoase includ: Vopsele reziduale

Diversi solvenți

Deșeuri de cerneală

Activated carbon filters

Soluții consumate pentru fixare și decolorare

Filtre uscate

Soluții apoase de curățare

Recipiente metalice pentru vopsea

Emulsii neclorurate

Recipiente din plastic curate

Uleiuri minerale uzate

Piese din plastic și bare de protecție

Filtre pentru ulei și motorină

Convertori catalitici

Solvenți antigel și grăsimi consumați

Lichide antigel

Soluții pentru distilarea solvenților

Lichide de frână

Cârpe, absorbante, îmbrăcăminte

Flacoane spray

Baterii

Lână de rocă

Plăcuțe de frână

Medicamente

Pulberi de sablare

Toner

Sticlă auto

Baterii alcaline

Deșeuri de vehicule

Combustibili și motorină

Adezivi și etanșanți

Combustibili și amestecuri

Acizi de decapare


CE DEȘEURI SUNT PERICULOASE? ANVELOPE: Anvelopele scoase din uz sunt deșeuri speciale, dar nu sunt considerate periculoase. Din acest motiv, până la 4 anvelope pe an pot fi colectate gratuit acasă (costul este de aproximativ 50 de euro) sau duse la centrul municipal de colectare, unde vor fi gestionate. DEEE: Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt considerate deșeuri periculoase. Ele provin de obicei de la aparate de uz casnic, cum ar fi computerele și uneltele electrice care nu mai sunt utilizabile sau care sunt vechi. Mașinile de spălat, frigiderele, telefoanele mobile etc. necesită colectare separată, deoarece conțin adesea gaze și materiale care, atunci când sunt eliberate în mediul înconjurător, pot crea daune grave ecologice și asupra sănătății umane. Monitoarele, atât televizoarele cât și computerele vechi, pot intra, de asemenea, în categoria DEEE. Frigiderele se încadrează și ele în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acestea sunt considerate periculoase conform cu reglementările actuale din cauza impactului lor semnificativ asupra mediului și a gazelor frigorifice pe care le conțin. TONER DE IMPRIMANTĂ: Tonerul de imprimantă poate fi sau nu clasificat ca deșeu periculos, în funcție de substanțele pe care le conține. Același lucru se aplică cartușelor de imprimantă, iar acestea respectă aceleași linii directoare ca și tonerele privind clasificarea deșeurilor. Fotocopiatoarele și faxurile se încadrează, de asemenea, în această categorie. BATERII UTILIZATE: Bateriile și acumulatorii uzați sunt deșeuri periculoase și trebuie aruncate corespunzător. NEON: Neonul, cum ar fi tuburile fluorescente sau lămpile cu consum redus de energie, pot conține substanțe periculoase precum mercurul. Prin urmare, acestea trebuie tratate corespunzător și manipulate cu grijă pentru eliminarea corespunzătoare. MEDICAMENTE EXPIRATE: Acestea sunt considerate deșeuri medicale nepericuloase, deci sunt reglementate de legi privind deșeurile speciale nepericuloase. Numai medicamentele citotoxice și citostatice (adică capabile să distrugă celulele cu care intră în contact, cum ar fi medicamentele chimioterapeutice, de exemplu) sunt considerate periculoase, deci respectă reglementările ad hoc privind deșeurile periculoase. Medicamentele expirate folosite la domiciliu pot fi colectate separat, dacă le duceți la centrele corespunzătoare, sau la farmacii și cabinete medicale dotate cu coșuri de gunoi.


ULEIURI UZATE: Toate uleiurile uzate din procesarea industrială sunt clasificate ca periculoase. Chiar și uleiurile de prăjire uzate produse prin uz casnic sau în alimentație, nu trebuie să fie deversate în mediu din cauza pericolului pe care-l reprezintă. RESTURI FEROASE: Anumite tipuri de fier vechi, feroase și neferoase, încetează să mai fie considerate periculoase în anumite condiții. MATERIALE INERTE: Deșeurile inerte de la demolarea clădirilor și produsele de pe șantier sunt clasificate ca deșeuri speciale.


SFATURI PENTRU A LUPTA ÎMPOTRIVA DEȘEURILOR Aruncați selectiv deșeurile Raportați aruncarea deșeurilor în natură către autoritățile locale sau către organismul de gestionare Oferiți un bun exemplu și explicați-le celor care nu sunt conștienți de ce este important să nu aruncăm deșeurile în mediul înconjurător Îndepărtați pungile sau alte materiale înainte de a acționa la marginea drumului cu mărunțitoare și mașini de tuns iarba Evitați arderea deșeurilor fie în șeminee sau cazane, fie în locuri deschise


SE MI LASCI NON VALE

CDCA Abruzzo 3491357990 abruzzo@cdca.it cdca.abruzzo@gmail.com www.cdcaabruzzoaps.wordpress.com www.contrattodifiumefeltrino.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.