Advertisement
The "Časopis Krajánek" user's logo

Časopis Krajánek

Měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí. Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových problémů, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají. Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování. Časopis Krajánek je po registraci zdarma ke stažení ve formátu PDF ve Čtenářské sekci na webu spolku Krajánek ve světě.

Publications

Krajánek 06/2024


May 31, 2024

Krajánek 04/2024


March 31, 2024

Krajánek 03/2024


March 1, 2024

Krajánek 02/2024


February 1, 2024