Page 1


2

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 2

11.01.2021 10:47


3

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 3

11.01.2021 10:48


4

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 4

11.01.2021 10:48


Marit Røgeberg Ertzeid

SKOGEN for småfolk

1

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 1

11.01.2021 10:48


Skogen er et spennende sted hvor det vokser trær tett i tett. Det er mørkere inni skogen enn utenfor. Hvis du hører godt etter, kan du høre fuglelyder og vinden som blåser i trærne. Skogen er som et stort uterom, der det bor og lever mange dyr og planter. 2

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 2

11.01.2021 10:48


SKOGEN Grantre Maur Skogfiol Humle Blåbær Trost Bjørketre Elg Furutre Snutebille Sopp Skogsnegle Mose Skumsikade

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 3

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

11.01.2021 10:48


GRANTRE Grantreet har ingen føtter å stå på, men store røtter som holder treet fast i bakken slik at det ikke faller. Når grantreet er tørst, suger det vann fra bakken gjennom røttene sine. Vannet går gjennom bitte små rør helt opp til toppen av treet. Disse to trærne henger fast i hverandre med røttene sine. Det er fordi de hjelper hverandre med å suge opp vann fra bakken.

Hvis grantreet ikke klarer å få tak i nok å drikke, kan det få vann fra treet som står ved siden av. Trærne liker å hjelpe hverandre. Grantreet slutter nesten aldri å vokse, fordi det vil bli det høyeste treet i skogen.

4

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 4

11.01.2021 10:48


5

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 5

11.01.2021 10:48


MAUR Maur bor i tuer i skogen. De har laget huset sitt helt selv. Inni maurtuene er det mange rom og lange tunneler. Visste du at mauren kan trylle? Hvis den tisser på en blå blomst, blir den rosa.

Det bor veldig mange maur inni denne maurtua. Kanskje hundre tusen!

Når det er kaldt og snø ute, sover alle maurene inni tua si. De sover tett sammen så ikke de skal fryse. Maur og bladlus er veldig snille mot hverandre. Mauren passer på bladlusa så ingen er slemme mot den. Bladlusa gir mauren masse deilig sukker. Mennesker er veldig store og skumle for en maur. Kanskje det er derfor den blir sint og kan bite hvis vi kommer for nærme.

6

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 6

11.01.2021 10:49


7

SKOGENForSmåfolkInnmat.indd 7

11.01.2021 10:49

Profile for Cappelen Damm AS

Skogen for småfolk  

Lett og tilgjengelig sakprosa for de yngste Visste du at trær og sopp er gode venner, og at mauren kan trylle? Skogen for småfolk lærer bar...

Skogen for småfolk  

Lett og tilgjengelig sakprosa for de yngste Visste du at trær og sopp er gode venner, og at mauren kan trylle? Skogen for småfolk lærer bar...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded