Nielsen og Øverlis ultimate pubquiz

Page 1Atle Nielsen og Frode Øverli

Nielsen og Øverlis ultimate pubquiz

font forlag


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2020 Font forlag er et imprint i Cappelen Damm ISBN 978-82-8169-527-6 1. utgave, 1. opplag 2020 Omslagsdesign: Ingrid Skjæraasen Omslagsillustrasjon: Frode Øverli Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2020 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold Forord..................................................................

5

Livet på puben..................................................

7

Historie .............................................................. 109 Kunst og litteratur ........................................ 137 Geografi ............................................................. 163 Underholdning ................................................ 189 Natur og vitenskap......................................... 215 Sport og fritid ................................................. 241 Etterord.............................................................. 271Forord Da var det tid for quiz igjen, dere. Fotballen ruller, puber åpner, og jukeboksen i hjørnet sender ut deilig musikk fra den gang vi var litt yngre. Neida. Men spillelistene til pubverten er nesten like fine. Og midt oppi alt dette har to rutinerte herrer, med lang fartstid fra så vel puber som fotballtribuner satt seg ned og forfattet 1500 spørsmål til pubquizen. I alle slags kategorier, for folk i alle aldre. En stor del av boken er viet pub-livet, med alt det inneholder. Fra ølmerker og pubnavn til fotball og musikk. Utover i boken finner du også de tradisjonelle kategoriene, som historie, geografi, litteratur og underholdning. Og alt mulig annet. Noen av spørsmålene er nok litt vanskeligere enn andre. Det betyr at du må være skjerpet og nærmest edru for å kunne svare riktig. Derfor er de vanskeligste kapitlene merket med én halvliter. De litt lettere er merket med to. Og så videre oppover. De med fem halvlitere er såpass enkle at du bør klare dem selv i forfrisket tilstand. Kanskje. Da er det bare å sette i gang. Lykke til, og god fornøyelse. Og ingen krangling nå. Boken har rett, om det skulle oppstå debatt. Husk at quiz bare er lek. Jaaaada. Bergen, juli 2020 AN og FØ

5Livet på puben Puben. Tradisjonelt et britisk fenomen som i likhet med fotballen (og språket) har spredt seg til nesten hele verden. Og alle puber med respekt for seg selv har en quizkveld iblant. Gjerne én gang i uken. I utgangs­punktet ble nok dette gjort for å fylle lokalet på ukedager som vanligvis var litt stille, men etter hvert ble quizkvelden en svært viktig og tradisjonsrik del av virksomheten. På en vanlig pubquiz spørres det om alt mulig. I boken vår spør vi også om alt mulig. Blant annet om puber og publiv. Og ting som assosieres med det. Fotball naturligvis. Og musikk. Og en del annet. Så her har du 600 spørsmål om puben og det som hører til. Lykke til.

7Femten fra livet på puben  1. Hva kommer ordet «pub» av?  2. Hva er det vanligste pub-navnet i Storbritannia?  3. Omtrent hvor mange puber fins det i Storbritannia?  4. Hva er vanlig stengetid for puber i Storbritannia på

hverdager?

5. Hva er (trolig) det oftest uttalte ordet i en engelsk pub?  6. Hvor mange puber er det i London?  7. Mange puber viser fotball. Hvilket symbol finner du på tv-

skjermene i alle britiske puber som viser Premier League lovlig?

8. Hva sier pubverten når han ringer med bjellen og varsler

at det er stengetid?

9. Mange puber har dart-spill. Hvor mange piler kastrer man

vanligvis i hver omgang?

10.

Hvilken sum begynner man vanligvis på i dart før man jobber seg nedover.

11.

Hvor stor er avstanden mellom dartskiven og kaststedet?

12.

Biljardspillet «pool» er også vanlig på mange puber. Hva kalles køllen du bruker?

13.

Hvilken farge har kulen du slår på?

14.

Og hvilken farge har ball nummer 8, den som skal sist i hullet?

15.

Hvor mye tips er det vanlig å gi på en tradisjonell, britisk pub?

9


SVAR:  1. Public house  2. Ifølge nettstedet Pubs Galores’ telling som ble publisert

18. desember 2019 er Red Lion det mest populære navnet med 558 forekomster. Deretter følger Crown (509) og Royal Oak (432).

3. 48 000  4. 11 pm  5. Cheers (skål), som blir sagt nesten hele tiden.  6. Ca. 3500  7. Et halvliterglass (eller pint-glass da …) nede i høyre

hjørne.

8. Som oftest «Time gentlemen, please». Du får poeng for

«last call» også.

9. Tre

10

10.

Oftest 501 (iblant 301)

11.

237cm

12.

13.

Hvit

14.

Sort

15.

Ingenting (men du kan kjøpe en øl til pubverten hvis vedkommende vil ha).
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.