Page 1


Hekkeområder Isbreer

Canada

Alaska Beringstredet

Tajmyr

Russland

Grønland

Island Finland

No rg

e Sverige

Kola Kvitsjøe

n

500 Km

Snøugla.indd 2

15.06.17 12.50


Fakta om snøugle Snøugle Bubo scandiacus hekker i Arktis. En del av uglene overvintrer også i disse nordlige områdene, mens andre tilbringer vinteren lenger sør på prærien, steppene eller kysten.

Utbredelse: Snøuglene hekker fra Fennoskandia (Norge, Sverige og Finland) gjennom Russland, Alaska, det nordlige Canada, nordøst Grønland og Island.

Vekt: Hanner  1600 gram (1400-2050). Hunner  2100 gram (1700-2950). Vingespenn: Hanner  132-166 cm. Hunner  152-183 cm. Kjennetegn: Stor hvit ugle med varierende grad av mørke spetter og tverrbånd. Gamle hanner kan være nesten helt hvite i fjærdrakten, mens hunnene er mørkere. Ungfuglene har mørkest fjærdrakt. Hunnene er større enn hannene. Snøuglene har gule øyne (iris).

Levetid: Den eldste viltlevende snøugla som er kjent var nesten 24 år. Den gjennomsnittlige levealderen til snøuglene er antagelig kortere. En fugl i fangenskap i Sveits ble minst 28 år.

Kjønnsmodning: Kan hekke som 1-åring, men det vanligste er fra 2 år eller eldre.

Egg og rugetid: Eggene er hvite og runde. Vanlig kullstørrelse er 7 egg. Noen kan legge bare 2 egg, andre 14. Det er hunnen som ruger, og hun starter rugingen allerede når første egget er lagt. Rugeperioden for hvert egg er 32-33 dager, og det legges egg om lag annenhver dag. Egglegging starter som regel i midten av mai, men kan starte i begynnelsen av mai og så sent som midt i juni.

Ungetid: Ungene vandrer ut av reiret når de er rundt 21 dager. De er flyvedyktige etter 45-60 dager.

Føde: Snøugla jakter på småpattedyr og fugler. Kan spise på døde dyr. Men for å starte hekking er det nødvendig at den har god tilgang til smågnagere.

Antall: Det er vanskelig å si helt sikkert hvor stor snøuglebestanden er. Nyere vurderinger tilsier at det ikke er mer enn 14.000 par i verden. Denne lille totalbestanden kan øke i gode år, men synke i dårlige perioder.

Snøugla.indd 3

15.06.17 12.50


Snøugla.indd 4

15.06.17 12.50


Snøugla

Snøugla.indd 1

15.06.17 12.50


© CAPPELEN DAMM AS 2017 ISBN 978-82-02-55992-2 1. opplag 2017

Fotografer: Omslagsfoto: Karl-Otto Jacobsen

Papir: 150 g Arctic Silk Skrift: Sabon 12/15

Berth-Ove Lindström: Side 58/59

Repro: Narayana Press

Bård Øyvind Bredesen, Naturarkivet: Side 16

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017

Geir Vie: Side 53 Håkan Tyrén: Side 61

www.cappelendamm.no

Ingar Jostein Øien: Side 36 nede til høyre, 56 øverst Irina Menyushina: Side 56 nederst

Forfatter Kirsti Blom har mottatt støtte fra

Jim Cumming, Getty Images: Side 31 nederst

Faglitterært fond.

Rune Sveinsgjerd Karlsen: Side 48

Snøugla har mottatt støtte fra Framsenteret og

John Lambela: Side 8/9, 64/65, 66

Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kjetil Schjølberg: Side 57 Peter Hellström: Side 28 Petteri Polojärvi: Side 44 nederst

Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med ­­­

Phil Jeffrey: Side 67 nederst

ånds­verkloven eller avtaler om kopiering inngått med

Roar Solheim: Side 21

­KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til

Rolf Anker Ims: Side 17, 64

­åndsverk. Kopiering i strid med lover eller avtaler kan

Tomas Aarvak: Side 44 øverst, 54

­medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Øvrige fotografier: Karl-Otto Jacobsen Seriedesign: Elisabeth Vold Bjone Omslag og layout: Johanna Blom

Snøugla.indd 2

15.06.17 12.50


Kirsti Blom * Karl-Otto Jacobsen

Snøugla d ed r ss o a d g r e e r mente jø tige g I gaml folk a k t ugla var fuglen som a s e r r i e t nde blikk Det s els et, ka k ø sp ttelik e d , e e n g hoene og d ule øy de. en lyd n e m løse f l ukten var skrem

Snøugla.indd 3

e.

15.06.17 12.50


Et hvitt omriss med to gule øyne i snøen. Det skarpe blikket følger en ørliten ­bevegelse over en kilometer unna i det arktiske fjellandskapet. Det er en snøuglehann. Den rugger på hodet, måler avstanden og letter. De brede, lange vingene løftes opp i v-form, føttene sparker fra i snøen. Så glir den lydløst mot byttet, overflaten av vingene er dunaktige og demper støyen, den holder seg lavt, vingene berører nesten bakken. Fjærdrakten er snøhvit med noen få avlange brune flekker. Flukten er stø og rolig, avbrutt av myke vingeslag. De gule øynene med svarte runde pupiller er fiksert på lemenet. Ugla kaster fram fjærkledde, krumme klør og idet den griper rundt den vesle gnagerkroppen, lukker den øynene. Vingene slår kontra, spruter opp litt snø og med sindige vingeslag flyr fuglen videre mot en sørvendt bakke­ helling. Der har sola smeltet fram noen bare flekker.

4

Snøugla.indd 4

15.06.17 12.50


Snøugla.indd 5

15.06.17 12.50

Profile for Cappelen Damm AS

Kirsti Blom og Karl-Otto Jacobsen Snøugla  

Ingen vet nøyaktig hvor mange snøugler som fins i verden.Fuglene lever rundt hele Arktis, i Alaska, Canada, på Grønland, i Russland og av og...

Kirsti Blom og Karl-Otto Jacobsen Snøugla  

Ingen vet nøyaktig hvor mange snøugler som fins i verden.Fuglene lever rundt hele Arktis, i Alaska, Canada, på Grønland, i Russland og av og...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded