Utdrag Hei så lenge, ha det bra!

Page 1


Hei så lenge, ha det bra! & «Slett ikke verst»

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 1

21.12.2023 13:41


Kristina Lugn

Hei så lenge, ha det bra! & «Slett ikke verst» Gjendiktning og etterord ved Camilla Groth

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 3

21.12.2023 13:41


Kristina Lugn Originalenes titler: Hej då, ha det så bra! og «Inte alls dåligt» Gjendiktet av Camilla Groth © Kristina Lugn, 2006, 2022. Published by agreement with ALIS, Administration av Litterära Rättigheter i Sverige. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2024 ISBN 978-82-02-79875-8 1. utgave, 1. opplag 2024 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Omslagsfoto: Nordiska museet Sats: Type-it AS, Trondheim 2024 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2024 Satt med 12/14.4 pkt. Sabon og trykt på 115 g Munken print cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Enhver bruk av hele eller deler av utgivelsen som input eller som treningskorpus i generative modeller som kan skape tekst, bilder, film, lyd eller annet innhold og uttrykk, er ikke tillatt uten særskilt avtale med rettighetshaverne. Bruk av utgivelsens materiale i strid med lov eller avtale kan føre til inndragning, erstatningsansvar og straff i form av bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 4

21.12.2023 13:41


Hei så lenge, ha det bra!

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 5

21.12.2023 13:41


Startmotoren i kjelleretasjen. Skiftenøkkelen i smykkeskrinet. Skrustikken rundt halsen min. Seddelklemmen rundt dikteråren. Slagboret mot smertepunktet. Sorgen i sangsalen. Spikeren i brudekisten. Strømbryteren i hjernen.

7

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 7

21.12.2023 13:41


Satans syklubb i småskåret ensomhet. Sylskarpe brudepiker brenner blomstene levende i altergangen og broderer snø på sengetøyet mitt. De svøper meg i mammakjole. Gråtekonene har ingen tårekanaler for denne sort fortvilelse.

8

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 8

21.12.2023 13:41


Det var vindstille. Jeg husker det som en båt. Det kan jeg ikke gjøre noe med. Herr Talman. Jeg er også sliten. Herr og Fru Talman, jeg vil at dere sjøsetter meg ved Rosenbad og at Hans Eksellense tar plass i følgebåten. Uten flytevest. Han skal synge Till min syster av Dan Andersson. Og Södertörns høyskole skal vite dette.

9

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 9

21.12.2023 13:41


Himmelen er en høydehoppmedalje bak persiennene. Jeg koker pasta og tenker på min venn i havet. Hver dag tørker jeg støv av slagmarken i hodet og snikbygget i hjertet. Livet mitt er ingen meglerdrøm. Jeg er en kvinne uten ildsted og takrosetter og utenlandsprefiks. Hvorfor? Hvorfor er det bare leiligheter som har gammeldags sjarm?

10

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 10

21.12.2023 13:41


Det er ikke OBOS-boliger. Det fins ingen leieboerforening. Det er et hus i helvete. Men jeg åpner vinduene mot ensomheten. Jeg står på vidt gap i ensomheten og betrakter deg. Og du er i meg som ild over vannfall. Alle disse innbyggerne i forgangne byer. Alle de mollstemte naboene mine. Og en av dem du som lyser sånn.

11

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 11

21.12.2023 13:41


Jeg er en leieboer uten egen inngang til mørket. Jeg er en fortelling uten subjekt. Jeg overlever uten undertekst. Ingen slår opp i meg og legger et bokmerke ved favorittsiden sin. Jeg er et hylster.

12

62057 Hei så lenge, ha det bra! Slett ikke verst – s. 12

21.12.2023 13:41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.