Utdrag De tre bukkene bruse

Page 1

tre tykk/fet

Eventyret om De tre bukkene Bruse ble først publisert i Norske Folkeeventyr i 1843 av Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe.

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2024

ISBN 978-82-02-82252-1

1. utgave, 1. opplag 2024

Denne boken ble først utgitt i 2023 av Cappelen Damm AS. Illustrasjoner: Asbjørn Tønnesen Omslagsillustrasjon: Asbjørn Tønnesen Omslagstypografi: Victoria Sandøy Tilrettelegging for bruk av ASK med grafiske symboler (PCS): Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) Sats: [org.utgave-sats]/Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2024

PCS is a trademark of Tobii Dynavox LLC. All rights reserved. Used with permission.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Enhver bruk av hele eller deler av utgivelsen som input eller som treningskorpus i generative modeller som kan skape tekst, bilder, film, lyd eller annet innhold og uttrykk, er ikke tillatt uten særskilt avtale med rettighetshaverne. Bruk av utgivelsens materiale i strid med lov eller avtale kan føre til inndragning, erstatningsansvar og straff i form av bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Illustrert av Asbjørn Tønnesen

Det var en gang tre bukker som skulle til seters og gjøre seg fete, og alle tre het Bukken Bruse.

jeg/meg du/deg tenker/tror husker lurer på liker oi! se ikke flere ord
tre gå spise liten/minst stor/størst mellomste tykk/fet bro foss
bukk/geit

På veien var det en bro over en foss, og under den broen bodde et stort, fælt troll med øyne som tinntallerkener og nese så lang som et riveskaft.

jeg/meg du/deg tenker/tror lurer på liker oi! se ikke flere ord husker
bukk/geit troll gå nese lang stor/størst skummel under bro øyne

Først kom den yngste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen.

jeg/meg du/deg tenker/tror lurer på liker oi! se ikke flere ord husker
bukk/geit troll gå først liten/minst over glad under bro foss

«Hvem er det som tripper på min bro?» skrek trollet.

«Å, det er den minste Bukken Bruse som skal til seters og gjøre seg fet,» sa bukken, den var så fin i målet.

jeg/meg du/deg tenker/tror lurer på liker oi! se ikke flere ord husker
bukk/geit troll gå/trippe rope/brøle hvem over skummel under bro foss/vann

«Nå kommer jeg og tar deg!» sa trollet.

«Å nei, ikke ta meg, for jeg er så liten, jeg, bare vent litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse, han er mye større.» «Ja vel,» sa trollet.

jeg/meg du/deg tenker/tror lurer på liker oi! se ikke flere ord husker
bukk/geit troll gå ta deg/fange liten/minst større enn skummel vente bro redd
jeg/meg du/deg tenker/tror lurer på liker oi! se ikke flere ord husker

Etter en liten stund kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over broen: Tripp trapp, tripp trapp tripp, sa det i broen.

bukk/geit troll gå høre på over mellomst rasende bro redd

«Hvem er det som tripper på min bro?» skrek trollet.

jeg/meg du/deg tenker/tror lurer på liker oi! se ikke flere ord husker

«Å, det er den mellomste Bukken Bruse som skal til seters og gjøre seg fet,» sa bukken, den var ikke riktig så fin i målet, den.

bukk/geit troll gå/trippe rope/brøle hvem stor/størst mellomst tykk/fet bro redd

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.