Barnas Beste: Godnattboken

Page 1BA

RN AS BESTE

Godnattboken EVENTYR, FORTELLINGER, SANGER OG DIKT


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2020 ISBN 978-82-02-59974-4 1. utgave, 1. opplag 2020 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Omslagsillustrasjon: Jenny Løvlie Design: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2020 Satt i Adobe Garamond Pro 12,5/18 , og trykt på 130 g Munken Lynx For fullstendig oversikt over originaltitler, illustratører, oversettere og originalforlag, se tittelregister. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Innhold Ludde får besøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prinsessen på erten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Skinnvotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Hvorfor bjørnen er stubbrumpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Bursdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Jeg vil også ha et søsken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pannekaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kenneth og dokkene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 En, to og et tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Mirabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Sanger og dikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Tittelregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216


4

(


Ludde får besøk Tekst og illustrasjoner av ulf löfgren

5

(


E

n dag Ludde i stolen sin og tenker på alt og ingenting, er det noen som banker på døren. Lurer på hvem det kan være? tenker Ludde. Det er vel best at jeg går og åpner, sier han til seg selv. Det er en liten gris som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør den lille grisen. Klart du kan, sier Ludde. Du kan få sove i lekekassen min, sier Ludde. Fint, sier grisen og stapper en pute under hodet. Men nå banker det på døren igjen! ssen e ka Denn tt ikke le var s du m! så

6

(


Det er en liten hund som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør hunden. Klart du kan, sier Ludde. Du kan sove i kurven min, sier Ludde. Fint, sier hunden. Men nå banker det på døren igjen!

Deilig kurv å ligge i!

7

(


Det er en liten mus som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør musen. Klart du kan, sier Ludde. Du kan sove i denne esken, sier Ludde. Fint, sier musen. Men nå banker det på døren igjen!

Jeg liker meg i sånne esker!

8

(


Å kjære vene! Det er en diger flodhest som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør flodhesten. Klart du kan, sier Ludde. (Selv om han er litt redd også.) Du kan sove under trappen, sier Ludde. Fint, sier flodhesten. Men nå banker det på døren igjen.

Dette er en bra trapp å sove under!

9

(


Det er en rev som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør reven. Klart du kan, sier Ludde. Du kan sove i badebaljen min, sier Ludde. Fint, sier reven. Men nå banker det på døren igjen.

Denne badebaljen var kjempekul!

10

(


Kjære vene! Trøste og bære! Det er en stor løve som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør løven. Klart du kan, sier Ludde. (Selv om han er litt redd også.) Du kan sove i klesskapet, sier Ludde. Fint, sier løven. Men nå banker det på døren igjen.

Jeg liker meg i skapet!

11

(


Det er en liten apekatt som banker på døren. Kan jeg få sove her hos deg i natt, Ludde? spør apekatten. Klart du kan, sier Ludde. Du kan få sove i kommodeskuffen, sier Ludde. Fint, sier apekatten. Men nå banker det på døren igjen!

Det er tøft å sove i kommoden!

12

(